KONCEPCJA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO DEMONTAŻU ODBIORNIKÓW TV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO DEMONTAŻU ODBIORNIKÓW TV"

Transkrypt

1 I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, KONCEPCJA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO DEMONTAŻU ODBIORNIKÓW TV Adam KONDZIOŁA, Marek OLAK Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa,ul. Długa 44/50, tel Problem zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który w chwili obecnej w zdecydowanej większości składowany jest na wysypiskach komunalnych wymaga kompleksowych działań w skali kraju. Opracowanie krajowego systemu zbiórki tego sprzętu, oraz wdrażanie technologii demontażu i odzysku materiałów zmniejszyłoby radykalnie ilość odpadów, kierowanych na składowiska śmieci. Przedmiotem niniejszego artykułu jest koncepcja linii demontażu odbiorników TV, które stanowią znaczny procent zużytego sprzętu elektronicznego. 1. WPROWADZENIE Bogata oferta kolorowych odbiorników telewizyjnych oraz korzystne relacje cenowe spowodowały, iż w ostatnich latach nastąpiła sukcesywna wymiana zużytego sprzętu TV na nowy. Tendencja taka będzie utrzymywać się również w najbliższej przyszłości. Według prognozy opracowanej przez Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach ilość odbiorników radiowych i telewizyjnych wycofywanych z eksploatacji w ciągu najbliższych 3 lat będzie wynosić [1]: 2001r tyś. sztuk 2002r tyś. sztuk 2003r tyś. Sztuk 127

2 Ponieważ obecnie w kraju nie ma spójnego systemu zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu TV, większość tych urządzeń trafia na składowiska komunalne. Pojawiają się co prawda na rynku niewielkie firmy, które skupują odbiorniki telewizyjne ale ze względu na brak ogólnopolskiej sieci zbiórki tych urządzeń, załatwiają one tylko niewielką część problemu. Ponadto firmy te nastawione są głównie na odzysk najcenniejszych materiałów jak np. złom żelazny, metale nieżelazne czy sprawne elementy elektroniczne a pozostałość zawierająca ok % odpadów niemetalowych oraz substancje niebezpieczne i tak w znacznej mierze trafia na składowiska. Wspomniany wcześniej Instytut Gospodarki Odpadami oszacował masy podstawowych komponentów materiałowych zawartych w wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektronicznych i elektrycznych w roku Dla przykładu w sprzęcie RTV są one następujące [1]: stopy żelaza mg stopy miedzi mg stopy aluminium mg tworzywa sztuczne mg szkło mg inne ( np. płytki drukowane ) mg Z powyższego zestawienia wynika, że przy ilościach wycofywanego sprzętu rzędu kilkudziesięciu tysięcy sztuk rocznie istnieje możliwość odzysku znacznych ilości materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane. Ponieważ problem utylizacji sprzętu elektronicznego dotyczy wielu krajów, Komisja Europejska przygotowała kolejny, czwarty projekt Dyrektywy dotyczący odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa ta określa środki i działania mające na celu: zapobieganie powstawaniu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, powtórne użycie, powtórne przetworzenie oraz inne formy odzyskiwania takich odpadów, zminimalizowanie wszelkich form ryzyka i wpływu na środowisko naturalne związanych z przeróbką, uzdatnianiem i utylizacją zużytych UE i E. Nasz kraj aspirujący do członkostwa w UE będzie musiał w przyszłości postanowienia powyższej Dyrektywy wypełnić. 128

3 2. KONCEPCJA LINII DO DEMONTAŻU ODBIORNIKÓW TV Założenia Technologiczne Przewidywana konfiguracja linii powinna umożliwić realizację procedur technologicznych, które pozwolą odzyskać następujące grupy elementów i materiałów: podzespoły i elementy do ponownego użycia, materiały do ponownego przerobu ( tworzywa, metale itp. ), materiały i elementy zawierające cenne składniki możliwe do odzyskania, odpady do utylizacji lub unieszkodliwienia. Tak posegregowane materiały byłyby następnie przekazywane w inne miejsca gdzie w oparciu o specjalistyczne technologie podlegałyby dalszej obróbce Schemat ideowy konfiguracji linii. Ze względu na różnorodność sprzętu telewizyjnego przewidzianego do demontażu, bardzo trudno byłoby zautomatyzować ten proces. Odbiorniki TV podlegające procesowi recyklingu będą różnić się konstrukcją, technologią wykonania oraz różnym asortymentem zastosowanych materiałów i elementów. Dlatego koncepcja linii oparta będzie w znacznej mierze na stanowiskach ręcznych wyposażonych w bogatą gamę urządzeń wspomagających proces demontażu, oraz transporterach łączących te stanowiska. Schemat ideowy linii przedstawiono na rys. 1. Odbiornik TV przeznaczony do demontażu ładowany jest na stanowisku nr 1 na palety przesuwające się po taśmie. Na stanowisku nr 2 następuje pozycjonowanie odbiornika, a następnie zdejmowana jest pokrywa tylna. Bardziej szczegółową koncepcję tego stanowiska pokazano na rys. 2. Jego ergonomiczna konstrukcja umożliwia ustawienie palety ze spozycjonowanym odbiornikiem pod odpowiednim kątem co zdecydowanie ułatwia dostęp do elementów złącznych pokrywy tylnej i usprawnia jej demontaż. Ponadto stanowisko to wyposażone jest we własny napęd przesuwu palet zapewniający przemieszczanie odbiornika po zakończeniu demontażu pokrywy tylnej na następną pozycję. Kolejną czynnością, realizowaną na stanowisku nr 3 jest czyszczenie wnętrza odbiornika, polegające na usunięciu kurzu. Odbywa się ono w ten sposób, że w miejsce pokrywy tylnej dostawiana jest komora, która wyposażona jest w dysze dmuchające powietrze pod ciśnieniem i ssawki usuwające kurz z wnętrza odbiornika. Oczyszczony odbiornik trafia na stanowisko nr 4, gdzie następuje oddzielenie części składowych kineskopu i innych łatwo dostępnych elementów oraz przeniesienie ich na stanowisko 11. Na stanowisku nr 5 wycinany jest w dolnej części obudowy jej fragment w kształcie litery U w celu łatwiejszego wyjęcia kineskopu. Zazwyczaj na powierzchni wyciętej znajduje się chassis z elementami elektronicznymi. Fragment ten po wycięciu przekazywany jest na stanowisko nr 11. Przykładowy proces wycinania pokazany jest na rys. 3 i realizowany jest za pomocą dwóch programowalnych frezów palcowych. Kolejny etap demontażu 129

4 130

5 131

6 132

7 133

8 3. WNIOSKI Zaprezentowany w niniejszym artykule schemat linii do demontażu odbiorników TV jest jednym z możliwych wariantów jej konfiguracji, wynikającej z przyjętych w pkt.2.1 założeń technologicznych. W praktyce można ją rozbudowywać o dodatkowe stanowisko demontażu lub z niektórych stanowisk zrezygnować. Ponadto przy wprowadzeniu selekcji demontowanego sprzętu, pod kątem technologii jego wykonania, można rozważać celowość zastąpienia niektórych stanowisk ręcznych automatami do demontażu. Należy takie decyzje podejmować po wnikliwej analizie opłacalności bowiem stanowiska wyposażone w automaty są bardzo drogie a różnorodność technologii wykonania odbiornika TV jest bardzo duża. LITERATURA 1. Wniosek o ustanowienie projektu celowego zamawianego Instytut Gospodarki Odpadami Katowice lipiec 2000r. CONCEPTION OF THE TECHNOLOGICAL DISASSEMBLY LINE FOR TV SETS The problem of utilisation of electric and electronic equipment which is now mostly stored on municipal rubbish grounds needs complex actions on a global scale. The concept of nation-wide system for electronic scrap collection and the development of disassembly and material recovering technology would substantially decrease the amount of electronic scraps stored on rubbish grounds. The aim of this paper is to present the concept of technological disassembly line for TV sets that constitute the substantial part of used electronic equipment. 134

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development

Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development Archives of Waste Management and Environmental Protection Archiwum Gospodarki Odpadami http://ago.helion.pl ISSN 1733-4381, Vol. 13 nr 1 (2011), p-51-60 Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Organizowanie obsługi

Organizowanie obsługi REFORMA 2012 Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.42.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE MASZYN Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW MONTAŻU, DEMONTAŻU I LOGISTYKI ZWROTNEJ

PROJEKTOWANIE MASZYN Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW MONTAŻU, DEMONTAŻU I LOGISTYKI ZWROTNEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Ryszard ROHATYŃSKI 1, Michał SĄSIADEK 2 PROJEKTOWA MASZYN Z UWZGLĘDM PROCESÓW MONTAŻU, DEMONTAŻU I LOGISTYKI ZWROTNEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW

III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW III. 1.8. SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW W 2001 r. w województwie śląskim wytworzono ogółem 47,67 mln Mg odpadów, w tym: - w sektorze komunalnym 1803 tys. Mg, - w sektorze gospodarczym 45870 tys. Mg.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD

METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD METODA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WYROBÓW AGD Ewa DOSTATNI Streszczenie: W artykule przedstawiono aplikacje wspomagającą dobór materiałów oraz połączeń wykorzystywanych przy

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak?

Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak? Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak? Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Niemcy Tel.: +49 30 464 03 130; E-mail:ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ODPADAMI W NOWOCZESNEJ MARINIE

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ODPADAMI W NOWOCZESNEJ MARINIE Małgorzata Malinowska Akademia Morska w Gdyni KONCEPCJA ZARZĄDZANIA ODPADAMI W NOWOCZESNEJ MARINIE Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata są odpady, które towarzyszą człowiekowi w większej

Bardziej szczegółowo

PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 16-17.10.2000 PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO Joanna FLORKOWSKA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo