Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają"

Transkrypt

1 Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Październik 2014, nr 41 ISSN Temat numeru Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły...str. 12 Terminarz zadań na październik 2014 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 Aktualności Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia... str. 5 Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego... str. 6 Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić... str. 7 Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny... str. 8 Godziny karciane nie będą rozliczanie w specjalnych dziennikach... str. 8 Kontrole w oświacie Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego... str. 10 Dokumenty Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w szkole... str. 16 Praktyczne narzędzia Dzień wolny za 1 listopada w praktyce... str. 39 Eksperci doradzają Awans zawodowy Do awansu na dyplomowanego dyrektor musi mieć wyróżniającą ocenę pracy... str. 28 Zatrudnianie i zwalnianie Do prowadzenia WDŻ konieczne co najmniej studia podyplomowe... str. 28 Kwalifikacje pedagogiczne nie są przypisane do szkoły, lecz nauczyciela... str. 29 Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy... str. 29 Nauczyciel na urlopie wychowawczym może podjąć pracę... str. 30 Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu... str. 31 Urlopy i czas pracy Są różne metody ustalania pensum łączonego nauczyciela... str. 32 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego... str. 33 Świadczenia socjalne ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący... str. 34 Wynagrodzenia i dodatki Organ prowadzący może ukarać dyrektora, obniżając jego dodatki... str. 35 W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły... str. 35 Pracownicy niepedagogiczni Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony... str. 36 Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września... str. 37 Skorzystaj z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji prawnych. Najbliższy dyżur: 3 i 23 października w godz , pod numerem tel

2 Gdy oddawaliśmy do druku poprzednie wydanie, było pewne, że Karta Nauczyciela zostanie znowelizowana. Po ponad roku, od przedstawienia wstępnych założeń do projektu nowelizacji, resort edukacji odniósł się do uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Jasne się stało, że ministerstwo nie zrezygnuje z niektórych zapisów, mimo sprzeciwu środowisk oświatowych. Ponieważ zakres zmian był ustalony, pozostawało czekać na skierowanie projektu nowelizacji do dalszych prac. Tymczasem niespodziewanie ministerstwo wycofało się z zamiaru zmiany tej ustawy. Powodem są zbliżające się wybory samorządowe oraz sporo zmian oświatowych, które wchodzą w życie z nowym rokiem szkolnym. Zdaniem ministerstwa nie jest to dobry moment na tak duże zmiany w przepisach regulujących pragmatykę zawodową nauczycieli. Jednocześnie resort podkreślił nie tyle konieczność zmiany Karty, co jej całkowitą likwidację i stworzenie nowej ustawy, która regulowałaby status zawodowy nauczycieli. Tymczasem prawa i obowiązki nauczycieli w najbliższym roku szkolnym pozostają bez zmian, a nam pozostaje czekać na decyzje ministerstwa w tej sprawie. Życzę Państwu przyjemnej lektury Agnieszka Rumik redaktor naczelna, radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym Nasi eksperci: Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, czynny egzaminator, autor narzędzi pomocnych w pracy dyrektora Dariusz Dwojewski doradca prawny, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa oświatowego Anna Kalińska dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej Małgorzata Krajewska zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Patryk Kuzior doktor nauk prawnych, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty Agata Piszko prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jednostce samorządu terytorialnego Agnieszka Rumik radca prawny, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego, doradca dyrektorów szkół i nauczycieli Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego Leszek Zaleśny ekspert w dziedzinie prawa oświatowego, członek zarządu OSKKO

3 SPIS TREŚCI Terminarz zadań Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 4 Aktualności Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli... str. 5 Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego... str. 6 Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić... str. 7 Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny... str. 8 Godziny karciane nie będą rozliczanie w specjalnych dziennikach... str. 8 Kontrole w oświacie Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego... str. 10 Temat numeru Ryzyko i choroby zawodowe pracowników szkoły... str. 12 Dokumenty Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w szkole... str. 16 Eksperci doradzają Do awansu na dyplomowanego dyrektor musi mieć wyróżniającą ocenę pracy... str. 28 Do prowadzenia WDŻ konieczne co najmniej studia podyplomowe... str. 28 Kwalifikacje pedagogiczne nie są przypisane do szkoły, lecz nauczyciela... str. 29 Informacja o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy... str. 29 Nauczyciel na urlopie wychowawczym może podjąć pracę... str. 30 Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu... str. 31 Są różne metody ustalania pensum łączonego nauczyciela... str. 32 Pobyt w szpitalu nie przedłuża ani nie przesuwa urlopu zdrowotnego... str. 33 ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący... str. 34 Organ prowadzący może ukarać dyrektora, obniżając jego dodatki... str. 35 W dodatkowym miejscu pracy nie zawsze zalicza się staż z innej szkoły... str. 35 Umowa na okres próbny poza limitem umów na czas określony... str. 36 Zaległy urlop należy rozpocząć najpóźniej 30 września... str. 37 Praktyczne narzędzia Dzień wolny za 1 listopada w praktyce... str. 39 Październik

4 TERMINARZ Terminarz zadań na październik 2014 roku ZADANIA KADROWO-PŁACOWE Termin: do 5 października Mija termin na wpłacenie składek na: art. 32 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy 1) ubezpieczenie społeczne, z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2) ubezpieczenie zdrowotne, 3) Fundusz Pracy, z 2013 r. poz. 1442); art. 107 ustawy 4) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Pracowniczych Dz.U. z 2013 r. poz. 674), art. 30 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272) Termin: do 10 października Mija termin na złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: 3, załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst, w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst Termin: do 10 października Mija termin na złożenie kwartalnych sprawozdań budżetowych: 2 i załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów z 4 marca 2010 r. w sprawie finansowych, sprawozdań jednostek sektora Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, poz. 247), 3, załącznik nr 44 do rozporządzenia Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Ministra Finan- sów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach poz. 119) 2 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

5 TERMINARZ Termin: do 10 października (termin określany jest w uchwałach organu prowadzącego i będzie to 10. dzień miesiąca) Złożenie sprawozdania dotyczącego art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty liczby uczniów związanych z dotacją dla szkół niepublicznych Termin: do 11 października Złożenie kwartalnego sprawozdania Z-03 art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. do urzędu statystycznego o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591); 1 ust. 1 pkt 170 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 415) Termin: do 20 października Mija termin na złożenie do zarządu art. 21 ust. 2f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. PFRON informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 nr 127, poz. 721 ze zm.); załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 33) Termin: do 20 października Trzeba wpłacić zryczałtowany podatek od osób art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku fizycznych i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia nych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 dochodowym od osób fizycz- i umowy o dzieło za wrzesień ze zm.) Październik

6 TERMINARZ ZADANIA DYREKTORA Termin: do 3 października Zadanie dyrektora Przekazanie zaktualizowanych danych SIO do organu prowadzącego (dane według stanu na dzień 30 września) art. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 139, poz. 814 ze zm.); 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957) Termin: 14 października Zadanie dyrektora Zorganizowanie uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Termin: do 15 października Zadanie dyrektora Zebranie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych uprawniających do przystąpienia ucznia/słuchacza do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562) Agnieszka Rumik radca prawny, specjalista prawa oświatowego 4 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

7 AKTUALNOŚCI Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ograniczyć zakres zastosowania uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia zawodowego. Po zmianie przepisów zachowają oni m.in. prawo do awansu zawodowego, nagrody jubileuszowej, pensji nauczycielskiej oraz emerytury. Obecnie nauczyciele zatrudnieni w: publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają ustawie Karta Nauczyciela w pełnym zakresie. Nauczyciele placówek doskonalenia bez pensum z Karty Resort edukacji chce jednak ograniczyć zakres uprawnień tych nauczycieli, a uzasadnia to tym, że zadania statutowe tych placówek są inne niż zadania placówek doskonalenia nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem resortu zadania te mogą w takim samym stopniu realizować nauczyciele- -konsultanci, jak też specjaliści niebędący nauczycielami. Dlatego nie ma uzasadnienia, aby nauczyciele zatrudnieni w placówkach prowadzonych przez ministrów mieli znacząco lepsze warunki pracy niż specjaliści niebędący nauczycielami, w tym m.in. inny wymiar czasu pracy. W związku z tym, po zmianie przepisów, do nauczycieli placówek doskonalenia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące: awansu zawodowego, wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowej, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, prawa do mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, uprawnień emerytalnych nauczycieli. Wysokość i warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego i służbowego określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Zmiany mają wejść w życie do 31 stycznia 2015 r. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zmienia zapisy Karty Nauczycieli dotyczące nauczycieli placówek doskonalenia, przewiduje, że do 31 stycznia 2015 r. dyrektorzy tych placówek muszą zaproponować nauczycielom porozumienia w sprawie Październik

8 AKTUALNOŚCI nowych warunków zatrudnienia. Jednocześnie wskażą termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowych warunków zatrudnienia. Do czasu przyjęcia nowych warunków albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia do praw i obowiązków nauczycieli będą stosowane dotychczasowe przepisy. ŹRÓDŁO: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych). Opracowanie: Agnieszka Rumik Proporcjonalne obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może pracować 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopuszczalne normy czasu pracy ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Osoby niepełnosprawne bardzo często są zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę związaną ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi tych osób, pracodawcy mają często problem z prawidłowym zaplanowaniem rozkładu czasu pracy, w szczególności osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nowe wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniają w tej kwestii kilka istotnych wątpliwości. Skrócona norma: 7 godzin na dobę i 35 w tygodniu Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracowników niepełnosprawnych obowiązują tzw. sztywne normy czasu pracy, zgodnie z którymi ich czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że wobec takiego pracownika można stosować każdy system czasu pracy, ale ze względu na zakaz przekroczenia 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wykluczone jest stosowanie w przypadku niepełnosprawnych systemu równoważnego. Nie ma tu także zastosowania system pracy weekendowej czy skróconego tygodnia pracy, w których praca może być wykonywana do 12 godzin na dobę. Pracownik niepełnosprawny ma także prawo (z mocy ustawy) do obniżonych norm czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Nie może także pracować w godzinach nadliczbowych i w nocy. Dobowy i tygodniowy wymiar obniża się proporcjonalnie Powstaje jednak problem, jak rozliczyć dobowy wymiar czasu pracy pracownika 6 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

9 AKTUALNOŚCI zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin. Czy taka osoba może pracować w danym dniu maksymalne 7 godzin, czy dobowa norma czasu pracy powinna w tym przypadku ulec zaokrągleniu (np. czy osoba zatrudniona na 1/2 etatu pracuje 3,5 godziny, czy 4 godziny dziennie)? Wątpliwości wyjaśnia radca prawny z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: Przepisy art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej na część etatu, normy te należy skrócić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej np. na 1/2 etatu, będzie to 3,5 godziny dziennie i maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym dzienny wymiar czasu pracy takiej osoby nie może przekroczyć 7 godzin. ŹRÓDŁO: stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 18 kwietnia 2014 r. (znak: BON-I WK/14). Mateusz Brząkowski radca prawny, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Za zaświadczenie z KRK o wolontariuszu nie trzeba będzie płacić Już wkrótce organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie mógł uzyskać bezpłatną informację z Krajowego Rejestru Karnego w sprawie niekaralności wolontariusza. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zmienia także ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym, dodaje do niej zapis, który z jednej strony rozszerza krąg podmiotów mogących uzyskać informację z rejestru m.in. o organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a z drugiej strony umożliwia zwolnienie ich od uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK o osobie. Z opłaty będą zwolnieni organizatorzy wypoczynku występujący o informację dotyczącą kierowników i wychowawców, którzy mają wykonywać swoje funkcje w charakterze wolontariusza. ŹRÓDŁO: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych). Opracowanie: Agnieszka Rumik Październik

10 AKTUALNOŚCI Tylko 7 lat pracy w pełnym wymiarze gwarantuje pierwszy urlop zdrowotny Mimo że resort edukacji wycofał się z próby zmiany zapisów o urlopie dla poratowania zdrowia i w ogóle nowelizacji Karty Nauczyciela, to jednak najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego zawęża krąg nauczycieli uprawnionych do pierwszego urlopu. Chodzi o osoby, które przepracowały co najmniej 7 lat w pełnym wymiarze godzin. W najnowszym wyroku dotyczącym urlopu dla poratowania zdrowia Sąd Najwyższy po raz kolejny podkreślił, że jest to szczególne uprawnienie dla osób wykonujących zawód nauczyciela. W związku z tym zapisów Karty Nauczyciela na temat warunków, od których zależy udzielenie urlopu, nie można interpretować rozszerzająco. Dlatego zdaniem sądu zróżnicowanie prawa do tego urlopu poprzez kryterium obciążenia obowiązkami nauczycielskimi jest w pełni usprawiedliwione. Z tego względu należy przyjąć, że warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12, OSNP 2013 nr 21 22, poz. 245), w którym stwierdził, że nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Zatem najnowszy wyrok utrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą w tej sprawie. PODSTAWA PRAWNA: art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191). ORZECZNICTWO: wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2014 r. (I PK 280/13), wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2012 r. (II PK 137/12). opracowanie: Agnieszka Rumik Godziny karciane nie będą rozliczane w specjalnych dziennikach Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji szkolnej likwiduje m.in. dzienniki godzin karcianych. Od 3 września zajęcia te mają być rozliczane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć. 8 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

11 AKTUALNOŚCI Dnia 3 września weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Od tego dnia szkoły nie muszą zakładać oddzielnych dzienników w celu rozliczania godzin karcianych. Mogą to zrobić w dzienniku zajęć świetlicowych lub dzienniku innych zajęć. Po I półroczu trzeba będzie rozliczyć nauczycieli z realizacji godzin karcianych, ale aby należycie wywiązać się z tego obowiązku trzeba ustalić liczbę tygodni oraz dni wolnych od pracy, których nie bierze się pod uwagę przy rozliczeniu. Godziny te rozlicza się bowiem z wyłączeniem: ferii zimowych i ferii letnich, dni wolnych od pracy, przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 odliczamy: 6 dni ustawowo wolnych od pracy, tj.: 1 listopada 2014 r., 11 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r., 6 stycznia 2015 r., 1 maja 2015 r. i 4 czerwca 2015 r.; 30 dni przerw w nauce: 10 dni zimowej przerwy świątecznej (22 31 grudnia 2014 r.), 14 dni ferii zimowych, 6 dni przerwy wiosennej świątecznej (2 7 kwietnia 2015 r.). Przy obliczeniach uwzględniamy okres zajęć dydaktycznych 1 września 2014 r. 26 czerwca 2015 r. łączna liczba dni 299. Suma odliczeń wynosi: (6 + 30) = 36 dni. Zatem (299 36) : 7 = 37,5 po zaokrągleniu 38 tygodni. W ciągu 38 tygodni nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować w skali całego roku szkolnego 76 godzin karcianych, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej zaś 38 godzin. Trzeba pamiętać, że liczbę godzin karcianych zmniejsza niezdolność do pracy nauczyciela, czyli zwolnienie lekarskie. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, wynikającej z niezdolności do pracy, wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (lub 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. PODSTAWA PRAWNA: art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 3c, ust. 7a pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.), 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Październik

12 KONTROLE W OŚWIACIE Za urlopy rodzicielskie pełny wymiar urlopu wypoczynkowego Opis sytuacji: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 30 kwietnia do 16 września 2014 r. Wnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński od 17 września do 28 października 2014 r. i urlop rodzicielski od 29 października 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. Obniżyliśmy wymiar urlopu pracownicy za lata 2014 i Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy dobrym rozwiązaniem będzie wypłacenie pracownicy ekwiwalentu za 90 dni urlopu z 2013 roku? Za okres przebywania na urlopach związanych z rodzicielstwem (urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim) pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest możliwa wyłącznie w razie rozwiązania stosunku pracy. Nie ma zatem prawnej możliwości zastapienia urlopu w naturze wypłatą świadczenia w pieniądzu. Obniżenie wymiaru urlopu w określonych przypadkach Przepisy Kodeksu pracy określają katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje proporcjonalne zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika. Oprócz sytuacji nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego (kiedy to wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w tym roku) roczny wymiar urlopu pracownika jest pomniejszany w razie trwającego co najmniej 1 miesiąc: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli któryś z tych okresów (poza urlopem wychowawczym) przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Urlopy macierzyński i rodzicielski nie obniżają wypoczynku Wymieniony wyżej katalog jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że żadne inne nieobecności pracownika w pracy nie pomniejszają przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zatem zarówno za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, jak i rodzicielskim pracownica zachowuje prawo do pełnego rocznego wymiaru urlopu: 20 dni jeśli posiada staż pracy krótszy niż 10 lat lub 26 dni gdy ten staż wynosi co najmniej 10 lat. 10 Zamów roczną prenumeratę. Skorzystaj z 10% rabatu

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Marzec 2015, nr 46 ISSN 2083-1412 Temat numeru Przedawnienie za zbyt późne udokumentowanie prawa do nagrody... str. 12 W dziale: 11 przykładów

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Lipiec 2014, nr 38 ISSN 2083-1412 Temat numeru Stan nieczynny nauczyciela 2014/2015... str. 11 Terminarz zadań na lipiec 2014 roku Zadania

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Cezary Pytlarz

Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Cezary Pytlarz Planowane zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli Cezary Pytlarz Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela projekt ustawy o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został przekazany do konsultacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Maj 2015, nr 48 (81) ISSN 2083-1412 Temat numeru W ramach czasu pracy nauczyciel nie realizuje tylko godzin pensum... str. 10 W dziale:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Kwiecień 2015, nr 47 ISSN 2083-1412 Temat numeru Przyczyna wypowiedzenia nie musi być długa musi być rzeczywista... str. 12 W dziale: Wskazówki,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

OSKKO. Odmowa przyjęcia wypowiedzenia i ucieczka. na chorobowe nie zablokują zwolnienia. eksperci doradzają. temat numeru

OSKKO. Odmowa przyjęcia wypowiedzenia i ucieczka. na chorobowe nie zablokują zwolnienia. eksperci doradzają. temat numeru Kadry i płace w oświacie ISSN 2083-1412 Maj 2016, nr 93 terminarz zadań na maj 2016 roku Zadania kadrowo-płacowe... str. 2 Zadania dyrektora... str. 3 dokumenty Zwolnienie nauczyciela musi mieć oparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Urlopy. dr Maciej Chakowski

Urlopy. dr Maciej Chakowski Urlopy dr Maciej Chakowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię C&C Europejską Chakowski ze środków

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Grudzień 2014, nr 43 ISSN 2083-1412 Temat numeru Radny zatrudniony w szkole ma specjalne przywileje... str. 8 Termi narz zadań na grudzień

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają

Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS. Eksperci doradzają Karta Nauczyciela Prawo pracy Awans Płace Urlopy Czas pracy ZFŚS Sierpień 2014, nr 39 ISSN 2083-1412 Temat numeru Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły... str. 12 Terminarz zadań na sierpień 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Wstęp A. Komentarz i przykłady I. System wynagradzania nauczycieli Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XVII Wstęp... A. Komentarz i przykłady... 1 I. System wynagradzania nauczycieli... 3 1. Zagadnienia wstępne... 3 2. Definicja wynagrodzenia nauczycielskiego... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz z dnia 20 czerwca 2013 roku

Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz z dnia 20 czerwca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 4529 UCHWAŁA NR XXII/284/2013 RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela Czas pracy nauczyciela Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela Toruń, wrzesień 2012 r. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Szkoły, JST,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). KADRY I PŁACE 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). Zgodnie art. 48 Karty Nauczyciela regulację prawną tego wynagrodzenia stanowią przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, maj 2014 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna- rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego czasu

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 8998 UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 8998 UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 8998 UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

Bardziej szczegółowo

Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie:

Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest precyzyjne określenie: PROCEDURA REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA GODZIN PRACY NAUCZYCIELA WYNIKAJĄCYCH Z ART. 42 ust. 2 pkt 2a - KARTY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach 1 Cel procedury Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Piaski Nr Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19 Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 1. Zagadnienia ogólne 23 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 26 A. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika 26 B. Kolejny urlop

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16C REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Przepisy wstępne 1. Wynagradzanie nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Ustawa Karta Nauczyciela

Ustawa Karta Nauczyciela Ustawa Karta Nauczyciela Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Wynagrodzenie Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/137/11 w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr VII/58/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2007r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE Postanowienia wstępne Regulamin niniejszy wprowadza się o przepisy: - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Poz. 1144 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Poz. 1144 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Poz. 1144 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE U C H W A Ł A N R 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Lipiec sierpień 2012

Lipiec sierpień 2012 Lipiec sierpień 2012 1. Barszczewski, Janusz : Zarządzenia dyrektora szkoły kieruję szkołą, czyli zarządzam / Janusz Barszczewski // Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 53-55 2. Ciechorski, Jan : Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

wynagradzania pracowników pedagogicznych

wynagradzania pracowników pedagogicznych Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 2 z dnia 01.01.2010r Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych Państwowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 19 IM. JANA BRZECHWY W GORZOWIE WLKP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016 - Gdańsk

Prawo pracy 2016 - Gdańsk Prawo pracy 2016 - Gdańsk Informacje ogólne Miejscowość: Trójmiasto Termin: 2016-06-15 2016-06-16 Cena: 890 PLN + 23% VAT Uwaga: Czwarta osoba z firmy bierze udział szkoleniu bezpłatnie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Za czas urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo