Szymon Ossowski. Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szymon Ossowski. szymon.ossowski@amu.edu.pl. Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID"

Transkrypt

1 MARKETING I REKLAMA Szymon Ossowski Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID

2 Wybrana literatura : 1. P. Kotler - Marketing, Poznań P. Kotler - Odpowiada na pytania na temat marketingu, Poznań H. Mruk (red.) - Podstawy marketingu, Poznań B. Szymoniuk (red.) - Komunikacja marketingowa, Warszawa S. Pincas, M. Loiseau - Historia reklamy, Warszawa D. Ogilvy, Ogilvy o reklamie, Warszawa 2008 (Ogilvy & Mather) 7. W. Olins, Podręcznik brandingu, Warszawa S. Anholt, Sprawiedliwość marek, Warszawa A. i L. Ries - Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda Dobrych Serc czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej, Wydanie drugie uzupełnione, Warszawa P. Wasilewski, Szlachetna Propaganda Dobroci czyli drugi tom o Reklamie Społecznej, Warszawa E. Traple (red.) - Prawo reklamy i promocji, Warszawa miesięczniki: Press - media, reklama, public relations, Brief 14. Fundacja Promocja Polska - Instytut Marki Polskiej -

3 marketing - od angielskiego słowa market czyli rynek; zrodził się w sytuacji pojawienia się barier popytowych marketing wywodzi się z ekonomii ale czerpie z psychologii, socjologii, teorii organizacji i podejmowania decyzji, demografii aby zrozumieć kupujących marketing to więc niejako nauka o zarządzaniu popytem Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu : marketing to prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika; najkrótsza definicja marketingu zyskowne zaspokajanie potrzeb wszyscy powinni być w potrzebie - wystarczy udostępnić im produkt marketing zajmuje się rozpoznawaniem i spełnianiem potrzeb ludzkich i społecznych motywem działania firm jest przekształcenie potrzeb prywatnych i społecznych w zyskowne interesy

4 PIRAMIDA POTRZEB ( A. MASLOWA ) POTRZEBA OSOBISTEGO SPEŁNIENIA (samorealizacja) POTRZEBA SZACUNKU (poczucie własnej wartości, status) POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI - (miłość) POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA (pewność, ochrona) POTRZEBY FIZJOLOGICZNE (żywność, woda) 4

5 Ewolucja systemu marketingu oraz cele, które stawiano na kolejnych etapach: 1. Orientacja produkcyjna XIX/XX w. koncentracja na organizacyjno-technicznych problemach produkcji, podwyższaniu jakości, obniżce kosztów i nastawienie na wzrost podaży; 2. Orientacja sprzedażowa ok koncentracja na najkorzystniejszym ulokowaniu już wyprodukowanych towarów, rosnące znaczenie środków aktywizacji podaży reklamy; 3. Orientacja marketingowa koncentracja na oszacowaniu możliwości umieszczenia nowego produktu na rynku jeszcze przed podjęciem produkcji; wzrost znaczenia badań rynku i marketingu-mix; 4. Marketing strategiczny: koncentracja na przewidywaniu zmian i planowaniu działań marketingowych; określenie celu przedsięwzięcia strategii marketingu oraz umiejętność szybkiej zmiany strategii wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami pod wpływem m.in. konkurencji; 5. Orientacja społeczna przekonanie, że zasady marketingowe powinny kształtować także postępowanie jednostek i organizacji nie nastawionych na zysk administracja rządowa i samorządowa, stowarzyszenia, fundacje itp.;

6 w takich, nie nastawionych na zysk organizacjach, tzw. non-profit, działania marketingowe obejmują idee i usługi niematerialne Ewolucja marketingu humanistyczna koncepcja marketingowa : 1. marketing handlowy 2. marketing polityczny / wyborczy 3. marketing społeczny organizacje społeczne, charytatywne, samorządowe, rządowe marketing komunalny, narodowy, reklama społeczna - marketing zaangażowany społecznie - CRM (Cause Related Marketing)

7 komunikowanie polityczne propaganda marketing polityczny public relations reklama

8 marketing społeczny wykorzystanie reguł i technik marketingowych w celu wywołania społecznie pożądanych postaw i zachowań początki adaptacji technik marketingowych, stosowanych dotychczas w handlu i polityce, do działań społecznych przypadają na lata 70. XX w Kotler i Zaltman narzędzia marektingowe mogą wykorzystywać organizacje publiczne i non-profit. Nową dziedzinę nazwali marketingiem społecznym i zdefiniowali jako projektowanie, wprowadzanie i kontrola programów, które wpływają na akceptację społecznych idei oraz zawierają elementy planowania produktu, ceny, promocji i badań marketingowych - marketing społeczny służy celom ogólnoludzkim marketing społeczny to zespół technik informacyjnych i perswazyjnych stosowanych w przedsięwzięciach lub inicjatywach podejmowanych przez instytucje publiczne i obywateli, dotyczących ważnych problemów społecznych. Celem tych działań jest wywołanie określonych skutków w postaci zachowań i postaw, zgodnych z interesem społeczeństw.

9 marketing zaangażowany społecznie CRM Cause Related Marketing prowadzone przez firmy komercyjne działania wykorzystujące pieniądze, techniki i strategie marketingowe w celu wspierania istotnych społecznie spraw, wzmacniające jednocześnie własny biznes firmy. Dzięki takim działaniom firmy promują swój wizerunek w powiązaniu ze sprawą, o którą walczą, powodując w konsekwencji wzrost pieniędzy na dany cel społeczny, a zarazem odnosząc z tej działalności korzyści poprzez poprawę wizerunki firmy (corporate image), podkreślenie specyfiki produktu, wzmacnianie lojalności konsumentów i powodowanie wzrostu sprzedaży swoich produktów. w CRM współdziałają trzy strony : - organizacja społeczna - otrzymuje środki finansowe, może dzięki temu realizować własne cele - przedsiębiorstwo wzmacnia wizerunek, zwiększa obroty, wyróżnia własne produkty od konurencji, poszerza grono lojalnych konsumentów - klient konsument-darczyńca jest zadowolony, bo działa altruistycznie, gratyfikacja ( jestem dobry, pomagam innym )

10 marketing zaangażowany społecznie CRM ; - cause sprawa, w o którą się walczy - pojęcie CRM wprowadziła w 1995 roku brytyjska organizacja Business in the Community - o obszarze między czystym biznesem a filantropią - Wielka Brytania Research International aż 61% klientów jest skłonnych zapłacić więcej za ten sam produkt, jeżeli firma działa na rzecz dobrej sprawy i 2000 Polsat i Procter & Gamble Podaruj Dzieciom Słońce 2% ceny produktów zasilało fundację Polsat dzieciom - cel wybudować Dziecięce Centrum Oparzeniowe; - spoty reklamujące produkty biorące udział w akcji (Vizir, Ariel, Always itd.), w tym - spot główny prezentował konretne przypadki dzieci, - rezultat 4,8 mln dla Fundacji Polsat

11 Marketing rozpoczyna się przed powstaniem produktu. Philip Kotler Marketing nie kreuje potrzeb one istnieją wcześniej. marketing kreuje pragnienie konkretnych produktów i usług, które mogą potrzeby owe zaspokoić trzeba badać potrzeby klientów, ich wyobrażenia, preferencje i procesy dokonywania zakupów; kluczem do sukcesu są badania marketingowe prowadzone przy wykorzystaniu sondaży oraz grup dyskusyjnych (focusowych)

12 Podstawowe metody badań marketingowych: metody ilościowe: (koncentrują się na opisie rzeczywistości w sposób ilościowy np. ilu jest zwolenników określonych poglądów?) sondażowo-reprezentatywne małe ilościowe badania eksperymentalne metody jakościowe: (jakościowy opis rzeczywiśtości ważna różnorodność zjawisk a nie częstotliwość ich występowania) zogniskowane wywiady grupowe tzw. fokusy FGI focus group interview lepsze gdy są to łatwo dostępne grupy (np. studenci) pogłębione wywiady indywidualne IDI individual depth interviewlepiej gdy grupa trudno dostępna, np. prezesi korporacji

13 metody ilościowe (sondażowe) pomiaru kwestionariusz pytania o stałej formie, zamknięte metody jakościowe narzędzia - narzędzia swobodne scenariusz i zarys wywiadu, pytania otwarte większe - mniejsze próby osób dobór próby osób próby: losowy, kwotowy wpływ badacza/ankietera na przebieg badania - dobór próby: celowy mniejszy - większy wpływ moderatora na przebieg badania głównie - najważniejsze pytania eksploracyjne pytania rozstrzygające odpowiada ilościowa na pytanie ile generalizacja wyników na populację metoda interpretacji: obiektywna statystyka zazwyczaj dłuższy droższe czas realizacji wyników - na pytania co, jak, dlaczego - brak możliwości ilościowej generalizacji wyników na populację - metoda interpretacji: bez statystyki, subiektywna oparta na wiedzy badacza - raczej tańsze - szybciej otrzymuje się wyniki

14 metody ilościowe stosuje się (przykład reklam): rozpoznanie sytuacji etap poprzedzający kampanię i tworzenie reklamy badania skuteczności kampanii reklamowych metody jakościowe stosuje się (na przykładzie badań nad reklamą): rozpoznanie sytuacji etap poprzedzający tworzenie reklamy badania przekazu reklamowego

15 badania marketingowe na przykładzie kampanii społecznej młodzi kierowcy 1) pretest jakościowe zbadanie projektów kampanii plakatów, haseł czy są zrozumiałe, czy umieszczać logo Policji? (jeden z inicjatorów akcji); biorąc pod uwagę statystyki Policji na temat sprawców wypadków uznano, że kampanię należy kierować do ludzi do 25 roku życia to jednak zybt szeroka grupa docelowa, wprowadzono więc dodatkowe kryteria selekcyjne tylko mężczyźni, posiadający prawo jazdy i jeżdżący samochodem przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, przekonani, że są bardzo dobrymi kierowcami, samotni, o wykształceniu zawodowym i średnim (do 25 lat), z wykluczeniem studentów, zawodowych kierowców; w Warszawie

16 wyniki pretestu : najpierw chciano się dowiedzieć czym dla młodych ludzi jest jazda samochodem okazało się, że samochód ma znaczenie symboliczne i społeczne a jazda to sposób odreagowania, dowartościowania siebie i zrobienia wrażenia na rówieśnikach; natomiast w skojarzeniach jakie wzbudzało słowo samochód dominowały określenia muzyka, seks, dziewczyny, imprezy; potem jak kierowcy postrzegają przyczyny i konsekwecje wypadków w większości leżały one ich zdaniem poza nimi, panowało też przekonanie, że wypadki zdarzają się innym, ale nie im ; wywiady potwierdziły też jedno dla młodych ludzi kalectwo jest o wiele bardziej przerażającą konsekwecją niż śmierć ; zaproponowano dwa hasła twoja nowa bryka i nowa bryka po wypadku; powstało twoja nowa bryka po wypadku i analogicznie drinki i laska ; wyniki sygerowały żeby zrezygnować z logo Policji ; największe wrażenie zrobił plakat z wózkiem potem 50% plakatów ;

17 2) posttest badania ilościowe w celu oszacowania skuteczności kampanii, realizowane przez GFK Polonia na próbie 1000 osób; analogiczne badanie przeprowadzono także przed kampanią; wyniki posttestu : odsetek osób (28%) które wśród kampanii społecznych wymieniały kampanie dotyczące bezpieczeństwa jazdy wzrósł z 7,5% do 46% kampanię widziało i zapiętało 38% Polaków (rozpoznały min. 1 plakat) billboardy były przy drogach więc zapamiętali je głównie kierowcy po kampanii młodych kierowców jako przyczynę wypadków wskazało o 20% więcej młodych (15-35 lat) ludzi niż przed nią a więc sukces?! z 49% do 59% wzrosła ilość osób, które zgadzały się ze stwierdzeniem że czasami obawiam się, że mogę stać się ofiarą wypadku ale też zauważono, że starsze osoby bardziej przerzucały odpowiedzialność za wypadki na osoby młode (to efekt niezamierzony) uznano ją też za zrozumiałą i przemawiającą dla ludzi w każdym wieku

18 Problem reprezentatywności sondażowych badań wyborczych rzetelna analiza wyników sondaży musi brać pod uwagę, jak zmieniały się wyniki w dłuższym okresie czasu liczy się tendencja błąd statystyczny wynosi 3% - błąd ten odnosi się wyłącznie do tzw. błędu losowego, nazywanego też statystycznym. wyraża on błąd, jaki może wystąpić w związku z badaniem losowej próby osób z populacji, zamiast całej populacji. błąd losowy odpowiada za błędne wnioskowanie wówczas, gdy na skutek poprawnego wykorzystania mechanizmu losowania trafiła się próba mało reprezentatywna - której struktura odbiega od struktury populacji

19 Problem reprezentatywności sondażowych badań wyborczych - błędy nielosowe : świadoma odmowa udziału respondenta w badaniu - osoby o najbardziej radykalnych, prawicowych poglądach odmawiają odpowiedzi na ankiety nieświadoma odmowa polegająca na trudności nawiązania kontaktu źle sformułowane i w niewłaściwej kolejności postawione pytania - co innego znaczy odpowiedź na pytanie kto Pana(i) zdaniem zwycięży?, a co innego pytanie na kogo będzie Pan(i) głosować?

20 Problem reprezentatywności sondażowych badań wyborczych wysokie notowania w sondażach określonego ugrupowania mogą wśród jego zwolenników wyrobić przeświadczenie, iż wybory już są wygrane i nie trzeba iść głosować tzw. efekt większości poparcie w wyborach dla kandydata o najsłabszych notowaniach tzw. efekt sympatii tzw. efekt rozpędu przerzucanie głosów na partię, gdy poparcie dla niej zaczyna szybko rosnąć głosowanie taktyczne lub strategiczne na preferowany rozkład głosów

21 Wybrane terminy z zakresu marketingu : merchandising sposób wystawiania towarów w sklepie; szeptany (buzz marketing) z ust do ust poczta pantoflowa rola jego znacznie wzrasta; marketing marketing sieciowy np. Amway sprzedają swoim pracownikom marzenie o wzbogaceniu się marketing internetowy e-/cybermarketing megadetaliści marketing tzw. władza przechodzi na ich stronę, oni dyktują warunki; osobowy nazwisko to marka celebrity marketing (publicity) marketing lojalnościowy problem - programy lojalnościowe stoją w sprzeczności z nagradzaniem nowych klientów niższymi cenami

22 Merchandising merchandising to wspieranie sprzedaży poprzez odpowiednią ekspozycję produktu w sklepie oraz wygląd samego sklepu główne zadanie merchandisingu poza budowaniem pozytywnego wizerunku produktu to wywoływanie u klienta efektu zakupu pod wpływem impulsu z badań w USA wynika, że pod wpływem impulsu kupowanych jest 67% towarów w supermarketach (głównie guma do żucia i słodycze, kosmetyki, środki czystości) w strefie kasy największe zyski generują gumy do żucia, batony, cukierki miętowe i dropsy kupowane pod wpływem impulsu ma na to wpływ odpowiednie wyeksponowanie towaru w miejscu sprzedaży wrogiem merchandisingu jest więc planowanie zakupów tzw. zasada prawej ręki klient poruszając się po sklepie zazwyczaj patrzy na prawo to co po prawej stronie lepiej zauważalne;

23 Merchandising techniki umieszczanie produktów na tzw. poziomie zakupu jak najbliżej nabywcy, zwłaszcza na wysokości oczu to zwiększa postrzegalność produktów do 50% dobre są miejsca na skraju regałów widoczne szczególnie przy skręcaniu w następne regały budowanie całych bloków marek towarów pochodzących od jednego producenta umieszczanie obok siebie produktów komplementarnych do siebie np. ryż i pasujący do niego sos tego samego producenta klienci powinni krążyć po całym sklepie : rozmieszcza się więc w odległych miejscach produkty kupowane zazwyczaj razem jak masło i chleb co jakiś czas zmienia się ustawienie produktów w sklepie

24 Wybrane terminy z zakresu marketingu : media ATL Above The Line ponad linią/kreską to tradycyjne media reklamowe - prasa drukowana, radio, telewizja, kino, reklama zewnętrzna media BTL Below The Line pod linią/kreską merchandising, plakaty, ulotki, gazetki, DVD, promocje sprzedaży, gadżety - to wszystko to nie należy do ATL zintegrowana komunikacja marketingowa wg. Kotlera to spojrzenie na cały proces marketingu z punktu widzenia klienta; to planowanie komunikacji marketingowej uwzględniające różnorodność możliwości komunikacyjnych a więc łączne zastosowanie różnych instrumentów m.in. reklamy, promocji sprzedaży, public relations, sponsoringu co zapewnia przejrzystość, spójność i optymalną komunikatywność promocji (TTL Through The Line)

25 Bez względu na obszar zawsze należy stworzyć stworzyć plan marketingowy, określający narzędzia które zostaną wykorzystane. Zestaw narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez firmy do osiągania celów marketingowych na rynku docelowym to tzw. marketing mix lub tzw. 4XP czy też miekszanka marketingowa product, price, place, promotion ale tzw. 4XP muszą być poprzedzone przez STP, czyli : Segmentation segmentacja Targeting wybór rynku docelowego - target Positioning - pozycjonowanie

26 Segmentacja segmantacja dzieli otoczenie (rynek) na podgrupy (segmenty) spójnie wewnętrznie, a zarazem różniące się między sobą segmentacja ważna bo mówiąc do wszystkich nie mówi się do nikogo wobec osób wchodzących w skład danego segmentu mogą być stosowane takie same strategie komunikacji i perswazji segmentacja to dążenie do zrozumienia klienta; specjaliści od marketingu dokonują podziału rynku na różne grupy według pewnych wspólnych im cech charakterystycznych: s. demograficzna wiek, zawód, wykształcenie, płeć, zarobki s. geodemograficzna demograficzna plus miejsce zamieszkania

27 Segmentacja s. behawioralna zachowania (gotowość do dokonania zakupów, motywacji i nastawienia) korzyści (jakie szukają), psychograficzna (styl życia), lojalnościowa (kogo można zatrzymać) podczas segmentacji na potrzeby kampanii społecznej stosuje się : cechy społeczno-demograficzne wiek, wykształcenie itp. potrzeby które mogą mieć związek z zachowaniem, którego dotyczy kampania postawa wobec problemu (postrzeganie problemu) jaka jest opinia grupy docelowej na temat produktu/problemu którego ma dotyczyć kampania; zachowanie wobec problemu jak postępują członkowie grupy w stosunku do problemu styl życia dobre poznanie stylu życia grupy docelowej kampanii jak spędza czas, co czyta, co ogląda, co jest dla niej ważne - pozwala określić jak dotrzeć z informacjami do grupy docelowej

28 Wybór rynku docelowego zdefiniowanie klientów docelowych; przyciągnięcie klientów ale też sztuką jest ich zatrzymanie; konieczne jest tu zawężanie przekazu w celu dotarcia do klienta istotą jest więc zdefiniowanie klientów docelowych ( targetu ) i sposobu w jaki korzystają z mediów (np. reklama wędki ma sens w czasopiśmie wędkarskim a nie kucharskim) Pozycjonowanie po wyborze segmentów docelowych firma musi poinformować, co ma do zaoferowania docelowym segmentom rynku jak jest korzyść (np. Renault zbudowało podobnie jak wcześniej Volvo wizerunek i wrażenie samochodu najbezpieczniejszego to był motyw przewodni ich kampanii reklamowych i całej promocji - np. NCAP) - korzyść musi być atrakcyjna dla grupy docelowej jedna obietnica!!! do STP można dodać jeszcze : Różnicowanie unikalna oferta sprzedaży firmy muszą szukać więc nowych funkcji, wzornictwa, indywidualizować przekaz i budować coraz silniejsze więzi z klientami

29 MARKETNG MIX tzw. formuła 4 P McCarthy PRODUKT (product) PRODUKT WŁAŚCIWY MARKA BRANDING CENA (price) CENA POSTULOWANA DYSTRYBUCJA (place) RÓŻNICOWANIE CEN KANAŁY DYSTRYBUCJI LOGISTYKA MARKETINGOWA PROMOCJA (promotion) VERTE...

30 PROMOCJA REKLAMA SPONSORING PUBLIC RELATIONS SPRZEDAŻ OSOBISTA PROMOCJA SPRZEDAŻY

31 Marketing mix w marketingu społecznym Produkt przedmiot kampanii społecznej materialny jak zbiórka pieniędzy na szpital lub odnoszący się do zachowań i idei jak tolerancja religijna Cena tardycyjnie rozumiana jedynie w charytatywnych zbiórkach pieniędzy, w innych to koszty behawioralne i psychologiczne; behawioralne to energia spożytkowana na działanie promowane przez kampanię, np. poświęcony czas a psychologicznie to poczucie dyskomfortu związne ze zmianą postawy lub zachowania np. głód nikotynowy po rezygnacji z palenia Dystrybucja dostarczanie produktu na rynki docelowe tu właściwie nie występuje; w marketingu społecznym to np. dogodne miejsca zbiórki pieniędzy (WOŚP), bezpłatna infolinia; przykładowo sporo osób odda krew ale nie ma czasu, więc to do klientów przyjeżdżają autobusy pobierające krew Promocja PR, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży i przede wszystkim reklama społeczna

32 Produkt dziś to głównie marka - BRAND Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy albo ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji Marka to najlepsza obrona przed konkurencją gdyż silna marka wzbudza zaufanie ludzie są skłonni zapłacić więcej za silniejsze marki Marka jest obietnicą wartości, branding to budowanie tożsamości marki; Branding to : - modelowanie tożsamości marki - przekształcanie wizerunku marki - budowanie reputacji marki silna marka zapewnia wysoką rentowność sprzedaży, elastyczność cenową popytu (klienci zapłacą więcej), dłuższy cykl życia, wyższy poziom lojalności

33 BRANDING marka nazwa, logo, oznaczneie, symbolika, wzornictwo marka - to tytuł własności marka to reduktor ryzyka Made in Germany marka to tożsamość ja, ego firmy Nike, BMW ludzie kupują marki bo je lubią, szanują, cenią, znają, podziwiają marki mają i niosą wartość - budzą dobre i silne emocje marka jest kapitałem, spoiwem, mnożnikiem wartości, orężem konkurencyjnym to wartość dodana produktu naukowa wiedza o roli marki to ostatnie lat

34 Produkt dziś to głównie marka - BRAND pięćdziesiąt lat temu produkty różniły się głównie jakością dwadzieścia lat temu produkty były już tak podobne że konsumenci nie odróżniali ich w testach ślepych (test produktu np. smaku, prowadzony bez znajomości marki) - znaczenia nabrały więc emocje powiązane z marką i jej wizerunkiem dusza marki (brand spirit) to rodzaj nowej wartości dodanej, tworzonej przykładowo dzięki zaangażowaniu firmy w działania społeczne; np. marka dobra dla świata Branding sprawia że: = 5!!! (to brakujące 1 to ta wartość dodana ) wizerunek marki przyjacielska, elegancka, prestiżowa; wymiar racjonalny (wygodna, bezpieczna, elegancka) i emocjonalny (sympatyczna, arogancka)

35 Podstawowa różnica pomiędzy markami produktów i markami miejsc Simon Anholt : Ludzie do pewnego stopnia są gotowi zmienić zdanie o markach produktów w wyniku reklam i dobrego marketingu. Jest to pewien pakt: konsumenci są przygotowani do zwracania odrobiny uwagi na przekazy komercyjne i do otrzymywania informacji o produktach poprzez opłacone do tego media. W przypadku krajów i miast pakt ten nie występuje. Jeśli wizerunek marki mocno promowanego miasta zmienia się na lepsze, bliższa analiza odkrywa, że to nie reklama i marketing dokonały zmiany, one tylko pokazały prawdziwą zmianę, jaka zaszła w warunkach, ludziach, polityce i możliwościach miasta oraz pomogły światu znać sobie sprawę z tych zmian i zrozumieć je trochę szybciej i pełniej, niż być może zrobiłyby one w innym wypadku. Czego marketing i reklama nigdy nie zrobią to stworzenie dobrego wizerunku złego miasta: to jest propaganda, a nie zarządzanie marką i jest to zbyteczne i nieefektywne

36 marketing komunalny marka miasta Heksagon marki miasta Index Marki Miasta - Simon Anholt Potencjał Obecność MARKA MIASTA Puls i dusza Ludzie Miejsce Kanon miasta

37 The Anholt City Brands Index 2006

38 .

39 .

40 marketing (branding) narodowy branding narodowy jako kategoria interdyscylinarna: marketing - nauka o zarządzaniu psychologia społeczna nauki polityczne program Marka dla Polski zainicjowany na przełomie 2003/ 2004 przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Marki Polskiej cel: zdefiniowanie idei promocyjnej dla Polski, będącej podstawą strategii poprawy naszego wizerunku i reputacji za granicą

41 Polska jak promować? Creative tension??? (twórcze napięcie)

42 Krok po kroku Rady Wally Olinsa I. II. III. Zorganizowanie zespołu pracującego Zdefiniowanie grup do których skierowany zostanie program przeprowadzenie badań odpowiadających na pytanie jak postrzegane jest państwo zarówno przez swoich obywateli jak i przez inne narody Określenie silnych i słabych stron państwa (analiza SWOT) i porównanie ich z rezultatami przeprowadzonych badań

43 Krok po kroku Rady Wally Olinsa cd. I. II. III. IV. Określenie głównej idei, na której oparty zostanie program. Idea musi znaleźć odbicie w kolorach, symbolu i typografii Stworzenie przekazów odpowiednich dla danych grup docelowych KOORDYNACJA!!! Na wszystkich etapach działań Szukanie liderów opinii

44 Od czego zależy wizerunek kraju? Historia Współczesność To polityka, sztuka, warunki klimatyczne, przyroda, sport i sami ludzie kształtują markę kraju. Ważne: historia jest czymś nam danym i nie mamy na nią wpływu, ale teraźniejszość można kształtować i mieć na nią wpływ

45 Jak stworzyć system identyfikacji wizualnej firmy? Identyfikacja wizualna to całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystko to, po czym można na zewnątrz rozpoznać, że to właśnie nasza firma; to kolorystyka, logo, logotyp etc. Są to kolejne elementy, poprzez które buduje się relacje z otoczeniem. Na system identyfikacji wizualnej składają się: - symbol firmy (znak i logotyp firmowy), - kolory firmowe, - symbole dekoracyjne, - typografie dekoracyjne, - druki firmowe (papier, koperty, dokumenty i inne), - identyfikatory pracowników, - stemple, - materiały reklamowe, - materiały drukowane dla celów public relations, - środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe), - ubiór pracowników, - wystrój stoisk targowych, - aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia, - tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe, - opakowania.

46 reklama od łacińskiego reclamo, reclamare, reclamavi, reclamatum, oznaczających głośne nawoływanie, krzyk, hałasowanie, przywoływanie, także wyraźnie wskazywać. Reklama to rozpowszechnianie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się popytu na produkty, usługi, style życia i realizowanie marzeń, w celu doprowadzenia do zwiększenia podaży. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu - reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę w określonym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu mediów. Reklama to zakup miejsca lub czasu w mediach dla zwiększenia zainteresowania produktem lub usługą dla wykreowania pozytywnego nastawienia wobec przedmiotu reklamy. Reklama jest więc swoistą formą promowania określonych dóbr materialnych, usług, idei określonemu odbiorcy. Reklama jest jedną z wielu form komunikowania (głównie masowego) rozumianego jako proces porozumiewania się ludzi, którzy odgrywają w nim zróżnicowane role.

47 klasyfikacje reklamy : Ze względu na cel oddziaływania: Ze względu rolę i cel stosowania: - informacyjna (pionierska) - nakłaniająca (konkurencyjna) - przypominająca (utrwalająca) - komercyjna - społeczna Ze wzgędu na kryterium nadawcy: - producenta - polityczną - handlowca - społeczną Ze względu na cele reklamy (to też 3 podstaowe cele reklamy) : 1. Informowanie wprowadzanie produktu (kandydata) 2. Przekonywanie kształtowanie pozytywnego wizerunku (kandydata) 3. Przypominanie utrzymywanie dominacji (lidera) na rynku

48 Modele celów reklamy/modele hierarchii reakcji; (w tym i politycznej) SLB Stay zwrócenie uwagi i jej zatrzymanie (stań) Look doprowadzenie do obejrzenia towaru i jego poznania (patrz) Buy spowodowanie zakupu - wyboru (kup) AIDA Attention zwrócenie uwagi informowanie o nowych produktach, nowych markach, nowych cechach czy ofertach Interest wywołanie i podtrzymanie zainteresowania użytkowników produktem, firmą, marką; celem jest tu wzbudzenie i podtrzymanie zainteresowania użytkowników Desire wzbudzenie pragnienia, pożądania, chęci zakupu akurat tej marki; celem jest tu pozycjonowanie marki, tworzenie wizerunku, upewnienie potencjalnych nabywców co do słuszności wyboru Action spowodowanie działania zakupu (wyboru) informowanie gdzie i w jaki sposób można dokonać zakupu, namawianie i motywowanie do zakupu w określonym czasie, ilości czy miejscu

49 Modele celów reklamy/modele hierarchii reakcji; (w tym i politycznej) DIPADA Definition określenie potrzeb odbiorców Identification Proof identyfikacja produktu stwierdzenie, jakie potrzeby uwzględni reklama danego towaru przekonanie o jego zaletach zaletach reklamowanego towaru Acceptance - wywołanie pozytywnej postawy wobec produktu Desire wzbudzenie pragnienia posiadania (nabycia) reklamowanego towaru Action spowodowanie zakupu wyboru

50 Reklama podprogowa - Reklama oddziałująca w sposób ukryty na podświadomość pytanie o jej skuteczność? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. USA lata badania motywacyjne wnioski podniosły siłę perswazji reklamy 1957 J. Vicary eksperyment w kinie 1/3 sek. - tachistoskop umożliwia wyświetlanie słow i obrazów przez bardzo krótką chwilę 1/300 sek. (a nie jak pisza niekiedy 1/3000 sek.) film Piknik - co 5 sekund słowa Głodny? Zjedz popcorn i Pij coca-colę Vicary w eksperymencie 45 tys. widzów sprzedaż popcornu wzrosła o 57% (jego zdaniem to korzystne bo oglądamy bez przerw na reklamę) Oficjalny przypadek 2000 rok w spocie G.W.Buscha był A. Gore i pojawiała się niewidoczna dla oka plansza z napisem RATS (szczur)

51 Reklama ukryta ukrytym przekazem handlowym jest przedstawienie w audycjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu, (ustawa o radiofonii i telewizji) DYREKTYWA RADY tzw. Telewizja bez granic (89/552/EWG) kryptoreklama oznacza przedstawianie za pomocą słów lub obrazów towarów, usług, nazwy, marki lub działalności producenta towarów bądź osoby świadczącej usługi w programach, gdzie przedstawianie takie jest zamierzoną czynnością nadawcy, mającą pełnić funkcję reklamy oraz wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru tej prezentacji. Takie przedstawianie jest uznane za zamierzone w szczególności wówczas, gdy jest wykonywane za zapłatą lub wynagrodzeniem;

52 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Art. 7. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd: 11) kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez konsumenta; Reklama ślepa (teaserowa) nie zawiera nazwy ani znaku towarowego; Reklama publiczna kierowana do nieograniczonego, z góry nieustalonego kręgu osób; to zdecydowana większość reklam; Reklama niepublicza - kierowana do indywidualnie oznaczonego adresata ; Reklama skandalizująca (szokująca) np. Benetton skandal przyciąga! Papierosy są do dupy, W imię toleracji 2000;

53 Reklama publiczna kierowana do nieograniczonego, z góry nieustalonego kręgu osób; to zdecydowana większość reklam; Reklama niepublicza - kierowana do indywidualnie oznaczonego adresata np. kupując czasopismo Brief zaznacza się w zamówieniu następującą formułę: Wyrażam zgodę na przełanie mi przez AdPress Wydawnictwo Reklamowe Sp. z o.o. czasopisma Brief zawierającego materiały reklamowe i promocyjne wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

54

55

56

57

58 Product placement lokowanie produktów umieszczenie marki w TV zwiększa jej rozpoznawalność o 20% początki II wojna sprawozdawcy radiowi w USA w relacjach z frontu zapewniali że żołnierze palą Camele Czas Apokalipsy - Martin Sheen pali Marlboro Philip Morris zapłacił ponoć 200 mln USD; PM także Szczęki, Grace, Konkurent British American Tobacco miał swoją twarz Sylvester Stallone Absolwent - Dustin Hoffman jeździł Alfa Romeo Spider; w późniejszej akcji promocyjnej Alfy nazywano go właśnie graduate - absolwent Amerykański regulator rynku FCC rozważa możliwość wprowadzenia regulacji dotyczących lokowania produktu odnośnie programów telewizyjnych w związku z nasilającym się zjawiskiem oraz skargami ze strony organizacji społecznych.

59 Product placement lokowanie produktów czyli umiejscowienie rozpoznawalnych reklamowanych produktów i usług w akcjach filmów czy programach rozrywkowych Operacja Kiler Samum - Warka Strong Nissan (też w Gotowe na Wszystko ) Pierwsza miłość - Provident Na Wspólnej 4 minuty zachwalania usług TP SA; też ING, APART Casino Royale - Ford; Bond nosił też Omegę, pijał Finlandię i Smirnoffa Raport Mniejszości - Lexus, Nokia, Reebok, Burger King Powrót do przyszłości - Coca-Cola,

60 Szanse i zagrożenia związane z dopuszczeniem lokowania produktu

61 Szanse i zagrożenia związane z dopuszczeniem lokowania produktu

62 Niemal wszyscy Polacy (97 proc.) oglądają telewizję, z tego 40 proc. deklaruje, że poświęca na tą czynność od jednej do dwóch godzin dziennie - wynika z badań PMR Research. Ilu z nich zauważyło banner "audycja zawiera/zawierała lokowanie produktu"? Czy wiedzą co to znaczy? (za

63 Badanie

64 Badanie

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa! MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

M A R K E T I N G I R E K L A M A

M A R K E T I N G I R E K L A M A M A R K E T I N G I R E K L A M A Szymon Ossowski szymon.ossowski@amu.edu.pl Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPID W y b r a n a l i t e r a t u r a : 1. P. Kotler - Marketing Marketing, Poznań

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Pozory mylą, dowód nie

Pozory mylą, dowód nie Pozory mylą, dowód nie Ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej G Policji i Związku Pracodawców Przemysłu u Piwowarskiego - Browary Polskie Warszawa, 2 lipca 2009 Jak Polacy postrzegają problem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne opis metody

Kampanie społeczne opis metody Kampanie społeczne opis metody Od końca XX wieku w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej reklam i kampanii nowego rodzaju takich, które nie zachęcają do wyboru konkretnego produktu czy usługi danej

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek Ekonomia III rok Specjalność: Handel Adamiak Małgorzata Bober Aleksandra Gutkowski Szymon Przybyła Ewa Sakowicz Rafał Raport: WIZERUNEK

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REFORMA Tworzenie. przekazu reklamowego. Anna Kozłowska, Robert Piłka A Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

REFORMA Tworzenie. przekazu reklamowego. Anna Kozłowska, Robert Piłka A Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY REFORMA 2012 Tworzenie przekazu reklamowego Anna Kozłowska, Robert Piłka A.27.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SPIS TREŚCI 3 Wstęp... 8 I. Reklama wśród podstawowych narzędzi promocji....

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH

ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH LOKOWANIE ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH Lokowanie produktu to przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

ang. merchant kupiec, merchandise towar.

ang. merchant kupiec, merchandise towar. SKUTECZNA ORGANIZACJA PRZESTRZENI SKLEPOWEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW/TOWARÓW MERCHANDISING ang. merchant kupiec, merchandise towar. Jest różnie określany, jako: efektywne wykorzystanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk Zachowania nabywców mgr Jolanta Tkaczyk Za co płacą nabywcy? Nabywcy płacą za korzyści, których dostarczają im produkty i usługi Korzyści: właściwości funkcjonalne, cena, opakowanie, marka, wizerunek,

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo