90 lat. Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "90 lat. Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie 1923 2013"

Transkrypt

1 90 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie

2

3 90 lat historii w skrócie 1923 na Rakowcu powstał Zakład Hodowli Roślin przeniesiony z ulicy Koszykowej 77 na ulicę Chodkiewicza stycznia 1951 powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w m.st. Warszawie. 23 czerwca 1953 Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze zostało przemianowane na Zarząd Zieleni Miejskiej w m. st. Warszawie Przedsiębiorstwo Państwowe. 27 listopada 1957 nazwę zmieniono na Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w m. st. Warszawie. 19 kwietnia 1993 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych przemianowano na Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 31 sierpnia 2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęło spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe Zaplecze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Ratusz Wilanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 30 sierpnia 2013 MPRO Sp z o. o. przejęło spółkę Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa - Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

4 Syrenka MPRO Sp. z o.o. i jej oblicza Syrenka, symbol Warszawy, od początku istnienia firmy była logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. Z biegiem lat zyskiwała coraz bardziej ogrodniczy charakter. Jej ostatnie wcielenie zostało objęte patentem w 2004 roku. 2

5 1923 Mokotowski początek Powstały w 1923r. Zakład Hodowli Roślin na Mokotowie przy ulicy Chodkiewicza 11 był nowoczesnym obiektem powstałym na wzór europejskich obiektów tego typu. Zakład Produkcji Roślin w Warszawie, ul. Chodkiewicza 11 Zakład Hodowli Roślin został: przeniesiony z ul. Koszykowej 77, gdzie władze miasta zaplanowały budynki Politechniki Warszawskiej; umiejscowiony na Rakowcu przy Polu Mokotowskim, w północno-wschodnim krańcu Warszawy na powierzchni 20ha; zbudowany według wytycznych wybitnych architektów: Leonaوو Danielewicza, ogrodnika, ówczesnego dyrektora Wydziału Ogrodniczego Zarządu Miasta Warszawy, który wcześniej był kierownikiem Zakładu Hodowli Roślin przy ul. Koszykowej 77; Stanisławaوو Gądzikiewicza, architekta, który był autorem układu przestrzennego Zakładu oraz projektów dla usytuowanych w późniejszym okresie obiektów architektonicznych. Był on także wykonawcą prac renowacyjnych Zamku Królewskiego i Pałacu Blanka w Warszawie. Pan Leon Danielewicz jako znany planista i kwiaciarz po wieloletnich praktykach i kursach specjalistycznych w krajach Europy Zachodniej między innymi w Paryskim Ogrodzie Botanicznym pracował jako ( ) kierownik Zakładu Hodowli Roślin przy ul. Koszykowej 77. Leon Danielewicz jako projektant chciał wykorzystując swą wiedzę i praktykę, aby ten pierwszy Miejski Zakład Ogrodniczy powstający w stolicy odrodzonego Państwa urządzić na miarę znanych mu wzorów zachodnich głównie francuskich. Projekt przewidywał produkcję kwiaciarską i szkółkarstwo ozdobne głównie na potrzeby miasta. Fragment wspomnień Józefy Zalewskiej 3

6 Budowa Zakładu Hodowli Roślin Dzięki współpracy planistów, na terenie ZHR powstały: część produkcyjna z inspektami, szkółkami i matecznikami, część administracyjna mieszcząca się w budynku w stylu dworkowym z bocznymi skrzydłami i dziedzińcem, w którym obecnie mieści się siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o.o, brama z portiernią i domkiem dozorcy na osi ul. Rakowieckiej, 16 bloków szklarni o łącznej powierzchni 4500 mkw., palmiarnia, układ alejowy z dwoma głównymi drogami i graniczną aleją brzozową (obecnie pomnik przyrody). PAP Powstała także część mieszkalna: dwa domki z ogródkami przydomowymi dla architektów. Jeden z domków wraz z żoną i dwoma synami zajmował Jan Łebkowski, pierwszy kierownik Zakładu Hodowli Roślin. 4

7 Otwarcie Palmiarni - rok 1929 W roku 1923 rozpoczęto budowę kompleksu szklarniowego wraz z reprezentacyjną palmiarnią wg projektu Leona Danielewicza. Budowę szklarni powierzono poznańskiej firmie Hoentscha. Otwarcie obiektu nastąpiło 23 listopada 1929 roku, co zostało opisane przez prasę. Otwarcie nowych szklarń m. st. Warszawy. Piękny dzień miał Dyrektor Plantacyj Miejskich m. ST. Warszawy p. Leon Danielewicz 23 listopada b.r., w dniu tym bowiem odbyło się poświęcenie i otwarcie nowobudowanych szkarń miejskich na Rakowcu. Opisowi szczegółowemu tego cennego dobytku gospodarki stołecznego miasta poświęcimy osobny artykuł. Na razie ograniczymy się do podniesienia zasługi ich inicjatora, która jest tem większa, że wobec niedomagań kasy miejskiej doprowadzenie do skutku tego przedsięwzięcia wymagało dużej energii i woli. Dyrektor miejskiego ogrodnictwa nie tylko przezwyciężył przeszkody, lecz dokonał pożytecznej inwestycji w sposób przynoszący Jemu i Zarządowi Miejskiemu zaszczyt, nowobudowane szklarnie bowiem pod względem celowości i nowoczesności urządzeń nie tylko nie ustępują lecz, jak to zgodnie twierdzą fachowcy, przewyższają tego rodzaju instalacje zagraniczne. Akt poświęcenia i otwarcia odbył się w obecności licznie zebranych przedstawicieli władz miejskich, wyższych uczelni, prasy i zaproszonych gości. Po przecięciu wstęgi przez P. Borzęcką, małżonkę viceprezydenta, aktu poświęcenia dokonał radny miejski ks. Wyrębowski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. S. Biedrzycki, prof. E, Jankowski i p. S. Skawiński; ten ostatni w imieniu Związku Ogrodników. Prezydent Miasta inż. Z. Słomiński w gorących słowach podziękował dyr. Danielewiczowi oraz zespołowi technicznemu za trudy, poniesione przy budowie szklarni i podniósł znaczenie dla miasta i mieszkańców tej nowej placówki kulturalnej. Poczem nastąpiło zwiedzanie szklarń przez obecnych, którzy obok podniosłych wrażeń unieśli z sobą pęki pięknych chryzantem otrzymanych w darze od Zarządu Plantacji. W.Z. ( Ogrodnik 1929r. Nr 22 str. 436) 5

8 Okres międzywojenny Lata międzywojnia były złotym wiekiem w rozwoju państwa polskiego, w tym miasta Warszawy. Odzyskanie wolności po 123 latach zniewolenia Polaków, wyzwoliło w narodzie chęć budowy kraju na nowo. Warszawa nazywana Paryżem Północy zyskała to miano między innymi dzięki wysiłkom warszawskich ogrodników i architektów zieleni, w tym pracowników Zakładu Hodowli Roślin. Z inicjatywy prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, w latach powstało w stolicy wiele parków i zieleńców według projektu Leona Danielewicza, między innymi: 1925 Park Traugutta powstał na dawnych terenach fortecznych między Cytadelą a Nowym Miastem, gdzie wcześniej nie rosło ani jedno drzewo Ogród Zoologiczny powstał z wydzielenia części Parku Praskiego (dawnego Aleksandryjskiego) Park Żeromskiego powstał w 1932 r. na przedpolu Cytadeli, na powierzchni prawie 6 ha Park im. Gen. Sowińskiego zaprojektowany został na terenie dawnych szańców wolskich: w rejonie ulic Wolskiej i Elektoralnej Park Dreszera powstał na terenie fosy fortecznej dawnego Fortu Mokotowskiego. W czasie powstania warszawskiego toczyły się w tym rejonie zacięte walki. Obszar ten był także jednym z największych prowizorycznych cmentarzy. W okresie II wojny światowej park został doszczętnie zniszczony, drzewa wycięte na opał, a na terenie parku urządzono tymczasowy cmentarz. Po wojnie w 1951 r. park zrewitalizowano - ciała ekshumowano i przywrócono pierwotny wygląd parku. W latach trzydziestych prężnie funkcjonujący Zakład Hodowli Roślin dostarczał miastu pełen asortyment roślin do obsadzania parków i zieleńców. Jak podaje pismo Ogrodnik z roku 1930 (str. 337 nr 17), wiosną 1930 r. wysadzono na skwerach i w parkach stolicy ponad 40 tysięcy tulipanów, 200 tysięcy bratków, 60 tysięcy pelargonii, 50 tysięcy begonii i innych roślin rabatowych. Na ulicach posadzono 4500 sztuk drzewek w miejsce roślin, które wymarzły w czasie tzw. zimy stulecia w 1928 roku. 6 W palmiarni przy ul. Chodkiewicza 11 rosły egzotyczne rośliny: palmy, bananowce, figowce, araukarie, których kilka przeniesiono w latach 70-tych do Nowej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, gdy urządzano jej wnętrze.

9 Akcja ukwiecania miasta konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni Z inicjatywy prezydenta Stefana Starzyńskiego i Leona Danielewicza zorganizowany został konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni na najpiękniejsze ukwiecenie obiektów miejskich Warszawy. Celem akcji było danie impulsu i motywacji mieszkańcom miasta do dbałości o jego wygląd. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1937 roku. W 1938 roku nagrodzono warszawskie balkony, a zwyciężyły ex aequo: Mira Zimińska- Sygietyńska i Zofia Wóycicka. Akcję upiększania Warszawy kwiatami przerwała wojna, która dokonała w Warszawie takich zniszczeń, iż po wojnie nie było już czego upiększać. Warszawiaków miał czekać trud odbudowy miasta powstającego z ruin na nowo. Pierwszy powojenny konkurs zorganizowano dopiero w 1984 roku. 7

10 Akcja ukwiecania miasta Gazeta Polska WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI Wczoraj w Ratuszu odbyło się zebranie, zwołane z inicjatywy prezydenta miasta St. Starzyńskiego w sprawie ukonstytuowania Komitetu obywatelskiego dla zorganizowania na terenie Warszawy święta wiosny pod hasłem Warszawa w kwiatach i zieleni. Akcja ta ma na celu z jednej strony podniesienie estetyczne wyglądu stolicy przez ukwiecenie okien i balkonów, z drugiej zaś obudzenie wśród młodzieży zamiłowania do hodowli roślin. W wielkiej Sali Ratusza, udekorowanej kwiatami i krzewami z miejskich plantacji, zgromadzili się przedstawiciele Zarządu Miasta prez. Starzyński, wiceprezydenci: Około-Kułak, Olpiński, Pohoski, Zawistowski i Kulski, wicemarszałek Senatu Bogucki, członkowie Komisji rewizyjnej z przewodniczącym A. Śliwińskim, sekretarz P. A. L. Kaden-Bandrowski, przedstawiciele prasy, dyrektorzy wydziałów i przedsiębiorstw miejskich, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych i ogrodniczych i in. Zebranie zagaił prezydent miasta, który omówił znaczenie zieleni i kwiatów dla wyglądu miasta. Dekorowanie balkonów i okien kwiatami i zielenią ma tem większe znaczenie dla Warszawy, ponieważ stolica posiada wielką ilość kamienic bez żadnej wartości architektonicznej, których fasady są zaniedbane i szpecą miasto. Istnieją realne możliwości uczynienia z Warszawy stowarzyszenia miasta kwiatów i zieleni. W akcji tej jednak musi wziąć udział ogół obywateli stolicy. Następnie prezydent miasta nakreślił schemat organizacyjny akcji przez siebie zainicjowanej i zaproponował powołanie komitetów dzielnicowych, któreby realizowały hasło: Warszawa w kwiatach i zieleni. Komitet wykonawczy zająłby się urządzeniem pokazu wystawy dekoracji balkonów i okien w szklarniach Ogrodu Saskiego oraz zorganizowaniem konkursu dekoracji w domach prywatnych. Ponadto, Zarząd Miejski zamierza zorganizować święto wiosny, w którem udział wzięłaby młodzież szkolna. Następnie głos zabrał wicemarszałek Senatu Bogucki, który w imieniu zarządu głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Wielkiej Warszawy zwrócił się do przedstawicieli dzielnic z apelem i jak najżywsze poparcie inicjatywy Zarządu Miejskiego. Z ramienia Polskiego Związku Hodowców Kwiatów przemawiał J. Machlejd, który oświadczył, iż zawodowe organizacje ogrodnicze, z zrozumieniu celowości wszczętej przez miasto akcji, zgłaszają pomoc i udział przy realizowaniu miejskiej inicjatywy. Organizacje ogrodnicze ustaliły zniżone ceny na nasiona, krzewy, ziemię i t. p. W cenie 4,50 zł., 7 zł. i 9 zł. sklepy ogrodnicze sprzedawać będą korytka z ziemią i nasionami, lub kwiatami oraz dostarczać je do mieszkań prywatnych. Skolei przemawiał senjor ogrodników warszawskich prof. Edmund Jankowski, który witając z entuzjazmem inicjatywę prezydenta miasta, zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia tej akcji przedewszystkiem na zaniedbanych przedmieściach. Ponadto przemawiał sekretarz generalny P. A. I. J. Kaden-Bandrowski i prezes Koła Miłośników Ogrodnictwa Schönfeld. Zebrani przez aklamację przyjęli program akcji, mającej na celu ukwiecenie okien i balkonów Warszawy, poczem uchwalono wydanie odezwy do mieszkańców miasta. Na zakończenie powołano Komitet Główny. W skład prezydium weszli pp.: prezydent miasta St. Starzyński, wicemarszałek Senatu Bogucki, J. Kaden-Bandrowski, J. Majcheld i kurator Okręgu Warszawskiego Pytlakowski. Na czele Komitetu Wykonawczego stanęli pp.: dyr. Danielewicz, wicedyr. M. Skrzetuski, L. Wyłędowski i Schönfeld. 8

11 Warszawa w kwiatach Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych brało udział w powojennych edycjach konkursu Warszawa w kwiatach. 9

12 Okres II wojny światowej W latach pracownicy warszawskiego Wydziału Ogrodniczego, w tym Zakładu Hodowli Roślin starali się chronić zieleń miejską przed zniszczeniem, a przede wszystkim pomagać ludności przetrwać wojnę i głód. Wydział Ogrodniczy przejął powadzenie warszawskich ogrodów działkowych ( ) fachowcy z Wydziału służyli ludności instruktażem, w szkółkach i szklarniach produkowano dla użytkowników ogrodów działkowych sadzonki i rozsadę ( ). Tak samo częściowo oficjalnie, częściowo nielegalnie Wydział otoczył opieką 11 warszawskich ogrodów jordanowskich; w miarę możliwości finansowych pomagano poprzez nie dzieciom z najuboższych rodzin, propagowano tradycje patriotyczne. Poza półlegalną działalnością mającą na celu ochronę warszawskiej zieleni publicznej przed dalszą dewastacją, Wydział Ogrodniczy jako całość i jego poszczególni pracownicy byli często zaangażowani w pracę ściśle konspiracyjną. Za cichą zgodą kierownictwa Wydziału, na listach zatrudnionych pracowników fizycznych figurowało kilkunastu profesorów warszawskich wyższych uczelni, co chroniło ich przed represjami ze strony okupanta. Tak samo fikcyjnymi pracownikami Wydziału było 2 tys. młodych ludzi uczących się na kompletach tajnego nauczania. Fragment artykułu Nim powstało MPRO Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa 1976 W wielu parkach i ogrodach m.in. w Parku im. Traugutta w Cytadeli i w Ogrodzie Saskim znajdowały się tajne składy broni i amunicji, a przy ich transporcie i konserwacji było zaangażowanych wielu pracowników Wydziału. 10

13 Okres II wojny światowej W czasie okupacji hitlerowskiej Leon Danielewicz, chcąc ochronić kadrę uniwersytecką przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, lub innymi represjami okupanta, wydał dokumenty o zatrudnieniu w Wydziale Ogrodniczym grupy profesorów: Uniwersytetu Warszawskiego, Poznańskiego i SGGW. W latach w budynku należącym do Zakładu Hodowli Roślin przy ulicy Chodkiewicza 11 (obecnie u zbiegu ulic Boboli i Żaryna, tzw. Biały Domek) w ramach tajnego nauczania prowadzili wykłady profesorowie: W. Dominik, J. Grochowski, T. Gorczyński Na fikcyjnej liście widniały nazwiska m.in Romana Kobendzy, Mariana Górskiego, Stanisława Wóycickiego, a także Tadeusza Szymanowskiego, który jako student w tajnym nauczaniu był pośrednikiem pomiędzy profesorami, a studentami. Dyrektor Danielewicz wywieziony w czasie powstania do Niemiec, wrócił w 1945r. do pracy w Wydziale Ogrodniczym Miasta. W uznaniu jego zasług dla Warszawy, wkładu w budowę warszawskiej zieleni, stworzenie Zakładu Hodowli Roślin przy ulicy Chodkiewicza 11, MPRO Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem o nazwanie ulicy przy Palmiarni jego imieniem. Ulica zyskała imię Leona Danielewicza w 2009 roku, co zbiegło się z uroczystością otwarcia nowej Palmiarni odbudowanej w oparciu o projekt historycznej Palmiarni z 1929 r. zaprojektowanej przez Danielewicza. 11

14 Bilans strat Działania wojenne nie oszczędziły efektów pracy warszawskich ogrodników, którzy w najlepszym dla Warszawy okresie rozkwitu architektury międzywojennej zdołali stworzyć w warszawskich parkach i na ulicach ogrodnicze dzieła sztuki. Ogółem w latach stare drzewostany parków uległy zniszczeniu w 60%, a drzewostan ulic zmalał z 42 tys. do 13 tys. sztuk w 1945 roku. Z licznych baz ocalały tylko 3 (w Parku Praskim, Skaryszewskim, przy Chodkiewicza) i to w stanie mocno zdewastowanym. Nie przetrwał też działań wojennych i okupacji żaden zakład produkcji. Zarośnięte, zryte i postrzelane odłamkami szkółki były zniszczone w 80%, a materiał szklarniowy całkowicie. Tak więc reaktywowany na nowo po odzyskaniu niepodległości Wydział Ogrodniczy musiał zaczynać swoją działalność od podstaw. Fragment artykułu Z kart historii Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa 1976 W wojennej pożodze ucierpiał kompleks szklarniowy przy ul. Chodkiewicza 11 wraz z Palmiarnią. Z okazałych budynków pozostały jedynie metalowe szkielety. Ucierpieli także ludzie Wielu pracowników Zakładu Hodowli Roślin zginęło w okresie walk, szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego. W hołdzie poległym, na terenie Zakładu Hodowli Roślin postawiona została tablica upamiętniająca 150 poległych powstańców rozstrzelanych na Mokotowie. Tablicą opiekują się byli pracownicy MPRO. 12

15 Odbudowa kraju po wojnie Wojna zniszczyła doszczętnie miasto, budynki oraz zieleń, łącznie z warszawskimi parkami i skwerami. Już z chwilą zakończenia wojny, w 1945 roku warszawscy ogrodnicy, pracownicy Zakładu Hodowli Roślin zaczęli odbudowywać zburzoną stolicę oraz nie mniej ważną zieleń miasta. Rozpoczęto od odbudowy zniszczonych szklarni na Rakowcu przy ulicy Chodkiewicza 11, by w niej ogrodnicy mogli wznowić produkcję materiału roślinnego na potrzeby stolicy i móc choć w części odbudować przedwojenny obraz obfitujących w bogactwo nasadzeń parków, skwerów i ulic pełnych feerii barw różnorodnych kwiatów. Pierwszą prowizoryczną bazę sklecono na Pradze przy ul. Elsterskiej, pierwsze cztery boksy dla zmontowanych z części samochodów wyremontowano na ul. Chodkiewicza. Zakład Produkcji Roślin w Warszawie, ul. Chodkiewicza 11 Największą jednak troską warszawskich ogrodników było stworzenie własnej szklarni, gdzie można by było rozpocząć produkcję materiału roślinnego na potrzeby odradzających się do życia parków i zieleńców, dla odbudowy drzewostanów ulicznych Stolicy. Nie było to zadanie łatwe. Z dawnych szklarni zostały tylko metalowe szkielety, każdą szybkę trzeba było wydobyć z ruin. Pokonano jednak i te trudności i jeszcze w 1945 roku wysadzono do dalszej produkcji w cieplarni przy ul. Chodkiewicza i w dwu szkółkach o pow. 4 ha 400 tys. roślin. Fragment artykułu Nim powstało MPRO Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa 1976 Odbudowana Palmiarnia była niezwykle nowoczesnym i wzorcowym obiektem ogrodniczym. Był to ośrodek naukowy doceniany i często odwiedzany przez naukowców, ogrodników i specjalistów z zagranicy. 13

16 Odbudowa zieleni miasta Pracę w parkach i na skwerach rozpoczęto od usuwania zniszczonego sprzętu wojennego, zasypywania okopów i schronów, karczowania obumarłych drzew, ekshumacji. ( ) Cały teren Parku Sowińskiego był zaminowany. ( ) Dopiero jesienią można było przystąpić do właściwej odbudowy parku. Materiał roślinny którego wówczas użyto, pochodził ze szkółek w Kręczkach (...) Park Wilanowski, Warszawa (fragmenty zieleni odnawianej przez MPRO w latach , po zniszczeniach wojennych) Odtworzono w tym czasie zieleńce Krakowskiego Przedmieścia, Placu Trzech Krzyży, Placu Zbawiciela i uliczne pasy zieleni Alei Ujazdowskich i Jerozolimskich, ulic Woli, Ochoty, Żoliborza i Mokotowa. Dzięki temu, już z końcem 1945 roku ( ) stolicy przywrócono 94 ha parków i skwerów, a na jej ulicach wysadzono 11 tys. drzew i krzewów. W 1949r. odbudowano: park leśny Kabaty, Ogród Krasińskich, Wybrzeże Gdańskie, od podstaw zbudowano zniszczony Cmentarz Powstańców na Woli. Fragment artykułu Nim powstało MPRO Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa

17 22 stycznia 1951 Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. MPRO zajmowało się nadal produkcją roślin i pielęgnacją warszawskiej zieleni. Przedsiębiorstwo miejskie składało się z kilkudziesięciu jednostek i zakładów terenowych rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach i niektórych podmiejskich rejonach stolicy. Czas zmian w nomenklaturze Zakłady te opiekowały się zielenią osiedlową, parkową, uliczną, a także warszawskimi lasami. Założono także szkółkę roślin ozdobnych lokalizując ją na 60 ha gruntów w podwarszawskim Umiastowie. Ogrodnicy projektowali ukwiecenie i małe nasadzenia całej Warszawy, począwszy od dużych projektów niemal we wszystkich warszawskich parkach, przez skwery, zieleńce, jak i ukwiecenie najważniejszych ulic takich jak Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście. Dworek w Umiastowie Woda - zieleń - relaks. Kanał Piaseczyński w Warszawie Ogrodnicy - pasjonaci dbali o każdy najmniejszy detal miejskiej zieleni. 15

18 Ale lipa!!! W kompleksie szklarniowym przy ulicy Chodkiewicza 11 prowadzona była produkcja kwiatów rabatowych, ciętych oraz doniczkowych, którymi miejscy ogrodnicy obsadzali warszawskie parki, zieleńce i rabaty stolicy. Poza produkcją roślin dla potrzeb całego miasta przedsiębiorstwo spełniało też inne, ważne funkcje. W tzw. matecznikach zgromadzono wiele cennych i rzadkich gatunków. Siewki różaneczników Zakład Produkcji Roślin w Warszawie, ul. Chodkiewicza 11 Tu wyhodowano nowe, wartościowe odmiany, w tym słynną lipę warszawską. Najbardziej zielona załoga Warszawy. Od chwili powstania kompleksu szklarniowego, przez cały czas istnienia firmy - Zakładu Hodowli Roślin a nastepnie MPRO, odbywały się tu ćwiczenia dla studentów SGGW i uczniów średnich szkół ogrodniczych. Teren był udostępniany do zwiedzania w grupach zorganizowanych. Ze względu na niepowtarzalne walory bogactwa i różnorodności zieleni w szkółce i palmiarni, bywali tu warszawscy artyści, organizowano plenery malarskie. 16

19 Ramię w ramię z inżynierem Karwowskim W czasach intensywnej budowy infrastruktury Warszawy załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych budowała zieleń: wzdłuż Trasy Łazienkowskiej, Wisłostrady, Alei Sobieskiego, na Polu Mokotowskim, wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz mniejsze skwery i zieleńce. Załoga MPRO w służbie warszawiakom W Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych pracowało wówczas ponad 1800 osób tj.: architektów, ogrodników, pracowników fizycznych. Doświadczeni ogrodnicy pielęgnowali zieleń na terenie całej Warszawy. Opiekowali się warszawskimi parkami, a także zakładali kwietniki m.in. w Parku Szczęśliwickim, Moczydle, przy Centralnym Parku Kultury na Powiślu. 17

20 Zielony Szpital W latach dziewięćdziesiątych w Palmiarni funkcjonowała Klinika Roślin. Tu ogrodnicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. leczyli schorowanych, zielonych pacjentów. 18

21 Istniejemy od 90 lat... i co dzień pracujemy dla mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy Na co dzień troszczymy się o warszawską zieleń. Od 90 lat zajmujemy się pielęgnacją warszawskich parków i zieleni przyulicznej. Wśród obiektów objętych naszą opieką, znajdują się najbardziej reprezentacyjne zielone miejsca Warszawy: Park Ujazdowski, Park Saski, Pole Mokotowskie, Park Dreszera, Nowy Świat. Jesteśmy kontynuatorami tradycji ogrodniczych lat dwudziestych złotego wieku Warszawy. Sztuki ogrodniczej uczyliśmy się od najlepszych. PAP Park Ujazdowski Park Ujazdowski Kwietnik na Euro

22 Nasza misja - ekologia Podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia pracowników firmy ogrodniczej, cechuje nas odmienny sposób patrzenia na przestrzeń miejską. W codziennej pracy staramy się budować przyjazną przestrzeń w stolicy i wokół nas. Dlatego też angażujemy się w projekty propagujące ekologię oraz wszelkie akcje mające na celu zazielenianie przestrzeni miejskiej. 20 Nasza Czysta Warszawa Sadzenie drzew na Polu Mokotowskim Miejska Strefa Niepalenia

23 Nasza misja kultura i pamięć historyczna Jako spółka miejska, od lat dwudziestych XX wieku tworzyliśmy charakter Warszawy, zielonych skwerów i parków oraz ukwieconych ulic. Wiemy, że pokolenia naszych pracowników budowały to miasto. Dlatego staramy się również pielęgnować pamięć o tych ludziach, którzy mieli wkład w jego tworzenie. Dbamy o pamięć o wydarzeniach, które są nieodłączną częścią historii Warszawy, jego dumą i tworzą tożsamość tego miasta. 65. Rocznica Powstania Warszawskiego Ołtarz papieski Pawiak 21

24 Nasza misja kultura i pamięć historyczna Kompozycjami kwiatowymi upiększamy miejsca i wspieramy wydarzenia ważne dla mieszkańców Warszawy. Wśród takich uroczystości i miejsc znalazły się: obchody 70 - tej rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego, Muzeum na Pawiaku, 50 lat rezydowania Ambasady Belgii w Warszawie, Ogrody Muzyczne, Projekt Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, Kongres Kobiet, Gala Mistrzów Sportu. 22 Bal Mistrzów Sportu Ogrody Muzyczne Dywan z begonii pod Ambasadą Belgii

25 Ukwiecamy, gdzie się da Nowy Świat Park Dreszera Nasi pracownicy układali misterne kompozycje kwiatowe w niemal każdym zielonym zakątku stolicy, w parkach, na skwerach i trawnikach w Parku Ujazdowskim, Polu Mokotowskim, pod Muzeum Narodowym. Nowy Świat Kwietnik na Euro 2012 Pole Mokotowskie 23

26 Ukwiecamy, gdzie się da Zachęta Plac Zbawiciela 24 Plac Trzech Krzyży Muzeum Narodowe Park Ujazdowski

27 Ukwiecamy, gdzie się da Hotel Ossa Skwer Wodiczki Inwestycja Hoża Miasteczko TP Orange 25

28 Spełniamy marzenia...nie tylko własne W 1997r. Spółka rozpoczęła działalność deweloperską. Jako pasjonaci zieleni staramy się tworzyć nową jakość budowanych przez nas osiedli. Naszym celem jest tworzenie projektów, w których architektura nie przytłacza zieleni, a zieleń nadaje tym miejscom niepowtarzalny charakter i staje się jedną z głównych zalet naszych inwestycji Przy Oranżerii I Przy Oranżerii II 2008 Palmiarnia, ul. Biały Kamień Apartamenty Elekcyjna 26

29 Powrót do korzeni Troszczymy się o nasze dziedzictwo. I jesteśmy sentymentalni Z tego powodu postanowiliśmy odrestaurować budynek powstały w 1926r., wzorując się na pierwotnym projekcie pierwszej siedziby firmy. Chcieliśmy powrócić do historycznej siedziby, w której mieścił się jeszcze Zakład Hodowli Roślin. Do odrestaurowanego budynku - Podkówki powróciliśmy w 2004r. Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. Ul. Jana i Józefa Rostafińskich 1 27

30 Nowe otwarcie Palmiarni 1 października 2009 W 80-tą rocznicę istnienia Palmiarni nastąpiło otwarcie obiektu po modernizacji. Palmiarnia uzyskała nową bryłę i nowoczesny charakter, a także nowe przeznaczenie. 28 Ciepły i elegancki klimat Palmiarni wykorzystany został przez restauratorów, którzy tu na Mokotowie odnaleźli idealne miejsce dla prowadzenia restauracji Izumi Sushi.

31 Nowe otwarcie Palmiarni 1 października

32 Poszukujemy stale nowych kierunków rozwoju Każdego dnia towarzyszy nam myśl, że możemy być jeszcze lepsi. Pracujemy wytrwale, by stwarzać sobie nowe możliwości rozwoju. Chcemy doskonalić swoje umiejętności dla siebie, lecz z korzyścią dla mieszkańców Warszawy. Obecnie nasze trzy główne działalności to: usługi ogrodnicze świadczone dla miasta Warszawy oraz dla firm i instytucji, działalność deweloperska budowa osiedli apartamentowych, obiektów biurowych i usługowych, sprzedaż i wynajem nieruchomości własnych. Mamy wiele planów na przyszłość 30 Ratusz Wilanów Ratusz Wilanów W naszych planach deweloperskich znajdują się: nowe obiekty komercyjne, nowe osiedla, nowe biurowce, kompleks hotelowo-usługowy i pole golfowe.

33 Wciąż chcemy więcej i jesteśmy zdeterminowani, by realizować nasze ambitne plany. Obecnie na etapie przygotowawczym znajdują się projekty deweloperskie: inwestycja pod nazwą Ratusz Wilanów, dwa kameralne budynki biurowe na Mokotowie, przy ul. Biały Kamień, budynek usługowy przy ulicy Pięknej, osiedle mieszkaniowe przy ul. Kłopotowskiego, osiedle domów jednorodzinnych w Kręczkach, rekreacyjny kompleks hotelowo usługowy wraz z polem golfowym w Umiastowie. I ciągle zielono nam w głowach Osiedle mieszkaniowe, ul. Kłopotowskiego Budynki biurowe, ul. Biały Kamień Umiastów, pole golfowe Budynek usługowy, ul. Piękna Budynki biurowe, Wybrzeże Gdyńskie 31

34 ul. Jana i Józefa Rostafińskich Warszawa Tel W opracowaniu wykorzystano fragmenty artykułów i zdjęcia dokumentów: wspomnienia pracownika MPRO, p. Józefy Zalewskiej, Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni, 1976r., Informator Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych, Super Express z 16 września 1997r., zdjęcia Zakładu Hodowli Roślin z archiwum PAP.

35

36

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA DZIAŁALNOŚĆ OGRODNICZA Kompleksowe usługi ogrodnicze MPRO Sp. z o.o. obejmują: Projektowanie: w zakresie zieleni, małej architektury, nawierzchni; Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar ograniczony ulicami Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Wawelską, Grójecką, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi: Na obszarze zaproponowano trzy projekty dzielnicowe:

Bardziej szczegółowo

KOJĄCA ZIELEŃ MIEJSKA

KOJĄCA ZIELEŃ MIEJSKA DRZEWA I KRZEWY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KOJĄCA ZIELEŃ MIEJSKA Drzewa, krzewy i kwiaty w przestrzeni miejskiej stanowią swoiste oazy zieleni, do których uciekamy, gdy chcemy odpocząć od zgiełku, pracy

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kozera ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU WYKORZYSTANIE ZIELENI W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Andrzej Kozera ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU WYKORZYSTANIE ZIELENI W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Andrzej Kozera ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU WYKORZYSTANIE ZIELENI W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wykorzystanie zieleni kształtowaniu przestrzeni publicznej Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu DYDAKTYKA L.p. Nazwa przedmiotu Rok Nazwiska osób prowadzących zajęcia z przedmiotu 1 3 4 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Cmentarz Powstańców Warszawy Jest to największy cmentarz wojenny w Polsce. Spoczywa na nim 104 tys. ofiar okupacji, głównie cywilnych ofiar i żołnierzy Powstania

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH NATUR: Zielone Pogotowie Bydgoszcz ul.toruńska 60/6 85-023 TEL. 052 375 37 00 biuro@zielonepogotowie.pl www.zielonepogotowie.pl Zachęcamy do skorzystania z usług Chcą Państwo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIE Klasyfikacja obiektów architektury krajobrazu. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu. Rodzaje i charakterystyka stref

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

materiały informacyjne w zakresie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

materiały informacyjne w zakresie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Zieleni m.st. Warszawy materiały informacyjne w zakresie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Zieleni m.st. Warszawy cel działania Tworzenie, rozwój i utrzymanie ładu przestrzennego i wysokiej jakości przestrzeni publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych.

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych. Przykładowy rozkład materiału nauczania Zawód: Technik ogrodnik 314205 Przedmiot: Zajęcia praktyczne z kwalifikacji R 18. 80 godzin Rok szkolny 2015/2016- II semestry i Rok szkolny 2016/2017 I semestr.

Bardziej szczegółowo

CYKL BIEGOWY ZABIEGAJ O PAMIĘĆ 27. BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 27. BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO OFERTA WSPÓŁPRACY 29. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

CYKL BIEGOWY ZABIEGAJ O PAMIĘĆ 27. BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 27. BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO OFERTA WSPÓŁPRACY 29. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI CYKL BIEGOWY ZABIEGAJ O PAMIĘĆ 27. BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 27. BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 29. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY 01 WYRÓŻNIKI CYKLU BIEGOWEGO 36 000 uczestników całej triady Trasy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej

WNIOSKI. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osi Saskiej Grupa M20 ul. Wł. Andersa 29 lok. PAŃSTWOMIASTO 00-159 Warszawa Warszawa, 17 grudnia 2013 Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem: Biura Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej

Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej Tereny kolejowe Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług Teren usług administracji, gastronomii oraz placu rekreacyjnego dla dzieci Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego 12/11/2015 1 1 Historia SGH Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego Analiza konkursów

Bardziej szczegółowo

A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A

A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A Mokotów od zawsze kojarzony z dobrym adresem jest jedną z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych lokalizacji. Apartamenty Sielecka to wyjątkowe połączenie unikalnej,

Bardziej szczegółowo

Poczuj energię miasta

Poczuj energię miasta Poczuj energię miasta ACZEJ niż ZWYKLE InCity to budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie blisko centrum Warszawy, na rogu ulic Siedmiogrodzkiej i Karolkowej - w pobliżu Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

ZGROMADZENIA w dniu 11 listopada 2016 r.

ZGROMADZENIA w dniu 11 listopada 2016 r. ZGROMADZENIA w dniu 11 listopada 2016 r. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WARSZAWA, 7 LISTOPADA 2016 r. pl. Piłsudskiego UROCZYSTOŚCI PAŃSTWOWE W DNIU 11 LISTOPADA 2016 R. w godz. 12.00 13.00

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE ZIELEŃ MIEJSKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(22) 6 Piękno w barwach zieleni 8 Warto przeczytać 10 Nowe produkty 11 Komunikacja z naturą 12 Las a metropolie 14 Zieleń na szczycie 16 Ogród w mistrzowskim stylu 18

Bardziej szczegółowo

Małego Franka 4. Wszystko KOŁO CIEBIE

Małego Franka 4. Wszystko KOŁO CIEBIE Małego Franka 4 Wszystko KOŁO CIEBIE BIURO SPRZEDAŻY Małego Franka 4 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ma 14-letnie doświadczenie w budowie i zarządzaniu inwestycjami mieszkaniowymi

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 doc. dr inż. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014 POLSKA Budujemy lepsze miasta marzec 2014 Grupa Lafarge wyniki 2013 Światowy lider oferujący rozwiązania budowlane na bazie cementu, kruszyw i betonu Innowacyjne rozwiązania do rozwoju urbanizacji, by

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

aktywna strona miasta

aktywna strona miasta aktywna strona miasta Młody Żoliborz MŁODY ŻOLIBORZ to kameralny, a zarazem nowoczesny i komfortowy zespół mieszkaniowy. Wybierając mieszkanie przy Powązkowskiej, wszystko masz w zasięgu ręki. Aktywna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Tworzenia i Utrzymania Terenów Zieleni i Zadrzewień

Gminny Program Tworzenia i Utrzymania Terenów Zieleni i Zadrzewień Gminny Program Tworzenia i Utrzymania Terenów Zieleni i Zadrzewień Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 99 poz. 1079 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Sprawdzona klasyka i miejski luz

Sprawdzona klasyka i miejski luz Modzelewskiego Wielicka Bukowińska Wierzbno Park Arkadia Woronicza 218 18 31 Woronicza Ogródki działkowe Królikarnia 174 700 Idzikowskiego Al. Niepodległości 4 10 14 18 31 35 Cieszyńska 174 700 Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Bydgoszcz w kwiatach i zieleni R E G U L A M I N Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2015 rok

K O N K U R S Bydgoszcz w kwiatach i zieleni R E G U L A M I N Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2015 rok K O N K U R S Bydgoszcz w kwiatach i zieleni R E G U L A M I N Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2015 rok 1 Regulamin konkursu 1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu Bydgoszcz w kwiatach

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. M Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. O Firmie, Organy Spółki, Działalność, Strategia, Projekty, Wynik finansowy. 2 16 października 2009 r. zawiązanie Spółki Monte Development SA, 23 lutego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IK-finał ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Piękno ulicy skończyło się wraz z końcem II wojny światowej. Jaka była to wspaniała ulica, pokazują stare fotografie oraz nieliczne odbudowane kamienice.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na wystawę fotografia Warszawy połączoną ze sprzedażą od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zaprasza na wystawę fotografia Warszawy  połączoną ze sprzedażą od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY zaprasza na wystawę połączoną ze sprzedażą fotografia Warszawy od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY WWW.ARTISSIMA.PL Większość spuścizny po Czesławie Olszewskim znajduje się w archiwach Muzeum Warszawy. Prezentowana

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu okręgowego Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016

REGULAMIN konkursu okręgowego Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2016 Prezydium OZ PZD z dnia 16 maja 2016 r. REGULAMIN konkursu okręgowego Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016 I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej. Parku gen. J. Sowińskiego.

KONKURS. Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej. Parku gen. J. Sowińskiego. KONKURS Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej części zachodnio-południowej Parku gen. J. Sowińskiego. Organizator Dzielnica Wola m.st. Warszawa, reprezentowana przez Pana Marka Sitarskiego Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO Rys historyczny, najważniejsze elementy struktury miasta Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 początki firmy - nauka - zabawa - poznawanie świata - praca - nauka - rozwój

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Stefan Starzyński. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.

Stefan Starzyński. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy. Stefan Starzyński Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy. Młodość Warszawiaka stulecia W urodzonym 19 sierpnia 1893 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik architektury krajobrazu 314202

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik architektury krajobrazu 314202 TECHNIKUM OGRODNICZE zawód - technik architektury krajobrazu 314202 Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy

Bardziej szczegółowo

Józef Wybicki Krobów, aleja lipowa

Józef Wybicki Krobów, aleja lipowa 12 V 2012 12 maja odbyły się terenowe zajęcia edukacyjne o tematyce ekologiczno-historycznej. Zorganizowała je pani Edyta Kasica, zaś głównym koordynatorem był pan Marek Kulig, szef Lokalnego Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Restauracja Poczta Sklep Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Biblioteka Miejska Osiedle na Błoniu Przychodnia Ośrodek sportowy Piekarnia

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

1 Organizator programu

1 Organizator programu Regulamin uczestnictwa w II edycji Edukacyjnego programu ekologicznego dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. 1 Organizator programu

Bardziej szczegółowo

Patrycja Dreczka Prezes Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (KNAK)

Patrycja Dreczka Prezes Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (KNAK) STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA ODDZIAŁ POZNAŃSKI UL. WIENIAWSKIEGO 5/9, 61 712 POZNAŃ TEL/FAX 61 853 67 16 e-mail: sito@sito.poznan.pl www.sito.poznan.pl Poznań, dnia

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych

Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badao, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny ZIELENI MIEJSKIEJ na Pradze Północ i propozycje jego poprawy

Stan aktualny ZIELENI MIEJSKIEJ na Pradze Północ i propozycje jego poprawy Stan aktualny ZIELENI MIEJSKIEJ na Pradze Północ i propozycje jego poprawy mgr inż. Magdalena Gugała Warszawa 27.05.2015 r. Czym są tereny zieleni? Ustawa o ochronie przyrody tereny zieleni tereny wraz

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Stefana Żeromskiego 19 część ww. działki przeznaczona jest pod usytuowanie sezonowego ogródka o pow. 16 m2, na okres do r.

Stefana Żeromskiego 19 część ww. działki przeznaczona jest pod usytuowanie sezonowego ogródka o pow. 16 m2, na okres do r. Prezydent Miasta Radomia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących we władaniu Gminy Miasta Radomia i Miasta na prawach powiatu - Radom, oraz stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2006/ / /2009 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W RAMACH UBIEGANIA SIĘ O ZIELONY CERTYFIKAT II STOPNIA

2006/ / /2009 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W RAMACH UBIEGANIA SIĘ O ZIELONY CERTYFIKAT II STOPNIA 2006/2007 2007/2008 2008/2009 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W RAMACH UBIEGANIA SIĘ O ZIELONY CERTYFIKAT II STOPNIA MISJĄ programu Zielony Certyfikat" jest upowszechnianie idei zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Obchody 73. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Obchody 73. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto 20-09-17 1/10 Litzmannstadt Getto 29.08.2017 16:38 Agnieszka Łuczak / BPKSiT kategoria: Tożsamość i tradycja Miasto Modlitwy za zmarłych, którzy zginęli w getcie i obozach zagłady, a następnie Marsz Pamięci

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Tworzenie ogrodu szkolnego Zielone marzenie NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa w Bochotnicy ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI Bochotnica,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY OPIS ROZWIĄZAŃ INFORMACJA PORÓWNAWCZA

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY OPIS ROZWIĄZAŃ INFORMACJA PORÓWNAWCZA OBSZAR NR 72, 73, 74 (Śródmieście) Położenie obszarów: Obszar nr 72 - objęty sporządzaniem zmiany Studium, określony uchwałą NR L/1424/2013 z dnia 21 lutego 2013r w załączniku nr 9, teren w rejonie pl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Muzeum Więzienia Pawiak

Warszawa Muzeum Więzienia Pawiak Warszawa Muzeum Więzienia Pawiak Historia Znajduje się w miejscu więzienia zbudowanego w latach 1830-1835 przez władze carskie między ul. Dzielną, Pawią i Ostrożną [później Więzienną]. Kompleks zabudowań

Bardziej szczegółowo

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 Strzelce Krajeńskie Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24 TIRANA MIASTO STOŁECZNE TIRANA -(alb. Tirana, Tiranë), stolica Albanii od 1920 r. Symbol icentrum dynamicznych zmian i modernizacji kraju wktórym przez dziesięciolecia obowiązywała najgorsza, obok północnokoreańskiej,

Bardziej szczegółowo

WESTERPLATE JAKO SYMBOL

WESTERPLATE JAKO SYMBOL WESTERPLATE JAKO SYMBOL KONSULTACJE SPOŁECZNE 6 CZERWCA 2016 R DOM TECHNIKA W GDAŃSKU, UL RAJSKA 6 RAMOWY PROGRAM REWITALIZACJI TERENÓW WESTERPLATTE DR INŻ. BOGDAN SEDLER PROF. DR INŻ. TADEUSZ JEDNORAŁ

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej.

Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej. Fot. 1. Pozdrowienia z Chełmży z wizerunkami: katedry, kościoła św. Mikołaja, cukrowni i budynku poczty. Pocztówka sprzed I wojny światowej. 15 Fot. 2. Katedra Chełmżyńska w okresie międzywojennym. 16

Bardziej szczegółowo

! Organizatorzy nie zapewniają transferów uczestnikom konferencji. INFORMACJE PRAKTYCZNE > MAPA OBIEKTÓW <

! Organizatorzy nie zapewniają transferów uczestnikom konferencji. INFORMACJE PRAKTYCZNE > MAPA OBIEKTÓW < INFORMACJE PRAKTYCZNE Q 1 > MAPA OBIEKTÓW < J Miejsce ZAKWATEROWANIA BEST WESTERN Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa www.bwfelix.pl PRZYJAZD DO WARSZAWY POCIĄG " Należy wysiąść na stacji Dworzec

Bardziej szczegółowo

Ogród Botaniczny alpinarium

Ogród Botaniczny alpinarium Ogród Botaniczny Ogród Botaniczny został założony w latach 1922-1925. Na powierzchni 22 ha gromadzi imponującą kolekcję ponad 7000 gatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatyczno - roślinnych

Bardziej szczegółowo

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 1963 2003 40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 00277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 * Telefon. Kontaktowy: A.Dobiecki 0601 388 970 * Fax ZG TPW: 8315759 Warszawa, dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ENKLAWY NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

ZIELONE ENKLAWY NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH DOTACJE UNIJNE NA MIEJSKĄ ZIELEŃ ZIELONE ENKLAWY NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH Rozwój terenów zieleni Zieleń w mieście to jeden z kluczowych sojuszników człowieka w łagodzeniu skutków gwałtownych opadów

Bardziej szczegółowo

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom Oferta LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska W związku z prowadzoną przez nas inwestycją mieszkaniową budowa osiedla Słoneczna Kotlina przy ulicy Lwowskiej w Jaśle, pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA POZIOM I (OGRODY PRZYDOMOWE) Szkolenie, na którym dowiesz się wszystkiego o systemach nawadniania zarówno od strony

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Historyczny obiekt Dwór został zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w klasycznym stylu szlacheckich dworków polskich przez rodzinę Jaworskich, pieczętującą

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Projekt Młodzież pamięta realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt S T U D I O K A Katarzyna Świerczewska Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt Zakres działania Naszą misją jest dostarczanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r.

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r. Rewitalizacja ulicy Chłodnej Warszawa 24.06.2014 r. Inwestycja, która rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku, polegała na przebudowie ulicy Chłodnej i Elektoralnej na odcinku 900 metrów, od al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE ZIELEŃ MIEJSKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(22) 6 Piękno w barwach zieleni 8 Warto przeczytać 10 Nowe produkty 11 Komunikacja z naturą 12 Las a metropolie 14 Zieleń na szczycie 16 Ogród w mistrzowskim stylu 18

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik ogrodnik - 314205

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik ogrodnik - 314205 TECHNIKUM OGRODNICZE zawód - technik ogrodnik - 314205 Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i

Bardziej szczegółowo

Wiosenne imprezy miejskie. Konferencja prasowa 8 kwietnia 2009 r.

Wiosenne imprezy miejskie. Konferencja prasowa 8 kwietnia 2009 r. Wiosenne imprezy miejskie Konferencja prasowa 8 kwietnia 2009 r. 50-lecie Kampinoskiego Parku Narodowego 1-30 kwietnia Krakowskie Przedmieście (pomiędzy Biblioteką Rolniczą a Domem Polonii) Wystawa fotograficzna

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO DLA DRZEW I KLIMATU KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO POPRZEZ INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

PARTNERSTWO DLA DRZEW I KLIMATU KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO POPRZEZ INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU PARTNERSTWO DLA DRZEW I KLIMATU KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO POPRZEZ INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Irena Krukowska - Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, 8.05.2012 Tradycja Wydziału Architektury sięga początku XX w. a więc momentu powstania pierwszej w Gdańsku uczelni technicznej. Z chwilą utworzenia w

Bardziej szczegółowo