RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN ZESTAWIENIE SPRZĘTU MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT EQUIPMENT SUMMARY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN ZESTAWIENIE SPRZĘTU MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT EQUIPMENT SUMMARY"

Transkrypt

1 RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN ZESTAWIENIE SPRZĘTU MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT EQUIPMENT SUMMARY TRASFERIMENTO E TRANSPORTO MACCHINARI SINTESI DELLE ATTREZZATURE Ręczne i automatyczne stanowiska montażowe, Stanowiska dokręcania, linie produkcyjne, transport międzyoperacyjny, maszyny specjalne, stanowiska kontrolne, stanowiska zrobotyzowane. Machinery design and construction Manual and automated assembly stations, tightening stations, production lines, transport between operations, special purpose machinery, control stations, robotic stations. Progettazione e costruzione macchinari Stazioni di montaggio automatiche e manuali, Stazioni di avviatatura, linee di produzione, trasporto interoperazionale,macchine speciali, stazioni di controllo, stazioni robotizzate. Relokacja maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych pod klucz. Demontaż i montaż maszyn i instalacji, transport, pozycjonowanie, podłączanie mediów, uruchamianie maszyn. Machinery relocation and transport Machinery, devices and production lines turnkey relocation. Machinery and plant disassembly and reassembly, transport, positioning, media connection, machinery start-up. Trasferimento e trasporto macchinari Manutenzione di macchinari, impianti e linee di produzione secondo la formula chiavi in mano. Smontaggio e rimontaggio dei macchinari e impianti, trasporto, posizionamento, allacciamento. Apex Tool Group najwyższej klasy elektryczne i pneumatyczne narzędzia dokręcające. Teaflex system ochrony kabli elektrycznych. Hascon filtry mgły olejowej, dymów i pyłów. Sales departament Apex Tool Group top class electric and pneumatic tightening tools. Teaflex electric cables protection system. Hascon oil mist, smoke and dust filters. Ente commerciale Apex Tool Group attrezzi di avvitatura elettrici e pneumatici di altissima qualitá. Teaflex sistemi di protezione cavi elettrici Hascon filtri per nebbia oleosa, fumi e polveri. Programowanie systemów sterowania. Programowanie robotów. Projektowanie części elektrycznej, asysta przy uruchomianiu urządzeń automatyki, modernizacje i serwis istniejących systemów automatyki. Industrial automatic control maintenance services Control systems programming. Robots programming. Electrical system design, automatic control devices start-up assistance, existing automatic control systems extensions and maintenance. Assistenza tecnica per automazione industriale Programmazione di sistemi di controllo. Programmazione di robot. Progettazione di parte elettrica, assistenza all avviamento di impianti automatizzati, ammodernamento e assistenza tecnica per i sistemi di automazione esistenti. Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń przemysłowych. Konserwacje, przeglądy prewencyjne i diagnostyka parku maszynowego. TPM. Zarządzanie magazynem części zamiennych oraz archiwum dokumentacji technicznej. Maintenance Machinery and industrial devices maintenance. Machinery stock conservation, preventive inspections and diagnostics. TPM. Spare parts inventory and technical documentation archive management. Manutenzione Manutenzione di macchinari e impianti industriali. Manutenzione, revisione preventiva e diagnostica del parco macchinari. TPM.Gestione magazzino di ricambi e archiviazione della documentazione tecnica. Naprawa i diagnostyka urządzeń dokręcających firmy Apex Tool Group Cleco, DGD. Modernizacje, programowanie, parametryzacja i uruchamianie elektrycznych urządzeń dokręcających. Tightenings devices maintenance services Repairs and diagnostics of Apex Tool Group tightening devices Cleco, DGD. Electric tightening devices upgrades, programming, parameterisation and start-up. Assistenza tecnica per avvitatori Riparazione e diagnostica di avvitatori della Apex Tool Group Cleco, DGD. Modifiche, programmazione, parametrizzazione e avviamento di avvitatori elettrici. Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego 141, Bielsko-Biała, Polska, Tel.: , Fax.:

2 WPROWADZENIE INTRODUCTION INTRODUZIONE Firma Alfa Poland posiada specjalny wydział zajmujący się wyłącznie przeniesieniami/relokacjami maszyn oraz instalacjami linii produkcyjnych naleŝących do klienta. Składa on się z personelu o wysokiej specjalizacji w sektorze mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym, który potrafi odpowiedzieć na najróŝniejsze wymagania klientów, świadcząc usługę relokacji według zasady pod klucz. Nasi technicy wyposaŝeni w profesjonalne oprzyrządowanie zajmują się całym procesem przeniesienia (demontaŝ mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, pakowanie, załadunek, zabezpieczenie, transport, rozładunek, przemieszczenie wewnętrzne w zakładzie, pozycjonowanie, poziomowanie, ponowny montaŝ i próby działania), gwarantując klientowi końcowemu uruchomienie urządzenia w zakładzie docelowym w uzgodnionym terminie. W przypadku konieczności wykonania prac konserwacyjnych, remontu lub retrofitu części urządzenia, firma Alfa Poland w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w sektorze automatyki maszyn montaŝowych, ma moŝliwość wykonania takich prac, dostarczając urządzenie w nowej, uzgodnionej konfiguracji. Zadowolenie klienta jest zasadniczym elementem polityki rozwoju przedsiębiorstwa i dlatego nasze usługi obejmują równieŝ stały serwis w celu zapewnienia jakości i ciągłości produkcji urządzeń przeniesionych lub remontowanych, redukując do minimum lub całkowicie eliminując przestoje produkcji. Dla prowadzonych prac posiadamy odpowiednie ubezpieczenia. In Alfa Poland we have a special department that deals exclusively with machinery relocations and transport and Customer's production lines installations. The department employs top specialists with expertise in mechanical, electrical, hydraulic, and pneumatic sectors, who can meet various requirements of the Customers, providing the relocation services on the "turnkey" basis. Our professionally equipped technicians take care of the whole relocation process (mechanical, electrical, hydraulic, and pneumatic disassembly, packing, loading, securing, transport, unloading, plant internal relocation, positioning, levelling, reassembly, and operation tests), providing the end Customer with a guarantee of the device startup in target plant and at agreed date. In case the Customer needs to conserve, repair, or retrofit a part of the device, Alfa Poland, given our many years of experience in assembly machinery automatic control sector, can provide such services, and supply the device in new agreed configuration. Customer satisfaction is a key element of the company development. Therefore our offer includes also the ongoing maintenance in order to ensure the quality and continuity of production for relocated or repaired devices, reducing to a minimum or completely eliminating production downtimes. We ensure any appropriate insurance for the services that we provide. La societa Alfa Poland dispone di un ente specializzato esclusivamente nei trasferimenti dei macchinari e nell installazione delle linee di produzione del Cliente. Il team dell ente, altamente qualificato ed esperienziato in campo di meccanica, elettrica, idraulica e pneumatica, e in grado di soddisfare le piu svariate esigenze dei clienti, erogando il servizio di trasferimento con la formula chiavi in mano. I nostri tecnici, disponendo di attrezzature professionali, gestiscono l intero processo di trasferimento (smontaggio meccanico, elettrico, idraulico e pneumatico, imballaggio, caricamento, fissaggio, trasporto, scaricamento, spostamento all interno dello stabilimento, posizionamento, livellamento, rimontaggio e test di funzionamento), garantendo al Cliente finale l avviamento dell impianto allo stabilimento a regime entro la data prevista. Qualora si renda necessario eseguire interventi di manutenzone, revisione o retrofit dei singoli componenti della macchina, la societa Alfa Poland, basandosi su un esperienza pluriannuale nel settore di automazione, puo eseguire tali attivita, fornendo la macchina in una nuova configurazione concordata. La soddisfazione del Cliente e un elemento fondamentale della politica di sviluppo aziendale, e pertanto i nostri servizi comprendono, altresi, l assistenza tecnica permanente al fine di assicurare la qualita e la continuita produttiva degli impianti trrasferiti o revisionati, riducendo al minimo o eliminando completamente le fermate produttive. Per le attivita in oggetto disponiamo di una polizza assicurativa.

3 REFERENCJE REALIZACJE RELOKACJI I TRANSPORTU MASZYN PRZEPROWADZILIŚMY M. IN. DLA NASTĘPUJĄCYCH FIRM REFERENCE MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT SERVICES PROVIDED I.A. FOR FOLLOWING COMPANIES REFERENZE I TRASFERIMENTI E I TRASPORTI DEI MACCHINARI REALIZZATI, TRA LE ALTRE, PER LE SEGUENTI AZIENDE ADLER POLSKA SP. Z O.O. AIUT SP. Z O.O. ALUPROF S.A. APENA REMONT SP. Z O.O. APEX TOOL GROUP GMBH & CO. OHG API COM S.R.L. AUTOROBOT - STREFA SP. Z O.O. AVIO POLSKA SP. Z O.O. AVL ITALIA S.R.L. BECK & POLLIZER POLSKA SP. Z O.O. BLOHM JUNG GMBH BREMBO POLAND SP. Z O.O. CAMEL AUTOMAZIONI S.P.A. CEVA LOGISTICS POLAND SP. Z O.O. CFIK KLIMA SP. Z O.O. CINETIC LANDIS LTD. COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING SP. Z O.O. COMAU POLAND SP. Z O.O. COMAU S.P.A. CORNAGLIA POLAND SP. Z O.O. CPM S.P.A. CR PRESSE POLAND SP. Z O.O. DANOBAT S. COOP DELFO POLSKA S.A. DELITISSUE SP. Z O.O. DELPHI POLAND S.A. DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. DURR ASSEMBLY PRODUCTS GMBH EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. Z O.O. EKELUND S.R.L. ELECTROPOLI - GALWANOTECHNIKA SP. Z O.O. ELWEMA AUTOMOTIVE GMBH EMBRACO SLOVAKIA S.R.O. ENERSYS SP. Z O.O. ENGAS SP. Z O.O. FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH S.A. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. FENICE POLAND SP. Z O.O. FIAT AUTO POLAND S.A. FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O. FLEXIDER POLAND SP. Z O.O. GALWANO-TECHNIKA TOMASZ I EDWARD NOWAK SP.J. GEBRÜDER HELLER MASCHINENFABRIK GMBH

4 GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O. GRAMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. HEGENSCHEIDT - MDF GMBH & CO. KG HENKEL POLSKA SP. Z O.O. HI-TECH ENGINEERING S.R.L HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE FENIX 1 SP. Z O.O. ICOM S.R.L. INCOBEX - ELPLAST SP. Z O.O. INCOBEX SP. Z O.O. INSTAL KATOWICE ZBM BIELSKO SP. Z O.O. ISOTEK SP. Z O.O. ISUZU MOTORS POLSKA SP. Z O.O. KM & BM SP. Z O.O. KOMATSU MACHINERY CORP. KONTAKT-SIMON S.A. KUKA SYSTEMS GMBH KUŹNIA POLSKA S.A. LENKO S.A. MACCHINE UTENSILI TECNO DELTA S.P.A. MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O. MAN -TRUCKS SP. Z O.O. MANN + HUMMEL HYDROMATION N.V. MARBET SP. Z O.O. MARPOL SP. Z O.O. MARPOSS ITALIA S.P.A. MDM S.A. MESSER POLSKA SP. Z O.O. METALTECH - PIASECKI SP.J. MG S.P.A. MOVINCAR POLSKA SP. Z O.O. OBR BOSMAL ODLEWNIA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O. P.P.U.H. GALL ZENON CUDOWSKI, ADAM CUDOWSKI S.C. PIAGGIO PROTECH SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE DIAL POLAND SP. Z O.O. SAET S.P.A. SCHENCK ROTEC GMBH SECO WARWICK EUROPE S.A. SERTHEL S.A.S. SIECAB POLSKA SP. Z O.O. SIMPRO S.P.A. TATA MOTORS TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU TOP SP. Z O.O. TEKNORUBBER POLSKA VINCENZO MANGINI TEKSID ALUMINIUM POLAND SP. Z O.O. TEMATRANS POLAND SP. Z O.O. THYSSENKRUPP KRAUSE GMBH TI POLAND SP. Z O.O. TOFAS - Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş. TRAILIS ZASŁAW TSS SP. Z O.O. SP.K. TRW STEERING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. VIGEL S.P.A. VILLANOVA TRANSPORT AND SHIPMENT POLAND SP. Z O.O. VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O. VOLVO POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEFAMA SP. Z O.O. ZAKŁAD URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZAM KĘTY SP. Z O.O.

5 DŹWIGI CRANES AUTOGRU

6 Dźwig ORMIG 10TM elektryczny Crane ORMIG 10TM electric Gru semovente ORMIG 10TM elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

7 Charakterystyka udźwigu ORMIG 10TM Lifting capacity specifications ORMIG 10TM Caratteristiche di portata ORMIG 10TM 55 * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu 3,3* 10 9 * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione 4,5* 4,7* 5,1* 4,7* 6,0* 3,2* 3,5* 4,1* 2,9* 3,8* 3,3* 2,6 3,55 3, ,5* 4,5* 7,0* 2,4 6 4,1* 5,1* 8,2* 6,3* 9,5* 7,5 5,8* 4,7* 3,8* 3,55 2, Wymiary - ORMIG 10TM Dimensions - ORMIG 10TM Dimensioni - ORMIG 10TM 9* 10* 7,5 6,0 5,0 4,1 3,55 3,05 2,6 2,4 2,1 1, ,3 6,3 1,

8 Dźwig ORMIG 15TM diesel Crane ORMIG 15TM diesel Gru semovente ORMIG 15TM diesel Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

9 Charakterystyka udźwigu ORMIG 15TM Lifting capacity specifications ORMIG 15TM Caratteristiche di portata ORMIG 15TM Wymiary - ORMIG 10TM Dimensions - ORMIG 10TM Dimensioni - ORMIG 10TM

10 Dźwig ORMIG 22TM diesel Crane ORMIG 22TM diesel Gru semovente ORMIG 22TM diesel Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

11 Charakterystyka udźwigu ORMIG 22TM diesel Lifting capacity specifications ORMIG 22TM diesel Caratteristiche di portata ORMIG 22TM diesel * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione Wymiary - ORMIG 22TM diesel Dimensions - ORMIG 22TM diesel Dimensioni - ORMIG 22TM diesel

12 Dźwig ORMIG 22TM elektryczny Crane ORMIG 22TM electric Gru semovente ORMIG 22TM elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

13 Charakterystyka udźwigu ORMIG 22TM elektryczny Lifting capacity specifications ORMIG 22TM electric Caratteristiche di portata ORMIG 22TM elettrica * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione Wymiary - ORMIG 22TM elektryczny Dimensions - ORMIG 22TM electric Dimensioni - ORMIG 22TM elettrica

14 Dźwig ORMIG 25TM elektryczny Crane ORMIG 25TM electric Gru semovente ORMIG 25TM elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

15 Charakterystyka udźwigu ORMIG 25TM Lifting capacity specifications ORMIG 25TM Caratteristiche di portata ORMIG 25TM 14m * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione 20* 13,2* 14* 10* 16* 18* 14* 16* 15,5* 8,7 6,9 5, * 18* 4, * 16,4 11,5 8,7 6,9 5,6 4,7 4, ,7 1,4 7, m Wymiary - ORMIG 25TM Dimensions - ORMIG 25TM Dimensioni - ORMIG 25TM

16 WÓZKI WIDŁOWE FORKLIFTS CARRELLI ELEVATORI

17 Wózek widłowy 3t OM Carrelli DI30CH diesel Forklift 3t OM Carrelli DI30CH diesel Carrelo elevatore 3t OM Carrelli DI30CH diesel Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

18 Charakterystyka udźwigu OM Carrelli DI30CH Lifting capacity specifications OM Carrelli DI30CH Caratteristiche di portata OM Carrelli DI30CH Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] Wymiary - OM Carrelli DI30CH Dimensions - OM Carrelli DI30CH Dimensioni - OM Carrelli DI30CH

19 Wózek widłowy 4t STILL R60-40 elektryczny Forklift 4t STILL R60-40 electric Carrello elevatore 4t STILL R60-40 elettrico Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

20 Charakterystyka udźwigu STILL R60-40 Lifting capacity specifications STILL R60-40 Caratteristiche di portata STILL R60-40 Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] H wysokość podnoszenia [mm] H lift height [mm] H altezza di sollevamento [mm] Wymiary - STILL R60-40 Dimensions - STILL R60-40 Dimensioni - STILL R60-40

21 Wózek widłowy 5t Lugli EHX50 elektryczny Forklift 5t Lugli EHX50 electric Carrello elevatore 5t Lugli EHX50 elettrico Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

22 Charakterystyka udźwigu Lugli EHX50 Lifting capacity specifications Lugli EHX50 Caratteristiche di portata Lugli EHX50 Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] H wysokość podnoszenia [mm] H lift height [mm] H altezza di sollevamento [mm] c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] Wymiary - Lugli EHX50 Dimensions - Lugli EHX50 Dimensioni - Lugli EHX50

23 Wózek widłowy 3t Caterpillar F60DSA elektryczny Forklift 3t Caterpillar F60DSA electric Carrello elevatore 3t Caterpillar F60DSA elettrico Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

24 Charakterystyka udźwigu Caterpillar F60DSA Lifting capacity specifications Caterpillar F60DSA Caratteristiche di portata Caterpillar F60DSA Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] WIDŁY FORKS FORCOLE HAK HOOK GANCIO c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] Wymiary - Caterpillar F60DSA Dimensions - Caterpillar F60DSA Dimensioni - Caterpillar F60DSA

25 PODESTY SAMOJEZDNE SELF PROPELLED PLATFORMS PIATTAFORME MOBILI

26 Podest samojezdny AIRO SG1400J-E elektryczny Self-propelled platform AIRO SG1400J-E electric Piattaforma aerea AIRO SG1400J-E elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

27 Charakterystyka wysięgnika AIRO SG1400J-E Boom specification AIRO SG1400J-E Caratteristiche del braccio AIRO SG1400J-E

28 Podest samojezdny AIRO SG1100J elektryczny Self-propelled platform AIRO SG1100J electric Piattaforma aerea AIRO SG1100J elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

29 Charakterystyka wysięgnika AIRO SG1100J Boom specification AIRO SG1100J Caratteristiche del braccio AIRO SG1100J

30 Podest samojezdny AIRO SF820 elektryczny Self-propelled platform AIRO SF820 electric Piattaforma aerea AIRO SF820 elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

31 Charakterystyka wysięgnika - AIRO SF820 Boom specification AIRO SF820 Caratteristiche del braccio AIRO SF820

32 TRANSPORT NISKO-PODWOZIOWY SPRZĘTU CIĘśKIEGO HAVY MACHINERY LOW LOADER TRANSPORT PONTE CAMION PIATTO PER IL TRANSPORTO DI MEZZI PESANTI

33 Ciągnik siodłowy MAN + naczepa z najazdami MAN truck tractor + trailer with ramps Trattore stradale MAN + rimorchio con ramp Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

34 Ciągnik specjalny MAN MAN special tractor Trattore stradale speciale MAN Masa własna Weight Peso a vuoto 8100kg Masa całkowita maksymalna Maximum total weight Peso totale massimo 26000kg CięŜarowa niskopodwoziowa naczepa najazdowa Truck rollover low loader trailer Semirimorchio a pianale ribassato Masa własna Weight Peso a vuoto Masa całkowita maksymalna Maximum total weight Peso totale massimo Dopuszczalne obciąŝenie Maximum load Carico massimo ammissibile 8460kg 32000kg 23540kg Wymiary Dimensions Dimensioni

35 OSPRZĘT DODATKOWY ADDITIONAL EQUIPMENT ACCESSORI

36 Osprzęt dodatkowy Additional equipment Accessori 1. Podnośniki o udźwigu do 15T Jacks with lifting capacity of 15T Sollevatori dalla portata di 15T KaŜdy podnośnik moŝe podnieść masę do 15T na wysokość do 30cm. Each jack can lift the weight up to 15T to a height up to 30cm. Ogni sollevatore può sollevare il peso fino a 15T ad un'altezza di 30 cm. 2. Rolki o nośności do 24T i do 50T Rollers with carrying capacity up to 24T and 50T Rulli con la portata fino a 24T e a 50T 24T 50T Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

37 3. Trawers o udźwigu do 15T i 22T Traverse with lifting capacity up to 15T and 22T Rinforzo dalla portata fino a 15T e a 22T 15T 22T Udźwig Lifting capacity Portata 4. Platforma o nośności do 15T i 25T Platform with carrying capacity up to15t and 25T Piattaforma con la portata di 15T e di 25T 15T Długość Length Lunghezza Wysokość Height Altezza Długość ramienia Arm length Lungezza del braccio Szerokość Width Larghezza 15T 3560mm 510mm 350mm 240mm 22T 2530mm 480mm 700mm 400mm 25T Udźwig Lifting capacity Portata Długość bez dyszla Length without shaft Lunghezza senza timone Wysokość Height Altezza Szerokość Width Larghezza Długość dyszla Shaft length Lunghezza del timone 15T 4000mm 550mm 2200mm 2300mm 25T 4020mm 580mm 2600mm 2300mm Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

38 5. Wałki stalowe Steel rolls Alberi in acciaio Ø Długość Length Lungezza Ilość Quantities Quantita 60mm 1600mm 4 60mm 1000mm 2 80mm 2400mm 2 80mm 1500mm 2 90mm 3000mm 2 90mm 2700mm 2 90mm 2500mm 2 100mm 4000mm 2 100mm 2860mm 2 100mm 2000mm 2 6. Liny stalowe od 2m do 6m o udźwigu 2-8T Steel cables 2m to 6m with lifting capacity of 2-8T Funi in acciaio 2-6m con la portata di 2-8T Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

39 7. Łańcuchy od 3m do 4m o udźwigu do 44T Chains 3m to 4m with lifting capacity up to 44T Catene 3-4m con la portata fino a 44T 8. Pasy koliste od 3m do 5m o udźwigu do 8T kaŝdy w linii prostej Circular belts 3-5m with lifting capacity up to 8T each in a straight line Cinghie circolari 3-5m con la portata fino a 8T ciascuna in linea retta 9. Pasy płaskie od 2m do 5m o udźwigu do 4T kaŝdy w linii prostej Flat belts 2m to 5m with lifting capacity up to 4T each in a straight line Cinghie piatte 2-5m con la portata fino a 4T ciascuna in linea retta Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy Technologia dla Twojej firmy D O B Ó R Z A S O B Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H S P E C J A L N I E D L A T W O J E J F I R M Y Świadczymy różnego rodzaju kompleksowe prace transferowe urządzeń i

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym ENERGOREMONT Spółka Jawna [Registered Partnership] was founded on 1991-05-15, based on Energomontaż - Północ team working on the Cellulose & Paper Works site

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej LUMEL S.A. experience and know-how doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Height access systems

Height access systems Height access systems s syst Height access systems systems ss Height access systems SKYTAC & SPEED 7 EN SKYTAC Height access system with fall-arrest device at a fixed guidance EN 353-1 The SKYTAC Height

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 2012 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY 2012 2012 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 212 212 ANNUAL REPORT WSTĘP INTRODUCTION Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentlemen, po raz kolejny mam przyjemność zaprezentować Państwu sprawozdanie podsumowujące całoroczną działalność

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

Istruzioni per l uso. Sommario LTF 11P123 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTF 11P123 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 EN English,15 PL Polski, 29 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare l ambiente Installazione

Bardziej szczegółowo

gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1

gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1 gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1 September 2000 T H E I N T E R N A T I O N A L M A G A Z I N E F O R G L A S S A N D D E S I G N Summary Number

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

3/4. VENUS Recover HRV. IT Installazione completa 3 PL Pełna instalacja 15

3/4. VENUS Recover HRV. IT Installazione completa 3 PL Pełna instalacja 15 3/4 VENUS Recover HRV IT Installazione completa 3 PL Pełna instalacja 15 2 IT VENUS Recover HRV Manuale: INSTALLAZIONE COMPLETA 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. PRIMA DI INIZIARE 2. ACCESSORI Per un migliore

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431

Kanalstraße 25, 44147 Dortmund tel. +49 (0)231 997 0, fax +49 (0)231 997 2467 Phone Service +49 (0)231 997 2392, Fax Service +49 (0)231 997 2431 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź, Polska/Poland tel. +48 42 256 90 00 http://www.4metal.pl e-61a W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA

WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA 2009 INFORMATOR WYDAWNICZY 2009 MEDIA KIT P R I N T O N L I N E E V E N T S R E S E A R C H D A T A B A S E A C C E S S WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA ZAWSZE W CZOŁÓWCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS

KOMPOZYTY COMPOSITES PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA DESIGN MANUFACTURE TESTS KOMPOZYTY PROJEKTOWANIE WYTWARZANIE BADANIA COMPOSITES DESIGN MANUFACTURE TESTS Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o. Silesian Science and Technology Centre of Aviation

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

COMERC. GRANULATORY Biomass-Pelletizing. comprehensive solutions ACCORDING TO NATURE

COMERC. GRANULATORY Biomass-Pelletizing. comprehensive solutions ACCORDING TO NATURE GRANULATORY Biomass-Pelletizing comprehensive solutions Funkcje / Operation Produkujemy granulatory do pelletu oraz kompletne linie pelletujące o wydajności od 0,5 do 4,5 t/h (jedna maszyna). Nasze prasy

Bardziej szczegółowo