Cykl życia oferty w rękach handlowca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl życia oferty w rękach handlowca"

Transkrypt

1 Cykl życia oferty w rękach handlowca Optymalizacja pracy handlowca Minimalizacja powtarzalnych czynności Szybki dostęp do aktualnych informacji o zleceniu Historia kontaktów handlowych z każdą firmą w jednej przejrzystej tabeli Wszystko to i wiele innych korzyści w pracy handlowca dzięki systemowi klasy ERP: Plan-de-CAMpagne. Dla przykładu przyjmijmy, że Handlowiec pracuje dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, którego działalność mieści się w granicach branży obróbki metali i produkcji maszyn. Przedsiębiorstwo posiada również dział malarni proszkowej, na który przyjmuje także zlecenia usługi malowania materiałów powierzonych. Celem Handlowca jest kontakt z klientem i zapanowanie nad zleceniami, tzn.: od pozyskania klienta, przez wygenerowanie oferty (ofert w kilku wariantach, negocjacji ceny), doprowadzenie do finalizacji zamówienia, proces realizacji zlecenia (informowanie o postępie prac produkcyjnych), zbudowanie i utrzymanie zaufania oraz zadowolenia klienta, skutkującego utrzymaniem stałych relacji i ciągłości zamówień. W omówionym poniżej przykładzie skupimy się na prześledzeniu cyklu pracy handlowca na przykładzie trzech różnych zamówień. CYKL ŻYCIA OFERTY W RĘKACH HANDLOWCA, czyli: START: Tabela Kontrahentów (pełna informacja o obecnych klientach oraz o potencjalnych klientach) i Tabela Projektów (gromadzi informacje o wszystkich otwartych projektach oraz ich statusach) Etap 1: Przygotowanie i wygenerowanie oferty I. Pierwsza oferta zawiera 3 alternatywne wyceny standardowego wyrobu o różnej ilości sztuk: 50, 150, 500 (przykład A) II. Druga oferta utworzona jest w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na wyprodukowanie unikalnego wyrobu wg. specyfikacji klienta (na podstawie rysunku) (przykład B) III. Oferta trzecia utworzona na wykonanie usługi malowania materiałów powierzonych od klienta (przykład C) Etap 2: Przyjęcie zamówienia i przekazanie zamówienia na produkcję Etap 3: Kontakt z klientem w sprawie postępu prac nad zleceniem Etap 4: Finalizacja sprzedaży Tabela kontrahentów Najważniejsze dane dotyczące wszystkich kontrahentów widoczne są natychmiast po otworzeniu tabeli. Widok tabeli, rozmieszczenie i formatowanie kolumn jest dostosowany indywidualnie do potrzeb użytkownika. Kontrahenci w tym przykładzie są podzieleni na rodzaje ( Klienci K, Potencjalni P, Dostawcy L, Dostawcy i Klienci B )

2 Rys 1. Podstawowy widok tabeli Kontrahentów z wybraną firmą Stigo i standardowo połączoną tabelą Osób kontaktowych. Szybkie wyszukiwanie możliwe jest dzięki: wpisaniu fragmentu szukanego tekstu z klawiatury (patrz: rys 1.), grupowaniu danych po wybranej kolumnie, zastosowaniu i zapisaniu w pamięci dowolnych filtrów. Zastosowany filtr na tabeli Kontrahentów ogranicza liczbę wyświetlanych rekordów w tabeli do pozycji spełniających zadane kryteria. Rys 2. Zastosowany filtr na tabeli Kontrahentów ograniczający liczbę wyświetlanych rekordów w tabeli do firm o rodzaju K (klient) i B (klienci i dostawca). Z tabelą kontrahentów spięta jest tabela Osób kontaktowych, gdzie dla każdej zaznaczonej linii z tabeli kontrahentów w dolnym oknie pojawi się lista osób kontaktowych z wybranej firmy. Rys 3. Widok tabeli Osób kontaktowych dla firmy Stigo.

3 Wszystkie dane, które mogą zostać wyświetlone w tabeli zaszyte są w oknie edycji, które dla każdej firmy wygląda tak samo. Pozwala ona na jednokrotne wpisanie danych, które mogą być później wykorzystane podczas każdej czynności powiązanej z tym kontrahentem np. procesu ofertowania, produkcji czy fakturowania. Okno danych do edycji otworzyć można dwukrotnie klikając myszką na wybraną w tabeli firmę. Tabela projektów Wszystkie oferty zorganizowane są w tabeli Projekty. Po otworzeniu tabeli można w bardzo szybki sposób, bez zagłębiania się w szczegóły, zorientować się w etapie prac nad całymi ofertami i poszczególnymi składowymi (tzw. kalkulacjami wyrobów). Status projektu, szacowana w % szansa realizacji zapytania ofertowego oraz termin następnego kontaktu pozwalają na planowanie kolejnych kroków przybliżających do sfinalizowania oferty bez konieczności wglądu w kalendarz pracy Handlowcy. Wiemy dokładnie z jaką firmą (Klient) w jakiej sprawie (Opis projektu, Nr zapytania, Nr. zamówienia) mamy się skontaktować w konkretnym terminie (Następny kontakt) i jakie są dotychczasowe, ogólne ustalenia (Cena całkowita, CRM, Tekst). Rys. 4 Tabela wszystkich utworzonych projektów.

4 Przykładowa lista statusów dla projektów może wyglądać następująco: Lista ta jest w pełni edytowalna. Statusy pozwalają nam na szybkie grupowanie i wyszukiwanie odpowiednich projektów w opisanej powyżej tabeli projektów. Aby w trakcie realizacji zlecenia zorientować się szybko, na jakim etapie znajdują się obecnie prace produkcyjne nad poszczególnymi składowymi projektu, wystarczy spojrzeć na podtabelę Linie projektu. Pozwala on na śledzenie statusów każdej linii pojedynczo z uwzględnieniem ustalonych cen na poszczególne wyroby, wielkości ich partii produkcyjnych oraz aktualnie naliczonego (w związku z realizacją procesów produkcyjnych) kosztu rzeczywistego. Przykładowa lista statusów dla kalkulacji (kosztowej i czasowej wyrobów gotowych) może wyglądać następująco: O przypisanie do kalkulacji odpowiedniego statusu dba sam system. Działania takie jak np. wygenerowanie oferty automatycznie powodują zmianę statusu kalkulacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu informacje z działu produkcji czy logistyki spływają do Handlowcy automatycznie. Prześledźmy zatem krok po kroku cykl życia oferty w rękach Handlowcy na kilku przykładach

5 Etap 1: Przygotowanie i wygenerowanie oferty I. Projekt Komplet uszczelek o numerze identyfikacyjnym powstał w oparciu o zapytanie drogą mail-ową o 3 alternatywne wyceny standardowego wyrobu (jakim są komplety uszczelek) o różnej ilości sztuk: 50, 150, 500 (przykład A). Rys. 5 Podtabela linii projektu połączonych z projektem o numerze Przykład A Standardowa wycena kompletu uszczelek za pomocą szybkiego kopiowania umieszczana jest w projekcie, gdzie podczas przygotowania oferty zmianie ulegają wielkości zamówienia i rabaty (w przypadku, gdy system posiada moduł cenników, to rabaty przypisywane są przez system automatycznie z przygotowanych wcześniej cenników). Wszystkie załączone linie są na statusie 3 tzn. wycena ukończona, można generować ofertę II. Projekt Wałek fi 14 o numerze identyfikacyjnym powstał w oparciu o zapytanie drogą mailową o wycenę produkcji 200 sztuk wałków na podstawie rysunku klienta. Przykład B. Rys. 6 Podtabela linii projektu połączonych z projektem o numerze Przykład B Kalkulacja wyrobu Wałek fi 14 wymaga opracowania niestandardowej technologii wytworzenia w związku z dostarczeniem przez klienta specyfikacji wymagań w postaci np. rysunku. Kalkulacja taka otrzymuje automatycznie status 1 (praca nad kalkulacją) jest to informacja zarówno dla Technologów (że należy opracować technologię materiałową i czasową dla serii 200 szt. Wałka fi 14) jak i dla Handlowcy, że należy oczekiwać na ukończenie wyceny przez technologów w dziale przygotowania produkcji. III. Projekt o numerze identyfikacyjnym powstał w oparciu o zapytanie telefoniczne i wycenę usługi cięcia i malowania 50 sztuk materiału powierzonego od klienta. Rys.7 Podtabela linii projektu połączonych z projektem o numerze Przykład C Kalkulacja usługi również ma status 1 (praca nad kalkulacją) informuje Handlowca, że należy oczekiwać na ukończenie wyceny przez technologów w dziale przygotowania produkcji, podobnie jak w powyższym przykładzie. Okna edycji danych dla poszczególnych rodzajów ofert różnią się nieznacznie. W związku z tym powtarzające się informacje przedstawimy na jednym przykładzie (Przykład A alternatywne wyceny standardowego wyrobu) Okno edycji danych takiej oferty może wyglądać następująco:

6 Rys. 8 Okno edycji projektu o numerze Ustalanie rabatów System Plan-de-CAMpagne pozwala na ustalanie rabatów w projekcie na 2 sposoby: Sposób A dla każdej linii w projekcie inny rabat (uzależniony np. od ilości zamawianych sztuk wyrobu gotowego). Rys.9 Zakładka edycji wybranej linii projektu numerze Sposób B całościowy rabat dla projektu wszystkie linie w projekcie otrzymają taki sam rabat. Sposób polecany dla oferty na różne wyroby i różne wielkości partii. Za pomocą tej metody można ustalić zniżkę w [%] lub cenę końcową projektu czyli nową cenę całkowitą

7 Rys. 10 Rabat całkowity dla projektu o numerze Przechodząc do zakładki List ofertowy mamy możliwość szybkiego wygenerowania oferty (na podstawie raz przygotowanego szablonu). Rys. 11 Generowanie oferty w zakładce Listy projektu o numerze

8 Rys 12. Przykładowe oferty zawierające rabat wbudowany osobno w każdą linie (oferta z 3 alternatywnymi wycenami kompletu uszczelek) oraz dla całego projektu (oferta na zestaw uchwytów). Natychmiast w oknie edycji informacji o projekcie pojawiła się data wystawienia oferty, a dla wszystkich kalkulacji wyrobów status zmienił się na 4. Status ten równoznaczny jest z wysłaniem oferty. Rys 13. Automatyczne zmiany w projekcie po wygenerowaniu oferty. Tak przygotowana oferta trafia do potencjalnego klienta. I znów pojawiają się dwie możliwości, albo oferta zostanie przyjęta i wybrana opcja zamówienia, albo klient rozmyśli się i nie dojdzie do zamówienia. W obu

9 przypadkach po decyzji klienta zmieniamy status oferty na O tzn. Podpisano lub wybieramy status mówiący o powodzie odrzucenia oferty. O wybór właściwych statusów warto dbać w celu tworzenia pomocniczych zestawień dotyczących skuteczności ofertowania czy rankingu klientów. Etap 2: Przyjęcie zamówienia i przekazanie zamówienia na produkcję W zakładce edycja dla wybranej linii lub dla całego projektu, oznaczamy umówioną z klientem datę dostawy i za pomocą czerwonego wykrzyknika nadajemy numer produkcyjny. Rys 14. Zmiany w projekcie po wygenerowaniu potwierdzenia zamówienia i wygenerowaniu numeru produkcyjnego. Od tej chwili interesuje nas tylko zatwierdzona, aktywna linia. Jest ona automatycznie wyświetlona w dziale przygotowania i planowania produkcji, wraz z datą na kiedy produkcja ma być ukończona. W dziale zarządzania magazynem pojawiły się rezerwacje na wszystkie materiały potrzebne do produkcji 150 kompletów uszczelek. Także dział zaopatrzenia automatycznie otrzymał informację o konieczności zakupu niezbędnej ilości materiałów do produkcji. Etap 3: Kontakt z klientem w sprawie postępu prac nad zleceniem Dział handlu ściśle zintegrowany jest z pozostałymi działami w przedsiębiorstwie. Dzięki temu informacje generowane na produkcji, w dziale zaopatrzenia, czy podczas wysyłki wyrobów gotowych do klienta widoczne są dla Handlowcy. W systemie Plan-de-CAMpagne powiązanie to odzwierciedla się automatycznie dzięki omówionym już statusom oraz module CRM, który automatycznie gromadzi wszystkie istotne informacje powiązane z ofertą. Tak na przykład podczas produkcji Kompletu uszczelek nastąpiła awaria maszyny. Została ona odnotowana w systemie w dziale produkcji. Informacja ta trafiła automatycznie również do zakładki CRM w projekcie, dzięki czemu podczas rozmowy z klientem mamy wgląd w to czy produkcja idzie zgodnie z planem, czy nastąpiło przesuniecie planowanego terminu zakończenia produkcji. A jeżeli tak, to o ile

10 Rys 15. Zakładka CRM w projekcie o nr W związku z raportem Handlowca może zaplanować sobie wykonanie telefonu do klienta w celu poinformowania o opóźnieniu. Taka wiedza pozwala na bardzo szybką reakcję, ułatwia kontakt z klientem i buduje zaufanie, które owocuje kolejnymi zamówieniami. Za pomocą jednego przycisku można wygenerować raport, który ciągle aktualizuje koszty rzeczywiście poniesione w związku z realizacją zlecenia w porównaniu z planowanymi/szacowanymi kosztami. Zobrazujemy to na przykładzie produkcji Wałka fi 14. Rys 16. Podgląd naliczonych kosztów dla projektu o nr Z poziomu projektu Handlowiec ma także dostęp do szczegółowych informacji na temat naliczonych kosztów rzeczywistych oraz stopnia wykonania poszczególnych operacji.

11 Rys 17. Podgląd naliczonych kosztów dla projektu o nr Etap 4: Finalizacja sprzedaży Mając kontrolę nad etapem prac nad zamówieniem (STATUSY / podgląd szacowanych i rzeczywistych kosztów), handlowiec dokładnie wie kiedy produkcja została ukończona, a wyroby gotowe przesłane do klienta. Na tej podstawie może korzystając ze standardowego szablonu szybko wygenerować fakturę dla klienta. Dane dotyczące faktury podczytywane są automatycznie, jeżeli choć raz zostały wprowadzone do systemu. Rys 18. Przykładowa faktura VAT generowana z systemu Plan-de-CAMpagne.

12 Wracając do Tabeli Kontrahentów, w oknie edycji wybranej firmy, w zakładce Historia Handlowiec ma bardzo szybki wgląd w skróconą historię kontaktów biznesowych - wystawionych ofert, uruchomionych zleceń produkcyjnych, wysyłek wyrobów gotowych czy wysłanych faktur sprzedażowych. Rys 7. Okno edycji danych dla kontrahenta Stigo, zakładka Historia. Pełna historia kontaktów razem z notatkami, spotkaniami, zarejestrowanymi reklamacjami dostępna jest w zakładce CRM i na omówienie tej opcji zapraszamy w kolejnym numerze

Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste

Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste Rekalkulacja a co to takiego? Koszty szacowane a koszty rzeczywiste O ile przy produkcji powtarzalnej i masowej, doświadczonemu technologowi, nie jest trudno trafnie oszacować koszty wykonania zlecenia,

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł CRM 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Handel pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0 Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Historia kontaktów Delegowanie zadań Zarządzanie projektami Zarządzanie kampaniami Zarządzanie listami Korespondencja seryjna Współpraca z Microsoft Outlook Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Handel pierwsze kroki Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Handel pierwsze kroki Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0 Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Historia kontaktów Delegowanie zadań Zarządzanie projektami Zarządzanie kampaniami Zarządzanie listami Korespondencja seryjna Współpraca z Microsoft Outlook Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Wellcommerce Poradnik Szybki start

Wellcommerce Poradnik Szybki start Well Poradnik Szybki start 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn 21

Bardziej szczegółowo

Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti

Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Spis treści podręcznik użytkownika www.pcguard.pl/graffiti SYSTEM GRAFFITI JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, POSTANOWIENIAMI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYM USTAWODAWSTWEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo