4. Stan nawierzchni Trasy Łazienkowskiej, zwłaszcza mostu, jest niezadowalający.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Stan nawierzchni Trasy Łazienkowskiej, zwłaszcza mostu, jest niezadowalający."

Transkrypt

1 1. Przystanek tramwajowy w kierunku Pragi, przy Dworcu Centralnym, jest brudny od karmy rozsypywanej tam dla masowo zlatujących się gołębi. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na terenach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Stan czystości przystanków na terenie miasta jest monitorowany przez ZTM na bieżąco. Przystanki tworzące zespół Dworzec Centralny są sprzątane codziennie do godz. 7 rano, zgodnie z obowiązującą umową podpisaną z firmą sprzątającą. Z kolei teren w pasie rozdzielającym jezdnie podlega Zarządowi Oczyszczania Miasta (ZOM), nie jest to jednak obszar, z którego korzystają pasażerowie. Wspólne działanie jednostek ZOM i ZTM z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji. Zarząd Oczyszczania Miasta zwiększył w tym roku częstotliwość sprzątania terenów w okolicy Dworca Centralnego na codzienną. 2. Utrudnione zejście i podejście do i z warszawskich przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym. To strategiczny punkt przesiadkowy. 12 wejść/wyjść z przejść podziemnych jest bez windy. Niepełnosprawni i rodzice z dziećmi są zmuszeni do dźwigania wózków. 3. Wejścia z terenu dzielnicy Wola do przejść podziemnych prowadzących na Dworzec Centralny od strony ulic: Jana Pawła II i Chmielnej są wąskie i bez usprawnień dla wózków dziecięcych czy rowerów. Usuwanie barier utrudniających poruszanie się w przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym jest stałą troską władz miasta. Obecnie obowiązujące przepisy budowlane obligują inwestujących w nowe obiekty komunikacyjne do uwzględnienia potrzeb tych osób już na etapie projektowania. Dostosowanie starych obiektów wymaga na ogół ingerencji w ich konstrukcję i wykonania wielu robót dodatkowych, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel znacznych środków finansowych i z okresowymi utrudnieniami w ich eksploatacji. Najlepszą okazją do wykonania prac dostosowawczych jest ich połączenie z remontem kapitalnym obiektu. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), zarządzający przejściami podziemnymi w sąsiedztwie Dworca Centralnego, zlokalizowanymi w pasach drogowych Al. Jerozolimskich, ul. Emilii Plater, ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II, podjął w tym roku działania zmierzające do pozyskania partnera prywatnego, który w zamian za udostępnienie przestrzeni handlowej zmodernizuje i kompleksowo dostosuje omawiane przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informujemy również, że w ostatnich latach część schodów w omawianym rejonie została wyposażona w platformy przyścienne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zamontowano także prowadnice, które ułatwiają przeprowadzenie roweru. 4. Stan nawierzchni Trasy Łazienkowskiej, zwłaszcza mostu, jest niezadowalający. Nawierzchnia jezdni na moście Łazienkowskim została wymieniona: w 2013 r. jezdnia południowa w kierunku Saskiej Kępy, w 2014 r. jezdnia północna w kierunku centrum. Po stronie centrum jezdnia Trasy Łazienkowskiej jest w dobrym stanie, po praskiej stronie również nie ma żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu kołowym. 5. Wstydem jest brak wind lub chociaż zjazdów przystosowanych dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich na Dworcu Centralnym. Idąc od strony ulicy Emilii Plater, nie mamy szans dostania się do kas biletowych PKP bez pokonywania schodów. W przejściu podziemnym również są schody, bez możliwości wjazdu czy zjazdu dla wózków. To wstyd! Pozdrawiam, Magdalena Nowakowska W ramach planowanej w najbliższych latach umowy na zagospodarowanie przejść podziemnych w rejonie dworca Warszawa Centralna zostaną wykonane w pełni automatyczne windy osobowe. We współpracy z zarządcą dworca Warszawa Centralna (PKP) przeprowadzono audyt dostępności terenu dworca dla osób niepełnosprawnych. Po zawarciu umowy na modernizację przejść podziemnych w rejonie dworca podjęte zostaną dalsze działania zmierzające do wdrożenia nowej organizacji ruchu pieszego, uwzględniającej montaż urządzeń dźwigowych odpowiadających potrzebom osób z dysfunkcją ruchu. 6. Zgłaszam ulicę Andersa 21 b. Tak dokładny adres jest bardzo ważny, gdyż właśnie ten krótki odcinek jezdni jest usytuowany w samym centrum Warszawy, a pozostał jako jedyny nie wyremontowany. Kostka brukowa nie była tutaj naprawiana od 40 lat, a jej wygląd jest tragiczny. Chociaż wielu turystów przechodzi tędy do Muzeum Historii Żydów Polskich, to nikomu nie przyszło do głowy naprawić ten niewielki odcinek jezdni, tak aby stanowił harmonijną część istniejącego otoczenia. Czasami tylko wycieczki zagraniczne fotografują się w tym miejscu, żeby sobie zadrwić i pokazać stan warszawskich dróg w obecnym czasie. Już wielokrotnie chciałem zainteresować tym wstydliwym kawałkiem jezdni zarząd dróg, ale bez skutecznie w odpowiedzi usłyszałem: Nie ma pieniędzy na tę drogę. Chodzi tu o nawierzchnię zatoczki, pełniącej rolę małego parkingu, a nie o nawierzchnię ulicy. Nawierzchnia

2 jezdni zatoczki ma konstrukcję z kostki kamiennej. Jest na bieżąco monitorowana i obecnie nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kołowego. 7. Autokary nie powinny parkować przed Muzeum Narodowym. Obok, pod mostem Poniatowskiego jest mnóstwo niezagospodarowanej przestrzeni. Tam należałoby urządzić parking. 100 metrów można się przejść. Kiedy pod wiaduktem zostanie coś zrobione? Parking pod Muzeum Narodowym i Muzeum Wojska Polskiego, przeznaczony wyłącznie dla autokarów turystycznych, stanowi najdogodniejsze miejsce do obsługi wycieczek przyjeżdżających do obydwu muzeów. Jego lokalizacja na trzecim skrajnym pasie jezdni wynika z zatwierdzonej organizacji ruchu. Parking nie stanowi utrudnienia dla pojazdów poruszających się w kierunku mostu Poniatowskiego i Pragi-Południe. Do ruchu na moście przeznaczone są dwa pasy, co oznacza, że ruch na odcinku poprzedzającym most musi zostać przeniesiony z trzech pasów na dwa. Jednocześnie skrajny pas, ze względu na lokalizację skrzyżowania, to jest ronda de Gaulle a, służy do włączenia relacji skrętnej od strony pl. Trzech Krzyży. Redukcja pasa zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg następuje po stronie relacji skrętnej, umożliwiając włączenie do kierunku głównego, w tym przypadku dwóch pasów na wprost na dalszym ciągu Alei Jerozolimskich. Długość pasa przeznaczonego na włączenie, pomiędzy rondem a początkiem pasa do parkowania, to około 190 m, co jest wystarczające do wykonania manewru zmiany pasa. Autokary podjeżdżające pod Muzea nie stanowią zagrożenia w ruchu, ani nie ograniczają płynności ruchu pojazdów. Na wskazanym terenie pod mostem Poniatowskiego funkcjonuje obecnie parking prowadzony przez Zarząd Terenów Publicznych (ZTP), nie jest on jednak dostosowany do obsługi autokarów, a jedynie samochodów osobowych i dostawczych. Ewentualne dostosowanie wymagałoby korekty dojazdu do parkingu, utwardzenia nawierzchni, rozwiązania kwestii odwodnienia czy obsługi ruchu pieszego. W kontekście wymienionych wyżej zagadnień, w chwili obecnej Miasto ma zabezpieczone środki na poprawę ruchu pieszego w obszarze wiaduktu i mostu poprzez budowę wind. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, planowany termin realizacji zadania, to jest wykonania projektu i budowy, to lata Przystanek tramwajowy Dworzec Centralny (Al. Jerozolimskie w kier. centrum). Od lat tory są tutaj zasypywane niedopałkami papierosów wyrzucanych przez wsiadających do tramwajów pasażerów. Zarząd Transportu Miejskiego na bieżąco monitoruje stan czystości wszystkich przystanków na terenie miasta. Przystanki w zespole Dworzec Centralny są sprzątane codziennie, do godz. 7, zgodnie z obowiązującą umową podpisaną z firmą sprzątającą. Niestety, jednym z problemów są palacze, którzy zaśmiecają teren przystanków i torów. Przy okazji zaznaczamy, że palenie papierosów w obrębie przystanków nie jest dozwolone. 9. Okolice Dworca Centralnego brak naziemnych przejść dla pieszych, co utrudnia poruszanie się niepełnosprawnym i matkom z wózkami z dziećmi. Fatalny jest tu także stan chodników. Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w okolicy Dworca Centralnego byłoby związane z koniecznością znacznej przebudowy tego rejonu i przeznaczeniem na ten cel dużych nakładów finansowych. Pragniemy jednak zauważyć, że w rejonie centrum handlowego Złote Tarasy wyznaczono naziemne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. Emilii Plater. Obecnie Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do przekazania w użytkowanie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego przejścia podziemnego u zbiegu al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i Al. Jerozolimskich. Jednym z kluczowych warunków w postępowaniu będzie przebudowa wyjść w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózkach. 10. Za wstyd Warszawy uważam fakt, że doktoranci to jedyna grupa, której w ZTM przysługują zniżki na bilety długookresowe, ale która nie może korzystać ze zniżki na bilety jednorazowe. Miasto, dążąc do utrzymania usług transportowych na wysokim poziomie, przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach finansowych budżetu, podjęło różne działania, począwszy od racjonalizacji kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, po zmiany w uprawnieniach do ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Polityka taryfowa Miasta, które w całości finansuje rozwój warszawskiej komunikacji miejskiej, w sposób szczególny sprzyja osobom zamieszkującym na terenie Warszawy i stale korzystającym z tej komunikacji, innymi słowy: korzystającym z biletów długookresowych. 11. Chciałbym zgłosić wstydliwy i utrzymujący się od lat problem świateł na skrzyżowaniu ulic Hożej i Kruczej. Aby przejść przez ulicę Kruczą w stronę pl. Trzech Krzyży, trzeba czekać około 4 minut, ale gdy już światło się zmieni, to trwa to zaledwie 5 sekund. Nawet szybko idący młodzi ludzie nie mogą zdążyć przejść,

3 nie mówiąc już o osobach starszych, które muszą liczyć na uprzejmość kierowców. Ci jednak często nie chcą czekać i wymijają ludzi na pasach oraz używają nagminnie klaksonów. Następną, BARDZO dziwną sytuacją jest BRAK świateł na środkowym przejściu na pl. Trzech Krzyży. Jest to duże przejście, ruch jest spory. Często trzeba wymuszać na kierowcach możliwość wejścia na pasy, a gdy już się to zrobi, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wiele osób zostało potrąconych na tym przejściu, a świateł jak nie było tak nie ma. Na skrzyżowaniu: Krucza Hoża od wielu miesięcy realizowany jest projekt sygnalizacji świetlnej zatwierdzony w lipcu 2013 r nie ma więc możliwości sprawdzenia od lat utrzymującego się problemu. Z zatwierdzonego projektu wynika natomiast, że najdłuższy czas oczekiwania na sygnał zezwalający na przejściu dla pieszych przez ul. Wilczą (w sytuacji najbardziej niekorzystnej, a więc zbyt późnego wciśnięcia przez pieszego przycisku jeszcze w poprzednim cyklu) wynosi 87 s, a jego długość zapewnia pokonanie całego przejścia. Działanie takie potwierdziła też przeprowadzona na skrzyżowaniu kontrola. Powyższa zasada sterowania jest prawidłowa i nie potwierdza przekazanych spostrzeżeń. 12. Zmiana sposobu parkowania aut na ul. Zielnej w związku z remontem ulicy Próżnej. Chaosem i bezprawiem skutkuje ustawienie absurdalnego znaku nakazującego parkowanie równoległe do chodnika, zamiast parkowania na skos (jak zawsze od lat). Nie ma możliwości zaparkowania zgodnie ze znakiem, ponieważ ani nie ma tam na to miejsca z powodu zaparkowanych i nikomu nie przeszkadzających samochodów, ani nie ma to żadnej logiki. Efekt? Regularne akcje mandatowe straży miejskiej. Zmiana sposobu parkowania na ul. Zielnej ze skośnego na równoległy była niezbędna w celu zapewnienia dwukierunkowego ruchu na tej ulicy, koniecznego z uwagi na prowadzone prace na ul. Próżnej i przy budowie II linii metra. W najbliższym czasie planowane jest przywrócenie wyznaczonych miejsc postojowych skośnych. 13. Zgłaszam jako wstydliwą zachodnią część ulicy Zapustnej (od strony Ursusa), między ulicami Ryżową i Batalionu Włochy. Śmieci, psie kupy, chaszcze. A może to być wspaniała aleja spacerowa. Przedmiotowy teren jest własnością prywatną i Miasto Stołeczne Warszawa nie ma wpływu na jego stan. Urząd Dzielnicy wielokrotnie wzywał właścicieli działek do uprzątnięcia tego rejonu. W ostatnim czasie, Dzielnica wykonała też, w trybie interwencji, prace uprzątnięcia terenu. Niestety, takie działanie może mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych. 14. Znajduję się 4,4 km piechotą od PKIN... To ulica Bartycka, pozbawiona kanalizacji burzowej. Tu po każdych opadach deszczu auta toną w wodzie do połowy kół, a piesi nie mogą przejść zalanym chodnikiem do przystanków autobusowych. Proponuję zmianę nazwy ulicy na Bałtycką. Nazwa będzie bardziej odpowiadała rzeczywistości. Pozdrawiam siekierkowiczów. W ramach planowanej modernizacji ulicy, przewidywana jest także budowa odwodnienia. Ul. Bartycka jest uwzględniona w planach remontowych Zarządu Dróg Miejskich. 15. Dumą naszą warszawską jest metro. Wstydem jest to, że nikt nie pomyślał, by przy Polach Mokotowskich, przy wyjściach od strony ul. Batorego, zrobić jakieś schody ruchome lub windy! Przecież jest tu tyle starszych osób, więc ktoś powinien o tym pomyśleć. A strach jest chodzić po tych schodach w zimę, bo nie dość, że nie odśnieżane, to jeszcze nie sypane. Poza tym wielkim wstydem jest, według mnie, zagospodarowanie zieleni na rondzie Radosława. Na samym rondzie są krzewy okalające jego kształt, ale ich wygląd można porównać ze szczęką z bardzo dużą ilością ubytków. Wygląda to ohydnie. Albo zróbcie z tego coś, na co da się z przyjemnością patrzeć, albo zlikwidujcie te dramatycznie wyglądające krzaki. Warszawianka 16. Skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Rakowiecką. Przystanki metra przy Polach Mokotowskich. Konia z rzędem temu, kto przesiądzie się na wózku inwalidzkim z któregokolwiek przystanku na przystanek tramwajowy (w obu kierunkach) lub z powrotem. Windy na tym skrzyżowaniu są trzy: pierwsza spod SGH na pierwszy poziom metra, druga z pierwszego poziomu metra na perony, trzecia z pierwszego poziomu metra na poziom SGH. Żeby dostać się do windy, trzeba nakładać przynajmniej 100 m, aby ominąć idiotyczne krawężniki otaczające windy z obu stron (na poziomie ulicy). Urząd m.st. Warszawy zdaje sobie sprawę z niedostatków I linii metra pod względem dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Miasto opracowało studium wykonalności dla przystosowania I linii metra

4 do obsługi tychże osób, które przewiduje szereg działań, wśród nich także realizację dodatkowych wind i zadaszeń nad wejściami do stacji oraz usuwanie przeszkód i barier architektonicznych. Powyższy program realizowany jest sukcesywnie, w ramach posiadanych środków finansowych. Obecnie realizowane są m.in. windy na stacji Imielin i Służew. 17. Ulica Iwicka na dolnym Mokotowie, na odcinku Gagarina - Podchorążych. Dziury w jezdni, brak odpływu wody burzowej, chodniki w skandalicznym stanie (ulica znajduje się na jednym z pierwszych miejsc na liście nieprzyjaznych dla niepełnosprawnych). Brudno w całej okolicy, tak jakby nikt nigdy nie sprzątał. To najbardziej zaniedbana ulica na Mokotowie. Wydział Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów w pierwszych dniach września 2014 r., po wizji w terenie, zlecił naprawę uszkodzonego chodnika u zbiegu ulicy Iwickiej i Podchorążych. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uszkodzonych jezdni i chodników dróg gminnych, roboty wykonywane są w kolejności i pilności otrzymanych wcześniej zgłoszeń. 18. Jako ogromny wstyd na Mokotowie zgłaszam ulicę Iwicką i dojazdowe uliczki oraz chodniki. To jest okropność nazywana przez mieszkańców "paskudnym gettem na pięknym Mokotowie". Brud i brzydota to jeszcze pół biedy, natomiast ktoś chyba nienormalny zamknął Iwicką i jest tylko wjazd od Podchorążych. Tego, który zamknął ulicę, mieszkańcy nazywają mordercą z Rakowieckiej (Urząd Dzielnicy). Był już przypadek śmierci mieszkańca na zawał, a karetka nie mogła wyjechać. Jest to opisane na forum mieszkańców. Oto link: Na tym samym forum mieszkańcy opisują okolice Iwickiej w temacie: Getto na Mokotowie. Pozdrawiam pomysłodawców akcji dumy i wstydów. Oby coś pomogło. Tomaszewski 19. W pięknej dzielnicy Mokotów mamy paskudne getto na Sielcach obszar między ulicami: Sielecka Podchorążych Czerska - Gagarina. Ulica Iwicka i przylegające: Badowska, Bandoska są od ponad 50 lat bez remontu. Wszędzie dziury, po deszczach ogromne kałuże i brud. Chodniki w katastrofalnym stanie, zagrażają bezpieczeństwu osób starszych i są przeszkodą dla niepełnosprawnych. Brak rewitalizacji zieleni, wszędzie widać wszechobecny brud, bo dozorców już nie ma, a firmy sprzątające podobno są, ale nikt ich nie rozlicza i nie widać efektów sprzątania. Często liście leżą miesiącami i nikt ich nie sprząta. Wspólnoty Mieszkańców już odnowiły kilkadziesiąt budynków i czekają, aż władze dzielnicy Mokotów choć trochę zadbają o ten obszar. 20. Wstydem Mokotowa jest stan niektórych chodników, np. przy ul. Iwickiej. Przejście tym chodnikiem naprawdę może się skończyć poważną kontuzją. Liczne nierówności, braki kostki chodnikowej, obluzowane płytki, na których można skręcić nogę, pod którymi zbiera się woda wlewająca się do butów, gdy się na nie nadepnie. W najbliższym czasie przewidywany jest remont chodników i nawierzchni jezdni ulicy Iwickiej (na odcinku Chełmska - Gagarina). Na ulicach gminnych Dzielnicy Mokotów jezdnie i chodniki naprawiane są punktowo, w miarę posiadanych środków finansowych. W ostatnim okresie całkowicie wyremontowane zostały jezdnie i chodniki m.in. przy ulicach: Bobrowieckiej, Piwarskiego, Huculskiej, Ludowej, Lubkowskiej i Piaseczyńskiej (profilowanie gruntowej nawierzchni tej ulicy). Pozostałe ulice w rejonie Sielc będą również systematycznie naprawiane punktowo. 21. Chciałbym zgłosić ulicę Antoniewską. Trylinka (warstwa wierzchnia) wygląda, jak by była położona przez szewca albo krawca nic nie ujmując tym grupom zawodowym. Ulica Antoniewska kwalifikuje się do generalnego remontu, włącznie z remontem podbudowy jezdni. Zostaną podjęte działania w celu uwzględnienia takiej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. 22. Od 8 lat Miasto nie może sobie poradzić ze 100-metrową nieutwardzoną przerwą w ulicy Pory na Stegnach, przy Torze Łyżwiarskim. Na nieutwardzony 100-metrowy odcinek ulicy Pory Urząd m.st. Warszawy uzyskał decyzję ze ZRID-u, w oparciu o którą będą mogły być zrealizowane roboty budowlane na tym odcinku ulicy. Na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Dzielnicy Mokotów i deweloperami brakujący odcinek ulicy Pory będzie realizowany przez deweloperów Skanska i Ronson, którzy zobowiązali się do jego wykonania zgodnie z umową podpisaną na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych. Obecnie trwają prace przygotowawcze przed

5 rozpoczęciem ww. inwestycji. 23. Schody na ulicy Boryszewskiej, prowadzące do ul. Puławskiej, przynoszą nie tylko wstyd władzom Mokotowa, ale grożą śmiercią lub kalectwem. Zły stan techniczny schodów jest znany Urzędowi Dzielnicy. W ciągu ostatnich kilku lat schody były kilkakrotnie naprawiane, ale problem polega na wadliwej konstrukcji schodów, co powoduje ich stałe osuwanie się po skarpie. Dlatego zostały wyłączone z ruchu. Wydział Infrastruktury opracował w roku 2013 koncepcję budowy nowych schodów, a obecnie podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków inwestycyjnych na lata Pośród zadań priorytetowych, które chcielibyśmy zrealizować w roku 2015, jest m.in. właśnie budowa schodów na ul. Boryszewskiej. 24. Niedokończona inwestycja ul. Wołoskiej zwężenie na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Woronicza. Poszerzanie wskazanego odcinka ul. Wołoskiej jest obecnie w fazie realizacji. Inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. 25. Stan nawierzchni ulicy D. Merliniego, którą tysiące ludzi pokonuje slalomem, przyjeżdżając na basen Warszawianka! W pierwszej połowie 2014 r. ulica Merliniego została na całej jej długości punktowo naprawiona. 26. Zgłaszam do Mapy wstydu odcinek drogi wzdłuż ul. Bukowińskiej od ul. Czerniowieckiej do ul. Domaniewskiej. Tragedia. Obecnie trwa procedura podpisania umowy na wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Bukowińskiej (na odc. od ul. Domaniewskiej do ul. Idzikowskiego) wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem. Zarząd Dzielnicy wystąpił do Biura Rozwoju Miasta z wnioskiem, aby przebudowa tej ulicy została wprowadzona do planu zadań inwestycyjnych na lata Kładki nad przystankami tramwajowymi przy ul. Rzymowskiego, naprzeciwko Galerii Mokotów. Windy przy nich NIGDY nie są czynne! Cóż za ulga dla ludzi na wózkach i rodziców z wózkami. Obecnie, po zmianie konserwatora przez Zarząd Dróg Miejskich oraz zainstalowaniu monitoringu w urządzeniach dźwigowych, awarie wind przy ul. Rzymowskiego zostały wyeliminowane. Obraz z kamer jest przekazywany bezpośrednio do firmy, której pracownicy w przypadku ewentualnej dewastacji, usterki lub awarii natychmiastowo interweniują. Docelowo kamery pojawią się we wszystkich urządzeniach dźwigowych znajdujących się w naszym zarządzie, w sumie to 105 obiektów. 28. Ul. Wolicka w Warszawie fatalny stan ulicy objętej ochroną konserwatora zabytków. Pomiędzy Urzędem Dzielnicy Mokotów a firmą Marvipol w 2009 r. została zawarta umowa, w której przewidziany był dojazd sprzętu transportowego drogą wewnętrzną i ulicą Wolicką do budowy osiedla przy ulicy Bernardyńskiej. Urząd Dzielnicy Mokotów przekazał dokumentację techniczną odtworzenia nawierzchni ulicy Wolickiej (opracowaną przez firmę Marvipol) do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o opinię w tej sprawie. Jednocześnie trwa postępowanie administracyjne w stosunku do firmy Marvipol, zmierzające do przywrócenia nawierzchni jezdni tej ulicy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 29. Stan ulicy Bartyckiej. Po deszczach robią się gigantyczne kałuże. To wszystko u stóp Kopca Powstania Warszawskiego. Zresztą, sam park przy Kopcu to syf, krzaki, dzikie zarośla i pijący na umór żule. Z uwagi na fakt, że system odwodnienia na ul. Bartyckiej nie jest wystarczający, ulica wymaga przebudowy. Ul. Bartycka jest uwzględniona w planach remontowych Zarządu Dróg Miejskich. 30. Umieszczenie stacji Veturilo pod urzędem miasta Praga-Południe zamiast przy rondzie Wiatraczna lub przy akademiku. Ważne, by urzędnik mógł dojechać z i do pracy. Urząd Dzielnicy jest miejscem do którego codziennie (w dni powszednie) przyjeżdża ok 1000 interesantów. Stacja Veturilo urzędzie nie służy urzędnikom, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy załatwiają tam swoje sprawy. W innych dzielnicach również funkcjonują takie rozwiązania i są bardzo chwalone przez użytkowników. Lokalizacja ta nie została wybrana zamiast Ronda Wiatraczna przy Rondzie Wiatraczna

6 również funkcjonuje stacja Veturilo. 31. Uważam za wielki wstyd brak wind i zjazdów dla wózków na rondzie Waszyngtona!!! Obok nasza duma Stadion Narodowy... A rodzice z małymi dziećmi w wózkach oraz niepełnosprawni na wózkach chcący dojechać tramwajem do ronda np. z Grochowa lub z centrum muszą wysiadać przystanek wcześniej/później to jest przy Parku Skaryszewskim przy ul. Saskiej i iść na piechotę!!! Karygodne! Czy u nas w kraju naprawdę nie można bardziej myśleć o ludziach na wózkach i rodzicach z małymi dziećmi??? Podobnie jak w przypadku przejść podziemnych w rejonie Dworca Centralnego, przebudowa przejścia podziemnego przy rondzie Waszyngtona wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Przeprowadzony w latach remont był ograniczony do wymiany stopni schodowych, których zły stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pieszych, oraz do ogólnego odświeżenia przejścia przed EURO Został zrealizowany ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektu. Wyposażenie przejścia w windy wymagałoby przebudowy konstrukcji obiektu oraz zmiany układu torów tramwajowych. 32. Ulica Angorska na odcinku Międzynarodowa - Niekłańska: chodniki w tragicznym stanie dziury, połamane płyty chodnikowe, wystające krawężniki, latarnie usytuowane na środku wąskiego chodnika, a nie przy krawędzi, co uniemożliwia przejście z jakimkolwiek wózkiem jedną stroną ulicy. Poza tym ciemno stare oświetlenie rtęciowe, więc wieczorem łatwo złamać nogę na nierównościach. Nawierzchnia jezdni zniszczona, podczas deszczu powstają wielkie kałuże. Stan nawierzchni i chodników ulicy Angorskiej jest monitorowany przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Naprawy dokonywane są na bieżąco. 33. Skrzyżowanie ul. Szaserów i Chłopickiego: fatalna organizacja ruchu w kierunku Gocławia. Wystarczy zamienić funkcjonalnie pas lewy i prawy lub umożliwić przejazd na wprost z obydwu pasów ruchu. Obecnie pas prawy zezwala jedynie na skręt w prawo, natomiast pas lewy umożliwia przejazd na wprost oraz lewoskręt. Przez takie rozwiązanie ograniczona jest przepustowość skrzyżowania i dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji, np. gdy kierowcy irytują się z powodu takiej organizacji ruchu. Realizowany na skrzyżowaniu ul. Szaserów i Chłopickiego projekt organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną został zatwierdzony w 2008 roku. Z dostępnych dla tego skrzyżowania pomiarów ruchu, wykonanych jeszcze przed zatwierdzeniem projektu, wynika, że przeznaczenie pasów ruchu na zachodnim wlocie skrzyżowania jest adekwatne do występującego wówczas rozkładu ruchu. 34. Praga-Południe. Stan nawierzchni ul. Mińskiej. Na ul. Mińskiej są przeprowadzane remonty cząstkowe, stan ulicy jest monitorowany na bieżąco i nie stwarza zagrożenia dla ruchu pojazdów. 35. Chodniki na ulicy Wiatracznej dziura na dziurze i dziura w dziurze! 36. Stan nawierzchni ul. Wiatracznej i brak zatok autobusowych. Pozdrawiam, Marcin Stan nawierzchni nie zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników, jest monitorowany na bieżąco, dokonywane są niezbędne naprawy. W najbliższych latach planowana jest kompleksowa przebudowa ulicy Wiatracznej, w ramach budowy tzw. obwodnicy Śródmiejskiej, w ramach której nastąpi połączenie Ronda Wiatraczna z Rondem Żaba Witam, stan nawierzchni ulic: Wiatraczna, Dwernickiego, Podskarbińska, Żołnierska, Trakt Lubelski. Ulice Podskarbińska, Dwernickiego bez zagrożeń komunikacyjnych w chwili obecnej gwarantują bezpieczeństwo. Podlegają bieżącemu patrolowaniu i remontom cząstkowym, co oznacza, że z chwilą stwierdzenia uszkodzeń nawierzchni podlegają natychmiastowej naprawie. Trakt Lubelski i ul. Żołnierska trwają prace inwestycyjne prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W Wawrze remontowane są ulice, pod którymi został wybudowany kolektor ściekowy W. Zarząd Dróg Miejskich przygotował nową organizację ruchu pod odtworzenie jezdni po budowie. Na skrzyżowaniach ul. Trakt Lubelski z ulicami Zwoleńską i Bronowską wybudowaliśmy ronda. Skrzyżowanie Zwoleńskiej i Traktu Lubelskiego przekształciliśmy z litery "T" na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tak samo postąpiliśmy ze skrzyżowaniem Traktu z Bronowską. Oba ronda są przejazdowe z uwagi na brak miejsca na klasyczną wyspę. Rondo pozwala upłynnić potok jadących ulicami Zwoleńską i Bronowską, które były

7 podporządkowane w stosunku do Traktu Lubelskiego, a kierowcy musieli długo czekać na możliwość skrętu w lewo albo w prawo. Piesi zyskali nowe chodniki, które biegną wzdłuż Zwoleńskiej i Traktu Lubelskiego. Nowe chodniki, rondo i liczne azyle mają zadanie uspokoić ruch, dając mieszkańcom szansę bezpiecznej zmiany strony ulicy, dojścia do przystanków i na powrót do domu autem. Dalsze uspokajanie ruchu uzależnione jest od postępu prac MPWiK. 38. Witam, chciałabym zgłosić jako WSTYD Warszawy jakość nawierzchni tzw. Małej Grochowskiej. Tzw. Mała Grochowska podlega remontom cząstkowym, bieżącemu patrolowaniu. Roboty utrzymaniowe realizowane są w trybie ciągłym lat mieszkam na Pradze-Południe. Chcę zgłosić problem dotyczący infrastruktury plac przy ul. ŁU- KOWSKIEJ 31. Teren należy do gminy Praga-Południe. Okoliczni mieszkańcy parkują tu auta, a w związku z ruchem jednokierunkowym na jednym z odcinków ul. Łukowskiej samochody osobowe i ciężarowe przejeżdżają przez ww. plac. Teren jest nierówny, doły. Przy deszczu błoto, a przy śniegu breja rozjeżdżane są po okolicy. Gdy jest sucho i wietrznie, wznoszą się tumany pożwirowego piasku. Zmusza to służby sprzątające do bardzo częstych odwiedzin na ulicy Łukowskiej, Mlądzkiej, Zamienieckiej (firma BYŚ). Gospodarz zmywa wodą dojścia do klatek. Klatki schodowe wymagają częstego sprzątania. To jest marnotrawstwo koszty BYSIA, mieszkańcy płacą za wodę zużytą przez dozorcę! Co parę lat Gmina wysypuje żwir w celu wyrównania terenu. Po 2, 3 miesiącach sytuacja wraca do stanu pierwotnego. Od 3 lat atakuję gminę, to jest Wydział Infrastruktury, o porządny remont ich terenu (utwardzenie i wyłożenie kostką, płytami, pokrycie asfaltem są różne rozsądne możliwości). Niedawno dostałam informację z Wydz. Infr., że w lipcu zajmą się na - szym polem księżycowym, ale... to ma być znowu ten sam materiał, czyli żwir. To nie ma sensu, szkoda pieniędzy. Dotychczasowe działania władz gminy przynoszą ten sam efekt. Za koszty poniesione przez te wszystkie lata można było już dawno zrobić elegancki plac. Tłumaczenie Gminy to brak środków finansowych. Dlatego ośmielam się zwrócić o pomoc oraz o szybką interwencję w naszej Gminie o niekaranie mieszkańców zmorą żwirowego placu. W bardzo bliskim sąsiedztwie mamy odrestaurowany park Znicza, okolica też się zmienia (widać XXI wiek), a przy ŁUKOWSKIEJ 31 czas się zatrzymał 30 lat temu, kiedy pasły się tu krowy... WSTYD!!! W imieniu mieszkańców proszę o skuteczne działanie i pomoc. Chcemy czuć się Europejczykami XXI wieku. Chodzi tu o niewielki teren wykorzystywany przez mieszkańców 2 budynków spółdzielni Grenadierów jako parking dla ok. 20 samochodów. Mimo, że nie jest to oficjalny parking, teren jest utrzymywany przez Dzielnicę w stanie pozwalającym na bezpieczne wykorzystywanie go do tego celu. 40. Niemożność przeprowadzenia połączeń poprzecznych, co powoduje skupienie się ruchu na jednej ulicy stale się korkującej (Zamienieckiej): Rodziewiczówny łąka i bezdroża (Gocław - Grochów Mały to droga niedostępna, oczekująca na trasę Olszynki Grochowskiej kiedyś). Tylko odcinek Ostrobramska - Dęblińska jest dostępny. Nawet tam zbudowano ścieżkę rowerową donikąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na drodze o klasie GP (główna) jaką ma ul. Ostrobramska, w obszarze zabudowanym skrzyżowania mogą występować nie częściej niż co 1000 metrów. Nie jest zatem możliwe gęstsze rozmieszczenie osi łączących ul. Ostrobramską z ul. Grochowską. Przejazd w osi południe-północ możliwy jest z wykorzystaniem skrzyżowania ul. Ostrobramskiej z ul. Grenadierów (a następnie Białowieską, Zagójską, Majdańską), ul. Zamieniecką, oraz ciągiem ulic Rodziewiczówny, Dęblińska. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rodziewiczówny stanowi istotny element układu komunikacji rowerowej łączy Osiedle Ostrobramska z ciągiem dróg rowerowych wzdłuż ul. Ostrobramskiej. W roku 2015 planowana jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej od Rodziewiczówny do Zamienieckiej ścieżka przy ul. Rodziewiczówny zyska wiec na znaczeniu. 41. Grochowska bariera kolejowa o długości ponad 6 km. Brak przejazdu przez tereny kolejowej stacji technicznej i linii na takiej długości. Minimum, a więc obwodnica (wiadukty) i ul. Tysiąclecia są tworzone od lat tak, że nic z tego nie wychodzi. Wynika to z niesystemowego projektowania Warszawy. W najbliższych latach, zgodnie z obowiązującą obecnie Wieloletnią Prognozą Finansową, planowane są dwa nowe połączenia przekraczające linię kolejową na odcinku od ul. Naczelnikowskiej do ul. Marsa, to jest: Trasa Świętokrzyska, na przedłużeniu ul. Kijowskiej przy Dworcu Wschodnim, której realizacja zaplanowana jest do roku Łącznie na zadanie pn. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: budowa odcinka ul. Tysiąclecia ul. Zabraniecka zarezerwowano środki na lata w wysokości ,00 zł.

8 Obwodnica Śródmiejska, na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, której realizacja zaplanowana jest do roku Łącznie na zadanie pn. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, w tym: a. etap I odcinek od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej zarezerwowano środki na lata w wysokości ,00 zł. 42. Zły projekt trasy linii metra na Grochów i Gocław. Jest to reszta projektu linii III, utrzymywana od czasów, gdy nie rozumiano związku metra (kolei miejskiej wydzielonej) z koleją aglomeracyjną na torach głównych. Z tego powodu zbudowano stację Stadion jako rozgałęźną. Taka trasa jest nieefektywna ekonomicznie także z powodu zmuszania ludzi do podróży przez Grochów, zamiast jazdy prosto na lewy brzeg i w kierunku przesiadek na kolej miejską (SKM), z którą metro powinno tworzyć sieć. Nie ma żadnej możliwości naprawy z powodu przyzwyczajenia się do starych, złych projektów. Stacja Stadion Narodowy nie jest stacją rozgałęźną, nie będą się na niej rozgałęziały linie metra, stąd też została zrealizowana jako przesiadkowa. Będą tu cztery równoległe tory i dwa perony. Obecnie dwa tory i peron będą wykorzystane przez centralny odcinek II linii metra, natomiast w przyszłości pozostałe dwa tory i peron będą wykorzystywane przez odcinek II linii metra jadącego na Gocław oraz przez III linię metra do Dworca Zachodniego. Po zakończeniu realizacji obecnie zaplanowanego systemu metra będzie on powiązany z systemem kolejowym na następujących dworcach i stacjach: Moczydło przy PKP Koło, Stadion Narodowy przy PKP Stadion, Dworzec Wileński, Dworzec Zachodni, Dworzec Wschodni, Dworzec Śródmieście/Warszawa Centralna, Dworzec Gdański. Biorąc pod uwagę powyższe, należy także dodać, że pasażerowie korzystający z metra będą mieć bezpośredni dostęp do przystanków kolejowych zlokalizowanych na różnych liniach kolejowych w Warszawie. Efektywność takiego prowadzenia infrastruktury metra została potwierdzona w prowadzonych analizach i studium wykonalności, które wykazało także efektywność ekonomiczną przyjętych rozwiązań. 43. Wstyd. Mieszkając tu od lat sześćdziesiątych, odnoszę wrażenie, że dla Ratusza Warszawa kończy się na rondzie Waszyngtona. Szczególnie wielki wstyd przynosi tzw. rondo Wiatraczna z otoczeniem DH Uniwersamu, handlem naręcznym i w budach przypominających slumsy, a nie miasto znajdujące się w tak bliskiej (i dalekiej) odległości od centrum. Jazda na rowerze wiąże się z regularnie przebitymi oponami od potłuczonych butelek, bo, jak śpiewał Muniek, Grochów budzi się z przepicia. Do dumy końca drogi w tej okolicy nie widać. Dla rejonu rondo Wiatraczna przygotowywany jest aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prawdopodobnie zostanie uchwalony jeszcze w bieżącym roku. Ponadto, planowana jest kompleksowa przebudowa Ronda w związku z budową tzw. obwodnicy Śródmiejskiej. 44. Wstydem dla Warszawy jest brak windy i zjazdu dla niepełnosprawnych na Dworcu Wschodnim, przecież był budowany na EURO Walizki i wózki trzeba dźwigać z peronów. To skandal. Katarzyna Krzewińska. Niestety, m.st. Warszawa nie ma wpływu na obiekty będące własnością PKP. 45. Budowa ulicy Kijowskiej wg starego projektu nie istniejącej już Trasy Świętokrzyskiej, gdzie zignorowano trójkąt między torami kolejowymi, z ugorami w centrum miasta, aby wciskać trasę kosztem parku Michałowskiego, i przybliżając ją nadmiernie do torów obwodnicy kolejowej. Kompletne lekceważenie eksperckich uwag w tej sprawie Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy (Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z dn. 10 września 2006 r.), planowane jest wytworzenie ciągu komunikacyjnego ulic: Kijowska Księcia Ziemowita Swojska, który będzie stanowił dogodne połączenie Warszawy z obszarem miasta Ząbki i jednocześnie będzie nowym wylotem z Warszawy w kierunku wschodnim, odciążającym ulicę Łodygową.

9 Planowana obecnie budowa przedłużenia ulicy Kijowskiej do ul. Zabranieckiej będzie fragmentem ww. ciągu, a tym samym jej przebieg jest zdeterminowany koniecznością połączenia w przyszłości z ulicą Księcia Ziemowita. Nie jest więc możliwe poprowadzenie ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej poprzez trójkąt między torami kolejowymi. Niezależnie od powyższych obowiązujących ustaleń planistycznych, trwają jeszcze prace nad projektem przedłużenia ul. Kijowskiej, mające na celu maksymalne ograniczenie kolizji trasy drogowej z parkiem Michałowskim. 46. Wstyd. Zgłaszam wstyd związany ze szpetnymi parkingami samochodowymi. Parkingi te znajdują się wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Chodzi o przestrzeń między zoo i torowiskiem tramwajowym a ulicą Jagiellońską, wzdłuż osiedla Nowa Praga II. Prywatne, ogrodzone parkingi, otoczone siatką, blachą falistą, nie wiadomo jakimi jeszcze śmieciami, są strasznie szpetne, mało funkcjonalne i stwarzają aurę śmieciowiska. Tymczasem prawie nikt z nich nie korzysta, przez większość czasu zajmowane jest tam może z 30% miejsc parkingowych. Ale, jak widać, dzierżawa tych cennych terenów i tak się opłaca. Może takie parkingi mogłyby się tam znajdować, ale gdyby był to teren ładnie uporządkowany (są takie parkingi wzdłuż ulic w pasie między jezdniami na Ursynowie, przy al. KEN i one nie rażą aż tak bardzo...). 47. Brak profesjonalnego parkingu dla zoo. W weekendy ludzie parkują gdzie popadnie w całej okolicy na trawnikach, na samej plaży nad Wisłą, na okolicznych prywatnych osiedlowych parkingach, na chodnikach, ulicach, przejściach dla pieszych. Nie da się w tej okolicy ani przejechać, ani nawet przejść chodnikiem! W rejonie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego funkcjonują dwa płatne parkingi, prowadzone przez dzierżawców terenu. Jeden, przeznaczony w większości dla autobusów turystycznych, zlokalizowany jest przy północnym wejściu do ZOO. Drugi parking, dla samochodów osobowych, usytuowany jest w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. Ratuszowej. Ponadto obowiązująca na omawianym obszarze organizacja ruchu zezwala na parkowanie pojazdów na chodniku, po północnej stronie ul. Ratuszowej. W soboty, niedziele i święta dodatkowo można parkować na prawym pasie ruchu wschodniej strony jezdni ul. Wybrzeże Helskie, na odcinku od ul. Ratuszowej do ul. Starzyńskiego. Natomiast ustawione po wschodniej stronie ul. Wybrzeże Helskie słupki blokujące mają za zadanie zapobiegać wjeżdżaniu pojazdów na przylegający do jezdni wąski chodnik, zapewniający swobodny dostęp do zaparkowanych pojazdów. Drugi chodnik, biegnący równolegle, przy ogrodzeniu, przeznaczony jest dla ruchu pieszego i rowerowego. Ponadto, do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego można wygodnie dojechać komunikacją miejską. 48. Brak autobusów z klimatyzacją na liniach 314 oraz 516. Z oczywistych względów ekonomicznych do obsługi danej linii kierowane są autobusy z najbliżej zlokalizowanych zajezdni. Nie w każdym przypadku przewoźnicy dysponują tylko taborem wyposażonym w klimatyzację. Stąd nie zawsze możliwa jest obsługa linii wyłącznie przez takie autobusy. Niemniej zarówno na linii 314, jak i 516 pojawiają się autobusy z klimatyzacją. Oczywiście ze względu na niepełny udział autobusów klimatyzowanych w ogólnej puli taboru nie można wykluczyć przypadków okresowego braku takich autobusów na danej linii. 49. Ul. Szlachecka / BIAŁOŁĘKA. Jedna z bardzo ruchliwych ulic pomimo pozornego wyglądu pustej i mało uczęszczanej. Prosty odcinek długości ok. 1 km, z ograniczeniem do 30 km/h, którego nikt nie przestrzega... W godzinach porannych oraz wieczornych ok. 100 samochodów na minutę lub więcej. Do tego jest to główny szlak szambiarek z całej Białołęki, Marek oraz, pomimo zakazu, wielu ciężarówek i tirów przyjeżdżających do okolicznych magazynów. Często, aż do ul. Annopol, tworzą się na niej korki. W okresie jesienno-zimowym, z powodu wczesnego zmroku i przy prawie zerowej widoczności, dzieci i dorośli wracają skrajem jezdni od przystanku tramwajowego. Brak oświetlenia, brak chodników, brak progów zwalniających, brak pobocza. Ulica jest bardzo wąska miejscami ma ok. 4 metrów szerokości. Dziwne, że na prostopadłej ul. Daniszewskiej, przy której jest drukarnia Agory ( Gazety Wyborczej ), jest pełna infrastruktura, łącznie za ścieżkami rowerowymi. Przebudowa ciągu ulic: Szlachecka - Przykoszarowa nie jest możliwa bez wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego szacunkowy koszt wykupu całości gruntów na ciągu ulic Szlachecka - Przykoszarowa wynosi około 1,5 mln zł. Kwota ta nie uwzględnia kosztów budowy drogi, które oszacować można także na co najmniej 2 mln. zł. Dzielnica Białołęka buduje i modernizuje najwięcej dróg, ze wszystkich dzielnic m.st. Warszawy. Priorytetem jest jednak utwardzanie dróg gruntowych, oraz tych, które mają uregulowaną sytuację prawną. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych, brak jest obecnie możliwości przeznaczenia środków na modernizację ciągu ulic Szlachecka - Przykoszarowa. Niemniej jednak Dzielnica Białołęka

10 rozpocznie starania o wprowadzenie powyższego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej w razie przyznania przez Miasto Stołeczne Warszawę dodatkowych środków finansowych na nowe inwestycje. Jednocześnie Dzielnica Białołęka: a) zleciła w bieżącym roku opracowanie projektu organizacji ruchu wprowadzającego znak D-51 Automatyczna kontrola prędkości wraz z tabliczką: Na odcinku w celu umożliwienia przeprowadzania kontroli na omawianym układzie drogowym. Znaki te zostaną wprowadzone po zatwierdzeniu opracowania przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, b) w 2015 roku zaproponuje wykonanie chodnika w ul. Szlacheckiej, na odcinku długości 80 m, od ul. Daniszewskiej do osiedla Wiśniowy Sad. Realizacja uzależniona będzie od przyznania środków finansowych na to zadanie. 50. Ulica Białołęcka na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do Warzelniczej. To ponad dwukilometrowy odcinek. Asfalt wylany na bruku w 1970 roku i od tamtej pory nie było żadnego remontu. Łata na łacie. Ponadto jest to jedna z najstarszych ulic po tej stronie Wisły. Dawniej zaczynała się od ul. Odrowąża i biegła przez całe Bródno. Niestety do dziś nie ma kanalizacji. Wszyscy nowo przybyli i nadal przybywający od lat 60. z różnych części kraju mieszkańcy Bródna, Tarchomina i rejonu ul. Skarbka z Gór zapewne nie wiedzą, co to jest szambo. My, rodowici mieszkańcy Białołęckiej, mieszkający tu od ośmiu pokoleń (od 1820 roku), nadal musimy korzystać z czegoś takiego jak szambo. (Zapraszam do naszego skansenu). Tabela z planu MPWiK S.A. do roku 2022 z zawartymi inwestycjami dotyczącymi ulicy Białołęckiej. W tabeli wymienione są daty początku i końca realizacji inwestycji. Wykonanie poniższych inwestycji rozwiąże problem braku kanalizacji na odcinku wymienionym przez mieszkańca. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Białołęckiej, odc. ciąg osiedlowy przy posesji nr 186 B wysokość działki nr 88 Dn 0,2 L 580,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0, 16/0,2 L 219,8 m 2011 VIII 2014 Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w ul. Białołęckiej, odc. Toruńska Danusi Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przydrożnej, odc. 3 KD Białołęcka Dn 200 L ca 290 m oraz w ul. Białołęckiej, odc. Przydrożna w kierunku południowym Dn 200 L ca 230 m Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Białołęckiej, odc. Warzelnicza - Juranda ze Spychowa, Warzelniczej, odc. Białołęcka kanał Bródnowski Dn 0,2 L ca 1600 m oraz budowa pompowni PB Q=4,5 l/s i P3 Q=13,4l/s Jedna z największych dzielnic Warszawy. Jeśli nie największa... W porównaniu do innych dzielnic Białołęka ma TYLKO cztery (!!!) stacje rowerowe Veturilo! Najmniej w całej Warszawie! Zgłaszałam ten problem do ZTM, do Ratusza i do tej pory nie zrobiono z tym nic... :( Jadwiga Omrani, mieszkanka Białołęki 52. Brak stacji rowerowych Veturilo! Białołęka. System roweru publicznego Veturilo w pierwotnym założeniu miał obejmować tylko centrum miasta. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców innych dzielnic, jest ciągle rozbudowywany. Nie wykluczamy, że również na Białołęce zwiększy się liczba stacji. 53. BRAK KANALIZACJI!! oraz BRAK WODOCIĄGÓW. Skandalem jest to, że, mając jedną z największych oczyszczalni w Europie, do której spływa całe g.wno z Warszawy i okolic, na którą wydano miliardy złotych i dotacji unijnych, BIAŁOŁĘKA na 75% terenów dzielnicy jedzie na szambach i przydomowych oczyszczalniach... Ale uwaga!!! Wystarczy że jakiś deweloper zechce postawić kilka domków na paru metrach, to Miasto jest w stanie dla niego wybudować kilkukilometrowy odcinek rury kanalizacyjnej, i tylko szczęśliwi Ci, którzy akurat są na trasie tej rury. A jak się zbliżają wybory, to HGW nawet kolektor odkupi od dewelopera, kilkukrotnie przepłacając pierwotną propozycję odkupu. Pozostaje s.ać do dołka i pić potem tę

11 wodę gruntową, zanieczyszczoną tymi szczelnymi szambami i przydomowymi oczyszczalniami... I dożyć może jakiejś czterdziestki... No cóż, zwykłego mieszkańca nie stać na nieszablonowe środki perswazji wobec urzędników miejskich, a kanalizacja dla domków jednorodzinnych się Miastu NIE OPŁACA!! No, co innego osiedle albo wybory zaraz, zaraz chyba się zbliżają, prawda? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji realizuje szeroki zakres inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Dzielnicy Białołęka. Proces ten napotyka jednak na wiele przeszkód, z których najważniejsza są kwestie związane z własnością gruntów. Jednym z warunków realizacji inwestycji jest uregulowany stan prawny gruntów, na których mają się znajdować urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne. Bardzo często drogi, po których prowadzony jest ruch komunikacyjny, są terenami prywatnymi. W tym przypadku niezbędne jest przekazanie w formie aktu notarialnego ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. dla każdej z działek, przez którą ma przebiegać którakolwiek z sieci. Cały opisany proces jest złożony i czasochłonny, w związku z czym nie zawsze możliwe jest dotrzymanie terminów wskazanych w planach inwestycyjnych Spółki. Ponadto, niektórzy właściciele działek nie wykazują chęci współpracy w tym zakresie. W przypadku osiedli budowanych przez deweloperów regułą jest budowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez tych deweloperów, a następnie przekazywanie ich nieodpłatnie do MPWiK. Inwestycje te nie są wiec realizowane ze środków publicznych. Jednocześnie informujemy, że, ze względu na niedoprecyzowanie lokalizacji przez zainteresowanego, nie jest możliwe dokładne odniesienie się do sprawy. 54. Chodnik przed Urzędem Dzielnicy Białołęka. Mieszkam od pięciu lat na Tarchominie, koło białołęckiego ratusza i codziennie chodzę chodnikiem oddzielającym teren urzędu od ul. Modlińskiej. Jest to tor przeszkód, szczególnie dla kobiet w obuwiu na obcasach, i WSTYD dla urzędu! Sądzę, że burmistrz dzielnicy i inni urzędnicy nie wiedzą o fatalnym stanie tego chodnika, bo podjeżdżają do pracy samochodami służbowymi lub prywatnymi i stawiają je na zadbanych parkingach o równej nawierzchni; a z jadącego auta nie widać szczegółów otoczenia. Koszt położenia nowego chodnika nie zrujnowałby chyba budżetu dzielnicy, bo to raptem kilkadziesiąt metrów trzeba tylko widzieć i chcieć! Ulica Modlińska zarządzana jest przez Zarząd Dróg Miejskich, który zlecił w ostatnich dniach wymianę nawierzchni chodnika w rejonie przejść dla pieszych przy Ratuszu Dzielnicy Białołęka. 55. Ulica Włodarzewska nawierzchnia ulicy łączącej Al. Jerozolimskie i Grójecką W 2014 r., na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota, wykonywane były prace obejmujące zmiany w organizacji ruchu, polegające na wprowadzeniu progów zwalniających, oraz codzienne zabiegi utrzymania ulicy, polegające na naprawach nawierzchni i odnowieniu zniszczonego oznakowania pionowego i poziomego. W październiku 2014 r. rozpoczynają się roboty związane z modernizacją ulicy na odcinku Grójecka - Harfowa. Prace na odcinku Harfowa - Usypiskowa będą trwać do końca października 2015 r. Ponadto, na zlecenie inwestorów budujących w okolicy ulicy Włodarzewskiej, wykonywane były prace z zakresu budowy różnej infrastruktury. Każdorazowo po wykonaniu prac zniszczone nawierzchnie były odtwarzane. Uzupełnienia infrastruktury będą kontynuowane. Końcowy odcinek ulicy od nr 87 do Al. Jerozolimskich znajduje się w strefie rezerwy komunikacyjnej trasy N-S. Nie podlega on planom modernizacyjnym Dzielnicy i wykonywane są tu jedynie zabiegi bieżącego utrzymania, w celu zachowania możliwości przejścia i przejazdu. 57. Wstyd Dzielnicy Wilanów w kategorii: stan ulic. Ul. Orszady jedyna, którą można przejechać z Wilanowa na Ursynów. Jest bardzo wąska i powybijana. Mimo że prowadzi z dołu do góry, to jest na niej kilka śpiących policjantów w dramatycznie złym stanie technicznym. Oczywiście nie ma nawet jednego chodnika. Kontrapas wyznaczono po stronie urwiska; jest wąski i przegrodzony policjantami. Były już przypadki, gdy rowerzyści spadali z urwiska w krzaki. Na dodatek część podjazdu jest zbyt wąska, by wyznaczyć na nim kontrapas. 59. Ul. Orszady jest jedyną drogą, którą można bezpośrednio przejechać z Wilanowa na Ursynów. Wąska, powybijana, bez chodników. Kontrapas wyznaczony tak, by ułatwić spadnięcie ze skarpy, zwłaszcza że jest poprzecinany śpiącymi policjantami w koszmarnym stanie technicznym. Kontrapas jest tylko na części ulicy. Dość długi fragment trzeba przejść pieszo. ********** ulicy bardzo duży, ale piesi i rowerzyści są skazani na meandrowanie pomiędzy samochodami. Straży miejskiej brak. Dzielnica Wilanów czyni starania o poszerzenie ulicy w miejscu, gdzie nie ma kontrapasa rowerowego. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu fragmentu gruntu, należącego do jednej z parafii. Po poszerzeniu ulicy, na brakującym odcinku drogi, zostanie wyznaczony kontrapas rowerowy.

12 58. Ulica Branickiego, czyli niezbudowana od lat jedna z ważniejszych arterii Miasteczka Wilanów mimo oferty deweloperów o wsparciu finansowym budowy ulicy. Ulica Branickiego ma status ulicy powiatowej i zarządza nią ZDM. Trwają rozmowy z deweloperem inwestorem centrum handlowego, które ma powstać w pobliżu ul. Branickiego na temat partycypacji w tej inwestycji. W ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy Wilanów zyska niezależne połączenie ul. Płaskowickiej na Ursynowie z ul. Branickiego w Wilanowie dwupasmowa ulica pobiegnie na estakadzie ponad wylotem POW z tunelu. Dla tej inwestycji finansowanie zapewnia GDDKiA. Na wiosnę 2014 r. wzdłuż ulicy Branickiego powstał chodnik i ścieżka rowerowa na odcinku pomiędzy ul. Przyczółkową a ul. Sarmacką. 60. Jedyna droga, którą można podjechać z Wilanowa na Ursynów, jest w tragicznym stanie technicznym. Poczynając od ul. Hlonda na długim odcinku nieoświetlonej, z dziurami i bez chodników do ul. Orszady, która jest koszmarem. Wąska, powybijana, bez chodników. Kontrapas wyznaczony tylko na jej części, bo wyżej jest za wąsko. Do tego śpiący policjanci robiący z tej ulicy tor przeszkód. Najgorsze jest to, że wąski kontrapas położony jest blisko urwiska i poprzedzielany resztkami śpiących policjantów. Były tam już przypadki, gdy rowerzyści spadali ze zbocza. A ruch na tej trasie jest ogromny. Połączenie drogowe Wilanowa i Ursynowa zapewni ulica Nowokabacka i połączenie ul. Płaskowickiej (Ursynów) z ul. Branickiego (Wilanów) w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. POW będzie budowana w latach Na lata przewidziano również budowę ul. Ciszewskiego-bis, łączącej ul. Ciszewskiego na Ursynowie z ul. Oś Królewska w Wilanowie. Budowa ul. Nowokabackiej będzie kosztowała prawie 50 mln zł. Pieniądze na tę inwestycję zostały zarezerwowane i wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy na lata Ulica Nowokabacka powstanie między ulicami: Relaksową na Ursynowie a ulicą Łukasza Drewny. Wzdłuż ulicy o długości ok. 1,5 km powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja ma ważną decyzję środowiskową. Aktualizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W latach poprzednich, wykonane zostało skrzyżowanie ulicy Łukasza Drewny i Nowokabackiej. Inwestycja rozpocznie się w 2015 roku. 61. Fatalny stan chodników i podwórek na tzw. serku Bielańskim, między ulicami: Marymoncką, Podczaszyńskiego i Kasprowicza. Chodniki nie były wymieniane od wielu, wielu lat. Są krzywe, między płytami chodnikowymi wyrasta trawa. Chodniki są tak krzywe, że starszym ludziom bardzo trudno przejść i często się przewracają. Prośby przekazywane do Urzędu Dzielnicy od wielu lat nie przynoszą żadnego rezultatu. Kto może pomóc? W 2015 r. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy planuje remont ul. Pruszyńskiego wraz z chodnikami. Natomiast w sprawie remontu chodników poza pasem drogowym ul. Pruszyńskiego w rejonie ulic: Marymonckiej, Podczaszyńskiego i Kasprowicza Dzielnica Bielany zwróci się do właściwych jednostek o podjęcie działań remontowych w 2015 r. 62. Północna część ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wolskiej, a także brak stacji Veturilo na odcinku od stacji Płocka do stacji Ciepłownia Wola. 63. Sądzę, że Wola może wstydzić się tego, że wypożyczalni Veturilo jest tyle co kot napłakał. Mnóstwo ścieżek rowerowych i w parkach, i poza parkami, a wypożyczalni tylko kilka. Z chęcią pojeździłbym tutaj na rowerze, ale znikoma liczba wypożyczalni odwodzi mnie, jak i moich znajomych, od takiej aktywności fizycznej. Na terenie Dzielnicy Wola znajduje się 11 stacji Veturilo. Mając na uwadze obszar i zwartość dzielnicy, liczba ta nie wydaje się mała. Przewidywany jest jednak dalszy rozwój sieci Veturilo w kolejnych latach. 64. Tak wygląda ul. Szańcowa w Warszawie, 5 km od gminy Wola. Mieszkańcy nie mogą ani przejść, ani przejechać. Po deszczu to już TRAGEDIA!! Powodem złego stanu tej drogi jest fakt, że ok. 80% działek pod ul. Szańcową jest własnością prywatnych osób. Do chwili uporządkowania stanu prawnego gruntu pod drogą oraz zakończenia podziału geodezyjnego działek Urząd Dzielnicy Wola nie ma możliwości prawnych inwestowania w przebudowę ulicy. Biuro

13 Gospodarki Nieruchomościami prowadzi działania geodezyjno-prawne, których celem jest uregulowanie sytuacji tych gruntów. Do chwili ich zakończenia Dzielnica Wola może jedynie w ramach bieżącego utrzymania dróg dokonywać doraźnych napraw nawierzchni jezdni. Obecnie Urząd Dzielnicy Wola wystąpił do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg z prośbą o nieodpłatne przekazanie destruktu asfaltowego, który jest niezbędny do wykonania naprawy nawierzchni jezdni. Po uzyskaniu ww. destruktu usunięcie nierówności w nawierzchni jezdni, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, zostanie zlecone konserwatorowi ulic gminnych. Warto podkreślić, że część mieszkańców ul. Szańcowej utworzyła komitet obywatelski, który śledzi poczynania Dzielnicy w sprawie budowy ulicy Szańcowej. Spotkania z członkami tego komitetu odbywają się kilka razy w roku. 65. Zaplanowanie stacji II linii metra Wolska z dala od centrum przesiadkowego Woli, którym jest przystanek Zajezdnia Wola (dawniej: Dom Handlowy Wola, skrzyżowanie ul. Młynarskiej i al. Solidarności ), bo tak jest taniej nie myśląc o tym, że metro buduje się na dziesiątki lat, i zapominając o spójności komunikacji tramwajowej z metrem. Zmiana pierwotnego przebiegu linii metra na terenie dzielnicy Wola jest konsekwencją kolizji, która została zidentyfikowana na etapie sporządzania Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla odcinka centralnego II linii metra. Część budynków znajdujących się pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Wolską w miejscu, w którym planowano prowadzenie tuneli metra, ze względu na trudne warunki geologiczne posadowiona jest na palach zagłębionych nawet na głębokość 15 m poniżej poziomu terenu. W niektórych budynkach znajduje się od 1 do 3 kondygnacji podziemnych, a konstrukcja budynków jest oparta na głębokich ścianach szczelinowych. Aby możliwe było prowadzenie linii metra w ówczesnym przebiegu, konieczne byłoby jej zagłębienie o kolejne m, co spowodowałoby, że poziom główki szyny pomiędzy stacją Rondo Daszyńskiego i stacją Wolska musiałby wynosić około m poniżej poziomu terenu. Ze względu na wymogi techniczne, jakie muszą spełniać linie metra, rozwiązanie takie spowodowałoby konieczność głębszego posadowienia kilku sąsiednich stacji, a w konsekwencji kilku kilometrów tuneli metra. Powodowałoby to także konieczność zagłębienia niwelety przebiegu tuneli metra i stacji odcinka centralnego, aż do stacji Świętokrzyska. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania techniczne oraz fakt, że głębsze posadowienie metra znacząco podnosi koszt takiej inwestycji i koszty późniejszej eksploatacji, a także zmniejsza funkcjonalność stacji, decyzją Komitetu Sterującego ds. budowy II linii metra w Warszawie z dnia r. przyjęto wariant przebiegu zachodniego odcinka II linii metra ze stacją na skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Zmiana przebiegu spotkała się z życzliwym przyjęciem mieszkańców, ze względu na realizację stacji w rejonie skrzyżowania, gdzie występuje intensywna zabudowa mieszkaniowa, a w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są dwa szpitale: przy ul. Płockiej i Działdowskiej, i następne dwa w strefie dojścia pieszego: przy ul. Wolskiej i Kasprzaka. Jednocześnie podkreślamy, że rejon zajezdni Wola nie stanowi obecnie węzła przesiadkowego, natomiast po realizacji II linii metra głównym miejscem przesiadkowym dla mieszkańców Koła będzie stacja w rejonie ulic Ciołka i Księcia Janusza, a dla mieszkańców Bemowa, którzy dzisiaj podróżują tramwajami ul. Obozową stacja w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewską, gdzie obecnie realizowana jest trasa tramwajowa od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej. 66. Organizacja ruchu na al. Jana Pawła II!! na odcinku, tam nie znikną korki w stronę Pytanie/stwierdzenie niepełne nie mamy możliwości udzielenia odpowiedzi. 67. Zagospodarowanie i stan ulicy Żelaznej. Brak jakiejkolwiek logiki i spójności w nowo budowanych inwestycjach: całkowity brak zachowania pierzei, stan chodników woła o pomstę do nieba, cała ulica wygląda jak jakiś slums z Trzeciego Świata. W związku z budową II linii metra ulica stanowiła główny układ czasowej organizacji ruchu. Wymiana nawierzchni chodników będzie możliwa po zakończeniu ww. inwestycji. 68. Ścieżki rowerowe na Bemowie to prawie pustynia. A te, które są, to powód do wstydu dla urzędników za nie odpowiedzialnych. Droga dla rowerów i pieszych wzdłuż ulicy Edmunda Jana Osmańczyka (Fort Bema) była oddzielona od miejsc parkingowych słupkami, jednak Dzielnica kazała je zdemontować, częściowo zabierając miejsce pieszym i rowerzystom by mogło parkować więcej samochodów. W tym roku trwa budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, realizowana przy okazji budowy torowiska tramwajowego. Jednocześnie powstaje również odcinek wzdłuż ul. Radiowej w stronę Starego Bemowa. W 2015 r., dzięki głosom mieszkańców, będą realizowane trasy rowerowe wzdłuż ulic Połczyńskiej i Powstańców Śląskich na Jelonkach. ZTM planuje także wyznaczyć pasy rowerowe na jednojezdniowym odcinku ul. Wrocławskiej.

14 Droga dla rowerów i pieszych na ul. Osmańczyka została w sierpniu ponownie wygrodzona, aby uniemożliwić parkowanie na niej samochodów. Parkowanie w sposób utrudniający poruszanie się po chodnikach i drogach dla rowerów jest zjawiskiem niepożądanym i jest stopniowo ograniczane, m.in. przy pomocy fizycznych wygrodzeń. 69. Ul. Marynin na obrzeżach Bemowa, w pobliżu Koła. Piaszczysta przeprawa pokonywana codziennie przez setki samochodów wzbijających kłęby kurzu, który osadza się na okolicznej roślinności, domach mieszkalnych i ubraniach przechodniów. Podziurawiona w okresie deszczowym, zamienia się w pole kałuż uniemożliwiające przejście suchą nogą. Raz na kwartał dziury są zasypywane mniejszymi lub większymi kawałkami gruzu, który po pierwszym deszczu i tak jest wypłukiwany. Dziury i ostre kamienie stanowią zagrożenie dla rowerów, jak i stawów skokowych pieszych. Bezsensownie marnowane pieniądze na prowizoryczne łatanie dziur mogłyby pokryć koszty budowy najprostszej asfaltowej ulicy z chodnikiem. Ulica Marynin jest na bieżąco naprawiana. W planach Dzielnicy jest modernizacja okolicznych ulic: Babimojskiej, Zaborowskiej i Strońskiej oraz wlotu do ul. Marynin. Do końca roku ma być przygotowany projekt w tej sprawie. Jego realizacja nastąpi na przełomie 2016 i 2017 roku. 70. W całym naszym pięknym mieście brakuje ścieżek rowerowych :( W dzisiejszych czasach, gdy promowane są: uprawianie sportów i ekologiczny model zdrowego życia, ścieżki rowerowe powinny być podstawą infrastruktury w takich miastach jak Warszawa. Nasza piękna Warszawa jest wizytówką kraju, przyjeżdża do niej mnóstwo turystów z innych miast i krajów, politycy, celebryci. Wielu ludzi pragnie dojeżdżać do miejsca pracy rowerem. Ale jak to zrobić, gdy ścieżki brak? Po ulicy? Osobiście nie polecam, ryzykowne, dla życia i zdrowia psychicznego. Przykładowo, trasa, jaką pokonuje mój małżonek, aby dojechać do pracy. Aby z Wesołej przedostać się do Śródmieścia na rowerze, bezpiecznie ścieżkami rowerowymi należy: a) pojechać drogą przez las do Międzylesia, b) w Międzylesiu dostać się do torów hurra, ścieżka jest! a przynajmniej coś, co nią powinno być, c) dojechać do wiaduktu kolejowego między przystankami autobusowymi Trawiasta - Trakt Lubelski, d) dostać się na górę, np. schodami z rowerem na plecach, wspaniała rzecz..., e) dojechać do skrzyżowania z ul. Marsa hurra! mamy ścieżki! Każda ścieżka urywa się co kawałek i powinniśmy zejść z roweru na milionach świateł, aby przejść na drugą stronę. Bo przejazd rowerem przez pasy dla pieszych jest wykroczeniem karanym mandatem, f) ścieżka rowerowa urywa się i albo jedziemy chodnikiem (znów wykroczenie karane mandatem), albo jedziemy ulicą, narażając życie i słuchając klaksonów kierowców oraz bardzo częstych kurw rzucanych pod naszym adresem. Mało przyjemne nawet jeśli jest się zatwardziałym rowerzystą, chce się jeździć na rowerze, a nie samochodem jest to trudne do osiągnięcia. Inne dzielnice wcale nie mają lepiej. Chcąc dojechać na rowerze, robimy ponad połowę więcej kilometrów niż samochodem bo musimy szukać ścieżek rowerowych. Infrastruktura rowerowa w Warszawie rozwija się bardzo dynamicznie. W 2013 r. przybyło 50 km nowych dróg dla rowerów i pasów rowerowych, w bieżącym roku liczba ta będzie jeszcze wyższa. Obecnie długość wszystkich odcinków sięga 400 km, a połowa z nich ma już nawierzchnię asfaltową. W najbliższych latach planujemy dalszy rozwój sieci i łączenie istniejących odcinków w spójne korytarze. Temu celowi służy opracowany w 2013 r. Program Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020, który wskazuje 43 najważniejsze korytarze rowerowe i listę niezbędnych inwestycji. Będą one realizowane dzięki środkom z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanego przez Unię Europejską. Na wspomnianej liście znalazły się m.in. trasy wzdłuż ciągu ulic: Patriotów Wydawnicza Widoczna Szumna - Makowska (wzdłuż torów kolejowych) oraz: Płowiecka Czecha - Trakt Brzeski. Ponadto, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje w najbliższym czasie budowę brakującego łącznika między Starą Miłosną i Międzylesiem. Poza budową dróg rowerowych na głównych ciągach, celem jest również uspokojenie ruchu na pozostałych ulicach. Dzięki temu jazda rowerem po jezdni (do czego jest zobowiązany rowerzysta, gdy nie ma specjalnej ścieżki) staje się bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Elementy uspokojenia ruchu pojawiły się m.in. na ul. Mrówczej i Lucerny, dzięki czemu spadła tam prędkość rozwijana przez kierowców i liczba wypadków. 71. Fatalny stan chodników i przestrzeni publicznej w okolicach Kercelaka i przy ul. W związku z budową II linii metra teren Kercelaka był objęty oddziaływaniem inwestycji. Przywrócenie do stanu poprzedniego będzie odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami obsługi komunikacyjnej.

15 72. Brak dostępu do nowego przystanku kolejowego Zacisze-Wilno od strony Zacisza to niestety wstyd i dowód na to, że zasada liberum veto jest nadal żywa (dwunastu działkowców zablokowało budowę chodnika). Rozpoczęcie budowy dojścia do przystanku PKP Zacisze Wilno od strony osiedla Zacisze możliwe będzie po zakończeniu procedury likwidacji Rodzinnych Ogródków Działkowych Rzodkiewka na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40). Obecnie Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców analizuje przedstawioną przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy propozycję nieruchomości zamiennej, która zostałaby przekazana za grunt użytkowany przez ROD Rzodkiewka. Po uzyskaniu zgody OZM PZD zostanie wszczęta procedura likwidacji ROD Rzodkiewka, a po wypłaceniu odszkodowań za istniejące na działkach naniesienia i nasadzenia możliwe będzie rozpoczęcie budowy dojścia. Niezależnie od powyższego, należy zaznaczyć, że przeciwko budowie dojścia do przystanku kolejowego został złożony pisemny protest podpisany przez około 400 mieszkańców Osiedla Zacisze. 73. Od wielu lat nie może zostać rozwiązany problem nieznanego w polskim prawie ciągu pieszo-jezdnego przed ciągiem pawilonów na ul. Kondratowicza. Istniejąca sytuacja powoduje potrącanie pieszych przez samochody, najeżdżanie ludziom samochodami na nogi, wielokrotne w ciągu roku naprawy zdewastowanych przez samochody chodników. Na ul. Kondratowicza przed ciągiem pawilonów znajduje się chodnik, zaś, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, jazda po chodniku jest zabroniona. Ponadto, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy w dniu 15 lutego 2013 r. zatwierdził projekt organizacji ruchu na wyznaczenie miejsc postojowych równoległych wzdłuż ul. Kondratowicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do okolic przystanku autobusowego Park Bródnowski 01, i zablokowanie wjazdu na chodnik przed pawilonami. 74. Strasząca kocimi łbami, dziurami i brakiem chodników ul. CHYROWSKA, wygląda jak sprzed II wojny światowej Stan ulicy jest na bieżąco monitorowany, nie stwarza ona zagrożenia dla ruchu. Po zgłoszeniu sprawdzimy jej stan techniczny ponownie. 75. Witam, kolejnym wstydem jest stan nawierzchni ul. Krasińskiego. Wahacze można tam pogubić. Ulica Krasińskiego w chwili obecnej gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego. Podlega bieżącemu patrolowaniu i remontom cząstkowym, co oznacza, że z chwilą stwierdzenia uszkodzeń nawierzchni podlega natychmiastowej naprawie. 76. Fatalny, działający depresyjnie stan infrastrukturalny, estetyczny, nieruchomościowy skrzyżowanie ulic Kleszczowej i Ryżowej. Nie znam brzydszego skrzyżowania w Warszawie. A tak przy okazji, mieszkam tam i codziennie to oglądam. Obecnie od czerwca 2014 roku na tym skrzyżowaniu trwają prace budowlane (związane z remontem generalnym całej ulicy Kleszczowej). Na pewno po zakończeniu prac będzie tam ładniej, ponieważ na skrzyżowaniu będzie wybudowane rondo. Co do poprawy estetyki na działkach prywatnych przy skrzyżowaniu Urząd Dzielnicy Włochy nie ma na to wpływu. Inwestycja drogowa związana z remontem Kleszczowej, jako ogólnomiejska realizowana jest przez ZMID (Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych). 77. Zgłaszam do tej listy przystanek ZTM przy ulicy Chełmżyńskiej o nazwie Szymańskiego, w kierunku ulicy Marsa wiodącej na Gocławek i Grochów. Zgroza, jakich mało, przystanek ma przynajmniej 30 lat i od tego czasu jest bez remontu (wiata), obszczany i opluty przez miejscowych i przyjezdnych żuli. Nikt nie ma kasy na jego zmianę, codziennie obok niego w smrodzie uryny przechodzą do szkoły dzieci z Zespołu Szkół nr 74 przy ulicy Niepołomickiej. Bardzo proszę o pokazanie tego przystanku na liście. Jak będą potrzebne zdjęcia, mogę przesłać po Przystanek SZYMAŃSKIEGO 01 jest jednym z wielu przystanków, dla których na zlecenie ZTM w minionych latach zostały zakupione tzw. podkłady geodezyjne określające schemat gęstości sieci uzbrojenia podziemnego terenu pod proponowanymi lokalizacjami dla wiat. Niestety, treść opracowanego podkładu geodezyjnego wykluczyła możliwość posadowienia przez ZTM na terenie przedmiotowego przystanku jakiejkolwiek wiaty, ponieważ właścicielem działki, na której zlokalizowany jest ten przystanek, jest osoba

16 fizyczna, natomiast Zarząd Transportu Miejskiego nie ma możliwości montażu wiat na terenach prywatnych. Dodatkowo należy zaznaczyć, że konstrukcja zamontowana na omawianym przystanku nie jest własnością ZTM, jest to tzw. wiata obca o nieuregulowanym z powodów formalno-prawnych stanie własnościowym. Obowiązek naprawy i konserwacji tego typu konstrukcji nie spoczywa na ZTM, lecz należy do obowiązków ich właściciela. Dodatkowo informujemy, że w posiadaniu ZTM jest dokumentacja fotograficzna wskazująca na to, iż wiata na przestrzeni kilku ostatnich lat była remontowana, gdyż obecny stan jej konstrukcji różni się zasadniczo od konstrukcji istniejącej jeszcze w 2008 r. 78. Mimo że Rembertów zachwyca możliwością spacerowania w lesie i odpoczynku bliżej natury, to zdecydowanie WSTYDEM tej dzielnicy jest przejście podziemne przy stacji kolejowej PKP Warszawa Rembertów. Przejście jest wstydem ze względu na smród moczu, porozbijane butelki, bazgroły na ścianach, powybijane okna. Stacja tym samym psuje wizerunek całej dzielnicy. Brakuje monitoringu, patroli służb porządkowych i systemu nadzoru nad jakością zachowania czystości przejścia podziemnego. Niestety, m.st. Warszawa nie ma wpływu na stan infrastruktury stanowiącej własność PKP. 79. REDUTA ORDONA zaniedbany teren, brak planu zagospodarowania przestrzeni w sposób godny upamiętniający powstańców walczących o wolność Polski w 1831 roku (z rekonstrukcją elementów reduty dla celów edukacji historycznej). Dla przedmiotowego terenu jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego postanowienia będą wdrażane w życie. 80. W 2011 roku wysłałem do GW, Ratusza, konserwatora zabytków, Poczty Polskiej zdjęcia rozpadającego się budynku poczty w Wilanowie. Codziennie, zwłaszcza w sezonie letnim, tysiące turystów z całego świata po wyjściu z autokaru oglądają w "królewskim" Wilanowie obrzydliwy, obłażący, cuchnący budynek poczty. Apelowałem, pisałem, że zbliżają się Mistrzostwa Europy, że goście, że wstyd, że kompromitacja, że totalna olewka nic nie pomogło. Po roku (!) otrzymałem z urzędu jakiś mail bredzący coś o problemach z odnowieniem. Typowe bzdety. W ciągu trzech lat dwadzieścia metrów dalej prywatny inwestor wybudował OD PODSTAW bliźniaczy budynek, lokując w nim bank, kawiarnię, biuro podróży itd. Można? Można. A ta obrzydliwa zakała, wstyd na cały świat, stoi, zmurszałymi murami trzyma się dzielnie. To jest wizytówka indolencji władz dzielnicy, miasta, Poczty Polskiej. Za taki stan rzeczy powinno polecieć ze stanowisk kilkanaście osób, i to natychmiast. Służę ostatnimi zdjęciami tego żenującego obiektu. Przy czym wszystko wokół zostało pięknie zrewitalizowane: chodniki, jezdnie, nasadzenia, infrastruktura miejska. Tylko ta zakała stoi. Dzielnica Wilanów przygotowała dokumentację projektową obiektu wynajmowanego przez Pocztę Polską, która została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Ze względu na zabytkowy charakter tego budynku wymagane są odstępstwa w zakresie wentylacji, których musi udzielić Ministerstwo Infrastruktury. Procedura jest w toku. Konieczne będzie także zarezerwowanie środków finansowych na remont budynku. 81. Witam, chciałabym wskazać rezerwat krajobrazowo-przyrodniczy Olszynka Grochowska i okolice pomnika Powstańców insurekcji kościuszkowskiej jako wstyd Warszawy. Pomnik i teren wokół niego nie są oświetlone, a jest to miejsce spotkań turystów oraz mieszkańców Wygody (osiedle Rembertowa). Urządza się tam coroczne pokazy sztucznych ogni w sylwestra przy udziale mieszkańców, którzy składają sobie życzenia. Rezerwat jest bardzo zaniedbany. Stan ścieżek w rezerwacie jest tragiczny. Wszędzie panuje bałagan, brak oznaczonych tras, śmietników i ławek. Poszycie i drzewostan są w opłakanym stanie. Samosiejki zachwaszczają wszystko. Chyba dawno nikt nie inwentaryzował tego terenu; nie wiem, czy prawem chroniona na tym terenie kruszyna jeszcze tam rośnie. Pozdrawiam. iga2008 Obecnie jest to teren często uczęszczany przez rodziny z dziećmi (brak jakiejkolwiek infrastruktury w pobliżu: wc, ujęcia wody, itp.) oraz rowerzystów. Proszę, nagłośnijcie ten problem, bo tzw. aleja zasłużonych na ul. Traczy to nie wszystko. Rezerwat przyrody Olszynka Grochowska powołany został na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku. Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów krajobrazowych, społecznych i historycznych fragmentu lasu rosnącego na obszarze pola bitwy pod Grochowem z roku. Według Zarządzenia nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia r. nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody. Powierzchnia rezerwatu wynosi 59,45 ha i zajmuje większą część kompleksu o powierzchni 69,39 ha. Rezerwat ten nie jest objęty planem ochrony określającym cel jego ochrony, identyfikującym zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne,

17 zawierającym inwentaryzację przyrodniczą terenu i wyznaczającym zadania ochronne do wykonania w okresie planistycznym, a także określającym sposób udostępnienia turystycznego rezerwatu. Art. 19, ust. 1 pkt 2 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wskazuje w pierwszej kolejności Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako zobowiązanego do sporządzenia planu ochrony rezerwatu. Do momentu stworzenia i wejścia w życie planu ochrony rezerwatu wszelkie działania są ograniczone do prac eliminujących bezpośrednie zagrożenia dla przyrody rezerwatu bądź bezpieczeństwa publicznego. 82. Witam, do Mapy dumy i wstydu chętnie zgłoszę olbrzymią płachtę reklamującą Osiedle Derby. Znajduje się ona przy ulicy Głębockiej, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Magiczną i Jesiennych Liści. Rozumiem, że klientów należy poinformować o dojeździe do biura sprzedaży mieszkań, ale można to chyba zrobić w sposób bardziej estetyczny? Screen z map Google: 1sr3Nn5UpAfx4tOMmZ7LejVQ!2e0 Pozdrawiam, Piotr Teren, na którym jest umieszczona reklama, pozostaje w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Warszawie. M.st. Warszawa nie ma wpływu na sposób wykorzystania terenu. 83. Brak toalet w parku im. Romana Kozłowskiego. Ogólnie brak toalet w parkach, miejscach publicznych. Urząd Dzielnicy Ursynów, w ramach zawartych umów, corocznie ustawia 5 sztuk toalet przenośnych typu TOI-TOI. Kabiny zlokalizowane są w następujących miejscach: w parku Przy Bażantarni (2 szt.), w parku Moczydełko (1 szt.), na tzw. Olkówku (1 szt.) okolice parku im. Romana Kozłowskiego oraz w rejonie placu zabaw przy ul. Pala Telekiego (1 szt.). W związku z ograniczonymi środkami finansowymi oraz mając na względzie fakt, iż na terenie dzielnicy Ursynów znajdują się ogólnodostępne toalety, które zlokalizowane są w budynkach socjalnych obiektów sportowych (boisko Orlik 2012 i park im. Jana Pawła II) i na każdej stacji metra, Urząd Dzielnicy Ursynów nie ustawia stacjonarnie większej liczby TOI-TOI. Gdyby mieszkańcy zgłaszali uzasadnione zapotrzebowanie na tego typu toalety w innych lokalizacjach, to Urząd Dzielnicy Ursynów jest przychylny dla takich inicjatyw w zakresie, w jakim będzie to możliwe w ramach posiadanych środków finansowych. 84. Na skrzyżowaniu ul. Przy Bażantarni i al. KEN (przystanek autobusowy Raabego) stoi 2-piętrowy budynek. Niestety nie wiem, do kogo należy. Na budynku tym zamontowano 3 ogromne anteny telefonii komórkowej. Jest to niespotykane, żeby na tak niskim budynku montować anteny telefonii komórkowej. Proszę o sprawdzenie, czy jest to zgodne z prawem. Naprzeciwko stoją budynki mieszkalne o wiele wyższe i anteny promieniują w okna mieszkań. Ponadto po drugiej stronie ulicy jest park z placem zabaw. 200 m i 400 m dalej mamy kolejne anteny telefonii komórkowej, ale już na wyższych budynkach. Jest to wstyd. Zanieczyszczamy środowisko promieniowaniem, które wpływa na nasze zdrowie. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że niewidoczne i pozornie nieodczuwalne. Nikt nie czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców, bo wynajęcie dachu na anteny to duże pieniądze dla właściciela budynku. Instalacje na budynku przy ul. Przy Bażantarni 10 zaliczają się do instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, zgodnie z 2 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgodnie z przedstawionymi w załącznikach do zgłoszeń wynikami pomiarów pól elektromagnetycznych, wartości zmierzone w żadnym punkcie wokół obiektu oraz w miejscach przebywania ludności nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883). 85. Wymarła Starówka po godz. 22. Przez złe zarządzanie Miasta lokalami, protesty mieszkańców, itp. Bardzo ogólnie sformułowane stwierdzenie. Na pewno ważny jest kompromis wszystkich mieszkańców i użytkowników tego miejsca. 86. Przede wszystkim za reklamy, i to nie tylko te wielkoformatowe. Ale o tym już napisano wiele. Staramy się porządkować przestrzeń publiczną w taki zakresie, w jakim pozwalają nam na to przepisy

18 prawne. Potrzeba tutaj współpracy Miasta, nadzoru budowlanego, również rynku reklamy wielkoformatowej. Porządkowanie zaczęliśmy od siebie: m.in. nie dopuszczamy już wieszania tego rodzaju reklam na PKiN, wysłaliśmy do dyrektorów szkół i zarządców miejskich nieruchomości informacje dotyczące zasad umieszczania reklam. 87. Wstyd, że w najbardziej reprezentacyjnej części miasta, bo w centrum, podczas remontu wyjścia/wejścia do stacji metra Centrum od strony północnej na ścianach położono kafle łazienkowe, i to w kolorze, od którego wzrok sam ucieka. Jakie były pierwotnie i jakie powinny być tam nadal, można zobaczyć na szczęście przynajmniej jeszcze na stacji Ursynów Kabaty. Dziękując za tę akcję, serdecznie pozdrawiam. Krystyna Dąbrowska 88. Z przykrością zgłaszam do wstydu na mapie Warszawy architekturę wejść do nowych stacji metra. Obrzydliwe niebieskie, czerwone i zielonkawe wejścia nie harmonizują z otoczeniem, ba, nawet z tymi wejściami, co już są np. Świętokrzyska. Nasi budowniczowie metra powinni wybrać się do Paryża i pooglądać tam wejścia do metra, które nie szpecą i są neutralne. Architektura wejść do metra na centralnym odcinku II linii była elementem Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego, który został wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez m.st. Warszawę w 2007 roku i zrealizowany przez konsorcjum firm B.P. Metroprojekt i AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. 89. Dworzec Warszawa Śródmieście. Podróżni targają swoje bagaże po schodach na poziom ulic. Winda jest, ale dostępna tylko dla niepełnosprawnych. Zapomniano o podróżnych w podeszłym wieku. Niestety, m.st. Warszawa nie ma wpływu na stan infrastruktury stanowiącej własność PKP. 90. Uliczka Kamienne Schodki i bazgroły pseudograficiarzy... w sercu stolicy, w zabytkowej dzielnicy starego miasta... płakać się chce! (generalnie, całe Śródmieście ma z tym problem, ale podaję przykład). Zarząd Terenów Publicznych jako administrator przedmiotowej ulicy nie ma wpływu na stan oraz wygląd estetyczny elewacji budynków znajdujących się w zarządach wspólnot mieszkaniowych. Dbałość o wygląd elewacji winni sprawować właściciele lub zarządcy nieruchomości znajdujących się przy ul. Kamienne Schodki. ZTP jako administrator wielu obiektów na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie na bieżąco monitoruje stan tychże obiektów i niezwłocznie usuwa różnego rodzaju akty wandalizmu, m.in. graffiti. 91. Aleje Ujazdowskie, tuż przy Łazienkach, oraz parkingi należące do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i budynków Policji świecą pustkami w weekendy, a w okolicy Łazienek kompletny brak miejsca na zaparkowanie auta. Wymienione parkingi są opłacane z naszych podatków, dlaczego zatem nie otworzyć ich dla mieszkańców w weekendy? Parkingi w pasie drogowym Al. Ujazdowskich zostały wybudowane dla potrzeb Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz samochodów ich gości. W związku z ich powiązaniem funkcjonalnym z obiektami rządowymi cały ten teren podlega ochronie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Ponadto, z racji funkcji pełnionych przez KPRM, teren ten powinien być dostępny całodobowo dla pracowników i dlatego nie może być udostępniany osobom postronnym. 92. Samo Centrum, ulica Nowogrodzka na wysokości od Brackiej do Kruczej. Puste lokale, zasikane i nie tylko, bramy, smród, bród i...po weekendzie pełno śmieci i pozostałości po imprezowiczach wracających w pobliskich knajp (w których chyba toalety są płatne) bo jak inaczej tłumaczyć po weekendowy odór dochodzący z każdego zaułka i bramy. Nie wspomnę już o kupach po psach. Wstyd!!! Wielu zagranicznych turystów, goszczących w hotelu Novotel zapuszcza się w te rejony. Zastanawiam się jak ludzie siedzący w ogródkach przy restauracjach tam umiejscowionych mogą wytrzymać ten smród? Skoro podejście do zaparkowanego samochodu odbywa się na jednym wdechu wziętym kilka metrów wcześniej. Dobrze że wreszcie zaczęli remont Smyka, tam to dopiero była mega!!! tragedia. Miejski darmowy szalet. Pozdrawiam Anna Dzielnica Śródmieście jest dzielnicą, w której najwięcej jest dyslokowanych patroli Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Dotyczy to zarówno pracy w dzień, jak i w porze nocnej. W bieżącym roku w rejonie ul. Nowogrodzkiej, na odcinku od ul. Brackiej do ul. Marszałkowskiej strażnicy miejscy nałożyli 169 mandatów karnych, w przeważającej większości na osoby spożywające alkohol w

19 miejscu zabronionym oraz zanieczyszczające i zaśmiecające miejsca publiczne, 37 osób zostało przewiezionych do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych a w 132 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 93. Idiotyczny mur odgradzający przestrzeń przed Gmachem Głównym na Placu Politechniki zachęca okolicznych i napływowych pijaczków do schowania się za nim i popijania w cieniu drzew. W ciągu dnia pijackie koczowisko, w nocy nieustanna impreza. Idiotyczny mur o którym mowa w zgłoszeniu, to teren autonomiczny Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z przepisami art. 227 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora.( ). Natomiast jeżeli osoby znajdują się poza terenem uczelni, to wówczas strażnicy interweniują. W 2014r. w pobliżu wspomnianego terenu ukarano 3 osoby spożywające alkohol mandatami karnymi, w 7 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, natomiast w 11 przypadkach zaszła konieczność przewiezienia osób nietrzeźwych do SODON. 94. Pawilon Cepelii (Al. Jerozolimskie/Marszałkowska) obwieszony reklamami. W okolice jest brudno i tandetnie. Wyszczerbione schodki, brudne, brzydkie chodniki, bezdomni z reklamówkami pełnymi zdobyczy wygrzebanych ze śmietników, przepełnione kosze. Obiekt CEPELII z całym jego otoczeniem należy do Centralnego Związku Spółdzielczego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego CEPELIA w likwidacji. Układ urbanistyczny w tym rejonie nie jest wpisany do rejestru Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, który byłby wtedy w stanie skutecznie zobligować właściciela do uporządkowania swojej posesji. 95. Na ulicy Lwowskiej, Pięknej i Koszykowej odór i pozostawione przez psy nieczystości nie pozwalają przejść chodnikiem. Nie dość, że trzeba stale patrzeć pod nogi to jeszcze nie da się oddychać od tego smrodu. Brakuje tu miejsc zielonych gdzie można by wyprowadzić psa oraz brakuje patroli straży miejskiej, która nauczyła by mandatami niektórych właścicieli, żeby sprzątali po swoich pupilach. Kwestie sprzątania po psach reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy: 29 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt. 2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady zmieszane. Jeśli właściciel psa nie wywiązuje się z obowiązku, to sprzątnie powinno być zrealizowane przez właścicieli i zarządców nieruchomości przy których biegnie chodnik. Wywiązywanie się z obowiązków weryfikuje Straż Miejska m.st. Warszawy. Ulice i chodniki są na bieżąco sprzątane przez służby miejskie. Dodatkowo Miasto, w ramach akcji Psie sprawy Warszawy prowadzonej już od kilku lat, zakupiło i przekazało bezpłatnie właścicielom psów już kilka milionów jednorazowych zestawów do sprzątania po psach. 96. Bazar Różyckiego! To wstyd, że nic się z nim nie dzieje i miasto nie interweniuje. Zaraz obok powstanie niebawem Muzeum Pragi, można by się zabrać za rewitalizację tego kultowego miejsca, bo umrze nam śmiercią naturalną. Określenie przyszłości terenu bazaru Różyckiego należy do jego właścicieli, którymi w częściach są spadkobiercy rodziny Różyckich i m. st. Warszawa. M. st. Warszawa na terenie przyległym i części terenu bazaru utworzyło muzeum Pragi z niezbędnym zapleczem. Mamy już projekt dalszego zagospodarowania części terenu należącego do m. st. Warszawy. W ciągu kilku najbliższych lat bazar na pewno zmieni swoje oblicze. 97. Rondo Starzyńskiego!!!! DO ZAORANIA!!! S.P. Pan Prezydent Starzyński w grobie się przewraca, jak widzi co nazwano jego imieniem! WSTYD! Brud, smród i ubóstwo!! DRAMAT... Teren samego ronda (zielony na wyspie oraz jezdnie) nie budzi zastrzeżeń - jest regularnie sprzątany na

20 zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta. Rozumiemy, że w pytaniu chodzi raczej o atmosferę tego miejsca, szczególnie od strony ul. Jagiellońskiej, gdzie dominują punkty handlowe sprzedające alkohol. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na wydzierżawionym terenie spoczywa na dzierżawcach. 98. Obskurny Dworzec Wileński wraz z otoczeniem - dzikim, zarośniętym krzakami placem z torami przyległymi do dworca, betonowym niby wjazdem na teren "zielony" przy peronach (plac przy ul. Solidarności), dziurawe chodniki, noclegownia bezdomnych w krzakach na terenie PKP, betonowe, brudne i szare morze przed dworcem Niestety, m.st. Warszawa nie ma wpływu na stan infrastruktury stanowiącej własność PKP. 99.NORBLIN - niszczejący, zapadające się dachy, zamurowane okna, zniszczenia po "prostowaniu" ul. Prostej. Teren Zespołu budowlanego d. Fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie - obejmującego budynki: namiarowni, laboratorium mechanicznego, hartowni, wykańczalni, ciągarni, trawialni, tłoczni 1000T, czyszczarni, administracji oraz odlewni wraz z wyposażeniem technicznym, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1195-A (decyzja z dnia r. oraz aneks do w/w decyzji z dnia r.) Stołeczny Konserwator Zabytków postanowieniem nr 317W/10 z dnia r. uzgodnił decyzję o warunkach zabudowy dla budowy zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz zagospodarowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu budowlanego d. Fabryki Norblina. Ponadto decyzją nr 1209N/12 z dnia roku pozwolił ART. NORBLIN Sp. z o.o. na przeprowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich oraz zmianę przeznaczenia i sposobu korzystania z zabytkowych budynków na omawianym terenie. W ramach ww. zezwoleń na obszarze d. fabryki Norblin prowadzone są działania związane z rewaloryzacją i modernizacją zespołu obiektów poprzemysłowych. Prace polegają na wykonaniu remontu, oraz prac konserwatorskich w/w historycznych budynków z zachowaniem ich pierwotnej architektury. Mają one na celu również adaptację zabytkowych obiektów, obecnie w większości nie użytkowanych, do nowej funkcji handlowo-usługowej oraz funkcji kultury. Przeprowadzenie w/w prac wraz z adaptacją budynków do nowej funkcji, przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytkowych obiektów, a poprzez to wyeksponuje ich wartości zabytkowe. 100.To teraz o wstydzie. Wstyd to dwa olbrzymie place parkingowe na ul. Chmielnej - po drugiej stronie od Chmielnej 106. Paskudy szpecą centrum miasta. Jest to znakomite miejsce na park, zieleń nie na ohydne parkowisko. Wstyd w centrum stolicy! Teren należy do PKP. Niestety, Miasto nie ma wpływu na sposób jego zagospodarowania przez właściciela. 101.Obok ładnego, nowego przedszkola im. Króla Maciusia I, nie da się nie zauważyć opuszczonych ruder przy ul. Korzona 93 i 95. Ruiny kamienic stoją, niszczeją i śmierdzą stęchlizną na całą okolicę (pomaga im kolejna rudera przy ul. Chyrowskiej 10 ) będąc przy okazji siedliskiem kotów, gryzoni, brudu i miejscem schadzek różnych "obszczymurków". Idealna okolica dla przedszkolaków. Budynki przy ul. Korzona 93, 95 nie stanowią zagrożenia i są właściwie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na podstawie Uchwały nr LVIII/1754/2009 Rady m.st. Warszawy z dn r. oraz Zarządzenia Nr 3917/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dn r. zostały one przekazane TBS Praga Północ sp. z o.o., w celu realizacji w tym miejscu inwestycji mieszkaniowej Uważam, że mieszkańcy Zacisza (Targówek), powinni szczególnie wstydzić się za teren, który pozostał po byłej pętli autobusowej linii 512. Teren porasta trawą, a po przeciwnej stronie ulicy powinna zostać postawiona wiata na przystanku tak jak kiedyś na nieistniejącej już pętli ZACISZE. W dodatku teren za była pętlą też nie został w żaden sposób zagospodarowany. Teren, na którym znajdowała się pętla autobusowa, jak również bezpośrednio za nią, stanowi własność osób prywatnych. Z uwagi na niewystarczającą szerokość terenu, na którym zlokalizowany został przystanek, nie ma możliwości ustawienia wiaty przystankowej. 103.Jak wiadomo w Warszawie brakuje miejsc parkingowych. Jako ogromny powód do wstydu zgłaszam nieprzemyślany projekt budowy metra wzdłuż ulicy Kasprowicza - zamiast usytuować tunele głębiej i zaplanować parkingi dla okolicznych mieszkańców, usytuowano metro płytko, a na powierzchni są same tereny zieleni. Mieszkańcy nie mają gdzie parkować w związku z powyższym, parkują bez kozery na jednym pasie ul. Kasprowicza w kierunku Młocin.

Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych

Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych Adam Piotr Zając, Piotr Kostrzewa Warszawa, 09/04/2014 mapabarier.siskom.waw.pl Agenda 1. O projekcie 2. Warszawa Olszynka Grochowska

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o. - LIDER KONSORCJUM 63-112 Brodnica Żabno 2A Centrala tel.: (061) 28 23 607 fax: (061) 28 23 639 Sekretariat: (061) 28 23 597 e-mail: polska@dromost.com

Bardziej szczegółowo

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż.

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Maciej Babiak Oświęcim Październik 2009 Spis treści: Dane ogólne Temat i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego.

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. A. Mapa trasy nr 376 Gliwice Rachowice.

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Metro Dworzec Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Remont istniejących placów i chodników, utwardzenie fragmentu działki oraz przebudowa fragmentu drogi przy budynku Przychodni rejonowej w Brzozowie Inwestor: Szpital

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje nowo projektowaną ul. Czerniakowską-Bis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Adres obiektu ul. Leszka Czarnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 26 PKP Międzylesie

Bardziej szczegółowo

Rowerowa Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego,

Rowerowa Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego, Rowerowa Warszawa 2014 Zarząd Transportu Miejskiego, 5.12.2014 RUCH ROWEROWY Wzrost ruchu rowerowego o 30-40% w skali roku Udział ruchu rowerowego w podróżach sięga 2-3% Sukces w ECC: 1. miejsce Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE W 2016 ROKU Nazwa dzielnicy Liczba Grup Osiedlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU P.B.W. Opracował Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU P.B.W. Opracował Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium. erte Teresa Rogalska 02-363 Warszawa, ul. Bohaterów Września 4/13 Projektow anie dróg i mostów, audyt Tel/fax 875-03-93 kom: 606 369 007 e-mail: t.rogalska@wp.pl REGON 015215051, NIP 526-152-25-04 2. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu (4 ark.) 1 OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 43 Saska DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 43 Saska DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 43 Saska DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYS. 01 PLAN ORIENTACYJNY 3. RYS. 02 PLAN SYTUACYJNY ISTNIEJACE OZNAKWAONIE 4. RYS. 03 PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANIE OZNAKOWANIE - SKRZYŻOWANIE 5. RYS. 04 PLAN SYTUACYJNY

Bardziej szczegółowo

Długi weekend tramwajarzy

Długi weekend tramwajarzy Długi weekend tramwajarzy Najbliższe wolne dni pracowicie spędzą pracownicy Tramwajów Warszawskich. W piątek w nocy (26/27 kwietnia) rozpoczną swój sezon remontowy. W długi majowy weekend wyremontują odcinki

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU F I R M A I N Ż Y N I E R Y J N A T E C H M A os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 fax: /012/ 648 21 12 NIP: 628-16 7-63-98, Regon: 120002807 www.techmainz.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki Komenda Główna Policji oraz Powiat Siemiatycki na podstawie: Umowy Partnerstwa zawartej dnia 27.03.2012r. i Porozumienia nr URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r realizują Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 39 Rondo Starzyńskiego DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 39 Rondo Starzyńskiego DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 39 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania :ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP , REGON

Jednostka projektowania :ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP , REGON Jednostka projektowania :ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS 59-220 Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP 691-116-64-29, REGON 390238707 TEMAT : ADRES : Obręb Wrocławskie Przedmieście ul. Ul. Wrocławska-Neptuna,

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA

ZIMOWE OCZYSZCZANIE MIASTA Zimą za stan warszawskich ulic i chodników w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz występowania typowych dla tej pory roku zjawisk, takich jak szron czy gołoledź, odpowiadają właściciele i zarządcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Budowa dróg gminnych: - 035KL na odcinku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na Złotnikach część II

Bezpieczeństwo na Złotnikach część II Bezpieczeństwo na Złotnikach część II Projekt dla osiedla Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie finansowany z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 Kontakt do lidera projektu Email mja@onet.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe oczyszczanie miasta Zimą za stan warszawskich ulic i chodników w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz występowania typowych dla tej pory roku zjawisk, takich jak szron czy gołoledź, odpowiadają właściciele i zarządcy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW tel. (22) 738-14-00,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 27 PKP Rembertów DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 27 PKP Rembertów DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 27 Rembertów DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Parkowanie. Zasady ogólne. Jak sprawdzić czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany. Część 10: Parkowanie

Parkowanie. Zasady ogólne. Jak sprawdzić czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany. Część 10: Parkowanie Część 10: Parkowanie Część ta omawia przepisy bezpiecznego parkowania. Parkowanie Zasady ogólne Jeżeli to możliwe, parkuj w tym samym kierunku, w którym porusza się strumień ruchu. Parkuj blisko i równolegle

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 25 PKP Gocławek DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 25 PKP Gocławek DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 25 Gocławek DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny ` 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 30 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA INWESTOR /ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA PROJEKTU: Voessing Polska Sp z o.o. 61859 Poznań, ul. Grobla 17/5

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

STUDIUM OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ REJONU SŁUŻEWCA BIUROWEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE

STUDIUM OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ REJONU SŁUŻEWCA BIUROWEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE STUDIUM OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ REJONU SŁUŻEWCA BIUROWEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE WARSZAWA 2016 Cel konsultacji społecznych Prezentacja wyników opracowania Poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczas

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Obwodnica śródmiejska część praska

Obwodnica śródmiejska część praska Obwodnica śródmiejska część praska Uwagi do koncepcji programowej ze stycznia 2017 r., opracowanej przez Mosty Katowice, opublikowanej na stronie ZMID Aleksander Buczyński Po co Obwodnica Śródmiejska?

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiec potencjalnym problemom pieszych

Jak zapobiec potencjalnym problemom pieszych Jak zapobiec potencjalnym problemom pieszych czyli co zrobić, by skrzyżowania nie krzyżowały planów a chodniki zachęcały do chodzenia Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze Użytkownicy dróg i skrzyżowań (przecięć

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Finanse Warszawy w 2017 roku

Finanse Warszawy w 2017 roku Finanse Warszawy w 2017 roku W czwartek, 15 grudnia, Rada m.st. Warszawy uchwaliła budżet na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2045. Rekordowe wydatki na oświatę, inwestycje i komunikację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NAZWA INWESTYCJI: TYTUŁ: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Imię i nazwisko Data Podpis Opracował mgr inż. Rafał Klein 06. 2015 Opis techniczny do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania:

Bardziej szczegółowo

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov. Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Podstawowe definicje Droga rowerowa (pieszo-rowerowa)[1]: droga przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną

OPINIA. uzyskał opinię pozytywną OPINIA PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Przebudowie ulicy Brzozowej i ulicy Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH Celem dokumentu jest stworzenie jednolitego standardu projektowania i budowy dróg dla rowerów. Poniższe wytyczne będą obowiązywały projektantów i wykonawców

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

100 sytuacji w ruchu drogowym

100 sytuacji w ruchu drogowym Strona1 100 sytuacji w ruchu drogowym w których powinieneś wiedzied jak się zachowad. Copyright: KTW http://www.testy-na-prawo-jazdy.com.pl Poradnik dla przyszłych kierowców i nie tylko Strona 1 1 W tej

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW

WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW WYTYCZNE DO PROJEKTU POPRAWA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM DLA ROWERZYSTÓW I Punkty dostępności centrum 1. Skrzyżowanie Oławska / Piotra Skargi / Św. Katarzyny / Kazimierza Wielkiego Rozwiązanie dla relacji od Galerii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 1 Bemowo Ratusz DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 1 Bemowo Ratusz DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Ratusz DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany i wykonawczy ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO OBIEKT: ADRES: ULICE BOTANICZNA,

Bardziej szczegółowo

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1.

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1. Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy Wersja 0.1. Warszawa, maj 2015 W dniu 27 maja 2015 roku (środa) odbędzie się na Stadionie narodowym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU nr stron Opis do stałej organizacji ruchu 3 Zestawienie oznakowania projektowanego - Tabela nr 1 - Projektowane

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ U ZBIEGU ULIC SAGALLI I JANA PAWŁA II STAŁA ORGANIZACJ A RUCHU OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. INWESTOR... 2 2. AUTOR OPRACOWANIA... 2 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ul. Kościuszki jest planowana jako ulica lokalna, stanowiąca element

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Uwaga: Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 1. Tytuł zadania (Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJEM NA GOCŁAW OCZAMI SASKIEJ KĘPY

TRAMWAJEM NA GOCŁAW OCZAMI SASKIEJ KĘPY TRAMWAJEM NA GOCŁAW OCZAMI SASKIEJ KĘPY Warszawa, Saska Kępa, październik 2015 Samorząd Mieszkańców - Rada Osiedla Saska Kępa, jednostka pomocnicza niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: 169.ZP.2312.80.2011 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC Egz. 1 PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC ANDRZEJ WŁODARCZAK 67-400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6 tel. 540-40-08 tel. kom. 607-163-551 Nazwa obiektu budowlanego: Inwestor: Projekt stałej organizacji ruchu budowy

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w miejscowości Nekla

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w miejscowości Nekla Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w miejscowości Nekla Inwestor: Branża: Stadium: Gmina Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla Inżynieria ruchu Projekt techniczny Umowa nr: U/1/2012 z 2 lutego 2012r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rada Dzielnicy WRZOSOWIAK

Rada Dzielnicy WRZOSOWIAK Częstochowa, dnia 3 września 2013 r Spotkanie w MZDiT w Częstochowie 1. ul. Adama Bienia liczne ubytki w drodze potrzebne jest łatanie. Brak wystarczających miejsc parkingowych czy istnieje możliwość wybudowania

Bardziej szczegółowo