Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja"

Transkrypt

1 Od diagnostyki do protetyki współpraca, komunikacja, realizacja II etap leczenia Autorzy_ Maciej Dominik Drosd i Bartosz Troczyński _Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu. Zauważył stopniowy ubytek długości zębów siecznych, co odbierał jako wizualne objawy starzenia oraz narastające objawy dysfunkcji narządu żucia w postaci epizodów zgrzytania, zaciskania oraz trzasków w stawie skroniowo- -żuchwowym. W wywiadzie i badaniu nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia. Pierwszy etap leczenia pacjenta opisano w nr 1/2014 wyd. polskie Cosmetic. International magazine ofaestheticmedicine&dentistry. _Gabinet Po zacementowaniu uzupełnień docelowych (co opisano w poprzedniej części artykułu), w łuku górnym przeprowadzono korektę zwarcia. W żuchwie pozostawiono długoczasowy mock-up z materiału Luxatemp Star (DMG), (Ryc.1 i 2). Walory wytrzymałościowe i estetyka materiału po kilkutygodniowym okresie użytkowania nie budziły zastrzeżeń. Utrzymanie mock-up w ustach pozwoliło także na utrzymanie i utrwalenie sytuacji okluzyjnej wypracowanej podczas deprogramacji i utrwalanej przez noszenie uzupełnień tymczasowych. Metoda ta absolutnie zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia i pozwala uniknąć błędów typowych dla schematu leczenia obu łuków w tym samym czasie, gdzie często pojawia się problem utraty modelu okluzji. Procedurę rozpoczyna kolejna korekta zwarcia wraz ze sprawdzeniem modelu ruchów pro- i laterotruzyjnych. Następnie pobrany został wycisk sytuacyjny materiałem StatusBlue (DMG) i Honigum-Light (DMG) Kolejnym etapem jest preparacja. Uwzględniając minimalny zakres preparacji zastosowano znieczulenie miejscowe, nasiękowe Septanest (Septodont). Niezmiernie ważne jest stosowanie preparacji etapowej. Po każdym z etapów pobierany jest rejestrat okluzyjny, by uniknąć przesunięć łuków przy późniejszej artykulacji modeli. Schemat, zakres i narzędzia do preparacji były identyczne jak w przypadku łuku górnego (patrz: część 1). Zaplanowano licówki ceramiczne w odcinku przednim oraz nakłady ceramiczne w odcinku bocznym, więc grani- Ryc. 1 Ryc _2014

2 Ryc. 3 Ryc. 4 Ryc. 5 Ryc. 6 ce preparacji ustalono dodziąsłowo w odcinku przednim i nieznacznie naddziąsłowo w odcinku bocznym. W opisanym przypadku preparację rozpoczęto od odcinka przedniego. Po zakończeniu selektywnej preparacji ilarów od 43 do 33, sprawdzono ilość miejsca w wymiarze pionowym i pobrano częściowy rejestrat okluzyjny LuxaBite (DMG), (Ryc. 3-5). Następnie wypreparowano kwadrant 34 do 37. Sprawdzono poprawność preparacji i zasięg w wymiarze pionowym oraz ponownie pobrano fragmentaryczny rejestrat zwarciowy LuxaBite (DMG), (Ryc. 6-11). Finalnie dokończono preparację łuku żuchwy, ostatecznie opracowano ilary dyskami solex i uzupełniono fragmentaryczny rejestrat materiałem LuxaBite (DMG), uzyskując kompletną sytuację okluzyjną zgodną z modelem wynikającym z pomiaru relacji centralnej (Ryc ). Ryc. 7 Ryc. 8 2_2014 7

3 Ryc. 9 Ryc. 10 Ryc. 11 Ryc. 12 Ryc. 13 Ryc. 14 Ryc. 15 Ryc _2014

4 Ryc. 17 Ryc. 18 Tak przeprowadzona procedura gwarantuje uniknięcie błędów na etapie artykulacji modeli roboczych. Tuż po preparacji, zanim dojdzie do dehydratacji ilarów, przy użyciu kolornika Vita i fotograii dentystycznej ustalono ich kolor (Ryc. 15). Podobnie jak w łuku górnym, wyciski pobrano masą Honigum-Mono (DMG) i Honigum-Light (DMG), wykorzystując reologiczne właściwości masy light. Przy użyciu dmuchawki dentystycznej zaaplikowano masę light, umożliwiając absolutnie szczelne pokrycie powierzchni ilarów. Pozwala to uzyskać idealny wycisk pozbawiony artefaktów, bąbelków powietrza i pustych przestrzeni w podcieniach (Ryc. 16 i 17). Wycisk na model przeciwzgryzu pobrano masą StatusBlue (DMG) i Honigum-Light (DMG). Pozwala to kilka razy odlać model bez powielania oraz zachować wycisk do końca leczenia. Tak pobrany wycisk przede wszystkim umożliwia uzyskanie absolutnie gładkiej powierzchni okluzyjnej na ilarach w modelu roboczym (Ryc. 18). Wg identycznej jak w łuku górnym procedury, używając indeksów silikonowych i materiału Luxatemp Star (DMG), wykonano szczelne, dokładne i estetyczne uzupełnienia 6 Months Clinical Masters Program in Advanced Implant Aesthetics 17 July 2014 to 22 November 2014, a total of 12 days of intensive live training with the Masters in Como (IT), Barcelona (ES), Munich (DE) Live surgery and hands-on with the masters in their own institutes plus online mentoring and on-demand learning at your own pace and location. Learn from the Masters of Advanced Implant Aesthetics: Filary kondycjonowano preparatem Gluma- Desentitizer (Kulzer). Registration information: 17 July 2014 to 22 November 2014 a total of 12 days in Como (IT), Barcelona (ES), Munich (DE) Curriculum fee: 11,900 Details on contact us at tel.: Collaborate on your cases and access hours of premium video training and live webinars University of the Paciic you will receive a certiicate from the University of the Paciic Latest ipad with courses all registrants receive an ipad preloaded with premium dental courses ADA CERP 100 C.E. CREDITS Ryc. 19 Tribune America LLC is the ADA CERP provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry. 2_2014 9

5 tymczasowe. Zabezpieczono je preparatem Luxatemp-Glaze&Bond (DMG) oraz przeprowadzono korektę okluzyjną (Ryc ). Komplet wycisków rejestratów i dokumentację fotograiczną przekazano do laboratorium. Ryc. 20 Ryc. 21 _Laboratorium Przebieg wspólnej pracy był bezproblemowy i zgodny z zaplanowaną procedurą. Dzięki niej i zrozumieniu potrzeb leczenia przez wszystkich uczestników, osiągnięto bardzo dobry efekt zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny. Nie bez znaczenia było użycie właściwych materiałów. 2 komplety wycisków z masy Honigum-Mono + Honigum-Light oraz StatusBlue + Honigum-Light pozwoliły technikowi sprawdzić każdy detal preparacji i dokonać właściwej kontroli gotowej pracy na modelach mistrzowskich przed osadzeniem w jamie ustnej. Precyzyjnie pobrany kęs zwarciowy z materiału LuxaBite (DMG) był efektem 3 etapów wykonania w trakcie postępu preparacji. Dzięki jego etapowemu uzupełnianiu nie utra- cono wypracowanej i przetestowanej na temporarium, wykonanego z materiału Luxatemp Star (DMG) pozycji. Podkreślić należy, że materiał LuxaBite jest materiałem całkowicie twardym, stabilnym i pasywnym na modelach i jest to zdecydowanie najlepszy materiał do rejestracji zgryzu, z jakim zetknęli się wykonawcy pracy. Po osadzeniu pracy pacjent nie wyczuwał absolutnie żadnej różnicy w stosunku do temporarium użytkowanego wcześniej przez parę tygodni. Wiąże się to również z pracą w artykulatorzeartex CR wg łuku twarzowego Artex (AmannGirrbach), a przede wszystkim ze sposobem rejestracji żuchwy do szczęki w pozycji deprogramacji mięśniowej przeprowadzonej w tym przypadku za pomocą deprogramatora Sliding Guide tej samej irmy. Ryc. 1lab Ryc. 2lab Ryc. 3lab Ryc. 1lab i 2lab_Otrzymany z kliniki twardy kęs z materiału Luxabite został pasywnie dopasowany do modeli, a ta jego część, która nie była konieczna do użycia, została wycięta w celu lepszej kontroli złożenia modeli. Ryc. 3lab_Dzięki idealnemu ułożeniu, modele zostały właściwie zaartykułowane w artykulatorzeartex CR, który pozwolił na kontrolę w pełnym zakresie ruchów, w tym również położenia retruzyjnego. 10 2_2014

6 Ryc. 4lab_Modele wraz z pozycją w artykulatorze zostały zeskanowane w systemie CeramillAmann&Girrbach. Praca pod kontrolą okluzyjną była możliwa dzięki wykorzystaniu wirtualnego artykulatora. Na zębach przednich ze względów estetycznych zaplanowano licówki z ceramiki skaleniowej Antagon-Dentsply, napalane na masie ogniotrwałej.na zęby boczne, ze względu na niezawodność i trwałość okluzyjną monolityczne korony e.max (IvoclarVivadent). Ryc. 4lab Ryc. 5lab Ryc. 6lab Ryc. 7lab Ryc. 5lab-7lab_Licówki ceramiczne w odcinku przednim napalone zostały podobnie jak łuku górnym na modelu anatomicznym, który pozwala na lepszą niż modele dzielone klasycznie, kontrolę proilu wyłaniania i dopasowanie do tkanek miękkich. Po usunięciu masy osłaniającej z wnętrza licówek są one gotowe do dopasowania na model mistrzowski. Ryc. 8lab-11lab_Po obróbce, zęby boczne z ceramiki e.max zostały wyglazurowane i delikatnie ucharakteryzowane farbami. Kontrola okluzyjna folią Bausch o grubości 8 mikr. potwierdziła właściwy rezultat. Równomierne policzkowe kontakty w odcinkach bocznych i minimalnie odciążone w C.O. zęby przednie. Ryc. 8lab Ryc. 10lab Ryc. 9lab Ryc. 11lab 2_

7 Pozycja żuchwy ustalona w C.R. była naturalnie inna niż prezentowana przez Pacjenta pozycja C.O. Dzięki zastosowaniu tej pierwszej do rekonstrukcji wysokości, uniknięto zbaczania żuchwy przy maksymalnym zaguzkowaniu. Komfort pacjenta zwiększył się radykalnie w stosunku do sytuacji początkowej, a wspólna praca zespołu zakończyła się sukcesem. Uzupełnienie tymczasowe funkcjonowało bez zarzutu podczas etapów laboratoryjnych. Pacjent nie zgłaszał także nadwrażliwości. Ryc. 12lab Ryc. 13lab Ryc. 14lab Ryc. 12lab-14lab_Właściwa i bezpieczna funkcja to doprzednie jednoczesne prowadzenie na obu siekaczach centralnych oraz prowadzenia laterotruzyjne na kłach. Po osadzeniu pracy w jamie ustnej przeprowadzono taką samą kontrolę. Efekt był zgodny z założeniami zaplanowanymi na początku leczenia i przetestowany już na wax-up ach i mock-up ach w jamie ustnej w poprzednich fazach leczenia. Ryc. 15lab Ryc. 16lab Ryc. 15lab-17lab_ Dopasowanie pracy na modelu mistrzowskim poprzedza wędrówka pracy przez komplet różnych modeli przygotowanych z 2 pobranych do tego celu wycisków precyzyjnych. Dzięki temu praca po osadzeniu nie wymaga korekt lub potrzebne jest jedynie kosmetyczne doprecyzowanie. Ryc. 17lab 12 2_2014

8 content _ magazine PROFESSIONAL MEDICAL COUTURE EXPERIENCE OUR ENTIRE COLLECTION ONLINE 2_

9 _Gabinet Podczas kolejnej wizyty klinicznej, w znieczuleniu nasiękowym zdemontowano uzupełnienia tymczasowe. Wg procedury dla materiału Esthetic (Kuraray), osadzono uzupełnienia docelowe w żuchwie. Usunięto nadmiar cementu (Ryc ). Wykonano korektę zwarciową i oddano szynę ochronną gładkopowierzchniową typu Nightguard na Ryc. 22 Ryc. 23 Ryc. 24 Ryc. 24 łuk górny. Wyznaczono wizyty kontrolne po 1, 2, 4 i 16 tygodniach. Leczenie zakończono pełnym sukcesemzarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Pacjent jest w pełnie usatysfakcjonowany. Stan przed leczeniem pokazano na rycinach 26 i 27, po leczeniu: na rycinach _ Ryc. 26 Ryc _2014

10 content _ magazine Honigum. Łącząc przeciwieństwa. Tworzenie mas wyciskowych wiąże się najczęściej z pewnymi kompromisami. Reologiczne właściwości stabilności stoją zazwyczaj na drodze dobrej płynności. Honigum od DMG połączył te sprzeczności. Dzięki unikalnej aktywnej matrycy reologicznej, Honigum osiągnął najwyższe noty w obu tych dziedzinach. Z ogromną satysfakcją informujemy, że nawet instytut badawczy»the Dental Advisor«docenił ten fakt: spośród 50 różnych mas VPS to Honigum właśnie otrzymał najlepszą»ocenę kliniczną« Preferred Products * The Dental Advisor, Vol. 23, No. 3, p 2-5 2_

11 Ryc. 28 Ryc. 29 Ryc. 30 Ryc. 31 _autor Dr Maciej Drosd ukończył studia stomatologiczne w AMG w 1997 r., w 2008 r. uzyskał tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Następnie ukończył prestiżowe studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie, uzyskując tytuł implantologa. Nieprzerwanie od 2005 r. prowadzi wykłady i szkolenia. Jako konsultant naukowy prowadził wykłady dla HerausKulzer, DMG, AstraTech, Ab-dental w Polsce, Europie i USA. Jest członkiem PASE, zainteresowania zawodowe: stomatologia estetyczna i implantologia. kontakt: Klinika stomatologii estetycznej ul. Storczykowa 2, Toruń Tel.: (56) ul. Starodębska 8, Włocławek Tel.: (56) _autor Tech. dent. Bartosz Troczyński od 1998 r. prowadzi Natrodent Laboratorium Protetyczne. Długoletnia praca w bezpośrednim kontakcie z lekarzami i pacjentami zaowocowała profesjonalną wiedzą z zakresu rozwiązywania trudnych sytuacji protetycznych i prowadzenia przypadku od zaplanowania do uzupełnienia. Jego specjalizacja to odbudowa estetyki uśmiechu i funkcji narządu żucia. Prowadzi też szkolenia autorskie dla dentystów i techników z komunikacji i planowania pracy w postępowaniu protetycznym, artykulacji, ceramiki oraz licówek i innych uzupełnień estetycznych. kontakt: Natrodent Laboratorium Protetyczne B. Troczyński, P. Nagadowski Sp. J Łódź, ul. Wierzbowa 46/48. tel.: , ; _2014

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój)

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Tworzenie pozytywnego dziedzictwa Informowanie Poznawanie Przewodnik Partnerzy oraz wsparcie GEO jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się wspieraniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach

Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach Zeszyty Naukowe nr 720 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Marketingu Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach 1. Wprowadzenie Jedną z podstawowych cech usług jest nierozdzielność

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Umowa nr: I43-LLP-I-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People Ten projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo