SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ SPRAWOZDANIE POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDOWEJ PIOTR BORESOWICZ ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY MOKOTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ SPRAWOZDANIE POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDOWEJ PIOTR BORESOWICZ ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY MOKOTÓW"

Transkrypt

1 SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ SPRAWOZDANIE POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDOWEJ PIOTR BORESOWICZ ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY MOKOTÓW WARSZAWA, MOKOTÓW LISTOPAD 2012

2 W wyniku wyborów samorządowych w roku 2010 oraz decyzji o zawiązaniu współpracy koalicyjnej z Platformą Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził do Zarządu Dzielnicy Mokotów swojego członka Piotra Boresowicza. Dzięki rekomendacji SLD, po raz kolejny objąłem funkcję Zastępcy Burmistrza. Jestem odpowiedzialny za Wydziały: Spraw Społecznych i Zdrowia Ochrony Środowiska Infrastruktury Ponadto, sprawuję bezpośredni nadzór nad istotną instytucją samorządową: Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Mokotów. WAŻNIEJSZE INICJATYWY WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA DLA DZIELNICY MOKOTÓW Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów w okresie 2011 III kwartał 2012 r. realizował zadania wynikające z konkretnych ustaw oraz inicjatywy własne. Do tych pierwszych należą świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Do drugiej grupy zadań należą wszystkie inicjatywy związane z realizacją dzielnicowej polityki społecznej oraz częściowo działania z zakresu profilaktyki. Działania prowadzone w zakresie spraw społecznych na terenie Mokotowa są bardzo różnorodne. Biorąc pod uwagę zakres działań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, działania realizowane w ramach,,partnerstwa dla Mokotowa, program,,aktywny i Bezpieczny Senior, profilaktyka zdrowotna, Targi Pracy oraz inne, można założyć, że oddziaływanie na społeczeństwo mokotowskie w powyższym zakresie w omawianym okresie było duże i przyniosło wymierne efekty społeczne

3 1. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A Ważnym osiągnięciem w zakresie polityki społecznej było uruchomienie Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Woronicza 44A. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców rozpoczęło działalność w marcu 2011 r. Na przestrzeni 18 miesięcy Centrum wpisało się w działania społeczne, prowadzone na terenie Dzielnicy Mokotów. Jest to pierwsza tego typu placówka w Warszawie. Centrum w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz aktywnymi mieszkańcami prowadzi działalność na rzecz integracji lokalnej. Do ważnych i unikalnych osiągnięć realizowanej na Mokotowie polityki społecznej należy rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, służbami i aktywnymi mieszkańcami w ramach Partnerstwa dla Mokotowa. Celem,,Partnerstwa dla Mokotowa jest budowanie długofalowej współpracy i związków między instytucjami, organizacjami, sektorem prywatnym, zainteresowanymi wspólnymi działaniami na rzecz mieszkańców Dzielnicy w zakresie spraw społecznych. Założeniem Partnerstwa jest, że działając wspólnie można zrobić więcej poprzez: wspólne rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów i doświadczeń, lepszą koordynację działań. Należy tutaj podkreślić, że jeden z projektów Partnerskich "Jesień na Sielecko - lokalnie, twórczo, sąsiedzko" prowadzony w ramach dotacji przyznanej Fundacji Pro bono PL przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów zwyciężył w ogłoszonym, po raz pierwszy przez Ratusz, konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2010 roku S3KTOR. Projekt został doceniony w konkursie na najlepsze stołeczne inicjatywy pozarządowe i zwyciężył w swojej kategorii zdobywając nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy "Sektor 2011". Tym samym otrzymał tytuł "Najlepsza warszawska inicjatywa pozarządowa 2010 roku" w kategorii pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień. 2. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE Głównym zadaniem Wydziału w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych jest przede wszystkim przyjmowanie, opracowywanie wniosków oraz realizacja świadczeń: zasiłku rodzinnego wraz - 3 -

4 z dodatkami, zasiłków opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 3. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Ważnym elementem pracy Wydziału jest realizowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowane są we współpracy z Sądem, Policją, Strażą Miejską, Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego, mokotowskimi instytucjami i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, (w tym zaangażowanymi w działania,,partnerstwa dla Mokotowa ), Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (od grudnia 2011 roku). Wydział w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi: Punkty Informacyjno Konsultacyjne (przy ul. Gagarina 27 oraz przy ul. Woronicza 30) (porady prawnika oraz psychologa prowadzone są również w placówce OPS przy ul. Bartłomieja 3/5). Prowadzone były konsultacje: psychologów, pedagogów, prawników, lekarza psychiatry, kuratorów sądowych, pielęgniarki edukatora ds. HIV/AIDS. Programy profilaktyczne w mokotowskich placówkach oświatowych realizowane w latach również za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach przeprowadzonych konkursów ofert. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Punkty Zagospodarowania Czasu Wolnego: przy ul. Gagarina 27 oraz przy ul. Obrzeźnej 16 a. Zajęcia z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzone w mokotowskich placówkach oświatowych Inne zajęcia dla dzieci młodzieży: - warsztaty ceramiczne, studio muzyczne połączone ze wsparciem psychologicznym; - zajęcia świetlicowe, kluby młodzieżowe, zajęcia geograficzne (poprzez dotacje, prowadzone przez organizacje pozarządowe) Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Turnusy profilaktyczne oraz wyjazdy śródroczne dla dzieci i młodzieży Organizacja zabawy mikołajkowej Inne ważne działania: - Mokotowski Festyn Wakacyjny - 4 -

5 - Zajęcia warsztatowe i seminaria podnoszące kompetencje animatorów prowadzących zajęcia z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzone na terenie sal udostępnionych przez Centrum Kultury Łowicka: Ewaluacja Udział w kampanii koordynowanej przez Centrum Praw Kobiet pn. 16 dni bez przemocy wobec kobiet we współpracy z Fundacją Polska jest Kobietą, Centrum Promocji Kobiet oraz Fundacją Izabeli Jarugi Nowackiej w terminie r., w czasie których odbyły się m.in. happening uliczny oraz debata dot. problemu przemocy skierowanej przeciw kobietom. Konferencja Arteterapia jako czynnik wspierający zmiany i rozwój społeczny Współpraca z Aresztem Śledczym Warszawa Mokotów: Szkolenie dla Dzielnicowego Zespołu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów Dotacje dla organizacji pozarządowych świetlice dla dzieci i młodzieży programy z zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Programy psychoedukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz skierowane do osób dorosłych Programy podnoszące kompetencje służb społecznych: Program Mój osobisty opiekun Programy pedagogów ulicy skierowane do dzieci ulicy: Program Wielki Słoń oraz Program "Dobry Rodzic - Dobry Start 4. POLITYKA SPOŁECZNA a) Współpraca z organizacjami pozarządowymi b) Dotacje z zakresu pomocy społecznej (m.in. wsparcie finansowe udzielone Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Warszawa- Mokotów, Oddziałowi organizacji Polski Czerwony Krzyż oraz Mokotowskiemu Hospicjum św. Krzyża) c) Mokotowskie Targi Pracy d) Integracyjne Spotkanie Wigilijne pod hasłem Mokotów Bliżej Siebie e) Program Aktywny i Bezpieczny Senior Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Dla dzieci i młodzieży a) Warsztaty z kaligrafii znaków chińskich b) Kolorowe nutki - warsztaty dla dzieci 1-3 lata - 5 -

6 c) Grykowisko d) Nauka tańca nowoczesnego 2. Dla rodziców małych dzieci a) Warsztaty psychologiczne b) Grupa rozwojowa Ja mama, kobieta, partnerka c) Grupa uważnościowa d) Spotkania z doulą e) Magia na co dzień 3. Konsultacje specjalistyczne i grupy wsparcia a) dla osób w stanach depresji i uzależnień b) dla rodzin osób dotkniętych problemami psychicznymi c) porady dla kobiet 4. Zajęcia dla dorosłych a) Uniwersytet II Wieku b) Warsztaty literackie dla Seniorów i Autorski Teatr Poetycki c) Mokotowski Uniwersytet III Wieku d) Mokotowski Klub Seniora e) Harcerski Krąg Seniorów Warszawa Mokotów 5. Partnerstwo dla Mokotowa Moje Wierzbno ZAJĘCIA/WYDARZENIA JEDNORAZOWE: Przykłady z III kwartałów 2012 r stycznia, sobota: Wieczorek karnawałowy. Do tańca przygrywał Zespół Aplauz. Organizator: MCIM stycznia, poniedziałek: Występ chóru dziecięcego z SP 119. Organizator: Mokotowski Klub Seniora stycznia, poniedziałek: Prezentacja Aleksandry Taistra mistrzyni wspinaczki sportowej. Organizator: Stowarzyszenie Kilimandżaro lutego, środa: Spotkanie Partnerstwa dla Wierzbna lutego, środa: Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Woronicza lutego, sobota: Ostatkowe Walentynki z Zespołem Aplauz. Organizator MCIM lutego, wtorek: Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Woronicza lutego, czwartek: Posiady podróżnicze. Organizator: MUTW lutego, piątek: Spotkanie Partnerstwa dla Wierzbna lutego, piątek: Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Bachmacka marca, czwartek: Spotkanie Partnerstwa dla Wierzbna marca, sobota. Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn - Wieczorek słowno muzyczny z udziałem Zespołu Aplauz. Organizator: CIM marca, wtorek: Wzbij się wyżej warsztat o świadomym stawianiu sobie celów zawodowych - realizowany w ramach projektu Kobiety Kaukazu we współczesnym świecie i biznesie. Organizator: FCPK marca, środa: Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Marzanny marca, poniedziałek: Spotkanie przedświąteczne Partnerstwa Wierzbno marca, czwartek: Spotkanie Mokotowskiej Komisji Dialogu Społecznego marca, piątek: Seminarium czterech Partnerstw. Organizator: WSZ

7 - 31 marca, sobota: Warsztat Co poza słowami mówią maluchy Organizator: F. RoRo marca, sobota: Walne Zebranie członków Organizator: MUTW kwietnia, wtorek: Seminarium Sprawozdawczość na poziomie organizacji pozarządowej i Komisji Dialogu Społecznego. Organizator: F. Mazovia kwietnia, sobota: Warsztaty antystresowe: Ja i mój stres Organizator: F. RoRo kwietnia, poniedziałek: Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Pułku Baszta kwietnia, środa: Spotkanie Partnerstwa dla Mokotowa kwietnia, sobota: Spoza słów warsztat komunikacji niewerbalnej. Organizator: FCPK kwietnia, poniedziałek: Debata na temat bezpieczeństwa. Organizator: Straż Miejska & Partnerstwo dla Wierzbna kwietnia, środa: Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Pułku Baszta kwietnia, czwartek: Spotkanie mokotowskiej Komisji Dialogu Społecznego kwietnia, piątek: Seminarium dla dyrektorów OPS i naczelników WSZ Organizator: BPS maja, poniedziałek: Spotkanie Partnerstwa dla Wierzbna, z udziałem mieszkańców. Partnerzy przedstawili swoje inicjatywy planowane podczas Dnia Sąsiada 25 maja maja, czwartek: Debata Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Organizator: Straż Miejska & Partnerstwo dla Wierzbna. 25 maja, sobota: Festyn Międzynarodowy Dzień Sąsiada Organizator: Partnerstwo dla Wierzbna czerwca, niedziela: Audycja muzyczna uczniów grających na skrzypcach. Organizator: Mokotowski Klub Seniora czerwca, sobota Przedwakacyjna Zabawa Sąsiedzka z Zespołem Aplauz. Organizator: MCIM &Partnerstwo dla Wierzbna. 6. Działalność pozostała 1) Pracownia komputerowa 2) Siłownia (studio rekreacyjno-sportowe) 7. Promocja działalności 6. PARTNERSTWO DLA MOKOTOWA Okres 2011 I kwartał 2012 to kolejny etap w działalności Partnerstwa dla Mokotowa, którego celem jest budowanie długofalowej współpracy i związków między instytucjami, organizacjami, sektorem prywatnym, zainteresowanymi wspólnymi działaniami na rzecz mieszkańców Dzielnicy w zakresie spraw społecznych. Celem współpracy jest zwiększenie efektywności działań poprzez wspólne i konstruowanie rozwiązywania problemów, wymianę zasobów i doświadczeń oraz lepszą koordynację działań. Partnerstwo pragnie działać na rzecz całego Mokotowa, jednocześnie rozwijając działania w mniejszych społecznościach lokalnych oraz włączać coraz szersze grupy. Niezwykle istotne jest aktywizowanie mieszkańców i rozbudzanie w nich chęci działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia i tworzenia w nich poczucia wspólnoty, współodpowiedzialności oraz chęci integracji

8 ,,PARTNERSTWO DLA MOKOTOWA DZISIAJ TO PRZEDE WSZYSTKIM DZIAŁANIA W REJONACH, TAKICH JAK SIELCE, WIERZBNO I SŁUŻEWIEC. TO BUDOWANIE MIKROPARTNERSTW:,,MOJE SIELCE,,,MOJE WIERZBNO,,,MÓJ SŁUŻEWIEC. Programy prowadzone wspólnie z Partnerami: Partnerstwo dla Mokotowa Moje Sielce prowadzenie, administrowanie strony a także portalu społecznościowego na facebooku Moje Sielce Dolny Mokotów; koordynatorzy Partnerstwa uczestniczyli w debatach i audycjach radiowych poruszających sprawy społeczne-w tym działalność partnerstw; Projekt Sielce Architektów Prezentacja Partnerstwa Moje Sielce w Teatrze BAZA przy ul. Podchorążych 39 Dzień Sąsiada na Sielcach Sezon na Sielce Akademia Rozwoju Moje Sielce realizacja cyklu warsztatów kulturalnych i edukacyjnych, rozszerzenie o element obywatelski i multi-kulturowy Spacery po Sielcach z wykorzystaniem techniki nordic walking Multi-kulti - warsztaty/spotkania kulturowe, współpraca z ambasadami Partnerstwo dla Mokotowa Moje Wierzbno Animator Społeczny Festyn Dzień Sąsiada Debaty o bezpieczeństwie Sobotnie wieczorki taneczne dla mieszkańców Wierzbna Prowadzony jest fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz strona Spotkania z wspólnotami mieszkaniowymi z Wierzbna Działania edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców W działaniach Partnerstwa dla Mokotowa,,Moje Wierzbno uczestniczą: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Mokotów, Fundacja RoRo, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie KARAN, Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów EWO, Stowarzyszenie Ceramiczno- Ekologiczne Amfora, Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, Stowarzyszenie Kilimandżaro, Klub Seniora Centrum Łowicka, OPS Mokotów, Straż Miejska, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Przedszkole nr 119, Szkoła Podstawowa nr 228, Gimnazjum nr 4, Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów, biblioteki, Wspólnoty Mieszkaniowe: Woronicza 44, Marzanny 1, Pułku Baszta 1, Joliot-Curie

9 Partnerstwo dla Mokotowa,,Mój Służewiec Rodzinne Święto Służewca Prowadzony jest fanpage na portalu społecznościowym Facebook Działania edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców - Matka w gąszczu ról - Biedroneczki są w kropeczki jak twórczo bawić się z dziećmi - Los Pequeños Exploradores - zajęcia językowe dla najmłodszych z opiekunami - Złoto ze słomy - "El Dorado Latino" - zajęcia kulturoznawczo-językowe Partnerstwo dla Mokotowa Nasze Stegny 7. REWITALIZACJA 8. ZDROWIE Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia organizował szereg akcji profilaktycznych. Do najważniejszych w omawianym okresie należą: 1. Z Centrum Medycznym Osteomed zostały zorganizowane bezpłatne badania w kierunku osteoporozy i zagrożenia złamaniami oraz oznaczenia poziomu cukru we krwi. 2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia podjął współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. 3. Działania związane z pracami nad budowaniem Sytemu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 4. We współpracy z Poradnią Centrum Odchudzania i Odżywiania zostały przeprowadzone badania profilaktyczne. Specjaliści ocenili stopień zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. 5. Cykl szkoleń na temat ODŻYWIANIA 6. Akcja profilaktyczna dla dzieci Z myślą o dzieciach 7. Akcja Zdrowa mama, piękna mama 8. Badania densytometryczne 9. Białe Soboty - 9 -

10 9. POLITYKA INFORMACYJNA Ważnym elementem pracy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów jest przekazywanie informacji mieszkańcom Mokotowa na temat przysługujących im praw oraz miejsc, w których mogą szukać wsparcia w ich problemach. W związku z tym Wydział: - na bieżąco przygotowywał materiały informacyjne o podejmowanych inicjatywach społecznych, które publikowane były na stronach www, w Dodatku Dzielnicowym oraz w prasie lokalnej; - opracował i wydał III Mokotowski Informator Społeczny oraz II Mokotowski Informator Zdrowotny; - Wydział opracował i wydał folder informacyjny dot. działalności Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców. NOWATORSKIE DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY 1. Wprowadzenie zajęć z zakresu przygotowania do przeprowadzania mediacji rówieśniczych dla łącznej grupy około 560 osób w ramach Mokotowskiego Programu Integracji Społecznej działanie na rzecz pedagogów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Mokotowa działanie jako edukacja społeczna i obywatelska działanie polegające na przygotowaniu do rozwiązywania konfliktów szkolnych w drodze porozumienia oddziaływanie wychowawcze zapobiegające przemocy i eskalacji konfliktu działanie zwiększające kompetencje społeczne i umiejętności komunikacyjne młodzieży 2. Asysta Rodziny jako nowa forma pracy z rodziną w ramach Mokotowskiego programu Integracji Społecznej wsparcie rodzin wieloproblemowych wychowujących dzieci, objętych nadzorem kuratorskim pomoc w odzyskiwaniu samodzielności życiowej poprzez wspieranie umiejętności wychowawczych, opiekuńczych pomoc w załatwianiu podstawowych, formalnych spraw a także w zdobyciu lub przygotowaniu się do podjęcia legalnej pracy wytwarzanie i podtrzymywanie motywacji do podejmowania pozytywnych decyzji mających wpływ na zmianę sytuacji życiowej wsparcie w podejmowaniu leczenia odwykowego, uzyskaniu pomocy w rodzinach w których występuje przemoc

11 działanie zapobiegające trafieniu dzieci do pieczy zastępczej 3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizacja procedury Niebieskiej Karty praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc (Grupy Robocze) współpraca wielu instytucji zaangażowanych w proces pomocy rodzinom doświadczających przemocy działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu przemocy (udostępnianie informacji na temat placówek pomocowych na terenie Dzielnicy w zakresie np. uzależnień, pomocy prawnej, interwencji kryzysowej 4. Partnerstwo dla Mokotowa współpraca jednostek samorządowych i pozarządowych współpraca mieszkańców Dzielnicy poprzez podejmowanie inicjatyw wpływających pozytywnie na ich życie (spotkania, konferencje, kluby sąsiedzkie) 5. Klub Rodzin Zastępczych spotkania rodzin zastępczych spokrewnionych jako grupy wsparcia i wymiany doświadczeń samopomoc rodzin zastępczych w pokonywaniu trudności opiekuńczych, wychowawczych oraz psychologicznych związanych z opieką nad dzieckiem przysposobionym skupianie osób starszych opiekujących się dziećmi własnych dzieci (dziadkowie w roli rodziców) 6. Centrum Bartłomieja przeprowadzenie konsultacji społecznych jako diagnozy potrzeb mieszkańców Dzielnicy organizacja i przeprowadzanie działań dla mieszkańców Mokotowa Zespół Aktywności Zawodowej pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy (prasa, telefon, Internet, doradztwo) Klub Biznes Mam spotkania edukacyjne i warsztatowe dla młodych matek chcących ponownie wejść w rynek pracy poprzez zatrudnienie i samozatrudnienie zajęcia dla osób które zostaną rodzicami (prowadzone we współpracy z Fundacją RoRo) przygotowanie do objęcia nowej roli życiowej warsztaty filmowe dla młodzieży promowanie aktywności artystycznej jako jednej z wielu którą może zainteresować się młodzież i wykorzystać w twórczy sposób swój wolny czas (spotkania z osobami posiadającymi doświadczenie w pracy w kinematografii, pisanie scenariuszy i poznawanie technik kręcenia filmu) 7. Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy działania na rzecz niepełnosprawnych (zwłaszcza umysłowo) mieszkańców Dzielnicy współpraca z Mazowieckim Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

12 powstanie Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji i kampanii informacyjnej na rzecz przełamywania barier i stereotypów 8. Realizacja zadań wynikających z programu Rodzina na lata Świadczenie zintegrowanego systemu usług w ramach lokalnego systemu wsparcia Zapewnienie rodzinom Asysty rodziny Podnoszenie kompetencji rodziny SPRAWOZDANIE Z PRACY WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA DZIELNICY MOKOTÓW ZA LATA Zadania bieżące Wydziału Ochrony Środowiska w roku 2011 i Zadania związane z utrzymaniem zieleni oraz czystością i porządkiem Wydział Ochrony Środowiska utrzymuje tereny zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 129,71 ha. ( parki, skwery, zieleńce) oraz 31,26 ha ( pasy drogowe). Zakres prac prowadzonych w ramach realizacji przedmiotowego zadania obejmuje m.in.: - pielęgnację drzew i krzewów oraz usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia, - koszenie trawników, pielęgnację krzewów i rabat kwiatowych oraz grabienie liści, - oczyszczanie ciągów pieszych w lecie i zimie, - zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy, - utrzymanie zbiorników wodnych oraz dwóch fontann (w Parku Dreszera i Parku Promenada), - ochronę Parku Dreszera i terenu zieleńca przy ul. Broniwoja/Ksawerów (plac zabaw), - utrzymanie toalety w Parku Dreszera. Utrzymanie studni oligoceńskich: - ujęcie dzierżawione od Wspólnoty mieszkaniowej Wielicka ujęcie znajdujące się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej - ujęcie wody przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym, ul. Madalińskiego. Punkt poboru wody znajduje się na ul. Wiśniowej, zasilany w wodę przez ujęcie ze szpitala. Ponadto w roku 2011 i 2012 środki część budżetowych została przeznaczona na prace porządkowe (likwidacja dzikich wysypisk, pogotowie porządkowe, sprzątanie terenów niezagospodarowanych). W ramach zawartych umów zostało już wywiezione z terenu Dzielnicy Mokotów w roku m 3, a doraźnym sprzątaniem objęto około 21ha terenów niezagospodarowanych natomiast w roku 2012 jest to ilość 1100 m 3 odpadów, zaplanowane jest jeszcze 220 m 3., a doraźnym sprzątaniem objęto około 26 ha terenów niezagospodarowanych. W roku 2011 przeprowadzono remont alejek żwirowych w parku Arkadia Dolna. W roku 2011 wykonano także sadzenie drzew w ilości 116szt oraz krzewów na powierzchni 1.188m 2 (250 sztuk krzewów). Zrealizowano także na długości zbiorczej 1.800mb wygrodzenia pasów drogowych (1.200 przęseł)

13 W roku 2012 wykonywany jest remont głównego ciągu pieszego na terenie Parku Morskie Oko (928 m 2 chodnika betonowego). W roku 2012 uzupełniono szatę roślinną na terenie zabytkowego parku Dreszera oraz skwerze im. T.Szewczenki ( razem 898 sztuk krzewów ozdobnych, 160 sztuk roślin okrywowych). W roku 2012 zlecono remonty cząstkowe urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw W roku 2012 przeprowadzono remont odcinka odkrytego oraz udrożnienie odcinka zakrytego kanału przy ul. Piaseczyńskiej. W trakcie realizacji tego zadania wykonano udrożnianie odcinka odkrytego kanału Park Arkadia ul. Dolna Ponadto część zakrytą kanału objęto monitoringiem wraz z udrożnieniem. W 2012r planowane jest jeszcze wykonanie zabezpieczeń przepustów z zastawką łączących stawy w Parku Arkadia z Kanałem w celu uniknięcia ingerencji osób trzecich w poziom wody w stawach i Kanale. Wydział Ochrony Środowiska utrzymuje kabiny sanitarne (wynajem wraz z serwisem 9 kabin) usytuowane w następujących lokalizacjach: - Plac zabaw przy ul. Broniwoja, - Park Bartłomieja, - Skwer Starszych Panów, - Park Arkadia, - Okolice terenu zielonego Bernardyńska Woda, - ul. Bartycka (Pod Kopcem), - Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, - Konduktorska TPD, - Modzelewskiego/Smyczkowa Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście W ramach realizacji zadań z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście zrealizowano zakup i dostawę karmy dla wolno żyjących kotów jak również usługi weterynaryjne 1.3. Inne wydatki Zlecono ekspertyzy i opinie dendrologiczne. 2. Zadanie inwestycyjne pn. Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornikowi retencyjnemu Staw Służewiecki Inwestycja pn. Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornikowi retencyjnemu Staw Służewiecki możliwa jest dzięki pozyskaniu, na wniosek przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska, środków celowych z budżetu miasta. Pierwotnie, jako że środki te przyznawane są na realizację inwestycji, dla której wnioskodawca posiada projekt budowlany, planowano realizację jedynie zbiornika. W roku bieżącym udało się przekonać donatora środków (Biuro Ochrony Środowiska) do wyrażenia zgody na sfinansowanie z ww. środków także projektu budowlano-wykonawczego Parku wokół Stawu Służewieckiego. Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy zadania obejmuje także opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parku. Koncepcja parku zakłada połączenie elementów zaplanowanych w ramach budowy zbiornika: podświetlonego pomostu i fontanny, wysp oraz drewnianych tratw pływających przewidzianych jako stanowiska lęgowe dla ptactwa

14 z tradycyjnym zagospodarowaniem parku alejkami pieszymi i ścieżkami rowerowymi, górką saneczkową, ścieżką zdrowia, roślinnością charakterystyczną dla siedliska doliny rzecznej. budową bezpiecznego wybiegu dla psów psiego parku (miejsca do spuszczania psów ze smyczy) nowoczesną tzw. małą architekturę ogrodową : ławy i ławki, szezlongi i latarnie o zharmonizowanym wyglądzie, w celu stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, miejsca do rekreacji czynnej i biernej dla mieszkańców Służewca oraz studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wokół planowanego zbiornika wodnego. Zagospodarowanie terenu ma łączyć elementy nowoczesne (stal, beton, iluminacja LED) z elementami tradycyjnego zagospodarowania parkowego 3. Porozumienie o współpracy z PGNiG Termika Ze względu na dotychczasowe bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z elektrociepłownią Siekierki funkcjonującą dotychczas pod szyldem Vattenfall Heat Poland w maju 2012 r. zaproponowano rozszerzenie współpracy obecnemu właścicielowi obiektu tj. spółce PGNiG Termika. Ponieważ obie strony wyraziły wolę współpracy postanowiono o zawarciu porozumienia, którego treść jest obecnie doprecyzowywana. Równolegle odbywają się robocze spotkania przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska oraz PGNiG Termika w celu określenia szczegółów realizacji poszczególnych planowanych zadań, a więc w praktyce współpraca jest już wstępnie realizowana. Według projektu porozumienia zakłada się współpracę przy realizacji następujących zadań: badania stanu poszczególnych elementów środowiska w celu identyfikacji zagrożeń i wyboru rozwiązań służących ochronie zasobów przyrodniczych Dzielnicy w granicach administracyjnych Mokotowa przed procesami degradacyjnymi, zwiększania zasobów przyrodniczych Dzielnicy w granicach administracyjnych Mokotowa, wsparcia dla ograniczania niskiej emisji w tym efektywnego wykorzystania przez mieszkańców Dzielnicy w granicach administracyjnych Mokotowa ciepła i energii elektrycznej, produkowanych w wysokosprawnej kogeneracji, wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności Dzielnicy w granicach administracyjnych Mokotowa, w której TERMIKA funkcjonuje, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych administrowanych przez Dzielnicę w granicach administracyjnych Mokotowa i znajdujących się w obszarze działania TERMIKI, budowie przyjaznych relacji pomiędzy Stronami niniejszego porozumienia i pomiędzy społecznościami reprezentowanymi przez Strony, wspierania realizacji kierunków polityki energetycznej i strategii rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy, właściwych dla Dzielnicy Mokotów, określonych w Planie działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020r., wspierania realizacji kierunków polityki społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, właściwych dla Dzielnicy Mokotów, określonych w Społecznej Strategii Warszawy na lata Strategii rozwiązywania problemów społecznych ; 4. Jeziorko Czerniakowskie Jeziorko Czerniakowskie od wielu lat funkcjonuje w świadomości społecznej jako cenna enklawa zieleni w miejskiej zabudowie, a zwłaszcza ze względu na możliwość wypoczynku i rekreacji na plaży w rejonie ul. Jeziornej i skorzystania z kąpieli. Rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców

15 powoduje większe ukierunkowanie na dostrzeganie potencjału przyrodniczego tego miejsca oraz dynamiczny wzrost zainteresowania możliwością korzystania z oferującego bogatą bioróżnorodność obiektu. Nie sposób także przecenić faktu, że taki, unikalny w skali miasta, obiekt przyrodniczy w sposób zdecydowany podnosi wartość nie tylko najbliższego sąsiedztwa, ale także Dzielnicy Mokotów jako całości. Stanowi też swoisty bufor oddzielający tereny mieszkaniowe od funkcjonującej w najbliższej okolicy zabudowy przemysłowej (EC Siekierki, Remondis, Oczyszczalnia ścieków Południe, betoniarnia, warsztaty). Badania uzasadniają przyjęcie założenia, iż dopływ wody do jeziorka oscyluje wokół wartości odpływu wody z jeziorka. Efektem tego jest stosunkowo długa wymiana wody jeziora co 3-4 lata w sposób radykalny utrudniająca proces samooczyszczania. Problem jeziorka to nie tylko niewystarczająca ilość wody ale także, a może przede wszystkim jakość. Istnieją szczątkowe badania, które wskazują na zanieczyszczenie wód zbiornika jak również zdeponowanie w osadach dennych ładunku zanieczyszczeń. Jedyny rozsądny z punktu widzenia stosunku efektu do poniesionych kosztów sposób oczyszczenia zbiornika to zasilenie go wodą dobrej jakości. Spowoduje to uruchomienie odpływu ze zbiornika (który obecnie niemal cały rok jest suchy) i tym samym wymusi większą częstotliwość wymian wody w jeziorku. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów rozpoczął w roku 2008 prace, które zmierzają do dokładnego zdiagnozowania stanu zasobów wodnych Jeziorka Czerniakowskiego. Zlecono SGGW wykonanie ekspertyzy dot. elektronicznego monitoringu opadów atmosferycznych i poziomu wody w Jeziorku Czerniakowskim. Badania są kontynuowane i obecnie dostępny jest bilans wodny dla lat hydrologicznych SGGW po zakończeniu realizacji zlecenia nadal prowadzi badania i obserwacje pozostając dysponentem pomiarów opadów i poziomu wody w zbiorniku. Bilans wodny jest niezbędny dla określenia ilości wody potrzebnej do zasilenia zbiornika, przy czym im dłuższy jest okres, dla którego sporządzany jest bilans tym dokładniej można określić potrzeby wodne zbiornika. W dniu 08 maja 2012 r. zostało wydane Zarządzenie nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące Planu Ochrony Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. W przygotowywaniu założeń do planu ochrony oraz przy wielokrotnym opiniowaniu kolejnych wariantów projektu planu ochrony pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska brali czynny udział, a dzięki osobistemu zaangażowaniu naczelnika wydziału w celu doprowadzenia do konsensusu Rada m. st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała ostateczny projekt planu. Plan ochrony reguluje obowiązki zarządców nieruchomości, nakłada zakazy i nakazy na użytkowników terenów położonych w obszarze rezerwatu i w jego otulinie a przede wszystkim umożliwia właściwe zagospodarowanie i użytkowanie obszaru objętego planem ochrony. 5. Współpraca z innymi jednostkami w tym z dzielnicami m. st. Warszawy W roku 2011 Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska współuczestniczyli w opracowaniu procedury wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz opracowaniu wzoru przedmiotowych decyzji. Powyższe zadanie było realizacją rekomendacji przeprowadzonego przez Biuro Audytu Wewnętrznego audytu w obszarze wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie ochrony i korzystania ze środowiska. Stworzony w ramach tego zadania wzorzec decyzji powinien być stosowany przez Wydziały Ochrony Środowiska wszystkich Dzielnic celem ujednolicenia wydawanych decyzji administracyjnych w m. st. Warszawie. W maju roku 2012 uczestniczono w opracowaniu wzoru elektronicznej wersji wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, który ma być dostępny na platformie epuap

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo