RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN ZESTAWIENIE SPRZĘTU MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT EQUIPMENT SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN ZESTAWIENIE SPRZĘTU MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT EQUIPMENT SUMMARY"

Transkrypt

1 RELOKACJA I TRANSPORT MASZYN ZESTAWIENIE SPRZĘTU MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT EQUIPMENT SUMMARY TRASFERIMENTO E TRANSPORTO MACCHINARI SINTESI DELLE ATTREZZATURE Ręczne i automatyczne stanowiska montażowe, Stanowiska dokręcania, linie produkcyjne, transport międzyoperacyjny, maszyny specjalne, stanowiska kontrolne, stanowiska zrobotyzowane. Machinery design and construction Manual and automated assembly stations, tightening stations, production lines, transport between operations, special purpose machinery, control stations, robotic stations. Progettazione e costruzione macchinari Stazioni di montaggio automatiche e manuali, Stazioni di avviatatura, linee di produzione, trasporto interoperazionale,macchine speciali, stazioni di controllo, stazioni robotizzate. Relokacja maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych pod klucz. Demontaż i montaż maszyn i instalacji, transport, pozycjonowanie, podłączanie mediów, uruchamianie maszyn. Machinery relocation and transport Machinery, devices and production lines turnkey relocation. Machinery and plant disassembly and reassembly, transport, positioning, media connection, machinery start-up. Trasferimento e trasporto macchinari Manutenzione di macchinari, impianti e linee di produzione secondo la formula chiavi in mano. Smontaggio e rimontaggio dei macchinari e impianti, trasporto, posizionamento, allacciamento. Apex Tool Group najwyższej klasy elektryczne i pneumatyczne narzędzia dokręcające. Teaflex system ochrony kabli elektrycznych. Hascon filtry mgły olejowej, dymów i pyłów. Sales departament Apex Tool Group top class electric and pneumatic tightening tools. Teaflex electric cables protection system. Hascon oil mist, smoke and dust filters. Ente commerciale Apex Tool Group attrezzi di avvitatura elettrici e pneumatici di altissima qualitá. Teaflex sistemi di protezione cavi elettrici Hascon filtri per nebbia oleosa, fumi e polveri. Programowanie systemów sterowania. Programowanie robotów. Projektowanie części elektrycznej, asysta przy uruchomianiu urządzeń automatyki, modernizacje i serwis istniejących systemów automatyki. Industrial automatic control maintenance services Control systems programming. Robots programming. Electrical system design, automatic control devices start-up assistance, existing automatic control systems extensions and maintenance. Assistenza tecnica per automazione industriale Programmazione di sistemi di controllo. Programmazione di robot. Progettazione di parte elettrica, assistenza all avviamento di impianti automatizzati, ammodernamento e assistenza tecnica per i sistemi di automazione esistenti. Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń przemysłowych. Konserwacje, przeglądy prewencyjne i diagnostyka parku maszynowego. TPM. Zarządzanie magazynem części zamiennych oraz archiwum dokumentacji technicznej. Maintenance Machinery and industrial devices maintenance. Machinery stock conservation, preventive inspections and diagnostics. TPM. Spare parts inventory and technical documentation archive management. Manutenzione Manutenzione di macchinari e impianti industriali. Manutenzione, revisione preventiva e diagnostica del parco macchinari. TPM.Gestione magazzino di ricambi e archiviazione della documentazione tecnica. Naprawa i diagnostyka urządzeń dokręcających firmy Apex Tool Group Cleco, DGD. Modernizacje, programowanie, parametryzacja i uruchamianie elektrycznych urządzeń dokręcających. Tightenings devices maintenance services Repairs and diagnostics of Apex Tool Group tightening devices Cleco, DGD. Electric tightening devices upgrades, programming, parameterisation and start-up. Assistenza tecnica per avvitatori Riparazione e diagnostica di avvitatori della Apex Tool Group Cleco, DGD. Modifiche, programmazione, parametrizzazione e avviamento di avvitatori elettrici. Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego 141, Bielsko-Biała, Polska, Tel.: , Fax.:

2 WPROWADZENIE INTRODUCTION INTRODUZIONE Firma Alfa Poland posiada specjalny wydział zajmujący się wyłącznie przeniesieniami/relokacjami maszyn oraz instalacjami linii produkcyjnych naleŝących do klienta. Składa on się z personelu o wysokiej specjalizacji w sektorze mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym, który potrafi odpowiedzieć na najróŝniejsze wymagania klientów, świadcząc usługę relokacji według zasady pod klucz. Nasi technicy wyposaŝeni w profesjonalne oprzyrządowanie zajmują się całym procesem przeniesienia (demontaŝ mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, pakowanie, załadunek, zabezpieczenie, transport, rozładunek, przemieszczenie wewnętrzne w zakładzie, pozycjonowanie, poziomowanie, ponowny montaŝ i próby działania), gwarantując klientowi końcowemu uruchomienie urządzenia w zakładzie docelowym w uzgodnionym terminie. W przypadku konieczności wykonania prac konserwacyjnych, remontu lub retrofitu części urządzenia, firma Alfa Poland w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w sektorze automatyki maszyn montaŝowych, ma moŝliwość wykonania takich prac, dostarczając urządzenie w nowej, uzgodnionej konfiguracji. Zadowolenie klienta jest zasadniczym elementem polityki rozwoju przedsiębiorstwa i dlatego nasze usługi obejmują równieŝ stały serwis w celu zapewnienia jakości i ciągłości produkcji urządzeń przeniesionych lub remontowanych, redukując do minimum lub całkowicie eliminując przestoje produkcji. Dla prowadzonych prac posiadamy odpowiednie ubezpieczenia. In Alfa Poland we have a special department that deals exclusively with machinery relocations and transport and Customer's production lines installations. The department employs top specialists with expertise in mechanical, electrical, hydraulic, and pneumatic sectors, who can meet various requirements of the Customers, providing the relocation services on the "turnkey" basis. Our professionally equipped technicians take care of the whole relocation process (mechanical, electrical, hydraulic, and pneumatic disassembly, packing, loading, securing, transport, unloading, plant internal relocation, positioning, levelling, reassembly, and operation tests), providing the end Customer with a guarantee of the device startup in target plant and at agreed date. In case the Customer needs to conserve, repair, or retrofit a part of the device, Alfa Poland, given our many years of experience in assembly machinery automatic control sector, can provide such services, and supply the device in new agreed configuration. Customer satisfaction is a key element of the company development. Therefore our offer includes also the ongoing maintenance in order to ensure the quality and continuity of production for relocated or repaired devices, reducing to a minimum or completely eliminating production downtimes. We ensure any appropriate insurance for the services that we provide. La societa Alfa Poland dispone di un ente specializzato esclusivamente nei trasferimenti dei macchinari e nell installazione delle linee di produzione del Cliente. Il team dell ente, altamente qualificato ed esperienziato in campo di meccanica, elettrica, idraulica e pneumatica, e in grado di soddisfare le piu svariate esigenze dei clienti, erogando il servizio di trasferimento con la formula chiavi in mano. I nostri tecnici, disponendo di attrezzature professionali, gestiscono l intero processo di trasferimento (smontaggio meccanico, elettrico, idraulico e pneumatico, imballaggio, caricamento, fissaggio, trasporto, scaricamento, spostamento all interno dello stabilimento, posizionamento, livellamento, rimontaggio e test di funzionamento), garantendo al Cliente finale l avviamento dell impianto allo stabilimento a regime entro la data prevista. Qualora si renda necessario eseguire interventi di manutenzone, revisione o retrofit dei singoli componenti della macchina, la societa Alfa Poland, basandosi su un esperienza pluriannuale nel settore di automazione, puo eseguire tali attivita, fornendo la macchina in una nuova configurazione concordata. La soddisfazione del Cliente e un elemento fondamentale della politica di sviluppo aziendale, e pertanto i nostri servizi comprendono, altresi, l assistenza tecnica permanente al fine di assicurare la qualita e la continuita produttiva degli impianti trrasferiti o revisionati, riducendo al minimo o eliminando completamente le fermate produttive. Per le attivita in oggetto disponiamo di una polizza assicurativa.

3 REFERENCJE REALIZACJE RELOKACJI I TRANSPORTU MASZYN PRZEPROWADZILIŚMY M. IN. DLA NASTĘPUJĄCYCH FIRM REFERENCE MACHINERY RELOCATION AND TRANSPORT SERVICES PROVIDED I.A. FOR FOLLOWING COMPANIES REFERENZE I TRASFERIMENTI E I TRASPORTI DEI MACCHINARI REALIZZATI, TRA LE ALTRE, PER LE SEGUENTI AZIENDE ADLER POLSKA SP. Z O.O. AIUT SP. Z O.O. ALUPROF S.A. APENA REMONT SP. Z O.O. APEX TOOL GROUP GMBH & CO. OHG API COM S.R.L. AUTOROBOT - STREFA SP. Z O.O. AVIO POLSKA SP. Z O.O. AVL ITALIA S.R.L. BECK & POLLIZER POLSKA SP. Z O.O. BLOHM JUNG GMBH BREMBO POLAND SP. Z O.O. CAMEL AUTOMAZIONI S.P.A. CEVA LOGISTICS POLAND SP. Z O.O. CFIK KLIMA SP. Z O.O. CINETIC LANDIS LTD. COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING SP. Z O.O. COMAU POLAND SP. Z O.O. COMAU S.P.A. CORNAGLIA POLAND SP. Z O.O. CPM S.P.A. CR PRESSE POLAND SP. Z O.O. DANOBAT S. COOP DELFO POLSKA S.A. DELITISSUE SP. Z O.O. DELPHI POLAND S.A. DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. DURR ASSEMBLY PRODUCTS GMBH EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. Z O.O. EKELUND S.R.L. ELECTROPOLI - GALWANOTECHNIKA SP. Z O.O. ELWEMA AUTOMOTIVE GMBH EMBRACO SLOVAKIA S.R.O. ENERSYS SP. Z O.O. ENGAS SP. Z O.O. FABRYKA OSI NAPĘDOWYCH S.A. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. FENICE POLAND SP. Z O.O. FIAT AUTO POLAND S.A. FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O. FLEXIDER POLAND SP. Z O.O. GALWANO-TECHNIKA TOMASZ I EDWARD NOWAK SP.J. GEBRÜDER HELLER MASCHINENFABRIK GMBH

4 GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O. GRAMER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. HEGENSCHEIDT - MDF GMBH & CO. KG HENKEL POLSKA SP. Z O.O. HI-TECH ENGINEERING S.R.L HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE FENIX 1 SP. Z O.O. ICOM S.R.L. INCOBEX - ELPLAST SP. Z O.O. INCOBEX SP. Z O.O. INSTAL KATOWICE ZBM BIELSKO SP. Z O.O. ISOTEK SP. Z O.O. ISUZU MOTORS POLSKA SP. Z O.O. KM & BM SP. Z O.O. KOMATSU MACHINERY CORP. KONTAKT-SIMON S.A. KUKA SYSTEMS GMBH KUŹNIA POLSKA S.A. LENKO S.A. MACCHINE UTENSILI TECNO DELTA S.P.A. MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O. MAN -TRUCKS SP. Z O.O. MANN + HUMMEL HYDROMATION N.V. MARBET SP. Z O.O. MARPOL SP. Z O.O. MARPOSS ITALIA S.P.A. MDM S.A. MESSER POLSKA SP. Z O.O. METALTECH - PIASECKI SP.J. MG S.P.A. MOVINCAR POLSKA SP. Z O.O. OBR BOSMAL ODLEWNIA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O. P.P.U.H. GALL ZENON CUDOWSKI, ADAM CUDOWSKI S.C. PIAGGIO PROTECH SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE DIAL POLAND SP. Z O.O. SAET S.P.A. SCHENCK ROTEC GMBH SECO WARWICK EUROPE S.A. SERTHEL S.A.S. SIECAB POLSKA SP. Z O.O. SIMPRO S.P.A. TATA MOTORS TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEMYSŁU TOP SP. Z O.O. TEKNORUBBER POLSKA VINCENZO MANGINI TEKSID ALUMINIUM POLAND SP. Z O.O. TEMATRANS POLAND SP. Z O.O. THYSSENKRUPP KRAUSE GMBH TI POLAND SP. Z O.O. TOFAS - Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş. TRAILIS ZASŁAW TSS SP. Z O.O. SP.K. TRW STEERING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. VIGEL S.P.A. VILLANOVA TRANSPORT AND SHIPMENT POLAND SP. Z O.O. VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O. VOLVO POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEFAMA SP. Z O.O. ZAKŁAD URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZAM KĘTY SP. Z O.O.

5 DŹWIGI CRANES AUTOGRU

6 Dźwig ORMIG 10TM elektryczny Crane ORMIG 10TM electric Gru semovente ORMIG 10TM elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

7 Charakterystyka udźwigu ORMIG 10TM Lifting capacity specifications ORMIG 10TM Caratteristiche di portata ORMIG 10TM 55 * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu 3,3* 10 9 * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione 4,5* 4,7* 5,1* 4,7* 6,0* 3,2* 3,5* 4,1* 2,9* 3,8* 3,3* 2,6 3,55 3, ,5* 4,5* 7,0* 2,4 6 4,1* 5,1* 8,2* 6,3* 9,5* 7,5 5,8* 4,7* 3,8* 3,55 2, Wymiary - ORMIG 10TM Dimensions - ORMIG 10TM Dimensioni - ORMIG 10TM 9* 10* 7,5 6,0 5,0 4,1 3,55 3,05 2,6 2,4 2,1 1, ,3 6,3 1,

8 Dźwig ORMIG 15TM diesel Crane ORMIG 15TM diesel Gru semovente ORMIG 15TM diesel Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

9 Charakterystyka udźwigu ORMIG 15TM Lifting capacity specifications ORMIG 15TM Caratteristiche di portata ORMIG 15TM Wymiary - ORMIG 10TM Dimensions - ORMIG 10TM Dimensioni - ORMIG 10TM

10 Dźwig ORMIG 22TM diesel Crane ORMIG 22TM diesel Gru semovente ORMIG 22TM diesel Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

11 Charakterystyka udźwigu ORMIG 22TM diesel Lifting capacity specifications ORMIG 22TM diesel Caratteristiche di portata ORMIG 22TM diesel * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione Wymiary - ORMIG 22TM diesel Dimensions - ORMIG 22TM diesel Dimensioni - ORMIG 22TM diesel

12 Dźwig ORMIG 22TM elektryczny Crane ORMIG 22TM electric Gru semovente ORMIG 22TM elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

13 Charakterystyka udźwigu ORMIG 22TM elektryczny Lifting capacity specifications ORMIG 22TM electric Caratteristiche di portata ORMIG 22TM elettrica * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione Wymiary - ORMIG 22TM elektryczny Dimensions - ORMIG 22TM electric Dimensioni - ORMIG 22TM elettrica

14 Dźwig ORMIG 25TM elektryczny Crane ORMIG 25TM electric Gru semovente ORMIG 25TM elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

15 Charakterystyka udźwigu ORMIG 25TM Lifting capacity specifications ORMIG 25TM Caratteristiche di portata ORMIG 25TM 14m * Udźwigi określone przez czynniki inne od przechyłu * Lifting capacities determined by factors other than the boom angle * Portate determinate da fattori diversi dall inclinazione 20* 13,2* 14* 10* 16* 18* 14* 16* 15,5* 8,7 6,9 5, * 18* 4, * 16,4 11,5 8,7 6,9 5,6 4,7 4, ,7 1,4 7, m Wymiary - ORMIG 25TM Dimensions - ORMIG 25TM Dimensioni - ORMIG 25TM

16 WÓZKI WIDŁOWE FORKLIFTS CARRELLI ELEVATORI

17 Wózek widłowy 3t OM Carrelli DI30CH diesel Forklift 3t OM Carrelli DI30CH diesel Carrelo elevatore 3t OM Carrelli DI30CH diesel Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

18 Charakterystyka udźwigu OM Carrelli DI30CH Lifting capacity specifications OM Carrelli DI30CH Caratteristiche di portata OM Carrelli DI30CH Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] Wymiary - OM Carrelli DI30CH Dimensions - OM Carrelli DI30CH Dimensioni - OM Carrelli DI30CH

19 Wózek widłowy 4t STILL R60-40 elektryczny Forklift 4t STILL R60-40 electric Carrello elevatore 4t STILL R60-40 elettrico Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

20 Charakterystyka udźwigu STILL R60-40 Lifting capacity specifications STILL R60-40 Caratteristiche di portata STILL R60-40 Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] H wysokość podnoszenia [mm] H lift height [mm] H altezza di sollevamento [mm] Wymiary - STILL R60-40 Dimensions - STILL R60-40 Dimensioni - STILL R60-40

21 Wózek widłowy 5t Lugli EHX50 elektryczny Forklift 5t Lugli EHX50 electric Carrello elevatore 5t Lugli EHX50 elettrico Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

22 Charakterystyka udźwigu Lugli EHX50 Lifting capacity specifications Lugli EHX50 Caratteristiche di portata Lugli EHX50 Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] H wysokość podnoszenia [mm] H lift height [mm] H altezza di sollevamento [mm] c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] Wymiary - Lugli EHX50 Dimensions - Lugli EHX50 Dimensioni - Lugli EHX50

23 Wózek widłowy 3t Caterpillar F60DSA elektryczny Forklift 3t Caterpillar F60DSA electric Carrello elevatore 3t Caterpillar F60DSA elettrico Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

24 Charakterystyka udźwigu Caterpillar F60DSA Lifting capacity specifications Caterpillar F60DSA Caratteristiche di portata Caterpillar F60DSA Q obciąŝenie [kg] Q lifting capacity [kg] Q - capacità di sollevamento [kg] WIDŁY FORKS FORCOLE HAK HOOK GANCIO c odległość od środka cięŝkości [mm] c the distance from the center of gravity [mm] c la distanza dal baricentro [mm] Wymiary - Caterpillar F60DSA Dimensions - Caterpillar F60DSA Dimensioni - Caterpillar F60DSA

25 PODESTY SAMOJEZDNE SELF PROPELLED PLATFORMS PIATTAFORME MOBILI

26 Podest samojezdny AIRO SG1400J-E elektryczny Self-propelled platform AIRO SG1400J-E electric Piattaforma aerea AIRO SG1400J-E elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

27 Charakterystyka wysięgnika AIRO SG1400J-E Boom specification AIRO SG1400J-E Caratteristiche del braccio AIRO SG1400J-E

28 Podest samojezdny AIRO SG1100J elektryczny Self-propelled platform AIRO SG1100J electric Piattaforma aerea AIRO SG1100J elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

29 Charakterystyka wysięgnika AIRO SG1100J Boom specification AIRO SG1100J Caratteristiche del braccio AIRO SG1100J

30 Podest samojezdny AIRO SF820 elektryczny Self-propelled platform AIRO SF820 electric Piattaforma aerea AIRO SF820 elettrica Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

31 Charakterystyka wysięgnika - AIRO SF820 Boom specification AIRO SF820 Caratteristiche del braccio AIRO SF820

32 TRANSPORT NISKO-PODWOZIOWY SPRZĘTU CIĘśKIEGO HAVY MACHINERY LOW LOADER TRANSPORT PONTE CAMION PIATTO PER IL TRANSPORTO DI MEZZI PESANTI

33 Ciągnik siodłowy MAN + naczepa z najazdami MAN truck tractor + trailer with ramps Trattore stradale MAN + rimorchio con ramp Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

34 Ciągnik specjalny MAN MAN special tractor Trattore stradale speciale MAN Masa własna Weight Peso a vuoto 8100kg Masa całkowita maksymalna Maximum total weight Peso totale massimo 26000kg CięŜarowa niskopodwoziowa naczepa najazdowa Truck rollover low loader trailer Semirimorchio a pianale ribassato Masa własna Weight Peso a vuoto Masa całkowita maksymalna Maximum total weight Peso totale massimo Dopuszczalne obciąŝenie Maximum load Carico massimo ammissibile 8460kg 32000kg 23540kg Wymiary Dimensions Dimensioni

35 OSPRZĘT DODATKOWY ADDITIONAL EQUIPMENT ACCESSORI

36 Osprzęt dodatkowy Additional equipment Accessori 1. Podnośniki o udźwigu do 15T Jacks with lifting capacity of 15T Sollevatori dalla portata di 15T KaŜdy podnośnik moŝe podnieść masę do 15T na wysokość do 30cm. Each jack can lift the weight up to 15T to a height up to 30cm. Ogni sollevatore può sollevare il peso fino a 15T ad un'altezza di 30 cm. 2. Rolki o nośności do 24T i do 50T Rollers with carrying capacity up to 24T and 50T Rulli con la portata fino a 24T e a 50T 24T 50T Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

37 3. Trawers o udźwigu do 15T i 22T Traverse with lifting capacity up to 15T and 22T Rinforzo dalla portata fino a 15T e a 22T 15T 22T Udźwig Lifting capacity Portata 4. Platforma o nośności do 15T i 25T Platform with carrying capacity up to15t and 25T Piattaforma con la portata di 15T e di 25T 15T Długość Length Lunghezza Wysokość Height Altezza Długość ramienia Arm length Lungezza del braccio Szerokość Width Larghezza 15T 3560mm 510mm 350mm 240mm 22T 2530mm 480mm 700mm 400mm 25T Udźwig Lifting capacity Portata Długość bez dyszla Length without shaft Lunghezza senza timone Wysokość Height Altezza Szerokość Width Larghezza Długość dyszla Shaft length Lunghezza del timone 15T 4000mm 550mm 2200mm 2300mm 25T 4020mm 580mm 2600mm 2300mm Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

38 5. Wałki stalowe Steel rolls Alberi in acciaio Ø Długość Length Lungezza Ilość Quantities Quantita 60mm 1600mm 4 60mm 1000mm 2 80mm 2400mm 2 80mm 1500mm 2 90mm 3000mm 2 90mm 2700mm 2 90mm 2500mm 2 100mm 4000mm 2 100mm 2860mm 2 100mm 2000mm 2 6. Liny stalowe od 2m do 6m o udźwigu 2-8T Steel cables 2m to 6m with lifting capacity of 2-8T Funi in acciaio 2-6m con la portata di 2-8T Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

39 7. Łańcuchy od 3m do 4m o udźwigu do 44T Chains 3m to 4m with lifting capacity up to 44T Catene 3-4m con la portata fino a 44T 8. Pasy koliste od 3m do 5m o udźwigu do 8T kaŝdy w linii prostej Circular belts 3-5m with lifting capacity up to 8T each in a straight line Cinghie circolari 3-5m con la portata fino a 8T ciascuna in linea retta 9. Pasy płaskie od 2m do 5m o udźwigu do 4T kaŝdy w linii prostej Flat belts 2m to 5m with lifting capacity up to 4T each in a straight line Cinghie piatte 2-5m con la portata fino a 4T ciascuna in linea retta Alfa Poland Sp. z o.o. Ul. GraŜyńskiego Bielsko-Biała, Polska Tel.: Fax: NIP NIP VAT UE PL REGON KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy

elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych flexible solutions tailored to your specific needs potrzeb Technologia dla Twojej firmy Technologia dla Twojej firmy D O B Ó R Z A S O B Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H S P E C J A L N I E D L A T W O J E J F I R M Y Świadczymy różnego rodzaju kompleksowe prace transferowe urządzeń i

Bardziej szczegółowo

DRIM ROBOTICS S.P.ZO.O WE ARE THE KEY

DRIM ROBOTICS S.P.ZO.O WE ARE THE KEY DRIM ROBOTICS S.P.ZO.O WE ARE THE KEY KIM JESTEŚMY Drim sp z o.o. jest integratorem kontroli. Jesteśmy firmą podwykonawczą projektującą i realizującą systemy zrobotyzowanej kontroli maszyn przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES

pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES pl en PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES PŁYTY MONTAŻOWE MOUNTING PLATES O FIRMIE Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem odlewów żeliwnych, z żeliwa szarego, sferoidalnego i

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL AUTOMATION

INDUSTRIAL AUTOMATION INDUSTRIAL AUTOMATION INDUSTRIAL AUTOMATION www.controlsolutions.pl www.controlsolutions.pl O NAS W dobie globalizacji i coraz większej konkurencji koniecznością staje się poszukiwanie rozwiązań pozwalających

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE

CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE CIENKOŚCIENNE PROFILE ALUMINIOWE MICRO AND PRECISION ALUMINIUM PROFILES Minimalna grubość ścianki: 0,4 mm Minimalna waga: 15 g/m Tolerancja: ±0,05 mm Minimum wall thickness: 0,4 mm Minimum weight of profile:

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Ładowarki rolnicze Sztaplarki Ładowarki kołowe

Ładowarki rolnicze Sztaplarki Ładowarki kołowe www.intrac-lader.de Made in Germany Ładowarki rolnicze Sztaplarki Ładowarki kołowe Yardloader Wheelloader Forklift 20 do 60 KM Ładowarki przegubowe & 3-Power 1 do 4 t» skompaktowane» stabilne» wytrzymałej

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK NOŻYCOWY - MODUŁOWY UNI LIFT od 15-60 t on

PODNOŚNIK NOŻYCOWY - MODUŁOWY UNI LIFT od 15-60 t on PODNOŚNIK NOŻYCOWY - MODUŁOWY UNI LIFT od 15-60 t on Automatyczny podnośnik ciężarowy Modułowy podnośnik nożycowy UNI LIFT od 2t do 60t dla samochodów dostawczych i ciężarowych Uni Lift 20000 - moduły

Bardziej szczegółowo

Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare

Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Polish market of agricultural machinery and food processing industry Dott. ing. Maciej Zaborowicz prof. dott.ass. Jacek Przybył

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Stopień ochrony: IP55 Napięcie zasilania, częstotliwość: 230V/ 1F 50 Hz Wymiary zewnętrzne: 115-185 - 65 mm Waga: 0,6 Kg

Stopień ochrony: IP55 Napięcie zasilania, częstotliwość: 230V/ 1F 50 Hz Wymiary zewnętrzne: 115-185 - 65 mm Waga: 0,6 Kg NOCCHI QES PLUS JEDNOFZOWY PNEL ELEKTRYCZNY PRZEZNCZONY DO OCHRONY I STEROWNI POMP GŁęBINOWYCH Obudowa z tworzywa sztucznego IP55 System zabezpieczający przed pracą na sucho poprzez wyłącznik pływakowy,

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

witamy w świecie KUKA Robotics Robotyzacja według KUKA Roboter KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła Strona 1

witamy w świecie KUKA Robotics Robotyzacja według KUKA Roboter KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła Strona 1 witamy w świecie KUKA Robotics KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła 22.05.2013 Strona 1 German Engineering. Od roku 1898. KUKA. Od samego początku technologicznie z duchem czasu. Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania Silesia Automotive

Model funkcjonowania Silesia Automotive Program 2014 Model funkcjonowania Silesia Automotive Koordynacja - konsorcjum Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Lider), Landster Business Development Center, InnoCo Układ operacyjny Menedżer: InnoCo

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

Firma i adres (Company and address): Imię/Name: Nazwisko/Surname: Stanowisko/Position: tel.: fax: e-mail:

Firma i adres (Company and address): Imię/Name: Nazwisko/Surname: Stanowisko/Position: tel.: fax: e-mail: R&D Tech Sp. z o.o. 65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 32 tel. + 48 68 4557101 fax +48 68 4557102 KWESTIONARIUSZ DANYCH/PRELIMINARY LAYOUT DATA : Prosimy o wypełnienie kwestionariusza poprzez zakreślenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, Firma MAXBET jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym. Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości pasowych kół zębatych. Oferujemy koła pod pasy klinowe, wielorowkowe i płaskie,

Bardziej szczegółowo

AUTOMA 2009 LISTA GRUP TOWAROWYCH / LIST OF PRODUCT GROUPS

AUTOMA 2009 LISTA GRUP TOWAROWYCH / LIST OF PRODUCT GROUPS AUTOMA 2009 LISTA GRUP TOWAROWYCH / LIST OF PRODUCT GROUPS 1. Automatyka 1. Automation 2. Robotyka 2. Robotics 3. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa 3. Control and Measuring apparatures 4. Elektronika 4. Electronics

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

AIO TRANSPORT SYSTEM

AIO TRANSPORT SYSTEM AIO TRANSPORT SYSTEM AIO TRANSPORT SYSTEM SYSTEM TRANSPORTOWY AIO is a perfect solution for standardized, not requiring specific products for internal logistics. Maimally simplified construction ensures

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST

Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Typ SCF FITTING OF FILTER ELEMENTS FOR THE SEPARATION OF COARSE AND FINE DUST Standard cell frames for pocket filters, Mini Pleat filter inserts, activated carbon filter inserts, Mini Pleat filter panels

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Aluminium profiles Glass opening systems for counters and display cases www.aifo.pl A i F O GROUP 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 POLAND

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Generalny Dystrybutor Firmy KLAAS LIFT POLSKA

Generalny Dystrybutor Firmy KLAAS LIFT POLSKA 1. Dźwig Ciesielsko Dekarski KLAAS K19/28 K19/28-1.300 kg 19 m 28 m Oddzielny silnik diesel napędzający żuraw (spalanie 3l / mtg) Rok produkcji 2004 Stan techniczny odnowiony bezpośrednio w firmie KLAAS

Bardziej szczegółowo

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania podczas napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHATRONIK. Źródło:M.Olszewski-Urządzenia i systemy mechatroniczne

TECHNIK MECHATRONIK. Źródło:M.Olszewski-Urządzenia i systemy mechatroniczne TECHNIK MECHATRONIK Źródło:M.Olszewski-Urządzenia i systemy mechatroniczne Mechatronika to nauka istniejąca na styku kilku innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

BARI SLF300 CDA/SLF300. System składano - przesuwny SLF300 Slide & stack system SLF300

BARI SLF300 CDA/SLF300. System składano - przesuwny SLF300 Slide & stack system SLF300 CDA/SLF00 System składano - przesuwny SLF00 Slide & stack system SLF00 SLF00-B8 Wózek SLF00-B8 Rollers SLF00 Łącznik SLF00 Junction SLF-TP Trzpień górny SLF-TP Top pivot E2474 Main top track SLF00-ELBOW

Bardziej szczegółowo

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 56 serii h. SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS FRAME SIZE 56 series h

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 56 serii h. SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS FRAME SIZE 56 series h K.K. /17 B B.. FBYK IIKÓW KYCZYCH IIKI IUKCY OFZOW O WZIOI OI WŁU 6 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, praca ciągła

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

nowości 2011r. w modelu: K-Series

nowości 2011r. w modelu: K-Series oraz firma: przedstawiają nowości 2011r. w modelu: K-Series teraz aż trzy nowe materiały do produkcji sztywnej ramy: 13 AI Aluminium 22 Ti Titanium 6 C Carbon Dane Techniczne: szerokość 340 480 mm co 20

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-03 Dotyczy zamówienia myjki kompresorów

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-03 Dotyczy zamówienia myjki kompresorów tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 10.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-03 Dotyczy zamówienia myjki kompresorów Szanowni Państwo, W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA/ BAGS SPECIFICATION TYP/TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK/ SACHET TYPE DOYPACK MATERIAŁ/ MATERIAL: "ALUMINIUM" PET12/AL8/PE...

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA/ BAGS SPECIFICATION TYP/TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK/ SACHET TYPE DOYPACK MATERIAŁ/ MATERIAL: ALUMINIUM PET12/AL8/PE... MATERIAŁ/ MATERIAL: "ALUMINIUM" PET12/AL8/PE... ROZMIAR/ SIZE 100 ml 250 ml 500 ml 750 ml 1000 ml 2000 ml 3000 ml 5000 ml TOLERAN- CJA/ TOLERAN CE ** JEDNOSTKA MIARY/ UNIT 85 110 130 160 180 210 250 300

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Po dokonaniu poprawnej instalacji i uruchomieniu powinno wyświetlić się okno dialogowe rys.1

Po dokonaniu poprawnej instalacji i uruchomieniu powinno wyświetlić się okno dialogowe rys.1 INSTRUKCJA OBŁSUGI PROGRAMU DELTA 1 Rys.1 Należy dokonać instalacji: english.exe Po dokonaniu poprawnej instalacji i uruchomieniu powinno wyświetlić się okno dialogowe rys.1 Rys 2 Należy wypełnić formularz:

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ZM KOLNO S.A. Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI. Size T.00.M T.00.B T.0

ZM KOLNO S.A. Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI. Size T.00.M T.00.B T.0 Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI D C MT T.00.M T.00.B T.0 H G E F C L T.1 T.1.X T.2 T.2.T T.3 T.3.HX N P H G E F B J 449 4495 4494 4414 4497 Bar Di a 4498 B1 K řm H B B1 C D

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości Quality guaranteed

Gwarancja jakości Quality guaranteed magazyny zbożowe storage facilities suszarnie dryers czyszczalnie cleaners nasiennictwo seed industry urządzenia transportowe conveying equipment serwis i części zamienne service ans spare parts Gwarancja

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

MAIN FEATURES OF THE C-LINER

MAIN FEATURES OF THE C-LINER C-Liner TM MAIN FEATURES OF THE C-LINER GŁÓWNE CECHY C-LINER TWO TYPES OF PLATFORMS DWA TYPY PLATFORM SAFE AND ERGONOMIC BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA MAXIMUM SIMPLICITY MAKSIMUM PROSTOTY PASSIVE TRACTION

Bardziej szczegółowo