KWB TURÓW. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. najlepszą firmą sektora elektroenergetycznego na liście 500 dziennika "Rzeczpospolita"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWB TURÓW. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. najlepszą firmą sektora elektroenergetycznego na liście 500 dziennika "Rzeczpospolita""

Transkrypt

1 wieści z oddziału KWB TURÓW DODATEK DO MAGAZYNU PRACOWNIKÓW PGE nr 4 (14) maj 2011 Turów Wicemistrzem Polski! str. 6 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. najlepszą firmą sektora elektroenergetycznego na liście 500 dziennika "Rzeczpospolita" Uroczysta Gala ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów dla największych polskich firm odbyła się 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Podczas Gali Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. reprezentował Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Pan Marek Szostek. Lista 500 to prestiżowe zestawienie przygotowywane przez redakcję dziennika Rzeczpospolita". Klasyfikacja przedsiębiorstw jest przeprowadzana pod względem kapitalizacji i przychodów. Warunkiem znalezienia się w tym prestiżowym gronie było osiągnięcie dobrych wyników finansowych za rok Źródło: PGE maj 2011» EK press

2 Z Oddziału Mocne wsparcie Zespołów Projektowych, czyli kolejny krok w zarządzaniu projektami Kierownik Działu Zarządzania Projektami, Sylwester Łukjanowicz, wyjaśnia czym dokładnie jest SOPL i jak bardzo ułatwi nam pracę. 1. Wdrożenie Wraz z rozpoczęciem obchodów zeszłorocznej Barbórki w KWB Turów wystartował System Obsługi Projektów Lokalnych (SOPL) wspierający zarządzanie projektami w naszym Oddziale. Głównym powodem jego wdrożenia była konieczność eliminacji ograniczeń dotychczasowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wspierających realizację projektów, tj. problemy w szybkim dostępie do bieżących informacji na temat stanu realizacji projektów czy też zbyt długi czas obiegu dokumentów uniemożliwiający szybkie podejmowanie decyzji. Prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu realizowane były w ramach projektu lokalnego Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami lokalnymi (IT-02) i trwały - od opracowania koncepcji funkcjonowania systemu do przeszkolenia użytkowników dni roboczych. Warto przy tym zaznaczyć, że projekt został w całości zrealizowany przez pracowników KWB Turów, przy użyciu dostępnych w Oddziale zasobów. Ponadto jest to pierwsze wdrożenie tego typu systemu w PGE GiEK S.A. Do jego budowy wykorzystano środowisko Microsoft SharePoint - najpopularniejszą obecnie platformę do tworzenia portali korporacyjnych w oparciu o strony internetowe oraz bazę danych MS SQL 2005 Serwer. Narzędzia te wcześniej posłużyły do budowy portalu KWB Turów udostępniającego m.in. książkę telefoniczną, zarządzenia i wnioski oraz aplikację Pionu DT. W ramach wdrożenia systemu przeszkolone zostały 52 osoby, w tym członkowie 7 zespołów realizujących projekty w Oddziale oraz przeszkoleni z metodyki TenStep Sponsorzy Projektów. Szkolenia prowadzone były w dwóch częściach: teoretycznej na której omówiono budowę i funkcjonalność systemu oraz praktycznej w trakcie której ćwiczono obsługę poszczególnych funkcji. Analogiczne szkolenia będą prowadzone dla każdego nowo powołanego Zespołu Projektowego. 2. Struktura i funkcje W trakcie prac nad systemem szczególny nacisk położono na ścisłe dostosowanie jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb poszczególnych Uczestników Projektów. Dzięki temu każdy z nich został wyposażony w indywidualne witryny, w skład których wchodzą: Witryna Centrum raportowania za pomocą kolorowej sygnalizacji wspomaga Dyrektorów Pionów w bieżącym monitorowaniu i informowaniu o stanie realizacji wszystkich uruchomionych projektów. Witryna Centrum zarządzania umożliwia Sponsorom Projektów monitorowanie stanu realizacji projektów, w których pełnią funkcję nadzorczą. Dodatkowo witryna umożliwia obsługę dokumentów przesłanych przez Kierowników Projektów w zakresie zarządzania projektem wytworzonych w ramach elektronicznego obiegu dokumentów. Witryna Projektu stanowi centrum wymiany informacji w projekcie, w ramach którego Zespół Projektowy może publikować bieżące informacje na temat projektu i wytworzone w jego ramach dokumenty, zaplanować spotkanie, a nawet podyskutować na forum. Witryna Działu SP wspiera Dział Zarządzania Projektami (SP) w prowadzeniu i zarządzaniu projektową bazą wiedzy. Ponadto System SOPL udostępnia witrynę główną, na której każdy pracownik Oddziału może zapoznać się z wiedzą z zakresu zarządzania projektami. Zakres funkcjonalny Systemu SOPL został zbudowany na bazie wytycznych wynikających z obowiązującej w KWB Turów "Metodyki zarządzania projektami". Wśród jego wielu interesujących funkcji szczególną uwagę zwraca elektroniczny obieg dokumentów (ang.: workflow) umożliwiający elektroniczne tworzenie, przesyłanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych w ramach zespołów. Realizowany jest on w obszarze raportowania, zarządzania zmianą zakresu oraz zarządzania problemem krytycznym. Dzięki temu rozwiązaniu udało się całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów, co pozwoliło m.in. na zmniejszenie kosztów ich dystrybucji oraz znaczne skrócenie czasu dostarczenia uczestnikom projektu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Istotną zaletą systemu jest również brak ograniczeń w dostępności systemu poza siedzibą KWB Turów. Wystarczy dostęp do komputera oraz Internetu, aby niezależnie od miejsca i pory skorzystać z zawartych w nim informacji. 3. Aktualne projekty System aktualnie wspiera realizację 11 projektów w obszarach produkcji, inwestycji, informatyki oraz organizacji. Zasady zarządzania nimi reguluje przyjęta w styczniu 2011 r. "Metodyka zarządzania projektami KWBTStep", oparta na założeniach światowego standardu TenStep. Zakres KWBTStep obejmuje czynności od zgłoszenia przedsięwzięcia do realizacji w trybie projektowym, poprzez jego klasyfikację, powołanie Zespołu Projektowego, zarządzanie realizacją, aż do zamknięcia projektu. Pomimo tego, że dziedzina zarządzania projektowego jest stosunkowa młoda (w KWB Turów dopiero 1 rok), zdążyła już wywołać szereg dyskusji. Z jednej strony zarzuca się jej zbyteczną biurokrację i proceduralność ( reżim projektowy ), z drugiej natomiast oczekuje się od niej automatycznego rozwiązania wszystkich problemów w realizacji przedsięwzięć. Należy wyraźnie zaznaczyć, że metodyka pokazuje jedynie jak zarządzać projektem, a więc jak skutecznie planować, organizować i kontrolować prace projektowe, a nie jak realizować poszczególne zadania. Szczegółową wiedzę w tym zakresie posiadają właściwe służby Kopalni. Metodyka, w myśl zasady po co wyważać otwarte drzwi dostarcza jedynie dobrych praktyk z zakresu kierowania projektami spisanych na podstawie wieloletnich doświadczeń setek ludzi realizujących tysiące rzeczywistych projektów na całym świecie. Jak każdej nowej dziedzinie, także i zarządzaniu projektowemu trzeba dać trochę czasu na EK press» maj

3 dotarcie i dostarczenie spodziewanych efektów w postaci skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć. Dopiero realizacja kilku projektów pokaże jak ostatecznie ukształtować wdrażany model w organizacyjno-technicznych warunkach Kopalni. 4. Podsumowanie Wdrażaniu kolejnych systemów informatycznych w KWB Turów zawsze towarzyszy pytanie o konkretne korzyści. Odpowiedź jest tu stosunkowo prosta. Po pierwsze System SOPL to lepsze planowanie i organizacja prac. System dzięki wbudowanym funkcjom wymusza tworzenie szczegółowych harmonogramów przedsięwzięć (co mamy do zrobienia/przez kogo/kiedy/jak długo) od momentu jego uruchomienia, aż do zakończenia, a tym samym sprawia, że opracowane plany są bardziej przemyślane i realistyczne. Zatwierdzone przez Sponsorów Projektów harmonogramy stanowią następnie mapę drogową, pokazującą gdzie się aktualnie znajdujemy, jak daleko mamy do mety i jakie odnotujemy spóźnienie, jeśli ktoś w naszym zespole będzie zwalniał. Po zakończeniu projektów harmonogramy te stanowią doskonałe źródło wiedzy dla analogicznych projektów, co jeszcze bardziej podnosi jakość tworzonych planów. Po drugie System SOPL to szybsze podejmowanie decyzji i większa dyscyplina w realizacji zadań. Sponsorzy Projektów i Dyrektorzy Pionów posiadają stały dostęp do najświeższych informacji o przebiegu projektu, a więc bezzwłocznie mogą rozwiązać zarówno zaistniałe, jaki potencjalne problemy. Ponadto chyba trudno znaleźć pracownika, który nie czułby się dodatkowo zmotywowany wiedząc, że jego bieżące zadania monitorowane są przez najwyższe kierownictwo. Po trzecie System SOPL to lepsza komunikacja w Zespołach Projektowych. Wreszcie Członkowie Zespołu mogą być w ciągłym kontakcie i w jednym miejscu przechowywać opracowane materiały projektowe. Nie trzeba już wysyłać i, czekać na dogodny termin spotkania, ustalać telefonicznie spraw. Wystarczy zamieścić na witrynie projektu krótki anons, aby szybko poinformować Zespół o ważnej sprawie. Sprawna komunikacja to niewątpliwie jeden z najbardziej niedocenianych czynników warunkujących sprawną realizację projektów. Lepsze planowanie i organizowanie prac w połączeniu z szybszym podejmowaniu decyzji i zapewnieniem dobrej komunikacji w Zespole pozwolą ostatecznie na realizację projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem. Oczywiście wprowadzenie Metodyki zarządzania projektami i uruchomienie Systemu SOPL nie oznaczają, że wdrożenie zarządzania projektowego w naszym Oddziale zostało zakończone. Roczne doświadczenie z realizacji projektów w połączeniu z możliwościami nowego narzędzia informatycznego pokazały, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. W ramach tych działań w styczniu br. została zaktualizowana Metodyka, natomiast w kolejnych miesiącach planowane są wprowadzenie Katalogu Usług Działu SP, zaprezentowanie propozycji zmian w regulacjach wewnętrznych dodatkowo usprawniających zarządzanie projektami, a następnie aktualizacja systemu. Najtrudniejsze i najważniejsze kroki mamy jednak już za sobą. Szczegółowe informacje na temat opisanego wyżej systemu oraz zagadnień z zakresu zarządzania projektami udziela Dział Zarządzania Projektami pod numerem tel i Jak korzystać z Systemu? Aby skorzystać z systemu za pomocą komputera podłączonego do sieci komputerowej KWB Turów wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową. W polu adresu wpisać portal, następnie spośród aplikacji portalu wybierać pozycję Zarządzanie projektami SOPL. Z pięciu witryn systemu tylko witryna główna jest ogólnie dostępna. Dostęp do pozostałych wymaga wystawienia i zatwierdzenia odpowiedniego wniosku zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem użytkownika zasobów informatycznych. Dostęp do Systemu spoza KWB Turów wymaga przedłożenia właściwego wniosku zgodnie z ww. regulaminem. Projekt przedsięwzięcie realizowane w KWB Turów zgodnie z obowiązującą metodyką zarządzania projektami. Workflow (pol. przepływ pracy) rodzaj oprogramowania wspomagającego pracę grupową w zakresie opracowywania, przesyłania i zatwierdzania dokumentów. Metodyka KWBTStep oparty na Metodyce TenStep zbiór definicji, procedur, map procedur i szablonów standaryzujących zarządzanie realizacją projektów lokalnych w Oddziale KWB Turów. TenStep zbiór procedur i technik standaryzujących zarządzanie realizacją projektu opracowany przez firmę TenStep Inc. Katalog usług Działu SP zbiór wewnętrznych procedur Działu opisujących usługi wspierające funkcjonowanie procesu zarządzania projektami. Zespół Projektowy IT-02 Członkowie Zespołu: Bartłomiej Bogucki, Mariusz Klemt, Wojciech Liput, Sylwester Łukjanowicz, Marek Zarębski. Kierownik Projektu: Mirosław Korbut. Sponsor Projektu: Mirosław Makos. 3 maj 2011» EK press

4 Wydarzenia Podsumowanie stanu BHP 29 kwietnia kierownictwo i dozór Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów podsumowało stan BHP za rok Naradę poprowadził Dyrektor naszego Oddziału Pan Stanisław Żuk, który na początku przedstawił podstawowe informacje produkcyjno ekonomiczne za 2009 i 2010 rok oraz omówił plan na 2011 rok. Podstawową informację o stanie BHP w ubiegłym roku zaprezentował inż. Leszek Kokot Główny Inżynier ds. BHP i Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, który omówił analizę stanu bezpieczeństwa pracy w naszym Oddziale za 2010 rok w porównaniu do roku Przedstawił także nową strategię bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszanie przyjętych do stosowania przepisów i zasad BHP, którą wdrożono do stosowania poleceniem Dyrektora Oddziału. W roku 2010 w Oddziale KWB Turów wydarzyło się 31 wypadków przy pracy (16 na terenie zakładu górniczego, 15 poza zakładem) to jest o 13 wypadków więcej niż w 2009 roku. Zwiększyła się ogólna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy z 1387 dni w 2009 r. do 2271 dni w 2010 r. Natomiast zmniejszył się wskaźnik ciężkości wypadków z 77, 06 w roku 2009 do 73, 26 w roku Szczegółowa analiza przyczyn wypadków zaistniałych w 2010 r. wykazuje, że do wypadków dochodziło tak jak w latach ubiegłych, przede wszystkim wskutek działania tzw. czynnika ludzkiego, tj. grupy przyczyn zależnych od postępowania - zachowania się pracowników. Polegało to w szczególności na niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności, rutynie i lekceważeniu istniejących zagro- żeń, niewłaściwym operowaniem kończynami w strefie zagrożenia oraz niewłaściwym posługiwaniu się narzędziami lub innym czynnikiem materialnym. Miało to miejsce podczas poruszania się po powierzchniach poziomych oraz wychodzenia z maszyn i pojazdów, podczas wykonywania prostych czynności związanych z naprawami, konserwacją i czyszczeniem maszyn oraz podczas wykonywania ręcznych prac transportowych. W 2010 r. najczęściej wypadkom ulegali pracownicy ze stażem pracy powyżej 20 lat (15 wypadków wobec 5 w 2009 r.) oraz ze stażem pracy od 16 do 20 lat (8 wypadków wobec 5 w 2009 r.). 5 wypadków zaistniało wśród pracowników ze stażem od 11 do 15 lat (4 wypadki w 2009 r.). W grupie stażowej od 1 do 5 lat odnotowano w 2010 r. 2 wypadki (1 wypadek w 2009 r.), Natomiast w grupie stażowej od 6 do 10 lat zaistniał 1 wypadek (wobec 2 wypadków w 2009 r.). Nie odnotowano w 2010 r. wypadków w grupie stażowej do 1 roku (1 wypadek w 2009 r.). Szczegółowa analiza okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w latach 2009/2010, potwierdza w sposób jednoznaczny tezę, że w Oddziale KWB Turów nadal tzw. czynnik ludzki jest najsłabszym ogniwem mającym wpływ na bezpieczeństwo w procesach pracy. Biorąc pod uwagę istniejące w naszym zakładzie warunki organizacyjne i techniczne oraz działania podejmowane na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacja ta jest nie do zaakceptowania. Dlatego dążąc do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, należy ciągle podnosić świadomość wszystkich zatrudnionych, że o bezpieczeństwie decydują nie tylko nowoczesne urządzenia i systemy zarządzania, ale przede wszystkim codzienne zachowania pracowników, w tym osób dozoru i innych osób kierujących pracownikami. W procesach pracy nie można patrzeć tylko na efektywność, zaniedbując przy tym obszary związane z bezpieczeństwem i przyzwalać podwładnym pracownikom na brawurę, ryzykowne poczynania oraz łamanie przepisów i zasad bhp. Takie praktyki należy bezwzględnie wykluczyć, gdyż powodują wzrost ryzyka związanego z pracą i prowadzą do wypadków. Nie do przyjęcia są również częste praktyki osób dozoru, polegające na wydaniu podległym pracownikom polecenia wykonania określonego zadania i pozostawienie im wolnej ręki, co do organizacji i sposobu wykonania zleconych robót. Nie udzielenie pracownikom istotnych informacji o zasadach zorganizowania stanowisk pracy, koniecznym do wykonania robót sprzęcie i narzędziach, sposobach realizacji tych prac, występujących zagrożeniach i środkach zapobiegawczych, wymaganych środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej, prowadzi często do stosowania przez pracowników niedozwolonych i niebezpiecznych zachowań, skutkujących wypadkami. Zwracamy się do wszystkich pracowników by Wasze codzienne postępowanie cechowała pełna świadomość przewidywania i unikania zagrożeń występujących podczas wykonywania czynności zawodowych. By wszystkie czynności związane z procesami pracy wykonywać rozważnie i bezpiecznie bez zbędnego ryzyka i rutyny. Opr. Józef Bukowski L.p. Wyszczególnienie Rok Ilość wypadków Ilość wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy 0 3. Średnie zatrudnienie Liczba dniówek niezdolności do pracy spowodowana wypadkami Wskaźnik ciężkości (liczba dni niezdolności do pracy / ilość wypadków) 73,26 77,06 6. Wskaźnik częstości (Ilość wypadków * 1000 / ilość zatrudnionych) 8,33 4,77 7. Ilość wypadków śmiertelnych Ilość wypadków ciężkiego uszkodzenie ciała Ilość wypadków lżejszego uszkodzenie ciała Ilość wypadków zbiorowych Ilość wypadków elektrycznych Ilość wypadków zgłoszonych, ale nieuznanych 3 EK press» maj

5 Sesja zdjęciowa nowego modelu Range Rovera dla polskiej edycji TopGear z turoszowską odkrywką w tle 26 maja turoszowska odkrywka stała się wyczynową trasą dla najnowszego, najbardziej ekskluzywnego modelu Range Rovera. Wszystko za sprawą sesji zdjęciowej dla polskiej edycji TopGear. Idea w skrócie oczywiście jest następująca, luksusowy samochód terenowy po pokonaniu trasy kilkuset kilometrów jest zdolny pokonać trudny teren. Wybraliśmy następujący klucz auto w największej odkrywce Dolnego Śląska i tej części Europy, a później na najwyższym punkcie Dolnego Śląska, na szczycie Śnieżki - tłumaczył przed sesją zdjęciową Piotr Ceran, dziennikarz TopGear i współrealizator pomysłu. Na terenie odkrywki Kopalni Turów wykonane zostały zdjęcia nowego Range Rovera w pobliżu maszyn zdejmujących nadkład i zbierających węgiel oraz w pobliżu turoszowskich Defenderów. Puchar PGE w Turowie W dniach od 9 do 11 maja Bełchatów był stolicą trzecich już Mistrzostw PGE, w których udział wzięło około 550 zawodników, w tym 19 osobowa reprezentacja Kopalni Turów. Zawody zainaugurowali biegacze w sztafetach męskiej, żeńskiej i mieszanej. Do rywalizacji stanęło ponad 40 sztafet. Już w pierwszym dniu duży sukces odniosła nasza sztafeta męska w składzie Andrzej Klimczak, Dariusz Orzoł, Tadeusz Zioła i Tomasz Rudnik, która zajęła drugie miejsce ustępując tylko reprezentacji Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz. Nasi biegacze także znakomicie zaprezentowali się w biegach indywidualnych, Tomasz Rudnik w swojej kategorii wiekowej wygrał na dystansie 6 km, a Tadeusz Zioła (powyżej 45 lat) zajął trzecie miejsce. W tenisie stołowym wysoką formą błysnął Wiesław Paszkiewicz, który w kategorii do lat 40 zdobył srebrny medal. Znakomicie także zaprezentowali się nasi pływacy w składzie Bogusław Jabłoński, Dominik Grabowski, Robert Hanc oraz Adam Musiał, którzy zdobyli w drużynie brązowy medal. Medal ten ma wyjątkową wartość, ponieważ dwóch z naszych reprezentantów wywalczyło także złoto w drużynie piłki nożnej. Sam turniej piłkarski to osobny rozdział. Wyjątkowo mocno obsadzony, w którym udział wzięły aż 24 drużyny stał na bardzo wysokim poziomie. Drużyna z Kopalni Turów broniła tytułu mistrzowskiego z ubiegłego roku. Osłabiona stratą jednego z zawodników Adasia Żeleźniaka, który tuż przed Mistrzostwami zginął tragicznie w wypadku samochodowym, przystąpiła do turnieju w bardzo smutnych nastrojach. - To był dla nas wielki wysiłek tak psychiczny, jak i fizyczny. Do każdego spotkania podchodziliśmy bardzo skoncentrowani, cały czas myśląc o tragedii związanej z Adasiem. Wszyscy myśleliśmy tylko o zwycięstwie, które dedykować chcieliśmy Adamowi. Udało się. Puchar po raz drugi trafił do Kopalni Turów powiedział Darek Koronowski kapitan naszej drużyny. W generalnej klasyfikacji reprezentacja Turowa zajęła 9 miejsce z ilością 178 punktów na 32 startujące reprezentacje. Generalkę wygrała drużyna reprezentująca barwy PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin. Józef Bukowski Pikarze z KWB Turów na najwyżsszym podium. 5 maj 2011» EK press Turoszowscy biegacze.

6 Wydarzenia Turów Wicemistrzem Polski! 23 maja 2011 roku to data, którą należy zapisać dużą czcionką w historii drużyny koszykarzy PGE Turowa Zgorzelec. Co prawda nie udało się przerwać siedmioletniej hegemonii Asseco Prokomu Gdynia, jednak wywalczony już po raz czwarty tytuł Wicemistrzów Polski to wyjątkowy sukces. Tegoroczna, bardzo zacięta rywalizacja z Prokomem w finale rundy play-off pokazała, że były to mecze godne finału, a dwie wygrane na wyjeździe w Gdyni świadczą o tym, że drużyna z Turowa to zespół, który może dokonać wielkiej rzeczy. W tym roku naprawdę niewiele zabrakło, aby odnieść wymarzony sukces. Siódme, decydujące spotkanie w Gdyni rozpoczęło się fatalną grą naszego zespołu i przegraną I kwartą 24:9. Jednak w drugiej kwarcie zawodnicy Turowa potrafili podnieść się i rozpocząć skuteczne odrabianie strat. Pierwsza połowa zakończyła się 38:26. Świetny początek trzeciej kwarty i siedmiopunktowe prowadzenie górników z Turowa dało jeszcze kibicom nadzieje na końcowy sukces. Jednak, jak przystało na mistrzów Prokom nie odpuścił i do końca meczu praktycznie kontrolował całe spotkanie. W siódmym, decydującym o tytule Mistrza Polski spotkaniu Asseco Prokom Gdynia pokonał PGE Turów Zgorzelec 76:71. Po nieudanym sezonie 2009/2010 Turów ponownie zdobył tytuł Wicemistrzów Polski. Mało kto stawiał naszą drużynę w gronie faworytów - niewysoki budżet, brak wielkich gwiazd w drużynie... Jednak młody trener Jacek Winnicki stworzył świetnie rozumiejący się team. Wspaniała atmosfera w drużynie, doskonały kontakt z kibicami oto tajemnica sukcesu i sportowa recepta na sukces koszykarzy PGE Turów Zgorzelec! Józef Bukowski, foto Grzegorz Bartczak Skład drużyny PGE Turów Zgorzelec: Ivan Zigeranowić Oskar Bukowiecki Mateusz Jarmakowicz Torey Thomas Konrad Wysocki (K) Michał Gabiński Robert Tomaszek Bartosz Bochno Ivan Koljević Marko Brkić David Jackson EK press» maj

7 PGE Turów Zgorzelec - początek Wszystko zaczęło się w 1961 roku, kiedy to w Zgorzelcu powstała pierwsza sekcja koszykówki męskiej i występowała w lidze okręgowej juniorów jako drużyna międzyszkolna. Założycielem Sekcji był człowiek - legenda zgorzeleckiej koszykówki Mieczysław Krajewski. W sezonie 1964/65 opiekę nad zgorzeleckimi koszykarzami objął Klub Sportowy Turów. Od tego czasu rozpoczął się, trwający po dzień dzisiejszy, sportowy maraton ulubieńców zgorzeleckich kibiców koszykarzy KS Turów. Pod koniec lat 60-tych profesjonalnie prowadzone treningi i szkolenia młodzieży przez zawodowców Jana Grucę i Takisa Kanculisa dają efekty. Do drużyny seniorów trafiają wychowankowie własnego klubu. Drużyna awansuje do Ligi Międzyokręgowej. W sezonie 1975/76 koszykarze udanie wywalczyli awans do II ligi. W roku 1978 awansowali do upragnionej przez wszystkich pierwszej ligi. Tymi, którzy udanie wprowadzili naszą drużynę na najwyższą półkę byli: trenerzy Jan Gruca, Jerzy Ploch i Takis Kanculis, zawodnikami m. in. Jacek Bukiel, Jerzy Binkowski, bracia Mirosław i Krzysztof Borycowie, Czesław Niewiadomski, Jerzy Gotthard, Jan Stasieczek, Lech Paluszyński, Tadeusz Krajewski, Janusz Boczula, Kostas Wanopulos, Jarosław Posioł, Grzegorz Kosicki i Wiesław Nohr. Wielu z nich występowało później w kadrze narodowej a także z dużym powodzeniem występowali w czołowych drużynach Polskiej Ligi Koszykówki. Po rocznym pobycie w I lidze sezon 1978/79 kończy się spadkiem, a kolejne lata nie były już tak udane. W sezonie 1998/99 trenerem został Rafał Kalwasiński, a do zespołu trafili Roman Rutkowski, Mirosław Kabała i Paweł Chrzan. Był to najlepszy okres zgorzeleckiej koszykówki w latach 90-tych. Drużyna Turowa zajęła czwarte miejsce w bardzo silnej II lidze. Sezon 2000/01. Pierwszym trenerem zostaje Jarosław Jęchorek, obowiązki drugiego przejął Mirosław Kabała filar zespołu - kapitan drużyny. Wejście w sezon rozpoczęło się znakomitą postawą drużyny w zwycięskich turniejach w Bielsku Białej i Lesznie. To był dobry prognostyk przed startem o mistrzostwo II ligi. Wychodząc naprzeciw olbrzymiemu zainteresowaniu zgorzeleckich kibiców zarówno kierownictwo klubu jak i zawodnicy postawili sobie za cel nadrzędny awans do I ligi. Koszykarze KS Turów Zgorzelec awansowali. Prawie ćwierć wieku kibice zgorzeleckiej koszykówki cierpliwie czekali na awans ich drużyny do I ligi. Sezon 2001/02. Zespół Turowa występował w roli beniaminka I ligi. Drużyna zajęła 6 miejsce i wykonała przedsezonowe założenia. Mimo to, ta lokata wydawała się dla niektórych zbyt niska. Sezon 2002/03. W zespole nastąpiły zmiany kadrowe. Romana Rutkowskiego zastąpił Sławomir Nowak, Henryka Bielenia Grzegorz Mordzak, który szybko znalazł wspólny język z drużyną i stał się jej filarem. Na stanowisko trenera powołano znanego szkoleniowca Czesława Dasia. KS Turów inaugurację sezonu rozpoczął udanym meczem wyjazdowym w Chorzowie gdzie pokonał miejscową Albą. Praktycznie cały sezon drużyna siała postrach na ligowych parkietach zmierzając od zwycięstwa do zwycięstwa. Wielokrotnie zespół chwalony był za ambicję, wolę walki i odporność psychiczną. Spotkaniami na szczycie media określały mecze z Wisłą Kraków w II rundzie play-off. Jednak najtrudniejszym, o najbardziej dramatycznym przebiegu spotkaniem okazał się piąty mecz fazy play-off z AZS-em Koszalin. Po bolesnej kontuzji Grzegorza Mordzaka (naderwany przyczep mięśnia uda) i wyjątkowym braku skuteczności całego zespołu, Turów uległ drużynie z Koszalina 81:95. Pełnych nadziei kibiców ze Zgorzelca zawiodła najsilniejsza broń górników odporność psychiczna. Sezon 2003/04. W nowy sezonie drużynę Czesława Dasia przejął były zawodnik Turowa Radosław Czerniak, a asystenturę ponownie powierzono Mirosławowi Kabale. Rozpoczęła się dobra passa naszej drużyny. Zespół od początku sezonu miał jasno postawione zadanie przez Zarząd Klubu awans do EBL, co było również marzeniem każdego kibica, a potwierdzeniem tego olbrzymia frekwencja na każdym meczu. Druga runda sezonu 2003/2004 to duża gra nerwów, brak koncentracji, kilka wpadek na wyjeździe i u siebie. Do drużyny dołączył mierzący 212 cm skrzydłowy - center Mieczysław Łopatka. Decyzją Zarządu Klubu powołano stanowisko trenera koordynatora został nim doświadczony szkoleniowiec Takis Kanculis, który miał za zadanie przede wszystkim uregulowanie psychiki zawodników, wprowadzić spokój i służyć doświadczeniem młodemu trenerowi. Skutek był natychmiastowy. Sezon drużyna zakończyła na pierwszym miejscu. Rozpoczęły się play-offy. Dwa pierwsze, ćwierćfinałowe spotkania górnicy wygrywają w Zgorzelcu z warszawską Legią 101:77 i 85:75. Rewanż zgodnie Turów w Ekstraklasie: Sezon 2004/ miejsce Sezon 2005/ miejsce Sezon 2006/2007 Wicemistrz Polski Sezon 2007/2008 Wicemistrz Polski Sezon 2008/2009 Wicemistrz Polski Sezon 2009/ miejsce Sezon 2010/2011 Wicemistrz Polski z przewidywaniami udany, zwycięstwo Turowa w Warszawie 84:82. Do upragnionego awansu pozostało jeszcze tylko pokonać młodych zawodników Basketu Kwidzyn prowadzonych przez Czesława Dasia. Półfinałowe spotkania play-off to niebudzące wątpliwości dwa zwycięstwa w Zgorzelcu 88:57 i 66: kwietnia w Kwidzyniu rozpoczęło się trzecie rewanżowe spotkanie o być albo nie być drużyny Turowa w ekstraklasie. I stało się!!! Historyczne, pierwsze rewanżowe spotkanie zakończyło się zwycięstwem 75:62 drużyny Turowa. Radości około setki wiernych kibiców, działaczy nie było końca. Koszykarze Klubu Sportowego Turów Zgorzelec sezon 2004/2005 rozpoczęli walkę w Ekstraklasie!!! Podziękowanie Szczere, płynące z serca podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji ceremonii pogrzebowej Naszego Ukochanego Syna ŚP. Adama Żeleźniaka, składamy Zarządom PGE S.A., PGE GiEK S.A., Dyrekcji Kopalni Turów, Kierownictwu Oddziału g-2, współpracownikom, kolegom z drużyny, przyjaciołom, rodzinie i wszystkim znajomym. Dziękujemy za okazane serce i otoczenie nas opieką. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego Syna ŚP. Adama Żeleźniaka. Rodzice - Alina i Jerzy Żeleźniakowie 7 maj 2011» EK press

8 Z Oddziału Wóz strażacki w dobre ręce... Na terenie Gminy Sulików działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do podziału bojowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Warunkowo włączona jest także jednostka OSP w Biernej. Jednostka ta spełnia wszystkie wymogi Zarządu Głównego OSP RP w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych. Posiada odpowiednią bazę lokalową i sprzętową oraz wyszkolonych ratowników. Jedynym mankamentem utrudniającym zaliczenie jednostki do kategorii uprawniającej ją do pełnego udziału w akcjach ratowniczych był brak średniego samochodu pożarniczego. W dniu 29 kwietnia Kopalnia Turów przekazała Gminie Sulików na rzecz OSP Bierna samochód strażacki Star 266, którego dane techniczne spełniają warunki potrzebne do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, a to pozwoli także na zaliczenie jednostki z Biernej do III kategorii zaszeregowania. Przekazany samochód wzmocni gminne jednostki w zakresie ratownictwa, a w razie potrzeby zasili także w czasie akcji ratowniczych nasze jednostki kopalniane. W uroczystym przekazaniu samochodu udział wzięli Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński oraz Naczelnik OSP Bierna Marek Raczek, których poprosiliśmy o kilka słów komentarza: Wójt Gminy Sulików - Robert Starzyński: W tej chwili jednostka z Biernej dysponuje lekkim sprzętem - starym wysłużonym wozem marki Lublin. W warunkach terenowych tej miejscowości - a są to tereny leśne, górzyste, często nieprzejezdne - wóz, który przejmujemy znajdzie szerokie zastosowanie. Ze swojej strony mogę zapewnić druhów strażaków z kopalni, że wóz ten, który służył u was przez 22 lata w różnych działaniach na terenie kopalni, trafi w dobre ręce. Jest to jednostka bardzo prężna, złożona z młodych, ambitnych ludzi z pomysłami na swoją działalność oraz działalność jednostki w służbie Gminy Sulików. Wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania tego wozu dla tej jednostki serdecznie dziękuję. Naczelnik OSP Bierna - Marek Raczak Jednostka nasza posiada 23 członków, z których czterech posiada prawo jazdy kategorii C" i będzie mogło jeździć tym pojazdem. Pojazd ten będziemy używać do gaszenia większych pożarów ze względu na wielki zasobnik wody wynoszący 5000 litrów, co jest niezbędne przy takich akcjach. Nasza jednostka w minionym roku brała udział w 160 akcjach, natomiast w tym roku było ich już ponad 30. J. Bukowski, G. Bartczak WIEŚCI SPOD ŻAGLI - Podziękowanie Bardzo wcześnie, bo już 1 maja żeglarze z Turowa rozpoczęli sezon żeglarski W akcie solidarności dołączyli do nas żeglarze Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, otwierając razem z nami sezon dla całego okręgu. Nad zalewem Witka, a właściwie mikrozalewem punktualnie o godzinie nastąpiło uroczyste podniesienie bandery Polskiego Związku Żeglarskiego. Stało się to możliwe dzięki naszym energetykom z PGE, którzy wybudowali tymczasową zaporę umożliwiającą prowadzenie prac przy odbudowie tamy, a jednocześnie spiętrzającą wodę zapewniając jej pobór do Elektrowni Turów - a nam korzystanie z mikrozalewu w mikrozakresie. Pod banderą żeglarze złożyli podziękowania koledze Jerzemu Bogackiemu, kończącemu pracę trenerską z młodzieżą, za jego wieloletni trud. Rejsy na motorku Trenerem Wielkim po zalewie i wspólna biesiada przy ognisku były miłym dopełnieniem tego słonecznego dnia. Z żeglarskim pozdrowieniem Stanisław Sterkowicz EK press» maj

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Tarnów Futsal Team. Historia amatorskiej drużyny, która trwa nadal

Tarnów Futsal Team. Historia amatorskiej drużyny, która trwa nadal Historia amatorskiej drużyny, która trwa nadal 2005 Nasza przygoda zaczęła się w 2005 roku, kiedy powstała Tarnowska Liga Futsalu. Pierwszy akcent to przedsezonowy Turniej Futsalu o Puchar Tarnowa w lutym,

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA SYSTEM ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SEZON 2010/2011

TAURON BASKET LIGA SYSTEM ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SEZON 2010/2011 SYSTEM ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SEZON 2010/2011 W sezonie 2010/2011 rozgrywki ligowe o Mistrzostwo Polski w Koszykówce Męskiej organizowane przez Polską Ligę Koszykówki S.A. noszą nazwę: TAURON

Bardziej szczegółowo

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2011/2012 z dnia 2 września 2011 roku z modyfikacjami z 28 września System rozgrywek Tauron Basket Ligi w sezonie 2011/2012 Etap I Rozgrywki w systemie każdy z każdym

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133058,policyjni-biegacze-zdominowali-mistrzostwa-polski-sluzb-mundurowych.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 17:39 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA OFERTA SPONSORSKA Drużyna powstała w 2011 roku jako profesjonalny zespół czynnie jeżdżący w barwach Centrum Rowerowego w Olsztynie. Po licznych sukcesach w pierwszym sezonie działalności sezon 2012 roku

Bardziej szczegółowo

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2014/2015 z dnia 22 sierpnia 2014 roku System rozgrywek Tauron Basket Ligi w sezonie 2014/2015 Etap I Rozgrywki w systemie każdy z każdym mecz i rewanż, z udziałem

Bardziej szczegółowo

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej Ochotnicza Straż Pożarna Wólka Pełkińska Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej 15-16.06.2013 r. W dniach 15-16 czerwca 2013r. w Częstochowie, odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2013/2014 z dnia 22 sierpnia 2013 roku

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2013/2014 z dnia 22 sierpnia 2013 roku KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2013/2014 z dnia 22 sierpnia 2013 roku System rozgrywek Tauron Basket Ligi w sezonie 2013/2014 Etap I Rozgrywki w systemie każdy z każdym mecz i rewanż, z udziałem

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu!

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu! i chłopców Siatkarskie drużyny LO VII zakończyły zmagania ligowe. Niespodziewany sukces odniosły dziewczęta zajmując w lidze bardzo wysokie II miejsce. Chłopcy zakończyli sezon na miejscu VI. Dziewczynom

Bardziej szczegółowo

Finał Dolnośląski Indywidualnych Mistrzostw Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce

Finał Dolnośląski Indywidualnych Mistrzostw Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce Finał Dolnośląski Indywidualnych Mistrzostw Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce W dniu 31.05.2012 r. na Stadionie Olimpijskim odbyły się Finały Indywidualnych Mistrzostw w LA. Bardzo dobrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/17

REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/17 REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/17 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2016/2017. II. Uczestnictwo 1. Do rozgrywek według pełnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia Klubu

Krótka Historia Klubu Krótka Historia Klubu 2009 Sławek Łukaszewski wygrywa Mazovię na dyst. Mega w M4 2010 liczne miejsca na podium, 17 lokata w drużynówce Mazovii 2011 kolejne zwycięstwa, 3 lokata w drużynówce Mazovii Sezon

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl OFERTA SPONSORSKA Nazwa Ludowy Klub Sportowy Lotnik Kościelec Rok założenia 1966 Stadion Pojemność : 700 miejsc Wymiary Boiska : 108 x 72 Barwy Biało Niebieskie Adres Kościelec ul. Wolności 93 42-240 Rudniki

Bardziej szczegółowo

III Halowy Turniej Piłki Nożnej

III Halowy Turniej Piłki Nożnej III Halowy Turniej Piłki Nożnej BEŁCHATÓW CUP 2016 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA oraz STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO (ROCZNIK 2006 i młodsi) BEŁCHATÓW 6.02.2016r. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. Klubu Sportowego Berland Komprachcice Futsal Team

Oferta Sponsorska. Klubu Sportowego Berland Komprachcice Futsal Team Oferta Sponsorska Klubu Sportowego Berland Komprachcice Futsal Team Klub Futsalu jest kontynuatorem bogatych, sportowych tradycji, jakie na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2006 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2006 rok SPRAWOZDANIE z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2006 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy Alit działa na terenie miasta i gminy Ożarów, zajmuje się organizowaniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 roku KRS 0000080033, REGON 016395173 KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 roku System i terminarz rozgrywek Tauron Basket Ligi w sezonie 2015/2016 Etap I Rozgrywki w systemie

Bardziej szczegółowo

Nominację w kategorii Junior Młodszy i Juniorzy 2015

Nominację w kategorii Junior Młodszy i Juniorzy 2015 Nominację w kategorii Junior Młodszy i Juniorzy 2015 To najbardziej liczna kategoria. Dziesięć nominacji i aż sześć dyscyplin sportowych prezentują finaliści nominowani w kategorii Junior Młodszy i Junior

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski turniej Dzieci i Młodzieży Sopot. Lp Godzina Gospodarze Goście Wynik

III Ogólnopolski turniej Dzieci i Młodzieży Sopot. Lp Godzina Gospodarze Goście Wynik 1. 2 / 3 maja 2005 III Ogólnopolski turniej Dzieci i Młodzieży Sopot Kategoria Mini żak Grupa A OGNIWO Sopot POGOŃ II Siedlce POSNANIA Poznań ARKA II Gdynia ORKAN Sochaczew Grupa B BUDOWLANI Lublin ARKA

Bardziej szczegółowo

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego Bałtyku na najwyższym poziomie polskich rozgrywek ligowych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok SPRAWOZDANIE z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy Alit działa na terenie miasta i gminy Ożarów i zajmuje się organizowaniem

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczy spraw organizacyjno porządkowych na sezon 2016/2017.

Komunikat dotyczy spraw organizacyjno porządkowych na sezon 2016/2017. strona 1 z 5 Komunikat dotyczy spraw organizacyjno porządkowych na sezon 2016/2017. 1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2016/2017 postanawia prowadzić rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIAŁANIA POPARLI I WSPIERAJĄ:

NASZE DZIAŁANIA POPARLI I WSPIERAJĄ: AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ TYCHY NASZE DZIAŁANIA POPARLI I WSPIERAJĄ: ROBERT GÓRALCZYK Trener UEFA PRO Pracownik dydaktyczny AWF Katowice Trener KS Polonia Bytom S.A. (Ekstraklasa) były trener Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa,

Warszawa, Warszawa, 04.12. 2010 Kamil Butruk i Maciej Wilk drudzy w Rajdzie Barbórki! Załoga Kamil Butruk i Maciej Wilk zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 48. Rajdu Barbórka w Warszawie. Aż do ostatniego

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno.pl LUBISZ SPORT? WEJDŹ DO GRY Z MKK GNIEZNO! KIM JESTEŚMY? Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie www.mkkgniezno. pl MKK Gniezno to najprężniej rozwijający

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ

LISTA LAUREATÓW XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ LISTA LAUREATÓW XXXII PLEBISCYTU NA 10 SPORTOWCÓW ZIEMI ZBĄSZYŃSKIEJ 10. TOBYS MARIAN, TOBYS MATEUSZ - ZAŁOGA KATAMARANA TOPCAT 204 pkt II miejsce i srebrny medal oraz tytuł Vice-mistrzów Europy TOPCAT.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych W

REGULAMIN XIII Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych W REGULAMINXIII Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety

Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Udany rok 2015 Sekcji Tenisa Stołowego Unia Kalety Licząca 25 członków Sekcja Tenisa Stołowego Unia Kalety może zaliczyć mijający rok do jednych z najbardziej udanych w historii klubu. Świadczyć o tym

Bardziej szczegółowo

Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017

Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017 Hutnik Warszawa Sekcja koszykówki sezon 2016/2017 Sekcja koszykówki początki Styczeń 2015 pod skrzydła klubu Hutnik Warszawa trafili zawodnicy drużyny AGARTE, osiągający spektakularne wyniki w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki.

Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki. Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki. W hali sportowej przy ul. Sienkiewicza 4 ma miejsce trylogia - w ciągu trzech dni (27, 28.02 i 1.0) o przepustkę do Mistrzostwa Polski Kadetów w siatkówce walczą w ćwierćfinale

Bardziej szczegółowo

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 wejdź do świata profesjonalnej piłki. Weź udział w piłkarskim święcie i wykorzystaj szansę do wzniesienia się na nowy poziom piłkarskich umiejętności. adidas FOOTBALL CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

Wielki finał Koszykówki po angielsku

Wielki finał Koszykówki po angielsku Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-06-04 14:28:06 Wielki finał Koszykówki po angielsku Trzy imprezy podsumowujące na przełomie maja i czerwca zakończyły

Bardziej szczegółowo

03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46. e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46. e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOMUNIKAT SZSWWM 03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 17/19, tel./fax (22) 827 88 46 e-mail: szswwm@neostrada.pl SZKOLNY ZWIĄZEK WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO informuje, iż Finał Wojewódzki V Turnieju

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia W poniedziałek 17.06 w Hali Stulecia odbyło się rozdanie nagród dla 8 najbardziej utytułowanych szkół Wrocławia w dziedzinie sportu.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEJ SPARTAKIADY REKREACYJNO-SPORTOWEJ I. Cel Spartakiady Popularyzacja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji załogi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.2014 I. Organizacja PWZPS Zarząd PWZPS działa w składzie wybranym podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2015 W KOSZYKÓWCE 3X3

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2015 W KOSZYKÓWCE 3X3 REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2015 W KOSZYKÓWCE 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą GRAND PRIX POLSKI 2015 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

IV Mistrzostwa Polski Firm Komunalnych Energetycznych i Gazowniczych w halowej piłce nożnej Kraków 2008

IV Mistrzostwa Polski Firm Komunalnych Energetycznych i Gazowniczych w halowej piłce nożnej Kraków 2008 Almar-Sport s.c. 58-306 Wałbrzych, ul.wrocławska 62 tel. 074/ 665 03 45, 074/ 665 04 45 tel./fax 074/ 665 03 35, tel.kom. 0 609 080 167 www.almar-sport.pl ; e-mail: biuro@almar-sport.pl BZ WBK 1O/Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r.

Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Projekt FIFA 2014 materiał z Konferencji Sportowej Olimpiad Specjalnych, Bydgoszcz 2013r. Koordynatorzy: Zbigniew Tyc, Robert Graf Wsparcie BN: J.Styczen-Lasocka Zbigniew Tyc Narodowy Koordynator Projektu

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Niecodzienny turniej na Stadionie Miejskim [FOTO]

Niecodzienny turniej na Stadionie Miejskim [FOTO] Niecodzienny turniej na Stadionie Miejskim [FOTO] GKS Góra okazał się najlepszą drużyną drugiego tegorocznego turnieju Amp Futbol Ekstraklasy, który w dniach 14-15 maja rozegrany został w Świerczynku koło

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2016/2017 z dnia 23 sierpnia 2016 roku

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2016/2017 z dnia 23 sierpnia 2016 roku KRS 0000080033, REGON 016395173 KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 01/2016/2017 z dnia 23 sierpnia 2016 roku System i terminarz rozgrywek w sezonie 2016/2017 Etap I Rozgrywki w systemie każdy z każdym

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z występu Sekcji Szachowej UKS Sokół Zbrosławice w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Przedszkoli

Sprawozdanie z występu Sekcji Szachowej UKS Sokół Zbrosławice w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Przedszkoli Sprawozdanie z występu Sekcji Szachowej UKS Sokół Zbrosławice w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Przedszkoli Dnia 19.12.2017 roku w Katowickim Spodku miała miejsce największa szachowa

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław. akademie dziecięce

1 KS ślęza wrocław. akademie dziecięce 1 KS ślęza wrocław akademie dziecięce Akademie dziecięce Adrianna Płaskocińska W szkoleniu naszych najmłodszych sportowców kierujemy się przede wszystkim zasadą zabawy poprzez sport. Mając na celu rozwój

Bardziej szczegółowo

Kurs na rozwój żeglarstwa

Kurs na rozwój żeglarstwa Kurs na rozwój żeglarstwa Tomasz Chamera Kandydat na Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego TOMASZ CHAMERA Strategia i cele Mam za sobą wielu ludzi - prawdziwą załogę - której pasja, kompetencje, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Klub: TKKF PŁOMIEŃ Ostrzeszów Zenon Jakubowski od 1974r. związany ze sportem siłowym - kulturystyką. Brał

Bardziej szczegółowo

Relacja z pierwszego triathlonu Elemental Tri Series w Augustowie

Relacja z pierwszego triathlonu Elemental Tri Series w Augustowie Relacja z pierwszego triathlonu Elemental Tri Series w Augustowie Wysłane przez Emilia Walicka, 14/06/2016 Treść: Pływanie, jazda na rowerze czy bieganie są jednymi z najpopularniejszych w mieście nad

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję!

Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję! AKADEMIA TRENERSKA Rozwiń skrzydła i pokaż innym swoją pasję! Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Akademii Trenerskiej, którą tworzy spółka PilkaNaHali.pl wraz z Włocławskim Towarzystwem Koszykówki

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Turniej Kwalifikacyjny do ME Końskie, 14 stycznia, 2017

Turniej Kwalifikacyjny do ME Końskie, 14 stycznia, 2017 2017 Turniej Kwalifikacyjny do ME Końskie, 14 stycznia, 2017 Marek Odzeniak w kat. -85 kg i Tomasz Bodzioch w kat. - 75 kg. Marek wygrał swoją kategorie natomiast Tomasz zdobył drugie miejsce i tym samym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe uczniów. Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. w latach 2009-2012.

Osiągnięcia sportowe uczniów. Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. w latach 2009-2012. Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu w latach 2009-2012. Zespół Szkól z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY ŚLĄSKI Z.P.N. OSSM w Polsce Koncepcja OSSM powstała w Wydziale Szkolenia PZPN w grudniu 2003 roku.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2012 Grupy Kolarskiej Żyrardów 33 medale MP i 3 medale ME

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2012 Grupy Kolarskiej Żyrardów 33 medale MP i 3 medale ME Podsumowanie sezonu kolarskiego 2012 Grupy Kolarskiej Żyrardów 33 medale MP i 3 medale ME Rok 2012 to kolejny bardzo udany sezon dla Grupy Kolarskiej Żyrardów. Zawodnicy GKŻ startowali w ok. 30 zawodach,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kempys sportowiec senior stycznia

Mariusz Kempys sportowiec senior stycznia Mariusz Kempys sportowiec senior stycznia Piłkarz ręczny gra na pozycji rozgrywającego w drużynie Olimpii Piekary Śląskie, jest niekwestionowanym liderem zespołu. W trudnym momencie dla swojego klubu postanowił

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 4/2013/2014

Komunikat nr 4/2013/2014 Katowice, 5.09.2013r. Komunikat nr 4/2013/2014 Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki W sprawie systemu i terminarza rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów MU-16 w woj. śląskim i w strefie

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011

Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011 Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011 Warszawa 13 czerwca 2011 1 7 Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku Lech Poznań mistrzem Polski! Kolejorz jest bezkonkurencyjny w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Starcie liderów tabeli w czwartej kolejce Superligi

Starcie liderów tabeli w czwartej kolejce Superligi Starcie liderów tabeli w czwartej kolejce Superligi W czwartej kolejce Wschodzący Białystok Superligi Tenisa Stołowego dojdzie do bezpośrednich spotkań drużyn, które wymieniane były w gronie kandydatów

Bardziej szczegółowo

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie

WyróŜniamy następujące kategorie JOT: Kategorie JOT cd. Kategorie JOT cd. Kategoria III JOT zdolna do podjęcia w czasie SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo