ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu TOM IV / ZESZYT IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV"

Transkrypt

1 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu. ETAP AIII BUDYNEK A3 ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu TOM NR: ZAKRES: TOM IV / ZESZYT IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZLECENIODAWCA, INWESTOR: Linaria Sp. z o.o. ul. Cybernetyki Warszawa PROJEKTANT GENERALNY: OPEN architekci Sp. z o.o. ul. Pilicka 27 lok Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: IS-KWADRAT Sp. z o.o. ul. Hlonda 10/ Warszawa Luty 2014, Warszawa

2 PROJEKTANT: Współpraca: mgr inż. Michał Lewiński mgr inż. Mariusz Walczak mgr inż. Ewa Żołnierska Upr. bud. Wa-246/01 2

3 SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU PODZIEMNEGO ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ OPIS INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. 8 4 INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ GARAŻU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAŃ ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ OPIS INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI INSTALACJA KLIMATYZACJI MIESZKAŃ WYMAGANIA OGÓLNE UWAGI KOŃCOWE SPIS RYSUNKÓW

4 OPIS TECHNICZNY 1 PODSTAWA OPRACOWANIA. - Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych - Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od OPEN Architekci Sp. z o.o. - obowiązujące normy i przepisy 2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych lokali etapu AIII zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi zlokalizowanego przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie. Etap AIII obejmuje swoim zakresem budynek A3 o liczbie kondygnacji 9 zlokalizowany na wspólnym garażu podziemnym dla całego etapu A. Na kondygnacji podziemnej znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców, a na kondygnacjach nadziemnych lokale mieszkaniowe. 3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU PODZIEMNEGO. 3.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. Instalacja wentylacji mechanicznej garażu obejmuje swoim zakresem podziemny parking wraz z przylegającymi do niego pomieszczeniami pomocniczymi oraz śmietnik. Ilość powietrza wentylacyjnego dla podziemnego parkingu: - Minimalna: 0.5 wymiany na godzinę w kubaturze parkingu; - Maksymalna: 200 m 3 /h na stan. parkingowe - sterowanie w funkcji stężenia CO; - Ilość powietrza nawiewanego do przedsionków: min. 90 m 3 /h; - Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń technicznych: min. 0.5 w/h; - Ilość powietrza dla śmietnika: 5 w/h. 3.2 OPIS INSTALACJI. Poziom podziemnego garażu wyposażony jest w wywiewną instalację mechaniczną. Powietrze zewnętrzne kompensujące wywiew mechaniczny, pobierane jest grawitacyjnie poprzez otwory w ścianach oraz w stropie garażu wykonane w formie nadbudów (wg. PW Architektury) Napływające powietrze nie jest poddawane żadnej 4

5 obróbce. Otwory te w obszarze garażu zostały zabezpieczone klapami pożarowymi, które musza zostać zamknięte w momencie uruchomienia wentylacji mechanicznego oddymiania. Jako system wywiewny przyjęto układ składający się z szeregu wentylatorów osiowych (bez kanałów) firmy FLAKTWOODS typ 35JT-4SP-RDD-TB (rewersyjne) i 35JT-4SP- UBD-TB (jednokierunkowe). Wentylatory te montowane są pod sufitem i przetłaczają powietrze przez kubaturę garażu, aż do miejsca centralnego wyrzutu nad dach. Wentylatory indywidualne mają na tyle duży wydatek aby indukcja którą wywołują zrekompensowała brak kratek wyciągowych zlokalizowanych przy podłodze. Powietrze przetłaczane przez garaż kierowane jest do miejsca koncentracji gdzie zlokalizowano zbiorczą kratę wyciągową podłączoną do szachtu prowadzącego powietrze nad dach do wentylatora wyciągowego. Funkcję wentylatora bytowego pełni jeden z wentylatorów oddymiających pracujący na pierwszym biegu (obniżona wydajność), w momencie zadziałania systemu oddymiania, wentylator bytowy przełączany jest na pełen wydatek i uruchamiane są pozostałe wentylatory oddymiające. Wentylator bytowy zabezpieczony jest tłumikami (żaroodpornymi) po stronie ssawnej i tłocznej, natomiast wentylatory pracujące wyłącznie na potrzeby oddymiania nie są zabezpieczane przed hałasem. Instalacja wentylacji wywiewnej podziemnego parkingu pracuje ze zmienną wydajnością. Regulacja wydajności odbywa się w funkcji stężenia tlenku węgla w powietrzu. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO w powietrzu, instalacja wykrywania CO będzie powodować ogłoszenie w obszarze parkingu alarmu akustycznego i wizualnego, połączonego z nakazem opuszczenia pomieszczenia. W skład systemu wentylacji garażu dostarczanego przez firmę FLAKTWOODS wchodzi m.in.: - wentylatory strumieniowe typu JETFAN, - wentylatory wyciągowe typu 45JM, - kompletna automatyka pozwalająca przełączać biegi wentylatorów strumieniowych, sterować ich pracą w trybie czasowym oraz z podziałem na strefy, - czujniki detekcji CO i LPG - automatyka łącząca sterowanie wentylatorami strumieniowymi z wentylatorami wyciągowymi, - symulacja komputerowa CFG potwierdzająca poprawność rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych oraz rozmieszczenia detektorów CO i LPG. - elementy mocujące wentylatory oddymiające na dachu 5

6 Przedsionki klatek schodowych wentylowane są bytowo i pożarowo poprzez mechaniczny nawiew powietrza z kubatury klatki schodowej, powodując utrzymywanie lekkiego nadciśnienia w stosunku do kubatury garażu co zabezpiecza je przed napływem spalin do klatki schodowej. Wentylatory te mają za zadanie ciągłą pracę również podczas pożaru. W przestrzeni poziomu -1 zaprojektowano układ nawiewny zapewniający dostawę powietrza do pomieszczeń technicznych. Powietrze czerpane jest poprzez czerpnię terenową zlokalizowaną na płycie garażu, następnie rozprowadzane systemem kanałów do pomieszczeń. Powietrze dostarczane do pomieszczeń technicznych nie jest uzdatniane ani podgrzewane. Nie przewidziano mechanicznego wywiewu z ww. pomieszczeń, nadmiar powietrza usuwany jest grawitacyjnie przez otwory transferowe do kubatury garażu. Otwory te będą zabezpieczone klapami pożarowymi o odporności równej odporności przegrody. Zaprojektowano wentylatory nawiewne kanałowe w wersji wyciszonej MAICO typ ESR oraz dodatkowo zabezpieczono je przed przenoszeniem hałasu tłumikami firmy TROX typ CA100 na przewodach tłocznych i ssawnych. Wentylatory należy wyposażyć m.in. w pięciostopniowe regulatory prędkości obrotowej w celu ustalenia odpowiedniego wydatku. Dokładny dobór wielkości regulatora wykonać w oparciu o wytyczne producenta wentylatora. Z pomieszczeń specjalnych takich jak: pomieszczenie separatora substancji ropopochodnych powietrze usuwane będzie indywidualnym wentylatorem bezpośrednio nad dach. Wentylatory MAICO typ ERR lub SB zlokalizowane będą w pomieszczeniach które obsługują z zabezpieczeniem tłumikami analogicznie jak wentylatory nawiewne. Powietrze kompensujące mechaniczny wywiew napływać będzie z kubatury garażu (do pom. separatora) poprzez otwory transferowe. Instalacja nawiewu oraz instalacja wywiewu z pomieszczeń technicznych pracować będą bez przerw, ze stałą wydajnością. 3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI. Prostokątne przewody wentylacji mechanicznej wykonać z blachy ocynkowanej typ A wg BN (grubość odpowiednia dla przekroju kanału). Kanały i kształtki łączone na nasuwki z uszczelkami samoprzylepnymi ze spienionego kauczuku. Kanały wentylacyjne SPIRO wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej kielichowo z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenia kanałów wykonywać na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej 6

7 konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy). Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe zabezpieczone będą klapami pożarowymi firmy TROX typ EN-FKA-EU lub EN-FKRS- EU z siłownikiem na napięcie 230V o odporności ogniowej EI60 i EI120 z funkcją monitorowania do systemu sygnalizacji pożarowej. Montaż klap i zaworów w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równej odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały wentylacyjne, przechodzące tranzytem przez inne strefy pożarowe będą wydzielone klapami o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla oddzieleń przeciwpożarowych. Jako izolację pożarową stosować otulinę ROCKWOOL CONLIT PLUS o odporności EI120 zgodnie z opisem na rysunkach rzutów. W przypadku montażu więcej niż jednaj klapy w otworze, zamawiać od razu blok składający się z docelowej liczby klap. Wszystkie wentylatory kanałowe należy zabezpieczyć przed przenoszeniem hałasu wełną mineralną o gr. 50mm na odcinku pomiędzy tłumikami włącznie z nimi. Jako tłumiki prostokątne stosować produkty TROX typ MSA , a okrągłe CA100 o wymiarach podanych na rysunku rzutu. Kratki oraz osprzęt regulacyjny stosować firmy FRAPOL lub równorzędnej. Dodatkowo w celu zmniejszenia emisji drgań od wentylatorów stosować elastyczne króćce połączeniowe. Izolację stosować ROCKWOOL LAMELLA MAT pod osłoną z folii aluminiowej. Wszystkie przewody pionowe wyrzutowe (murowane) z garaży na dach zaizolować termicznie od wewnętrznej strony płytami PROMADUCT L500 grubości 50mm firmy PROMAT. Płyty należy montować do ściany żelbetowej za pomocą atestowanych kołków stalowych (HILTI), płyty łączyć ze sobą na styk przy pomocy atestowanej masy uszczelniającej całość zgodnie z aprobatą techniczną firmy PROMAT. Przewody prowadzone po dachu od szachtu do wentylatora oddymiającego wykonywać w technologii PROMADUCT L500, dodatkowo przewody zabezpieczając impregnatem a następnie blachą aluminiową pomalowaną na kolor wskazany przez architekta. Pozostałe kanały wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczając je wełną mineralną (zgodnie z wytyczną LAMELLA MAT) o gr. 50mm, oraz dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej. Wentylator wyciągowy (główny) wraz z tłumikami żaroodpornymi F400 (dostawa kompletu FLAKTWOODS), należy zamówić z kompletem automatyki (m.in. 7

8 falownik) mogący współpracować z zaprojektowanymi detektorami stężenia CO (wg branży elektrycznej) mogącej realizować dwu biegową regulację wydajności. Wszystkie moduły oraz czujniki będące wyposażeniem wentylatorów należy każdorazowo zamawiać z kompletem okablowania niezbędnym do wykonania wszystkich połączeń między modułami i wentylatorem. 3.4 WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. W budynku nie projektuje się zintegrowanej instalacji automatycznej regulacji. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami lub grupami urządzeń realizowane będzie poprzez indywidualne sterowniki, regulatory wraz z czujnikami dostarczane w komplecie z danym urządzeniem poprzez dostawcę tego urządzenia. Regulacji takiej podlega system wentylacji wyciągowej z garażu i realizowany będzie w sposób umożliwiający uzyskanie następujących stanów: - warunki normalne: wentylator dachowy pracuje na I-szym biegu zapewniając wydatek minimum 0.5 wymiany na godzinę w kubaturze garażu, wentylatory strumieniowe włączane są na pierwszy bieg zgodnie z programem czasowym, - przekroczenie w danej strefie progu 30% stężenia dopuszczalnego CO: wentylator dachowy przełącza się na II-gi bieg, wentylatory strumieniowe włączają się na stałe na pierwszy bieg, - przekroczenie w danej strefie progu 70% stężenia dopuszczalnego CO: wentylator dachowy pracuje na II-gim biegu, wentylatory strumieniowe przełączają się na stałe na drugi bieg, Wentylatory obsługujące pomieszczenia techniczne, separatory oraz przedsionki i korytarze na klatkach schodowych pracują w sposób ciągły ze stałym wydatkiem nie podlegają sterowaniu. W podziemnym parkingu należy zainstalować instalację sygnalizacji zagrożenia (w wypadku wzrostu stężenia CO) obejmującą tablice świetlne. 4 INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ GARAŻU. Dla oddymiania kondygnacji -1 całego etapu A2, zaprojektowano 1 strefę pożarową a w niej 2 strefy detekcji pożaru (strefa 1 i 2), zakładając system dwukierunkowy. Ze względu na fakt, iż w zakresie tej dokumentacji jest tylko obszar pod budynkiem A3, a obszar pod budynkiem A4 został już wykonany wentylację oddymiającą projektuje się jako docelową dla całego etapu A2 modyfikując pewne już wykonane elementy w części istniejącej. 8

9 Zaprojektowano wydajności poszczególnych zespołów: NWPG-3.1 nawiew / wywiew m3/h (istniejący na terenie A4 do przeniesienia na dach budynku A3) NWPG-3.2 nawiew / wywiew m3/h (istniejący na terenie A4 do przeniesienia na dach budynku A3) NWPG-3.3 nawiew / wywiew 60000/31000 m3/h (nowy do ustawienia na dachu budynku A3) NWPG-4.3 nawiew / wywiew m3/h (nowy do ustawienia na dachu budynku A4) wentylatory na dachu budynku A4 NWPG-4.1 i 4.2 pozostają bez zmian. W okresie do czasu realizacji budynku A3, wentylatory docelowo przewidziane do montażu na dachu tego budynku, zamontowane zostały na poziomie terenu, obsługując zmniejszoną strefę pod budynkiem A4. W czasie realizacji tego etapu wentylatory z pow. terenu należy przenieść na dach budynku A3, otwory w stropie garażu szczelnie zaślepić. Na dachu budynku A4 zarezerwowano miejsce na dodatkowy jeden wentylator, który należy zgodnie z tym projektem domontować. W czasie gdy zdemontowane zostaną wentylatory z terenu A4, ustalić z lokalna jednostką PSP tymczasowy środek ochrony działającego garażu pod budynkiem A4. Wydajność wentylatorów wywiewnych wyliczono na podstawie opracowania: Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation - H.P. Morgan, B.K. Ghosh, G. Garrad, R. Pamlitschka, J-C. De Smedt, L.R. Schoonbaert. Building Research Establishment - Fire Research Station Garston Dla każdej ze stref detekcji dymu przewidziano działanie po 2 zespoły oddymiające jednocześnie dające łączną wydajność systemu równą m3/h. Nawiew do kompensacji usuwanego powietrza przewidziano z systemów NWPG w trybie pracy rewersyjnym zapewniającym napływ powietrza równy m3/h. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami na potrzeby projektu budowlanego, temperatura dymu nie przekracza 400 C, a więc możliwe jest zaprojektowanie wentylatorów strumieniowych FLAKTWOODS typ 35JT-4SP-RDD-TB (rewersyjne) i 35JT-4SP-UBD- TB (jednokierunkowe), o odporności ogniowej 400 C przez 2 godziny wg EN cz3. Zaprojektowano 6 wentylatorów oddymiających osiowych zabudowanych na dachu firmy FLAKTWOODS typ HT125JM w komplecie z podstawami do montażu dachowego. Wszystkie mają odporność ogniową 400 C przez 2 godziny wg. EN cz3. Wentylatory strumieniowe oraz osiowe posiadają atesty pożarowe oraz znak CE. Poziom hałasu w garażu w czasie pracy bytowej nie powinien być większy niż 70dB(A). 9

10 Wentylatory strumieniowe będą posiadały fabrycznie montowane tłumiki akustyczne i deflektory nawiewne, będą zamontowane do stropu za pomocą systemowych atestowanych mocowań z certyfikatem o wymaganej odporności ogniowej. W zakresie dostawy wykonawcy systemu wentylacji strumieniowej dostarczany będzie system sterowania i szafy zasilające dla wentylatorów wyposażone w swobodnie programowalne sterowniki, który jest zaprogramowany zgodnie z założonymi scenariuszami oddymiania i ewakuacji ludzi. Sterownik będzie podłączony do systemu detekcji CO i otrzymywać będzie sygnały z centrali sygnalizacji pożarowej oraz będzie posiadał możliwość podłączenia do BMS. Scenariusze oddymiania są zaprogramowane w sterownikach swobodnie programowalnych wraz z modułami rozszerzającymi wejścia i wyjścia. Sterownik, za pośrednictwem połączeń stałych, przyjmuje informacje o detekcji pożaru i decyduje o realizacji odpowiedniego scenariusza. Projektuje się potwierdzenie realizacji scenariuszy pożarowych poprzez zapalenie odpowiedniej sygnalizacji optycznej na elewacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Czas i sekwencja załączania wentylatorów musi być zgodna z opracowaną symulacją CFD i wymaga pisemnego potwierdzenia o zgodności przez dostawcę systemu strumieniowego, projektanta i autora symulacji CFD. Sterownik przyjmuje również informacje o przekroczeniach stężenia tlenku węgla i decyduje o realizacji odpowiedniego scenariusza. Projektuje się potwierdzenie realizacji scenariuszy dla detekcji CO poprzez zapalenie odpowiedniej sygnalizacji optycznej na elewacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Przekroczenie kolejnych poziomów stężenia będzie załączało wentylatory na wyższy bieg wg odpowiedniego algorytmu. System automatyki dla obszaru A3 należy zaprojektować jako rozszerzenie istniejącego obszaru A4, tak aby cały obszar garażu mógł pracować jako jeden kompletny system. Wentylatory strumieniowe będą zasilane i sterowane z szafy automatyki. Szafy sterujące znajdować się będą na kondygnacji garażowej. Zamykanie i sterowanie bramami wjazdowymi, detekcja pożaru będzie zaprogramowana przez wykonawcę systemu SAP w garażu. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projekt i montaż systemu sygnalizacji pożaru nadzorującego garaż na poz. -1 wykonywać będzie dostawca systemu oddymiania strumieniowego. Sposób zabezpieczenia systemem sygnalizacji pożaru garażu na poz. -1 (typ zastosowanych elementów, sposób zabezpieczenia pomieszczeń, itp.) musi być uzgodniony z projektantami elektryki i inwestorem. System 10

11 sygnalizacji pożaru nadzorujący garaż na poz. -1 będzie nadzorować pomieszczenia techniczne zlokalizowane na tym poziomie. Wentylatory zarówno na stropie garażu należy montować na odpowiednich podkonstrukcjach zapewniających odległość od wykończonej powierzchni ok. 40cm do spodu wentylatora, z wykorzystaniem firmowych systemów montażowych sugerowanych przez producenta wentylatorów. Scenariusz rozwoju pożaru Wszelkie zmiany architektoniczno-budowlane wymagać będą analizy pod kątem wpływu na zmianę scenariusza rozwoju pożaru i skuteczność systemu oddymiania. Rozwiązanie projektowe zostanie zweryfikowane przez wykonanie symulacji komputerowych CFD (w zakresie prac wykonawcy instalacji wentylacji). Ocenie podlegają warunki panujące w przestrzeni garażu takie jak: gęstość optyczna dymu, temperatura, promieniowanie cieplne oraz rozmiar pożaru w czasie niezbędnym dla ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu oraz warunki panujące w chwili rozpoczęcia działań gaśniczych po ok. 15 minutach od początku pożaru. Analizę przeprowadza się dla 2 najbardziej niekorzystnych i prawdopodobnych scenariuszy pożaru. Scenariusze zadziałania Kondygnacja garażu objęta etapem A2a i AIII przyjęta została jako 1 strefa pożarowa, a ta podzielona na 2 strefy detekcji dymu. Pożar w strefie detekcji dymu 1 W momencie detekcji pożaru w strefie 1. wyłączona zostaje wentylacja bytowa oraz: Po 180 sekundach pracę rozpoczynają wentylatory wywiewne NWGP4/1, NWPG4/2 i NWPG4/3 o wydajności łącznej m3/h oraz NWGP3/1, NWPG3/2 i NWPG3/3 jako wentylatory nawiewne o wydajności m3/h. Po 210 sekundach od początku trwania symulacji uruchomione zostają wentylatory strumieniowe zgodnie z projektem wentylacji strumieniowej. Pożar w strefie detekcji dymu 2 W momencie detekcji pożaru w strefie 2. wyłączona zostaje wentylacja bytowa oraz: Po 180 sekundach pracę rozpoczynają wentylatory wywiewne NWGP3/1, NWPG3/2 i NWPG3/3 o wydajności łącznej m3/h oraz NWGP4/1, NWPG4/2 i NWPG4/3 jako wentylatory nawiewne o wydajności m3/h. 11

12 Po 210 sekundach od początku trwania symulacji uruchomione zostają wentylatory strumieniowe zgodnie z projektem wentylacji strumieniowej. 5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAŃ. 5.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. Instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań obejmuje swym zakresem lokale mieszkalne zlokalizowane na kondygnacjach nadziemnych. Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych grup pomieszczeń: kuchnia z oknem zewnętrznym: 50m 3 /h łazienka: 50m 3 /h oddzielny ustęp: 30m 3 /h garderoba: 30m 3 /h 5.2 OPIS INSTALACJI. Instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań oparta jest na mechanicznym wyciągu z pomieszczeń takich jak: kuchnie, łazienki, toalety i garderoby. Powietrze kompensujące mechaniczny wywiew napływać będzie grawitacyjnie poprzez systemowe nawietrzaki zlokalizowane w futrynach okiennych. W projekcie zastosowano systemowe rozwiązanie firmy MAICO oparte na indywidualnych wentylatorach typu ER. Każdy wentylator posiada w sobie zintegrowaną klapę zwrotną. Wentylatory montowane będą w ścianach oddzielających szachty mieszkaniowe, ok. 15cm pod sufitem. Wszystkie wentylatory w obrębie jednego pionu obsługujące jedną grupę pomieszczeń podłączone będą do wspólnego przewodu pionowego. Wszystkie przewody pionowe wyprowadzone będą nad dach i zakończone systemową wyrzutnią (wg. PW Architektury). Nie zakłada się izolowania termicznego przewodów pionowych ani poziomych w obszarze szchtów, wyjątkiem są przewody wyprowadzane nad dach. Zaprojektowano następujące typy wkładów wentylatorowych: kuchnie wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajności 35 m 3 /h. Użytkownik ma możliwość w zależności od potrzeb przełączenia trybu pracy wentylatora na wyższy bieg lub wyłączenia wentylatora. łazienki i toalety - wentylatory dwubiegowe ER-UP/GVZ 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajność 35 m 3 /h. Wentylator ten pracuje bez przerw. Użytkownik ma możliwość przełączenia na II bieg o wydajności 60 12

13 m 3 /h. Powrót do pracy na I biegu następuje po przełączeniu z kilkuminutowym opóźnieniem. Moduł opóźnienia stanowi integralna część wentylatora. garderoby i spiżarnie - wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajności 30 m 3 /h. Wentylatory te pracują bez przerw. Nie zakłada się możliwości przełączania biegów. pomieszczenia gospodarcze - wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajność 30 m 3 /h. Wentylatory te pracują bez przerw. Nie zakłada się możliwości przełączania biegów. W kuchniach lokali mieszkalnych zaprojektowano dodatkowe piony wentylacyjne wspomagane przez wentylatory dachowe umożliwiając każdemu lokatorowi podłączenie okapu wyposażonego w wentylator. Okapy kuchenne w mieszkaniach w jednym pionie podłączone są do wspólnego przewodu okapowego, na króćcach przyłączeniowych zaprojektowano klapy zwrotne zapobiegające niekontrolowanemu napływowi powietrza z sąsiednich mieszkań. Wentylatory na dachu zaprojektowano w wersji z płynną regulacją obrotów sterowaną z czujnika ciśnienia statycznego umieszczonego w kanale poniżej wentylatora. Układ sterowania oparty na sterowniku HELIOS EUR6 i czujniku ciśnienia LDF500 (wg odrębnego opracowania) ma za zadanie utrzymanie stałego podciśnienia w całym układzie na poziomie ok. 20Pa (z możliwością zmiany podczas eksploatacji). Wentylatory należy zamontować w pozycji na plecach aby klapa rewizyjna znajdowała się od góry co umożliwi łatwiejszą konserwację. Wentylatory zabezpieczono przed przenoszeniem hałasu tłumikami po stronie ssawnej i tłocznej. Ze względu na możliwość częstszego niż normalnie brudzenia się kulis od powietrza wywiewanego z okapów należy bezwzględnie dokonywać do pół roku przeglądów stanu kulis i w przypadku zatłuszczenia wymienić na nowe. Ze względu na elastyczność rozwiązań aranżacyjnych mieszkań, zaprojektowano dodatkowe piony mogące w przyszłości obsłużyć nowopowstałe kuchnie. Na etapie budowy należy wykonać zgodnie z projektem pionowe przewody, zakańczając każdy z trójników poprzez szczelną zaślepkę. Po ostatecznym ustaleniu aranżacji możliwy będzie dobór odpowiedniej wielkości wentylatora montowanego na dachu. Do tego czasu przewód szczelnie zaślepić i zabezpieczyć. 5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI. Przewody wentylacji mechanicznej okrągłe typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na 13

14 konstrukcję budynku. Montaż klap pożarowych w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równej odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały wentylacyjne, przechodzące tranzytem przez inne strefy pożarowe będą wydzielone klapami o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla oddzieleń przeciwpożarowych. Jako izolację pożarową stosować otulinę ROCKWOOL CONLIT PLUS o odporności EI120 zgodnie z opisem na rysunkach rzutów. Piony instalacji wyciągowej z okapów wykonać z przewodu SPIRO Ø160 montując klapę zwrotną z elastyczną membraną (HELIOS KAE) i szczelnie zaślepić (wraz z korkiem z wełny minaralnej) do czasu montażu przez lokatora własnego okapu kuchennego. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone po dachu należy układać zgodnie z detalem architektonicznym, zakańczać pozostawiając osiatkowane bose końce w obudowie kominów wentylacyjnych lub bezpośrednio na dachu bez obudowy. Przewody instalacji okapowej od szczytu pionu prowadzone po dachu należy wykonywać z rur SPIRO Ø160. Wszystkie przewody prowadzone po dachu należy zaizolować wełną mineralną ROCKWOOL LAMELLA MAT pod płaszczem z blachy aluminiowej. W celu umożliwienia czyszczenia kanałów okapowych, u nasady każdego pionu zamontowano dodatkowy przewód odwodnieniowy sprowadzony do garażu i zakończony hermetyczną rewizją. System ten umożliwia mycie od góry pionu i spust popłuczyn do wiadra podstawionego pod rewizję w garażu. Pozostałe piony myte będą w technologii pozwalającej wyciągnięcie popłuczyn na dach dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. 6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ LOKALI USŁUGOWYCH. Na parterze budynku zlokalizowano lokale usługowe. Ze względu na brak technologii ww. lokali założono konieczność dostarczenia powietrza świeżego w ilości ok. 10m 3 /h/m 2. Do tego celu zaprojektowano czerpnie ścienną zlokalizowaną w elewacji budynku umieszczoną na wysokości ponad 2m nad poziomem terenu. Po zamontowaniu (detal wg PW Architektury) czerpnię zaślepić od wewnątrz blachą stalową ocynkowaną oraz wypełnić środek izolacją z wełny mineralnej o gr. 50mm pod folią aluminiową. Do usuwania powietrza przewidziano kanały wywiewne wentylacji ogólnej wyprowadzone nad dach i tam zakończone wyrzutnią. Założono, iż w obszarze sufitu 14

15 podwieszanego lokalu zainstalowana będzie w przyszłości podwieszana centralka nawiewna, oraz kanałowy wentylator wywiewny. Zarówno centralka jak i wentylator muszą być zabezpieczone tłumikami hałasu tak aby szum i drgania nie przenosiły się do mieszkań. Założono iż powietrze podgrzewane będzie nagrzewnica elektryczną. W lokalach zaprojektowano dodatkowe kanały wywiewne z toalet zakończone na dachu wyrzutnią. Wszystkie kanały należy wykonać analogicznie jak pozostałe w budynku opisane powyżej z zastosowaniem tych samych materiałów i sposobów montażu. Wszystkie kanały prowadzone tranzytem przez budynek bezwzględnie zaizolować akustycznie wełną mineralną o grubości 30mm na całej długości. Przewidziano możliwość instalowania przez najemcę indywidualnych klimatyzatorów w lokalu usługowym. Zakłada się wykorzystanie urządzeń freonowych typu SPLIT. Przewidywane miejsce na lokalizowanie jednostek skraplających to przestrzeń garażu lub dachu do indywidualnego uzgodnienia na etapie wykonawczym. 7 INSTALACJA KLIMATYZACJI MIESZKAŃ. Projekt instalacji indywidualnej klimatyzacji mieszkań został ograniczony do wytyczenia tras przewodów freonowych od granicy mieszkań nad dach oraz do rezerwacji miejsca na dachu pod agregaty skraplające. Ustalenia te dotyczą jedynie mieszkań zlokalizowanych na kondygnacjach od 6 do 9, w pozostałych mieszkaniach nie przewiduje się montażu klimatyzacji. Przy rezerwowaniu miejsca założono, że każdy lokator zamontuje w swoim lokalu jeden system typu VRF firmy MITSUBISHI obsługujący wszystkie pomieszczenia przy pomocy jednego agregatu zlokalizowanego na dachu. Aby umożliwić łatwiejszy montaż, w obszarze korytarzy zamontowane zostaną odpowiednio dobrane przewody freonowe na odcinku od ściany lokalu do wejścia do szachtu instalacyjnego. Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych lutowanych prowadzonych w izolacji z gumy kauczukowej o strukturze porów zamkniętych ARMAFLEX typ AF o grubości min.16mm, chyba że dostawca systemu zaleci inaczej. Przewody montować do stropu za pomocą obejm systemowych, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Całość (włącznie z obejmami) dokładnie izolować ze względu na możliwość wykraplania pary wodnej na powierzchni. Wzdłuż przewodów freonowych prowadzić należy również przewód zasilający jednostkę zewnętrzną oraz przewód sterujący łączący jednostkę zewnętrzną z jednostkami wewnętrznymi. W obrębie mieszkania przewody te zakończyć w odpowiedniej puszcze zlokalizowanej w ścianie, w obrębie szachtu 15

16 pozostawić luzem, jednakże każdorazowo zakańczając przewody elektryczne w sposób bezpieczny, a przewody miedziane szczelnie korkując. W szachtach klatkowych pozostawiono miejsce na przewody freonowe z wyznaczonych mieszkań, w tym celu przewidziano specjalne wieszaki w szachcie z obejmami w taki sposób aby późniejszy montaż nie wiązał się z pracami brudnymi, które byłyby uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Również na dachu przewidziano specjalne miejsca na ustawianie dodatkowych jednostek klimatyzacyjnych. Jednostki wewnętrzne w lokalach mogą być typu ściennego, sufitowego lub do zabudowy w suficie podwieszanym ostateczny dobór wg aranżacji lokali (wstępnie zaprojektowano wszystkie jako ścienne). Agregaty na dachu montowane przez lokatorów muszą być lokalizowane na murowanych fundamentach na wysokości ok. 35cm nad wykończonym dachem z zachowaniem pasywnego wibroizolatora w postaci przekładki z gumy MAFUND. Przewody freonowe dodatkowo zabezpieczyć przed zniszczeniem płaszczem z blachy aluminiowej lub prowadzić w rurach osłonowych z PVC. Skropliny powstające w wyniku kondensacji pary wodnej na wymiennikach w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów indywidualnych odprowadzać należy do instalacji kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przerwy powietrznej (sprowadzić nad lejek podłączony do umywalki lub zlewozmywaka ponad syfonem). 8 WYMAGANIA OGÓLNE. Przyjmuje się automatycznie, że składając ofertę Oferent stwierdza, że materiały przetargowe zostały przez niego sprawdzone pod kątem objęcia całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego wykonania danej instalacji w żądanej jakości. Podane urządzenia w projekcie należy traktować jako marki referencyjne mające wskazać oferentowi parametry techniczne oraz jakość i typ proponowanego urządzenia i za zgodą inwestora mogą być zmieniane. Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności i/lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia podane w projekcie urządzenia nie są już produkowane, bądź nie posiadają ważnych certyfikatów i/lub atestów), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w 16

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. ZESZYT IV - INSTALACJA WENTYLACJI

DOM DEVELOPMENT S.A. ZESZYT IV - INSTALACJA WENTYLACJI ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI I GARAśEM PODZIEMNYM PRZY UL. ZAMKOWEJ / WIERNEJ W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY DZIAŁKA NR 81, OBRĘB 4-11-05 BUDYNEK R, S, T, U, W (ETAP IV)

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJI SANITARNYCH

- PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJI SANITARNYCH TOM IV - PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJI SANITARNYCH Temat opracowania: PROJEKT ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 1 TOM 6.2 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor : Instytut Medycyny Pracy ul. Świętej Teresy 8, 91-348 Łódź ZESPÓŁ PROJEKTOWY : projektant: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej ............ systemy wentylacji pożarowej klapy i zawory przeciwpożarowe wentylatory oddymiające, napowietrzające, strumieniowe centrale zasilająco-sterujące systemy nadciśnienia systemy wentylacji strumieniowej

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KLIMATYZACJI. VII piętra magazynu zbiorów

INSTALACJA KLIMATYZACJI. VII piętra magazynu zbiorów Egz. Nr. Projekt wykonawczy magazynu zbiorów bibliotecznych Adres: Warszawa, Koszykowa 26/28 Inwestor: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa INSTALACJA KLIMATYZACJI VII

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w nowo budowanym garażu. Zakład Zagospodarowania Odpadów Al. Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań Biuro Projektów i Analiz Technicznych Fabian Cybichowski NIP: 781-103-55-56 ul. Łódzka 17, 60-468 Poznań Rachunek bankowy: WWW.bpat.pl REGON: 300346166 tel./fax (61) 840 90 49 57 1140 2004 0000 3102 4290

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK A

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK A ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK A Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo