Debata RNW. Czas na nowe rozwiązania finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Debata RNW. Czas na nowe rozwiązania finansowe"

Transkrypt

1 Debata RNW Od lewej: J. Zagórski, R. Cygal, K Czerkas Od lewej: M. Prusaczyk, H. Green, A. Jachowicz Od lewej: B. Meluch, Z. Malisz Od lewej: D. Rybarczyk, R. Cygal, K Czerkas Czas na nowe rozwiązania finansowe 9 XII 2008 roku odbyła się kolejna z debat redakcyjnych organizowanych przez Miesięcznik Rynku Nieruchomości RNW. Tym razem zaproszeni goście podejmowali kwestie finansowania nieruchomości w dobie kryzysu Rozmówcy poruszyli wiele interesujących, niekiedy kontrowersyjnych, aktualnych zagadnień dotyczących finansowania rynku nieruchomości w obecnej sytuacji na światowych rynkach. W doborowym gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sektora mieszkaniowego, który najbardziej ucierpiał na skutek zawirowań walutowych i finansowych, segmentów komercyjnego i przemysłowego rynku nieruchomości. O kwestiach finansowych sensu stricte dyskutowali także przybyli pracownicy banków i funduszy inwestycyjnych. Aspekty prawne finansowania nieruchomości w dobie kryzysu naświetlał Dariusz Michalski z kancelarii Chadbourne & Parke. Moderatorem spotkania był Krzysztof Czerkas, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w BRE Banku Hipotecznym. Wszyscy obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że Polskę również na niespotykaną dotąd skalę dotkną echa nieruchomościowego kryzysu. Złego początki już widać: obniżanie cen, problemy z uzyskaniem kredytowania, wstrzymywane budowy, ba nawet grupowe zwolnienia z pracy w sektorze deweloperskim (casus Dom Development). Krzysztof Czerkas zwracał uwagę na postępujące spowolnienie gospodarcze oraz będące jego skutkiem znaczne zmniejszenie płynności w sektorze finansowym. W dalszym przebiegu debaty rozmówcy zgodnie stwierdzili, że obecna sytuacja rynkowa wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań finansowych. Szczególne perspektywy otwierają się zwłaszcza przed finansowaniem przez inwestorów prywatnych na zasadach private equity oraz leasingu. Temat ten zapoczątkował Bolesław Meluch, Doradca Prezesa Związku Banków Polskich, mówiąc: Trzeba zrobić wszystko, by w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy chronić klientów, utrzymać wzrost gospodarczy i nie liczyć tylko na sektor finansowy czy publiczny, ale starać się wprowadzać nowe instrumenty finansowe. Michał Kominek z Reifeissen Leasing wskazywał na przyczyny stosunkowo małej popularności rozwiązań leasingowych w mieszkaniówce Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, leasing nie może mieć zastosowania ze względu na wadliwą legislację, chociażby zapisy o vacie. stwierdzał Kominek. Alternatywą dla tradycyjnych kredytów bankowych może być też finansowanie mezzanine, którego zalety szeroko przedstawiał na spotkaniu Marcin Prusaczyk z firmy Griffin Advisors. Dariusz Michalski z kancelarii prawnej Chadbourne i Parke stwierdzał: Prosty schemat finansowania deweloperów w postaci krótkoterminowego kredytu w obecnej sytuacji rynkowej się nie sprawdza. Banki muszą traktować deweloperów mieszkaniowych, tak jak komercyjnych. Być może pojawią się też fundusze, które będą kupowały mieszkania z myślą o wynajmie. Rozmówcy wyrażali przekonanie, że kryzys dotknął zwłaszcza segment mieszkaniowy rynku nieruchomości. Andrzej Podgórski z Polnordu, Danuta Rybarczyk, prezes ABM Invest oraz Grzegorz Iwański z Echo Investment zgodnym chórem mówili o potrzebie zmniejszenia dotychczasowych ograniczeń dostępności kredytu dla Kowalskiego oraz apelowali o stworzenie przez Państwo mechanizmów ułatwiających, a nie utrudniających zakup pierwszego mieszkania przez młode małżeństwa. Robert Dobrzycki, Partner Zarządzający w firmie Panattoni Europe wskazywał, że kryzys odbija się także na działalności prężnie dotąd rozwijających się deweloperów przemysłowych: Wszelkie procesy obserwowalne na rynku mieszkaniowym w tym roku, mają swoje bezpośrednie przełożenie na rynek komercyjny, zarówno od strony finansowania, jak i popytu. Popyt na powierzchnię magazynową słabnie, decyzje są powstrzymywane. Wtórował mu Paweł Sapek z SEGRO, chociaż w tej wypowiedzi pojawiły się wreszcie długo wyczekiwane na debacie wątki optymistyczne. W kontekście ogólnej recesji Polska ma na szczęście ważny amortyzator, jakim jest rozwój infrastruktury. Firmy budowlane będą miały w najbliższych latach zajęcie, a to może pociągnąć za sobą inne sektory rynku stwierdził Sapek. Nie inaczej rzecz przedstawia się w segmencie powierzchni biurowych, o czym przekonywał Jarosław Zagórski z Ghelamco: Obecny kryzys na rynku nieruchomości ma inne podłoże niż inne tego typu zachwiania. Warto zauważyć, że nie doszło do załamania popytu, że najemców jest mniej niż do tej pory. Najemcami są jednak głównie międzynarodowe koncerny, a ich zachowanie w Polsce jest pochodną dyrektyw otrzymywanych z centrali, z USA, z Europy zachodniej więc krajów, które są pogrążone w recesji. Ich zachowania są więc prewencyjne Zagórski zwracał też uwagę na to, że rynek biurowy był ostatnimi czasy przeszacowany: Apogeum na rynku biurowym trwało do trzeciego kwartału tego roku. Utrzymywał się hurraoptymizm, było wielu najemców, zawierano rekordowe transakcje. To jest podłoże tego kryzysu. Zapraszamy do lektury wypowiedzi uczestników debaty. Wierzymy, że Czytelnicy RNW znajdą tam wiele interesujących dla siebie wątków. Opr. Red

2 Krzysztof Czerkas BRE Bank Hipoteczny S.A. Moderator debaty Wydaje się, że Polska nie będzie oazą spokoju na światowych rynkach. Dzisiaj przy stole spotkali się deweloperzy, pracownicy wielkich firm konsultingowych, padło sporo ciekawych pomysłów, natomiast niestety mimo zaproszenia nie przybył żaden reprezentant sfery polityki. Ciągle trzeba będzie apelować o bardziej zintensyfikowane działania posłów i senatorów. Kluczem do przywrócenia płynności w branży rzeczywiście jest finansowanie, natomiast bardzo dużo zależy od tego, by nieruchomości przestały się źle kojarzyć zarówno w instytucjach nadzoru bankowego, jak i wśród audytorów i firm ratingowych. Nigdy jednak czasy frontalnego liberalizmu w odniesieniu do kredytów bankowych nie powrócą. Na pewno jednak banki przetrwają ten trudny czas. Zbigniew Malisz Polski Związek Firm Deweloperskich Z powodu powstrzymywania się deweloperów mieszkaniowych od rozpoczynania nowych projektów, polskiej gospodarce zabraknie mld złotych. Kupno mieszkania zawsze wiąże się z pewnymi pracami budowlanymi, wykończeniowymi, meblarskimi itp. Branża deweloperska jest bardzo źle postrzegana przez ogół społeczeństwa. Dobrze byłoby stworzyć szerszy front dla propagowania pewnych rozwiązań, co pozwoliłoby na utrzymanie produkcji mieszkań na odpowiednim poziomie. Dzięki temu zdołalibyśmy uniknąć odpływu środków z sektora deweloperskiego. Przejawiamy w tym temacie pewne inicjatywy, posiadamy deklarowane wsparcie Związku Banków Polskich i wierzymy, że uda się po jakimś czasie znormalizować kondycję rynku nieruchomości w Polsce. Nie musi więc cała ta sytuacja wyglądać tak źle, jak niektórzy to przewidują, natomiast potrzebne są pewne rozwiązania i regulacje już dzisiaj, żeby ten spadek koniunktury złagodzić. RNW pyta uczestników debaty: DEWELOPERZY MIESZKANIOWI 1. Jakie rozwiązanie finansowe oferują firmy systemu bankowego w obecnej sytuacji na rynku? 2. Z jakich form finansowych poza kredytami bankowymi mają możliwość korzystania również deweloperzy mieszkaniowi? Andrzej Podgórski Polnord Ad. 1 Banki oferowały dotąd: kredyty rewolvingowe, odnawialne uruchamiane w tempie wpłat klientów. Brak tych wpłat zmusza dewelopera do zwiększenia środków własnych; kredyty w systemie zamkniętego finansowania, obecnie z coraz wyższym poziomem przedsprzedaży (od 10% do 30%). Ponieważ klient nie kupuje już dziury w ziemi, tylko konkretne mieszkanie, a koszty wybudowania stanu surowego, zamkniętego stanowią ok. 60%-65% kosztów, de facto udział własny dewelopera zwiększa się do poziomu sięgającego 50% nakładów. Ad. 2 Na rynkach zagranicznych, np. w Rosji, Polnord korzysta z finansowania korporacyjnego w formie np. krótkoterminowych obligacji zerokuponowych. W Polsce, o ile mi wiadomo, zdarza się współfinansowanie projektów mieszkaniowych przez fundusze typu real estate, ale prawie zawsze alimentowane kredytem. Danuta Rybarczyk ABM Invest Ad. 1 Kryzys na międzynarodowym rynku finansowym wpłynął na warunki uzyskania jak też oprocentowanie kredytów i to nie tylko dla firm deweloperskich. Wiele osób zadaje sobie pytanie: Czy na rynku polskim mamy już kryzys? Należałoby sobie i innym przypomnieć, że w języku ekonomii kryzys oznacza nagłe, dramatyczne załamanie gospodarki, przeważnie związane z recesją, czyli stanem gdzie PKB zamiast rosnąć maleje. W polskiej gospodarce jak informują nas specjaliści nie mamy przypadku nagłego załamania w sektorze finansowym, ani też w realnej gospodarce. Nawet najwięksi pesymiści nie mówią jeszcze o recesji, mówią jedynie o spowolnieniu. A skoro nie ma załamania gospodarki, skoro nie występują takie prognozy, to zaczynamy zastanawiać się skąd i dlaczego nastąpiło nagłe, praktycznie restrykcyjne podejście systemu bankowego do udzielania finansowania deweloperom mieszkaniowym. W ostatnich dwóch-trzech miesiącach trudno jest powiedzieć, że system bankowy oferuje firmom deweloperskim partnerskie rozwiązania finansowanie. Obecny stan to przeciągające się procedury rozpatrywania wniosków, wyższe prowizje za udzielenie kredytu, nadal wysokie oprocentowanie, wykluczające się i bardzo często niemożliwe do spełnienia na początku wymogi w zakresie stawianych do spełnienia warunków. Banki nie reagują odpowiednio na fakt, że w obecnej sytuacji rynkowej klient dziury w ziemi nie kupi. Stawianie przez banki wymogu wykazania się na etapie zawierania umowy kredytu przedsprzedażą na poziomie 20% powierzchni lub lokali jest praktycznie warunkiem niemożliwym do spełnienia. A skoro ten warunek jest warunkiem podstawowym, od którego odstępstwa czy złagodzenia system bankowy nie przewiduje, to w obecnej sytuacji rynkowej można powiedzieć, że system bankowy deweloperom mieszkaniowym nie oferuje finansowania. Obecna sytuacja dotyczy zarówno tych, którzy ubiegają się o uzyskanie finansowania jak też tych, którzy wcześniej to finansowanie uzyskali. Zaostrzanie polityki kredytowej w konsekwencji wpływa na obniżenie niskiego w Polsce wskaźnika dostępności mieszkań, na wyższy koszt kredytu, który już w niedługim czasie może okazać się niemożliwy do sfinansowania z założonej marży, a co za tym idzie wpływa negatywnie na możliwość ewentualnej obniżki ceny mieszkania. Ad. 2 W obecnej sytuacji rynkowej wiodącą rolę finansowania realizacji inwestycji mieszkaniowych powinno pełnić finansowanie bankowe (kredyt). Wymogi, jakie banki powinny stawiać deweloperowi w obecnej sytuacji, przy udzielaniu finansowania to: wykazanie się własnością nieruchomości; hipoteki tej/-ych nieruchomości całkowicie wolne od obciążeń; ostatecznie prawomocna decyzje na realizację inwestycji; kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do zrealizowania inwestycji; zagwarantowane (promesami lub w formie parafowanych umów) zawarcie umów na realizację inwestycji z firmami legitymującymi się właściwym doświadczeniem w realizacji podobnych inwestycji; Wykazanie się przedsprzedażą przed rozpoczęciem realizacji w obecnej sytuacji rynkowej mogłoby i powinno być jedynie warunkiem dodatkowym branym pod uwagę do ewentualnego obniżenia marży. Forma finansowania inwestycji wpłatami klientów obecnie, praktycznie nie jest możliwa do zrealizowania, stąd przy braku finansowania kredytem bankowym występuje jeszcze możliwość mezzaning finance. Korzystanie z tego przejściowego finansowania kapitałem prywatnym przy wydłużającym się okresie sprzedaży pozwoli deweloperowi na zachowania płynności finansowej. Należy jednak zauważyć, że to alternatywne wspomożenie finansowania jest źródłem droższym od finansowania kredytem i dlatego deweloperzy podejmują decyzję o pozyskanie tego źródła praktycznie w sytuacjach bardzo trudnych. Stabilny system bankowy, zmiana z restrykcyjnego na konstruktywne nastawienie banków do udzielania kredytów, wsparcie państwa w inwestycjach, zmiany w prawie w tym w zakresie ochrony praw lokatorów jak też objęcie singli systemem dopłat do odsetek będą miały wpływ na sytuację sektora budowlanego, który był do tej pory i nadal może być siłą napędową gospodarki. Podcinanie kolejnej tak istotnej gałęzi gospodarki może być dla niej szkodliwe a negatywne skutki trudne do odrobienia w krótkiej perspektywie. DEWELOPERZY KOMERCYJNI powierzchnie biurowe 1. Dwa ostatnie lata cechował prężny rozkwit rynku biurowego. Z czego wynika ostatnie spowolnienie? Czy to tylko echa kryzysu, czy też przeszacowanie i nadpodaż? 2. Najemcy reprezentują zwykle międzynarodowe koncerny z siedzibami w krajach ogarniętych recesją. Czy dają się zauważyć podejmowane przez te firmy działania prewencyjne? Jarosław Zagórski Ghelamco Poland Ad. 1 Lata 2006 i 2007 rzeczywiście były doskonałym okresem dla rynku nie ruchomości komercyjnych. W tamtym czasie oddawano rocznie około 400 tys. mkw. powierzchni biurowych, które w większości wynajmowane były przed zakończeniem inwestycji. W drugiej połowie tego roku, na skutek zmian makroekonomicznych, rynek zwolnił, chociaż nadal można uznać 2008, za rok dobry rok, zarówno pod względem oddanej jak i wynajętej powierzchni. Nie można mówić o nadpodaży, czy przeszacowaniu, ponieważ Polska znacznie odstaje od standardów Europy Zachodniej, nadal brakuje nowoczesnych powierzchni biurowych. Małe nasycenie rynku w połączeniu z niskim vacancy rate dla przykładu w centrum Warszawy to około 3 % pozwala sądzić, że w momencie uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych, sektor nieruchomości biurowych w Polsce ma optymistyczne perspektywy. Analizując jednak obecną sytuację należy zauważyć, że na pewien czas nastąpi obniżenie zarówno popytu, jak i podaży. W sytuacji, gdy najemcy odkładają na później decyzje o zmianie siedziby lub rezygnują zupełnie z przeprowadzki, spada liczba zawieranych umów najmu. Wstrzymanie części inwestycji spowoduje, że pewna ilość powierzchni biurowej nie zostanie dostarczona na rynek w przewidywanym okresie. Paradoksalnie, zmniejszenie podaży i osłabienie popytu może mieć pozytywny wpływ na okres, który nastąpi po ustabilizowaniu się rynku. Bowiem zostanie zachowana równowaga pomiędzy liczbą oferowanych inwestycji a potrzebami najemców. Ad. 2 Przyglądając się rynkowi nieruchomości biurowych można stwierdzić, że działania międzynarodowych koncernów w obliczu recesji dzielą się na trzy grupy. Do pierwszej należą firmy, które wycofały się z rozmów z developerami oraz agencjami i odłożyły decyzje o zmianie siedziby na czas nieokreślony. W drugiej grupie są firmy, które postanowiły przeczekać najcięższy okres i wstrzymały na jakiś czas wcześniej podjęte decyzje o przeprowadzce.. Informacje z rynku wskazują, że taki okres wyczekiwania i ponownej oceny sytuacji potrwa zapewne do połowy 2009 roku. Ostatnia grupa to firm, które nie zastosowały radykalnych środków i podpisały umowy najmu zmniejszając jednak, czasami dość znacznie, pierwotnie zakładaną powierzchnię biura. W większości były to firmy niejako zmuszone do zmiany siedziby w wyniku zakończenia umów leasingowych, zwiększenia liczby pracowników, czy też fuzji

3 Piotr Michalski Grupa Buma Ad. 1 Dwa ostatnie lata cechował prężny i dynamiczny rozkwit w zakresie rynku najmu jak i sprzedaży nieruchomości. W Krakowie widoczna była hossa na rynku przestrzeni biurowych. W ostatnim okresie na rynku deweloperskim można zauważyć pewne spowolnienie i zastój. Taka sytuacja wynika z faktu, że cała gospodarka to system naczyń powiązanych. Kryzys odczuwają wszystkie sektory. Spowolnienie wzrostu gospodarczego widoczne jest na przykład w branży motoryzacyjnej czy finansowej. Powierzchnie biurowe to jedno z narzędzi pracy, dlatego pewne echa kryzysu odbijają się również na branży deweloperskiej. Ad. 2 Dużą część najemców reprezentuje zwykle międzynarodowe koncerny z siedzibami w krajach ogarniętych recesją. Rynki najmu spowalniają w wyniku kryzysu na rynkach kredytowych. Niektóre z firm zaczynają podejmować działania prewencyjne, poprzez odłożenie decyzji o relokacji firmy lub jej dalszym rozwoju. Grzegorz Iwański Echo Investment Ad. 1 Oczywiście kryzys jest głównym powodem ochłodzenia sytuacji na rynku biurowym. Firmy przejawiają dużo większą ostrożność zarówno w doborze lokalizacji, jak i wielkości wynajmowanej powierzchni. Coraz częściej też wstrzymują decyzje o ekspansji. W obliczu kryzysu większość firm liczy się też z redukcją etatów, co w prosty sposób przekłada się na obniżenie zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Z rynku docierają sygnały mówiące o próbach renegocjowania warunków najmu, ale dotyczy to przede wszystkim powierzchni w starszych i słabiej zlokalizowanych projektach. Obecnie obserwujemy zachowania rynkowe charakterystyczne dla okresu recesji. Jednak Polska jest, i prawdopodobnie nadal będzie, krajem, w którym załamanie gospodarcze nie będzie aż tak dotkliwe jak w innych państwach Europy. Świadczą o tym nie tylko prognozy analityków, ale też zgodne z nimi, nastawienie naszych klientów. Ciągle obserwujemy duże zainteresowanie nowoczesnymi, dobrze zlokalizowanymi projektami biurowymi, prowadzone są zaawansowane rozmowy i, wreszcie, podpisywane znaczące umowy najmu. Nie słabnie tempo wynajmu takich projektów jak Malta Office Park w Poznaniu, czy Park Postępu na warszawskim Mokotowie. W kryzysie, paradoksalnie, wzrasta zainteresowanie najlepszymi projektami. To dlatego, że firmy starają się minimalizować ryzyko i kierują swoją uwagę wyłącznie ku pewnym, gwarantowanym inwestycjom. DEWELOPERZY KOMERCYJNI powierzchnia magazynowa 1. Czy na rynku powierzchni magazynowych również dają się odczuć echa kryzysu finansowego? W jaki sposób przekłada się on na działalność Państwa firmy? 2. Najemcy reprezentują zwykle międzynarodowe koncerny z siedzibami w krajach ogarniętych recesją. Czy dają się zauważyć podejmowane przez te firmy działania prewencyjne? Krzysztof Jaśkiewicz PINNACLE Ad. 1 Pinnacle Poland nie odczuwa negatywnych konsekwencji obecnego kryzysu finansowego. Wręcz przeciwnie, dzięki wsparciu silnego międzynarodowego inwestora i stabilnemu finansowaniu Pinnacle Poland pomyślnie sfinalizowała zakup jednego z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, parku logistycznego we Mszczonowie. Posiadanie w swoim portfolio parku w Mszczonowie o powierzchni 94 tys. mkw. oferującym możliwość dobudowania kolejnych 200 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz parku logistyczno magazynowego w Poznaniu o całkowitej powierzchni 176 tys. mkw. uczyniło z Pinnacle w ciągu zaledwie kilku miesięcy jednym z wiodących graczy na polskim rynku magazynowym dysponującym prawie 100 tys. mkw. powierzchni dostępnej od zaraz, a dalszym etapie możliwość rozbudowy parków o ponad 300 tys. mkw. powierzchni magazynowej. W odróżnieniu od innych deweloperów, Pinnacle nie obawia się inwestycji spekulacyjnych, w związku, z czym już w chwili obecnej dostarczamy na rynek nowe projekty z powierzchnią magazynową dostępną natychmiast. Taka strategia działania powoduje, iż wszelkie decyzje odnoszące się do rozbudowy naszych parków podejmowane są również teraz, w momencie kiedy inni raczej wstrzymuje się z rozpoczynaniem jakichkolwiek nowych inwestycji, promując projekty rozpoczęte już kilka miesięcy temu. Na polski rynek magazynowy patrzymy długookresowo i wkrótce przedstawimy kolejne projekty logistyczno magazynowe. Oceniając natomiast skutki kryzysu finansowego dla rynku powierzchni maga zynowych nie przeceniałbym jego wartości. Cały czas słyszymy o kryzysie finansowym, natomiast tak naprawdę ciągle jeszcze nie mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym. Przewidywane PKB na 2009 rok, w ocenach różnych ekspertów, waha się w granicach 3-4%, co wciąż jest dosyć dobrym wskaźnikiem. Istotnie, w obecnej sytuacji najemcy potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji o najmie powierzchni magazynowych, ale w zdecydowanej większości sytuacja taka jest wynikiem niepewności bądź ostrożności firm odnośnie podejmowania wiążących decyzji. Ad. 2 Kwestia działań prewencyjnych podejmowanych przez najemców paradoksalnie może być dla branży magazynowej szansą. Wiele, zarówno międzynarodowych jak i krajowych firm, które wcześniej planowały budowę własnych obiektów magazynowo produkcyjnych na skutek trudności związanych z dostępem do zewnętrznych źródeł umożliwiających finansowanie wielomilionowych inwestycji skłania się w tej chwili bardziej ku najmowi powierzchni magazynowych. Wydaje mi się, iż te doraźne rozwiązanie może w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie popytu na rynku powierzchni magazynowych i jego dalszy rozwój. Robert Dobrzycki Panattoni Europe Ad. 1 Kryzys wpłynął na ogólne spowolnienie w branży nieruchomości przemysłowych. Obserwujemy większą ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zarówno po stronie naszych klientów jak i instytucji finansujących. Firmy wstrzymują decyzje dotyczące ekspansji, a instytucje finansowe podchodzą konserwatywnie do kwestii przyznawania kredytów. Te okoliczności wpływają na obniżenie popytu. W Panattoni zweryfikowaliśmy już plany na przyszły rok. Zoptymalizowaliśmy ilość powierzchni dostarczanej na rynek w przyszłym roku. Ad. 2 Zdecydowanie tak. Firmy wykazują większą ostrożność w podejmowaniu decyzji i zobowiązań. Dodatkowo, wiele z nich dość szybko podjęło działania prewencyjne, które wyrażają się przede wszystkim w szukaniu oszczędności. Z naszego punktu widzenia to dobry sygnał, bo swoje plany ekspansji wdrożą w tańszych regionach, np. przenosząc produkcję do Europy Środowej, w tym do Polski. Paweł Sapek Segro Ad. 1 Branża deweloperska odczuwa kryzys finansowy z trzech stron: po pierwsze załamanie rynku finansowego spowodowało wzrost ceny pieniądza i bardzo trudny dostęp do nowych kredytów, po drugie klienci zrewidowali i opóźnili swoje plany inwestycyjne co mocno osłabia popyt na rynku, a po trzecie rynek inwestycyjny w ostatnim półroczu został całkowicie zawieszony co powoduje całkowity brak transakcji sprzedaży i powrotu pieniądza na rynek. Patrząc na rynek magazynowy z perspektywy ostatnich dwóch lat i biorąc po uwagę powyższe fakty, jestem pewny, że rok 2009 będzie bardzo trudny dla wielu firm działających na tym rynku. Większość firm deweloperskich zrewiduje swoje plany inwestycyjne, a decyzje o rozpoczęciu projektów będą podejmowane dużo bardziej ostrożnie. Ad. 2 Większość firm planujących nowe inwestycje zostało zaskoczonych skalą i tempem wzrostu kryzysu w Europie. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami oraz potencjalnymi najemcami i wiemy, że w wielu przypadkach budżety na rok 2009 zostały zaakceptowane bez zmian, ale decyzje o rozpoczęciu inwestycji lub nawiązaniu współpracy z deweloperem zostały odłożone na 2 i 3 kwartał Aktualnie na rynku jest dużo niewiadomych i firmy czekają aż opadnie kurz, a decyzje rynkowe będą bardziej racjonalne. Jednocześnie daje się zaobserwować nowe źródło popytu na rynku. Są to firmy, które planowały własne inwestycje magazynowe, a przy aktualnej sytuacji na rynku finansowym zdecydowały się zweryfikować swoje podejście do inwestycji i zamierzają wynajmować powierzchnie magazynowe od dewelopera w przyszłym roku mogą to być największe transakcje na rynku. RETAIL 1. Czy rynek retailowy w Polsce jest już przesycony? Czy jest jeszcze miejsce dla nowych obiektów handlowych? 2. Najemcy reprezentują zwykle międzynarodowe koncerny z siedzibami w krajach ogarniętych recesją. Czy dają się zauważyć podejmowane przez te firmy działania prewencyjne? Ireneusz Kazimierczyk Świtalski & Synowie spółka akcyjna S.K.A. Ad. 1 Rynek nieruchomości komercyjnych w wielkich miastach staje się juz powoli nasycony, a ich mieszkańcy przyzwyczaili się do obecności galerii handlowych niemal na każdym kroku. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w małych miastach. Tam potrzeba powstawania takich obiektów rośnie, a wynika ona głównie z rosnących możliwości zakupowych

4 lokalnych społeczności. Odpowiadając na te oczekiwania i tendencje panujące na rynku nasze inwestycje lokujemy w miastach powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Nasz plan zakłada budowę około 90 mini-centrów handlowych w ciągu pięciu lat. W galeriach o wielkości od 2 tys. mkw poza sklepami wielkopowierzchniowymi znajdą się apteki, butiki z odzieżą i obuwiem, kawiarnie, restauracje i firmy lokalnych przedsiębiorców. Staramy się w taki sposób dobierać najemców, by sprostać oczekiwaniom lokalnego rynku, na którym inwestujemy. 6 grudnia zostało otwarte nasze pierwsze minicentrum handlowe pod nazwą Galeria S w Świdniku. Mimo faktu, że w bezpośrednim sąsiedztwie galerii znajduje się inny obiekt handlowy na otwarcie przybyły tysiące świdniczan z dziećmi. Mamy nadzieję, że nasze kolejne projekty spotkają się z podobnym entuzjazmem. Warto także zauważyć pozytywny trend wpisywania się nowych obiektów komercyjnych w istniejącą przestrzeń publiczną danego miasta. Cechą charakterystyczną działalności naszej firmy jest rewitalizacja i odnowa miejsc, w których inwestujemy. Przykładem może być budowa centrum handlowo-mieszkalnego w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie). Jego stylistyka będzie nawiązywała do dawnej mleczarni, wybudowanej w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Obiekt znajdzie się w centrum miasta i wpisze się w jego ogólny plan architektoniczny. Partnerem strategicznym naszych projektów jest sieć sklepów Biedronka. Zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku, sieci dyskontowe będą się cieszyły rosnącym zainteresowaniem. Poza tym wśród najemców, z którymi nawiązujemy współpracę znajdują się także lokalne firmy handlowe z polskim kapitałem, dlatego nie zauważamy w tej grupie naszych partnerów podejmowania działań prewencyjnych. Nasza firma nie tylko buduje i komercjalizuje powierzchnie handlowe, ale także prowadzi ich sprzedaż. W dobie kryzysu inwestycja w nieruchomości komercyjne jest naszym zdaniem najlepszą lokatą, ponieważ takie inwestycje same na siebie zarabiają i gwarantują stały dochód. Andrzej Bartnicki Rank Progress SA Ad. 1 Naszym zdaniem retail parki, szczególnie w mniejszych miejscowościach, mają przed sobą bardziej obiecującą przyszłość niż galerie handlowe. Uważamy, że jest jeszcze sporo miejsca dla tego typu obiektów. Nie są one tak drogie w budowie jak typowe galerie, czas ich realizacji jest krótszy, a dzięki mniejszym kosztom budowy możemy proponować najemcom niższe, atrakcyjne czynsze. W mijającym roku oddaliśmy do użytku Park Handlowy EDEN w Zgorzelcu, o powierzchni niespełna 10 tys. mkw. Jest on zlokalizowany tuż obok zrealizowanego przez nas wspólnie z Carrefour Centrum Handlowego Galeria Słowiańska. Warto dodać, że trzydziestotysięczny Zgorzelec jest mocno nasycony wielkopowierzchniowymi centrami handlowymi a mimo tego nie mieliśmy kłopotów z komercjalizacją, zaś obecnie EDEN nie ma problemów z osiąganiem założonych obrotów. Dwukrotnie większy obiekt realizujemy obecnie w Kłodzku. Galeria Twierdza Kłodzko pomieści market budowlany Leroy Merlin, spożywczy Carerefour i właściwą galerię handlową ze sklepami dobrych marek, restauracjami i kawiarniami. Niedawno wygraliśmy przetarg na kupno działki sąsiadującej z naszą inwestycją już planujemy rozbudowę. W nowej części będzie także wielosalowe kino Helios i kolejne sklepy. Ad. 2 Takie działania dają się zauważyć także w przypadku naszych rodzimych firm. Rank Progress stoi w tej chwili przed jednym z największych programów inwestycyjnych w dziejach firmy i tym samym przed największym wyzwaniem. Tymczasem okazuje się, że sporo obecnych i przyszłych partnerów biznesowych, zainteresowanych tymi inwestycjami, zaczyna ograniczać ekspansję i weryfikować własne plany i zamierzenia. Rozmawiamy o możliwościach partycypacji w kosztach wykończenia lokali, wysokości stawek czynszowych itp. Sporadycznie mamy do czynienia z wycofywaniem się z już podpisanych umów. Skala tych problemów nie jest wielka, ale poważnie przygotowujemy się do ich przezwyciężania. Grzegorz Iwański Echo Investment Ad. 1 Oczywiście, nadal jest miejsce dla nowych projektów handlowych. W tym sektorze rynku nieruchomości, podobnie jak w innych, następuje wymiana pokoleń. Po prostu centra handlowe wybudowane kilka, czy kilkanaście lat temu po prostu się zestarzały, zużyły moralnie i dziś nie mogą już zaoferować niczego atrakcyjnego coraz bardziej wymagającym klientom. To ciągły proces, którego tempo w ostatnich latach, głównie dzięki wzrostowi gospodarczemu, uległo znacznemu przyspieszeniu. Zresztą określenie obiekt handlowy to zbyt wąskie i również już przestarzałe pojęcie. Dziś prawdopodobieństwo powstania blaszaka jakiś dziesiątki wybudowano w czasie ostatniej dekady jest minimalne, natomiast nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt w centrum miasta ma szansę nie tylko na realizację, ale też na duży sukces komercyjny. Szczególnie w dobie hamującej gospodarki zarówno potencjalni najemcy, jak i final users będą kierowali swoją uwagę w stronę największych i najlepszych projektów. Tu również mamy paradoks kryzysu i ten sam prosty mechanizm: im słabszy rynek, im większe ograniczenie ekspansji, tym większa determinacja do lokalizowania swoich placówek w dużych projektach. Pojawia się jeszcze jeden czynnik wzmacniający pozycję największych projektów: najemcy lokalni, którzy bardzo aktywnie starają się zaistnieć w tych obiektach i stanowią realną konkurencję nawet dla dużych i silnych marek sieciowych. Przykładem mogą być dwa centra realizowane przez Echo: Arena w Słupsku wynajęta w całości na rok przed rozpoczęciem realizacji i rozbudowywana Galeria Echo w Kielcach, gdzie tempo wynajmu i zainteresowanie najemców wydaje się być odwrotnie proporcjonalne do pogarszających się wskaźników koniunktury gospodarczej. SEKTOR BANKOWY 1. Jakie działania należy przedsięwziąć, by przywrócić płynność finansową na rynku nieruchomości w Polsce? 2. Czy regulacje instytucji nadzoru finansowego nie są zbyt daleko idące? Czy możemy spodziewać się dalszego zaostrzenia procedur udzielania kredytów? Bolesław Meluch Doradca Prezesa Związku Banków Polskich Ad. 1 Moim zdaniem należałoby rozpocząć od oceny tego, co już się zdarzyło i co może się zdarzyć. Należy wziąć pod uwagę naszą specyfikę: polega ona na tym, iż ograniczony został dostęp polskiego sektora finansowego do kapitału. Ten kapitał to przede wszystkim depozyty, ale także zasilanie się banków, w większości, przez różnego rodzaju linie kredytowe otwarte w bankach matkach. Dzisiaj rządy różnych krajów kierują olbrzymie sumy na podtrzymanie płynności w bankach tych krajów, ale jednocześnie zastrzegają sobie, iż te pieniądze muszą być wykorzystane w ich krajach. Tym samym polskie banki nie mają już takiego dostępu jak wcześniej. Brak dostępu do tych środków powoduje, iż banki bardzo ostrożnie podchodzą do kredytowania. Można powiedzieć, iż nie ma problemu z bieżącą płynnością. Narodowy Bank Polski wspólnie ze Związkiem Polskim wprowadził instrumenty, które pozwalają zawierać transakcje międzybankowe. Problem w tym, iż na rynku nie ma średnio i długoterminowych instrumentów, które pozwałaby bankom refinansować portfele hipoteczne, a tym samym zwiększać akcję kredytową, zarówno dla deweloperów jak i osób prywatnych. Specjalny zespół w Związku Banków Polskich pracuje nad projektem nowej ustawy o listach zastawnych, które właśnie mogą przyczynić się do pozyskiwania średnio i długoterminowego kapitału. Liczymy, iż także regulatorzy i nadzór wesprą nasze prace, tak aby stworzyć bankom możliwość pozyskiwania kapitału, a polskim inwestorom instytucjonalnym warunki do właściwego inwestowania. Ad. 2 Dzisiaj obowiązujące regulacje nie stanowią ograniczenia do działalności kredytowej. Jakie będą przyszłe rozwiązania, w tym zwłaszcza już opublikowana, ale będąca jeszcze przedmiotem konsultacji, Rekomendacja T, to jeszcze nie jest takie pewne. Można mieć nadzieję, iż nadzór ma na uwadze, iż nazbyt restrykcyjne przepisy mogą bardzo znacznie ograniczyć dostęp do kredytów, a tym samym może to negatywnie wpływać na rozwój rynku. Wszystkich musi obowiązywać zasada zawarta jest w materiałach Komisji Europejskiej w Białej Księdze Integracji Rynków Hipotecznych: odpowiedzialne kredytowanie i odpowiedzialne zaciąganie kredytów. Widać w propozycjach rekomendacji, iż polski nadzór wyznaje tę zasadę. Natomiast można teraz mieć wrażenie, iż postawione warunki oceny zdolności kredytowej w tzw. stress testach mogą wpłynąć na wyeliminowanie dużej liczby klientów, którzy nie będą mogli spełnić tych wymagań: na przykład podniesienia raty kredytu w przypadku podwyższenia stopy procentowej o 4%. Na pewno należy wprowadzić odpowiednie standardy badania zdolności kredytowej, ale należy mieć na uwadze dzisiejszy poziom cen nieruchomości, poziom mocno wygórowany w stosunku do naszych dochodów, a tym samym ograniczoną zdolność kredytową przeciętnej polskiej rodziny. I tu należałoby wspierać budownictwo czynszowe, ponieważ już nikt nie mówi głośno o *amerykańskich marzeniach*, one się jednak nie sprawdziły. Jerzy Tofil PEKAO Bank Hipoteczny S.A. Ad. 1 Kryzys finansowy i obawy przed kryzysem gospodarczym wywołały poważne zmiany na rynku finansowania nieruchomości. Rosnąca cena pieniądza spowodowała wzrost kosztów refinansowania portfeli kredytów hipotecznych. Obawy przed spowolnieniem gospodarczym w Polsce zniechęciły sektor bankowy do kontynuowania agresywnej sprzedaży nowych kredytów. Te dwa czynniki obniżyły opłacalność biznesu hipotecznego. Większość banków podniosła wymagania wobec kredytobiorców i ceny kredytów, wychodząc z założenia, że nowy portfel kredytowy powinien odzwierciedlać koszt pozyskania pieniądza i rosnące ryzyko rynkowe. To odbiło się negatywnie na płynności rynku nieruchomości, bowiem jego rozwój jest limitowany przez dostępność kredytu. W segmencie nieruchomości mieszkaniowych widać już pierwsze oznaki korekty cen w dół i poważny spadek ilości zawieranych transakcji. W segmencie nieruchomości komercyjnych od końca 3 kwartału br widać spowolnienie. Dalsze losy rynku nieruchomości są uzależnione od postawy banków. Ta zaś będzie kształtowana przez opłacalność finansowania nieruchomości i zalecenia KNF. Aby biznes hipoteczny był opłacalny, konieczne jest obniżenie kosztów refinansowania portfeli hipotecznych

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY FINANSE l ZARZĄDZANIE l STRATEGIE MSP Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw v 7 Debata MSP Faktoring w firmie v 4 Musimy wykorzystać potencjał infrastruktury rozmowa z Arturem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku PUBLICEWICZ O ryzyku GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH DUMA O EMOCJACH nr 1 2008 abc inwestowania Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu Tylko u nas: Rynek nieruchomości bez tajemnic BPH TFI Fundujemy marzenia

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona GŁÓWNE WNIOSKI z V Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowowschodniej, Warszawa, 4-5 Grudnia 2008r. Nie stać nas na tracenie czasu. Uczestnicy rynku, banki, deweloperzy, regulatorzy,

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych residential advisors CMS_LawTax_Negative_from101.eps Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce Spis treści 3 Mieszkania czynszowe w Polsce szansa dla

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo