Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają"

Transkrypt

1 Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Październik 2014, nr 41 ISSN Temat numeru Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły...str. 12 Terminarz zadań na październik 2014 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 Aktualności Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia... str. 5 Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego... str. 6 Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić... str. 7 Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny... str. 8 Godziny karciane nie będą rozliczanie w specjalnych dziennikach... str. 8 Kontrole w oświacie Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego... str. 10 Dokumenty Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w szkole... str. 16 Praktyczne narzędzia Dzień wolny za 1 listopada w praktyce... str. 39 Eksperci doradzają Awans zawodowy Do awansu na dyplomowanego dyrektor musi mieć wyróżniającą ocenę pracy... str. 28 Zatrudnianie i zwalnianie Do prowadzenia WDŻ konieczne co najmniej studia podyplomowe... str. 28 Kwalifikacje pedagogiczne nie są przypisane do szkoły, lecz nauczyciela... str. 29 Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy... str. 29 Nauczyciel na urlopie wychowawczym może podjąć pracę... str. 30 Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu... str. 31 Urlopy i czas pracy Są różne metody ustalania pensum łączonego nauczyciela... str. 32 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego... str. 33 Świadczenia socjalne ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący... str. 34 Wynagrodzenia i dodatki Organ prowadzący może ukarać dyrektora, obniżając jego dodatki... str. 35 W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły... str. 35 Pracownicy niepedagogiczni Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony... str. 36 Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września... str. 37 Skorzystaj z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji prawnych. Najbliższy dyżur: 3 i 23 października w godz , pod numerem tel

2 Gdy oddawaliśmy do druku poprzednie wydanie, było pewne, że Karta Nauczyciela zostanie znowelizowana. Po ponad roku, od przedstawienia wstępnych założeń do projektu nowelizacji, resort edukacji odniósł się do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Jasne się stało, że ministerstwo nie zrezygnuje z niektórych zapisów, mimo sprzeciwu środowisk oświatowych. Ponieważ zakres zmian był ustalony, pozostawało czekać na skierowanie projektu nowelizacji do dalszych prac. Tymczasem niespodziewanie ministerstwo wycofało się z zamiaru zmiany tej ustawy. Powodem są zbliżające się wybory samorządowe oraz sporo zmian oświatowych, które wchodzą w życie z nowym rokiem szkolnym. Zdaniem ministerstwa nie jest to dobry moment na tak duże zmiany w przepisach regulujących pragmatykę zawodową nauczycieli. Jednocześnie resort podkreślił nie tyle konieczność zmiany Karty, co jej całkowitą likwidację i stworzenie nowej ustawy, która regulowałaby status zawodowy nauczycieli. Tymczasem prawa i obowiązki nauczycieli w najbliższym roku szkolnym pozostają bez zmian, a nam pozostaje czekać na decyzje ministerstwa w tej sprawie. Życzę Państwu przyjemnej lektury Agnieszka Rumik redaktor naczelna, radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym Nasi eksperci: Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, czynny egzaminator, autor narzędzi pomocnych w pracy dyrektora Dariusz Dwojewski doradca prawny, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa oświatowego Anna Kalińska dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej Małgorzata Krajewska zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Patryk Kuzior doktor nauk prawnych, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty Agata Piszko prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego Agnieszka Rumik radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego, doradca dyrektorów szkół i nauczycieli Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego Leszek Zaleśny ekspert w dziedzinie prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

3 SPIS TREŚCI Terminarz zadań Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 Aktualności Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli... str. 5 Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego... str. 6 Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić... str. 7 Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny... str. 8 Godziny karciane nie będą rozliczanie w specjalnych dziennikach... str. 8 Kontrole w oświacie Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego... str. 10 Temat numeru Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły... str. 12 Dokumenty Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w szkole... str. 16 Eksperci doradzają Do awansu na dyplomowanego dyrektor musi mieć wyróżniającą ocenę pracy... str. 28 Do prowadzenia WDŻ konieczne co najmniej studia podyplomowe... str. 28 Kwalifikacje pedagogiczne nie są przypisane do szkoły, lecz nauczyciela... str. 29 Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy... str. 29 Nauczyciel na urlopie wychowawczym może podjąć pracę... str. 30 Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu... str. 31 Są różne metody ustalania pensum łączonego nauczyciela... str. 32 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego... str. 33 ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący... str. 34 Organ prowadzący może ukarać dyrektora, obniżając jego dodatki... str. 35 W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły... str. 35 Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony... str. 36 Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września... str. 37 Praktyczne narzędzia Dzień wolny za 1 listopada w praktyce... str. 39 Październik

4 TERMINARZ Terminarz zadań na październik 2014 roku ZADANIA KADROWO-PŁACOWE Termin: do 5 października Mija termin na wpłacenie składek na: art. 32 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy 1) ubezpieczenie społeczne, z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2) ubezpieczenie zdrowotne, 3) Fundusz Pracy, z 2013 r. poz. 1442); art. 107 ustawy 4) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Pracowniczych Dz.U. z 2013 r. poz. 674), art. 30 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272) Termin: do 10 października Mija termin na złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: 3, załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst, w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst Termin: do 10 października Mija termin na złożenie kwartalnych sprawozdań budżetowych: 2 i załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów z 4 marca 2010 r. w sprawie finansowych, sprawozdań jednostek sektora Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, poz. 247), 3, załącznik nr 44 do rozporządzenia Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Ministra Finan- sów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach poz. 119) 2 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

5 TERMINARZ Termin: do 10 października (termin określany jest w uchwałach organu prowadzącego i będzie to 10. dzień miesiąca) Złożenie sprawozdania dotyczącego art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty liczby uczniów związanych z dotacją dla szkół niepublicznych Termin: do 11 października Złożenie kwartalnego sprawozdania Z-03 art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. do urzędu statystycznego o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591); 1 ust. 1 pkt 170 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 415) Termin: do 20 października Mija termin na złożenie do zarządu art. 21 ust. 2f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. PFRON informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 nr 127, poz. 721 ze zm.); załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 33) Termin: do 20 października Trzeba wpłacić zryczałtowany podatek od osób art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku fizycznych i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia nych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 dochodowym od osób fizycz- i umowy o dzieło za wrzesień ze zm.) Październik

6 TERMINARZ ZADANIA DYREKTORA Termin: do 3 października Zadanie dyrektora Przekazanie zaktualizowanych danych SIO do organu prowadzącego (dane według stanu na dzień 30 września) art. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 139, poz. 814 ze zm.); 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957) Termin: 14 października Zadanie dyrektora Zorganizowanie uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Termin: do 15 października Zadanie dyrektora Zebranie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych uprawniających do przystąpienia ucznia/słuchacza do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562) Agnieszka Rumik radca prawny, specjalista prawa oświatowego 4 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

7 AKTUALNOŚCI Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ograniczyć zakres zastosowania uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia zawodowego. Po zmianie przepisów zachowają oni m.in. prawo do awansu zawodowego, nagrody jubileuszowej, pensji nauczycielskiej oraz emerytury. Obecnie nauczyciele zatrudnieni w: publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają ustawie Karta Nauczyciela w pełnym zakresie. Nauczyciele placówek doskonalenia bez pensum z Karty Resort edukacji chce jednak ograniczyć zakres uprawnień tych nauczycieli, a uzasadnia to tym, że zadania statutowe tych placówek są inne niż zadania placówek doskonalenia nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem resortu zadania te mogą w takim samym stopniu realizować nauczyciele- -konsultanci, jak też specjaliści niebędący nauczycielami. Dlatego nie ma uzasadnienia, aby nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez ministrów mieli znacząco lepsze warunki pracy niż specjaliści niebędący nauczycielami, w tym m.in. inny wymiar czasu pracy. W związku z tym, po zmianie przepisów, do nauczycieli placówek doskonalenia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące: awansu zawodowego, wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowej, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, prawa do mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, uprawnień emerytalnych nauczycieli. Wysokość i warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego i służbowego określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Zmiany mają wejść w życie do 31 stycznia 2015 r. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zmienia zapisy Karty Nauczycieli dotyczące nauczycieli placówek doskonalenia, przewiduje, że do 31 stycznia 2015 r. dyrektorzy tych placówek muszą zaproponować nauczycielom porozumienia w sprawie Październik

8 AKTUALNOŚCI nowych warunków zatrudnienia. Jednocześnie wskażą termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków zatrudnienia. Do czasu przyjęcia nowych warunków albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia do praw i obowiązków nauczycieli będą stosowane dotychczasowe przepisy. ŹRÓDŁO: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych). Opracowanie: Agnieszka Rumik Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może pracować 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopuszczalne normy czasu pracy ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Osoby niepełnosprawne bardzo często są zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę związaną ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi tych osób, pracodawcy mają często problem z prawidłowym zaplanowaniem rozkładu czasu pracy, w szczególności osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nowe wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniają w tej kwestii kilka istotnych wątpliwości. Skrócona norma: 7 godzin na dobę i 35 w tygodniu Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracowników niepełnosprawnych obowiązują tzw. sztywne normy czasu pracy, zgodnie z którymi ich czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że wobec takiego pracownika można stosować każdy system czasu pracy, ale ze względu na zakaz przekroczenia 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wykluczone jest stosowanie w przypadku niepełnosprawnych systemu równoważnego. Nie ma tu także zastosowania system pracy weekendowej czy skróconego tygodnia pracy, w których praca może być wykonywana do 12 godzin na dobę. Pracownik niepełnosprawny ma także prawo (z mocy ustawy) do obniżonych norm czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Nie może także pracować w godzinach nadliczbowych i w nocy. Dobowy i tygodniowy wymiar obniża się proporcjonalnie Powstaje jednak problem, jak rozliczyć dobowy wymiar czasu pracy pracownika 6 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

9 AKTUALNOŚCI zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin. Czy taka osoba może pracować w danym dniu maksymalne 7 godzin, czy dobowa norma czasu pracy powinna w tym przypadku ulec zaokrągleniu (np. czy osoba zatrudniona na 1/2 etatu pracuje 3,5 godziny, czy 4 godziny dziennie)? Wątpliwości wyjaśnia radca prawny z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej na część etatu, normy te należy skrócić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej np. na 1/2 etatu, będzie to 3,5 godziny dziennie i maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym dzienny wymiar czasu pracy takiej osoby nie może przekroczyć 7 godzin. ŹRÓDŁO: stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 18 kwietnia 2014 r. (znak: BON-I WK/14). Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić Już wkrótce organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie mógł uzyskać bezpłatną informację z Krajowego Rejestru Karnego w sprawie niekaralności wolontariusza. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zmienia także ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym, dodaje do niej zapis, który z jednej strony rozszerza krąg podmiotów mogących uzyskać informację z rejestru m.in. o organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a z drugiej strony umożliwia zwolnienie ich od uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK o osobie. Z opłaty będą zwolnieni organizatorzy wypoczynku występujący o informację dotyczącą kierowników i wychowawców, którzy mają wykonywać swoje funkcje w charakterze wolontariusza. ŹRÓDŁO: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych). Opracowanie: Agnieszka Rumik Październik

10 AKTUALNOŚCI Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny Mimo że resort edukacji wycofał się z próby zmiany zapisów o urlopie dla poratowania zdrowia i w ogóle nowelizacji Karty Nauczyciela, to jednak najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego zawęża krąg nauczycieli uprawnionych do pierwszego urlopu. Chodzi o osoby, które przepracowały co najmniej 7 lat w pełnym wymiarze godzin. W najnowszym wyroku dotyczącym urlopu dla poratowania zdrowia Sąd Najwyższy po raz kolejny podkreślił, że jest to szczególne uprawnienie dla osób wykonujących zawód nauczyciela. W związku z tym zapisów Karty Nauczyciela na temat warunków, od których zależy udzielenie urlopu, nie można interpretować rozszerzająco. Dlatego zdaniem sądu zróżnicowanie prawa do tego urlopu poprzez kryterium obciążenia obowiązkami nauczycielskimi jest w pełni usprawiedliwione. Z tego względu należy przyjąć, że warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12, OSNP 2013 nr 21 22, poz. 245), w którym stwierdził, że nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Zatem najnowszy wyrok utrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą w tej sprawie. PODSTAWA PRAWNA: art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191). ORZECZNICTWO: wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2014 r. (I PK 280/13), wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12). opracowanie: Agnieszka Rumik Godziny karciane nie będą rozliczane w specjalnych dziennikach Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji szkolnej likwiduje m.in. dzienniki godzin karcianych. Od 3 września zajęcia te mają być rozliczane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć. 8 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

11 AKTUALNOŚCI Dnia 3 września weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Od tego dnia szkoły nie muszą zakładać oddzielnych dzienników w celu rozliczania godzin karcianych. Mogą to zrobić w dzienniku zajęć świetlicowych lub dzienniku innych zajęć. Po I półroczu trzeba będzie rozliczyć nauczycieli z realizacji godzin karcianych, ale aby należycie wywiązać się z tego obowiązku trzeba ustalić liczbę tygodni oraz dni wolnych od pracy, których nie bierze się pod uwagę przy rozliczeniu. Godziny te rozlicza się bowiem z wyłączeniem: ferii zimowych i ferii letnich, dni wolnych od pracy, przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 odliczamy: 6 dni ustawowo wolnych od pracy, tj.: 1 listopada 2014 r., 11 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r., 6 stycznia 2015 r., 1 maja 2015 r. i 4 czerwca 2015 r.; 30 dni przerw w nauce: 10 dni zimowej przerwy świątecznej (22 31 grudnia 2014 r.), 14 dni ferii zimowych, 6 dni przerwy wiosennej świątecznej (2 7 kwietnia 2015 r.). Przy obliczeniach uwzględniamy okres zajęć dydaktycznych 1 września 2014 r. 26 czerwca 2015 r. łączna liczba dni 299. Suma odliczeń wynosi: (6 + 30) = 36 dni. Zatem (299 36) : 7 = 37,5 po zaokrągleniu 38 tygodni. W ciągu 38 tygodni nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować w skali całego roku szkolnego 76 godzin karcianych, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej zaś 38 godzin. Trzeba pamiętać, że liczbę godzin karcianych zmniejsza niezdolność do pracy nauczyciela, czyli zwolnienie lekarskie. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (lub 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. PODSTAWA PRAWNA: art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3c, ust. 7a pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.), 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Październik

12 KONTROLE W OŚWIACIE Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego Opis sytuacji: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 30 kwietnia do 16 września 2014 r. Wnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński od 17 września do 28 października 2014 r. i urlop rodzicielski od 29 października 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. Obniżyliśmy wymiar urlopu pracownicy za lata 2014 i Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy dobrym rozwiązaniem będzie wypłacenie pracownicy ekwiwalentu za 90 dni urlopu z 2013 roku? Za okres przebywania na urlopach związanych z rodzicielstwem (urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim) pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest możliwa wyłącznie w razie rozwiązania stosunku pracy. Nie ma zatem prawnej możliwości zastapienia urlopu w naturze wypłatą świadczenia w pieniądzu. Obniżenie wymiaru urlopu w określonych przypadkach Przepisy Kodeksu pracy określają katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje proporcjonalne zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. Oprócz sytuacji nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego (kiedy to wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku) roczny wymiar urlopu pracownika jest pomniejszany w razie trwającego co najmniej 1 miesiąc: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli któryś z tych okresów (poza urlopem wychowawczym) przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Urlopy macierzyński i rodzicielski nie obniżają wypoczynku Wymieniony wyżej katalog jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że żadne inne nieobecności pracownika w pracy nie pomniejszają przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zatem zarówno za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, jak i rodzicielskim pracownica zachowuje prawo do pełnego rocznego wymiaru urlopu: 20 dni jeśli posiada staż pracy krótszy niż 10 lat lub 26 dni gdy ten staż wynosi co najmniej 10 lat. 10 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Pracownicze prawo do wypoczynku nie wynika jedynie z przepisów Kodeksu pracy. Zapewnia je już art. 66 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów

VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Vademecum płatnika składek interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Spis treści: I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Podstawy prawne str. 2 2. Zakres regulacji i definicje stosowanych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 5 kwietnia 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 7 (367) W jaki sposób naliczyć dotacje dla małych szkół... 2 Czy szkoła musi mieć kasę fiskalną, jeśli stołówka obsługuje

Bardziej szczegółowo

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ WRAZ OM EN Z K EKS RT PE W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo