Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 12 października 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, Kraków tel , fax E- mail: Zamawiający: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/ Łódź Adres do korespondencji: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15 ul. Rzgowska 281/ Łódź tel.: (42) faks: (42) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu księgowokadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą serwerową dla Instytutu CZMP Publikacja w Dzienniku Wspólnot Europejskich w dniu 31 października 2013 r. pod nr 2013/S ODWOŁANIE Comarch Polska S.A. (dalej Odwołujący ) na podstawie przepisów art. 180 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawa ) w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wnosi niniejszym odwołanie od: 1. Czynności opisania przedmiotu zamówienia w zakresie obowiązku wykonania usługi migracji danych zgromadzonych w systemie CliniNet produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i w systemie finansowym TETA dzierżawionych dotychczas przez Zamawiającego oraz w systemie kadrowo-płacowym ARISCO wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu. 2. Czynności opisania przedmiotu zamówienia w zakresie konieczności wykonania przez Wykonawcę usługi integracji oferowanego systemu z eksploatowanym u Zmawiającego systemami erejestracja, PACS/RIS NetRAAD firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz LAB3000 firmy 1

2 InfoPublishing bez zapewnienia danych i informacji umożliwiających jej wycenę na etapie składania oferty i wykonania na etapie realizacji, wskazanych w uzasadnieniu odwołania, 3. Czynności opisania przedmiotu zamówienia w zakresie konieczności wykonania przez Wykonawcę takiej integracji z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET, która umożliwi posiadanie przez dostarczone rozwiązanie funkcji jednego modułu administracyjnego pozwalającego zarządzać użytkownikami, uprawnieniami do funkcji oraz przycisków i dostępnymi w tych modułach współdzielonymi słownikami. 4. Czynności opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, że system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux. 5. Czynności opisania przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu Centralnego Serwera Wydruków opisanego w taki sposób, że spełnia je wyłącznie jeden wykonawca. 6. Czynności sporządzenia SIWZ i OPZ w oparciu o dokumentację dotyczącą produktów firmy Compu Group Medical Polska Sp. z o.o., przez co postępowanie może wygrać tylko ten właśnie wykonawca. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu 1. Naruszenie przepisu art. 29 ust 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: a) konieczności wykonania przez Wykonawcę usługi migracji danych zgromadzonych w systemie CliniNet produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i w systemie finansowym TETA dzierżawionych dotychczas przez Zamawiającego oraz w systemie kadrowo-płacowym ARISCO wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu, b) konieczności dokonania przez Wykonawcę integracji oferowanego systemu z eksploatowanym u Zmawiającego systemami erejestracja, PACS/RIS NetRAAD firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz LAB3000 firmy InfoPublishing bez zapewnienia danych i informacji umożliwiających jej wycenę na etapie składania oferty i wykonania na etapie realizacji, wskazanych w uzasadnieniu odwołania, c) konieczności wykonania przez Wykonawcę takiej integracji z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET, która umożliwi posiadanie przez dostarczone rozwiązanie funkcji jednego modułu administracyjnego pozwalającego zarządzać użytkownikami, uprawnieniami do funkcji oraz przycisków i dostępnymi w tych modułach współdzielonymi słownikami, w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz utrudniający uczciwą konkurencji poprzez brak zapewnienia danych i informacji umożliwiających wycenę w/w usług na etapie oferowania i ich wykonania na etapie realizacji, wskazanych w uzasadnieniu odwołania. 2. Naruszenie przepisu art. art. 29 ust 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: konieczności, aby system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux 2

3 3. Naruszenie przepisu art. 29 ust 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: opisania przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu Centralnego Serwera Wydruków w sposób nadmiarowy z wymaganiem, które nie wynika z treści przedmiotowego zamówienia. 4. Naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 poprzez sporządzenie dokumentacji w sposób wskazujący na preferowanie wyłącznie jednego Wykonawcy firmy Compu Group Medical Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym Odwołujący wnosi o uwzględnienie niniejszego odwołania i 1. Nakazanie Zamawiającemu dokonanie modyfikacji odnośnych zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób określony w uzasadnieniu odwołania lub podzieleniu zamówienia na części określone w uzasadnieniu 2. Nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji wymogów z Załącznika nr 2 do OPZ w punktach 7, 8, 9 i 10, 11 i 12 w następujący sposób: 7 a) system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o cienkiego lub grubego klienta będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej (w przypadku cienkiego klienta) lub dwuwarstwowej (w przypadku grubego klienta). W przypadku zastosowania cienkiego klienta oprogramowanie musi działać na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux. 8. b) system może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC w celu realizacji wymagań funkcjonalnych. 9. c) w przypadku cienkiego klienta system powinien być być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application. Wskazane jest więc korzystanie z technologii typu JavaScript, Ajax. 10. d) w przypadku cienkiego klienta wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogacające treść aplikacji o technologie takie jak Flash, Java, ShockWave, na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej. 11. e) centralna aktualizacja systemu na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji - bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna w przypadku cienkiego klienta - bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań po stronie użytkownika w przypadku grubego klienta 3. Nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji wymogów z Załącznika nr 2 do OPZ w punktach 77 w następujący sposób: 77 System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Windows 4. Nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania, ponieważ z treści SIWZ i OPZ jednoznacznie wynika, że jedyną firmą, która może wykonać przedmiotowe zamówienie jest firma Compu Group Medical Polska Sp. z o. o. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu (art. 186 ust. 2 Ustawy) Odwołujący żąda od Zamawiającego: jak wyżej tego o co Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu. 3

4 UZASADNIENIE: 1a) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie usługi migracji naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy Przedmiot zamówienia, obejmuje m.in.: Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 3.7 Wykonawca zapewni przeniesienie wszelkich zgromadzonych danych w systemie CliniNet produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i w systemie finansowo księgowym TETA dzierżawionych dotychczas przez Zamawiającego oraz w systemie kadrowo-płacowym ARISCO wraz z serwerami aplikacji, baz danych, usług oraz wszystkich wymaganych interfejsów koniecznych do wydajnej i prawidłowej pracy Systemu. Dalej, w tym punkcie Zamawiający wskazuje, że Zamawiający informuje, że nie posiada umocowania prawnego do udzielenia gwarancji współpracy ze strony producentów posiadanego oprogramowania w przeprowadzeniu wymaganej migracji i integracji. Zamawiający informuje, że przeniesienie danych oraz integracja z posiadanymi przez Zamawiającego systemami należy do zakresu zamówienia publicznego. Pełne koszty przeniesienia danych i integracji są uwzględnione w cenie oferty. Przede wszystkim wskazać należy, że podstawą do przeprowadzenia jakiejkolwiek migracji a także aby była możliwość oszacowania jej kosztów i podjęcia decyzji co do możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający powinien tak sporządzić opis przedmiot zamówienia, aby było to możliwe. Zamawiający wskazał jedynie producentów i nazwy eksploatowanych systemów informatycznych takie informacje nawet w minimalnym stopniu nie pozwalają nawet stwierdzić, jakie tam znajdują się dane i w jakim formacie, w jakiego rodzaju bazach danych etc. znajdują się w tychże systemach. Taki opis przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy żadnych informacji ani danych czy parametrów dotyczących eksploatowanych systemów informatycznych w sposób rażący narusza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany jest w świetle ustawy PZP, do takiego opisu przedmiotu zamówienia, który nie preferuje żadnego z wykonawców. W związku z tym Zamawiający powinien dołożyć wszelkiej staranności, aby każdy z Wykonawców miał taką samą wiedzę co do przedmiotu zamówienia. Zamawiający ani w SIWZ ani w żadnym z Załączników do SIWZ nie przedstawił niezbędnych do wyceny przedmiotu zamówienia informacji dotyczących posiadanych baz danych, z których nastąpić ma migracja tj. min: ilość i rodzaje baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe itp. Itd.), struktura poszczególnych baz danych(rodzaje i ilość tabel, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych itp. ) rozmiar baz danych sposób migracji ze wskazaniem na dane, które maja pierwszeństwo, informacji na temat spójności danych etc. zakres danych podlegających migracji (dane za jakie lata, dane z jakich obszarów itd.) Niezależnie od tego Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy o możliwości oraz finansowaniu z własnych środków (Zamawiającego) niezbędnej współpracy z autorami/producentami eksploatowanych systemów informatycznych/baz danych co jest bezwzględnie wymagane w obowiązujących rekomendacji UZP na udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne a wręcz wskazuje, że Zamawiający informuje, że nie posiada umocowania prawnego do udzielenia 4

5 gwarancji współpracy ze strony producentów posiadanego oprogramowania w przeprowadzeniu wymaganej migracji i integracji. Reasumując autor lub producent jednego lub więcej eksploatowanego przez Zamawiającego systemu informatycznego/bazy danych jest uprzywilejowany w stosunku do Wykonawcy, który takim autorem lub producentem nie jest, ponieważ wie on, jakie dane mają podlegać migracji a także zna on wszystkie szczegóły techniczne danych i środowiska w jakim funkcjonują dane, które mają zostać zmigrowane. Rażącym naruszeniem sposobu opisu przedmiotu zamówienia jest fakt, że Zamawiający zakłada, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek ustalenia wymagań i warunków technicznych migracji danych oraz, do których należą m.in.: struktura tabel baz danych, prawa autorskie, dostęp do baz danych itp. Zamawiajacy w sposób rażący narusza zasady udzielania zamówień publicznych oraz narusza powszechnie znane i stosowane w podmiotach publicznych Rekomendacje Prezesa UZP w sprawie zamówień na systemy informatyczne z 2009 r. a w szczególności następujące rekomendacje: R Wskazanie w SIWZ obowiązku transferu wiedzy kolejnemu wykonawcy wyłonionemu w trybie konkurencyjnym z precyzyjnym wskazaniem wymagań i określeniem niezbędnego zaangażowania pracowników Wykonawcy określonego w kategoriach czasu, który pracownicy wykonawcy byliby zobowiązani poświęcić na przekazanie wiedzy innemu wykonawcy oraz miejsca świadczenia tej części usługi. Zamawiający nie stosuje się do tych rekomendacji nie podając żadnych danych niezbędnych do przeprowadzenia migracji i jednocześnie żądając aby wszelkie formalne i prawne ustalenia Wykonawca dokonuje bezpośrednio z Autorem lub Właścicielem systemu z którego dane są migrowane lub integrowane. Autor lub Właściciel systemu nie jest stroną tego postępowania i podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest podjęcie takich ustaleń z Autorami lub Właścicielami systemów, zdobycie niezbędnej dokumentacji i dopiero na tej podstawie sporządzenie OPZ i umożliwienie Wykonawcom przygotowanie oferty Niezależnie od podniesionych wyżej zarzutów, dotyczących konieczności migracji danych od producentów oprogramowania eksploatowanego przez Zamawiającego, rzuca się w oczy brak posiadania przez Zamawiającego informacji dotyczących zakresu danych, jakie mają zostać zmigrowane. W jaki sposób zatem Odwołujący ma przygotować ofertę? To Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia powinien go opisać tak, żeby każdy z Wykonawców biorących udział w postępowaniu był w stanie wycenić pracochłonność prac związanych z migracją. Z ogromnym zaskoczeniem Odwołujący stwierdza bardzo naganny fakt, że w tak dużym postępowaniu, nie przeprowadzono wcześniej prac przygotowawczych, w zakresie których Zamawiający byłby w stanie pozyskać wiedzę o zakresie danych, o sposobie ich przechowywania a także samodzielnie opracować niezbędne wytyczne do przedmiotu zamówienia, z których jasno by wynikało, jakie dane muszą być zmigrowane i w jakim zakresie. Dzięki temu byłaby możliwość przeprowadzenia rzetelnej wyceny oferty. Dodatkowo, z ostrożności procesowej, wskazać należy następującą rekomendację: R Określając zakres zamówienia winno się dążyć do rozdzielenia usług, których wykonawca może być wyłoniony w trybie konkurencyjnym od usług, w odniesieniu do wykonawstwa, których konkurencja jest istotnie ograniczona. Powinno się unikać zbiegu umów prowadzącego do wykluczenia konkurencyjnego udzielania zamówień. 5

6 Jej zastosowanie powinno skutkować wydzielenie prac związanych z wyodrębnieniem danych z istniejących systemów i przekazanie ich dostawcy nowego systemu poprzez dokonanie podziału zamówienia na części i wydzielenie prac związanych z migracją do odrębnej części zamówienia. Nie jest żadnym wytłumaczeniem tego niezgodnego z przepisami działania Zamawiającego przedstawienie sytuacji, że nie posiada on umocowania prawnego do udzielenia gwarancji współprac ze strony producentów oprogramowania i przerzuca on odpowiedzialność na pozyskanie tej wiedzy na Wykonawców. To jawne naruszenie zasad określonych w przywołanych w tym zarzucie przepisach oraz wskazanych Rekomendacjach. Obowiązkiem Zamawiającego w odrębnym postępowaniu lub w postępowaniu będącym częścią niniejszego postępowania zdobycie takiej wiedzy, która umożliwia sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Art. 30 ust 1. i z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji Dlatego żądamy nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ poprzez: 1) wprowadzenie do SIWZ pełnej listy baz danych, z których ma nastąpić migracja danych, wraz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji, dzięki którym możliwa będzie ta migracja a w szczególności m.in.: i. ilość i rodzaje baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe itp. Itd.), ii. struktura poszczególnych baz danych(rodzaje i ilość tabel, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych itp. ) iii. rozmiar baz danych iv. sposób migracji ze wskazaniem na dane, które maja pierwszeństwo, informacji na temat spójności danych etc. v. zakres danych podlegających migracji (dane za jakie lata, dane z jakich obszarów itd.) vi. gwarancję Zamawiającego, że ponosi on pełną odpowiedzialność za spójność i poprawność danych źródłowych 2) Wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia Zamawiającego, że pozyska on we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne do przeprowadzenia migracji informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych baz danych z których ma nastąpić migracja danych do Systemu Informatycznego Z ostrożności procesowej wnosimy o nakazanie Zamawiającemu podzielenia zamówienia na części, w ramach których wydzieli się prace związane z migracją danych (eksport z istniejącego systemu) do nowego systemu, które będzie mógł wykonać Autor lub Producent systemów, z których dane mają być migrowane. 1b) i c) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie usługi integracji naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy Przedmiot zamówienia, obejmuje m.in.: 6

7 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 3.7 Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać docelowo stworzenie w pełni zintegrowanego medycznego systemu informatycznego HIS wraz z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET minimum w zakresie modułów: erejestracja, PACS/RIS NetRAAD firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz z użytkowanym u Zamawiającego systemem laboratoryjnym LAB3000 firmy InfoPublishing (Załącznik Nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia Wymagania do integracji dostarczonego systemu HIS z posiadanym RIS, erejestracja i użytkowanym systemem laboratoryjnym Oraz punkt 3.15 Przynajmniej dla oferowanych modułów oraz po integracji z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET, dostarczane rozwiązanie posiada funkcję jednego modułu administracyjnegopozwalającego zarządzać użytkownikami, uprawnieniami do funkcji oraz przycisków i dostępnymi w tych modułach współdzielonymi słownikami. Z powyższego wynika, że konieczne będzie wykonanie integracji z w/w systemami, umożliwiające: - wymianę danych w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do OPZ - stworzenie modułu administracyjnego, który musi umożliwiać administrację zarówno dostarczonym w ramach przedmiotowego zamówienia oprogramowaniem jak i tym, które Zamawiający posiada i eksploatuje (erejestracja, PACS/RIS NetRAAD oraz LAB3000) Zdaniem Odwołującego, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób niepełny (brak informacji, danych i parametrów dotyczących interfejsów wymiany danych eksploatowanych i koniecznych do zintegrowania systemów informatycznych oraz brak udostępnienia dokumentacji, umożliwiającej oszacowanie kosztu integracji systemu informatycznego będącego przedmiotem zamówienia z systemami już wdrożonymi u Zamawiającego) przy jednoczesnym wymogu dokonania w ramach zamówienia w/w integracji - w sposób rażący narusza zasady uczciwej konkurencji. Organizując procedurę otwartą i konkurencyjną Wymaga bowiem od wykonawców niemożliwego wykonawca nie mający technicznej wiedzy na temat systemów wdrożonych u Zamawiającego, z którymi ma dokonać integracji, po prostu nie będzie w stanie tego uczynić, ani rzetelnie oszacować zakresu i kosztu niezbędnych czynności. Jedynym wykonawcą mającym pełną wiedzę na ten temat jest producent systemu istniejącego u Zamawiającego, z którym ma zostać dokonana integracja co stawia go w pozycji uprzywilejowanej wobec reszty wykonawców. Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że Zamawiający jak już wskazano wyżej - nie przedstawił żadnych szczegółowych i technicznych danych ani informacji opisujących systemy u niego wdrożone i eksploatowane a w szczególności interfejsy danych, za pomocą których systemy te dokonują wymiany danych, a zatem żądanie wykonania integracji z tymi systemami jest po prostu niewykonalne dla wszystkich, z wyjątkiem tego wykonawcy, który jest jego producentem. Zwrócić należy uwagę, że opisane w załączniku 4 do OPZ wymagania funkcjonalne w zakresie integracji pomiędzy systemami HIS RIS, HIS-eRejestracja oraz HIS-LAB3000 nie pozwalają na wykonanie integracji, ponieważ nie została załączona specyfikacja techniczna interfejsów wymiany danych tych systemów. Po drugie - w procedurze otwartej (przetarg nieograniczony) Zamawiający ma obowiązek zapewnić wszystkim wykonawcom jednakowe warunki ubiegania się o zamówienia. W związku z tym jedynym źródłem opisu przedmiotu zamówienia winna być Specyfikacja, dostępna dla wszystkich wykonawców. Dlatego zdaniem Odwołującego Zamawiający powinien udostępnić specyfikację techniczną posiadanych systemów i urządzeń wraz ze szczegółowym opisem interfejsów wymiany danych. Podkreślamy, iż przy taki opisie przedmiotu zamówienia, gdzie integracja jest jednym z zobowiązań wykonawcy, udostępnienie specyfikacji technicznej integrowanych systemów na etapie postępowania jest niezbędne do oszacowania kosztów wykonania usług w celu złożenia oferty przez innych Wykonawców. Warto podkreślić, że samo podanie, że systemu/urządzenia wymieniają dane w oparciu o protokół HL7 jest niewystarczające. Aby móc skorzystać z tego protokołu konieczne 7

8 jest udostepnienie Wykonawcom dokumentacji danego systemu/urządzenia, ponieważ każdy z systemów i urządzeń może ten protokół wykorzystywać na własny sposób i we własnym zakresie. Po czwarte wreszcie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do OPZ punkt 3.15 moduł Administrator i ogólne wymagania stawia się przed tym modułem szereg wymagań określonych w następujących grupach: Zarządzanie użytkownikami i słownikami Zarządzanie słownikami ruchu chorych i pacjentów Komunikator Centralny serwer wydruków Pulpit lekarza i pielęgniarki Generator formularzy Generator raportów Wystawianie recept Zlecenia medyczne Jak wynika z przytoczonego wcześniej zapisu moduł ten ma obsługiwać zarówno posiadane przez Zamawiającego moduły szpitalne (można się tylko domyślać jakie, bo Zamawiający nie napisał o tym, jakie to moduły czy te wymienione w 3.7 czy też może jakieś inne) w taki sposób, że będzie możliwe z poziomu jednego modułu zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami do funkcji oraz przycisków i dostępnymi w tych modułach współdzielonymi słownikami. Przy czym Zamawiający w żaden sposób nie określił w SIWZ, w jaki sposób należy komunikować się z posiadanymi przez Zamawiającego modułami szpitalnymi ani też nie podał jakie to są moduły. Bezwzględnie wymagane jest w takim zakresie przedmiotu zamówienia udostępnienie na etapie formułowania przedmiotu zamówienia wszystkich niezbędnych informacji od producenta posiadanych przez Zamawiającego modułów, które umożliwią stworzenie takiego modułu, który takie zarządzanie będzie umożliwiał, tj: Lista posiadanych modułów szpitalnych które mają być administrowane Szczegółowe i niezbędne z technicznego punktu widzenia dokumentacje interfejsów wymiany danych umożliwiające zarządzanie w/w modułami Rodzaje użytkowników i rodzaje uprawnień i sposób zarządzania nimi poprzez interfejs wymiany danych Lista uprawnień do funkcji i przycisków i sposób zarządzania nimi w kontekście uprawnień użytkowników przez interfejs wymiany danych Lista i zakres danych w słownikach i sposób zarządzania nimi poprzez interfejs wymiany danych Zwracamy szczególną uwagę, że udokumentowane interfejsy do integracji z systemami firm trzecich powinien zapewnić producent systemu lub Zamawiający, a nie Wykonawca w porozumieniu z producentem lub autorem (choćby z uwagi na warunki konkurencji pomiędzy firmami współpraca ta 8

9 może napotykać na trudności, a ponadto producent wdrożonego systemu nie ma żadnych zobowiązań względem innego wykonawcy, a jedynym podmiotem mającym na niego wpływ w ramach istniejących zobowiązań umownych jest właśnie Zamawiający). Przy braku wsparcia ze strony Zamawiającego rozumianego jako zapewnienie wykonawcom interfejsów do integracji istnieje zatem ryzyko, że przedmiot zamówienia nie będzie mógł być przez wybranego wykonawcę zrealizowany, bo nie uzyska on żadnych informacji ani danych od producentów w/w systemów. Podmioty te bowiem nie mają względem Odwołującego żadnych zobowiązań, w tym nie mają obowiązku udostępniania mu danych odnośnie własnych systemów. To, że Zamawiający nie przewidział takiej sytuacji nie zwalnia go z obowiązku pozyskania tych interfejsów a tym bardziej nie upoważnia do tego, aby cedował ten obowiązek na wykonawcę, ponieważ jest to ewidentne patologizowanie systemu zamówień publicznych błędy Zamawiającego przerzuca się na Wykonawcę. To niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów i rekomendacji w zakresie zamówień na systemy informatyczne. Zadaniem Odwołującego SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia powinien być czytelny i zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne Wykonawcom ubiegającym się o realizację zamówienia do przygotowania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Przenoszenie odpowiedzialności na Wykonawcę za uzgodnienia z innym producentem jest niedopuszczalne. Niezależnie od tego Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy o możliwości oraz ewentualnym finansowaniu z własnych środków (Zamawiającego) niezbędnej współpracy z autorami/producentami eksploatowanych systemów informatycznych/baz danych - co jest bezwzględnie wymagane w obowiązujących rekomendacjach UZP na udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne. Reasumując - opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu uniemożliwia złożenie oferty innemu wykonawcy niż producenci systemów eksploatowanych przez Zamawiającego. Fakt, iż nie można opisywać przedmiotu zamówienia w takim zakresie jak uczynił to Zamawiający bez zapewnienia elementarnych informacji i danych zapewniających jego wykonanie potwierdza przykładowe, poniższe orzeczenie Krajowej izby Odwoławczej z dnia 12 lipca 2012 roku (Sygn. akt KIO/UZP 1274/10), w którym czytamy: Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego nie mogą prowadzić do takiego ograniczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, które będzie skutkować niemożliwością złożenia przez wykonawców poprawnych ofert. Prowadzi to, bowiem do naruszenia jednej z zasad zamówień publicznych, a mianowicie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu udzielenia tegoż zamówienia oraz udzielenie go zgodnie z wymaganiami jakie określił Zamawiający. Regulacja Zamawiającego stanowi otwarty katalog zmian, których zakres w chwili podpisywania umowy nie jest znany a tym samym, biorąc pod uwagę rodzaj oprogramowania, niemożliwym jest określenie zakresu zmian ( ). Wykonawca składając ofertę musiałby sprostać nieznanym wymaganiom Zamawiającego, które nie zostały w żaden sposób nakreślone i mogą się wydarzyć w nieokreślonej przyszłości. Dlatego żądamy nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ poprzez: 1) wprowadzenie do SIWZ, pełnej listy systemów i urządzeń z którymi ma nastąpić integracja wraz z kompletną dokumentacją ich interfejsów i protokołów wymiany danych, oraz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji niezbędnych do wykonania integracji 2) Dokonanie jasnego i czytelnego podziału na systemy z których dane mają być jednarozowo zmigrowane oraz na systemy, które nadal będą funkcjonować a wymieniane będą w ramach integracji dane 9

10 3) Udostępnienie wykonawcom w ramach opisu przedmiotu zamówienia pełnej specyfikacji interfejsów i protokołów wymiany danych systemów i urządzeń, które mają być w ramach zamówienia integrowane z dostarczanym rozwiązaniem; 4) Udostepnienie Wykonawcom Pełną pełnej dokumentację dokumentacji systemów i urządzeń, które mają być w ramach zamówienia integrowane z dostarczanym rozwiązaniem, umożliwiającą wykonanie integracji w takim zakresie, w jakim jest to wymagane niniejszym zamówieniem, 5) Wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia Zamawiającego, że pozyska on we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne do przeprowadzenia integracji informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych systemów i urządzeń z którymi ma nastąpić integracja, które nie zostaną przekazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 6) W zakresie stworzenia wspólnego modułu administracyjnego: a. Podanie listy posiadanych modułów szpitalnych które mają być administrowane b. Podanie szczegółowe i niezbędne z technicznego punktu widzenia dokumentacji interfejsów wymiany danych umożliwiające zarządzanie w/w modułami c. Podanie rodzajów użytkowników i rodzaje uprawnień i sposób zarządzania nimi poprzez interfejs wymiany danych d. Podanie listy uprawnień do funkcji i przycisków i sposób zarządzania nimi w kontekście uprawnień użytkowników przez interfejs wymiany danych e. Podanie listy i zakres danych w słownikach i sposób zarządzania nimi poprzez interfejs wymiany danych 2.Opis przedmiotu zamówienia w zakrsie konieczności, aby system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy Z powyższego wynika, że Zamawiający wskazał, że oczekuje rozwiązania w którym dostarczona aplikacja działa w oparciu o przeglądarkę www w częściowym zakresie systemu HIS (nie dotyczy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz co dziwi, bez części szarej administracyjnej. W ocenie odwołującego tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia jest naruszeniem obowiązujących przepisów, ponieważ w ocenie Wykonawcy narzucenie przez Zamawiającego sposobu w jaki skonstruowany jest interfejs aplikacji, nie realizuje podstawowego postulatu, jakim jest taki opis przedmiotu zamówienia, który opisany jest za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych umożliwiających dostarczenie rozwiązania równoważnego. Jednym z najistotniejszych obowiązków Zamawiającego poprzedzających wszczęcie 10

11 postępowania o udzielenie zamówienia jest przygotowanie właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Co do zasady Zamawiający mają prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób na tyle swobodny i szczegółowy, by finalnie otrzymać produkt o oczekiwanej jakości i funkcjonalności. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający winni jednak mieć na uwadze, iż ich swoboda w tym zakresie nie jest nieograniczona. Ustawodawca w art. 29 art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) sformułował wytyczne według których należy opisywać przedmiot zamówienia tak, by wyważyć interes publiczny (interes Zamawiającego) wyrażający się w pozyskaniu określonego dobra (usługi, dostawy lub roboty) o oczekiwanych cechach i parametrach oraz interes wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyrażający się w dopuszczeniu ich do udziału w postępowaniu oraz przygotowaniu prawidłowej, konkurencyjnej oferty w oparciu o wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia. 1 Mając na uwadze, iż ustawa PZP wymaga zarówno jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, jak i opisu, który nie naruszy zasad uczciwej konkurencji, powstaje pytanie, w jaki sposób wyważyć oba te interesy. W tej kwestii ustawodawca okazał się dość precyzyjny. Zgodnie z dyspozycją art. 30 PZP, Zamawiający wskazał, iż opis zamówienia powinien zostać dokonany przy użyciu cech jakościowych i technicznych. Przez pojęcia te należy rozumieć wyspecyfikowane przez Zamawiającego cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, gęstość, etc.) oraz wybrane cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, etc.). Tymczasem wskazanie, iż system HIS (ERP już nie) wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej nie niesie ze sobą spełnienia przesłanki co do cechy jakościowej lub technicznej, ponieważ nie realizuje on w swoim zakresie cech, jakimi charakteryzują się systemy informatyczne, np. funkcjonalność (bo dużo lepsza jest z poziomu grubego klienta), zaawansowanie merytoryczne, otwartość, czy łatwość zarządzania (bo taką samą można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów zarządzania upgrade ami w zakresie grubych klientów) Jednocześnie zarzucamy, iż opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencje poprzez jego zawężenie do firm, które swoje aplikacje oparły na interfejsie dostępnym przez przeglądarkę internetową. Interfejs taki, z pewnością ma wiele zalet ale ma również wiele wad. Niemniej jednak wszystkie cechy tego interfejsu da się w sposób obiektywny i zrozumiały dla Wykonawcy sprecyzować. Do takich cech zaliczyć można m.in.: - brak konieczności dokonywania przez personel Zamawiającego instalacji stanowiskowej aplikacji - brak konieczności dokonywania przez personel Zamawiającego upgrade owania aplikacji - możliwość pracy zdalnej - przechowywanie danych na zdalnym serwerze - wydajność aplikacji - czas dostępu do danych 1 Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11 sierpnia 2006 r., sygn. akt; IX Ga 137/06 wskazał: Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interes Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując siwz, Zamawiający musi mieć na uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy". 11

12 Dzięki takiemu opisowi przedmiotu zamówienia nie ogranicza się konkurencji i daje możliwość udziału w postępowaniu również producentom oprogramowania, którzy uważają, że interfejs desktopowy jest dużo bardziej funkcjonalny, wydajny i ekonomicznie uzasadniony. W ocenie Odwołującego Zamawiający, jako podmiot w sposób profesjonalny zarządzający powierzonymi mu środkami publicznymi, powinien zawsze kierować się ekonomią co potwierdza jedyne kryterium oceny ofert - 100% cena. Powszechnie wiadome jest, że aplikacje oparte o interfejs www są dużo mniej ekonomiczne i kosztowne w użytkowaniu niż aplikacje desktop. Również co do bezpieczeństwa danych wiadomo, że przeglądarki nie są w stanie zapewnić wszystkich standardowych w dzisiejszych czasach mechanizmów bezpieczeństwa. To oraz wiele innych czynników przemawia za tym, że wybór tej technologii prezentacji danych jest dużo bardziej ryzykowny i nieodpowiedni, niż wybór rozwiązania opartego o aplikację kliencką. Zamawiający poszedł na skróty w taki sposób opisując przedmiot zamówienia podjął decyzję negatywną ekonomicznie oraz ograniczoną funkcjonalność i bezpieczeństwo danych, co w przypadku rozwiązań dedykowanych dla ZOZ jest złą praktyką w rozwiązaniach tych zawsze priorytetem była wydajność i bezpieczeństwo. Dodatkowo, na stosowanie w tym zakresie praktyk ograniczających konkurencję, wskazuje fakt, że co do systemu ERP (część szara administracyjna) zamawiający nie wymaga już, aby ten system funkcjonował w oparciu o przeglądarkę www. Dlatego wnosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych poprzez zmianę wymogów na następujące: 7 a) system w zakresie minimum Ruchu Chorych lecznictwa otwartego i zamkniętego, zleceń medycznych i zleceń leków, apteczek oddziałowych, Apteki rozliczeń z NFZ i dokumentacji medycznej działa w oparciu o cienkiego lub grubego klienta będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej (w przypadku cienkiego klienta) lub dwuwarstwowej (w przypadku grubego klienta). W przypadku zastosowania cienkiego klienta oprogramowanie musi działać na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux. 8. b) system może wymagać korzystania ze specjalnych programów klienckich technologii typu Citrix, VNC w celu realizacji wymagań funkcjonalnych. 9. c) w przypadku cienkiego klienta system powinien być być zrealizowany jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application. Wskazane jest więc korzystanie z technologii typu JavaScript, Ajax. 10. d) w przypadku cienkiego klienta wykonawca może ponadto stosować powszechnie używane moduły rozszerzające możliwości przeglądarki, wzbogacające treść aplikacji o technologie takie jak Flash, Java, ShockWave, na przykład w celu realizacji wymagań integracji systemu zrealizowanego jako aplikacja WWW z urządzeniami przechwytywania obrazu lub wideo, czy też drukarkami fiskalnymi, kodów kreskowych, dołączanymi bezpośrednio do stacji roboczej. 11. e) centralna aktualizacja systemu na serwerze aplikacji w taki sposób, aby każda stacja robocza natychmiast po aktualizacji mogła działać pod kontrolą najnowszej wersji aplikacji - bez konieczności aktualizacji modułów na każdej stacji z osobna w przypadku cienkiego klienta - bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań po stronie użytkownika w przypadku grubego klienta 3 Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu Centralnego Serwera Wydruków opisanego w taki sposób, że jest on nadmiarowy w stosunku do przedmiotu zamówienia co powoduje naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy 12

13 Zdefiniowany w taki sposób opis przedmiotu zamówienia w zakresie Centralnego Serwera Wydruków, który ma w punkcie 77 wymóg, aby system zapewniał obsługę zarówno drukarek systemu Windows jak i systemu Linux nie znajduje żadnego uzasadnienia w świetle przedmiotowego zamówienia. Wszystkie drukarki, które są dostępne na rynku polskim mają dołączona zarówno sterowniki dla systemu Windows jak systemu Linux a więc serwer wydruku, który obsługuje drukarki Windows jest wymogiem w zupełności wystarczającym. Poza tym funkcjonalność samego serwera wydruków zdefiniowana jest poprzez system operacyjny na jakim jest on zainstalowany a co do którego Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia pozostawił wykonawcy pełną dowolność (patrz Załącznik nr 5 do OPZ Platforma szpitalnego systemy informatycznego HIS oraz systemu księgowego i kadrowo płacowego) Serwer klastrowy Zamawiający nie sprecyzował, w oparciu o jaki system operacyjny ma funkcjonować ten serwer pozostawiając tym samym wykonawcy dowolność. Dlatego wnosimy o zmianę wymogów na następujące: 77 System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Windows 4.Odwołujący posiada niezbite dowody, które zostaną przedłożone w toku postępowania odwoławczego że postępowanie tj. SIWZ i OPZ zostało przygotowane na podstawie dokumentacji dotyczącej systemu Compu Group Medical Polska Sp. z o.o. i tylko ta firma może wygrać przedmiotowe postępowanie. Z tego powodu wnosimy o unieważnienie postępowania Wymogi formalne 1. Odwołujący przekazał kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (dowód w załączeniu). 2. Niniejsze odwołanie zostało wniesione w terminie wynikającym z art. 182 ust. 1 pkt 1) Ustawy publikacja treści ogłoszenia nastąpiła bowiem w dniu roku. Z uwagi na powyższe niniejsze odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Z poważaniem; Przedstawiciel Odwołującego zgodnie z zał. pełnomocnictwem podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji (odpisy aktualne z KRS oraz pełnomocnictwa zał. do odwołania). Załączniki. 1. Ogłoszenie o zamówieniu, 2. KRS Odwołującego, 3. pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 13

14 4. dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 5. dowód uiszczenia wpisu. 14

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2707/13 WYROK z dnia 5 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w Warszawie. ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku

Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w Warszawie. ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku Odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Zamawiający: Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1320/13 WYROK z dnia 18 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1338/14 KIO 1377/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Aneta Mlącka Beata Pakulska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku

Pan Prezes Jacek SADOWY. Urząd Zamówień Publicznych. Szanowny Panie Prezesie, dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Warszawa, dnia 2011.06.10 PIIT/205/11 Pan Prezes Jacek SADOWY Urząd Zamówień Publicznych dotyczy pisma UZP/DKD/OK/4788/1595/11 z dnia 16 lutego 2011 roku Szanowny Panie Prezesie, Niniejsze pismo stanowi

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo