Kofax Express 3.0. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kofax Express 3.0. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Kofax Express 3.0 Instrukcja obsługi 2 września, 2011

2 2011 Kofax, Inc., Laguna Canyon Road, Irvine, California 92618, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania definiują warunki licencji. Oprogramowanie firm trzecich podlega prawom autorskim i licencjom, których właścicielem są partnerzy Kofax. Produkt chroniony jest patentem na terenie Stanów Zjednoczonych, Patent No. 6,370,277. OPROGRAMOWANIE ZAWIERA POUFNE INFORMACJE I TAJEMNICE HANDLOWE NALEŻĄCE DO KOFAX, INC. ICH WYKORZYSTANIE, UJAWNIANIE LUB REPRODUKCJA SĄ ZABRONIONE BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY KOFAX, INC. Kofax, logo Kofax, Kofax Express, Kofax VRS Server, VirtualReScan, logo VRS VirtualReScan oraz VRS są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Kofax, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do właściwych posiadaczy. 2 S t r o n a

3 Spis treści Spis treści... 3 Wstęp... 4 Lokalizacja plików... 4 Powiązana dokumentacja... 4 Wsparcie techniczne... 4 Opis... 5 Wymagania systemowe... 5 Ustawienia firewalla... 5 Certyfikowane skanery... 5 Archiwizacja dokumentów... 5 Instalacja Kofax Express... 6 Instalacja na niezależnym stanowisku... 6 Instalacja w środowisku Client/Server... 7 Aplikacje Kofax Express... 9 Wybór rodzaju instalacji... 9 Korzystanie z wersji testowej Aktywacja licencji oprogramowania Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego Odinstalowanie Kofax Express Dostęp administratora Express Access.xml App.AppProfile S t r o n a

4 Wstęp W niniejszej instrukcji znajdują się informacje, które potrzebne są do instalacji Kofax Express, aktywacji licencji i zapoznania się z oprogramowaniem. Lokalizacja plików Jeśli ściągnąłeś Kofax Expres ze strony Kofax Electronic Delivery, w tym samym miejscu znajdziesz również informacje, w jaki sposób uzyskad pliki instalacyjne. Jeśli otrzymałeś Kofax Express w formie pakietu, pliki instalacyjne znajdziesz na nośniku. Powiązana dokumentacja Oprócz niniejszej instrukcji, w zestaw dokumentacji Kofax Express wchodzi: Kofax Express Help: oferuje pomoc online, włącznie z opisem procedur, pokazujących krokpo-kroku kolejne czynności typowego systemu workflow czy szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika Kofax Expess Release Notes: Zawiera informacje, które nie są dostępne w pozostałych elementach dokumentacji. Instrukcję w formacie PDF ściągnąd można ze stron Kofax Support: Kofax Express Export SDK: Zawiera zestaw bibliotek API, informacje dla developerów, jak również przykłady tworzenia własnych wtyczek i skryptów. Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne można uzyskad u dostawcy oprogramowania, który wymieniony jest jako strona w umowie serwisowej podpisywanej przy zakupie oprogramowania. Dodatkowe informacje znaleźd można na stronie Kofax Support: informacje o produkcie oraz o nowościach dostęp do bazy wiedzy (Kofax Knowledgebase) dostęp do systemu zgłoszeniowego (Case Management System tylko dla klientów z odpowiednią licencją) dokumentację produktu do ściągnięcia Przed kontaktem z dostawcą oprogramowania należy zebrad następujące informacje: nazwa produktu, wersja i numer seryjny pliki z logami licencja produktu dokładny tekst komunikatu o błędzie scenariusz procesu skanowania 4 S t r o n a

5 Opis Kofax Express jest łatwym w użyciu, przeznaczonym do skanowania wsadowego dokumentów programem, umożliwiającym szybkie skanowanie z wyświetlaniem obrazów w czasie rzeczywistym, indeksowanie oraz wykrywanie kodów kreskowych. Technologia Kofax VRS zastosowana w tej aplikacji, zapewnia optymalną jakośd obrazu. Kofax Express może wyeksportowad przechwyconą zawartośd do katalogu dostępnego w systemie zarządzania dokumentami lub systemie archiwizacji. Kofax Express może również wyeksportowad dane do Kofax Capture albo Microsoft SharePoint. Wymagania systemowe Informacje na temat wspieranych systemów operacyjnych i inne wymagania Kofax Express dostępne są na stronie wsparcia technicznego: Ustawienia firewalla W przypadku instalacji klienta/serwera, klienckie stacje robocze nie mogą się łączyd z serwerem, jeśli firewall Windows jest włączony. Aby upewnid się, że połączenie nie jest zablokowane, w Panelu Sterowania wykonaj jedną z poniższych czynności: Dodaj Net.TCP Port Sharing do listy programów i usług, które nie są blokowane przez firewall. Wyłącz firewall Windows na serwerze. Certyfikowane skanery Kofax Express ma certyfikację szerokiej gamy popularnych na rynku skanerów, a nowe urządzenia są certyfikowane regularnie w poniższych kategoriach licencyjnych: Kofax Express for Desktop or Workgroup Scanners: obsługują przepustowośd do 50 dwustronnie zadrukowanych kartek na minutę (obliczenie w oparciu o kartki formatu letter skanowane w trybie pejzażowym). Kofax Express for Low-Volume, Mid-Volume, or High-Volume Scanners: obsługują przepustowośd od 50 do 130 dwustronnie zadrukowanych kartek na minutę (obliczenie w oparciu o kartki formatu letter, skanowane w trybie pejzażowym). Najbardziej aktualna lista certyfikowanych skanerów dostępna jest na stronie: Należy zapoznad się również ze znajdującymi się na stronie specyfikacjami technicznymi oraz konfiguratorem (Scanner Configurator). Pakiety Kofax Scanner Component Installers, zawierające sterowniki do obsługiwanych skanerów, można ściągnąd ze strony Archiwizacja dokumentów Domyślnie Kofax Express przechowuje obrazy w katalogu zlokalizowanym w katalogu ProgramData (lub katalogu Documents and Settings w przypadku Windows XP). Upewnij się, czy masz 5 S t r o n a

6 odpowiednią ilośd miejsca, żeby przechowywad zeskanowane dokumenty. Aby zapisad zawartośd wsadu w odpowiednim katalogu, należy wejśd w zakładkę Job Setup. Instalacja Kofax Express Aby zainstalowad Kofax Express, należy ściągnąd ze strony Kofax Electronic Delivery na dysk lokalny lub wykorzystad wersję otrzymaną na płytce. Możesz zainstalowad Kofax Express na stanowiskach niezależnych lub w środowisku sieciowym. Jeśli na komputerze znajduje się wcześniejsza wersja Kofax Express musisz ją najpierw usunąd. Podczas usuwania masz możliwośd zachowania zadao, szablonów zadao i profili, które będzie można wykorzystad w nowej wersji. Przed rozpoczęciem aktualizacji, należy wyeksportowad wszystkie pozostałe wsady. Instalacja na niezależnym stanowisku Tego typu konfiguracja jest odpowiednia, jeśli planujesz przeprowadzad wszystkie czynności, które umożliwia Kofax Express na tym samym komputerze: administrację, skanowanie, indeksowanie i eksport zadao. 1. Sprawdź, czy skaner został zainstalowany i podłączony do komputera zgodnie z instrukcjami producenta, ale nie włączaj go jeszcze. 2. Zaloguj się do komputera, na którym chcesz zainstalowad Kofax Express jako Administrator i zamknij wszystkie aplikacje. W niektórych przypadkach po zalogowaniu na konto administratora domeny nie ma dostępu do określonych katalogów i/lub używanych rejestrów na lokalnym komputerze. Upewnij się, czy Twoje prawa dostępu są na tym samym poziomie, co lokalnego administratora. 3. W zależności od posiadanej wersji Windows, w trakcie instalacji może byd konieczne wyłączenie User Account Control (UAC). 4. Uruchom instalację dwukrotnie klikając skrót Kofax Express Standalone Setup znajdujący się: w katalogu zawierającym pliki oprogramowania Kofax Express lub na płytce instalacyjnej Wyświetlony zostanie ekran powitalny instalatora. 5. Naciśnij Next i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o akceptację umowy licencyjnej i określenie lokalizacji, w której oprogramowanie Kofax Express ma byd zainstalowane na komputerze. 6. Kliknięcie Install rozpocznie proces instalacji. 7. Kiedy zostaniesz poinformowany, że instalacja została zakooczona, kliknij przycisk Finish. 6 S t r o n a

7 8. Postępuj zgodnie z procedurą Wybór rodzaju instalacji na stronie 9, aby aktywowad licencję. Instalacja w środowisku Client/Server Tego typu konfiguracja jest odpowiednia, gdy planujesz przeprowadzad wszystkie czynności, które umożliwia Kofax Express: administrację, skanowanie, indeksowanie i eksport zadao na wielu stacjach roboczych. W tym środowisku, serwer jest zazwyczaj wykorzystywany do centralizacji zadao związanych z zarządzaniem zadaniami, wsadami i profilami, a stacje klienckie wykorzystywane są do skanowania, indeksowania i eksportu. Należy zainstalowad serwer Kofax Express, aby stworzyd pakiet wdrożeniowy wymagany do instalacji na komputerach klienckich. Instalacja serwera Kofax Express 1. Sprawdź, czy skaner został zainstalowany i podłączony do komputera zgodnie z instrukcjami producenta, ale nie włączaj go jeszcze. 2. Zaloguj się do komputera, na którym chcesz zainstalowad Kofax Express jako Administrator i zamknij wszystkie aplikacje. 3. W zależności od posiadanej wersji Windows, w trakcie instalacji może byd konieczne wyłączenie User Account Control (UAC). 4. Uruchom instalację dwukrotnie klikając skrót Kofax Express Standalone Setup znajdujący się: w katalogu zawierającym pliki oprogramowania Kofax Express lub na płytce instalacyjnej Wyświetlony zostanie ekran powitalny instalatora. 5. Naciśnij Next i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o akceptację umowy licencyjnej i określenie lokalizacji, w której oprogramowanie i baza danych Kofax Express ma byd zainstalowane na komputerze. Jeśli to konieczne, kliknij Change, żeby zmienid lokalizację. 6. Kliknięcie Install rozpocznie proces instalacji. 7. Kiedy zostaniesz poinformowany, że instalacja została zakooczona, kliknij przycisk Finish. 8. Sprawdź, czy podczas instalacji serwera został automatycznie utworzony folder ClientSetup. Domyślnie znajduje się w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Kofax\Kofax Express\Install\ClientSetup 9. Wykonaj następujące czynności: Udostępnij katalog ClientSetup każdej stacji klienckiej, na której chcesz zainstalowad Kofax Express. Możesz go udostępnid, skopiowad do lokalizacji sieciowej lub nagrad na płytce. 7 S t r o n a

8 Skopiuj katalog ClientSetup do każdej stacji klienckiej. Katalog ten zawiera prekonfigurowane informacje, konieczne do instalacji klienta Kofax Express. Klienckie stacje robocze kontaktują się ze scentralizowanymi zadaniami oraz repozytorium profili skanowania na serwerze. Uruchomienie klienckiej stacji roboczej Po zainstalowaniu serwera Kofax Express, postępując zgodnie z poniższą procedurą zainstaluj Kofax Express na klienckich Stachach roboczych. 1. Sprawdź, czy skaner został zainstalowany i podłączony do komputera zgodnie z instrukcjami producenta, ale nie włączaj go jeszcze. 2. Zaloguj się do komputera, na którym chcesz zainstalowad Kofax Express jako Administrator i zamknij wszystkie aplikacje. W niektórych przypadkach po zalogowaniu na konto administratora domeny nie ma dostępu do określonych katalogów i/lub rejestrów na lokalnym komputerze. Upewnij się, czy Twoje prawa dostępu są na tym samym poziomie, co lokalnego administratora. 3. W zależności od posiadanej wersji Windows, w trakcie instalacji może byd konieczne wyłączenie User Account Control (UAC). 4. Uruchom instalację dwukrotnie klikając skrót Kofax Express Standalone Setup znajdujący się w katalogu ClientSetup. 5. Naciśnij Next i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o akceptację umowy licencyjnej i określenie lokalizacji, w której oprogramowanie Kofax Express ma byd zainstalowane na komputerze. 6. Kliknięcie Install rozpocznie proces instalacji. 7. Kiedy zostaniesz poinformowany, że instalacja została zakooczona, kliknij przycisk Finish. 8. Z katalogu z oprogramowaniem Kofax Express usuo te skróty aplikacji, które odnoszą się do funkcji, które nie będą wykorzystywane na danym komputerze. Na przykład, jeśli dana stacja robocza będzie wykorzystywana tylko do skanowania, należy usunąd skróty Index, Export i Operations. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w następnej sekcji. W menu Start przejdź do All programs -> Kofax Express. W katalogu z programem Kofax Express kliknij dwukrotnie na skrócie, który nie jest potrzeby, a następnie wybierz Delete. Potwierdź, że rzeczywiście chcesz usunąd skrót, klikając Delete Shortcut. Jeśli to konieczne, usuo pozostałe niepotrzebne skróty z katalogu Kofax Express. 8 S t r o n a

9 Aplikacje Kofax Express Podczas instalacji Kofax Express na stacji roboczej, w katalogu oprogramowania tworzone są automatycznie skróty. Każdy skrót odnosi się do innej aplikacji Kofax Express: Kofax Express: zawiera wszystkie narzędzia produktu Scan: zawiera wszystkie narzędzia konieczne do działania stacji skanującej, umożliwiające wykonywanie takich czynności, jak tworzenie i skanowanie wsadów oraz wprowadzanie zmian jakości obrazu. Index: zawiera wszystkie narzędzia konieczne do działania stacji indeksującej, umożliwiające wykonywanie czynności związanych z indeksowaniem zeskanowanych dokumentów przed eksportem. Export: zawiera wszystkie narzędzia konieczne do działania stacji eksportującej, wykorzystywane do eksportu wsadów dokumentów po ich zeskanowaniu i zaindeksowaniu. Wsady są eksportowane do Kofax Capture, Microsoft SharePoint do systemu archiwizacji lub systemu zarządzania treścią. Operations: umożliwia dostęp do narzędzi wymaganych do skanowania, indeksowania lub eksportu. Nie dotyczy narzędzi administracyjnych związanych z zarządzaniem i publikacją zadao lub profili skanowania. Wybór rodzaju instalacji Jeśli po raz pierwszy uruchamiasz Kofax Express, określ rodzaj licencji i wybierz skaner. Obydwa ustawienia pozostają aktualne przy następnych sesjach Kofax Express. 1. Włącz skaner. 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij skrót Kofax Express na pulpicie lub W menu Start przejdź do katalogu z programem Kofax Express i kliknij na odpowiedni skrót. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz Kofax Express pojawia się okno wersji testowej. 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Jeśli chcesz korzystad z wersji testowej, kliknij Evaluation i postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Korzystanie z wersji testowej. Jeśli posiadasz licencję oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Aktywacja licencji oprogramowania. 9 S t r o n a

10 Jeśli posiadasz sprzętowy klucz licencyjny, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego. W oknie Kofax Express otwarty zostaje predefiniowane zadanie Scan to Desktop. Predefiniowane zadanie zawiera pusty wsad z ustawieniami mającymi zapewnid doskonałą jakośd obrazu dla dokumentów większości rodzajów. Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Kofax Express do Eksportu, nie są konieczne dodatkowe operacje. W innym przypadku, przejdź do kolejnego punktu. 4. W zakładce Scan Settings, w grupie Scanner, kliknij Select. Wyświetlone zostaje okno wyboru skanera. 5. Zaznacz nazwę skanera na liście i kliknij OK. (Jeśli skaner nie znajduje się na liście, zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na stronie 5 w sekcji Certyfikowane skanery ). Nazwa twojego skanera pojawi się w pasku narzędzi. Możesz rozpocząd korzystad z Kofax Express. Więcej informacji znad zjesz w Pomocy, do której przejdziesz naciskając przycisk F1. Korzystanie z wersji testowej Jeśli po raz pierwszy uruchamiasz Kofax Express, na określoną ilośd dni aktywowana jest licencja testowa. W tym czasie można korzystad z wszystkich funkcji oprogramowania, bez ograniczeo. Jeśli nie aktywujesz zakupionej licencji przed upłynięciem okresu testowego, Kofax Express przełącza się na tryb demonstracyjny. W rezultacie, na zeskanowanych obrazach umieszczany jest znacznik oraz ograniczone są możliwości eksportu. W czasie trwania okresu testowego, przy każdym uruchomieniu programu wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności rejestracji. Po aktywacji komunikat nie będzie się już wyświetlad. Możesz przerwad okres testowy w dowolnym momencie aktywując licencję oprogramowania lub wykorzystując sprzętowy klucz licencyjny. Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w dziale Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego. Aktywacja licencji oprogramowania Poniższa procedura opisuje aktywację licencji oprogramowania. Musisz aktywowad licencję, aby móc korzystad z pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania. Aby dostad się na stronę aktywacyjną Kofax Express należy mied dostęp do Internetu. Jeśli to konieczne, możesz przejśd do innego komputera posiadającego dostęp do Internetu i aktywowad swój produkt klikając na poniższy link: 10 S t r o n a

11 Uwaga: Jeśli próby aktywacji licencji nie powiodą się, następuje aktywacja okresu testowego (trial). W tym czasie możesz korzystać z wszystkich funkcji objętych licencją. Jeśli okres ten upłynie, a aktywacji nie uda się przeprowadzić, przełączy się w tryb demonstracyjny. W rezultacie, na zeskanowanych obrazach umieszczany jest znacznik oraz ograniczone możliwości eksportu. 1. Kliknij Activate w którymś z następujących miejsc: Okno wersji testowej Kofax Express Evaluation Window Okno komunikatu przypominającego o konieczności aktywacji Kofax Express Evaluation Reminder Window Okno trybu demonstracyjnego Kofax Express in Demonstration Mode Window Zakładka pomocy Kofax Express Tab Wyświetlone zostanie okno aktywacji Activate Kofax Express 2. Uzupełnij konieczne informacje, a następnie kliknij Activate. 3. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk F1, aby uzyskad dodatkowe informacje. Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w tej sekcji, aby zacząd korzystad ze sprzętowego klucza licencyjnego (lub też kontynuowad korzystanie z tego samego sprzętowego klucza licencyjnego z poprzedniej wersji Kofax Express). Musisz zarejestrowad sprzętowy klucz licencyjny, aby móc korzystad z pomocy technicznej i aktualizacji produktu. Aby dostad się na stronę aktywacyjną Kofax Express należy mied dostęp do Internetu. Jeśli to konieczne, możesz przejśd do innego komputera posiadającego dostęp do Internetu i aktywowad swój produkt klikając na poniższy link: 1. Włóż sprzętowy klucz licencyjny Kofax Express do portu USB w komputerze. Uwaga: Jeśli po włożeniu klucza wystąpi błąd, może być konieczne zainstalowanie najnowszego sterownika Sentinel. Sterownik znajduje się w katalogu ze sterownikami klucza ( Dongle Drivers folder ), który znajduje się wśród plików programu Kofax Express. 2. Kliknij Hardware Key (lub Register ) w którymś z następujących miejsc: Okno wersji testowej Kofax Express Evaluation Window Okno komunikatu przypominającego o konieczności aktywacji Kofax Express Evaluation Reminder Window Okno trybu demonstracyjnego Kofax Express in Demonstration Mode Window Zakładka pomocy Kofax Express Tab 11 S t r o n a

12 Wyświetlone zostanie okno Register Kofax Express, jeśli nie korzystałeś przy wcześniejszej wersji Kofax Express z rejestracji swojego sprzętowego klucza licencyjnego. Jeśli licencja została zarejestrowana, nie ma potrzeby wykonywad dodatkowych czynności. 3. W oknie Register Kofax Express uzupełnij potrzebne informacje. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk F1, aby otrzymad dodatkowe informacje. 4. Kliknij Register Now. Po zarejestrowaniu przy pomocy sprzętowego klucza licencyjnego, komunikaty przypominające nie będą już wyświetlane. Odinstalowanie Kofax Express W poniższej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób odinstalowad Kofax Express i powiązane komponenty z komputera. Jeśli planujesz odinstalowad Kofax Express, musisz deaktywowad swoją licencję i aktywowad ją ponownie, po instalacji aplikacji na innym komputerze. W przypadku, gdy chcesz przeprowadzid ponowną instalację na tym samym komputerze, nie jest konieczna deaktywacja licencji. 1. W Panelu sterowania, kliknij Programy i funkcje (lub w przypadku Windows XP Dodaj/ Usuo Programy ). 2. Wybierz Kofax Express z listy aktualnie zainstalowanych programów. 3. Kliknij Odinstaluj (lub Usuo w przypadku Windows XP). 4. Kliknij Tak, po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego. 5. Przy usuwaniu plików użytkownika, wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij Tak, aby usunąd wszystkie zadania, wsady i pliki z szablonami zadao, które utworzyłeś przy pomocy Kofax Express. Kliknij Nie, jeśli chcesz zachowad pliki. 6. Kiedy pojawi się komunikat o zakooczeniu procesu, kliknij Finish. 12 S t r o n a

13 Dostęp administratora Domyślnie użytkownicy Kofax Express mają pełny dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania. Jeśli chcesz ograniczyd dostęp niektórym użytkownikom, należy korzystając z plików ExpressAccess.xml i App.AppProfile zmienid poziom dostępu, w oparciu o przyznawane indywidualnie zezwolenia. Oba pliki dostępne są w domyślmy katalogu aplikacji: Windows 7/Vista: Program Data\Kofax\Kofax Express 3.0 Windows XP: Dokumenty i ustawienia\wszyscy użytkownicy\application Data\Kofax\Kofax Express 3.0 Można na przykład skorzystad z tych plików, żeby uniemożliwiad operatorowi wprowadzanie zmian w zadaniach czy indeksowaniu, jednocześnie gwarantując osobie nadzorującej operatora pełny dostęp do narzędzi z pominięciem eksportu wsadów. Można również zapewnid pełny dostęp dowolnemu użytkownikowi, który jest odpowiedzialny za instalację Kofax Express. Poziom dostępu przyznawany jest automatycznie, w oparciu o login do systemu Windows. Express Access.xml W tym pliku kontrolowany jest dostęp zalogowanych użytkowników Kofax Express. Domyślnie <DisableAllAdmin> jest ustawiony na 0, umożliwiając pełen dostęp do Kofax Express. Gdy <DisableAllAdmin> jest przełączony na 1, zalogowany użytkownik może zobaczyd (ale nie zmienid) ustawienia w oknie opcji ( Option ), które regulują ogólne preferencje i dostęp do poszczególnych narzędzi. Fragment kodu w ExpressAccess.xml: <ExpressAccess> <Class>ExpressAccess</Class> <Version>1</Version> <Members> <DisableAllAdmin>0</DisableAllAdmin> <Members> </ExpressAccess> W celu ustawienia więcej niż jednego poziomu dostępu do Kofax Express na tym samym komputerze, należy utworzyd katalog o nazwie Kofax Express, zawierający przepisaną kopię pliku ExpressAccess.xml ze zmienionym ustawieniem. Skopiuj katalog do bieżącego katalogu z aplikacjami użytkownika: Windows 7/Vista: Users\<Current User>\AppData\Roaming Windows XP: Documents and Settings\<Current User>\Application Data Kiedy użytkownik Kofax Express loguje się do komputera, w pierwszej kolejności weryfikowane są dane dotyczące użytkownika. Jeśli plik istnieje, będzie wykorzystany, nawet jeśli jest pusty. W tym przypadku będzie miał takie samo działanie, jak domyślny plik ExpressAccess.xml, czyli umożliwiad 13 S t r o n a

14 będzie pełny dostęp do narzędzi Kofax Express. W innym przypadku używany jest plik ExpressAccess.xml znajdujący się w standardowym katalogu aplikacji. Przepisany plik jest użyteczny, gdy jesteś administratorem Kofax Express, ponieważ możesz zalogowad się do dowolnej stacji Kofax Express i dostosowad ustawienia w oknie opcji. Jeśli chcesz zapobiec modyfikacji plików przez niepowołane osoby, należy udzielad uprawnieo umożliwiających jedynie odczyt. App.AppProfile Ten plik zawiera aktualne wartości wszystkich ustawieo w oknie Options. Po dostosowaniu ustawieo okna opcji, skopiuj zaktualizowany plik App.AppProfile na stacje robocze, na których chcesz ograniczyd lub kontrolowad dostęp do poszczególnych funkcji. Możesz na przykład dostosowad ustawienia w taki sposób, żeby zakładki Job Setup, Bar Code Setup i Index Setup w ogóle się nie wyświetlały. Możesz skopiowad zaktualizowany plik App.AppProfile na dowolną stację roboczą, na której użytkownikom nie są potrzebne narzędzia z tych zakładek. Dodatkowo, możesz skopiowad przepisaną wersję ExpressAccess.xml do aktualnego katalogu z danymi użytkownika na jego stacji roboczej, tak że po zalogowaniu nie będzie mógł korzystad z okna Options, by przywrócid poprzednie ustawienia. 14 S t r o n a

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji

Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji Proces zarządzania i aktywacji licencji Autodesk Desktop Subscription różni się dość mocno od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl

Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl Instalacja konsoli ShadowControl 1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Oprogramowanie wymaga maszyny bez

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall)

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) DOTYCZY: Operacje drukarki, przewodowa/bezprzewodowa/współdzielona sieć. Windows XP, Windows Vista, Windows 7. WYJAŚNIENIE: Korzystając

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS 3 Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Należy włożyć płytę DVD A1 ESI 2.0 do napędu w komputerze i uruchomić zaznaczoną stację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo