BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE

2 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne (literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata / E. Wyglądała Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / A. Radwańska 2011 Nr 122 Nr 123 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata / E. Wyglądała Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / A. Radwańska Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska- Trzyszka Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 126 Dialog społeczny (literatura polska i obca w wyborze) / A. Kulesza 2012 Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 128 Rozwój zawodowy (literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała 2013 Nr 129 Praca i życie w Unii Europejskiej (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 130 Trzeci sektor ( literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała Nr 131 Bezpieczeństwo i higiena pracy (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska

3 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE (literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Alina Kulesza Warszawa 2013

4 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax: BIBLIOGRAFIE (132) Wages in Poland and in the world (selected Polish and foreign literature Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 662/13. Format A5. Nakład 100 egz.

5 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... VII Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... IX Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... XIV Wykaz skrótów... XVII Spis bibliograficzny I. PŁACE W POLSCE 1. Polityka płac Teoria i analiza płac Proporcje i struktura płac Wartościowanie pracy Systemy wynagradzania a. Problemy ogólne b. Motywacyjna funkcja płac c. Systemy płac w różnych działach i zawodach d. Pozapłacowe formy wynagradzania Prawne aspekty wynagrodzenia za pracę a. Problemy ogólne b. Ochrona wynagrodzenia za pracę c. Kształtowanie wynagrodzeń i dyscyplina płac d. Premie i nagrody pracownicze e. Dodatki i dopłaty do płac podstawowych f. Świadczenia wyrównawcze g. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe h. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników i. Odprawy pieniężne Płace w różnych działach gospodarki i zawodach Statystyka płac... 81

6 - IV - II. PŁACE W ŚWIECIE 1. Polityka płac Teoria i analiza płac Negocjacyjne kształtowanie wynagrodzeń Proporcje i struktura płac Wartościowanie pracy Systemy wynagradzania Prawne aspekty wynagrodzenia za pracę Płace w różnych działach gospodarki i zawodach Indeks alfabetyczny

7 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodical titles and its abbreviations... IX The explanations concerning the names abbreviations of publishing institutions... XIV The abbreviations register... XVII The bibliographical register I. WAGES IN POLAND 1. Wage policy Theory and analysis of wages Wage structure Work assessment Wage systems a. General problems b. Stimulating function of wages c. Wage systems in various branches and occupations c. Non-wage forms of compensation Legal aspects of wages a. General problems b. Protection of wages c. Wage fund and wage discipline d. Bonuses and emoployee pay awards e. Wage allowances f. Compensation benefits g. Wage claims h. Wages in various occupations and branches i. Financial allowances Wages in various branches and occupational Statistics of pay... 81

8 - VI - II. WAGES IN THE WORLD 1. Wage policy Theory and analysis of wages Negotiation of wage planning Wage structure Work assessment Wage systems Legal aspects of wages Wages in various branches and occupations The alphabetical index

9 - VII - PRZEDMOWA Obecna edycja bibliografii Płace w Polsce i w świecie *, obejmująca w wyborze piśmiennictwo polskie i zagraniczne (w skromnym wymiarze) za lata , rejestruje na podstawie wydawnictw informacyjnych i baz danych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego prace naukowe, popularnonaukowe i popularne, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism oraz najważniejsze akty prawne opublikowane w tym okresie. Zebrany materiał, liczący 1274 pozycji numerowanych, usystematyzowany został w dwóch działach głównych (I dotyczy Polski, a II świata); każdy podzielony na 8 poddziałów, w których starano się zachować, jeżeli to było możliwe, podobny układ, choć o różnym stopniu szczegółowości. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów stosowano alfabetyczne szeregowanie pozycji. W niektórych działach pewne zagadnienia zostały zaznaczone przez wprowadzenie haseł przedmiotowych, np. Płaca minimalna (s. 42, 161) występuje zarówno w I, jak i II części. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony, składa się z niezbędnych elementów identyfikujących; pozycje z literatury obcej dodatkowo zawierają adnotację pozwalającą zorientować się w treści i przydatności danej publikacji. W bibliografii zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej tematyce, które zostały zarejestrowane w innym dziale oraz odsyłacze międzydziałowe. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów oraz indeks alfabetyczny. Warszawa, 2013 r. * Płace w Polsce i w świecie (literatura polska i obca w wyborze). Warszawa, 2001 ; Płace w Polsce i w świecie (literatura polska i obca w wyborze). Warszawa, 2005.

10 - VIII -

11 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Ekon. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia Acta UNC, Zarz. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie Administracja Ann., Etyka Gospod. Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym Arb. Arb.r. Arbeit und Arbeitsrecht Arg. Oecon. Argumenta Oeconomica Atest Atest. Ochrona Pracy Bank i Kredyt Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Bibliotekarz Br. J. Ind. Relat. British Journal of Industrial Relations Čelov. Tr. Čelovek i Trud Comp. Econ. Res.. Comparative Economic Research Compens. Benef. Rev. Compensation and Benefits Review Dialog Dialog : pismo Dialogu Społecznego Droit Soc. Droit Social Dyr. Szk. Dyrektor Szkoły Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Econ. Labour Mark. Rev. Economic and Labour Market Review Eduk. Ekon. Menedż. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers : problemy, innowacje, projekty Ekon. Menedż. Ekonomia Menedżerska. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej Ekon. Organ. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ekonomia (Warszawa) Ekonomista Empl. Relat. Employee Relations Eur. J. Ind. Relat. European Journal of Industrial Relations Eur. Spat. Res. Policy European Spatial Research and Policy Finan. Komunal. Finanse Komunalne Fir. Rynek Firma i Rynek Fol. Oecon. Boch. Folia Oeconomica Bochniensia Form. Empl. Formation Emploi Gaz. Bank. Gazeta Bankowa Gdań. Stud. Praw. Gdańskie Studia Prawnicze Gender Manage. Gender in Management

12 - X - Gospod. Nar. Gospodarka Narodowa Hand. Wewn. Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Polska Harvard Business Review Polska Humanum Humanum : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Ind. Bezieh. Industrielle Beziehungen Ind. Labor Relat. Rev. Industrial and Labor Relations Review Ind. Relat. Industrial Relations Inspektor Pr. Inspektor Pracy Int. J. Hum. Resour. Manage. The International Journal of Human Resource Management Int. J. Labour Res. International Journal Labour Research Int. Labour Rev. International Labour Review IRS Employ. Rev. Industrial Relations Services Employment Review J. Collect. Negot. Journal of Collective Negotiations in the Public Sector J. Labor Econ. Journal of Labor Economics J. Labor Res. Journal of Labor Research J. Labour Mark. Res. Journal for Labour Market Research: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung J. Poverty Journal of Poverty Japan Labor Rev. Japan Labor Review Kyklos Labour Labour Econ. Labour Economics Labour Mark. Trends Labour Market Trends Manage. Bus. Adm. Management and Bussines Administration Master Bus. Admin. Master of Business Administration : biuletyn Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Monde Dipl. (ed. pol.) Le Monde Diplomatique (ed. polska) Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka Nauka Szk. Wyż. Nauka i Szkolnictwo Wyższe Neue Z. Soz.r. Neue Zeitschrift für Sozialrecht Nierów. Społ. Wzrost Gospod. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nowocz. Systemy Zarz. Nowoczesne Systemy Zarządzania Optimum Organ. Kier. Organizacja i Kierowanie

13 - XI - Państ. Społ. Państwo i Społeczeństwo Pers. Rev. Personnel Review Personal Personal. Zeitschrift für Human Resource Management Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Perspek. Wirtsch.polit. Perspektiven der Wirtschaftspolitik Pien. Więź Pieniądze i Więź Polit. Gospod. Polityka Gospodarcza Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk. AE Wroc. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Pr. Nauk. Kated. Ekon. / PGdań. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia Prace Naukowe Katedry Zarządzania / Akademia Morska w Gdyni Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Ekonomia Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Ekonomia Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Nauki o Zarządzaniu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Nauki o Zarządzaniu Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Zarządzanie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria Zarządzanie Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Zdrowie Praca i Zdrowie : polskie forum ochrony pracy Prawo Asek. Prawo Asekuracyjne Prawo Eur. Prawo Europejskie Prawo i Med. Prawo i Medycyna Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Prawo Zamówień Publ. Prawo Zamówień Publicznych Probl. Polit. Społ. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje Probl. Profes. Problemy Profesjologii

14 - XII - Probl. Zarz. Problemy Zarządzania Prz. Organ. Przegląd Organizacji Prz. Podat. Przegląd Podatkowy Prz. Ubezp. dla Ciebie Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie Rachun. Budż. Rachunkowość Budżetowa : księgowość, sprawozdawczość, podatki Rachunkowość Radca Praw. Radca Prawny : czasopismo Samorządu Radców Prawnych Recht Arb. Recht der Arbeit Rejent Rev. Int. Trav. Revue Internationale du Travail Rev. IRES La Revue de la Institut de Recherches Economiques et Sociales Rola Informat. w Naukach Ekon. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : zeszyty naukowe / Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość Ross. Èkon. Ž. Rossijskij Èkonomičeskij Žurnal Rozpr. Nauk. Zaw. PWSZ Elbląg Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Securitologia Securitologia/Securitology/Секюритология : Zeszyty Naukowe European Association for Security Serw. Praw.-Prac. Serwis Prawno-Pracowniczy Służ. Prac. Służba Pracownicza Służ. Zdr. Służba Zdrowia Sociol. Trav. Sociologie du Travail Soz. Sicherh. Soziale Sicherheit Statistika Stud. Ekon. / PAN Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne Stud. Prawa Pr. Polit. Społ. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Tr. Rub. Trud za Rubežom Tyg. Solidar. Tygodnik Solidarność

15 - XIII - Vopr. Èkon. Voprosy Èkonomiki Wiad. Stat. Wiadomości Statystyczne Wiedza Praw. Wiedza Prawnicza Work Employ. Soc. Work, Employment and Society Work Stress Work and Stress WSI Mitt. WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Bockler Stiftung Współcz. Ekon. Współczesna Ekonomia Z. Arb.marktforsch. Zeitschrift fur Arbeitsmarktforschung Zarz. Eduk. Zarządzanie i Edukacja Zarz. Publ. Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zesz. Nauk., Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. Gdań. WSAdmin. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie Zesz. Nauk. PPozn., Organ. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. Stat. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Mikroekonomii / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. / PTE Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Nauki Ekon. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon. Zarz. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zesz. Nauk. WSEI Lublin, Ser. Ekon. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria Ekonomia

16 - XIV - Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Zesz. Nauk. / WSZarz. Krak. Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Ekon.-Społ. Ostrołęka Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH Akad. Ekon. Wydz. Ekon. Stud. Dokt. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Studia Doktoranckie Bogucki Wydaw. Nauk. Bogucki, Wydawnictwo Naukowe s.c. Brook. Inst. Press Brookings Institution Press Bur. Int. Trav. Bureau Internationale du Travail Cambridge Univ. Press Cambridge University Press Currenda Currenda Sp. z o. o. Delo i Servis Difin Centrum Doradztwa i Informacji Difin Doc. Fr. Documentation Française Dom Wydaw. Elipsa Dom Wydawniczy ELIPSA E. Elgar Edward Elgar Publishing Économica Fed. Reserve Bank Minneapolis Federal Reserve Bank of Minneapolis HR Serv. M. Cieślak HR Services Monika Cieślak Infor Grupa Wydawnicza Infor, spółka z o.o., Wydawnictwo Prawno- Podatkowe Infor Ekspert Inst. Nauk Polit. PAN Instytut Nauk Politycznych. Polska Akademia Nauk Intern. Labour Office International Labour Office Intern. Monet. Fund International Monetary Fund Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Izd-vo MIK Izdatel stvo MIK Klemar Klemar Wydawnictwo Specjalistyczne Marina Marina, Roman Kotapski MIT Press Massachusetts Institute Technology Press

17 - XV - MITEL Mitel SC. Poligrafia, drukarnia, wydawnictwo Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Nat. Bank Pol. National Bank of Poland Of. Wolters Kluwer bus. Oficyna a Wolters Kluwer business Of. Wolters Kluwer Polska. Oficyna Wolters Kluwer Polska Ośr. Doradz. Dosk. Kadr Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Ośr. Wdroż. Ekon.-Org. Bud. Promocja Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Oxford Univ. Press Oxford University Press Palgrave Palgrave Macmillan Placet Wydawnictwo PLACET, Leszek Plak Pol. Wydaw. Ekon. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Presscom Presscom, spółka z o. o. Print Group Print Group Daniel Krzanowski Promotor Russell Sage Found. Russell Sage Foundation SGH Of. Wydaw. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza TNOiK Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Univ. China Hong Kong University China of Hong Kong Univ. Tartu University of Tartu Uniw. Jagiell. Uniwersytet Jagielloński Verl. Dashöfer Wydawnictwo Verlag Dashöfer Woj. Urz. Pr. Wojewódzki Urząd Pracy World Bank World Bank Latin America The World Bank Latin America and the Caribbean Region. Social Protection Sector Unit Wolters Kluwer Polska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wszech. Podat. Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, spółka cywilna Wydaw. A. Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek Wydaw. AD. Drągowski Wydawnictwo AD. Drągowski S. A. Wydaw. AE Katow. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Wydaw. AE Krak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydaw. AE Pozn. Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydaw. Bibl. Prac. Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza Wydaw. C. H. Beck Wydawnictwo C. H. Beck Wydaw. Forum Naukowe Wydawnictwo Forum Naukowe Wydaw. Helion Wydawnictwo Helion

18 - XVI - Wydaw. IFiS PAN Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Wydaw. Nauk. UMK Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydaw. Politech. Łódz. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Wydaw. Prawo Prakt. M. Winiarczyk Wydawnictwo Prawo dla Praktyków Magdalena Winiarczyk Wydaw. PTE Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Wydaw. Sigma Wydawnictwo Sigma Wydaw. Społ. WSPiZ Wydawnictwo Społeczne Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydaw. Uniw. Białyst. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Wydaw. Uniw. Ekon. Katow. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Wydaw. Uniw. Ekon. Krak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wydaw. Uniw. Gdań. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydaw. Uniw. Jagiell. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydaw. Uniw. Łódz. Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Wydaw. Uniw. Rzesz. Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydaw. Wiedza Praktyka Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Wydaw. WSE (Białystok) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Wydaw. WSZiA Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Zakł. Wydaw. Stat. Zakład Wydawnictw Statystycznych Zent. Eur. Wirtschforsch. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

19 - XVII - WYKAZ SKRÓTÓW aut. autor cz. część dod. dodatek dot. dotyczy ed. edition, editor et al. et alii, i inni k. karta koment. komentarz konf. konferencja nr numer omów. omówienie oprac. opracowanie poz. pozycja rec. recenzja red. redakcja s. strona ser. seria spec. specjalny t. tom tł. tłumaczenie vol. volumen wyd. wydanie popr. poprawione uzup. uzupełnione zaktual. zaktualizownane z. zeszyt

20 - ii -

21 - 1 - I. PŁACE W POLSCE 1. Polityka płac 1. CZY w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności płac? / Paweł Kumor // Ann., Etyka Gospod , nr 1, s DYWERGENCJA płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej / Andrzej Prusek // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak , nr 818, s EFEKTYWNE sposoby poprawy elastyczności wynagrodzeń / Marta Juchnowicz // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 248, s EFEKTYWNOŚĆ wskaźnikowej metody regulacji wynagrodzeń w Polsce / Agnieszka Kuźmicz // Acta UNC, Zarz , z. 37, s MIEJSCE oceny i wynagradzania efektów pracy jako obszar programów praca-życie / Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Anna Rogozińska- Pawełczyk // W: Równowaga praca-życie-rodzina / red. Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wydaw. WSE, S OUTSOURCING : employment and wages / Anna Grześ // Optimum , nr 5, s Outsourcing: zatrudnienie i wynagrodzenia. - Polityka płac. 7. PŁACA jako element kształtujący poziom życia górników na Górnym Śląsku w ciągu dziejów / Arkadiusz Przybyłka // W: Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / red. Andrzej Rączaszek. - Katowice : Wydaw. AE Katow., S

22 PŁACA rodzinna / Zofia Jacukowicz // Polit. Społ , nr 8, s PŁACE w labiryntach globalnych zależności / Andrzej Zybała // Dialog , nr 2, s Związkowe kampanie na rzecz wyższych płac, a obawy pracodawców o konkurencyjność polskich firm. 10. PŁACOWE i pozapłacowe koszty pracy a decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorcy / Agnieszka Furmańska-Maruszak // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc , nr 19, s PODWYŻKA musi być : presja płacowa największym wyzwaniem polskich pracodawców w 2011 roku / Katarzyna Gurszyńska // Personel Zarz , nr 3, s POLITYKA płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego : (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce) / Joanna M. Moczydłowska // Stud. Pr. Kol. Zarz , z. 109, s POLITYKA wynagrodzeń w organizacji opartej na wiedzy / Magdalena Majowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 115, s POZIOM wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego wzrostu gospodarczego w latach / Marianna Księżyk // Państ. Społ , nr 1, s PROBLEM nisko opłacanych pracowników w Polsce na tle innych krajów gospodarki rynkowej / Wiesław Golnau // Ann., Etyka Gospod , T. 11, nr 1, s PRZETARG o płace i zatrudnienie w warunkach konkurencji niedoskonałej w Polsce / Tomasz Owczarek // Pr. Nauk. Kated. Zarz. / AM Gdynia , nr 7, s

23 RAPORTY płacowe jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami / Kazimierz Sedlak // Zarz. Zasob. Ludz , nr 3/4, s REFLEKSJE nad polityką wynagradzania w Polsce / Zofia Jacukowicz ; red. Zdzisław Czajka. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, , [2] s. - (Studia i Monografie / IPiSS). 19. ROLA państwa w kształtowaniu wzrostu przeciętnych wynagrodzeń / Adam Zych // Polit. Społ , nr 3, s RÓWNANIE do Europy / Halina Guryn // Personel Zarz , nr 9, s SKUTECZNE strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie / Stanisława Borkowska. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer bus., s. 22. STRATEGIA wynagrodzeń a budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Jarosław Sokołowski // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. - Poznań : Wydaw. Uniw. Ekon. Pozn., S SZTYWNOŚĆ nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną / Michał Brzoza-Brzezina, Jacek Socha // Ekonomista , nr 4, s SZTYWNOŚCI płac nominalnych w dół jako argument na rzecz dodatniego celu inflacyjnego / Piotr Błaszczyk // Polit. Gospod , nr 14, s TYPY i źródła nacisków instytucjonalnych na rozwiązania płacowe w organizacji / Magdalena Majowska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 248, s

24 UTRZYMAĆ poziom / Marzena Jakubiec // Personel Zarz , nr 6, s Wykorzystanie raportów płacowych do kształtowania polityki wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. 27. UWARUNKOWANIA efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki / Tomasz Kawka // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., S WPŁYW działalności związków zawodowych na wysokość wynagrodzeń w gospodarce wolnorynkowej / Maciej Szczepanik // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc , nr 16, WYBRANE założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji dynamiczne zdolności-rutyny / Janusz Strużyna // Zarz. Zasob. Ludz , nr 5, s WYNAGRADZANIE personelu / Anna Piechnik-Kurdziel // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam Szałkowski. - Kraków : Wydaw. AE Krak., S WYNAGRADZANIE w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, s. 32. WYNAGRODZENIA i świadczenia / Grażyna Gruszczyńska- Malec // W: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / red. Henryk Bieniok. - Katowice : Wydaw. AE Katow., S WYNAGRODZENIA pracowników jako element społecznej odpowiedzialności biznesu / Sylwia Stachowska // Zarz. Eduk , nr 68/69, s

25 WYNAGRODZENIA - praktyczne sposoby rozwiązywania problemów / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 35. WYNAGRODZENIA w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / Iwona Cieślak // Nierów. Społ. Wzrost Gospod , z. 12, s WZROST gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu / red. Wojciech Pacho, Marek Garbicz. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., s. Z treści: Pacho W.: Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych. - Gruchelski Marek, Nowak Piotr: Postęp technologiczny i polityka płac efektywnościowych a wzrost gospodarczy i bezrobocie. - Łatuszyński Krzysztof, Woźny Łukasz Patryk: Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy w 2004 roku. 37. Z DOŚWIADCZEŃ projektowania zmian w systemie taryfowym przedsiębiorstwa / Janusz Czekaj // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 217, s Zakładowa polityka płac. 38. ZARZĄDZANIE wynagrodzeniami w Polsce / Zdzisław Czajka. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., s. 2. Teoria i analiza płac 39. CZY nasze portfele będą cięższe / Tomasz Dziekanowski // Personel Zarz , nr 1, s * Nowy rok, wyższa płaca?: prognozy wynagrodzeń pracowników w 2007 roku na podstawie badań firmy AG TEST Human Resources / Ilona Ciężkowska // Tamże, nr 11, s * Bez płacowej rewolucji / T. Dziekanowski // Tamże , nr 3, s Prognozowane podwyżki wynagrodzeń pracowników polskich firm w 2006 r. oraz zmiany wynagrodzeń po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

26 EFEKTYWNOŚĆ gospodarowania kapitałem ludzkim : jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Stanisławy Borkowskiej / red. Piotr Bohdziewicz. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., s. Z treści: Juchnowicz Marta: Dylematy oceny efektywności wynagrodzeń w organizacji gospodarczej. - Kopertyńska Maria Wanda: Efektywność systemu motywowania - rozważania teoretyczne i doświadczenia badawcze. - Lipka Anna: Efektywność motywowania pracowników do kreatywności. - Karaszewska Hanna, Nieżurawska Joanna: Proefetywnościowa orientacja wynagrodzeń w praktyce przedsiębiorstw w Polsce. 41. EFEKTYWNOŚĆ wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw / Mariusz Nyk // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc , nr 261, s EMPIRYCZNY test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń / Jerzy Renkas // Nierów. Społ. Wzrost Gospod , z. 24, s HANDEL międzynarodowy a zatrudnienie i płace : teoria i polskie doświadczenia / Krzysztof Bartosik. - Warszawa : Inst. Nauk Polit. PAN, s. 44. The IMPACT of international trade and foreign competition on labour earnings in Poland / Elżbieta Stępień // Ekonomia (Warszawa) , nr 24, s Wpływ handlu międzynarodowego i konkurencji zagranicznej na wynagrodzenia w Polsce. 45. KONKURENCJA monopsonistyczna na rynkach pracy a agregatowy model płac na przykładzie gospodarki polskiej / Jerzy Czesław Ossowski // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań , [z.] 4, [cz.] 2, s MACROECONOMIC conditions of pay in Polish economy in / Mariusz Nyk // Comp. Econ. Res , vol. 12, nr 1/2, s Makroekonomiczne warunki płac w polskiej gospodarce w latach

27 MACROECONOMIC determinants of wages inequality in Poland / Waldemar Florczak // Arg. Oecon , nr 2, s Makroekonomiczne determinanty nierówności wynagrodzeń w Polsce. 48. MERYTOKRACJA w zasadach dystrybucji wynagrodzeń w latach / Henryk Domański // W: Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce / red. H. Domański. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, S METODY wynagradzania pracowników w świetle badań empirycznych / Henryk Król, Iwona Rafaląt // Współcz. Ekon , nr 1, s MODELOWANIE wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy / Paweł Kumor // Gospod. Nar , nr 7/8, s O FUNKCJACH wynagrodzeń raz jeszcze / Jarosław Sokołowski // Prz. Organ , nr 3, s O PEWNEJ koncepcji analizy relacji: wydajność pracy - płace / Adam Żwirbla // Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon.Zarz , T. 2, s PŁACA jako wyznacznik popytu i podaży pracy w województwie łódzkim / Mariusz Nyk // W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków / red. Rafał Żelazny. - Katowice : Wydaw. AE Katow., S PŁACA, wynagrodzenie czy zarobek? / Zofia Jacukowicz // Polit. Społ , nr 2, s POMIAR i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowoskutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Pol-

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Przedmowa CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne redakcja naukowa Ryszard Cz. Horodeński Cecylia Sadowska-Snarska

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII Tom II

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII Tom II UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 810 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 35 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII Tom II SZCZECIN 2014 SPIS TREŚCI Wstęp...7 CZĘŚĆ I. PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE pod tytułem ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EWOLUCJI Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Wydział

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

I dzień 19 maja 2016. 8.30 9.30 Rejestracja uczestników. 9.30 9:50 Otwarcie konferencji. 9.50 11.40 Tendencje i wyzwania w zarządzaniu wynagrodzeniami

I dzień 19 maja 2016. 8.30 9.30 Rejestracja uczestników. 9.30 9:50 Otwarcie konferencji. 9.50 11.40 Tendencje i wyzwania w zarządzaniu wynagrodzeniami I dzień 19 maja 2016 8.30 9.30 Rejestracja uczestników 9.30 9:50 Otwarcie konferencji Otwarcie XI Krakowskiego Forum Wynagrodzeń dr Kazimierz Sedlak dr Piotr Sedlak, kierownik projektu prof. dr hab. Aleksy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności Wprowadzenie 11 Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności 1. Rola szkół wyższych w realizacji strategii rozwoju regionu - Anna Berezka 15 1.1. Strategia

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek, 29 maja 2017

Poniedziałek, 29 maja 2017 8.30 9.20 Rejestracja uczestników 9.30 9:50 Otwarcie konferencji 9.50 10.50 Sesja I 10.50 11.15 Przerwa kawowa 11.15 12.45 Sesja II 12.45 13.30 Lunch 13.30 15.00 Sesja III 15.00 15.25 Przerwa kawowa 15.25

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek, 29 maja 2017

Poniedziałek, 29 maja 2017 8.30 9.30 Rejestracja uczestników 9.30 9:50 Otwarcie konferencji 9.50 10.40 Sesja I 10.40 11.05 Przerwa kawowa 11.05 12.35 Sesja II 12.35 13.20 Lunch 13.20 14.40 Sesja III 14.40 15.05 Przerwa kawowa 15.05

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne

WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WYBRANE PROBLEMY I WYZWANIA GOSPODARCZE Ujęcie interdyscyplinarne pod redakcją naukową Artura Zimnego Konin 2015 Tytuł Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Hotel Gromada, ul. 17 Stycznia 32; Warszawa

Hotel Gromada, ul. 17 Stycznia 32; Warszawa Terminy zjazdów EDYCJA IV, V i VI : Grupa IV 29-30.06; 5-6.09; 19-20.09; 03-04.10; 24-25.10 Grupa V 29-30.06; 5-6.09; 19-20.09; 03-04.10; 24-25.10 Grupa VI - 27-28.06; 5/6.09; 29-30.09; 03-04.10; 26-27.10

Bardziej szczegółowo