ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE"

Transkrypt

1 Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 29 (2004), S Rocznk Hstor Sztuk, to XXIX Wydancto Nerton, 2004 PIOTR JAWORSKI INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE Zespół pałacoo-ogrodoy arszaskej Królkarn zalczany jest do najażnejszych dzeł polskej archtektury klasycystycznej, postałych czasach stansłaoskch. Charakterystyczna palladańska syletka pałacu oraz budynek kuchn kształce groboca Cecyl Metell kojarzone są poszechne z tą rezydencją. W sej ponad dustuletnej hstor Królkarną należała kolejno do rodzn: Toatsó, Radzłłó Pusłoskch. We nętrzach pałacu jego łaśccele groadzl cenne kolekcje artystyczne. W latach Królkarną znajdoała sę posadanu Radzłłó z Neboroa łaśne do tej podarszaskej rezydencj trafła część kolekcj dzeł sztuk antycznej zgroadzonej przez tę rodznę. DZIEJE KRÓLIKARNI Początk Królkarn łączy sę tradycyjne z okrese panoana króló z dynast Wettnó'. On to, chętne oddając sę poloano na królk, el obrać za ejsce ch hodol należący do gruntó Mokotoa fragent skarpy ślanej, yróżnający sę eksponoany nezykle alonczy położene, nazyany Królkarną. Analzy źródeł kartografcznych konografcznych z 1732 r., dokonane przez Marka Katkoskego 2 Wojcecha Fjałkoskego 1, poterdzły tradycyjną ersję genezy tego ejsca. W 1748 r. posadane Mokotoa raz z Królkarną szedł hraba Henryk Bruhl 4. nc jednak ne adoo na teat jego dzałalnośc na terene noej posadłośc. Według Francszka Maksylana Sobeszczańskego po zgone Augusta III dano pokój królko, a folarczek opuszczony krótce poszedł runę" 5. 'RM. Sobeszczańsk, Wadoośc hstoryczne o sztukach pęknych danej Polsce zaerające ops dzejó zabytkó budoncta, rzeźby, snycersta, alarsta rytoncta, z krótką zanką o życu dzełach znakotszych artystó krajoych, lub Polsce zaeszkałych, t. II. Warszaa 1849, 197; de. Królkarną. Tygodnk Ilustroany", nr ; [W. Goulck], Przeodnk po Warszae ydany starane Welkego Hotelu Europejskego czterech językach, Warszaa 1881, 30; Aneksy, [:] W. Tatarkecz, W. Tokarz. Królkarną. Analza dzeje [Bbloteka Warszaska I, 1938], Warszaa M. Katkosk, Dzeje Królkarn. Rocznk Warszask". 8, 1970, 60 n.; de. Królkarną. Warszaa 1971, 6 n.; de, Archtektura eszkanoa Warszay. Od potopu szedzkego do postana lstopadoego. Warszaa s W. Fjałkosk, Królkarną Anno 1732, Stolca". 1982, nr 28, Katkosk, Dzeje..., Sobeszczańsk, Królkarną...

2 204 PIOTR JAWORSKI W 1778 r. szabelan królesk Karol Toats kupł Królkarnę od ksężnej Izabel z Czartoryskch Luborskej 6, od 1771 r. łaśccelk Mokotoa, który torzyć zaczęła słynną rezydencję lloo- -ogrodoą 7, korzystając z usług archtektó Efraa Schroegera 8 Szyona Boguła Zuga 9. Karol Aleksander Toats'", Włoch z pochodzena, należał do najbarnejszych postac, jake otaczały Stansłaa Augusta po jego stąpenu na tron 1764 r. Wezany przez króla do Warszay na stanosko drektora spektakló", zdołał nedług czase uzyskać ysoką pozycję toarzyską kręgach dorskch". Sukcesy zadzęczał dużej erze popularnośc żony, słynnej aktork Katarzyny Gatta (Catta) 12. Ogronego ajątku dorobł sę dzęk grze karty, proadzonej uejętne z najożnejszy przedstacela toarzysta". W 1765 r. Toatsoe otrzyal od króla tytuł hrabó de Valery. Ernst Ahasverus von Lehndorff, który 1781 r. odedzł Warszaę, ch polską karerę streścł klku zdanach: oboje doszl do bogacta poażana; ona zaczęła karerę jako tancerka, on zaś jako karcarz: otrzyal tytuł hrabosk ceszą sę szczególny szacunke króla elkego śata. Pan Toats jest ła, a jej ąż. bardzo przyzoty" 13. Dzałalność budolaną na terene Królkarn podjął Toats już roku jej nabyca. Persze projekty archtektonczne rezydencj przygotoal dla nego Jan Fontana 14 Jan Chrystan Kasetzer'\ Ostateczne, opracoane projektu ll ogrodu poerzył Toats archtekto Rzeczypospoltej Donko Merlneu 16, który tyże 1778 r. przystąpł do jego realzacj 17. Legenda narosła okół osoby Toatsa głosła, jakoby przebegły karcarz zatrudnł ulubonego archtekta Stansłaa Augusta po to, aby ykorzystując nepoodzena króla przy urządzanu Łazenek Ujazdoa, sprzedać u z zyske gotoą już rezydencję 1 *. Jednak kolejność znoszena budol Królkarn śadczy raczej o ty, że Toats zaerzał storzyć rezydencję ającą zapenć u przyszłośc uarkoane ysok, ale stały dochód. Podpsany przez Merlnego Regestr roboty stolarskej dla Welożnego Ić Pana Graffa de Mathesa, sporządzony 1780 r. 19, yena noe ofcyny, noą kuchnę noy kurnk". Wsponany yżej E. von Lehndor tak psał o zyce posadłośc Toatsa 178 Lr.: Odedzłe róneż Królkarnę, ajątek hrabeg który buduje ta spanałą rezydencję. Gospodarsto jego jest doskonałe. Włos yrabają dla nego zna koty parezan [...]" 2. Dokuenty z 1782 r. sponają ne tylko oych Włochó" 21, ale także broa fgarnę, szklarnę, stajnę, chle, łyn 23 reszce pałac 24, którego budoa trała do 1786 r. 25 (l. 1). 6 W. Tatarkecz. Paac Królkarn, [:] Tatarkecz, Tokarz, op. ct B. Majeska-Maszkoska, Mecenat artystyczny Izabell z Czartoryskch Luborskej ( ), Wrocła 1976, ; S. Lorentz, Efra Szreger, archtekt polsk XVIII eku. Warszaa 1986, 172; por. Katkosk, Archtektura..., Schroeger opracoał 1782 r. projekt ll Mokotoe: Lorentz, op. ct.; Katkosk, Archtektura... 9 Zug zaprojektoał neregularny ogród oraz budole ogrodoe: Katkosk, Archtektura...; de, Szyon Boguł Zug, archtekt polskego Ośecena, Warszaa 1971, Wele danych bografcznych na teat Toatsa zaerają Aneksy..., 43-47; por. W. Tokarz, W Królkarn, [:] Tatarkecz, W. Tokarz, op. ct., 37 n. " Tokarz, op. ct. 12 Katkosk. Królkarną..., 11. " E. von Lehndorff, Dzennk, [:] Polska stansłaoska oczach cudzozecó, red. W. Zaadzk, t. II, Warszaa 1963, Katkosk, Dzeje..., 62 n.; de. Królkarną..., l. 3^1. 1:1 Ide, Dzeje..., 62; de. Królkarną..., l. 2; N. Z. Batoscy, M. Katkosk, Jan Chrystan Kasetzer. Archtekt Stansłaa Augusta, Warszaa 1978, Katkosk, Dzeje..., Warszaa, Archu Głóne Akt Danych [dalej cyt.: AGAD], Archu Radzłłó z Neboroa [dalej cyt.: ARN sygn Mędzy JWP Graffa Toatssa z jednej a Pan Syronecke [...] kontrakt o ukopane cebroane studn na Kró ną [...], D. Merln Bud..de 9 jun 1778; por. Katkosk, Dzeje..., Sobeszczańsk, Królkarną AGAD, ARN, sygn Lehndorff, op. ct., 37 n. 21 AGAD. ARN, sygn Rejestr kupnego drzea tak do cegeln jako Królkarn broaru pałacu. 22 Ibde. 23 Ibde, Wyar roboty ularskej zrobonej dla J.W. Graffa de Toatys r Królkarn: por. Katkosk, Dzeje..., Katkosk, Dzeje..., 69; por. AGAD, ARN, sygn. 800, Rejestr kupnego drzea Katkosk, Dzeje..., 71.

3 205 ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE I 1 ' 5 %. 1 K Hf B 9 B» H M gpsms 1. Z. Vogel, BfcfoA Królkarn, 1791 (Gabnet Ry cn BUW, Zb. Król. T. 175 nr 231). Neg. IS PAN, fot. E. Kozłoska-To czyk I-SJOC p u K M e II BI II 2. Warszaa, patac Królkarn. Fot. P. Jaorsk, 2002

4 206 PIOTR JAWORSKI Archtektura pałacu (l. 2) sposób yraźny naązuje do słynnej ll Alerca Capry, zanej La Rotonda, ybudoanej poblżu Vcenzy 1566 r. edług projektu Andrea Pallada 26. Pętroą budolę Merlnego znesono na plane kadratu, a jej środek zajęła okrągła sala, zana rotundą. W zachodnej fasadze pałacu znajduje sę portyk o głębok podcenu, czterech kolunach porządku jońsk trójkątny frontone. Pozostałe trzy fasady ają przyścenne portyk yznaczone za poocą płytkch ryzaltó z jońsk plastra trójkątny frontona. Budola zeńczona została bębne z kopułą zakończoną stylzoany karczoche. Od strony Wsły do pałacu przylega taras dokoy z grotą (l. 3). W ysok przyzeu eszczą sę sutereny. Tego typu budola centralna ne znajduje archtekturze polskej poprzednkó słuszne uznaje sę ją za stotny kład rozój archtektury klasycystycznej kraju. Oczysty jest pły, jak gach K lkarn yarł na projektantó pałacó Lubostronu (1800, arch. Stansła Zaadzk 27 ) oraz Raju (prze 1830, arch. Jan Wężyk-Rudzk 28 ). Rónolegle z budoą pałacu Królkarn urządzano dla Toatsa klasycystyczny ogród. Z dokuentó doadujey sę o stnenu Królkarn kolejnych budol: spchlerza stodoły (1783) 2y, oranżer (1785) 3 oraz trebhauzu, lodon, łaźn cukern ( )". Występujące dokuence słoo cukerna" odnos sę być oże do słynnej traktern, proadzonej przez francuskego restauratora Tognona od 1783 której przybyły z Warszay gośco seroano pasztety arcepany 32. Od końca XVIII. yceczk do Królkarn eszły do kanonu osenno-letnch rozryek arszaakó. W dnach nsurekcj koścuszkoskej znszczono zabudoana gospodarcze Królkarn splądroano pałac, zaś rannego Toatsa, podejrzeanego o kontakty z Rosjana, na krótk czas aresztoano 33. Do 1816 r. łaśccela Królkarn były dzec Karola Toatsa - Wktor Karolna, które, przenosząc sę na stałe do Berlna, sprzedały posadłość ksęcu Mchało Herono Radzłło 34, ojeodze leńskeu, łaśccelo lcznych neruchoośc Króleste Polsk, ty Neboroa oraz pałacu Warszae przy ul. Przechodnej nr Noy łaśccel, będący - podobne jak jego żona Helena z Przezdzeckch Radzłłoa - naętny kolekcjonere dzeł sztuk, część z nch raz z bogat bbloteką kazał przeeźć do Królkarn 36. Ogrone suy przeznaczał na utrzyane rezydencj oraz pensje dla dość lcznego personelu 37, zaś dochody uzyskane z gospodarsta ogrodu zykle ne starczały pokryce tych ydatkó Probleatyka palladanzu polskej archtekturze klasycystycznej doczekała sę klku opracoań: T.S. Jaroszesk, Ze studó nad probleatyką recepcj Pallada Polsce drugej poloe XVIII eku, [:] Klasycyz. Studa nad sztuką polską XVIII XIX eku. Materały Sesj Stoarzyszena Hstorykó Sztuk. Poznań, paźdzernk 1965 [Studa z hstor sztuk, t. XI], Wrocła 1968, ; de, Alcun tentatv d tare La Rotonda coput nel secolo XVIII, Bollettno del Centro Internazonale d Stud d"archtettura»a. Pallado«", t. IX, 1967, ; de, Vnterpretazone neoclassca del Pallada n Polona, Bollettno del Centro Internazonale d Stud d'archtettura»a. Pallado«", t. XII, 1970, Jaroszesk, Ze studó..., Ibde; P. Jaorsk, Wadoość o Jane Węyku-Rudzk ( ), łośnku egpskch starożytnośc (z dzejó zboró starożytnośc Unersytetu Warszaskego), Śatot", t. III (XLIV), fasc. A, 2001, 48; S. Łoza, Archtekc budonczoe Polsce, Warszaa 1954, 264. Węcej o pałacu Raju: R. Aftanazy, Dzeje rezydencj na danych kresach Rzeczypospoltej, t. VII, Wojeództo ruske. Zea Halcka Loska, Wrocła 1995, AGAD, ARN. sygn. 800, Rejestr kuponego różnego aterału na stodołę, spchrz okotosk tudzeż do łyna uroanego n an ens Jun. 30 Ibde, Regestr różnej furank do Królkarn na fabrykę pałacoą oranżerę n anno 1785 ens Aug. 31 Ibde, Rejestr roboty ślusarskej do pałacu doru JW hrabego de Toats do Królkarn zaczęta r Aneksy..., Katkosk, Dzeje..., [M.P. Radzłł], Ostatna ojeodzna leńska (Helena z Przezdzeckch k Radzłłoa) przez. X.M.R., Ló 1892, 269; Sobeszczańsk, Królkarną K Lesńska, Radzłł Mchał Heron, [:] Polsk Słonk Bografczny [dalej cyt.: PSB], t. XXX, Wrocła 1987, Według nforacj zaartej Kłosach", noą sedzbę zaenł na ałe uzeu sztuk archeolog" - Kłosy", 1879, nr 738, 123. Zdane Sobeszczańskego, elk łośnk obrazó nuzató, ueścł je ty pałacu często n eszkał" - Sobeszczańsk, Królkarną... Zaartość bblotek Królkarn znay dokładne dzęk zachoany katalogo: Archu Pałacu Radzłłó Neboroe [dalej cyt: APRN], rkps 153, Katalog ksążek Królkarn (po 1828); AGAD, ARN, sygn Katalog ksążek pałacu Królkarn (1829). 37 Sps osób zaeszkałych Królkarn 1828 r. yena urgrabego, psarza, bblotekarza, służącego, stróża, ogrodnka oraz parobkó, ogrodnczkó, pasterza koornka, AGAD, ARN, sygn Por. [Radz łł], op. ct., 281.

5 207 ANTYK W KROLIKARNt. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE y **** H W Ł. -Ml 1 99,<*U. Jłjfc. r 3. A u t o r n e o k r e ś l o n y, Wdok Królkarn H H rfn od ogrodu, o k ( M N W. M u z e u N e b o r o e A r k a d, nr n. A. 178 M N b ). Fot. S. S o b k o c z W 1821 r. zarła Helena z Przezdzeckch Radzłłoa, dzesęć lat późnej jej ąż. W ynku ureguloana skoplkoanych spra łasnoścoych ędzy spadkoberca Królkarną przeszła na łasność ksęca Mchała Gedeona Radzłła39, trzecego syna Mchała Heleny Radzłłó, byłego generała Wojska Polskego odza naczelnego postana lstopadoego, uęzonego po kaptulacj Warszay do 1836 r. przetrzyyanego Jarosłau4". Wygnane bardzo zenło osoboość generała41, a o jego nte resy troszczyć usała sę żona - Aleksandra ze Steckch42, łaśccelka znanego założena pałaeoo-ogrodoego Szpanoe na Wołynu41. W ynku prac proadzonych od 1842 r. duży przeobrażeno uległ ogród Królkarn44. W 1849 r. posadłość sprzedano hrabeu Ksaereu Pusłoskeu43, łaśccelo elu nerucho ośc,.n. Warszae dou z ogrode Alejach Ujazdoskch 16 oraz częśc Hotelu Europejske go46. W pałacu Królkarn Pusłosk zgroadzł cenną kolekcję dzeł sztuk bblotekę47. Część pałacu 39 AGAD, 40 Z. A R N, sygn. 705, W y k a z hpoteczny ajątku Królkarną (1847). Z a c h a r e c z, W. Z a j e s k, Radz łł Mchał Gedeon, [:] PSB, t. XXX Ibde, Ś a d c z ą o t y lczne rozporządzena ksężnej dotyczące a j ą t k ó należących d o ęża. p r z e c h o y a n e A G A D. A R N oraz A P R N. 43 S z e r z e j o s a y z a ł o ż e n u : T. S. J a r o s z e s k, A. R o t t e r u n d, Neznane Rocznk hrabego Muzeu Por. 47 Warszae", rzyskego. W [:] środosku PSB, t nr 738. XXIX r. arszaskej Wrocła K o n a r s k, op. ct. Kłosy", , aterały do Aleksandr Szpano a nżej. S o b e s z c z a ń s k. Królkarną... W Ksaery Francszek, 4,1 Narodoego 123. elty Ksaery znany Pusłosk był 417 także z n. raz z brate dzałalnośc Wandalne dobroczynnej: otrzyał S. od papeża tytuł K o n a r s k. Pusłosk

6 208 PIOTR JAWORSKI atach przeznaczył na sedzbę Instytutu Moralne Zanedbanych Dzec. Po jego śerc 1874r., na ocy zapsu testaentoego, Królkarną przeszła na łasność brata - Wandalna 48. W 1879 r. pałac doszczętne spłonął raz ze znajdującą sę e nętrzu kolekcją artystyczną 49. Jego odbudoę, uażną obecne za jedno z ponerskch osągnęć konseratorskch Polsce, poerzono rok po pożarze archtekto Józefo Husso 30. Wandaln Pusłosk, będąc podobne jak brat kolekcjonere dzeł sztuk, podjął próbę odtorzena kolekcj, zarł jednak 1884 r. Na klka lat Królkarną przeszła ręce rodzny Lubeckch. W 1889 r. łaśccelką Królka została Marta Krasńska - córka Wandalna Pusłoskego, żona Kazerza Krasńskego, do około 1900 r. eszkająca Starej Ws na Podlasu 51. Proadzony przez hrabnę po przybycu do Warszay słany salon dou przy ul. Czackego goścł najybtnejszych przedstacel kultury nauk tatego okresu. Byał n często Władysła Tatarkecz, spółautor ydanej 1938 r. perszej onograf Królkarn 52. W 1902 r. Marta Krasńska dokonała gruntonej renoacj pałacu ogrodu Królkarn ;,,. W budynku zajoany cześnej przez Instytut Moralne Zanedbanych Dzec ueścła zakład dla neuleczalne chorych kobet. W 1916 r. Królkarną, od końca XIX. zaknęta dla publcznośc, znalazła sę grancach Warszay. We rześnu 1939 r. nacerający na Warszaę Necy zaenl pałac Królkarn runę. Walk toczące sę na terene posadłośc dnach postana arszaskego dopełnły dzeła znszczena. Oprócz pałacu, znaczne ucerpały: taras z grotą, kuchna, ostek oraz kaplca"' 4. Zą 1945 r. okolczn eszkańcy neal doszczętne ogołocl ogród z drzeostanu 5 ' 1. Władze poojenne pozbały spadkobercó Marty Krasńskej praa łasnośc do Królkarn. Podjęły też decyzję o odbudoe założena pałacoo-ogrodoego z przeznaczene na uzeu dzeł Xaerego Dunkoskego, podaroanych państu przez artystę 1948 r. W 1950 r. Królkarnę raz ze zagazynoany na jej terene rzeźba Dunkoskego przekazano Muzeu Narodoeu Warszae 16. Otarce uzeu nastąpło 26 styczna 1965 r. BUDYNEK KUCHNI W FORMIE RZYMSKIEGO GROBOWCA CECYLII METELLI Zaprojektoany przez Donka Merlnego 37 budynek kuchn (l. 4) z elu poodó zasługuje na uagę. Dostrzec n ożna orygnalne dzeło perszej fazy nurtu klasycystycznego Polsce, rozktającej pod panoane Stansłaa Augusta Ponatoskego. Zraca też uagę elk kunszt Merlnego ykorzystanu skronych arunkó naturalnych do storzena orygnalnego rozązana archtektoncznego. Wzoroana na grobocu Cecyl Metell kuchna jest jedny z najcekaszych dzejach polskej archtektury przykładó adaptacj antycznego perozoru. Boe stosunku do neelu budol starożytnych óć ożna, tak jak przypadku słynnego rzyskego groboca, o ch pradzej polskej karerze. W 1784 r. Szyon Boguł Zug. tórca projektó elu polskch ogrodó klasycy stycznych 58, dzele Ogrody Warszae jej okolcach ueścł ops postającej łaśne rezydencj Królkarn: Dzś ejsce to należy do hrabego Toats który chce tu założyć elk ogród, do którego rozpoczęto już naet znaczne ysady. W położenu elce korzystne, oddzelone głębok paroe od nnych ejsc zno- 48 Archu Państoe.st. Warszay [dalej cyt.: APW], Akta notaruszó arszaskch, kancelara W. Kretkoskego, sygn. 12, nr Testaent Ksaerego Francszka Pusłoskego. 4 ' J Szczegółoy ops pożaru znszczeń przekazała arszaska prasa: Królkarną,,.Tygodnk Ilustroany", 1879, nr 195, 183; Kłosy", 1879, nr 738, Tatarkecz, Paląc..., A. Bernack, Krasńska z Pusłoskch Marta, [:] PSB. t. XV, Wrocła 1970, Tatarkecz, Tokarz, op. ct. 53 APW, Zbór W. Przyboroskego, t. XVII, 250, Królkarną" Mokotoe (notatka prasoa z neznanego źródła, ręką W. Przyboroskego dopsana data: 1902). 54 Katkosk, Królkarną..., Ibde. 56 Archu Muzeu Narodoego Warszae, sygn. 854, Królkarną. Korespondencja erytoryczna W. Tatarkecz, Donk Merln, Warszaa 1955, Mędzy nny na Solcu. Na Ksążęce", Mokotoe. Zug dzałał też przy urządzanu ogrodó Wlanoe, Jabłonne, Arkad Neboroe: Katkosk, Szyon Boguł Zug..., pass.

7 209 ANTYK W KRÓLIKARNI: ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE 1 ER* W.. L r- -j Sb g: SSKr- 1 źw*9 : V a s 4. W a r s z a a, b u d y n e k k u c h n K r ó l k a r n. Fot. P. J a o r s k ślejszych tej okolcy, z które łączy sę tylko oste, hraba począł budoać do ejsk, chocaż nebardzo ytornego saku; obecuje on coś nadzyczajnego, gdy zostane ukończony. Welk gach j u ż skończony, zaera kuchnę; leży on dolne na leo a pozór starożytnego rzyskego onuentu na kształt Ce cyl Metell pod R z y e, znanego pospolce pod nazske Capo d Bove" 5 9. Jak dać z opsu, budoa kuchn yprzedzła realzację projektu pałacu. W a d o o, że ała ona ejsce latach M o ż n a sądzć, że aloncza lokalzacja Królkarn na skarpe - z rozległy doke kerunku Wsły (l. 5) - ne pozostaała bez znaczena przy yborze przez Merlnego palladańskego zoru budo l centralnej dla planoanej budol pałacoej. Andrea Pallado tak psał na teat lokalzacj Rotondy: Mejsce to jest j e d n y z najbardzej uroczych przyjenych, jake ożna sobe yobrazć, znajduje boe na bardzo łagodny stoku zgórza a z jednej strony [...] rzekę [...], z drugej zaś nne pagórk [...], a szystke uprane, obftują yśente ooce najlepszą norośl" 61. Trzykondygnacyjny budynek kuchenny Merln zaprojektoał na plane koła. O d strony podjazdu prz pałace przylega do nego aneks na plane ycnka koła. Wenątrz budynku archtekt ueścł neelk kolsty dzedzńczyk, na który ychodzą okna poeszczeń. Projektując kuchnę, Merln orygnalny sposób ykorzystał zbocze skarpy. O d strony podjazdu pałacoego ja sę ona boe jako neelk parteroy palonk, zaś od strony dolnego ogrodu - j onuentalna budola ogrodoa. W ty ejscu - poprzedzając rozażana na teat genezy budynku kuchn Królkarn - klka u pośęcć ypada lokalzacj kuchn S.B. Warszae, Zug, Kurer Ogrody 60 Katkosk. 1,1 A. P a 11 Warszae Nedzelny". ad Dzeje..., o. / Quattro jej nr 66. lbr j a k o typu poeszczena gospodarczego 62. W tradycj polskej archokolcach, 26. Por. del' opsane roku 1784 przez [ ] Budonczego Koścoła Eangelckego 410. yżej archtettura, tekśce. Veneta 1570, k II. r o z d z. 3 ( k o r z y s t a z p r z e k ł a d u M. R z e p ń s k e j p o l s k e j e d y c j d z e ł a : d e. Cztery ksęg o archtekturze. W a r s z a a 1955, 9 0 ). 62 U a g o g ó l n e z a e r a hasło: Cucna, [ : ] Dz.onaro Encclopedco d Archtettura e Urhanstca, t. I, red. P. P o r t o - g h e s, R o a

8 210 PIOTR JAWORSKI "V >- 5. A u t o r n e o k r e ś l o n y, Wdok na tarasy Kró lkarn ( M N W, M u z e u N e b o r o e A r k a d, nr n. A. 160 M N b ). Fot. S. S o b k o c z tektury rezydencjonalnej poeszczena kuchenne starano sę ueszczać palonach oddzelonych od pałacu. Autor Kró tkej nauk budonczej63 psał: Kuchne budynku pod ty dache, gdze pan eszka, ne eć, złaszcza pałacu, który dzedzńca ne a. Przyczyna ta, że stąd fnetor być us. B o Pol szczę kuchna być ne o ż e ochędożna dlatego, że nej sła arzą, sła peką, sła sażą kur, gęs, pro carnfcna sroga". Źródło ogronej popularnośc Polsce założena pałacoego typu palladańskego nektórzy badacze dostrzegają.n. tradycj ueszczana kuchn osobny budynku 64. Neco naczej, głóne ze zględu na ogranczena fnansoe łaśccel, yglądała praktyka lokalzacj kuchn d o rach szlacheckch. Kuchne oddzelone od d o u eszkalnego (nekedy połączone ćerćkolsty galera ) odnajdujey ększośc klasycystycznych rezydencj ogrodoych Warszae okolcach. Tak było.n. Łazenkach, M o k o t o e, Olesne, R o z k o s z y oraz na Ksążęce. W ostatn z yenonych założeń budynek kuchn, yprzedzający realzację budol Królkarn, połączony był p o d z e n y kory tarze z salą zaną Elzeu, a na zenątrz p r z y j o a ł forę eczecku z d o a nareta (tz. D o Iaa) 6 ". Ne była ęc kuchna Królkarn perszą an j e d y n ą budolą, która, obok użytkoego prze znaczena, pełnła zaraze funkcje palonu ogrodoego. Zaskakujące fory archtektonczne spotykane óczesnych ogrodach stały sę cele satyry Ignacego Krasckego, który tak opsał są przygodę M o kotoe: ladąc dalej przez ulcę/postrzegłe jakąś śątncę:/gust pęknej archtektury./weże, baszty, osty, ury.ayęc sę neco zatrzyałe./a gdy, co to jest, pytałe,/chocaże pękne przytał,/rozśał sę ten, co go pytał./i ponekąd ał spraedlą przyczynę: doedzałe sę alboe od nego 63 dłoe [Ł. do O p a l ń s k ], Kró tka dzejó teor " J a r o s z e s k, 65 nauka sztuk, Ze studó..., Katkosk, Szyon budoncza t. VII], dor ó, oprać. A Boguł Zug..., 52. pałac ó, zak ó Młobędzk, podług neba Wrocła zyczaju 1957, 13. polskego [Teksty źró

9 ANTYK W KRÓLIKARNI: ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE 21 1 z nezerny o podzene, ż zółe pacerz przed kuchną, a co dla baszty ynosłej sądzł fortecą, było gołębnke" 66. A zate budynek kuchn Królkarn - znesony zgodze z polską tradycją jako palon oddzelony od pałacu - pełnł z jednej strony rolę upozoroanego na runę palonu ogrodoego, z drugej zaś - ukryał są rzeczystą funkcję gospodarczą. Choć Pallado zalecał ueszczane poeszczeń gospodarczych suterenach pałacu 67, to jednak kuchna Królkarn, dzana od strony pałacu postac skronego parteroego palonu, doskonale odzercedla ogólną zasadę przekazaną przez eneckego archtekta: Lecz tak jak Stórca roześcł nasze członk ten sposób, że pęknejsze są najbardzej doczne, a nej szlachetne ukryte, tak y postępujey budoncte, ueszczając godnejsze ażnejsze częśc na doczny ejscu, a nej pękne ejscach ożle najbardzej ukrytych przed zroke, groadząc ta szystko co brzydke, co ogłoby przeszkadzać co szpecłoby pękne częśc doosta" 68. Koncepcja oddzelena ogrodoej użytkoej funkcj budol pozolła Merlneu na dość ekstraaganck - zdaałoby sę na pozór - nestosony poysł ueszczena kuchn antyczny grobocu. Budynko kuchn archtekt nadał pozór starożytnego rzyskego onuentu na kształt Cecyl Metell pod Rzye" 6 '' przez ueszczene pod jej gzyse fryzu złożonego z olch głó (bukefalonó) (l. 6) festonó. Eleację pokryto bonoane pasoy. Do nętrza kuchn proadzły da ejśca - od strony podjazdu od dolnego ogrodu. To ostatne uzyskało opraę archtektonczną postac klasycyzującego portyku przyścennego, złożonego z dóch kolun zeńczonych doryck kaptela, dźgający belkoane. Ponad zredukoany archtrae przebega fryz etopoo-tryglfoy. Ponżej belkoana ueszczono lą protoę o neątply przeznaczenu apotropaczny. Nad ozdobony ten sposób ejśce dolny Merln zaprojektoał półkolsty otór okenny. Całość dekoracj uzupełna rozeta ueszczona poyżej grlandy. Kuchnę Królkarn, jak ynka z akarel Kuchna Królkarn Aleksandra Majerskego (l. 7) z 1818 r. 70, zeńczono attyką upozoroaną na runę. Po obu stronach dolnego ejśca znajdują sę de płyty relefoe o jednakoej dekoracj (l. 8), przedstaającej grlandę rozeszoną ędzy doa kandelabra. Płyty zoroane są na sześcu antycznych relefach uroanych po obu stronach głónego ejśca do rzyskego Panteonu 71, enątrz portyku. Da pasy fryzu, złożonego z klkakrotne potarzającego sę otyu kandelabró grland, doczne są także na zenątrz Panteonu, ścanach bocznych portyku. Wydaje sę pene, że projektując kuchnę, znó - podobne jak przypadku pałacu - sęgnął Merln do zoró propagoanych przez Pallada jego dzele o archtekturze. Oaany fryz dneje boe na rycne toarzyszącej opso Panteonu. Interesujących zan yglądze kuchn ogrodu Królkarn dokonal latach archtekc Teofl Schller Francszek Mara Lanc. Przyczyną podjęca przez Aleksandrę ze Steckch Radzłłoą 72 decyzj o przeproadzenu prac restauracyjnych budolanych był katastrofalny stan zachoana rezydencj. Autor postałego stycznu 1841 r. Opsu budol Królkarn 1^ yenał.n.: Pałac uroany [...] -potrzebuje reperacj, a anoce dachu noego. Z kuchn obok pałacu sąjeszcze szczątk uró, po spalenu sę onej roku 1837 pozostałych". Jedyny źródłe konografczny, przedstaający budynek kuchn przed pożare, jest sponana akarela Majerskego; raz z podpsany przez Schullera 1843 r. (rok po odbudoanu kuchn) ykaza kosztó prac budolanych 74 pozala ona na prześledzene zan, jakch dokonano podczas odbudoy. Na odrestauroane kuchn, obejujące udekoroane zenętrzne budol na zór runy, robotę ularską alarską, pokryce uró rudą kaene 66 Podróż z Warszay do Błgoraja. Do ksęca Stansłaa Potockego, (: I. Krasck. Poezje, Warszaa 1989, Pallado, op. cr.. 76; P. Hol ber ton, Palado's Vlla Lfe n tle Renassance Countrysde, London 1990, Pallado. op. cf., Zug. op. c., Muzeu Hstoryczne.st. Warszay, nr n Naps na odroce tej akarel: Wdok danej kuchn Królkarn, która spalła sę. 71 M.T. Boat rght, Hadran and the cty ofroe, Prnceton Opekunkę ajątku ęża, Mchała Gedeona Radzłła: por. yżej tekśce. 73 AGAD, ARN, sygn. 364, Ops budol Królkarn. 74 AGAD. ARN, sygn Rachunek ogólny przychodu rozchodu penędzy ajętnośc Królkarną za rok 1842/43: bde, sygn. 809, Ogólny ycąg z ykazu kosztó potrzebnych do ykonana Królkarn budol na rok beżący zaerzonych, a anoce: na odbudoane tarasu za pałace, odnoene pałacu udekoroane zenętrzne kuchn yrestauroanej roku zeszły.

10 PIOTR JAWORSKI > ffu J Ł^MC 6. W a r s z a a, b u d y n e k k u c h n K r ó l k a r n, f r a g e n t f r y z u z b u k e f a l o n e. Fot. P. J a o r s k fff^śs 7. A. M a j e r s k, Kuchna Królkarn, 1818 ( M u z e u H s t o r y c z n e. s t. W a r s z a y, nr n ). Fot. M u z e u

11 213 ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE W 3 Al 4 ^^N* - - ^ c^rls:^- 8. Wa rsza a, budynek kuchn Królka, płyta relefoa. Fot. P. Ja orsk.tara -o* *> ta.*"! v n* " 4^ * 9. Wa rsza a, budynek kuchn Królka rn, dok od strony pa ła coego dzedzńca. Fot. P. Jaorsk?

12 214 PIOTR JAWORSKI JLM 0s 10. Warszaa, budynek kuchn Królkarn. Stan z początku XX. Fot. J. Kłos (IS PAN) 11. Warszaa, budynek kuchn Królkarn, nskrypcja przy ejścu od strony dolnego ogrodu. Stan z początku XX. Fragent fot. J. Kłosa (IS PAN)

13 ANTYK W KRÓLIKARNI, ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE 2 15 W M Zś Hf : z W BR 12. Warszaa, ost Królkarn g proj. F.M. Lancego Fot. H. Poddębsk (IS P A N ) na b l a c h ę o ł o a n ą " 7 5 y d a n o d a tysące z ł o t y c h. Z p o y ż s z e g o cytatu y n k a, że attykę b u d o l, u p o z o r o a n ą n a r u n ę j e s z c z e p r z e z M e r l n e g o, p o k r y t o s t n e j ą c y d o dzs' k a a ł k a r u d y k a e n, a n a l o g c z n y d o t y c h, k t ó r e u r o a n o s z t u c z n e r u n y n e b o r o s k e j Arkad 7 ' 1. P r a d o p o d o b n e t a k ż e r., n a o d c n k u a t t y k p o n a d e j ś c e d o k u c h n o d s t r o n y p o d j a z d u, u s t a o n o t r z y r z e ź b y k a e n n e 0 teatyce tologcznej77, p o z b a o n e r ó ż n y c h częśc cała celu nadana b u d o l rażena runy r ó n e ż o d s t r o n y p a ł a c o e g o d z e d z ń c a (l. 9 ). Z a p e n e t y s a y c z a s e p o n a d o z d o b n y e j ś c e d o k u c h n o d s t r o n y p a r k u u e s z c z o n o n s k r y p c j ę Caeclae Cretc, a j ą c ą z a p e n ć p r a d ł o ą d e n t y f k a c j ę b u d y n k u z a n t y c z n y p e r o z o r e. Z f o t o g r a f 7 8 (l ) a d o o, ż e n s k r y p c j a z d o b ł a b u d y n e k k u c h n j e s z c z e n a p o c z ą t k u X X., o ż n a ę c s ą d z ć, ż e z n s z c z o n a z o s t a ł a d o p e r o p o d c z a s II o j n y ś a t o e j. P o n a d t o, j u ż l a t a c h t r z y d z e s t y c h X I X. u s t a o n o o k ó ł k u c h n 12.. f g u r a r u r o y c h " 7 9. W r. d o o g r o d u K r ó l k a r n trafł z A r k a d k a e ń o b r o b o n y z p o d s t a ą z C y r k u " 8 0 o r a z d a l y z a r u r u bałego, z n a k o t e g o dłuta r z y s k e g o " * 1, które o z d o b ł y o s t ł ą c z ą c y aleję d o j a z d o ą z p o d j a z d e, z n e s o n y e d ł u g p r o j e k t u F. M. L a n c e g o (l. 12). A r k a d y j s k e p o c h o d z e n e a r u r o y c h l ó 73 Ibde, Ogólny ycąg Katkosk. Materały 77. De X. z przyp. Dzeje... Os'rodka Ochrony nch Dunkoskego stoją 51; W. P k o s k, Arkada Zabytkoego na attyce Królkarn, Krajobrazu. kuchn sygn. 245, do Heleny Ogrody dzś, Tors 5 Radzłłoej. (11)], trzecą ężczyzny" ykopano z z attyk hstoryczne Studu Warszaa 1998, ze kuchn [Studa 39, 51. poblżu tej Królkarn. bud Doku (1987). 78 Instytut Sztuk Polskej 79 AGAD, ARN, sygn. skeu dna 24 APRN, neboroskego, Sl Kurer czerca rkps jako 142, też Akade 807, 1836 Warszask". Nauk, bez ruchoośc nr neg. pałacu (pozyty), Królkarn fot. J. Kłos znajdujących (początek sę XX oddanych. pod r. Ksążka Sps do ydających 1846, nr zapsyana sę 286. tak szelkch do ruchoośc Warszay jak zaberających do Królkarn sę z dla pałacykó J.O. arka Xęż.nej P

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl)

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl) Opublkoany Sers Masta Gmny Trzcanka (http://.trzcanka.pl) Strona głóna > Ludze kultury Andrzej Begosk Członek Zązku Polskch Artystó Fotografkó, absolent Wydzału Hstorycznego UAM Poznanu. Od 1980r. zajmuje

Bardziej szczegółowo

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU WIZYTA NA ŁOTWIE 04.06-09.06.2011 Łota jedno z państ nadbałtyckch. Członek Un Europejskej NATO. Od strony lądoej granczy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz Zaù¹cznk Nr 1 uchwaùy Nr XXVIII/167/2005 Rady Gmny Wolbórz z dna 30 marca 2005 r. Regulamn udzelana pomocy maeralnej o charakerze socjalnym dla ucznów zameszkaùych na erene Gmny Wolbórz I. Sposób usalana

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

Budynek kuchni w warszawskiej Królikarni w formie grobowca Cecylii Metelli. Polska kariera antycznego pierwowzoru

Budynek kuchni w warszawskiej Królikarni w formie grobowca Cecylii Metelli. Polska kariera antycznego pierwowzoru Piotr Jaworski Budynek kuchni w warszawskiej Królikarni w formie grobowca Cecylii Metelli. Polska kariera antycznego pierwowzoru Zaprojektowany przez Dominika Merliniego 1 budynek kuchni w założeniu pałacowo-ogrodowym

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOFINANSOWAŃ W KONKURSIE INICJATYW KULTURALNYCH KATOWIC W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH W 2008 ROKU OSOBA LUB NSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA 1 GÓRNOŚLĄSKE TOWARZYSTWO LTERACKE 2 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO 3 ŚLĄSK Sp. z o. o. WYDAWNCTWO PRZEZNACZENE WNOSKOWANEGO DOFNANSOWANA: PROJEKT WYDAWNCZY PT. 15 LAT DZAŁALNOŚC

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Adresac pomocy: Lczba K- Wydaane Wydaane Lp Naza

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok I rok mgr II rok mgr

I rok II rok III rok I rok mgr II rok mgr LETNIA 15 VI (piątek) Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej, prof. Barbara Dąb-Kalinowska Warsztat metodologiczny historyka sztuki, Instytucje życia artystycznego, prof. Joanna Sosnowska

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ą Ó ć ć Ą ŁÓ Ó Ń ć ć Ż Ó ć ź Ę ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó Ą Ą Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ćę ć Ę ć ć Ś ć ć ć ć Ę ć Ę ć ć ŚĘ Ł Ń Ń Ś Ą ć ć ź ć Ę Ć Ę ć Ę ć ć Ę Ę ć ć ć Ą ć ć Ę ć ć

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznk nr 1 do Studum Wykonalnośc projektu Seć Szerokopasmoa Polsk Wschodnej ojeództo podlaske poat sokólsk Lsta mejscoośc poatu sokólskego sklasyfkoana pod zględem przypsana do obszaró bałych, szarych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

ć ń ń ć ć ń ń Ł Ę Ó Ł Ę Ó Ć Ą Ę ŁŁ Ł Ę Ę Ń Ę ć ź Ą ć ź Ń Ę Ę Ą Ł Ą ć Ą Ę Ą Ą Ł Ź ń Ą Ę Ę ź ń Ę ń ć ź Ó ć Ą ń Ś Ą Ć ć ć ń Ę ć ź ć ć ź ć ć Ą ź ć Ż ŁÓŻ Ł Ł Ęź Ą Ą Ę ć Ę ć Ę Ł Ż ń ć ń ć Ą Ą ć ń ń Ż

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ń ń ć ść ń ść ść ż ć ż ć ść ś ź ś ń ż ść ż ć ś ż ż Ź ć Ę Ę ć ń ć ż ń ć ż ć ść Ź ż ć ż ść ń ż ść ż Ź ć ż ść Ę ść ć ś Ę ż ż ć ś ń ć ż ć ć ść ś ś ń ć ż ść ś ż ć ż ść ć ś Ę ć ż ć ć ś ż ź ć ść ś ć ć ż

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody Regulamin Programu dla Lideró Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj Okręgi National K02/2013 K04/2013 Okręgi Trendsetter K04/2013 /2013 (zany dalej Programem ) I Postanoienia ogólne 1. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r.

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r. Badania ruchu Trójmieście ramach projektu Kolei Metropolitalnej mgr inż. Szymon Klemba Warszaa, 13.03.2012r. SPIS TREŚCI 1 Tło i cel badań 2 Podstaoe pojęcia modeloania 3 Proces budoy modelu 3A Model układu

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

ż ń ęą ą ąą ą ą ń ą ż ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ę ę ę ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń o o o o o o o ż ń ęą ą ą ą ź ś ść ż ś ść ń ę ą ą ę ą ą ż ń ęą

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych.

Warunek równowagi bryły sztywnej: Znikanie sumy sił przyłożonych i sumy momentów sił przyłożonych. Warunek równowag bryły sztywnej: Znkane suy sł przyłożonych suy oentów sł przyłożonych. r Precesja koła rowerowego L J Oznaczena na poprzench wykłaach L L L L g L t M M F L t F Częstość precesj: Ω ϕ t

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ń Ń ŁĄ ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ł Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę Ńć ć ć ź Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż Ś Ł Ę ż ż ż ż ż ż Ź ż Ę ż ż ć ż Ś Ś ć Ź Ę ż ż Ł Ś Ś ć Ś Ś ć ć Ś Ść ż Ś Ś ć Ś Ść Ś Ść ć Ł Ź Ś Ś ć Ś ż Ść Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ź ć Ę Ś ć Ę Ć Ś Ę Ń ć ż ź ź Ę ż ż Ść ć Ę ć ż ź ż ż ż Ść ż Ś ć ć ć Ł ć ż

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Opinia dotycząca zasadności budoy ydzielonego odcinka ylotu drogi ekspresoej S7 od Południoej Obodnicy (połączenie z drogą ojeódzką nr 721) Warszaa, 24 stycznia 2014 r. Zespół Doradcó Gospodarczych TOR

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO W GMNAZJUM CZYTANE Ocena/Klasa 1 2 3 4 5 6 -myl ltery angelske z polskm -znekształca wyrazy w prostym tekśce - ne rozume ze znaną leksyką - w trakce czytana

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939*

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939* Potr Ruczkosk, Ustrój prany kas Stefczyka latach 1920 1939, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180. Potr Ruczkosk, Wyższa Szkoła Ekonom, Praa Nauk Medycznych m. prof. E. Lpńskego Kelcach,

Bardziej szczegółowo

`BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o.

`BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. `BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spóła z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mal bspsz.szzen@netra.pl ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECINIE - ZDROJACH

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Niemili nie będą mili

Niemili nie będą mili Ł Ł ś % X - Ś f ś ś ą ą ś ą - ą - ś f ć f ą - ś - f ą - ść ą ś ć ć ś ś ś - : ą f ą ą ą ć ą ą ą f - f - ą - - ą ą ź - ą - ś ą ą ą ś ą ą ś ć ś - ć ść ś ą - ą ą - ą ą ć - f ą f - ą ź ą ć - ą f ą ś - ś ą :

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ĄŻ ŚĆ Ż Ś Ą Ą ć Ś ź ć Ż Ż Ż ż Ó ż Ł Ś Ą ć Ż Ą Ś Ł Ś Ą Ł Ą ź ć ż Ś Ł Ś Ż Ą Ś ć Ą ć Ł Ą Ó Ł ć ć ż ż ć ć ż Ą Ż Ł Ś Ś Ą Ż ż ż Ż Ś Ś ć Ż ż ż ż Ż ż Ś Ż ź ż ć Ó ć Ż ż ż ż ź Ą ż ć ż ż ź ż ż Ą Ł Ś Ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa

Wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa Wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa Realizatorem projektu jest nieformalna grupa Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY RODZICE KUPUJĄ WSZYSTKIE KSIĄŻKI.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY RODZICE KUPUJĄ WSZYSTKIE KSIĄŻKI. Załącznk nr 1 do Zarządzena nr 10/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 m. Adama Mckewcza w Szamotułach ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowązujących w Szkole Podstawowej nr 3 m. Adama Mckewcza w Szamotułach rok

Bardziej szczegółowo

bardzo żywotne i aktualne, toteż dobrze się stało, że opracowano Fotografował Jan Swiderski.

bardzo żywotne i aktualne, toteż dobrze się stało, że opracowano Fotografował Jan Swiderski. należała tkanna parcana regularną czarno-bałą kratę, ykonana przez Marę Słyszko z Zalszcza, oraz płachta łamana" (przetykana) Zof Szymczuk z Wyryk (ryc. 3). Tkanny przetykane reprezentoało klka dyanó"

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

www.birkbud.pl e_mail: mieszkania@birkbud.pl

www.birkbud.pl e_mail: mieszkania@birkbud.pl SALON Z AN.KUCH. 17,1 m2 WIATROŁAP 2,3 m2 8,1 m2 12,6 m2 7,3 m2 GARDEROBA 5,2 m2 ŚCIANA DZIAŁOWA PARTER 01. 52.57m 2 8,6 m2 8,4 m2 14,2 m2 7,5 m2 5,2 m2 SALON 23,3 m2 KUCHNIA 12,5 m2 ŚCIANA DZIAŁOWA PARTER

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

o Puchar Pytii - Wybory Prezydenckie 2015

o Puchar Pytii - Wybory Prezydenckie 2015 Centrum Ba. d ań I oścowych nad Po tyką Unhversytetu Jage o ń s k e go Protokół obrad Kaptuły Konkursu o Puchar Pyt - Wybory Prezydencke 2015 Na posedzenu w dnu 2 czerwca 2015 roku na Wydzae Matematyk

Bardziej szczegółowo