Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają"

Transkrypt

1 Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Październik 2014, nr 41 ISSN Temat numeru Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły...str. 12 Terminarz zadań na październik 2014 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 Aktualności Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia... str. 5 Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego... str. 6 Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić... str. 7 Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny... str. 8 Godziny karciane nie będą rozliczanie w specjalnych dziennikach... str. 8 Kontrole w oświacie Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego... str. 10 Dokumenty Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w szkole... str. 16 Praktyczne narzędzia Dzień wolny za 1 listopada w praktyce... str. 39 Eksperci doradzają Awans zawodowy Do awansu na dyplomowanego dyrektor musi mieć wyróżniającą ocenę pracy... str. 28 Zatrudnianie i zwalnianie Do prowadzenia WDŻ konieczne co najmniej studia podyplomowe... str. 28 Kwalifikacje pedagogiczne nie są przypisane do szkoły, lecz nauczyciela... str. 29 Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy... str. 29 Nauczyciel na urlopie wychowawczym może podjąć pracę... str. 30 Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu... str. 31 Urlopy i czas pracy Są różne metody ustalania pensum łączonego nauczyciela... str. 32 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego... str. 33 Świadczenia socjalne ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący... str. 34 Wynagrodzenia i dodatki Organ prowadzący może ukarać dyrektora, obniżając jego dodatki... str. 35 W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły... str. 35 Pracownicy niepedagogiczni Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony... str. 36 Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września... str. 37 Skorzystaj z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji prawnych. Najbliższy dyżur: 3 i 23 października w godz , pod numerem tel

2 Gdy oddawaliśmy do druku poprzednie wydanie, było pewne, że Karta Nauczyciela zostanie znowelizowana. Po ponad roku, od przedstawienia wstępnych założeń do projektu nowelizacji, resort edukacji odniósł się do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Jasne się stało, że ministerstwo nie zrezygnuje z niektórych zapisów, mimo sprzeciwu środowisk oświatowych. Ponieważ zakres zmian był ustalony, pozostawało czekać na skierowanie projektu nowelizacji do dalszych prac. Tymczasem niespodziewanie ministerstwo wycofało się z zamiaru zmiany tej ustawy. Powodem są zbliżające się wybory samorządowe oraz sporo zmian oświatowych, które wchodzą w życie z nowym rokiem szkolnym. Zdaniem ministerstwa nie jest to dobry moment na tak duże zmiany w przepisach regulujących pragmatykę zawodową nauczycieli. Jednocześnie resort podkreślił nie tyle konieczność zmiany Karty, co jej całkowitą likwidację i stworzenie nowej ustawy, która regulowałaby status zawodowy nauczycieli. Tymczasem prawa i obowiązki nauczycieli w najbliższym roku szkolnym pozostają bez zmian, a nam pozostaje czekać na decyzje ministerstwa w tej sprawie. Życzę Państwu przyjemnej lektury Agnieszka Rumik redaktor naczelna, radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym Nasi eksperci: Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, czynny egzaminator, autor narzędzi pomocnych w pracy dyrektora Dariusz Dwojewski doradca prawny, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa oświatowego Anna Kalińska dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej Małgorzata Krajewska zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Patryk Kuzior doktor nauk prawnych, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty Agata Piszko prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego Agnieszka Rumik radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego, doradca dyrektorów szkół i nauczycieli Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego Leszek Zaleśny ekspert w dziedzinie prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

3 SPIS TREŚCI Terminarz zadań Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 Aktualności Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli... str. 5 Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego... str. 6 Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić... str. 7 Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny... str. 8 Godziny karciane nie będą rozliczanie w specjalnych dziennikach... str. 8 Kontrole w oświacie Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego... str. 10 Temat numeru Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły... str. 12 Dokumenty Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w szkole... str. 16 Eksperci doradzają Do awansu na dyplomowanego dyrektor musi mieć wyróżniającą ocenę pracy... str. 28 Do prowadzenia WDŻ konieczne co najmniej studia podyplomowe... str. 28 Kwalifikacje pedagogiczne nie są przypisane do szkoły, lecz nauczyciela... str. 29 Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy... str. 29 Nauczyciel na urlopie wychowawczym może podjąć pracę... str. 30 Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu... str. 31 Są różne metody ustalania pensum łączonego nauczyciela... str. 32 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego... str. 33 ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący... str. 34 Organ prowadzący może ukarać dyrektora, obniżając jego dodatki... str. 35 W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły... str. 35 Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony... str. 36 Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września... str. 37 Praktyczne narzędzia Dzień wolny za 1 listopada w praktyce... str. 39 Październik

4 TERMINARZ Terminarz zadań na październik 2014 roku ZADANIA KADROWO-PŁACOWE Termin: do 5 października Mija termin na wpłacenie składek na: art. 32 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy 1) ubezpieczenie społeczne, z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2) ubezpieczenie zdrowotne, 3) Fundusz Pracy, z 2013 r. poz. 1442); art. 107 ustawy 4) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Pracowniczych Dz.U. z 2013 r. poz. 674), art. 30 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272) Termin: do 10 października Mija termin na złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: 3, załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst, w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst Termin: do 10 października Mija termin na złożenie kwartalnych sprawozdań budżetowych: 2 i załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów z 4 marca 2010 r. w sprawie finansowych, sprawozdań jednostek sektora Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, poz. 247), 3, załącznik nr 44 do rozporządzenia Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Ministra Finan- sów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach poz. 119) 2 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

5 TERMINARZ Termin: do 10 października (termin określany jest w uchwałach organu prowadzącego i będzie to 10. dzień miesiąca) Złożenie sprawozdania dotyczącego art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty liczby uczniów związanych z dotacją dla szkół niepublicznych Termin: do 11 października Złożenie kwartalnego sprawozdania Z-03 art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. do urzędu statystycznego o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591); 1 ust. 1 pkt 170 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 415) Termin: do 20 października Mija termin na złożenie do zarządu art. 21 ust. 2f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. PFRON informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 nr 127, poz. 721 ze zm.); załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 33) Termin: do 20 października Trzeba wpłacić zryczałtowany podatek od osób art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku fizycznych i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia nych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 dochodowym od osób fizycz- i umowy o dzieło za wrzesień ze zm.) Październik

6 TERMINARZ ZADANIA DYREKTORA Termin: do 3 października Zadanie dyrektora Przekazanie zaktualizowanych danych SIO do organu prowadzącego (dane według stanu na dzień 30 września) art. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 139, poz. 814 ze zm.); 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957) Termin: 14 października Zadanie dyrektora Zorganizowanie uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Termin: do 15 października Zadanie dyrektora Zebranie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych uprawniających do przystąpienia ucznia/słuchacza do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562) Agnieszka Rumik radca prawny, specjalista prawa oświatowego 4 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

7 AKTUALNOŚCI Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ograniczyć zakres zastosowania uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia zawodowego. Po zmianie przepisów zachowają oni m.in. prawo do awansu zawodowego, nagrody jubileuszowej, pensji nauczycielskiej oraz emerytury. Obecnie nauczyciele zatrudnieni w: publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają ustawie Karta Nauczyciela w pełnym zakresie. Nauczyciele placówek doskonalenia bez pensum z Karty Resort edukacji chce jednak ograniczyć zakres uprawnień tych nauczycieli, a uzasadnia to tym, że zadania statutowe tych placówek są inne niż zadania placówek doskonalenia nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem resortu zadania te mogą w takim samym stopniu realizować nauczyciele- -konsultanci, jak też specjaliści niebędący nauczycielami. Dlatego nie ma uzasadnienia, aby nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez ministrów mieli znacząco lepsze warunki pracy niż specjaliści niebędący nauczycielami, w tym m.in. inny wymiar czasu pracy. W związku z tym, po zmianie przepisów, do nauczycieli placówek doskonalenia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące: awansu zawodowego, wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowej, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, prawa do mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, uprawnień emerytalnych nauczycieli. Wysokość i warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego i służbowego określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Zmiany mają wejść w życie do 31 stycznia 2015 r. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zmienia zapisy Karty Nauczycieli dotyczące nauczycieli placówek doskonalenia, przewiduje, że do 31 stycznia 2015 r. dyrektorzy tych placówek muszą zaproponować nauczycielom porozumienia w sprawie Październik

8 AKTUALNOŚCI nowych warunków zatrudnienia. Jednocześnie wskażą termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków zatrudnienia. Do czasu przyjęcia nowych warunków albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia do praw i obowiązków nauczycieli będą stosowane dotychczasowe przepisy. ŹRÓDŁO: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych). Opracowanie: Agnieszka Rumik Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może pracować 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopuszczalne normy czasu pracy ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Osoby niepełnosprawne bardzo często są zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę związaną ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi tych osób, pracodawcy mają często problem z prawidłowym zaplanowaniem rozkładu czasu pracy, w szczególności osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nowe wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniają w tej kwestii kilka istotnych wątpliwości. Skrócona norma: 7 godzin na dobę i 35 w tygodniu Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracowników niepełnosprawnych obowiązują tzw. sztywne normy czasu pracy, zgodnie z którymi ich czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że wobec takiego pracownika można stosować każdy system czasu pracy, ale ze względu na zakaz przekroczenia 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wykluczone jest stosowanie w przypadku niepełnosprawnych systemu równoważnego. Nie ma tu także zastosowania system pracy weekendowej czy skróconego tygodnia pracy, w których praca może być wykonywana do 12 godzin na dobę. Pracownik niepełnosprawny ma także prawo (z mocy ustawy) do obniżonych norm czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Nie może także pracować w godzinach nadliczbowych i w nocy. Dobowy i tygodniowy wymiar obniża się proporcjonalnie Powstaje jednak problem, jak rozliczyć dobowy wymiar czasu pracy pracownika 6 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

9 AKTUALNOŚCI zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin. Czy taka osoba może pracować w danym dniu maksymalne 7 godzin, czy dobowa norma czasu pracy powinna w tym przypadku ulec zaokrągleniu (np. czy osoba zatrudniona na 1/2 etatu pracuje 3,5 godziny, czy 4 godziny dziennie)? Wątpliwości wyjaśnia radca prawny z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej na część etatu, normy te należy skrócić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej np. na 1/2 etatu, będzie to 3,5 godziny dziennie i maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym dzienny wymiar czasu pracy takiej osoby nie może przekroczyć 7 godzin. ŹRÓDŁO: stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 18 kwietnia 2014 r. (znak: BON-I WK/14). Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić Już wkrótce organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie mógł uzyskać bezpłatną informację z Krajowego Rejestru Karnego w sprawie niekaralności wolontariusza. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zmienia także ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym, dodaje do niej zapis, który z jednej strony rozszerza krąg podmiotów mogących uzyskać informację z rejestru m.in. o organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a z drugiej strony umożliwia zwolnienie ich od uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK o osobie. Z opłaty będą zwolnieni organizatorzy wypoczynku występujący o informację dotyczącą kierowników i wychowawców, którzy mają wykonywać swoje funkcje w charakterze wolontariusza. ŹRÓDŁO: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych). Opracowanie: Agnieszka Rumik Październik

10 AKTUALNOŚCI Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny Mimo że resort edukacji wycofał się z próby zmiany zapisów o urlopie dla poratowania zdrowia i w ogóle nowelizacji Karty Nauczyciela, to jednak najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego zawęża krąg nauczycieli uprawnionych do pierwszego urlopu. Chodzi o osoby, które przepracowały co najmniej 7 lat w pełnym wymiarze godzin. W najnowszym wyroku dotyczącym urlopu dla poratowania zdrowia Sąd Najwyższy po raz kolejny podkreślił, że jest to szczególne uprawnienie dla osób wykonujących zawód nauczyciela. W związku z tym zapisów Karty Nauczyciela na temat warunków, od których zależy udzielenie urlopu, nie można interpretować rozszerzająco. Dlatego zdaniem sądu zróżnicowanie prawa do tego urlopu poprzez kryterium obciążenia obowiązkami nauczycielskimi jest w pełni usprawiedliwione. Z tego względu należy przyjąć, że warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12, OSNP 2013 nr 21 22, poz. 245), w którym stwierdził, że nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Zatem najnowszy wyrok utrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą w tej sprawie. PODSTAWA PRAWNA: art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191). ORZECZNICTWO: wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2014 r. (I PK 280/13), wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12). opracowanie: Agnieszka Rumik Godziny karciane nie będą rozliczane w specjalnych dziennikach Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji szkolnej likwiduje m.in. dzienniki godzin karcianych. Od 3 września zajęcia te mają być rozliczane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć. 8 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

11 AKTUALNOŚCI Dnia 3 września weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Od tego dnia szkoły nie muszą zakładać oddzielnych dzienników w celu rozliczania godzin karcianych. Mogą to zrobić w dzienniku zajęć świetlicowych lub dzienniku innych zajęć. Po I półroczu trzeba będzie rozliczyć nauczycieli z realizacji godzin karcianych, ale aby należycie wywiązać się z tego obowiązku trzeba ustalić liczbę tygodni oraz dni wolnych od pracy, których nie bierze się pod uwagę przy rozliczeniu. Godziny te rozlicza się bowiem z wyłączeniem: ferii zimowych i ferii letnich, dni wolnych od pracy, przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 odliczamy: 6 dni ustawowo wolnych od pracy, tj.: 1 listopada 2014 r., 11 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r., 6 stycznia 2015 r., 1 maja 2015 r. i 4 czerwca 2015 r.; 30 dni przerw w nauce: 10 dni zimowej przerwy świątecznej (22 31 grudnia 2014 r.), 14 dni ferii zimowych, 6 dni przerwy wiosennej świątecznej (2 7 kwietnia 2015 r.). Przy obliczeniach uwzględniamy okres zajęć dydaktycznych 1 września 2014 r. 26 czerwca 2015 r. łączna liczba dni 299. Suma odliczeń wynosi: (6 + 30) = 36 dni. Zatem (299 36) : 7 = 37,5 po zaokrągleniu 38 tygodni. W ciągu 38 tygodni nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować w skali całego roku szkolnego 76 godzin karcianych, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej zaś 38 godzin. Trzeba pamiętać, że liczbę godzin karcianych zmniejsza niezdolność do pracy nauczyciela, czyli zwolnienie lekarskie. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (lub 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. PODSTAWA PRAWNA: art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3c, ust. 7a pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.), 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Październik

12 KONTROLE W OŚWIACIE Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego Opis sytuacji: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 30 kwietnia do 16 września 2014 r. Wnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński od 17 września do 28 października 2014 r. i urlop rodzicielski od 29 października 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. Obniżyliśmy wymiar urlopu pracownicy za lata 2014 i Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy dobrym rozwiązaniem będzie wypłacenie pracownicy ekwiwalentu za 90 dni urlopu z 2013 roku? Za okres przebywania na urlopach związanych z rodzicielstwem (urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim) pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest możliwa wyłącznie w razie rozwiązania stosunku pracy. Nie ma zatem prawnej możliwości zastapienia urlopu w naturze wypłatą świadczenia w pieniądzu. Obniżenie wymiaru urlopu w określonych przypadkach Przepisy Kodeksu pracy określają katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje proporcjonalne zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. Oprócz sytuacji nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego (kiedy to wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku) roczny wymiar urlopu pracownika jest pomniejszany w razie trwającego co najmniej 1 miesiąc: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli któryś z tych okresów (poza urlopem wychowawczym) przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Urlopy macierzyński i rodzicielski nie obniżają wypoczynku Wymieniony wyżej katalog jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że żadne inne nieobecności pracownika w pracy nie pomniejszają przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zatem zarówno za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, jak i rodzicielskim pracownica zachowuje prawo do pełnego rocznego wymiaru urlopu: 20 dni jeśli posiada staż pracy krótszy niż 10 lat lub 26 dni gdy ten staż wynosi co najmniej 10 lat. 10 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na serwis Kadry i Płace w Oświacie

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na  serwis Kadry i Płace w Oświacie Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Luty 2014, nr 33 ISSN 2083-1412 Temat numeru Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok... str. 8 Terminarz zadań na luty 2014 roku... str.

Bardziej szczegółowo

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na serwis Kadry i Płace w Oświacie

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na  serwis Kadry i Płace w Oświacie Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Kwiecień 2014, nr 35 ISSN 2083-1412 Temat numeru Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa... str. 15 Terminarz zadań

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Awans zawodowy

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Awans zawodowy Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Sierpień 2015, nr 51 (84) ISSN 2083-1412 Temat numeru n Brak godzin dla nauczyciela można rozwiązać na 43 sposoby... str. 10 W dziale: 43

Bardziej szczegółowo

OSKKO. Powstanie CUW umożliwi likwidację stanowisk kadrowo-płacowych. Eksperci doradzają. Terminarz zadań na grudzień 2016 roku.

OSKKO. Powstanie CUW umożliwi likwidację stanowisk kadrowo-płacowych. Eksperci doradzają. Terminarz zadań na grudzień 2016 roku. ISSN 2083-1412 Grudzień 2016, nr 101 Terminarz zadań na grudzień 2016 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 5 Dokumenty Nie można samowolnie potrącić nadpłaconego świadczenia...

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Marzec 2015, nr 46 ISSN 2083-1412 Temat numeru Przedawnienie za zbyt późne udokumentowanie prawa do nagrody... str. 12 W dziale: 11 przykładów

Bardziej szczegółowo

OSKKO. Od 2 stycznia wolne na opiekę nad dzieckiem 2 dni albo 16 godzin. eksperci doradzają. temat numeru

OSKKO. Od 2 stycznia wolne na opiekę nad dzieckiem 2 dni albo 16 godzin. eksperci doradzają. temat numeru Kadry i płace w oświacie ie ISSN 2083-1412 Luty 2016, nr 90 terminarz zadań na luty 2016 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 dokumenty Trzy zasady gromadzenia notatek służbowych

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Luty 2015, nr 45 ISSN 2083-1412 Temat numeru Trzynastka za 2014 rok nie dla wszystkich pracowników szkoły... str. 10 W dziale: 29 przykładów,

Bardziej szczegółowo

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na serwis Kadry i Płace w Oświacie

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na  serwis Kadry i Płace w Oświacie Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Luty 2014, nr 33 ISSN 2083-1412 Temat numeru Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok... str. 8 Terminarz zadań na luty 2014 roku... str.

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Lipiec 2014, nr 38 ISSN 2083-1412 Temat numeru Stan nieczynny nauczyciela 2014/2015... str. 11 Terminarz zadań na lipiec 2014 roku Zadania

Bardziej szczegółowo

OSKKO. Dyrektor może zarządzić w szkole audyt komputerowy. eksperci doradzają. temat numeru

OSKKO. Dyrektor może zarządzić w szkole audyt komputerowy. eksperci doradzają. temat numeru Kadry i płace w oświacie ie ISSN 2083-1412 Kwiecień 2016, nr 92 terminarz zadań na kwiecień 2016 roku Zadania kadrowo płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 3 dokumenty Likwidując stanowisko pracy,

Bardziej szczegółowo

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na serwis Kadry i Płace w Oświacie

Eksperci odpowiadają. Wzory dokumentów kadrowych na  serwis Kadry i Płace w Oświacie Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Marzec 2014, nr 34 ISSN 2083-1412 Temat numeru Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem niezdolnym do pracy... str. 12 Terminarz zadań

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Awans zawodowy. Urlopy i czas pracy

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Awans zawodowy. Urlopy i czas pracy Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Lipiec 2015, nr 50 (83) ISSN 2083-1412 Temat numeru n Sposób liczenia ekwiwalentu zależy od rodzaju umowy i okresu zatrudnienia... str.

Bardziej szczegółowo

2 dyrektora ze stanowiska do pobrania ze strony OSKKO. 3 rodzaje kosztów, jakich można żądać po wygranej w sądzie pracy

2 dyrektora ze stanowiska do pobrania ze strony  OSKKO. 3 rodzaje kosztów, jakich można żądać po wygranej w sądzie pracy Kadry i płace w oświacie ie ISSN 2083-1412 Czerwiec 2016, nr 94 terminarz zadań na czerwiec 2016 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 3 dokumenty Odwołanie dyrektora 4 kroki

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Czerwiec 2014, nr 37 ISSN 2083-1412 Temat numeru Roszczenia nauczyciela zwolnionego z pracy w szkole... str. 12 Terminarz zadań na czerwiec

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Cezary Pytlarz

Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Cezary Pytlarz Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli Cezary Pytlarz Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Maj 2015, nr 48 (81) ISSN 2083-1412 Temat numeru W ramach czasu pracy nauczyciel nie realizuje tylko godzin pensum... str. 10 W dziale:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Kwiecień 2015, nr 47 ISSN 2083-1412 Temat numeru Przyczyna wypowiedzenia nie musi być długa musi być rzeczywista... str. 12 W dziale: Wskazówki,

Bardziej szczegółowo

* W sprawie uprawnień nauczycielskich po powołaniu na stanowisko wicewójta (poczta do prawnika)

* W sprawie uprawnień nauczycielskich po powołaniu na stanowisko wicewójta (poczta do prawnika) Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w Przeglądzie Oświatowym od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Nr PO, Data wydania, Tytuł. 1 (421) 1.01.2011 r. * Dyrektor szkoły z mandatem radnego (poczta do prawnika)

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Listopad 2014, nr 42 ISSN 2083-1412 Temat numeru Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy... str. 10 Term inarz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

OSKKO. Odmowa przyjęcia wypowiedzenia i ucieczka. na chorobowe nie zablokują zwolnienia. eksperci doradzają. temat numeru

OSKKO. Odmowa przyjęcia wypowiedzenia i ucieczka. na chorobowe nie zablokują zwolnienia. eksperci doradzają. temat numeru Kadry i płace w oświacie ISSN 2083-1412 Maj 2016, nr 93 terminarz zadań na maj 2016 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 3 dokumenty Zwolnienie nauczyciela musi mieć oparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Urlopy wypoczynkowe. Dariusz Natkaniec

Urlopy wypoczynkowe. Dariusz Natkaniec Urlopy wypoczynkowe Dariusz Natkaniec Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawo do urlopu wypoczynkowego jest podstawowym uprawnieniem pracowniczym zagwarantowanym konstytucyjnie art. 66 Konstytucji RP oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela. ZNP Gdynia 2017

Proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela. ZNP Gdynia 2017 Proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela ZNP Gdynia 2017 Ocena pracy nauczyciela art. 6a Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: po zakończeniu stażu na stopień: nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ROZDZIAŁ I 9 Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW Po gruntownej zmianie zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonej ustawą z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Urlopy. dr Maciej Chakowski

Urlopy. dr Maciej Chakowski Urlopy dr Maciej Chakowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię C&C Europejską Chakowski ze środków

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy

Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy Art. 53. 1. Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela. Anita Miszczyk Katarzyna Zagajewska UKKNJA UW

Karta Nauczyciela. Anita Miszczyk Katarzyna Zagajewska UKKNJA UW Karta Nauczyciela Anita Miszczyk Katarzyna Zagajewska UKKNJA UW O karcie słów kilka Podzielona na 12 rozdziałów Opisuje prawa, obowiązki, możliwości awansu, nagrody, warunki pracy, urlopy, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/126/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2004r. Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

OSKKO. Poza 2 przypadkami za niewykorzystany urlop wypłaca się ekwiwalent. eksperci doradzają. temat numeru

OSKKO. Poza 2 przypadkami za niewykorzystany urlop wypłaca się ekwiwalent. eksperci doradzają. temat numeru Kadry i płace w oświacie ie ISSN 2083-1412 Czerwiec/Lipiec 2016, nr 95 dokumenty Sposób zmiany stanowiska i miejsca pracy zależy od formy zatrudnienia nauczyciela... str. 15 Praktyczne narzędzia Wykaz

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest:

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przedszkolu, placówce prowadzonej przez Miasto Łomża dodatku motywacyjnego jest: Załącznik do Uchwały Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty Grupa robocza do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty 15 marca 2017 r. Propozycje do dyskusji w zakresie czasu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz z dnia 20 czerwca 2013 roku

Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz z dnia 20 czerwca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 4529 UCHWAŁA NR XXII/284/2013 RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Grudzień 2014, nr 43 ISSN 2083-1412 Temat numeru Radny zatrudniony w szkole ma specjalne przywileje... str. 8 Termi narz zadań na grudzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19 Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 1. Zagadnienia ogólne 23 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 26 A. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika 26 B. Kolejny urlop

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). KADRY I PŁACE 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). Zgodnie art. 48 Karty Nauczyciela regulację prawną tego wynagrodzenia stanowią przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/121/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/121/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 10 grudnia 2012 r. Małop.2012.7428 UCHWAŁA Nr XXVII/121/2012 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 10 grudnia 2012 r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wprowadzenie............................................... 15 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela

18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela 18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela Legenda KN Karta Nauczyciela PW Przepisy wprowadzające na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzającej Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Sierpień 2014, nr 39 ISSN 2083-1412 Temat numeru Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły... str. 12 Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli samorządowych w Gminie Lipnica

Regulamin wynagradzania nauczycieli samorządowych w Gminie Lipnica Regulamin wynagradzania nauczycieli samorządowych w Gminie Lipnica Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ 9/06 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 19.12.2006 r. Rozdział 1 Dodatki funkcyjne 1 1. Do uzyskania dodatku

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne U C H W A Ł A Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Kod szkolenia: 601516 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę Zakres

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2007 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4215 UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie:

Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie: PROCEDURA REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA GODZIN PRACY NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCYCH Z ART. 42 ust. 2 pkt 2a - KARTY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach 1 Cel procedury Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo