Zarys historii Pułku AK Baszta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarys historii Pułku AK Baszta"

Transkrypt

1 Zarys historii Pułku AK Baszta 1

2 2

3 Harcerski rodowód Polska została zaatakowana przez Niemcy 1 września 1939, co zapoczątkowało II wojnę światową. Warszawa skapitulowała 27 września, a 1 października wkroczyły do niej oddziały niemieckie. Służba Zwycięstwu Polski (SZP), która zapoczątkowała polską armię podziemną, została zorganizowana przez gen. Michała Tokarzewskiego. Miała ona podjąć zdecydowaną i nieustępliwą walkę z najeźdźcą na każdym polu jego działalności w Polsce oraz wszelkimi środkami, do wyzwolenia Polski w granicach jej sprzed rozpoczęcia wojny. Okupant rozpoczął represje na terenie Warszawy. Młodzi Warszawiacy zbierali i ukrywali broń. Zaczęły się tworzyć małe organizacje podziemne o charakterze koleżeńskim. Uczniowie mogli powrócić (choć na krótko) do szkół, także do Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego na Żoliborzu 1. Harcerze z 14 WDH im. Karola Chodkiewicza, która działała na tym terenie, wzięli udział w kampanii wrześniowej jako sanitariusze i junacy 2, a następnie postanowili przejść do konspiracji. Zbigniew Krzysik (drużynowy 14 WDH) i Zygmunt Dąbrowski skontaktowali się z Ludwikiem Bergerem, który był namiestnikiem zuchów, aktorem i reżyserem z Instytutu Reduta, gdzie przygotowywał przedstawienia o silnym wydźwięku patriotycznym i społecznym. Związek Harcerstwa Polskiego zszedł do podziemia 27 września. Dowódcą pierwszej sekcji 3 SZP późniejszej Baszty był Zbigniew Krzysik Dan, a w jej skład weszli Zygmunt Dąbrowski Ban, Jan Kaleński Jerzy, Jerzy Podgórski Ksawery i Włodzimierz Skalski Jul 4. Rozpoczęła działalność pod koniec października. Oddział poszerzał się o kolejnych harcerzy (z wielu drużyn: 3, 8, 14, 23, 26, 39, 71, 72, 77) i uczniów liceów. Instruktorzy z Hufca Żoliborz (Berger, Mittak, Augustyniak, Rogalski) dążyli do sformowania harcerskiej kompanii wojskowej. Grupka konspiratorów została żołnierzami podziemia 8 grudnia 1939, kiedy Ludwik Berger nawiązał kontakt z Komendą Główną SZP. Tym samym ten odział oddzielił się strukturalnie od Szarych Szeregów. Gromadził broń i szkolił się z podręczników piechoty. W międzyczasie Służba Zwycięstwu Polski zmienia nazwę na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Pod koniec roku oddział liczył do 100 żołnierzy, dowódcą był ppor. Henryk Mittak Mrowiec, a zastępcą dowódcy był Ludwik Berger Goliat Michał. Batalion sztabowy Ze względów organizacyjnych oddział ( Fabryka ) został podzielony na dwie kompanie Warsztaty (dowódca ppor. rez. piech. Zdzisław Dębski Dawid Roman ) i Kotłownia (dowódca L. Berger Michał ). Jerzy Stawiński Lucjan utworzył pierwszą sekcję łączności. Jednocześnie prowadzone są łapanki i egzekucje, a ich ofiarami padli także jedni z pierwszych żołnierzy oddziału. Wobec sukcesów Niemiec na froncie zachodnim ZWZ postanowił pogłębić konspirację i ograniczyć liczebność organizacji. 1 Po reformie edukacji z 1932 roku gimnazjum było czteroletnie i zakończone było egzaminem małą maturą, a liceum było dwuletnie i zakończone było egzaminem maturą. 2 Junacy byli formacją wojskową dla młodzieży w czasie wojny obronnej Sekcja była podstawową jednostką. Kilka sekcji tworzyła drużynę, kilka drużyn kompanię, kilka kompanii batalion, a kilka batalionów pułk. 4 Krzysik był maturzystą, Dąbrowski synem dyrektora, a Kaleński, Podgórski i Skalski uczniami Liceum im. Poniatowskiego. 3

4 Sytuację dodatkowo utrudniły zatrzymania najbardziej czynnych konspiratorów (Zbigniew Krzysik i Andrzej Faliszewski zginęli w Auschwitz). Jesienią 1940 oddział otrzymał informację, że zostaje rozwiązany, co spowodowało zamarcie prac i odejście wielu wartościowych żołnierzy. Jednak wkrótce Fabryka zaczęła działać na nowo po reorganizacji. Kontynuowano szkolenie, które polegało na: władaniu bronią własną i nieprzyjaciela (karabin, pistolet maszynowy, ręczny karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy, granaty), szkoleniu w służbie gońca, obserwatora, umiejętności niszczenia przewodów i ośrodków łączności, budowie przeszkód i barykad. Wyszkoleniem kierował kpt. dypl. Tadeusz Wojciechowski Ryszard. Komendę powstającego oddziału kobiecego objęła od 1 stycznia 1941 por. Stanisława Müller Olga, a jej zastępczynią została por. Halina Chojko Agnieszka. W kwietniu Komenda Główna ZWZ zdecydowała się przekształcić Fabrykę w batalion sztabowy, chroniący Kwaterę Główną na wypadek powstania. Oddział zmienił nazwę na Baszta (akronim od batalion sztabowy), Warsztaty na Jastrząb, Kotłownia na Orzeł, a powstająca kompania otrzymała kryptonim Sokół (dowódca Lech Sadowski Bronisław ). Wojna niemiecko-radziecka wybuchła 22 czerwca 1941, gen. broni Władysław Sikorski (premier i naczelny wódz) nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim oraz objął funkcję komendanta ZWZ (po odejściu gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego). Do nowo sformowanego batalionu sztabowego napływali nowi żołnierze. W skład II plutonu Mieczysława Szawarszkiego Mikado z kompanii Jastrząb weszła grupa młodzieży z Mokotowa (w większości uczniowie Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Rejtana, jednocześnie harcerze 1 WDH im. Romualda Traugutta), a do kompanii Orzeł weszła grupka z Woli. Żołnierze kompanii Jastrząb i Orzeł (niemal 200 osób) zgromadzili się 29 listopada 1941 w parku Żeromskiego, gdzie podczas godziny policyjnej 5, ryzykując spotkanie z żandarmami, zostało wygłoszone przez Michała krótkie przemówienie oraz odczytano nazwiska bohaterów Nocy Listopadowej i żołnierzy Baszty poległych w podziemnej walce. Jednym z pierwszych zadań bojowych oddziału było pobicie i zastraszenie urzędnika urzędu pracy w grudniu 1941 dokonane przez sekcję wolską. Pierwszy awans oficerski w Baszcie na podporucznika łączności otrzymał pchor. J. Stawiński Lucjan. Gońcem Michała został 12-letni Julian Eugeniusz Kulski Chojnacki. Rozpoczęto szkolenia podchorążych i podporuczników Pierwszy Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy rozpoczął się 19 stycznia Związek Walki Zbrojnej zmienił nazwę na Armia Krajowa, a jej dowódcą został gen. Stefan Rowecki Grot. Natomiast Baszta zaczęła podlegać ppłk dypl. Kazimierzowi Plucie-Czechowskiemu Kuczabie. Skład Baszty latem 1942: Dowódca kpt. piech. Eugeniusz Ladenberger Kazimierz Henryk Oracz Oficerowie w dyspozycji i szkoleniowi kpt. Władysław Banaszkiewicz Sław, ppor. rez. Aleksander Kamejsza Tolek, ppor. piech. Marian Ślifierz Wirski, ppor. rez. piech. Marian Wichrzycki Maciejewski, ppor. piech. Robert Wojtaś Adam, ppor. piech. Antoni Woszczyk Tosiek Kompania Jastrząb pchor. rez. piech. Zdzisław Dąbski Roman Pluton I pchor. rez. piech. Edward Gutowski Fred Pluton II pchor. rez. piech. Jacek Cydzik Ran Pluton III pchor. rez. piech. Mieczysław Szwarski Mikado 5 Podczas godziny policyjnej nie można było przebywać na ulicy pod groźbą aresztowania. 4

5 Kompania Orzeł sierż. pchor. Ludwik Berger Michał Pluton I pchor. rez. art. Roman Kurnatowski Władysław I Pluton II pchor. rez. piech. Wojciech Broszkiewicz BWL Pluton III ppor. rez. Witold Lipowski Skrzot Kompania Sokół ppor. piech. Michał Juchnicki Ryszard Pluton I sierż. pchor. Stefan Dażwański Stefan Pluton II ppor. rez. piech. Józef Jungnikiel Żużo Pluton III ppor. rez. piech. Zygmunt Hannytkiewicz Wacek Samodzielny pluton łączności ppor. rez. łączn. Jerzy Stawiński Lucjan Samodzielny pluton artylerii - ppor. rez. art. inż. arch. Zygmunt Sęczykowski Lech Kwatermistrz sierż. pchor. Ludwig Berger Michał (pełniący obowiązki) Oficer gospodarczy ppor. rez. Antoni Szczepkowski Glob Komendantka WSK i kierowniczka kancelarii por. Stanisława Müller Olga Pod koniec 1942 została sformowana czwarta kompania - Sowa, której dowódcą został Michał Juchnicki Ryszard, a jego zastępcą ppor. piech. Antoni Woszczyk Tosiek. W tym samym czasie Baszta przekazała 120 pistoletów i 6000 sztuk amunicji Żydowskiej Organizacji Bojowej. W listopadzie i grudniu 1942 grupy szturmowe kompanii Orzeł dokonały 14 akcji bojowych, w tym: napadu na strażnika w celu zdobycia broni, dwukrotnie rozbrojenia żołnierza Wehrmachtu, napadu na niemiecką telefonistkę, zdobycia dokumentów potrzebnych dla kurierów 6 polskiego podziemia, napadu na mieszkanie niemieckiego agenta tajnej policji (odpowiedzialnego za wsypanie grupy Basztowców), zdobycia dwóch karabinów. Dojście nowego plutonu do kompanii Sowa sprawiło, iż przekształcono oddział w jednostkę złożoną z pięciu kompanii. Nową kompanią Sęp miał dowodzić ppor. piech. Zdzisław Hecold Zdzich. Na koniec 1942 poziom bojowy był wysoki, batalion liczył 900 oficerów, podchorążych, podoficerów, szeregowców i łączniczek. Każda sekcja miała własny lokal, szkolenie i ćwiczenia. Żołnierze Baszty, oprócz prowadzenia własnych akcji bojowych, wykazali się jako kurierzy podejmujący się trudnych i ryzykownych wypraw. Baszta miała świetną opinię w konspiracji, stając się oddziałem wyborowym. Tatry Na rozkaz władz nadrzędnych batalion Komendy Głównej AK przyjął konspiracyjny kryptonim Tatry. Zmiany dotyczyły też kryptonimów kompanii 7 : Jastrząb (późniejsza K 1) Giewont, por. Z. Dębski Góral Orzeł (późniejsza B 1) Howerla, ppor. L. Berger Hardy Sokół (późniejsza B 2) Kasprowy, ppor. J. Kułagowski Krzem Sowa (późniejsza B 3) Łomnica, ppor. M. Juchnicki Łom Sęp (późniejsza O 1) Zawrat, ppor. Z. Hecold Zbójnik Wszystkie łączniczki, związane z poszczególnymi kompaniami i plutonami, podporządkowano komendantce oddziału kobiecego por. S. Müller Oldze i jej zastępczyni por. H. Chojko Agnieszce. W Komedzie Głównej AK zwierzchnikiem Baszty 6 Kurier dostarczał przekazywał informacje, rozkazy, dokumenty na obszary odległe od Komendy Głównej (do oddziałów regionalnych lub za granicę). 7 Przy nazwiskach dowódców kompanii podane są ich nowe pseudonimy. Wszystkie nowe kryptonimy były używane głównie w korespondencji służbowej, żołnierze byli przyzwyczajeni do dawnych nazw. 5

6 był płk dypl. K. Pluta-Czachowski, batalion nadzorował ppłk Stanisław Kamiński Daniel, któremu bezpośrednio podlegał dowódca oddziału kpt. E. Ladenberger Janosik. Pomagali mu kpt. piech. W. Banaszkiewicz Sław i kpt. piech. Józef Hoffman Majster. Kontynuowane było szkolenie. Odbyła się akcja likwidacji żołnierza Baszty, który groził zgłoszeniem działań oddziału do gestapo. Maj 1943 został potem nazwany przez Basztowców czarnym majem. W wyniku nieudanej zasadzki na niemiecki pluton, trzech żołnierzy Baszty dostało się do niewoli, a następnie zostali rozstrzelani. Trzech innych żołnierzy (w tym W. Broszkiewicz BWL - jeden z wyróżniających się młodych dowódców) zostało zastrzelonych w mieszkaniu przez pięciu mężczyzn 8. Ponadto, podczas podróży samochodem, zginął z rąk niemieckich żandarmów ppor. W. Lipowski Skrzot. Pułk dyspozycyjny Komedy Głównej AK Komenda Główna AK podjęła decyzję o przekształceniu oddziału Tatry w pełny pułk piechoty. Organizacja pułku skonstruowanego przez ppłk Stanisława Kamińskiego Daniela wyglądała następująco: Batalion Bałtyk kpt. Eugeniusz Ladenburger Burza Kompania B 1 ppor. cz. wojny Ludwik Berger Hardy, potem por. Artur Wala Antoni, potem por. rez. Stanisław Szymczyk Jacek Pluton I pchor. Zbigniew Idźkiewicz Andrzej Pluton II pchor. Jerzy Strzelczyk Spad Pluton III pchor. Karol Niewiarowski Starter Pluton IV pchor. Wiesław Cergowski Rawicz Kompania B 2 ppor. piech. Jan Kułagowski Krzem, zastępca pchor. Witold Krassowski Andrzej Pluton I ppor. Stefan Dażwański Stefan Pluton II ppor. rez. piech. Józef Jungnikiel Żużo Pluton III ppor. rez. piech. Zygmunt Hannytkiewicz Wacek Pluton IV pchor. Tadeusz Szymański Tadeusz Kompania B 3 ppor. piech. Michał Juchnicki Ryszard Wicher, zastępca ppor. rez. piech. Marian Wichrzycki Szwarc Pluton I pchor. Witold Złotnicki Witold Pluton II pchor. Stanisłąw Potoręcki Negus Pluton III pchor. Henryk Królikowski Tadeusz I Batalion Olza 9 kpt. piech. Witold Obarski-Białynowicz Reda Kompania O 1 ppor. piech. Zdzisław Hecold Zbójnik Pluton I pchor. Wacław Zawadzki Wacek Pluton II pchor. Andrzej Ciszewski Andrzej Pluton III pchor. Teodor Sukiennik Piorun Pluton IV pchor. Dariusz Dąbrowski Bożydar Kompania O 2 10 ppor. br. panc. Janusz Marszałek Janusz, od 10 czerwca 8 Nie jest określone kim byli ci ludzie i w jaki sposób dowiedzieli się o działalności Basztowców. 9 Batalion mógł powstać dzięki skierowaniu przez Komendę Główną AK żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki prowadzonych przez Jerzego Strzałkowskiego Jerzego. Był to oddział sformowany w oparciu o grupę młodzieży polskiej z Dalekiego Wschodu i związanej z Sybirakami. 10 W tej kompanii znajdowali się między innymi harcerze z Hufca Mokotów Dolny. 6

7 1944 por. rez. piech. Julian Opania Zych Pluton I plut. pchor. Zbigniew Kosecki Zawada Pluton II pchor. rez. łącz. inż. Leonard Jastrzębski Krzysztof Pluton III pchor. Wacław Leśkiewicz Fred, od czerwca 1944 Jerzy Zagrodzki Paweł Kompania O 3 ppor. rez. Ludwik Kotowski Ludwik Pluton I pchor. Zbigniew Bednarski Jurkowski Pluton II pchor. Janusz Lehman Januszajtis Pluton III ppor. rez. art. Zygmunt Czerwionko-Przybyszewski Bem (jednocześnie zastępca dowódcy kompanii O 3) Batalion Karpaty kpt. piech. Józef Chlipała Lubański, od maja 1944 kpt. Józef Hoffman Majster Kompania K 1 por. Zdzisław Dąbski Roman, potem por. Kazimierz Jordan Spytek, potem por. Zatorski, potem por. Wirski Pluton I pchor. Edward Gutowski Fred Pluton II pchor. Jacek Cydzik Ran Pluton III pchor. Bronisław Jastrzębski Kant Pluton IV pchor. Mieczysław Szwarski Mikado, potem pchor. Wiesław Fidler Grot Kompania K 2 ppor. rez. inż. Piotr Słowikowski Pawłowicz Pluton I pchor. Tadeusz Chwalbogowski Jim Pluton II ogn. pchor. Dzik, od końca 1943 pchor. Eugeniusz Guzek Grabowski Pluton III pchor. Bogusław Kamiński Bogdan, potem pchor. Stanisław Gepner Janusz Pluton IV pchor. Władysław Jagiełło Wyrwa Kompania K 3 ppor. piech. Antoni Woszczyk Tosiek Pluton I pchor. Stanisław Zieliński Gryf Pluton II pchor. Kazimierz Stefański Zeron (potem odszedł z pułku wraz z żołnierzami Jerzyków na skutek konfliktów z dowódcą kompanii) Pluton III pchor. Lech Pietrzak Tarłowski Pluton IV pchor. Stasio Kompania K 4 (łączności) ppor. Jerzy Stawiński Lucjan, zastępca Kazimierz Borowski Gerard I pluton telefoniczny pchor. rez. Stefan Tołowiński Kępa II pluton telefoniczny radiooperator Marat III pluton telefoniczny sierż. Michał Strzemecki Jerzy (pełniący obowiązki) łączniczki Danuta Frydrych-Stawińska Hanka Kwatermistrzem został ppor. rez. Konar, kancelarię prowadziła por. Stanisława Müller Olga, pion WSK prowadziła por. Halina Chojko Agnieszka, naczelnym lekarzem był por. lek. med. Tadeusz Jankowski Wiesław. Baszcie wyznaczono jako teren przyszłej walki Mokotów. Zatrzymany 23 października 1943 por. Z. Dąbski Roman odebrał sobie życie na Pawiaku. Niecałe trzy tygodnie później zatrzymany i wywieziony do obozu koncentracyjnego zostaje por. K. Jordan Spytek. L. Berger Hardy zginął 23 listopada 1943, uciekając i walcząc z żandarmami na przy Śmiałej 5. Wielu innych żołnierzy zginęło w egzekucjach publicznych. Na początku grudnia 1943 została powołana komórka bezpieczeństwa pułku, którą 7

8 prowadził por. Ryszard Osęk-Nowicki Miron. Jej zadaniem było ocenianie stanu zagrożenia, lokalizowanie niebezpieczeństwa aresztowania, przeprowadzanie dochodzeń, opieka nad rodzinami aresztowanych, stworzenie sieci kontrwywiadu i wiele innych. Rok 1944 W pierwszej połowie 1944 Baszta straciła por. J. Marszałka Janusza, mjr dypl. T. Wojciechowskiego Ryszarda, pchor. M. Szwarskiego Mikado, por. Zatorskiego, pchor. L. Pietrzaka Tarłowskiego, kpt. piech. Józefa Chlipałę Lubańskiego. Po już czwartym etapie szkolenia pułk miał 71 podchorążych i 154 podoficerów. Kompanie otrzymały informacje jakie zadania będą wykonywać w czasie powstania. Trwały ciągłe próby zdobywania broni. Żołnierz kompanii B 2 pchor. Bolesław Koronkiewicz Huber udoskonalił granaty i miotacze ognia stosowane przez konspiratorów. Od 15 lipca Baszta była w gotowości bojowej. Prowadzone były ostatnie ćwiczenia i uzupełniona została kadra pułku. Na koniec lipca w 9 kopaniach strzeleckich i 1 kompanii łączności było 2200 oficerów, podchorążych, podoficerów, szeregowców i łączniczek, w tym dowództwo liczące 12 oficerów, 2 podchorążych, 4 strzelców i 4 łączniczki. Liczba oficerów i żołnierzy w batalionach: Bałtyk 10 oficerów i 840 żołnierzy Olza 7 oficerów i 600 żołnierzy Karpaty 8 oficerów i 750 żołnierzy Przeszkolenie dowódcze przeszło 612 żołnierzy, co stanowiło ogromną wartość bojową pułku. Baszta posiadała 270 karabinów zwykłych, 2 elkaemy 11 i cekaemy 12, 17 erkaemów 13, 90 pistoletów maszynowych, 380 pistoletów i rewolwerów, 2 granatniki, 2 granatniki przeciwpancerne PIAT, 6 miotaczy ognia, 2200 granatów ręcznych, 60 granatów przeciwpancernych i 1000 butelek zapalających. Brakowało chociaż jednej kompanii broni towarzyszącej, plutonu artylerii polowej, działek przeciwpancernych, kompanii saperów. Wyposażenie pułku było na poziomie batalionu z kampanii wrześniowej Od 27 lipca trwał stan pogotowia. Od 29 lipca Baszta przestała podlegać Komedzie Głównej AK i została przekazana pod komendę V Obwodu AK Mokotów. Jako wsparcie przekazano pułkowi VI batalion Wojskowej Służby Ochrony Powstania (WSOP) por. Hieronima Wojciechowskiego Kurzawy. Wszyscy dowódcy batalionów zostali awansowani do stopnia majora, wielu innych oficerów, podchorążych i podoficerów również otrzymało awanse. O świcie we wtorek 1 sierpnia wyruszyły łączniczki AK, by zawiadomić oddziały o godzinie W. Opanowanie terenu Mobilizacja żołnierzy nie była tak udana jak ta z 28 lipca, która została ostatecznie odwołana. Nie udało się dostarczyć około 30% pułkowej broni palnej. Powstańców z Baszty wraz z przydzielonymi oddziałami było Ponad 1660 żołnierzy niemieckich 11 Elkaem lekki karabin maszynowy. 12 Cekaem ciężki karabin maszynowy. 13 Erkaem ręczny karabin maszynowy. 8

9 (800 żołnierzy Luftwaffe 14, 1400 SS-manów 15 i około 350 policjantów) zajmowało pozycje w obiektach, które miał zdobyć pułk. W godzinę W, punktualnie o 17:00, Baszta weszła do akcji. Do natarcia na odcinku północnym na Basy ruszyła kompania B 2 por. J. Kułagowskiego Krzema. I pluton ppor. S. Dażwańskiego Stefana uderzył trzema grupami szturmowymi, Niemcy błyskawicznie otworzyli ogień. Atakowano wejścia od Narbutta i Kazimierzowskiej, ostrzelano budynek od Madalińskiego. Za grupami szturmowymi szedł dowódca IV plutonu ppor. T. Szymański Tadeusz. II pluton ppor. Józefa Jungiela Żużo dochodził do posesji na Kazimierzowskie 71, gdzie natknął się na dwa tygrysy 16. Pierwszy pocisk zabił ppor. Żużo, został ranny jego zastępca. Dowództwo objął sierż. pchor. Władysław Dymek Władysław i zorganizował obronę Kazimierzowskiej 71 i 73. Drugi pocisk trafił w aptekę, gdzie zginął ppor. Stefan. Po tym jak czołg skręcił w Narbutta został odparty (zastrzelono jednego żołnierza niemieckiego) przez żołnierzy I i II plutonu, dowodzonych przez sierż. pchor. W. Leśkiewicza Freda. Ponowny atak SS-manów spotkał się z tym samym, zrezygnowali z natarcia i wycofali się na Rakowiecką. W ogniu stanęła Róża, którą opuścili Niemcy (trzech dostało się do niewoli). Powstańcy zajęli dom przy Madalińskiego 35 i otoczyli gmach Basów. Z pomocą przyszła kompania B 3 por. M. Juchnickiego Wichra. IV pluton wtargnął do mokotowskiej PASTy (róg Szustra i Wiśniowej). I pluton odparł czołgi na Madalińskiego oraz zajął kilka domów, a jego pozycje zostały odcięte od reszty Baszty. Do natarcia na Basy ruszyła również kompania B 1 (bez III plutonu). II pluton dowodzony przez plut. pchor. Piotrusia zajął stanowiska strzeleckie na pierwszy piętrze domu. Plutony I i IV dotarły przez Różaną do Madalińskiego 35, gdzie zajęły pozycje ogniowe. Pod osłoną nocy wycofali się żołnierze odcięci od reszty na Narbutta 27. Basy pozostały w rękach niemieckich, a straty sięgnęły 15% stanu osobowego batalionu mjr Burzy. Odcinkiem północno-zachodnim dowodził mjr W. Obarski-Białynowicz Reda, dowódca batalionu Olza. Na przeciw siebie miał siły nieprzyjaciela w obiektach Wedel, Pola i Żaba. Uderzenie na bloki Wedla kompanii O 3 przeprowadził II pluton plut. pchor. J. Lehmana Januszajtisa i III pluton ppor. Z. Czerwonki-Przybyszewskiego Bema. Patrolujące ulice czołgi i silny ogień uniemożliwiły jakąkolwiek akcję. I pluton ppor. Z. Bednarskiego Jurkowskiego przebiegł na Willową w ogniu niemieckim z Wedla. Wszystkie plutony wycofały się na pozycje wyjściowe. Żadna kompania Olzy nie zdołała zdobyć swojego celu. Batalion Bałtyk ciągle utrzymywał Różę, mimo braków amunicji i ogromnych strat. Na obiekt Rak (który na kilka tygodni przed Powstaniem Warszawskim został znacząco umocniony) nacierała kompania O 1 por. Z. Hecolda Zbójnika oraz dwa plutony kompanii kpt. Rybaka. Pierwsza grupa szturmowa uderzyła o 17:00. II plutonowi plut. pchor. A. Ciszewskiego Andrzeja nie udało się zdobyć najbliższych budynków, pluton został rozbity, a jego dowódca zginął. Z pewnym opóźnieniem I pluton plut. pchor. W. Zawadzkiego Wacka z Łowickiej wydostał się na Wołoską i skierował ku willom na Balonowej. Dostali się pod gwałtowny niemiecki ogień, zginął por. Zbójnik i jego zastępca ppor. Z. Ziembiński Jan, a pchor. K. Grottowi Sępowi udało się z resztką żołnierzy wycofać do pobliskich ogródków działkowych. III plut. pchor. T. Sukiennika Pioruna dobiegł do skraju osiedla, zginął jego dowódca, a powstańcy się rozbiegli. IV pluton ppor. D. Dąbrowskiego Bożydara zajął kamienice na Wołoskiej 72 i 74 oraz zaopiekował się rannym żołnierzami z III plutonu. Kompania O 1 przestała istnieć, większość dowódców poległa, mnóstwo powstańców było rannych, a Niemcy przeszukiwali domy i rozstrzeliwali 14 Luftwaffe siły powietrzne III Rzeszy Niemieckiej. 15 SS (Die Schultzstaffel der NSDAP) paramilitarna i elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. 16 Tygrys (Panzerkampfwagen VI Tiger) potoczne określenia niemieckiego czołgu ciężkiego z okresu II wojny światowej. 9

10 także ludność cywilną. Na odcinku południowym do natarcia na Koło ruszył III pluton B 1 ppor. K. Niewiarowskiego Startera. SS-mani nie dopuścili szturmujących powstańców na bliską odległość. Po zapadnięciu zmroku i w padającym deszczu III pluton przeszedł z Krasickiego, przez sady, na Wielicką. Kompania O 2 por. J. Opanii Zycha zebrała się z dużym opóźnieniem w Królikarni. Próbowała przedrzeć się pod Koło, ale nie mogła sforsować Puławskiej i wycofała się do podwarszawskich lasów. Na odprawę mjr J. Hoffmana Majstra i por. Wirskiego stawili się plutonowi z kompanii K 1 (I pluton sierż. pchor. E. Gutowski Fred, II pluton sierż. pchor. J. Cydzik Ran, III pluton sierż. pchor. B. Jastrzębski Kant, IV pluton plut. pchor. W. Fidler Grot oraz dowódca wydzielonego pododdziału plut. pchor. Tur ), a na miejscu zbiórki we wsi Zagościniec wszyscy żołnierze kompanii. Ruszyła do szturmu o 16:45 i sprawnie sforsowała betonowy mur Wyścigów. W tym momencie weszła na teren kompania K 2 z I plutonem sierż. pchor. T. Chwalbogowskiego Jima, II plutonem plut. pchor. E Guzka Grabowskiego, kilkunastoma żołnierzami III plutonu i drużyna z IV plutonu. Zaczęła ostrzeliwać SS-manów na trybunach. Uniemożliwiono lądowanie 8 messerschimttom 17. O 16:55 kompania K 3 por. A. Woszczyka Tośka przekroczyła Puławską, rozbiła posterunek żandarmerii przy alei Lotników. Obrzucono granatami wartownię przy Wyścigach, która zaczęła się palić, a następnie dostała się w ręce powstańców. Cały batalion zdobył wiele broni i walczył na terenie Wyścigów. Ponosząc ogromne straty, był zmuszony do odwrotu do wsi Służewiec. Kompania K 1 straciła 20% swojego stanu, zginął sierż. pchor. Fred, ciężko ranny był plut. pchor. Grot. Dowództwo Baszty przejęło nadzór nadzór szpitalem św. Antoniego i już o 19:00 sanitariuszki przynosiły tam pierwszych powstańców. Zaczęła działać łączność telefoniczna między dowództwem pułku na Malczewskiego a dowódcami batalionów. Baszta opanowała południowy Mokotów (od Madalińskiego do Naruszewicza) i można to uznać za sukces. Ze względu na dobrze obsadzoną przez Niemców Puławską, Rakowiecką i okolicę Szucha Mokotów był skazany na samotną walkę. Zawiodła łączność, więc ppłk S. Kamiński Daniel nie orientował się w położeniu V Obwodu AK. Postanowił przejść do obrony okrężnej, wycofując batalion mjr Burzy na Odyńca oraz organizując obronę od północy i zachodu. Linię obrony wyznaczał kwadrat ulic Puławska, Naruszewicza, Niepodległości i Odyńca, cały czas batalion Karpaty był odcięty od pułku przez to, że Koło ciągle było obsadzone przez SS-manów. Twierdza Następnego dnia odcięta grupa (batalion Karpaty i kompania B 1) postanowiła zdobyć fabrykę Społem. Grupę uderzeniową poprowadził kpt. P. Słowikowski Pawłowicz. Niemcy nie dali się zaskoczyć i po półgodzinnej walce Basztowcy musieli się wycofać. Niemcy dążyli do okrążenia i zlikwidowania batalionu. Powstańcy otworzyli ogień ze swoich pozycji w Forcie Służewieckim i wsi, gdy nieprzyjaciel zbliżył się na odległość szturmową. Dowódcy kompanii K1 i K 3 zdecydowali się na wycofanie z Fortu aż do Lasów Chojnowskich, natomiast K 2 została zepchnięta w kierunku alei Wilanowskiej i wraz z częścią kompanii B 1 próbowała zatrzymać wroga na rogu Wita Stwosza i Wiśniowieckiego (obroną dowodził plut. pchor. Stanisław Falkowski Cygan ). Wycofali się w kierunku klasztoru, skręcili w Rolną i Idzikowskiego zeszli w kierunku Sielc. Żołnierze kompanii B 1 zaczęli budować w domu naprzeciw Basów solidne 17 Messerschmitt samolot myśliwski Luftwaffe produkowany przez firmę Messerschmitt. 10

11 stanowiska ogniowe, ale wycofali się na rozkaz do kamienic na Odyńca. Kompania B 3 zajęła pozycje przy Naruszewicza. Ppłk Daniel zajął mieszkanie na Szarotki 8 i ściągnął na odprawę (na której panował bojowy nastrój) wszystkich dowódców, z których przybyli: mjr Burza, mjr Reda, por. S. Szymczyk Jacek z B 1, por. Krzem z B 2, por. M. Wichrzycki Szwarc i por. Wicher z B 3 oraz ppor. Bożydar z O 1 i por. L. Kotowski Ludwik z O 3. Dwa plutony kompanii O 3 przebiły się na górny Mokotów i wraz z całą kompanią stawili się na Malczewskiego róg Krasickiego. Doszło do wymiany ognia między kompanią B 3 a oddziałem złożonym z SS-manów, lotników i dwóch panter 18. Nastąpiło kontruderzenie na pancerny oddział niemiecki. W tym czasie z Koła wybiegli SS-mani i odjechali kilkoma ciężarówkami. Około 9:00 Koło znalazło się w rękach powstańców. Artyleryjski ostrzał z okolicy Okęcia śmiertelnie ranił por. H. Wojciechowskiego Kurzawę. Odnaleziona została radiostacja ppor. łączn. Edwarda Majcherczyka Marata. Kompania B 2 osiągnęła Dworzec Południowy, gdzie III pluton sierż. pchor. Freda obsadził zabudowania na zachód od Puławskiej, a IV pluton ppor. Kazimierza Frugo Barrego zajął niewielki budynek po drugiej stronie. Zatrzymano kilka ciężarówek oraz nawiązała się walka z oddziałami niemieckimi wspartymi artylerią ze Służby, po której Polacy byli zmuszeni do wycofania się do wilii przy Walickiej. Musieli opuścić także Fort Służewiecki. Kompania B 3 nie poniosła żadnych strat, natomiast znaczne straty poniosła kompania B 2, której I pluton został odcięty na stoku koło Wyścigów. Tam, w rozpaczliwej obronie, zginęło 25 żołnierzy kompanii B 2. Na koniec drugiego dnia Mokotów pozostał w rękach polskich (na północy Odyńca i Park Dreszera, na zachodzie aleja Niepodległości, na południu Woronicza). Ppłk Daniel miał do dyspozycji cały batalion Bałtyk, kompanię O3 (bez jednego plutonu) oraz pluton Bożydara z O 1. Przyporządkował mjr Redzie kompanię ppor. Kazimierza Grzybowskiego Misiewicza (zaczęła występować jako O 2 i była dopełniana ochotnikami). Z batalionu WSOP kompania por. inż. Jerzego Jabłońskiego Jasieńczyka I składała się z dwóch plutonów, dwie inne kompanie były szczątkowe. Do Baszty dołączyli artylerzyści i ułani z innych oddziałów powstańczych. Te siły liczące 1050 powstańców w linii były wspierane przez łączność, służby i ochotników (także oficerów). Niemcy uderzenie 3 sierpnia na twierdzę Mokotów zaczęli od budynku na rogu alei Niepodległości i Odyńca, który przez kilka godzin był broniony przez żołnierzy O 2 i O 3. Czołgi pojawiły się też na Puławskiej przy Odyńca, ale zostały skutecznie zatrzymane przez barykadę. Powstańcy atakowali lotników w kamienicy na Puławskiej 134, ale musieli poprzestać na otoczeniu jej szczelnym kordonem. Ściągając do mokotowskiej twierdzy, sierż. pchor. Fred odniósł ranę, która wykluczyła go na całe Powstanie Warszawskie, a dowództwo II plutonu B 2 objął po nim kpr. pchor. Zadziora. Mżył deszcz, kompania B 3 obsadziła placówkę na Puławskiej 162, wysłano patrole w poszukiwaniu batalionu Karpaty. Ppor. Witold Janiszewski Withal stworzył własną grupę podporządkowaną kompanii O 2, ppor. Stanisław Osęka Wiesław zaczął tworzyć kompanie saperów pułku (sformowana ostatecznie 9 sierpnia). Ppor. Wiktor Krukowski Jastrzębiec II utworzył kompanię ochotników liczącą powyżej 100 żołnierzy, którzy wymagali szkolenia, ale jednocześnie pełnili funkcje pomocnicze. Wieczorem powrócili z Sadyby żołnierze kompanii K 2 i III plutonu Cygana z B 1. W ruinach Królikarni ruszyła piekarnia powstańcza. Równie wiele kobiet pomagało oddziałom. Nie udało się nawiązać kontaktu radiowego z miastem. Dla Baszty 4 sierpnia był dniem ofensywy. O 7:00 żołnierze z B 1 przeskoczyli Dworkową i zdobyli bunkier, ale zostali odcięci przez strzały z kamienic i z Wedla, po których musieli powrócić na wcześniejsze pozycje. Od tego dnia ppłk Daniel stał się 18 Pantera (Panzerkampfwagen V Panther) potoczne określenie niemieckiego czołgu średnie z okresu II wojny światowej. 11

12 faktycznym komendantem walczącego Mokotowa, umacniano pozycje obronne. Pierwszy etap walk został zakończony. W ofensywie W nocy z 5 na 6 sierpnia kompania B 2 przeprowadziła wypad bojowy (potem kilkukrotnie powtarzany) prowadzony przez zastępcę dowódcy ppor. W. Krassowskiego Andrzeja Czarnego na Raka. Po niemal godzinnej wymianie strzałów musieli się wycofać. Kompania O 2 ppor. Misiewicza wystawili kilka placówek na Różanej. Kompania B 1 obsadziła domy przy Szustra i Puławskiej. Por. Krzem 6 i 7 sierpnia zorganizował bezskuteczne wypady na pozycje niemieckiej żandarmerii. Linia frontu na odcinku północnym wyrównała się. Za pomocą kanałów nawiązano kontakt ze Śródmieściem i ppłk Daniel był w stanie przesłać meldunki do płk dypl. Antoniego Chruściela Montera, który był dowódcą całego Powstania Warszawskiego. Mokotów przeżywał okres względnego spokoju, nie licząc ostrzału z broni maszynowej i artylerii oraz bombardowań. Samoloty alianckie zrzuciły broń. Pierwszy numer Baszty (pogodnego, lekko satyrycznego, zaopatrzonego w rysunki pisma autorstwa mjr Henryka Kuleszy Stefana ) ukazał się 10 sierpnia. Odparto ataki na Puławskiej (z 11 sierpnia), folwarku na Pyrskiej 13 (z 12 sierpnia), Puławskiej 162 (z 13 sierpnia). Mjr Majster otrzymał do dyspozycji 700 żołnierzy (w tym kompanie B 1, B 2 i K 2). Jednak atak na Basy nie był dobrze przeprowadzony i nie udał się, przynosząc duże straty. Kontrofensywa Niemców doprowadziła do straty budynku na Narbutta. Linię obrony na Woronicza i Ksawerowie przejęła kompania K 2 (dowódca ppor. Słoń, I pluton ppor. Bolesław Trąmpczyński Bolek, II pluton ppor. Maciej Rembowski Madej, III pluton sierż. pchor. Jerzy Wabaj Janek ). W Królikarni stanęła kompania WSOP, a w Forcie Legionów ułani. Grupa Withala, I pluton B 1 pchor. Andrzeja Białego i grupa artylerzystów podjęły próbę połączenia Sielc i Sadyby. Wielu żołnierzy (w tym kompania K 1) uciekło do Lasu Kabackiego, czasem wracając na Mokotów. Do zajęcia zakładów Bruhn-Werke doszło w nocy z 18 na 19 sierpnia (grupa Granat zlikwidowała niemiecką załogę bunkra przy Nabielaka). Zbudowano barykadę na Belwederskiej przy Grottgera. Już 19 sierpnia o 7:00 Niemcy ruszyli wielkimi siłami do przeciwuderzenia. Po wyczerpującym, całodziennym boju udało się obronić polskie pozycje. Od 22 sierpnia nowo mianowanym komendantem V Obwodu AK został ppłk Józef Rokicki Karol. Wielki Mokotów Odtworzony pułk Baszta liczył 1850 osób (nie licząc WSK). Na całym Mokotowie było 3250 żołnierzy. Od 20 sierpnia Niemcy podkładali ogień na całych Sielcach i bombardowali odcinek między Sielecką a Belwederską, odbili fabrykę Magnet na Stępińskiej. Nastąpiło przegrupowanie i na Sielce zostały wysłany I pluton B 1, I pluton i sekcja przeciwpancerna B 3. Od świtu 21 sierpnia trwało niemieckie natarcie wzdłuż Czerniakowskiej i Piaseczyńskiej. Mjr Majster próbował wyprzeć Niemców z klasztoru nazaretanek na Czerniakowskiej 137. W nocy z 26 na 27 sierpnia Baszta przeprowadziła masowy atak na niemal całej południowej linii obrony. Od świtu Niemcy przystąpili do natarcia z wykorzystaniem broni pancernej. Rozpoczął się bój o gmach klasztoru. 12

13 Powstańcy wtargnęli do budynku, wyparli przeciwnika z pierwszego piętra i zajęli połowę drugiego, skutecznie bronili wejścia, w 40 Basztowców pilnowali 38 jeńców, natomiast Niemcy schronili się na trzecim piętrze. Klasztor został podpalony, ale na stałe dostał się w ręce Polaków. Umocniono pozycje i przygotowywano się do natarcia w nocy z 27 na 28 sierpnia. Natarcia nie było, a obrona kosztowała wiele sił i ofiar. Linia frontu miała w tym momencie 13 km długości i zajmowała 11 km 2, z czego 60% to pola, ogrody i luźna zabudowa. Ośrodkami walki były górny i dolny Mokotów, Sielce i Sadyba. Na Sadybie i Sielcach Już 29 sierpnia Niemcy przystąpili do natarcia na Sadybę od strony wsi Augustówka, a 1 września zbombardowali ten rejon, niszcząc Fort Dąbrowskiego. Nocna próba przebicia się na Sadybę kompanii K 1 nie udała się. O 13:00 Niemcy rozpoczęli natarcie, które doprowadziło do wyparcia powstańców z tego rejonu. Popołudniem 2 września niemiecki samolot zrzucił 3 bomby na Malczewskiego 3/5, gdzie mieścił się szpital i stacjonowała 3 kompania WSOP. Tylko kilka ze 150 osób przeżyło zawalenie budynku. Niemcy szykowali się do ataku na Sielce i 7 września gen. Rohr miał do dyspozycji około 7000 żołnierzy, dwie kompanie czołgów i dwie baterie dział. Naprzeciw tym siłom płk Waligóra mógł postawić 1100 żołnierzy z pułku Waligóra (złożonego z batalionu Ryś rtm. Andrzeja Czaykowskiego Gardy, kompanii Gustaw, kompanii Krawiec, dwóch plutonów z K 1, plutonu 686 Grochów, grupy dywersji bojowej z Granatu ), batalionu Oaza (mało licznego po stratach odniesionych na Sadybie) i dywizjonu 1 Szwoleżerów. Od 12 września Sielce były ostrzeliwane przez artylerię i moździerze oraz bombardowane z powietrza. Niemcy nacierali od Bończa, gdzie działał por. Waldemar z plutonami dywersyjnymi, lewego skrzydła broniła reduta Magnet (zastępca dowodzącego na reducie ppor. Withala plut. pchor. E. Ajewski Kotwa zbudował solidną barykadę w poprzek Belwederskiej na wysokości ulic Promenada i Tureckiej oraz umocni kilka pobliskich domów). Niemcy parli do przełamania stanowisk powstańczych, by dotrzeć do Chełmskiej w pobliżu kościoła. W nocy z 12 na 13 wrzenia powstańcy opuścili fabrykę Bruhn-Werke. Po dwudniowych atakach udało się utrzymać ten odcinek. Natomiast 13 września po trzygodzinnym ostrzale i szturmie wojsk niemieckich obrona Sielc opierała się tylko na Belwederskiej od reduty Magnet do skrzyżowania z Piaseczyńską. W nocy obsada reduty Magnet została przeniesiona na nowe pozycje, a Sielce zostały utracone. Osiem dni nadziei Przez osiem dni, poczynając od 15 września, trwały walki o przyczółek górnego Czerniakowa między Niemcami a 1 Armią Wojska Polskiego. W tym czasie pułk Baszta liczył około 1750 osób, a pułk Waligóra około 750 osób (w tym oddziały delegowane z Baszty ), na całym Mokotowie było około 3000 powstańców. Linia obrony wyglądała następująco: zachód - aleja Niepodległości od Ligockiej do Woronicza dowódca: mjr Reda od Ligockiej do Ursynowskiej kompania O 2 ppor. Misiewicza od Odyńca do Malczewskiego kompania O 1 por. Zycha otwarta przestrzeń aż do Fortu Mokotowskiego kompania O 3 por. Ludwika 13

14 południe Woronicza do Królikarni, z wysuniętymi placówkami blokującymi Puławską dowódca: mjr Majster Królikarnia kompania K 1 por. Wirskiego, potem pod dowództwem plut. pchor. Tadeusza Krassowskiego Starta kamienica na Puławskiej 162, zachodni Ksawerów, Pyrska kompania K 2 ppor. Jerzego Junga Stanisława Koło, wille przy Naruszewicza kompania K 3 ppor. Tośka wschód skarpa mokotowska od Bukowińskiej do Belgijskiej, z placówkami przegradzającymi Dolną dowódca: ppłk dypl. Waligóra północ placówki przy Madalińskiego i Różanej mjr Burza aleja Niepodległości kompania O 2 ppor. Misiewicza Mokotów nękały ciągłe bombardowania. Kompania K 1 21 września otworzyła ogień do ciężarówki, zdobywając wiele broni i amunicji. Ze względu na sytuację, 22 września 1 Armia Wojska Polskiego wycofała się z przyczółka i przeszła do obrony. Najcięższe dni Mokotów przeżywał bombardowania, ostrzały i natarcia większe, niż którykolwiek wcześniejszy. Ciężko ranny został ppłk dypl. Waligóra, a dowództwo jego pułku przejął kpt. Jacek Wyszogrodzki Janusz. Utracono przedpole na południu po walkach 24 września. Powstańcze przeciwnatarcie na Królikarnię nie powiodło się. Kolejne dwa dni były jeszcze gorsze. Niemcy zaatakowali ze wszystkich stron, wzmacniając ogień. Od 24 do 26 września zginęło 100 oficerów i żołnierzy Baszty, powstańczy teren był tak mały, że każdy budynek był wypełniony ludźmi. W zasadzie nie było już amunicji, jedzenia i środków opatrunkowych. Powstańcy Mokotowa ewakuowali się kanałami w nocy z 26 na 27 września. W panującym chaosie i bez przewodników kanałowych doszło do wielu tragedii. Dowódcą oddziałów osłonowych został mjr Kazimierz Szternal Zryw. Mokotów przestał walczyć 27 września o 13:00. Do niewoli dostało się 1200 powstańców, głównie z Baszty (w tym oficerowie:, mjr Burza, mjr Majster, mjr Reda oraz wielu innych kapitanów i poruczników). Około 200 powstańców zawróciło z kanałów i wychodząc na Dworkowej rzucili się z gołymi rękami na Niemców, którzy otworzyli ogień i zabili około 120 osób 19. Mokotów stał się martwą dzielnicą. Do walk przystąpiło 4500 osób, z czego około 1700 zginęło. Kluczową rolę w walce powstańczego Mokotowa odegrał Pułk Armii Krajowej Baszta. 19 Stało się tak, chociaż gen. von dem Bach uznał żołnierzy AK za kombatantów. Miało to znaczenie, ponieważ na mocy tego postanowienia powstańców czekały obozy jenieckie, a nie rozstrzelanie. 14

15 Spis nazw obiektów, które były celami Baszty w Powstaniu Warszawskim Basy budynek Szkoły Rękodzielniczej, Narbutta 33 (róg Kazimierzowskiej) Koło budynek szkoły powszechnej nr 36, Woronicza 8 Narcyz budynek szkoły powszechnej, Narbutta 14 Pola posterunek policjantów, Willowa 13 Radio radiostacja polowa w kamienicy, Puławska 162 Rak Fort Mokotowski i przyległe wille, Racławicka Róża budynek szkoły powszechnej im. gen. Juliana Stachiewicza, Różana Służba klasztor dominikanów, wzgórze dominikańskie na Służewiu Wedel kamienice Wedla, Puławska 24/26/28 Wyścigi tor wyścigowy z trybuną i zabudowania gospodarcze oraz bocznica kolejowa na Okęcie, rozległy teren na Służewcu Żaba siedziba żandarmerii powiatowej, Dworkowa 3 i 5 Spis skrótów i skrótowców AK Armia Krajowa arch. architekt art. artylerii br. broni bryg. brygady cekaem ciężki karabin maszynowy cz. czasów dypl. dyplomowany elkaem lekki karabin maszynowy erkaem ręczny karabin maszynowy gen. generał im. imienia inż. inżynier kpt. kapitan lek. lekarz łączn. łączności med. medycyny mjr major ogn. ogniomistrz panc. pancernej PAST Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna piech. piechoty plut. plutonowy por. porucznik płk pułkownik pchor. podchorąży ppłk podpułkownik 15

16 ppor. podporucznik rez. rezerwy rtm. rotmistrz sierż. sierżant SZP Służba Zwycięstwu Polski WDH Warszawska Drużyna Harcerska WSK Wojskowa Służba Kobiet WSOP Wojskowa Służba Ochrony Powstania ZWZ Związek Walki Zbrojnej Uwagi Podane nazwy ulic są przedwojennymi nazwami. Podane numery domów są przedwojennymi numerami. Stopnie wojskowe podane są takie jak w danym momencie istnienia Baszty. Warto zwrócić szczególną uwagę, że wielu dowódców zostało awansowanych w lipcu 1944, zatem ich stopnie podczas Powstania Warszawskiego mogą się różnić od tych podanych w rozdziale Pułk dyspozycyjny Komendy Głównej AK. W wielu walkach powstańczych wśród zabitych wymienieni są tylko dowódcy. Jeśli podany jest tylko pseudonim, a nazwisko osoby noszącej pseudonim nie jest nigdzie wymienione to znaczy, że to nazwisko nie jest ustalone. Autor: Michał Matycz Na podstawie: Lesław M. Bartelski Pułk AK Baszta Wersja: 1 ( ) 16

17 17

18 18

Skrócona historia Pułku AK Baszta

Skrócona historia Pułku AK Baszta Skrócona historia Pułku AK Baszta 1 2 Harcerski rodowód Polska została zaatakowana przez Niemcy 1 września 1939, co zapoczątkowało II wojnę światową. Warszawa skapitulowała 27 września, a 1 października

Bardziej szczegółowo

Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone

Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone Miejsca walk powstańczych tablicami pamięci znaczone * ul. Belwederska róg Promenady w dniach od 15 sierpnia do 22 września 1944 r. walczyła tutaj kompania O2 Pułku AK Baszta broniąca dostępu do Dolnego

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE OCZAMI DZIECI 1.08.1944-2.10.1944 r. PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY 10 czerwca 2016 r.

WARSZAWSKIE OCZAMI DZIECI 1.08.1944-2.10.1944 r. PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY 10 czerwca 2016 r. POWSTANIE WARSZAWSKIE OCZAMI DZIECI 1.08.1944-2.10.1944 r. PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY 10 czerwca 2016 r. SP1 ODZIAŁY POWSTAŃCZE W momencie wybuchu powstania do walki przystąpiły odziały Armii Krajowej, jak

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia 1944 2 października

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

I Brygada Legionów Polskich

I Brygada Legionów Polskich I Brygada Legionów Polskich 1. Józef Piłsudski 2. Tadeusz Kasprzycki ps. Zbigniew 3. Kazimierz Piątek ps. Herwin 4. Albin Fleszar ps. Satyr 5. Kazimierz Bojarski ps. Kuba 6. Mieczysław Dąbkowski 7. Aleksander

Bardziej szczegółowo

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej)

WALKI O SIBIN. Fot.1. Kościół i cmentarz w Sibinie, początek XX wieku (archiwum Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej) WALKI O SIBIN Piątego marca 1945 roku zaczęła pękać cienka linia niemieckiej obrony ciągnąca się około 5 kilometrów na wschód od rzeki Dziwny wzdłuż jej biegu. 7 marca 1945 około godziny 7.00 trzecia kompania

Bardziej szczegółowo

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Legiony Polskie polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Partyzanci oddziału ROAK-WiN Tadeusza Bednarskiego Orła, od lewej Orzeł,N.N., Czesław Fundowicz Długi.

Partyzanci oddziału ROAK-WiN Tadeusza Bednarskiego Orła, od lewej Orzeł,N.N., Czesław Fundowicz Długi. Partyzanci oddziału ROAK-WiN Tadeusza Bednarskiego Orła, od lewej Orzeł,N.N., Czesław Fundowicz Długi. Bednarski Tadeusz pseudonim Orzeł (ur. 10 grudnia 1924 roku w Garbatce) dowódca nielegalnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014)

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) ppłk dr Mirosław Pakuła ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) Polskie wojska łączności powstały w czasie I wojny światowej. Podczas wojny szkolenie łącznościowców

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

Szepty ulic Targówka

Szepty ulic Targówka Szepty ulic Targówka Dzielnica Targówek to niezwykłe miejsce, nie tylko ze względu na swój urok osobisty. Choć niewiele z Nas to wie, znajdują się tu liczne miejsca pamięci narodowej, które mówią o bohaterskiej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

O bohaterach Kamieni na szaniec

O bohaterach Kamieni na szaniec O bohaterach Kamieni na szaniec Dzięki takim Polakom, ich sile woli, hartowi ducha, wyjątkowej odwadze i poświęceniu powstała w okupowanym kraju sprawnie działająca, konspiracyjna, wielotysięczna organizacja,

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów,

Bardziej szczegółowo

w czasie powstania pseudonim rocznik Lasek 1922 stopień powstańczy biogram data wywiadu starszy strzelec - 2008-06-11

w czasie powstania pseudonim rocznik Lasek 1922 stopień powstańczy biogram data wywiadu starszy strzelec - 2008-06-11 Bogdan Rokicki formacja Batalion Kiliński, 3. kompania dzielnica Śródmieście Północne w czasie powstania pseudonim rocznik Lasek 1922 stopień powstańczy biogram data wywiadu starszy strzelec - 2008-06-11

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa

Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa Janusz Zuziak Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2. Korpus Polski w bitwie o Bolonię (9 21 kwietnia 1945 r.) Po walkach o przełamanie linii Gotów i w trakcie przebijania się przez Apenin Emiliański 15.

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii.

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii. Niezwyciężeni Szwedzcy weterani w kampanii przeciw Danii 1657-1658 W Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii lipcu 1657 roku Dania zdecydowała

Bardziej szczegółowo

: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920,

: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920, {gallery}galeria_6_armia_krajowa/600{/gallery} Foto 600 Armia Krajowa ARMIA KRAJOWA - rodowód - w dniu 27.09.1939r. powołano Służbę Zwycięstwu Polsce, w dniu 13.11. Więcej: Galeria opracowywana wspólnie

Bardziej szczegółowo

Primus Inter Pares Pierwsi wśród równych, czyli patroni warszawskich obiektów zasłużeni w Powstaniu

Primus Inter Pares Pierwsi wśród równych, czyli patroni warszawskich obiektów zasłużeni w Powstaniu Primus Inter Pares Pierwsi wśród równych, czyli patroni warszawskich obiektów zasłużeni w Powstaniu Jakub 4 B, Jan 4 B, Kacper 4 B Opiekun: Pani Danuta, SP 303 im. Fryderka Chopina Powstanie Warszawskie

Bardziej szczegółowo

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie jest

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 221 17.02.2009 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1732 4974 Warszawa, lipiec - wrzesień, nr 15 (3) /2007

ISSN: 1732 4974 Warszawa, lipiec - wrzesień, nr 15 (3) /2007 ISSN: 1732 4974 Warszawa, lipiec - wrzesień, nr 15 (3) /2007 SPIS TREŚCI 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego centralne uroczystości w Stolicy... 2 Jak walczono na Mokotowie......... 4 Dworkowa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA.

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. V VI SP i I III G TEMAT: NASZA SZKOŁA ZASŁUGUJE NA PATRONA. Cele; - przedstawienie historii szkoły, - omówienie przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego (znajomość

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Lista budynków, których części powierzchni mogą zostać przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione

Lista budynków, których części powierzchni mogą zostać przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione Lista budynków, których części powierzchni mogą zostać przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w zarządzeniu Nr 961/2007 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/historia-osrodka/historia-otps/4057,historia-osrodka-tresury-psowsluzbowych-sg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

Rejon A Północna strona ul. Marynarskiej, północna strona Al. Wilanowskiej (od ul. Wołoskiej do Al. Sikorskiego), wschodnia strona ul. Dolina Służewiecka, wzdłuż południowo-zachodniej granicy administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Do podanego pseudonimu podaj pełne imię i nazwisko żołnierza niepodległościowego podziemia.

Do podanego pseudonimu podaj pełne imię i nazwisko żołnierza niepodległościowego podziemia. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci Etap szkolny Kod ucznia 1.Wpisz swój kod. 2. Sprawdź, czy wszystko jest odbite

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH METODYKA podstawowe obowiązki dowódcy załogi, miejsce i rolę w procesie

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Oc O ho h t o a t SKPT WARSZAWA

Oc O ho h t o a t SKPT WARSZAWA Ochota Ulica Grójecka Karczma Ochota Najstarsze osady Raków Okęcie Stanclewicze(Szczęśliwice) Do wieku XIX Oś Stanisławowska Rogatki Jerozolimskie Rogatki Jerozolimskie Rogatki Jerozolimskie XIX wiek

Bardziej szczegółowo

Pamięć o OBROŃCACH OJCZYZNY naszej MAŁEJ OJCZYZNY BYCHAWY niechaj zawsze będzie żywa

Pamięć o OBROŃCACH OJCZYZNY naszej MAŁEJ OJCZYZNY BYCHAWY niechaj zawsze będzie żywa Pamięć o OBROŃCACH OJCZYZNY naszej MAŁEJ OJCZYZNY BYCHAWY niechaj zawsze będzie żywa MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY BYCHAWA, DO KTÓRYCH DOTARŁA MŁODZIEŻ GIMNAZJUM NR 1 W BYCHAWIE Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie sanitarne Rejonu V-go ZWZ AK Rejowiec- Pawłów.

Szkolenie sanitarne Rejonu V-go ZWZ AK Rejowiec- Pawłów. Szkolenie sanitarne Rejonu V-go ZWZ AK Rejowiec- Pawłów. Temat zrealizowano na podstawie opowieści Henryka Lasockiego ps Las. Dokument i fotografie wykorzystałem przy pomocy odbitek elektronicznych. Otrzymałem

Bardziej szczegółowo

65. rocznica triumfu pancerniaków gen. Maczka pod Falaise

65. rocznica triumfu pancerniaków gen. Maczka pod Falaise Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/1825,65-rocznica-triumfu-pancerniakow-gen-maczka-pod-falaise.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 04:35 65. rocznica triumfu pancerniaków gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Śladami Powstania Warszawskiego

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Śladami Powstania Warszawskiego Regulamin Odznaki Krajoznawczej Śladami Powstania Warszawskiego Postanowienia ogólne 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r.

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. 1. ZSR STRZELEC jest organizacją hierarchiczną, w której obok

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

8. B R Y G A D A T U R A A R M I A K R A J O W A O K R Ę G W I L E Ń S K I

8. B R Y G A D A T U R A A R M I A K R A J O W A O K R Ę G W I L E Ń S K I Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Wileńskie w Warszawie Janusz Bohdanowicz 8. B R Y G A D A T U R A A R M I A K R A J O W A O K R Ę G W I L E Ń S K I Warszawa 2008 r. Wydanie II Opracował

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji historii w klasie III gimnazjum

Konspekt lekcji historii w klasie III gimnazjum Autor scenariusza: Anna Bieńczyk Konspekt lekcji historii w klasie III gimnazjum Temat: Powstanie warszawskie. Konspekt opracowany na podstawie podręcznika: U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP ZA ROK 2012

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP ZA ROK 2012 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP ZA ROK 2012 SPORT POWSZECHNY KLASYFIKACJA GENERALNA 11 DKPanc. Żagań gen. dyw. Janusz ADAMCZAK 12 DZ Szczecin gen. dyw. Ireneusz BARTNIAK Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające opor sowietyzacji Polski, podporzadkowaniu jej ZSRR. Żołnierze toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa sowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zagłębiowska Chorągiew Szarych Szeregów UL BARBARA w Sosnowcu

Zagłębiowska Chorągiew Szarych Szeregów UL BARBARA w Sosnowcu Zagłębiowska Chorągiew Szarych Szeregów UL BARBARA w Sosnowcu Przejście przez Sosnowiec w godzinach rannych od strony Szopienic jednostek Wehrmachtu 4 września 1939 r i dalej w kierunku Będzina, przerwało

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216

Wojskowa Komenda Uzupełnień Grójcu Ul. Piłsudskiego 58 Tel.: 048-664-21-78 wew. 216 24.10.2008 OGŁOSZENIE WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ GRÓJEC poszukuje do uzupełnień w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych w wybranych Jednostkach Wojskowych. Chętnych żołnierzy rezerwy

Bardziej szczegółowo

Po wybuchu I wojny światowej na krótko zmobilizowany do armii austriackiej. Przeniesiony następnie do powstającego we Lwowie Legionu Wschodniego, stał się jednym z jego organizatorów. Po likwidacji Legionu

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014. Aleksander Mickiewicz

Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014. Aleksander Mickiewicz Polskie Państwo Podziemne My z niego wszyscy... Katowice 2014 Aleksander Mickiewicz Polskie Państwo Podziemne tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

23. B R Y G A D A OSTROGI -ŚWIATOŁDYCZA A R M I A K R A J O W A O K R Ę G W I L E Ń S K I

23. B R Y G A D A OSTROGI -ŚWIATOŁDYCZA A R M I A K R A J O W A O K R Ę G W I L E Ń S K I Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Wileńskie w Warszawie Janusz Bohdanowicz 23. B R Y G A D A OSTROGI -ŚWIATOŁDYCZA A R M I A K R A J O W A O K R Ę G W I L E Ń S K I Wydanie II Warszawa

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Relacje: Kazimierz Pykało

Relacje: Kazimierz Pykało Relacje: Kazimierz Pykało 147. Ppor. rez. Kazimierz Pykało, dowódca plutonu artylerii piechoty 83 pp. Sprawozdanie z kampanii polskiej 1939 r., Niemcy, 25 października 1945 r. Dnia 1 IX wyjechałem z Siedlec

Bardziej szczegółowo

Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM)

Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) Oddział Wydzielony Legii Cudzoziemskiej na Mayotte jest spadkobiercą 4 Kompanii (przemianowanej w 1965 r. na 2 Kompanie) z 3 R.E.I. Dzieje 3 Regimentu

Bardziej szczegółowo

Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948 1953

Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948 1953 Rocznik Legionowski Tom VI, Legionowo 2013 Mirosław Pakuła Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948 1953 Już 1 września 1939 r. na Zegrze spadły niemieckie bomby. Celem nalotu był most

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO 27 września Ogólnopolskie obchody rocznicowe pod hasłem My wszyscy z niej organizowane pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12. Narrator:

Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12. Narrator: FORSZPAN Brzeg Praski; 1909; fot. Józef B. Ćwikiel; źródło Warszawa w Starej Fotografii, wyd. Bosz, str. 12 Narrator: Jaka to wioska? Co to za dziecko na tej wiejskiej ścieżce? Kim są trzej mężczyźni w

Bardziej szczegółowo

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE NR7 (248) lipiec-sierpień 2014 BARCZEWSKIE WYDARZENIA OPINIE INFORMACJE WYWIADY BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE We wtorek, 5 sierpnia oddano do użytku nowe mieszkania socjalne oraz oficjalnie przekazano

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r.

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. WSTĘP Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje

Bardziej szczegółowo

Ppłk dypl. Leopold Okulicki,

Ppłk dypl. Leopold Okulicki, Ppłk dypl. Leopold Okulicki, oficer Oddziału III Sztabu Głównego i Sztabu Naczelnego Wodza, szef sztabu odcinka Zachód w obronie Warszawy, dowódca samodzielnego zgrupowania w walkach na Woli Urodził się

Bardziej szczegółowo

Indeks osób. A Adamczyk (brat Jurka) Adamczyk Jurek Adamczykowa Alibaba Anka zob. Samborska Anna

Indeks osób. A Adamczyk (brat Jurka) Adamczyk Jurek Adamczykowa Alibaba Anka zob. Samborska Anna Indeks osób A Adamczyk (brat Jurka) Adamczyk Jurek Adamczykowa Alibaba Anka zob. Samborska Anna B Bach-Zelewski (Obergruppenführer SS) Bajkop zob. Stankiewicz Zbigniew Bary Barykada zob. Bugajski Stanisław

Bardziej szczegółowo

www.wsiodle.lodzkie.pl Mjr Henryk Dobrzański Hubal patron Łódzkiego Szlaku Konnego

www.wsiodle.lodzkie.pl Mjr Henryk Dobrzański Hubal patron Łódzkiego Szlaku Konnego www.wsiodle.lodzkie.pl KOŃSKA DAWKA PRZYGODY www.wsiodle.lodz.p l Mjr Henryk Dobrzański Hubal patron Łódzkiego Szlaku Konnego Projekt Turystyka w siodle współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego

Pierwsze wyniki identyfikacji ofiar terroru komunistycznego Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/dzieje-sie/10479,pierwsze-wyniki-identyfikacji-ofiar-terroru-komunistycznego.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 13:03 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ppłk dr Mirosław PAKUŁA

ppłk dr Mirosław PAKUŁA ppłk dr Mirosław PAKUŁA Rosyjski plan zdobycia Warszawy (kołem zaznaczono teren garnizonu Zegrze) 139 Geneza wojny owstająca w listopadzie 1918 r. Rzeczypospolita nie miała ustalonych granic. Z Rosją porewolucyjną

Bardziej szczegółowo

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Swoją karierę zawodową rozpoczynałem w 25 pułku łączności, który stacjonował wtedy w Twierdzy Modlin. Jako świeżo upieczony absolwent Wojskowej Akademii Technicznej trafiłem

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TEKI ARCHIWALNE. Warszawska Brygada PANCERNO-MOTOROWA. Tom 5

WOJSKOWE TEKI ARCHIWALNE. Warszawska Brygada PANCERNO-MOTOROWA. Tom 5 WOJSKOWE TEKI ARCHIWALNE Warszawska Brygada PANCERNO-MOTOROWA Tom 5 Warszawa 2014 Redakcja naukowa tomu Andrzej Wesołowski Współpraca Patrycja Baranowska, Janusz Gzyl Biogramy Kamil Stepan Indeksy Łukasz

Bardziej szczegółowo

Skrócona historia Powstania Warszawskiego

Skrócona historia Powstania Warszawskiego Skrócona historia Powstania Warszawskiego 1 2 Front nad Wisłą W czerwcu i lipcu 1944 front wojny nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) przesuwał się

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik Oliw Feliks Dzikielewski Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski Niepodległość i Pamięć 14/1 (25), 147-151 2007 N ie p o d le g ło ść i P a m ięć"

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ostatecznie 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - to nazwa polskich żołnierzy niepodległościowego podziemia po 1944 roku działających przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni

Bardziej szczegółowo

Ofiary bombardowania Kurowa : z 8 i 10 września 1939 r. Osoby cywilne:

Ofiary bombardowania Kurowa : z 8 i 10 września 1939 r. Osoby cywilne: Ofiary bombardowania Kurowa : z 8 i 10 września 1939 r. Osoby cywilne: 1. Pękala Stanisław - poseł Szumów 2. Skowronak Piotr Kurów 3. Skowronek Franciszka Kurów 4. Zofia Sadurska- Szybalska Kurów 5. Grudniewska

Bardziej szczegółowo

Hubalczycy z Oświęcimia

Hubalczycy z Oświęcimia Łukasz Ksyta Hubalczycy z Oświęcimia Po raz pierwszy o żołnierzach majora Hubala pisał w swojej krótkiej opowieści pt. Hubalczycy Maciej Kalenkiewicz w 1940 roku. Opowieść ta w 1942 roku została opublikowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Powstania Warszawskiego

Zarys historii Powstania Warszawskiego Zarys historii Powstania Warszawskiego 1 2 Front nad Wisłą W czerwcu i lipcu 1944 front wojny nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) przesuwał się

Bardziej szczegółowo

Maciej Molczyk, Grzegorz Molczyk OFICJALNA ERRATA DO SYSTEMU BOGOWIE WOJNY NAPOLEON

Maciej Molczyk, Grzegorz Molczyk OFICJALNA ERRATA DO SYSTEMU BOGOWIE WOJNY NAPOLEON Maciej Molczyk, Grzegorz Molczyk OFICJALNA ERRATA DO SYSTEMU BOGOWIE WOJNY NAPOLEON Wersja erraty 2.0 Wrocław 2015 Niniejsza errata (wersja 2.0) jest wynikiem zauważenia i dopracowania wielu niejasności

Bardziej szczegółowo