90 lat. Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "90 lat. Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie 1923 2013"

Transkrypt

1 90 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. w Warszawie

2

3 90 lat historii w skrócie 1923 na Rakowcu powstał Zakład Hodowli Roślin przeniesiony z ulicy Koszykowej 77 na ulicę Chodkiewicza stycznia 1951 powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w m.st. Warszawie. 23 czerwca 1953 Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze zostało przemianowane na Zarząd Zieleni Miejskiej w m. st. Warszawie Przedsiębiorstwo Państwowe. 27 listopada 1957 nazwę zmieniono na Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w m. st. Warszawie. 19 kwietnia 1993 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych przemianowano na Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 31 sierpnia 2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęło spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe Zaplecze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Ratusz Wilanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 30 sierpnia 2013 MPRO Sp z o. o. przejęło spółkę Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa - Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

4 Syrenka MPRO Sp. z o.o. i jej oblicza Syrenka, symbol Warszawy, od początku istnienia firmy była logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o. o. Z biegiem lat zyskiwała coraz bardziej ogrodniczy charakter. Jej ostatnie wcielenie zostało objęte patentem w 2004 roku. 2

5 1923 Mokotowski początek Powstały w 1923r. Zakład Hodowli Roślin na Mokotowie przy ulicy Chodkiewicza 11 był nowoczesnym obiektem powstałym na wzór europejskich obiektów tego typu. Zakład Produkcji Roślin w Warszawie, ul. Chodkiewicza 11 Zakład Hodowli Roślin został: przeniesiony z ul. Koszykowej 77, gdzie władze miasta zaplanowały budynki Politechniki Warszawskiej; umiejscowiony na Rakowcu przy Polu Mokotowskim, w północno-wschodnim krańcu Warszawy na powierzchni 20ha; zbudowany według wytycznych wybitnych architektów: Leonaوو Danielewicza, ogrodnika, ówczesnego dyrektora Wydziału Ogrodniczego Zarządu Miasta Warszawy, który wcześniej był kierownikiem Zakładu Hodowli Roślin przy ul. Koszykowej 77; Stanisławaوو Gądzikiewicza, architekta, który był autorem układu przestrzennego Zakładu oraz projektów dla usytuowanych w późniejszym okresie obiektów architektonicznych. Był on także wykonawcą prac renowacyjnych Zamku Królewskiego i Pałacu Blanka w Warszawie. Pan Leon Danielewicz jako znany planista i kwiaciarz po wieloletnich praktykach i kursach specjalistycznych w krajach Europy Zachodniej między innymi w Paryskim Ogrodzie Botanicznym pracował jako ( ) kierownik Zakładu Hodowli Roślin przy ul. Koszykowej 77. Leon Danielewicz jako projektant chciał wykorzystując swą wiedzę i praktykę, aby ten pierwszy Miejski Zakład Ogrodniczy powstający w stolicy odrodzonego Państwa urządzić na miarę znanych mu wzorów zachodnich głównie francuskich. Projekt przewidywał produkcję kwiaciarską i szkółkarstwo ozdobne głównie na potrzeby miasta. Fragment wspomnień Józefy Zalewskiej 3

6 Budowa Zakładu Hodowli Roślin Dzięki współpracy planistów, na terenie ZHR powstały: część produkcyjna z inspektami, szkółkami i matecznikami, część administracyjna mieszcząca się w budynku w stylu dworkowym z bocznymi skrzydłami i dziedzińcem, w którym obecnie mieści się siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o.o, brama z portiernią i domkiem dozorcy na osi ul. Rakowieckiej, 16 bloków szklarni o łącznej powierzchni 4500 mkw., palmiarnia, układ alejowy z dwoma głównymi drogami i graniczną aleją brzozową (obecnie pomnik przyrody). PAP Powstała także część mieszkalna: dwa domki z ogródkami przydomowymi dla architektów. Jeden z domków wraz z żoną i dwoma synami zajmował Jan Łebkowski, pierwszy kierownik Zakładu Hodowli Roślin. 4

7 Otwarcie Palmiarni - rok 1929 W roku 1923 rozpoczęto budowę kompleksu szklarniowego wraz z reprezentacyjną palmiarnią wg projektu Leona Danielewicza. Budowę szklarni powierzono poznańskiej firmie Hoentscha. Otwarcie obiektu nastąpiło 23 listopada 1929 roku, co zostało opisane przez prasę. Otwarcie nowych szklarń m. st. Warszawy. Piękny dzień miał Dyrektor Plantacyj Miejskich m. ST. Warszawy p. Leon Danielewicz 23 listopada b.r., w dniu tym bowiem odbyło się poświęcenie i otwarcie nowobudowanych szkarń miejskich na Rakowcu. Opisowi szczegółowemu tego cennego dobytku gospodarki stołecznego miasta poświęcimy osobny artykuł. Na razie ograniczymy się do podniesienia zasługi ich inicjatora, która jest tem większa, że wobec niedomagań kasy miejskiej doprowadzenie do skutku tego przedsięwzięcia wymagało dużej energii i woli. Dyrektor miejskiego ogrodnictwa nie tylko przezwyciężył przeszkody, lecz dokonał pożytecznej inwestycji w sposób przynoszący Jemu i Zarządowi Miejskiemu zaszczyt, nowobudowane szklarnie bowiem pod względem celowości i nowoczesności urządzeń nie tylko nie ustępują lecz, jak to zgodnie twierdzą fachowcy, przewyższają tego rodzaju instalacje zagraniczne. Akt poświęcenia i otwarcia odbył się w obecności licznie zebranych przedstawicieli władz miejskich, wyższych uczelni, prasy i zaproszonych gości. Po przecięciu wstęgi przez P. Borzęcką, małżonkę viceprezydenta, aktu poświęcenia dokonał radny miejski ks. Wyrębowski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. S. Biedrzycki, prof. E, Jankowski i p. S. Skawiński; ten ostatni w imieniu Związku Ogrodników. Prezydent Miasta inż. Z. Słomiński w gorących słowach podziękował dyr. Danielewiczowi oraz zespołowi technicznemu za trudy, poniesione przy budowie szklarni i podniósł znaczenie dla miasta i mieszkańców tej nowej placówki kulturalnej. Poczem nastąpiło zwiedzanie szklarń przez obecnych, którzy obok podniosłych wrażeń unieśli z sobą pęki pięknych chryzantem otrzymanych w darze od Zarządu Plantacji. W.Z. ( Ogrodnik 1929r. Nr 22 str. 436) 5

8 Okres międzywojenny Lata międzywojnia były złotym wiekiem w rozwoju państwa polskiego, w tym miasta Warszawy. Odzyskanie wolności po 123 latach zniewolenia Polaków, wyzwoliło w narodzie chęć budowy kraju na nowo. Warszawa nazywana Paryżem Północy zyskała to miano między innymi dzięki wysiłkom warszawskich ogrodników i architektów zieleni, w tym pracowników Zakładu Hodowli Roślin. Z inicjatywy prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, w latach powstało w stolicy wiele parków i zieleńców według projektu Leona Danielewicza, między innymi: 1925 Park Traugutta powstał na dawnych terenach fortecznych między Cytadelą a Nowym Miastem, gdzie wcześniej nie rosło ani jedno drzewo Ogród Zoologiczny powstał z wydzielenia części Parku Praskiego (dawnego Aleksandryjskiego) Park Żeromskiego powstał w 1932 r. na przedpolu Cytadeli, na powierzchni prawie 6 ha Park im. Gen. Sowińskiego zaprojektowany został na terenie dawnych szańców wolskich: w rejonie ulic Wolskiej i Elektoralnej Park Dreszera powstał na terenie fosy fortecznej dawnego Fortu Mokotowskiego. W czasie powstania warszawskiego toczyły się w tym rejonie zacięte walki. Obszar ten był także jednym z największych prowizorycznych cmentarzy. W okresie II wojny światowej park został doszczętnie zniszczony, drzewa wycięte na opał, a na terenie parku urządzono tymczasowy cmentarz. Po wojnie w 1951 r. park zrewitalizowano - ciała ekshumowano i przywrócono pierwotny wygląd parku. W latach trzydziestych prężnie funkcjonujący Zakład Hodowli Roślin dostarczał miastu pełen asortyment roślin do obsadzania parków i zieleńców. Jak podaje pismo Ogrodnik z roku 1930 (str. 337 nr 17), wiosną 1930 r. wysadzono na skwerach i w parkach stolicy ponad 40 tysięcy tulipanów, 200 tysięcy bratków, 60 tysięcy pelargonii, 50 tysięcy begonii i innych roślin rabatowych. Na ulicach posadzono 4500 sztuk drzewek w miejsce roślin, które wymarzły w czasie tzw. zimy stulecia w 1928 roku. 6 W palmiarni przy ul. Chodkiewicza 11 rosły egzotyczne rośliny: palmy, bananowce, figowce, araukarie, których kilka przeniesiono w latach 70-tych do Nowej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, gdy urządzano jej wnętrze.

9 Akcja ukwiecania miasta konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni Z inicjatywy prezydenta Stefana Starzyńskiego i Leona Danielewicza zorganizowany został konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni na najpiękniejsze ukwiecenie obiektów miejskich Warszawy. Celem akcji było danie impulsu i motywacji mieszkańcom miasta do dbałości o jego wygląd. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1937 roku. W 1938 roku nagrodzono warszawskie balkony, a zwyciężyły ex aequo: Mira Zimińska- Sygietyńska i Zofia Wóycicka. Akcję upiększania Warszawy kwiatami przerwała wojna, która dokonała w Warszawie takich zniszczeń, iż po wojnie nie było już czego upiększać. Warszawiaków miał czekać trud odbudowy miasta powstającego z ruin na nowo. Pierwszy powojenny konkurs zorganizowano dopiero w 1984 roku. 7

10 Akcja ukwiecania miasta Gazeta Polska WARSZAWA W KWIATACH I ZIELENI Wczoraj w Ratuszu odbyło się zebranie, zwołane z inicjatywy prezydenta miasta St. Starzyńskiego w sprawie ukonstytuowania Komitetu obywatelskiego dla zorganizowania na terenie Warszawy święta wiosny pod hasłem Warszawa w kwiatach i zieleni. Akcja ta ma na celu z jednej strony podniesienie estetyczne wyglądu stolicy przez ukwiecenie okien i balkonów, z drugiej zaś obudzenie wśród młodzieży zamiłowania do hodowli roślin. W wielkiej Sali Ratusza, udekorowanej kwiatami i krzewami z miejskich plantacji, zgromadzili się przedstawiciele Zarządu Miasta prez. Starzyński, wiceprezydenci: Około-Kułak, Olpiński, Pohoski, Zawistowski i Kulski, wicemarszałek Senatu Bogucki, członkowie Komisji rewizyjnej z przewodniczącym A. Śliwińskim, sekretarz P. A. L. Kaden-Bandrowski, przedstawiciele prasy, dyrektorzy wydziałów i przedsiębiorstw miejskich, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych i ogrodniczych i in. Zebranie zagaił prezydent miasta, który omówił znaczenie zieleni i kwiatów dla wyglądu miasta. Dekorowanie balkonów i okien kwiatami i zielenią ma tem większe znaczenie dla Warszawy, ponieważ stolica posiada wielką ilość kamienic bez żadnej wartości architektonicznej, których fasady są zaniedbane i szpecą miasto. Istnieją realne możliwości uczynienia z Warszawy stowarzyszenia miasta kwiatów i zieleni. W akcji tej jednak musi wziąć udział ogół obywateli stolicy. Następnie prezydent miasta nakreślił schemat organizacyjny akcji przez siebie zainicjowanej i zaproponował powołanie komitetów dzielnicowych, któreby realizowały hasło: Warszawa w kwiatach i zieleni. Komitet wykonawczy zająłby się urządzeniem pokazu wystawy dekoracji balkonów i okien w szklarniach Ogrodu Saskiego oraz zorganizowaniem konkursu dekoracji w domach prywatnych. Ponadto, Zarząd Miejski zamierza zorganizować święto wiosny, w którem udział wzięłaby młodzież szkolna. Następnie głos zabrał wicemarszałek Senatu Bogucki, który w imieniu zarządu głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Wielkiej Warszawy zwrócił się do przedstawicieli dzielnic z apelem i jak najżywsze poparcie inicjatywy Zarządu Miejskiego. Z ramienia Polskiego Związku Hodowców Kwiatów przemawiał J. Machlejd, który oświadczył, iż zawodowe organizacje ogrodnicze, z zrozumieniu celowości wszczętej przez miasto akcji, zgłaszają pomoc i udział przy realizowaniu miejskiej inicjatywy. Organizacje ogrodnicze ustaliły zniżone ceny na nasiona, krzewy, ziemię i t. p. W cenie 4,50 zł., 7 zł. i 9 zł. sklepy ogrodnicze sprzedawać będą korytka z ziemią i nasionami, lub kwiatami oraz dostarczać je do mieszkań prywatnych. Skolei przemawiał senjor ogrodników warszawskich prof. Edmund Jankowski, który witając z entuzjazmem inicjatywę prezydenta miasta, zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia tej akcji przedewszystkiem na zaniedbanych przedmieściach. Ponadto przemawiał sekretarz generalny P. A. I. J. Kaden-Bandrowski i prezes Koła Miłośników Ogrodnictwa Schönfeld. Zebrani przez aklamację przyjęli program akcji, mającej na celu ukwiecenie okien i balkonów Warszawy, poczem uchwalono wydanie odezwy do mieszkańców miasta. Na zakończenie powołano Komitet Główny. W skład prezydium weszli pp.: prezydent miasta St. Starzyński, wicemarszałek Senatu Bogucki, J. Kaden-Bandrowski, J. Majcheld i kurator Okręgu Warszawskiego Pytlakowski. Na czele Komitetu Wykonawczego stanęli pp.: dyr. Danielewicz, wicedyr. M. Skrzetuski, L. Wyłędowski i Schönfeld. 8

11 Warszawa w kwiatach Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych brało udział w powojennych edycjach konkursu Warszawa w kwiatach. 9

12 Okres II wojny światowej W latach pracownicy warszawskiego Wydziału Ogrodniczego, w tym Zakładu Hodowli Roślin starali się chronić zieleń miejską przed zniszczeniem, a przede wszystkim pomagać ludności przetrwać wojnę i głód. Wydział Ogrodniczy przejął powadzenie warszawskich ogrodów działkowych ( ) fachowcy z Wydziału służyli ludności instruktażem, w szkółkach i szklarniach produkowano dla użytkowników ogrodów działkowych sadzonki i rozsadę ( ). Tak samo częściowo oficjalnie, częściowo nielegalnie Wydział otoczył opieką 11 warszawskich ogrodów jordanowskich; w miarę możliwości finansowych pomagano poprzez nie dzieciom z najuboższych rodzin, propagowano tradycje patriotyczne. Poza półlegalną działalnością mającą na celu ochronę warszawskiej zieleni publicznej przed dalszą dewastacją, Wydział Ogrodniczy jako całość i jego poszczególni pracownicy byli często zaangażowani w pracę ściśle konspiracyjną. Za cichą zgodą kierownictwa Wydziału, na listach zatrudnionych pracowników fizycznych figurowało kilkunastu profesorów warszawskich wyższych uczelni, co chroniło ich przed represjami ze strony okupanta. Tak samo fikcyjnymi pracownikami Wydziału było 2 tys. młodych ludzi uczących się na kompletach tajnego nauczania. Fragment artykułu Nim powstało MPRO Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa 1976 W wielu parkach i ogrodach m.in. w Parku im. Traugutta w Cytadeli i w Ogrodzie Saskim znajdowały się tajne składy broni i amunicji, a przy ich transporcie i konserwacji było zaangażowanych wielu pracowników Wydziału. 10

13 Okres II wojny światowej W czasie okupacji hitlerowskiej Leon Danielewicz, chcąc ochronić kadrę uniwersytecką przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, lub innymi represjami okupanta, wydał dokumenty o zatrudnieniu w Wydziale Ogrodniczym grupy profesorów: Uniwersytetu Warszawskiego, Poznańskiego i SGGW. W latach w budynku należącym do Zakładu Hodowli Roślin przy ulicy Chodkiewicza 11 (obecnie u zbiegu ulic Boboli i Żaryna, tzw. Biały Domek) w ramach tajnego nauczania prowadzili wykłady profesorowie: W. Dominik, J. Grochowski, T. Gorczyński Na fikcyjnej liście widniały nazwiska m.in Romana Kobendzy, Mariana Górskiego, Stanisława Wóycickiego, a także Tadeusza Szymanowskiego, który jako student w tajnym nauczaniu był pośrednikiem pomiędzy profesorami, a studentami. Dyrektor Danielewicz wywieziony w czasie powstania do Niemiec, wrócił w 1945r. do pracy w Wydziale Ogrodniczym Miasta. W uznaniu jego zasług dla Warszawy, wkładu w budowę warszawskiej zieleni, stworzenie Zakładu Hodowli Roślin przy ulicy Chodkiewicza 11, MPRO Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem o nazwanie ulicy przy Palmiarni jego imieniem. Ulica zyskała imię Leona Danielewicza w 2009 roku, co zbiegło się z uroczystością otwarcia nowej Palmiarni odbudowanej w oparciu o projekt historycznej Palmiarni z 1929 r. zaprojektowanej przez Danielewicza. 11

14 Bilans strat Działania wojenne nie oszczędziły efektów pracy warszawskich ogrodników, którzy w najlepszym dla Warszawy okresie rozkwitu architektury międzywojennej zdołali stworzyć w warszawskich parkach i na ulicach ogrodnicze dzieła sztuki. Ogółem w latach stare drzewostany parków uległy zniszczeniu w 60%, a drzewostan ulic zmalał z 42 tys. do 13 tys. sztuk w 1945 roku. Z licznych baz ocalały tylko 3 (w Parku Praskim, Skaryszewskim, przy Chodkiewicza) i to w stanie mocno zdewastowanym. Nie przetrwał też działań wojennych i okupacji żaden zakład produkcji. Zarośnięte, zryte i postrzelane odłamkami szkółki były zniszczone w 80%, a materiał szklarniowy całkowicie. Tak więc reaktywowany na nowo po odzyskaniu niepodległości Wydział Ogrodniczy musiał zaczynać swoją działalność od podstaw. Fragment artykułu Z kart historii Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa 1976 W wojennej pożodze ucierpiał kompleks szklarniowy przy ul. Chodkiewicza 11 wraz z Palmiarnią. Z okazałych budynków pozostały jedynie metalowe szkielety. Ucierpieli także ludzie Wielu pracowników Zakładu Hodowli Roślin zginęło w okresie walk, szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego. W hołdzie poległym, na terenie Zakładu Hodowli Roślin postawiona została tablica upamiętniająca 150 poległych powstańców rozstrzelanych na Mokotowie. Tablicą opiekują się byli pracownicy MPRO. 12

15 Odbudowa kraju po wojnie Wojna zniszczyła doszczętnie miasto, budynki oraz zieleń, łącznie z warszawskimi parkami i skwerami. Już z chwilą zakończenia wojny, w 1945 roku warszawscy ogrodnicy, pracownicy Zakładu Hodowli Roślin zaczęli odbudowywać zburzoną stolicę oraz nie mniej ważną zieleń miasta. Rozpoczęto od odbudowy zniszczonych szklarni na Rakowcu przy ulicy Chodkiewicza 11, by w niej ogrodnicy mogli wznowić produkcję materiału roślinnego na potrzeby stolicy i móc choć w części odbudować przedwojenny obraz obfitujących w bogactwo nasadzeń parków, skwerów i ulic pełnych feerii barw różnorodnych kwiatów. Pierwszą prowizoryczną bazę sklecono na Pradze przy ul. Elsterskiej, pierwsze cztery boksy dla zmontowanych z części samochodów wyremontowano na ul. Chodkiewicza. Zakład Produkcji Roślin w Warszawie, ul. Chodkiewicza 11 Największą jednak troską warszawskich ogrodników było stworzenie własnej szklarni, gdzie można by było rozpocząć produkcję materiału roślinnego na potrzeby odradzających się do życia parków i zieleńców, dla odbudowy drzewostanów ulicznych Stolicy. Nie było to zadanie łatwe. Z dawnych szklarni zostały tylko metalowe szkielety, każdą szybkę trzeba było wydobyć z ruin. Pokonano jednak i te trudności i jeszcze w 1945 roku wysadzono do dalszej produkcji w cieplarni przy ul. Chodkiewicza i w dwu szkółkach o pow. 4 ha 400 tys. roślin. Fragment artykułu Nim powstało MPRO Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa 1976 Odbudowana Palmiarnia była niezwykle nowoczesnym i wzorcowym obiektem ogrodniczym. Był to ośrodek naukowy doceniany i często odwiedzany przez naukowców, ogrodników i specjalistów z zagranicy. 13

16 Odbudowa zieleni miasta Pracę w parkach i na skwerach rozpoczęto od usuwania zniszczonego sprzętu wojennego, zasypywania okopów i schronów, karczowania obumarłych drzew, ekshumacji. ( ) Cały teren Parku Sowińskiego był zaminowany. ( ) Dopiero jesienią można było przystąpić do właściwej odbudowy parku. Materiał roślinny którego wówczas użyto, pochodził ze szkółek w Kręczkach (...) Park Wilanowski, Warszawa (fragmenty zieleni odnawianej przez MPRO w latach , po zniszczeniach wojennych) Odtworzono w tym czasie zieleńce Krakowskiego Przedmieścia, Placu Trzech Krzyży, Placu Zbawiciela i uliczne pasy zieleni Alei Ujazdowskich i Jerozolimskich, ulic Woli, Ochoty, Żoliborza i Mokotowa. Dzięki temu, już z końcem 1945 roku ( ) stolicy przywrócono 94 ha parków i skwerów, a na jej ulicach wysadzono 11 tys. drzew i krzewów. W 1949r. odbudowano: park leśny Kabaty, Ogród Krasińskich, Wybrzeże Gdańskie, od podstaw zbudowano zniszczony Cmentarz Powstańców na Woli. Fragment artykułu Nim powstało MPRO Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni Jednodniówka Warszawa

17 22 stycznia 1951 Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. MPRO zajmowało się nadal produkcją roślin i pielęgnacją warszawskiej zieleni. Przedsiębiorstwo miejskie składało się z kilkudziesięciu jednostek i zakładów terenowych rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach i niektórych podmiejskich rejonach stolicy. Czas zmian w nomenklaturze Zakłady te opiekowały się zielenią osiedlową, parkową, uliczną, a także warszawskimi lasami. Założono także szkółkę roślin ozdobnych lokalizując ją na 60 ha gruntów w podwarszawskim Umiastowie. Ogrodnicy projektowali ukwiecenie i małe nasadzenia całej Warszawy, począwszy od dużych projektów niemal we wszystkich warszawskich parkach, przez skwery, zieleńce, jak i ukwiecenie najważniejszych ulic takich jak Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście. Dworek w Umiastowie Woda - zieleń - relaks. Kanał Piaseczyński w Warszawie Ogrodnicy - pasjonaci dbali o każdy najmniejszy detal miejskiej zieleni. 15

18 Ale lipa!!! W kompleksie szklarniowym przy ulicy Chodkiewicza 11 prowadzona była produkcja kwiatów rabatowych, ciętych oraz doniczkowych, którymi miejscy ogrodnicy obsadzali warszawskie parki, zieleńce i rabaty stolicy. Poza produkcją roślin dla potrzeb całego miasta przedsiębiorstwo spełniało też inne, ważne funkcje. W tzw. matecznikach zgromadzono wiele cennych i rzadkich gatunków. Siewki różaneczników Zakład Produkcji Roślin w Warszawie, ul. Chodkiewicza 11 Tu wyhodowano nowe, wartościowe odmiany, w tym słynną lipę warszawską. Najbardziej zielona załoga Warszawy. Od chwili powstania kompleksu szklarniowego, przez cały czas istnienia firmy - Zakładu Hodowli Roślin a nastepnie MPRO, odbywały się tu ćwiczenia dla studentów SGGW i uczniów średnich szkół ogrodniczych. Teren był udostępniany do zwiedzania w grupach zorganizowanych. Ze względu na niepowtarzalne walory bogactwa i różnorodności zieleni w szkółce i palmiarni, bywali tu warszawscy artyści, organizowano plenery malarskie. 16

19 Ramię w ramię z inżynierem Karwowskim W czasach intensywnej budowy infrastruktury Warszawy załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych budowała zieleń: wzdłuż Trasy Łazienkowskiej, Wisłostrady, Alei Sobieskiego, na Polu Mokotowskim, wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz mniejsze skwery i zieleńce. Załoga MPRO w służbie warszawiakom W Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Ogrodniczych pracowało wówczas ponad 1800 osób tj.: architektów, ogrodników, pracowników fizycznych. Doświadczeni ogrodnicy pielęgnowali zieleń na terenie całej Warszawy. Opiekowali się warszawskimi parkami, a także zakładali kwietniki m.in. w Parku Szczęśliwickim, Moczydle, przy Centralnym Parku Kultury na Powiślu. 17

20 Zielony Szpital W latach dziewięćdziesiątych w Palmiarni funkcjonowała Klinika Roślin. Tu ogrodnicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. leczyli schorowanych, zielonych pacjentów. 18

21 Istniejemy od 90 lat... i co dzień pracujemy dla mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy Na co dzień troszczymy się o warszawską zieleń. Od 90 lat zajmujemy się pielęgnacją warszawskich parków i zieleni przyulicznej. Wśród obiektów objętych naszą opieką, znajdują się najbardziej reprezentacyjne zielone miejsca Warszawy: Park Ujazdowski, Park Saski, Pole Mokotowskie, Park Dreszera, Nowy Świat. Jesteśmy kontynuatorami tradycji ogrodniczych lat dwudziestych złotego wieku Warszawy. Sztuki ogrodniczej uczyliśmy się od najlepszych. PAP Park Ujazdowski Park Ujazdowski Kwietnik na Euro

22 Nasza misja - ekologia Podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia pracowników firmy ogrodniczej, cechuje nas odmienny sposób patrzenia na przestrzeń miejską. W codziennej pracy staramy się budować przyjazną przestrzeń w stolicy i wokół nas. Dlatego też angażujemy się w projekty propagujące ekologię oraz wszelkie akcje mające na celu zazielenianie przestrzeni miejskiej. 20 Nasza Czysta Warszawa Sadzenie drzew na Polu Mokotowskim Miejska Strefa Niepalenia

23 Nasza misja kultura i pamięć historyczna Jako spółka miejska, od lat dwudziestych XX wieku tworzyliśmy charakter Warszawy, zielonych skwerów i parków oraz ukwieconych ulic. Wiemy, że pokolenia naszych pracowników budowały to miasto. Dlatego staramy się również pielęgnować pamięć o tych ludziach, którzy mieli wkład w jego tworzenie. Dbamy o pamięć o wydarzeniach, które są nieodłączną częścią historii Warszawy, jego dumą i tworzą tożsamość tego miasta. 65. Rocznica Powstania Warszawskiego Ołtarz papieski Pawiak 21

24 Nasza misja kultura i pamięć historyczna Kompozycjami kwiatowymi upiększamy miejsca i wspieramy wydarzenia ważne dla mieszkańców Warszawy. Wśród takich uroczystości i miejsc znalazły się: obchody 70 - tej rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego, Muzeum na Pawiaku, 50 lat rezydowania Ambasady Belgii w Warszawie, Ogrody Muzyczne, Projekt Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, Kongres Kobiet, Gala Mistrzów Sportu. 22 Bal Mistrzów Sportu Ogrody Muzyczne Dywan z begonii pod Ambasadą Belgii

25 Ukwiecamy, gdzie się da Nowy Świat Park Dreszera Nasi pracownicy układali misterne kompozycje kwiatowe w niemal każdym zielonym zakątku stolicy, w parkach, na skwerach i trawnikach w Parku Ujazdowskim, Polu Mokotowskim, pod Muzeum Narodowym. Nowy Świat Kwietnik na Euro 2012 Pole Mokotowskie 23

26 Ukwiecamy, gdzie się da Zachęta Plac Zbawiciela 24 Plac Trzech Krzyży Muzeum Narodowe Park Ujazdowski

27 Ukwiecamy, gdzie się da Hotel Ossa Skwer Wodiczki Inwestycja Hoża Miasteczko TP Orange 25

28 Spełniamy marzenia...nie tylko własne W 1997r. Spółka rozpoczęła działalność deweloperską. Jako pasjonaci zieleni staramy się tworzyć nową jakość budowanych przez nas osiedli. Naszym celem jest tworzenie projektów, w których architektura nie przytłacza zieleni, a zieleń nadaje tym miejscom niepowtarzalny charakter i staje się jedną z głównych zalet naszych inwestycji Przy Oranżerii I Przy Oranżerii II 2008 Palmiarnia, ul. Biały Kamień Apartamenty Elekcyjna 26

29 Powrót do korzeni Troszczymy się o nasze dziedzictwo. I jesteśmy sentymentalni Z tego powodu postanowiliśmy odrestaurować budynek powstały w 1926r., wzorując się na pierwotnym projekcie pierwszej siedziby firmy. Chcieliśmy powrócić do historycznej siedziby, w której mieścił się jeszcze Zakład Hodowli Roślin. Do odrestaurowanego budynku - Podkówki powróciliśmy w 2004r. Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. Ul. Jana i Józefa Rostafińskich 1 27

30 Nowe otwarcie Palmiarni 1 października 2009 W 80-tą rocznicę istnienia Palmiarni nastąpiło otwarcie obiektu po modernizacji. Palmiarnia uzyskała nową bryłę i nowoczesny charakter, a także nowe przeznaczenie. 28 Ciepły i elegancki klimat Palmiarni wykorzystany został przez restauratorów, którzy tu na Mokotowie odnaleźli idealne miejsce dla prowadzenia restauracji Izumi Sushi.

31 Nowe otwarcie Palmiarni 1 października

32 Poszukujemy stale nowych kierunków rozwoju Każdego dnia towarzyszy nam myśl, że możemy być jeszcze lepsi. Pracujemy wytrwale, by stwarzać sobie nowe możliwości rozwoju. Chcemy doskonalić swoje umiejętności dla siebie, lecz z korzyścią dla mieszkańców Warszawy. Obecnie nasze trzy główne działalności to: usługi ogrodnicze świadczone dla miasta Warszawy oraz dla firm i instytucji, działalność deweloperska budowa osiedli apartamentowych, obiektów biurowych i usługowych, sprzedaż i wynajem nieruchomości własnych. Mamy wiele planów na przyszłość 30 Ratusz Wilanów Ratusz Wilanów W naszych planach deweloperskich znajdują się: nowe obiekty komercyjne, nowe osiedla, nowe biurowce, kompleks hotelowo-usługowy i pole golfowe.

33 Wciąż chcemy więcej i jesteśmy zdeterminowani, by realizować nasze ambitne plany. Obecnie na etapie przygotowawczym znajdują się projekty deweloperskie: inwestycja pod nazwą Ratusz Wilanów, dwa kameralne budynki biurowe na Mokotowie, przy ul. Biały Kamień, budynek usługowy przy ulicy Pięknej, osiedle mieszkaniowe przy ul. Kłopotowskiego, osiedle domów jednorodzinnych w Kręczkach, rekreacyjny kompleks hotelowo usługowy wraz z polem golfowym w Umiastowie. I ciągle zielono nam w głowach Osiedle mieszkaniowe, ul. Kłopotowskiego Budynki biurowe, ul. Biały Kamień Umiastów, pole golfowe Budynek usługowy, ul. Piękna Budynki biurowe, Wybrzeże Gdyńskie 31

34 ul. Jana i Józefa Rostafińskich Warszawa Tel W opracowaniu wykorzystano fragmenty artykułów i zdjęcia dokumentów: wspomnienia pracownika MPRO, p. Józefy Zalewskiej, Załoga MPRO w służbie warszawskiej zieleni, 1976r., Informator Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych, Super Express z 16 września 1997r., zdjęcia Zakładu Hodowli Roślin z archiwum PAP.

35

36

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE OFERTA DZIAŁALNOŚĆ OGRODNICZA Kompleksowe usługi ogrodnicze MPRO Sp. z o.o. obejmują: Projektowanie: w zakresie zieleni, małej architektury, nawierzchni; Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy

PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ. mała wystawa o wielkiej rzeczy PAŁAC DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU WCZORAJ I DZIŚ mała wystawa o wielkiej rzeczy Od 26 listopada 2012 roku w sali wystaw Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, prezentowana jest wystawa pt. Pałac Dzieduszyckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Cmentarz Powstańców Warszawy Jest to największy cmentarz wojenny w Polsce. Spoczywa na nim 104 tys. ofiar okupacji, głównie cywilnych ofiar i żołnierzy Powstania

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A

A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A A P A R T A M E N T Y S I E L E C K A Mokotów od zawsze kojarzony z dobrym adresem jest jedną z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych lokalizacji. Apartamenty Sielecka to wyjątkowe połączenie unikalnej,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Tworzenia i Utrzymania Terenów Zieleni i Zadrzewień

Gminny Program Tworzenia i Utrzymania Terenów Zieleni i Zadrzewień Gminny Program Tworzenia i Utrzymania Terenów Zieleni i Zadrzewień Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 99 poz. 1079 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Małego Franka 4. Wszystko KOŁO CIEBIE

Małego Franka 4. Wszystko KOŁO CIEBIE Małego Franka 4 Wszystko KOŁO CIEBIE BIURO SPRZEDAŻY Małego Franka 4 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ma 14-letnie doświadczenie w budowie i zarządzaniu inwestycjami mieszkaniowymi

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. M Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. O Firmie, Organy Spółki, Działalność, Strategia, Projekty, Wynik finansowy. 2 16 października 2009 r. zawiązanie Spółki Monte Development SA, 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego 12/11/2015 1 1 Historia SGH Kampus Szkoły Głównej Handlowej jako czynnik rozwoju lokalnego Analiza konkursów

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE ZIELEŃ MIEJSKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(22) 6 Piękno w barwach zieleni 8 Warto przeczytać 10 Nowe produkty 11 Komunikacja z naturą 12 Las a metropolie 14 Zieleń na szczycie 16 Ogród w mistrzowskim stylu 18

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Bydgoszcz w kwiatach i zieleni R E G U L A M I N Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2015 rok

K O N K U R S Bydgoszcz w kwiatach i zieleni R E G U L A M I N Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2015 rok K O N K U R S Bydgoszcz w kwiatach i zieleni R E G U L A M I N Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 2015 rok 1 Regulamin konkursu 1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu Bydgoszcz w kwiatach

Bardziej szczegółowo

Stefan Starzyński. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.

Stefan Starzyński. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy. Stefan Starzyński Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy. Młodość Warszawiaka stulecia W urodzonym 19 sierpnia 1893 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014 POLSKA Budujemy lepsze miasta marzec 2014 Grupa Lafarge wyniki 2013 Światowy lider oferujący rozwiązania budowlane na bazie cementu, kruszyw i betonu Innowacyjne rozwiązania do rozwoju urbanizacji, by

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik architektury krajobrazu 314202

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik architektury krajobrazu 314202 TECHNIKUM OGRODNICZE zawód - technik architektury krajobrazu 314202 Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej. Parku gen. J. Sowińskiego.

KONKURS. Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej. Parku gen. J. Sowińskiego. KONKURS Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej części zachodnio-południowej Parku gen. J. Sowińskiego. Organizator Dzielnica Wola m.st. Warszawa, reprezentowana przez Pana Marka Sitarskiego Zastępcę

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

aktywna strona miasta

aktywna strona miasta aktywna strona miasta Młody Żoliborz MŁODY ŻOLIBORZ to kameralny, a zarazem nowoczesny i komfortowy zespół mieszkaniowy. Wybierając mieszkanie przy Powązkowskiej, wszystko masz w zasięgu ręki. Aktywna

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół

idealna lokalizacja Restauracja Poczta Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Sklep Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Restauracja Poczta Sklep Dworzec Główny 15 minut* Rynek 20 minut* Przedszkole Przystanek autobusowy Szkoła podstawowa Kościół Biblioteka Miejska Osiedle na Błoniu Przychodnia Ośrodek sportowy Piekarnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IK-finał. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IK-finał ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Piękno ulicy skończyło się wraz z końcem II wojny światowej. Jaka była to wspaniała ulica, pokazują stare fotografie oraz nieliczne odbudowane kamienice.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zielone dachy i ściany w Bydgoszczy doświadczenia i realizacje.

Zielone dachy i ściany w Bydgoszczy doświadczenia i realizacje. Zielone dachy i ściany w Bydgoszczy doświadczenia i realizacje. Bogna Rybacka Ogrodnik Miejski Urząd Miasta Bydgoszczy Udział Miasta Bydgoszczy jako beneficjenta w projekcie (wrzesień 2012 maj 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Historyczny obiekt Dwór został zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w klasycznym stylu szlacheckich dworków polskich przez rodzinę Jaworskich, pieczętującą

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik ogrodnik - 314205

TECHNIKUM OGRODNICZE. zawód - technik ogrodnik - 314205 TECHNIKUM OGRODNICZE zawód - technik ogrodnik - 314205 Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Historia firmy OKAM na polskim rynku mieszkaniowym działa od 5 lat. Założycielami firmy są Eran Ilan oraz Arie Koren, który jako Dyrektor Generalny był zaangażowany

Bardziej szczegółowo

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76

od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 od pomysłu do realizacji własnej firmy 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14, e-mail: biuro@zielonyloft.pl, tel./fax +48 683 59 76 początki firmy - nauka - zabawa - poznawanie świata - praca - nauka - rozwój

Bardziej szczegółowo

! Organizatorzy nie zapewniają transferów uczestnikom konferencji. INFORMACJE PRAKTYCZNE > MAPA OBIEKTÓW <

! Organizatorzy nie zapewniają transferów uczestnikom konferencji. INFORMACJE PRAKTYCZNE > MAPA OBIEKTÓW < INFORMACJE PRAKTYCZNE Q 1 > MAPA OBIEKTÓW < J Miejsce ZAKWATEROWANIA BEST WESTERN Hotel Felix ul. Omulewska 24 04-128 Warszawa www.bwfelix.pl PRZYJAZD DO WARSZAWY POCIĄG " Należy wysiąść na stacji Dworzec

Bardziej szczegółowo

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 1963 2003 40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 00277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 * Telefon. Kontaktowy: A.Dobiecki 0601 388 970 * Fax ZG TPW: 8315759 Warszawa, dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt S T U D I O K A Katarzyna Świerczewska Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt Zakres działania Naszą misją jest dostarczanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 804 430,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 803 500,00 zł 4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu POI 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Banacha 51 36'44.88"N 15 18'41.35"E Miejskie Gimnazjum i Liceum w Żaganiu powstało 10 września 1945 roku. Do dziś nad jednym z wejść widnieje płaskorzeźba byłego patrona

Bardziej szczegółowo

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24

MIASTO STOŁECZNE. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ 1/24 TIRANA MIASTO STOŁECZNE TIRANA -(alb. Tirana, Tiranë), stolica Albanii od 1920 r. Symbol icentrum dynamicznych zmian i modernizacji kraju wktórym przez dziesięciolecia obowiązywała najgorsza, obok północnokoreańskiej,

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE

ZIELEŃ MIEJSKA 2009. nr 1(22) 4 INFORMACJE ZIELEŃ MIEJSKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(22) 6 Piękno w barwach zieleni 8 Warto przeczytać 10 Nowe produkty 11 Komunikacja z naturą 12 Las a metropolie 14 Zieleń na szczycie 16 Ogród w mistrzowskim stylu 18

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki Kopernik. Jazda na rowerze praca mięśni i szkieletu

Centrum Nauki Kopernik. Jazda na rowerze praca mięśni i szkieletu 21 X 2011 21 października uczniowie klasy drugiej i szóstej byli na wycieczce w Warszawie. Dzień zaczęli od wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce.

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Ogród botaniczny to urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy,

Idealna Lokalizacja. Osiedle Paryskie powstaje w samym sercu Bydgoszczy, Budlex Ponad 27 lat na rynku oraz kilkanaście tysięcy zadowolonych klientów sprawiło, iż zdecydowaliśmy się na realizację wyjątkowego projektu łączącego nasze doświadczenie z pasją tworzenia. Klasyczna

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA POWIŚLA W WARSZAWIE.

REWITALIZACJA POWIŚLA W WARSZAWIE. REWITALIZACJA POWIŚLA W WARSZAWIE. PRZEMIANY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE A PERCEPCJA ZACHODZĄCYCH ZMIAN S y l w i a D u d e k - M a ń k o w s k a, M a g d a l e n a F u h r m a n n W y d z i a ł G e o g

Bardziej szczegółowo

Historia i nowoczesność

Historia i nowoczesność Historia i nowoczesność STYLOWE OSIEDLE gdzie historia przeplata się z nowoczesnością Unikalny styl i atrakcyjna zabudowa sprawią, że Osiedle Grafitowe III zaskoczy swoim nadzwyczajnym charakterem Grafitowe

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO DLA DRZEW I KLIMATU KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO POPRZEZ INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

PARTNERSTWO DLA DRZEW I KLIMATU KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO POPRZEZ INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU PARTNERSTWO DLA DRZEW I KLIMATU KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO POPRZEZ INICJATYWY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Irena Krukowska - Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy z dnia..

Załącznik Nr 1 do umowy z dnia.. Załącznik Nr 1 do umowy z dnia.. 1 1. Zadanie polegające na: a) dostawie roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń, b) obsadzeniu rabat kwiatami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, 8.05.2012 Tradycja Wydziału Architektury sięga początku XX w. a więc momentu powstania pierwszej w Gdańsku uczelni technicznej. Z chwilą utworzenia w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa PRAGA - DOSKONAŁE MIEJSCE DLA TWOJEJ FIRMY - Praga jest zlokalizowana bardzo blisko centrum Warszawy. - Praga to historyczna Warszawa z zachowanym porządkiem architektonicznym,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Tworzenie ogrodu szkolnego Zielone marzenie NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa w Bochotnicy ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI Bochotnica,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

HISTORIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH HISTORIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Przemysław Smyczek - Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 8 lutego 2013 r. 1924 rok powołanie Towarzystwa Muzeum Ziemi Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Skąd jesteśmy? 06.05.2015

Tytuł. Skąd jesteśmy? 06.05.2015 Tytuł Skąd jesteśmy? Założyciele Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn : Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Głównym inicjatorem

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA pn. "ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU":

JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA pn. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: JEDNOSTKA MIĘDZYWYDZIAŁOWA pn. "ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU": kierunek został powołany Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w roku akademickim 2008/2009 w strukturze organizacyjnej Jednostki funkcjonują:

Bardziej szczegółowo

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny

Mariensztat rys historyczno varsavianistyczny Mariensztat ryshistoryczno varsavianistyczny 1. PoczątkiMariensztatu Historiapewnejdrogi HistoriaMariensztatu,tohistoriadrogi,którajużodśredniowieczałączyłaKrakowskie Przedmieście z Wisłą. Biegła ona wąwozem

Bardziej szczegółowo

Twój komfort naszym standardem

Twój komfort naszym standardem Twój komfort naszym standardem GDAŃSK TORUŃ WARSZAWA ŁOWICZ POZNAŃ SZCZECIN WARSZAWA RAWA MAZ. KALISZ ZIELONA GÓRA LUBLIN RADOM Osiedle Jarzębinowe zlokalizowane WROCŁAW JELENIA GÓRA KATOWICE KRAKÓW jest

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku)

Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Tadeusz Cegielski 80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19, 298-302 2010 298

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Witamy na Romera!

O projekcie. Witamy na Romera! Witamy na Romera! Na Romera to kolejna w Polsce inwestycja doświadczonego belgijskiego dewelopera - firmy Matexi. Projekt wyróżnia się nowatorskim połączeniem budynku mieszkalnego z wydzieloną częścią

Bardziej szczegółowo

Borkowska, Budynek C PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. taniemieszkania.pl

Borkowska, Budynek C PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. taniemieszkania.pl POŚĆ ITYCJI TO U A TADARD, Kliny, Osiedle Millenia Fort kolejny etap harmonijnej rozbudowy osiedla 1 Prezentujemy Państwu naszą nową inwestycję Osiedle Millenia Fort budynek C - kolejny etap harmonijnej

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope DEWELOPER Firma Pro Urba jest obecna na polskim rynku deweloperskim od 2004 roku i należy do hiszpańskich grup kapitałowych: Grupo Proconsol, Urbanizadora XXI, Inmobiliaria del Ebro oraz banku Caja de

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Szkoła przy ul. Kościuszki 13.

Szkoła przy ul. Kościuszki 13. Do roku szkolnego 1965-1966 istniały w Dukli dwie szkoły podstawowe. Pierwsza związana była organizacyjnie z liceum ogólnokształcącym, druga istniała samodzielnie przy ul. Kościuszki 13. Szkoła przy ul.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY

PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY PODSUMOWANIE ANALIZ I WARSZTATÓW GŁÓWNE PROBLEMY Wyrażone przez mieszkańców nieustający ruch i hałas samochodowy bałagan urbanistyczny brak atrakcji kulturalnych za dużo galerii handlowych problem parkingowy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. justyna.mostek.78@gmail.com / aneta-twardowska@wp.pl. w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. justyna.mostek.78@gmail.com / aneta-twardowska@wp.pl. w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Plac zabaw dla dzieci nazwa podmiotu Justyna Mostek / Aneta Twardowska dokładny adres ul. Pomnikowa 12/19 / ul.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

PARK PRASKI INFORMACJA O DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ WYCINKĄ DRZEW 16.11. 2013

PARK PRASKI INFORMACJA O DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ WYCINKĄ DRZEW 16.11. 2013 PARK PRASKI INFORMACJA O DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ WYCINKĄ DRZEW LK 16.11. 2013 Park Praski informacje wprowadzające ok. 1800 drzew wpisany do rejestru zabytków wraz z Ogrodem Zoologicznym nr rej.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

OGRÓD JAK Z BAJKI PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE OGRODÓW

OGRÓD JAK Z BAJKI PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE OGRODÓW PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE OGRODÓW OGRÓD JAK Z BAJKI Zaniedbany ogród, który jest przecież wizytówką domu, to problem niejednego właściciela nieruchomości. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka może

Bardziej szczegółowo

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC

dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC dr Michał Daszczyszak Prezes Stowarzyszenia MEC WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE MEC I CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR H. JORDANA W KRAKOWIE Młodzież Pamięta z Tramwajem Patriotycznym Przegląd

Bardziej szczegółowo

Przyszłość kampusu SGH. Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Prorektor SGH do spraw rozwoju współpraca Wojciech Kaczura, architecte SIA

Przyszłość kampusu SGH. Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Prorektor SGH do spraw rozwoju współpraca Wojciech Kaczura, architecte SIA Przyszłość kampusu SGH prof. dr hab. Marek Bryx Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Prorektor SGH do spraw rozwoju współpraca Wojciech Kaczura, architecte SIA Warszawa - październik 2011 Kilka

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Bemowo Residence - Twój apartament z widokiem na park U zbiegu ulic Szeligowskiej i Połczyńskiej powstaje kameralny projekt Bemowo Residence jedynie 104 lokale. Oferta, najchętniej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r. PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE

Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. Załącznik do ustawy z dnia (poz. ) KRAJOWE PRZEPISY URBANISTYCZNE 1 Zieleń Część Przepis urbanistyczny mieszkaniowo usługowa przemysłowo- urządzona wysoka średniowysoka

Bardziej szczegółowo

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Ziemowit Maślanka honorowy obywatel Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Pan Ziemowit Maślanka urodził się w 1924r. w miejscowości Witosówka pow. Trembowla w woj. Tarnopolskim na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

Zielony Kraków. zielone przyspieszenie

Zielony Kraków. zielone przyspieszenie Zielony Kraków zielone przyspieszenie Kraków utarte opinie Kraków miastem najmniej zielonym Kraków miastem z najmniejszą powierzchnią parków Kraków z najmniejszymi działaniami w zakresie terenów zielonych

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo