BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010"

Transkrypt

1 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46% DELKO 14,52 10,30% PATENTUS 2,93-10,67% TRITON DEVELOPMENT 4,70 9,30% SONEL 6,65-10,50% EUROTEL 18,85 9,02% BYTOM 1,50-10,18% FAM 2,56 7,47% CITY INTERACTIVE 5,21-9,08% ELEKTROTIM 15,16 7,37% RADPOL 8,00-7,94% WOJAS 5,43 5,44% BERLING 6,05-7,63% KAREN 0,61 5,17% CHEMOSERWIS 0,62-7,46% TETA 11,75 4,95% UNICREDIT 6,53-7,38% KOMENTARZ TYGODNIOWY Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksów, a w głównej mierze przyczyniła się do tego piątkowa sesja. W zasadzie nic nie zapowiadało takiego obrotu, ale informacje o moŝliwych kłopotach finansowych Węgier (wcześniejsza ekipa rządząca przedstawiała dane w lepszym świetle niŝ w rzeczywistości) sprawiły, iŝ inwestorzy zaczęli pozbywać się środkowoeuropejskich walut. Wzrost awersji do ryzyka przejawił się w wyprzedaŝy akcji największych spółek, natomiast akcje o mniejszej i średniej kapitalizacji ucierpiały znacznie mniej. Być moŝe kolejne zawirowania na rynkach finansowych skłonią partie do wyboru prezesa NBP przed wyborami prezydenckimi. Będzie to jeden z motywów, na który będą zwracać uwagę inwestorzy pod koniec nadchodzącego tygodnia. Do piątkowej słabości w końcówce sesji przyczyniły się równieŝ słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie stworzono mniej nowych miejsc pacy w sektorach pozarolniczych, niŝ powszechnie zakładano. Po publikacji silnie zniŝkował DAX nie pozostawiając wyboru krajowym inwestorom. Na wcześniejszych sesjach moŝna było zaobserwować wyraźnie mniejszą aktywność inwestorów, co moŝna powiązać z okresem świątecznym w USA i Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Generalnie moŝna powiedzieć, iŝ piątkowa sesja zupełnie nie pasuje do obrazu tygodnia, gdzie zmienność była bardzo stonowana, a rynek nie był zdecydowany w którą stronę zmierzać. Co więcej piątkowy spadek nie dostarcza odpowiedzi na pytanie co dalej. Spadek moŝna interpretować jako naturalną korektę wzrostu, po której zwyŝka moŝe być kontynuowana. Ale duŝo w tym zakresie będzie zaleŝało od sytuacji w regionie, bo wszelkie negatywne doniesienia niekorzystnie odbijają się na złotym, który sukcesywnie traci względem głównych walut. Wiadomo, iŝ rynek akcji jest powiązany z rynkiem walutowym, gdyŝ wielu inwestorów zagranicznych opiera swoje decyzje w oparciu o zachowanie cen akcji wyraŝonych w walutach. Wzrostom cen akcji sprzyja umacniający się złoty, bo sprawia on, iŝ inwestorzy zarabiają na rynku akcji, a dodatkowo mają zysk z tytułu róŝnic kursowych. Znaczenie teŝ ma zachowanie cen surowców naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ceny ropy i miedzi. Tak jak spadek cen miedzi negatywnie odciska się na KGHM, tak spółki paliwowe w minionym tygodniu zachowywały się wyraźnie silniej. I nie myślę nawet w tym miejscu o silnej zwyŝce ceny akcji KOV w środę, po informacji, iŝ jeden z partnerów natrafił na złoŝa ropy naftowej w Brunei, ale o postawie PKN czy Lotosu, które mimo, korekty na całym rynku w dalszym ciągu utrzymują się w rejonie maksimów. Tomasz Jerzyk S&P ŚWIAT Ropa 30 Miedź 2500 KOMENTARZ TYGODNIOWY DO WYDARZEŃ NA WALL STREET Miniony tydzień na amerykańskich parkietach przebiegał w stosunkowo łagodnych nastrojach, o czym świadczyć moŝe neutralny wynik tygodniowych zmagań na Wall Street. W poniedziałek ze względu na święto Dnia Pamięci, amerykańskie giełdy były zamknięte. Tym niemniej, dłuŝszy weekend nie wpłynął mobilizująco na działania obozu byków. Wtorkowa sesja pomimo sprzyjających danych nt. stanu amerykańskiej gospodarki ( indeks ISM dla przemysłu oraz wydatki na inwestycje budowlane), zakończyła się na prawie dwuprocentowych spadkach. Przełamanie kiepskiej, dwudniowej passy, ale za to w znakomitym stylu nastąpiło dopiero w środę. Wówczas Dow Jones zyskał aŝ 2,25%, a S&P500 wzrósł o 2,58%. Wśród głównych przyczyn bardzo dobrych nastrojów tego dnia warto wymienić chociaŝby publikację indeksu obrazującego liczbę podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym, którego wartość wzrosła powyŝej konsensusu. W dodatku, w górę zrewidowano dane z poprzedniego tygodnia. Najlepsze od października wyniki to częściowo efekt kwietniowego wygasania rządowego programu dopłat dla Amerykanów, po raz pierwszy nabywających nieruchomość, co nakazuje ostroŝność w oczekiwaniu kontynuacji obserwowanej tendencji w tym zakresie w kolejnych miesiącach. W czwartek dane makroekonomiczne ponownie sprzyjały stronie popytowej. Pomimo, iŝ wzrosty nie naleŝały do znaczących, to handlujących pozytywnie mogą nastrajać dane z amerykańskiej gospodarki. Mający właściwości wyprzedzające, indeks ISM dla usług (które odpowiadają za 90% amerykańskiej gospodarki) wzrósł 5 miesiąc z rzędu, a subindeks aktywności gospodarczej osiągnął najwyŝszy poziom od 4 lat. W ostatecznym rozrachunku podczas minionego tygodnia, nowojorskie indeksy zaraportowały następujące rezultaty: Dow Jones -0,03%, S&P500-0,04%, Nasdaq +1,11%. Na uwagę zasługuje znakomita dyspozycja spółek sektora technologicznego. Zgodnie ze strategią rotacji sektorowej w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego to właśnie spółki informatyczne zachowują się relatywnie lepiej od szerokiego rynku. Michał Witkowski * Zestawienie największych wzrostów/spadków obejmuje spółki w cenie >0,20 zł w ramach komponentów indeksu WIG Indeks Zmiana WIG ,86-2,98% WIG 40451,21-2,31% mwig ,84-1,08% WIG-Banki 5981,17-4,49% WIG-Budowl 5574,98-0,57% WIG-Dewel 2743,93-1,44% WIG-Info 1186,01-2,52% WIG-Media 3518,29-1,38% WIG-Paliwa 2612,55-1,20% WIG-SpoŜ. 3943,28 0,18% WIG-Chemia 3456,48-1,16% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN Europa Indeks zmiana FTSE ,13% DAX ,10% BUX ,20% RTS ,37% ISE ,12% Ameryka Płn. i Płd. Indeks zmiana Dow J ,3-0,04% S&P ,8-0,03% Nasdaq ,11% Bovespa ,77% Azja Indeks zmiana NIKKEI 9901,2 1,42% HangSen ,07% Shanghai 2553,6-3,85% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 74,35-0,27% Miedź ,61% Złoto 1205,3-0,52% Srebro 17,95-2,60% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,11 0,98% USDPLN 3,37 2,25% CHFPLN 2,92 2,18%

2 WIG WIG (40,344.44, 40,451.21, 40,299.59, 40,451.21, ) WIG 60 min May June Indeks odnotował spadek w minionym tygodniu, a ruch skorygował 50% wzrostu z poprzedniego tygodnia. Ruch moŝna traktować jako zupełnie naturalną korektę zwyŝki, ale w takim wypadku spadek nie powinien być juŝ pogłębiony poniŝej piątkowego minimum na pkt. W takim wypadku kupujący szybko winni przystąpić do ataku na opory na oraz na pkt. W przypadku ich przebicia będę oczekiwał na test lub teŝ 42088, gdzie znajduje się linia trendu spadkowego. W przypadku jej sforsowania podaŝ winna pojawić się na pkt., gdzie znajduje się 61,8% zniesienia spadku z maksimum na do minimum na pkt. W razie silniejszego wzrostu podaŝ winna pojawić się na lub teŝ na szczycie na 44302, który jest obecnie kluczowym oporem. Przyjmuję załoŝenie, iŝ szczyt nie zostanie przebity. NajbliŜsze wsparcie wytycza pkt., a jego przebicie będzie miało negatywne przesłanie i będzie sugerowało test pkt. Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie w krótkim terminie, a jego przełamanie moŝe potwierdzać korekcyjny charakter wzrostu, co z kolei będzie zapowiadać test dna na pkt. W przypadku jego przełamania będę oczekiwał na pkt. Układ średnich ruchomych jest negatywny i sugeruje pogłębienie tendencji spadkowej w średnim horyzoncie inwestycyjnym. Średnia z 15 sesji wytycza najbliŝszy opór na pkt., a w razie sforsowania tego poziomu będę zwracał uwagę na pkt., gdzie znajduje się średnia z 45 sesji. Analiza wskaźnikowa potwierdza spadek indeksu, jedynie dający wskazania w średnim terminie MACD sugeruje kontynuację wzrostu. Pozostałe wskaźniki zniŝkują i na razie nie wskazują na moŝliwość wyczerpania potencjału spadkowego. Na tygodniowym wykresie świecowym ukształtował się czarny korpus, który odzwierciedla przewagę sprzedających. Z drugiej strony czarny korpus jest zbyt mały, by uniewaŝnić wymowę ubiegło tygodniowej białej świecy. Pozytywnym sygnałem w tym kontekście będzie przebicie pkt., natomiast sygnałem negatywnym będzie przebicie pkt. Tomasz Jerzyk Analityk Techniczny DM BZ WBK SA

3 NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA PRZYSZŁEGO TYGODNIA (poniedziałek) WOLA INFO WADEX EUROLAND (10:30) NIEMCY (12:00) USA (21:00) (wtorek) DĘBICA NIEMCY (8:00) NIEMCY (12:00) Początek zapisów w wezwaniu Devoteam na 100 proc. akcji po cenie 3,70 zł (do 6 lipca) Dzień wypłaty 3 zł dywidendy Indeks Sentix za czerwiec. Poprz. -6,4 pkt. Zamówienia w przemyśle w kwietniu. Poprz. 5% m/m Kredyt konsumencki za kwiecień. Poprz. 2 mld USD WZA ws. wypłaty 2,60 zł dywidendy Bilans handlu zagranicznego s.a. za kwiecień. Poprz. 18 mld EUR Produkcja przemysłowa s.a. w kwietniu. Poprz. 4% m/m (środa) TAURON BRE BANK Początek zapisów na akcje inwestorów indywidualnych po maksymalnej cenie 0,70 zł. Zapisy potrwają do 18.06; do przewidziany jest przydział akcji, a do debiut na GPW Przydział akcji nowej emisji W. BRYTANIA (10:30) Bilans handlu zagranicznego za kwiecień. Poprz. -7,522 mld GBP USA (13:00) USA (16:00) USA (16:30) USA (20:00) (czwartek) PZU NEPENTES ENEA NIEMCY (8:00) Wnioski o kredyt hipoteczny za ostatni tydzień Zapasy hurtowników w kwietniu. Prognoza 0,7% m/m; poprz. 0,4% m/m Tygodniowa zmiana zapasów paliw BeŜowa Księga - raport o stanie gospodarki WZA ws. podziału zysku i wypłaty 10,91 zł dywidendy Początek zapisów w wezwaniu Sanofi Aventis na 100 proc. akcji spółki po 28 zł (do 10 sierpnia) Dzień wypłaty 0,38 zł dywidendy Inflacja CPI (prog. 0,1% m/m i 1,2% r/r; poprz. -0,1% m/m i 1% r/r) i inflacja HICP (prog. 0,1% m/m i 1,2% r/r; poprz. -0,1% m/m i 1% r/r) za maj W. BRYTANIA (13:00) Decyzja ws. stóp procentowych. Prognoza i poprz. 0,5% EUROLAND (13:45) Decyzja ECB ws. stóp procentowych. Prognoza i poprz. 1% USA (14:30) USA (14:30) USA (20:00) (piątek) Liczba złoŝonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień Bilans handlu zagranicznego za kwiecień. Prognoza -41,20 mld USD; poprz. -40,42 mld USD BudŜet federalny za maj. Prognoza -140 mld USD; poprz. -82,69 mld USD W. BRYTANIA (10:30) Inflacja PPI (poprz. 1,4% m/m i 5,7% r/r) i inflacja bazowa PPI (poprz. 1,1% m/m i 4,4% r/r) w maju. W. BRYTANIA (10:30) Produkcja przemysłowa w kwietniu. Poprz. 2% m/m i 2% r/r USA (14:30) USA (15:55) USA (16:00) Dynamika sprzedaŝy detalicznej (prog. 0,2% m/m; poprz. 0,4% m/m) i sprzedaŝy bez samochodów (prog. 0,1% m/m; poprz. 0,4% m/m) w maju. Indeks Uniwersytetu Michigan za czerwiec. Prognoza 74,5 pkt.; poprz. 73,6 pkt. Zapasy niesprzedanych towarów w kwietniu. Prognoza 0,6% m/m; poprz. 0,4% m/m *Odczyty danych makroekonomicznych oznaczone kolorem zielonym będą komentowane w sekcji komentarz na gorąco, niezwłocznie po ich ukazaniu się Opracowanie: Kamil Budziński

4 ZE SPÓŁEK AGORA Agora zawarła umowę na wdroŝenie systemu informatycznego klasy ERP Spółka dokonała analizy posiadanych rozwiązań informatycznych i w efekcie w drugim kwartale 2010 roku dokona odpisu na kwotę 7,7 mln zł, dotyczącą wartości nakładów związanych z licencjami na oprogramowanie. ASSECO POLAND Nowy kontrakt Asseco Poland Konsorcjum Asseco Poland, Unizeto Technologies i Combidata Poland wygrało przetarg organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) na świadczenie usług utrzymania platformy erzoz do końca 2010 r. Wartość oferty złoŝonej przez konsorcjum to 1,24 mln zł. ASSECO POLAND/ TPSA TP oraz PTK Centertel podpisały kolejne trzyletnie umowy ramowe z dostawcami usług informatycznych Asseco Poland zostało partnerem strategicznym grupy TP w obszarach systemów rozliczeniowych oraz business intelligence. BRE W ramach wykonywania prawa poboru w ofercie akcji BRE Banku, złoŝono zapisów podstawowych na akcji nowej emisji BUDIMEX Budimex wybuduje odcinek autostrady A1 Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę odcinka autostrady A1, a wartość kontraktu wynosi 252,1 mln zł netto. Obecny portfel zamówień przekroczył 7,5 mld zł BZ WBK Francuskie banki zainteresowane kupnem BZ WBK irlandzka prasa Dwa czołowe francuskie banki: BNP Paribas i Societe Generale są zainteresowane przejęciem udziałów irlandzkiego Allied Irish Banks (AIB) w polskiej grupie bankowej BZ WBK. CERSANIT Zarząd rekomenduje brak wypłaty dywidendy z zysku za 2009 CEZ, TAURON Cez zainteresowany przejęciem Tauronu - prasa CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat uruchomił we wtorek ofertę zintegrowaną UmoŜliwia ona w ramach jednej umowy i opłaty zakup telewizji, internetu i telefonii komórkowej. Prezes spółki Dominik Libicki liczy na wzrost lojalności klientów dzięki tej ofercie. ECHO Echo Investment planuje sprzedaŝ dwóch projektów biurowych i dwóch centrów handlowych

5 Echo planuje realizację nowych projektów Echo Investment planuje w 2010 roku rozpocząć budowę projektów biurowych w Poznaniu i Łodzi oraz projektu handlowego w Szczecinie. Spółka potwierdza teŝ wcześniejsze plany uruchomienia w tym roku 12 projektów mieszkaniowych. ENEA RWE podtrzymuje, Ŝe na ten moment, nie jest zainteresowane prywatyzacją Enei Spółka nie weźmie teŝ udziału w prywatyzacji Energi. Enea zamierza złoŝyć ofertę wiąŝącą w prywatyzacji KWB Adamów, KWB Konin oraz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów- Konin EUROCASH WZA Eurocash zdecydowało o wypłaceniu z zysku za 2009 rok dywidendy w wysokości 0,37 zł dywidendy na akcję. KOPEX/EUROCASH Urząd wydał zgodę na realizację przejęć dla Eurocash i CEDC UOKiK zgodził się na przejęcie przez Eurocash spółki LuxCo2, z grupy CEDC. UOKiK zgodził się takŝe na przejęcie przez Kopex spółki Ryfama. KOV/LOTOS Kulczyk Investments podtrzymuje zainteresowanie udziałem w prywatyzacji Grupy Lotos wspólnie z libijskim koncernem Tamoil LOTOS Rada Nadzorcza nie potwierdziła przejęcia Geonafty Oświadczenie jest odpowiedzią na artykuł prasowy. Gazprom & Esso zainteresowane przejęciem? prasa Odwołując się do doniesień prasowych, Gazprom i Esso mogą być zainteresowani przejęciem Lotosu. Proces sprzedaŝy spółki winien rozpocząć się tego lata. Zdaniem prasy, Rada Nadzorcza spółki zostanie zmieniona w czerwcu. Zaktualizowana strategia po czerwcu tego roku Według Pawła Olechnowicza, prezesa Grupy Lotos, zaktualizowana strategia spółki ma zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą po czerwcu tego roku. Wcześniej spółka zapowiadała jej przedstawienie w połowie czerwca. Grupa Lotos dojdzie do 1 mln ton ropy naftowej własnego wydobycia nie, jak wcześniej zapowiadała, w roku 2012, lecz później LPP Przychody w maju wzrosły o 3% r/r LPP wygenerowało 156 mln zł przychodów w maju, 3% w górę r/r z 57% marŝą brutto 3 pp. lepiej niŝ rok wcześniej. W okresie styczeń-maj, przychody ze sprzedaŝy wyniosły 722 mln zł i są 6% poniŝej analogicznego okresu PGE Minister Skarbu Państwa jest przychylny staraniom Polskiej Grupy Energetycznej o zakup od resortu blisko 83 proc. Energi MSP podtrzymuje, Ŝe PGE moŝe wypłacić dywidendę zaliczkową w drugiej połowie tego roku

6 PGNIG PGNIG zamierza ubiegać się o jeszcze jedną podwyŝkę taryf PKN ORLEN/ PUŁAWY PKN Orlen nie zaakceptował złoŝonej przez ZA Puławy oferty nabycia akcji Anwilu Zdecydowano o zakończeniu negocjacji. Orlen będzie kontynuował działania związane ze sprzedaŝą Anwilu. Ze względu na występującą rozbieŝność stanowisk obydwie strony postanowiły o zakończeniu negocjacji. PKO BP PKO BP oczekuje, Ŝe po pierwszym półroczu 2010 roku, kredyty korporacyjne banku wzrosną kwartał do kwartału Oczekiwania rynku odnośnie wzrostu zysku netto grupy PKO BP w 2010 r. do 2,99 mld zł, w przedziale oczekiwań od 2,64 mld zł do 3,33 mld zł, są realne Prezes PKO planuje w 2010 roku sprzedać liczbę kredytów hipotecznych o wartości 10 mld zł Bank w pierwszych trzech miesiącach sprzedał kredyty o wartości 2,8 mld zł. W 2009 roku portfel kredytów hipotecznych banku wzrósł o 7 mld zł. Dywidenda z PKO BP moŝe być wyŝsza niŝ zaproponował zarząd Minister Skarbu Zarząd banku PKO BP zaproponował, by z zysku osiągniętego w 2009 roku na dywidendę trafiło 1 mld zł, co da 0,80 zł na akcję. PKO BP/ BZ WBK PKO BP chce kupić BZ WBK, zatrudniło Credit Suisse, moŝliwa nowa emisja akcji prasa Odwołując się do informacji prasowych Rzeczpospolitej oraz Parkietu, PKO BP zatrudnił Credit Suisse w celu doradztwa przy przejęciu BZ WBK. Prezes Jagiełło przyznał, Ŝe interesuje go to co będzie się działo z BZ WBK, tym niemniej dodał, iŝ normalnie jest to, Ŝe PKO zatrudnia doradców w róŝnych celach. Zdaniem prasy, AIB czeka na potencjalnych oferentów do końca czerwca. POLICE/ PGNIG Według prezesa PGNIG Michała Szubskiego, jest szansa na zakończenie w czerwcu rozmów z Policami w sprawie zadłuŝenia za dostarczony chemicznej spółce gaz Police rozmawiają z PGNiG o moŝliwej spłacie długu wobec tej spółki w postaci aktywów Porozumienie w tej sprawie moŝliwe jest w ciągu kilkunastu dni. POLNORD RN Polnordu pozytywnie oceniła propozycję zarządu ws. rekomendowania WZA wypłaty 0,43 zł dywidendy na akcję PZU Do PZU zgłoszono 49,2 tys. szkód powodziowych Zarząd ocenia, Ŝe wysokość odszkodowań powodziowych obciąŝających wynik PZU SA (po reasekuracji) nie powinna przekroczyć 156 mln zł. TARNOW ZAT rozwaŝa kupno ZAK Tarnowskie Azoty rozwaŝają moŝliwość przejęcia Zakładów Azotowych Kędzierzyn poprzez objęcie akcji nowej emisji ZAK. MSP chce poznać biznesowe uzasadnienie zamiaru przejęcia ZAK przez tarnowskie Azoty

7 TAURON IPO Inwestorzy biorący udział w IPO będą uprawnieni do skorzystania z rabatu Inwestorzy indywidualni, którzy kupią akcje Tauronu w ofercie i nie sprzedadzą ich przez jeden rok od daty debiutu będą uprawnieni do rabatu w wysokości 5-15 proc. od obowiązujących cen za energię w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku. Polski rząd spodziewa się pozyskać z oferty publicznej Tauronu około 1,5 mld euro Górne widełki przedziału cenowego na poziomie 0,70 zł Górna granica przedziału cenowego akcji Tauronu w transzy dla inwestorów instytucjonalnych wynosi 70 groszy (przed scaleniem), natomiast dolny poziom ma być ustalony po rozpoczęciu road show w piątek. TVN W maju 2010 roku całodobowy udział kanału TVN w rynku spadł do 15,8 proc. z 16,1 proc. rok wcześniej Ponad 100 mln zł z zysku za 2009 zostanie przeznaczone na dywidendę W dniu ustalenia prawa do dywidendy, czyli 1 czerwca, łączna ilość akcji TVN uprawniających do wypłaty dywidendy wynosiła , co oznacza, Ŝe łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2009 r. wyniesie 105,79 mln zł. Wcześniej WZA TVN uchwaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2009 r. w wysokości 0,31 zł na akcję, a łącznie na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone od 105,5 mln zł do 109,4 mln zł w zaleŝności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy. PRYWATYZACJA Osiem podmiotów złoŝyło oferty wstępne na kupno 82,9 proc. Grupy Energa Oferty złoŝyły m.in. PGE i CEZ. MSP poinformowało, Ŝe do wcześniejszych siedmiu ofert z biura podawczego wpłynęła jeszcze jedna oferta i łączne jest osiem ofert w prywatyzacji Energi. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi krótką listę inwestorów na Energię. GAZOWNICTWO Gaz System do połowy przyszłego roku zamierza uzyskać dofinansowanie na inwestycje Do połowy przyszłego roku Gaz-System planuje zakończyć podpisywanie umów na unijne dofinansowanie budowy gazociągów strategicznych. Pozwoli to na większy przesył gazu na Dolnym Śląsku i Pomorzu. W sumie Gaz-System chce pozyskać na gazociągi w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko ok. 1,2 mld zł. Opracowanie: Michał Witkowski na podstawie Poland Equity Daily BZ WBK

8 WYDARZENIA GOSPODARCZO-POLITYCZNE Umiarkowany wzrost PKB w I kw. 10 Wzrost indeksu PMI dla przemysłu Nowy prezes NBP przed wyborami? Mieszane jakościowo dane makro ze Strefy Euro Wzrost PKB w I kwartale 2010 wyniósł 3,0% r/r i był zgodny z konsensusem rynkowym oraz nieznacznie mniejszy niŝ wskazywała nasza prognoza (3,1%). Większym zaskoczeniem niŝ tempo wzrostu gospodarczego była jego struktura. W szczególności, negatywną niespodzianką okazał się mocny spadek inwestycji (- 12,4% r/r, nasza prognoza -2,5% r/r). Prawdopodobnie na wyniku tym zawaŝyły wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, w związku z czym spodziewamy się, Ŝe podobnie jak w przypadku produkcji budowlano-montaŝowej w kolejnych kwartałach będzie miało miejsce stopniowe odrabianie strat z początku roku w nakładach brutto na środki trwałe (chociaŝ II kwartał moŝe być jeszcze nienajlepszy z uwagi na wpływ kolejnego losowego czynnika, tj. powodzi). Z kolei pozytywnym zaskoczeniem był wynik handlu zagranicznego wg danych GUS w I kwartale zanotowano dodatnie saldo handlu towarów i usług (mimo iŝ dane NBP nt. bilansu płatniczego wskazywały na lekki deficyt), a kontrybucja eksportu netto do PKB była dodatnia i wyniosła ok. 0,7 pkt. proc. W odróŝnieniu od negatywnej niespodzianki po stronie inwestycji, dobre wyniki handlu zagranicznego trudno określić jako zjawisko przejściowe; są raczej odzwierciedleniem siły polskiego eksportu. Kontynuacja oŝywienia gospodarczego w Europie oraz wyhamowanie aprecjacji złotego daje nadzieję na to, Ŝe kolejne kwartały równieŝ okaŝą się lepsze niŝ wcześniej zakładaliśmy. Istotnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na PKB w I kw. była równieŝ, zgodnie z naszymi przewidywaniami, odbudowa zapasów, po ponad rocznym okresie ich spadku w fazie spowolnienia gospodarczego. Wzrost konsumpcji prywatnej przyspieszył do 2,2% r/r po przejściowym spowolnieniu do 1,7% w IV kw Indeks PMI dla polskiego przemysłu obniŝył się w maju do 52,2 pkt. z 52,5 w kwietniu i był nieco poniŝej konsensusu rynkowego (52,3) i powyŝej naszej prognozy (51,8). Mimo pogorszenia głównego indeksu, badanie pokazało utrzymanie tempa wzrostu produkcji w przemyśle na poziomie z kwietnia. Osłabiło się tempo wzrostu nowych zamówień, ale jedynie krajowych, podczas gdy zamówienia eksportowe rosły najszybciej od marca W sumie, raport był dość optymistyczny dla prognoz produkcji przemysłowej na maj. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 9 czerwca zaopiniuje wniosek o powołanie Marka Belki na stanowisko prezesa NBP. Wczoraj rano SLD i PSL poinformowały, Ŝe mogą poprzeć wniosek o przełoŝenie głosowania nad tą kandydaturą, co oznacza, Ŝe wybór nowego szefa NBP moŝe jednak nie być moŝliwy przed wyborami prezydenckimi. Szef sztabu wyborczego lidera SLD Marek Wikiński powiedział, Ŝe Lewica moŝe poprzeć Belkę na pierwszym posiedzeniu Sejmu po pierwszej turze wyborów, tj. 23 czerwca. Indeks PMI obrazujący koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w maju 55,8 pkt wobec wstępnego odczytu 55,9 i kwietniowego wyniku 57,6 pkt. Stopa bezrobocia w strefie euro niespodziewanie wzrosła w kwietniu do 10,1% po uwzględnieniu czynników sezonowych wobec oczekiwanego poziomu 10,0%, takiego jak w marcu. Lepsze od prognoz były za to dane dla Niemiec (co waŝne z punktu widzenia polskiego eksportu), gdzie PMI obniŝył się mniej niŝ oczekiwano z 61,5 do 58,4, a stopa bezrobocia spadła z 7,8% do 7,7% (oczekiwano braku zmian). SprzedaŜ detaliczna w Niemczech wzrosła w kwietniu o 1,0% m/m, zgodnie z prognozami, po spadku w marcu o 1,6%. Opracowanie: Michał Witkowski na podstawie BZ WBK codziennik, Redakcja Biuletynu Tygodniowego: Kamil Budziński, Adam Nowakowski, Michał Witkowski, Grzegorz Pułkotycki, Tomasz Jerzyk, Tomasz Kaczmarek. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu Metastock. Dane do wykresów dostarcza GPW, Akcje.net i DM BZ WBK S.A. Źródłem pozostałych danych są GPW, PAP, Bloomberg, Reuters, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 11 LUTEGO 2011 WIG 20 W obecnej sytuacji istotne znaczenie przypisuję strefie wsparcia Fibonacciego: 2668 2675 pkt. Wydaje się, Ŝe w przypadku nie utrzymania naporu podaŝy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 19 LIPCA 2013 WIG 20 WIG20 (2,310.93, 2,313.00, 2,277.94, 2,300.33, -9.45996) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie

Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa. Historyczne analogie. +14% na debiucie Informacje na temat ofert prywatyzacyjnych Skarbu Państwa Historyczne analogie W historii transformacji własnościowej polskiej gospodarki oraz ewolucji rynku kapitałowego, duŝe giełdowe prywatyzacje spółek

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-maj 11-maj 21-maj 31-maj 29 gru 12 sty 26 sty 9 lut 23 lut 9 mar 23 mar 6 kwi 20 kwi 4 maj 18 maj 1 cze Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 25 PAŹDZIERNIKA 2013 WIG 20 WIG20 (2,542.70, 2,552.33, 2,527.24, 2,537.62, -13.8098) 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 May June July August September

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 03 lipca 2017 r. 1 Indeks PMI w przemyśle w Polsce W godzinach rannych poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu w czerwcu. Indeks wzrósł do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 15 maja 2017 r. 1 PKB w Polsce (wstępny odczyt) Po I kw. br. średnia dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 7,1%. Takie tempo wzrostu pozwala oczekiwać wysokiego odczytu PKB za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r.

Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r. Komentarz tygodniowy, 16 marca 2007r. Indeksy: Nikkei, SP500, Nasdaq Towary: Złoto Indeks/Towar Kurs z: Stopa zwrotu 2007-03-16 2007-03-15 2007-03-09 Dzienna Tygodniowa Nikkei 16754 16837 17157-0,49% -2,35%

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji

Analiza Techniczna Andrzej Klempka komentarz po sesji Amerykanie powrócili do lekceważenia złych danych Dzisiejsza sesja zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 1,65% do 2391,15pkt. Obroty na spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 wyniosły 670 milionów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 14-21.04.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna Według danych GUS, produkcja przemysłowa w marcu br. wzrosła o 11,1 % r/r, wobec wzrostu o

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 wrzesień 2010 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 1,10 9,70 3,70 Euroland 1,00 1,40 10,00 1,90 Anglia 0,50 3,10 7,80-0,20

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008

SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 SERWIS PORANNY ŚRODA 2 KWIETNIA 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA 01-04-08 INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG 48584 1.2 1458 WIG20 3028 1.6 1326 TECHWIG 968 0.8 238 DOW JONES 12654 3.2 28300 NASDAQ 2362

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią 2012 I VI XI IV IX II VII XII V X III VIII 2017 I Tydzień z ekonomią 2017-06-12 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 0-2 -4 Inflacja (%, r/r) Prognoza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miary inflacji (%, r/r) 4,4

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 10 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 10 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 10 lipca 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Po wstępnym odczycie za czerwiec na poziomie 1,5% r/r, oczekujemy potwierdzenia tych danych. Prawdopodobnie głównym czynnikiem powodującym spadek

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych NVIDIA Corporation (NVDA) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? NVIDIA (nvidia) Corporation (NASDAQ: NVDA) amerykańska firma komputerowa, jeden z głównych producentów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.11.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października br. ukształtowała się na poziomie 8,2

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 11 sierpnia 2014 6 stron CitiWeekly Jak głęboki spadek inflacji? W tym tygodniu poznamy istotne dane z polskiej gospodarki. Dowiemy się na ile mocno spadła inflacja

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc.

Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc. Raport poranny, 21 listopada 2012 Najważniejsze dane: Produkcja przemysłowa (Polska) wzrosła o 4,6 proc. r/r, a w odniesieniu do poziomu sprzed miesiąca o 7,7 proc. Nasza opinia: Wynik jest zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

18 sierpnia 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 18 sierpnia 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień GPW opublikowano wyniki 18 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Większość z

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 27.01-03.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Zmiana PKB oraz inwestycji (wstępne dane GUS) Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 %, wobec 3,9 % wzrostu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Oracle Corp. (ORCL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Oracle Corporation - amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

22 lipca 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

22 lipca 2008 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 22 lipca 2008 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień GUS w Polsce deweloperzy oddali w I półroczu 2008 r. ponad 67 tys. mieszkań to o 30%

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo