4. Stan nawierzchni Trasy Łazienkowskiej, zwłaszcza mostu, jest niezadowalający.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Stan nawierzchni Trasy Łazienkowskiej, zwłaszcza mostu, jest niezadowalający."

Transkrypt

1 1. Przystanek tramwajowy w kierunku Pragi, przy Dworcu Centralnym, jest brudny od karmy rozsypywanej tam dla masowo zlatujących się gołębi. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na terenach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Stan czystości przystanków na terenie miasta jest monitorowany przez ZTM na bieżąco. Przystanki tworzące zespół Dworzec Centralny są sprzątane codziennie do godz. 7 rano, zgodnie z obowiązującą umową podpisaną z firmą sprzątającą. Z kolei teren w pasie rozdzielającym jezdnie podlega Zarządowi Oczyszczania Miasta (ZOM), nie jest to jednak obszar, z którego korzystają pasażerowie. Wspólne działanie jednostek ZOM i ZTM z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji. Zarząd Oczyszczania Miasta zwiększył w tym roku częstotliwość sprzątania terenów w okolicy Dworca Centralnego na codzienną. 2. Utrudnione zejście i podejście do i z warszawskich przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym. To strategiczny punkt przesiadkowy. 12 wejść/wyjść z przejść podziemnych jest bez windy. Niepełnosprawni i rodzice z dziećmi są zmuszeni do dźwigania wózków. 3. Wejścia z terenu dzielnicy Wola do przejść podziemnych prowadzących na Dworzec Centralny od strony ulic: Jana Pawła II i Chmielnej są wąskie i bez usprawnień dla wózków dziecięcych czy rowerów. Usuwanie barier utrudniających poruszanie się w przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym jest stałą troską władz miasta. Obecnie obowiązujące przepisy budowlane obligują inwestujących w nowe obiekty komunikacyjne do uwzględnienia potrzeb tych osób już na etapie projektowania. Dostosowanie starych obiektów wymaga na ogół ingerencji w ich konstrukcję i wykonania wielu robót dodatkowych, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel znacznych środków finansowych i z okresowymi utrudnieniami w ich eksploatacji. Najlepszą okazją do wykonania prac dostosowawczych jest ich połączenie z remontem kapitalnym obiektu. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), zarządzający przejściami podziemnymi w sąsiedztwie Dworca Centralnego, zlokalizowanymi w pasach drogowych Al. Jerozolimskich, ul. Emilii Plater, ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II, podjął w tym roku działania zmierzające do pozyskania partnera prywatnego, który w zamian za udostępnienie przestrzeni handlowej zmodernizuje i kompleksowo dostosuje omawiane przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informujemy również, że w ostatnich latach część schodów w omawianym rejonie została wyposażona w platformy przyścienne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zamontowano także prowadnice, które ułatwiają przeprowadzenie roweru. 4. Stan nawierzchni Trasy Łazienkowskiej, zwłaszcza mostu, jest niezadowalający. Nawierzchnia jezdni na moście Łazienkowskim została wymieniona: w 2013 r. jezdnia południowa w kierunku Saskiej Kępy, w 2014 r. jezdnia północna w kierunku centrum. Po stronie centrum jezdnia Trasy Łazienkowskiej jest w dobrym stanie, po praskiej stronie również nie ma żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu kołowym. 5. Wstydem jest brak wind lub chociaż zjazdów przystosowanych dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich na Dworcu Centralnym. Idąc od strony ulicy Emilii Plater, nie mamy szans dostania się do kas biletowych PKP bez pokonywania schodów. W przejściu podziemnym również są schody, bez możliwości wjazdu czy zjazdu dla wózków. To wstyd! Pozdrawiam, Magdalena Nowakowska W ramach planowanej w najbliższych latach umowy na zagospodarowanie przejść podziemnych w rejonie dworca Warszawa Centralna zostaną wykonane w pełni automatyczne windy osobowe. We współpracy z zarządcą dworca Warszawa Centralna (PKP) przeprowadzono audyt dostępności terenu dworca dla osób niepełnosprawnych. Po zawarciu umowy na modernizację przejść podziemnych w rejonie dworca podjęte zostaną dalsze działania zmierzające do wdrożenia nowej organizacji ruchu pieszego, uwzględniającej montaż urządzeń dźwigowych odpowiadających potrzebom osób z dysfunkcją ruchu. 6. Zgłaszam ulicę Andersa 21 b. Tak dokładny adres jest bardzo ważny, gdyż właśnie ten krótki odcinek jezdni jest usytuowany w samym centrum Warszawy, a pozostał jako jedyny nie wyremontowany. Kostka brukowa nie była tutaj naprawiana od 40 lat, a jej wygląd jest tragiczny. Chociaż wielu turystów przechodzi tędy do Muzeum Historii Żydów Polskich, to nikomu nie przyszło do głowy naprawić ten niewielki odcinek jezdni, tak aby stanowił harmonijną część istniejącego otoczenia. Czasami tylko wycieczki zagraniczne fotografują się w tym miejscu, żeby sobie zadrwić i pokazać stan warszawskich dróg w obecnym czasie. Już wielokrotnie chciałem zainteresować tym wstydliwym kawałkiem jezdni zarząd dróg, ale bez skutecznie w odpowiedzi usłyszałem: Nie ma pieniędzy na tę drogę. Chodzi tu o nawierzchnię zatoczki, pełniącej rolę małego parkingu, a nie o nawierzchnię ulicy. Nawierzchnia

2 jezdni zatoczki ma konstrukcję z kostki kamiennej. Jest na bieżąco monitorowana i obecnie nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kołowego. 7. Autokary nie powinny parkować przed Muzeum Narodowym. Obok, pod mostem Poniatowskiego jest mnóstwo niezagospodarowanej przestrzeni. Tam należałoby urządzić parking. 100 metrów można się przejść. Kiedy pod wiaduktem zostanie coś zrobione? Parking pod Muzeum Narodowym i Muzeum Wojska Polskiego, przeznaczony wyłącznie dla autokarów turystycznych, stanowi najdogodniejsze miejsce do obsługi wycieczek przyjeżdżających do obydwu muzeów. Jego lokalizacja na trzecim skrajnym pasie jezdni wynika z zatwierdzonej organizacji ruchu. Parking nie stanowi utrudnienia dla pojazdów poruszających się w kierunku mostu Poniatowskiego i Pragi-Południe. Do ruchu na moście przeznaczone są dwa pasy, co oznacza, że ruch na odcinku poprzedzającym most musi zostać przeniesiony z trzech pasów na dwa. Jednocześnie skrajny pas, ze względu na lokalizację skrzyżowania, to jest ronda de Gaulle a, służy do włączenia relacji skrętnej od strony pl. Trzech Krzyży. Redukcja pasa zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg następuje po stronie relacji skrętnej, umożliwiając włączenie do kierunku głównego, w tym przypadku dwóch pasów na wprost na dalszym ciągu Alei Jerozolimskich. Długość pasa przeznaczonego na włączenie, pomiędzy rondem a początkiem pasa do parkowania, to około 190 m, co jest wystarczające do wykonania manewru zmiany pasa. Autokary podjeżdżające pod Muzea nie stanowią zagrożenia w ruchu, ani nie ograniczają płynności ruchu pojazdów. Na wskazanym terenie pod mostem Poniatowskiego funkcjonuje obecnie parking prowadzony przez Zarząd Terenów Publicznych (ZTP), nie jest on jednak dostosowany do obsługi autokarów, a jedynie samochodów osobowych i dostawczych. Ewentualne dostosowanie wymagałoby korekty dojazdu do parkingu, utwardzenia nawierzchni, rozwiązania kwestii odwodnienia czy obsługi ruchu pieszego. W kontekście wymienionych wyżej zagadnień, w chwili obecnej Miasto ma zabezpieczone środki na poprawę ruchu pieszego w obszarze wiaduktu i mostu poprzez budowę wind. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, planowany termin realizacji zadania, to jest wykonania projektu i budowy, to lata Przystanek tramwajowy Dworzec Centralny (Al. Jerozolimskie w kier. centrum). Od lat tory są tutaj zasypywane niedopałkami papierosów wyrzucanych przez wsiadających do tramwajów pasażerów. Zarząd Transportu Miejskiego na bieżąco monitoruje stan czystości wszystkich przystanków na terenie miasta. Przystanki w zespole Dworzec Centralny są sprzątane codziennie, do godz. 7, zgodnie z obowiązującą umową podpisaną z firmą sprzątającą. Niestety, jednym z problemów są palacze, którzy zaśmiecają teren przystanków i torów. Przy okazji zaznaczamy, że palenie papierosów w obrębie przystanków nie jest dozwolone. 9. Okolice Dworca Centralnego brak naziemnych przejść dla pieszych, co utrudnia poruszanie się niepełnosprawnym i matkom z wózkami z dziećmi. Fatalny jest tu także stan chodników. Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w okolicy Dworca Centralnego byłoby związane z koniecznością znacznej przebudowy tego rejonu i przeznaczeniem na ten cel dużych nakładów finansowych. Pragniemy jednak zauważyć, że w rejonie centrum handlowego Złote Tarasy wyznaczono naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. Emilii Plater. Obecnie Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do przekazania w użytkowanie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego przejścia podziemnego u zbiegu al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i Al. Jerozolimskich. Jednym z kluczowych warunków w postępowaniu będzie przebudowa wyjść w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózkach. 10. Za wstyd Warszawy uważam fakt, że doktoranci to jedyna grupa, której w ZTM przysługują zniżki na bilety długookresowe, ale która nie może korzystać ze zniżki na bilety jednorazowe. Miasto, dążąc do utrzymania usług transportowych na wysokim poziomie, przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach finansowych budżetu, podjęło różne działania, począwszy od racjonalizacji kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, po zmiany w uprawnieniach do ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Polityka taryfowa Miasta, które w całości finansuje rozwój warszawskiej komunikacji miejskiej, w sposób szczególny sprzyja osobom zamieszkującym na terenie Warszawy i stale korzystającym z tej komunikacji, innymi słowy: korzystającym z biletów długookresowych. 11. Chciałbym zgłosić wstydliwy i utrzymujący się od lat problem świateł na skrzyżowaniu ulic Hożej i Kruczej. Aby przejść przez ulicę Kruczą w stronę pl. Trzech Krzyży, trzeba czekać około 4 minut, ale gdy już światło się zmieni, to trwa to zaledwie 5 sekund. Nawet szybko idący młodzi ludzie nie mogą zdążyć przejść,

3 nie mówiąc już o osobach starszych, które muszą liczyć na uprzejmość kierowców. Ci jednak często nie chcą czekać i wymijają ludzi na pasach oraz używają nagminnie klaksonów. Następną, BARDZO dziwną sytuacją jest BRAK świateł na środkowym przejściu na pl. Trzech Krzyży. Jest to duże przejście, ruch jest spory. Często trzeba wymuszać na kierowcach możliwość wejścia na pasy, a gdy już się to zrobi, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wiele osób zostało potrąconych na tym przejściu, a świateł jak nie było tak nie ma. Na skrzyżowaniu: Krucza Hoża od wielu miesięcy realizowany jest projekt sygnalizacji świetlnej zatwierdzony w lipcu 2013 r nie ma więc możliwości sprawdzenia od lat utrzymującego się problemu. Z zatwierdzonego projektu wynika natomiast, że najdłuższy czas oczekiwania na sygnał zezwalający na przejściu dla pieszych przez ul. Wilczą (w sytuacji najbardziej niekorzystnej, a więc zbyt późnego wciśnięcia przez pieszego przycisku jeszcze w poprzednim cyklu) wynosi 87 s, a jego długość zapewnia pokonanie całego przejścia. Działanie takie potwierdziła też przeprowadzona na skrzyżowaniu kontrola. Powyższa zasada sterowania jest prawidłowa i nie potwierdza przekazanych spostrzeżeń. 12. Zmiana sposobu parkowania aut na ul. Zielnej w związku z remontem ulicy Próżnej. Chaosem i bezprawiem skutkuje ustawienie absurdalnego znaku nakazującego parkowanie równoległe do chodnika, zamiast parkowania na skos (jak zawsze od lat). Nie ma możliwości zaparkowania zgodnie ze znakiem, ponieważ ani nie ma tam na to miejsca z powodu zaparkowanych i nikomu nie przeszkadzających samochodów, ani nie ma to żadnej logiki. Efekt? Regularne akcje mandatowe straży miejskiej. Zmiana sposobu parkowania na ul. Zielnej ze skośnego na równoległy była niezbędna w celu zapewnienia dwukierunkowego ruchu na tej ulicy, koniecznego z uwagi na prowadzone prace na ul. Próżnej i przy budowie II linii metra. W najbliższym czasie planowane jest przywrócenie wyznaczonych miejsc postojowych skośnych. 13. Zgłaszam jako wstydliwą zachodnią część ulicy Zapustnej (od strony Ursusa), między ulicami Ryżową i Batalionu Włochy. Śmieci, psie kupy, chaszcze. A może to być wspaniała aleja spacerowa. Przedmiotowy teren jest własnością prywatną i Miasto Stołeczne Warszawa nie ma wpływu na jego stan. Urząd Dzielnicy wielokrotnie wzywał właścicieli działek do uprzątnięcia tego rejonu. W ostatnim czasie, Dzielnica wykonała też, w trybie interwencji, prace uprzątnięcia terenu. Niestety, takie działanie może mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych. 14. Znajduję się 4,4 km piechotą od PKIN... To ulica Bartycka, pozbawiona kanalizacji burzowej. Tu po każdych opadach deszczu auta toną w wodzie do połowy kół, a piesi nie mogą przejść zalanym chodnikiem do przystanków autobusowych. Proponuję zmianę nazwy ulicy na Bałtycką. Nazwa będzie bardziej odpowiadała rzeczywistości. Pozdrawiam siekierkowiczów. W ramach planowanej modernizacji ulicy, przewidywana jest także budowa odwodnienia. Ul. Bartycka jest uwzględniona w planach remontowych Zarządu Dróg Miejskich. 15. Dumą naszą warszawską jest metro. Wstydem jest to, że nikt nie pomyślał, by przy Polach Mokotowskich, przy wyjściach od strony ul. Batorego, zrobić jakieś schody ruchome lub windy! Przecież jest tu tyle starszych osób, więc ktoś powinien o tym pomyśleć. A strach jest chodzić po tych schodach w zimę, bo nie dość, że nie odśnieżane, to jeszcze nie sypane. Poza tym wielkim wstydem jest, według mnie, zagospodarowanie zieleni na rondzie Radosława. Na samym rondzie są krzewy okalające jego kształt, ale ich wygląd można porównać ze szczęką z bardzo dużą ilością ubytków. Wygląda to ohydnie. Albo zróbcie z tego coś, na co da się z przyjemnością patrzeć, albo zlikwidujcie te dramatycznie wyglądające krzaki. Warszawianka 16. Skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Rakowiecką. Przystanki metra przy Polach Mokotowskich. Konia z rzędem temu, kto przesiądzie się na wózku inwalidzkim z któregokolwiek przystanku na przystanek tramwajowy (w obu kierunkach) lub z powrotem. Windy na tym skrzyżowaniu są trzy: pierwsza spod SGH na pierwszy poziom metra, druga z pierwszego poziomu metra na perony, trzecia z pierwszego poziomu metra na poziom SGH. Żeby dostać się do windy, trzeba nakładać przynajmniej 100 m, aby ominąć idiotyczne krawężniki otaczające windy z obu stron (na poziomie ulicy). Urząd m.st. Warszawy zdaje sobie sprawę z niedostatków I linii metra pod względem dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Miasto opracowało studium wykonalności dla przystosowania I linii metra

4 do obsługi tychże osób, które przewiduje szereg działań, wśród nich także realizację dodatkowych wind i zadaszeń nad wejściami do stacji oraz usuwanie przeszkód i barier architektonicznych. Powyższy program realizowany jest sukcesywnie, w ramach posiadanych środków finansowych. Obecnie realizowane są m.in. windy na stacji Imielin i Służew. 17. Ulica Iwicka na dolnym Mokotowie, na odcinku Gagarina - Podchorążych. Dziury w jezdni, brak odpływu wody burzowej, chodniki w skandalicznym stanie (ulica znajduje się na jednym z pierwszych miejsc na liście nieprzyjaznych dla niepełnosprawnych). Brudno w całej okolicy, tak jakby nikt nigdy nie sprzątał. To najbardziej zaniedbana ulica na Mokotowie. Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów w pierwszych dniach września 2014 r., po wizji w terenie, zlecił naprawę uszkodzonego chodnika u zbiegu ulicy Iwickiej i Podchorążych. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uszkodzonych jezdni i chodników dróg gminnych, roboty wykonywane są w kolejności i pilności otrzymanych wcześniej zgłoszeń. 18. Jako ogromny wstyd na Mokotowie zgłaszam ulicę Iwicką i dojazdowe uliczki oraz chodniki. To jest okropność nazywana przez mieszkańców "paskudnym gettem na pięknym Mokotowie". Brud i brzydota to jeszcze pół biedy, natomiast ktoś chyba nienormalny zamknął Iwicką i jest tylko wjazd od Podchorążych. Tego, który zamknął ulicę, mieszkańcy nazywają mordercą z Rakowieckiej (Urząd Dzielnicy). Był już przypadek śmierci mieszkańca na zawał, a karetka nie mogła wyjechać. Jest to opisane na forum mieszkańców. Oto link: Na tym samym forum mieszkańcy opisują okolice Iwickiej w temacie: Getto na Mokotowie. Pozdrawiam pomysłodawców akcji dumy i wstydów. Oby coś pomogło. Tomaszewski 19. W pięknej dzielnicy Mokotów mamy paskudne getto na Sielcach obszar między ulicami: Sielecka Podchorążych Czerska - Gagarina. Ulica Iwicka i przylegające: Badowska, Bandoska są od ponad 50 lat bez remontu. Wszędzie dziury, po deszczach ogromne kałuże i brud. Chodniki w katastrofalnym stanie, zagrażają bezpieczeństwu osób starszych i są przeszkodą dla niepełnosprawnych. Brak rewitalizacji zieleni, wszędzie widać wszechobecny brud, bo dozorców już nie ma, a firmy sprzątające podobno są, ale nikt ich nie rozlicza i nie widać efektów sprzątania. Często liście leżą miesiącami i nikt ich nie sprząta. Wspólnoty Mieszkańców już odnowiły kilkadziesiąt budynków i czekają, aż władze dzielnicy Mokotów choć trochę zadbają o ten obszar. 20. Wstydem Mokotowa jest stan niektórych chodników, np. przy ul. Iwickiej. Przejście tym chodnikiem naprawdę może się skończyć poważną kontuzją. Liczne nierówności, braki kostki chodnikowej, obluzowane płytki, na których można skręcić nogę, pod którymi zbiera się woda wlewająca się do butów, gdy się na nie nadepnie. W najbliższym czasie przewidywany jest remont chodników i nawierzchni jezdni ulicy Iwickiej (na odcinku Chełmska - Gagarina). Na ulicach gminnych Dzielnicy Mokotów jezdnie i chodniki naprawiane są punktowo, w miarę posiadanych środków finansowych. W ostatnim okresie całkowicie wyremontowane zostały jezdnie i chodniki m.in. przy ulicach: Bobrowieckiej, Piwarskiego, Huculskiej, Ludowej, Lubkowskiej i Piaseczyńskiej (profilowanie gruntowej nawierzchni tej ulicy). Pozostałe ulice w rejonie Sielc będą również systematycznie naprawiane punktowo. 21. Chciałbym zgłosić ulicę Antoniewską. Trylinka (warstwa wierzchnia) wygląda, jak by była położona przez szewca albo krawca nic nie ujmując tym grupom zawodowym. Ulica Antoniewska kwalifikuje się do generalnego remontu, włącznie z remontem podbudowy jezdni. Zostaną podjęte działania w celu uwzględnienia takiej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. 22. Od 8 lat Miasto nie może sobie poradzić ze 100-metrową nieutwardzoną przerwą w ulicy Pory na Stegnach, przy Torze Łyżwiarskim. Na nieutwardzony 100-metrowy odcinek ulicy Pory Urząd m.st. Warszawy uzyskał decyzję ze ZRID-u, w oparciu o którą będą mogły być zrealizowane roboty budowlane na tym odcinku ulicy. Na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Dzielnicy Mokotów i deweloperami brakujący odcinek ulicy Pory będzie realizowany przez deweloperów Skanska i Ronson, którzy zobowiązali się do jego wykonania zgodnie z umową podpisaną na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Obecnie trwają prace przygotowawcze przed

5 rozpoczęciem ww. inwestycji. 23. Schody na ulicy Boryszewskiej, prowadzące do ul. Puławskiej, przynoszą nie tylko wstyd władzom Mokotowa, ale grożą śmiercią lub kalectwem. Zły stan techniczny schodów jest znany Urzędowi Dzielnicy. W ciągu ostatnich kilku lat schody były kilkakrotnie naprawiane, ale problem polega na wadliwej konstrukcji schodów, co powoduje ich stałe osuwanie się po skarpie. Dlatego zostały wyłączone z ruchu. Wydział Infrastruktury opracował w roku 2013 koncepcję budowy nowych schodów, a obecnie podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków inwestycyjnych na lata Pośród zadań priorytetowych, które chcielibyśmy zrealizować w roku 2015, jest m.in. właśnie budowa schodów na ul. Boryszewskiej. 24. Niedokończona inwestycja ul. Wołoskiej zwężenie na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Woronicza. Poszerzanie wskazanego odcinka ul. Wołoskiej jest obecnie w fazie realizacji. Inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. 25. Stan nawierzchni ulicy D. Merliniego, którą tysiące ludzi pokonuje slalomem, przyjeżdżając na basen Warszawianka! W pierwszej połowie 2014 r. ulica Merliniego została na całej jej długości punktowo naprawiona. 26. Zgłaszam do Mapy wstydu odcinek drogi wzdłuż ul. Bukowińskiej od ul. Czerniowieckiej do ul. Domaniewskiej. Tragedia. Obecnie trwa procedura podpisania umowy na wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Bukowińskiej (na odc. od ul. Domaniewskiej do ul. Idzikowskiego) wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem. Zarząd Dzielnicy wystąpił do Biura Rozwoju Miasta z wnioskiem, aby przebudowa tej ulicy została wprowadzona do planu zadań inwestycyjnych na lata Kładki nad przystankami tramwajowymi przy ul. Rzymowskiego, naprzeciwko Galerii Mokotów. Windy przy nich NIGDY nie są czynne! Cóż za ulga dla ludzi na wózkach i rodziców z wózkami. Obecnie, po zmianie konserwatora przez Zarząd Dróg Miejskich oraz zainstalowaniu monitoringu w urządzeniach dźwigowych, awarie wind przy ul. Rzymowskiego zostały wyeliminowane. Obraz z kamer jest przekazywany bezpośrednio do firmy, której pracownicy w przypadku ewentualnej dewastacji, usterki lub awarii natychmiastowo interweniują. Docelowo kamery pojawią się we wszystkich urządzeniach dźwigowych znajdujących się w naszym zarządzie, w sumie to 105 obiektów. 28. Ul. Wolicka w Warszawie fatalny stan ulicy objętej ochroną konserwatora zabytków. Pomiędzy Urzędem Dzielnicy Mokotów a firmą Marvipol w 2009 r. została zawarta umowa, w której przewidziany był dojazd sprzętu transportowego drogą wewnętrzną i ulicą Wolicką do budowy osiedla przy ulicy Bernardyńskiej. Urząd Dzielnicy Mokotów przekazał dokumentację techniczną odtworzenia nawierzchni ulicy Wolickiej (opracowaną przez firmę Marvipol) do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o opinię w tej sprawie. Jednocześnie trwa postępowanie administracyjne w stosunku do firmy Marvipol, zmierzające do przywrócenia nawierzchni jezdni tej ulicy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 29. Stan ulicy Bartyckiej. Po deszczach robią się gigantyczne kałuże. To wszystko u stóp Kopca Powstania Warszawskiego. Zresztą, sam park przy Kopcu to syf, krzaki, dzikie zarośla i pijący na umór żule. Z uwagi na fakt, że system odwodnienia na ul. Bartyckiej nie jest wystarczający, ulica wymaga przebudowy. Ul. Bartycka jest uwzględniona w planach remontowych Zarządu Dróg Miejskich. 30. Umieszczenie stacji Veturilo pod urzędem miasta Praga-Południe zamiast przy rondzie Wiatraczna lub przy akademiku. Ważne, by urzędnik mógł dojechać z i do pracy. Urząd Dzielnicy jest miejscem do którego codziennie (w dni powszednie) przyjeżdża ok 1000 interesantów. Stacja Veturilo urzędzie nie służy urzędnikom, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy załatwiają tam swoje sprawy. W innych dzielnicach również funkcjonują takie rozwiązania i są bardzo chwalone przez użytkowników. Lokalizacja ta nie została wybrana zamiast Ronda Wiatraczna przy Rondzie Wiatraczna

6 również funkcjonuje stacja Veturilo. 31. Uważam za wielki wstyd brak wind i zjazdów dla wózków na rondzie Waszyngtona!!! Obok nasza duma Stadion Narodowy... A rodzice z małymi dziećmi w wózkach oraz niepełnosprawni na wózkach chcący dojechać tramwajem do ronda np. z Grochowa lub z centrum muszą wysiadać przystanek wcześniej/później to jest przy Parku Skaryszewskim przy ul. Saskiej i iść na piechotę!!! Karygodne! Czy u nas w kraju naprawdę nie można bardziej myśleć o ludziach na wózkach i rodzicach z małymi dziećmi??? Podobnie jak w przypadku przejść podziemnych w rejonie Dworca Centralnego, przebudowa przejścia podziemnego przy rondzie Waszyngtona wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Przeprowadzony w latach remont był ograniczony do wymiany stopni schodowych, których zły stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pieszych, oraz do ogólnego odświeżenia przejścia przed EURO Został zrealizowany ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektu. Wyposażenie przejścia w windy wymagałoby przebudowy konstrukcji obiektu oraz zmiany układu torów tramwajowych. 32. Ulica Angorska na odcinku Międzynarodowa - Niekłańska: chodniki w tragicznym stanie dziury, połamane płyty chodnikowe, wystające krawężniki, latarnie usytuowane na środku wąskiego chodnika, a nie przy krawędzi, co uniemożliwia przejście z jakimkolwiek wózkiem jedną stroną ulicy. Poza tym ciemno stare oświetlenie rtęciowe, więc wieczorem łatwo złamać nogę na nierównościach. Nawierzchnia jezdni zniszczona, podczas deszczu powstają wielkie kałuże. Stan nawierzchni i chodników ulicy Angorskiej jest monitorowany przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Naprawy dokonywane są na bieżąco. 33. Skrzyżowanie ul. Szaserów i Chłopickiego: fatalna organizacja ruchu w kierunku Gocławia. Wystarczy zamienić funkcjonalnie pas lewy i prawy lub umożliwić przejazd na wprost z obydwu pasów ruchu. Obecnie pas prawy zezwala jedynie na skręt w prawo, natomiast pas lewy umożliwia przejazd na wprost oraz lewoskręt. Przez takie rozwiązanie ograniczona jest przepustowość skrzyżowania i dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji, np. gdy kierowcy irytują się z powodu takiej organizacji ruchu. Realizowany na skrzyżowaniu ul. Szaserów i Chłopickiego projekt organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną został zatwierdzony w 2008 roku. Z dostępnych dla tego skrzyżowania pomiarów ruchu, wykonanych jeszcze przed zatwierdzeniem projektu, wynika, że przeznaczenie pasów ruchu na zachodnim wlocie skrzyżowania jest adekwatne do występującego wówczas rozkładu ruchu. 34. Praga-Południe. Stan nawierzchni ul. Mińskiej. Na ul. Mińskiej są przeprowadzane remonty cząstkowe, stan ulicy jest monitorowany na bieżąco i nie stwarza zagrożenia dla ruchu pojazdów. 35. Chodniki na ulicy Wiatracznej dziura na dziurze i dziura w dziurze! 36. Stan nawierzchni ul. Wiatracznej i brak zatok autobusowych. Pozdrawiam, Marcin Stan nawierzchni nie zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników, jest monitorowany na bieżąco, dokonywane są niezbędne naprawy. W najbliższych latach planowana jest kompleksowa przebudowa ulicy Wiatracznej, w ramach budowy tzw. obwodnicy Śródmiejskiej, w ramach której nastąpi połączenie Ronda Wiatraczna z Rondem Żaba Witam, stan nawierzchni ulic: Wiatraczna, Dwernickiego, Podskarbińska, Żołnierska, Trakt Lubelski. Ulice Podskarbińska, Dwernickiego bez zagrożeń komunikacyjnych w chwili obecnej gwarantują bezpieczeństwo. Podlegają bieżącemu patrolowaniu i remontom cząstkowym, co oznacza, że z chwilą stwierdzenia uszkodzeń nawierzchni podlegają natychmiastowej naprawie. Trakt Lubelski i ul. Żołnierska trwają prace inwestycyjne prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W Wawrze remontowane są ulice, pod którymi został wybudowany kolektor ściekowy W. Zarząd Dróg Miejskich przygotował nową organizację ruchu pod odtworzenie jezdni po budowie. Na skrzyżowaniach ul. Trakt Lubelski z ulicami Zwoleńską i Bronowską wybudowaliśmy ronda. Skrzyżowanie Zwoleńskiej i Traktu Lubelskiego przekształciliśmy z litery "T" na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tak samo postąpiliśmy ze skrzyżowaniem Traktu z Bronowską. Oba ronda są przejazdowe z uwagi na brak miejsca na klasyczną wyspę. Rondo pozwala upłynnić potok jadących ulicami Zwoleńską i Bronowską, które były

7 podporządkowane w stosunku do Traktu Lubelskiego, a kierowcy musieli długo czekać na możliwość skrętu w lewo albo w prawo. Piesi zyskali nowe chodniki, które biegną wzdłuż Zwoleńskiej i Traktu Lubelskiego. Nowe chodniki, rondo i liczne azyle mają zadanie uspokoić ruch, dając mieszkańcom szansę bezpiecznej zmiany strony ulicy, dojścia do przystanków i na powrót do domu autem. Dalsze uspokajanie ruchu uzależnione jest od postępu prac MPWiK. 38. Witam, chciałabym zgłosić jako WSTYD Warszawy jakość nawierzchni tzw. Małej Grochowskiej. Tzw. Mała Grochowska podlega remontom cząstkowym, bieżącemu patrolowaniu. Roboty utrzymaniowe realizowane są w trybie ciągłym lat mieszkam na Pradze-Południe. Chcę zgłosić problem dotyczący infrastruktury plac przy ul. ŁU- KOWSKIEJ 31. Teren należy do gminy Praga-Południe. Okoliczni mieszkańcy parkują tu auta, a w związku z ruchem jednokierunkowym na jednym z odcinków ul. Łukowskiej samochody osobowe i ciężarowe przejeżdżają przez ww. plac. Teren jest nierówny, doły. Przy deszczu błoto, a przy śniegu breja rozjeżdżane są po okolicy. Gdy jest sucho i wietrznie, wznoszą się tumany pożwirowego piasku. Zmusza to służby sprzątające do bardzo częstych odwiedzin na ulicy Łukowskiej, Mlądzkiej, Zamienieckiej (firma BYŚ). Gospodarz zmywa wodą dojścia do klatek. Klatki schodowe wymagają częstego sprzątania. To jest marnotrawstwo koszty BYSIA, mieszkańcy płacą za wodę zużytą przez dozorcę! Co parę lat Gmina wysypuje żwir w celu wyrównania terenu. Po 2, 3 miesiącach sytuacja wraca do stanu pierwotnego. Od 3 lat atakuję gminę, to jest Wydział Infrastruktury, o porządny remont ich terenu (utwardzenie i wyłożenie kostką, płytami, pokrycie asfaltem są różne rozsądne możliwości). Niedawno dostałam informację z Wydz. Infr., że w lipcu zajmą się na - szym polem księżycowym, ale... to ma być znowu ten sam materiał, czyli żwir. To nie ma sensu, szkoda pieniędzy. Dotychczasowe działania władz gminy przynoszą ten sam efekt. Za koszty poniesione przez te wszystkie lata można było już dawno zrobić elegancki plac. Tłumaczenie Gminy to brak środków finansowych. Dlatego ośmielam się zwrócić o pomoc oraz o szybką interwencję w naszej Gminie o niekaranie mieszkańców zmorą żwirowego placu. W bardzo bliskim sąsiedztwie mamy odrestaurowany park Znicza, okolica też się zmienia (widać XXI wiek), a przy ŁUKOWSKIEJ 31 czas się zatrzymał 30 lat temu, kiedy pasły się tu krowy... WSTYD!!! W imieniu mieszkańców proszę o skuteczne działanie i pomoc. Chcemy czuć się Europejczykami XXI wieku. Chodzi tu o niewielki teren wykorzystywany przez mieszkańców 2 budynków spółdzielni Grenadierów jako parking dla ok. 20 samochodów. Mimo, że nie jest to oficjalny parking, teren jest utrzymywany przez Dzielnicę w stanie pozwalającym na bezpieczne wykorzystywanie go do tego celu. 40. Niemożność przeprowadzenia połączeń poprzecznych, co powoduje skupienie się ruchu na jednej ulicy stale się korkującej (Zamienieckiej): Rodziewiczówny łąka i bezdroża (Gocław - Grochów Mały to droga niedostępna, oczekująca na trasę Olszynki Grochowskiej kiedyś). Tylko odcinek Ostrobramska - Dęblińska jest dostępny. Nawet tam zbudowano ścieżkę rowerową donikąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na drodze o klasie GP (główna) jaką ma ul. Ostrobramska, w obszarze zabudowanym skrzyżowania mogą występować nie częściej niż co 1000 metrów. Nie jest zatem możliwe gęstsze rozmieszczenie osi łączących ul. Ostrobramską z ul. Grochowską. Przejazd w osi południe-północ możliwy jest z wykorzystaniem skrzyżowania ul. Ostrobramskiej z ul. Grenadierów (a następnie Białowieską, Zagójską, Majdańską), ul. Zamieniecką, oraz ciągiem ulic Rodziewiczówny, Dęblińska. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rodziewiczówny stanowi istotny element układu komunikacji rowerowej łączy Osiedle Ostrobramska z ciągiem dróg rowerowych wzdłuż ul. Ostrobramskiej. W roku 2015 planowana jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej od Rodziewiczówny do Zamienieckiej ścieżka przy ul. Rodziewiczówny zyska wiec na znaczeniu. 41. Grochowska bariera kolejowa o długości ponad 6 km. Brak przejazdu przez tereny kolejowej stacji technicznej i linii na takiej długości. Minimum, a więc obwodnica (wiadukty) i ul. Tysiąclecia są tworzone od lat tak, że nic z tego nie wychodzi. Wynika to z niesystemowego projektowania Warszawy. W najbliższych latach, zgodnie z obowiązującą obecnie Wieloletnią Prognozą Finansową, planowane są dwa nowe połączenia przekraczające linię kolejową na odcinku od ul. Naczelnikowskiej do ul. Marsa, to jest: Trasa Świętokrzyska, na przedłużeniu ul. Kijowskiej przy Dworcu Wschodnim, której realizacja zaplanowana jest do roku Łącznie na zadanie pn. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: budowa odcinka ul. Tysiąclecia ul. Zabraniecka zarezerwowano środki na lata w wysokości ,00 zł.

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Z I E L O N E M A Z O W S Z E

Z I E L O N E M A Z O W S Z E Z I E L O N E M A Z O W S Z E 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, tel./fax.: (22) 6217777, www.fz.eco.pl SPRAWOZDANiE SPOŁECZNEGO RZECZNIKA NIEZMOTORYZOWANYCH Z DZIAŁAŃ W OKRESIE 1.06.2004 31.05.2005

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Forum LINK to działa! FORUM LINK NASZ SUKCES DOBRE PRAKTYKI KOLEJ ROWERY. Temat Numeru:

W NUMERZE. Forum LINK to działa! FORUM LINK NASZ SUKCES DOBRE PRAKTYKI KOLEJ ROWERY. Temat Numeru: Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 17 ZIMA 2009 KWARTALNIK W NUMERZE Temat Numeru: Forum LINK to działa! FORUM LINK Szwajcarskie standardy dla węzłów przesiadkowych...1 Wstępne zalecenia Forum

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone?

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone? Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK W N U M E R Z E Temat Numeru: Mistrzostwa Euro 2012 Czym na stadiony Euro 2012? - str. 1 Euro wykolejone? - str. 1 Sprawny transport

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DROGI DLA ROWERÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA

KONCEPCJA DROGI DLA ROWERÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego 00-848 Warszawa Tel: 22 459-41-00 lub 22 826-82-11 Fax: 22 459-42-43 Wykonawca : ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa biuro: ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W NUMERZE Temat Numeru: TONĄCY DOTACJI SIĘ CHWYTA Raport CZT o PKP Przewozy Regionalne - str. 1 KOLEJ:

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

metro miasto Podziemna kolej wkracza na Pragę Unijne miliardy Ostatni taki Zemun miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego

metro miasto Podziemna kolej wkracza na Pragę Unijne miliardy Ostatni taki Zemun miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego numer 10 (45) - październik 2011 miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego Podziemna kolej wkracza na Pragę Unijne miliardy metro tworzy miasto Ostatni taki Zemun spis treści 2 aktualności Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją PIĄTEK 26 PAŹDZIERNIKA 2012 (nr 190) WWW.WPR24.PL PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA

Bardziej szczegółowo

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00 nr 1 (118) I/II/III 2015 WWW. NCH. PL 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Zakończyliśmy etap przyjmowania projektów do budżetu partycypacyjnego Białołęki na 2016 rok. Nasi mieszkańcy 86

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE

STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE 00-695 Warszawa, ul.nowogrodzka 46/6 tel/fax (22) 621 77 77 Internet: www.zm.org.pl e-mail: biuro@zm.org.pl KRS: 0000125160 NIP: 113-22-25-096 Numer konta: 13 1320 1104

Bardziej szczegółowo

Tramwaj dojedzie do Janek? Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu

Tramwaj dojedzie do Janek? Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu 4 WRZEŚNIA 2015 (NR 323) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Tramwaj dojedzie do Janek? Linia tramwajowa miałaby wyruszać z pętli na warszawskim Okęciu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy od kilku lat

Mieszkańcy od kilku lat PIĄTEK 27 LIPCA 2012 (nr 177) WWW.WPR24.PL PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Po remoncie Brzozowej problemy nie zniknęły

Po remoncie Brzozowej problemy nie zniknęły Autoryzowany dealer VW 15 LISTOPADA 2013 (NR 238) Warszawa, Al. Katowicka 83 WWW.WPR24.PL Nakład kontrolowany: 40 000 egz. tel. 22 729 87 77 www.idczak.pl ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI, WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo