Deweloperzy mieszkaniowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deweloperzy mieszkaniowi"

Transkrypt

1 mieszkaniowi deweloperzy Rekomendacja 8 czerwca 2011 Cena docelowa Dom Development neutralnie 45.1 Gant kupuj 15.6 J.W.Construction neutralnie 16.3 Polnord kupuj 35.5 Robyg akumuluj 2.36 wciąż w niełasce inwestoréw Względna stabilizacja w światowej gospodarce oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych skłoniły banki do złagodzenia polityki udzielania kredytéw mieszkaniowych. Łatwiejszy dostęp do finansowania przełożył się w ubiegłym roku na silny wzrost sprzedaży mieszkań, co wskazuje zaréwno na istnienie dużego niedoboru mieszkań w Polsce, jak i na głéwny hamulec rozwoju rynku mieszkaniowego, jakim jest dostępność mieszkaniowa PolakÉw. Biorąc pod uwagę kursy akcji deweloperéw, odzwierciedlane w nich obawy inwestoréw o trwałość ożywienia popytu zdają się nadal przeważać nad wiarą w jego utrzymanie. Wzrost popytu Ożywienie na rynku mieszkaniowym, z jakim mamy do czynienia od połowy ubiegłego roku, ma swoje korzenie w złagodzonych zasadach polityki bankçw udzielających kredytçw mieszkaniowych. Z uwagi na niską dostępność mieszkaniową PolakÇw (mierzoną liczbą metrçw kwadratowych możliwych do nabycia za przeciętne wynagrodzenie) popyt na mieszkania jest niezwykle wrażliwy na warunki na jakich udzielane są kredyty mieszkaniowe. W minionym roku wiele obaw wiązano z działaniami nadzorczymi KNF, w szczegçlności z rekomendacjami T i S, ktçre zmierzały do ograniczenia zadłużania się PolakÇw w walutach obcych, a także zaostrzały kryteria udzielania kredytçw (celem poprawy jakości bankowych portfeli kredytçw). NiepokÇj deweloperçw budził także wzrost stawki VAT z 7% do 8%, obowiązujący od początku bieżącego roku. W brew obawom, zarçwno wprowadzone rekomendacje, jak i podwyżka VAT nie miały drastycznego wpływu na rynek. Świadczyć to może o sile ożywienia popytu na lokale związanego z dużym niedoborem mieszkań w Polsce, szacowanym na mln lokali. Jako największe zagrożenie dla popytu nadal uważamy ograniczenie finansowania dla nabywcçw mieszkań. Materializację tego ryzyka może spowodować postępująca podwyżka stçp procentowych wywołana wzrostem inflacji czy ponowny wybuch światowego kryzysu finansowego co skłoni banki do zaostrzenia kryteriçw i pogorszenia warunkçw udzielania kredytçw mieszkaniowych. Wzrost podaży Ożywienie po stronie popytowej zaobserwowane w ubiegłym roku skłoniło deweloperçw do uruchomienia projektçw zamrożonych w czasie kryzysu. Część deweloperçw stara się wykorzystać okres nasilonego popytu do sprzedaży mieszkań w projektach realizowanych na drogo kupionych gruntach (w czasie prosperity), co umożliwi im odmrożenie ulokowanej w nich gotçwki. Z uwagi na stały okres inwestycyjny, projekty przy ktçrych prace rozpoczynają się obecnie, ukończone zostaną za okres ok. 1.5 roku, a osłabienie popytu w tym czasie może zaowocować nadpodażą mieszkań w momencie oddawania do użytkowania kolejnych inwestycji. Z uwagi na utrzymanie się zdrowego (niespekulacyjnego) popytu, mimo niekorzystnych zmian w regulacjach prawnych (wzrost VAT) i działaniach KNF, zakładamy kontynuowanie umiarkowanego trendu wzrostowego na rynku w kolejnych kwartałach gru sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 rel.wig DOM JWC GNT PND ROB Zmiana (%) 1m 3m 12m WIG WIG Dom Development Gant J.W.Construction Polnord Robyg bd Cena P/BV P/NAV Dom Development Gant J.W.Construction Polnord Robyg Maciej Krefta Marcin Materna, CFA Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Metoda wyceny i rekomendacje Do wyceny spçłek deweloperskich postanowiliśmy zastosować wycenę metodą DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych), metodą aktywçw netto (NAV) oraz wycenę porçwnawczą w oparciu o wskaźniki P/BV oraz P/NAV. Największy udział w wycenie przyznaliśmy metodzie DCF (80%), natomiast metodzie porçwnawczej przyznaliśmy 0%. W yjaśnienie przyczyn zmian zawiera rozdział "Zmiany w raporcie". Dom Development Dom Development jest największym i najbardziej cenionym deweloperem giełdowym, liderem największego rynku warszawskiego. Systematyczny wzrost liczby sprzedanych mieszkań, dobra pozycja gotçwkowa, relatywnie wysokie marże na projektach, regularna wypłata dywidend oraz wysokie zaufanie inwestorçw do Zarządu, odzwierciedlone są naszym zdaniem w giełdowej wycenie akcji. Podnosimy naszą wycenę do 45.1 PLN i utrzymujemy rekomendację neutralnie. Gant Gant jest deweloperem mieszkań w segmencie popularnym, liderem rynku wrocławskiego. W yprzedaż mieszkań z najmniej rentownych projektçw jest szansą na poprawę marży prezentowanych w przyszłych wynikach. Wartość jednej akcji dewelopera wyceniamy na 15.6 PLN, a z uwagi na bieżącą wycenę rynkową na poziomie 2.5 krotnie niższym od wartości księgowej wydajemy rekomendację kupuj. J.W. Construction J.W.Construction ma ograniczone możliwości przekazywania mieszkań w latach w porçwnaniu z latami poprzednimi z uwagi na małą liczbę inwestycji kończących się w tym okresie. Deweloper postawił na dywersyfikację źrçdeł przychodçw o segment powierzchni komercyjnych i już w trzecim kwartale planuje zakończyć realizację pierwszego biurowca. Wycenę jednej akcji J.W.Construction podnosimy do 16.3 PLN i utrzymujemy rekomendację neutralnie. Polnord Polnord jest deweloperem mieszkaniowym mocno zaangażowanym w projekty komercyjne. Systematyczny wzrost sprzedaży mieszkań i spadek liczby rezygnacji oraz restrukturyzacja prowadzona przez nowego Prezesa Zarządu stanowią szansę na uzyskane rentowności operacyjnej bez przeszacowań z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. W artość jednej akcji dewelopera wyceniamy na 33.5 PLN i wystawiamy rekomendację kupuj. Robyg Robyg uzyskuje skokowe wzrosty liczby sprzedanych mieszkań, przy niskim odsetku rezygnacji. Deweloper posiada niskie koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu w relacji do przychodçw, a jego projekty charakteryzują się bardzo dobrą rentownością. Możliwe przesunięcie w oddaniu projektçw rekompensują wysokie zyski uzyskane w kolejnych latach (niskie P/E). Jedną akcję Robyga wyceniamy na 2.36 PLN i wystawiamy rekomendację akumuluj. 2

3 Spis treści Zmiany w raporcie...4. Rynek deweloperski w Polsce...5. PorÇwnanie spçłek deweloperskich Dom Development Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe Gant Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe J.W.Construction Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe Polnord Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe Robyg Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe

4 Zmiany w raporcie Zmiana wag stosowanych do metod wyceny Przy wycenie spçłek deweloperskich posłużyliśmy się trzema metodami: wyceny aktywçw netto, metodą porçwnawczą oraz metodą DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych). Zdecydowaliśmy się na zmianę wag stosowanych do poszczegçlnych metod wyceny. Największy udział w wycenie końcowej przyznaliśmy metodzie DCF (obecnie 80%, poprzednio 60%), mniejszy metodzie aktywçw netto (obecnie i poprzednio 20%), natomiast wycenie metodą porçwnawczą przyznaliśmy wagę 0% (poprzednio 20%). W naszym ostatnim raporcie wycena metodą DCF zarçwno w przypadku Ganta (15.4 PLN), jak i Polnordu (33.3 PLN) wskazywała na przewartościowanie akcji, podczas gdy pozostałe metody sugerowały ich znacznie niedowartościowanie. Metoda DCF okazała się rçwnież bardziej poprawna w przypadku Dom Development (45.8 PLN), natomiast mniej dokładna dla akcji JW. Construction (20.2 PLN). Dzisiejsze kursy tych spçłek wydają się potwierdzać, że metoda zdyskontowanych przepływçw pieniężnych jest bardziej odpowiednia, stąd decyzja o wzroście wagi metody DCF kosztem metody porçwnawczej. NieporÉwnywalna wartość księgowa deweloperéw Postanowiliśmy nie uwzględniać w wycenie końcowej metody porçwnawczej ze względu na rçżne podejście spçłek do aktualizacji wartości gruntçw. Gant oraz Polnord wyceniają grunty według aktualnej wartości rynkowej, natomiast Dom Develoment oraz JW.Construction nie dokonują takich przeszacowań. Okresowa aktualizacja wartości gruntçw do ich wycen rynkowych umożliwia szybsze wykazywanie zysku, co skutkuje niższymi wskaźnikami (C/WK, C/Z) oraz wzrostem wartości księgowej. Zysk pokazany na gruncie, ktçry często obciążony jest kredytem i nie generuje przychodçw (gdy zaplanowany projekt nie jest jeszcze na nim realizowany), natomiast kreuje koszty (np. odsetki od obciążającego go kredytu) jest zyskiem "papierowym". RÇżnice w podejściu deweloperçw odnośnie gruntçw sprawiają że inwestorzy zdają się przykładać mniejszą wagę do wyceny metodą porçwnawczą, zwracając uwagę na czas uzyskania zyskçw, ktçry uwzględnia metoda wyceny zdyskontowanych przepływçw pieniężnych. Wycena nieruchomości komercyjnych W ramach metody DCF dokonaliśmy zmiany polegającej na osobnej wycenie nieruchomości komercyjnych. Przyjęliśmy arbitralne założenie sprzedaży przez deweloperçw gotowych i realizowanych (lub planowanych do rozpoczęcia realizacji w roku bieżącym) nieruchomości komercyjnych w roku Przyjęte przez nas wyceny nieruchomości w 2016 roku zostały zdyskontowane na rok bieżący przy zastosowaniu średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), a następnie uwzględnione w wycenie DCF. 4

5 Rynek deweloperski w Polsce Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Działalność w sektorze nieruchomości jest bardzo wrażliwa na zmiany w sytuacji gospodarczej. W latach miał miejsce na rynku nieruchomości boom, spowodowany korzystną sytuacją gospodarczą oraz dużą dostępnością kredytçw hipotecznych, stymulowany dodatkowo zakupami spekulacyjnymi inwestorçw zagranicznych (m.in. z Irlandii, Hiszpanii). Pod koniec 2007 roku, zmniejszona akcja kredytowa bankçw ograniczyła popyt na mieszkania, ktçrych podaż nie mogła szybko ulec zmniejszeniu z uwagi na stały okres inwestycyjny, ktçry w przypadku mieszkań wynosi miesięcy. W efekcie nadpodaży mieszkań w drugiej połowie 2008 roku wystąpił spadek ich cen, co odbiło się na rentowności projektçw realizowanych po kosztach z czasu prosperity. Rok 20 można uznać za przełomowy dla deweloperçw mieszkaniowych. Ceny mieszkań zaczęły się stabilizować, a sprzedaż lokali znacznie wzrosła. Poprawa sytuacji była rezultatem względnej stabilizacji w gospodarce światowej, co spowodowało powrçt klientçw, ktçrzy w czasie kryzysu odłożyli plany zakupu nowego mieszkania na przyszłość. W zrost popytu stymulowały wzmożenie akcji kredytowej przez banki oraz lepsze dopasowanie oferty deweloperçw do nowych realiçw rynkowych. W yczerpująca się oferta (podaż) mieszkań gotowych u deweloperçw, ktçrzy wstrzymali realizację kolejnych projektçw wraz z nadejściem kryzysu, zachęciła ich do przygotowania i uruchomienia nowych inwestycji. Mieszkania oddane do użytkowania w tys. (OdU) Mieszkania OdU Średnia 4-kw Mieszkania OdU (deweloperzy) Średnia 4-kw (deweloperzy) Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, GUS Według danych GUS w 20 roku oddano do użytkowania ogçłem tys. mieszkań, o ponad 15% mniej niż w roku poprzednim. W przypadku deweloperçw spadek był jeszcze głębszy i wyniçsł -26% r/r (do 53.5 tys. mieszkań). Należy pamiętać, że w 2009 roku oddawano do użytkowania lokale, ktçrych budowę rozpoczęto jeszcze w okresie boomu. W I kwartale br. oddano do użytkowania ogçłem 27.8 tys. mieszkań, tj. o 18.4% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym samym czasie deweloperzy oddali do użytkowania 8.4 tys. mieszkań (-38.6% r/r). Mniej oddanych mieszkań r/r jest efektem decyzji o wstrzymaniu nowych inwestycji, jakie podejmowano co najmniej miesięcy wcześniej. 5

6 Mieszkania, ktére uzyskały pozwolenie na realizacją w tys. (PnR) Mieszkania PnR Średnia 4-kw Mieszkania PnR (deweloperzy) Średnia 4-kw (deweloperzy) Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, GUS W minionym roku wydano pozwolenie na realizację blisko 175 tys. mieszkań, tj. ok. 2% mniej niż w roku poprzednim. W przypadku deweloperçw odnotowano wzrost liczby wydanych PnR o 8% r/r (do 68.6 tys. mieszkań). Warto zauważyć, że w 2007 roku wydano PnR na blisko 250 tys. mieszkań ogçłem, a jeszcze w 2008 na 230 tys. mieszkań, stąd można założyć, że istnieje pewien zapas wydanych PnR z lat poprzednich. W I kwartale bieżącego roku wydano pozwolenia na realizację 37 tys. mieszkań (+5.3% r/r), z czego deweloperçw dotyczyły pozwolenia na realizację 15 tys. lokali (+15.6% r/r). Mieszkania, ktérych realizację rozpoczęto w tys. (RB) Mieszkania RB Średnia 4-kw Mieszkania RB (deweloperzy) Średnia 4-kw (deweloperzy) Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, GUS W 20 roku rozpoczęto realizację tys. mieszkań, co oznacza wzrost o.6% r/r. W przypadku mieszkań budowanych przez deweloperçw w minionym roku rozpoczęto realizację 63 tys. mieszkań, tj. o ponad 42% więcej r/r i ok. 6% mniej niż w roku W I kwartale 2011 roku rozpoczęto realizację 31 tys. mieszkań (+13.6% r/r), z czego deweloperzy rozpoczęli budowę 13 tys. lokali (+14.5% r/r). Nieruchomości gruntowe wciąż drogie Nowe projekty wprowadzane do oferty przez deweloperçw w 20 roku kontraktowane były przy niższych kosztach budowy w stosunku do cen przedkryzysowych. Problemem w przypadku wielu projektçw jest jednak drogo kupiona ziemia, ktçra znacznie ogranicza możliwość obniżenia cen nowych mieszkań. Część deweloperçw stara się wykorzystać wzmożony ruch klientçw do odmrożenia środkçw ulokowanych w 6

7 drogich działkach realizując projekty z minimalną marżą. Właściciele działek, ktçrzy zakupy realizowali w czasie boomu nie łatwo godzą się na ich odsprzedaż, gdyż oznaczałoby to dla nich znaczną stratę, z drugiej strony oczekiwana cena jest nieatrakcyjna dla dzisiejszych potencjalnych nabywcçw. Okazję stanowią grunty, ktçre trafiają na rynek w wyniku bankructw firm, gdyż umożliwiają nabycie działek po atrakcyjnych cenach i realizację wysoce rentownych projektçw. Koszty budowy oraz zakupu działki są czynnikami w decydującym stopniu warunkującymi ostateczne ceny mieszkań. Niedostateczne możliwości finansowe klientçw w połączeniu z niemożnością obniżenia kosztçw skłoniła deweloperçw do budowy lokali o niższym metrażu i w niższym standardzie - w efekcie o niższej cenie całkowitej mieszkania. Zmiana cen mieszkań na rynku pierwotnym Średnie ceny mieszkań w Polsce (w tys. PLN)* % rçżnica śr. cen ofertowych i transakcyjnych* średnia cena transakcyjna 1 mkw* % rçżnica cen transakcyjnych i ofertowych (skala prawa) gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar- cze- wrz- gru- mar-11 ŹrÅdło: rednet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl; * - do lipca 2009r. włącznie średnia dotyczy 8, od sierpnia 2009r. 7 największych aglomeracji Polski (Warszawa, KrakÅw, Wrocław, Gdańsk, Poznań, ŁÅdź oraz Katowice) 14% 12% % 8% 6% 4% 2% 0% Średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w analizowanych przez rednet Consulting największych miastach w Polsce były na koniec I kwartału 2011r. niższe o niecałe 12% w stosunku do cen z końca 2008r., spadając z ponad 8 tys. PLN/m 2 PUM do ok. 7.1 tys. PLN/m 2 PUM. Warto zauważyć że w tym samym okresie średnia cena 1 m 2 mieszkań sprzedanych spadła o ok 3.5%, z niespełna 7 tys. PLN/m 2 PUM do 6.7 tys. PLN/m 2 PUM. Oznacza to, że klienci deweloperçw w tym okresie wybierali lokale, dla ktçrych cena 1m 2 PUM wahała się w wąskim przedziale PLN. Dostępność finansowania Wybrane wskaźniki makroekonomiczne kwartalnie (%, PLN) dynamika PKB (r/r) Inflacja kwartalnie (r/r) Stopa referencyjna* Przeciętne wynagrodzenie brutto Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' ŹrÅdło: GUS; * - stan na koniec okresu Rosnąca dynamika PKB, spadająca inflacja, stały i niski poziom stçp procentowych oraz rosnące wynagrodzenia przyczyniły się do poluzowania polityki kredytowej przez banki w ubiegłym roku. Spadające 7

8 ceny mieszkań, większa dostępność do finansowania oraz lepsze ich dopasowanie do aktualnego popytu przełożyło się na wzrost zainteresowania produktami deweloperçw. Obecnie największym ryzykiem dla utrzymania się relatywnie dużego popytu na mieszkania jest podnoszenie stçp procentowych przez RPP, ktçra w pierwszym pçłroczu bieżącego roku dokonała czterech podwyżek o 0.25pp (do 4.5%). Drugim poważnym zagrożeniem utrzymania stabilnej sprzedaży jest groźba kolejnej odsłony globalnego kryzysu finansowego (wywołanego np. konsekwencjami prawdopodobnego bankructwa Grecji). Poniższy wykres prezentuje trendy w zmianie oprocentowania oraz spreadçw dotyczacych kredytow mieszkaniowych w ostatnich kwartałach. PorÉwnywalne spready na kredytach hipotecznych 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% oprocentowanie w PLN/marża 4.0% 3.0% 2.0% oprocentowanie w EUR/marża 1.0% 0.0% gru 08 mar 09 cze 09 wrz 09 gru 09 mar cze wrz gru mar 11 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, ZBP W okresie liczba czynnych umçw kredytowych wzrastała w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, po czym w kolejnych dwçch latach zwolniła osiągając poziom 5% wzrost r/r w roku Liczba aktywnych umçw kredytowych na koniec ubiegłego roku była o 5.4% wyższa niż na koniec 2009 roku. Liczba czynnych uméw o kredyty mieszkaniowe i zmiana r/r (tys.) % 5% bd bd.4% 5.4% 4.5% % % % % 29% Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: ZBP Na koniec I kwartału br. czynnych było ponad 1.5 mln umçw kredytowych i jest to wartość wyższa o 4.0% w porçwnaniu z końcem ubiegłego roku, a także o 9.6% z końcem roku

9 Wartość kredytéw mieszkaniowych udzielonych osobom prywatnym na koniec kwartału (mld PLN) Zadłużenie z tytułu kredytçw mieszkaniowych (mld PLN) w tym: wartość nowych kredytçw (mld PLN) 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, NBP, ZBP W 20 roku udzielono nowych kredytçw hipotecznych za ok mld PLN, tj. o 26% więcej niż w roku poprzednim (38.7 mld PLN), ale o 15% mniej niż w roku 2008 (57.1 mld PLN). Stan zadłużenia PolakÇw z tytułu kredytçw mieszkaniowych na koniec ubiegłego roku wyniçsł mld PLN i mld PLN na koniec marca br. W I kwartale br. wartość nowo udzielono kredytçw mieszkaniowych wyniosła ok mld PLN (+24.9% r/r, +0.1% kw/kw). Nowe kredyty mieszkaniowe kwartalnie Liczba nowych kredytçw (tys.) średnia wartość nowego kredytu (tys. PLN) - skala prawa Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' ŹrÅdło: Millennium DM, ZBP W minionym roku banki udzieliły ponad 230 tys. nowych kredytçw, czyli o blisko 22% więcej r/r (189 tys. w 2009r.), jednak o niemal 20% mniej niż w roku 2008 (287 tys. w 2008). Średnia wartość nowo udzielonego kredytu wyniosła w pierwszym kwartale br. 213 tys. PLN. Skutkiem ostatniego kryzysu finansowego jest także zmiana w strukturze walutowej udzielanych kredytçw hipotecznych. W okresie boomu na rynku nieruchomości najpopularniejsze były kredyty we frankach szwajcarskich, ktçre za cenę ryzyka kursowego oferowały niższe raty przy tej samej wysokości kredytu (wyrażonej w PLN). Wybuch kryzysu i spadek wartości polskiego złotego sprawił, że wyrażony w PLN dług osçb, ktçre zaciągnęły kredyty w CHF gwałtownie wzrçsł, a jego obsługa stała się trudniejsza. Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się, w celu uniknięcia podobnych problemçw w przyszłości, na wprowadzenie kolejnych rekomendacji dotyczących udzielania kredytçw hipotecznych przez banki. Banki komercyjne wcześniej same zdecydowały się na zmianę polityki kredytowej, stąd rekomendacje T i S nie miały 9

10 dużego wpływu na rynek w momencie ich wprowadzenia, jednak skutecznie ograniczają możliwość poluzowania polityki kredytowej bankçw przy udzielaniu kredytçw. Struktura walutowa nowych kredytéw mieszkaniowych 0% 90% 80% 70% 60% 50% 0.7% 0.4% 0.5% 0.0% 3.8% 4.9% 11.5% 14.0% 18.3% 23.6% 21.8% 31.0% 24.3% 11.3% 8.1% 4.3% 4.4% 5.4% 59.0% 55.4% 74.1% 78.1% 17.3% 13.2% 6.1% 6.1% 40% 30% 63.0% 70.0% 76.9% 77.4% 77.2% 71.9% 72.8% 76.6% 80.6% 20% % 40.2% 24.9% 20.1% 42.5% PLN CHF EUR USD Inne 0% 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, AMRON-SAFRiN, ZBP Program Rodzina na Swoim Popularność rządowego programu Rodzina na Swoim (RnS) znacznie wzrosła w 2009 roku, gdy klienci po skokowym wzroście wartości franka szwajcarskiego w drugiej połowie 2008 roku coraz chętniej brali kredyty w PLN (w tej walucie udzielane są kredyty w programie RnS). Liczba kredytéw udzielony w ramach programu RnS wartośc kredytçw w ramach RnS (mln PLN) liczba kredytow (szt.) Q' ŹrÅdło: Millennium DM, BGK Zainteresowanie programem wzrosło dodatkowo dzięki podwyższeniu limitçw cenowo-kosztowych (kwalifikujących nieruchomości do programu RnS) wynikającym z dokonanej nowelizacji (podwyższenie wspçłczynnika), co skutkowało znacznym wzrostem liczby udzielanych kredytçw preferencyjnych. Limity ceny 1 m 2 PUM w ramach RnS* kwartalnie Warszawa Wrocław Poznań KrakÇw Gdańsk Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 2Q'11 3Q'11p ŹrÅdło: Millennium DM, BGK; * - limit jest iloczynem średniej arytmetycznej dwåch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m 2 PUM obowiązujących dla danego miasta oraz wskaźnika 1.3 (do 3Q'08 włacznie) lub 1.4 (od 4Q'08 włącznie), p - możliwe poziomy limitåw obowiązujących po obniżeniu wysokości wskaźnika z 1.4 do 1.0 zgodnie z propozycją zmian w ustawie dot. RnS

11 Struktura liczby i wartości udzielonych kredytéw w ramach RnS 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% 22% 24% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 35% 41% 9% 11% 25% 31% 24% 30% 24% 30% % 9% 55% 69% 65% 61% 60% 49% 53% 53% 59% 53% r.wtçrny r.pierwotny budowa domu liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, BGK W ubiegłym roku udzielono ponad 43 tys. kredytçw w programie RnS o wartości niemal 8.1 mld PLN, w 1Q'11 liczba ta przekracza 13 tys. a ich wartość 2.6 mld PLN. Zmiany w Programie RnS Popularność rządowej pomocy przy spłacie kredytçw hipotecznych przekroczyła oczekiwania pomysłodawcçw, a jego obciążenie dla budżetu skłoniło rządzących do wprowadzenia zmian, ktçre mają ograniczyć dostęp do tej pomocy. GłÇwne zaproponowane zmiany w programie mają dotyczyć: zmniejszenia wspçłczynnika kształtującego poziom limitu cenowo-kosztowego kwalifikującego nieruchomość do objęcia programem z 1.4 do rząd zakłada, że obniżenie limitu maksymalnej ceny nieruchomości, uprawniającego do skorzystania z dopłat wpłynie na zawężenie oferty spełniającej kryteria ustawowe, co w połączeniu z ograniczeniem programu do rynku pierwotnego może spowodować obniżkę cen oferowanych mieszkań określenia maksymalnego wieku kredytobiorcy (tj. każdego z małżonkçw, osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko) na poziomie 35 lat - rząd zakłada że wprowadzenie kryterium wiekowego ukierunkuje oddziaływanie programu na tę grupę wiekową, ktçrą cechuje najwyższa zdolność tworzenia przyrostu naturalnego wyłączenia rynku wtçrnego - pierwotne założenie programu, zakładało przede wszystkim proinwestycyjne oddziaływanie programu preferencyjnych kredytçw mieszkaniowych, jednak 3 z 5 kredytçw w ramach programu RnS dotyczyło transakcji realizowanych na rynku wtçrnym, stąd działanie proinwestycyjne było ograniczone. wygaszenia programu z końcem przyszłego roku - wnioski o kredyty preferencyjne mają być przyjmowane do dnia 31 grudnia 2012 r. Ostateczne zmiany w Programie RnS nadal są procedowane, a wg ostatnich propozycji posłçw program ma objąć także osoby samotne i nadal ma obejmować rynek wtçrny, jednak dla tych kategorii wspçłczynnik przeliczeniowy miałby zostać obniżony z bieżących 1.4 do 0.8. Wprowadzenie zmian, niekorzystnych z punktu widzenia obywateli (ograniczenie programu do rynku pierwotnego), przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi jest naszym zdaniem mało prawdopodobne. Zmiany w popycie Jedną ze zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych w stosunku do sytuacji przed kryzysem jest ukierunkowanie popytu na mniejsze mieszkania. Przed wybuchem kryzysu popularne były mieszkania dwupokojowe o powierzchni 60 m 2, podczas gdy obecnie na takiej powierzchni klienci wolą dysponować 3 pokojami, zaś w przypadku lokali dwupokojowych godzą się na powierzchnię m 2. Nabywcy mieszkań, ze względu na mniejszą niż przed kryzysem zdolność kredytową, zwracają większą uwagę na całkowitą 11

12 cenę lokalu. Z tego powodu wzrost popularności odnotowują mieszkania z segmentu popularnego, natomiast apartamenty, zwłaszcza duże, wzbudzają ograniczone zainteresowanie. W ybuch kryzysu i związane z nim bankructwa niektçrych deweloperçw sprawiły, że w ostatnich kilku kwartałach nabywcy mieszkań decydowali się na kupno lokali gotowych lub znajdujących się w ostatnich fazach budowy. Obecnie, jak wynika z badania przeprowadzone przez Home Broker wśrçd swoich klientçw, Polacy ponownie coraz chętniej nabywają mieszkania przed ich oddaniem do użytkowania. Odsetek mieszkań zakupionych w Polsce* na poszczegélnych etapach etap I (dziura w ziemi) etap II (stan surowy otwarty) 18 etap III (stan surowy zamknięty) etap IV (gotowe do odbioru) ŹrÅdło: Home Broker, AMRON-SARFiN; * - badanie przeprowadzone przez Home Broker wśråd swoich klientåw, ktårzy kupili mieszkanie w I kwartale roku Zgodnie z tegorocznym badaniem Home Broker, 34% klientçw, ktçrzy kupili w ostatnim czasie mieszkanie wybrało lokale gotowe, co jest wartością niższą o 14 p.p. w porçwnaniu z ubiegłorocznymi wynikami analogicznego badania. Wzrost zainteresowania mieszkaniami na wczesnych etapach budowy, w tym tzw. "dziury w ziemi", wynika zarçwno z niższej ceny jaką mogą uzyskać kupujący, jak i z bogatszej oferty (najatrakcyjniejsze lokale najszybciej znikają z oferty). Zainteresowanie mieszkaniami na kolejnych etapach rçżni się w zależności od miasta. Odsetek zakupionych mieszkań na poszczegolnych etapach 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% etap I etap II etap III etap IV Warszawa Wrocław KrakÇw Poznań ŹrÅdło: Home Broker, AMRON-SARFiN Tegoroczne badanie Home Broker potwierdziło, że na etapie "dziury w ziemi" najwięcej nabywcçw znajdują mieszkania w stolicy (wzrost z 25% o 6 p.p. r/r), natomiast najmniej w Poznaniu (spadek z 8% o 1p.p. r/r). Odsetek sprzedaży mieszkań gotowych spadł we wszystkich miastach, przy czy najmniej w Warszawie (z 36% do 32%), natomiast najbardziej w Krakowie (z 45% do 24%). WybÇr mieszkania na początkowych etapach budowy oznacza niższą cenę oraz szerszą ofertę. Wybierając mieszkanie na ostatnim etapie budowy klient musi liczyć się z przebraną ofertą, wyższą ceną, ale ponosi też mniejsze ryzyko niedokończenia projektu przez dewelopera. 12

13 Niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe Zgodnie z rządowym raportem "GłÇwne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku" w Polsce brakuje ok mln mieszkań. Liczba ta oparta jest o dane GUS, skorygowana o mieszkania teoretycznie niezamieszkałe, a w praktyce wykorzystywane oraz o lokale teoretycznie znajdujące się w budowie, a w praktyce zamieszkałe. Dokument podkreśla, że ogçlny deficyt mieszkaniowy jest najbardziej dotkliwy w największych i najdynamiczniej rozwijających się miastach. W raporcie zaznaczono, że problem braku mieszkań wynika przede wszystkim z niedostatecznej dostępności: przeciętne miesięczne wynagrodzenie wystarcza w Polsce na zakup 0.8 m 2 powierzchni mieszkaniowej, a w miastach m 2, podczas gdy w Zachodniej Europie na 2-3 m 2. Jak wynika z danych Eurostat, warunki mieszkaniowe w Polsce, biorąc pod uwagę kryterium liczby osçb przypadających na lokal, są gorsze od średniej dla krajçw UE. Liczba pomieszczeń przypadająca na mieszkańca lokalu w 2009r Mieszkanie* Dom** Polska UE27 Czechy Niemcy Irlandia Hiszpania Francja Włochy Węgry Rumunia UK ŹrÅdło: Millennium DM, Eurostat; * - obejmuje bloki i kamienice, ** - obejmuje domy jednorodzinne i bliźniaki Zgodnie z danymi Eurostatu w 2009 roku w blokach (rozumianych jako budynki obejmujące powyżej lokali) mieszkało 37.6% mieszkańcçw Polski (wobec 39.3% w 2005r.), podczas gdy średnia dla 27 krajçw UE wynosi ok. 24.5% (wobec ok. 24.3% w 2005r.). Jak pokazują dane Eurostatu największy odsetek ludności mieszkających w blokach dotyczył krajçw ze wschodniej części UE (Łotwa 56%, Estonia 53%, Litwa 50%). Wyjątek wśrçd krajçw Europy Zachodniej stanowi Hiszpania (47%). Mieszkania najmniej popularne są wśrçd obywateli Wielkiej Brytania (4.9%), Malty (2.0%) oraz Irlandii (1.7%). Warunki mieszkaniowe w Europie ze względu na zamieszkiwany lokal w 2009r. 0% 80% 60% 40% 20% 0% blok* kamienica** dom jednorodzinny bliźniak inne Polska UE27 Czechy Niemcy Irlandia Hiszpania Francja Włochy Węgry Rumunia UK ŹrÅdło: Millennium DM, Eurostat; * -budynek wielorodzinny obejmujący powyżej mieszkań, * -budynek wielorodzinny obejmujący do mieszkań 13

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi mieszkaniowi deweloperzy 26 listopada 2012 Rekomendacja Cena docelowa Dom Development neutralnie 32.4 Gant redukuj 2.9 JW.Construction akumuluj 4.2 Polnord kupuj 14.3 Robyg neutralnie 1.55 Dług w centrum

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Pierwsza połowa 2014 roku, a sytuacja w branży. Analiza Spółki J.W. Construction Holding S.A. przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów,

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13.

Zysk netto 2010 329.1 14.8 17.3 16.6 13.2 1.3 1.5 7.8 7.1 1.15 5.2 4.5 16.6. 2011p 392.2 13.2 16.0 13.4 10.7 1.0 1.3 7.9 8.7 1.14 5.9 4.8 13. sektor IT 9 listopada 2011 kupuj poprzednia rekomendacja: ---------- Cena: Cena docelowa: 9.2 11.4 Akcje tanie mimo pogorszenia wynikäw Akcje späłki spadły od początku roku już o 38% pod wpływem oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni komercyjnych

Rynek powierzchni komercyjnych 15 lutego 2008 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Deweloperzy Polska Rynek powierzchni komercyjnych WIG-Deweloperzy (3mies) - 20,5% Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20.

2009 106.1 40.4 50.3 59.2 46.9 2.4 2.9 12.2 11.9 2.4 13.7 11.0 20.0 2010 176.0 79.0 89.9 79.7 61.6 3.2 3.8 15.7 9.1 1.8 8.2 7.2 20. 2 czerwca 211 kupuj branża energetyczna Cena: Cena docelowa: 29.4 34.6 Zyski napędzane wiatrem Pierwsza połowa bieżącego roku była niekorzystna dla notowań. Przy rosnących indeksach giełdowych, kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo