Program godzin karcianych realizowanych na podstawie Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci 2015/2016. Pociąg do misji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program godzin karcianych realizowanych na podstawie Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci 2015/2016. Pociąg do misji"

Transkrypt

1 godziny karciane Program godzin karcianych realizowanych na podstawie Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci 2015/2016 Pociąg do misji Wzorem ubiegłego roku szkolnego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom katechetów, którzy prowadzą ogniska misyjne w ramach tzw. godzin karcianych, czyli zajęć dodatkowych wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Karty Nauczyciela. Do tegorocznych materiałów pt. Pociąg do misji opracowano roczny program zajęć, który zawiera cele ogólne zajęć oraz tematykę i treści konkretnych spotkań w ciągu roku, z podziałem na semestry i poszczególne miesiące. Uwzględniono 36 tygodni, zakładając dwie godziny zajęć tygodniowo w razie potrzeby zaleca się wprowadzenie dodatkowych spotkań poświęconych próbom inscenizacji, lekturze bajek misyjnych lub wykorzystaniu materiałów dostępnych na stronie internetowej PDMD. W przypadku mniejszej liczby godzin, należy pominąć wybrane tematy, zachowując te, które najpełniej wpisują się w realizację celów spotkań w danym miesiącu (taka sytuacja w sposób szczególny dotyczyć może spotkań w styczniu i lutym, w związku z różnymi terminami ferii zimowych w poszczególnych województwach). Po raz kolejny po każdym semestrze zaproponowano wzór oceny przydatności realizowanych zajęć względem założonych celów. Treść poniższych tematów odnosi się do spotkań formacyjnych, poznawania Świata Misyjnego oraz budowania wspólnoty. Warto zatroszczyć się o kontynuację szkolnych zajęć na gruncie parafii i tam realizować spotkania modlitewne (w razie potrzeby można porozumieć się z dyrekcją w kwestii opisania tego typu spotkań w dzienniku zajęć karcianych w rubryce Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć ). Jeśli spotkania prowadzi nauczyciel innego przedmiotu niż religia, warto zaprosić do współpracy katechetę lub księdza z parafii, na terenie której znajduje się szkoła, aby spotkania szkolne miały swe dopeł- 61

2 nienie w parafii, a działalność koła czy ogniska misyjnego nie zatraciła swego podstawowego celu. Aktywność na rzecz misji stanowi doskonałą okazję do zacieśnienia współpracy szkoły z parafią i bardziej owocnego działania w głoszeniu Ewangelii i budzeniu świadomości apostolskiej całej wspólnoty. Cele ogólne: zainteresowanie działalnością Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i ukazanie możliwości współpracy w działalności misyjnej; ukazanie zasad aktywności na rzecz ewangelizacji i jej konkretnych rozwiązań w praktyce; pogłębienie wiedzy religijnej, w szczególności w zakresie chrześcijańskiego powołania misyjnego; poszerzenie znajomości problematyki współczesnego świata, zwłaszcza krajów misyjnych i ich mieszkańców; budzenie zainteresowania kulturą i obyczajami mieszkańców innych kontynentów oraz środowiskiem życia; uświadomienie równości wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia; rozwijanie umiejętności wykorzystywania własnych talentów i możliwości w służbie potrzebującym. 62

3 I SEMESTR Realizacja programu zajęć Wrzesień 1. Nasza kolej na pociąg do misji przybliżenie celu spotkań, uświadomienie potrzeby zaangażowania misyjnego, omówienie hasła danego roku pracy Pociąg do misji. Prezentacja mapy linii kolejowych na świecie (z Internetu) i omówienie jej; analogiczne omówienie sytuacji osób na różnych kontynentach, które jeszcze nie znają Jezusa. 2. Zrobisz tyle, gdy masz bilet lektura i analiza biblijnego fragmentu o chrzcie Jezusa jako początku publicznej działalności; pogadanka z rekwizytami (świeca, biała szata, zdjęcie paschału, woda, olejek) nt. chrztu i wynikających z niego zobowiązań, m.in. misyjnego. Burza mózgów wymyślanie haseł (lub ilustracji) na określenie chrztu świętego bilet do nieba, brama do życia wiecznego itp.) Uświadomienie, że wielu ludzi czeka na Jezusa i chciałoby przyjąć chrzest (Kizito z Ugandy). Praca plastyczna rozdanie wcześniej przygotowanych biletów (np. z fragmentem pieśni Przez chrztu świętego wielki dar oraz miejscem na wpisanie imienia i daty chrztu). 3. Boża lokomotywa pogadanka nt. podróży pociągiem i tego, co jest do niej potrzebne (ew. w punkcie wyjścia można w miarę możliwości uruchomić kolejkę elektryczną); odniesienie do wiary szukanie religijnych odpowiedników pociągu, lokomotywy, wagonów itp. Praca plastyczna na papierowym pociągu na lokomotywie wpisuje się imię Jezus, a na wagonikach imiona uczestników (ew. ich zdjęcia). 4. Ciągle brakuje nam pasażerów uświadomienie liczby osób na świecie nie znających Jezusa; przypomnienie idei PDMD animacja film Dzieci pomagają dzieciom cz. 1; odczytanie fragmentu Przesłania Jana Pawła II na 160-lecie PDMD; układanie modlitw w intencji niechrześcijan (można np. polecić samodzielne układanie modlitwy, po 63

4 czym dzieci wymieniają się np. losują cudzą modlitwę i deklarują, że trzy razy odmówią ją w ciągu najbliższego tygodnia). 5. Lektura w podróży, by czas się nie dłużył wspólna lektura aktualnego numeru Świata Misyjnego ; zaprezentowanie możliwości podejmowania konkretnych akcji na rzecz misji (makulatura, kolędnicy) sporządzenie harmonogramu, który zostanie umieszczony na ściennej gazetce misyjnej i/lub na stronie szkoły, parafii (harmonogram może odzwierciedlać schemat rozkładu jazdy, na którym stacją końcową będzie niebo, a planowanym czasem dojazdu wieczność). 6. Po torze, po torze, po torze przez MOST przypomnienie idei MOST-u misyjnego (modlitwa, ofiara, służba, twórczość); przegląd twórczości innych dzieci zaangażowanych w PDMD (jeśli w danej szkole ognisko funkcjonuje od pewnego czasu, można obejrzeć kronikę lub innego rodzaju udokumentowaną aktywność). 7. Stacja: Warsztat małego misjonarza wykonanie pracy polecanej w warsztacie lub kuchni misyjnej w aktualnym numerze Świata Misyjnego lub na stronie PDMD. 8. Wkrótce zaczyna się święta godzina przybliżenie idei Eucharystycznej Godziny Świętej; opracowanie hasła encyklopedycznego na jej temat; przygotowanie misyjnych intencji modlitw, które będą zanoszone w godzinie świętej; ew. zaproszenia dla innych do włączenia się w modlitwę; przygotowanie dzieci, które otrzymają indeksy misyjne. Październik 1. Nasze zadanie misyjny różaniec nawiązanie do idei MOST-u misyjnego, lektura Jk 5, 13-16; szczegółowe omówienie roli modlitwy; przypomnienie wiadomości o różańcu misyjnym; prezentacja różańców; praca w pięciu grupach dzieci wycinają kontury kontynentów i odgadują, o którym z nich jest mowa (odczytanie fragmentu o różańcu z Przesłania Jana Pawła II na 160-lecie PDMD). 64

5 1. Bez Boga tuż, tuż ani rusz! śpiew Jesteś życiem mym ; pogadanka co się dzieje z odczepionym wagonem od lokomotywy; uświadomienie potrzeby życia w łączności z Jezusem; zabawa kwiatek suchy i świeży, kwitnący zobrazowanie na ich podstawie duszy człowieka modlącego się i tego, który się nie modli; układanka wyrazowa modlitwa to. 2. Z nieba już zerka ta pasażerka przypomnienie postaci Pauliny Jaricot i jej dzieła; dzieci i żywy różaniec prezentacja m.in. Madzi Buczek, ukazanie różańca jako streszczenia Ewangelii ; zadanie na najbliższy tydzień zaproszenie bliskich i znajomych do modlitwy różańcowej w intencji misji. 3. Czego nie wiecie o misyjnym świecie? lektura bieżącego numeru Świata Misyjnego. 4. Jedyna taka niedziela w roku podstawowe wiadomości nt. Niedzieli Misyjnej, przygotowanie do jej obchodów w parafii i szkole; aktualizacja gazetki ściennej, opracowanie szczegółowego harmonogramu, wykonywanie zaproszeń do udziału w obchodach itp. 5. Panowie i panie, to dla was różaniec wykonanie różańców misyjnych, które będą sprzedawane w Niedzielę Misyjną (ew. zrobienie innych przedmiotów, fantów do loterii itp.). 6. Rówieśników z wszystkich lądów zapraszamy do pociągu nawiązanie do kolorów z różańca misyjnego i kontynentów; prezentacja potrzeb ich mieszkańców; druga część filmu Dzieci pomagają dzieciom odwiedzam brata na krańcach świata ; dodanie wagoników w kolorach kontynentów do pociągu misyjnego, wklejenie do nich buź dzieci z tych kontynentów (z gry memo ze styczniowego Świata Misyjnego). 7. Każdy święty ma swoje talenty przygotowanie do balu Holy Win zaprezentowanie sylwetek świętych i błogosławionych z krajów misyjnych z wypisaniem cech do naśladowania, przygotowanie dodatków przydatnych do przebrania stosownie do kraju pochodzenia danej postaci (i ewentualnych plakietek z krótkim opisem postaci, za którą dziecko przebrało się). 65

6 Listopad 1. W naszej pamięci są Boży święci dzieci przynoszą obrazki (ew. odręczne portrety) ulubionych świętych, opowiadając o nich i mówiąc, co im się w nich najbardziej podoba (co w nich pociąga święci mogą być kolejnym wagonikiem pociągu); animator opowiada o św. Teresie; krzyżówka z hasłem pociąg do świętości, ułożona z cech przydatnych w pracy misjonarza (również małego misjonarza warto wspomóc się Dekalogiem małego misjonarza). 2. Modlitwa, ofiary to nasze dary ofiara jako drugi element MOST-u misyjnego; lektura i analiza Jk 2, i 26; pogadanka nt. potrzeb dzieci w krajach misyjnych; burza mózgów co możemy ofiarować misjom; trzecia część filmu Dzieci pomagają dzieciom jak pomagać? ; aktualizacja gazetki. 3. Trochę wieści różnej treści lektura nowego numeru Świata Misyjnego. 4. Żeby w przedziale było wspaniale lektura nakazu misyjnego i podkreślenie odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za misje; zobrazowanie parafii jako przedziału w wagonie; odpowiedzialność wspólnoty parafialnej za misje; koło czy ognisko misyjne? porównanie pojęć z wyjaśnieniem (jeśli spotkania są realizowane jedynie w szkole, można np. ukazać grupę jako kamienny okrąg, w którym rozpala się ognisko i skupić na tym, co dzieci mogą zrobić, by zaangażować misyjnie parafię); zabawa płoniesz-gaśniesz. 5. Swego czasu pod Damaszkiem lektura opisu nawrócenia św. Pawła z Dziejów Apostolskich; układanie spisu treści do historii Apostoła Narodów; wartościowe imię próba wyszukania cech św. Pawła rozpoczynających się na litery zawarte w imieniu Paweł ; praca plastyczna mapa podróży misyjnych św. Pawła skopiowana, do samodzielnego ozdabiania; (ew. warto przedstawić, jak dziś kształtuje się wiara w Boga na terenach, do których dotarł św. Paweł); układanie listu/ modlitwy do św. Pawła. 66

7 6. Pociąg do misji, czyli dokąd? pogadanka nt. różnych form działalności Kościoła (misje, duszpasterstwo, reewangelizacja) ze wskazaniem krajów, których dany rodzaj działalności dotyczy; podkreślenie, czym są misje; aktualizacja gazetki; praca w grupach trzy papierowe serca odpowiednio z napisami misje/ duszpasterstwo/ reewangelizacja zadaniem każdej grupy jest wypisanie potrzeb kraju, którego dotyczy dana działalność. 7. Przejazd zamknięty Adwent zaczęty. Pogadanka co oznacza zamknięty szlaban; porównanie oczekiwania na otwarcie przejazdu do Adwentu i oczekiwania na przyjście Jezusa; przypomnienie Adwentu jako okresu uprzywilejowanego działalności misyjnej; wiele krajów wciąż przeżywa swój adwent oczekiwanie na Zbawiciela; przygotowanie kalendarzy adwentowych; zadanie na najbliższy tydzień (lub cały Adwent): rozgrzać wiarę drugiej osoby (dzieci otrzymują płomyki z zapisanym na odwrocie konkretnym zadaniem do wykonania). Grudzień 1. O każdej porze na Bożym torze Przypowieść o siewcy i krótka analiza; znaki drogowe (chodnik, torowisko, ścieżka rowerowa, droga ekspresowa) i pogadanka nt. poruszania się po właściwej drodze i konsekwencjach zboczenia z niej (w przypadku pociągu wykolejenie); uświadomienie, że właściwym torem dla pociągu dla misji jest słowo Boże; zabawa w pociąg (wg opisu z materiałów formacyjnych na grudzień); plakat z hasłem z Psalmu 119, Bilety do kontroli pełnienie Bożej woli Maryja jako szczególna postać dla misji (jako pierwsza zaniosła Jezusa); s- jak służba kolejny wymiar misyjnego MOST-u, Maryja jako przykład służenia innym; cierpliwe oczekiwanie burza mózgów: jak w czasie Adwentu przygotować się na przyjście Jezusa, służąc innym swoim czasem, zdolnościami itp., aktualizacja gazetki. 67

8 3. Tędy, owędy zabrzmią kolędy przypomnienie idei kolędników misyjnych, odtworzenie nagrań z ubiegłego roku (ew. obejrzenie zdjęć, internetowych filmów innych kolędników); sytuacja dzieci na Madagaskarze; rozdanie tekstów Kolędników Misyjnych, wykonanie plakatu, zaproszeń dla szkoły, parafii, ew. innych instytucji. 4. Nie dla śpiochów wstań bez fochów! przypomnienie o roratach i ich znaczeniu dla członków PDMD; przygotowanie tematu misji na jedne roraty (m.in. promocja Kolędników Misyjnych). 5. Co słychać na innych kontynentach? lektura Świata Misyjnego ; rozwiązywanie rebusów i krzyżówek; recenzja pisma z zachętą do czytania dla tych, którzy go jeszcze nie znają. 6. Tym, co zrobimy, innych ucieszymy wykonanie misyjnych pocztówek świątecznych lub innych niespodzianek. 7. Stacja: Betlejem cud tam się dzieje! biblijna opowieść o Bożym Narodzeniu; radość z narodzenia Pańskiego na różnych kontynentach zwyczaje i świętowanie na świecie. Styczeń 1. Pasażerowie ze Wschodu biblijny opis pokłonu Mędrców; podkreślenie znaczenia wydarzenia i przypomnienie symboliki przyniesionych darów; misyjny wymiar Objawienia Pańskiego; podsumowanie Kolędników Misyjnych i przygotowanie sprawozdania z tej akcji; dodanie do pociągu wagonu z napisem K+M+B Pociąg pełen artystów T jak Twórczość kolejnym wymiarem misyjnego MOST-u; podsumowanie Kolędników Misyjnych; Misyjny Dzień Dzieci przygotowanie obchodów i materiałów do sprzedaży w parafii (lub szkole), aktualizacja gazetki, ew. apel szkolny. 3. Nowy numer, nowe wieści lektura aktualnego numeru Świata Misyjnego. 4. Kiedy wagony mkną w różne strony pogadanka co się dzieje z odczepionym wagonem (można też nawiązać do zwrotnicy kolejowej 68

9 i jej działania, wspólnie poszukując jej religijnego odpowiednika, np. szatan, grzech itp.); lektura J 17, 6-26 oraz Ef 4,1-6; znaczenie jedności w działalności misyjnej; burza mózgów, rebusy lub komiks dotyczący hasła: jedność. 5. Misyjny pociąg mknie ku łakociom ewangeliczny opis rozmnożenia chleba; prezentacja smakołyków specyficznych dla różnych kontynentów, krajów misyjnych; przygotowanie słodkości z kuchni misyjnej (każdy uczestnik przynosi jakiś składnik, by zrobiony smakołyk był wspólnym dziełem). 6. Poważna sprawa wspólna zabawa podkreślenie roli wspólnoty i znaczenia wspólnego działania (np. zabawa z nitką pajęczyna lub inna sprzyjająca tematowi, np. zaznaczanie łączeń pomiędzy wagonami na pociągu misyjnym); przygotowanie balu karnawałowego (w parafii lub szkole, ewentualnie można uzgodnić z dyrekcją, by podczas szkolnego balu uczestnicy zajęć mogli przygotować swoje stoisko); warto wykorzystać motyw jedności, np. poprzez zbudowanie z pudeł wystylizowanych na cegły lub narysowania ceglanego muru na szarym papierze, by na każdej cegle uczestnicy zajęć (a także inni uczestnicy balu) wpisali swoje imię. Ocena przydatności realizowanych zajęć w odniesieniu do założonych celów Uwaga! Poniższa ocena jest jedynie wzorem, który może być dowolnie modyfikowany i rozwijany tak, aby odzwierciedlał rzeczywistość konkretnego ogniska misyjnego. Zajęcia organizowane w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 potwierdziły duże zainteresowanie dzieci tematyką misyjną. W ich toku uczniowie zgłębiali zarówno religijne aspekty działalności ewangelizacyjnej, jak również zapoznawali się z warunkami, środowiskiem życia i sytuacją swoich rówieśników żyjących na innych kontynentach. Regularny 69

10 i liczny udział w spotkaniach potwierdził potrzebę tego typu zajęć, jak również zintegrował uczestników wokół idei dziecięcej aktywności na rzecz misji, jaka podejmowana jest przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Ciekawe formy przekazu oraz aktywne metody zastosowane podczas zajęć spowodowały znaczny wzrost wiedzy uczniów i poszerzenie ich świadomości, zgodnie z założonymi celami. Obserwując ich reakcje i zaangażowanie, można stwierdzić, że szczególnie chętnie podejmowali wszelkie działania umożliwiające wykorzystywanie własnych talentów i możliwości w służbie potrzebującym. Działalność podejmowana w ramach zajęć wzbogaca nie tylko samych uczestników, ale także pozostałych uczniów to z myślą o nich przygotowywana jest regularnie gazetka misyjna. Zajęcia służą także zaktywizowaniu dzieci w reprezentowaniu szkoły poprzez udział w konkursach i publikowanie w Internecie własnych osiągnięć. Pozostają także w służbie korelacji środowisk wychowawczych, szczególnie parafii i szkoły. Należy więc stwierdzić, że organizowane zajęcia nie tylko są przydatne w aspekcie realizacji założonych celów, ale znacznie je przekraczają. W II semestrze należy więc konsekwentnie realizować założenia programowe w sposób analogiczny do dotychczas podejmowanej pracy. 70 II SEMESTR Luty 1. Najlepszy pakiet ubezpieczeń podróżnych pogadanka: niebezpieczeństwa w podróży jak się ich ustrzec? Jak przygotować się do wyjazdu, zapewniając sobie bezpieczeństwo (można w tym celu wykorzystać dowolną ofertę ubezpieczenia turystycznego); lektura Mk 4, uciszenie burzy; znalezienie odpowiedników oferty ubezpieczeniowej w wymiarze religijnym, np. ubezpieczenie od pokus, łaska przebaczenia, moc Eucharystii itp.; zwrócenie uwagi na osobę maszynisty jako tego, który musi być osobą godną zaufania; praca w grupach

11 stworzenie pakietu ubezpieczeń zapewnianego w podróży pociągiem do misji. 2. Gdy choroba się przydarza, w tym pociągu masz Lekarza lektura biblijnych fragmentów o uzdrowieniach; prezentacja działalności misjonarzy polegającej na niesieniu pomocy chorym; choroby tropikalne, z którymi borykają się misjonarze (ew. spotkanie z misjonarzem lub lekarzem). 3. Chorzy i cierpiący misje wspierający wartość cierpienia w Kościele i działalności misyjnej; historia Joanny Bigard i/lub Pilinki, prezentacja Misyjnego Apostolstwa Chorych; przygotowanie listów do chorych z prośbą o ofiarowanie cierpień w intencji misji (listy warto wręczyć kapłanom udającym się do chorych z prośbą o przekazanie). 4. Kierunek: wszystkie strony Świata (Misyjnego) lektura pozostałych stron pisma, aktualizacja gazetki, ranking artykułów każdy uczestnik po zapoznaniu się z całym numerem, wybiera dział lub rubrykę, które spodobały mu się najbardziej (od rubryki, która uzyska najwięcej głosów, zaczynamy pracę ze Światem Misyjnym w kolejnym miesiącu). 5. Obcy, któremu można zaufać lektura świadectw, listów misjonarzy opisujących trudności z przekonaniem mieszkańców krajów misyjnych do Jezusa, o którym jeszcze nie słyszeli, a wymaga się od nich, by Mu zaufali; praca samodzielna indywidualne dokończenie (w punktach) modlitwy: Jezu, ufam Tobie, bo ; ufnościomierz. 6. Pasażerowie godni najwyższego zaufania giełda definicji pojęcia zaufanie ; nawiązanie do poprzedniego spotkania; słoneczko cechy, postawy i zachowanie charakteryzujące osobę godną zaufania; zabawa tocząca się opowieść wspólne ułożenie historii, której pierwszym zdaniem będzie przysłowie chińskie: Strach zapukał do drzwi, otworzyło zaufanie, za drzwiami nie było nikogo (każdy uczestnik spotkania kolejno wymyśla następne zdanie, starając się utworzyć spójną, logiczną całość). 7. Misyjny MOST na Wielki Post podkreślenie okresu Wielkiego Postu jako czasu uprzywilejowanego dla misji; II Niedziela 71

12 Wielkiego Postu i jej obchody w parafii; powtórzenie wiadomości nt. MOST-u misyjnego; ułożenie harmonogramu działań w Wielkim Poście w zakresie modlitwy, ofiar, służby i twórczości, umieszczenie informacji na gazetce. Marzec 1. Semafor wróży przerwę w podróży prezentacja semaforów kształtowych i świetlnych (zdjęcia, prezentacja multimedialna); omówienie ich funkcji; omówienie przyczyn zatrzymywania się na drodze do nieba (grzech, niedowiarstwo, brak modlitwy itp.) oraz metodą szczepionki sposobów zaradzenia im; kolorowanka semafor świetlny, którego lampy uczniowie kolorują na czerwono ( stój! ), zapisując obok swe postanowienie poprawy i sposób zadośćuczynienia za swe postępowanie (ew. powiązanie spotkania z rekolekcjami wielkopostnymi). 2. Moc misyjnego nakazu czynić uczniami od razu! lektura Mt 28, i analiza graficzna poprzez pracę w grupach (wg opisu z materiałów formacyjnych na marzec). 3. Boży konduktorzy sylwetki o. Zbyszka Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy w sposób szczególny złożyli świadectwo swej wiary; wywiady z nimi (wraz z wymyślonymi wskazówkami dla małych misjonarzy i wszystkich ochrzczonych, zobowiązanych do odpowiedzialności za misje. 4. Jak zawsze atrakcyjny kolejny Świat Misyjny lektura nowego numeru pisma, rozpoczęta od rubryki wybranej w lutym przez uczestników zajęć jako najchętniej czytanej. 5. Palemki swe mamy, Króla przywitamy biblijny opis wjazdu do Jerozolimy; religijność w krajach misyjnych i w Polsce zwrócenie uwagi na to, że często w krajach o długich tradycjach chrześcijańskich obserwuje się dziś odchodzenie od praktyk religijnych, a nawet występowanie przeciw wierze, podczas gdy ci, którzy niedawno poznali Jezusa, przeżywają radośnie swą wiarę; nawiązanie do słów Jezusa z Mt 23, 37 oraz Łk 4,24. 72

13 Przypomnienie, że wiara jest fundamentem skutecznej działalności misyjnej. Wykonanie palemek misyjnych. 6. Pan wzywa nas to misji czas analiza powiedzenia śpiesz się powoli ; pogadanka - zgubne konsekwencje pośpiechu; środki ostrożności niezbędne w pociągu misyjnym zabawa ruchowa; praca plastyczna zegar czas misji. 7. Ważny przystanek wielkanocny ranek lektura J 20, 1-18 i 1 Kor 15, 3-22; Zmartwychwstanie fundamentalną prawdą wiary i motywem działalności misyjnej; praca z tekstem uczniowie w parach lub grupach wypisują z wysłuchanych biblijnych fragmentów najważniejsze ich zdaniem treści w formie haseł; pocztówki wielkanocne z fragmentami biblijnymi o Zmartwychwstaniu (można wręczyć je misjonarzowi). Kwiecień 1. Miłosierne czyny św. Faustyny apostołka Bożego Miłosierdzia i jej dzieło; uczynki miłosierdzia kalambury (ew. na odwrocie smutnych buziek zapisane konkretne problemy dzieci z krajów misyjnych lub ilustracje pasujące do uczynków miłosiernych); ślady miłosierdzia odrysowywanie ręki i zapisanie dobrego uczynku, który będzie podejmowany w najbliższym tygodniu. 2. Błogosławieni, choć oddaleni pogadanka na bazie biblijnego tekstu o niewiernym Tomaszu; odniesienie słów Jezusa Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli do osób z krajów misyjnych; analiza sytuacji na misjach mapa świata; udział polskich misjonarzy w dziele misyjnym; układanie modlitw w intencji nowo ochrzczonych w krajach misyjnych. 3.Miłosierdzie dla nas i całego świata przypowieść o synu marnotrawnym; alternatywne zakończenie co mogłoby się stać, gdyby: A. syn nie postanowił wrócić do domu ojca? B. ojciec nie przyjął marnotrawnego syna? Praca plastyczna wykonanie fragmentu torów z napisem: MIŁOSIERDZIE (można wykorzystać do pracy pocztówki misyjne z błogosławieństwami). 73

14 4. Co nowego wiecie o misyjnym świecie? lektura bieżącego numeru Świata Misyjnego ; praca plastyczna nawiązująca do treści zawartych w czasopiśmie. 5. W ostatniej chwili bilet kupili przypowieść o robotnikach w winnicy i jej omówienie; historie nawróconych mieszkańców krajów misyjnych, którzy odnaleźli Jezusa w późnym czasie swego życia, ale odkąd Go poznali, wiernie Mu służyli, a swym postępowaniem zasłużyli na życie wieczne w niebie; przypomnienie; doczepienie wagonika z tymi postaciami. 6. W misyjnym warsztacie swój talent poznacie przygotowanie dowolnych przedmiotów z warsztatu małego misjonarza lub smakołyku z kuchni misyjnej. 7. To, co się mnoży, gdy się je dzieli lektura opowiadań, których bohater potrafił dzielić się posiadanym dobrem, przez co miał jeszcze więcej radości i przeciwnie: ktoś, kto chciał zachować tylko dla siebie określone dobro, tracił wszystko. Pisanie listu do znajomych (ewentualnie lokalnych przedsiębiorstw, firm) z prośbą o wsparcie misji z przypomnieniem, że nawet drobna pomoc udzielana regularnie i przez wiele osób daje wielkie efekty. Maj 1. Stacja: kapliczka przypomnienie obrazów Madonny świata ; praca plastyczna wykonanie kapliczek lub ram do obrazków wizerunków Maryi z różnych stron świata, z uwzględnieniem specyfiki twórczości z danego kontynentu. 2. Królowa Polski i całego świata kult maryjny w krajach misyjnych; wypowiedzi misjonarzy (listy, artykuły, książki); kraje misyjne, które uroczyście obrały Maryję swą Królową; ew. poezja maryjna lub inna twórczość literacka poświęcona Maryi na innych kontynentach; święci z misji, którzy byli gorliwymi czcicielami Matki Bożej. 3. W pociągu gości mnóstwo radości I Komunia Święta jako wielka radość w parafii; przypomnienie idei pomocy misjom udzielanej przez dzieci pierwszokomunijne. 74

15 4. Każdy dobry gest wielkim skarbem jest przygotowanie dowolnych przedmiotów proponowanych w warsztacie małego misjonarza jako niespodzianek dla dzieci pierwszokomunijnych, które zdecydują się na złożenie ofiary na potrzeby misji; aktualizacja gazetki. 5. Radość zanosi, kto Boga głosi zabawa jedzie pociąg z daleka biletem do zabawy jest wymienienie dowolnego wydarzenia biblijnego; uświadomienie, że dla mieszkańców krajów misyjnych spotkanie misjonarza odmienia ich życie, wnosi radość; praca plastyczna drzewko szczęścia, na którego listkach dzieci zapisują, jaką radość przyniósł misjonarz (np. założenie szkoły, przywiezienie żywności, zbudowanie kościoła itp.). Inspiracje do wypowiedzi na listkach można znaleźć w listach misjonarzy lub archiwalnych numerach Świata Misyjnego. 6. Przed nami drogi szmat zwiedzamy misyjny świat lektura nowego numeru Świata Misyjnego ; zapoznanie z krajem opisywanym w danym numerze; rozwiązywanie zadań rebusów, zagadek; praca w parach wykonanie krzyżówki z hasłem Świat Misyjny (hasła poziome mogą pochodzić z aktualnego numeru pisma, warunkiem koniecznym jest, by dotyczyły misji). 7. Nie stój jak posąg, gdy czeka pociąg pogadanka nt. tego, co zachęciło dzieci do zaangażowania się w sprawy misji; słoneczko wypisywanie wszystkich motywów przystąpienia do PDMD; rebus z hasłem: zapał; uświadomienie potrzeby zapalania innych swym entuzjazmem do pomocy misjom; praca w grupach przygotowywanie ogłoszenia lub reklamy zachęcających do zaangażowania na rzecz misji. Czerwiec 1. Tyle energii z Bożych baterii doświadczenie: kolejka elektryczna bez podłączenia do prądu pogadanka nt. różnych źródeł energii; lektura J 6, 30-35; ukazanie Eucharystii jako źródła Bożej energii; historia Imeldy Lambertini; krzyżówka z hasłem: wdzięczność. 75

16 2. Dzielić się chlebem pod jednym niebem w punkcie wyjścia rozmowa (ew. ilustracje, zasady) obowiązujące w przedziale restauracyjnym WARS; uświadomienie, że i pociąg misyjny umożliwia posilenie się chlebem z nieba; śpiew: Dzielmy się wiarą jak chlebem ; przypomnienie postaw eucharystycznych (jedności, miłości, dziękczynienia itp.) i ich wymiar misyjny. 3. Nieznane strony Świata Misyjnego lektura pominiętych do tej pory stron pisma; praca w parach każda para otrzymuje konkretny fragment do uważnego przeczytania i układa do niego 5 pytań; następnie na forum każdy zadaje trzy ułożone pytania swemu partnerowi (warto ułożyć więcej na wypadek, gdyby pytania powtarzały się u obu osób z danej pary). 4. Przed rokiem stanął na stacji pociąg misyjnej relacji wspomnienie Kongresu Misyjnego 2015 oglądanie nagrań, zdjęć z wydarzenia; wspomnienie dziecięcej stacji kongresowej na warszawskim Torwarze; pisanie wspomnień z tamtego dnia (dzieci, które nie uczestniczyły, mogą napisać, jak wyobrażają sobie takie wydarzenie lub czemu chciałyby tam się znaleźć). 5. To co ważne w pamięci zawsze będzie się kręcić pogadanka: pamięć o tym, co otrzymaliśmy, przyczyną wdzięczności (np. wspomnienie prezentu, który najbardziej ucieszył); amnezja i jej skutki (także w wymiarze duchowym); przygotowanie gry memo z hasłami i symbolami dotyczącymi Bożej dobroci. 6. Choć było jak najmilej, wysiadamy za chwilę podsumowanie całorocznej pracy; pogadanka nt. co uczestnikom najbardziej podobało się w ciągu roku; przygotowanie sprawozdania z pracy. 7. Za chwilę wyruszamy za morza i oceany lektura lub odsłuchanie dowolnej baśni z tomu Bajki zza mórz i oceanów ; analiza utworu; zwrócenie uwagi na osoby przygotowujące się do misji przypomnienie o modlitwie w ich intencji. 8. Bilet na całe życie (wielokrotnego użycia) przypomnienie, że chrzest ( bilet do misyjnego pociągu ) każdego czyni odpowiedzialnym za misje w nieograniczonym czasie; karta miejska (bilet zakodowany 76

17 na karcie magnetycznej) i konieczność doładowania jako analogia do Eucharystii i potrzeby czerpania z Bożego źródła; prezentacja możliwości (dla osób w każdym wieku) zaangażowania misyjnego. Ocena przydatności realizowanych zajęć w odniesieniu do założonych celów Uwaga! Poniższa ocena jest jedynie wzorem, który może być dowolnie modyfikowany i rozwijany tak, aby odzwierciedlał rzeczywistość konkretnego ogniska misyjnego. Realizując program zajęć misyjnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 zorganizowano 36 spotkań, zróżnicowanych zarówno pod względem przekazywanych treści, jak i organizacji oraz stosowanych metod. Dzieci chętnie uczestniczyły w spotkaniach, angażując się w rozmaite formy współpracy w działalności misyjnej. Poznały również zasady aktywności na rzecz ewangelizacji i jej konkretne rozwiązania praktyczne, które mogą podejmować, stosownie do swego wieku i możliwości. W trakcie zajęć dzieci wykazywały zainteresowanie kulturą i zwyczajami mieszkańców innych kontynentów oraz środowiskiem ich życia. Pogłębiły także dotychczas znane sobie treści, odkrywając nowy misyjny wymiar swego powołania chrześcijańskiego, szczególnie poprzez odniesienie do Kościoła jako pociągu. Cykl podejmowanych spotkań przyczynił się do wzrostu wiedzy uczniów zarówno religijnej, szczególnie w zakresie chrześcijańskiego powołania misyjnego, jak również dotyczącej problemów współczesnego świata. Przeprowadzone spotkania kształtowały także wrażliwość dzieci na problemy ich rówieśników z odległych krajów, czego wyrazem były m.in. rozmaite inicjatywy, w które włączali się uczestnicy spotkań, a także wykorzystywanie własnych talentów w służbie potrzebującym. Podsumowując należy stwierdzić, że zajęcia misyjne okazały się niezmiernie przydatne, zaś założone cele zostały w pełni zrealizowane. 77

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2016/2017 WRZESIEŃ Sobota 10. 09. 2016 r. Szkoła Polska Poniedziałek 19. 09. 2016 r. Godz. 19 30 - Kościół Rozpoczęcie katechezy Spotkanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Program godzin karcianych realizowanych na podstawie Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci 2014/2015 Ojcze nasz

Program godzin karcianych realizowanych na podstawie Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci 2014/2015 Ojcze nasz Program godzin karcianych realizowanych na podstawie Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla Dzieci 2014/2015 Ojcze nasz Wzorem ubiegłego roku szkolnego, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom katechetów, którzy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. RENNWEG ROK 2014/2015 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. RENNWEG ROK 2014/2015 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. RENNWEG ROK 2014/2015 WRZESIEŃ Poniedziałek 22. 09. 2014 r. Godz. 20 00 Kościół Spotkanie z rodzicami: Zadania rodziców w przygotowaniu dziecka do I Komunii Świętej;

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Na rozpoczęcie. Spotkanie ze Słowem Bożym J 3, 16

Wrzesień. Na rozpoczęcie. Spotkanie ze Słowem Bożym J 3, 16 Wrzesień Temat: Pociąg do misji WIARA Hasło: Bóg mnie wybrał i powołał na swojego apostoła. Postać: św. Kizito Cele: Dziecko wie, że chrzest złączył je z Jezusem, dał mu godność dziecka Bożego i włączył

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 :

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 : Spragnieni wody i miłości Scenariusz lekcji religii przygotowującej do Kolędników Misyjnych 2014 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie potrzeby działalności misyjnej w Indiach; zachęcanie uczniów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum

Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum Do przedmiotu: Religia Dla klasy: IV technikum Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 26 Środki dydaktyczne: podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Uczeń trwa we wspólnocie z Jezusem i z innymi. Uczeń potrafi się wyciszyć. Uczeń uważnie słucha słów Pana Boga.

Uczeń trwa we wspólnocie z Jezusem i z innymi. Uczeń potrafi się wyciszyć. Uczeń uważnie słucha słów Pana Boga. Lp. Temat lekcji Cele katechetyczne wymagania ogólne Treści nauczania wymagania szczegółowe Wiedza Umiejętności Metody Środki dydaktyczne Umiejętności z podstawy programowej 1. Jesteśmy rodziną kochającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie)

JEZUS NAS KOCHA. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. (dzieci siedmioletnie) JEZUS NAS KOCHA Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (dzieci siedmioletnie) Kielce 206 Drodzy Rodzice! Z przyjemnością oddajemy do rąk Waszych dzieci podręcznik do nauki religii w klasie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 8, 9 i 10 marca 2010 r.

PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 8, 9 i 10 marca 2010 r. PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie 8, 9 i 10 marca 2010 r. I. TEMAT: BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI II. CELE: główny: realizacja Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I BÓG NASZYM OJCEM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I BÓG NASZYM OJCEM I. Ja i mój Bóg Semestr I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA I BÓG NASZYM OJCEM rozumie, że Bóg jest najważniejszym członkiem wymieni kilka modlitw potrafi narysować swoją potrafi uzasadnić, że poprzez

Bardziej szczegółowo

Październik. Na rozpoczęcie. Spotkanie ze Słowem Bożym Jk 5, 13-16

Październik. Na rozpoczęcie. Spotkanie ze Słowem Bożym Jk 5, 13-16 Październik Temat: Pociąg do misji MODLITWA Hasło: Bądź w kontakcie z Panem Bogiem, a nie stracisz sił na drodze. Postać: sł. Boża Paulina Jaricot Cele: Dziecko wie, że człowiek ma ograniczone możliwości

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

WZRAstAMy W MIŁoścI JAk JAN PAWEŁ II. MARZEc

WZRAstAMy W MIŁoścI JAk JAN PAWEŁ II. MARZEc MARZEc i. spotkanie formacyjne Temat: Wzrastamy w miłości jak Jan Paweł II Hasło: Kto bardzo miłuje, ten skarby zyskuje. Cel: Uświadamiamy dzieciom wielkie znaczenie miłości w życiu Pana Jezusa, także

Bardziej szczegółowo

Lekcja języka polskiego

Lekcja języka polskiego Realizacja zadania: Europejskie Święta Bożego Narodzenia Lekcja języka polskiego Temat: Tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich. Lekcja odbyła się 6.12.2010r. w klasach VIC,D,E. Cele: poznanie

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przygotowująca dzieci do Światowego Dnia Misyjnego

Wprowadzenie. Przygotowująca dzieci do Światowego Dnia Misyjnego Katecheza Przygotowująca dzieci do Światowego Dnia Misyjnego (Niedzieli Misyjnej) Temat: Spragnieni wody i miłości Cele katechetyczne wymagania ogólne: uświadomienie zobowiązań wynikających z nakazu misyjnego

Bardziej szczegółowo

WIARA WSPÓLNOTY CHRYSTUS UCZY NAS WIARY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ na rok szkolny 2010/2011

WIARA WSPÓLNOTY CHRYSTUS UCZY NAS WIARY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ na rok szkolny 2010/2011 WIARA WSPÓLNOTY CHRYSTUS UCZY NAS WIARY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ na rok szkolny 2010/2011 opracował Dariusz Skibicki na podstawie obowiązującego programu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców I. Kocham Pana Boga i rodziców prawd wiary: przyroda, człowiek, rodzina są dziełem i darem kochającego nas Boga; w sakramencie chrztu Bóg okazał nam swoją miłość. Wskazanie dzieciom potrzeby okazywania

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM

BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I FILIACH BIBLIOTECZNYCH (20.01.14 r. - 31.01.14 r. ) PLAN ZAJĘĆ I ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY p.n. BIBLIOTEKA MOIM PRZYJACIELEM BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTKU 20

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4 Temat: Pozory często mylą czy wszystkie czarownice są złe?

Scenariusz zajęć nr 4 Temat: Pozory często mylą czy wszystkie czarownice są złe? Scenariusz zajęć nr 4 Temat: Pozory często mylą czy wszystkie czarownice są złe? Cele operacyjne: Uczeń: czyta baśń M. Strzałkowskiej Plaster Czarownicy z podziałem na role, określa czas i miejsce akcji

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY WPROWADZENIE Podczas gdy uwaga przedszkolaków skupia się przede wszystkim na życiu w ich bezpośrednim otoczeniu, dzieci

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

BLISCY KOŚCIOŁOWI SPOTKANIE Z BOGIEM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY DLA KLASY I-II GIMNAZJUM SPECJALNEGO na rok szkolny 2010/2011

BLISCY KOŚCIOŁOWI SPOTKANIE Z BOGIEM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY DLA KLASY I-II GIMNAZJUM SPECJALNEGO na rok szkolny 2010/2011 BLISCY KOŚCIOŁOWI SPOTKANIE Z BOGIEM ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY DLA KLASY I-II GIMNAZJUM SPECJALNEGO na rok szkolny 2010/2011 opracował Dariusz Skibicki na podstawie obowiązującego programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo