DROGA POLSKI DO ROKU 2025

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DROGA POLSKI DO ROKU 2025"

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" DROGA POLSKI DO ROKU 2025 ZAŁOŻENIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII W ŚWIETLE STUDIÓW KOMITETU PROGNOZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POLAND'S ROAD TO LONG-TERM STRATEGY STUDY Warszawa 2005

2 roku 2001 wydany w Goeteborgu. Mamy też odpowiednie zapisy w Konstytucji RP. Wnioskuję o uzupełnienie tekstu Strategii". Bogdan Marciniec Zgadzam się z założeniami Strategii". W pełni popieram w szczególności rolą innowacyjną nauki i technologii, ale problem jest bardziej skomplikowany i wymaga gruntownych zmian, zarówno strukturalnych w sektorze nauki i edukacji jak i zmian legislacyjnych w relacjach nauka-gospodarka, w szczególności powinien się skoncentrować na polskich niszach technologicznych i rozwoju polskich małych i średnich firm. Sformułowanie - wsparcie konsorcjów naukowo-przemysłowych" brzmi prawidłowo, ale wymaga konkretyzacji. Kompleksową strategię w warunkach polskich proponuję rozszerzyć o: a) energię i zasoby b) nowe technologie i materiały. Wyżej wymienione dziedziny mogą dać nowe miejsca pracy. Lesław Michnowski W ramach dalszych prac, dotyczących Strategii..." proponuję, aby uwzględnić dwa jakościowo odmienne prawdopodobne trendy dalszego przebiegu globalizacji i przezwyciężania globalnego kryzysu, W zależności od dominującego trendu, odmienna powinna być Strategia. Trend I: Globalizacja wykluczająca (Pernicious Globalization) 1. 1 Na negatywne konsekwencje tej formy globalizacji zwraca się uwagę m.in. w CIA, Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts,. 131

3 Przezwyciężanie globalnego kryzysu - w tym ochrona środowiska przyrodniczego oraz pomniejszanie tempa zużywania deficytowych zasobów - będzie dokonywane na zasadzie darwinizmu społecznego. Będzie to przejawiało się w powstrzymywaniu tempa wzrostu gospodarczego, zwłaszcza słabszych ekonomicznie społeczeństw2. Obniżaniu poziomu konsumpcji będzie służyło likwidowanie osiągnięć welfare state" oraz utrzymywanie wysokiej stopy strukturalnego" bezrobocia (zasada 20-80" 3 ). Postępował będzie zatem proces społecznego rozwarstwiania w układzie międzynarodowym, lecz także wewnątrz - nawet i wysoko rozwiniętych społeczeństw. Sprzyjać temu będzie przenoszenie produkcji z krajów wysoko rozwiniętych do krajów pozostałych w rozwoju w tyle. W powstrzymywaniu wzrostu gospodarczego zwłaszcza Chin przywracane będą praktyki protekcjonistyczne. W Unii Europejskiej odchodzić się będzie od zasady solidarności na rzecz budowy układu: Centrum - Peryferie. Konsekwencją tej formy globalizacji będzie narastanie napięć w układzie międzynarodowym, a także zagrożenia terroryzmem. Podstawową metodą społecznej i międzynarodowej stabilizacji będzie budowa nowego - Orwell'owskiego, globalnego - totalitaryzmu. Trend II: Globalizacja włączająca (Inclusive Globalization) oraz Nowy Włączający Porządek Globalny (New Inclusive Global Order). Głównym czynnikiem wymuszających zmianę metod globalizacji będzie szybko postępujący wzrost gospodarczy Chin, a także 2 Wg badań W, R. Feya: jeśli rozwijająca się według obecnych zasad gospodarka światowa będzie odznaczała się nawet tylko 3-4% wzrostem gospodarczym, to w ciągu 25 lat nastąpi globalna katastrofa. 3 Według Hansa Petera Martina i Haralda. 132

4 ewentualne nikłe rezultaty w przezwyciężaniu terroryzmu siłową metodą pre-emptive war lub eksportu demokracji". Wzrost gospodarczy Chin - uodpornionych na destabilizujące oddziaływania, - będzie radykalnie przyspieszał tempo degradacji środowiska przyrodniczego. Wzrost ten będzie także przyspieszał tempo wyczerpywania deficytowych zasobów naturalnych. Towarzyszący temu wzrost cen tych zasobów będzie destabilizował gospodarkę światową Brak międzynarodowych mechanizmów koordynacji współpracy gospodarczej, w tym rozwoju specjalizacji wytwarzania, będzie powodował destabilizowanie wysokorozwiniętych gospodarek m.in. tanim chińskim eksportem, powodującym, wraz ze wzrostem bezrobocia, coraz silniejsze społeczne napięcia. Sytuacja taka sprzyjać będzie zrozumieniu potrzeby dokonania radykalnej przebudowy systemu światowego na zgodny z wymogami trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności. Jako istotne w tej przebudowie zadanie przyjęty zostanie program przebudowy systemu ekonomicznego na oparty na kompleksowym rachunku korzyści i kosztów gospodarowania, ujmującym społeczne i przyrodnicze jego składniki (internalising externalities) A także - program międzynarodowej budowy informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. Przebudowa taka stanowi bowiem warunek niezbędny rozprzęgnięcia" (decoupling) wzrostu gospodarczego od wzrostu zużywania deficytowych zasobów naturalnych oraz degradacji środowiska przyrodniczego. Realne uznanie potrzeby internalising externalities spowoduje ukształtowanie międzynarodowych mechanizmów koordynacji trwałego rozwoju, w tym budowy właściwej ku temu infrastruktury społeczno-gospodarczej i informacyjnej. 133

5 Dla przykładu, z uznania potrzeby internalising externalities wynikną - np. w przypadku wytwarzania samochodów - m.in. następujące niezbędne działania: 1. wyznaczenie kosztów odtworzenie środowiska zdegradowane go w wyniku produkcji i eksploatacji samochodów, a także kosztu odbudowy bazy paliwowo-surowcowej, wyczerpywanej wraz z tym bezpowrotnie; 2. powiększenie cen samochodów o powyższe koszty; 3. odebranie producentowi samochodów powyższej kwoty; 4. przeprowadzenie działań odtwarzających środowisko; 5. uruchomienie programów badawczo-wdrożeniowych, których realizacja zapewni dostąp do alternatywnych źródeł zasobów, w przypadku wyczerpania ich źródeł aktualnie dostępnych. Z zasady włączenia do rachunku ekonomicznego kosztów społecznych, konieczne się stanie m.in. wyznaczanie kosztów pozbawiania pracy załogi przedsiębiorstwa, przeniesionego w poszukiwaniu tańszej siły roboczej za granicę, a następnie obciążanie tego przedsiębiorstwa tymi kosztami, itd. Podobnie powinno być, gdy bezrobocie stanie się konsekwencją wypierania z rynku rodzimej produkcji znacznie tańszym jej importem. Dla przeciwdziałania ponoszeniu tego typu kosztów konieczne się stanie m.in. racjonalizowanie podziału społecznego procesu pracy poznawczej i wytwórczej. W zależności od tego, który z powyższych dwu trendów będzie wyznaczał bieg światowego życia społeczno-gospodarczego, nieco inaczej powinna być zaprojektowania Długookresowa Strategia Rozwoju Polski do roku Ponadto Strategia" ta powinna obejmować działania (w tym stworzenie odpowiednich w Polsce instytucji) niezbędne dla ukształtowania trendu II. W przypadku trendu I, zamiast efektu 134

6 rozwoju w wyniku realizacji Strategii" będzie nadal regres polskiego społeczeństwa. Barbara Liberska W założeniach długofalowej strategii rozwoju kraju trzeba uwzględniać tendencje i przemiany w gospodarce światowej. Na jedną z tych tendencji warto zwrócić uwagę. Chodzi o outsourcing nowoczesnych usług i globalne przesunięcia w tej dziedzinie. Do outsourcingu/offshoringu wchodzą głównie usługi biznesowe BPO ( Business Process Outsourcing"), usługi IT i centra badawczo rozwojowe, oraz centra obsługi klienta tzw call centers 4. W ostatnich latach ma miejsce proces przenoszenia tych usług z krajów bogatych do krajów biedniejszych. Proces ten określany jest jako druga fala globalizacji i prowadzi do nowego międzynarodowego podziału pracy. Dzięki włączeniu się w te procesy kraje słabiej rozwinięte integrują się z gospodarką światową na wyższym poziomie opartym na technologiach informatycznych i mogą odnosić znaczne korzyści. Outsourcing nowoczesnych usług może stać się szansą rozwoju dla Polski. Aby tę szansę wykorzystać potrzebna jest polityka przyciągania inwestycji zagranicznych w nowoczesnych usługach w powią- 4 Usługi związane z obsługą klienta w call centers obejmują sprzedaż i telemarketing produktów, reklamacje, rezerwacje biletów hoteli, subskrybcje, obsługą kart kredytowych i inne. Usługi biznesowe BPO wspierają operacje biurowe związane z gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów, przetwarzaniem danych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, księgowość, listy płac, analizy finansowe i inne. Usługi IT stanowią prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami, oprogramowaniem oraz usługi specjalistów jak usługi architektów, prawników, analityków. 135

POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD

POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Lesław Michnowski POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Na konferencji OECD 1, która obradowała w czerwcu 2005 r., poświęconej gospodarce zasobami naturalnymi i odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ

SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS Lesław Michnowski SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI A TRWAŁY ROZWÓJ Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Wrocław, styczeo-czerwiec 2011r. 1 Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 195. Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Raport. Nr 195. Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. Listopad 2001 Eugeniusz Zawadzki Raport Nr 195 W pracy przedstawiono możliwe

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Trzecia fala nowoczesności

Trzecia fala nowoczesności Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Warszawa, 11 stycznia 2013 r. Spis treści Streszczenie...3 Wstęp i diagnoza...9 Kontekst wyzwań

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU STUDIA POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA Pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo