BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE

2 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne (literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata / E. Wyglądała Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / A. Radwańska 2011 Nr 122 Nr 123 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata / E. Wyglądała Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / A. Radwańska Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska- Trzyszka Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 126 Dialog społeczny (literatura polska i obca w wyborze) / A. Kulesza 2012 Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 128 Rozwój zawodowy (literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała 2013 Nr 129 Praca i życie w Unii Europejskiej (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 130 Trzeci sektor ( literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała Nr 131 Bezpieczeństwo i higiena pracy (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska

3 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE (literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Alina Kulesza Warszawa 2013

4 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax: BIBLIOGRAFIE (132) Wages in Poland and in the world (selected Polish and foreign literature Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 662/13. Format A5. Nakład 100 egz.

5 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... VII Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... IX Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... XIV Wykaz skrótów... XVII Spis bibliograficzny I. PŁACE W POLSCE 1. Polityka płac Teoria i analiza płac Proporcje i struktura płac Wartościowanie pracy Systemy wynagradzania a. Problemy ogólne b. Motywacyjna funkcja płac c. Systemy płac w różnych działach i zawodach d. Pozapłacowe formy wynagradzania Prawne aspekty wynagrodzenia za pracę a. Problemy ogólne b. Ochrona wynagrodzenia za pracę c. Kształtowanie wynagrodzeń i dyscyplina płac d. Premie i nagrody pracownicze e. Dodatki i dopłaty do płac podstawowych f. Świadczenia wyrównawcze g. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe h. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników i. Odprawy pieniężne Płace w różnych działach gospodarki i zawodach Statystyka płac... 81

6 - IV - II. PŁACE W ŚWIECIE 1. Polityka płac Teoria i analiza płac Negocjacyjne kształtowanie wynagrodzeń Proporcje i struktura płac Wartościowanie pracy Systemy wynagradzania Prawne aspekty wynagrodzenia za pracę Płace w różnych działach gospodarki i zawodach Indeks alfabetyczny

7 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodical titles and its abbreviations... IX The explanations concerning the names abbreviations of publishing institutions... XIV The abbreviations register... XVII The bibliographical register I. WAGES IN POLAND 1. Wage policy Theory and analysis of wages Wage structure Work assessment Wage systems a. General problems b. Stimulating function of wages c. Wage systems in various branches and occupations c. Non-wage forms of compensation Legal aspects of wages a. General problems b. Protection of wages c. Wage fund and wage discipline d. Bonuses and emoployee pay awards e. Wage allowances f. Compensation benefits g. Wage claims h. Wages in various occupations and branches i. Financial allowances Wages in various branches and occupational Statistics of pay... 81

8 - VI - II. WAGES IN THE WORLD 1. Wage policy Theory and analysis of wages Negotiation of wage planning Wage structure Work assessment Wage systems Legal aspects of wages Wages in various branches and occupations The alphabetical index

9 - VII - PRZEDMOWA Obecna edycja bibliografii Płace w Polsce i w świecie *, obejmująca w wyborze piśmiennictwo polskie i zagraniczne (w skromnym wymiarze) za lata , rejestruje na podstawie wydawnictw informacyjnych i baz danych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego prace naukowe, popularnonaukowe i popularne, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism oraz najważniejsze akty prawne opublikowane w tym okresie. Zebrany materiał, liczący 1274 pozycji numerowanych, usystematyzowany został w dwóch działach głównych (I dotyczy Polski, a II świata); każdy podzielony na 8 poddziałów, w których starano się zachować, jeżeli to było możliwe, podobny układ, choć o różnym stopniu szczegółowości. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów stosowano alfabetyczne szeregowanie pozycji. W niektórych działach pewne zagadnienia zostały zaznaczone przez wprowadzenie haseł przedmiotowych, np. Płaca minimalna (s. 42, 161) występuje zarówno w I, jak i II części. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony, składa się z niezbędnych elementów identyfikujących; pozycje z literatury obcej dodatkowo zawierają adnotację pozwalającą zorientować się w treści i przydatności danej publikacji. W bibliografii zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej tematyce, które zostały zarejestrowane w innym dziale oraz odsyłacze międzydziałowe. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów oraz indeks alfabetyczny. Warszawa, 2013 r. * Płace w Polsce i w świecie (literatura polska i obca w wyborze). Warszawa, 2001 ; Płace w Polsce i w świecie (literatura polska i obca w wyborze). Warszawa, 2005.

10 - VIII -

11 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Ekon. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia Acta UNC, Zarz. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie Administracja Ann., Etyka Gospod. Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym Arb. Arb.r. Arbeit und Arbeitsrecht Arg. Oecon. Argumenta Oeconomica Atest Atest. Ochrona Pracy Bank i Kredyt Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Bibliotekarz Br. J. Ind. Relat. British Journal of Industrial Relations Čelov. Tr. Čelovek i Trud Comp. Econ. Res.. Comparative Economic Research Compens. Benef. Rev. Compensation and Benefits Review Dialog Dialog : pismo Dialogu Społecznego Droit Soc. Droit Social Dyr. Szk. Dyrektor Szkoły Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Econ. Labour Mark. Rev. Economic and Labour Market Review Eduk. Ekon. Menedż. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers : problemy, innowacje, projekty Ekon. Menedż. Ekonomia Menedżerska. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej Ekon. Organ. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ekonomia (Warszawa) Ekonomista Empl. Relat. Employee Relations Eur. J. Ind. Relat. European Journal of Industrial Relations Eur. Spat. Res. Policy European Spatial Research and Policy Finan. Komunal. Finanse Komunalne Fir. Rynek Firma i Rynek Fol. Oecon. Boch. Folia Oeconomica Bochniensia Form. Empl. Formation Emploi Gaz. Bank. Gazeta Bankowa Gdań. Stud. Praw. Gdańskie Studia Prawnicze Gender Manage. Gender in Management

12 - X - Gospod. Nar. Gospodarka Narodowa Hand. Wewn. Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Polska Harvard Business Review Polska Humanum Humanum : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Ind. Bezieh. Industrielle Beziehungen Ind. Labor Relat. Rev. Industrial and Labor Relations Review Ind. Relat. Industrial Relations Inspektor Pr. Inspektor Pracy Int. J. Hum. Resour. Manage. The International Journal of Human Resource Management Int. J. Labour Res. International Journal Labour Research Int. Labour Rev. International Labour Review IRS Employ. Rev. Industrial Relations Services Employment Review J. Collect. Negot. Journal of Collective Negotiations in the Public Sector J. Labor Econ. Journal of Labor Economics J. Labor Res. Journal of Labor Research J. Labour Mark. Res. Journal for Labour Market Research: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung J. Poverty Journal of Poverty Japan Labor Rev. Japan Labor Review Kyklos Labour Labour Econ. Labour Economics Labour Mark. Trends Labour Market Trends Manage. Bus. Adm. Management and Bussines Administration Master Bus. Admin. Master of Business Administration : biuletyn Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Monde Dipl. (ed. pol.) Le Monde Diplomatique (ed. polska) Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka Nauka Szk. Wyż. Nauka i Szkolnictwo Wyższe Neue Z. Soz.r. Neue Zeitschrift für Sozialrecht Nierów. Społ. Wzrost Gospod. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nowocz. Systemy Zarz. Nowoczesne Systemy Zarządzania Optimum Organ. Kier. Organizacja i Kierowanie

13 - XI - Państ. Społ. Państwo i Społeczeństwo Pers. Rev. Personnel Review Personal Personal. Zeitschrift für Human Resource Management Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Perspek. Wirtsch.polit. Perspektiven der Wirtschaftspolitik Pien. Więź Pieniądze i Więź Polit. Gospod. Polityka Gospodarcza Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk. AE Wroc. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia Prace Naukowe Katedry Zarządzania / Akademia Morska w Gdyni Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Ekonomia Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Ekonomia Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Nauki o Zarządzaniu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Nauki o Zarządzaniu Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Zarządzanie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Zarządzanie Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Zdrowie Praca i Zdrowie : polskie forum ochrony pracy Prawo Asek. Prawo Asekuracyjne Prawo Eur. Prawo Europejskie Prawo i Med. Prawo i Medycyna Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Prawo Zamówień Publ. Prawo Zamówień Publicznych Probl. Polit. Społ. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje Probl. Profes. Problemy Profesjologii

14 - XII - Probl. Zarz. Problemy Zarządzania Prz. Organ. Przegląd Organizacji Prz. Podat. Przegląd Podatkowy Prz. Ubezp. dla Ciebie Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Rachun. Budż. Rachunkowość Budżetowa : księgowość, sprawozdawczość, podatki Rachunkowość Radca Praw. Radca Prawny : czasopismo Samorządu Radców Prawnych Recht Arb. Recht der Arbeit Rejent Rev. Int. Trav. Revue Internationale du Travail Rev. IRES La Revue de la Institut de Recherches Economiques et Sociales Rola Informat. w Naukach Ekon. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : zeszyty naukowe / Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość Ross. Èkon. Ž. Rossijskij Èkonomičeskij Žurnal Rozpr. Nauk. Zaw. PWSZ Elbląg Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Securitologia Securitologia/Securitology/Секюритология : Zeszyty Naukowe European Association for Security Serw. Praw.-Prac. Serwis Prawno-Pracowniczy Służ. Prac. Służba Pracownicza Służ. Zdr. Służba Zdrowia Sociol. Trav. Sociologie du Travail Soz. Sicherh. Soziale Sicherheit Statistika Stud. Ekon. / PAN Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne Stud. Prawa Pr. Polit. Społ. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Tr. Rub. Trud za Rubežom Tyg. Solidar. Tygodnik Solidarność

15 - XIII - Vopr. Èkon. Voprosy Èkonomiki Wiad. Stat. Wiadomości Statystyczne Wiedza Praw. Wiedza Prawnicza Work Employ. Soc. Work, Employment and Society Work Stress Work and Stress WSI Mitt. WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Bockler Stiftung Współcz. Ekon. Współczesna Ekonomia Z. Arb.marktforsch. Zeitschrift fur Arbeitsmarktforschung Zarz. Eduk. Zarządzanie i Edukacja Zarz. Publ. Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. Gdań. WSAdmin. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. Stat. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. / PTE Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Nauki Ekon. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon. Zarz. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zesz. Nauk. WSEI Lublin, Ser. Ekon. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria Ekonomia

16 - XIV - Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Zesz. Nauk. / WSZarz. Krak. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ekon.-Społ. Ostrołęka Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH Akad. Ekon. Wydz. Ekon. Stud. Dokt. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Studia Doktoranckie Bogucki Wydaw. Nauk. Bogucki, Wydawnictwo Naukowe s.c. Brook. Inst. Press Brookings Institution Press Bur. Int. Trav. Bureau Internationale du Travail Cambridge Univ. Press Cambridge University Press Currenda Currenda Sp. z o. o. Delo i Servis Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Doc. Fr. Documentation Française Dom Wydaw. Elipsa Dom Wydawniczy ELIPSA E. Elgar Edward Elgar Publishing Économica Fed. Reserve Bank Minneapolis Federal Reserve Bank of Minneapolis HR Serv. M. Cieślak HR Services Monika Cieślak Infor Grupa Wydawnicza Infor, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno- Podatkowe Infor Ekspert Inst. Nauk Polit. PAN Instytut Nauk Politycznych. Polska Akademia Nauk Intern. Labour Office International Labour Office Intern. Monet. Fund International Monetary Fund Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Izd-vo MIK Izdatel stvo MIK Klemar Klemar Wydawnictwo Specjalistyczne Marina Marina, Roman Kotapski MIT Press Massachusetts Institute Technology Press

17 - XV - MITEL Mitel SC. Poligrafia, drukarnia, wydawnictwo Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Nat. Bank Pol. National Bank of Poland Of. Wolters Kluwer bus. Oficyna a Wolters Kluwer business Of. Wolters Kluwer Polska. Oficyna Wolters Kluwer Polska Ośr. Doradz. Dosk. Kadr Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Ośr. Wdroż. Ekon.-Org. Bud. Promocja Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Oxford Univ. Press Oxford University Press Palgrave Palgrave Macmillan Placet Wydawnictwo PLACET, Leszek Plak Pol. Wydaw. Ekon. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Presscom Presscom, spółka z o. o. Print Group Print Group Daniel Krzanowski Promotor Russell Sage Found. Russell Sage Foundation SGH Of. Wydaw. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza TNOiK Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Univ. China Hong Kong University China of Hong Kong Univ. Tartu University of Tartu Uniw. Jagiell. Uniwersytet Jagielloński Verl. Dashöfer Wydawnictwo Verlag Dashöfer Woj. Urz. Pr. Wojewódzki Urząd Pracy World Bank World Bank Latin America The World Bank Latin America and the Caribbean Region. Social Protection Sector Unit Wolters Kluwer Polska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wszech. Podat. Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, spółka cywilna Wydaw. A. Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek Wydaw. AD. Drągowski Wydawnictwo AD. Drągowski S. A. Wydaw. AE Katow. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Wydaw. AE Krak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydaw. AE Pozn. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. Bibl. Prac. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza Wydaw. C. H. Beck Wydawnictwo C. H. Beck Wydaw. Forum Naukowe Wydawnictwo Forum Naukowe Wydaw. Helion Wydawnictwo Helion

18 - XVI - Wydaw. IFiS PAN Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Wydaw. Nauk. UMK Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydaw. Politech. Łódz. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Wydaw. Prawo Prakt. M. Winiarczyk Wydawnictwo Prawo dla Praktyków Magdalena Winiarczyk Wydaw. PTE Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Wydaw. Sigma Wydawnictwo Sigma Wydaw. Społ. WSPiZ Wydawnictwo Społeczne Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydaw. Uniw. Białyst. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydaw. Uniw. Ekon. Katow. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wydaw. Uniw. Ekon. Krak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydaw. Uniw. Gdań. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydaw. Uniw. Jagiell. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydaw. Uniw. Łódz. Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Wydaw. Uniw. Rzesz. Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydaw. Wiedza Praktyka Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Wydaw. WSE (Białystok) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Wydaw. WSZiA Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Zakł. Wydaw. Stat. Zakład Wydawnictw Statystycznych Zent. Eur. Wirtschforsch. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

19 - XVII - WYKAZ SKRÓTÓW aut. autor cz. część dod. dodatek dot. dotyczy ed. edition, editor et al. et alii, i inni k. karta koment. komentarz konf. konferencja nr numer omów. omówienie oprac. opracowanie poz. pozycja rec. recenzja red. redakcja s. strona ser. seria spec. specjalny t. tom tł. tłumaczenie vol. volumen wyd. wydanie popr. poprawione uzup. uzupełnione zaktual. zaktualizownane z. zeszyt

20 - ii -

21 - 1 - I. PŁACE W POLSCE 1. Polityka płac 1. CZY w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności płac? / Paweł Kumor // Ann., Etyka Gospod , nr 1, s DYWERGENCJA płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej / Andrzej Prusek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak , nr 818, s EFEKTYWNE sposoby poprawy elastyczności wynagrodzeń / Marta Juchnowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 248, s EFEKTYWNOŚĆ wskaźnikowej metody regulacji wynagrodzeń w Polsce / Agnieszka Kuźmicz // Acta UNC, Zarz , z. 37, s MIEJSCE oceny i wynagradzania efektów pracy jako obszar programów praca-życie / Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Anna Rogozińska- Pawełczyk // W: Równowaga praca-życie-rodzina / red. Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wydaw. WSE, S OUTSOURCING : employment and wages / Anna Grześ // Optimum , nr 5, s Outsourcing: zatrudnienie i wynagrodzenia. - Polityka płac. 7. PŁACA jako element kształtujący poziom życia górników na Górnym Śląsku w ciągu dziejów / Arkadiusz Przybyłka // W: Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / red. Andrzej Rączaszek. - Katowice : Wydaw. AE Katow., S

22 PŁACA rodzinna / Zofia Jacukowicz // Polit. Społ , nr 8, s PŁACE w labiryntach globalnych zależności / Andrzej Zybała // Dialog , nr 2, s Związkowe kampanie na rzecz wyższych płac, a obawy pracodawców o konkurencyjność polskich firm. 10. PŁACOWE i pozapłacowe koszty pracy a decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorcy / Agnieszka Furmańska-Maruszak // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc , nr 19, s PODWYŻKA musi być : presja płacowa największym wyzwaniem polskich pracodawców w 2011 roku / Katarzyna Gurszyńska // Personel Zarz , nr 3, s POLITYKA płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego : (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce) / Joanna M. Moczydłowska // Stud. Pr. Kol. Zarz , z. 109, s POLITYKA wynagrodzeń w organizacji opartej na wiedzy / Magdalena Majowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 115, s POZIOM wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego w latach / Marianna Księżyk // Państ. Społ , nr 1, s PROBLEM nisko opłacanych pracowników w Polsce na tle innych krajów gospodarki rynkowej / Wiesław Golnau // Ann., Etyka Gospod , T. 11, nr 1, s PRZETARG o płace i zatrudnienie w warunkach konkurencji niedoskonałej w Polsce / Tomasz Owczarek // Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia , nr 7, s

23 RAPORTY płacowe jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami / Kazimierz Sedlak // Zarz. Zasob. Ludz , nr 3/4, s REFLEKSJE nad polityką wynagradzania w Polsce / Zofia Jacukowicz ; red. Zdzisław Czajka. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, , [2] s. - (Studia i Monografie / IPiSS). 19. ROLA państwa w kształtowaniu wzrostu przeciętnych wynagrodzeń / Adam Zych // Polit. Społ , nr 3, s RÓWNANIE do Europy / Halina Guryn // Personel Zarz , nr 9, s SKUTECZNE strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie / Stanisława Borkowska. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer bus., s. 22. STRATEGIA wynagrodzeń a budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Jarosław Sokołowski // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. - Poznań : Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn., S SZTYWNOŚĆ nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną / Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Socha // Ekonomista , nr 4, s SZTYWNOŚCI płac nominalnych w dół jako argument na rzecz dodatniego celu inflacyjnego / Piotr Błaszczyk // Polit. Gospod , nr 14, s TYPY i źródła nacisków instytucjonalnych na rozwiązania płacowe w organizacji / Magdalena Majowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 248, s

24 UTRZYMAĆ poziom / Marzena Jakubiec // Personel Zarz , nr 6, s Wykorzystanie raportów płacowych do kształtowania polityki wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. 27. UWARUNKOWANIA efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki / Tomasz Kawka // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., S WPŁYW działalności związków zawodowych na wysokość wynagrodzeń w gospodarce wolnorynkowej / Maciej Szczepanik // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc , nr 16, WYBRANE założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji dynamiczne zdolności-rutyny / Janusz Strużyna // Zarz. Zasob. Ludz , nr 5, s WYNAGRADZANIE personelu / Anna Piechnik-Kurdziel // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam Szałkowski. - Kraków : Wydaw. AE Krak., S WYNAGRADZANIE w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, s. 32. WYNAGRODZENIA i świadczenia / Grażyna Gruszczyńska- Malec // W: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / red. Henryk Bieniok. - Katowice : Wydaw. AE Katow., S WYNAGRODZENIA pracowników jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia Stachowska // Zarz. Eduk , nr 68/69, s

25 WYNAGRODZENIA - praktyczne sposoby rozwiązywania problemów / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 35. WYNAGRODZENIA w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / Iwona Cieślak // Nierów. Społ. Wzrost Gospod , z. 12, s WZROST gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu / red. Wojciech Pacho, Marek Garbicz. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., s. Z treści: Pacho W.: Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych. - Gruchelski Marek, Nowak Piotr: Postęp technologiczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczy i bezrobocie. - Łatuszyński Krzysztof, Woźny Łukasz Patryk: Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku. 37. Z DOŚWIADCZEŃ projektowania zmian w systemie taryfowym przedsiębiorstwa / Janusz Czekaj // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 217, s Zakładowa polityka płac. 38. ZARZĄDZANIE wynagrodzeniami w Polsce / Zdzisław Czajka. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., s. 2. Teoria i analiza płac 39. CZY nasze portfele będą cięższe / Tomasz Dziekanowski // Personel Zarz , nr 1, s * Nowy rok, wyższa płaca?: prognozy wynagrodzeń pracowników w 2007 roku na podstawie badań firmy AG TEST Human Resources / Ilona Ciężkowska // Tamże, nr 11, s * Bez płacowej rewolucji / T. Dziekanowski // Tamże , nr 3, s Prognozowane podwyżki wynagrodzeń pracowników polskich firm w 2006 r. oraz zmiany wynagrodzeń po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

26 EFEKTYWNOŚĆ gospodarowania kapitałem ludzkim : jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Stanisławy Borkowskiej / red. Piotr Bohdziewicz. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., s. Z treści: Juchnowicz Marta: Dylematy oceny efektywności wynagrodzeń w organizacji gospodarczej. - Kopertyńska Maria Wanda: Efektywność systemu motywowania - rozważania teoretyczne i doświadczenia badawcze. - Lipka Anna: Efektywność motywowania pracowników do kreatywności. - Karaszewska Hanna, Nieżurawska Joanna: Proefetywnościowa orientacja wynagrodzeń w praktyce przedsiębiorstw w Polsce. 41. EFEKTYWNOŚĆ wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw / Mariusz Nyk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 261, s EMPIRYCZNY test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń / Jerzy Renkas // Nierów. Społ. Wzrost Gospod , z. 24, s HANDEL międzynarodowy a zatrudnienie i płace : teoria i polskie doświadczenia / Krzysztof Bartosik. - Warszawa : Inst. Nauk Polit. PAN, s. 44. The IMPACT of international trade and foreign competition on labour earnings in Poland / Elżbieta Stępień // Ekonomia (Warszawa) , nr 24, s Wpływ handlu międzynarodowego i konkurencji zagranicznej na wynagrodzenia w Polsce. 45. KONKURENCJA monopsonistyczna na rynkach pracy a agregatowy model płac na przykładzie gospodarki polskiej / Jerzy Czesław Ossowski // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań , [z.] 4, [cz.] 2, s MACROECONOMIC conditions of pay in Polish economy in / Mariusz Nyk // Comp. Econ. Res , vol. 12, nr 1/2, s Makroekonomiczne warunki płac w polskiej gospodarce w latach

27 MACROECONOMIC determinants of wages inequality in Poland / Waldemar Florczak // Arg. Oecon , nr 2, s Makroekonomiczne determinanty nierówności wynagrodzeń w Polsce. 48. MERYTOKRACJA w zasadach dystrybucji wynagrodzeń w latach / Henryk Domański // W: Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce / red. H. Domański. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, S METODY wynagradzania pracowników w świetle badań empirycznych / Henryk Król, Iwona Rafaląt // Współcz. Ekon , nr 1, s MODELOWANIE wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy / Paweł Kumor // Gospod. Nar , nr 7/8, s O FUNKCJACH wynagrodzeń raz jeszcze / Jarosław Sokołowski // Prz. Organ , nr 3, s O PEWNEJ koncepcji analizy relacji: wydajność pracy - płace / Adam Żwirbla // Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon.Zarz , T. 2, s PŁACA jako wyznacznik popytu i podaży pracy w województwie łódzkim / Mariusz Nyk // W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków / red. Rafał Żelazny. - Katowice : Wydaw. AE Katow., S PŁACA, wynagrodzenie czy zarobek? / Zofia Jacukowicz // Polit. Społ , nr 2, s POMIAR i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowoskutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Pol-

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005 - 1- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005 (Literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2006 - 2- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM redakcja naukowa Piotr Wachowiak Sławomir Winch GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo