REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? 1. Projekt W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? realizowany jest przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację Narodowego Banku Polskiego i finansowany z przekazanych przez nią środków. 2. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy studentów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz społeczności lokalnych w zakresie zarządzania finansami osobistymi, w tym racjonalnego korzystania z dostępnej oferty produktów bankowych. 3. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są studenci ekonomii, bankowości, finansów bądź pokrewnego kierunku ze wszystkich uczelni w Polsce i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz ze szkół współpracujących z Fundacją Narodowego Banku Polskiego w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Pośrednimi odbiorcami są społeczności lokalne (nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, w których realizowane będą warsztaty edukacyjne dla uczniów i lokalne media). 4. Głównym założeniem projektu jest przeszkolenie grupy osiemdziesięciu studentów ekonomii, bankowości, finansów bądź pokrewnego kierunku z zakresu zarządzania finansami osobistymi, w tym racjonalnego korzystania z dostępnej oferty produktów bankowych oraz realizacja podejmujących tę tematykę, warsztatów edukacyjnych, dla uczniów ze szkół z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz ze szkół współpracujących z Fundacją Narodowego Banku Polskiego w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim. 5. W ramach projektu W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? przewidziane są szkolenia dla 80 studentów. Każdy student weźmie udział w 24 godzinnym szkoleniu czyli w jednym, trzydniowym, weekendowym zjeździe szkoleniowym trwającym od piątku do niedzieli. W ramach projektu odbędą się dwa zjazdy szkoleniowe każdy dla 40 studentów. Zjazdy odbędą się w Lublinie w dwóch terminach: I zjazd czerwca 2013r., II zjazd czerwca 2013r. Każdy zjazd szkoleniowy obejmuje 24 godziny warsztatowe i jest podzielony na siedem modułów tematycznych. a) Moduł dotyczący wiedzy teoretycznej z zakresu bankowości, produktów bankowych oraz możliwych korzyści i ryzyku z nimi związanym - wykład (3h); b) Moduł case study z tematyki projektu - warsztat (5h); c)moduł praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu bankowości, produktów bankowych - warsztat (5h); d) Metody aktywizujące (integracja, praca z grupą, gry i zabawy pomagające w realizacji warsztatów dla uczniów) warsztat (3h); e) Przygotowanie autorskich scenariuszy projektów edukacyjnych dla uczniów warsztat (4h); f) Giełda szkół - oferta placówek edukacyjnych chętnych do realizacji projektów (2h); Strona 1 z 5

2 g) Moduł formalny, podczas którego zostaną przekazane informacje na temat realizatorów projektu, zasad i dokumentacji obowiązującej w realizowanym działaniu (2h). 6. Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci ekonomii, bankowości, finansów bądź pokrewnego kierunku bez względu na rodzaj uczelni, tryb studiów bądź miejsce zamieszkania. Osoby posiadające numer PESEL. 7. Rekrutacja 80 studentów do projektu rozpoczyna się 06 maja 2013r. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na do 05 czerwca 2013r. (włącznie). 8. Za analizę nadesłanych zgłoszeń i kwalifikację do dalszej części projektu odpowiedzialny jest zespół Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 9. Wyniki rekrutacji zamieszczone będą 06 czerwca 2013r. na stronie natomiast osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 10. Osoby nadsyłające zgłoszenia do projektu potwierdzają, że dane dotyczące ich osoby są zgodne z prawdą. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?. 11. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma podczas szkolenia materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 12. Szkolenia dla studentów są bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu studentów do ośrodka szkoleniowego, wyżywienia (dwa śniadania, dwa obiady, dwie kolacje) oraz noclegu (dwie doby) w ośrodku szkoleniowym wybranym przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. 13. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zwrot kosztów przejazdu na nie (tam i z powrotem). Refundowane będą koszty podróży w klasie 2 pociągu (z wyjątkiem pociągów ekspresowych), autobusem kursowym lub autobusem pospiesznym komunikacji publicznej. Bilety powinny być zakupione z przysługująca ulgą ustawową studencką (studenci do ukończenia 26 roku życia). Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie prawidłowo uzupełnionego, otrzymanego na zjeździe szkoleniowym Zestawienia kosztów przejazdów oraz dołączonych biletów uporządkowanych i spiętych wg daty i trasy przejazdu. Termin nadsyłania do Fundacji Rozwoju Wolontariatu poprawnie uzupełnionego Zestawienia kosztów przejazdów wynosi do 14 dni po zakończeniu szkolenia, w którym uczestniczył student/ka. 14. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w całym 24 godzinnym szkoleniu. Jego obecność będzie weryfikowana na podstawie listy obecności na każdym z 7 modułów szkoleniowych. 15. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w ewaluacji projektu, w tym uzupełniania ankiet ewaluacyjnych. 16. Warunkiem udziału w dalszej części projektu jest przystąpienie do programu PROJEKTOR wolontariat studencki przez rejestrację w elektronicznej bazie Programu 17. Uczestnik projektu po udziale w szkoleniu zobowiązuje się do zrealizowania minimum 1 (jednego) warsztatu edukacyjnego dla uczniów (projektu wakacyjnego) o tematyce Strona 2 z 5

3 zgodnej ze szkoleniem w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki do 30 września 2013r. Warsztat edukacyjny (projekt wakacyjny) musi przebiegać zgodnie z Regulaminem programu PROJEKTOR wolontariat studencki z pominięciem zapisów wymienionych poniżej. 18. Warsztat edukacyjny realizowany jest przez grupę 2 studentów wolontariuszy. W założeniu warsztat trwa cztery dni, codziennie zajęcia trwają 5 godzin zegarowych. Czwarty dzień jest dniem podsumowującym warsztat i ma formułę otwartą. 19. Warsztat edukacyjny musi być zalogowany w elektronicznej bazie programu PROJEKTOR wolontariat studencki przed rozpoczęciem jego realizacji. W nazwie logowanego warsztatu wymagane jest wybranie kategorii W banku, w sejfie czy w skarpecie. 20. Liderzy warsztatów realizowanych w ramach projektu W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? zobowiązani są do informowania Regionalnych Koordynatorów Programu o szczegółach zaplanowanych warsztatów (termin, miejsce, uczestnicy) na 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, do sprawnego rozliczania przejazdów oraz faktur za materiały (do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu) oraz do zbierania dokumentacji działań grupy (Raport merytoryczny warsztatu, scenariusze zajęć, dokumentacji fotograficznej oraz informacji o zaangażowaniu mediów i społeczności lokalnych w projekt). 21. Każda grupa wolontariuszy realizująca warsztat edukacyjny zobowiązana jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu do przesłania do Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu na nośniku elektronicznym (CD, DVD) scenariusza zajęć i Raportu merytorycznego warsztatu. 22. W ramach projektu zostanie ogłoszony konkurs w dwóch kategoriach: A) Najciekawszy scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów dotyczącego tematyki projektu spośród nadesłanych scenariuszy Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac. Ich autorzy otrzymają pamiątkowe nagrody. Komisja zachowuje prawo do określenia ilości nagrodzonych osób. B) Promocja projektów edukacyjnych wśród mediów i społeczności lokalnych na podstawie informacji zamieszczonych w Raporcie merytorycznym warsztatu tj. liczby udokumentowanych (wycinki, linki, nagrania itp.) doniesień medialnych (prasowych, internetowych, radiowych, telewizyjnych) Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców w tej kategorii konkursowej. Laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody. Komisja zachowuje prawo do określenia ilości nagrodzonych osób. 23. Realizator projektu ma prawo do wykorzystania utworów powstałych w trakcie realizacji projektu (dokumentacja fotograficzna, filmowa, scenariusze zajęć itp.) do celów edukacyjnych i promocyjnych. 24. Po zakończeniu warsztatu edukacyjnego Lider grupy zobowiązany jest dostarczyć na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu rozliczenie finansowe warsztatu (tj. prawidłowo wypełnione Zestawienie kosztów przejazdów wraz z dołączonymi biletami uporządkowanymi i spiętymi wg daty i trasy przejazdu oraz faktury za zakup materiałów na warsztat) oraz Raport merytoryczny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu. Adres Biura Fundacji: Fundacja Rozwoju Wolontariatu Strona 3 z 5

4 Lublin. 25. Na każdy realizowany warsztat edukacyjny dla uczniów grupa realizująca może przeznaczyć maksymalnie 350,00 zł brutto. Z czego na zakup materiałów dydaktycznych możesz przeznaczyć maksymalnie 150,00 zł brutto, a na zakup produktów spożywczych maksymalnie 200,00 zł brutto. Wydatki ponad tę kwotę nie będą zwracane przez Realizatora Programu. Szczegóły w punkcie nr Regulaminu projektu. 26. Na każdy realizowany warsztat edukacyjny dla uczniów można zakupić materiały dydaktyczne związane z tematyką projektu do kwoty 150,00 zł brutto. Realizator Projektu zwraca pieniądze na podstawie załączonych faktur wystawionych na: Fundacja Rozwoju Wolontariatu Lublin NIP Każda z nadesłanych faktur winna być opisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: - numer i rodzaj projektu, - imię i nazwisko Lidera, -dane dotyczące konta, na które należy przelać pieniądze (tj. imię, nazwisko właściciela konta, adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym oraz numer konta), - dopisek W banku, w sejfie czy w skarpecie. 28. Każda grupa realizująca warsztat edukacyjny dla uczniów ma możliwość zakupienia produktów spożywczych, które będą wykorzystywane podczas działań oraz w trakcie dnia podsumowującego. Grupa ma do wykorzystania na realizację jednego warsztatu maksymalnie 200,00 zł brutto. Realizator Programu zwraca pieniądze na podstawie załączonych faktur wystawionych na: Fundacja Rozwoju Wolontariatu Lublin NIP Każda z nadesłanych faktur winna być opisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: - numer i rodzaj projektu, - imię i nazwisko Lidera, -dane dotyczące konta, na które należy przelać pieniądze (tj. imię, nazwisko właściciela konta, adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym oraz numer konta), - dopisek W banku, w sejfie czy w skarpecie - wyżywienie. 30. Lider warsztatu edukacyjnego zobowiązany jest przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu prawidłowo wypełnione Zestawienie kosztów przejazdu zaopatrzone w odpowiednie pieczęcie i podpisy ze szkoły, w której odbywał się warsztat. Jest to potwierdzenie pobytu grupy w placówce. Do Zestawienia kosztów przejazdu należy dołączonych bilety uporządkowane i spięte wg daty i trasy przejazdu. W Zestawieniu kosztów przejazdu należy zamieścić imię i nazwisko Lidera grupy, numer i rodzaj projektu oraz dopisek W banku, w sejfie czy Strona 4 z 5

5 w skarpecie. Pod tabelą Lider grupy wypełnia informacje dotyczące danych osoby, na której konto należy przelać zwrot kosztów podroży. Poprawne dane zawierają: - imię i nazwisko właściciela konta, - adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym, - numer konta, - podpis Lidera grupy. Refundowane będą koszty podróży w klasie 2 pociągu (z wyjątkiem pociągów ekspresowych), autobusem kursowym lub autobusem pospiesznym komunikacji publicznej. Bilety powinny być zakupione z przysługująca ulgą ustawową studencką (studenci do ukończenia 26 roku życia). 31. Każdy student biorący udział w warsztacie edukacyjnym realizowany w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki objęty jest ubezpieczeniem OC NNW, ma zapewnione wyżywienie oraz nocleg na koszt Programu. 32. Bezpośrednimi opiekunami warsztatów edukacyjnych są Regionalni Koordynatorzy Programu PROJEKTOR wolontariat studencki. 33. Po zrealizowaniu przez uczestnika założeń projektu (szkolenie oraz realizacja i prawidłowe rozliczenie warsztatu edukacyjnego dla uczniów) zostanie wystawione zaświadczenie (certyfikat) o ukończeniu projektu podpisane przez Prezesa Fundacji Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 34. Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość udziału w spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się w listopadzie 2013 roku. O dokładnej dacie i miejscu spotkania uczestnik będzie powiadomiony drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 35. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie projektu W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na 36. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem projektu są rozstrzygane przez Realizatora projektu. Strona 5 z 5

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL

Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL MŁODY NOBEL to kampania edukacyjna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu zachęcająca dzieci i młodzież z małych miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich REGULAMIN projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO Regulamin IV edycji Dnia Otwartego w DLA Piper pod nazwą "OPEN DAY" I. ORGANIZATOR I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO DNIA OTWARTEGO 1 Organizatorem dnia otwartego DLA Piper "OPEN DAY" ("Dzień Otwarty") jest

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo