Standaryzacja placówek. 1. OGRZEWALNIA 2. NOCLEGOWNIA 3. SCHRONISKO 4. DOM dla BEZDOMNYCH 5. MIESZKANIE KONTRAKTOWE (treningowe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standaryzacja placówek. 1. OGRZEWALNIA 2. NOCLEGOWNIA 3. SCHRONISKO 4. DOM dla BEZDOMNYCH 5. MIESZKANIE KONTRAKTOWE (treningowe)"

Transkrypt

1 Standaryzacja placówek 1. OGRZEWALNIA 2. NOCLEGOWNIA 3. SCHRONISKO 4. DOM dla BEZDOMNYCH 5. MIESZKANIE KONTRAKTOWE (treningowe) AD.1. OGRZEWALNIA (placówka o najniższym standardzie usług) Standard opisany dla około 20 osób. Wszystkie osoby bezdomne, po akceptacji regulaminu placówki, w szczególnie te, które na codzień nie korzystają z pomocy społecznej i przebywają w miejscach niemieszkalnych. Osoby przebywające w ogrzewalni mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, jakkolwiek nie wymagają interwencji służby zdrowia. 1. Usytuowanie placówki Ogrzewalnia powinna być usytuowana niedaleko centralnych węzłów komunikacyjnych, tak aby jej dostępność była jak największa. Obok ogrzewalni może znajdować się punkt Straży Ochrony Kolei lub Straży Miejskiej. W ramach pilotażu ogrzewalnia powinna zostać otworzona na sezon jesienno-wiosenny. Sugeruje się, aby ogrzewalnia funkcjonowała od godzin wieczornych do godzin porannych. W wyjątkowych okolicznościach może funkcjonować 24 godziny dziennie. 3. Pomieszczenia. Placówka jest wyposażona w pomieszczenia spełniające n.w. warunki: A. W pomieszczeniach gdzie przebywać będą osoby bezdomne nie powinno być łóżek, jedynie krzesła łatwo zmywalne. B. Placówka posiada pomieszczenia sanitarne, w tym również przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (łazienka, C. Łazienka powinna gwarantować możliwość dokonania zabiegów higienicznych (bieżącą zimną i ciepłą wodę). D. Łazienka powinna być wyposażona w odpowiednią ilość: - umywalek; - pryszniców; - sedesów; - pisuarów; - itp. zgodnie z wymogami budowlanymi dla tego typu placówek. E. Oświetlenie główne. 4. Spożywanie posiłków. A. W placówce może być oferowany jedynie posiłek w postaci ciepłego napoju lub zupy. 5. Inne A. W ogrzewalni panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. B. Obowiązuje całkowity zakaz palenia. C. W ogrzewalni może być umieszczony telewizor. W ogrzewalni powinien być prowadzony rejestr osób korzystających z pomocy placówki. doraźna pomoc medyczna / środki opatrunkowe i przeciwbólowe/, A. Placówka musi spełniać wymogi sanepidu, straży pożarnej oraz BHP. A. Pracownikami ogrzewalni powinny być osoby z doświadczeniem w pracy z ludźmi bezdomnymi. Warunkiem koniecznym podjęcia pracy jest odbycie kursu pierwszej pomocy. Wskazane jest, aby pracownicy posiadali umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji. B. 4 etatowych pracowników /1 pracownik na 12 h dyżurze/, C. Wolontariat Ogrzewalnia powinna ściśle współpracować z: B. Ulicznymi pracownikami socjalnymi; C. Służbą Zdrowia; D. Służbami Miejskimi; E. Lekarzem Miejskim; 1

2 F. Pogotowiem ratunkowym; G. Placówka powinna mieć kontakt z pracownikiem socjalnym przynajmniej raz w tygodniu. AD.2. NOCLEGOWNIA Standard opisany przewidziany jest na 30 osób. Placówka przeznaczona dla maksymalnie 60 osób. Wszystkie osoby po akceptacji regulaminu placówki, Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, poza osobami pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Usługa kierowana jest do osób bezdomnych skierowanych przez daną gminę, oraz do osób, które z przyczyn niezależnych nie mogły być skierowane przez odpowiednią gminę (w myśl ustawy o pomocy społecznej) a którym ww. forma pomocy jest niezbędna, z zaznaczeniem, że wyżej wymieniona gmina zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowana. 1. Pomieszczenia noclegowe. Placówka jest wyposażona w pomieszczenia noclegowe spełniające n.w. warunki: A. Pomieszczenia wieloosobowe, minimum 3 m2 na osobę przy pojedynczych łóżkach a 2 m2 przy łóżkach piętrowych. B. Pokój z minimum jednym oknem. Każdy podopieczny ma zapewnione własne łóżko oraz niezbędną pościel (poduszka w ceracie, materac w ceracie, koc). C. Noclegownia zapewnia miejsce na przechowanie rzeczy osobistych (bagażu). Powinna być to szafka zamykana na klucz, do której klucze powinni mieć opiekun oraz użytkownik szafki. 2. Stołówka. A. Noclegownia powinna dysponować miejscem umożliwiającym swoim mieszkańcom spożywanie posiłków. B. Stołówka powinna gwarantować miejsce siedzące przy stole. C. Zabezpieczenie wyżywienia. a) Jeden posiłek dziennie: - w przypadku jednego posiłku - danie gorące; - posiłki mogą być przygotowywane w placówce lub dowożone z zewnątrz. 3. Pralnia (bez wymogu). A. Placówka dysponuje odrębnym lub wyodrębnionym pomieszczeniem umożliwiającym mieszkańcom placówki pranie rzeczy osobistych. 4. Kuchnia. A. Placówka dysponuje pomieszczeniem umożliwiającym wydawanie ciepłych posiłków dla mieszkańców placówki. 5. Pomieszczenia sanitarne. A. Placówka posiada pomieszczenia sanitarne, w tym również przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (łazienka, B. Łazienka powinna gwarantować możliwość dokonania zabiegów higienicznych (bieżącą zimną i ciepłą wodę). C. Łazienka powinna być wyposażona w odpowiednią ilość: - umywalek; - pryszniców; - sedesów; - pisuarów; - itp. zgodnie z wymogami budowlanymi dla tego typu placówek. Przynajmniej 2 prysznice dla 30 osób, 4 oczka, 3 umywalki. D. Jedno ze stanowisk powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Palarnia. A. Placówka w razie potrzeby powinna zabezpieczyć oznakowane i wydzielone miejsce do palenia papierosów. 7. Izolatka A. Placówka zabezpiecza odrębne pomieszczenie celem czasowego odizolowania osoby tego wymagającej. Izolatka powinna być wyposażona zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 8. Inne. Sugeruje się, aby noclegownia funkcjonowała od godzin wieczornych do godzin porannych. W wyjątkowych okolicznościach może funkcjonować 24 godziny dziennie. Cisza nocna obowiązuje od 22: Inne A. W noclegowni panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W noclegowni powinien być prowadzony rejestr osób korzystających z pomocy placówki. pomocy medycznej (lekarz, pielęgniarka, itp.) minimum raz w tygodniu; rehabilitacji (w ramach środków własnych lub w ramach współpracy z innymi) pracy socjalnej (stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS) 2

3 A. Placówka musi spełniać wymogi sanepidu, straży pożarnej oraz BHP. G. Placówka prowadzi dokumentacje dotyczącą przebywających w niej osób, umożliwiającą ich identyfikację. H. Noclegownia może prowadzić punkt wydawania odzieży. I. Noclegownia powinna być zaopatrzona w apteczkę oraz podstawowe środki higieny. A. Pracownikami ogrzewalni powinny być osoby z doświadczeniem w pracy z ludźmi bezdomnymi. Warunkiem koniecznym podjęcia pracy jest odbycie kursu pierwszej pomocy. B. Noclegownia powinna zapewniać stały, fachowy nadzór. C. Dyżury powinny pełnić 2 osoby jednocześnie. Ogrzewalnia powinna ściśle współpracować z: B. Ulicznymi pracownikami socjalnymi; C. Innymi organizacjami pozarządowymi; D. Służbą Zdrowia; E. Służbami Miejskimi; F. Lekarzem Miejskim; G. Pogotowiem ratunkowym; H. Placówka powinna mieć kontakt z pracownikiem socjalnym przynajmniej raz w tygodniu. AD.2. SCHRONISKO Standard opisany przewidziany jest na 30 osób. Placówka przeznaczona dla maksymalnie 50 osób. Osoba bezdomna, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami. Przeznaczone dla osób podejmujących współpracę z pracownikami socjalnymi i pracownikami systemu pomocy społecznej w celu poprawy swojej sytuacji życiowej po akceptacji regulaminu. Schronisko zapewnia całodobowy pobyt swoim mieszkańcom. 1. Pomieszczenia noclegowe. Placówka jest wyposażona w pomieszczenia noclegowe spełniające n.w. warunki: A. Pomieszczenia gwarantujące poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności. B. Pomieszczenia 1-4 osobowe, minimum 5 m2 na osobę. C. Pokój z minimum jednym oknem. Każdy podopieczny ma zapewnione własne łóżko oraz niezbędną pościel (poduszka, kołdra, materac, koc, prześcieradło, poszwa, poszewka). D. Minimalne wyposażenie pomieszczenia (na jedną osobę): - wydzielone miejsce w szafie (minimum jeden segment); - szafka nocna; - krzesło; - oświetlenie główne; - miejsce przy stole; E. Co najmniej dwa razy w roku pomieszczenia są dezynfekowane przez uprawnione podmioty. F. W placówce powinno znaleźć się oddzielne miejsce do wizyt oraz dostęp do środków masowego przekazu i komunikacji. 2. Stołówka i świetlica. A. W przypadku kiedy schronisko nic posiada odrębnej świetlicy, stołówka może pełnić te funkcje. B. Schronisko powinno dysponować miejscem umożliwiającym swoim mieszkańcom spożywanie posiłków. C. Stołówka powinna gwarantować miejsce siedzące przy stole. D. Zabezpieczenie wyżywienia. a) Minimum jeden posiłek dziennie (docelowo trzy posiłki): - w przypadku jednego posiłku - danie gorące (posiłek dwudaniowy); - posiłki mogą być przygotowywane w placówce lub dowożone z zewnątrz. 3. Pralnia (bez wymogu). A. Placówka dysponuje odrębnym lub wyodrębnionym pomieszczeniem umożliwiającym mieszkańcom placówki pranie rzeczy osobistych. 4. Kuchnia. A. Placówka dysponuje pomieszczeniem umożliwiającym wydawanie ciepłych posiłków dla mieszkańców placówki. 3

4 5. Pomieszczenia sanitarne. A. Placówka posiada pomieszczenia sanitarne, w tym również przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (łazienka, B. Łazienka powinna gwarantować możliwość dokonania zabiegów higienicznych (bieżącą zimną i ciepłą wodę). C. Łazienka powinna być wyposażona w odpowiednią ilość: - umywalek; - pryszniców; - sedesów; - pisuarów; - itp. zgodnie z wymogami budowlanymi dla tego typu placówek. D. Jedno ze stanowisk powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Palarnia. A. Placówka w razie potrzeby powinna zabezpieczyć oznakowane i wydzielone miejsce do palenia papierosów. 7. Izolatka A. Placówka zabezpiecza odrębne pomieszczenie celem czasowego odizolowania osoby tego wymagającej. Izolatka powinna być wyposażona zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 8. Inne. Schronisko funkcjonuje całą dobę. 3. Inne A. W schronisku panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W schronsisku powinien być prowadzony rejestr osób korzystających z pomocy placówki. pomocy medycznej (lekarz, pielęgniarka, itp.) minimum raz w tygodniu; rehabilitacji (w ramach środków własnych lub w ramach współpracy z innymi) opieki psychologicznej (konsultacje minimum raz w tygodniu) zajęcia terapeutyczne; pracy socjalnej (zatrudnienie pracownika socjalnego do prowadzenie pracy socjalnej) pomoc specjalistyczna: medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, itp. realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności A. Placówka musi spełniać wymogi sanepidu, straży pożarnej oraz BHP. G. Placówka prowadzi dokumentacje dotyczącą przebywających w niej osób, umożliwiającą ich identyfikację. H. Schronisko może prowadzić punkt wydawania odzieży. I. Placówka powinna dysponować izolatką dla osób chorych. A. Pracownikami schroniska powinny być osoby z doświadczeniem w pracy z ludźmi bezdomnymi. Warunkiem koniecznym podjęcia pracy jest odbycie kursu pierwszej pomocy. B. Schronisko powinna zapewniać stały, fachowy nadzór. C. Dyżury może pełnić 1 osoba. D. Schronisko powinno zatrudniać pracownika socjalnego etatowych pracowników / opiekunowie/ konsultantów / pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień, itp./ Schronisko powinno ściśle współpracować z: B. Ulicznymi pracownikami socjalnymi; C. Innymi organizacjami pozarządowymi; D. Centrami Integracji Społecznej; E. Służbą Zdrowia; F. Służbami Miejskimi; G. Lekarzem Miejskim; H. Pogotowiem ratunkowym; I. Placówka powinna mieć kontakt z pracownikiem socjalnym przynajmniej raz w tygodniu. AD.4. DOM DLA BEZDOMNYCH Standard opisany przewidziany jest na 30 osób. Placówka przeznaczona dla maksymalnie 50 osób. 4

5 Placówka przeznaczona do tymczasowego, z możliwością długotrwałego pobytu. Placówki w postaci Domów dla bezdomnych powinny być różnorodne, proponujemy tworzenie Domów dla bezdomnych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, osób posiadających własny dochód, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania z powodu stanu zdrowia lub znacznego uzależnienia od pomocy instytucjonalnej. Osoby w podeszłym wieku, osoby z upośledzeniem umysłowym, chorzy psychicznie, osoby niepełnosprawne. Kolejną specyficzną placówką w ramach klasyfikacji Domu dla bezdomnych powinny się znaleźć Domy Samotnej Matki. Placówka skierowana do samotnych kobiet z dziećmi oraz kobiet doświadczonych przemocą rodzinną, z zastrzeżeniem jednak, że w systemie polskim powinniśmy dążyć do tego, aby to sprawca przemocy był usuwany z miejsca zamieszkania, a nie ofiara przemocy. 1. Pomieszczenia noclegowe. Placówka jest wyposażona w pomieszczenia noclegowe spełniające n.w. warunki: A. Pomieszczenia gwarantujące poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności. B. Pomieszczenia 1-4 osobowe, minimum 5 m2 na osobę, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. C. Pokój z minimum jednym oknem. Każdy podopieczny ma zapewnione własne łóżko oraz niezbędną pościel (poduszka, kołdra, materac, koc, prześcieradło, poszwa, poszewka). D. Minimalne wyposażenie pomieszczenia (na jedną osobę): - wydzielone miejsce w szafie (minimum jeden segment); - szafka nocna; - krzesło; - oświetlenie główne; - miejsce przy stole; E. Co najmniej dwa razy w roku pomieszczenia są dezynfekowane przez uprawnione podmioty. 2. Stołówka i świetlica. A. W przypadku kiedy schronisko nic posiada odrębnej świetlicy, stołówka może pełnić te funkcje. B. Schronisko powinno dysponować miejscem umożliwiającym swoim mieszkańcom spożywanie posiłków. C. Stołówka powinna gwarantować miejsce siedzące przy stole. D. Zabezpieczenie wyżywienia. a) Trzy posiłki dziennie - posiłki mogą być przygotowywane w placówce lub dowożone z zewnątrz. 3. Pralnia. A. Placówka dysponuje odrębnym lub wyodrębnionym pomieszczeniem umożliwiającym mieszkańcom placówki pranie rzeczy osobistych. B. Trening samoobsługi w zakresie higieny i zachowania czystości. 4. Kuchnia. A. Placówka dysponuje pomieszczeniem umożliwiającym wydawanie ciepłych posiłków dla mieszkańców placówki. B. W kuchni może zostać zorganizowana pracownia kulinarna 5. Pomieszczenia sanitarne. A. Placówka posiada pomieszczenia sanitarne, w tym również przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (łazienka, B. Łazienka powinna gwarantować możliwość dokonania zabiegów higienicznych (bieżącą zimną i ciepłą wodę). C. Łazienka powinna być wyposażona w odpowiednią ilość: - umywalek; - pryszniców; - sedesów; - pisuarów; - itp. zgodnie z wymogami budowlanymi dla tego typu placówek. D. Kilka stanowisk powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Palarnia. A. Placówka w razie potrzeby powinna zabezpieczyć oznakowane i wydzielone miejsce do palenia papierosów. 7. Izolatka. A. Placówka zabezpiecza odrębne pomieszczenie celem czasowego odizolowania osoby tego wymagającej. Izolatka powinna być wyposażona zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 8. Zaplecze. A. Placówka powinna zabezpieczać różnego rodzaju aktywności dla mieszkańców (np. pracownia ogrodnicza, rowerowa, warsztaty zajęciowe itp.) Dom funkcjonuje całą dobę. 3. Inne A. W Domu dla bezdomnych panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W placówce powinien być prowadzony rejestr osób korzystających z pomocy placówki. pomocy medycznej pielęgniarka na etacie; lekarz raz w tygodniu; rehabilitacji (w ramach środków własnych lub w ramach współpracy z innymi) 5

6 opieki psychologicznej (konsultacje minimum raz w tygodniu) zajęcia terapeutyczne; pracy socjalnej w miarę możliwości (stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS) pomoc specjalistyczna w zależności od możliwości osoby: medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, itp. realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności jeśli jest to możliwe. A. Placówka musi spełniać wymogi sanepidu, straży pożarnej oraz BHP. G. Placówka prowadzi dokumentacje dotyczącą przebywających w niej osób, umożliwiającą ich identyfikację. A. Pracownikami placówki powinny być osoby z doświadczeniem w pracy z ludźmi bezdomnymi. Warunkiem koniecznym podjęcia pracy jest odbycie kursu pierwszej pomocy. B. Placówka powinna zapewniać stały, fachowy nadzór. C. Dyżury powinien pełnić przynajmniej 1 pracownik. D. Dom dla bezdomnych powinien zatrudniać pracownika socjalnego etatowych pracowników / opiekunowie/ konsultantów / pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień, itp./ Schronisko powinno ściśle współpracować z: B. Innymi organizacjami pozarządowymi; C. Służbą Zdrowia; D. Służbami Miejskimi; E. Kluby Osiedlowe; F. Inne ośrodki wsparcia; G. Kościoły; H. Placówka powinna mieć kontakt z pracownikiem socjalnym przynajmniej raz w tygodniu. AD.5. MIESZKANIE KONTRAKTOWE /TRENINGOWE/ Samodzielne mieszkanie ułatwiające nabywanie umiejętności życia społecznego i zawodowego. Okres pobytu w mieszkaniu treningowym powinien ograniczony do dwóch lat. Osoby lub rodziny zmotywowane do zmiany trybu życia, oczekujące na przydział lub dążące do uzyskania samodzielnego mieszkania, realizujące indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. A. Samodzielne mieszkanie lub pokój z odpowiednim zapleczem sanitarnym. B. Mieszkanie powinno pochodzić z zasobów gminy, organizacji pozarządowej. Możliwe jest także użytkowanie mieszkania na zasadzie indywidualnego wynajmu. C. Pomieszczenia gwarantujące poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności. D. Pomieszczenia minimum 5 m2 na osobę, w przypadku osób niepełnosprawnych 10m2 E. Wyposażenie mieszkania powinno gwarantować możliwe najlepsze warunki do samodzielnego gospodarowania. A. Monitoring przez pracowników socjalnych realizacji umowy (kontraktu) B. Praca socjalna, doradztwo; C. Umowa użytkowania lub wynajmu mieszkania w przypadku realizacji indywidualnego wychodzenia z bezdomności w odniesieniu do rodziny powinna zawierać wsparcie w lepszym pełnieniu ról rodzicielskich. 6

Standaryzacja Pomocy Instytucjonalnej (placówek) dla osób bezdomnych

Standaryzacja Pomocy Instytucjonalnej (placówek) dla osób bezdomnych Standaryzacja Pomocy Instytucjonalnej (placówek) dla osób bezdomnych Ewa Szczypior, Agnieszka Meller Grupa robocza ds. standaryzacji pomocy instytucjonalnej i streetworkingu w ramach projektu Agenda Bezdomności

Bardziej szczegółowo

STANDARD POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

STANDARD POMOCY INSTYTUCJONALNEJ STANDARD POMOCY INSTYTUCJONALNEJ KONTEKST POWSTANIA STANDARDU W polskich realiach określenie standardu placówek dla osób bezdomnych i świadczonych przez nie usług jest utrudnione, ze względu na brak uregulowań

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. Załącznik nr 1 Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS HIERARCHIZACJI PLACÓWEK WSPARCIA I MIESZKAŃ TRENINGOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS HIERARCHIZACJI PLACÓWEK WSPARCIA I MIESZKAŃ TRENINGOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PRODUKTU FINALNEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS HIERARCHIZACJI PLACÓWEK WSPARCIA I MIESZKAŃ TRENINGOWYCH Hierarchizacja innymi słowy model schodkowy, drabinkowy zakłada proces przejścia pewnej drogi

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r. Objaśnienia: Kolumna 3: S - N - O - Ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety M - mężczyźni

Bardziej szczegółowo

L. dz. 6/F/2016 Zabrze, dn r.

L. dz. 6/F/2016 Zabrze, dn r. L. dz. 6/F/2016 Zabrze, dn. 10.08.2016 r. Sz. P. Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowna Pani, W załączeniu

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn w 2017 roku Nazwa konkursu Cel i termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Konkursu na udzielanie schronienia, niezbędnego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach,

Szczegółowe Zasady Konkursu na udzielanie schronienia, niezbędnego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach, Szczegółowe Zasady Konkursu na udzielanie schronienia, niezbędnego posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach readaptacyjnych Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe standardy wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni, noclegowni i schronisku dla bezdomnych, określone zostały natomiast w załącznikach

Szczegółowe standardy wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni, noclegowni i schronisku dla bezdomnych, określone zostały natomiast w załącznikach UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych

rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych 1/ 6 ENOTICES_MOPSGdynia 15/09/2011- ID:2011-128898 Formularz standardowy 14 PL Świadczenie usług i zapewnienie niezbędnych Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8 Symbol: OI-T Adres: ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce 1 / 8 Pokoje: 33 pomieszczenia Telefony: +48 41 311 11 17 +48 41 367 63 25 E-mail: oit@mopr.kielce.pl k.adamski@mopr.kielce.pl Godziny pracy: Ośrodek jest

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych REGULAMIN. Postanowienia ogólne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie REGULAMIN Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 204 Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-52-IR/205 UWAGI:. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2, Rumia

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2, Rumia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 lutego 2017r.

Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 lutego 2017r. Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017r. Na

Bardziej szczegółowo

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. Wyniki - Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi Rumia:

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherowo: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 283644-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Mieszkanie Chronione Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Regulamin wewnętrzny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Regulamin wewnętrzny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252 Dąbrówka WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-II.431.4.5.2015.MR Warszawa, 7 września 2015 r. WPS-II.431.4.17.2015.RM Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie 18 05-252

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DLA PLACÓWEK

STANDARDY DLA PLACÓWEK STANDARDY DLA PLACÓWEK POMAGAJĄCYCH OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM BEZDOMNOŚCIĄ PROJEKT MAZOWIECKI OPRACOWANY DLA WARSZAWY I WOJEWÓDZWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELI RADY OPIEKUŃCZEJ DS. OSÓB BEZDOMNYCH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Siedlce z dnia... sierpnia 2016 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Siedlce, sierpień 2016 r. Bezdomność jest zjawiskiem od wielu lat obecnym na terenie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE. Praca socjalna

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE. Praca socjalna Praca socjalna Praca socjalna udzielana jest osobom/ rodzinom bez względu na posiadany dochód na rzecz poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MARSZEWSKIEJ GÓRZE NA LATA

PROGRAM NAPRAWCZY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MARSZEWSKIEJ GÓRZE NA LATA PROGRAM NAPRAWCZY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MARSZEWSKIEJ GÓRZE NA LATA 2012 2014 A. DIAGNOZA Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016r. Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Schroniska z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Objaśnienia: Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. Dz.U.11.50.259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych i Dom Modlitwy AGAPE

SCHRONISKA. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych i Dom Modlitwy AGAPE Uaktualniona baza danych placówek udzielających pomocy na terenie powiatu malborskiego 13 02 2012 Aktualizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku SCHRONISKA Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacje osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdynia: Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348830-2017:text:pl:html Polska-Gdynia: Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe 2017/S 170-348830 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r. Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Ełku, w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA 2016-2020 Radlin, grudzień 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU BEZDOMNOŚCI.. 4 II. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

1. Poniższy regulamin obowiązuje mieszkańców mieszkania chronionego o charakterze rotacyjnym.

1. Poniższy regulamin obowiązuje mieszkańców mieszkania chronionego o charakterze rotacyjnym. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIESZKANIA CHRONIONEGO DLA OSÓB POZBAWIONYCH SCHRONIENIA W RAMACH PROJEKTU SKORZYSTAJ Z SZANSY WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

Statut. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu Dębogórze 2012 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Na Skarpie

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Na Skarpie ZARZĄD POWIATU W RZESIŃSKIEGO Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Na Skarpie Rozdział I Podstawy prawne. Przepisy ogólne Środowiskowy Dom Samopomocy Na Skarpie, zwany dalej Domem, działa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 277802-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 277802-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Usługi schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi Numer ogłoszenia: 277802-2015;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOSTELU PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN HOSTELU PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne załącznik do zarządzenia nr 44/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Policach z dnia 05.11.2012r. REGULAMIN HOSTELU PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Lp. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU

PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA DOM DZIECKA PROMYK W TRZCIŃSKU ZDROJU Program naprawczy usług świdaczonych przez Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju opracowany

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Ośrodek wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Ośrodek wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Ośrodek wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

9. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują

9. Opis wymagań stawianych Wykonawcy: wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki NIP: 531-16-95-225 dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl Pomagamy :

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA PRZEPISY USTAWA Z DNIA 12 MARCA 200R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z2009R. NR 175, POZ. 1362 Z PÓŹN. ZM.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 19PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady kierowania do Mieszkania Chronionego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Rozdział 1. Zasady kierowania do Mieszkania Chronionego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 09 kwietnia 2013r. Rozdział 1 Zasady kierowania do Mieszkania Chronionego Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR S.0007.109.2015 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Bezdomność należy do jednego z problemów występujących w naszym społeczeństwie. Definicja osoby bezdomnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in:

Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in: Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in: 1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (opieka, pielęgnacja, pomoc w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz OGŁOSZENIE NR 1/2017 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Białystok, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz OGŁOSZENIE NR 1/2017 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIEI URZĘDWY WJEWÓDZTWA PDLAIEG Białystok, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2451 GŁZE R 1/2017 WJEWDY PDLAIEG z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie reru placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KROŚNICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KROŚNICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W KROŚNICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach zwane w

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Regulamin wewnętrzny Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Regulamin wewnętrzny Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

4 1. Ośrodek prowadzi działalność w trybie stacjonarnym. 2. Ośrodek jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych

4 1. Ośrodek prowadzi działalność w trybie stacjonarnym. 2. Ośrodek jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych STATUT Ośrodka Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej w Racławicach ŚląOkich 1 1. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej w Racławicach ŚląOkich Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 34, 48 250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XLVII/461/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu określa jego nazwę,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.139.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W następnym punkcie Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przedstawiła następujące zadania:

W następnym punkcie Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przedstawiła następujące zadania: Notatka ze spotkania w dniu 24 września 2014r. Konsultacje branżowe w obszarach: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, Pomoc społeczna, Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za 2010 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok System Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu

UCHWAŁA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu UCHWAŁA NR XXX..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 3056 OBWIEZCZENIE NR 16/2017 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru placówek udzielających tymczasowego

Bardziej szczegółowo