OD SŁÓW DO CZYNÓW. Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD SŁÓW DO CZYNÓW. Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20,"

Transkrypt

1 OD SŁÓW DO CZYNÓW lat Pekińskiej Platformy Działania Przegląd działań Unii Europejskiej opracowany przez Europejskie Lobby Kobiet Tekst został przygotowany jako materiał uzupełniający warsztaty i seminarium Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20, które odbyły się w dniach 13/14 grudnia 2014 w Warszawie- Miedzeszynie. Organizatorem spotkania była Fundacja współpracy Kobiet, NEWW w partnerstwie z Fundacją im. Róży Luksemburg oraz Fundacja im. Izabeli Jarugi Nowackiej. 1

2 Na zdjęciu: uczestniczki spotkania w Warszawie- Miedzeszynie, 13/14 grudnia 2014 Spis treści Wstęp Streszczenie Od Pekinu do Brukseli nasze członkinie pamiętają Realizacja Pekińskiej Platformy Działania: objaśnienie struktury raportu Kobiety a ubóstwo Edukacja kobiet Kobiety i zdrowie Przemoc wobec kobiet Kobiety a konflikt zbrojny Kobiety i gospodarka Kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych Mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia statusu kobiet Prawa kobiet jako prawa człowieka Kobiety i media Kobiety i środowisko Dziewczęta Europejskie Lobby Kobiet Skróty i główne źródła bibliograficzne Podziękowania 2

3 WSTĘP Rok 2015 będzie szczególnie istotny dla osób działających na rzecz równości kobiet i mężczyzn, na rzecz praw kobiet, aktywnych w ruchu kobiecym, zarówno w wymiarze globalnym, jak i europejskim. Społeczność międzynarodowa będzie w 2015 roku obchodzić 20 rocznicę uchwalenia Pekińskiej Platformy Działania, jednego z najważniejszych dokumentów praw człowieka dla kobiet i dziewcząt przyjętego w 1995 roku. W tym samym czasie Unia Europejska (UE) przyjmie swoją nową Strategię Równości kobiet i mężczyzn, która powinna stać się podstawą działań UE na rzecz równości płci i wzmacniania pozycji kobiet na następne pięć lat. Na szczeblu międzynarodowym, zostanie uchwalony nowy globalny schemat polityki rozwojowej, z nowymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, wśród których prawa kobiet i równość płci będą wyszczególnione jako osobny cel. Także, w 2015 roku, Europejskie Lobby Kobiet (EWL) będzie obchodziło swoją rocznicę, 25 lat działań feministycznych i aktywności w całej Europie! Nowa, ekscytująca i różnorodna fala działań feministycznych rozlewa się po świecie i w Europie, łącząc kobiety i mężczyzn w nowych kampaniach i akcjach na rzecz zwalczania dyskryminacji i mizoginizmu. Obchody rocznicy Pekin+20 zapowiadają strategiczny przełom dla ruchu kobiecego i polityki europejskiej na rzecz równości płci. Ocena realizacji Pekińskiej Platformy Działania w Europie pozwala nam ocenić postęp, przyjrzeć się pozostałym wyzwaniom i wskazać na możliwości jakie stoją przed Unią Europejską, by stać się siłą sprawczą we wprowadzaniu równości płci i wzmacnianiu pozycji kobiet. Raport Europejskiego Lobby Kobiet pokazuje sytuację kobiet i dziewcząt w Europie w oparciu o zbiorową ocenę naszych 2000 organizacji członkowskich. Ponadto, publikacja będzie służyła jako drogowskaz na następnych pięć lat nowego przywództwa w instytucjach europejskich. Mimo, że równość kobiet i mężczyzn jest 3

4 podstawową wartością w UE, nie jest ona rzeczywistością w Europie. Nasz raport Pekin+20 ma na celu stać się kluczowym dokumentem dla nowych europejskich decydentów, aby stworzyli ambitne polityki i akcje, na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach życia i społeczeństwa. Publikacja Pekin+20 daje nam możliwość uczenia się z 20 lat aktywizmu i działań na rzecz nowych polityk, ale także, i przede wszystkim, zdania sobie sprawy, iż inwestowanie w prawa kobiet i wzmocnienie ich pozycji jest podstawowym warunkiem by mógł powstać zrównoważony, demokratyczny i wkluczający świat. Analizy i żądania przedstawione w tym raporcie stanowią podstawy feministycznej Europy. Niezależnie od tego, czy jesteś politykiem czy polityczką, działaczem czy działaczką, badaczem czy badaczką, członkiem czy członkinią organizacji społeczeństwa obywatelskiego, feministą czy feministką lub humanistą czy humanistką, mamy nadzieję, że raport EWL Pekin+20 zainspiruje cię do działania, stania się częścią naszego ruchu i sprawi, ze słowa zostaną przekute w czyny na rzecz wszystkich kobiet i dziewcząt w Europie. Z pozdrowieniami, Viviane Teitelbaum, Prezeska EWL Joanna Maycock, Dyrektorka EWL 4

5 STRESZCZENIE Wszystkie prawa człowieka obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne, łącznie z prawem do rozwoju są uniwersalne i niezbywalne, i stanowią integralną i nieodłączną część wszystkich praw człowieka i podstawowych ludzkich wolności Pekińska Platforma Działania, o Deklaracji Wiedeńskiej i Programie Działania przyjętym na Światowej Konferencji Praw człowieka w 1993 roku. Przyjęta dwa lata po Światowej Wiedeńskiej Konferencji Praw Człowieka, Pekińska Platforma Działania dążyła do wskazania strukturalnych nierówności i pogwałceń praw człowieka zagrażających wszystkim kobietom i dziewczętom na całej planecie. Miała również na celu położenie podwalin pod konkretne działania w celu wprowadzenia w życie równości kobiet i mężczyzn 5

6 w sensie prawnym i faktycznym. Dwadzieścia lat później wiele zostało osiągnięte, ale nadal wiele pozostaje do zrobienia. Kobiety i dziewczęta w Europie są obecne we wszystkich dziedzinach, od edukacji po zatrudnienie, na stanowiskach decyzyjnych w polityce i w biznesie, przekazują swoje wizje jako artystki, dzielą się swoim poglądami jako dziennikarki, są badaczkami czy przywódczyniami społeczności lokalnych. Bardziej niż kiedykolwiek posiadają zdolność wpływania na debatę polityczną i upominania się o swoje prawa. Kampanie, akcje czy konferencje odbywają się w różnych krajach, ożywiając odnowiony społeczny ruch kobiet. Organizacje kobiece z krajów nordyckich zebrały się na Forum Nordyckim (Nordiskt Forum) w czerwcu 2014 i zorganizowały trwający cztery dni festiwal aktywizmu, sztuki i refleksji na temat wyzwań współczesnego świata. Kobiety węgierskie zorganizowały w 2013 roku pierwszy Kongres Kobiet od 1989 roku! Nowe pokolenie młodych feministek mobilizuje się szeroko, wykorzystując do tego najnowsze technologie komunikacyjne i w sposób dynamiczny zwalcza nowe i stare formy pogwałcenia ich praw. Międzynarodowe protesty i fale masowej solidarności w odpowiedzi na pogwałcenia praw kobiet są odpowiedzią na wstrząsające przypadki gwałtów kobiet w Indiach. Niektórzy mężczyźni publicznie zajmują stanowisko w sprawie pogwałceń praw kobiet, lub angażują się osobiście w ruch feministyczny, by poprzeć żądania organizacji feministycznych. Feministyczne ekonomistki podważają podstawy systemu, w którym obecnie żyjemy, proponując nowe sposoby wyznaczania standardów dobrobytu i ocalenia naszej planety dla następnych pokoleń. Jednak mimo optymistycznej wizji odnowy feminizmu w Europie, prawa kobiet są bardziej niż kiedykolwiek zagrożone. Z jednej strony ultrakonserwatywne i religijne ugrupowania kwestionują równość płci, atakując seksualne i reprodukcyjne prawa, edukację seksualną, dostęp kobiet do zatrudnienia i polityki. Niektóre ugrupowania reprezentujące interesy mężczyzn zdobywają poklask mediów dla swoich żądań powrotu do struktur patriarchalnych. Cięcia finansowe zagrażają przetrwaniu organizacji kobiecych. Wybory 2014 roku wprowadziły do Parlamentu 6

7 Europejskiego dużą ilość populistycznych i mizoginistycznych parlamentarzystów, którzy bez ogródek atakują polityki UE mające na celu promocję równości płci i praw kobiet. Z drugiej strony, neoliberalny system i społeczeństwo konsumpcyjne oddziałują w sposób niezwykle szkodliwy na kwestię wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt, uprzedmiatawiając ich ciała i seksualność i upowszechniając stereotypy płciowe we wszystkich sferach życia społecznego. Z lękiem przyglądamy się takiemu upowszechnieniu kultu indywidualizmu, który prowadzi do tego, że strukturalne pogwałcenia praw kobiet nie są traktowane poważnie. Pekińska Platforma Działania identyfikując 12 krytycznych obszarów zestawiła je w jednym dokumencie jako współzależne i połączone. W podobny sposób podejdziemy do naszej analizy działań UE, starając się stworzyć spójny obraz, w którym poszczególne pozytywne działania mogą się wzajemnie wzmacniać. Unia Europejska może być kołem zamachowym wprowadzenia ustawodawstwa na rzecz równości płci i inspiracją dla krajów członkowskich UE. Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Jednak, taka deklaracja złożona przez UE nie przekłada się na praktykę w większości sfer życia społecznego i politycznego. Mimo, iż poprzez lata swojego istnienia Parlament Europejski przyjmował na siebie coraz większe zadania reagowania w przypadku pogwałceń prawa człowieka, wzywając do równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, państwa członkowskie powstrzymywały się przed przyjęciem bardziej ambitnych celów i ustawodawstwa odnośnie praw kobiet. Na skutek takiego postępowania do tej pory nie przyjęto strategii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Choć wprowadzanie problematyki płci do głównego nurtu działania i polityki (gender mainstreaming) zostało zaakceptowane i przyjęte jako główna strategia dla wszystkich polityk EU, to jednak rzeczywistość pokazuje, że nie jest ona 7

8 realizowana w wielu obszarach ani postrzegana jako priorytet. Mit o równości, która już istnieje w Europie jest nadal silny i stoi na drodze dążenia by równość płci stała się samodzielnym celem dla UE. Obecna trudna sytuacja ekonomiczna wzmacnia podejście wielu polityków i przeciętnych obywateli, którzy uważają, że prawa kobiet są tylko wisienką na torcie. Czytając nasz raport zobaczycie, że niektóre działania zostały podjęte w tych czy innych obszarach, ale brak spójnej strategii jasno pokazuje, że równość płci nie jest traktowana wystarczająco poważnie. W tym kontekście, w większości polityk UE (włączając w to, niektóre obszary nie objęte Pekińską Platforma Działania, takie jak sport czy kultura) potrzeby kobiet i dziewcząt zupełnie nie są zintegrowane. Inny, oczywisty przekaz płynący z naszej analizy, wskazuje na silnie zakorzenione stereotypy płciowe we wszystkich obszarach życia. Stereotypy, które wpływają na kolor ubranek dla chłopców i dziewcząt (niebieskie dla chłopców i różowe dla dziewcząt ), które mają wpływ na wybory dokonywane przez dziewczynki odnośnie wykształcenia, które powstrzymują kobiety od wykonywania niektórych zawodów, które wywierają wpływ na zdrowie kobiet i dziewcząt, które usprawiedliwiają przemoc i codzienny seksizm, które przekazują informacje na temat roli kobiet w społeczeństwie Pekińska Platforma Działania nie miała wyłącznie na celu ustanowienia prawnych podstaw gwarantujących prawa kobiet, miała także cel podniesienia świadomości odnośnie potrzeby radykalnej mentalnej zmiany, koniecznej by doprowadzić do równości kobiet i mężczyzn. Dzisiaj ta przemiana mentalnościowa pozostaje najtrudniejszym wyzwaniem dla ruchu kobiecego. Podczas gdy ustawodawstwo jest bardzo ważne, nie jest ono jednak wystarczające i powinna mu towarzyszyć potężna polityczna i oddolna akcja na rzec wprowadzenia zmian na wszystkich poziomach życia, osobistego i społecznego. Jednocześnie pojawiają się nowe wyzwania, które będą wymagały z naszej strony pełnego zaangażowania i uwagi. Kobiety nie są grupą homogeniczną i ich identyfikacje się różnorodne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że nasze społeczeństwo jest tak interesujące i 8

9 twórcze. Jednak życie w systemie, w którym rasizm, seksizm i klasowość są nadal dominujące, kobiety przypisane do różnych grup społecznych, posiadające różnorodne identyfikacje stają się bardziej podatne na dyskryminację, przemoc i pogwałcenie swoich praw. Szczególnie trudna sytuacja migrantek, nielegalnych imigrantek, kobiet romskich, kobiet niepełnosprawnych, kobiet wiejskich, dziewcząt, kobiet starszych, lesbijek i biseksualistek, kobiet transpłciowych jest niedostrzegana i nie jest postrzegana jako kwestia, którą należy się szczególnie zająć. Należy jak najszybciej tak zaprojektować wszystkie polityki by nie zostawiały one żadnej dziewczynki czy kobiety poza swoim obszarem. Nadszedł najwyższy czas by zrozumieć, że pokój, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój nie mogą zostać osiągnięte, jeśli połowa mieszkańców naszej planety nie może korzystać w pełni ze swoich praw człowieka. Potrzebujemy nowego paradygmatu dla praw człowieka: prawa człowieka powinny dotyczyć wspólnej wizji i solidarności, a nie być wyłącznie narzędziem do promocji indywidualizmu. Obecny system ekonomiczny, polityczny i społeczny pokazały, że są niestabilne i niezrównoważone, niebezpieczne dla Ziemi i niezdolne do zabezpieczenia i ochrony osób najbardziej zagrożonych, poczynając od dziewcząt i kobiet. Ekonomistki feministyczne są inspiracją dla nowej, radykalnej wizji ludzi i planety, obejmującej ekonomię opieki, a ruch kobiecy pozostaje w sojuszu z innymi ruchami społecznymi by zaproponować alternatywy oparte na prawach, solidarności i równości. EWL pracuje na rzecz pokojowej i demokratycznej Unii Europejskiej opartej na kulturze szacunku dla praw człowieka, równości, pokoju i solidarności w Europie i na całym świecie, gdzie kobiety i mężczyźni mają równe prawa, cieszą się możliwością dokonywania wyboru i równym dostępem do zasobów społecznych, kulturalnych i ekonomicznych. Głęboko wierzymy, że wartości, które promujemy tworzą podstawy nowego modelu: Równości; Solidarności; Szacunku; Parytetu; Wolności; Pokoju; Sprawiedliwości; Uwłasnowolnienia; Współpracy i budowy konsensusu; Odpowiedzialności; Otwartości i transparentności; Niezależności. 9

10 Obchodząc 20 lat Pekińskiej Platformy Działania w 2015 roku, społeczność międzynarodowa będzie w tym samym czasie dyskutować nad przyjęciem nowych globalnych podstaw polityki rozwojowej zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Pośród 17 zaproponowanych celów, prawa kobiet są sformułowane jako osobny cel: Równość płci, uwłasnowolnienie kobiet i dziewcząt. Unia Europejska, jako część społeczności międzynarodowej, znalazła się w punkcie zwrotnym w kwestii polityk równościowych: może stać się liderem zmian prowadzących w kierunku zrównoważonej przyszłości, w której zapewniona jest równość płci, lub może przyjąć taka wizję Europy, która pozwoli na to by przez następnych 20 lat Pekińska Platforma Działania mogła być ignorowana. Trwają starania o to by nominacja Komisarza UE do spraw Równości Płci umożliwiła radykalna przemianę w polityce równościowej UE i stała się kamieniem milowym na drodze do ambitniejszych działań europejskich na rzecz równości płci. Rozwój globalnego ruchu obywatelskiego domagającego się nowego paradygmatu dla przyszłych działań może stać się okazją dla ruchu kobiecego by zademonstrować, że inwestowanie w prawa kobiet jest najbardziej pilnym i jedynym, skutecznym działaniem na rzecz ochrony planety i przyszłych pokoleń. A także tego, by przyszłe pokolenia żyły w równości, uwłasnowolnieniu, pokoju i godności. Europejskie Lobby Kobiet i jego członkinie będą kontynuować swoje aktywne działania na rzecz lepszego świata dla wszystkich kobiet i dziewcząt w Europie i na całym świecie. Inny świat jest nie tylko możliwy, ale już nadchodzi. W spokojny dzień słyszę jak oddycha. Arundhati Roy 10

11 OD PEKINU DO BRUKSELI NASZE CZŁONKINIE PAMIĘTAJĄ Byłam w Pekinie w 1995 roku i było to dla mnie niezwykle istotne przeżycie. Moje życie się odmieniło kiedy zobaczyłam potęgę kobiet z całego świata. Po tej konferencji bardziej zaangażowałam się w działania na rzecz równości płci i prawa kobiet. Od tego czasu bardziej zainteresowałam się takimi tematami jak przemoc wobec kobiet, obrzezanie kobiet czy selektywna aborcja w Indiach prowadząca do zmniejszenia ilości rodzących się dziewczynek. Tony Filedt Kok, Członkini Zarządu EWL, Holandia Co pozostaje w umyśle i w sercu, nawet 20 lat później to radość i ekscytacja kobiet z całego świata przedstawicielek rządów i organizacji pozarządowych, które miały okazję zebrać się razem i wspólnie obradować. Pekin to było miejsce gdzie zdałyśmy sobie sprawę, ze problemy i przeszkody, które napotykają kobiety są takie same na całym świecie. A także, że musimy za wszelka cenę pracować razem na Północy i Południu aby zablokować kulturowe, ekonomiczne i religijne uprzedzenia, które stoją na drodze kobiecego potencjału do samorozwoju i uwłasnowolnienia. Od czasu Pekinu 1995 świat bardzo się zmienił. Jednak nadal wiele pozostało do zrobienia. Dziedzina, w której z trudnością dostrzegam jakikolwiek zmiany na lepsze to plaga przemocy wobec kobiet dziewczynek, nastolatek, dorosłych czy seniorek we wszystkich jej postaciach. Obserwuję, że kobiety i dzieci w coraz większym stopniu są wykorzystywane jako narzędzia wojny (Ruanda, kraje byłej Jugosławii, konflikty z udziałem Islamistów w różnych miejscach na świecie). Nurtuje mnie pytanie czy młode dziewczyny są bardziej narażone na ryzyko niż wcześniej lub czy tylko nam się tak wydaje ponieważ nie byłyśmy świadome różnych praktyk w okresie poprzedzającym epokę smartfonów? Teraz informacje docierają szerzej i szybciej za pomocą internetu, a sceny przemocy można zobaczyć nawet na ekranach telefonów komórkowych. Jednak niezależnie od tych refleksji, kiedy wracam do wydarzen sprzed blisko 20 lat w Pekinie, to musze przyznać, ze 11

12 sama świadomość, że cały zgromadzony w Pekinie tłum był ogarnięty jedną myślą, jednym życzeniem osiągnięcia tych samych celów, czyli poszanowania praw kobiet, jest najbardziej mobilizująca i podtrzymuje moją chęć do działania na rzecz lepszego życia dla wszystkich kobiet na całym świecie. Chris Verhaegen, Prezeska Belgijskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn Tak długo jak żyję będę dumna, że udało nam się uratować w dokumentach pekińskich postępowe sformułowania z konferencji z Kairu. Cieszę się również nadal z tego, że udało nam się zachować sformułowania dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, aż do chwili gdy prawa LGBT zostały ostatniej nocy negocjacji przehandlowane przez stare, bogate demokracje wbrew żądaniom biednych krajów rozwijających się za większe wsparcie finansowe dla zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia, w ciągu ostatnich 20 lat, ludzkość poczyniła ogromny krok naprzód w kierunku równości płci biorąc na przykład pod uwagę zmniejszenie się analfabetyzmu wśród kobiet. Kiedy wszystkie kobiety będą mogły czytać i pisać to istnieje większa szansa, że będą również w stanie kontrolować swoje życie reprodukcyjne, a także skutecznie upomnieć się o wszystkie swoje prawa człowieka. Jednak z perspektywy 20 lat myślę jednak o tym, jak strasznie wysoką cenę zapłacili przeciętni obywatele z obu tych grup, bogatych i biednych, płacąc za ten wstydliwy handel wymienny z Pekinu. Obecnie, nie tylko prawa mniejszości seksualnych, ale także seksualne i reprodukcyjne prawa wszystkich kobiet, są pod wzrastającą presją religijnych fundamentalistów z całego świata, a bezprecedensowa koncentracja majątku w rękach dziesięciu procent elit światowych i elit każdego z narodów zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych zagraża nie tylko globalnym i narodowym szansom kobiet, ale również możliwościom całych społeczności na osiągnięcie równości, rozwoju i pokoju. Sonja Lokar, Dyrektorka Sieci CEE na Rzecz Równości Płci, Słowenia. 12

13 Podczas spotkania w Pekinie, powietrze wypełnione było entuzjazmem, nadzieją na lepszą przyszłość i konstruktywnymi dyskusjami. Dalekosiężne porozumienia osiągnięte w negocjacjach nad sformułowaniami Pekińskiej Platformy Działania są tego najlepszym odzwierciedleniem. W miarę zbliżania się momentu podjęcia decyzji, napięcie narastało w sali konferencyjnej. Powiedziałabym, że linia podziału przebiegała pomiędzy państwami świeckimi i religijnymi, a nie pomiędzy Południem i Północą. Około trzydziestu delegacji w pełni poparło wnioski końcowe. Zostało to przyjęte oklaskami i okrzykami uznania, szczególnie przez organizacje pozarządowe. Brak aprobaty ze strony części delegatów nie był skrywany i wyrażał się poprzez słowne deklaracje lub mowę ciała. Interesujący jest fakt, ze Egipt przyjął wnioski końcowe, wskazując że prawa kobiet są zagrożone przez konserwatywne siły grożące odwróceniem procesu pekińskiego. Inna ciekawa sprawa dotyczy dużego zainteresowania kwestiami związane z problemami dziewczynek i młodych kobiet. Problemy związane z sytuacją tych dwóch grup kobiet były szczególnie chętnie omawiane i znalazły się we wnioskach końcowych. Deklaracja zawiera mocne zapisy dotyczące równych praw i zwalczania dyskryminacji kobiet i dziewcząt, które dzisiaj trudno byłoby uzyskać. Dlatego chrońmy i kontynuujmy naszą pracę z Pekińską Platformą Działania. Katarina Lindahl, Przewodnicząca Szwedzkiego Komitetu ONZ Byłam pod wrażeniem przemówienia Hillary Rodham Clinton, żony jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie, Billa Clintona. Jej pierwsze słowa brzmiały: < zbieramy się na polach i w fabrykach. Na rynkach wiejskich i w supermarketach. W salonach i salach konferencyjnych [ ] I za każdym razem nasze rozmowy dotyczą naszych dzieci i rodzin [ ] Zbierając się w Pekinie, skupiamy uwagę świata na sprawach, które liczą się najbardziej w życiu kobiet i ich rodzin; dostępie do edukacji, opiece zdrowotnej, pracy i kredytach, szansach na możliwość korzystania z podstawowych praw człowieka i pełne uczestnictwo w życiu politycznym swoich krajów [ ] Słyszymy na całym świecie tę samą prawdę, że jeśli kobiety są zdrowe i wykształcone to ich rodziny świetnie prosperują. Jeśli kobiety żyją w środowisku wolnym od przemocy to ich rodziny rozkwitają. Jeśli kobiety mają szanse na uzyskanie pracy i zarobkowania jako pełnowartościowe i równe uczestniczki życia 13

14 społecznego, to ich rodziny rozkwitają. A kiedy rodziny rozkwitają, społeczności i całe narody rozkwitają i świetnie prosperują.> Tym przemówieniem Hillary Clinton wyraziła jasną myśl, że dążenia kobiet są takie same we wszystkich krajach, bogatych, biednych, autokratycznych, teokratycznych Ponadto, pokazała doskonałe połączenie pomiędzy dążeniami kobiet i ich prawami, a aspiracjami rodzin. Po dwudziestu latach, te aspiracje są nadal podstawa naszych dążeń. Mieke Van Haegendoren, była prezeska Vrouwenraad, Belgia JAK UNIA EUROPEJSKA WPROWADZA W ŻYCIE POSTANOWIENIA PEKIŃSKIEJ PLATFORMY DZIAŁANIA, STRUKTURA RAPORTU EUROPEJSKIEGO LOBBY KOBIET Raport EWL Pekin+20 przygląda się 12 krytycznym obszarom zidentyfikowanym w Pekińskiej Platformie Działania według tego samego schematu: Krótki akapit w konkretny sposób opisuje dlaczego istnieje potrzeba wprowadzania równości pomiędzy kobietami a mężczyznami w określonym obszarze. Fakty i liczby przekazują dokładny obraz sytuacji w Europie tak aby czytelnicy ocenili rzeczywistość doświadczaną przez kobiety i dziewczynki. Dział poświęcony UE ocenia zmiany jakie się dokonały lub pozostały do zrobienia na poziomie europejskim. Niektóre dobre praktyki są przytoczone przez członkinie EWL, które mają służyć jako inspiracja dla krajów członkowskich Unii Europejskiej i instytucji europejskich. Dla każdego obszaru krytycznego, niektóre wyzwania utrzymują się latami, podczas gdy pojawiają się wyzwania nowe, wymagające nowego podejścia i są one wyszczególnione w dziale WYZWANIA. Na koniec, prezentujemy nasze główne żądania na rzecz działania na poziomie Unii Europejskiej (a czasem krajowym) w każdym obszarze. Raportem EWL można posłużyć jako tematycznymi ulotkami dotyczącymi każdego obszaru krytycznego. 14

15 Mamy nadzieję, że uznacie raport za przydatny i inspirujący! KOBIETY I UBÓSTWO Brak równości płci jest pogwałceniem prawa człowieka do życia w godności. Bieda odbiera człowiekowi godność. Inwestując w Socjalną Europę, raport 2012 Zarówno ubóstwo, jak i wykluczenie społeczne są połączone z kwestią niezależności ekonomicznej kobiet, która jest niezbędnym warunkiem by kobiety stały się aktywnymi uczestniczkami wszystkich dziedzin życia. Kobiety są nie tylko częścią każdej grupy zagrożonej ubóstwem, ale są też szczególnie narażone na inne formy dyskryminacji (wynikające z ich statusu migrantek, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, itd.) Ubóstwo i wykluczenie społeczne w połączeniu z utrzymującą się patriarchalną mentalnością legitymizującą przedmiotowe traktowanie seksualności i ciał kobiet, są także czynnikami popychającymi kobiety i dziewczęta do prostytucji i powodującymi, że stają się ofiarami handlu ludźmi w celach wykorzystania seksualnego zarówno w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w wymiarze międzynarodowym. Utrzymywanie się, a nawet wzrost dużego ubóstwa wśród kobiet w jasny sposób wskazuje na to, że obecna polityka zatrudnienia, a także polityki społeczne i ekonomiczne Unii Europejskiej, nie są w stanie w sposób adekwatny odpowiedzieć na potrzeby kobiet i zagwarantować praw kobiet i dziewcząt. Programy oszczędnościowe, początkowo zaplanowane w celu złagodzenia kryzysu ekonomicznego i demokratycznego w UE, nadal mają dramatyczny wpływ na sytuację kobiet zarówno jako pracownic sektora publicznego, w obszarach takich jak edukacja i zdrowie, a także jako beneficjentek opieki 15

16 społecznej, usług sektora publicznego łącznie z usługami opiekuńczymi, które wszystkie zostały dotknięte cięciami budżetowymi. CELE STRATEGICZNE PEKIN 95 - Dokonać przeglądu, przyjąć i stosować polityki makroekonomiczne i strategie rozwojowe, które wychodzą naprzeciw potrzebom i wysiłkom kobiet żyjących w ubóstwie. - Dokonać przeglądu aktów prawnych i procedur administracyjnych, aby zapewnić kobietom równe prawa i dostęp do zasobów ekonomicznych. Umożliwić kobietom dostęp do mechanizmów i instytucji kredytowych. - Rozwijać metody mające na uwadze kulturową tożsamość płci (dżender) i przeprowadzać badania mające na celu zwalczanie feminizacji ubóstwa. FAKTY I LICZBY W EUROPIE Ponad jedna czwarta (26,9%) kobiet w 28 krajach Europy doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego. Różnorodne wskaźniki wykorzystywane w badaniu rynku pracy i opieki społecznej wskazują, że strukturalne przyczyny ubóstwa mają nieproporcjonalnie wyższy wpływ na sytuację kobiet. Kryzys bardzo silnie wpłynął na życie kobiet. Wzrasta ilość kobiet bezdomnych. Badania szacują, że pomiędzy 11 a 17% bezdomnych zamieszkujących ulice i 25-30% wszystkich bezdomnych w Europie stanowią kobiety, zarówno samotne jak i z dziećmi. Wśród głównych przyczyn bezdomności są przemoc domowa i seksualna, co wskazuje na to, że schroniska i nieformalne systemy pomocy przestają istnieć lub/i są niewystarczająco finansowane. Około 9% osób posiadających pracę również doświadcza ubóstwa ze względu na głodowe pensje. Według OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), mniej więcej co czwarta osoba z niepełnosprawnością żyje w ubóstwie. Ubóstwo należy oceniać również z perspektywy cyklu życiowego: różnica w emeryturach wynosząca 39% w UE jest główna przyczyną feminizacji ubóstwa wśród starszych kobiet, dotykającej 22% kobiet w wieku ponad 65 lat w porównaniu do 16% mężczyzn w tej samej kategorii wiekowej. Samotni rodzice, spośród których 8 90% to kobiety, migrantki, które w wielu 16

17 przypadkach pracują w tzw. szarym sektorze oraz kobiety Romskie, spośród których wiele mieszka w fatalnych warunkach są szczególnie zagrożone ubóstwem. KOBIETY I UBÓSTWO A UNIA EUROPEJSKA W 2010 roku, jako cześć strategii 2020, Unia Europejska ustanowiła cel wydobycia co najmniej 20 milionów ludzi z ubóstwa i wykluczenia społecznego w następnej dekadzie. Kraje członkowskie zostały zachęcone do wprowadzania środków zaradczych z uwzględnieniem płci beneficjentów. Jednakże na skutek dominacji zarządzania z perspektywy makroekonomii i wprowadzanie mechanizmów oszczędnościowych przyniosło wzrost ilości osób żyjących w ubóstwie/sytuacji wykluczenia społecznego o ponad 6 milionów (2012). W lutym 2013 roku, Komisja Europejska przyjęła Socjalny Pakiet Inwestycyjny (SIP Social Investment Package), czyli zespół wytycznych odnośnie polityki społecznej dla krajów członkowskich mających pomóc w zwalczaniu bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Pakiet (SIP) podkreśla potrzebę istnienia przystępnej cenowo i wysokiej jakościowo edukacji dla najmłodszych oraz instytucji oferujących usługi opiekuńcze dla osób starszych. Niestety zbyt wąska perspektywa Pakietu, która koncertuje się wyłącznie na likwidacji barier stojących na drodze większego udziału kobiet na rynku pracy nie oferuje rozwiązań dla przyczyn strukturalnych feminizacji ubóstwa. Do tej pory nie powstała całościowa strategia na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomie europejskim. Chociaż ilość wytycznych odnośnie ubóstwa dla poszczególnych krajów wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat, ubóstwo kobiet i wykluczenie społeczne nadal pozostaje problemem, którym należy zająć się w należyty sposób. 17

18 DOBRA PRAKTYKA - nowe prawo we Francji wymaga by umowa o pracę oznaczała minimum 24 godziny pracy tygodniowo. Ma to na celu poprawę sytuację najmniej zarabiających pracowników, w szczególności kobiet. - Wprowadzenie minimalnej płacy w Niemczech (2015) będzie korzystne dla kobiet, które stanowią większość 7 milionów osób pracujących dorywczo, zarabiających 450 Euro miesięcznie, nie objętych opieka socjalną czy żadnym planem emerytalnym. WYZWANIA - Kobiety nadal postrzegane są jako osoby zależne: mają status osoby dorabiającej do osoby gwarantującej główne źródło utrzymania, a gospodarstwo domowe, (a nie indywidualna osoba) determinuje dostęp i poziom indywidualnych praw w systemie opieki społecznej i opodatkowania, co skrywa nierówności wynikające z płci. - Brak odpowiedniego dostępu do przystępnej cenowo opieki dla dzieci, w sposób nieproporcjonalny wpływa na sytuację gospodarstw domowych, w których głową rodziny jest samotna matka, utrudnia uczestnictwo kobiet na rynku pracy i powoduje brak uprawnień do emerytury w starszym wieku. - Nierówny podział nieodpłatnej pracy opiekuńczej i domowej w sposób poważny ogranicza równe szanse kobiet na uzyskanie odpowiedniego, niezależnego dochodu. - Role płciowe, stereotypy związane z kulturową i społeczną rolą kobiety wpływają na nierówność w sferze szans życiowych i możliwości dokonywania wyborów. - Nierówności w zatrudnieniu (praca w niepełnym wymiarze godzin, różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za pracę o tej samej wartości, itd.) odgrywają kluczową rolę w uwięzieniu kobiet w ubóstwie uniemożliwiając ich ekonomiczną niezależność przez całe życie. Zbyt niskie emerytury w stosunku do emerytur mężczyzn wynikają bezpośrednio z faktu, że kobiety częściej opiekują się dziećmi czy starszymi, zależnymi krewnymi i przez to odkładają mniej składek emerytalnych. System emerytalny nadal 18

19 odzwierciedla model rodziny, w której mężczyzna jest głównym żywicielem rodziny - Nieadekwatne systemy opieki społecznej mogą szczególnie wpłynąć na sytuację kobiety poza rynkiem pracy. Biorąc pod uwagę silny związek pomiędzy ubóstwem kobiet i dzieci, niedostateczny dochód na dziecko jest również czynnikiem przesądzającym o losie kobiet - Przemoc wobec kobiet i dziewcząt wzmacnia zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym - Dane makroekonomiczne nie są przystosowane do odzwierciedlenia zarówno istniejącego ubóstwa jak i wpływu recesji na życie kobiet. Gospodarstwo domowe nadal jest używane jako miara statystyczna co skutkuje tym, że indywidualne ubóstwo, szczególnie to, które wpływa na życie kobiet, pozostaje ukryte. NASZE ŻĄDANIA wzmocnić kobiety, pozbyć się ubóstwa - Zagwarantować zindywidualizowanie praw w opiece społecznej i systemie podatkowym. - Ustalić minimalny dochód zapewniający podstawowe standardy socjalne, takie jak dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i opieki. - Rozwinąć i wprowadzić w życie Europejską Strategię Opieki Społecznej (European Social Protection Strategy). - Wypracować wszechstronną europejską strategię, która będzie miała decydujący wpływ na równość płci, uwłasnowolnienie kobiet i zagwarantuje prawa dla wszystkich kobiet i dziewcząt w Europie niezależnie od wieku, niepełnosprawności, narodowości czy pochodzenia etnicznego, społecznego czy geograficznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej do życia w godności w Europie wolnej od ubóstwa i wykluczenia społecznego. 19

20 EDUKACJA KOBIET Chwyćmy za książki i pióra, to jest najpotężniejsza broń Malala Yousafzai, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 2014 roku CELE STRATEGICZNE PEKIN 95 - Zapewnić równy dostęp do oświaty. - Zlikwidować analfabetyzm kobiet. - Ułatwić kobietom dostęp do szkolenia zawodowego, nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych oraz kształcenia ustawicznego. - Rozwijać edukację wolną od dyskryminacji. - Przyznać odpowiednie środki na reformy oświatowe i monitorować realizację tych reform. - Popierać kształcenie ustawiczne dziewcząt i kobiet. Wysoki poziom oświaty wpływa pozytywnie na rozwój każdej jednostki i jest warunkiem rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Edukacja jest prawem człowieka i jest podstawowym narzędziem uzyskiwania celów równości, rozwoju i pokoju. Podczas gdy wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej gwarantuje i oferuje nieodpłatne szkolnictwo podstawowe i średnie dla dziewcząt i chłopców, stereotypy płciowe nadal są obecne we wszystkich systemach edukacyjnych w Europie, zarówno w postawach nauczycieli jak i materiałach edukacyjnych. Stereotypy oddziałują na samoocenę dziewcząt, relacje z chłopcami, a także na ich wybory edukacyjne i zawodowe, a także na postrzeganie przez nich swoich możliwości we wszystkich sferach społecznych. Edukacja niedyskryminująca przynosi korzyści zarówno dziewczynkom jak i chłopcom i wpływa na tworzenie równych relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz wspiera dobrostan dziewcząt i kobiet, a także wzmacnia ich pozycję w społeczeństwie. 20

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

(Pekin, 4-15 września 1995 r.)

(Pekin, 4-15 września 1995 r.) CZWARTA ŚWIATOWA KONFERENCJA WS. KOBIET Chiny, Pekin 4-15 września 1995r. RAPORT CZWARTEJ ŚWIATOWEJ KONFERENCJI WS. KOBIET (Pekin, 4-15 września 1995 r.) OD REDAKCJI POLSKIEGO PRZEKŁADU W angielskim oryginale

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie?

Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Europejska Sieć na rzecz Dochodu Minimalnego Co powinien zawierać odpowiedni dochód seniorów, aby zapewniał godne życie? Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób starszych we Francji, Irlandii i Polsce

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ISSN 1831-4643 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. dla osób uczestniczących w szkoleniu. Równość szans. Opracowanie: Ewa Furgał. Warszawa, styczeń-luty 2012

Materiały szkoleniowe. dla osób uczestniczących w szkoleniu. Równość szans. Opracowanie: Ewa Furgał. Warszawa, styczeń-luty 2012 Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy System Rewident Sp. z o.o. Materiały szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniu Równość szans Opracowanie: Ewa Furgał Warszawa, styczeń-luty 2012 GENDER

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A RYNEK PRACY Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo