BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010"

Transkrypt

1 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46% DELKO 14,52 10,30% PATENTUS 2,93-10,67% TRITON DEVELOPMENT 4,70 9,30% SONEL 6,65-10,50% EUROTEL 18,85 9,02% BYTOM 1,50-10,18% FAM 2,56 7,47% CITY INTERACTIVE 5,21-9,08% ELEKTROTIM 15,16 7,37% RADPOL 8,00-7,94% WOJAS 5,43 5,44% BERLING 6,05-7,63% KAREN 0,61 5,17% CHEMOSERWIS 0,62-7,46% TETA 11,75 4,95% UNICREDIT 6,53-7,38% KOMENTARZ TYGODNIOWY Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksów, a w głównej mierze przyczyniła się do tego piątkowa sesja. W zasadzie nic nie zapowiadało takiego obrotu, ale informacje o moŝliwych kłopotach finansowych Węgier (wcześniejsza ekipa rządząca przedstawiała dane w lepszym świetle niŝ w rzeczywistości) sprawiły, iŝ inwestorzy zaczęli pozbywać się środkowoeuropejskich walut. Wzrost awersji do ryzyka przejawił się w wyprzedaŝy akcji największych spółek, natomiast akcje o mniejszej i średniej kapitalizacji ucierpiały znacznie mniej. Być moŝe kolejne zawirowania na rynkach finansowych skłonią partie do wyboru prezesa NBP przed wyborami prezydenckimi. Będzie to jeden z motywów, na który będą zwracać uwagę inwestorzy pod koniec nadchodzącego tygodnia. Do piątkowej słabości w końcówce sesji przyczyniły się równieŝ słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie stworzono mniej nowych miejsc pacy w sektorach pozarolniczych, niŝ powszechnie zakładano. Po publikacji silnie zniŝkował DAX nie pozostawiając wyboru krajowym inwestorom. Na wcześniejszych sesjach moŝna było zaobserwować wyraźnie mniejszą aktywność inwestorów, co moŝna powiązać z okresem świątecznym w USA i Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Generalnie moŝna powiedzieć, iŝ piątkowa sesja zupełnie nie pasuje do obrazu tygodnia, gdzie zmienność była bardzo stonowana, a rynek nie był zdecydowany w którą stronę zmierzać. Co więcej piątkowy spadek nie dostarcza odpowiedzi na pytanie co dalej. Spadek moŝna interpretować jako naturalną korektę wzrostu, po której zwyŝka moŝe być kontynuowana. Ale duŝo w tym zakresie będzie zaleŝało od sytuacji w regionie, bo wszelkie negatywne doniesienia niekorzystnie odbijają się na złotym, który sukcesywnie traci względem głównych walut. Wiadomo, iŝ rynek akcji jest powiązany z rynkiem walutowym, gdyŝ wielu inwestorów zagranicznych opiera swoje decyzje w oparciu o zachowanie cen akcji wyraŝonych w walutach. Wzrostom cen akcji sprzyja umacniający się złoty, bo sprawia on, iŝ inwestorzy zarabiają na rynku akcji, a dodatkowo mają zysk z tytułu róŝnic kursowych. Znaczenie teŝ ma zachowanie cen surowców naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ceny ropy i miedzi. Tak jak spadek cen miedzi negatywnie odciska się na KGHM, tak spółki paliwowe w minionym tygodniu zachowywały się wyraźnie silniej. I nie myślę nawet w tym miejscu o silnej zwyŝce ceny akcji KOV w środę, po informacji, iŝ jeden z partnerów natrafił na złoŝa ropy naftowej w Brunei, ale o postawie PKN czy Lotosu, które mimo, korekty na całym rynku w dalszym ciągu utrzymują się w rejonie maksimów. Tomasz Jerzyk S&P ŚWIAT Ropa 30 Miedź 2500 KOMENTARZ TYGODNIOWY DO WYDARZEŃ NA WALL STREET Miniony tydzień na amerykańskich parkietach przebiegał w stosunkowo łagodnych nastrojach, o czym świadczyć moŝe neutralny wynik tygodniowych zmagań na Wall Street. W poniedziałek ze względu na święto Dnia Pamięci, amerykańskie giełdy były zamknięte. Tym niemniej, dłuŝszy weekend nie wpłynął mobilizująco na działania obozu byków. Wtorkowa sesja pomimo sprzyjających danych nt. stanu amerykańskiej gospodarki ( indeks ISM dla przemysłu oraz wydatki na inwestycje budowlane), zakończyła się na prawie dwuprocentowych spadkach. Przełamanie kiepskiej, dwudniowej passy, ale za to w znakomitym stylu nastąpiło dopiero w środę. Wówczas Dow Jones zyskał aŝ 2,25%, a S&P500 wzrósł o 2,58%. Wśród głównych przyczyn bardzo dobrych nastrojów tego dnia warto wymienić chociaŝby publikację indeksu obrazującego liczbę podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym, którego wartość wzrosła powyŝej konsensusu. W dodatku, w górę zrewidowano dane z poprzedniego tygodnia. Najlepsze od października wyniki to częściowo efekt kwietniowego wygasania rządowego programu dopłat dla Amerykanów, po raz pierwszy nabywających nieruchomość, co nakazuje ostroŝność w oczekiwaniu kontynuacji obserwowanej tendencji w tym zakresie w kolejnych miesiącach. W czwartek dane makroekonomiczne ponownie sprzyjały stronie popytowej. Pomimo, iŝ wzrosty nie naleŝały do znaczących, to handlujących pozytywnie mogą nastrajać dane z amerykańskiej gospodarki. Mający właściwości wyprzedzające, indeks ISM dla usług (które odpowiadają za 90% amerykańskiej gospodarki) wzrósł 5 miesiąc z rzędu, a subindeks aktywności gospodarczej osiągnął najwyŝszy poziom od 4 lat. W ostatecznym rozrachunku podczas minionego tygodnia, nowojorskie indeksy zaraportowały następujące rezultaty: Dow Jones -0,03%, S&P500-0,04%, Nasdaq +1,11%. Na uwagę zasługuje znakomita dyspozycja spółek sektora technologicznego. Zgodnie ze strategią rotacji sektorowej w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego to właśnie spółki informatyczne zachowują się relatywnie lepiej od szerokiego rynku. Michał Witkowski * Zestawienie największych wzrostów/spadków obejmuje spółki w cenie >0,20 zł w ramach komponentów indeksu WIG Indeks Zmiana WIG ,86-2,98% WIG 40451,21-2,31% mwig ,84-1,08% WIG-Banki 5981,17-4,49% WIG-Budowl 5574,98-0,57% WIG-Dewel 2743,93-1,44% WIG-Info 1186,01-2,52% WIG-Media 3518,29-1,38% WIG-Paliwa 2612,55-1,20% WIG-SpoŜ. 3943,28 0,18% WIG-Chemia 3456,48-1,16% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN Europa Indeks zmiana FTSE ,13% DAX ,10% BUX ,20% RTS ,37% ISE ,12% Ameryka Płn. i Płd. Indeks zmiana Dow J ,3-0,04% S&P ,8-0,03% Nasdaq ,11% Bovespa ,77% Azja Indeks zmiana NIKKEI 9901,2 1,42% HangSen ,07% Shanghai 2553,6-3,85% Towary i surowce Indeks zmiana Ropa 74,35-0,27% Miedź ,61% Złoto 1205,3-0,52% Srebro 17,95-2,60% Waluty Indeks zmiana EURPLN 4,11 0,98% USDPLN 3,37 2,25% CHFPLN 2,92 2,18%

2 WIG WIG (40,344.44, 40,451.21, 40,299.59, 40,451.21, ) WIG 60 min May June Indeks odnotował spadek w minionym tygodniu, a ruch skorygował 50% wzrostu z poprzedniego tygodnia. Ruch moŝna traktować jako zupełnie naturalną korektę zwyŝki, ale w takim wypadku spadek nie powinien być juŝ pogłębiony poniŝej piątkowego minimum na pkt. W takim wypadku kupujący szybko winni przystąpić do ataku na opory na oraz na pkt. W przypadku ich przebicia będę oczekiwał na test lub teŝ 42088, gdzie znajduje się linia trendu spadkowego. W przypadku jej sforsowania podaŝ winna pojawić się na pkt., gdzie znajduje się 61,8% zniesienia spadku z maksimum na do minimum na pkt. W razie silniejszego wzrostu podaŝ winna pojawić się na lub teŝ na szczycie na 44302, który jest obecnie kluczowym oporem. Przyjmuję załoŝenie, iŝ szczyt nie zostanie przebity. NajbliŜsze wsparcie wytycza pkt., a jego przebicie będzie miało negatywne przesłanie i będzie sugerowało test pkt. Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie w krótkim terminie, a jego przełamanie moŝe potwierdzać korekcyjny charakter wzrostu, co z kolei będzie zapowiadać test dna na pkt. W przypadku jego przełamania będę oczekiwał na pkt. Układ średnich ruchomych jest negatywny i sugeruje pogłębienie tendencji spadkowej w średnim horyzoncie inwestycyjnym. Średnia z 15 sesji wytycza najbliŝszy opór na pkt., a w razie sforsowania tego poziomu będę zwracał uwagę na pkt., gdzie znajduje się średnia z 45 sesji. Analiza wskaźnikowa potwierdza spadek indeksu, jedynie dający wskazania w średnim terminie MACD sugeruje kontynuację wzrostu. Pozostałe wskaźniki zniŝkują i na razie nie wskazują na moŝliwość wyczerpania potencjału spadkowego. Na tygodniowym wykresie świecowym ukształtował się czarny korpus, który odzwierciedla przewagę sprzedających. Z drugiej strony czarny korpus jest zbyt mały, by uniewaŝnić wymowę ubiegło tygodniowej białej świecy. Pozytywnym sygnałem w tym kontekście będzie przebicie pkt., natomiast sygnałem negatywnym będzie przebicie pkt. Tomasz Jerzyk Analityk Techniczny DM BZ WBK SA

3 NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA PRZYSZŁEGO TYGODNIA (poniedziałek) WOLA INFO WADEX EUROLAND (10:30) NIEMCY (12:00) USA (21:00) (wtorek) DĘBICA NIEMCY (8:00) NIEMCY (12:00) Początek zapisów w wezwaniu Devoteam na 100 proc. akcji po cenie 3,70 zł (do 6 lipca) Dzień wypłaty 3 zł dywidendy Indeks Sentix za czerwiec. Poprz. -6,4 pkt. Zamówienia w przemyśle w kwietniu. Poprz. 5% m/m Kredyt konsumencki za kwiecień. Poprz. 2 mld USD WZA ws. wypłaty 2,60 zł dywidendy Bilans handlu zagranicznego s.a. za kwiecień. Poprz. 18 mld EUR Produkcja przemysłowa s.a. w kwietniu. Poprz. 4% m/m (środa) TAURON BRE BANK Początek zapisów na akcje inwestorów indywidualnych po maksymalnej cenie 0,70 zł. Zapisy potrwają do 18.06; do przewidziany jest przydział akcji, a do debiut na GPW Przydział akcji nowej emisji W. BRYTANIA (10:30) Bilans handlu zagranicznego za kwiecień. Poprz. -7,522 mld GBP USA (13:00) USA (16:00) USA (16:30) USA (20:00) (czwartek) PZU NEPENTES ENEA NIEMCY (8:00) Wnioski o kredyt hipoteczny za ostatni tydzień Zapasy hurtowników w kwietniu. Prognoza 0,7% m/m; poprz. 0,4% m/m Tygodniowa zmiana zapasów paliw BeŜowa Księga - raport o stanie gospodarki WZA ws. podziału zysku i wypłaty 10,91 zł dywidendy Początek zapisów w wezwaniu Sanofi Aventis na 100 proc. akcji spółki po 28 zł (do 10 sierpnia) Dzień wypłaty 0,38 zł dywidendy Inflacja CPI (prog. 0,1% m/m i 1,2% r/r; poprz. -0,1% m/m i 1% r/r) i inflacja HICP (prog. 0,1% m/m i 1,2% r/r; poprz. -0,1% m/m i 1% r/r) za maj W. BRYTANIA (13:00) Decyzja ws. stóp procentowych. Prognoza i poprz. 0,5% EUROLAND (13:45) Decyzja ECB ws. stóp procentowych. Prognoza i poprz. 1% USA (14:30) USA (14:30) USA (20:00) (piątek) Liczba złoŝonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień Bilans handlu zagranicznego za kwiecień. Prognoza -41,20 mld USD; poprz. -40,42 mld USD BudŜet federalny za maj. Prognoza -140 mld USD; poprz. -82,69 mld USD W. BRYTANIA (10:30) Inflacja PPI (poprz. 1,4% m/m i 5,7% r/r) i inflacja bazowa PPI (poprz. 1,1% m/m i 4,4% r/r) w maju. W. BRYTANIA (10:30) Produkcja przemysłowa w kwietniu. Poprz. 2% m/m i 2% r/r USA (14:30) USA (15:55) USA (16:00) Dynamika sprzedaŝy detalicznej (prog. 0,2% m/m; poprz. 0,4% m/m) i sprzedaŝy bez samochodów (prog. 0,1% m/m; poprz. 0,4% m/m) w maju. Indeks Uniwersytetu Michigan za czerwiec. Prognoza 74,5 pkt.; poprz. 73,6 pkt. Zapasy niesprzedanych towarów w kwietniu. Prognoza 0,6% m/m; poprz. 0,4% m/m *Odczyty danych makroekonomicznych oznaczone kolorem zielonym będą komentowane w sekcji komentarz na gorąco, niezwłocznie po ich ukazaniu się Opracowanie: Kamil Budziński

4 ZE SPÓŁEK AGORA Agora zawarła umowę na wdroŝenie systemu informatycznego klasy ERP Spółka dokonała analizy posiadanych rozwiązań informatycznych i w efekcie w drugim kwartale 2010 roku dokona odpisu na kwotę 7,7 mln zł, dotyczącą wartości nakładów związanych z licencjami na oprogramowanie. ASSECO POLAND Nowy kontrakt Asseco Poland Konsorcjum Asseco Poland, Unizeto Technologies i Combidata Poland wygrało przetarg organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) na świadczenie usług utrzymania platformy erzoz do końca 2010 r. Wartość oferty złoŝonej przez konsorcjum to 1,24 mln zł. ASSECO POLAND/ TPSA TP oraz PTK Centertel podpisały kolejne trzyletnie umowy ramowe z dostawcami usług informatycznych Asseco Poland zostało partnerem strategicznym grupy TP w obszarach systemów rozliczeniowych oraz business intelligence. BRE W ramach wykonywania prawa poboru w ofercie akcji BRE Banku, złoŝono zapisów podstawowych na akcji nowej emisji BUDIMEX Budimex wybuduje odcinek autostrady A1 Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę odcinka autostrady A1, a wartość kontraktu wynosi 252,1 mln zł netto. Obecny portfel zamówień przekroczył 7,5 mld zł BZ WBK Francuskie banki zainteresowane kupnem BZ WBK irlandzka prasa Dwa czołowe francuskie banki: BNP Paribas i Societe Generale są zainteresowane przejęciem udziałów irlandzkiego Allied Irish Banks (AIB) w polskiej grupie bankowej BZ WBK. CERSANIT Zarząd rekomenduje brak wypłaty dywidendy z zysku za 2009 CEZ, TAURON Cez zainteresowany przejęciem Tauronu - prasa CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat uruchomił we wtorek ofertę zintegrowaną UmoŜliwia ona w ramach jednej umowy i opłaty zakup telewizji, internetu i telefonii komórkowej. Prezes spółki Dominik Libicki liczy na wzrost lojalności klientów dzięki tej ofercie. ECHO Echo Investment planuje sprzedaŝ dwóch projektów biurowych i dwóch centrów handlowych

5 Echo planuje realizację nowych projektów Echo Investment planuje w 2010 roku rozpocząć budowę projektów biurowych w Poznaniu i Łodzi oraz projektu handlowego w Szczecinie. Spółka potwierdza teŝ wcześniejsze plany uruchomienia w tym roku 12 projektów mieszkaniowych. ENEA RWE podtrzymuje, Ŝe na ten moment, nie jest zainteresowane prywatyzacją Enei Spółka nie weźmie teŝ udziału w prywatyzacji Energi. Enea zamierza złoŝyć ofertę wiąŝącą w prywatyzacji KWB Adamów, KWB Konin oraz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów- Konin EUROCASH WZA Eurocash zdecydowało o wypłaceniu z zysku za 2009 rok dywidendy w wysokości 0,37 zł dywidendy na akcję. KOPEX/EUROCASH Urząd wydał zgodę na realizację przejęć dla Eurocash i CEDC UOKiK zgodził się na przejęcie przez Eurocash spółki LuxCo2, z grupy CEDC. UOKiK zgodził się takŝe na przejęcie przez Kopex spółki Ryfama. KOV/LOTOS Kulczyk Investments podtrzymuje zainteresowanie udziałem w prywatyzacji Grupy Lotos wspólnie z libijskim koncernem Tamoil LOTOS Rada Nadzorcza nie potwierdziła przejęcia Geonafty Oświadczenie jest odpowiedzią na artykuł prasowy. Gazprom & Esso zainteresowane przejęciem? prasa Odwołując się do doniesień prasowych, Gazprom i Esso mogą być zainteresowani przejęciem Lotosu. Proces sprzedaŝy spółki winien rozpocząć się tego lata. Zdaniem prasy, Rada Nadzorcza spółki zostanie zmieniona w czerwcu. Zaktualizowana strategia po czerwcu tego roku Według Pawła Olechnowicza, prezesa Grupy Lotos, zaktualizowana strategia spółki ma zostać zatwierdzona przez radę nadzorczą po czerwcu tego roku. Wcześniej spółka zapowiadała jej przedstawienie w połowie czerwca. Grupa Lotos dojdzie do 1 mln ton ropy naftowej własnego wydobycia nie, jak wcześniej zapowiadała, w roku 2012, lecz później LPP Przychody w maju wzrosły o 3% r/r LPP wygenerowało 156 mln zł przychodów w maju, 3% w górę r/r z 57% marŝą brutto 3 pp. lepiej niŝ rok wcześniej. W okresie styczeń-maj, przychody ze sprzedaŝy wyniosły 722 mln zł i są 6% poniŝej analogicznego okresu PGE Minister Skarbu Państwa jest przychylny staraniom Polskiej Grupy Energetycznej o zakup od resortu blisko 83 proc. Energi MSP podtrzymuje, Ŝe PGE moŝe wypłacić dywidendę zaliczkową w drugiej połowie tego roku

6 PGNIG PGNIG zamierza ubiegać się o jeszcze jedną podwyŝkę taryf PKN ORLEN/ PUŁAWY PKN Orlen nie zaakceptował złoŝonej przez ZA Puławy oferty nabycia akcji Anwilu Zdecydowano o zakończeniu negocjacji. Orlen będzie kontynuował działania związane ze sprzedaŝą Anwilu. Ze względu na występującą rozbieŝność stanowisk obydwie strony postanowiły o zakończeniu negocjacji. PKO BP PKO BP oczekuje, Ŝe po pierwszym półroczu 2010 roku, kredyty korporacyjne banku wzrosną kwartał do kwartału Oczekiwania rynku odnośnie wzrostu zysku netto grupy PKO BP w 2010 r. do 2,99 mld zł, w przedziale oczekiwań od 2,64 mld zł do 3,33 mld zł, są realne Prezes PKO planuje w 2010 roku sprzedać liczbę kredytów hipotecznych o wartości 10 mld zł Bank w pierwszych trzech miesiącach sprzedał kredyty o wartości 2,8 mld zł. W 2009 roku portfel kredytów hipotecznych banku wzrósł o 7 mld zł. Dywidenda z PKO BP moŝe być wyŝsza niŝ zaproponował zarząd Minister Skarbu Zarząd banku PKO BP zaproponował, by z zysku osiągniętego w 2009 roku na dywidendę trafiło 1 mld zł, co da 0,80 zł na akcję. PKO BP/ BZ WBK PKO BP chce kupić BZ WBK, zatrudniło Credit Suisse, moŝliwa nowa emisja akcji prasa Odwołując się do informacji prasowych Rzeczpospolitej oraz Parkietu, PKO BP zatrudnił Credit Suisse w celu doradztwa przy przejęciu BZ WBK. Prezes Jagiełło przyznał, Ŝe interesuje go to co będzie się działo z BZ WBK, tym niemniej dodał, iŝ normalnie jest to, Ŝe PKO zatrudnia doradców w róŝnych celach. Zdaniem prasy, AIB czeka na potencjalnych oferentów do końca czerwca. POLICE/ PGNIG Według prezesa PGNIG Michała Szubskiego, jest szansa na zakończenie w czerwcu rozmów z Policami w sprawie zadłuŝenia za dostarczony chemicznej spółce gaz Police rozmawiają z PGNiG o moŝliwej spłacie długu wobec tej spółki w postaci aktywów Porozumienie w tej sprawie moŝliwe jest w ciągu kilkunastu dni. POLNORD RN Polnordu pozytywnie oceniła propozycję zarządu ws. rekomendowania WZA wypłaty 0,43 zł dywidendy na akcję PZU Do PZU zgłoszono 49,2 tys. szkód powodziowych Zarząd ocenia, Ŝe wysokość odszkodowań powodziowych obciąŝających wynik PZU SA (po reasekuracji) nie powinna przekroczyć 156 mln zł. TARNOW ZAT rozwaŝa kupno ZAK Tarnowskie Azoty rozwaŝają moŝliwość przejęcia Zakładów Azotowych Kędzierzyn poprzez objęcie akcji nowej emisji ZAK. MSP chce poznać biznesowe uzasadnienie zamiaru przejęcia ZAK przez tarnowskie Azoty

7 TAURON IPO Inwestorzy biorący udział w IPO będą uprawnieni do skorzystania z rabatu Inwestorzy indywidualni, którzy kupią akcje Tauronu w ofercie i nie sprzedadzą ich przez jeden rok od daty debiutu będą uprawnieni do rabatu w wysokości 5-15 proc. od obowiązujących cen za energię w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku. Polski rząd spodziewa się pozyskać z oferty publicznej Tauronu około 1,5 mld euro Górne widełki przedziału cenowego na poziomie 0,70 zł Górna granica przedziału cenowego akcji Tauronu w transzy dla inwestorów instytucjonalnych wynosi 70 groszy (przed scaleniem), natomiast dolny poziom ma być ustalony po rozpoczęciu road show w piątek. TVN W maju 2010 roku całodobowy udział kanału TVN w rynku spadł do 15,8 proc. z 16,1 proc. rok wcześniej Ponad 100 mln zł z zysku za 2009 zostanie przeznaczone na dywidendę W dniu ustalenia prawa do dywidendy, czyli 1 czerwca, łączna ilość akcji TVN uprawniających do wypłaty dywidendy wynosiła , co oznacza, Ŝe łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2009 r. wyniesie 105,79 mln zł. Wcześniej WZA TVN uchwaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2009 r. w wysokości 0,31 zł na akcję, a łącznie na wypłatę dywidendy zostało przeznaczone od 105,5 mln zł do 109,4 mln zł w zaleŝności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy. PRYWATYZACJA Osiem podmiotów złoŝyło oferty wstępne na kupno 82,9 proc. Grupy Energa Oferty złoŝyły m.in. PGE i CEZ. MSP poinformowało, Ŝe do wcześniejszych siedmiu ofert z biura podawczego wpłynęła jeszcze jedna oferta i łączne jest osiem ofert w prywatyzacji Energi. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi krótką listę inwestorów na Energię. GAZOWNICTWO Gaz System do połowy przyszłego roku zamierza uzyskać dofinansowanie na inwestycje Do połowy przyszłego roku Gaz-System planuje zakończyć podpisywanie umów na unijne dofinansowanie budowy gazociągów strategicznych. Pozwoli to na większy przesył gazu na Dolnym Śląsku i Pomorzu. W sumie Gaz-System chce pozyskać na gazociągi w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko ok. 1,2 mld zł. Opracowanie: Michał Witkowski na podstawie Poland Equity Daily BZ WBK

8 WYDARZENIA GOSPODARCZO-POLITYCZNE Umiarkowany wzrost PKB w I kw. 10 Wzrost indeksu PMI dla przemysłu Nowy prezes NBP przed wyborami? Mieszane jakościowo dane makro ze Strefy Euro Wzrost PKB w I kwartale 2010 wyniósł 3,0% r/r i był zgodny z konsensusem rynkowym oraz nieznacznie mniejszy niŝ wskazywała nasza prognoza (3,1%). Większym zaskoczeniem niŝ tempo wzrostu gospodarczego była jego struktura. W szczególności, negatywną niespodzianką okazał się mocny spadek inwestycji (- 12,4% r/r, nasza prognoza -2,5% r/r). Prawdopodobnie na wyniku tym zawaŝyły wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, w związku z czym spodziewamy się, Ŝe podobnie jak w przypadku produkcji budowlano-montaŝowej w kolejnych kwartałach będzie miało miejsce stopniowe odrabianie strat z początku roku w nakładach brutto na środki trwałe (chociaŝ II kwartał moŝe być jeszcze nienajlepszy z uwagi na wpływ kolejnego losowego czynnika, tj. powodzi). Z kolei pozytywnym zaskoczeniem był wynik handlu zagranicznego wg danych GUS w I kwartale zanotowano dodatnie saldo handlu towarów i usług (mimo iŝ dane NBP nt. bilansu płatniczego wskazywały na lekki deficyt), a kontrybucja eksportu netto do PKB była dodatnia i wyniosła ok. 0,7 pkt. proc. W odróŝnieniu od negatywnej niespodzianki po stronie inwestycji, dobre wyniki handlu zagranicznego trudno określić jako zjawisko przejściowe; są raczej odzwierciedleniem siły polskiego eksportu. Kontynuacja oŝywienia gospodarczego w Europie oraz wyhamowanie aprecjacji złotego daje nadzieję na to, Ŝe kolejne kwartały równieŝ okaŝą się lepsze niŝ wcześniej zakładaliśmy. Istotnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na PKB w I kw. była równieŝ, zgodnie z naszymi przewidywaniami, odbudowa zapasów, po ponad rocznym okresie ich spadku w fazie spowolnienia gospodarczego. Wzrost konsumpcji prywatnej przyspieszył do 2,2% r/r po przejściowym spowolnieniu do 1,7% w IV kw Indeks PMI dla polskiego przemysłu obniŝył się w maju do 52,2 pkt. z 52,5 w kwietniu i był nieco poniŝej konsensusu rynkowego (52,3) i powyŝej naszej prognozy (51,8). Mimo pogorszenia głównego indeksu, badanie pokazało utrzymanie tempa wzrostu produkcji w przemyśle na poziomie z kwietnia. Osłabiło się tempo wzrostu nowych zamówień, ale jedynie krajowych, podczas gdy zamówienia eksportowe rosły najszybciej od marca W sumie, raport był dość optymistyczny dla prognoz produkcji przemysłowej na maj. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 9 czerwca zaopiniuje wniosek o powołanie Marka Belki na stanowisko prezesa NBP. Wczoraj rano SLD i PSL poinformowały, Ŝe mogą poprzeć wniosek o przełoŝenie głosowania nad tą kandydaturą, co oznacza, Ŝe wybór nowego szefa NBP moŝe jednak nie być moŝliwy przed wyborami prezydenckimi. Szef sztabu wyborczego lidera SLD Marek Wikiński powiedział, Ŝe Lewica moŝe poprzeć Belkę na pierwszym posiedzeniu Sejmu po pierwszej turze wyborów, tj. 23 czerwca. Indeks PMI obrazujący koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w maju 55,8 pkt wobec wstępnego odczytu 55,9 i kwietniowego wyniku 57,6 pkt. Stopa bezrobocia w strefie euro niespodziewanie wzrosła w kwietniu do 10,1% po uwzględnieniu czynników sezonowych wobec oczekiwanego poziomu 10,0%, takiego jak w marcu. Lepsze od prognoz były za to dane dla Niemiec (co waŝne z punktu widzenia polskiego eksportu), gdzie PMI obniŝył się mniej niŝ oczekiwano z 61,5 do 58,4, a stopa bezrobocia spadła z 7,8% do 7,7% (oczekiwano braku zmian). SprzedaŜ detaliczna w Niemczech wzrosła w kwietniu o 1,0% m/m, zgodnie z prognozami, po spadku w marcu o 1,6%. Opracowanie: Michał Witkowski na podstawie BZ WBK codziennik, Redakcja Biuletynu Tygodniowego: Kamil Budziński, Adam Nowakowski, Michał Witkowski, Grzegorz Pułkotycki, Tomasz Jerzyk, Tomasz Kaczmarek. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu Metastock. Dane do wykresów dostarcza GPW, Akcje.net i DM BZ WBK S.A. Źródłem pozostałych danych są GPW, PAP, Bloomberg, Reuters, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Obrona kolejnego Wsparcia Wczoraj WIG 20 w początkowej fazie sesji zanotował osłabienie, które sprowadziło rynek do poziomu 2480,5. Potem inwestorzy postanowili kupować akcje, co

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015 GPW WIG20 2355,8 0,76% 3,39% KOMENTARZ PORANNY: Znowu przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, dzięki czemu WIG, mwig40 i swig80 odnotowały wzrosty do nowych krótkoterminowych minimów.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo