Krępa Słupska, wrzesień 2014 r. O FUNDACJI MEGA DO ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krępa Słupska, wrzesień 2014 r. O FUNDACJI MEGA DO ZDROWIA"

Transkrypt

1 Krępa Słupska, wrzesień 2014 r. Fundacja Mega do Zdrowia Ul. Malinowa Krępa Słupska tel NIP Regon KRS O FUNDACJI MEGA DO ZDROWIA w lipcu 2013 roku ukonstytuował się zespół osób/aktyw dla utworzenia Fundacji Mega do Zdrowia. Na siedzibę Fundacji państwo Kowalscy Anna i Henryk użyczyli część swego domu (domu pasywnego) wybudowanego 7 km od dużej miejskiej aglomeracji - Słupska, województwo pomorskie, w Krępie Słupskiej w osiedlu Kwitnące Ogrody ul. Malinowa 1. Fundacja Mega do Zdrowia z datą 23 lipca 2013 roku została wpisana do KRS pod numerem MISJĄ Fundacji jest realizacja wielopłaszyznowych zadań zmierzających do wyrównywania szans wszechstronnego rozwoju wielu społeczności bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu jak również dla poprawy jakości życia i zdrowia. Przyjmując zasadę, że współpraca z NATURĄ jest o wiele korzystniejsza, niż walka z nią, naszymi działaniami wskazujemy, że ochrona naturalnego środowiska nie oznacza rezygnacji z komfortu życia, a wręcz odwrotnie wspomaga nasze życie i zdrowie. Pracujemy w zespole, który potrafi łączyć i inspirować do realizacji wielu wspólnych celów. Znamy potrzeby i wyzwania lokalnych i ponadregionalnych środowisk wielu aglomeracji wiejskich i miejskich. Posiadamy wiedzę, doświadczenie i pasję do działania. Od momentu otrzymania KRS załatwione zostały wszelkie kwestie formalne (NIP, Regon, konto bankowe i inne) i działania zmierzające do nawiązania współpracy z Zarządem Gminy wiejskiej Słupsk, do której przynależymy administracyjnie. Zaowocowały one uzyskaniem przez Fundację dużego terenu pod realizację docelowej inwestycji ekologicznej. W okresie od XII.2013 do III.2014 roku należało z przyczyn formalnych dokonać koniecznych zmian w zakresie zmiany działki budowlanej, na której dopiero teraz możliwa staje się realizacja inwestycji związanej z naszym docelowym demonstracyjnym projektem badawczo-rozwojowym Eko Wioska. Poprzednio dzierżawiony przez nas teren objęty był planem zagospodarowania przestrzennego z funkcją jedynie dla budownictwa mieszkaniowego, co stało się przeszkodą w pozyskaniu dotacji. 27 marca 2014 roku podpisaliśmy na okres 12 lat umowę dzierżawy ok. 0,4000 ha terenu wydzielonego z dużej 3,5 ha działki leżącej w miejscowości Krępa

2 Słupska w obszarze Natura 2000 i jego otulinie, gdzie w przyszłości możemy rozwijać dalszą działalność. W decyzji o warunkach zabudowy, które uzyskaliśmy 23 maja 2014 r. uwzględnione jest przeznaczenie tego terenu dla utworzenia EKO WIOSKI jako demonstracyjnego projektu rozwojowego. Z TEGO I INNYCH POWODÓW OPÓŹNIA SIĘ UTWORZENIE NASZEJ WŁASNEJ STRONY www. Zarząd Fundacji i ZESPÓŁ DZIAŁACZY: Prezes Maria Magdalena Damaszk mgr pedagogiki-terapeuta, specjalista psychosomatycznego diagnozowania; emerytowany nauczyciel, pasjonatka i propagatorka OZE współautorka projektu PARK TECHNOLOGICZNY Eko wioska; Prezes Fundacji Mega do Zdrowia. Prowadziła liczne warsztaty, seminaria, szkolenia, w tym w zakresie promowania Odnawialnych Źródeł Energii. Współpracuje z gdzie opublikowane zostały jej projekty związane z ekologicznym budownictwem, energooszczędnością i rozwiązaniami dla wielu zadań pożytku publicznego m.in. problemu opieki długoterminowej osób starszych, rodzin wielopokoleniowych. Publikuje artykuły promujące technologie, techniki związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł m.in. w portalu samorządowym, piśmie Stal & Metal. Publikuje w ogólnopolskim Radio Wnet artykuły związane z poszerzaniem świadomości ekologicznej i zdrowotnej społeczeństwa. Odbyte szkolenia: Certyfikaty ukończenia w 2008 roku szkoleń w ramach Szkoły Lokalnych Liderów: - Od problemu do projektu techniki planowania projektów - Co koordynator projektu powinien wiedzieć, umieć, rozumieć zarządzanie projektem w praktyce ; - Odnawialne źródła energii w ramach projektu Energia odnawialna naszą przyszłością ; - ENERGY FINANSE 2008 Optymalizacja źródeł finansowania sektora energetyki odnawialnej rok; -Ukończenie szkolenia w ramach warsztatów Instytutu Energii Odnawialnych Politechniki Warszawskiej: Wsparcie innowacyjności w sektorze energetyki odnawialnej rok; - Certyfikat uczestnictwa 2-3.IV.2009 r w seminarium szkoleniowym Euro na zdrowie ; - Certyfikat ukończenia szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu Moja firma też jest kobietą styczeń 2011; - certyfikaty z warsztatów przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach operacji finansowanych z PROW - Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Słupi 2012, 2013, 2014 rok - certyfikaty z warsztatów rozliczania środków finansowych pochodzących z

3 dotacji PROW 2014 Wiceprezes Henryk Kowalski - mgr inż. budownictwa, absolwent Politechniki Gdańskiej. Od ponad 30 lat związany z budownictwem w zakresie wykonawstwa, produkcji wyrobów budowlanych, projektowania i nadzoru. Od wielu lat interesuje się budownictwem energooszczędnym, odnawialnymi źródłami energii i swoją wiedzę wdraża w praktyce w kolejnych projektach i zrealizowanych obiektach budowlanych. Ma w swoim dorobku budynki energooszczędne i pasywne w różnych technologiach, z różnorodnymi ekologicznymi rozwiązaniami ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Ma doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, certyfikacji energetycznej budynków, wykorzystania środków pomocowych. Pierwszym takim dużym projektem, w którym brał udział ponad 10 lat temu była instalacja ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynkach Parafii w Duninowie. Źródłami ciepła w tej instalacji są pompy ciepła wykorzystujące ciepło zakumulowane w gruncie oraz kolektory słoneczne. Do dzisiaj pomaga w obsłudze tej instalacji. Kilka lat później brałem udział w instalowaniu dużej instalacji wyposażonej w pompy ciepła i kolektory słoneczne w Sanatorium Leśnik w Sopocie. Po kilku następnych latach dojrzała myśl o wybudowaniu własnego domu. Razem z żoną Anną, inżynierem sanitarnym zaprojektował energooszczędny dom. Głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła korzystająca z ciepła zgromadzonego w gruncie. Oprócz tego w domu tym są zainstalowane kolektory słoneczne. W połączeniu z dobrą izolacją udało się uzyskać dom o niskich kosztach eksploatacji. Po wybudowaniu domu rozpoczął prowadzenie własnej działalności jednoosobowej gospodarczej pod firmą Hanko Domy Pasywne. Zajął się projektowaniem, kierowaniem budowami, nadzorowaniem wykonywanych robót. Oprócz swojego energooszczędnego domu ma już na swym koncie kilka następnych: 1. Parterowy dom ogrzewany w Krępie Słupskiej, o powierzchni ogrzewanej ok. 108m2, w którym jedynym źródłem energii jest energią elektryczna po pierwszym sezonie grzewczym 34kWh/m2 rocznie. strona 13 z Piętrowy dom w Kępicach, o powierzchni ogrzewanej ok. 140m2 z gruntową pompą ciepła, o Eu poniżej 30kWh/m2 rocznie. 3. Piętrowy dom w Głobinie, o powierzchni ogrzewanej ok. 150m2 z pompą ciepła powietrze-woda z Eu poniżej 30kWh/m2 rocznie,

4 4. Piętrowy dom w Rzeszowie, o powierzchni ogrzewanej ok. 120m2 z gruntową pompą ciepła, który powinien zmieścić się poniżej 30kWh/m2 rocznie. 5. Parterowy dom w Kobylnicy, o powierzchni ok. 75m2 ogrzewany energią elektryczną, o zużyciu energii do ogrzewania poniżej 20kWh/m2 rocznie. 6. Piętrowy dom pasywny w Karwieńskich Błotach, ogrzewany energią elektryczną, wyposażony w kolektory słoneczne i pompę ciepła glikol-woda o powierzchni ogrzewanej ok. 250m2, Eu<15kWh/m2 rocznie Wszystkie te domy są posadowione na izolowanej do gruntu płycie fundamentowej oraz są wyposażone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Część z nich ma także zainstalowany gruntowy wymiennik ciepła. Oprócz tego razem z żoną zaprojektował i pomógł w realizacji instalacje w energooszczędnym budynku wielorodzinnym w Mińsku Mazowieckim (66 mieszkań). Dom będzie ogrzewany gruntowymi pompami ciepła i wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Oprócz projektowania zajmuje się także wykonawstwem. Mam na swoim koncie wykonaną instalację grzewczą z pompą ciepła, 2 instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła. Nasz dom projektowaliśmy między innymi pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. Lokalizacja domu, na początku powstającego dużego osiedla jest jego dużą zaletą. Dom jest położony na wsi, w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Obecnie część jego domu jest wykorzystywana jako siedziba Fundacji "Mega do Zdrowia". Zespół działaczy: 1. Anna Utig-Kowalska mgr inż. sanitarny działaczka Fundacji; 2. Teresa Piotrowska mgr pedagogiki, doradca życiowy, konsultant znawca filozofii i sztuki wschodniej działaczka Fundacji; 3. Grzegorz Uniejewski mgr inż. architekt współdziałający z Fundacją; 4. Leopold Konik - inż. elektryk, działacz Fundacji; 5. Grzegorz Pawlak mgr prawa, terapeuta onkologiczny działacz Fundacji. PARTNER Nasz Partner Janusz Świderski Biobudownictwo j.s zamieszkały Kock woj. lubelskie Z wykształcenie - mgr filozofii, certyfikat menagera. Od 10 lat zajmuje się biobudownictwem, na początku jako Prezes Stowarzyszenia Biobudownictwa obecnie jako firma Biobudownictwo JS. Od 2004 roku w wielu miejscach w Polsce prowadzi warsztaty biobudownictwa dla tych, którzy chcą poznać technologię glinosłombeli i wybudować samodzielnie dom zgodnie z założeniami zasad biobudownictwa.

5 Niekonwencjonalna i prosta technologia - technologia glinosłombeli - polega na budowie z bel i kostek prasowanej słomy, gliny, żerdzi i z innych naturalnych jak najmniej przetworzonych materiałów występujących w naszym bliskim otoczeniu. Z powodu niewiedzy i stereotypów myślowych materiały te są najczęściej ignorowane i marnują się ale właśnie także z nich można zbudować wybitnie ciepły, zdrowy i solidny dom. Dom przyjazny dla człowieka i środowiska i najtańszy z obecnie możliwych. Postawił w Polsce 9 jednorodzinnych domów mieszkalnych z gliny i prasowanej słomy m.in. k/płońska, w Radzyniu Podlaskim, w Piskórce pod Warszawą, w Mieściskach pod Poznaniem, we wsi Wysoka Nad Lasem k/jordanowa. Także w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zbudował ściany Galerii sztuki z ubijanej gliny a w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu przygotował ekspozycję ściany wystawowej z kostek słomy i gliny. Nasza Wizja to utworzenie Eko wioski jako demonstracyjnego projektu badawczo-rozwojowego. Projekt zawiera różnokierunkowe zadania inwestycyjne i wskazuje konkretne rozwiązania umożliwiające prowadzenie wielu różnych działalności, w tym gospodarczych na obszarze Natura 2000 i w jego otulinie. Został on rozwinięty i w ostatecznej wersji PARKU TECHNOLOGICZNEGO ekologicznego budownictwa indywidualnego nadano mu rangę inwestycji docelowej. Prawa autorskie zabezpieczone zostały notarialnie. Mamy świadomość, że każdy obiekt i jego realizacja wpływają na środowisko naturalne i społeczne. Wykorzystujemy nasze doświadczenia, zdobytą wiedzę oraz najnowsze rozwiązania by dobrze przemyśleć każde zadanie projektowe. Przyjęte rozwiązania optymalizujemy pod względem energetycznym i środowiskowym. Staramy się tworzyć projekty zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Zdrowy, naturalny budynek, to zdrowi i radośni użytkownicy. Mamy świadomość, że czynnik ekonomiczny jest tu także istotny. Stąd w naszym projekcie łączymy to, co tradycyjne, sprawdzone, lokalne, z tym co nowoczesne i innowacyjne. Wyważenie odpowiednich proporcji tych czynników jest bardzo ważne, by inwestycja zakończyła się sukcesem. Eko wioska to STAŁA EKSPOZYCJA tętniąca życiem w zgodzie z Naturą. Istnieje wiele skansenów budownictwa ludowego, także muzeów, szlak architektury drewnianej oraz różne Parki Etnograficzne, które pokazują rozwój budownictwa na przestrzeni wieków. Brak jest w Polsce, a nawet w Europie wzorcowego obiektu dla promowania i rozwoju polityki prosumenckiej w wiejskim budownictwie indywidualnym, Parku Technologicznego budownictwa indywidualnego Proponowana w naszym projekcie Eko wioski forma parku technologicznego ekologicznego budownictwa indywidualnego, to zupełna nowość. Dzisiaj obiekt, który ma własne źródło energii elektrycznej to jeszcze rzadkość. Jednak zdaniem ekspertów, już niedługo przydomowa elektrownia nie będzie nikogo dziwiła. Koszt poniesiony na inwestycję w urządzenia do wytwarzania

6 energii elektrycznej, zaprocentuje nie tylko niższymi rachunkami, ale pozwoli też zarobić. Planowana operacja w ramach projektu EKO WIOSKA pozwoli sprawdzić, jak to możliwe. Zastosowane przy tworzeniu elementów eko siedliska techniki, technologie będą widoczne i odczuwalne dla uczestników działań edukacyjnych i rekreacyjnych. Wszystkie budowle i zainstalowane urządzenia będą miały tzw. odkrywki (elementy budowlane ścian z okienkiem do ich wnętrza lub za szybką) potrzebne dla celów poznawczych i edukacyjnych. To zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, wykorzystującym nowoczesne technologie służące energooszczędności i kształtowaniu świadomości prosumenckiej. Żywy ogląd, bycie w tym, osobiste poczucie, możliwość pobytu na próbę TO SKUTECZNE narzędzie we wdrażaniu strategii rozwoju obszarów zdegradowanych i słabych strukturalnie. To dobre narzędzie na podnoszenie świadomości wykorzystywania lokalnych możliwości dla rozwoju wielu obszarów działalności człowieka. Osobiste doświadczenia żywego oglądu działalności człowieka w zgodzie z naturą zostanie na długo w pamięci uczestników działań edukacyjnych i rekreacyjnych. Obiekt parku zostaje utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy specjalistami określonych branż związanych z budownictwem i energetyką. Oferowane tu będą szeroko rozumiane usługi edukacyjne i doradztwa także w ramach tzw. aktywnej turystyki. Innowacyjna BAZA turystyki edukacyjnej funkcjonująca przez cały rok bez potrzeby podwyższania w sezonie jesienno-zimowym kosztów usług BĘDZIE WZORCEM dla pokazania, że ochrona naturalnego środowiska nie oznacza rezygnacji z komfortu życia, a wręcz odwrotnie wspomaga nasze życie i zdrowie a współpraca z NATURĄ jest o wiele korzystniejsza, niż walka z nią. Celem tego projektu jest przede wszystkim: - obalanie mitów o energii odnawialnej i braku opłacalności instalacji OZE; - zmiana starych wzorców prowadzenia oszczędnej budowy, remontu, adaptacji. - podniesienie świadomości społecznej, w tym także wzrostu akceptacji społecznej dla odnawialnych źródeł energii ingerujących m.in. w krajobraz, - zwiększenie możliwości różnych rozwiązań dla ograniczenia emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, - promocja odnawialnych źródeł energii, a nade wszystko popularyzacja możliwości finansowania zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii; - wzrost wiedzy i świadomości obywateli w ich możliwości jako potencjalnych producentów energii; - zmiana postaw konsumenckich na prosumenckie. - uruchomienie procesu przekształcania strefy zabudowy w Polsce w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna; - wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej; - zapewnienie przewodnictwa, kierowanie edukacją, dostarczanie rzetelnej informacji;

7 - wzmocnienie fundamentów budownictwa ekologicznego. Źródła finansowania Organizacja nasza jest organizacją non profit. Realizuje działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych poprzez podejmowanie zadań z zakresu działalności - wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; - ochrony i promocji zdrowia; - edukacji ekologicznej, zdrowotnej, budowlanej i rolniczej; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - turystyki i krajoznawstwa. Brak środków finansowych na realizację celów statutowych nie stał się przeszkodą w realizacji naszych zadań statutowych. Obecnie każdy z naszych członków, zgodnie ze swymi kompetencjami świadczy nieodpłatnie usługi, jakie są potrzebne dla utrzymania tempa działań w związku z przyjętym programem oraz działaniami promocyjnymi. Zarząd z osobistych środków finansowych pokrywa niezbędne dla wszelkich inwestycji koszty. Swoją wizję realizujemy poprzez uczestnictwo m.in. w ogłaszanych konkursach Przystępowaliśmy do konkursów ogłoszonych przez Starostę na realizację zadania publicznego jednak ze względu na swój krótki staż działalności nie zostaliśmy wyznaczeni do realizacji zadań edukacji ekologicznej. W Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi w ramach Małych projektów dwa nasze projekty zostały wybrane do dofinansowania w wysokości ,00 złotych każdy: 1. Budowa małej infrastruktury turystycznej w postaci domu pasywnego z drewna oraz organizacja warsztatów biobudownictwa koszt budowy domu ok. 100 tyś. złotych termin realizacji operacji do 31.XII.2014; 2. Projekt Wiejskie klimaty z energią odnawialną budowa małej elektrowni słoneczno-wiatrowej jako inspirującego obiektu dla prowadzenia działań edukacji ekologicznej i promowaniu nowego produktu turystyki edukacyjnej Zdrowego Stylu Życia - koszt budowy elektrowni wraz z działaniami edukacyjnymi to kwota około 90 tyś. złotych - termin realizacji operacji do 31.XII W chwili obecnej jesteśmy na etapie uzupełnień dla podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku związanych z realizacją w/w r. złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku celem udziału w konkursie edukacyjnym na realizację zadania edukacyjnego Jak wybudować wymarzony dom w zgodzie z naturą i ekologią?. Jednak dla realizacji tego zadania uzyskaliśmy jedynie możliwość otrzymania zwrotnej pożyczki, co jest obecnie przedmiotem naszych konsultacji. Inne osiągnięcia Od jesieni ubiegłego roku prowadzimy warsztaty Zrównoważonego rozwoju

8 jako miesięczne cykle spotkań rozwijających świadomość w fundamentalnych dziedzinach ludzkiej aktywności: zdrowia, ekologii, edukacji, kultywowania tradycji. Przyczynia się to do większego zainteresowania współpracą z naszą organizacją. Nasz program edukacyjny to warsztaty edukacji: ekologicznej, prozdrowotnej w tym: zdrowego żywienia, naturalnych technik wspomagania leczenia, powrotu do tradycji medycyny ludowej, a także edukacja proinnowacyjna w tym eko energetyczna i promująca odnawialne źródła energii (program edukacji zdrowotnej w odrębnym piśmie). Posiadając zdrowe domy dążymy do połączenia sił w zakresie organizacji pobytów edukacyjno-zdrowotnych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, propagowania zdrowego stylu życia oraz udzielania pomocy osobom z nietypowymi lub trudnymi schorzeniami. Promując nasze idee i organizując imprezy, warsztaty i in. pozyskujemy dalszych sojuszników dla realizacji podejmowanych zadań. Jesteśmy otwarci na każde wsparcie, czy to finansowe, czy rzeczowe, czy też wspomagające realizację naszego głównego przesłania Dla Życia i działania w zgodzie z Naturą. Informacje przygotowała: Maria Magdalena Damaszk Prezes Fundacji Mega do Zdrowia Kontakt: tel. kom Nasze konto: Fundacja Mega do Zdrowia BGŻ O/Słupsk Nr

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo