KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI MARIANA REJEWSKIEGO NA TLE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ MASZYNY SZYFRUJĄCEJ ENIGMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI MARIANA REJEWSKIEGO NA TLE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ MASZYNY SZYFRUJĄCEJ ENIGMA"

Transkrypt

1 Jerzy Lelwic * KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI MARIANA REJEWSKIEGO NA TLE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ MASZYNY SZYFRUJĄCEJ ENIGMA okres bydgoski narodziny Mariana Adama Rejewskiego, najmłodszego z siedmiorga dzieci Józefa Rejewskiego, kupca branży tytoniowej oraz Matyldy z Thomsów, córki toruńskiego browarnika nauka w Szkole Podstawowej z nauczaniem początkowym w Bydgoszczy (Vorschule der Städtischen Oberrealschule in Bromberg) grudzień 1919 sierpień koniec 1919 październik styczeń nauka w Królewskim Gimnazjum im. Fryderyka (od 1920 r. w Państwowym Gimnazjum Klasycznym) zorganizowanie pierwszych struktur służby radiowywiadowczej w odradzającym się Wojsku Polskim polski radiowywiad odczytuje kilka tysięcy szyfrogramów Armii Czerwonej, walnie przyczyniając się do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej utworzenie Wydziału II (zwanego Wydziałem Radiowywiadu, Szyfrów Specjalnych albo Szyfrów Obcych) Biura Szyfrów (Wywiadowczego) Oddziału II Informacyjnego Naczelnego Dowództwa WP (Sztabu Generalnego WP) Holender, inż. Hugo Aleksander Koch opatentowuje maszynę szyfrującą Geheimschrijfmachine ( maszynę do tajnego pisma ) początki współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie łamania kodów i szyfrów niemieckich 1921 niemiecki wynalazca z Düsseldorfu, dr inż. Artur Scherbius odkupuje * Ppłk rez. mgr Jerzy Lelwic, Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy.

2 patent Kocha i sam opatentowuje elektromechaniczną maszynę szyfrującą, którą nazwał później Enigmą (grec. tajemnica, łamigłówka) śmierć Józefa Rejewskiego, ojca Mariana okres poznański studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego początek masowej produkcji wojskowej wersji Enigmy na potrzeby niemieckiej armii wprowadzenie Enigmy do niemieckiej marynarki wojennej Oddział II Sztabu Generalnego WP inicjuje prace nad niemieckim szyfrem maszynowym, angażując wybitnych matematyków uniwersyteckich i jasnowidza - bez rezultatu Rejewski staje przed Komisją Poborową w Poznaniu i otrzymuje kategorię C (strzelec z cenzusem, nieprzeszkolony) 1928 bracia Ludomir i Leonard Danilewiczowie, inż. Antoni Palluth i Edward Fokczyński zakładają Wytwórnię Radiotechniczną AVA w Warszawie wprowadzenie Enigmy do wojsk lądowych w Niemczech - polskie stacje nasłuchowe w Starogardzie Gdańskim, Poznaniu i Krakowie-Krzesławicach przechwytują pierwsze niemieckie depesze pracownicy zakładów AVA konstruują na wzór Enigmy, a potem udoskonalają polską wersję maszyny do szyfrowania Lacida (LCD), przeznaczoną do utrzymania łączności pomiędzy wyższymi dowództwami 1929 styczeń-lipiec Sztab Główny WP organizuje kurs kryptologii dla grupy przeszło 20 wybranych studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego styczeń bezskuteczne próby złamania niemieckiego szyfru maszynowego, podejmowane przez pracowników Biura Szyfrów polski wywiad wojskowy dokonuje oględzin, rozbiera i fotografuje Enigmę w wersji handlowej, odkrytą przypadkowo przez celników na lotnisku Okęcie, w omyłkowo skierowanej niemieckiej przesyłce 1929 luty obrona pracy magisterskiej nt. Opracować teorię funkcji podwójnie periodycznych drugiego i trzeciego rodzaju oraz wskazać jej zastosowanie uzyskanie dyplomu magistra filozofii

3 1929 lato-1930 lato roczny staż naukowy w Getyndze: statystyka ubezpieczeniowa 1929 jesień 1932 lato działalność filii Biura Szyfrów w Poznaniu w podziemiach Komendy Miasta, dla ośmiu najbardziej utalentowanych uczestników kursu kryptologii Niemcy wprowadzają nową wersję Enigmy, wzbogaconą o tzw. centralkę z 26 podwójnymi połączeniami wtyczkowymi listopad młodszy asystent w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Poznańskiego i równocześnie kierownik filii Biura Szyfrów francuski wywiad werbuje niemieckiego agenta Hansa-Thilo Schmidta ( Asche ) i uzyskuje dostęp do materiałów dotyczących Enigmy 1931 grudzień intensywny rozwój polsko-francuskiej współpracy kryptologicznej, zainicjowanej przez nowego szefa francuskiego radiowywiadu, kpt. Gustave Bertranda okres warszawski początek pracy trzech najlepiej zapowiadających się młodych kryptologów: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego w referacie szyfrów niemieckich (BS4) Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w Pałacu Saskim w Warszawie 1932 wrzesień złamanie czteroliterowego kodu niemieckiej marynarki wojennej przez trójkę kryptologów 1932 jesień polski wywiad dokonuje zakupu handlowej wersji Enigmy 1932 paźdz.-grudzień samodzielna praca Rejewskiego nad rozszyfrowaniem Enigmy 1932 początek grudnia Rejewski otrzymuje egzemplarz handlowy Enigmy zakupiony przez polski wywiad w Niemczech pierwszy pobyt kpt. G. Bertranda w Biurze Szyfrów w Warszawie: przekazanie Polakom materiałów dotyczących Enigmy i dokonanie podziału zadań Rejewski otrzymuje: zdjęcie wojskowej Enigmy, fotokopię instrukcji jej obsługi wraz z kluczami dziennymi z września i października 1932 r koniec grudnia Rejewski odtwarza wewnętrzne połączenia bębenków w Enigmie oraz rozpoznaje podwójnie zaszyfrowany tzw. klucz depeszy, trzyliterowe oznaczenie wzajemnego położenia bębenków

4 1933 styczeń połączenie trzech kryptologów w jeden, stale odtąd współpracujący ze sobą zespół (komórka E ) 1933 koniec stycznia opracowanie metody odtwarzania kluczy dziennych Enigmy (położenia wyjściowego, nastawy bębenków), początek czytania depesz luty okres ulepszania metod dekryptażu stale doskonalonego przez Niemców systemu szyfrowania Enigmy J. Różycki opracowuje metodę zegara tzn. określania, który z trzech bębenków w danym dniu pierwszy odbiera impuls z klawiatury 1933 luty opracowanie tzw. metody rusztu : odnajdywania połączeń wtyczkowych centralki 1933 luty Sztab Główny zleca zakładom AVA budowę 15 kopii Enigmy 1933 wiosna Biuro Szyfrów otrzymuje kilka pierwszych kopii Enigmy 1934 budowa cyklometru pomysłu Rejewskiego do ustalania kolejności bębenków szyfrujących 1934 opracowanie tzw. metody kartoteki pozwalającej na szybkie odtworzenie dziennego klucza Enigmy lato ślub z Ireną Marią Lewandowską, córką Jadwigi (z domu Borna) i Stanisława (dentysta), zamieszkałych w Bydgoszczy na ul. Dworcowej 10/2 Rejewscy zamieszkują w Warszawie, w wynajętym lokalu przy ul. Sułkowskiego, a potem w 5-pokojowym mieszkaniu na ul. gen. Zajączka 7, wykupionym w spółdzielni mieszkaniowej Luftwaffe wprowadza Enigmę Brytyjczycy konstruują maszynę szyfrującą Typex, opartą na Enigmie do końca wojny Niemcy nie zdołali jej pokonać Japończycy adaptują Enigmę i wprowadzają do sił zbrojnych oraz służby dyplomatycznej Niemcy i Włosi wykorzystują maszyny szyfrujące Enigmę i Hagelinę (model C36m) podczas wojny domowej w Hiszpanii od Niemcy zaczynają wprowadzać istotne zmiany i utrudnienia w Enigmie: na początek sześć odrębnych zestawów kluczy dla poszczególnych użytkowników oraz comiesięczną zmianę układu bębenków narodziny syna Andrzeja Zygmunta w Bydgoszczy kwiecień Niemcy wprowadzają codzienną zmianę układu bębenków Brytyjczycy łamią szyfr handlowej wersji Enigmy, używanej w czasie hiszpańskiej wojny domowej przez wojska gen. Franco

5 1937 jesień przeniesienie działu łamania szyfrów niemieckich BS4 do starannie zakamuflowanej i silnie strzeżonej nowej siedziby w Lasach Kabackich k. Pyr (placówka Wicher ) 1937 Niemcy wymieniają bębenki odwracające we wszystkich Enigmach niemiecka policja i wywiad polityczny (SD) wprowadzają Enigmę 1938 Prezydent RP Ignacy Mościcki nadaje Rejewskiemu Złoty Krzyż Zasługi za złamanie szyfru Enigmy wizyta kpt. G. Bertranda w ośrodku kryptologicznym w Pyrach 1938 połowa agent Ekspozytury nr 3 Oddziału II SG w Bydgoszczy, Otto Bach uprzedza Polaków o planach wprowadzenia dwóch dodatkowych bębenków szyfrujących do Enigmy Niemcy wprowadzają obowiązek dokonywania zmiany nastaw bębenków Enigmy w armii i lotnictwie przed rozpoczęciem nadawania każdej depeszy spowolnienie dekryptażu i spadek ilości uzyskiwanych informacji przez BS połowa paźdz. Rejewski opracowuje model agregatu tzw. bombę kryptologiczną, urządzenie do automatyzacji i przyspieszenia procesu odtwarzania kluczy dziennych 1938 październik H. Zygalski opracowuje komplet 26 odpowiednio zaprogramowanych arkuszy perforowanych ( płachty Zygalskiego ) do ustalania kolejności bębenków 1938 listopad zakłady AVA przekazują BS4 gotowe podzespoły 6 bomb Niemcy dodają do Enigmy dwa dodatkowe bębenki szyfrujące Niemcy zmieniają liczbę połączeń wtyczkowych w centralce następuje gwałtowny spadek ilości rozszyfrowanych depesz (brak wystarczającej ilości bomb i płacht oraz pracowników) pierwsze trójstronne spotkanie przedstawicieli służb kryptologicznych Francji, Wielkiej Brytanii i Polski w Paryżu lato narodziny córki Janiny Marii w Bydgoszczy wysłanie z kraju dwóch egzemplarzy maszyny szyfrowej Lacida, do organizującej się w Paryżu polskiej placówki wywiadowczej 1939 połowa lipca gen. Wacław Stachiewicz, szef Sztabu Głównego, upoważnia Biuro Szyfrów do przekazania całej wiedzy o Enigmie Francji i W. Brytanii drugie trójstronne spotkanie przedstawicieli służb kryptologicznych w Warszawie

6 prezentacja i przekazanie przedstawicielom Francji i Wielkiej Brytanii po 1 egz.: repliki Enigmy wraz z opisem i częściami zamiennymi, planów konstrukcyjnych bomby, kompletu płacht Zygalskiego oraz materiałów pomocniczych ułatwiających dekryptaż 1939 lipiec/sierpień przewiezienie obu egzemplarzy Enigmy drogą morską z Gdyni do Francji mjr G. Bertrand przewozi egz. Enigmy z Paryża do Londynu i wręcza szefowi brytyjskiego wywiadu, płk. Stewartowi Menzies owi 1939 koniec sierpnia Państwowa Szkoła Kodów i Szyfrów, przeniesiona z Londynu do Bletchley Park (Government Code and Cipher School, znana także jako: War Station X, BP, the Park, Room 47 Foreign Office, HMS Pembroke) rozpoczyna pracę nad odczytywaniem depesz Enigmy operacja Ultra z chwilą wybuchu wojny zmobilizowany, z przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej (dodatkowy środek bezpieczeństwa dla zachowania w tajemnicy jego pracy w BS4) i tego samego dnia wyreklamowany przez Oddział II Kwatery Głównej likwidacja ośrodka w Pyrach i zakładów AVA, ewakuacja pracowników Eszelonem F, przydział personelu BS4 do Kwatery Głównej Naczelnego Wodza w Brześciu dalsza ewakuacja samochodami przez Kowel, Łuck, Włodzimierz Wołyński, Husiatyn: stopniowe niszczenie sprzętu i dokumentów przekroczenie granicy z Rumunią w Kutach na wieść o uderzeniu Armii Czerwonej na Polskę okres francuski wyjazd trzech kryptologów pociągiem z Bukaresztu przez Jugosławię i Włochy do Francji, za zgodą płk. dypl. Zakrzewskiego, attaché wojskowego ambasady polskiej w Rumunii, przy wydatnej pomocy ambasady francuskiej przekroczenie granicy włosko-francuskiej w Modane początek pracy w Oddziale V francuskiego Sztabu Głównego, na podstawie ustnej zgody gen. Burhardt Bukackiego, na stanowisku i z uposażeniem kapitana wojsk francuskich początek działalności polskiej 15-osobowej ekipy Z w willi Vignolles koło Gretz-Armainvilliers, placówce francuskiego wywiadu o kryptonimie P.C. (Poste de Commandement) Bruno złamanie kolejnej odmiany szyfru Enigmy, wprowadzonego r.

7 1939 koniec paźdz jesień uregulowanie sytuacji prawnej polskiej ekipy: zaliczenie do składu osobowego Armii Polskiej, odkomenderowanie na czas wojny do ośrodka Bruno, kierowanego przez mjr. Bertranda Brytyjczycy uruchamiają produkcję arkuszy perforowanych i przekazują jeden zestaw do ośrodka Bruno 1939 grudzień pobyt płk. Gwido Langera w Bletchley Park: Anglicy proszą go o oddanie polskich kryptologów spotykają się z odmową 1939 koniec ukazuje się raport specjalnej komisji, powołanej na polecenie gen. Sikorskiego dla zbadania przyczyn klęski wrześniowej wysoko oceniono osiągnięcia polskiego radiowywiadu i pracy kryptologów 1940 styczeń kilkudniowy pobyt Alana M. Turinga, najbardziej utalentowanego angielskiego matematyka z Bletchley, w ośrodku Bruno 1940 styczeńczerwiec 1940 styczeń okres ciągłego dekryptażu tysięcy depesz niemieckich, w trakcie kampanii norweskiej i francuskiej, w oparciu o zachowane trzy egz. polskiej Enigmy; wzajemne wizyty i stałe kontakty z Bletchley Park Brytyjczycy odczytują pierwsze depesze wojsk lądowych zaszyfrowane Enigmą 1940 styczeń utworzenie przez Brytyjczyków, a potem intensywna rozbudowa, systemu łączności specjalnej (placówki Special Liaison Unit - SLU) opartej na maszynie szyfrującej Typex, do przekazywania informacji uzyskanych z Ultry, dla wybranych przedstawicieli rządu brytyjskiego oraz sojuszniczych dowództw operacyjnych na wszystkich teatrach działań wojennych, od Europy i Afryki Płn. po Daleki Wschód i Australię 1940 początek Rejewski opracowuje tajny skrypt do szkolenia personelu Bruno pt. Metodyka rozwiązywania szyfrów powołany przez francuskie władze do koszar Bessières w Paryżu dla uregulowania stosunku do służby wojskowej: zostaje uznany za zdolnego do służby wojskowej (strzelec z cenzusem), lecz wyreklamowany przez władze polskie brytyjski trałowiec Gleaner zatapia U-33: z wraku wydobyto 3 bębenki szyfrujące Enigmy 1940 wiosna założenie bezpośredniej linii dalekopisowej, łączącej ośrodek Bruno z Bletchley Park obustronna wymiana informacji i doświadczeń pierwsza angielska bomba kryptologiczna zostaje zainstalowana w Bletchley Brytyjczycy łamią niemiecki szyfr wojsk lądowych i lotnictwa, stosowany podczas kampanii norweskiej: nie potrafią jednak jeszcze zapewnić bezpiecznej dystrybucji ogromnej ilości uzyskanego materiału

8 uderzenie Niemiec na Francję, przeniesienie części personelu Bruno do Paryża, intensywny dekryptaż przerwany wprowadzeniem zmian w Enigmie (zaprzestanie podwójnego szyfrowania kluczy) wznowienie dekryptażu Brytyjczycy łamią szyfr stosowany w Luftwaffe: uzyskują dostęp do działań oraz zamiarów niemieckich formacji lotniczych i lądowych ewakuacja ośrodka Bruno na południe Francji przez: La Fertè Saint Aubin (k. Orleanu), Vensat, Larche, Agen (n. Garonną) do Tuluzy przelot grupy Polaków dwoma samolotami z Tuluzy do Oranu w Afryce Płn., potem podróż pociągiem do Algieru płk. Bertrand proponuje swoim przełożonym utworzenie zakonspirowanego ośrodka radiowywiadu na terenie strefy administrowanej przez rząd w Vichy z zadaniem: wykorzystując francuskie stacje podsłuchowe, przechwytywać radiogramy niemieckie, a uzyskane z dekryptażu informacje przekazywać do Londynu akceptacja planu przez gen. Weyganda, generalnego przedstawiciela Francji w Afryce Płn lipiec gen. Juliusz Kleeberg, attaché wojskowy we Francji, akceptuje plan współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie radiowywiadu i ustala status Polaków: podległość służbowa - Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, organizacyjna - francuskie kierownictwo ośrodka 1940 lipiec 1940 lipiec-sierpień 1940 sierpień 1940 sierpień Rejewski nawiązuje korespondencję z rodziną w Warszawie: pomysłowo zaszyfrowane listy, niewielkie paczki płk. Bertrand organizuje tajny ośrodek dekryptażu koło miejscowości Uzès, niedaleko Nimes (departament Gard, Prowansja), oznaczony kryptonimem P.C. Cadix brytyjscy specjaliści uruchamiają w Bletchley Park ulepszoną wersję bomby Amerykańscy kryptolodzy z ośrodka w Arlington Hall w Wirginii pod kierownictwem Williama Friedmana łamią japoński szyfr Purpurowy ( Purple ) operacja Magic podczas spotkania W. Churchilla z gen. W. Sikorskim uzgodniono zacieśnienie brytyjsko-polskiej współpracy wywiadowczej powrót polskiej ekipy z fałszywymi dokumentami statkiem z Algieru do Marsylii (M. Rejewski występuje jako Pierre Ranaud, profesor matematyki liceum w Nantes) wznowienie działalności polskiej ekipy Z ( Ekspozytura 300 Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Głównego), w Château les Fouzes, koło Uzès (ośrodek Cadix ) w warunkach głębokiej konspiracji

9 łamanie i czytanie szyfrów Wehrmachtu, Waffen SS i SD w okupowanej Europie oraz niemieckiego szyfru, używanego w łączności telegraficznej na terenie francuskiej strefy nieokupowanej stopniowa utrata kontaktu z przodującymi osiągnięciami aliantów w dekryptażu Enigmy do końca 1940 zmontowanie czterech dalszych egzemplarzy Enigmy z części wykonanych we Francji 1941 styczeń utworzenie przez płk. G. Bertranda filii ośrodka Cadix w Algierii, w willi Kouba, na przedmieściach Algieru (Posterunek Oficerski 1), okresowa wymiana personelu z Cadixem 1941 koniec stycznia czerwiec Amerykanie przekazują Brytyjczykom kopię japońskiej Enigmy ( Purple ), co pozwala na czytanie korespondencji dyplomatycznej oraz uzyskiwanie wiadomości o ruchach floty wojennej i handlowej alianccy komandosi opanowują niemiecki trawler Krebs, koło Lofotów, u wybrzeży Norwegii: przechwytują zapasowe bębenki oraz zestawy kluczy do Enigmy, na kolejne dwa miesiące; zdobyte materiały pozwalają, pod koniec kwietnia, na złamanie szyfru Kriegsmarine oddział specjalny z brytyjskiej flotylli poszukiwawczej zajmuje niemiecki statek meteorologiczny München, zdobywając klucze szyfrowe Enigmy załoga angielskiego niszczyciela Bulldog zmusza do wynurzenia, a potem przeszukuje okręt U 110: przechwycono egz. Enigmy, aktualne książki kodowe i zapasowe bębenki; jest to pierwszy przypadek przechwycenia niezniszczonej Enigmy podczas II wojny światowej; specjaliści z Bletchley mogą złamać kod Hydra, używany przez niemiecką flotę podwodną uruchomienie w ośrodku Cadix polskiego nadajnika radiowego, dostarczonego z Lizbony przez płk. Bertranda, do utrzymania regularnej łączności ze Sztabem Naczelnego Wodza w Londynie oraz do retransmisji telegramów z algierskiej placówki polskiego wywiadu Rygor, szyfrowanych za pomocą polskiej maszyny Lacida Brytyjczycy łamią kody włoskiej Enigmy (C 38 m): mogą śledzić ruchy floty na Morzu Śródziemnym brytyjscy kryptolodzy łamią szyfr Enigmy, stosowany przez armię niemiecką na froncie wschodnim: codzienne czytanie niemieckich rozkazów bojowych; Churchill poleca przekazywanie ich Stalinowi, bez podania źródła Brytyjczycy zdobywają materiały dotyczące Enigmy na niemieckim statku meteorologicznym Lauenburg, dzięki którym łamią kolejny szyfr Kriegsmarine Medusa, stosowany przez niemieckie okręty podwodne na M. Śródziemnym oraz kod Neptun, używany przez okręty nawodne 1941 jesień złamanie kodu szwajcarskiej Enigmy przez kryptologów z Cadixu

10 1941 paźdz do końca zespół radzieckich kryptologów, pod kierownictwem Siergieja Tołstoja, łamie szyfr japońskiej Enigmy Rosjanie uzyskują pierwsze informacje z deszyfrażu niemieckiej Enigmy brytyjski komunista i radziecki agent ze słynnej piątki z Cambridge, John Carincross ( Korelian ), zatrudniony w Bletchley Park przekazuje ambasadzie radzieckiej w Londynie oryginały tysięcy rozszyfrowanych depesz Enigmy Brytyjczycy łamią 4 klucze używane w Luftwaffe 1942 na polecenie płk. Bertranda, Rejewski z Zygalskim piszą obszerne opracowanie, tzw. Dokument L pt. Enigma Metoda i historia rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego (w zarysie) koniec śmierć J. Różyckiego w katastrofie statku G.G.Lamoricière, utrata 2 egz. Enigmy Kriegsmarine wprowadza 4-bębenkową maszynę Enigma Marine Rejewski i Zygalski łamią bez trudu, otrzymany od kierownictwa polskiej ekipy tytułem sprawdzenia szyfr maszyny Lacida, używany do łączności z Londynem (Niemcy nigdy nie złamali jej szyfrów) Brytyjczycy łamią szyfr Enigmy, stosowany w SS: czytają informacje do końca wojny 4 brytyjskie niszczyciele osaczają U-559 na północ od delty Nilu: przechwycono Enigmę z pełną dokumentacją, co pozwala po 8-miesięcznej przerwie czytać szyfrogramy niemieckiej floty podwodnej likwidacja ośrodka Cadix, rozproszenie polskiej ekipy Niemcy wprowadzają maszynę szyfrującą Lorenza, tzw. Geheimschreiber, do przekazywania ściśle tajnych, zaszyfrowanych wiadomości z kwatery głównej armii w Zossen do niemieckich wojsk na froncie wschodnim i w basenie M. Śródziemnego 1943 okres hiszpański 29/ luty nielegalne przekroczenie granicy francusko-hiszpańskiej przez Rejewskiego i H. Zygalskiego na rozkaz szefa Ekspozytury 300 aresztowanie Rejewskiego i H. Zygalskiego przez hiszpańskich żandarmów w Puigcerda Brytyjczycy przystępują do konstruowania elektronicznej maszyny liczącej

11 pobyt w hiszpańskich więzieniach w Belver, Seo de Urgel, Lerida: nawiązanie kontaktu z przedstawicielstwem Polskiego Czerwonego Krzyża w Barcelonie poprzez kapelana więziennego 1943 marzec złamanie w Bletchley Park klucza Enigmy do łączności z niemieckimi okrętami podwodnymi (sieć Triton ) Amerykanie zestrzeliwują nad wyspą Bougainville na Pacyfiku samolot z admirałem Isoroku Yamamoto, naczelnym dowódcą Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii jest to najbardziej prominentna ofiara kryptologów w historii II wojny światowej zwolnienie obu kryptologów z więzienia po wielokrotnych interwencjach PCK 1943 maj maj lipiec złamanie szyfru maszyny Lorenza podpisanie anglo-amerykańskiego porozumienia o pełnej wymianie materiałów z radiowywiadu: wzajemna wymiana specjalistów w ośrodkach, przyjęcie wspólnego kryptonimu Ultra na określenie działań związanych z niemiecką Enigmą, włoską C 38 m i japońską Purple pobyt w Leridzie, następnie w Madrycie pod nadzorem policyjnym przekroczenie granicy hiszpańsko-portugalskiej przejście na morzu z rybackiego kutra na pokład brytyjskiego trawlera H.M.S. Scottish i przybycie do Gibraltaru okres angielski przelot z Gibraltaru na lotnisko Hendon pod Londynem, a potem do szkockiego miasteczka Kinghorn 1943 sierpień umundurowanie i przydział służbowy do polskiego ośrodka radiowywiadu i dekryptażu w Stanmore Boxmoor pod Londynem, w stopniu szeregowca z cenzusem kierownik kilkuosobowej sekcji niemieckiej N, w Plutonie Eksploatacyjnym Kompanii Radiowywiadowczej, w Batalionie Łączności Sztabu Naczelnego Wodza (willa Arches ): łamanie i odczytywanie korespondencji SS, zaszyfrowanej metodą podwójnej kasety - bez związku z Enigmą awans do stopnia podporucznika czasu wojny

12 1943 grudzień uruchomienie w ośrodku w Bletchley Park pierwszego w świecie protokomputera Colossus, przeznaczonego do łamania kodów maszyny szyfrującej Lorenza podczas wojny w Europie Amerykanie wykorzystują na szczeblu operacyjnym maszynę szyfrującą SIGABA (M-134-C) konstrukcji Williama Friedmana (Niemcy nie zdołali jej złamać), natomiast na szczeblu taktycznym maszynę Borisa Hagelina Konwerter M 209 (Niemcy złamali jej szyfr) 1944 maj Rejewski i Zygalski zostają skierowani do studiów nad radzieckimi szyframi w sekcji R (Rosja) 1944 czerwiec spotkanie z płk. G. Bertrandem i jego żoną w Boxmoor, po ich brawurowej ucieczce z okupowanej Francji grupa pościgowa, złożona z amerykańskiego lotniskowca Guadalcanal i 5 niszczycieli, zmusza do wynurzenia U-505 u wybrzeży Afryki Zach.: przechwycono Enigmę i klucze do szyfrów Rejewski sporządza notatkę pt. Kilka uwag na temat trudności w jakich znajduje się w chwili obecnej dział szyfrów niemieckich, krytycznie oceniającą dotychczasową współpracę polsko-brytyjską w dziedzinie kryptologii 1944 październik żona wraz z dziećmi zostaje wysiedlona po upadku powstania z Warszawy i poprzez obóz w Pruszkowie trafia na 9 miesięcy na wieś pod Skierniewicami oficjalne wystąpienie polskiego Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza do kmdr. Dunderdale a, pracownika centrali brytyjskiego wywiadu, o udzielenie pomocy polskim kryptologom - bez odpowiedzi Rejewski otrzymuje awans do stopnia porucznika czasu wojny i zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Medalem Wojska zostaje zastępcą kierownika referatu Kompanii Radiowywiadowczej Batalionu Łączności Sztabu Naczelnego Wodza 1945 maj podróż służbowa Rejewskiego i H. Zygalskiego na południe Francji, celem odzyskania rzeczy osobistych i materiałów pozostawionych na przechowanie, przy likwidacji P.C. Cadix 1945 czerwiec żona wraz z dziećmi powraca do Bydgoszczy i zamieszkuje u swoich rodziców na ul. Dworcowej 10/ oficjalne zakończenie polsko-brytyjskiej współpracy wywiadowczej Rejewski zostaje skierowany do Kirkcaldy w Szkocji na Oficerski Kurs Doskonalący Administracji Wojskowej (zakamuflowany kurs wy

13 wiadowczy), którego komendantem jest płk S. Mayer 1946 nawiązuje korespondencję z żoną w kraju zakończenie działalności Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza: zaprzestanie zbierania informacji i szkolenia personelu Rejewski odmawia wstąpienia do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia zgłasza chęć powrotu do kraju: otrzymuje szczegółowe instrukcje od płk. Mayera, jak ma zachować się, aby przetrwać w systemie komunistycznym skierowany do Obozu Repatriantów Nr. 99 w Fairfield Camp na podstawie zarządzenia Zastępcy Szefa Sztabu I Korpusu skreślony z ewidencji wojskowej na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Naczelnego Wodza okres bydgoski przypływa statkiem do Gdyni dociera do Bydgoszczy i po 7-letniej rozłące spotyka się z żoną i dziećmi w mieszkaniu teściów podejmuje pracę w nacjonalizowanych zakładach Kabel Polski, Spółka Akcyjna Bydgoszcz na stanowisku kierownika sekcji fakturowania działu zaopatrzenia śmierć syna Andrzeja z powodu choroby Heinego-Medina brytyjskie władze honorują Rejewskiego Medalem Wojennym (The War Medal ), ustanowionym r. przez króla Jerzego VI kierownik sekcji VI Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego sporządza pierwszy raport dotyczący Rejewskiego zabiegi pracowników WUBP wokół Rejewskiego: ustalenie charakteru jego pracy w Sztabie Głównym oraz pobytu na Zachodzie na skutek nacisków WUBP otrzymuje trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy zostaje zwolniony z pracy w Pomorskich Zakładach Wytwórczych Materiałów Elektrotechnicznych ( Kabel Polski ) praca w Państwowym Przedsiębiorstwie Mierniczym na stanowisku

14 kierownika referatu ogólnego praca w Związku Mierniczych RP praca w Związku Spółdzielni Rzemieślniczych, a po reorganizacji w Związku Branżowym Spółdzielni Drzewnych i Wytwórczości Różnej na stanowisku referenta finansowego i kasjera, a potem st. księgowego śmierć Matyldy Rejewskiej, matki Mariana Rejewski kontynuuje pracę w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy w Wydziale Finansowania na stanowisku st. księgowego, potem instruktora ekonomicznego Wydziału Instruktorsko - Finansowego (od r.), następnie st. instruktora księgowości w Wydziale Finansowania Spółdzielni (od r.) i kierownika Inspektoratu Kosztów i Cen (od r.) pismo Naczelnika Wydziału II Departamentu II Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego do Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, z poleceniem podjęcia czynności operacyjnych, w oparciu o przekazane dokumenty dotyczące działalności Rejewskiego w BS4 i we Francji założenie sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej przez WUdSBP dla ustalenia, czy Rejewski nie prowadzi wrogiej działalności wymierzonej w ustrój PRL (teczka Kryptolog ) Rejewski pisze prośbę do Ministra Obrony Narodowej o przesłanie dokumentów dotyczących pracy w Biurze Szyfrów, dla udokumentowania praw emerytalnych zakończenie sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej przez WUdSBP i przekazanie materiałów do archiwum Komisja Lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznaje Rejewskiego inwalidą III grupy Rejewski występuje z wnioskiem do Zarządu WZSP o rozwiązanie z nim stosunku pracy z dniem r. zgoda prezesa, dr. Tadeusza Kisielewskiego W. Kozaczuk w książce pt. Bitwa o tajemnice ujawnia po raz pierwszy fakt złamania Enigmy przez polskich kryptologów, bez podania nazwisk przejście na rentę inwalidzką 1967 kwiecień Rejewski pisze Wspomnienia z mojej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach i składa maszynopis w Wojskowym Instytucie Historycznym (obecnie Wojskowe Biuro Badań Historycznych)

15 1967 lato Rejewscy przeprowadzają się do mieszkania przy ul. Gdańskiej okres warszawski Rejewscy przeprowadzają się do swojego, częściowo odzyskanego mieszkania w Warszawie, w którym od 1970 roku mieszkają już razem z córką, zięciem oraz wnukiem Rejewski przechodzi z renty inwalidzkiej na emeryturę 1973 wiosna 1973 lato 1973 lato w Paryżu ukazuje się książka gen. G. Bertranda pt. Enigma ou la plus grande ènigme de la querre ( Enigma, czyli największa tajemnica wojny ): po raz pierwszy opinia publiczna dowiaduje się o roli Polaków w rozszyfrowaniu Enigmy książka w treści rewelacyjna, przeszła bez echa we Francji (słabo napisana) Rejewski, poprzez ambasadę francuską, nawiązuje kontakt listowy z gen. Bertrandem: otrzymuje egz. jego książki z dedykacją Rejewski nawiązuje korespondencję z H. Zygalskim przebywającym w W. Brytanii 1973 lato Ekspress Wieczorny i Życie Warszawy występują z apelem Szukamy ludzi związanych z Enigmą : zgłaszają się byli pracownicy zakładów AVA i Rejewski na zamówienie brytyjskich służb specjalnych płk. S. Mayer, były Szef Wydziału Wywiadowczego Oddziału II SG, opracowuje tzw. memorandum na temat historii dekryptażu Enigmy przez Polaków - materiał zostaje utajniony 1974 lipiec-sierpień Rejewski pisze i składa w WIH maszynopis pt. Uzupełnienie do»wspomnień...«1974 koniec paźdz. w Londynie ukazuje się książka F.W. Winterbothama pt. The Ultra Secret ( Tajemnica Ultry ): wartościowa, ale stronnicza, z pominięciem wkładu Polaków, staje się światowym bestselerem koniec D. Kahn, w recenzji książki F.W. Winterbothama na łamach New York Times Book Review, po raz pierwszy na Zachodzie wymienia nazwiska trzech polskich kryptologów oraz fakt przekazania Enigmy aliantom w 1939 roku W. Kozaczuk, na łamach tygodnika Stolica publikuje w odcinkach wstępną wersję książki pt. Enigma czytelnicy poznają w końcu nazwiska polskich kryptologów konferencja prasowa z udziałem Rejewskiego w Interpressie dla kore

16 spondentów zagranicznych akredytowanych w Polsce 1975 jesień 1976 rząd brytyjski zezwala archiwom państwowym na udostępnienie zdjęć komputera Colossus ukazuje się popularna broszura W. Kozaczuka pt. Złamany szyfr w serii Sensacje XX wieku (kilka wydań) umiera gen. G. Bertrand Rejewski opisuje swoją działalność kombatancką w Wielkiej Brytanii, w Liss (hrabstwo Hampshire) umiera H. Zygalski Rada Państwa nadaje M. Rejewskiemu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dekoracja odznaczeniem w Ministerstwie do Spraw Kombatantów 1979 Rejewski pisze rozdział pt. Matematyczne podstawy rozwiązywania niemieckiego szyfru maszynowego Enigma do książki W. Kozaczuka pt. W kręgu Enigmy 1979 Rejewski otrzymuje z Londynu egzemplarz książki Ronalda Lewina, wybitnego brytyjskiego historyka pt. Ultra goes tu War. The Secret Story : rzeczowa i uczciwa ocena funkcjonowania polskiej Enigmy i brytyjskiej Ultry 1979 na ekran kin wchodzi dwuczęściowy kolorowy film panoramiczny pt. Sekret Enigmy Romana Wionczka, a później 9-odcinkowy serial telewizyjny pt. Tajemnice Enigmy 1979 Rejewski pisze artykuł pt. Jak matematycy polscy rozszyfrowali Enigmę, który ukazuje się w Wiadomościach Matematycznych z 1980, nr 1 (pośmiertnie) Minister Obrony Narodowej nadaje M. Rejewskiemu Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju Polskie Towarzystwo Matematyczne nadaje godność członka honorowego 1979 październik ostatnia wizyta u znajomych w Bydgoszczy umiera na zawał serca i zostaje pochowany w asyście Kompanii Honorowej WP na cmentarzu wojskowym na Powązkach w kwaterze B39 w angielskiej wersji Zastosowań Matematyki (Applicationes Mathematicae), XVI, r. ukazuje się artykuł Rejewskiego pt. Zastosowanie teorii permutacji do złamania szyfru Enigmy (pośmiertnie)

17 1980 pamięć 1983 odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej trzem kryptologom w hallu Collegium Minus, siedzibie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Poznańskiego Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr 26/100/83 w sprawie nadania nazwy Mariana Rejewskiego ulicy w Fordonie nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Bydgoszczy imienia Mariana Rejewskiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz wręczenie sztandaru (obecnie Zespół Szkół nr 4) Poczta Polska wydaje kopertę pierwszego dnia obiegu FDC oraz znaczek z okazji 50 rocznicy złamania szyfru Enigmy wmurowanie tablicy pamiątkowej na ścianie frontowej kamienicy przy ul. Wileńskiej 6, w której urodził się Rejewski - w 80 rocznicę jego urodzin 1986 umiera Irena Rejewska 1992 TVP emituje film dokumentalny pt. Wojna mózgów m.in. o pracy Rejewskiego nad Enigmą lipiec odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Rejewskiemu na ścianie pamięci Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego (obecnie Pomorskie Muzeum Wojskowe) prezes Rady Ministrów RP Jerzy Buzek zwraca się do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, o pośmiertne odznaczenie trójki kryptologów Orderem Orła Białego z inicjatywy środowisk polonijnych, w Bletchley Park odbywa się pierwszy polski festiwal dla upamiętnienia wkładu Polaków w rozszyfrowanie Enigmy 1999 wrzesień odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamiennym obelisku w Pyrach, poświęconej polskim kryptologom 1999 październik prezes Rady Ministrów RP Jerzy Buzek, zwraca się do premiera Wielkiej Brytanii T. Blaira, o wyjaśnienie losu dokumentacji polskiego wywiadu z czasów drugiej wojny światowej, przekazanej Brytyjczykom, by nie wpadła w ręce władz PRL 2000 Brytyjczycy udostępniają memorandum przygotowane przez płk. S.Mayera bydgoski dodatek Gazety Wyborczej i Radio Elita ogłaszają wyniki plebiscytu na Bydgoszczanina XX wieku : Rejewski jest na czwartym miejscu

18 ukazuje się Postanowienie Prezydenta RP Nr 28/2000 o odznaczeniu trójki kryptologów Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski uroczystość przekazania odznaczeń rodzinom nieżyjących kryptologów przez premiera Jerzego Buzka przekazanie niemieckiej Enigmy w wersji morskiej premierowi J. Buzkowi przez księcia Yorku Andrzeja, syna brytyjskiej królowej Elżbiety II (egz. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) ukazuje się zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka w sprawie powołania polskiej części Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim premiera angielskiego filmu pt. Enigma, wypaczającego wkład Polaków - protesty strony polskiej odsłonięcie tablicy na grobie Rejewskiego, ufundowanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku przy Pl. Piłsudskiego w Warszawie, ufundowanej przez Zjednoczenie Polskie w W. Brytanii Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XLVIII/704/2002 w sprawie nadania nazwy Mariana Rejewskiego ulicy w Gminie Warszawa - Ursynów odsłonięcie pomnika, dla uczczenia pamięci trzech polskich kryptologów, w Bletchley Park przez księcia Kentu Edwarda, w obecności ambasadora RP w W. Brytanii, szefa kancelarii Prezydenta RP, b. prezydenta II RP R. Kaczorowskiego, ambasadora brytyjskiego w Warszawie i in. odsłonięcie przez premiera rządu RP Leszka Millera tablicy pamiątkowej o dokonaniach polskich kryptologów, w hallu ambasady polskiej w Londynie ogólnopolska konferencja naukowa w Bydgoszczy nt. Tajemnice Enigmy. 65. rocznica przekazania Enigmy przez polski wywiad Państwom Sprzymierzonym Janina Sylwestrzak, córka M. Rejewskiego odbiera w Londynie z rąk gen. sir Michaela Walkera, szefa Sztabu Obrony Narodowej W. Brytanii, Medal Wojenny , przyznany jej ojcu w Londynie, w obecności szefów dyplomacji, opublikowano raport polskobrytyjskiej komisji historycznej, zatytułowany: Współpraca wywiadów Polski i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej (wersja angielska)

19 konferencja naukowa w Bydgoszczy, w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin M. Rejewskiego, połączona z odsłonięciem jego rzeźby w centrum miasta, promocją książki pt. Marian Rejewski Życie Enigmą pisane oraz emisją filmu TV Andrzeja Tomczaka pt. Tajemnice Enigmy (cz. I) i Marian Rejewski Bydgoszcz, Pomnik Mariana Rejewskiego. Fot.:Robert Sawicki odsłonięcie tablicy na frontonie willi les Fouzes k. Uzès, upamiętniającej polsko-francuską współpracę kryptologiczną w latach BIBLIOGRAFIA 1. Archiwalia i dokumenty. Rejewski Marian, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach , egz. I, cz. II, Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej WBBH (d. WIH), syg. I /2/ 44. Rejewski Marian Uzupełnienie do Wspomnień, cz. II, cz. III, Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej WBBH (d. WIH), syg. I /2/ 44. Teczka Kryptolog, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, IPN By 044/200. Teczka Targowica, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, IPN By 069/ Teczka personalna M. Rejewskiego z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy (archiwum Pomorskiego Muzeum Wojskowego) Uchwała Nr XLVIII/704/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie nadania nazwy Mariana Rejewskiego ulicy w Gminie Warszawa Ursynów (kopia udostępniona przez prof. Eugeniusza Fidelisa w archiwum PMW).

20 Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy, księga urodzeń 957/ Wydawnictwa i materiały. Blair Clay, Ciche zwycięstwo. Amerykańska wojna podwodna przeciwko Japonii (Silent victory. The US Submarine War Against Japan, 1975), Wydawnictwo Magnum, Warszawa Bertrand Gustave, Enigma ou la plus grande énigme de la guerre , Paris Folder, Cmentarz wojskowy na Powązkach w Warszawie, Wydawnictwo Romix, Warszawa Garliński Józef, Enigma. Tajemnica drugiej wojny światowej, Londyn Gilbert Martin, Druga Wojna Światowa (Second World War, 1989), Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań Hodges Andrew, Enigma. Życie i śmierć Alana Turinga ( Alan Turing: the Enigma, Londyn 1983), Prószyński i S-ka S.A., Warszawa Irving David, Wojna generałów (The war of the generals), Rachocki i S-ka s.c., Pruszków Kahn David, Łamacze kodów. Historia kryptologii (The Codebreakers. The story of Secret Writing, London New York 1972), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Kahn David, Szpiedzy Hitlera. Niemiecki wywiad wojskowy w czasie II wojny światowej (Hitler s spies. German Military Inteligence in World War II, 1978), Wydawnictwo Magnum, Warszawa Kapera Zdzisław, Marian Rejewski pogromca Enigmy, The Enigma Press, Kraków Mogilany Kozaczuk Władysław, Bitwa o tajemnice, Warszawa Kozaczuk Władysław, Wojna w eterze, Warszawa Kozaczuk Władysław, W kręgu Enigmy, Warszawa Macksey Kenneth, Największe błędy dowódców II wojny światowej (Military errors of World War Two, 1987), Amber Marian Rejewski Życie Enigmą pisane, (praca zbiorowa), Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o. Bydgoszcz Pajdosz Waldemar, Wachniewski M. Wojciech, Ostatni lot admirała Yamamoto, Wydawnictwo AJ Press, Gdańsk 2002.

DROGI ŁAMANIA ENIGMY

DROGI ŁAMANIA ENIGMY Andrzej Czesław Żak DROGI ŁAMANIA ENIGMY My most secret source Winston Churchill o Enigmie Rewolucyjną zmianę w przekazie tajnych informacji przyniósł wynalazek radia i zastosowanie na szeroką skalę łączności

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

80. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY

80. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY Są w życiu tylko trzy prawdy: święta prawda, tysz prawda i gówno prawda. ks. Józef Tischner 80. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY Grudzień jest miesiącem obfitującym w wydarzenia, które maiły większy lub

Bardziej szczegółowo

Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo Specyfikacja techniczna wystawy

Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo Specyfikacja techniczna wystawy Specyfikacja techniczna wystawy Tablice Tablice 23 tablice wykonane z komatexu o grubości 4mm, wydruk grafiki wykonany bezpośrednio na komatexie. Każda tablica ma wymiary 1405x2000mm. Wersja anglojęzyczna.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie (Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19.11.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

Powiatowy konkurs - Życie i działalność Mariana Rejewskiego

Powiatowy konkurs - Życie i działalność Mariana Rejewskiego PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO FILIA W NAKLE NAD NOTECIĄ ul. Długa 35; tel. (52) 385 28 91; e-mail: pbefilianaklo@wp.pl www.biblioteka.naklo.pl W 2015 roku przypada 110 rocznica

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 312. DECYZJA Nr 389/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 312. DECYZJA Nr 389/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 września 2014 r. Dowództwo Garnizonu Warszawa Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 312 DECYZJA Nr 389/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 848, z 2010 r. Nr 254, poz. 1701, z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji

Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 19:48 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 23 lipca 2015 Pierwsza kobieta w korpusie generałów Policji W Pałacu Belwederskim awanse

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke

X wieku Cladzco XIII wieku zamek Ernesta Bawarskiego Lorenza Krischke Twierdza Kłodzko Twierdza Kłodzko to jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie, której losy są ściśle powiązane z miastem, na którego historię miało wpływ położenie

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Czasy Nowożytne, tom XVIII-XIX/2005 Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Czasy Nowożytne, tom XVIII-XIX/2005 Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku Czasy Nowożytne, tom XVIII-XIX/2005 Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku Wojciech Polak {Toruń) Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL Marian Rejewski, genialny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31 Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Pozycja 31 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA

MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA Gdańsk 05.05.2010 MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA ROZKAZ KG 4/10 Gdańsk 05.05.2010 r. Z dniem 7 maja 2010 roku zostaje wprowadzony nowy podział stopień w Morskim Związku Wojskowym, zachowane zostają

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Jak polscy matematycy złamali Enigmę

Jak polscy matematycy złamali Enigmę Jak polscy matematycy złamali Enigmę Adam Doliwa doliwa@matman.uwm.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM Olsztyn, 8 lutego 2013 r. Adam Doliwa (UWM) Rejewski 8-II-2013 1 / 22 Podczas XXVI Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Matematyczna podróż w głąb Enigmy

Matematyczna podróż w głąb Enigmy Matematyczna podróż w głąb Enigmy Przemysław Biecek 1 Teresa Jurlewicz 2 1 IM PAN, BioTech UWr, 2 IMiI PWr 22 lutego 2008 Szyfr Skytale Skytale to jedna z najstarszych metod szyfrowania. Używana w starożytnej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie w ramach projektu: Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata na temat przetwarzania rozproszonego projekt BOINC: Enigma@home

Sprawozdanie w ramach projektu: Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata na temat przetwarzania rozproszonego projekt BOINC: Enigma@home Sprawozdanie w ramach projektu: Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata na temat przetwarzania rozproszonego projekt BOINC: Enigma@home Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 96 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REGULAMIN POLSKIEGO OŚRODKA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WIEDNIU Listopad 2007 Regulamin Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/z-zycia-oddzialu/8642,obchody-swieta-str azy-granicznej.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Prezydent: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce

Prezydent: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 22.07.2015 Prezydent: Awans generalski zachętą do pomnożenia wysiłku na rzecz służby Polsce Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w czwartek nominacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r. z możliwością złożenia stosownych wyjaśnień Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Strona znajduje się w archiwum. NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 72 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/historia-osrodka/historia-otps/4057,historia-osrodka-tresury-psowsluzbowych-sg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU STYCZEŃ 2014 1 2 3 4 5 Trwa rekrutacja do XIII edycji MPSP na Litwie, w Niemczech, w Rumunii i na Węgrzech. Łącznie zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo