Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010 Lp. Nazwa zadania Realizator Wydane środki Źródło finansowania 1. Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów, rajdów propagujących postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieŝy: Opis realizacji zadania IV edycja konkursu pt.: Zbieramy zuŝyte baterie chronimy środowisko wspólnie z firmą 1005,23 zł 2.500,00 zł środki własne firmy Remondis Sp. z o.o. Adresatem konkursu były tarnogórskie placówki oświatowe. Do konkursu zgłosiło się 11 tarnogórskich szkół (PG2, PG4, ZSP1, ZSP2, ZSP3, SP3, SP9, SP10, SP11, SP13 i SP15). Zadanie konkursowe polegało na zbiórce zuŝytych baterii do specjalnych ustawionych na terenie szkoły pojemników, a następnie na dwukrotnym odbiorze zebranych baterii przez firmę Remondis Tarnowskie (czerwiec i grudzień). Zebrano łącznie 1503,50 kg baterii. Zwycięzcami konkursu zostały szkoły, które zebrały najwięcej wagowo baterii w przeliczeniu na 1 ucznia. I miejsce zajęła SP13 1,388 kg/ucznia, która otrzymała laptop ufundowany przez Firmę II miejsce zajęła SP10 0,959 kg/ucznia a III miejsce zajęła SP15 0,538 kg/ucznia, które otrzymały cyfrowe aparaty fotograficzne ufundowane ze środków budŝetowych przez Urząd Miejski w Tarnowskich. Podsumowanie konkursu planowane jest na 4 lutego 2011 roku w sali ślubów w Tarnowskich, przy ul. Sienkiewicza 2. Dla laureatów przewidziano poczęstunek. Konkurs ekologiczny pt.: Prezent dla naszej Planety Veolia Woda 2500,00 zł środki własne Veolia Woda Adresatem konkursu były dzieci ze szkół podstawowych z terenu objętego działaniem PWiK Tarnowskie Góry. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół (460 dzieci) z Gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Woźniki oraz Pyskowice, z czego 4 z Tarnowskich Gór (SP3, SP5, SP9 i SP11). Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu idealnego prezentu dla naszej planety, który będzie miał pozytywny wpływ na nasze środowisko (np. zasadzenie drzewa, posprzątanie parku itd. itp.). Nagrodą główną w konkursie było dofinansowanie zakupu pomocy naukowych w wysokości PLN. Natomiast nagrodą za zajęcie II i III miejsca były skrzyneczki edukacyjne do ćwiczeń związanych z badaniem wody. Konkursy o tematyce ekologicznej dla placówek oświatowych Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 994,00 zł Adresatami konkursów plastycznych i literackich o tematyce ekologicznej, przeprowadzanych m.in. technikami multimedialnymi oraz w formie quizów, testów, zagadek i szarad byli uczniowie placówek podległych Gminie Tarnowskie Góry. W konkursach udział wzięły dzieci i młodzieŝ z 7 szkół (SP3, SP11, ZSP1, ZSP2, ZSP4, G1 i G3) ogółem około 400 uczestników. Tematyka organizowanych zadań obejmowała następujące zagadnienia: Poznajemy drzewa i krzewy naszych lasów, parków i ogrodów, Ciekawe przyrodniczo miejsca powiatu tarnogórskiego, Cudolistki, Zimowi goście, Mój przyjaciel pies, kot, PomóŜmy ptakom w zakładaniu gniazd, Najaktywniejszy ekolog w szkole, Zbierając makulaturę chronisz lasy. Konkursy wędkarskie Polski Związek Wędkarski Koło Zamet w Strzybnicy wspólnie z Wydziałem Ochrony w Tarnowskich 700,00 zł Zorganizowano zawody wędkarskie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Hutnika, na rozpoczęcie i zakończenie lata. Uczestniczyło w nich 599 młodych osób. Dla kadetów i juniorów przeprowadzono zawody spławikowe, spinningowe oraz rzutowe. Ponadto młodzieŝ startowała w zawodach organizowanych na szczeblu VIII Rejonu, na szczeblu Okręgu PZW w Katowicach, jak równieŝ na szczeblu ogólnopolskim zajmując czołowe lokaty. Urząd Miejski w Tarnowskich zakupił nagrody akcesoria i sprzęt wędkarski dla uczestników zawodów spławikowych o Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, które odbyły się 7 lipca 2010 roku nad zalewem w Pniowcu. W zawodach udział wzięło 21 osób dzieci w wieku 6 i 7 lat. Konkurs na hasło/slogan reklamowy Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry 229,37 zł Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór. Do konkursu zgłosiło się 63 uczniów z 4 szkół podstawowych (SP3, SP10, SP11 i SP15), którzy złoŝyli 82 prace konkursowe. 19 uczniów wykazało się większą inicjatywną i złoŝyło więcej niŝ jedną pracę konkursową. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu krótkiego hasła/sloganu reklamowego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry o charakterze ekologicznym. Zwycięzcą konkursu został: MARCIN SEDLACZEK z VI klasy SP nr 3 z hasłem: UCZYMY KOCHAĆ PRZYRODĘ. Decyzją komisji konkursowej hasło zostało zmienione na: UCZYMY KOCHAĆ ŚWIAT i zostało sloganem reklamowym tarnogórskiego Programu Edukacji Ekologicznej. WyróŜnienia otrzymali: Julia Pałuchowska z kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 11; Dariusz Niedbała z kl. IVc ze Szkoły Podstawowej nr 15 i Aleksandra Twardoch z kl. VIa ze Szkoły Podstawowej nr 10. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz po 2 pozycje ksiąŝkowe. Podsumowanie konkursu odbyło się 30 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2. Sportowy Eko-Turniej wspólnie z firmą oraz Veolia Woda 345,40 zł 1093,78 zł WFOŚiGW Został zorganizowany 11 czerwca 2010 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony na terenie Parku Miejskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór. Uczestnikami turnieju była młodzieŝ z 9 tarnogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (SP5, SP9, SP10, SP11, SP13, G1, ZSP1, ZSP3, ZSP4-G5). W zmaganiach turniejowych brały udział trzyosobowe druŝyny, które miały do wykonania 10 zadań, w tym m.in. eko-kalambury, segregacja odpadów, eko-puzzle, rzut butelką typu PET do celu, oczyszczanie ścieków, eko-test, zgniatanie butelek na czas i inne. I miejsce zajęła druŝyna z SP9, II miejsce druŝyna z SP11 i III miejsce druŝyna z SP10. Laureaci turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione ze 1

2 Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem: Przyroda mojego miasta Tarnowskich Gór Konkurs poetycki na wiersz lub tekst piosenki pod hasłem do wyboru: Piękno przyrody miasta Tarnowskich Gór lub Mój piękny czysty las Konkurs na piosenkę ekologiczną Konkurs plastyczny pod hasłem: Mój ulubiony zielony świat Konkurs pt.: Mój las Konkurs ekologiczny pod hasłem: Zbieraj elektroodpady chroń środowisko Spotkania podsumowujące zrealizowane konkursy wspólnie wspólnie wspólnie wspólnie wspólnie z firmami Remondis Electrorecycling Sp. z o. o., Elektro-System S.A. Organizacja Odzysku ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Synergis Electrorecycling S.A. oraz 121,62 zł 221,61 zł środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach (publikacje ksiąŝkowe i sportowe zestawy paletek), a takŝe pamiątkowe upominki ufundowane przez Organizatorów. Pozostali Uczestnicy turnieju otrzymali pisemne podziękowania za udział oraz nagrody ufundowane przez Organizatorów upominki w postaci kubków, ekotoreb, ksiąŝek, słodyczy). Wszyscy uczestnicy zmagań turniejowych otrzymali sportowe koszulki z nadrukiem w formie logo Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry i napisem Sportowy Eko-Turniej wykonane częściowo ze środków własnych gminy i częściowo ze środków WFOŚiGW. Adresatami konkursu była tarnogórska młodzieŝ gimnazjalna. Do udziału w konkursie zgłosiło się 2 uczniów z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu prezentacji multimedialnej, prezentującej piękno przyrody swojego miasta oraz zaobserwowane zagroŝenia i mankamenty psujące ten pozytywny wizerunek. Laureaci konkursu otrzymali pen drivy oraz 2 pozycje ksiąŝkowe. W czasie podsumowania, które odbyło się 16 grudnia 2010 roku w sali ślubów Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 zorganizowano pokaz multimedialny zwycięskich prac oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Adresatami konkursu byli uczniowie z tarnogórskich szkół podstawowych (starsze klasy) i gimnazjalnych. Do konkursu zgłosiło się 14 osób z 6 szkół (SOSW, ZSP1, G1, G2, SP3 i SP11). Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu tekstu wiersza lub piosenki do znanej melodii o tematyce ekologicznej. Utwory miały zawierać wątki eksponujące piękno wybranych obiektów przyrodniczych, przesłania o docenianiu ich piękna i znaczenia oraz o konieczności otoczenia ich opieką i ochroną. Laureaci konkursu otrzymali po 2 pozycje ksiąŝkowe. W czasie podsumowania, które odbyło się 16 grudnia 2010 roku w sali ślubów w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2 odbyła się prezentacja zwycięskich utworów przez przybyłych uczniów. Zorganizowano poczęstunek. Konkurs nie został zrealizowany przeniesiony do realizacji w późniejszym terminie 322,73 zł 76,94 zł 3500,00 zł 6700,05 zł środki własne Remondis Electrorecycli ng Sp. z o.o. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-IV z tarnogórskich szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół (SP3, SP9, SP11, SP13 i SP15), które złoŝyły 74 prace. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką plastyczną. Prace przedstawiały przyrodę w otoczeniu domu, szkoły, w dzielnicy, mieście, lesie z jednoczesnym uwzględnieniem jej piękna oraz poczucia obowiązku dbałości o nią. Laureaci otrzymali nagrody w formie artykułów plastycznych (kredki, pisaki, farby) oraz pozycje ksiąŝkowe. W czasie podsumowania, które odbyło się 23 listopada 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2 zorganizowano poczęstunek dla zaproszonych gości. Wiosną 2010 roku odbyło się podsumowanie XXIII edycji 2009/2010 krajowego konkursu pod hasłem Mój las na szczeblu regionalnym. Spotkanie połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w auli Szkoły Muzycznej w Tarnowskich. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz publikacje ksiąŝkowe ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Katowicach. Uroczystość przebiegała w atmosferze obchodów Dnia Ziemi. Towarzyszyła jej bogata część artystyczna o tematyce ekologicznej. Adresatem konkursu były tarnogórskie placówki oświatowe. Zadanie konkursowe polegało na zbiórce duŝych i małych zuŝytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Do konkursu zgłosiło się 8 placówek (SP5, SP9, SP10, SP11, SP13, ZSP3, G3 i P9), które zebrały łącznie 8859 kg elektroodpadów. Zwycięzcami konkursu zostały szkoły, które zebrały najwięcej wagowo odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 3, które otrzymało nagrodę pienięŝną w wysokości 2000,00 zł, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 9, która otrzymała 1000,00 zł, a III miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, który otrzymał 500,00 zł. Nagrody pienięŝne ufundowała firma Remondis Electrorecycling Sp. z o. o., a poczęstunek Urząd Miejski w Tarnowskich. Podsumowanie konkursu odbyło się 17 września 2010 roku w Sali Sesyjnej tarnogórskiego Ratusza przy ul. Rynek 4. W salach konferencyjnych, organizowane były uroczyste podsumowania realizowanych konkursów. Na w/w cel zakupiono poczęstunek oraz nagrody w formie ksiąŝek, pen driver dla laureatów. Ponadto zlecono wykonanie ekologicznych toreb bawełnianych z logo Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry w ilości 1315 szt. Torby są upominkiem wręczanym laureatom i uczestnikom zadań o charakterze ekologiczno-edukacyjnym. 2

3 2. Udział dzieci i młodzieŝy w warsztatach ekologicznych Warsztaty ekologiczno-edukacyjne Eko-kraina Tarnogórskie Centrum Kultury wspólnie 700,00 zł 20 sierpnia 2010r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja zabawy dla dzieci pn.: EKOKRAINA. Głównym załoŝeniem zabawy było wykorzystywanie przedmiotów zarówno naturalnych i ekologicznych, jak równieŝ recyklingowych. Tegoroczna akcja została zatytułowana WIELKA PRZYGODA, a jej podstawowym celem było stworzenie przez uczestników wielkiej gry planszowej z ekologicznych materiałów (papier, farby z naturalnymi barwnikami itp.) W przerwie pomiędzy kolejnymi zabawami Organizatorzy zorganizowali niespodziankę w formie przedstawienia pn.: STATEK PIRACKI oraz pogadanki nt. prawidłowej segregacji odpadów i sposobów ograniczania zuŝycia wody. Ponadto dla wszystkich uczestników przewidziano wiele atrakcji i poczęstunek. Działania edukacyjno-ekologiczne w świetlicach miejskich Tarnogórskie Centrum Kultury Świetlica Miejska nr 4 w Lasowicach: W ramach Akcji Lato zorganizowano Dzień Ekologiczny, który miał za zadanie uwraŝliwić uczestników na problemy ekologiczne naszej planety, jak równieŝ nauczyć dobrych nawyków takich jak np. segregacja śmieci. Z przyniesionych przez dzieci śmieci w 2009 roku powstał Ekoludek, a w 2010 roku Ekoń. Oprócz tworzenia rzeźb ze śmieci odbył się takŝe konkurs plastyczny na plakat ekologiczny, konkurs literacki podczas którego uczestnicy mieli za zadanie ułoŝyć wiersz o tematyce ekologicznej z uŝyciem podanych wcześniej trzech słów. Świetlica Miejska nr 3 w Opatowicach: Prowadzi zajęcia techniczne, plastyczne oraz przyrodniczo-porządkowe, które pomagają dzieciom i młodzieŝy przygotować się do praktycznego rozwiązania problemu śmieci i odpadów oraz kształtowania nawyków ekologicznego Ŝycia. Działania ekologiczne prowadzone w świetlicy: segregowanie odpadów, wykonywanie prac z odpadów (ozdoby świąteczne, kwiaty, latawce, samoloty, pudełka na kredki, gry, fotomontaŝ, wazony ozdobne, collage, rzeźby z masy papierowej, rolek po papierach toaletowych, tektury, kartki okolicznościowe) polegających na recyklingu papieru, tworzyw sztucznych, drewna, opakowań, szkła, szmat, włóczki, metalu; dbanie o otoczenie poprzez sadzenie krzewów i kwiatów na terenie świetlicy; spacery, w czasie których rozbudzany jest emocjonalny stosunek dzieci do przyrody. Świetlica Miejska nr 2 w Strzybnicy: Udział w konkursach ekologicznych: Praca leśnika, Czyste rzeki, stawy, jeziora i Mój ulubiony zielony świat. Działalność pracowni Ceramiki i Małej Rzeźby Tarnogórskie Centrum Kultury Pracownia prowadzi zajęcia z wykorzystaniem dóbr natury gliny. W czasie zajęć uczestnicy oprócz rozwijania sprawności manualnych, poznają historię ceramiki, słownictwo tematyczne, narzędzia i materiały oraz formy obróbki gliny, a takŝe właściwości ekologiczne gliny, która wiąŝe w sobie szkodliwe substancje dla człowieka, oczyszcza powietrze i poprawia klimat pomieszczeń. Warsztaty ekologiczne na składowisku odpadów w Rybnej W 2010 roku na przełomie maja i czerwca przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla młodzieŝy szkolnej. Ogółem w warsztatach wzięło udział 120 osób. Inne warsztaty ekologiczne 1260,00 zł w 2010 roku zorganizował po raz pierwszy wyjazd na warsztaty ekologiczne pod tytułem: Stan środowiska w województwie śląskim do Pałacu MłodzieŜy w Katowicach. Wyjazd był nagrodą dla uczestników IV edycji konkursu pod hasłem: Chronimy kasztanowce walczymy ze szrotówkiem. W warsztatach udział wzięło około 60 osób. Urząd Miejski zakupił bilety wstępu (480,00 zł) oraz zorganizował przejazd dla uczestników (780,00 zł). Warsztaty pt.: Badamy jakość wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o./ Veolia Woda Prowadzono prezentacje multimedialne w temacie Skąd się bierze woda w kranie oraz pogadankę Jak badamy wodę z wykorzystaniem skrzyneczki edukacyjnej. W zajęciach udział wzięło około 200 dzieci z tarnogórskich przedszkoli. 3. Edukacja ekologiczna nauczycieli Szkolenia dla nauczycieli - seminarium planował na przełomie listopada/grudnia 2010 roku zorganizować szkolenie dla nauczycieli nt. Gospodarki odpadami lub Ograniczania niskiej emisji. Mimo dwukrotnego zaproszenia tarnogórskich nauczycieli do udziału w szkoleniu nie udało się zebrać grupy 15 osobowej. W wyniku zaistniałej sytuacji odstąpiono od realizacji szkolenia w 2010r. Przedmiotowe szkolenie, w związku z planowanymi w 2011 roku zmianami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, zostało przełoŝone do czasu ich wejścia w Ŝycie. 4. Edukacja ekologiczna dorosłych 3

4 Szkolenia dla rolników wspólnie z Powiatowym Zespołem Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich 3 lutego 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2 zorganizowano spotkanie informacyjnoszkoleniowe, w którym udział wzięły 33 osoby. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: Genetycznie modyfikowane organizmy w rolnictwie za i przeciw, Hodowla trzody chlewnej wykorzystanie inseminacji jako metody rozrodu, BieŜące tematy weterynaryjne, MoŜliwości finansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym oraz obowiązkowe ubezpieczenia upraw oraz Systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dopłaty do upraw Ar i MR. Opracowywanie i przekazywanie materiałów edukacyjnych rozpoczął w 2010 wydawanie Eko-Gazetki. KaŜdy z 4 numerów został przekazany do placówek oświatowych, do Ligi Ochrony Przyrody oraz zamieszczony na stronie internetowej miasta, do której kaŝdy ma dostęp. Wydrukowane egzemplarze były dostępne w siedzibie Urzędu zarówno w Ratuszu jak i w budynku przy ul. Sienkiewicza 2. W 2010 roku rozesłano do szkół ulotki nt. dioksyn wraz z niezbędnymi informacjami oraz ulotki dot. sprzątania po swoich psach. Cyklicznie na stronie internetowej miasta umieszczano artykuły dot. zagadnień ekologicznych. Szkolenia dla pracowników 945,00 zł W 2010 roku pracownicy Wydziału Ochrony wzięli udział w następujących szkoleniach: Kodeks postępowania administracyjnego 4 osoby, Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska 1 osoba, Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów 1 osoba, WdraŜanie postaw ekologicznych wśród pracowników Urzędu zamieszczał materiały edukacyjno ekologiczne w budynkach urzędowych oraz na tablicach informacyjnych. 5. Propagowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa Organizacja akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie świata wspólnie z Zarządem Oddziału oraz firmą 3069,31 zł zad. dofinans. do segreg. specj., odp. niebezp. ze strum. odp. kom. Światowy Dzień Ziemi był obchodzony w 2010 roku 22 kwietnia i przebiegał pod hasłem RóŜnorodność w nas, bioróŝnorodność wokół nas. Rok 2010 był rokiem jubileuszowym bowiem świętowano 40 lecie Dnia Ziemi na świecie i 20 lecie w Polsce. Wzorem lat ubiegłych w tym dniu przeprowadzono sprzątanie najbliŝszych terenów. Zebrano 11m3 na kwotę 482,57 zł. Sprzątanie świata 2010 zostało przeprowadzone w Gminie Tarnowskie Góry w dniach r. oraz 22 i r. W akcji udział wzięli głównie uczniowie z tarnogórskich placówek oświatowych wraz z Opiekunami (3 Przedszkola Nr 9, 17 i 26; 10 Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16; 3 Gimnazja Nr 2 i 5 oraz w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym). Łączna ilość osób biorących udział w tegorocznym sprzątaniu wyniosła około 2240 dzieci i młodzieŝy Opiekunowie. W tej grupie blisko 200 osób stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym, 1500 osób dzieci i młodzieŝ ze szkół podstawowych, a 540 osób młodzieŝ gimnazjalna. Uczestnicy objęli sprzątaniem znaczną część obszaru Gminy Tarnowskie Góry, w tym tereny szkolne i ich otoczenia, Parki Miejskie (Park Miejski przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Park Kunszt i Park w Reptach) oraz lasy. Urząd Miejski w Tarnowskich, jak co roku, wydał uczestnikom rękawice i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz sfinansował wywóz zebranych śmieci. Po przeprowadzeniu akcji firma odebrała blisko 42m3 posegregowanych odpadów (papier, plastik i odpady komunalne), a ponadto: metale (złom, puszki), szkło, zuŝyte opony na kwotę 1842,54 zł. Uczestnikom wydano worki i rękawice zakupione przez na kwotę 744,20 zł. Organizacja Światowego Dnia Wody Veolia Woda 22 marca 2010 roku w siedzibie spółki przy ul. Opolskiej 51 w Tarnowskich odbyło się święto Światowego Dnia Wody. Wzięło w nim udział około 60 osób. Organizacja Dnia Ochrony wspólnie z firmami oraz Veolia Woda Dzień Ochrony był obchodzony 11 czerwca 2010 roku. Z tej okazji Miejskiego w Tarnowskich wspólnie z firmami oraz Veolia Woda zorganizował Sportowy Eko- Turniej. 4

5 6. Inne działania z zakresu edukacji ekologicznej XI edycja konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry na najładniej ukwiecony balkon, okno, placówkę usługowohandlową, kawiarenkę letnią w centrum Tarnowskich Gór Prowadzenie kącika edukacyjno ekologicznego Dni otwarte w PWiK połączone z wyjazdem na oczyszczalnię ścieków Propagowanie ekologicznego gospodarowania zasobami naturalnymi Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz zuŝytego sprzętu elektryczno-elektronicznego Wystawa prac konkursowych Działalność Fundacji Veolia Woda prowadzenie edukacji ekologicznej wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta Urzędu 966,00 zł Veolia Woda Polski Związek Wędkarski Koło Zamet w Strzybnicy Urząd Miejski w Tarnowskich wspólnie z Tarnogórskim Centrum Kultury Veolia Woda Adresatami konkursu byli dorośli mieszkańcy Tarnowskich Gór z dzielnicy Śródmieście Centrum. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców, działających na jego terenie do ukwiecenia balkonów, okien oraz kawiarenek letnich. Konkurs został przeprowadzony w 2 kategoriach: obiektów indywidualnych, do której zgłoszono 15 obiektów oraz obiektów usługowo handlowych, do której zgłoszono 4 placówki. Komisja konkursowa dokonała dwukrotnych oględzin zgłoszonych do konkursu obiektów, a na podstawie sumy zebranych punktów wyłoniła zwycięzców. W kategorii obiektów indywidualnych przyznano 4 nagrody, a w kategorii obiektów usługowo-handlowych 3 nagrody. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kosze okolicznościowe ze słodyczami oraz kompozycje kwiatowe. Uroczyste podsumowanie konkursu kwiatowego odbyło się 4 października 2010 roku w siedzibie Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2. W związku z remontem prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich zaprzestano prowadzenia kącika edukacyjnoekologicznego. W zamian rozpoczęto wydawanie Eko-Gazetki, która zawierała m.in. informacje z zakresu ekologii, proekologicznych działań prowadzonych na terenie Gminy oraz konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieŝy z tarnogórskich placówek oświatowych. Gazetka była wydawana jako kwartalnik. Opracowywana była przez i wydawana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu. Wydawnictwo będzie kontynuowane w 2011 roku. 28 maja 2010 roku w siedzibie spółki przy ul. Opolskiej 51 w Tarnowskich odbyły się Dni otwarte z moŝliwością zwiedzania laboratorium i obiektów oczyszczalni. W akcji wzięło udział ok. 140 dzieci i młodzieŝy. W kole zorganizowano szkółkę wędkarską, szkółkę młodzieŝowej sekcji spławikowej, sekcji spinningowej oraz sekcji rzutowej. W zajęciach tych 4 szkółek uczestniczyło 329 uczestników, podczas których zapoznawano młodych adeptów sztuki wędkarskiej z zasadami zachowania się nad wodą, jak rozpoznawać gatunki ryb, jak chronić środowisko naturalne z jednoczesnym uprawianiem sportu wędkarskiego. Ogółem przeprowadzono 36 dwugodzinnych teoretycznych i praktycznych zajęć. Przeprowadzono 4 akcje porządkowania terenów nad akwenami w Pniowcu i nad Siwcowym zbierano śmieci, opróŝniano kosze, koszono trawę, naprawiano ławki, usuwano samosiejki, wycinano uschłe drzewa i przycinano krzewy. Siódmy raz z rzędu Koło Zamet zdobyło pierwsze miejsce w okręgowym konkursie MłodzieŜowe Koło Roku. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dostawianie dodatkowych zestawów do zbiórki surowców wtórnych. BieŜące uzupełnianie brakujących pojemników, remont pojemników zdewastowanych, kontrola i uzupełnianie oznaczenia pojemników. Przeprowadzenie w kaŝdej dzielnicy miasta dwukrotnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, poprzez rozstawienie odpowiednich kontenerów na tego typu odpady. Doskonalenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w oparciu o mobilny system zbiórki. Rozwój systemu odbioru odpadów biodegradowalnych oraz zwiększenie odzysku odpadów biodegradowalnych poprzez pozyskiwanie odpadów zielonych w trakcie robót związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych oraz poprzez rozprowadzanie wśród mieszkańców miasta worków na tego rodzaju odpady. Doskonalenie funkcjonowania 3 punktów odbioru odpadów zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w mieście. Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zbiórki odpadów zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informacje dla mieszkańców w lokalnych gazetach oraz w ksiąŝeczkach opłat. Wręczanie tematycznych ulotek. Rozbudowa systemu segregacji odpadów przy składowisku polegająca na doczyszczaniu odpadów zebranych z selektywnej zbiórki oraz pozyskiwaniu surowców ze zmieszanych odpadów komunalnych sortownia. W 2010 roku nie zorganizowano wystawy prac konkursowych remont w Tarnogórskim Centrum Kultury WdroŜenie rocznego projektu pt.: Eko-Przedszkole. Akcją zostały objęte 4 placówki przedszkolne i szkolno-przedszkolne z terenu Tarnowskich Gór, Woźnik oraz Pyskowic. Celem projektu jest tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu Ŝycia w domu, przedszkolu i najbliŝszym otoczeniu. Projekt zostanie sfinalizowany w kwietniu 2011 roku w ramach obchodów Dnia Ziemi. W ramach akcji w przedszkolach prowadzone są prezentacje multimedialne oraz pogadanki pt.: Jak oszczędzać wodę oraz Rady na odpady. Organizacja warsztatów oraz festiwalu uczniowskiego pt.: Wodne opowieści, którymi została objęta młodzieŝ z 4 placówek gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór. 5

6 Realizacja projektu edukacyjnego pt.: Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku Wyjazd do Raciborza wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Koło w Gliwicach 395,47 zł Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach od lipca 2010r. do października 2011r. realizuje projekt edukacyjny pt.: Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu ochrony i Gospodarki Wodnej. Ma na celu zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŝy i ludzi dorosłych na potrzebę ograniczania produkowanych odpadów, ich segregacji i odzysku surowców wtórnych i jest realizowany w województwie śląskim w pięciu miastach: Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu i Tarnowskich. Współpraca w 2010 roku polegała na umieszczeniu na stronie internetowej miasta cyklu artykułów poświęconych segregacji odpadów oraz rozwieszeniu na terenie Urzędu plakatów ekologicznych. Do końca 2010 roku zamieszczono następujące artykuły: Niepotrzebni świadkowie historii, Dlaczego mam segregować odpady i Dzikie wysypiska zagraŝają nam i środowisku. Urząd Miejski w Tarnowskich sfinansował przejazd młodzieŝy (5 osób) z tarnogórskiego Publicznego Gimnazjum nr 3 do Raciborza na IX Festiwal ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej o zasięgu ogólnopolskim, odbywający się w dniach maj 2010 roku. Uczennica III klasy Magdalena Krupa zajęła I miejsce w kategorii wiersz, a uczennica Barbara Pyka zdobyła wyróŝnienie w tej samej kategorii. Realizacja kampanii ekologicznej pn.: Chronimy tarnogórskie kasztanowce Zakup zimowej karmy dla ptaków tzw. ptasie pyzy 540,00 zł zad. ochrona przyrody W styczniu 2010 roku zakupił 360 szt. zimowej karmy dla ptaków tzw. ptasich pyz, które zostały przekazane gminnym placówkom oświatowym tj. Ŝłobkom, przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjalnym. SłuŜą one dokarmianiu ptaków, m.in. sikorek, dzięki czemu przyczyniają się do zwiększenia populacji tych osobników. Te poŝyteczne ptaki są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, którym to Ŝywią się w okresie letnim. Promocja kampanii w lokalnej prasie, na stronie internetowej miasta zamieszczał cyklicznie na stronie internetowej miasta artykuły dot. kampanii ekologicznej poświęconej problemowi ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz prowadzonych w ramach kampanii działań, m.in. nt. zawieszenia w Parku Miejskim oraz Parku w Reptach łącznie 180 szt. pułapek kominowych, w których umieszczono feromon (zapach samicy) do zwabienia samców szrotówka. Pułapki odławiały szrotówki w okresie działania feromonu, tj. ok. 7-8 tygodni, po tym czasie ok. lipca wyłoŝono drugą serię feromonów. Jesienią zdjęto z drzew pułapki wypełnione szrotówkami. IV edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Chronimy kasztanowce walczymy ze szrotówkiem 791,80 zł zad. dofinans. do segreg. specj., odp. niebezp. ze strum. odp. kom. Adresatami konkursu byli uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych oraz młodzieŝ gimnazjalna z terenu Tarnowskich Gór. Do konkursu zgłosiły się 3 szkoły (SP5, SP13, ZSP3), które objęły opieką 37 szt. drzew kasztanowców. Zadanie konkursowe polegało na dwukrotnym wygrabianiu liści opadłych z drzew kasztanowców. Wszyscy uczestnicy konkursu w nagrodę pojechali na warsztaty pt.: Stan środowiska w województwie śląskim organizowanych przez Pałac MłodzieŜy w Katowicach. W czasie trwania konkursu wygrabiono 20m3 liści na kwotę 791,80 zł. W 2010 roku konkurs został zgłoszony do ogólnopolskiej akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia i Lasy Państwowe pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Na wygrabione w czasie trwania konkursu liście otrzymano worki z Nadleśnictwa Świerklaniec. Opracowanie ulotki nt. ochrony kasztanowców W 2010 roku opracowano wstępny projekt ulotki nt. ochrony drzew kasztanowców. Wydanie drukiem ulotki planowane jest w 2011 roku. 7. Kampania informacyjno edukacyjna z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody dla placówek oświatowych Prezentacje multimedialne z zakresu ochrony środowiska wspólnie z Nadleśnictwem Świerkalniec W ramach kampanii ekologicznej pn.: Chronimy tarnogórskie kasztanowce wspólnie z Nadleśnictwem Świerklaniec przeprowadzono w tarnogórskich placówkach oświatowych prelekcje nt. ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Spotkania zorganizowano w 5 placówkach (P9, P20, P26, SP11 i ZSP1) łącznie wzięło w nich udział około 290 osób dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych. Spotkanie z wędkarzem Polski Związek Wędkarski Koło Zamet w Strzybnicy W celu pozyskiwania nowych członków zorganizowano 10 spotkań, w czasie których odbyły się prelekcje zachęcające do uprawiania wędkarstwa, uczące obcowania z przyrodą oraz wskazujące korzyści jakie niesie aktywne spędzanie czasu na łonie środowiska naturalnego. 8. Społeczna kampania informacyjno edukacyjna z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 6

7 Prezentacje, referaty, artykuły, informacje w prasie lokalnej (DZ, Gwarek) oraz na str. internet. miasta Dodatek ekologiczny w Gwarku Veolia Woda Na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej Dziennik Zachodni, Gwarek zamieszczano informacje oraz podsumowania konkursów ekologicznych organizowanych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej; informacje nt. aktualnych działań proekologicznych oraz zagroŝeń środowiskowych; artykuły dot. szkodliwości azbestu, odpadów niebezpiecznych i prowadzonej przez gminę 2-krotnej zbiórki tych odpadów wiosennej i jesiennej, przeterminowanych lekarstw i ich zbiórce w wyznaczonych aptekach tarnogórskich, niskiej emisji oraz spalania odpadów w paleniskach domowych i kotłowniach lokalnych; we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym koło w Gliwicach cyklu artykułów nt. segregacji odpadów; art. nt. sprzątania po swoich zwierzętach, dokarmiania gołębi, zmian w ustawie o ochronie przyrody, ochrony siedlisk lęgowych chronionych gatunków ptaków w czasie prowadzenia termomodernizacji budynków. W 2010 roku redagowano Eko-dodatek, który ukazywał się cyklicznie na łamach tygodnika Gwarek, w którym zostały poruszane tematy związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. 9. Zakup ksiąŝek i czasopism o tematyce ekologicznej Dla Biblioteki Miejskiej 997,40 zł Zakupiono 30 szt. ksiąŝek do kącika ekologicznego Biblioteki Miejskiej. Dla Wydziału Ochrony w Tarnowskich 1604,18 zł Zakupiono ksiąŝki: Kodeks postępowania administracyjnego komentarz, Sławne drzewa województwa śląskiego, opłacono prenumeratę czasopism: Biuletyn ekologiczny, Prawo i środowisko, Ogrody, Przegląd Komunalny, Zieleń Miejska, Zielona Liga, Prawo Ochrony w wersji elektronicznej. 10. Działalność wydawnicza popularyzująca walory przyrodnicze i problemy środowiskowe miasta Druk notatników, kalendarzyków szkolnych z elementami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska Druk wydawnictwa pt.: Tarnowskie Góry. Podziemia Druk kalendarza ekologicznego na 2011 rok w Tarnowskich Wydział Kultury i Promocji Miasta w Tarnowskich wspólnie z Wydziałem Ochrony w Tarnowskich 2135,00 zł 15650,00 zł 14350,00 zł WFOŚiGW Veolia Woda Wydano drukiem notatniki i kalendarzyki szkolne na rok szkolny 2010/2011 z elementami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska oraz logo i hasłem Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry, które były w 2010 roku (kalendarzyki) i będą w dalszych latach rozdawane uczestnikom i laureatom przedsięwzięć ekologicznych. Zlecono przygotowanie materiałów do druku (część tekstowa oraz dokumentacja graficzna) albumu o podziemiach tarnogórskobytomskich, a następnie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydano drukiem album pt.: Tarnowskie Góry. Podziemia w nakładzie 1000 egzemplarzy. Album stanowi trzecią część do wydanych wcześniej albumów pt.: Tarnowskie Góry. Przyroda i Tarnowskie Góry. Architektura. Wydano drukiem kalendarz ekologiczny ze zwycięskimi pracami konkursu Prezent dla naszej Planety. Kalendarze te zostały przekazane m.in. do wszystkich placówek szkolnych, które uczestniczyły w w/w konkursie. 11. Opracowanie i tworzenie ścieŝek edukacyjnych i przyrodniczych Wykonanie tablic informacyjnych Park Miejski Wydział Kultury i Promocji Miasta w Tarnowskich Tablicę informacyjną wykonano w styczniu 2011 r. MontaŜ w Parku Miejskim zaplanowano wiosną 2011 roku. 12. Kontynuacja działań w zakresie upowszechniania informacji o regulacjach prawnych w ochronie środowiska, o dostępie do informacji i o uczestnictwie w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska Zamieszczanie informacji na stronie internetowej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej i inny sposób zwyczajowo przyjęty w Tarnowskich zamieszczał w Biuletynie Informacji o Środowisku oraz na tablicach w Urzędzie Miejskim informacje o prowadzonych postępowaniach (wydawanie decyzji, postanowień, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), celem przekazania mieszkańcom. 13. Rozwój form i zakresu współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową lub popularyzatorską Współpraca z organizacjami proekologicznymi i innymi podmiotami w Tarnowskich przez cały 2010 rok współpracował z organizacjami proekologicznymi i innymi podmiotami miejskimi przy realizacji zadań ujętych w Rocznym Programie Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010 rok. 14. Opracowanie Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry rocznego i wieloletniego 7

8 Opracowanie Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010r. ŁĄCZNIE RAZEM w Tarnowskich ,00zł 3.861,11zł 540,00zł 994,00zł ,00zł 2.500,00zł 3.500,00zł 2.500,00zł 15443,78zł ,89zł Zespół ds. Wieloletniego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry w porozumieniu z jednostkami realizującymi program edukacji ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry omówił propozycje, a następnie opracował Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010 rok. Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Ochrona przyrody m.in. ochrona siedliska wydry WESiT WKiP Środki własne Środki własne Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. Środki własne Veolia Woda WFOŚiGW Zespół ds. Wieloletniego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry: Przewodniczący Kornelia Kowalczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Z-ca Przewodniczącego Barbara Kwaśnik Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Członek Alina MęŜyk Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Członek Damian Stadler Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Członek Sabina Szczepańska Inspektor Wydziału Ochrony Tarnowskie Góry, dnia r. 8

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" sierpień - grudzień 2003 r. Umowa dotacji Nr 42/EE/D/2003 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" sierpień - grudzień 2004 r. Umowa dotacji Nr 46/EE/D/2004 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" styczeń - grudzień 2005 r. I. Opis zrealizowanych zadań. Cykliczne zbiórki surowców wtórnych Związek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie po raz kolejny przyłączyli się pod

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r.

Oferta edukacyjna. w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Dorota Borzyszkowska. Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. Oferta edukacyjna w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dorota Borzyszkowska Bydgoszcz, dnia 14 listopada 2014 r. 36. 983 ha 11.323 ha 25.660 ha 2 PWR fot. Marcin Karasiński PWR fot. Marcin Karasiński PWR

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego 1. Osoba prowadząca zajęcia: Renata Pochroń 2. Posiadane kwalifikacje do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacji ekologicznej dla zrównowaŝonego rozwoju Dzień Ziemi przez cały rok. Projekt zrealizowany w okresie styczeń 2009 grudzień 2009.

Projekt edukacji ekologicznej dla zrównowaŝonego rozwoju Dzień Ziemi przez cały rok. Projekt zrealizowany w okresie styczeń 2009 grudzień 2009. Projekt edukacji ekologicznej dla zrównowaŝonego rozwoju Dzień Ziemi przez cały rok Projekt zrealizowany w okresie styczeń 2009 grudzień 2009. 1. OBSZAR DZIAŁANIA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Adresatami projektu

Bardziej szczegółowo

10. Lokalna Agenda 21 Edukacja ekologiczna.

10. Lokalna Agenda 21 Edukacja ekologiczna. 10. Lokalna Agenda 21 Edukacja ekologiczna. Wydział Środowiska od wielu lat prowadzi zadania z zakresu edukacji ekologicznej, starając się rozszerzyć zakres świadczonych przez siebie usług w tej dziedzinie.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO-EDUKACYJNYM 2015 ROK. Publiczne Szkoły Podstawowe

KALENDARZ IMPREZ O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO-EDUKACYJNYM 2015 ROK. Publiczne Szkoły Podstawowe Lp. Placówka oświatowa (organizator) Nazwa / tytuł imprezy Termin Miejsce Informacje dodatkowe 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Klub Młodych Ekologów LOP

Klub Młodych Ekologów LOP Klub Młodych Ekologów LOP Klub Młodych Ekologów LOP działa od 1998 roku. Należą do niego prawie wszyscy uczniowie klas IV-VI. Klub nasz współpracuje z Klubem Małego Strażnika Przyrody, Samorządem Uczniowskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY NIEPORĘT Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

URZĄD GMINY NIEPORĘT Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa URZĄD GMINY NIEPORĘT Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownik - mgr Dariusz Wróbel Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarki odpadami - mgr inż. Renata Szkolniak Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami Gmina Góra Kalwaria zaprasza do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK GNIEZNO

PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK GNIEZNO PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK 62-200 GNIEZNO (pełna nazwa Placówki) W CELU UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI (niepotrzebne wykasować) W ROKU SZKOLNYM 2016/17 OBSZARY TEMATYCZNE:

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu.,,z Ekologią na Ty 2016

Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu.,,z Ekologią na Ty 2016 Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ramach konkursu,,z Ekologią na Ty 2016 zorganizowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku we współpracy z: EKO PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań

Bardziej szczegółowo

im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Z przyrodą przez cały rok Nauczycielki: Beata Gogolewska, Alina Łojek, Klaudia Wachla

im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Z przyrodą przez cały rok Nauczycielki: Beata Gogolewska, Alina Łojek, Klaudia Wachla Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Imię i nazwisko dyrektora Grażyna Gromiec Dobra praktyka (nazwa programu/działań) Z przyrodą przez cały

Bardziej szczegółowo

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania:

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania: www.ekolebork.pl Edukacja ekologiczna w lęborskich placówkach oświatowych cz. 2 W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące

Bardziej szczegółowo

o ochronie i poszanowaniu przyrody. 8 czerwca 2013r. ZCDN Szczecin

o ochronie i poszanowaniu przyrody. 8 czerwca 2013r. ZCDN Szczecin SZKOLNE KOŁA Ligi Ochrony Przyrody o ochronie i poszanowaniu przyrody. 8 czerwca 2013r. ZCDN Szczecin Historia LOP sięga początków XX wieku W Polsce problemy ochrony i kształtowania środowiska wspiera

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Działania Funduszu związane ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Katowice, 12 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki Kampania Sprzątanie Świata 2012 Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę przebiegająca pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika oraz Prezes Fundacji Nasza Ziemia - Pani Miry Stanisławskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 KOSZALIN 2012

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 KOSZALIN 2012 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 KOSZALIN 2012 CEL: Kształtowanie świadomego i przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia L.P. ZADANIA DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom realizowany w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój Ziemia dla wszystkich Program zawiera: PROJEKT EKOLOGICZNY... 1 Moja Ziemia mój dom...

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca przebiegu programu

Informacja dotycząca przebiegu programu Informacja dotycząca przebiegu programu Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski edycja XI Program kierowany był do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego. ,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie

Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego. ,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie Działanie ekologiczne pt.,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie było zespołem zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGII OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJĄCEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. im. B. JASIEŃSKIEGO. w KLIMONTOWIE

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGII OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJĄCEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. im. B. JASIEŃSKIEGO. w KLIMONTOWIE PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LG OCHRONY PRZYRODY DZAŁAJĄCEGO W LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. B. JASEŃSKEGO w KLMONTOWE Udział uczniów w pracach szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody umożliwia: - rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wychowanie proekologiczne. SOSW nr 1 w Gnieźnie

Wychowanie proekologiczne. SOSW nr 1 w Gnieźnie Wychowanie proekologiczne SOSW nr 1 w Gnieźnie Do tradycji naszego Ośrodka O należy y organizowanie przedsięwzi wzięć,, imprez, konkursów w i wycieczek ekologicznych, które znakomicie wpisały y się w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu ekologicznego Lider lokalnej ekologii pod hasłem Ekokonsument zasobów, i dóbr i usługczłowiek w haromnii z przyrodą

Sprawozdanie z realizacji projektu ekologicznego Lider lokalnej ekologii pod hasłem Ekokonsument zasobów, i dóbr i usługczłowiek w haromnii z przyrodą Sprawozdanie z realizacji projektu ekologicznego Lider lokalnej ekologii pod hasłem Ekokonsument zasobów, i dóbr i usługczłowiek w haromnii z przyrodą Przedszkole Nr 28 Niezapominajka ul.narcyzowa 3 81-653

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY Opracowała: mgr KRYSTYNA GOLIS Koszalin, 25.04.2001r. 1. WSTĘP. Nasze przedszkole wzięło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII

PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PROGRAM PROMOCJI I WDRAŻANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI EDYCJA XII REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU NA ROK 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU NA ROK 2015 Przemyśl, 05.01.2015r. PLAN PRACY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU NA ROK 2015 Lp. Cel zadanie - zamierzenie Sposób wykonania Termin wykonania Odpowiedzialny Sprawujący nadzór 1 2 3 4 5 6 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl PROMOTOR EKOLOGII Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO EDUKACYJNYM proponowany do realizacji przez GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE. Ostrowiec Świętokrzyski 2013

KALENDARZ IMPREZ O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO EDUKACYJNYM proponowany do realizacji przez GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE. Ostrowiec Świętokrzyski 2013 KALENDARZ IMPREZ O CHARAKTERZE EKOLOGICZNO EDUKACYJNYM proponowany do realizacji przez GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE Ostrowiec Świętokrzyski 2013 Przedszkola Publiczne Miesiąc nr 5 nr 7 nr 11 nr 12 nr 15 nr

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach Wojciechy Bartoszyce ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach Wojciechy Bartoszyce ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce WYBRANY OBSZAR TEMATYCZNY ZAŁOZONY CEL/CELE ZAPLANOWANE DZIAŁANIA CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej.

14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej. 14 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej. Więcej na ten temat http://sp14.vernet.pl/wydarzenia-szkolne/31-20142015/521-otwarcie-pra cowni-ekologicznej.html Nasza szkoła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z realizacji Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa Ostrołęki, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów w 2008 roku. Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa jest

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY NA RATUNEK ZIEMI KONKURS OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" Styczeń - lipiec 2004 r. Umowa dotacji Nr 46/EE/D/2004 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY Program ten jest przeznaczony dla uczniów II etapu edukacji szkolnej. Główne załoŝenia programu: kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieŝy do

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca przebiegu programu

Informacja dotycząca przebiegu programu Informacja dotycząca przebiegu programu Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski edycja X Program kierowany był do wszystkich

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNY Sp. z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44, 76-032 Mielno Tel/fax 94 318-97-50 Tel. 94 318-99-80

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNY Sp. z o.o. Unieście, ul. Świerczewskiego 44, 76-032 Mielno Tel/fax 94 318-97-50 Tel. 94 318-99-80 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Chrońmy Środowisko Segregujmy Śmieci, Oszczędzajmy Wodę organizowanego przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o. o. w Unieściu 1 Główne cele Konkursu 1. Promocja selektywnego

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia na świecie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII

LIDER LOKALNEJ EKOLOGII LIDER LOKALNEJ EKOLOGII Temat w edycji 2014/2015 ŚWIADOMY KONSUMENT prowadzony przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Zespół Szkół nr 9 Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Chylońska 227 Gdynia Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁEBNIE UL. SZKOLNA 1 84-217 SZEMUD DYREKTOR ŁUKASZ KWIDZIŃSKI KOORDYNATOR MONIKA HRYCYK Starałam się, aby w zadania zaangażowani byli wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. 685.349,53 zł 672.298,78 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok. 685.349,53 zł 672.298,78 zł ) Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 125/08 z 12 marca 2008 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2007 rok. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Projekt środowiskowy z komponentem badawczym RADY NA ODPADY. Sposoby segregacji odpadów i wykorzystanie ich do wtórnego użytku

Projekt środowiskowy z komponentem badawczym RADY NA ODPADY. Sposoby segregacji odpadów i wykorzystanie ich do wtórnego użytku Projekt środowiskowy z komponentem badawczym RADY NA ODPADY Sposoby segregacji odpadów i wykorzystanie ich do wtórnego użytku Cele projektu: - budzenie kształtowania świadomości gospodarowania odpadami;

Bardziej szczegółowo

Co jeszcze można zrobić?

Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Ekologia?? Ekologia- mądre słowo, Co to znaczy? powiedz sowo. Sowa chwilę pomyślała I odpowiedź taką dała. -To nauka o zwierzakach, Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ROKU 2002.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ROKU 2002. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ROKU 2002. W ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego prowadzona jest działalność edukacyjna

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas ,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas szansy poznania przyrody, aktywnego stosunku do życia w

Bardziej szczegółowo

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie Ekoplacówka Zielony Zakątek III Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie ZBIERAMY BATERIE, BUTELKI I ZAKRĘTKI Świetlica szkolna zachęca uczniów szkoły do zbiórki baterii oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W zakres edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMY KONSUMENT DOBRE ZAKUPY. W projekcie wzięło udział: 230 dzieci. (3-, 4-, 5-latki) z ośmiu grup

ŚWIADOMY KONSUMENT DOBRE ZAKUPY. W projekcie wzięło udział: 230 dzieci. (3-, 4-, 5-latki) z ośmiu grup ŚWIADOMY KONSUMENT DOBRE ZAKUPY W projekcie wzięło udział: 230 dzieci (3-, 4-, 5-latki) z ośmiu grup Najaktywniejsze były grupy starszaków: Biedronki i Motylki Przedszkole nr 46 Jaś i Małgosia Gdynia,

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac. Konkursy ekologiczne 1) Konkurs pokazu mody ekologicznej "Eko Trendy" podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2008/2009 KOSZALIN 2008

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2008/2009 KOSZALIN 2008 Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2008/2009 KOSZALIN 2008 CEL: Kształtowanie świadomego i przyjaznego odnoszenia się do natury

Bardziej szczegółowo

IX Edycja Projektu. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2013/14. Opracowała: Magdalena Benedikt

IX Edycja Projektu. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2013/14. Opracowała: Magdalena Benedikt IX Edycja Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2013/14 Opracowała: Magdalena Benedikt Motyw przewodni projektu: Elektryzujący problem Celem działań było: Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zagadnienia w zakresie edukacji ekologicznej. w roku szkolnym 2011/2012. Dział: człowiek, a środowisko

Zrealizowane zagadnienia w zakresie edukacji ekologicznej. w roku szkolnym 2011/2012. Dział: człowiek, a środowisko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu Zrealizowane zagadnienia w zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2011/2012 Lp. Nazwa projektu/ programu/ zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 63/174/15 z dnia 20.05.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 306 900 + 12 880,49 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o realizacji Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa Ostrołęki, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów w 2006 roku.

INFORMACJA o realizacji Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa Ostrołęki, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów w 2006 roku. INFORMACJA o realizacji Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa Ostrołęki, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów w 2006 roku. Podstawową formą gospodarowania odpadami jest ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pn. W zgodzie z naturą

Regulamin konkursu pn. W zgodzie z naturą I. ORGANIZATORZY 1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. II. PATRONAT Patronat nad konkursem pn. W zgodzie z naturą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

VIII Edycja Projektu. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2012/13

VIII Edycja Projektu. Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2012/13 VIII Edycja Projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci 2012/13 Motyw przewodni projektu: ŚMIECI? STOP! Celem działań było: Kształtowanie postaw proekologicznych Promowanie powtórnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO

PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO Działalność koła przyrodniczego w szkole specjalnej ma duże znaczenie w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo. Uczestnictwo dzieci w zajęciach daje im możliwość

Bardziej szczegółowo

pn. Dla Ziemi, dla siebie

pn. Dla Ziemi, dla siebie ZARZĄD POWIATU W KIELCACH STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH ul. Wrzosowa 44 25-211 KIELCE PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA POWIATU KIELECKIEGO pn. Dla Ziemi, dla siebie w roku szkolnym 2015/2016 realizowany

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Opola OPOLE

Kompleksowa edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Opola OPOLE Kompleksowa edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Opola OPOLE Wprowadzenie Prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola kampanie obejmują

Bardziej szczegółowo

Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012

Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012 Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012 KOORDYNATORZY: Agnieszka Herman i Beata Rudyk CEL GŁÓWNY : Systematyczna organizacja działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Turnieju Ekologicznego pn. Chroniąc przyrodę chronisz siebie

Regulamin Powiatowego Turnieju Ekologicznego pn. Chroniąc przyrodę chronisz siebie Regulamin Powiatowego Turnieju Ekologicznego pn. Chroniąc przyrodę chronisz siebie Postanowienia wstępne 1 1. Organizatorem głównym Powiatowego Turnieju Ekologicznego pt. Chroniąc przyrodę chronisz siebie,

Bardziej szczegółowo

* Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej

* Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej REGULAMIN V LEŚNEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ FOREST ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Patronat Olimpiady NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW 2. Cele Celem Olimpiady jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŝy i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość

Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w naszym kraju. Które z tych form dają możliwość zachowania naturalnych krajobrazów dla następnych pokoleń? Omawialiśmy

Bardziej szczegółowo

Projekt ekologiczny Gimnazjum nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 116 w roku szkolnym 2011/2012

Projekt ekologiczny Gimnazjum nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 116 w roku szkolnym 2011/2012 Projekt ekologiczny Gimnazjum nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 116 w roku szkolnym 2011/2012 Celem projektu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i poszerzenie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia środowiska

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji (kolejność działań)

Sposób realizacji (kolejność działań) I. Ograniczenie zanieczyszczeń wody i gleby. Cel Lp. Zadanie Aspekt Zestawienie celów i zadań oraz program realizacji zadań od 1.09.2016 do Jednostka Organizacyjna: Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ROCZNEGO ZADANIA EDUKACYJNEGO ROK ZIEMI

HARMONOGRAM REALIZACJI ROCZNEGO ZADANIA EDUKACYJNEGO ROK ZIEMI KLASY I III: HARMONOGRAM REALIZACJI ROCZNEGO ZADANIA EDUKACYJNEGO ROK ZIEMI w Szkole Podstawowej nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego w Kwidzynie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Eko Inicjatywa w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne

a) Przewidywane zadania i stan ich realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Będzin w latach 2004-2006 Zadania inwestycyjne Zestawienie zadań i stan ich realizacji w gminach powiatu będzińskiego Zał. 5, Strona 1 z 9 BĘDZIN w gminie Będzin w latach 2004-2006 1. Budowa Gminnego Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) z Gminnym Punktem

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2008/2009 DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO IX OGÓLNOŁÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY PRZYJACIEL PRZYRODY

Rok szkolny 2008/2009 DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO IX OGÓLNOŁÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY PRZYJACIEL PRZYRODY Rok szkolny 2008/2009 DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO IX OGÓLNOŁÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY PRZYJACIEL PRZYRODY Organizatorzy: 1) Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi ul Przyszkole 42, 2) Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

własny udział oraz inne źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7

własny udział oraz inne źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Wodnej zał. Nr2 do Zarządzenia Nr 512/GKMiOŚ/08r. z dn. 11.06.2008r. lp wnioskodawca rodzaj i nazwa zadania całkowity koszt zadania własny udział oraz inne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

5. Patronat medialny: Przegląd Powiatowy

5. Patronat medialny: Przegląd Powiatowy REGULAMIN IV LEŚNEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ FOREST ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Patronat Olimpiady NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW 2. Cele Celem Olimpiady jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŝy i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Opracowała: mgr Bożena Szkopińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze Cele

Bardziej szczegółowo

Program Poznajemy formy ochrony przyrody w swojej okolicy

Program Poznajemy formy ochrony przyrody w swojej okolicy S p r a w o z d a n i e z wykonania zadania z zakresu edukacji ekologicznej Program Poznajemy formy ochrony przyrody w swojej okolicy termin realizacji zadania: styczeń - listopad 2013r Zadanie zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/37/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XL/345/2012 z dnia 29.11.2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V. Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska

PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V. Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska WSTĘP Program realizowany był w grupie dzieci 5 i 6 letnich. Wypełnianie różnorodnych zadań wychowawczo dydaktycznych stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

5 i 6 lat HASŁO PRZEWODNIE KONKURSU: UCZYMY SIĘ Z EKO-LUDKIEM WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW. V edycja

5 i 6 lat HASŁO PRZEWODNIE KONKURSU: UCZYMY SIĘ Z EKO-LUDKIEM WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW. V edycja 5 i 6 lat HASŁO PRZEWODNIE KONKURSU: UCZYMY SIĘ Z EKO-LUDKIEM WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW V edycja Kielce 2015 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Hasło przewodnie konkursu: p.n. Eko-ludek Uczymy się z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii. temat ŚWIADOMY KONSUMENT. Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii. temat ŚWIADOMY KONSUMENT. Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii temat ŚWIADOMY KONSUMENT Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni koordynator projektu mgr Agata Jurewicz rok szkolny 2014/2015 dyrektor szkoły mgr Sabina Dawidowska Plan

Bardziej szczegółowo

Jak szkoły i przedszkola w Tczewie segregowały odpady w 2013r.

Jak szkoły i przedszkola w Tczewie segregowały odpady w 2013r. Jak szkoły i przedszkola w Tczewie segregowały odpady w 213r. Rok 213 był kolejnym rokiem selektywnej zbiórki odpadów w tczewskich jednostkach oświatowych. Proces edukacyjny w tym zakresie był wspomagany

Bardziej szczegółowo