Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrota Polski - realizacja. (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)"

Transkrypt

1 Wrota Polski - realizacja Koncepcja e-puap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dr inż. Dariusz Bogucki p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Dariusz Bogucki 1

2 egovernment wg MNII (1) ii i epuap epuap STAP STAP 2 Dostęp wielokanałowy Zintegrowane usługi (front-office) Jednostki administracji publicznej Zintegrowane dane (back-office) Wymiana danych z systemami UE Dariusz Bogucki 2

3 Strona popytowa (front office) integracja usług / informacji: egovernment wg MNII (2) Strona podażowa (back-office) integracja zasobów / danych e-usługa treści i usługi online bazujące na jednolitym modelu zdarzeń życiowych obywateli i działań biznesowych e-demokracja większa przejrzystość procedur, otwartość, dostęp do pełnej informacji udział itp. Nowa organizacja procesów wewnątrz urzędów administracji wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i wymiany informacji między instytucjami (wspólne procesy) Współpraca transgraniczna i paneuropejska Nowe rozwiązania w zakresie technologii, organizacji, procesów, zasobów danych Dariusz Bogucki 3

4 Szczególna rola egovernment Dokument Komisji Europejskiej egovernment beyond 2005 wskazuje na szczególna rolę usług elektronicznych a zwłaszcza egovernment w najbliższych latach: Zbliżająca się rewolucja technologiczna (UMTS, konwergencja usług, DTV/DR, szerokopamowy Internet) Zmiany demograficzne w UE (starzenie, rosnąca migracja); Rosnąca mobilność społeczeństw unijnych państwo musi realizować swe funkcje zdalnie dla wszystkich obywateli UE Oczekiwanie obywateli / firm na takie same usługi elektroniczne ze strony administracji jakie świadczy im sfera komercyjna Oczekiwanie na obniżenie kosztów funkcjonowania administracji Zapewnienie dostępu do usług egovernment dziś przekłada się wprost na pozycję kraju jutro Dariusz Bogucki 4

5 Strategiczny wymiar e-puap Popyt Popyt na na infrastrukturę Podaż Podaż usług usług epuap Podaż Podaż infrastruktury Popyt Popyt na na usługi usługi Cel: przerwać koło wykluczenia cyfrowego Dariusz Bogucki 5

6 Ogólna metodyka wyboru usług OGÓLNA METODYKA WYBORU USŁUG DO WDROŻENIA Długa lista lista usług do do wdrożenia (Około (Około zidentyfikowanych usług) usług) Wstępna eliminacja usług do wdrożenia Usługi rekomendowane do wdrożenia przez UE Usługi o zaawansowanym stopniu wdrożenia w innych krajach Usługi o wysokim potencjale korzyści lub wysokim stopniu zaawansowania wdrożenia w Polsce D ługa lista usług zawierała Usługi realizowane w Polsce Usługi realizowane w innych krajach Dodatkowe usługi proponowane przez przedstawicieli agencji rządowych Doświadczenia innych krajów Doświadczenia lokalnych samorządów Usługi wdrażane w Polsce Inicjatywy oddolne lokalnych samorządów Krótka lista lista podstawowych usług publicznych (28 (28 usług) Priorytetyzacja usług Potencjał korzyści Łatwość wdrożenia Priorytetyzacjausług do wdrożenia poprzez Opracowanie analizy potencjalnych korzyści dla urzędów i usługobiorców (obywatele, przedsiębiorstwa) Uwzględnienie wzajemnych zależności pomiędzy usługami z uwzględnieniem usług wspólnych Kolejność usług usług do do wdrożenia Źródło: Analiza zespołu Dariusz Bogucki 6

7 Zasady konstrukcji długiej listy PROCES PRZYGOTOWANIA DŁUGIEJ LISTY USŁUG DO WDROŻENIA Usługi realizowane w innych krajach potencjalnie do wdrożenia w Polsce Wielka Brytania Irlandia Dania Francja Niemcy USA Singapur Usługi w trakcji wdrożenia lub wdrożone w Polsce w obiegu elektronicznym Zebrane usługi w formie karty usługi opracowanej przez zespół projektowy Karty usług wypełnione przez przedstawicieli resortów dla każdej wdrażanej/wdrożonej usługi Usługi realizowane poprzez obieg manualny/papierowy w Polsce Na poziomie centralnym Na poziomie samorządu lokalnego w poszczególnych województwach Usługi rekomendowane do wdrożenia przez UE 12 usług dla obywateli 8 usług dla przedsiębiorstw Długa lista usług zawierająca około 600 usług w podziale na usługi realizowane centralnie i lokalnie oraz manualnie i poprzez obieg elektroniczny Źródło: Analiza zespołu Dariusz Bogucki 7

8 Priorytetyzacja usług długiej listy METODYKA PRIORYTETYZACJI USŁUG Trudne do wdrożenia Łatwe do wdrożenia Czynniki mające wpływ na priorytetyzacjeusług 1 Łatwość wdrożenia Koszt wdrożenia Poziom zabezpieczeń dostępu do usługi Wsparcie procesu realizacji usługi poprzez technologie informatyczne Dostęp do źródeł finansowania Złożoność procesu Poziom wymaganych zmian w procesie podczas wdrożenia usługi Stopień złożoności organizacji i procesu podejmowania decyzji Stopień zbieżności obecnej architektury z docelową Skala 1 mały koszt 5 bardzo duży koszt wdrożenia Koszt wdrożenia Złożoność procesu Skala 1 wymagane małe zmiany procesu 5 duże zmiany Kolejność usług do wdrożenia 2 Potencjał korzyści Korzyści dla administracji Zwiększanie efektywności operacyjnej Zmniejszenie nieprawidłowości Korzyści dla usługobiorców (obywatele, przedsiębiorstwa) Oszczędność czasu i wynikające z tego korzyści finansowe Koszty obsługi procesu (transport) 3 Znaczenie strategiczne usługi Usługa strategiczna do wdrożenia z punktu widzenia obsługi obywateli i przedsiębiorstw Opracowane na podstawie Łatwość wdrożenia (czas od rozpoczęcia programu do rozpoczęcia wdrożenia usługi niezbędny do przygotowania wdrożenia) Potencjału korzyści (im większy potencjał tym usługa powinna być wdrażana wcześniej) Strategiczność usługi (usługi strategiczne wdrażane będą wcześniej) Źródło: Analiza zespołu Dariusz Bogucki 8

9 Proponowana krótka lista LISTA PODSTAWOWYCH USŁUG PUBLICZNYCH Rekomendowane przez UE Usługi dla obywateli PUB.O.1 PUB.O.2 PUB.O.3 PUB.O.4 PUB.O.5 PUB.O.6 PUB.O.7 PUB.O.8 PUB.O.9 PUB.O.10 PUB.O.11 PUB.O.12 PUB.O.13 PUB.O.14 PUB.O.15 PUB.O.16 PUB.O.17 PUB.O.18 PUB.O.19 Podatek dochodowy od osób fizycznych Pośrednictwo pracy Proces obsługi ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych Proces zmiany zameldowania Proces obsługi praw jazdy Proces obsługi paszportów Proces obsługi dowodów osobistych Proces rejestracji/wyrejestrowania pojazdu Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę/rozbiórkę Proces zgłoszenia zdarzenia na policję Proces wypożyczenia publikacji z biblioteki Proces uzyskania wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego Proces składania podania o przyjęcie na studia Proces umówienia wizyty lekarskiej Proces obsługi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych Proces obsługi zasiłku dla poszukujących pracy Proces głosowania przez portal internetowy Proces badania opinii publicznej Proces obsługi forum publicznego Usługi dla przedsiębiorstw PUB.P.1 PUB.P.2 PUB.P.3 PUB.P.4 PUB.P.5 PUB.P.6 PUB.P.7 PUB.P.8 PUB.P.9 Proces ubezpieczeń społecznych dla osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych Proces rozliczania podatku VAT Proces rejestracji działalności gospodarczej Proces przekazania danych statystycznych do GUS Proces przekazywania deklaracji celnych Proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska Proces obsługi zamówień publicznych Proces składania deklaracji PIT-11 przez Wrota Polski * Opis ról Wrót Polski w załącznkiu Źródło:Analiza zespołu Dariusz Bogucki 9

10 Priorytety usług dla obywateli PRIORYTETYZACJA USŁUG DLA OBYWATELI Potencjał korzyści Mln PLN Małe znaczenie strategiczne Duże znaczenie strategiczne Usługi priorytetowe do wdrożenia O.14 O O.7 O.2 O.17 O.17 O.15 O.3 O.13 O.4 O.9 O.8 O.11 O.12 O.6 O.18 O.5 O.16 O.10 O O Łatwe Łatwość wdrożenia* Trudne Potencjał korzyści PUB.O.1: PUB.O.2: PUB.O.3: PUB.O.4: 108,1 28,6 16,0 9,2 PUB.O.5: PUB.O.6: PUB.O.7: PUB.O.8: 3, ,7 14,8 PUB.O.9: PUB.O.10: PUB.O.11: PUB.O.12: 1,2 2,7 11,8 8,0 PUB.O.13: PUB.O.14: PUB.O.15: PUB.O.16: 20,0 110,7 29,6 4,2 PUB.O.17: PUB.O.18: PUB.O.19: 29,1 0,2 0,0 * Łatwość wdrożenia oznacza poziom przygotowania usługi do wdrożenia. Jeśli niski (wdrożenie trudne) wdrożenie usługi powinno być poprzedzone dłuższym przygotowaniem Źródło: Analiza zespołu Dariusz Bogucki 10

11 Priorytety usług dla firm PRIORYTETYZACJA USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW Potencjał korzyści Mln PLN Małe znaczenie strategiczne Duże znaczenie strategiczne Usługi priorytetowe do wdrożenia P.8 P P P.5 P.6 P.7 P.9 P.4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0-200 Łatwe P.1 Łatwość wdrożenia* Trudne Potencjał korzyści PUB.P.1: PUB.P.2: 0,0 380,8 PUB.P.3: PUB.P.4: 1.566,9 4,9 PUB.P.5: PUB.P.6: 2,8 8,2 PUB.P.7: PUB.P.8: 1, ,4 PUB.P.9: 76,4 * Łatwość wdrożenia oznacza poziom przygotowania usługi do wdrożenia. Jeśli niski (wdrożenie trudne) wdrożenie usługi powinno być poprzedzone dłuższym przygotowaniem Źródło: Analiza zespołu Dariusz Bogucki 11

12 Podstawowe założenia architektoniczne (1) 1. e-puap nie zastępuje systemów sektorowych należących do jednostek administracji rządowej i samorządowej 2. e-puap jest dla obywatela / firmy bramą do świata administracji. Stanowi jednolity interfejs do wszystkich usług udostępnianych publicznie. 3. udostępnia jednostkom administracji rządowej i samorządowej wspólne usługi, pozwalające na efektywną realizację docelowych funkcji dla obywatela. 4. e-puap zawiera katalog usług elektronicznych oferowanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej (oraz sam e-puap) = A2B, A2C i A2A 5. Architektura e-puap musi być otwarta, skalowalna i elastyczna (stały rozwój) 6. Architektura epuap to Service Oriented Architecture Dariusz Bogucki 12

13 Podstawowe założenia architektoniczne (2) Front-Office Back-Office Obywatel usługi i inf. dla klienta App 1 App 2 usługi i inf. dla jedn. jedn. A G2C G2B G2G jedn. B Firma App 3 jedn. C Klienci administracji Platforma centralna informacyjna portal, usługowa - MOST Jednostki administracji rządowej i samorządowej Dariusz Bogucki 13

14 Model przed wdrożeniem e-puap: obywatel posiada dostęp do wielu portali dotyczących różnych sfer jego życia (w kontekście e-government) Brak jednego punktu kontaktu dla obywatela Brak jednego punktu kontaktu dla urzędów = pseudointeroperacyjnosc wiele podejść do typowych problemów w ramach różnych systemów e-government (uwierzytelnianie, płatności, dostęp do podstawowych danych obywatela itp.) wykonywanie tej samej pracy wielokrotnie (niska efektywność kosztowa) Obywatel / Firma eusługi przed epuap JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA D JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA C JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA B Dariusz Bogucki 14

15 eusługi po wdrożeniu epuap Katalog usług dla Obywatela / firmy Obywatel Firma Front-Office Udostępnienie / przekierowanie usług do e-puap Back-Office e-puap Wykorzystanie wspólnych usług, wyszukiwanie oferowanych usług JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA A Dariusz Bogucki 15

16 Rola: Katalog odnośniki Katalog Katalog Wzorzec architektoniczny katalogu zakłada agregację danych o odnośnikach, ich aktualizację itp. Architektura może być w całości oparta o mechanizmy portalowe. Wymagany jest standard aktualizacji informacji katalogowych i ewentualnie zawartości. Dopuszczamy kilka poziomów aktualizacji od prostych odnośników wraz z meta Informacjami do pobierania opisów za pomocą RSS (zewn.portale umieszczają specyficzne dane dla e-puap w formie czystej informacji ). Dariusz Bogucki 16

17 Rola: Bramka usługi jako odnośniki, lub usługi jako web-service Bramka uwierzytelnienie / autoryzacja wywołanie usługi Bramka Wzorzec architektoniczny oparty jest o rozszerzony katalog. W tej roli e-puap przejmuje odpowiedzialność za identyfikację i autentykację obywatela (por. IAAA / MOST ). W szczególności obywatel uzyskuje dostęp do usługi po zalogowaniu się w e-puap. Dalej obsługę w całości prowadzą zewnętrzne (np. resortowe) serwisy. Możliwe jest wysłanie danych dotyczących usługi bezpośrednio z e-puap (jeśli formularz jest dostępny w e-puap). Dariusz Bogucki 17

18 Rola: Notyfikator zdarzenia Notyfikator zdarzenia oraz modele komunikacji używane w poprzednio opisanych rolach Wrót Polski Notyfikator Rozszerzenie modelu bramki. W tym modelu e-puap odbiera zdarzenia od systemów administracji państwowej wysyłane w określonym formacie. Dla celów informowania obywatela mogą zdarzenia te agregować, priorytetyzować i obrabiać. e-puap staje się odbiornikiem informacji, a nie tylko bramką przekazującą zdarzenia na zewnątrz. Dariusz Bogucki 18

19 Rola: Koordynator Notyfikator Koordynator dwukierunkowa komunikacja pomiędzy mi administracji z wykorzystaniem e-puap Koordynator W przypadku Notyfikatora e-puap pełnił rolę odbiorcy komunikatów od zewnętrznych systemów. Celem była prezentacja obywatelowi najbardziej istotnych dla niego informacji (dotyczących go osobiście). W przypadku Koordynatora wprowadzamy możliwość wysyłania komunikatów do zewnętrznych systemów. e-puap staje się brokerem informacyjnym administracji państwowej. W żadnym jednak wypadku nie przejmuje funkcjonalności innych systemów (resortowych). Dariusz Bogucki 19

20 Architektura epuap -podsumowanie Front-Office UDOSTĘPNIONE USŁUGI SYNDYKACJA TREŚCI WWW WAP SMS GUI Formularze Kampanie marketingowe Współpraca (np. forum dysk.) PORTAL Katalog usług SUBSRIBER Katalog MANAGEMENT usług AUTENTYKACJA AUTORYZACJA SUBSRIBER Procesy pracy MANAGEMENT (workflow/bpm) AUTORYZACJA SUBSRIBER AUTENTYKACJA MANAGEMENT Procesor zdarzeń AUTORYZACJA SUBSRIBER AUTENTYKACJA MANAGEMENT IAAA Agregacja treści AUTORYZACJA SUBSRIBER AUTENTYKACJA MANAGEMENT Podpis cyfrowy SUBSRIBER Płatności MANAGEMENT elektroniczne CMS Wyszukiwanie Personalizacja USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE Back-Office MOST ADAPTER ADAPTER ADAPTER ADAPTER WARSTWA INTEGRACJI system jednostki portal jednostki centrum płatności kwalifikowane centrum certyfikacyjne Dariusz Bogucki 20

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług e-government w Polsce

Rozwój usług e-government w Polsce dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeciński e-mail: agnieszka.budziewicz@wzieu.pl Rozwój usług e-government w Polsce Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo