WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 WYNIKI BADAŃ WÓD W PUNKTACH POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU 1. BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY ODRA - KŁODNICA ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP PRUDNIK - DYTMARÓW OSOBŁOGA RACŁAWICE ŚLĄSKIE MŁYNÓWKA - ZIELINA BIAŁA - DOBRA OSOBŁOGA - KRAPKOWICE ODRA - WRÓBLIN MAŁA PANEW - JEDLICE MAŁA PANEW - CZARNOWĄSY KAMIENICA - PACZKÓW NYSA KŁODZKA STARY PACZKÓW RACZYNA - ŚLIWICE WIDNA - BUKÓW BIAŁA GŁUCHOŁASKA - GŁUCHOŁAZY MORA - MORÓW BIAŁA GŁUCHOŁASKA BIAŁA NYSKA NYSA KŁODZKA PONIŻEJ ZB. NYSA CIELNICA - GIEŁCZYCE SKOROSZYCKI POTOK - KOPICE STARA STRUGA - KOPICE GRODKOWSKA STRUGA - GŁĘBOCKO ŚCINAWA NIEMODLIŃSKA - OLDRZYSZOWICE NYSA KŁODZKA - SKOROGOSZCZ STOBRAWA CZAPLE STARE WOŁCZYŃSKI STRUMIEŃ - BRYNICA OZIĄBEL - PIECZYSKA BOGACICA - DOMARADZ STOBRAWA - KARŁOWICE BRYNICA PONIŻEJ POPIELOWA BUDKOWICZANKA STARE KOLNIE STOBRAWA - STOBRAWA KANAŁ PSARSKI POTOK - KRZYŻOWICE ZBIORNIK KOZIELNO ZBIORNIK OTMUCHÓW ZBIORNIK NYSA Wykaz zastosowanych skrótów: jcwp jednolita część wód powierzchniowych RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej MD program monitoringu diagnostycznego MO_O program monitoringu operacyjnego MO_O(P) - program monitoringu operacyjnego w zakresie wskaźników chemicznych MOEU program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych na eutrofizację ze źródeł rolniczych MONA program monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych zależnych od wód, w tym na terenach ochrony siedlisk lub gatunków (Natura 2000) MORY program monitoringu operacyjnego jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb lub skorupiaków MOPI - program monitoringu badawczego

2 MORE - program monitoringu operacyjnego jakości wód wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w tym do kąpielisk MB - program monitoringu badawczego IFPL wskaźnik fitoplanktonowy IO Indeks Okrzemkowy MIR Makrofitowy Indeks Rzeczny 2

3 Kod punktu Nazwa rzeki, km Nazwa jcwp BIERAWKA UJŚCIE DO ODRY PL02S1201_1016 Bierawka, km 1,8, typ 19, wody silnie zmienione Długość geograficzna 18, Bierawka od Knurówki do Szerokość geograficzna 50, ujścia Kod jcwp PLRW Powiat Kędzierzyńsko kozielski Dorzecze Odra Gmina Bierawa RZGW Gliwice Rodzaj monitoringu 1. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia MO_O(P) Minimum Data* Maksimum Data Średnia 1 Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0,006-0, Benzo(k)fluoranten µg/l 12 0,003-0, ,026 3

4 Kod punktu Nazwa rzeki, km Nazwa jcwp KŁODNICA UJŚCIE DO ODRY PL02S1201_1018 Kłodnica, km 2,1, typ 19, wody silnie zmienione Długość geograficzna 18, Kłodnica od Dramy do Szerokość geograficzna 50, ujścia Kod jcwp PLRW Powiat Kędzierzyńsko - kozielski Dorzecze Odra Gmina Kędzierzyn - Koźle RZGW Gliwice Rodzaj monitoringu 1. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia MO_O(P) Minimum Data Maksimum Data Średnia 1 Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0, , Benzo(k)fluoranten µg/l 12 <0, , ,025 4

5 Kod punktu Nazwa rzeki, km Nazwa jcwp ODRA - KŁODNICA PL02S1201_1054 Odra, km 95,5, typ 19, wody silnie zmienione Odra od wypływu ze zb. Racibórz Górny-Buków do Kanału Gliwickiego Długość geograficzna Szerokość geograficzna 18, ,33731 Kod jcwp PLRW Powiat Kędzierzyńsko - kozielski Dorzecze Odra Gmina Kędzierzyn - Koźle RZGW Gliwice Rodzaj monitoringu 1. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia MO_O(P) Minimum Data Maksimum Data Średnia 1 Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0, , Benzo(k)fluoranten µg/l 12 0, , ,018 5

6 ZŁOTY POTOK POWYŻEJ RP Kod punktu PL02S1201_1091 Nazwa rzeki, km Złoty Potok, km 1,3, typ 4, Długość geograficzna 17,39553 wody naturalne Nazwa jcwp Prudnik od źródła do Szerokość geograficzna 50,27203 Złotego Potoku Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Głuchołazy RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MD, MO_O, MOEU, MONA, MORY, MORE, MOIN 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,689 2 Makrofity (MIR) 45,5 3 Makrobezkręgowce bentosowe 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 0, , ,5 st. rozcieńcz. 2 Zapach (m. rozc.) ,8 przy 25 C 3 Barwa mg Pt/l ,3 4 Zawiesina ogólna mg/l 11 < ,4 5 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 8, , ,7 6 BZT 5 mg O 2 /l 12 3, ,7 7 ChZT-Mn mg O 2 /l 12 2, , ,4 8 9 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 3, , ,8 us/cm Subst. rozp. og. mg/l Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 12 8, , ,1 13 Wapń mg Ca/l 6 45, , ,7 14 Magnez mg Mg/l 6 6, , ,5 15 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn , ,6 17 Zasadowość ogólna mg CaCO 3 /l 6 45, , ,2 18 Azot amonowy mg N/l 12 0, , ,67 19 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,41 6

7 20 Azot azotanowy mg N/l 12 1, ,59-1,35 21 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , , Azot ogólny mg N/l 12 2,4-3, ,8 23 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, , ,37 24 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,22 25 Krzemionka mg SiO 2 /l 1 5,1-5, Arsen mg As/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 27 Bar mg Ba/l 4 0, , , Bor mg B/l 4 <0,05-0, , Chrom +6 mg Cr/l 4 <0,005-0,005-0, Chrom ogólny mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 31 Cynk mg Zn/l 4 <0,03-0, , Miedź mg Cu/l 12 <0,004-0, , Fenole lotne mg/l 12 <0,002-0, , Węglowodory ropopochodne mg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO indeks olejowy 35 Glin mg Al/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO 36 Cyjanki mg CN/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 37 Żelazo ogólne mg Fe/l 12 0, , , Chlor całkowity mg HOCl/l 12 0, , ,11 39 Lb. b. coli fek. n/100ml > Og. lb. b. coli n/100ml > Amoniak niejonowy mg NH 3 /l 12 <0, ,02-0, Azotyny mg NO 2 /l 12 0, , , Chrom ogólny niesączony mg Cr/l 12 <0,005-0, , Cynk ogólny niesączony mg Zn/l 12 <0,03-0, , Miedź ogólna niesączona mg Cu/l 12 <0,004-0, , Nikiel ogólny niesączony mg Ni/l 12 <0,005-0, , Ołów ogólny niesączony mg Pb/l 12 <0,002-0, , Węglowo. ropopoch. - wzrokowo - 12 brak - brak Związki fenolowe - organoleptycznie - 12 brak - brak i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Alachlor µg/l 12 <0,02 - <0,02 - <GO <GO 2 Antracen µg/l 12 <0,003-0,006-0,003 0,006 3 Atrazyna µg/l 12 <0,18 - <0,18 - <GO <GO 4 Benzen µg/l 12 <1 - <1 - <GO <GO 5 Kadm i jego związki µg/l 12 <0,1-0,27-0,13 0,27 6 C chloroalkany µg/l 4 <0,4 - <0,4 - <GO <GO 7 Chlorfenwinfos µg/l 4 <0,09 - <0,09 - <GO <GO 8 Chlorpyrifos µg/l 4 <0,03-0, <GO 0,03 9 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l 12 <10 - <10 - <GO <GO 10 Dichlorometan µg/l 12 <15 - <15 - <GO <GO 7

8 11 Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) µg/l 4 <0,65 - <0,65 - <GO - 12 Diuron µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 13 Endosulfan µg/l 12 <0,004 - <0,004 - <GO <GO 14 Fluoranten µg/l 12 0, , ,018 0, Heksachlorobenzen (HCB) µg/l 12 <0,003 - <0,003 - <GO <GO 16 Heksachlorobutadien (HCBD) µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO Heksachlorocykloheksan 17 µg/l 12 <0,006-0, <GO <GO (HCH) 18 Izoproturon µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 19 Ołów i jego związki µg/l 12 <2 - <2 - <GO <GO 20 Naftalen µg/l 12 <0,004-0, , Nikiel i jego związki µg/l 12 <5 - <5 - <GO <GO 22 Nonylofenole µg/l 4 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 23 Oktylofenole µg/l 4 <0,003-0, <GO - 24 Pentachlorobenzen µg/l 12 <0,002 - <0,002 - <GO - 25 Pentachlorofenol (PCP) µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 26 Benzo(a)piren µg/l 12 <0,002-0, ,01 0, Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0,003-0, Benzo(k)fluoranten µg/l 12 <0,002-0, , Benzo(g,h,i)terylen µg/l 12 <0,003-0, , Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l 12 <0,003-0, Symazyna µg/l 12 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 32 Związki tributylocyny µg/l 4 <0, <0, <GO <GO 33 Trichlorobenzeny (TCB) µg/l 12 <0,015 - <0,015 - <GO - 34 Trichlorometan (chloroform) µg/l 12 <1,5-5, ,5-35 Trifluralina µg/l 4 <0,015 - <0,015 - <GO - 36 Tetrachlorometan µg/l 12 <0,1 - <0,1 - <GO - 37 Aldryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 12 <0,001 - <0, Dieldryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 12 <0,001-0, Endryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 12 <0,002 - <0, Izodryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 12 <0,001 - <0,001 - <GO - 41 DDT izomer para-para µg/l 12 <0,002 - <0,002 - <GO - 42 DDT całkowity µg/l 12 <0,007 - <0,007 - <GO - 43 Trichloroetylen (TRI) µg/l 12 <1,25-1, <GO - 44 Tetrachloroetylen (PER) µg/l 12 <0,25-3, ,1 - ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

9 PRUDNIK - DYTMARÓW Kod punktu PL02S1201_1089 Nazwa rzeki, km Prudnik, km 4,5, typ 8, Długość geograficzna 17,67592 wody naturalne Nazwa jcwp Prudnik od Złotego Potoku Szerokość geograficzna 50,30706 do Osobłogi Kod jcwp PLRW Powiat Prudnicki Dorzecze Odra Gmina Lubrza RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MD, MO_O, MOEU, MONA 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,346 2 Makrobezkręgowce bentosowe 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 13 0, , ,5 2 Barwa mg Pt/l Zawiesina ogólna mg/l 12 < ,9 4 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 13 7, , ,6 5 BZT 5 mg O 2 /l 12 1, ,3 6 ChZT-Mn mg O 2 /l 6 2, , ,9 7 8 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 < , ,08 us/cm Subst. rozp. og. mg/l Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 6 21, , ,4 12 Wapń mg Ca/l 6 42, , ,3 13 Magnez mg Mg/l 6 7, , ,5 14 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn ,6-7,9-7,7 16 Zasadowość ogólna mg CaCO 3 /l 6 54, , ,6 17 Azot amonowy mg N/l 12 0, , , Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,72 19 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,09 20 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , , Azot ogólny mg N/l 12 3, , ,9 9

10 22 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, , , Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , , Krzemionka mg SiO 2 /l 1 5,83-5, Arsen mg As/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 26 Bar mg Ba/l 4 0, , , Bor mg B/l 4 <0,05 - <0,05 - <GO 28 Chrom +6 mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 30 Cynk mg Zn/l 4 <0,03 - <0,03 - <GO 31 Miedź mg Cu/l 4 <0,004-0, <GO 32 Fenole lotne mg/l 4 <0,002-0, <GO 33 Węglowodory ropopochodne mg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO indeks olejowy 34 Glin mg Al/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO 35 Cyjanki mg CN/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 36 Lb. b. coli fek. n/100ml > Og. lb. b. coli n/100ml i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Alachlor µg/l 13 <0,02-0, <GO <GO 2 Antracen µg/l 13 <0,003-0, ,005 0,009 3 Atrazyna µg/l 13 <0,18 - <0,18 - <GO <GO 4 Benzen µg/l 13 <1 - <1 - <GO <GO 5 Kadm i jego związki µg/l 12 <0,1-0, ,13 0,27 6 C chloroalkany µg/l 4 <0,4 - <0,4 - <GO <GO 7 Chlorfenwinfos µg/l 4 <0,09 - <0,09 - <GO <GO 8 Chlorpyrifos µg/l 4 <0,03-0, <GO 0,03 9 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l 13 <10 - <10 - <GO - 10 Dichlorometan µg/l 13 <15 - <15 - <GO - 11 Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) µg/l 4 <0,65 - <0,65 - <GO - 12 Diuron µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 13 Endosulfan µg/l 13 <0,004 - <0,004 - <GO <GO 14 Fluoranten µg/l 13 0, , ,050 0, Heksachlorobenzen (HCB) µg/l 13 <0,003 - <0,003 - <GO <GO 16 Heksachlorobutadien (HCBD) µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 17 Heksachlorocykloheksan (HCH) µg/l 13 <0,006-0, <GO <GO 18 Izoproturon µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 19 Ołów i jego związki µg/l 12 <2 - <2 - <GO <GO 20 Rtęć i jej związki µg/l 12 <0,015-0, ,0132 0, Naftalen µg/l 12 <0, , , Nikiel i jego związki µg/l 12 <5 - <5 - <GO - 23 Nonylofenole µg/l 4 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 24 Oktylofenole µg/l 4 <0,003-0, , Pentachlorobenzen µg/l 13 <0,002 - <0,002 - <GO - 26 Pentachlorofenol (PCP) µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 27 Benzo(a)piren µg/l 13 0, , ,028 0,051 10

11 28 Benzo(b)fluoranten µg/l 13 0, , Benzo(k)fluoranten µg/l 13 0, , , Benzo(g,h,i)terylen µg/l 13 0, , , Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l 13 0, , Symazyna µg/l 13 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 33 Związki tributylocyny µg/l 4 <0, <0, <GO <GO 34 Trichlorobenzeny (TCB) µg/l 13 <0,015 - <0,015 - <GO - 35 Trichlorometan (chloroform) µg/l 13 <1,5-3, <GO - 36 Trifluralina µg/l 4 <0,015 - <0,015 - <GO - 37 Tetrachlorometan µg/l 13 <0,1 - <0,1 - <GO - 38 Aldryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0, Dieldryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,001-0, Endryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,002 - <0, Izodryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0,001 - <GO - 42 DDT izomer para-para µg/l 13 <0,002 - <0,002 - <GO - 43 DDT całkowity µg/l 13 <0,007 - <0,007 - <GO - 44 Trichloroetylen (TRI) µg/l 13 <1,25 - <1,25 - <GO - 45 Tetrachloroetylen (PER) µg/l 13 <0,25 - <0,25 - <GO - ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

12 OSOBŁOGA RACŁAWICE ŚLĄSKIE Kod punktu PL02S1201_1088 Nazwa rzeki, km Osobłoga, km 28,3, typ 19, Długość geograficzna 17, wody naturalne Nazwa jcwp Osobłoga od Prudnika do Szerokość geograficzna 50, Odry Kod jcwp PLRW Powiat Prudnicki Dorzecze Odra Gmina Głogówek RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MONA, MORY 1. i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 0, , ,1 2 Zawiesina ogólna mg/l 12 < ,1 3 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 8, , ,3 4 BZT 5 mg O 2 /l , ,7 5 Twardość ogólna mg CaCO3 /l Odczyn , ,9 7 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, ,147 8 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,143 9 Miedź mg Cu/l 12 <0,004 - <0,004 - <GO 10 Chlor całkowity mg HOCl/l 12 <0, ,013-0,08 11 Amoniak niejonowy mg NH3/l 12 <0, ,004-0, Azotyny mg NO 2 /l 12 0, , , Cynk ogólny niesączony mg Zn/l 12 <0,03 - <0,03 - <GO 14 Węglowo. ropopoch. - wzrokowo - 12 brak - brak Związki fenolowe - organoleptycznie - 12 brak - brak

13 MŁYNÓWKA - ZIELINA Kod punktu PL02S1201_1094 Nazwa rzeki, km Młynówka, km 4,3, typ 17, Długość geograficzna 17,80141 wody silnie zmienione Nazwa jcwp Młynówka Szerokość geograficzna 50,44166 Kod jcwp PLRW Powiat Krapkowicki Dorzecze Odra Gmina Strzeleczki RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Makrofity (MIR) 34,8 2. i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 1, , ,2 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 7, ,1 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 <0, ,6 4 5 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 3, , ,48 us/cm Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn ,8-7,6 8 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, ,21 9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,64 10 Azot azotanowy mg N/l 12 0, , ,12 11 Azot azotynowy mg N/l 12 <0,005-0, , Azot ogólny mg N/l 12 0, , ,8 13 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 <0, <0, , Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,13 15 Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml

14 BIAŁA - DOBRA Kod punktu PL02S1201_1086 Nazwa rzeki, km Biała, km 1,8, typ 19, wody Długość geograficzna 17,89669 silnie zmienione Nazwa jcwp Biała od Śmickiego Potoku Szerokość geograficzna 50,44775 do Osobłogi Kod jcwp PLRW Powiat Krapkowicki Dorzecze Odra Gmina Strzeleczki RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,537 2 Makrofity (MIR) 40,6 2. i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C , ,7 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 6, ,5 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, , ,8 4 5 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 4, , ,04 us/cm Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn , ,6-7,5 8 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, ,217 9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,67 10 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,19 11 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , , Azot ogólny mg N/l , ,9 13 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 <0, , , Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,11 15 Krzemionka mg SiO 2 /l 1 8,02-8, Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml

15 OSOBŁOGA - KRAPKOWICE Kod punktu PL02S1201_1087 Nazwa rzeki, km Osobłoga, km 1,2, typ 19, Długość geograficzna 17, wody naturalne Nazwa jcwp Osobłoga od Prudnika do Szerokość geograficzna 50, Odry Kod jcwp PLRW Powiat Krapkowicki Dorzecze Odra Gmina Krapkowice RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MD, MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,540 2 Makrofity (MIR) 36,1 3 Makrobezkręgowce bentosowe 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 0, , ,3 2 Barwa mg Pt/l ,5 3 Zawiesina ogólna mg/l 12 < ,6 4 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 7, , ,6 5 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, ,9 6 ChZT-Mn mg O 2 /l 6 2, , ,3 7 8 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 12 3, , ,45 Przewodność elektryczna us/cm Subst. rozp. og. mg/l Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 12 27, , ,3 12 Wapń mg Ca/l 12 58, , ,1 13 Magnez mg Mg/l 12 9, , ,8 14 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn ,6-7,8-7,7 16 Zasadowość ogólna mg CaCO 3 /l 6 93, ,8 17 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, , Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,60 19 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,15 20 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , ,027 15

16 21 Azot ogólny mg N/l 12 1, ,8 22 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 <0, , , Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , , Krzemionka mg SiO 2 /l 1 6,64-6, Arsen mg As/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 26 Bar mg Ba/l 4 0, , , Bor mg B/l 4 <0,05 - <0,05 - <GO 28 Chrom +6 mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 30 Cynk mg Zn/l 4 <0,03 - <0,03 - <GO 31 Miedź mg Cu/l 4 <0,004 - <0,004 - <GO 32 Fenole lotne mg/l 4 <0,002 - <0,002 - <GO 33 Węglowodory ropopochodne mg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO indeks olejowy 34 Glin mg Al/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO 35 Cyjanki mg CN/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 36 Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Alachlor µg/l 12 <0,02 - <0,02 - <GO <GO 2 Antracen µg/l 12 <0,003-0,004 - <GO <GO 3 Atrazyna µg/l 12 <0,18 - <0,18 - <GO <GO 4 Benzen µg/l 12 <1 - <1 - <GO <GO 5 Kadm i jego związki µg/l 12 <0,1-0, <GO <GO 6 C chloroalkany µg/l 4 <0,4 - <0,4 - <GO - 7 Chlorfenwinfos µg/l 4 <0,09 - <0,09 - <GO - 8 Chlorpyrifos µg/l 4 <0,03-0, <GO 0,03 9 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l 12 <10 - <10 - <GO - 10 Dichlorometan µg/l 12 <15 - <15 - <GO - 11 Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) µg/l 4 <0,65 - <0,65 - <GO - 12 Diuron µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 13 Endosulfan µg/l 12 <0,004 - <0,004 - <GO <GO 14 Fluoranten µg/l 12 <0,004-0, ,011 0, Heksachlorobenzen (HCB) µg/l 12 <0,003 - <0,003 - <GO <GO 16 Heksachlorobutadien (HCBD) µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO Heksachlorocykloheksan 17 µg/l 12 <0,006-0, <GO <GO (HCH) 18 Izoproturon µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 19 Ołów i jego związki µg/l 12 <2 - <2 - <GO <GO 20 Rtęć i jej związki µg/l 12 <0,015-0, <GO <GO 21 Naftalen µg/l 12 <0,004-0, , Nikiel i jego związki µg/l 12 <5 - <5 - <GO - 23 Nonylofenole µg/l 4 <0,3-1, ,43 0,82 24 Oktylofenole µg/l 4 0, , , Pentachlorobenzen µg/l 12 <0,002 - <0,002 - <GO - 26 Pentachlorofenol (PCP) µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 16

17 27 Benzo(a)piren µg/l 12 <0,002-0, ,005 0, Benzo(b)fluoranten µg/l 12 <0, , Benzo(k)fluoranten µg/l 12 <0,002-0, , Benzo(g,h,i)terylen µg/l 12 <0,003-0, , Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l 12 <0,003-0, Symazyna µg/l 12 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 33 Związki tributylocyny µg/l 4 <0, <0, <GO <GO 34 Trichlorobenzeny (TCB) µg/l 13 <0,015 - <0,015 - <GO - 35 Trichlorometan (chloroform) µg/l 13 <1,5-4, <GO - 36 Trifluralina µg/l 4 <0,015 - <0,015 - <GO - 37 Tetrachlorometan µg/l 13 <0,1 - <0,1 - <GO - 38 Aldryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0, Dieldryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,001-0, Endryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,002 - <0, Izodryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0,001 - <GO - 42 DDT izomer para-para µg/l 13 <0,002 - <0,002 - <GO - 43 DDT całkowity µg/l 13 <0,007 - <0,007 - <GO - 44 Trichloroetylen (TRI) µg/l 13 <1,25 - <1,25 - <GO - 45 Tetrachloroetylen (PER) µg/l 13 <0,25 - <0,25 - <GO - ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

18 ODRA - WRÓBLIN Kod punktu PL02S1201_1056 Nazwa rzeki, km Odra, km 157,2, typ 21, Długość geograficzna 17,88953 wody silnie zmienione Nazwa jcwp Odra od Osobłogi do Małej Szerokość geograficzna 50,70925 Panwi Kod jcwp PLRW Powiat M. Opole Dorzecze Odra Gmina Opole RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O(P) 1. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Minimum Data Maksimum Data Średnia 1 Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0, , Benzo(k)fluoranten µg/l 12 0, , ,019 18

19 MAŁA PANEW - JEDLICE Kod punktu PL02S1201_1029 Nazwa rzeki, km Mała Panew, km 27,2, typ Długość geograficzna 18, , wody silnie zmienione Nazwa jcwp Mała Panew od Lublinicy Szerokość geograficzna 50,70047 do zb. Turawa Kod jcwp PLRW Powiat Opolski Dorzecze Odra Gmina Ozimek RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O(P) 1. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Minimum Data* Maksimum Data Średnia Percentyl 90** 1 Kadm i jego związki µg/l 12 0, , ,81 2,50 2 Benzo(a)piren µg/l 12 <0,002-0, ,017 0,050 3 Benzo(b)fluoranten µg/l 12 <0,002-0, Benzo(k)fluoranten µg/l 12 <0,002-0, ,023-19

20 MAŁA PANEW - CZARNOWĄSY Kod punktu PL02S1201_1030 Nazwa rzeki, km Mała Panew, km 1,9, typ Długość geograficzna 17, , wody silnie zmienione Nazwa jcwp Mała Panew od zb. Turawa Szerokość geograficzna 50, do Odry Kod jcwp PLRW Powiat Opolski Dorzecze Odra Gmina Dobrzeń Wielki RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O(P) 1. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia 1 Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0, , Benzo(k)fluoranten µg/l 12 <0,002-0,011-0,013 20

21 KAMIENICA - PACZKÓW Kod punktu PL02S1201_1034 Nazwa rzeki, km Kamienica, km 0,4, typ 4, Długość geograficzna 17,00875 wody silnie zmienione Nazwa jcwp Kamienica Szerokość geograficzna 50,46789 Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Paczków RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MD, MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,351 2 Makrobezkręgowce bentosowe 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 13 0, , ,3 2 Barwa mg Pt/l Zawiesina ogólna mg/l 12 <5, ,9 4 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 13 9, , ,6 5 BZT 5 mg O 2 /l 12 1, , ,7 6 ChZT-Mn mg O 2 /l ,4 7 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 12 3, , ,15 8 Przewodność elektryczna us/cm Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 6 10, , ,7 11 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l 12 62, ,4 12 Odczyn ,7-8, ,0 13 Azot amonowy mg N/l 12 0, , ,14 14 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,67 15 Azot azotanowy mg N/l , ,55 16 Azot azotynowy mg N/l 12 0,01-0, ,03 17 Azot ogólny mg N/l 12 2, ,3-4,2 18 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, , ,29 19 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , , Krzemionka mg SiO 2 /l 1 7,11-7, Arsen mg As/l 4 <0,005-0, , Bar mg Ba/l 4 <0, , ,

22 23 Bor mg B/l 4 <0,05 - <0,05 - <GO 24 Chrom +6 mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 25 Chrom ogólny mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 26 Cynk mg Zn/l 4 <0,03 - <0,03 - <GO 27 Miedź mg Cu/l 4 <0,004 - <0,004 - <GO 28 Fenole lotne mg/l 4 <0,002-0, , Węglowodory ropopochodne mg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO indeks olejowy 30 Glin mg Al/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO 31 Cyjanki mg CN/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 32 Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml > i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Alachlor µg/l 12 <0,02 - <0,02 - <GO <GO 2 Antracen µg/l 12 <0,003-0, ,0032 0, Atrazyna µg/l 12 <0,18 - <0,18 - <GO <GO 4 Benzen µg/l 12 <1 - <1 - <GO <GO 5 Kadm i jego związki µg/l 12 <0,1-0, <GO <GO 6 C chloroalkany µg/l 4 <0,4 - <0,4 - <GO <GO 7 Chlorfenwinfos µg/l 4 <0,09 - <0,09 - <GO <GO 8 Chlorpyrifos µg/l 4 <0,03 - <0,03 - <GO <GO 9 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l 12 <10 - <10 - <GO - 10 Dichlorometan µg/l 12 <15 - <15 - <GO - 11 Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) µg/l 4 <0,65 - <0,65 - <GO - 12 Diuron µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 13 Endosulfan µg/l 12 <0,004 - <0,004 - <GO <GO 14 Fluoranten µg/l 12 0, , ,018 0, Heksachlorobenzen (HCB) µg/l 12 <0,003 - <0,003 - <GO <GO 16 Heksachlorobutadien (HCBD) µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO Heksachlorocykloheksan 17 µg/l 12 <0,006-0, <GO <GO (HCH) 18 Izoproturon µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 19 Ołów i jego związki µg/l 12 <2 - <2 - <GO <GO 20 Rtęć i jej związki µg/l 12 <0,015-0, ,015 0, Naftalen µg/l 12 <0, , ,0142 0, Nikiel i jego związki µg/l 12 <5 - <5 - <GO - 23 Nonylofenole µg/l 4 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 24 Oktylofenole µg/l 4 <0, , , Pentachlorobenzen µg/l 12 <0,002 - <0,002 - <GO - 26 Pentachlorofenol (PCP) µg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 27 Benzo(a)piren µg/l 12 0, , ,020 0, Benzo(b)fluoranten µg/l 12 0,003-0, Benzo(k)fluoranten µg/l 12 <0,002-0, , Benzo(g,h,i)terylen µg/l 12 <0,003-0, , Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l 12 <0,003-0, Symazyna µg/l 12 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 22

23 33 Związki tributylocyny µg/l 4 <0, <0, <GO <GO 34 Trichlorobenzeny (TCB) µg/l 13 <0,015 - <0,015 - <GO - 35 Trichlorometan (chloroform) µg/l 13 <1,5-3, <GO - 36 Trifluralina µg/l 4 <0,015 - <0,015 - <GO - 37 Tetrachlorometan µg/l 13 <0,1 - <0,1 - <GO - 38 Aldryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0, Dieldryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,001-0, Endryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,002 - <0, Izodryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0,001 - <GO - 42 DDT izomer para-para µg/l 13 <0,002 - <0,002 - <GO - 43 DDT całkowity µg/l 13 <0,007 - <0,007 - <GO - 44 Trichloroetylen (TRI) µg/l 13 <1,25 - <1,25 - <GO - 45 Tetrachloroetylen (PER) µg/l 13 <0,25 - <0,25 - <GO - ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

24 Kod punktu Nazwa rzeki, km Nazwa jcwp NYSA KŁODZKA STARY PACZKÓW PL02S1201_1036 Nysa Kłodzka, km 84,5, typ 25, wody silnie zmienione Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa Długość geograficzna Szerokość geograficzna 17, ,46508 Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Paczków RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,596 2 Makrofity (MIR) 38,2 2. i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 0, , ,9 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 7, , ,6 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 1, ,8 4 5 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 3, , ,99 us/cm Twardość ogólna mg CaCO 3 /l 12 75, Odczyn ,7-8, ,2 8 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, ,119 9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,79 10 Azot azotanowy mg N/l 12 0, , ,54 11 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , , Azot ogólny mg N/l 12 1,2-3, ,3 13 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 <0,05-0, ,17 14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,13 15 Krzemionka mg SiO 2 /l 1 <1,5 - <1, Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml

25 RACZYNA - ŚLIWICE Kod punktu PL02S1201_1039 Nazwa rzeki, km Raczyna, km 1,1, typ 4, Długość geograficzna 17,16542 wody silnie zmienione Nazwa jcwp Raczyna Szerokość geograficzna 50,45303 Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Otmuchów RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,446 2 Makrofity (MIR) 41,8 2. i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 1, , ,5 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 7, ,8 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, , ,8 4 5 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 3, ,98 us/cm Twardość ogólna mg CaCO 3 /l 12 85, ,3 7 Odczyn , , ,6 8 Azot amonowy mg N/l 12 <0,050-0, ,079 9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0,36-1, ,60 10 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,53 11 Azot azotynowy mg N/l 12 0,012-0, , Azot ogólny mg N/l 12 2, , ,2 13 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 <0, , ,13 14 Fosfor ogólny mg P/l 12 0,066-0, ,13 15 Krzemionka mg SiO 2 /l 1 13,2-13, Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml >

26 WIDNA - BUKÓW Kod punktu PL02S1201_1052 Nazwa rzeki, km Widna, km 3,0, typ 17, Długość geograficzna 17,20376 wody silnie zmienione Nazwa jcwp Widna od Łuży do ujścia Szerokość geograficzna 50,41931 Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Otmuchów RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,347 2 Makrofity (MIR) i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 1, ,4-11,2 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 9, , ,0 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, , ,5 4 5 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 12 <3-5, ,37 us/cm Twardość ogólna mg CaCO 3 /l 12 75, ,7 7 Odczyn ,8-8, ,0 8 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, <GO 9 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,42 10 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,13 11 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , , Azot ogólny mg N/l 12 1, , ,6 13 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, , , Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , , Krzemionka mg SiO 2 /l 1 15,3-15, Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml

27 BIAŁA GŁUCHOŁASKA - GŁUCHOŁAZY Kod punktu PL02S1201_1032 Nazwa rzeki, km Biała Głuchołaska, km 21, Długość geograficzna 17, typ 8, wody naturalne Nazwa jcwp Biała Głuchołaska od Szerokość geograficzna 50, Oleśnice do zb. Nysa Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Głuchołazy RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU, MOPI, MORY, MONA, MOIN 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C , ,7 st. rozcieńcz. 2 Zapach (m. rozc.) przy 25 C ,1 3 Barwa mg Pt/l Zawiesina ogólna mg/l 12 < ,1 5 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l , ,7 6 BZT 5 mg O 2 /l , ChZT-Mn mg O 2 /l 12 0, , ,5 8 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 12 <3-4, <GO 9 %nasycenia tlenem Przewodność elektryczna us/cm Subst. rozp. og. mg/l Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 12 8, , ,5 14 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l 12 64, ,1 15 Odczyn , , ,9 16 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, , Azot Kjeldahla mg N/l 12 <0, , ,41 18 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,85 19 Azot azotynowy mg N/l 12 0, , , Azot ogólny mg N/l 12 <1, ,2 21 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, , ,13 27

28 22 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , , Arsen mg As/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 24 Bar mg Ba/l 4 <0,02 - <0,02 - <GO 25 Bor mg B/l 4 <0,05 - <0,05 - <GO 26 Chrom +6 mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 27 Chrom ogólny mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 28 Cynk mg Zn/l 6 <0,03 - <0,03 - <GO 29 Miedź mg Cu/l 12 <0,004 - <0,004 - <GO 30 Fenole lotne mg/l 12 <0,002-0, <GO 31 Selen mg Se/l 4 <0,02 - <0,02 - <GO 32 Wanad mg V/l 4 <0,01 - <0,01 - <GO 33 Fluorki mg F/l 4 0, , , Żelazo ogólne mg Fe/l 12 0, , , Mangan mg Mn/l 6 <0,005-0, , Chlor całkowity mg HOCl/l 12 <0,04-0, <GO 37 Sum. pow. cz. an. mg/l 12 <0,05 - <0,05 - <GO 38 Sum. pow. cz. nie. mg/l 4 <0,5-0, ,5 39 Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml > Amoniak niejonowy mg NH 3 /l 12 <0, , , Azotany mg NO 3 /l 8 5, , ,45 43 Azotyny mg NO 2 /l 12 0, , , ChZT-Cr mg O 2 /l 4 5, , ,96 45 Cyjanki ogólne mg CN/l 12 <0,005 - <0,005 - <GO 46 Cynk ogólny niesączony mg Zn/l 12 <0,03 - <0,03 - <GO 47 paciorkowców kałowych (enterokoki) n/100ml Pestycydy og. mg/l 4 <0,018 - <0,018 - <GO 49 Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory mg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO 50 Żelazo rozpuszcz. mg Fe/l 6 <0, , , Amoniak jonowy mg NH 4 /l 8 <0,049-0, , i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Kadm i jego związki µg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO <GO Heksachlorocykloheksan 2 (HCH) µg/l 4 <0,006 - <0,006 - <GO <GO 3 Ołów i jego związki µg/l 4 <2 - <2 - <GO - 4 Rtęć i jej związki µg/l 4 <0,015-0, <GO <GO 5 Nikiel i jego związki µg/l 4 <5 - <5 - <GO - 6 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne µg/l 4 <0,012-0, ,030 - (WWA) 7 Aldryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 4 <0,001 - <0,001-8 Dieldryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 4 <0,001 - <0,001-9 Endryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 4 <0,002 - <0, Izodryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 4 <0,001 - <0,001 - <GO - 28

29 11 DDT całkowity µg/l 4 <0,007 - <0,007 - <GO - ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

30 MORA - MORÓW Kod punktu PL02S1201_1045 Nazwa rzeki, km Mora, km 1,4, typ 4, wody Długość geograficzna 17,29833 naturalne Nazwa jcwp Mora Szerokość geograficzna 50,41835 Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Nysa RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 2, , ,3 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 9, , ,3 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, ,2 4 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 12 <3-5, ,3 5 Przewodność elektryczna us/cm Subst. rozp. og. mg/l Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn , , ,2 9 Azot amonowy mg N/l 12 <0,050-0, , Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,37 11 Azot azotanowy mg N/l 12 3, , ,18 12 Azot azotynowy mg N/l 12 0,012-0, , Azot ogólny mg N/l 12 3, , ,6 14 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, ,22-0,14 15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, ,21-0,13 15 Krzemionka mg SiO 2 /l 1 20,5-20, Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml >

31 BIAŁA GŁUCHOŁASKA BIAŁA NYSKA Kod punktu PL02S1201_1033 Nazwa rzeki, km Biała Głuchołaska, km 1,5, Długość geograficzna 17, typ 8, wody naturalne Nazwa jcwp Biała Głuchołaska od Szerokość geograficzna 50, Oleśnice do zb. Nysa Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Nysa RZGW Wrocaw Rodzaj monitoringu MD, MO_O, MOEU, MONA 1. i biologiczne Wynik 1 Fitobentos (IO) 0,433 2 Makrofity (MIR) 43,2 3 Makrobezkręgowce bentosowe 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 13-0, , ,4 2 Barwa mg Pt/l ,3 3 Zawiesina ogólna mg/l 12 5, ,4 4 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 13 8, , ,3 5 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, , ,7 6 ChZT-Mn mg O 2 /l 6 1, ,8 7 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 12 <3-4, ,5 8 Przewodność elektryczna us/cm Subst. rozp. og. mg/l Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 6 10, , ,8 12 Wapń mg Ca/l 6 29, , ,5 13 Magnez mg Mg/l 6 3, , ,98 14 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l 12 82, Odczyn , ,9 16 Zasadowość ogólna mg CaCO 3 /l 6 52, , ,8 17 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, ,06 18 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,37 19 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,04 20 Azot azotynowy mg N/l 12 <0, , ,014 31

32 21 Azot ogólny mg N/l 12 1,9-3, ,4 22 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 0, , ,11 23 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,12 24 Krzemionka mg SiO 2 /l 1 6,36-6, Arsen mg As/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 26 Bar mg Ba/l 4 <0,02-0, <GO 27 Bor mg B/l 4 <0,05 - <0,05 - <GO 28 Chrom +6 mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 29 Chrom ogólny mg Cr/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 30 Cynk mg Zn/l 4 <0,03 - <0,03 - <GO 31 Miedź mg Cu/l 4 <0,004-0, <GO 32 Fenole lotne mg/l 4 <0,002-0,002 - <GO 33 Węglowodory ropopochodne mg/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO indeks olejowy 34 Glin mg Al/l 4 <0,1 - <0,1 - <GO 35 Cyjanki mg CN/l 4 <0,005 - <0,005 - <GO 36 Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Alachlor µg/l 13 <0,02 - <0,02 - <GO <GO 2 Antracen µg/l 13 <0,003-0, ,004 0,008 3 Atrazyna µg/l 13 <0,18 - <0,18 - <GO <GO 4 Benzen µg/l 13 <1 - <1 - <GO <GO 5 Kadm i jego związki µg/l 12 <0,1-0, ,11 0,37 6 C chloroalkany µg/l 4 <0,4 - <0,4 - <GO <GO 7 Chlorfenwinfos µg/l 4 <0,09 - <0,09 - <GO <GO 8 Chlorpyrifos µg/l 4 <0,03 - <0,03 - <GO <GO 9 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l 13 <10 - <10 - <GO - 10 Dichlorometan µg/l 13 <15 - <15 - <GO - 11 Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) µg/l 4 <0,65 - <0,65 - <GO - 12 Diuron µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 13 Endosulfan µg/l 13 <0,004 - <0,004 - <GO <GO 14 Fluoranten µg/l 13 0, , ,030 0, Heksachlorobenzen (HCB) µg/l 13 <0,003 - <0,003 - <GO <GO 16 Heksachlorobutadien (HCBD) µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO Heksachlorocykloheksan 17 µg/l 13 <0,006-0, <GO <GO (HCH) 18 Izoproturon µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 19 Ołów i jego związki µg/l 12 <2 - <2 - <GO <GO 20 Rtęć i jej związki µg/l 12 <0,015-0, ,0132 0, Naftalen µg/l 12 <0, , , Nikiel i jego związki µg/l 12 <5 - <5 - <GO - 23 Nonylofenole µg/l 4 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 24 Oktylofenole µg/l 4 <0, , , Pentachlorobenzen µg/l 13 <0,002 - <0,002 - <GO - 26 Pentachlorofenol (PCP) µg/l 13 <0,05 - <0,05 - <GO <GO 32

33 27 Benzo(a)piren µg/l 13 0,003-0, ,017 0, Benzo(b)fluoranten µg/l 13 0,004-0, Benzo(k)fluoranten µg/l 13 <0,002-0, , Benzo(g,h,i)terylen µg/l 13 <0,003-0, , Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l 13 <0,003-0, Symazyna µg/l 13 <0,3 - <0,3 - <GO <GO 33 Związki tributylocyny µg/l 4 <0, <0, <GO <GO 34 Trichlorobenzeny (TCB) µg/l 13 <0,015 - <0,015 - <GO - 35 Trichlorometan (chloroform) µg/l 13 <1,5 - <1,5 - <GO - 36 Trifluralina µg/l 4 <0,015 - <0,015 - <GO - 37 Tetrachlorometan µg/l 13 <0,1 - <0,1 - <GO - 38 Aldryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0, Dieldryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,001-0, Endryna (C 12H 8Cl 6O) µg/l 13 <0,002 - <0, Izodryna (C 12H 8Cl 6) µg/l 13 <0,001 - <0,001 - <GO - 42 DDT izomer para-para µg/l 13 <0,002 - <0,002 - <GO - 43 DDT całkowity µg/l 13 <0,007 - <0,007 - <GO - 44 Trichloroetylen (TRI) µg/l 13 <1,25 - <1,25 - <GO - 45 Tetrachloroetylen (PER) µg/l 13 <0,25 - <0,25 - <GO - ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

34 NYSA KŁODZKA PONIŻEJ ZB. NYSA Kod punktu PL02S1201_1037 Nazwa rzeki, km Nysa Kłodzka, km 63,8, typ Długość geograficzna 17, , wody naturalne Nazwa jcwp Nysa Kłodzka od zb. Nysa Szerokość geograficzna 50,46381 do ujścia Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Nysa RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MB 1. i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 4 5, , ,1 2 Barwa mg Pt/l Zawiesina ogólna mg/l 3 7, ,5 4 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 4 6, , ,6 5 BZT 5 mg O 2 /l 4 1, , ,1 6 7 Ogólny węgiel organiczny Przewodność elektryczna mg C/l 4 3, , ,23 us/cm Subst. rozp. og. mg/l Siarczany mg SO 4 /l Chlorki mg Cl/l 4 10, , ,7 11 Twardość ogólna mg CaCO 3 /l ,8 12 Odczyn - 4 7, , ,1 13 Azot amonowy mg N/l 4 <0,05-0, , Azot Kjeldahla mg N/l 4 0, , ,88 15 Azot azotanowy mg N/l 4 0, , ,01 16 Azot azotynowy mg N/l 4 0, , , Azot ogólny mg N/l 4 1, , ,9 18 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 4 <0,05-0, , Fosfor ogólny mg P/l 4 0, , , Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml Azotany mg NO 3 /l 4 1, , , Azotyny mg NO 2 /l 4 0, , ,49 34

35 2. i chemiczne substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia Percentyl 90** 1 Kadm i jego związki µg/l 4 <0,10 - <0,10 - <GO <GO ** percentyl 90 wyliczany dla wybranych wskaźników, zgodnie z zał. nr 9 - Dz. U. Nr 257, poz

36 CIELNICA - GIEŁCZYCE Kod punktu PL02S1201_1041 Nazwa rzeki, km Cielnica, km 3,7, typ 19, Długość geograficzna 17,42804 wody naturalne Nazwa jcwp Cielnica od Korzkwi do Szerokość geograficzna 50,57993 Nysy Kłodzkiej Kod jcwp PLRW Powiat Nyski Dorzecze Odra Gmina Skoroszyce RZGW Wrocław Rodzaj monitoringu MO_O, MOEU 1. i biologiczne Wynik 1 Makrofity (MIR) 36,9 2 Makrobezkręgowce bentosowe 0, i fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne jakości wody 1 Temperatura wody C 12 0, , ,4 2 Tlen rozpuszczony mg O 2 /l 12 6, , ,3 3 BZT 5 mg O 2 /l 12 0, ,6 4 Ogólny węgiel organiczny mg C/l 12 4, , ,33 5 Przewodność elektryczna us/cm Subst. rozp. og. mg/l Twardość ogólna mg CaCO 3 /l Odczyn , ,2-8,1 9 Azot amonowy mg N/l 12 <0,05-0, ,17 10 Azot Kjeldahla mg N/l 12 0, , ,26 11 Azot azotanowy mg N/l 12 1, , ,64 12 Azot azotynowy mg N/l 12 0,02-0, , Azot ogólny mg N/l 12 2, , ,9 14 Fosforany PO 4 mg PO 4/l 12 <0, , ,14 15 Fosfor ogólny mg P/l 12 0, , ,31 16 Lb. b. coli fek. n/100ml Og. lb. b. coli n/100ml

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Załącznik nr 1 l.p. Nazwa jeziora / zbiornika Kod JCW Nazwa Punktu Dł. geogr. Szer. geogr. 1. Zbiornik Dobczyce

Bardziej szczegółowo

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna

Laboratorium /pracownia w (miasto) Metoda (technika badawcza) Metoda mikroskopowa, ilościowa i jakościowa. Metoda spektrofotometryczna Wykaz wskaźników badanych w wodach powierzchniowych w Szczecinie 1.1 Fitoplankton / Indeks fitoplanktonowy IFPL Indeks fitoplanktonowy IFPL Liczebność fitoplanktonu, Biomasa fitoplanktonu _ Laboratorium

Bardziej szczegółowo

1. Jakość wód powierzchniowych

1. Jakość wód powierzchniowych SPIS REŚCI 1. Jakość wód powierzchniowych... 2 2. Monitoring obszarów chronionych... 9 2.1. Jednolite części wód do spożycia... 9 2.2. Jednolite części wód do bytowania ryb... 12 2.3. Obszary chronione

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PWIOŚ O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM

INFORMACJA PWIOŚ O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM INFORMACJA PWIOŚ O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE KOŚCIERSKIM Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl a.zarembski@gdansk.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2005 r. Dz.U.05.260.2177 2007-01-01 zm. M.P.2006.73.734 ogólne 2008-01-01 zm. M.P.2007.65.732 ogólne 2009-01-01 zm. M.P.2008.80.707 ogólne 2010-01-01 zm. M.P.2009.69.893 ogólne 2011-01-01 zm. M.P.2010.78.965 ogólne

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 215 uprzejmie informuje Szanownych Klientów, że zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r.

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r. 2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2008 r. 40 1. Program monitoringu wód powierzchniowych W grudniu 2000 roku Parlament Europejski przyjął Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/WE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 9 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/403/2014 RADY GMINY SŁUPSK w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ

KOMUNIKAT. I. Zestawienie cen i stawek opłat ZAOPATRZENIE W WODĘ KOMUNIKAT Wodociągi Słupsk sp. z o.o. informują, iż zgodnie z art. 24, pkt. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. w okresie od dnia 1.07.2015

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyczny ppk zlewniowe, w tym: ppk w sieci Eionet Waters (P) (B) (Z) (G) (O) (R)

Diagnostyczny ppk zlewniowe, w tym: ppk w sieci Eionet Waters (P) (B) (Z) (G) (O) (R) Tabela 4.2.2.a Zakres i częstotliwość oznaczeń wykonywanych w monitoringu jakości wód w rzekach w 2007 r. (badania wykonywane przez laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze) Rodzaj monitoringu i kategoria ppk

Bardziej szczegółowo

Cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej. Cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

Cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej. Cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej KOMUNIKAT Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni Na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ WIOŚ W OPOLU W 2006 ROKU

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ WIOŚ W OPOLU W 2006 ROKU OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ WIOŚ W OPOLU W 2006 ROKU Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 47 ust. 5 i 6, 155a oraz art. 156 ust.

Bardziej szczegółowo

IV. OCHRONA WÓD Water protection

IV. OCHRONA WÓD Water protection IV. OCHRONA WÓD Water protection Województwo zachodniopomorskie obejmuje swym zasięgiem regiony wodne: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (ok. 77%), Warty (ok. 23%), oraz region wodny Uecker o powierzchni

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Delegatura w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. 87-563-24-90, tel/fax 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

1.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej

1.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej 1.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej GRUPA Ia odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej (wodomierz o średnicy do 25 mm)

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel./fax 87-563-24-80, 87-563-24-90 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3 laboratoryjne usługi badawcze, 73110000-6 Usługi badawcze, 71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.06.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców przemysłowych oraz warunków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 2 lutego 2018

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium WP

Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium WP Badany obiekt/grupa obiektów Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne Absorbancja w UV StęŜenie azotu amonowego StęŜenie bromianów Barwa przy λ = 410 nm Badanie wizualne StęŜenie chloranów

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Punkty monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w województwie opolskim w 2012 r. (źródło: GIOŚ)

Tabela 1. Punkty monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w województwie opolskim w 2012 r. (źródło: GIOŚ) Tabela 1. Punkty monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w województwie opolskim w 2012 r. (źródło: GIOŚ) Identyfikator UE PUWG 1992 X PUWG 1992 Y Rzędna terenu Powiat Gmina Miejscowość Nazwa dorzecza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 4/W/2012. Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska WOJEWÓDZKI INSPEKORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKA 4/W/2012 Opracowanie: mgr Lucyna Wylęgała mgr inż. Agnieszka Sobolewska OPOLE, WRZESIEŃ 2012 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie...

file://x:\public Relations\BIP -Internet\Poprawione\O firmie\rozporzadzenie_14_lipie... Strona 1 z 6 Stan prawny: 2012-10-19 Numer dokumentu LexPolonica: 68142 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 3/W/2011

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 3/W/2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU KOMUNIKAT 3/W/2011 OPOLE, SIERPIEŃ 2011 SPIS TREŚCI I. WODY POWIERZCHNIOWE... 3 1. Podstawy prawne wykonywania badań i ocen jakości wód powierzchniowych...

Bardziej szczegółowo

Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego

Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi środowiska wodnego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Metody analityczne jako podstawowe narzędzie w ocenie stopnia zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. Pobrano 24.07.17 http://www.umsieradz.finn.pl/res/serwisy/pliki/14533173?version=0 UCHWAŁA NR XXX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych.

W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Główne problemy PMŚ. W tym problemy w realizacji monitoringu wód śródlądowych. Roman Jaworski Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ. r.jaworski@gios.gov.pl Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (w zł/m 3 ) Cena za 1 m 3 dostarczonej wody

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (w zł/m 3 ) Cena za 1 m 3 dostarczonej wody Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. informują, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/508/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT POBÓR WÓD * Nazwa: REGON: WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I JAKOŚCI POBRANEJ WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT rok **: półrocze **: Podmiot korzystający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 września 2016 r.

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz. 1757 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego Źródło: http://bip.wios.warszawa.pl/bip/o-inspektoracie/dzialalnosc/laboratorium-wios/204,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 09:40 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze

Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody badawcze. Norma i/lub udokumentowane procedury badawcze ZAKRES AKREDYTACJI wydanie nr 6, 1 sierpnia 2008r. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Pracownia Fizyko-Chemiczna Lp. Badane obiekty/grupa Badane cechy i metody

Bardziej szczegółowo

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych. dr hab. inż. ZOFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Technologie i standardy oczyszczania ścieków komunalnych dr hab. inż. ZFIA SADECKA, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód do ziemi

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE Zał. nr 1 do załącznika nr 5 (na podstawie Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 235, wydanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA Tekst pierwotny: Dz.U.2006.136.964 Wersja z dnia: 2015-03-09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Wpływ imisji SO 2. na środowisko leśne i rolne. Klasa stężeń. [mikro g /m 3 / rok] 10-20 iglastych w górach

Wpływ imisji SO 2. na środowisko leśne i rolne. Klasa stężeń. [mikro g /m 3 / rok] 10-20 iglastych w górach Wpływ imisji SO 2 na środowisko leśne i rolne Klasa stężeń Zakres stężenia [mikro g /m 3 / rok] Wpływ na ekosystemy leśne Wpływ na ekosystemy rolne I 0-10 brak szkód brak szkód II 10-20 Stałe uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.06.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców przemysłowych oraz warunków wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 lipca 2006 r. Dz.U.2006.136.964 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA

I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA I. REGION WODNY: MAŁA WISŁA OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Wisła Region Wodny 1) : Mała Wisła Zlewnia 1) : Przemsza, kod 212 Kod i nazwa jcw: PLRW20007212818 Biała Przemsza Przemsza do Ryczówka

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. projekt 14.11.08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia......................... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l Wodociąg Pietrzykowice: Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Nowa część Smolca, Zabrodzie, Zybiszów; Data poboru: 2016-04-14 Azotyny

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY BIOLOGICZNE

ELEMENTY BIOLOGICZNE 1. Fitoplankton 1.1 Biomasa fitoplanktonu 1.2 Liczebność fitoplaktonu kom./ml 2. 3. Feofityna Chlorofil a ELEMENTY BIOLOGICZNE mm 3 /l N mg/m 3 mg/m 3 4. Fitobentos 5. Makrofity PBB08, wydanie II z dnia

Bardziej szczegółowo

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA OBOWIĄZUJE OD 01.05.2013 R. DO 30.06.2013 R. PoniŜsze ceny są cenami netto, do których naleŝy doliczyć podatek VAT. Usługi Laboratorium Badań Środowiskowych WODA 1. 2. 3. 1.

Bardziej szczegółowo

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska

korzystania ze Miejsce/ miejsca środowiska Załącznik nr 3 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłat POBÓR

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego W 2010 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały w ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych badania w 29. punktach pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Rok badań: 2014 Ocena ogólna jakości wód podziemnych województwa lubuskiego 1. Monitoring jednolitych części wód podziemnych W 2014 roku badania

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MPWiK S.A. w Krakowie na 2011 rok nie obejmujący taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Załącznik nr 1 do Zarz. Nr 2 /11 Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku I. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2007 roku Lp. Wyszczególnienie Wszyscy odbiorcy usług 0 1 2 1. Cena za 1

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna

Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia Fizyko-Chemiczna 1/8 Lp 1. 2. 3. 4. Badany obiekt/grupa obiektów 5. Ścieki 6., ścieki 7., osad ściekowy 8. 9. 10. Spis badań wykonywanych w Laboratorium Pracownia FizykoChemiczna Badane cechy/metoda Odczyn ph Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 04:32

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 04:32 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://www.wios.warszawa.pl/pl/laboratorium-wios/dane-podstawowe/332,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 04:32 Wyświetlany

Bardziej szczegółowo

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2009 r.

2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2009 r. 2. Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2009 r. 39 1. Program monitoringu wód powierzchniowych W grudniu 2000 roku Parlament Europejski przyjął Ramową Dyrektywę Wodną 2000/60/WE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM DELEGATURY W KOSZALINIE Metody akredytowane oznaczone zostały literą A Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 141 wydany przez PCA 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2013 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo