Deweloperzy mieszkaniowi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deweloperzy mieszkaniowi"

Transkrypt

1 mieszkaniowi deweloperzy Rekomendacja 8 czerwca 2011 Cena docelowa Dom Development neutralnie 45.1 Gant kupuj 15.6 J.W.Construction neutralnie 16.3 Polnord kupuj 35.5 Robyg akumuluj 2.36 wciąż w niełasce inwestoréw Względna stabilizacja w światowej gospodarce oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych skłoniły banki do złagodzenia polityki udzielania kredytéw mieszkaniowych. Łatwiejszy dostęp do finansowania przełożył się w ubiegłym roku na silny wzrost sprzedaży mieszkań, co wskazuje zaréwno na istnienie dużego niedoboru mieszkań w Polsce, jak i na głéwny hamulec rozwoju rynku mieszkaniowego, jakim jest dostępność mieszkaniowa PolakÉw. Biorąc pod uwagę kursy akcji deweloperéw, odzwierciedlane w nich obawy inwestoréw o trwałość ożywienia popytu zdają się nadal przeważać nad wiarą w jego utrzymanie. Wzrost popytu Ożywienie na rynku mieszkaniowym, z jakim mamy do czynienia od połowy ubiegłego roku, ma swoje korzenie w złagodzonych zasadach polityki bankçw udzielających kredytçw mieszkaniowych. Z uwagi na niską dostępność mieszkaniową PolakÇw (mierzoną liczbą metrçw kwadratowych możliwych do nabycia za przeciętne wynagrodzenie) popyt na mieszkania jest niezwykle wrażliwy na warunki na jakich udzielane są kredyty mieszkaniowe. W minionym roku wiele obaw wiązano z działaniami nadzorczymi KNF, w szczegçlności z rekomendacjami T i S, ktçre zmierzały do ograniczenia zadłużania się PolakÇw w walutach obcych, a także zaostrzały kryteria udzielania kredytçw (celem poprawy jakości bankowych portfeli kredytçw). NiepokÇj deweloperçw budził także wzrost stawki VAT z 7% do 8%, obowiązujący od początku bieżącego roku. W brew obawom, zarçwno wprowadzone rekomendacje, jak i podwyżka VAT nie miały drastycznego wpływu na rynek. Świadczyć to może o sile ożywienia popytu na lokale związanego z dużym niedoborem mieszkań w Polsce, szacowanym na mln lokali. Jako największe zagrożenie dla popytu nadal uważamy ograniczenie finansowania dla nabywcçw mieszkań. Materializację tego ryzyka może spowodować postępująca podwyżka stçp procentowych wywołana wzrostem inflacji czy ponowny wybuch światowego kryzysu finansowego co skłoni banki do zaostrzenia kryteriçw i pogorszenia warunkçw udzielania kredytçw mieszkaniowych. Wzrost podaży Ożywienie po stronie popytowej zaobserwowane w ubiegłym roku skłoniło deweloperçw do uruchomienia projektçw zamrożonych w czasie kryzysu. Część deweloperçw stara się wykorzystać okres nasilonego popytu do sprzedaży mieszkań w projektach realizowanych na drogo kupionych gruntach (w czasie prosperity), co umożliwi im odmrożenie ulokowanej w nich gotçwki. Z uwagi na stały okres inwestycyjny, projekty przy ktçrych prace rozpoczynają się obecnie, ukończone zostaną za okres ok. 1.5 roku, a osłabienie popytu w tym czasie może zaowocować nadpodażą mieszkań w momencie oddawania do użytkowania kolejnych inwestycji. Z uwagi na utrzymanie się zdrowego (niespekulacyjnego) popytu, mimo niekorzystnych zmian w regulacjach prawnych (wzrost VAT) i działaniach KNF, zakładamy kontynuowanie umiarkowanego trendu wzrostowego na rynku w kolejnych kwartałach gru sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 rel.wig DOM JWC GNT PND ROB Zmiana (%) 1m 3m 12m WIG WIG Dom Development Gant J.W.Construction Polnord Robyg bd Cena P/BV P/NAV Dom Development Gant J.W.Construction Polnord Robyg Maciej Krefta Marcin Materna, CFA Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Metoda wyceny i rekomendacje Do wyceny spçłek deweloperskich postanowiliśmy zastosować wycenę metodą DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych), metodą aktywçw netto (NAV) oraz wycenę porçwnawczą w oparciu o wskaźniki P/BV oraz P/NAV. Największy udział w wycenie przyznaliśmy metodzie DCF (80%), natomiast metodzie porçwnawczej przyznaliśmy 0%. W yjaśnienie przyczyn zmian zawiera rozdział "Zmiany w raporcie". Dom Development Dom Development jest największym i najbardziej cenionym deweloperem giełdowym, liderem największego rynku warszawskiego. Systematyczny wzrost liczby sprzedanych mieszkań, dobra pozycja gotçwkowa, relatywnie wysokie marże na projektach, regularna wypłata dywidend oraz wysokie zaufanie inwestorçw do Zarządu, odzwierciedlone są naszym zdaniem w giełdowej wycenie akcji. Podnosimy naszą wycenę do 45.1 PLN i utrzymujemy rekomendację neutralnie. Gant Gant jest deweloperem mieszkań w segmencie popularnym, liderem rynku wrocławskiego. W yprzedaż mieszkań z najmniej rentownych projektçw jest szansą na poprawę marży prezentowanych w przyszłych wynikach. Wartość jednej akcji dewelopera wyceniamy na 15.6 PLN, a z uwagi na bieżącą wycenę rynkową na poziomie 2.5 krotnie niższym od wartości księgowej wydajemy rekomendację kupuj. J.W. Construction J.W.Construction ma ograniczone możliwości przekazywania mieszkań w latach w porçwnaniu z latami poprzednimi z uwagi na małą liczbę inwestycji kończących się w tym okresie. Deweloper postawił na dywersyfikację źrçdeł przychodçw o segment powierzchni komercyjnych i już w trzecim kwartale planuje zakończyć realizację pierwszego biurowca. Wycenę jednej akcji J.W.Construction podnosimy do 16.3 PLN i utrzymujemy rekomendację neutralnie. Polnord Polnord jest deweloperem mieszkaniowym mocno zaangażowanym w projekty komercyjne. Systematyczny wzrost sprzedaży mieszkań i spadek liczby rezygnacji oraz restrukturyzacja prowadzona przez nowego Prezesa Zarządu stanowią szansę na uzyskane rentowności operacyjnej bez przeszacowań z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych. W artość jednej akcji dewelopera wyceniamy na 33.5 PLN i wystawiamy rekomendację kupuj. Robyg Robyg uzyskuje skokowe wzrosty liczby sprzedanych mieszkań, przy niskim odsetku rezygnacji. Deweloper posiada niskie koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu w relacji do przychodçw, a jego projekty charakteryzują się bardzo dobrą rentownością. Możliwe przesunięcie w oddaniu projektçw rekompensują wysokie zyski uzyskane w kolejnych latach (niskie P/E). Jedną akcję Robyga wyceniamy na 2.36 PLN i wystawiamy rekomendację akumuluj. 2

3 Spis treści Zmiany w raporcie...4. Rynek deweloperski w Polsce...5. PorÇwnanie spçłek deweloperskich Dom Development Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe Gant Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe J.W.Construction Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe Polnord Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe Robyg Podsumowanie inwestycyjne Wycena spçłki Wyniki finansowe

4 Zmiany w raporcie Zmiana wag stosowanych do metod wyceny Przy wycenie spçłek deweloperskich posłużyliśmy się trzema metodami: wyceny aktywçw netto, metodą porçwnawczą oraz metodą DCF (zdyskontowanych przepływçw pieniężnych). Zdecydowaliśmy się na zmianę wag stosowanych do poszczegçlnych metod wyceny. Największy udział w wycenie końcowej przyznaliśmy metodzie DCF (obecnie 80%, poprzednio 60%), mniejszy metodzie aktywçw netto (obecnie i poprzednio 20%), natomiast wycenie metodą porçwnawczą przyznaliśmy wagę 0% (poprzednio 20%). W naszym ostatnim raporcie wycena metodą DCF zarçwno w przypadku Ganta (15.4 PLN), jak i Polnordu (33.3 PLN) wskazywała na przewartościowanie akcji, podczas gdy pozostałe metody sugerowały ich znacznie niedowartościowanie. Metoda DCF okazała się rçwnież bardziej poprawna w przypadku Dom Development (45.8 PLN), natomiast mniej dokładna dla akcji JW. Construction (20.2 PLN). Dzisiejsze kursy tych spçłek wydają się potwierdzać, że metoda zdyskontowanych przepływçw pieniężnych jest bardziej odpowiednia, stąd decyzja o wzroście wagi metody DCF kosztem metody porçwnawczej. NieporÉwnywalna wartość księgowa deweloperéw Postanowiliśmy nie uwzględniać w wycenie końcowej metody porçwnawczej ze względu na rçżne podejście spçłek do aktualizacji wartości gruntçw. Gant oraz Polnord wyceniają grunty według aktualnej wartości rynkowej, natomiast Dom Develoment oraz JW.Construction nie dokonują takich przeszacowań. Okresowa aktualizacja wartości gruntçw do ich wycen rynkowych umożliwia szybsze wykazywanie zysku, co skutkuje niższymi wskaźnikami (C/WK, C/Z) oraz wzrostem wartości księgowej. Zysk pokazany na gruncie, ktçry często obciążony jest kredytem i nie generuje przychodçw (gdy zaplanowany projekt nie jest jeszcze na nim realizowany), natomiast kreuje koszty (np. odsetki od obciążającego go kredytu) jest zyskiem "papierowym". RÇżnice w podejściu deweloperçw odnośnie gruntçw sprawiają że inwestorzy zdają się przykładać mniejszą wagę do wyceny metodą porçwnawczą, zwracając uwagę na czas uzyskania zyskçw, ktçry uwzględnia metoda wyceny zdyskontowanych przepływçw pieniężnych. Wycena nieruchomości komercyjnych W ramach metody DCF dokonaliśmy zmiany polegającej na osobnej wycenie nieruchomości komercyjnych. Przyjęliśmy arbitralne założenie sprzedaży przez deweloperçw gotowych i realizowanych (lub planowanych do rozpoczęcia realizacji w roku bieżącym) nieruchomości komercyjnych w roku Przyjęte przez nas wyceny nieruchomości w 2016 roku zostały zdyskontowane na rok bieżący przy zastosowaniu średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), a następnie uwzględnione w wycenie DCF. 4

5 Rynek deweloperski w Polsce Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce Działalność w sektorze nieruchomości jest bardzo wrażliwa na zmiany w sytuacji gospodarczej. W latach miał miejsce na rynku nieruchomości boom, spowodowany korzystną sytuacją gospodarczą oraz dużą dostępnością kredytçw hipotecznych, stymulowany dodatkowo zakupami spekulacyjnymi inwestorçw zagranicznych (m.in. z Irlandii, Hiszpanii). Pod koniec 2007 roku, zmniejszona akcja kredytowa bankçw ograniczyła popyt na mieszkania, ktçrych podaż nie mogła szybko ulec zmniejszeniu z uwagi na stały okres inwestycyjny, ktçry w przypadku mieszkań wynosi miesięcy. W efekcie nadpodaży mieszkań w drugiej połowie 2008 roku wystąpił spadek ich cen, co odbiło się na rentowności projektçw realizowanych po kosztach z czasu prosperity. Rok 20 można uznać za przełomowy dla deweloperçw mieszkaniowych. Ceny mieszkań zaczęły się stabilizować, a sprzedaż lokali znacznie wzrosła. Poprawa sytuacji była rezultatem względnej stabilizacji w gospodarce światowej, co spowodowało powrçt klientçw, ktçrzy w czasie kryzysu odłożyli plany zakupu nowego mieszkania na przyszłość. W zrost popytu stymulowały wzmożenie akcji kredytowej przez banki oraz lepsze dopasowanie oferty deweloperçw do nowych realiçw rynkowych. W yczerpująca się oferta (podaż) mieszkań gotowych u deweloperçw, ktçrzy wstrzymali realizację kolejnych projektçw wraz z nadejściem kryzysu, zachęciła ich do przygotowania i uruchomienia nowych inwestycji. Mieszkania oddane do użytkowania w tys. (OdU) Mieszkania OdU Średnia 4-kw Mieszkania OdU (deweloperzy) Średnia 4-kw (deweloperzy) Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, GUS Według danych GUS w 20 roku oddano do użytkowania ogçłem tys. mieszkań, o ponad 15% mniej niż w roku poprzednim. W przypadku deweloperçw spadek był jeszcze głębszy i wyniçsł -26% r/r (do 53.5 tys. mieszkań). Należy pamiętać, że w 2009 roku oddawano do użytkowania lokale, ktçrych budowę rozpoczęto jeszcze w okresie boomu. W I kwartale br. oddano do użytkowania ogçłem 27.8 tys. mieszkań, tj. o 18.4% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym samym czasie deweloperzy oddali do użytkowania 8.4 tys. mieszkań (-38.6% r/r). Mniej oddanych mieszkań r/r jest efektem decyzji o wstrzymaniu nowych inwestycji, jakie podejmowano co najmniej miesięcy wcześniej. 5

6 Mieszkania, ktére uzyskały pozwolenie na realizacją w tys. (PnR) Mieszkania PnR Średnia 4-kw Mieszkania PnR (deweloperzy) Średnia 4-kw (deweloperzy) Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, GUS W minionym roku wydano pozwolenie na realizację blisko 175 tys. mieszkań, tj. ok. 2% mniej niż w roku poprzednim. W przypadku deweloperçw odnotowano wzrost liczby wydanych PnR o 8% r/r (do 68.6 tys. mieszkań). Warto zauważyć, że w 2007 roku wydano PnR na blisko 250 tys. mieszkań ogçłem, a jeszcze w 2008 na 230 tys. mieszkań, stąd można założyć, że istnieje pewien zapas wydanych PnR z lat poprzednich. W I kwartale bieżącego roku wydano pozwolenia na realizację 37 tys. mieszkań (+5.3% r/r), z czego deweloperçw dotyczyły pozwolenia na realizację 15 tys. lokali (+15.6% r/r). Mieszkania, ktérych realizację rozpoczęto w tys. (RB) Mieszkania RB Średnia 4-kw Mieszkania RB (deweloperzy) Średnia 4-kw (deweloperzy) Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, GUS W 20 roku rozpoczęto realizację tys. mieszkań, co oznacza wzrost o.6% r/r. W przypadku mieszkań budowanych przez deweloperçw w minionym roku rozpoczęto realizację 63 tys. mieszkań, tj. o ponad 42% więcej r/r i ok. 6% mniej niż w roku W I kwartale 2011 roku rozpoczęto realizację 31 tys. mieszkań (+13.6% r/r), z czego deweloperzy rozpoczęli budowę 13 tys. lokali (+14.5% r/r). Nieruchomości gruntowe wciąż drogie Nowe projekty wprowadzane do oferty przez deweloperçw w 20 roku kontraktowane były przy niższych kosztach budowy w stosunku do cen przedkryzysowych. Problemem w przypadku wielu projektçw jest jednak drogo kupiona ziemia, ktçra znacznie ogranicza możliwość obniżenia cen nowych mieszkań. Część deweloperçw stara się wykorzystać wzmożony ruch klientçw do odmrożenia środkçw ulokowanych w 6

7 drogich działkach realizując projekty z minimalną marżą. Właściciele działek, ktçrzy zakupy realizowali w czasie boomu nie łatwo godzą się na ich odsprzedaż, gdyż oznaczałoby to dla nich znaczną stratę, z drugiej strony oczekiwana cena jest nieatrakcyjna dla dzisiejszych potencjalnych nabywcçw. Okazję stanowią grunty, ktçre trafiają na rynek w wyniku bankructw firm, gdyż umożliwiają nabycie działek po atrakcyjnych cenach i realizację wysoce rentownych projektçw. Koszty budowy oraz zakupu działki są czynnikami w decydującym stopniu warunkującymi ostateczne ceny mieszkań. Niedostateczne możliwości finansowe klientçw w połączeniu z niemożnością obniżenia kosztçw skłoniła deweloperçw do budowy lokali o niższym metrażu i w niższym standardzie - w efekcie o niższej cenie całkowitej mieszkania. Zmiana cen mieszkań na rynku pierwotnym Średnie ceny mieszkań w Polsce (w tys. PLN)* % rçżnica śr. cen ofertowych i transakcyjnych* średnia cena transakcyjna 1 mkw* % rçżnica cen transakcyjnych i ofertowych (skala prawa) gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar- cze- wrz- gru- mar-11 ŹrÅdło: rednet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl; * - do lipca 2009r. włącznie średnia dotyczy 8, od sierpnia 2009r. 7 największych aglomeracji Polski (Warszawa, KrakÅw, Wrocław, Gdańsk, Poznań, ŁÅdź oraz Katowice) 14% 12% % 8% 6% 4% 2% 0% Średnie ceny ofertowe nowych mieszkań w analizowanych przez rednet Consulting największych miastach w Polsce były na koniec I kwartału 2011r. niższe o niecałe 12% w stosunku do cen z końca 2008r., spadając z ponad 8 tys. PLN/m 2 PUM do ok. 7.1 tys. PLN/m 2 PUM. Warto zauważyć że w tym samym okresie średnia cena 1 m 2 mieszkań sprzedanych spadła o ok 3.5%, z niespełna 7 tys. PLN/m 2 PUM do 6.7 tys. PLN/m 2 PUM. Oznacza to, że klienci deweloperçw w tym okresie wybierali lokale, dla ktçrych cena 1m 2 PUM wahała się w wąskim przedziale PLN. Dostępność finansowania Wybrane wskaźniki makroekonomiczne kwartalnie (%, PLN) dynamika PKB (r/r) Inflacja kwartalnie (r/r) Stopa referencyjna* Przeciętne wynagrodzenie brutto Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' ŹrÅdło: GUS; * - stan na koniec okresu Rosnąca dynamika PKB, spadająca inflacja, stały i niski poziom stçp procentowych oraz rosnące wynagrodzenia przyczyniły się do poluzowania polityki kredytowej przez banki w ubiegłym roku. Spadające 7

8 ceny mieszkań, większa dostępność do finansowania oraz lepsze ich dopasowanie do aktualnego popytu przełożyło się na wzrost zainteresowania produktami deweloperçw. Obecnie największym ryzykiem dla utrzymania się relatywnie dużego popytu na mieszkania jest podnoszenie stçp procentowych przez RPP, ktçra w pierwszym pçłroczu bieżącego roku dokonała czterech podwyżek o 0.25pp (do 4.5%). Drugim poważnym zagrożeniem utrzymania stabilnej sprzedaży jest groźba kolejnej odsłony globalnego kryzysu finansowego (wywołanego np. konsekwencjami prawdopodobnego bankructwa Grecji). Poniższy wykres prezentuje trendy w zmianie oprocentowania oraz spreadçw dotyczacych kredytow mieszkaniowych w ostatnich kwartałach. PorÉwnywalne spready na kredytach hipotecznych 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% oprocentowanie w PLN/marża 4.0% 3.0% 2.0% oprocentowanie w EUR/marża 1.0% 0.0% gru 08 mar 09 cze 09 wrz 09 gru 09 mar cze wrz gru mar 11 ŹrÅdło: Millennium DM, raporty bankåw, ZBP W okresie liczba czynnych umçw kredytowych wzrastała w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, po czym w kolejnych dwçch latach zwolniła osiągając poziom 5% wzrost r/r w roku Liczba aktywnych umçw kredytowych na koniec ubiegłego roku była o 5.4% wyższa niż na koniec 2009 roku. Liczba czynnych uméw o kredyty mieszkaniowe i zmiana r/r (tys.) % 5% bd bd.4% 5.4% 4.5% % % % % 29% Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: ZBP Na koniec I kwartału br. czynnych było ponad 1.5 mln umçw kredytowych i jest to wartość wyższa o 4.0% w porçwnaniu z końcem ubiegłego roku, a także o 9.6% z końcem roku

9 Wartość kredytéw mieszkaniowych udzielonych osobom prywatnym na koniec kwartału (mld PLN) Zadłużenie z tytułu kredytçw mieszkaniowych (mld PLN) w tym: wartość nowych kredytçw (mld PLN) 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, NBP, ZBP W 20 roku udzielono nowych kredytçw hipotecznych za ok mld PLN, tj. o 26% więcej niż w roku poprzednim (38.7 mld PLN), ale o 15% mniej niż w roku 2008 (57.1 mld PLN). Stan zadłużenia PolakÇw z tytułu kredytçw mieszkaniowych na koniec ubiegłego roku wyniçsł mld PLN i mld PLN na koniec marca br. W I kwartale br. wartość nowo udzielono kredytçw mieszkaniowych wyniosła ok mld PLN (+24.9% r/r, +0.1% kw/kw). Nowe kredyty mieszkaniowe kwartalnie Liczba nowych kredytçw (tys.) średnia wartość nowego kredytu (tys. PLN) - skala prawa Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' ŹrÅdło: Millennium DM, ZBP W minionym roku banki udzieliły ponad 230 tys. nowych kredytçw, czyli o blisko 22% więcej r/r (189 tys. w 2009r.), jednak o niemal 20% mniej niż w roku 2008 (287 tys. w 2008). Średnia wartość nowo udzielonego kredytu wyniosła w pierwszym kwartale br. 213 tys. PLN. Skutkiem ostatniego kryzysu finansowego jest także zmiana w strukturze walutowej udzielanych kredytçw hipotecznych. W okresie boomu na rynku nieruchomości najpopularniejsze były kredyty we frankach szwajcarskich, ktçre za cenę ryzyka kursowego oferowały niższe raty przy tej samej wysokości kredytu (wyrażonej w PLN). Wybuch kryzysu i spadek wartości polskiego złotego sprawił, że wyrażony w PLN dług osçb, ktçre zaciągnęły kredyty w CHF gwałtownie wzrçsł, a jego obsługa stała się trudniejsza. Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się, w celu uniknięcia podobnych problemçw w przyszłości, na wprowadzenie kolejnych rekomendacji dotyczących udzielania kredytçw hipotecznych przez banki. Banki komercyjne wcześniej same zdecydowały się na zmianę polityki kredytowej, stąd rekomendacje T i S nie miały 9

10 dużego wpływu na rynek w momencie ich wprowadzenia, jednak skutecznie ograniczają możliwość poluzowania polityki kredytowej bankçw przy udzielaniu kredytçw. Struktura walutowa nowych kredytéw mieszkaniowych 0% 90% 80% 70% 60% 50% 0.7% 0.4% 0.5% 0.0% 3.8% 4.9% 11.5% 14.0% 18.3% 23.6% 21.8% 31.0% 24.3% 11.3% 8.1% 4.3% 4.4% 5.4% 59.0% 55.4% 74.1% 78.1% 17.3% 13.2% 6.1% 6.1% 40% 30% 63.0% 70.0% 76.9% 77.4% 77.2% 71.9% 72.8% 76.6% 80.6% 20% % 40.2% 24.9% 20.1% 42.5% PLN CHF EUR USD Inne 0% 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, AMRON-SAFRiN, ZBP Program Rodzina na Swoim Popularność rządowego programu Rodzina na Swoim (RnS) znacznie wzrosła w 2009 roku, gdy klienci po skokowym wzroście wartości franka szwajcarskiego w drugiej połowie 2008 roku coraz chętniej brali kredyty w PLN (w tej walucie udzielane są kredyty w programie RnS). Liczba kredytéw udzielony w ramach programu RnS wartośc kredytçw w ramach RnS (mln PLN) liczba kredytow (szt.) Q' ŹrÅdło: Millennium DM, BGK Zainteresowanie programem wzrosło dodatkowo dzięki podwyższeniu limitçw cenowo-kosztowych (kwalifikujących nieruchomości do programu RnS) wynikającym z dokonanej nowelizacji (podwyższenie wspçłczynnika), co skutkowało znacznym wzrostem liczby udzielanych kredytçw preferencyjnych. Limity ceny 1 m 2 PUM w ramach RnS* kwartalnie Warszawa Wrocław Poznań KrakÇw Gdańsk Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 2Q'11 3Q'11p ŹrÅdło: Millennium DM, BGK; * - limit jest iloczynem średniej arytmetycznej dwåch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m 2 PUM obowiązujących dla danego miasta oraz wskaźnika 1.3 (do 3Q'08 włacznie) lub 1.4 (od 4Q'08 włącznie), p - możliwe poziomy limitåw obowiązujących po obniżeniu wysokości wskaźnika z 1.4 do 1.0 zgodnie z propozycją zmian w ustawie dot. RnS

11 Struktura liczby i wartości udzielonych kredytéw w ramach RnS 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% 22% 24% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 35% 41% 9% 11% 25% 31% 24% 30% 24% 30% % 9% 55% 69% 65% 61% 60% 49% 53% 53% 59% 53% r.wtçrny r.pierwotny budowa domu liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, BGK W ubiegłym roku udzielono ponad 43 tys. kredytçw w programie RnS o wartości niemal 8.1 mld PLN, w 1Q'11 liczba ta przekracza 13 tys. a ich wartość 2.6 mld PLN. Zmiany w Programie RnS Popularność rządowej pomocy przy spłacie kredytçw hipotecznych przekroczyła oczekiwania pomysłodawcçw, a jego obciążenie dla budżetu skłoniło rządzących do wprowadzenia zmian, ktçre mają ograniczyć dostęp do tej pomocy. GłÇwne zaproponowane zmiany w programie mają dotyczyć: zmniejszenia wspçłczynnika kształtującego poziom limitu cenowo-kosztowego kwalifikującego nieruchomość do objęcia programem z 1.4 do rząd zakłada, że obniżenie limitu maksymalnej ceny nieruchomości, uprawniającego do skorzystania z dopłat wpłynie na zawężenie oferty spełniającej kryteria ustawowe, co w połączeniu z ograniczeniem programu do rynku pierwotnego może spowodować obniżkę cen oferowanych mieszkań określenia maksymalnego wieku kredytobiorcy (tj. każdego z małżonkçw, osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko) na poziomie 35 lat - rząd zakłada że wprowadzenie kryterium wiekowego ukierunkuje oddziaływanie programu na tę grupę wiekową, ktçrą cechuje najwyższa zdolność tworzenia przyrostu naturalnego wyłączenia rynku wtçrnego - pierwotne założenie programu, zakładało przede wszystkim proinwestycyjne oddziaływanie programu preferencyjnych kredytçw mieszkaniowych, jednak 3 z 5 kredytçw w ramach programu RnS dotyczyło transakcji realizowanych na rynku wtçrnym, stąd działanie proinwestycyjne było ograniczone. wygaszenia programu z końcem przyszłego roku - wnioski o kredyty preferencyjne mają być przyjmowane do dnia 31 grudnia 2012 r. Ostateczne zmiany w Programie RnS nadal są procedowane, a wg ostatnich propozycji posłçw program ma objąć także osoby samotne i nadal ma obejmować rynek wtçrny, jednak dla tych kategorii wspçłczynnik przeliczeniowy miałby zostać obniżony z bieżących 1.4 do 0.8. Wprowadzenie zmian, niekorzystnych z punktu widzenia obywateli (ograniczenie programu do rynku pierwotnego), przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi jest naszym zdaniem mało prawdopodobne. Zmiany w popycie Jedną ze zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych w stosunku do sytuacji przed kryzysem jest ukierunkowanie popytu na mniejsze mieszkania. Przed wybuchem kryzysu popularne były mieszkania dwupokojowe o powierzchni 60 m 2, podczas gdy obecnie na takiej powierzchni klienci wolą dysponować 3 pokojami, zaś w przypadku lokali dwupokojowych godzą się na powierzchnię m 2. Nabywcy mieszkań, ze względu na mniejszą niż przed kryzysem zdolność kredytową, zwracają większą uwagę na całkowitą 11

12 cenę lokalu. Z tego powodu wzrost popularności odnotowują mieszkania z segmentu popularnego, natomiast apartamenty, zwłaszcza duże, wzbudzają ograniczone zainteresowanie. W ybuch kryzysu i związane z nim bankructwa niektçrych deweloperçw sprawiły, że w ostatnich kilku kwartałach nabywcy mieszkań decydowali się na kupno lokali gotowych lub znajdujących się w ostatnich fazach budowy. Obecnie, jak wynika z badania przeprowadzone przez Home Broker wśrçd swoich klientçw, Polacy ponownie coraz chętniej nabywają mieszkania przed ich oddaniem do użytkowania. Odsetek mieszkań zakupionych w Polsce* na poszczegélnych etapach etap I (dziura w ziemi) etap II (stan surowy otwarty) 18 etap III (stan surowy zamknięty) etap IV (gotowe do odbioru) ŹrÅdło: Home Broker, AMRON-SARFiN; * - badanie przeprowadzone przez Home Broker wśråd swoich klientåw, ktårzy kupili mieszkanie w I kwartale roku Zgodnie z tegorocznym badaniem Home Broker, 34% klientçw, ktçrzy kupili w ostatnim czasie mieszkanie wybrało lokale gotowe, co jest wartością niższą o 14 p.p. w porçwnaniu z ubiegłorocznymi wynikami analogicznego badania. Wzrost zainteresowania mieszkaniami na wczesnych etapach budowy, w tym tzw. "dziury w ziemi", wynika zarçwno z niższej ceny jaką mogą uzyskać kupujący, jak i z bogatszej oferty (najatrakcyjniejsze lokale najszybciej znikają z oferty). Zainteresowanie mieszkaniami na kolejnych etapach rçżni się w zależności od miasta. Odsetek zakupionych mieszkań na poszczegolnych etapach 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% etap I etap II etap III etap IV Warszawa Wrocław KrakÇw Poznań ŹrÅdło: Home Broker, AMRON-SARFiN Tegoroczne badanie Home Broker potwierdziło, że na etapie "dziury w ziemi" najwięcej nabywcçw znajdują mieszkania w stolicy (wzrost z 25% o 6 p.p. r/r), natomiast najmniej w Poznaniu (spadek z 8% o 1p.p. r/r). Odsetek sprzedaży mieszkań gotowych spadł we wszystkich miastach, przy czy najmniej w Warszawie (z 36% do 32%), natomiast najbardziej w Krakowie (z 45% do 24%). WybÇr mieszkania na początkowych etapach budowy oznacza niższą cenę oraz szerszą ofertę. Wybierając mieszkanie na ostatnim etapie budowy klient musi liczyć się z przebraną ofertą, wyższą ceną, ale ponosi też mniejsze ryzyko niedokończenia projektu przez dewelopera. 12

13 Niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe Zgodnie z rządowym raportem "GłÇwne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku" w Polsce brakuje ok mln mieszkań. Liczba ta oparta jest o dane GUS, skorygowana o mieszkania teoretycznie niezamieszkałe, a w praktyce wykorzystywane oraz o lokale teoretycznie znajdujące się w budowie, a w praktyce zamieszkałe. Dokument podkreśla, że ogçlny deficyt mieszkaniowy jest najbardziej dotkliwy w największych i najdynamiczniej rozwijających się miastach. W raporcie zaznaczono, że problem braku mieszkań wynika przede wszystkim z niedostatecznej dostępności: przeciętne miesięczne wynagrodzenie wystarcza w Polsce na zakup 0.8 m 2 powierzchni mieszkaniowej, a w miastach m 2, podczas gdy w Zachodniej Europie na 2-3 m 2. Jak wynika z danych Eurostat, warunki mieszkaniowe w Polsce, biorąc pod uwagę kryterium liczby osçb przypadających na lokal, są gorsze od średniej dla krajçw UE. Liczba pomieszczeń przypadająca na mieszkańca lokalu w 2009r Mieszkanie* Dom** Polska UE27 Czechy Niemcy Irlandia Hiszpania Francja Włochy Węgry Rumunia UK ŹrÅdło: Millennium DM, Eurostat; * - obejmuje bloki i kamienice, ** - obejmuje domy jednorodzinne i bliźniaki Zgodnie z danymi Eurostatu w 2009 roku w blokach (rozumianych jako budynki obejmujące powyżej lokali) mieszkało 37.6% mieszkańcçw Polski (wobec 39.3% w 2005r.), podczas gdy średnia dla 27 krajçw UE wynosi ok. 24.5% (wobec ok. 24.3% w 2005r.). Jak pokazują dane Eurostatu największy odsetek ludności mieszkających w blokach dotyczył krajçw ze wschodniej części UE (Łotwa 56%, Estonia 53%, Litwa 50%). Wyjątek wśrçd krajçw Europy Zachodniej stanowi Hiszpania (47%). Mieszkania najmniej popularne są wśrçd obywateli Wielkiej Brytania (4.9%), Malty (2.0%) oraz Irlandii (1.7%). Warunki mieszkaniowe w Europie ze względu na zamieszkiwany lokal w 2009r. 0% 80% 60% 40% 20% 0% blok* kamienica** dom jednorodzinny bliźniak inne Polska UE27 Czechy Niemcy Irlandia Hiszpania Francja Włochy Węgry Rumunia UK ŹrÅdło: Millennium DM, Eurostat; * -budynek wielorodzinny obejmujący powyżej mieszkań, * -budynek wielorodzinny obejmujący do mieszkań 13

14 Przewlekłe procedury administracyjne Prowadzenie działalności budowlanej, w tym deweloperskiej, wiąże się z koniecznością uzyskania licznych pozwoleń budowlanych, zarçwno przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie jej trwania, jak i po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Od sprawności administracji m.in. zależy ile czasu zajmą wymagane prawem procedury oraz koszt jaki z tego tytułu poniesie inwestor. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) wśrçd swoich członkçw (ankieta wśrçd członkçw PZFD dotyczyła okresu , opublikowana 16 listopada ub.r.): 95% decyzji dotyczących warunkçw zabudowy (WZ) wydawanych jest z przekroczeniem terminu określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (2 m-ce), a 52% decyzji wydawanych jest w terminie powyżej roku 47% decyzji dotyczących pozwoleń na budowę wydawanych jest z przekroczeniem terminu określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (2 m-ce), a 26% decyzji wydawanych jest w terminie powyżej pçł roku PZFD zwraca uwagę, że czas trwania prac przygotowawczych, w tym poświęcony na procedury administracyjne, ma szczegçlne znaczenie wobec zmieniających się trendçw i preferencji nabywcçw., ktçrzy uzyskali pozwolenie na realizację mieszkań odpowiadających upodobaniom klientçw przed kryzysem, obecnie muszą dostosować projekty do odmiennych preferencji nabywcçw i ponownie wystąpić o odpowiednie pozwolenia. Zgodnie z badaniem PZFD, ktçre objęło miast Polski, najsprawniej działająca administracja znajduje się w Gdyni oraz w Gdańsku (odpowiednio 0 i 2.5 pkt karne), natomiast najgorzej wypadły Poznań (180 pkt. karnych) i KrakÇw (192.5 pkt. karne). Czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej 0% do 2 m-cy 2-6 m-cy powyżej 6 m-cy 0% 90% 31% 80% 55% 53% 50% 70% 58% 60% 89% 83% 50% 0% 36% 40% 20% 25% 30% 28% 20% 45% 27% % 25% 11% 17% 14% 0% 0% 0% 0% 33% WZ PnB WZ PnB WZ PnB WZ PnB Warszawa KrakÇw ŁÇdź Poznań ŹrÅdło: RP z dn III.07 na podstawie badania PZFD; WZ - Warunki zabudowy, PnB - Pozwolenie na budowę Wyniki ankiety PZFD niejako potwierdzają analizę Banku Światowego, ktçry w ostatnim z corocznych rankingçw atrakcyjności inwestycyjnej "Doing Business 2011", w kategorii "Uzyskiwanie pozwoleń budowlanych", sklasyfikował Polskę na 164 pozycji na 183 kraje klasyfikowane. Zgodnie modelem przedstawionym w raporcie wybudowanie w Polsce magazynu wymaga aż 32 procedur (globalna średnia: 18 procedur), ktçrych realizacja trwa 311 dni (globalna średnia: 202 dni). Drugim po Polsce, najniżej sklasyfikowanym w rankingu krajem UE jest Bułgaria, ktçra zajmuje 119 miejsce. 14

15 Podsumowanie sytuacji na rynku mieszkaniowym poprawa dostępności kredytowej klientçw odbudowa zaufania bankçw do największych podmiotçw z branży deweloperskiej obserwowana stabilizacja cen mieszkań i rosnące wolumeny sprzedaży powrçt zjawiska podpisywania umçw przedwstępnych na wczesnych etapach budowy ("dziura w ziemi") wyprzedaż mieszkań zrealizowanych po wysoko zakontraktowanych (przedkryzysowych) kosztach realizacji (poprawa marż) niewystarczające oraz niska jakość zasobçw mieszkaniowych w Polsce GłÉwne czynniki ryzyka ryzyko nadpodaży liczby mieszkań wywołanej zbyt optymistycznym podejściem deweloperçw co do trwałości ożywienia popytu ryzyko wzrostu kosztçw budowy wywołane zmianami cen materiałçw budowlanych i robocizny ryzyko ograniczenia dostępności finansowania dla nabywcçw mieszkań wywołane zaostrzeniem polityki kredytowej bankçw (działania nadzorcze KNF, ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej) ryzyko kolejnego kryzysu globalnego wywołanego nadmiernym zadłużeniem państw i ich możliwym bankructwem ryzyko pogorszenia sytuacji makro - spadek siły nabywczej, wzrost stçp procentowych, wzrost bezrobocia zmiany w programie RnS - obniżenie maksymalnej ceny 1 m 2 mieszkania objętego dopłatą, wygaszenie programu z końcem 2012r. ryzyko regulacyjne - przewlekłe i rozbudowane procedury administracyjne związane z realizacją projektu czynniki atmosferyczne wpływające na terminowość ukończenia inwestycji 15

16 PorÉwnanie spéłek deweloperskich W naszej analizie postanowiliśmy przedstawić kilka wielkości charakteryzujące poszczegçlnych deweloperçw, ktçre mogą okazać się pomocne przy porçwnaniu spçłek. Sprzedaż mieszkań Poziom przedsprzedaży mieszkań należy do najczęściej obserwowanych parametrçw w przypadku deweloperçw. Wzrost sprzedaży mieszkań netto (po uwzględnieniu rezygnacji) znajdujących się na rçżnym etapie realizacji odnotowali w ubiegłym roku wszyscy analizowani deweloperzy. Dynamika sprzedaży wyniosła od ponad 50% r/r w przypadku JW.Construction do niemal 0% r/r w przypadku Polnordu. Poziom sprzedaży mieszkań netto poszczegélnych deweloperéw Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 Dom Development JW. Construction* Polnord Gant Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, SpÅłki; * - dane brutto I kwartał roku jest zwykle najsłabszym pod względem sprzedaży. Niższa sprzedaż JW.Construction wynikała z wyprzedanej oferty, natomiast spadek sprzedaży Ganta tłumaczono wzrostem rezygnacji będącym skutkiem zmiany stawki VAT na mieszkania z 7% na 8% i możliwości bezkosztowego odstąpienia od umowy przez klientçw. Skokowy wzrost sprzedaży przypadł w I kwartale na Robyg, ktçry sprzedał 292 mieszkania, co jest wartością wyższą niż sprzedaż w całym 2008 roku (289 lokali) i ponad połowa ubiegłorocznej sprzedaży (542 lokale). W całym roku Robyg planuje sprzedać ok. 00 mieszkań, czyli nieco mniej niż Gant ktçrego plan na rok bieżący mçwi o sprzedanych lokalach brutto. Polnord planuje sprzedać w roku bieżącym ok. 1.4 tys., a J.W.Construction 1.5 tys. mieszkań brutto. Największej sprzedaży można spodziewać się po Dom Development, ktçry tylko w (zazwyczaj najsłabszym) I kwartale br. sprzedał ok. 400 mieszkań. Rezygnacje - jakość sprzedaży J.W. Construction nie ujawnia informacji o liczbie rezygnacji. W przypadku pozostałych spçłek odsetek rezygnacji, w ubiegłym roku był znacznie niższy niż w roku poprzednim. Wynika to zarçwno z poprawy sytuacji na rynku, jak i z lepszego dopasowania oferty do potrzeb kupujących. Wysokie odsetki rezygnacji w 2009 roku były efektem rozprzestrzeniającego się kryzysu, niejednokrotnie dotyczyły rezygnacji z transakcji pakietowych. W przypadku I kwartału bieżącego roku wysoki odsetek rezygnacji wystąpił u Ganta, ktçry spçłka tłumaczy możliwością bezkosztowego odstąpienia od umowy z deweloperem wynikającą ze wzrostu stawki VAT z 7% do 8%. Liczba rezygnacji w stosunku do sprzedaży brutto (nie uwzględniającej rezygnacji) świadczy o jakości sprzedaży. W gronie analizowanych deweloperçw wysoką jakością sprzedaży charakteryzuje się Dom Development, ktçry w I kwartale br. odnotował niespełna 2% rezygnacji. 16

17 Rezygnacje jako odsetek sprzedaży brutto 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0%.0% 5.0% 0.0% 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 Dom Development JW. Construction* Polnord Gant Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, SpÅłki; * - brak danych Efektywność sprzedaży Poniższy wykres przedstawia efektywność sprzedaży mierzoną jako relacja liczby sprzedanych mieszkań netto do oferty na początku kwartału powiększonej o liczbę lokali wprowadzonych do oferty w tym kwartale. Wyższa efektywność oznacza większą atrakcyjność mieszkań wśrçd kupujących. Efektywność sprzedaży* 35.0% Dom Development JW. Construction** Polnord Gant Robyg 30.0% 25.0% 20.0% 15.0%.0% 5.0% 0.0% 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q'11 ŹrÅdło: Millennium DM, SpÅłki; * -jako odsetek sprzedanych mieszkań do sumy oferty na początek kwartału i lokali wprowadzonych do oferty w danym kwartale, ** - brak danych Najwyższe wskaźniki efektywności sprzedaży (średnia za ostatnie 8 kwartałçw) odnotował Gant oraz Dom Development (po ok. 19%), nieco mniej Robyg (blisko 17%), zaś najniższy Polnord (13%). W I kwartale br. najwyższy wskaźnik efektywności sprzedaży odnotował Robyg (25%), najniższy zaś Gant (11%), ktçremu zaszkodziła opisana wcześniej duża liczba rezygnacji. 17

18 Mieszkania sprzedane, nieprzekazane Zgodnie z MSR 18 deweloperzy mogą rozpoznawać wpływy ze sprzedaży mieszkań dopiero po ich przekazaniu klientom. Poniższy wykres przedstawia liczby mieszkań sprzedanych przez deweloperçw, ale jeszcze nieprzekazanych klientom. Mieszkania w projektach w realizacji prezentują potencjał spçłki, gdyż zostaną odzwierciedlone w wynikach dopiero po ich ukończeniu oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mieszkania sprzedane przez deweloperéw, a nieprzekazane na 31/03/ w projektach w realizacji w projektach zakończonych razem Dom Development JW. Construction* Polnord Gant Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, SpÅłki; * - dane przybliżone na koniec kwietnia br. Wyniki deweloperéw Największą sprzedaż w ubiegłym roku odnotował JW Construction, ktçry przekazał w tym czasie blisko 2 tys. lokali. Na drugim miejscu pod względem sprzedaży uplasował się Dom Development, ktçry w ubiegłorocznym wyniku odzwierciedlił sprzedaż niemal 700 mieszkań. Najniższe przychody ze sprzedaży w 20 roku zaprezentował Gant, ktçry w wyniku uwzględnił przekazanie ok. 430 mieszkań. Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek 18

19 Marża brutto na sprzedaży Najwyższą rentowność bruto na sprzedaży pokazał w ubiegłym roku JW. Construction, ktçry osiąga rçwne i wysokie marże na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wysoką rentowność pokazał także Dom Development. Rentowność Robyga jest zaniżona z powodu niekasowego odpisu konsolidacyjnego. Polnord osiągnął w 20 roku marżę brutto na sprzedaży na poziomie zbliżonym do uzyskanej w poprzednim, 2009 roku. Najniższą rentowność pokazał Gant, ktçrego projekty zaowocowały niespełna % rentownością brutto na sprzedaży. Marża brutto na sprzedaży (%) Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek Koszty sprzedaży i ogélnego zarządu Koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu w relacji do osiąganego poziomu przychodçw pokazują efektywność kosztową deweloperçw. W badanej grupie najwyższy poziom wskaźnika kosztçw sprzedaży i ogçlnego zarządu pokazał Polnord. Znaczne obniżenie kosztçw działalności Polnordu jest jednym z kluczowych celçw, jakie postawił sobie nowy Prezes Zarządu spçłki. Niskimi kosztami na tym poziomie wyrçżnia się JW.Construction oraz Robyg. Koszty sprzedaży i ogélnego zarządu jako % przychodéw Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek Warto zauważyć, że wartości wskaźnika kosztçw ogçlnego zarządu w relacji do sprzedaży są wyższe w okresie niższej sprzedaży. Wysokie wskazania w przypadku Ganta w ubiegłym roku wynikają z przekazania małej liczby mieszkań, natomiast zaburzenie w roku 2008 wynika z korekty przychodçw za ten rok po wprowadzeniu w życie MSR

20 Rentowność operacyjna i netto Najwyższe poziomy rentowności operacyjnej w badanej grupie spçłek pokazuje Polnord. Ze względu na działalność w segmencie komercyjnym Polnord dokonuje aktualizacji wartości nieruchomości, a także wycenia grunty do wartości rynkowej, co powoduje że tak zaprezentowane zyski operacyjne w dużej mierze są papierowe. Po skorygowaniu zyskçw operacyjnych o wartości wynikające z aktualizacji nieruchomości (w tym gruntçw), najwyższą rentownością wykazuje się JW Construction, natomiast Gant oraz Polnord wykazały straty operacyjne (wpływ na to miały wysokie w relacji do przychodçw koszty sprzedaży i ogçlnego zarządu). Marża operacyjna ogéłem i bez aktualizacji* (%) Marża EBIT Marża EBIT bez aktualizacji* Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek, * - bez aktualizacji wartości nieruchomości Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg Marża netto (%) Dom Dev. Gant JW. Cons. Polnord Robyg - ŹrÅdło: Millennium DM, raporty spåłek Najwyższy poziom rentowności netto pokazuje Polnord, jednak w dużej mierze wynika to z aktualizacji wartości nieruchomosci, bez ktçrych już na poziomie operacyjnym deweloper wykazywałby stratę. 20

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 10 marca 2011 DOM DEVELOPMENT W : NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO WZROST ROCZNEGO WOLUMENU SPRZEDAŻY O 75%, NAJWIĘCEJ NOWYCH INWESTYCJI WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi mieszkaniowi deweloperzy 28 paÿdziernika 2010 Cena Rekomendacja docelowa Dom Development neutralnie 41.0 Gant kupuj 23.4 J.W.Construction neutralnie 15.3 Polnord akumuluj 41.5 Trudniejszy rynek - czas

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 0 Smart Investments RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 Listopad 2009 SPIS TREŚCI: -''./ '( )* +,-''./ $%!"##!"&& CEE Property Group Sp. z o.o. 0 RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi mieszkaniowi deweloperzy 26 listopada 2012 Rekomendacja Cena docelowa Dom Development neutralnie 32.4 Gant redukuj 2.9 JW.Construction akumuluj 4.2 Polnord kupuj 14.3 Robyg neutralnie 1.55 Dług w centrum

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2017 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ 2017 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com STRONA

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2015 29 lutego 2016 2015 Szybki wzrost do rekordowych poziomów Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r) Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r) Rekordowe zakupy

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. CC Group Small & MidCap Conference 5th Edition 26 marca 2015 roku 2014 - najlepszy rok w historii Vantage Development Wyniki finansowe 2014 Rekordowe przychody: 61,8 mln PLN (wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 25 kwietnia 2016 Najważniejsze wydarzenia Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r) Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal

Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal Wydarzenia Trzecie miejsce w rankingu największych deweloperów mieszkaniowych w Europie Środkowo Wschodniej prowadzonym przez Construction & Investment Journal Pierwsza zrealizowana inwestycja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo