NR 001/2014. Wydanie w 61. rocznicę mordu sądowego na gen. Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 001/2014. Wydanie w 61. rocznicę mordu sądowego na gen. Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu""

Transkrypt

1 NR 001/2014 Wydanie w 61. rocznicę mordu sądowego na gen. Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu"

2 "Krótkie życie Augusta Emila Fieldorfa jest wymowną ilustracją polskiego patriotyzmu, symbolem godności i wiary w suwerenną, wolną Polskę". CYT. ZA PROF. DR HAB. ALBINEM GŁOWACKIM Młodość Urodził się w Krakowie r. w rodzinie maszynisty kolejowego. Tamże ukończył szkołę męską im. św. Mikołaja, a następnie I Męskie Seminarium Nauczycielskie. Mając 17 lat został członkiem Związku Strzeleckiego. Ukończył w nim szkołę podoficerską. I wojna światowa W latach próby dziejowej I wojny światowej sprostał wyzwaniom: już r. zgłosił się do formowanych oddziałów Józefa Piłsudskiego, a następnie brał udział niemal we wszystkich bojach I Brygady Legionów Polskich. Najpierw służył w randze zastępcy dowódcy plutonu piechoty. W 1916 r. został awansowany do stopnia sierżanta, a w 1917 r. został skierowany do szkoły oficerskiej. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austro - węgierskiej i posłany na front włoski. We wrześniu 1918 r. otrzymał urlop i już nie wrócił do Tyrolu. Zdezerterował i zgłosił się do Polskiej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Krakowie. Walka o granice W trakcie formowania się granic Państwa Polskiego od listopada 1918 r. w szeregach Wojska Polskiego, początkowo jako dowódca plutonu, a od marca 1919 r. dowódca kompanii CKM. W latach walczył najpierw z Ukraińcami o Przemyśl i Lwów, następnie po wybuchu wojny polsko - bolszewickiej w randze dowódcy kompanii brał udział m.in. w kampanii wileńskiej, wyzwalaniu Dyneburga, Żytomierza i w wyprawie kijowskiej. W końcu 1919 r. został oficerem zawodowym. Jako dowódca był ceniony i lubiany przez podkomendnych. Okres dwudziestolecia międzywojennego Od 18 października 1919 r. był żonaty z Janiną Kobylińską, z którą miał dwie córki: Krystynę (ur. 25 lipca 1922 r.) i Marię (ur. 20 marca 1925 r.). W wolnej Polsce pozostał w służbie czynnej. W 1928 r. został awansowany na majora i przeniesiony do służby w elitarny 1 Pułku Piechoty Legionów na stanowisku dowódcy batalionu. W 1935 r. został przeniesiony na stanowisko dowódcy samodzielnego batalionu granicznego "Troki" w pułku Korpusu Ochrony Pogrnicza "Wilno". W rok później został awansowany do stopnia podpułkownika. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej mianowany dowódcą 51 Pułku Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego w Brzeżanach, w ramach 12 Dywizji Piechoty (tarnopolskiej) (dowodził nim w czasie kampanii polskiej 1939 r.). II wojna światowa W dramatycznych dniach września 1939 r. walczył w ramach 12. Tarnopolskiej Dywizji Piechoty. Po jej rozbiciu w nocy z 8 na 9 września w bitwie pod Iłżą wobec ogromnych strat polecił swym żołnierzom przebijać się na wschód. Sam w cywilnym ubraniu skierował się do rodzinnego Krakowa. Stamtąd spróbował przedostać się do Francji, jednak został zatrzymany na granicy słowackiej i internowany w październiku 1939 r. W kilka tygodni później zbiegł z obozu internowania i przez Węgry przedostał się na zachód, gdzie zgłosił się do tworzącej się polskiej armii.

3 We Francji ukończył kursy sztabowe i 3 maja 1940 r. został awansowany na stopień pułkownika. Po kapitulacji Francji przybył do Anglii. Niebawem został wyznaczony przez władze polskie pierwszym emisariuszem Rządu i Naczelnego Wodza do kraju. 17 lipca 1940 r. wyruszył z Londynu przez Afrykę, Stambuł, Belgrad, Budapeszt i w Warszawie zameldował się 6 września. W konspiracji wykonywał różne misje i zadania. Na początku działał w warszawskim Związku Walki Zbrojnej, a od jesieni 1941 r. do sierpnia 1942 r. był komendantem Obszaru II Białostockiego ZWZ (AK). Następnie do lipca 1944 r. dowodził nową, elitarną organizacją bojową: Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK Kedyw. Jedną z najsłynniejszych akcji tej formacji, pod rozkazami Augusta Emila Fildorfa, było wykonanie wyroku na zbrodniarzu wojennym, "kacie Warszawy", dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Franzu Kutscherze. W II połowie 1943 r. tworzył głęboko zakonspirowaną kadrową organizację ideowo - społeczno - wojskową Niepodległość (kryptonim NIE) r. awansowany na generała brygady. Po II wojnie światowej r. został przypadkowo zatrzymany przez NKWD w Milanówku. Ukrywał się wówczas pod nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany został zesłany do łagru sowieckiego na Uralu, gdzie spędził 20 miesięcy. Do kraju wrócił r. i pod fałszywym nazwiskiem osiedlił się w Białej Podlaskiej. Mimo zagrożenia nie uciekł za granicę. Nie powrócił już do pracy konspiracyjnej. Przebywał następnie w Warszawie i Krakowie, a w końcu osiadł w Łodzi, przy dzisiejszej ulicy Próchnika. W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 r. zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łodzi i ujawnił podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Mimo tego na ewidencję RKU został wciągnięty jako Walenty Gdanicki. W czerwcu 1948 r. zwrócił się na piśmie do ministra obrony narodowej z prośbę o uregulowanie stosunku do służby wojskowej. Pismo podpisał własnym imieniem i nazwiskiem. W październiku 1950 r. spotkał się z gen. Gustawem Paszkiewiczem, wówczas dyrektorem Biura Wojskowego Ministerstwa Leśnictwa, a przed wojną i w czasie kampanii wrześniowej, dowódcą 12 DP. Od byłego przełożonego uzyskał pisemne potwierdzenie przebiegu służby wojskowej w czasie wojny. Z tym dokumentem 10 listopada 1950 R. stawił się w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi. Po wyjściu z siedziby RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony do Warszawy i osadzony

4 w areszcie śledczym MBP na ul. Koszykowej. Później przewieziony do więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 37 i oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur i różnych prowokacji, Fieldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa - mjr. Tadeusza Grzmielewskiego "Igora" i płk. Władysława Liniarskiego "Mścisława", którego okrutnie skatowano, generał Fieldorf został 16 kwietnia 1952 r. skazany przez Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy w składzie: Maria Gurowska - przewodnicząca składu, Michał Szymański i Bolesław Malinowski - ławnicy, na karę śmierci przez powieszenie (on sam chciał przez rozstrzelenie). 20 października 1952 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów, w składzie sędziowskim: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, zatwierdził wyrok. Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Alicja Graff, wicedyrektor Departamentu III Generalnej Prokuratury, zwróciła się do naczelnika więzienia o "wydanie niezbędnych zarządzeń do wykonania egzekucji". Wyrok przez powieszenie wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. Ciało Emila Fieldorfa potajemnie pochowano w nieznanym do dziś miejscu. Śledztwo w sprawie mordu sądowego na gen. Fieldorfie zostało wszczęte w 1992 r. przez poprzednika IPN - Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Objęło ono wszystkie osoby, które w latach zaangażowane były w sprawę gen. "Nila". Byli to przede wszystkim prokuratorzy: Naczelnej Prokuratury Wojskowej - Helena Wolińska, Prokuratury Generalnej - Benjamin Wajsblech i Paulina Kern, sędzia Sądu Wojewódzkiego Maria Górowska i dwóch ławników - Bronisław Malinowski i Mieczysław Szymański, oraz sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym - Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew. W trakcie śledztwa okazało się, że podejrzani albo już nie żyją, albo zmarli w trakcie postępowania. Akt oskarżenia udało się sformułować jedynie wobec Wolińskiej i Górowskiej. Ordery i odznaczenia Order Orła Białego (2006), Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (1923), Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości (1932), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1937), Krzyż Walecznych - czterokrotnie, Złoty Krzyż Zasługi (1929), Krzyż za Wilno. Człowiek wielkich zasług, niezwykłej odwagi, szlachetny i prawy żołnierz niepodległości złożył ofiarę życia na ołtarzu Ojczyzny. źródło: Encyklopedia "Białych plam" t. VI, s

5 Mordercy Gen. Fieldorfa Nila Gen. Fieldorf został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 10 listopada 1950 r.. Dopiero 11 dni później Naczelna Prokuratura Wojskowa wydała formalny, choć faktycznie bezprawny nakaz aresztowania. Podpisała go prokurator ppłk Helena Wolińska (pierwotne nazwisko Fajga Mindla Danielak). Ta przedwojenna komunistka, w latach okupacji szefowa biura Sztabu Głównego GL i AL, zaraz po wojnie kierująca Wydziałem Ogólnym Komendy Głównej MO (jej ówczesnym mężem był Franciszek Jóźwiak, pierwszy komendant główny MO). Do pracy w prokuraturze wojskowej przeszła zaraz po skończeniu studiów prawniczych na UW w 1949 r. W ciągu 5 lat pracy w NPW (do 1954 r.) była kolejno szefową kilku wydziałów tej instytucji, w tym Wydziału Kadr i Wyszkolenia. Następnie przeszła do Prokuratury Generalnej, a później przez wiele lat wykładała w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Po 1968 r. wyjechała z Polski wraz z kolejnym mężem, znanym ekonomistą prof. Włodzimierzem Brusem. Do dziś mieszka w Wielkiej Brytanii, która ostatnio odmówiła jej ekstradycji. 15 lutego 1951 r. Wolińska również bezprawnie przedłużyła areszt gen. Fieldorfowi. Do jej wniosku w tej sprawie przychylili się sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie: płk Aleksander Warecki, mjr Mieczysław Widaj i mjr Zygmunt Wizelberg. Sędzia Warecki (pierwotnie Warenhaupt), przedwojenny aplikant adwokacki z Krakowa, w latach był członkiem Sądu Polowego 4. Dywizji Piechoty LWP, następnie kierował sądami wojskowymi w Katowicach i Wrocławiu, a w latach był szefem WSR w Warszawie. Ze służby wojskowej odszedł w 1956 r. i prawie do śmierci (w 1986 r.) pracował jako adwokat. Sędzia Widaj był przed wojną aplikantem sądowym, walczył we wrześniu 1939 r. jako dowódca plutonu artylerii, później był oficerem AK, a w 1945 r. został zmobilizowany do LWP. W latach był wiceszefem, następnie szefem WSR w Warszawie, zaś w latach wiceprezesem Naczelnego Sądu Wojskowego. Po odejściu z wojska pracował jako radca prawny. Sędzia Wizelberg, przedwojenny aplikant adwokacki w Stanisławowie, w czasie wojny służył w Armii Czerwonej, skąd w 1944 r. skierowano go do LWP. Po wojnie był prokuratorem wojskowym, w 1949 r. został sędzią WSR w Warszawie, po dwóch latach przeszedł do Naczelnego Sądu Wojskowego, gdzie pracował do 1962 r., a następnie do 1971 r. był sędzią Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. 13 grudnia 1950 r., na rozkaz dyrektora Departamentu Śledczego MBP płk. Józefa Różańskiego (pierwotnie Goldberg), gen. Fieldorf został osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Śledztwo, za zgodą naczelnika Wydziału Śledczego MBP ppłk. Ludwika Serkowskiego, przejął ppor. Kazimierz Górski. Intensywne przesłuchania prowadził od 21 grudnia 1950 r. do 14 lipca 1951 r. Górski sporządził też kłamliwy akt oskarżenia, w którym zarzucił Nilowi wydawanie rozkazów likwidowania, względnie rozpracowywania, przy współpracy z Niemcami, komórek PPR, oddziałów GL i AL oraz partyzantki radzieckiej. Dokument ten zatwierdził wicedyrektor departamentu śledczego MBP Wiktor Leszkowicz, a podpisał 22 października 1951 r. wiceprokurator Prokuratury Generalnej PRL Benjamin Wajsblech. On też prowadził ostatnie przesłuchanie gen. Fieldorfa 25 lipca 1951 r., a kilka miesięcy później oskarżał go przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. W raporcie komisji powołanej w 1956 r. dla zbadania przejawów łamania praworządności przez pracowników Generalnej Prokuratury i Prokuratury m. st. Warszawy Wajsblechowi zarzucono: bezpodstawne aresztowania podejrzanych i przetrzymywanie ich w areszcie mimo braku uzasadnionych przyczyn, usuwanie z akt śledztw protokołów zeznań korzystnych dla

6 oskarżonych, sztuczne rozdzielanie spraw, które powinny być rozpatrywane łącznie, psychiczne i fizyczne upokarzanie i maltretowanie osób przesłuchiwanych, które podawały, że zachowanie Wajsblecha było nieraz gorsze niż oficerów śledczych. W rezultacie w 1957 r. zwolniono go z prokuratury, po czym został radcą prawnym. Zmarł w 1991 r. 16 kwietnia 1952 r. po kilkugodzinnym procesie sąd w składzie: przewodniczący Maria Gurowska oraz ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski, uznał gen. Fieldorfa winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i skazał na karę śmierci. Sędzia Gurowska, przedwojenna komunistka, w czasie wojny członek PPR i AL, od 1951 r. była sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Następnie aż do 1970 r. pracowała jako dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zmarł w 1998 r. (pod zmienionym nazwiskiem Górowska), kiedy rozpoczął się proces o popełnione przez nią zabójstwo sądowe. Do końca życia twierdziła, że wyrok na gen. Fieldorfa był słuszny. 20 października 1952 r. sędziowie Sądu Najwyższego: Igor Andrejew, Gustaw Auscaler i Emil Merz, podtrzymali ten wyrok. Sędzia Andrejew przez 35 lat (do 1985 r.) był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym, a 10 lat później zwyczajnym. Współtworzył uchwalony w 1969 r. Kodeks Karny, na początku lat 70. przewodniczył Komitetowi Nauk Prawnych PAN, jego podręczniki do niedawna obowiązywały na polskich uczelniach. Zmarł w 1994 r. Nie żyją także sędziowie Merz i Auscaler. Obaj po zakończeniu kariery sądowej wyjechali do Izraela, gdzie zmarli. Marcową emigrantką była również wiceprokurator Generalnej Prokuratury PRL (zwolniona, tak jak Wajsblech, w 1957 r.) Paulina Kern, która oskarżała gen. Fieldorfa przed Sądem Najwyższym. Także i ona zmarła w Izraelu w 1980 r. Józef Różański (Goldberg) Wyrok na Nilu wykonano 24 lutego 1953 r. Egzekucję nadzorowali prokurator Witold Gatner i wicedyrektor Departamentu Sądowego Prokuratury Generalnej Alicja Graff. Oboje jeszcze żyją, podobnie jak śledczy UB Kazimierz Górski. W przeciwieństwie do Wolińskiej, nie są jednak objęci żadnym śledztwem w sprawie mordu na gen. Fieldorfie. Generał August Emil Fieldorf Nil (20 marca lutego 1953) był jedną z najwspanialszych postaci polskiej konspiracji: Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Organizacji Nie. Na mocy wyroku sądów PRL opartych na monstrualnym oskarżeniu o współpracę z okupantem, Generał Nil skazany został na śmierć na podstawie art. 1 pkt. 1 dekretu z r. ("O wymiarze kary dla faszystowsko - hitlerowskich zbrodniarzy i zdrajców Narodu Polskiego"), a wyrok wykonano 24 lutego 1953 r.. Generał Nil był najwyższym stopniem i autorytetem dowódcą Armii Krajowej i poakowskiej konspiracji, który znalazł się w rękach powojennego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i który za swoją wierność wolnej Polsce zapłacił życiem. źródło: Encyklopedia "Białych plam" t. VI, s

7 Recenzja filmu Ryszarda Bugajskiego pt.: "Generał Nil" wyczytana w Internecie.... Na omawiany film szedłem do kina bez większych nadziei, nastawiony sceptycznie, odpowiednio do wieku. Warto również dodać, że główny bohater filmu był dla mnie postacią zupełnie obcą, jednak nie byłem pewien, czy niewiedza ta wynikała z dziury w programie nauczania, czy może z mojego braku zainteresowania konkretną lekcją. Zgodnie z ludzką naturą, postawiłem na tę pierwszą alternatywę, a jakże. Już po paru minutach filmu moje nastawienie nieco się zmieniło: po kilku początkowych dialogach dotarło do mnie, że Olgierd Łukaszewicz stworzył świetną, naturalną kreację granej postaci, przelewając w nią życie, którego tak często brakuje bohaterom filmów. Kunszt aktorski odtwórcy postaci Fieldorfa widać przez cały film: widz śmieje się wtedy, kiedy ma się śmiać i jest poważny wtedy, kiedy ma być poważny. Mimika, gesty i dialogi są dobrze wyważone, a to bardzo ważne, skoro najbliższe dwie godziny ma się spędzić wpatrując się w rzeczoną postać. Bugajski odrobił pracę domową i pozostałych aktorów również dobrał z rozwagą, odpowiednio by grane przez nich postacie były postrzegane jako nowe, a nie opatrzone łatkami swych poprzednich ról. Język, jakim posługują się postacie, jest odpowiednio wyważony, tak by nie był natarczywy, ani przesadnie pobłażliwy; dodaje to filmowi realizmu, widz nie musi sobie dopowiadać tego, co cenzura by usunęła (dodatkowo, mimowolnie nasuwa się myśl, że gdyby nie tacy ludzie jak Fieldorf, z pewnością było by inaczej). Skoro już mowa o realizmie słowa, grzechem byłoby nie wspomnieć o realizmie obrazu. Reżyser postanowił nie bawić się w etyczne okrajanie swego dzieła i zawartych w nim scen, dlatego też "Generał Nil" obfituje w sceny brutalne. I bardzo dobrze, bo gdyby było inaczej, nowe pokolenia kodowałyby sobie, że przedstawiony w filmie okres nie był taki zły, jak mówią im podręczniki. Myślę, że terapia wstrząsowa jest tu jak najbardziej na miejscu, bo pomaga ona w pełni zrozumieć charyzmę, odwagę i patriotyzm bohaterów, a warto to wszystko podkreślić, choćby kosztem kilku nieprzespanych nocy wypełnionych koszmarami o wyrywaniu paznokci, czy oblewaniu lodowatą wodą. Jako że w filmie pojawia się duża ilość drugo- i trzecioplanowych postaci, pojawiła się możliwość dokładniejszego ukazania zjawisk zakłamania, propagandy, zastraszenia i prowokacji, które cechowały czasy współczesne Emilowi Fieldorfowi. "To dobrze", chciałoby się rzec, jednak jakkolwiek by patrzeć, tytuł filmu brzmi "Generał Nil", nie zaś "Generał Nil i socjalistyczna Polska"; w miarę upływu kolejnych minut, widz ma wrażenie, że początkowa chęć jak najbliższego przedstawienia bohatera zostaje przyćmiona przez chęć wglądu na tamte czasy. Sęk w tym, że to wszystko już było, a mamy tu przecież do czynienia z filmem poniekąd biograficznym, dlatego mnóstwa scen połowicznie związanych z głównym bohaterem można by się z powodzeniem pozbyć, na rzecz przybliżenia samej postaci. Ówczesna władza zadbała o to, by o Fieldorfie zapomniano, dlaczego więc film bardziej przypomina o tej władzy, aniżeli o samym Nilu? Nie znaczy to jednak, że Emil Fieldorf jest całkowicie zepchnięty na drugi plan; Bogu dzięki, Bugajski zdecydował się na przedstawienie go jako człowieka, nie zaś jako herosa rodem z dzieła Homera. Widzimy tu zatem rozbieżność między Fieldorfem wiodącym życie zwykłego człowieka, a Fieldorfem-patriotą, który nie waha się umrzeć za swoją ojczyznę. Zbędnej gloryfikacji nie ma Nilowi oddano hołd za to, za co należało mu hołd oddać, a i to wystarczy, by ukazać nam archetyp człowieka, jakiego w obecnych czasach należałoby szukać metodą iście diogenesowską. Tu ponownie daje o sobie znać świetna rola Łukaszewicza najlepsze momenty to te, w których Nil nic nie mówi wyraz jego twarzy potrafi mówić za siebie, udręczone rysy spoconego oblicza krzyczą, a to przemawia najbardziej. W "Generale Nilu" można również znaleźć kilka scen, tak zwanych "smaczków", które nie zostają widzowi wyjaśnione podlegają jego osobistej interpretacji. Zastosowanie tej, niepełnej wprawdzie, koncepcji otwartej również działa na plus po wyjściu z kina, widz wraca pamięcią do tych scen i myśląc o nich, ciągiem skojarzeń przypomina sobie cały film. Iście mistrzowski zabieg, nawet jeśli nie został zastosowany celowo. "Przed generałem Nilem, baczność!" krzyczą współwięźniowie głównego bohatera pod koniec filmu (w momencie tym ma miejsce naprawdę genialne w swej prostocie ujęcie kamery) i rzeczywiście, aż ma się ochotę posłuchać tego rozkazu szybkie przejście od spokojnych scen w zimną, brutalną rzeczywistość egzekucji wstrząsa na tyle, że gdy ciemności kina zostały rozdarte światłem, a po ekranie przewijały się białe napisy, jeszcze przez chwilę nikt nie ruszył się z miejsca. Zostańmy więc, jako naród, przy tematyce patriotycznej, jako że kręcenie takich filmów wychodzi nam coraz lepiej. Świadczy o tym zwłaszcza fakt, że wiele scen było nakręconych w nowatorski w Polsce sposób, tak że czasem sam miałem poczucia zacierania się granicy między rodzimą a zagraniczną kinematografią. źródło:

8

9 Ciekawostka z lat 60. Tak zostało opisane hasło Fieldorf August Emil w ówczesnej Encyklopedii PWN - pseud. Nil, ur. 20 III 1895 r. w Krakowie, zm. (tu zwracam uwagę!!!!!!! ZMARŁ) 24 II 1953 r. w Warszawie, generał; w wojnie obronnej Polski 1939 r. dowódca 51 pułku piechoty; następnie działał przy organizowaniu amii pol. we Francji; we wrześniu 1940 r. jako emisariusz gen. W. Sikorskiego powrócił do kraju; komendant Obszaru Pn. - Wsch. AK; szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK. I TO BYŁOBY NA TYLE. Jest również znamienne, że w latach 70. hasło to z Encyklopedii już zniknęło.

10 PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA NA TEMAT GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA "NILA" 1. Fieldorf J., Opowieść o moim mężu, Emilu Fieldorfie, oprac. A. M. Kobos, Zeszyty Historyczne nr 101, s , Instytut Literacki, Paryż Fieldorf M., Zachuta L., Generał August Emil Fieldorf , wyd. IPN, Warszawa 2013; 3. Marat S., Snopkiewicz J., Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa - Nila, wyd. Alfa, Warszawa 1989; 4. Wysocki W. J., "Nil" generał August Emil Fieldorf , wyd. Rytm, Warszawa 2010; 5. PORTAL INTERNETOWY:

11

ADMINISTRACJA, POLITYKA I SĄD TAJNY W POLSCE LUDOWEJ (1950-1954)

ADMINISTRACJA, POLITYKA I SĄD TAJNY W POLSCE LUDOWEJ (1950-1954) Adam Lityński ADMINISTRACJA, POLITYKA I SĄD TAJNY W POLSCE LUDOWEJ (1950-1954) 1. POLITYKA I POZORY CIĄGŁOŚCI PRAWNEJ U progu prawdziwego XX wieku, w 1917 roku, w Rosji zmieciono z powierzchni ziemi cały

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli WARSZAWA 2007 Spis treści Wprowadzenie 5 Krótki kurs historii bezpieki 6 Droga do zbrodni 8 Sprawcy 9 Ofiary 12 Historyk jest jak detektyw 13 Historia mówiona

Bardziej szczegółowo

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964)

Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk dypl. Ludwik Sadowski (1896 1964) Ppłk. dypl. Ludwik Sadowski Oddział II Sztabu Głównego. Rezultaty pracy pokojowej i udział w przygotowaniu do wojny Opracowanie Maciej Sobieraj Wstępem opatrzył

Bardziej szczegółowo

Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947)

Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947) KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947) OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-596 GRUDZIEŃ 2010 Copyright

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. Erazm Ciołek Fot. Stanisław Markowski Fot. Stanisław Markowski PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. PAP Fot. Stanisław Markowski 2 3 Oddajemy w Państwa ręce księgę dokonań Wojciecha

Bardziej szczegółowo

NR 4 (220) KWIECIEŃ 2009

NR 4 (220) KWIECIEŃ 2009 issn 0867-8952 W NUMERZE Ściana pamięci w Katyniu z nazwiskami pomordowanych FOT. MARIUSZ KUBIK MIESIĘCZNIK URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Redakcja ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sadeczanie znani i nieznani

Sadeczanie znani i nieznani Anna Totoń Rafał Bobrowski Sadeczanie znani i nieznani Katalog wystawy Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego październik listopad 2012 1 Publikacja okolicznościowa przygotowana z okazji 720

Bardziej szczegółowo

biuletyn WOJSKO POLSKIE Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot instytutu pamięci narodowej

biuletyn WOJSKO POLSKIE Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot instytutu pamięci narodowej NR 8 9 ( 129 130) sierpień-wrzesień 2011 cena 11 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1641-9561 numer indeksu 374431 nakład 9500 egz. Dodatek: płyta DVD z filmem Generał Gryf. Robiłem dobrà robot biuletyn instytutu

Bardziej szczegółowo

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy

ELITY III RP RODOWOD WŁADYSŁAW GAUZA. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy WŁADYSŁAW GAUZA ELITY III RP RODOWOD Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy Papież Grzegorz I Oslo 2011 Wstęp Ciekawa sytuacja zaistniała w maju

Bardziej szczegółowo

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII Krzysztof Ciszewski NR ALBUMU 225961/Z Praca magisterska Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. Prof. UŚ dr hab. Sylwester

Bardziej szczegółowo

Wołanie z Wołynia Волання з Волині

Wołanie z Wołynia Волання з Волині Nr 2 (93) B Rok 16 Marzec-Kwiecień 2010 KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI NA UKRAINIE Wołanie z Wołynia Волання з Волині Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej Dwumiesięcznik Wołanie z Wołynia

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: 1. NIE TYLKO W WAKACYJNYM NASTROJU. adw. Stanisław Szufel 2. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 12. NIE ZMARNOWAŁ ŻYCIA 13. Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ

W NUMERZE: 1. NIE TYLKO W WAKACYJNYM NASTROJU. adw. Stanisław Szufel 2. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 12. NIE ZMARNOWAŁ ŻYCIA 13. Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ W NUMERZE: 1. NIE TYLKO W WAKACYJNYM NASTROJU. adw. Stanisław Szufel 2. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY adw. Jerzy Zięba Wpisy na listę adwokatów Konferencja Kierowników Szkoleń Wydarzenia sportowe Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Kamieński Huzar" należał

Kazimierz Kamieński Huzar należał Kazimierz Kamieński Huzar" należał " do najdłużej i najskuteczniej stawiających opór żołnierzy Polski Podziemnej. Trzynaście lat nieprzerwanie walczył z obydwoma wrogami wolności Polski - z hitlerowskimi

Bardziej szczegółowo

wici harcerskie kanady

wici harcerskie kanady wici harcerskie kanady ZARZĄD OKRĘGU Z.H.P. w KANADZIE ROK LV - NUMER 183 GRUDZIEŃ 2010 BOŻE NARODZENIE Z okazji przyjścia na świat Bożej Dzieciny wszystkim druhnom, druhom przyjaciołom i sympatykom naszej

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie materiał edukacyjny dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Powstanie Warszawskie Film w kinach od 9 maja 2014 r. BITWA O WOLNĄ POLSKĘ Tragiczna walka z dwoma totalitaryzmami PRAWDZIWY

Bardziej szczegółowo

Jan Kmiołek Wir" związał się z partyzantką w 1941 r. Jego aktywność na Mazowszu to pasmo brawurowych akcji i nieugiętego oporu wobec obu najeźdźców

Jan Kmiołek Wir związał się z partyzantką w 1941 r. Jego aktywność na Mazowszu to pasmo brawurowych akcji i nieugiętego oporu wobec obu najeźdźców Jan Kmiołek Wir" " związał się z partyzantką w 1941 r. Jego aktywność na Mazowszu to pasmo brawurowych akcji i nieugiętego oporu wobec obu najeźdźców do 1951 r. Został stracony w więzieniu na Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY

NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY NIKO AJ IWANOW POWSTANIE WARSZAWSKIE WIDZIANE Z MOSKWY WYDAWNICTWO ZNAK KRAKÓW 2010 Spis treści Wprowadzenie.................................................

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA HISTORYCZNA. Grzegorz Grześkowiak RYS HISTORYCZNY POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922-1939

BIBLIOTECZKA HISTORYCZNA. Grzegorz Grześkowiak RYS HISTORYCZNY POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922-1939 BIBLIOTECZKA HISTORYCZNA Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r w Katowicach Grzegorz Grześkowiak RYS HISTORYCZNY POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1922-1939 40-038 Katowice ul. Lompy

Bardziej szczegółowo

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski

Mark Prochowski Attorney At Law. Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Str. 20 Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Lipiec 2009 Obywatel dezerter Zenon Baranowski Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o obywatelstwie pilotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s

C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s O Ś R O D E K S T U D I Ó W W S C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Dezubekizacja : jak to robili Niemcy WA RS Z AWA M A RZEC 2007 Dezubekizacja : jak to robili Niemcy 1. Niemieckie

Bardziej szczegółowo

60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH

60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH 60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH Zarys historii Warszawa 2011 Jan Ginowicz Zbigniew Kuśmierek Bronisław Peikert Adolf Stachula Kazimierz Walkowiak 60 LAT WOJSK RADIOTECHNICZNYCH Zarys historii Szefostwo

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY

Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY Wojciech Kempa ŚLĄSCY CZWARTACY S i e m i a n o w i c e Ś l ą s k i e 2 0 1 0 Książka została wydana pod patronatem Prezydenta Miasta SiemianowicE ŚląskiE Jacka Guzego Projekt dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Przygotowania obronne państwa 1935 1939

Przygotowania obronne państwa 1935 1939 14 Inspektor Juliusz Kozolubski, szef sztabu Komendy Głównej Policji Państwowej. Fragmenty sprawozdania pt. Uwagi i spostrzeżenia co do udziału Policji Państwowej w wojnie, Paryż, 15 listopada 1939 r.

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY RODZINY MARKA CIECIURY OZNACZONE TABLICZKAMI Z QR KODEM

BIOGRAMY RODZINY MARKA CIECIURY OZNACZONE TABLICZKAMI Z QR KODEM BIOGRAMY RODZINY MARKA CIECIURY OZNACZONE TABLICZKAMI Z QR KODEM SPIS TREŚCI DRZEWO GENEALOGICZNE MARKA CIECIURY...4 BOGDAN BUCHALCZYK...5 KPT. FELIKS WOJCIECH BUCHALCZYK...6 Okres przedwojenny...6 Okres

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo