Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie"

Transkrypt

1 Jak Wołoską budowano - str. 3 Ekonomia chaosu urbanizacyjnego - str at Supersamu - str. 8 ISSN Centrum Handowe Targi Gaeria Kupców z pacu Defiad W dniach od 25 do 27 maja w hai Warszawianki przy u. Puławskiej 101 (Meriniego 2) odbędą się targi Medycyny Naturanej i Kosmetyki. Można będzie skorzystać z porad, diagnozy irydoogów, kręgarzy, bioenergoterapeutów, zakupić kosmetyki i zdrową żywność. zaprasza swoich stałych Kientów do Centrum Handowego LAND. pon. - pt sob niedz Stacja metra Służew Dostępne są boksy handowe Rok XIX nr 19 (775) 24 MAJA Bezpłatnie ZUS III Oddział ZUS w Warszawie zaprasza na Dzień Otwarty da Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w środę, 30 maja w siedzibie Oddziału przy u. Czerniakowskiej 16. Tego dnia na Sai Obsługi Kientów zorganizowane zostaną stanowiska eksperckie, przy których zainteresowane osoby będą mogły otrzymać szereg informacji niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu Osób Niepełnosprawnych. Zbadaj słuch za darmo! Wszystkie osoby mające trudności ze słyszeniem mogą teraz bezpłatnie zbadać słuch i skorzystać z porady specjaisty protetyka słuchu w gabinecie firmy Fonikon, który mieści się przy u. Dąbrowskiego 16 (róg Bałuckiego). Firma oferuje nowoczesne aparaty słuchowe duńskiej firmy Oticon, która od ponad 100 at opracowuje zaawansowane rozwiązania da osób niedosłyszących. Rejestracja teefoniczna: Godziny otwarcia: pon.- pt Fonikon jest Firmą Godną Zaufania. Zapraszamy! Komunikacja na EURO 31 maja o godz w Warszawskim Domu Technika NOT przy u. Czackiego 3/5 saa E, II piętro odbędzie się forum dyskusyjne na temat: Zasady obsługi komunikacyjnej UEFA EURO Temat przedstawi mgr inż. Mieczysław Reksnis. Wstęp wony Koncerty Koło Muzyki Dawnej Stowarzyszenia Poskich Artystów Muzyków prezentuje w dniach 27 maja oraz 3 i 24 czerwca w kościee Ofiarowania Pańskiego przy u. Stryjeńskich 21 muzykę od średniowiecza do baroku, w wykonaniu zespołów specjaizujących się w interpretacji muzyki dawnej. Początek wszystkich koncertów o godzinie 19.00, wstęp wony. Jak poepszyć warunki życia na Ursynowie W kwietniu 2011 r. międzynarodowe konsorcjum, złożone z jednostek badawczych i samorządowych z Poski, Niemiec, Czech, Słowacji i Słowenii rozpoczęło reaizację projektu ReNewTown Nowe postsocjaistyczne miasto: konkurencyjne i atrakcyjne. Projekt finansowany jest w ramach programu Centra Europe, który finansuje inicjatywy poprawy innowacyjności, dostępności i konkurencyjności miast i regionów, reaizowane we współpracy między krajami Europy Środkowej. ReNewTown ma na ceu znaezienie najepszych rozwiązań poepszenia warunków życia mieszkańców i ożywiania gospodarczego obszarów miast wybudowanych w atach Reaizacji tego ceu służą, finansowane w ramach projektu, inwestycje piotażowe w Krakowie, Pradze, Hnuście i Veenje oraz badania ankietowe prowadzone na osiedach mieszkaniowych wybudowanych w okrasie socjaistycznym. W Posce badania ankietowe przeprowadzono na przełomie października i istopada 2011 r. na warszawskim Ursynowie i w krakowskiej Nowej Hucie. Za organizacje badań odpowiedziany był Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Ankiety i wywiady badawcze przeprowadzono z trzema grupami respondentów: mieszkańcami, ekspertami (architekci, urbaniści, samorządowcy) oraz przedsiębiorcami. dokończenie na stronie 4 Gaeria Ucznia W niedzieę, 27 maja o godz nastąpi otwarcie wystawy jubieuszowej 15 at Gaerii Ucznia. Prace wystawiają: Anna Brzezik, Danuta Czarnecka, dokończenie na stronie 6

2 2 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa,, 26 maja, sobota, g otwarcie Tygodnia Równości (Ratusz) wciągniecie tęczowej fagi przed ursynowskim Ratuszem, otwarcie wystawy Obicza Równości, start apikacji na Facebooku Zmierz swoją toerancję 27 maja - niedziea debata nt. osób niepełnosprawnych, show Stand Up Comedy (Ratusz) 28 maja - poniedziałek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Kabaty, debata nt. biedy oraz pokaz fimu Sumdog. Miioner z uicy (Ratusz) 29 maja - wtorek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Natoin, debata nt. e-wykuczenia oraz pokaz fimu Socia Network (Uczenia Vistua) 30 maja - środa - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Imiein, debata nt. mniejszości narodowych oraz pokaz fimu U Pana Boga za piecem (Ratusz) 31 maja - czwartek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Stokłosy, debata nt. LGBT oraz pokaz fimu Kinsey (Ratusz) włączenie tęczowej iuminacji Ratusza 1 czerwca - piątek - warsztaty antydyskryminacyjne w iceach, Performance Równości przy stacji metra Ursynów, debata oraz pokaz fimów grupy Ursynów w komie (Ratusz) Q ueer UW

3 3 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa Jak Wołoską budowano W swej pierwszej kadencji samorząd Mokotowa przejął zadania oświatowe, ae resort oświaty pieniędzy nie dał. Nad ówczesną gminą Mokotów zawisła groźba bankructwa. Burmistrz podał się do dymisji. Wówczas Wiktor Czechowski, zastępca burmistrza, doprowadził do odwrócenia karty. Nieruchomości po upadłych zakładach CEMI kupiło GTC i oddało do użytku biurowce. Podatki od nieruchomości z biurami były wieokrotnie wyższe niż od gruntów z mieszkaniami. Ae infrastruktura komunikacyjna była zaniedbana. Najdłużej, bo od września 1992 r. do grudnia 2006 r. w Zarządzie Mokotowa był Wiktor Czechowski. To on waczył o budowę u. Wołoskiej i innych, zabiegał o środki finansowe na te inwestycje. Prawdopodobnie u. Wołoska wraz ze skrzyżowaniami byłaby już oddana do użytku, ae pewien poityk spowodował odejście Wiktora Czechowskiego z samorządu. Przeszkadzał bowiem poitykowi w prywatnym interesie. Redakcja Południe zwróciła się do Wiktora Czechowskiego aby opowiedział historię, którą współtworzył, historię budowy u. Wołoskiej. Oto ona: Udało nam się na sesję Rady Dzienicy zaprosić z-cę prezydenta m.st. Warszawy Jerzego Lejka, który wtedy odpowiadał za układ komunikacyjny miasta, oraz Tomasza Szawłowskiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. W świete kamer teewizyjnych dyrektor Dzienicy podpisał z nimi porozumienie o współpracy w ceu stworzenia warunków do rozwoju uic o znaczeniu ponadokanym na Mokotowie. W porozumieniu wymienione były m.in. uice takie jak Wołoska, Komisji Edukacji Narodowej, jeszcze wtedy nieskończona Batorego, Beethovena - ciąg z Racławicką i jeszcze kika innych, których nie pamiętam. Z uicą Wołoską był coraz większy probem. Była to właściwie jednojezdniowa uica o zniszczonej nawierzchni. Jechało się nią jak na wozie z krzywymi kołami. Wokół jej południowego końca, u zbiegu z uicą Marynarską, grunty po upadłym zakładzie CEMI kupiło GTC i zamierzało budować park biznesu oraz gaerię handową. Wzdłuż północnego końca u. Wołoskiej, pomiędzy uicami Rakowiecką i Madaińskiego na zakupionych 17 hektarów gruntów od MPRO firma czają wartość dochodów z metra kwadratowego mieszkania, użytkowanie wieczyste wynosi 3 proc., a nie 1 proc. Biznes generuje podatki, które również zasiały budżet dzienicy. A zatem była to da nas bardzo korzystna sytuacja. Naeżało wspomóc obu inwestorów poprawą układu komunikacyjnego. Jednocześnie udało się nam namówić inwestorów na świadczenia finansowe przy reaizacji tych uic. GTC sfinansowało swój projekt, tj. projekt odcinka dwujezdniowej Wołoskiej od Konstruktorskiej do Marynarskiej, Ekopark sfinansował projekt od u. Rakowieckiej do u. Wiktorskiej. GTC dało również kikanaście miionów; m. in. przebudowało Domaniewską na skrzyżowaniu, zrobiło kładkę nad Wołoską i na szeregu sąsiednich uic. Potem daszą część, czyi samą inwestycję, przejął Zarząd Dróg Miejskich, bo to on za nią odpowiadał. Wiee osób krytykowało, że ta inwestycja jest reaizowana w częściach. Że w pierwszym etapie były dwa odcinki dwujezdniowe, a od Marynarskiej zwężała się jezdnia do jednojezdniowej, potem między Konstruktorską a Wiktorską również. Z naszej strony było to W 1997 abo w 1998 roku Rada Warszawy podjęła uchwałę o rozwoju układu komunikacyjnego drogowego w Warszawie. Ku zaskoczeniu Zarządu Dzienicy Mokotów okazało się, że poza trasą Siekierkowską służby miejskie nie przewidywały na najbiższe pięć at rozwoju dróg o znaczeniu ponadokanym, dróg powiatowych na Mokotowie. Stało się to po ikwidacji gminy Mokotów, która została przekształcona w dzienicę Gminy Warszawa-Centrum. Zarząd Dzienicy nie mógł na to spokojnie przystać. Stąd przy udziae radnych zaczęiśmy prowadzić akcję, aby jednak uice ponadokane były na Mokotowie budowane. Ekopark zamierzała zbudować osiede mieszkaniowe. Oba te kompeksy inwestycyjne były słabo skomunikowane, gdyż ówczesna Wołoska nie nadawała się do przyjęcia zwieokrotnionego ruchu komunikacyjnego generowanego przez panowane inwestycje. Da nas istotne było, żeby w miejscu po CEMI, który był kiedyś największym zakładem pracy na Mokotowie, powstał park biznesu, gdyż dzienica cierpiała z powodu wcześniejszego kryzysu finansowego. Mieiśmy niskie dochody, które nie dawały możiwości reaizacji zadań dzienicowych. Dochody z obiektów biurowych, np. z podatku od nieruchomości, ponad 30-krotnie przekra- działanie z premedytacją, ponieważ doskonae zdawaiśmy sobie sprawę, że jeżei będziemy chciei robić dokumentację na całość tej uicy, to proces inwestycyjny będzie trwał atami. Znałem sprawność miasta, która była nie największa w takich zadaniach. A na uicy Wołoskiej były trzy bardzo trudne skrzyżowania: z uicą Marynarską, z uicą Woronicza i z uicą Racławicką. Nasza strategia sprawdziła się i bardzo szybko udało się wybudować uicę w wersji fragmentarycznej. Późniejsza historia tej uicy pokazała, że mieiśmy całkowitą rację: te dwie jezdnie powstały do roku 2000, a następna część uicy Wołoskiej... projektowanie trwa 12 at. budowę mówi Małgorzata Gajewska, rzecznik ZMID. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonawcę. Na 2013 r. mamy zarezerwowaną kwotę 25 mn zł, a na 2014 r. koejne 73 mn zł. Władze Dzienicy Mokotów od dawna zabiegały o poszerzenie u. Wołoskiej. Notował Andrzej Rogiński W bieżącej kadencji samorzą- Z tego co wiem, projekt wykonywano chyba siedmiokrotnie. Probem poegał generanie na tym, że Urząd m.st. Warszawa miał obrzymie probemy z koordynacją różnych instytucji warszawskich, które odpowiadają za drogi czy mają możiwość wyrażania w tej sprawie swojej opinii. W efekcie ta karuzea zmieniających się opinii nia tych dwóch skrzyżowań, wreszcie budowa ruszy i uica będzie zrobiona. To jest uica niezwyke ważna, musi bowiem odciążyć a. Niepodegłości i u. Puławską. Praktycznie na górnym tarasie Mokotowa te trzy uice obsługują cały ruch w Warszawie na kierunku północ-południe. i uzgodnień połączona z indoencją decydentów doprowadziła do kikunastoetniego opóźnienia w dokończeniu budowy tak potrzebnej da Mokotowa i warszawy uicy. Najtrudniejsze było właśnie uzgodnienie dokumentacji projektowej da skrzyżowań z uicą Racławicką i Odyńca oraz z Woronicza. W pewnym stopniu przyczynii się do tego tramwajarze. Wojny o kształt tych skrzyżowań trwały długo. Najpierw chyba biuro projektowe Stoica pięć razy robiło dokumentację. Dwukrotnie przed rokiem 2010 były już sygnały, że budowa dokończenia u. Wołoskiej zostanie rozpoczęta. W ostatniej chwii znowu okazywało się, że ktoś czegoś nie dopinował czy nie uzgodnił. Mam nadzieję, że teraz, po dwunastu atach projektowa- Teraz w porównaniu z innymi dużymi inwestycjami w Warszawie, przy budowie u. Wołoskiej nie występują probemy z wykupem gruntów i wyburzeniami. A zatem jest łatwiej ją zreaizować. W 2012 r. ma zostać wybrany wykonawca inwestycji, którą będzie reaizować stołeczny Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Kierowcy pojadą nową drogą najpóźniej w 2015 r. Uica Wołoska, to jedna z najważniejszych arterii Mokotowa. Ze wzgędu na duże natężenie ruchu często jednak bywa zakorkowana. Konieczna jest modernizacja tej drogi na odcinku od u. Wiktorskiej do u. Konstruktorskiej. Mamy już projekt przebudowy Wołoskiej, a w utym wystąpiiśmy o pozwoenie na du inwestycja stała się jednym z głównych motywów kampanii zachęcającej nowych mieszkańców do płacenia podatków na Mokotowie. Zarząd Dzienicy zobowiązywał się, że pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone właśnie na przebudowę u. Wołoskiej. Cieszymy się, że nasze starania zakończyły się sukcesem nie ukrywa radości Jacek Dzierżanowski, rzecznik prasowy Dzienicy Mokotów. Poszerzenie uicy Wołoskiej nie tyko poprawi komfort jazdy w tej części Mokotowa, ae także usprawni transport w południowych dzienicach Warszawy. Trzymamy kciuki za ZMID, aby udało im się zreaizować tę trudną inwestycję zgodnie z panem. Warszawa eży na Skarpie W niedzieę, 27 maja 2012 roku, ponad 50 instytucji kutury, od godziny do zmierzchu będzie organizować w stoicy największą miejską majówkę - Majówkę na Skarpie! Będzie to seria wydarzeń: kuturanych, sportowych i społecznych na szaku Skarpy Warszawskiej. Dodatkowo w ramach tego wydarzenia stworzone zostaną strefy piknikowe, na których będzie można odpocząć, pograć w kometkę oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach. Wszystko po to, by ożywić Skarpę Warszawską i wydobyć jej ukryty potencjał! Kub Sportowy Warszawianka bierze czynny udział w tej imprezie. W godzinach od do odbędą się pokazy nowej, dynamicznie się rozwijającej gry zespołowej pod nazwą frisbee oraz tenisa ziemnego w wykonaniu młodzieży sekcji tenisowej Warszawianki, połączone z nauką tych gier da chętnych uczestników. Na skwerze im. Ogi i Andrzeja Małkowskich, przyegającym do terenu kubu (dojście od u. Puławskiej i u. Meriniego), będzie zorganizowany z udziałem Dzienicy Mokotów, w godzinach , piknik na trawie. Będą zabezpieczone eżaki, namioty, mała estrada da występów artystycznych oraz możiwość cateringu w pobiskiej restauracji Portucae. 25 bm. upływa termin: - składania dekaracji VAT oraz opłacenia podatku VAT; - roziczenia akcyzy za miesiąc poprzedni.

4 4 Jak poepszyć warunki życia na Ursynowie dokończenie ze strony 1 W przypadku Ursynowa mamy do czynienia z dzienicą, która jeszcze przed 1989 rokiem oceniana była jako jedna z epszych dzienic mieszkaniowych Warszawy. Badania potwierdziły, że Ursynów pomimo swojego socjaistycznego dziedzictwa charakteryzuje się wysoką pozycją na rynku mieszkaniowym oraz znacznym prestiżem społecznym. Wyniki badań wskazują na wysoką akceptację mieszkańców Ursynowa swojego miejsca zamieszkania, niezaeżnie od zajmowanej pozycji społecznej i kategorii wieku. W porównaniu z okresem przed 1989 r. rozwiązany został probem dostępności do podstawowych usług bytowych, pozostał natomiast probem dostępności do szkół podstawowych i przedszkoi. Wyniki badania zwracają natomiast uwagę na sinie podkreśane przez ankietowane osoby probemy związane z brakiem miejsc parkingowych oraz dużym natężeniem ruchu samochodowego. Probemy te wynikają z niedopasowania struktury przestrzennej osieda, zaprojektowanego przy założeniu niższych wskaźników motoryzacji oraz ze stopniowego Przełom w eczeniu stawów i kręgosłupa! Mokotów, u. Różana 51 dogęszczania zabudowy mieszkaniowej i usługowej przez prywatnych deveoperów. Pomimo reatywnie młodego budownictwa mieszkaniowego, uzupełnianego współczesnymi inwestycjami, badanie wykazało również obecność probemów związanych z jakością przeprowadzanych modernizacji oraz estetyki starszych i nowych części dzienicy. Pozytywnym aspektem jest natomiast reatywnie wysoka aktywność społeczna i partycypacja mieszkańców w rozwiązywaniu probemów okanych np. w sprawach ochrony i kształtowania terenów zieonych i rekreacyjnych. Według przedsiębiorców, atrakcyjne da prowadzenia działaności gospodarczej są prawie wyłącznie główne arterie komunikacyjne Ursynowa, przede wszystkim a. KEN, zaś obszary wiekich osiedi mieszkaniowych są słabo dostępne komunikacyjnie i niedostosowane architektonicznie do potrzeb przedsiębiorców. Zwrócono również uwagę na probem dużej konkurencji o braku okanego panu rozwoju przedsiębiorczości, który mógłby wprowadzić reguacje ograniczające nasycenie niektórymi Zespół dypomowanych fizjoterapeutów i ekarzy pracujących w firmie Fizjo Med Poand istniejącej od 1997 r. udowodnił, że poprawa rezerwy ruchowej w stawie objętym chorobą zwyrodnieniową oraz przywrócenie prawidłowego napięcia otaczających staw tkanek miękkich powoduje znaczną poprawę funkcji oraz redukcję doegiwości pacjenta. To zmienia dotychczasowe spojrzenie na rehabiitację kręgosłupa i stawów. Pracowaiśmy nad doborem odpowiednich technik manuanych uznanych w świecie medycznym od kiku at. W tym okresie pomogiśmy kiku tysiącom udzi! Dziś wiemy, że wyniki naszych obserwacji oraz doświadczenie, które posiadamy umożiwia nam skuteczne eczenie wieu dysfunkcji narządu. To przełom w rehabiitacji twierdzi Krzysztof Narosz szef zespołu terapeutycznego. Techniki, które wybraiśmy do naszej pracy są bardzo subtene, a co za tym idzie nie powodują powikłań czyi pogorszenia stanu pacjenta. Jednym słowem może być tyko epiej! Po pierwszej konsutacji wiemy czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Lekarze, którzy obserwują wyniki naszej pracy, są zdumieni. Mając dotąd do dyspozycji tyko fizykoterapię zdają sobie sprawę z ograniczeń. Dziś inaczej patrzą na możiwości rehabiitacji ortopedycznej. Najepsze efekty uzyskujemy w rehabiitacji: stanów zwyrodnieniowych stawów, dyskopatii, bóu koan, bóu biodra, bóu głowy, nerwobóach, rwy kuszowej, zespołu boesnego barku, łokcia tenisisty i gofisty, zespoe cieśni nadgarstka. A oto kika opinii naszych pacjentów: Paweł, 51.: Jestem neurochirurgiem od at cierpiałem z powodu bóu kręgosłupa, jednak decyzję o operacji odwekałem. Moi koedzy dai mi wizytówkę Pana Narosza i zdecydowałem się na rehabiitację. Nie zdawałem sobie dotąd sprawy, że jest możiwe usuniecie moich probemów bez operacji. Poecam. Maria, 69.: Moje koano nie pozwaało mi wyjść z domu, bó był tak duży. Córka woziła mnie na rehabiitację do Fizjo Medu i dziś już pierwszy raz od roku sama poszłam do skepu! Bardzo Wam dziękuję. Kazimiera, 72.: Od at eczyłam swój chory bark nie spaam w nocy ze wzgędu na bó, w dzień POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa typami usług w okreśonych okaizacjach. W opinii badanych ekspertów są dwa główne powody da którego Ursynów jest chętnie wybieraną okaizacją mieszkaniową w skai miasta. Są to: bardzo dobra dostępność przestrzenna, zwłaszcza do miejsc pracy i usług transportem pubicznym (metro) oraz wysoki prestiż dzienicy. Na 29 maja 2012 r., w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Poskiej Akademii Nauk na uicy Twardej 51/55 (parter budynku), zapanowana jest pubiczna dyskusja nad wynikami przeprowadzonych badań w kontekście zidentyfikowanych probemów i możiwości ich rozwiązania. W dyskusji będą uczestniczyć naukowcy, jak również niezaeżni eksperci i samorządowcy z Ursynowa. Spotkanie ma charakter otwarty. Więcej informacji na temat projektu można znaeźć na stronie internetowej Redakcja dziękuje panu Adamowi Bierzyńskiemu z Instytutu GiPZ PAN za przesłanie powyższych informacji. Na zdjęciu p. przed kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego. Fot. ze zbiorów Marka Budzyńskiego. Krzysztof Narosz Gabinet terapii narządu ruchu u. Różana 51 te nie mogłam ruszyć ręką. Po konsutacji nabrałam nadziei dziś śpię w nocy spokojnie i nada pracujemy nad ruchomością. Bardzo się cieszę wspaniai terapeuci. Jestem szczęśiwa, że trafiłam na takich udzi. W opini pacjentów najskuteczniejsi terapeuci w Warszawie. W dniach od 25 do 30 maja prowadzimy konsutacje pacjentów. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje teefoniczna rejestracja wizyt! u. Różana 51 (Mokotów), te U. Dominikańska nie bez powodu nosi taką właśnie nazwę. Tu bowiem, pod numerem 2, znajduje się przedwojenny kasztor i powojenny kościół ojców dominikanów. Po wojnie kasztorowi groziła ikwidacja, ecz kardynał Stefan Wyszyński zapowiedział okupację świątyni w wypadku próby wyrzucenia księży. Kasztor, wówczas na samych obrzeżach stoicy, przetrwał, a w 1952 r. erygowana została tu również parafia. Więcej: Ekonomia chaosu urbanizacyjnego Społeczne, funkcjonane do funkcji kutury i edukacji, jednak Prawo Wodne upoważnia i ekonomiczne skutki niekontroowanej urbanizacji i chaosu przestrzennego, są w Posce od szeregu at powszechnie krytykowane. troska o kimat miasta i jego transport pubiczny. Brak panów przestrzennych powoduje również coraz częstsze spory Dyrektora Regionanego Zarządu Gospodarki Wodnej do uchyania tego zakazu, co często ma miejsce. W efekcie Niekontroowana i konfikty, bowiem jedynie bałaganu prawnego i braku urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych utrudniają funkcjonowanie pan przestrzenny może zapewnić właściwą koordynację procesów inwestycyjnych. odpowiedzianości instytucji pubicznych, tereny uznane w dokumentach RZGW za miast i pogarszają Obrzymie, rzadko bada- szczegónie narażone na kę- warunki życia ich mieszkańców ne w Posce straty wywołuje skę powodzi, są w gminach oraz obniżają społeczną i ekonomiczną niekontroowana urbanizacja zabudowywane. wartość przestrzeni. i chaotyczny rozwój miast, te Według danych Mini- Brak troski o miasta i jakość wieomiiardowe straty są pokrywane sterstwa Transportu, Bu- usług powodują narastającą ze środków pubiczdownictwa i Gospodarki degradację wieu terenów zurbanizowanych. Zieeń pubiczna, użytkowana w poskich miastach od wieu dziesięcioeci jest dziś wyprzedawana. Ochrona interesu pubicznego nych: Straty poniesione w wyniku ostatniej powodzi przekroczyły dwanaście miiardów złotych. Między innymi datego, ponieważ zabudowujemy Morskiej 2 przedstawiony w raporcie Panowanie przestrzenne w gminach 2012 zasoby terenów budowanych w uchwaonych opracowaniach panistycznych gmin wieokrotnie jest nieskuteczna, podczas tereny zagrożone powodzią. przekraczają potrzeby inwestycyjne gdy obejmuje on szereg ważnych 78,89 % panów uchwaonych następnych stueci: probemów, takich jak przez gminy Poski centranej W uchwaonych panach standard życia w miastach da terenów narażonych na to miejscowych zagospodarowania i społeczne waory zagospodarowania niebezpieczeństwo (posiada przestrzennego tereny przestrzeni pro- je ponad połowa gmin) co przeznaczone da zabudo- mujące społeczną integrację, eiminując wykuczenia i segregacje. Interes pubiczny to również zapewnienie dostępu najmniej w części przeznaczyło pod zabudowę. Tereny te zgodnie z prawem nie powinny być zabudowywane, wy jednorodzinnej wynoszą ha o chłonności 41 mn udzi. W uchwaonych panach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone da zabudowy wieorodzinnej wynoszą ha o chłonności 36 mn udzi. RAZEM w uchwaonych panach miejscowych zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone da zabudowy wynoszą ha (0,039% kraju) o łącznej chłonności 77 mn udzi. W uchwaonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone da zabudowy jednorodzinnej wynoszą ha o chłonności 140 mn udzi. dokończenie na stronie 8

5 5 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa Esnera 9 Została zakończona budowa domu mieszkanego przy u. Esnera 9 na Służewie. To już czwarta inwestycja mieszkaniowa Spółdzieni Mieszkaniowej Służew nad Doinką w nowym tysiąceciu. Budynek posiada 113 okai mieszkanych, 1 oka użytkowy i 118 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Powstał przyegający do niego pac zabaw. Inwestycja została zreaizowana w dwa miesiące przed terminem. Teraz inwestor oczekuje na decyzję o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Da spółdzieców niewątpiwie jest to powód do satysfakcji. Świadczy bowiem z jednej strony o sprawności organizacyjnej i współpracy organów Spółdzieni. Z drugiej strony z tej inwestycji przewidywany jest zysk w wysokości ok. 15 mn zł. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na remonty istniejących budynków i budowę parkingów wieopoziomowych. Warto wiedzieć, że roczne wpływy na fundusz remontowy z całego osieda z 42 budynków wynoszą 2,8 mn zł. Największy powód do satysfakcji będą miei zadowoeni przyszi mieszkańcy tego budynku. Znajduje się on bowiem w świetnej okaizacji tuż przy wocie u. Nowoursynowskiej do u. Doina Służewiecka. Obok przebiegają zieone tereny położone wzdłuż Potoku Służewskiego. Na pierwszy rzut oka dom jest bardzo ładny i porządnie wykończony. Z okazji zakończenia budowy Stanisław Baranowski, prezes Zarządu Spółdzieni zaprosił na spotkanie przyszłych mieszkańców budynku i właściciea okau skepowego Marka Mikuśkiewicza, prezesa firmy Marcpo. Ponadto przyszi przedstawiciee na Zebranie Przedstawiciei z poszczegónych budynków tej Spółdzieni, członkowie Rady Nadzorczej z jej przewodniczącym prof. Grzegorzem Jemieitą na czee. Proboszcz parafii, dominikanin o. Witod Słabiga, poświecił budynek. Wśród gości znaeźi się m.in.: Zdzisław Bańka - prezes Spółki Tynkbud-1, wykonawca wszystkich robót budowanych i terenowych, Stanisław Starosz właścicie firmy Insta- -Bud, wykonawca wszystkich instaacji sanitarnych, Janusz Michaski właściciea firmy, wykonawca wszystkich instaacji eektrycznych i niskoprądo- wych, Stanisław Gniazdowski, prezesa spółki Agrapast, dostawca stoarki okiennej Bartosz Kute i Jarosław Wojda, menadżerowie Spółki KONE, Gry strategiczne w Cytadei Grenadier 26 i 27 maja (sobota , niedziea ) odbędzie się doroczny, organizowany przez Dom Kutury Śródmieście, siódmy już Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier penerowa impreza historyczna, która od 2010 roku odbywa się na terenie Muzeum X Pawionu Cytadei Warszawskiej. Pomysł zorganizowania konwentu powstał w 2006 r. w kręgach miłośników historycznych gier wojennych (wargaming), skupionych wokół Pracowni Mikromodearstwa i Gier Strategicznych Strateg Domu Kutury Śródmieście (która istnieje od 1999 r.) oraz Pracowni Mikromodearstwa i Gier Strategicznych Grot Białołęckiego Ośrodka Kutury i Małoposkiej Grupy Wargamingowej. Inicjatywa ta zaowocowała dwoma odrębnymi konwentami Grenadierem w Warszawie i Po- ami Chwały w Niepołomicach pod Krakowem. Grenadier, to spotkanie zainteresowanych historią i miitariami osób w każdym wieku. Da jednych to okazja do rozgrywania bitew i turniejów na panszach i makietach, da innych do obejrzenia sprzętu, strojów czy rekonstrukcji historycznych. Da wszystkich okazja do poszerzenia wiedzy o historii Poski i Europy. W tym roku zobaczymy 9 inscenizacji historycznych, w których udział weźmie ponad 300 rekonstruktorów, w tym 77 z zagranicy 36 z Niemiec, 26 z Litwy, 8 ze Pokazy inscenizacji historycznych Sobota Waki Wojska Poskiego 1939 Obrona Warszawy ; Powstanie Warszawskie, cz. I Dni chwały ; Waka partyzantów BCh atak na konwój; Operacja Market Garden Hoandia 1944 Drie i Nijmegen; Żołnierze wykęci. Niedziea Waki Poicji Państwowej na Śąsku w 1939 roku Maxgrube ; Powstanie Warszawskie, cz. II waki na p. Napoeona, barykada z działem pancernym typu Hetzer ; Normandia 1944 Carentan i Faaise (Dywizja Pancerna gen. Maczka); Bitwa o Berin. dostawcy dźwigów osobowych, projektanci z arch. Adamem Dziedzickim na czee, Zdzisław Szawczuk - kierownik budowy wraz z kadrą inżynierską, inż. Rajmund Terecki wraz z pracownikami nadzoru robót ze strony Spółdzieni. Fot. Leonard Karpiłowski Słowacji, 4 z Węgier, 3 z Białorusi - oraz ponad 20 sztuk sprzętu historycznego: park artyeryjski od XIV do XIX w., poskie tankietki TKS i TK-3, samochód pancerny Peugeot 1918, armata 105 mm wz. 29, motocyk Sokół, wóz bojowy KUBUŚ, transporter Haf-Track, czołg Sherman, ekki czołg Stuart M3, samochód rozpoznawczy Humber Mk IV, samochód Dodge, czołg T-34, ciężarówka Zis5, czołg niemiecki Pzkfw II, działa pancerne typu Marder i Hetzer, transporter Sdkfz 251 (Hanomag), działko pot. 20 mm Fak 38, działa ppanc PAK 36 i PAK 40, niemiecki samochód pancerny Ader, jeżdżąca mina Goiath SdKfz. 303 i motocyke BMW. Odbędą się turnieje i pokazy gier strategiczno-historycznych, w których udział weźmie ponad 200 graczy gier bitewnych, konkursy historyczne, pokazy musztry, fechtunku, wystawa makiet historycznych oraz warsztaty artystyczno-historyczne da dzieci i całych rodzin, przygotowane przez animatorów z Pracowni Artystycznych Domu Kutury Śródmieście przy u. Kredytowej 6. Można będzie też porozmawiać z uczestnikami powstania warszawskiego. Współorganizatorami tego- Spółdzienia Mieszkaniowa Służew nad Doinką u. J. S. Bacha 31, Warszawa te.: 22/ , fax.: 22/ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompeksowy remont eewacji (dociepenie ścian i remont bakonów) budynku mieszkanego przy u. Łukowej 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzieni, u. Bacha 31, pok. nr 4 w cenie (netto) 100 zł. Oferty naeży składać w sekretariacie Spółdzieni. Termin składania ofert upływa z dniem r. godz Wadium przetargowe wynosi: zł. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w siedzibie Spółdzieni, pokój nr 13 rocznego konwentu są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodegłości, Muzeum Wojska Poskiego, Muzeum Historii Poskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywateskiej, Kub Wojsk Lądowych. W organizację wydarzenia zaangażowanych jest także wiee innych instytucji, patronów medianych i firm, które wspierają Dom Kutury Śródmieście przy reaizacji tej historyczno-edukacyjnej imprezy. Nie zabrakło więc i Południa. Piosenka Retro Z okazji 111 rocznicy urodzin Mieczysława Fogga w Warszawie w poniedziałek, 28 maja o godz w Kubie przy Teatrze Rampa, u. Kołowa 20 odbędzie się spektak muzyczny Fogg autobiografia w 21 piosenkach a we wtorek, 29 maja o godz. 17 w kawiarni Retrospekcja przy u. Bednarskiej 28/30 zobaczymy Retrowtorek czyi spotkanie z piosenką retro. Zaprasza Wojciech Dąbrowski, organizator IX edycji Ogónoposkiego Festiwau Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. TUJE - JAŁOWCE - CYPRYSIKI KOLUMNOWE i PŁOŻĄCE Szkółka Rośin Igastych u. SYTA 54 Wianów - Zawady te Zapraszamy codziennie w godz

6 6 POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa Piknik sąsiedzki dokończenie ze strony 1 Krzysztof Drewniak, Kara Janicka, Berenika Korecka -Sowińska, Rafał Króikowski, Łukasz Matuszewski, Wiktor Mieniczuk, Ewa Miłuńska, Kinga Moszczyńska, Joanna Werner-Kwiecińska, Barbara Włodarczyk, Dorota Wójcik, Amanda Zaniewska-Żejmis. Gaeria Ucznia Domu Kutury SMB Imiein u. Dereniowa 6. Porady w szpitau W niedzieę, 27 maja, w godz , na dzień otwarty zaprasza szpita Św. Rodziny przy u. Madaińskiego. W hou głównym pacówki na pacjentów będą czekać m.in. ekarz, położna, konsutant aktacyjny, psychoog, dietetyk. W Akademii Wspierania Rodziciestwa będzie można uzyskać wiee porad z zakresu pieęgnacji i wychowania dziecka. Możiwe będzie także bezpłatne USG piersi, ciąży, ginekoogiczne. Da dzieci zapewniono atrakcje. Burmistrz odpowie na pytania 24 maja o godz w Zieonym Centrum Społecznym i Poitycznym Marszałkowska 1, odbędzie się otwarte spotkanie z Piotrem Guziałem, burmistrzem Ursynowa. Czytenia Naukowa nr XIV, u. Lachmana godz Andrzej Kochanowski Warszawa na te wieków. Historia cerkwi ; godz Janusz Wasykowski Cały Lwów na mój głów Dom Kutury Stokłosy, u. Lachmana godz Spektak dziecięcego Teatru Sto-kłosów Kopciuszek ; godz Wernisaż wystawy Spotkanie ze sztuką po atach. Wystawa zbiorowa uczestników warsztatów pastycznych; godz W sobotę, 16 maja przed Cafe Roskosz przy Wioinowej 2 odbędzie się piknik sąsiedzki. W programie: godz , Stoisko Szkoły Językowej TE Sokrates: Sprawdź swój angieski przed wakacjami! niezobowiązująca konwersacja z ektorem, rozgrzewka przed podróżą (da dorosłych i młodzieży), Gry i zabawy językowe da dużych i małych, Poradnik da Rodzica. Jak pomóc dziecku w nauce języka? porady rodzica, metodyka, Jak się uczyć języków... skutecznie? praktyczne porady da uczących się języków obcych; godz , Stoisko Szkoły Twórczej VINCI: Atrakcje da najmłodszych: znane i mniej znane gry i zabawy twórcze (powitania, kamień, papier, nożyczki), Jak zrobić oranżadę? eksperymentujemy, Wierszyki masażyki, zabawa przez naśadowanie, Wszystko, co pływa, niech się odzywa! ćwiczenie koncentracji, Atrakcje da starszych dzieci: ćwiczenia na koncentrację (heikopter, potyczki), tworzymy mapy myśi, ćwiczymy pamięć (zakładki Spektak Grupy Teatranej Pomysły na sztuki Maria ; Gaeria U: wystawa fotografii Wojciecha Kwapińskiego Podniebne impresje Dom Sztuki, u. Wioinowa godz Teatr Młodzieżowy Domu Sztuki Kucz z Wioinowej zaprasza na premierę spektaku Iwona, księżniczka Burgunda ; Kino Dokumentu panuje wstępnie przegąd fimów nagrodzonych na 52. Krakowskim Festiwau Fimowym - Z Krakowa na Ursynów ; godz Koncert Sekcji Gitarowej Domu Sztuki osobiste), Jak zrobić mocną herbatę? eksperymentujemy, znane i mniej znane gry i zabawy twórcze (rzeźba, pif-paf, mostek, wchodzenie do koła), tańce animacyjne; godz , Stoisko Wydawnictwa 3 Sowy: Strefa Małego Czytenika: Kącik czyteniczy da dzieci w wieku 0-12, 11-16: Konkurs wierszyków z nagrodami (zgłoszenia do g. 15), Kącik maowniczy: Strefa wonego bazgrania kredą 11-16: Maujemy po betonie, konkurs Ursynowskie sowy z nagrodami, Strefa zakupowicza: Nowości i bestseery; godz , Strefa Maucha stoisko Przedszkoa Baśniowy Świat Dziecka: Zabawy z baśnią Czytanie baśni afrykańskiej O kurczaczku, Zabawa drama z baśni, Zabawa płachtą animacyjną, Zabawy swobodne 13-14: rysowanie, epienie z pasteiny, Zabawy z baśnią 14-16: Teatrzyk kukiełkowy Trzy świnki, Działania pastyczne związane z treścią baśni; godz , Kącik rękodzieła: Natoinkowo, Aniołkowy Kuferek, JuWinn Biżuteria; DK Kadr, u. Gotarda godz ,,Współczesna muzyka poska po Karou Szymanowskim, wykład i kamerane słuchanie muzyki; w tym samym czasie w sai kinowej:,,kuba - wyspa muzyką gorąca. Gaeria: do Judaica Muzeum Pałac w Wianowie Teatr Króewski, Saa Uczt: 26 i godz Księżna Hisako Takamado Wieka Podróż Luie Ośrodek Edukacji Kuturanej,,Sadyba, u. Korczyńska godz Meodie z serca płynące koncert z okazji Dnia Matki Teatr Druga Strefa, u. Magazynowa 14a godz. 20:00 i godz. 22:00 - recita piosenek francuskich w wykonaniu Iris Munos i Dominika Vandendbroucka; godz , godz. 17:30, godz David Barbero Mariyn - życie niemożiwe Iuzjon, Bibioteka Narodowa, a. Niepodegłości 213, wejście A godz Danton, po projekcji spotkanie z Wojciechem Pszoniakiem; godz Brazi ; godz Niewinni o brudnych rękach ; godz Bues Brothers ; godz Śmierć na żywo ; godz Cezar i Rozaia ; godz O wpół do jedenastej wieczór atem ; godz Maks i ferajna ; godz. godz , Strefa Zdrowia stoisko NZOZ Medica Center; godz , Strefa Tańca Make Some Movez da świnek, maowanie pudeł tekturowych, Zabawa drama z baśni Trzy świnki ; godz , Strefa Sportu stoisko Fish Skateboards; godz , Strefa Jedzenia przysmaki griowe od Loca; godz , Strefa Wiedzy o Ursynowie Cafe Roskosz: Konkurs wiedzy o Ursynowie, Pokaz historycznych zdjęć Ursynowa Okruchy życia ; godz Arszenik i stare koronki ; godz Wahaa: mroczny wojownik Centrum Kutury Piaseczno, u. Kościuszki godz , i Fiharmonia; godz Przegąd PePe, Park Miejski; godz Dzień Ziemi, piknik rodzinny. Koncert zespołu De Mono, Park Miejski; godz i Teatr Kuffer Co w brzuchu piszczy ; godz wieczór autorski Rafała Kowaczyka; godz koncert zespołu DoMiSoski, p. Piłsudskiego 9; godz Dzień Dziecka Wszechnicy Rodzica, p. Piłsudskiego 9. Witajcie na Mokotowie! Szpita im. Świętej Rodziny Dyrekcja Szpitaa składa serdeczne życzenia wszekiej pomyśności rodzicom nowonarodzonych dzieci Ksawery Dmoch Bartosz Borowski Córeczka Państwa Wardawy Wojtek Kein Jaś Tchórzewski Bartłomiej Bigos Centrany Szpita Kiniczny MSWiA u. Wołoska 137 Lena Migda Michałek Mirowski Agatka Heman Poa Lewandowska Zuzia Baranowska Szymon Tarnowski Damian Mainowski Jaś Sadło Zuzanna Kawiarowska Mouses Vardanyan Aicja Dejnek Kubuś Szynkiewicz Kacper Choruży Wojciech Kostrzewa Zosia Szczech Maksymiian Ambroziak Karo Zienkiewicz Lena Migda Marce Wasiewski Jaś Czarnecki Szymon Rymkiewicz Juia Suchecka Od 1991 roku zdjęcia w warszawskich szpitaach wykonuje firma Doroty i Borysa Kozieskich Foto Życzenie. Zgłoszenia do pubikacji na stronie teefon Maja Skoczyas Bruno Chmieewski Aicja Kaeta Juia Świder

7 AGD - RTV "ABAC" naprawię każdy teewizor, Anteny, , Lodówek naprawa, , Lodówek, praek naprawa , Naprawa praek, Naprawa praek, odówek, tanio, , Naprawa teewizorów, tanio , Praki u kienta, NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA DOJAZD GRATIS TEL AUTO-MOTO Auto każde kupię, gotówka, Każdy rozbity ub cały, uczciwie - gotówka, te. kom Kupię każde auto z at , najwięcej zapłacę, szybki dojazd, gotówka, Skup aut po 98 r. Najwyższe ceny, płatność od ręki, profesjonana obsługa, USŁUGI A- Przeprowadzki, A - Sprzątanie piwnic, wywóz mebi, Budowa domów, kompeksowe usługi budowane, CeanLux - pranie dywanów, wykładzin, Cykinowanie, Cykinowanie bezpyłowe, układanie profesjonanie z gwarancją, Cykinowanie, układanie podłóg, maowanie mieszkań, DEZYNSEKCJA, skutecznie, Eektroawarie, Eektryk, Eektryk tanio, Gaz, hydrauika, kuchnie, piecyki, montaż, naprawa, Gazowe kotły, kuchnie serwis, montaż, hydrauika te Gazura, eektryka, hydrauika, łazienki, USŁUGI SZKLARSKIE w zakładzie i u Kienta u. Puławska 115a godz soboty te GLAZURNIK, Gładź gipsowa, płyty KG, maowanie, panee, Hydrauik, Hydrauika, gaz, Zenek, Komputerowa pomoc, również u kienta, przy zdjęciach, internecie, naprawie i modernizacji sprzętu, , Komputery - pogotowie, u. Na Uboczu 3, , Maowanie A-Z remonty, referencje, wiosna 25% taniej, Maowanie, tapetowanie, Maowanie, tapetowanie, eektryka, , OKNA, naprawa, reguacja, renowacja, Prania Samoobsługowa, u. Surowieckiego 12A, Ursynów, , Remonty, hydrauika, Remonty kompeksowe - soidnie, Remonty, maowanie, Remonty mieszkań, wszystko, Stoarz, usługi, Stoarskie: naprawy, przeróbki, szafki kuchenne, szafy - inne, , Tapicerskie u kienta, Tapicerskie także u kienta, Tynki, Tynki gipsowe, cementowo- -wapienne Usługi księgowe Ochota, Wywóz - mebi, gruzu, iści, oczyszczanie piwnic, garaży, Żauzje, roetki, pisy, verticae, moskitiery, tanio, , KUPIĘ Antyki, starocie, za gotówkę kupno-sprzedaż, Narbutta 23, , Antyki, monety, znaczki, mebe, obrazy, pocztówki, książki, srebro oraz inne przedmioty , , POŁUDNIE - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wianowa 7 Aktuanie, antyki wszekie za gotówkę, , Antyki za gotówkę, obrazy, patery, miitaria, srebro, zegarki, bibeoty i inne. Antykwariat u. Dąbrowskiego 1, , Antykwariat, księgozbiory, dojazd, gotówka, Fiateista, znaczki, pocztówki, koperty, Monety, złote, banknoty, Andersa 18, Skup książek, , SPRZEDAM 79 m kw. - bisko metra, DREWNO KOMINKOWE TANIO, , Duże drzewa, krzewy ozdobne, piękne gatunki, 1/3 ceny, mała iość. Ursynów, Działka 2000 mkw. bisko Piaseczna, piękne wieoetne nasadzenia krzewów ozdobnych okazyjnie, Ładną działkę z okazałym domkiem - Augustówka, NAUKA Angieski, Matematyka, Niemiecki, NIERUCHOMOŚCI Bezpośrednio - 75 mkw. sprzedam ub zamienię na 60 mkw., Dom 120/686 Piaseczno, Dwa mieszkania własnościowe po 31,20 mkw. Górny Mokotów i biska Woa, zamienię na około 60 mkw., własnościowe bisko Śródmieścia (biska Ochota, Żoiborz), DZIAŁKA BUDOWLANA I REKREACYJNA. PRAŻMÓW. TANIO, Okazja! Atrakcyjne mieszkanie 54 mkw. Piaseczno centrum, duży bakon, winda, garaż, SPRZEDAM GRUNT ROLNY 1,1 ha ub 3,5 ha ub 7 ha, , PRAŻMÓW K/PIASECZNA. Sprzedam mieszkanie Natoin-Ursynów, bisko metra, FINANSE Kredyty trudne i prywatne, Wczasy Ciechocinek Kub Złotego Wieku PCK zaprasza w dniach czerwca br. do Ciechocinka. Dzieci mają zniżki. Da zmotoryzowanych parking bezpłatny. Iość miejsc ograniczona. Rezerwacje i biższe informacje teefoniczne codziennie w godz do te. kom oraz we wtorki i soboty w godz do osobiście w Kubie Złotego Wieku PCK przy u. Begijskiej 5, (środkowa katka schodowa, domofon 32). ZDROWIE Badania metodą doktora Voa (EAV). Zapisy Gimnastyka seniorów, Grupa Wsparcia da rodzin, osób zmagających się z chorobą psychiczną, szczegóły RÓŻNE OPIEKA NAD GROBAMI w Warszawie, tanio i soidnie, Kancearia Radców Prawnych metro p. Wisona, u. Słowackiego 5/13 ok. 142 te pełny zakres spraw przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym: odszkodowania, umowy, sprawy nieruchomości, spadki, rozwody, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, profesjonani pełnomocnicy. Uprzejmie zapraszamy Południe przyjmuje ogłoszenia rekrutacyjne do przedszkoi niepubicznych. Te INFORMATOR POŁUDNIA POLICJA I 112 STRAŻ MIEJSKA STRAŻ POŻARNA I 112 POGOTOWIE I 112 Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego REKLAMA W POŁUDNIU u. Puławska 136, pon. pt , te./fax , te BIURA OGŁOSZEŃ: u. Bokserska 42, Kiosk Kram, u. Wąwozowa 23, ART MIL, , u. Na Uboczu 3 (NOK) Continenta, tf u. Grzybowska 39 atco, , u. Dobra 19 Editionmedia, , Piaseczno, u. Kniaziewicza 45 ok. 18, te , KANCELARIA PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH Warszawa, u. Korzenna 13 c te Kancearia czynna da Kientów tyko w godzinach: pon., śr., czw wt Obrona przed fiskusem - Spadki - Ochrona dóbr osobistych - Procesy cywine, gospodarcze i rodzinne - Audyty prawne, ekspertyzy i opinie ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO WSZYSTKICH GRUP NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REALIZUJEMY OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GRUPIE,,0 DLA NAJMŁODSZYCH W WIEKU 1-3 LAT MIEJSCA W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ Katoickie Przedszkoe Językowe,,Anioła Stróża przy Centrum Kuturanym Ojców Barnabitów Służew, u. Smouchowskiego 1 te , www. przedszkoebarnabici.p oraz Katoickie Przedszkoe Językowe,,Dzieciątka Jezus Stegny, u. Sobieskiego 15 te , www. przedszkoe-barnabici.edu.p

8 Supersam Ekonomia chaosu urbanizacyjnego dokończenie ze strony 4 W uchwaonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone da zabudowy wieorodzinnej wynoszą ha o chłonności 176 mn udzi. RAZEM w uchwaonych studiach uwarunkowań tereny przeznaczone da zabudowy wynoszą ha (0,141% kraju) o łącznej chłonności 316 mn udzi. OGÓŁEM uchwaone opracowania panistyczne rezerwują ub wskazują tereny, na których mogłoby zamieszkać 393 miiony Poaków. Porównanie wiekości zarezerwowanych w panach terenów budowanych z obrotami na rynku działek budowanych w 2010 roku pokazuje, że spodziewany czas sprzedaży zarezerwowanych zasobów terenowych, czyi stosunek podaży do popytu, wyniesie: - da zarezerwowanych w panach 915 at; - da zarezerwowanych w studiach at. Efektem absurdów panistycznych będą bardzo wysokie koszty uzbrojenia i wiekie obszary rozproszonej zabudowy, o trwałym, bardzo niskim standardzie usług socjanych i transportowych. Cytowane opracowanie zawiera również oceny ekonomiczne patoogicznych procesów przestrzennych. W efekcie rozewania się miast i braku koordynacji, wydatki gmin na budowę dróg i infrastruktury, przekraczają Warszawa u. Puławska 136 te./fax , te Wydawca: Andrzej Rogiński Południe redaktor naczeny: Andrzej Rogiński redakcja: Jacek Fąfara, Rafał Rogiński, Ewa Zieger, Bogdan Żmijewski Redakcja czynna w pon. - czw. w godz pt. w godz W tych godzinach przyjmujemy także ogłoszenia. Łamanie, układ i oprawa graficzna: wieokrotnie ich możiwości budżetowe. Jest to efekt rozpraszania zabudowy zwłaszcza na terenach gmin na obszarach metropoitanych. W konsekwencji, zaegłości te narastają. Aktuane (2011) zobowiązania gminy Lesznowoa wynoszą 597 m zł przy budżecie gminy 61 mn zł (czyi 980%) a gminy Piaseczno 606 mn zł przy budżecie 195 mn zł (311%)3. Według ocen ekspertów całkowite zadłużenie gmin w Posce wynosi obecnie 130 miiardów złotych4. Jest oczywiste, że bez radykanych zmian w kontroowaniu nowej zabudowy gminy swoim obowiązkom, nawet przez kikadziesiąt at, nie podołają. Sfinansowanie takiej poityki przestrzennej, nawet w najbogatszych krajach UE, nie byłoby to możiwe. Samorządy okane tracą dochody z renty panistycznej z których gminy, w krajach cywiizowanych, finansują przygotowanie terenów budowanych. W Hoandii, tereny przewidziane w panach da nowej zabudowy, z zasady tereny rone, są skupowane przez gminy. Ich wiekość odpowiada rzeczywistym potrzebom rozwojowym gminy a ich wartość w procesie inwestycyjnym wzrasta od euro/ha, w momencie zakupu przez gminę, do poziomu od 1,5 do 5 miionów Euro/ha, po wykonaniu panu, przeprowadzeniu reparceacji oraz zbudowaniu infrastruktury drogowej i technicznej. Ten wzrost, niekiedy dwudziestokrotny wartości terenu pozwaa gminie hoenderskiej na prowadzenie racjonanej i społecznie korzystnej poityki przestrzennej5. W Posce, ten zysk trafia do kieszeni spekuantów na rynku nieruchomości, głównych beneficjentów chaosu urbanizacyjnego w Posce, którzy skutecznie pinują po- Smaki Rosji 26 maja podczas imprezy penerowej Majówka na uicy Edwarda Warchałowskiego będzie można posłuchać baad na dwa serca duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej, autorstwa trzech wybitnych postaci baady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej. Vagabundus Gader Grasfjord Druk: Presspubica ISSN Nakład egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania nadsyłanych tekstów oraz zmian tytułów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS Ursynowski Kub Turystyki Rowerowej zaprasza 27. maja na wycieczkę do Boimowskiego Parku Krajobrazowego (ok. 65 km. W większości drogi eśne utwardzone). Wyjazd pociągiem KM 101 z W-wy Śródm. o 08:43. Zbiórka na dworcu PKP Żyrardów po przyjeździe pociągu. Prowadzi: Jan Pucherski 50 at temu, w czerwcu 1962 r. przy p. Unii Lubeskiej został otwarty pierwszy w Posce skep samoobsługoskich poityków, aby patoogie wy Super-Sam. Zaprojektowaprzestrzenne trwały. W efekcie, ny został przez arch. Bohdana zmiany prawa systematycznie Pniewskiego. Nowy sposób kuosłabiają panowanie i nadzór Państwa (gmin, regionów, rządu) nad procesami rozwoju miast. Racjonaizacja procesów przestrzennych zredukowałaby, w ciągu kiku at, deficyt budżetowy państwa, z którym kraj nasz nieskutecznie od at waczy, bez boesnego da obywatei zaciskania pasa. Ostatnio, zabrano gminom prawie połowę funduszy (i tak niewiekich), z których finansowana jest pomoc da pozbawionych opieki, eżących w domach obłożnie chorych powania oraz oryginana bryudzi. Trudno sobie wyobrazić ła budynku spowodowały, ze tragiczny os tych udzi, który zdobył ogromną popuarność im państwo zgotowało. Refor- wśród warszawiaków. Znaazł ma gospodarki przestrzennej się on też w programie wycieumożiwi wzmocnienie ekono- czek do Warszawy, obok Pałamiczne innych sektorów, nauki, cu Kutury, Starówki i schodów służby zdrowia i budownictwa ruchomych. 2 kwietnia 1975 r. Życie mieszkaniowego, sektorów Warszawy doniosło: W SUw których zapaść ekonomiczna państwa trwa od at. Wymaga PERSAMIE np. w przedświąto jednak, aby poitycy oraz in- teczny piątek obsłużono ponad stytucje Państwa - Rząd i Sejm zrozumiały znaczenie racjonanej gospodarki przestrzennej. Adam Kowaewski stać rozebrany. Przyszłość Spółdzieni zawisła na włosku. Dzięki władzom Mokotowa i prezydent Hannie Gronkiewicz-Watz Spółdzienia mogła kontynuować działaność w nowym obiekcie przy W atach 80-tych, podczas kryzysu gospodarczego uruchomił własną wymianę gospodarczą i sprowadzał towary gdzie indziej niedostępne. Były nawet cytrusy. 2 maja 1991 r. Sąd Gospodarczy zarejestrował Spółdzienię Spożywców Supersam. Kika at temu okazało się, że budynek może zagrażać bezpieczeństwu i musiał zo- u. Puławskiej 131. W 2009 r. zostały uruchomione Deikatesy na Bemowie a w 2012 r. skep w Józefosławiu. W IV kwartae 2013 r. przy u. Puławskiej 2, w miejscu po rozebranym Supersamie, Spółdzienia uruchomi reprezentacyjny skep. Znajdzie się ona w budynku zaprojektowanym przez prof. arch. Stefana Kuryłowicza. Pociągi na otnisko Architekt, dr nauk ekono1 czerwca oficjanie uruchomicznych miona zostanie inia koejowa łącząca Lotnisko Chopina 1 2,9 miiarda Euro. Program z centrum Warszawy. Wygodna Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej Za- podróż zajmie około 25 minut. Połączenia z otniskiem łożenia. Konsorcjum Wojewodów Poski Centranej. Warszawa obsługiwać będzie dwóch 2 Badanie statystyczne i anaizy przewoźników. Szybka Koej wykonane na zecenie Ministerstwa Miejska będzie obsługiwać Transportu, Budownictwa i Go- inie S2 (Warszawa Lotnisko spodarki Wodnej: Anaiza stanu i Chopina Suejówek Miłouwarunkowań prac panistycznych sna) oraz S3 (Warszawa Lotw gminach na koniec 2010 roku - Poska Akademia Nauk Instytut nisko Chopina Legionowo). Geografii i Przestrzennego Zago- Pociągi Koei Mazowieckich spodarowania. Warszawa, uty (inia oznaczona symboem Adres internetowy badań: htm. 3 Konferencja Finansowe skutki poskiego systemu panowania przestrzennego. Organizatorzy: Związek Gmin Wiejskich RP przy udziae m.in. Unii Metropoii Poskich, Izby Architektów RP, Pro Deveopment. Warszawa 15 czerwca 2011 roku. 4 Raport o finansowych efektach poskiego systemu gospodarowania przestrzenią. Andrzej Obrysz i Jacek Koziński. Lesznowoa Jan Rouwenda, Wouter Vermeuen, Gijsbert Zwart; Land use contro and housing suppy in the Netherands. W Hoandii, kraju w całości objętym panami przeznaczenia terenu prowadzono do roku 1990 poitykę budowy mieszkań na wynajem, od roku 1990 nastąpił zwrot i zmiana poityki przyniosła wiodącą roę samorządom okanym (przygotowującym tereny) i mieszkańcom (70% domów jest obecnie własnością użytkowników). Pozwoeń na nowe budownictwo, poza terenem przygotowanym w tym trybie, gmina nie wydaje. 30 tys. kientów, czyi mniej więcej dwa razy tye co w zwykły dzień. W sobotę sprzedano 27 ton pieczywa, gdy np. w czwartek tyko 4 tony ( ) Supersam zawsze słynął z bardzo dobrego zaopatrzenia. KML) będą jeździć na trasie Lotnisko Chopina Warszawa Wschodnia. Wszystkie trasy prowadzą przez centrum miasta i pozwaają dojechać zarówno do Strefy Kibica zokaizowanej w pobiżu Pałacu Kutury i Nauki, jak i do Stadionu Narodowego, na któ- rym rozgrywane będą mecze UEFA EURO W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego pociągi z otniska w kierunku centrum miasta będą odjeżdżały co minut. Część kursów będzie reaizowana przez Warszawę Centraną, a część przez Warszawę Śródmieście (odpowiednie oznaczenia podane są w rozkładzie jazdy). Poza godzinami szczytu pociągi będą kursować średnio co 15 minut Przewoźnicy będą nawzajem honorować swoje biety, co oznacza, że w pociągach Koei Mazowieckich (na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina Warszawa Wschodnia), będą honorowane wszystkie biety na komunikację miejską, łącznie z jednorazowymi i czasowymi, zaś w pociągach Szybkiej Koei Miejskiej (na tym samym odcinku), będą honorowane wszystkie biety z taryfy KM. Biety na przejazd z otniska do centrum i stadionu można (w dniach rozgrywania meczów na Stadionie Narodowym w godzinach wieczornych pociągi będą kursowały częściej). Podróż z Lotniska Chopina do stacji Warszawa Centrana ub Warszawa Śródmieście zajmuje około 25 minut, a do stacji Warszawa Stadion 30 min. kupić w każdym kiosku z prasą, ub w bietomatach ustawionych na stacji i w wagonach pociągów. Biety na inne trasy według taryf okreśonych przez każdego z przewoźników dostępne są w bietomatach ub kasach dostępnych na większości stacji koejowych.

P OTATOEUR. Dyskusje Pokazy Innowacje. 3-4 września 2014 r. Bockerode koło Hanoweru

P OTATOEUR. Dyskusje Pokazy Innowacje. 3-4 września 2014 r. Bockerode koło Hanoweru Poski P OTATOEUR P E Dyskusje Pokazy Innowacje 3-4 września 2014 r. Bockerode koło Hanoweru www.facebook.com/potatoeurope POTATOEUROPE 2014 ODKRYWAMY ŚWIAT ZIEMNIAKA Wystawa na wonym powietrzu, międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Na sprzedaż nieruchomość na terenie Ełku przy osiedlu "Konieczki"

Na sprzedaż nieruchomość na terenie Ełku przy osiedlu Konieczki Na sprzedaż nieruchomość na terenie Ełku przy osiedlu "Konieczki" Gmina Ełk posiada do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie obrębu 2Ełk 2 miasta Ełku: działka nr 2861/5 o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

L e s z n o w o li K u ltu r y w ln ik G m i n n e g o O ś r o d k a

L e s z n o w o li K u ltu r y w ln ik G m i n n e g o O ś r o d k a BEZPŁATNY KWARTALNIK KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNOWOLI, NAKŁAD: 500 EGZEMPLARZY NR 1 K K w ar L e s z n o w o li K u ltu r y w ln ik G m i n n e g o O ś r o d k a ta PAŹDZIERNIK 2010 PUZDeRKO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYM 2013-2014 Wójt Gminy Morzeszczyn Morzeszczyn, dnia 29.07.2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017

V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017 V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017 Już w przyszłym tygodniu po raz piąty, w piątek 26 maja, w Łapach wystartuje trzydniowa impreza kultywująca kolejarskie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Dom na zielonej Starej Ochocie

Dom na zielonej Starej Ochocie Dom na zielonej Starej Ochocie Reprezentacyjne 315 m2: lokalizacja doskonała na biuro Była to niezwykła sesja zdjęciowa dzięki słońcu, zieleni, spokojowi i urodzie budynku oraz okolicy. Stara Ochota -

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt EDUKACJA, KULTURA (projekty ogolnodzielnicowe i lokalne) DATA: 7 marca br. (wtorek), początek o godz. 17.00 MIEJSCE: PaństwoMiasto, ul. gen. Wł. Andersa 29 Lp. Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU

RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU RENDEZ-VOUS Z FRANCJĄ SOBOTA 14 LIPCA 2012 ULICA FRANCUSKA WARSZAWA OFERTA UDZIAŁU Z okazji święta narodowego Francji, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy współpracy z Instytutem Francuskim

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND. INFORMATOR KIBICA (stan na: 20.03.2015)

LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND. INFORMATOR KIBICA (stan na: 20.03.2015) LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND INFORMATOR KIBICA (stan na: 20.03.2015) Kiedy i gdzie odbędzie się LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland? LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Uczestnicy, Do zobaczenia w Warszawie! Zespół Cyfrowobezpieczni.pl

Szanowni Uczestnicy, Do zobaczenia w Warszawie! Zespół Cyfrowobezpieczni.pl Informator 1 Szanowni Uczestnicy, Przed nami najważniejsze tegoroczne wydarzenie projektu Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, realizowanego przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

elementów. Queen Mary 2 Jedną z wielu pereł Wystawy jest rekonstrukcja liniowca pasażerskiego Queen Mary 2. Model ma 1,8 metra długości i jest

elementów. Queen Mary 2 Jedną z wielu pereł Wystawy jest rekonstrukcja liniowca pasażerskiego Queen Mary 2. Model ma 1,8 metra długości i jest 7 tirów klocków i sprzętu, 1000 m2 powierzchni, fantastyczne budowle z kilku milionów klocków Lego i Fun Park strefa zabawy klockami to wszystko już od 17 września w Białymstoku. To będzie gratka nie tyko

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa)

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI. 22 kwietnia 2015 roku (środa) PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 12.04.2017 r. Zatwierdził: Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO I WOLONTARIATU OD PROJEKTU DO DZIAŁANIA

Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO I WOLONTARIATU OD PROJEKTU DO DZIAŁANIA Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO I WOLONTARIATU OD PROJEKTU DO DZIAŁANIA Tomaszów Mazowiecki, maj 2012 WSTĘP Centrum Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy DZIELNICA BEMOWO M.ST. WARSZAWY Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Krzysztof Zygrzak zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, tel/fax 22 822 25 15

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, tel/fax 22 822 25 15 Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, tel/fax 22 822 25 15 Warszawa, dn. 20/01/2011 Do wszystkich członków KFON Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. "Wakacyjną przygodę na Targówku" Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście Czas rozpocząć...

Zapraszamy. Wakacyjną przygodę na Targówku Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście Czas rozpocząć... Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście 2017 Czas rozpocząć... "Wakacyjną przygodę na Targówku" w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 206 termin 17.07.2017r.- 11.08.2017r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU 5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII / / 2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2016 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie www.konsultacje.um.warszawa.pl Historia powstania CKS Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego 1998 r. Centrum Komunikacji Społecznej - 2008 r. Idea powstania CKS możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 Na nieruchomość składa się: udział ½ w prawie własności budynków (biurowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo