Rewitalizacja na Mokotowie Warszawa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja na Mokotowie 2005-2013. Warszawa 24.06.2014r."

Transkrypt

1 Rewitalizacja na Mokotowie

2 Mokotów Obszar: 35,4 km2, jest to 5. co do wielkości zajmowanego obszaru Dzielnica Warszawy. Liczba ludności: ok. 219 tys. mieszkańców, co przekłada się na gęstość zaludnienia rzędu 6000 osób na km 2. Pod tym względem jest to największa dzielnica Warszawy. ZróŜnicowana zabudowa Dzielnicy: nowoczesne osiedla, wielka płyta, zabudowa przedwojenna, obszary willowe.

3 Obszar rewitalizowany: SłuŜewiec Powierzchnia: 178 ha - 5% powierzchni Dzielnicy. Mieszkańcy: osób - 13% ludności Dzielnicy. SłuŜewiec to południowo-zachodnia część Mokotowa. Obszar rewitalizowany jest ograniczony ulicami: Wilanowską, Puławską, Wyścigową, Bokserską i ObrzeŜną.

4

5 SłuŜewiec - charakterystyka Uwarunkowania historyczne z czasów PRL: SłuŜewiec jako ośrodek przemysłowy: nowe zakłady, nowe osiedla mieszkaniowe. Okres transformacji: Znaczny spadek produkcji przemysłowej, masowe zwolnienia, sytuacja kryzysowa. Początek XXI wieku enklawy nowoczesności: rozwój zabudowy biurowo- biznesowej (ul. Rzymowskiego), nowe osiedla mieszkaniowe (ul. ObrzeŜna), obiekty handlowe Galeria Mokotów.

6 SłuŜewiec - problemy Wysoki poziom ubóstwa (korzystający z pomocy społecznej- 32 osoby na mieszkańców. Dziedziczenie ubóstwa. Starzenie się populacji (250 osób w wieku poprodukcyjnym na mieszkańców). Bezrobocie (53 osoby w wieku produkcyjnym na mieszkańców). Rozbite rodziny, alkohol, przemoc, patologie. Trudna młodzieŝ, uzaleŝnienia, przestępstwa nieletnich. Opinia policji: trójkąt bermudzki. Opinia kuratorów sądowych: najtrudniejszy rejon.

7 SłuŜewiec - problemy Degradacja infrastruktury. Zaniedbana przestrzeń między blokami. Wielka płyta. Zaniedbane tereny zieleni. Uboga infrastruktura społeczna (mało poradni, świetlic, itp). Niewystarczająca oferta dla dzieci i młodzieŝy.

8 Rewitalizacja SłuŜewca Długofalowe działania zmierzające do zahamowania i odwrócenia niekorzystnych trendów. 1. Prowokowanie korzystnych zmian w sferze społecznej poprzez odnowienie zdegradowanej przestrzeni publicznej w osiedlach. 2. Odnowa terenów zieleni publicznej jako narzędzie do zmiany zachowań mieszkańców i zmiany wizerunku obszaru zdegradowanego. 3. Projekty infrastrukturalne baza dla działań w sferze społecznej. 4. Bezpośrednie działania społeczne wspierające osoby w potrzebie oraz działania aktywizujące społeczność lokalną.

9 Przestrzeń publiczna Odnowienie zdegradowanej przestrzeni publicznej w osiedlach realizowano w ramach dwóch projektów zapisanych w mikroprogramie: Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenach leŝących na obszarze SłuŜewca. Rekultywacja trawników, nasadzenia drzew i krzewów, budowa placów zabaw w osiedlach na obszarze rewitalizowanym SłuŜewca. Wykonano liczne prace remontowe i inwestycyjne wewnątrz osiedli z wielkiej płyty. Efekt uporządkowanie przestrzeni osiedlowych. Dwa największe przedsięwzięcia: ciąg parkowy i skwer osiedlowy.

10 Rewitalizacja ciągu parkowego w rejonie ul. Orzyckiej PasaŜ prowadzi od DK Kadr w głąb osiedla, w kierunku biblioteki, przedszkola i szkoły. Odnowiono: park osiedlowy, chodniki, skwer, teren zabaw. Efekty: nowacja charakteru miejsca, odzyskanie funkcji rekreacyjno spacerowej oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego.

11

12

13 Rewitalizacja skweru osiedlowego Blacharska- Modzelewskiego 4 ha między blokami ul. Blacharska, ul. Modzelewskiego 46: przebudowa drogi wewnętrznej i wydzielenie miejsc postojowych, remont chodników i nowe oświetlenie, nowe nasadzenia trawami ozdobnymi, pnączami, Ŝywopłotami, drzewami i krzewami ozdobnymi, teren zabaw dla dzieci oraz urządzenia do rekreacji (siłownia plenerowa, tenis stołowy, ścieŝka zdrowia, boisko do badmintona i siatkówki). Efekt: w miejscu zaniedbanego placu powstał skwer o funkcjach rekreacyjnych i spacerowych.

14

15

16 ZaangaŜowanie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Rewitalizacja terenów osiedlowych prowadzona i finansowana przez Dzielnicę PLUS Działania Spółdzielni i Wspólnot (remonty elewacji) EFEKT: Radykalna poprawa estetyki osiedli na SłuŜewcu i jakości przestrzeni publicznej. Przykład synergii: remont bloków przy ul. Blacharskiej i ul. Modzelewskiego w połączeniu z rewitalizacją skweru przeprowadzoną przez Urząd Dzielnicy spowodował wzrost walorów estetycznych osiedla.

17 Odnowa terenów zieleni publicznej: Staw SłuŜewiecki Renowacja terenu w rejonie ulic: Rzymowskiego, Modzelewskiego, Tarniny (ok. 6 ha): pielęgnacja i przebudowa istniejącej roślinności, budowa ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, aleje ziemne, górki widokowe, ścieŝka zdrowia, stworzenie miejsc do rekreacji oraz tzw. mała architektura ogrodowa : ławki, szezlągi i latarnie o zharmonizowanym wyglądzie, wybieg dla psów. Przewidywany termin zakończenia prac: 2015 r. Oczekiwany efekt: Nowoczesny kompleks rekreacyjno parkowy.

18 Staw SłuŜewiecki

19 Infrastruktura baza dla działań społecznych Dom Kultury Kadr : największy projekt rewitalizacyjny Dzielnicy, z budŝetem 20 mln zł: dogodna komunikacja ze wszystkich miejsc obszaru rewitalizowanego, synergia z innymi projektami rewitalizacyjnymi, nowoczesna, duŝa placówka kultury słuŝąca mieszkańcom znaczne wzbogacenie oferty Domu Kultury, działającego obecnie w trudnych warunkach lokalowych, oparcie dla waŝnego projektu rewitalizacyjnego ( Program integracji społeczno zawodowej osób zagroŝonych wykluczeniem ). Zakończenie projektu jest przewidywane na 2016 r.

20

21 Dom Kultury Kadr

22 Dom Kultury Kadr

23 Infrastruktura baza dla działań społecznych Centrum Bartłomieja Remont piętra budynku przy ul. Bartłomieja 3 w roku Udostępnienie pomieszczeń organizacjom pozarządowym.

24

25 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym Klub Aktywności Zawodowej - od 2010 r. w Centrum Bartłomieja. Z Klubu korzystają bezpłatnie osoby poszukujące pracy. Porady indywidualne - pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Pomoc w odszukiwaniu informacji w sieci i pomoc przy zakładaniu skrzynek . Udostępniono telefony w celu kontaktu z pracodawcami. Stworzono moŝliwość korzystania ze sprzętu: komputery, drukarki, skanery, itp.

26

27 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym W Centrum Bartłomieja organizowane są równieŝ, we współpracy z organizacjami pozarządowymi róŝnorodne zajęcia i spotkania tematyczne. Zajęcia integracyjne dla młodzieŝy oraz dla najmłodszych, warsztaty filmowe, korepetycje, zajęcia komputerowe i zajęcia z samoobrony dla seniorów, spotkania z lekarzem, warsztaty dla mam, dla kobiet w ciąŝy, indywidualne porady prawne, terapeutyczne oraz psychologiczne i dietetyczne, regularny dyŝur policji, klub brydŝowy.

28

29 Działania społeczne na obszarze rewitalizowanym Partnerstwo dla SłuŜewca unikatowa inicjatywa skierowana na aktywizację społeczności lokalnej. Sformalizowana, długofalowa współpraca między lokalnymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami i obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania problemów ich społeczności. ZałoŜenie Partnerstwa: działając razem moŝna zrobić więcej poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów i doświadczeń, lepszą koordynację działań.

30 Partnerstwo dla SłuŜewca Działa na terenie rewitalizowanym od 2011 roku. Organizowane są festyny rodzinne, których inicjatorami i wykonawcami są lokalne organizacje i grupy mieszkańców. Prowadzone są gry miejskie (Poznajmy SłuŜewiec), podejmowane są wspólne inicjatywy, jak np. sadzenie drzewek, organizowane są Dni sąsiada. Przeprowadzono hepeningi (Daj prezent swojemu sąsiadowi), na terenie Spółdzielni wspólnymi siłami ustawiono tablicę informacyjną promującą wspólne inicjatywy. Jednocześnie podejmowane są projekty społeczne mające na celu walkę z patologiami, bezrobociem, zagospodarowanie czasu wolnego ludzi starszych, itp. Efekt: stopniowe przełamywanie utrwalonej bierności i integracja wokół lokalnych inicjatyw.

31 partnerstwo

32 REWITALIZACJA SŁUśEWCA ODNOWIENIE OBSZARU KRYZYSOWEGO POPRZEZ RENOWACJĘ PRZESTRZENI OSIEDLOWYCH, ODNOWĘ TERENÓW ZIELENI, INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE, AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ REALIZOWANE PRZEZ WIELE JEDNOSTEK URZĘDU PRZY UDZIALE WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH ORAZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

33

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim

Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim 1. Pasaż Kulturalny "ANDROMEDA" w Tychach projekt zakończony. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu został zaadaptowany niezagospodarowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA LATA Urząd Miasta Czeladź Załącznik nr 1 ul. Katowicka 45 do Uchwały Rady Miejskiej Czeladzi 41-250 Czeladź Nr XXXXII / 607 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004. MIASTO CZELADŹ STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007-2015 Kraków, listopad 2007 r. Dokument na zlecenie Urzędu Miasta w Jordanowie opracował zespół w składzie: Dr inŝ. Anna OSTRĘGA Dr inŝ. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy

Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy Tychy 2013 1 / 30 SPIS TREŚCI: Zakres i cel opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, listopad 2008 r. AKTUALIZACJA DOKUMENTU Kraków, listopad 2008 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Załącznik nr 13 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych

Programowanie Rewitalizacji - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic poprzez świadomą politykę rozwoju obszarów kryzysowych Nie można wy świetlić obrazu. Na k omputerze może brak ować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może by ć uszk odzony. Uruchom ponownie k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIASTA BARLINEK DLA PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2010 2020. Gdańsk, wrzesień 2010r.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIASTA BARLINEK DLA PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2010 2020. Gdańsk, wrzesień 2010r. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BARLINEK NA LATA 2010 2020 Gdańsk, wrzesień 2010r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE ORAZ

Bardziej szczegółowo