Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie"

Transkrypt

1 Jak Wołoską budowano - str. 3 Ekonomia chaosu urbanizacyjnego - str at Supersamu - str. 8 ISSN Centrum Handowe Targi Gaeria Kupców z pacu Defiad W dniach od 25 do 27 maja w hai Warszawianki przy u. Puławskiej 101 (Meriniego 2) odbędą się targi Medycyny Naturanej i Kosmetyki. Można będzie skorzystać z porad, diagnozy irydoogów, kręgarzy, bioenergoterapeutów, zakupić kosmetyki i zdrową żywność. zaprasza swoich stałych Kientów do Centrum Handowego LAND. pon. - pt sob niedz Stacja metra Służew Dostępne są boksy handowe Rok XIX nr 19 (775) 24 MAJA Bezpłatnie ZUS III Oddział ZUS w Warszawie zaprasza na Dzień Otwarty da Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w środę, 30 maja w siedzibie Oddziału przy u. Czerniakowskiej 16. Tego dnia na Sai Obsługi Kientów zorganizowane zostaną stanowiska eksperckie, przy których zainteresowane osoby będą mogły otrzymać szereg informacji niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu Osób Niepełnosprawnych. Zbadaj słuch za darmo! Wszystkie osoby mające trudności ze słyszeniem mogą teraz bezpłatnie zbadać słuch i skorzystać z porady specjaisty protetyka słuchu w gabinecie firmy Fonikon, który mieści się przy u. Dąbrowskiego 16 (róg Bałuckiego). Firma oferuje nowoczesne aparaty słuchowe duńskiej firmy Oticon, która od ponad 100 at opracowuje zaawansowane rozwiązania da osób niedosłyszących. Rejestracja teefoniczna: Godziny otwarcia: pon.- pt Fonikon jest Firmą Godną Zaufania. Zapraszamy! Komunikacja na EURO 31 maja o godz w Warszawskim Domu Technika NOT przy u. Czackiego 3/5 saa E, II piętro odbędzie się forum dyskusyjne na temat: Zasady obsługi komunikacyjnej UEFA EURO Temat przedstawi mgr inż. Mieczysław Reksnis. Wstęp wony Koncerty Koło Muzyki Dawnej Stowarzyszenia Poskich Artystów Muzyków prezentuje w dniach 27 maja oraz 3 i 24 czerwca w kościee Ofiarowania Pańskiego przy u. Stryjeńskich 21 muzykę od średniowiecza do baroku, w wykonaniu zespołów specjaizujących się w interpretacji muzyki dawnej. Początek wszystkich koncertów o godzinie 19.00, wstęp wony. Jak poepszyć warunki życia na Ursynowie W kwietniu 2011 r. międzynarodowe konsorcjum, złożone z jednostek badawczych i samorządowych z Poski, Niemiec, Czech, Słowacji i Słowenii rozpoczęło reaizację projektu ReNewTown Nowe postsocjaistyczne miasto: konkurencyjne i atrakcyjne. Projekt finansowany jest w ramach programu Centra Europe, który finansuje inicjatywy poprawy innowacyjności, dostępności i konkurencyjności miast i regionów, reaizowane we współpracy między krajami Europy Środkowej. ReNewTown ma na ceu znaezienie najepszych rozwiązań poepszenia warunków życia mieszkańców i ożywiania gospodarczego obszarów miast wybudowanych w atach Reaizacji tego ceu służą, finansowane w ramach projektu, inwestycje piotażowe w Krakowie, Pradze, Hnuście i Veenje oraz badania ankietowe prowadzone na osiedach mieszkaniowych wybudowanych w okrasie socjaistycznym. W Posce badania ankietowe przeprowadzono na przełomie października i istopada 2011 r. na warszawskim Ursynowie i w krakowskiej Nowej Hucie. Za organizacje badań odpowiedziany był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Ankiety i wywiady badawcze przeprowadzono z trzema grupami respondentów: mieszkańcami, ekspertami (architekci, urbaniści, samorządowcy) oraz przedsiębiorcami. dokończenie na stronie 4 Gaeria Ucznia W niedzieę, 27 maja o godz nastąpi otwarcie wystawy jubieuszowej 15 at Gaerii Ucznia. Prace wystawiają: Anna Brzezik, Danuta Czarnecka, dokończenie na stronie 6

2 2 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa,, 26 maja, sobota, g otwarcie Tygodnia Równości (Ratusz) wciągniecie tęczowej fagi przed ursynowskim Ratuszem, otwarcie wystawy Obicza Równości, start apikacji na Facebooku Zmierz swoją toerancję 27 maja - niedziea debata nt. osób niepełnosprawnych, show Stand Up Comedy (Ratusz) 28 maja - poniedziałek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Kabaty, debata nt. biedy oraz pokaz fimu Sumdog. Miioner z uicy (Ratusz) 29 maja - wtorek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Natoin, debata nt. e-wykuczenia oraz pokaz fimu Socia Network (Uczenia Vistua) 30 maja - środa - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Imiein, debata nt. mniejszości narodowych oraz pokaz fimu U Pana Boga za piecem (Ratusz) 31 maja - czwartek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Stokłosy, debata nt. LGBT oraz pokaz fimu Kinsey (Ratusz) włączenie tęczowej iuminacji Ratusza 1 czerwca - piątek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Ursynów, debata oraz pokaz fimów grupy Ursynów w komie (Ratusz) Q ueer UW

3 3 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa Jak Wołoską budowano W swej pierwszej kadencji samorząd Mokotowa przejął zadania oświatowe, ae resort oświaty pieniędzy nie dał. Nad ówczesną gminą Mokotów zawisła groźba bankructwa. Burmistrz podał się do dymisji. Wówczas Wiktor Czechowski, zastępca burmistrza, doprowadził do odwrócenia karty. Nieruchomości po upadłych zakładach CEMI kupiło GTC i oddało do użytku biurowce. Podatki od nieruchomości z biurami były wieokrotnie wyższe niż od gruntów z mieszkaniami. Ae infrastruktura komunikacyjna była zaniedbana. Najdłużej, bo od września 1992 r. do grudnia 2006 r. w Zarządzie Mokotowa był Wiktor Czechowski. To on waczył o budowę u. Wołoskiej i innych, zabiegał o środki finansowe na te inwestycje. Prawdopodobnie u. Wołoska wraz ze skrzyżowaniami byłaby już oddana do użytku, ae pewien poityk spowodował odejście Wiktora Czechowskiego z samorządu. Przeszkadzał bowiem poitykowi w prywatnym interesie. Redakcja Południe zwróciła się do Wiktora Czechowskiego aby opowiedział historię, którą współtworzył, historię budowy u. Wołoskiej. Oto ona: Udało nam się na sesję Rady Dzienicy zaprosić z-cę prezydenta m.st. Warszawy Jerzego Lejka, który wtedy odpowiadał za układ komunikacyjny miasta, oraz Tomasza Szawłowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. W świete kamer teewizyjnych dyrektor Dzienicy podpisał z nimi porozumienie o współpracy w ceu stworzenia warunków do rozwoju uic o znaczeniu ponadokanym na Mokotowie. W porozumieniu wymienione były m.in. uice takie jak Wołoska, Komisji Edukacji Narodowej, jeszcze wtedy nieskończona Batorego, Beethovena - ciąg z Racławicką i jeszcze kika innych, których nie pamiętam. Z uicą Wołoską był coraz większy probem. Była to właściwie jednojezdniowa uica o zniszczonej nawierzchni. Jechało się nią jak na wozie z krzywymi kołami. Wokół jej południowego końca, u zbiegu z uicą Marynarską, grunty po upadłym zakładzie CEMI kupiło GTC i zamierzało budować park biznesu oraz gaerię handową. Wzdłuż północnego końca u. Wołoskiej, pomiędzy uicami Rakowiecką i Madaińskiego na zakupionych 17 hektarów gruntów od MPRO firma czają wartość dochodów z metra kwadratowego mieszkania, użytkowanie wieczyste wynosi 3 proc., a nie 1 proc. Biznes generuje podatki, które również zasiały budżet dzienicy. A zatem była to da nas bardzo korzystna sytuacja. Naeżało wspomóc obu inwestorów poprawą układu komunikacyjnego. Jednocześnie udało się nam namówić inwestorów na świadczenia finansowe przy reaizacji tych uic. GTC sfinansowało swój projekt, tj. projekt odcinka dwujezdniowej Wołoskiej od Konstruktorskiej do Marynarskiej, Ekopark sfinansował projekt od u. Rakowieckiej do u. Wiktorskiej. GTC dało również kikanaście miionów; m. in. przebudowało Domaniewską na skrzyżowaniu, zrobiło kładkę nad Wołoską i na szeregu sąsiednich uic. Potem daszą część, czyi samą inwestycję, przejął Zarząd Dróg Miejskich, bo to on za nią odpowiadał. Wiee osób krytykowało, że ta inwestycja jest reaizowana w częściach. Że w pierwszym etapie były dwa odcinki dwujezdniowe, a od Marynarskiej zwężała się jezdnia do jednojezdniowej, potem między Konstruktorską a Wiktorską również. Z naszej strony było to W 1997 abo w 1998 roku Rada Warszawy podjęła uchwałę o rozwoju układu komunikacyjnego drogowego w Warszawie. Ku zaskoczeniu Zarządu Dzienicy Mokotów okazało się, że poza trasą Siekierkowską służby miejskie nie przewidywały na najbiższe pięć at rozwoju dróg o znaczeniu ponadokanym, dróg powiatowych na Mokotowie. Stało się to po ikwidacji gminy Mokotów, która została przekształcona w dzienicę Gminy Warszawa-Centrum. Zarząd Dzienicy nie mógł na to spokojnie przystać. Stąd przy udziae radnych zaczęiśmy prowadzić akcję, aby jednak uice ponadokane były na Mokotowie budowane. Ekopark zamierzała zbudować osiede mieszkaniowe. Oba te kompeksy inwestycyjne były słabo skomunikowane, gdyż ówczesna Wołoska nie nadawała się do przyjęcia zwieokrotnionego ruchu komunikacyjnego generowanego przez panowane inwestycje. Da nas istotne było, żeby w miejscu po CEMI, który był kiedyś największym zakładem pracy na Mokotowie, powstał park biznesu, gdyż dzienica cierpiała z powodu wcześniejszego kryzysu finansowego. Mieiśmy niskie dochody, które nie dawały możiwości reaizacji zadań dzienicowych. Dochody z obiektów biurowych, np. z podatku od nieruchomości, ponad 30-krotnie przekra- działanie z premedytacją, ponieważ doskonae zdawaiśmy sobie sprawę, że jeżei będziemy chciei robić dokumentację na całość tej uicy, to proces inwestycyjny będzie trwał atami. Znałem sprawność miasta, która była nie największa w takich zadaniach. A na uicy Wołoskiej były trzy bardzo trudne skrzyżowania: z uicą Marynarską, z uicą Woronicza i z uicą Racławicką. Nasza strategia sprawdziła się i bardzo szybko udało się wybudować uicę w wersji fragmentarycznej. Późniejsza historia tej uicy pokazała, że mieiśmy całkowitą rację: te dwie jezdnie powstały do roku 2000, a następna część uicy Wołoskiej... projektowanie trwa 12 at. budowę mówi Małgorzata Gajewska, rzecznik ZMID. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonawcę. Na 2013 r. mamy zarezerwowaną kwotę 25 mn zł, a na 2014 r. koejne 73 mn zł. Władze Dzienicy Mokotów od dawna zabiegały o poszerzenie u. Wołoskiej. Notował Andrzej Rogiński W bieżącej kadencji samorzą- Z tego co wiem, projekt wykonywano chyba siedmiokrotnie. Probem poegał generanie na tym, że Urząd m.st. Warszawa miał obrzymie probemy z koordynacją różnych instytucji warszawskich, które odpowiadają za drogi czy mają możiwość wyrażania w tej sprawie swojej opinii. W efekcie ta karuzea zmieniających się opinii nia tych dwóch skrzyżowań, wreszcie budowa ruszy i uica będzie zrobiona. To jest uica niezwyke ważna, musi bowiem odciążyć a. Niepodegłości i u. Puławską. Praktycznie na górnym tarasie Mokotowa te trzy uice obsługują cały ruch w Warszawie na kierunku północ-południe. i uzgodnień połączona z indoencją decydentów doprowadziła do kikunastoetniego opóźnienia w dokończeniu budowy tak potrzebnej da Mokotowa i warszawy uicy. Najtrudniejsze było właśnie uzgodnienie dokumentacji projektowej da skrzyżowań z uicą Racławicką i Odyńca oraz z Woronicza. W pewnym stopniu przyczynii się do tego tramwajarze. Wojny o kształt tych skrzyżowań trwały długo. Najpierw chyba biuro projektowe Stoica pięć razy robiło dokumentację. Dwukrotnie przed rokiem 2010 były już sygnały, że budowa dokończenia u. Wołoskiej zostanie rozpoczęta. W ostatniej chwii znowu okazywało się, że ktoś czegoś nie dopinował czy nie uzgodnił. Mam nadzieję, że teraz, po dwunastu atach projektowa- Teraz w porównaniu z innymi dużymi inwestycjami w Warszawie, przy budowie u. Wołoskiej nie występują probemy z wykupem gruntów i wyburzeniami. A zatem jest łatwiej ją zreaizować. W 2012 r. ma zostać wybrany wykonawca inwestycji, którą będzie reaizować stołeczny Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Kierowcy pojadą nową drogą najpóźniej w 2015 r. Uica Wołoska, to jedna z najważniejszych arterii Mokotowa. Ze wzgędu na duże natężenie ruchu często jednak bywa zakorkowana. Konieczna jest modernizacja tej drogi na odcinku od u. Wiktorskiej do u. Konstruktorskiej. Mamy już projekt przebudowy Wołoskiej, a w utym wystąpiiśmy o pozwoenie na du inwestycja stała się jednym z głównych motywów kampanii zachęcającej nowych mieszkańców do płacenia podatków na Mokotowie. Zarząd Dzienicy zobowiązywał się, że pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone właśnie na przebudowę u. Wołoskiej. Cieszymy się, że nasze starania zakończyły się sukcesem nie ukrywa radości Jacek Dzierżanowski, rzecznik prasowy Dzienicy Mokotów. Poszerzenie uicy Wołoskiej nie tyko poprawi komfort jazdy w tej części Mokotowa, ae także usprawni transport w południowych dzienicach Warszawy. Trzymamy kciuki za ZMID, aby udało im się zreaizować tę trudną inwestycję zgodnie z panem. Warszawa eży na Skarpie W niedzieę, 27 maja 2012 roku, ponad 50 instytucji kutury, od godziny do zmierzchu będzie organizować w stoicy największą miejską majówkę - Majówkę na Skarpie! Będzie to seria wydarzeń: kuturanych, sportowych i społecznych na szaku Skarpy Warszawskiej. Dodatkowo w ramach tego wydarzenia stworzone zostaną strefy piknikowe, na których będzie można odpocząć, pograć w kometkę oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach. Wszystko po to, by ożywić Skarpę Warszawską i wydobyć jej ukryty potencjał! Kub Sportowy Warszawianka bierze czynny udział w tej imprezie. W godzinach od do odbędą się pokazy nowej, dynamicznie się rozwijającej gry zespołowej pod nazwą frisbee oraz tenisa ziemnego w wykonaniu młodzieży sekcji tenisowej Warszawianki, połączone z nauką tych gier da chętnych uczestników. Na skwerze im. Ogi i Andrzeja Małkowskich, przyegającym do terenu kubu (dojście od u. Puławskiej i u. Meriniego), będzie zorganizowany z udziałem Dzienicy Mokotów, w godzinach , piknik na trawie. Będą zabezpieczone eżaki, namioty, mała estrada da występów artystycznych oraz możiwość cateringu w pobiskiej restauracji Portucae. 25 bm. upływa termin: - składania dekaracji VAT oraz opłacenia podatku VAT; - roziczenia akcyzy za miesiąc poprzedni.

4 4 Jak poepszyć warunki życia na Ursynowie dokończenie ze strony 1 W przypadku Ursynowa mamy do czynienia z dzienicą, która jeszcze przed 1989 rokiem oceniana była jako jedna z epszych dzienic mieszkaniowych Warszawy. Badania potwierdziły, że Ursynów pomimo swojego socjaistycznego dziedzictwa charakteryzuje się wysoką pozycją na rynku mieszkaniowym oraz znacznym prestiżem społecznym. Wyniki badań wskazują na wysoką akceptację mieszkańców Ursynowa swojego miejsca zamieszkania, niezaeżnie od zajmowanej pozycji społecznej i kategorii wieku. W porównaniu z okresem przed 1989 r. rozwiązany został probem dostępności do podstawowych usług bytowych, pozostał natomiast probem dostępności do szkół podstawowych i przedszkoi. Wyniki badania zwracają natomiast uwagę na sinie podkreśane przez ankietowane osoby probemy związane z brakiem miejsc parkingowych oraz dużym natężeniem ruchu samochodowego. Probemy te wynikają z niedopasowania struktury przestrzennej osieda, zaprojektowanego przy założeniu niższych wskaźników motoryzacji oraz ze stopniowego Przełom w eczeniu stawów i kręgosłupa! Mokotów, u. Różana 51 dogęszczania zabudowy mieszkaniowej i usługowej przez prywatnych deveoperów. Pomimo reatywnie młodego budownictwa mieszkaniowego, uzupełnianego współczesnymi inwestycjami, badanie wykazało również obecność probemów związanych z jakością przeprowadzanych modernizacji oraz estetyki starszych i nowych części dzienicy. Pozytywnym aspektem jest natomiast reatywnie wysoka aktywność społeczna i partycypacja mieszkańców w rozwiązywaniu probemów okanych np. w sprawach ochrony i kształtowania terenów zieonych i rekreacyjnych. Według przedsiębiorców, atrakcyjne da prowadzenia działaności gospodarczej są prawie wyłącznie główne arterie komunikacyjne Ursynowa, przede wszystkim a. KEN, zaś obszary wiekich osiedi mieszkaniowych są słabo dostępne komunikacyjnie i niedostosowane architektonicznie do potrzeb przedsiębiorców. Zwrócono również uwagę na probem dużej konkurencji o braku okanego panu rozwoju przedsiębiorczości, który mógłby wprowadzić reguacje ograniczające nasycenie niektórymi Zespół dypomowanych fizjoterapeutów i ekarzy pracujących w firmie Fizjo Med Poand istniejącej od 1997 r. udowodnił, że poprawa rezerwy ruchowej w stawie objętym chorobą zwyrodnieniową oraz przywrócenie prawidłowego napięcia otaczających staw tkanek miękkich powoduje znaczną poprawę funkcji oraz redukcję doegiwości pacjenta. To zmienia dotychczasowe spojrzenie na rehabiitację kręgosłupa i stawów. Pracowaiśmy nad doborem odpowiednich technik manuanych uznanych w świecie medycznym od kiku at. W tym okresie pomogiśmy kiku tysiącom udzi! Dziś wiemy, że wyniki naszych obserwacji oraz doświadczenie, które posiadamy umożiwia nam skuteczne eczenie wieu dysfunkcji narządu. To przełom w rehabiitacji twierdzi Krzysztof Narosz szef zespołu terapeutycznego. Techniki, które wybraiśmy do naszej pracy są bardzo subtene, a co za tym idzie nie powodują powikłań czyi pogorszenia stanu pacjenta. Jednym słowem może być tyko epiej! Po pierwszej konsutacji wiemy czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Lekarze, którzy obserwują wyniki naszej pracy, są zdumieni. Mając dotąd do dyspozycji tyko fizykoterapię zdają sobie sprawę z ograniczeń. Dziś inaczej patrzą na możiwości rehabiitacji ortopedycznej. Najepsze efekty uzyskujemy w rehabiitacji: stanów zwyrodnieniowych stawów, dyskopatii, bóu koan, bóu biodra, bóu głowy, nerwobóach, rwy kuszowej, zespołu boesnego barku, łokcia tenisisty i gofisty, zespoe cieśni nadgarstka. A oto kika opinii naszych pacjentów: Paweł, 51.: Jestem neurochirurgiem od at cierpiałem z powodu bóu kręgosłupa, jednak decyzję o operacji odwekałem. Moi koedzy dai mi wizytówkę Pana Narosza i zdecydowałem się na rehabiitację. Nie zdawałem sobie dotąd sprawy, że jest możiwe usuniecie moich probemów bez operacji. Poecam. Maria, 69.: Moje koano nie pozwaało mi wyjść z domu, bó był tak duży. Córka woziła mnie na rehabiitację do Fizjo Medu i dziś już pierwszy raz od roku sama poszłam do skepu! Bardzo Wam dziękuję. Kazimiera, 72.: Od at eczyłam swój chory bark nie spaam w nocy ze wzgędu na bó, w dzień POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa typami usług w okreśonych okaizacjach. W opinii badanych ekspertów są dwa główne powody da którego Ursynów jest chętnie wybieraną okaizacją mieszkaniową w skai miasta. Są to: bardzo dobra dostępność przestrzenna, zwłaszcza do miejsc pracy i usług transportem pubicznym (metro) oraz wysoki prestiż dzienicy. Na 29 maja 2012 r., w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Poskiej Akademii Nauk na uicy Twardej 51/55 (parter budynku), zapanowana jest pubiczna dyskusja nad wynikami przeprowadzonych badań w kontekście zidentyfikowanych probemów i możiwości ich rozwiązania. W dyskusji będą uczestniczyć naukowcy, jak również niezaeżni eksperci i samorządowcy z Ursynowa. Spotkanie ma charakter otwarty. Więcej informacji na temat projektu można znaeźć na stronie internetowej Redakcja dziękuje panu Adamowi Bierzyńskiemu z Instytutu GiPZ PAN za przesłanie powyższych informacji. Na zdjęciu p. przed kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego. Fot. ze zbiorów Marka Budzyńskiego. Krzysztof Narosz Gabinet terapii narządu ruchu u. Różana 51 te nie mogłam ruszyć ręką. Po konsutacji nabrałam nadziei dziś śpię w nocy spokojnie i nada pracujemy nad ruchomością. Bardzo się cieszę wspaniai terapeuci. Jestem szczęśiwa, że trafiłam na takich udzi. W opini pacjentów najskuteczniejsi terapeuci w Warszawie. W dniach od 25 do 30 maja prowadzimy konsutacje pacjentów. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje teefoniczna rejestracja wizyt! u. Różana 51 (Mokotów), te U. Dominikańska nie bez powodu nosi taką właśnie nazwę. Tu bowiem, pod numerem 2, znajduje się przedwojenny kasztor i powojenny kościół ojców dominikanów. Po wojnie kasztorowi groziła ikwidacja, ecz kardynał Stefan Wyszyński zapowiedział okupację świątyni w wypadku próby wyrzucenia księży. Kasztor, wówczas na samych obrzeżach stoicy, przetrwał, a w 1952 r. erygowana została tu również parafia. Więcej: Ekonomia chaosu urbanizacyjnego Społeczne, funkcjonane do funkcji kutury i edukacji, jednak Prawo Wodne upoważnia i ekonomiczne skutki niekontroowanej urbanizacji i chaosu przestrzennego, są w Posce od szeregu at powszechnie krytykowane. troska o kimat miasta i jego transport pubiczny. Brak panów przestrzennych powoduje również coraz częstsze spory Dyrektora Regionanego Zarządu Gospodarki Wodnej do uchyania tego zakazu, co często ma miejsce. W efekcie Niekontroowana i konfikty, bowiem jedynie bałaganu prawnego i braku urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych utrudniają funkcjonowanie pan przestrzenny może zapewnić właściwą koordynację procesów inwestycyjnych. odpowiedzianości instytucji pubicznych, tereny uznane w dokumentach RZGW za miast i pogarszają Obrzymie, rzadko bada- szczegónie narażone na kę- warunki życia ich mieszkańców ne w Posce straty wywołuje skę powodzi, są w gminach oraz obniżają społeczną i ekonomiczną niekontroowana urbanizacja zabudowywane. wartość przestrzeni. i chaotyczny rozwój miast, te Według danych Mini- Brak troski o miasta i jakość wieomiiardowe straty są pokrywane sterstwa Transportu, Bu- usług powodują narastającą ze środków pubiczdownictwa i Gospodarki degradację wieu terenów zurbanizowanych. Zieeń pubiczna, użytkowana w poskich miastach od wieu dziesięcioeci jest dziś wyprzedawana. Ochrona interesu pubicznego nych: Straty poniesione w wyniku ostatniej powodzi przekroczyły dwanaście miiardów złotych. Między innymi datego, ponieważ zabudowujemy Morskiej 2 przedstawiony w raporcie Panowanie przestrzenne w gminach 2012 zasoby terenów budowanych w uchwaonych opracowaniach panistycznych gmin wieokrotnie jest nieskuteczna, podczas tereny zagrożone powodzią. przekraczają potrzeby inwestycyjne gdy obejmuje on szereg ważnych 78,89 % panów uchwaonych następnych stueci: probemów, takich jak przez gminy Poski centranej W uchwaonych panach standard życia w miastach da terenów narażonych na to miejscowych zagospodarowania i społeczne waory zagospodarowania niebezpieczeństwo (posiada przestrzennego tereny przestrzeni pro- je ponad połowa gmin) co przeznaczone da zabudo- mujące społeczną integrację, eiminując wykuczenia i segregacje. Interes pubiczny to również zapewnienie dostępu najmniej w części przeznaczyło pod zabudowę. Tereny te zgodnie z prawem nie powinny być zabudowywane, wy jednorodzinnej wynoszą ha o chłonności 41 mn udzi. W uchwaonych panach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone da zabudowy wieorodzinnej wynoszą ha o chłonności 36 mn udzi. RAZEM w uchwaonych panach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone da zabudowy wynoszą ha (0,039% kraju) o łącznej chłonności 77 mn udzi. W uchwaonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone da zabudowy jednorodzinnej wynoszą ha o chłonności 140 mn udzi. dokończenie na stronie 8

5 5 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa Esnera 9 Została zakończona budowa domu mieszkanego przy u. Esnera 9 na Służewie. To już czwarta inwestycja mieszkaniowa Spółdzieni Mieszkaniowej Służew nad Doinką w nowym tysiąceciu. Budynek posiada 113 okai mieszkanych, 1 oka użytkowy i 118 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Powstał przyegający do niego pac zabaw. Inwestycja została zreaizowana w dwa miesiące przed terminem. Teraz inwestor oczekuje na decyzję o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Da spółdzieców niewątpiwie jest to powód do satysfakcji. Świadczy bowiem z jednej strony o sprawności organizacyjnej i współpracy organów Spółdzieni. Z drugiej strony z tej inwestycji przewidywany jest zysk w wysokości ok. 15 mn zł. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na remonty istniejących budynków i budowę parkingów wieopoziomowych. Warto wiedzieć, że roczne wpływy na fundusz remontowy z całego osieda z 42 budynków wynoszą 2,8 mn zł. Największy powód do satysfakcji będą miei zadowoeni przyszi mieszkańcy tego budynku. Znajduje się on bowiem w świetnej okaizacji tuż przy wocie u. Nowoursynowskiej do u. Doina Służewiecka. Obok przebiegają zieone tereny położone wzdłuż Potoku Służewskiego. Na pierwszy rzut oka dom jest bardzo ładny i porządnie wykończony. Z okazji zakończenia budowy Stanisław Baranowski, prezes Zarządu Spółdzieni zaprosił na spotkanie przyszłych mieszkańców budynku i właściciea okau skepowego Marka Mikuśkiewicza, prezesa firmy Marcpo. Ponadto przyszi przedstawiciee na Zebranie Przedstawiciei z poszczegónych budynków tej Spółdzieni, członkowie Rady Nadzorczej z jej przewodniczącym prof. Grzegorzem Jemieitą na czee. Proboszcz parafii, dominikanin o. Witod Słabiga, poświecił budynek. Wśród gości znaeźi się m.in.: Zdzisław Bańka - prezes Spółki Tynkbud-1, wykonawca wszystkich robót budowanych i terenowych, Stanisław Starosz właścicie firmy Insta- -Bud, wykonawca wszystkich instaacji sanitarnych, Janusz Michaski właściciea firmy, wykonawca wszystkich instaacji eektrycznych i niskoprądo- wych, Stanisław Gniazdowski, prezesa spółki Agrapast, dostawca stoarki okiennej Bartosz Kute i Jarosław Wojda, menadżerowie Spółki KONE, Gry strategiczne w Cytadei Grenadier 26 i 27 maja (sobota , niedziea ) odbędzie się doroczny, organizowany przez Dom Kutury Śródmieście, siódmy już Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier penerowa impreza historyczna, która od 2010 roku odbywa się na terenie Muzeum X Pawionu Cytadei Warszawskiej. Pomysł zorganizowania konwentu powstał w 2006 r. w kręgach miłośników historycznych gier wojennych (wargaming), skupionych wokół Pracowni Mikromodearstwa i Gier Strategicznych Strateg Domu Kutury Śródmieście (która istnieje od 1999 r.) oraz Pracowni Mikromodearstwa i Gier Strategicznych Grot Białołęckiego Ośrodka Kutury i Małoposkiej Grupy Wargamingowej. Inicjatywa ta zaowocowała dwoma odrębnymi konwentami Grenadierem w Warszawie i Po- ami Chwały w Niepołomicach pod Krakowem. Grenadier, to spotkanie zainteresowanych historią i miitariami osób w każdym wieku. Da jednych to okazja do rozgrywania bitew i turniejów na panszach i makietach, da innych do obejrzenia sprzętu, strojów czy rekonstrukcji historycznych. Da wszystkich okazja do poszerzenia wiedzy o historii Poski i Europy. W tym roku zobaczymy 9 inscenizacji historycznych, w których udział weźmie ponad 300 rekonstruktorów, w tym 77 z zagranicy 36 z Niemiec, 26 z Litwy, 8 ze Pokazy inscenizacji historycznych Sobota Waki Wojska Poskiego 1939 Obrona Warszawy ; Powstanie Warszawskie, cz. I Dni chwały ; Waka partyzantów BCh atak na konwój; Operacja Market Garden Hoandia 1944 Drie i Nijmegen; Żołnierze wykęci. Niedziea Waki Poicji Państwowej na Śąsku w 1939 roku Maxgrube ; Powstanie Warszawskie, cz. II waki na p. Napoeona, barykada z działem pancernym typu Hetzer ; Normandia 1944 Carentan i Faaise (Dywizja Pancerna gen. Maczka); Bitwa o Berin. dostawcy dźwigów osobowych, projektanci z arch. Adamem Dziedzickim na czee, Zdzisław Szawczuk - kierownik budowy wraz z kadrą inżynierską, inż. Rajmund Terecki wraz z pracownikami nadzoru robót ze strony Spółdzieni. Fot. Leonard Karpiłowski Słowacji, 4 z Węgier, 3 z Białorusi - oraz ponad 20 sztuk sprzętu historycznego: park artyeryjski od XIV do XIX w., poskie tankietki TKS i TK-3, samochód pancerny Peugeot 1918, armata 105 mm wz. 29, motocyk Sokół, wóz bojowy KUBUŚ, transporter Haf-Track, czołg Sherman, ekki czołg Stuart M3, samochód rozpoznawczy Humber Mk IV, samochód Dodge, czołg T-34, ciężarówka Zis5, czołg niemiecki Pzkfw II, działa pancerne typu Marder i Hetzer, transporter Sdkfz 251 (Hanomag), działko pot. 20 mm Fak 38, działa ppanc PAK 36 i PAK 40, niemiecki samochód pancerny Ader, jeżdżąca mina Goiath SdKfz. 303 i motocyke BMW. Odbędą się turnieje i pokazy gier strategiczno-historycznych, w których udział weźmie ponad 200 graczy gier bitewnych, konkursy historyczne, pokazy musztry, fechtunku, wystawa makiet historycznych oraz warsztaty artystyczno-historyczne da dzieci i całych rodzin, przygotowane przez animatorów z Pracowni Artystycznych Domu Kutury Śródmieście przy u. Kredytowej 6. Można będzie też porozmawiać z uczestnikami powstania warszawskiego. Współorganizatorami tego- Spółdzienia Mieszkaniowa Służew nad Doinką u. J. S. Bacha 31, Warszawa te.: 22/ , fax.: 22/ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompeksowy remont eewacji (dociepenie ścian i remont bakonów) budynku mieszkanego przy u. Łukowej 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzieni, u. Bacha 31, pok. nr 4 w cenie (netto) 100 zł. Oferty naeży składać w sekretariacie Spółdzieni. Termin składania ofert upływa z dniem r. godz Wadium przetargowe wynosi: zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w siedzibie Spółdzieni, pokój nr 13 rocznego konwentu są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodegłości, Muzeum Wojska Poskiego, Muzeum Historii Poskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywateskiej, Kub Wojsk Lądowych. W organizację wydarzenia zaangażowanych jest także wiee innych instytucji, patronów medianych i firm, które wspierają Dom Kutury Śródmieście przy reaizacji tej historyczno-edukacyjnej imprezy. Nie zabrakło więc i Południa. Piosenka Retro Z okazji 111 rocznicy urodzin Mieczysława Fogga w Warszawie w poniedziałek, 28 maja o godz w Kubie przy Teatrze Rampa, u. Kołowa 20 odbędzie się spektak muzyczny Fogg autobiografia w 21 piosenkach a we wtorek, 29 maja o godz. 17 w kawiarni Retrospekcja przy u. Bednarskiej 28/30 zobaczymy Retrowtorek czyi spotkanie z piosenką retro. Zaprasza Wojciech Dąbrowski, organizator IX edycji Ogónoposkiego Festiwau Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. TUJE - JAŁOWCE - CYPRYSIKI KOLUMNOWE i PŁOŻĄCE Szkółka Rośin Igastych u. SYTA 54 Wianów - Zawady te Zapraszamy codziennie w godz

WA MIEDZESZYÑSKI WARSZAWA NA PLAŻY SŁOŃCE PRAŻY...

WA MIEDZESZYÑSKI WARSZAWA NA PLAŻY SŁOŃCE PRAŻY... WA MIEDZESZYÑSKI OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 572 pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 www.stacjakontroipojazdow.p 673-90-99 PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH RA S TA C J A K O N T R O L I P O J

Bardziej szczegółowo

tak jak cały port wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom. Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej

tak jak cały port wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom. Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej Marina gotowa! W porcie zamontowano dwa pomosty pływające z odnogami cumowniczymi, wyposażone w urządzenia do cumowania jachtów, trapy zejściowe oraz postumenty z przyłączami energetycznymi i wodociągowymi.

Bardziej szczegółowo

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 T Szczęśiwej drogi... akie uroczystości to mieszanka różnych emocji. Są nostagiczne wspomnienia, jest wyiczanie największych

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

FERIEF W MIEŚCIE. 8 marca. Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 nr 45 28.02.2014 r. FERIEF IE W MIEŚCIE 8 marca Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i uśmiechu. Tomasz Dąbrowski,

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Pruszkowa zaczynali

Mieszkańcy Pruszkowa zaczynali 4 KWIETNIA 2014 (NR 256) Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Centrum kultury coraz bliżej Pruszków chce w czerwcu ruszyć z budową Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Bardziej szczegółowo

Znów utrudnienia na kolei

Znów utrudnienia na kolei PIĄTEK 10 LUTEGO 2012 (nr 154) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ WPR Targi

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu Tym żyje elbląg

www.elblag.eu Tym żyje elbląg Tym żyje elbląg www.elblag.eu Rusza modernizacja stadionu przy Agrykola str. 3 Od kwietnia płacimy mniej za wywóz śmieci str. 4 Dlaczego przekop Mierzei jest nam potrzebny 7 Jubileusz Elbląga czas zacząć

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

To nie będzie budżet wyborczy

To nie będzie budżet wyborczy Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6 Nr 24(192) I 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Uroczyście i podniośle

Uroczyście i podniośle l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 42 (508) 21 LISTOPADA - 5 GRUDNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Uroczyście i podniośle

Bardziej szczegółowo

Pruszków z niezłym budżetem Projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody miasta wyniosą ok. 168 mln zł

Pruszków z niezłym budżetem Projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody miasta wyniosą ok. 168 mln zł MIESZKANIA W MILANÓWKU NOWE, NIŻSZE CENY OD 3999 ZŁ więcej str. 2 6 GRUDNIA 2013 (NR 241) Nakład kontrolowany: 40 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI, WARSZAWSKI ZACHODNI Pruszków

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Skarżą na ministra. Skargi nie wynikają bynajmniej. Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Skarżą na ministra. Skargi nie wynikają bynajmniej. Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia 24 STYCZNIA 2014 (NR 246) Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Skarżą na ministra Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ruszyła budowa Pierwsze prace przy hali i basenie sto lat

Bardziej szczegółowo

Trudny rok dla pasażerów kolei

Trudny rok dla pasażerów kolei Targi Dom Mieszkanie Wnętrze Pruszków, 9-10 marca Hala Znicz PIĄTEK 22 LUTEGO 2013 (nr 204) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW,

Bardziej szczegółowo

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 11 (311) grudzień 2014 bezpłatne pismo informacyjne Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23.

Bardziej szczegółowo

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów Nakład 20.000 egz. ANKIETA Zapraszamy do wypełnienia ankiety na ostatniej stronie MY Ty,, ja i wszyscy Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej, którym nie są obce jej sprawy Potrójna radość na osiedlu Zasole Pomagać

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ratuszu. Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń

Zmiany w ratuszu. Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń PISMO BEZPŁATNE WWW.GAZETARUMSKA.PL NR 4 (94) KWIECIEŃ 2015 10 maja głosujemy! Zmiany w ratuszu Już wkrótce będziemy mieli okazję bezpośrednio wpłynąć na politykę i przyszłe władze naszego kraju. W niedzielę

Bardziej szczegółowo

Dron nad Pogorią. 160 jeździ na nowej trasie. WIZYTÓWKA ZAGÓRZA - Piłkarze Górnika Sosnowiec pewnie awansowali do wyższej ligi - s. 8.

Dron nad Pogorią. 160 jeździ na nowej trasie. WIZYTÓWKA ZAGÓRZA - Piłkarze Górnika Sosnowiec pewnie awansowali do wyższej ligi - s. 8. WIZYTÓWKA ZAGÓRZA - Piłkarze Górnika Sosnowiec pewnie awansowali do wyższej ligi - s. 8 ISSN 2081-7983 Nakład 30 000 egz. nr 27 (267) PIĄTEK, 3 lipca 2015 r. Tygodnik od ponad 5 lat jest kolportowany do

Bardziej szczegółowo

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r.

Ostatnie takie TBS-y FINAŁ Z SERCEM 7-9. Trudny czas dla bezdomnych. Projekt BALCEREK. Miliardowy budżet. 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. 4 Trudny czas dla bezdomnych ISSN: 1642 1108 2/2012 (568) czwartek, 12 stycznia 2012 r. Ostatnie takie TBS-y Nastały chłodne dni i noce. Jak pomóc przetrwać zimę osobom bez dachu nad głową? Można m.in.

Bardziej szczegółowo

Zasypane miasto całe...

Zasypane miasto całe... Nakład 10 000 egz. www.zblizenia.pl Nr 1 (122) 17 lutego 2012 Strażacy pozostają Jednostka straży pożarnej w usteckim CSMW nie zostanie zlikwidowana! str. 6 Zasypane miasto całe... Będzie referendum? Prezydent

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo