Nieobecni: 1. Janusz Prorok, (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieobecni: 1. Janusz Prorok, (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)"

Transkrypt

1 Protokół nr 28/09 z posiedzenia Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 24 lutego 2009 r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie Czas trwania: 1 godz.10 min. Rozpoczęcie: 15:30 Zakończenie: 16:40 Nieobecni: 1. Janusz Prorok, (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.) Posiedzeniu przewodniczyła Pani Beata Więcek Przewodnicząca Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych. Przewodnicząca Komisji przywitała zaproszonych gości oraz członków Komisji. Przedstawiła porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu r. oraz r. 4. Zapoznanie się z Kalendarzem Powiatowych Szkolnych Imprez Sportowych w 2009 roku. Referuje Pan Marek Szmigiel, Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

2 2 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie. Referuje Pani Halina Sarul, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie. 6. Sprawy różne. Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia. Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. W wyniku głosowania: za 9 przeciw 0 wstrzymało się 1 przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia r. W wyniku głosowania: za 9 przeciw 0 wstrzymało się 1 przyjęto protokół z posiedzenia Komisji z dnia r. Ad. pkt 4. Zapoznanie się z Kalendarzem Powiatowych Szkolnych Imprez Sportowych w 2009 roku. (Kalendarz Powiatowych Szkolnych Imprez Sportowych na 2009 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.) Nie wniesiono uwag do punktu.

3 3 Ad. pkt 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie. (Informacje na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego im. M. Kajki w Mrągowie stanowią załącznik nr 3 do protokołu.) Pani Halina Sarul Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie poinformowała, że w lutym Szpital Powiatowy musi spłacić jedną z większych rat kredytu, zaciągniętego w firmie Magellan. Generalnie spłata tej raty nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie Powiatu Mrągowskiego, gdyż Szpitala nie stać na taki wysiłek finansowy. Stwierdziła, że dzień spłaty tej raty mógłby być dniem zamknięcia Szpitala. Jednak Zarząd Powiatu udzieli Szpitalowi pożyczki na spłatę tego zadłużenia. Poinformowała, że w styczniu należało uporządkować zaszłości z roku 2008 związane z liczebnością personelu i wynagrodzeniami, zwłaszcza grupy lekarskiej gdzie system wynagradzania był bardzo nie jasny. W tej chwili jest to już uporządkowane. Dodała, że być może konieczne będzie rozłożenie na raty wypłaty części wynagrodzeń. Pani Dyrektor poinformowała również, że Szpital jest już po rozliczeniu finansowym pierwszej połowy lutego ale NFZ nie dokonał jeszcze zapłaty za te dni. Ponadto NFZ niejako zmusił Szpitale w województwie Warmińsko - Mazurskim do podpisania ugody na zapłatę tylko części należności za wypracowane limity. W zależności od szpitala od 50% do 60% wartości tych limitów. W przypadku Szpitala w Mrągowie jest to prawie 60%. Szpital oczekuje na dokonanie płatności. Pani Sarul stwierdziła, że wszystkie działania podejmowane w Szpitalu mają na celu jego zbilansowanie. Nierównowaga po stronie wydatków w różnych miesiącach jest różna i sięga nawet zł. Tyle wynoszą straty Szpitala na działalności bieżącej. Obniżenie kosztów można otrzymać poprzez poprawę gospodarowania, rezygnację z kosztownych a zbędnych świadczeń jak również redukcję personelu. Pani Dyrektor poinformowała, że ogłoszono przetarg na pralnię dla Szpitala oraz

4 4 na usługi diagnostyczne laboratorium analitycznego, bakteriologicznego i badań histopatologicznych. Dodała, że laboratorium jest bardzo kosztochłonne, ponieważ nie przewidując jego utrzymywania w strukturach szpitala nie ogłoszono przetargu na zakup odczynników. W związku z tym Szpital zakupuje odczynniki z wolnej ręki, co jest niedopuszczalne, bardzo kosztowne i nie wygodne. Outsourcing obejmie również blok żywieniowy Szpitala. Oferent musi spełnić nie tylko wymogi sanitarne. Ważna jest także cena i jakoś posiłków. Pani Dyrektor poinformowała także, że dąży się do tego by oddzielić osoby sprzątające od pracy z pacjentem. Planowane jest zatrudnienie tzw. opiekunów medycznych, do których należała by opieka nad czynnościami życiowymi pacjenta, jak karmienie, mycie, podawanie basenów itp. Pielęgniarki miały by się w przyszłości zajmować tylko zleceniami lekarskimi. Utrzymanie higieny szpitalnej, jak dezynfekcja itp. planuje się powierzyć firmie zewnętrznej. Pani Sarul dodała, iż poczyniono już kroki w kierunku redukcji obsady personelu o kolejne 11 osób. Są to osoby nie pełnowartościowe dla szpitala m. in. osoby nadużywające alkoholu. Zapewniła, że nie będą to zwolnienia bezmyślne. Poinformowała także, że nadal poszukiwani są lekarze, którzy zechcieli by związać się ze Szpitalem w Mrągowie. Zauważyła również, że mimo wzrostu płac lekarzy to nadal nie ma wśród nich zadowolenia z sytuacji. Jeśli chodzi o pielęgniarki i personel inny to płace są nadal dramatycznie niskie. Dodała, że prawdopodobnie ze względu na wysokie koszty płacowe podjęto rozmowy na temat zmiany formy organizacyjnej szpitali na spółki komunalne. W tej formie nie będzie można zadłużać szpitali w nieskończoność, uzyskiwać żadnych pożyczek czy kredytów, które by zachwiały istnieniem szpitala gdyż spółka komunalna podlega przepisom kodeksu handlowego. Stwierdziła, że program Ratujmy Polskie Szpitale daje nadzieje tylko dla części polskich szpitali. Przede wszystkim dla tych, których struktura zobowiązań to zobowiązania publiczno prawne. Struktura zadłużenia Szpitala Powiatowego w Mrągowie to zobowiązania cywilno - prawne, czyli pożyczki i kredyty.

5 5 W związku z tym utworzenie spółki komunalnej wiązało by się z koniecznością spłaty zadłużenia Szpitala przez Powiat Mrągowski. Pan Radny Józef Maciejewski stwierdził, że po raz pierwszy od chyba 6 lat Radni otrzymali tak rzetelny materiał jeśli chodzi o analizę działalności Szpitala Powiatowego. Zapytał jaki optymalny poziom zatrudnienia Pani Dyrektor widzi w Szpitalu przy obecnej ilości łóżek szpitalnych oraz przy obecnym stanie organizacji szpitala. Zapytał także o słabe i mocne strony Szpitala Powiatowego w Mrągowie. Pani Sarul - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie odpowiedziała, że zatrudnienie powinno być tak małe jak można a zarazem tak duże jak potrzeba. Minimalna obsada związana z bezpieczeństwem pacjenta oraz z gotowością wykonywania usług wymusza pewną wysokość zatrudnienia. Stwierdziła jednak, że trudno mówić o poziomie optymalnym. Przede wszystkim jest ono zależne od zapotrzebowania. W ośrodkach obsługowych, jak sprzątanie czy transport wewnętrzny, można uzyskać znaczący efekt redukcji zatrudnienia poprzez lepszą organizację pracy. Poinformowała, że w drugiej połowie roku w Szpitalu będzie pracowało co najmniej 100 osób mniej. Pani Dyrektor odpowiadając na pytanie o mocne i słabe strony Szpitala Powiatowego stwierdziła, że mocną stroną Szpitala są na pewno Państwo Radni oraz niektóre osoby z personelu Szpitala, którym bardzo zależy na tym by Szpital nadal funkcjonował. Mocną stroną jest również dosyć dobre wyposażenie w sprzęt medyczny. Słabą stroną wśród pracowników jeszcze do nie dawna była niewiedza o faktycznym stanie placówki. Natomiast od strony usług medycznych zagrożeniem jest brak lekarzy specjalistów. Również mało atrakcyjne płace, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek oraz zjawisko traktowania szpitala jako źródła dodatkowego zarobku nie sprzyjają Szpitalowi. Stwierdziła także, że tzw. przyprawienie gęby Szpitalowi, czyli przeświadczenie, że nic się już nie da zrobić, nie pomaga w poprawie sytuacji.

6 6 Pan Radny Józef Maciejewski zapytał czy zdaniem pani Dyrektor spółki komunalne, o których wcześniej wspominała były by panaceum na rosnące zadłużenie szpitali. Pani Sarul - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie odpowiedziała, że gdyby przekształceniom tym towarzyszyła istotna pomoc rządu to bez zastanowienia namawiała by do nich. Jednak najpierw powinno się zakład zrestrukturyzować. Dodała, że spółki komunalne są jakby kolejnym etapem procesu przekształceń szpitali. Procesu, który zatrzymał się na etapie Samodzielnego Publicznego Zakładu, który z punktu widzenia ekonomii jest hybrydą. Niby sprzedaje usługi ale nie jest przedsiębiorstwem. Niby funkcjonuje na zasadzie rynkowej kosztów bilansowanych z przychodami ale zadłuża się w nieskończoność. Zauważyła, że szpital obecnie zadłuża się jakby nie ze swojej winy, gdyż część usług nie jest prawidłowo wyszacowanych przez NFZ. Ponadto Szpital nie może odmówić świadczenia usług. Aby utworzyć spółkę musi powstać koszyk świadczeń gwarantowanych oraz prawidłowo wyszacowane procedury. Pani Beata Więcek Przewodnicząca Komisji zapytała, ile wynosi średnia płaca lekarzy w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie? Pani Sarul - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie odparła, że płaca lekarza zależy od wypracowanych godzin. Stawka za godzinę pracy wynosi 40 zł. Pan Radny Bogda Kurta zapytał czy dwie pierwsze pozycje w rozliczeniu finansowym Szpitala Powiatowego dotyczą typowych pożyczek czy też jest to cesja na jakimś zadłużeniu? Pani Sarul - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie odpowiedziała, że jest to typowa pożyczka finansowa, która posłużyła do spłaty wcześniejszych zobowiązań ale także do wzrostu płac. Wzrost płac wyniósł zł. Pielęgniarki z tego otrzymały zł. Pani Dyrektor dodała, że były to podwyżki bez pokrycia. Pani Beata Więcek Przewodnicząca Komisji zapytała jak wygląda sytuacja w innych Szpitalach w województwie jeśli chodzi o płace lekarzy?

7 7 Pani Sarul - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie odpowiedziała, że z informacji jakie posiada, lekarze za godzinę pracy otrzymują: w Szpitalu w Kętrzynie 45 zł., w Piszu 42 zł., Lidzbarku Warmińskim - 70zł. Lekarz specjalista jak np. anestezjolog może zarabiać nawet 100zł. za godzinę pracy. Ad. pkt 5. Sprawy różne. Pad Radny Sławomir Dudziak wystąpił z wnioskiem o zaapelowanie do Ministerstwa Oświaty, o odstąpienie od reformy dotyczącej posyłania sześciolatków do szkół. Pan Janusz Alicki Wicestarosta Mrągowski zauważył, że jak na razie nie ma takiego obowiązku. Dodał także, że samorządy gminne nie są jeszcze gotowe do przystąpienia do tej reformy. Pan Radny Bogdan Kossakowski stwierdził, że sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie i dlatego powinno się z tym wnioskiem jeszcze poczekać. Pani Beata Więcek Przewodnicząca Komisji zapytała czy Pan Radny Dudziak wycofuje swój wniosek? Pan Radny Sławomir Dudziak odparł, że tak. Wniosek został wycofany.

8 8 Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek spotkania został wyczerpany i zrealizowany, wobec czego o godz. 16:40 zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych. PRZEWODNICZYŁA: Przewodnicząca Komisji Beata Więcek Protokołowała: Anna Piotrowska

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

(Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu)

(Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu) Protokół nr 12/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2008 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R LII-N/2009 z pięćdziesiątej drugiej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 marca 2009 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r.

Protokół nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r. Protokół nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu pan Zbigniew Ziejewski /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Do proponowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo