Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010 Lp. Nazwa zadania Realizator Wydane środki Źródło finansowania 1. Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów, rajdów propagujących postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieŝy: Opis realizacji zadania IV edycja konkursu pt.: Zbieramy zuŝyte baterie chronimy środowisko wspólnie z firmą 1005,23 zł 2.500,00 zł środki własne firmy Remondis Sp. z o.o. Adresatem konkursu były tarnogórskie placówki oświatowe. Do konkursu zgłosiło się 11 tarnogórskich szkół (PG2, PG4, ZSP1, ZSP2, ZSP3, SP3, SP9, SP10, SP11, SP13 i SP15). Zadanie konkursowe polegało na zbiórce zuŝytych baterii do specjalnych ustawionych na terenie szkoły pojemników, a następnie na dwukrotnym odbiorze zebranych baterii przez firmę Remondis Tarnowskie (czerwiec i grudzień). Zebrano łącznie 1503,50 kg baterii. Zwycięzcami konkursu zostały szkoły, które zebrały najwięcej wagowo baterii w przeliczeniu na 1 ucznia. I miejsce zajęła SP13 1,388 kg/ucznia, która otrzymała laptop ufundowany przez Firmę II miejsce zajęła SP10 0,959 kg/ucznia a III miejsce zajęła SP15 0,538 kg/ucznia, które otrzymały cyfrowe aparaty fotograficzne ufundowane ze środków budŝetowych przez Urząd Miejski w Tarnowskich. Podsumowanie konkursu planowane jest na 4 lutego 2011 roku w sali ślubów w Tarnowskich, przy ul. Sienkiewicza 2. Dla laureatów przewidziano poczęstunek. Konkurs ekologiczny pt.: Prezent dla naszej Planety Veolia Woda 2500,00 zł środki własne Veolia Woda Adresatem konkursu były dzieci ze szkół podstawowych z terenu objętego działaniem PWiK Tarnowskie Góry. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół (460 dzieci) z Gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Woźniki oraz Pyskowice, z czego 4 z Tarnowskich Gór (SP3, SP5, SP9 i SP11). Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu idealnego prezentu dla naszej planety, który będzie miał pozytywny wpływ na nasze środowisko (np. zasadzenie drzewa, posprzątanie parku itd. itp.). Nagrodą główną w konkursie było dofinansowanie zakupu pomocy naukowych w wysokości PLN. Natomiast nagrodą za zajęcie II i III miejsca były skrzyneczki edukacyjne do ćwiczeń związanych z badaniem wody. Konkursy o tematyce ekologicznej dla placówek oświatowych Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 994,00 zł Adresatami konkursów plastycznych i literackich o tematyce ekologicznej, przeprowadzanych m.in. technikami multimedialnymi oraz w formie quizów, testów, zagadek i szarad byli uczniowie placówek podległych Gminie Tarnowskie Góry. W konkursach udział wzięły dzieci i młodzieŝ z 7 szkół (SP3, SP11, ZSP1, ZSP2, ZSP4, G1 i G3) ogółem około 400 uczestników. Tematyka organizowanych zadań obejmowała następujące zagadnienia: Poznajemy drzewa i krzewy naszych lasów, parków i ogrodów, Ciekawe przyrodniczo miejsca powiatu tarnogórskiego, Cudolistki, Zimowi goście, Mój przyjaciel pies, kot, PomóŜmy ptakom w zakładaniu gniazd, Najaktywniejszy ekolog w szkole, Zbierając makulaturę chronisz lasy. Konkursy wędkarskie Polski Związek Wędkarski Koło Zamet w Strzybnicy wspólnie z Wydziałem Ochrony w Tarnowskich 700,00 zł Zorganizowano zawody wędkarskie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Hutnika, na rozpoczęcie i zakończenie lata. Uczestniczyło w nich 599 młodych osób. Dla kadetów i juniorów przeprowadzono zawody spławikowe, spinningowe oraz rzutowe. Ponadto młodzieŝ startowała w zawodach organizowanych na szczeblu VIII Rejonu, na szczeblu Okręgu PZW w Katowicach, jak równieŝ na szczeblu ogólnopolskim zajmując czołowe lokaty. Urząd Miejski w Tarnowskich zakupił nagrody akcesoria i sprzęt wędkarski dla uczestników zawodów spławikowych o Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, które odbyły się 7 lipca 2010 roku nad zalewem w Pniowcu. W zawodach udział wzięło 21 osób dzieci w wieku 6 i 7 lat. Konkurs na hasło/slogan reklamowy Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry 229,37 zł Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór. Do konkursu zgłosiło się 63 uczniów z 4 szkół podstawowych (SP3, SP10, SP11 i SP15), którzy złoŝyli 82 prace konkursowe. 19 uczniów wykazało się większą inicjatywną i złoŝyło więcej niŝ jedną pracę konkursową. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu krótkiego hasła/sloganu reklamowego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry o charakterze ekologicznym. Zwycięzcą konkursu został: MARCIN SEDLACZEK z VI klasy SP nr 3 z hasłem: UCZYMY KOCHAĆ PRZYRODĘ. Decyzją komisji konkursowej hasło zostało zmienione na: UCZYMY KOCHAĆ ŚWIAT i zostało sloganem reklamowym tarnogórskiego Programu Edukacji Ekologicznej. WyróŜnienia otrzymali: Julia Pałuchowska z kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 11; Dariusz Niedbała z kl. IVc ze Szkoły Podstawowej nr 15 i Aleksandra Twardoch z kl. VIa ze Szkoły Podstawowej nr 10. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz po 2 pozycje ksiąŝkowe. Podsumowanie konkursu odbyło się 30 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2. Sportowy Eko-Turniej wspólnie z firmą oraz Veolia Woda 345,40 zł 1093,78 zł WFOŚiGW Został zorganizowany 11 czerwca 2010 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony na terenie Parku Miejskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór. Uczestnikami turnieju była młodzieŝ z 9 tarnogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (SP5, SP9, SP10, SP11, SP13, G1, ZSP1, ZSP3, ZSP4-G5). W zmaganiach turniejowych brały udział trzyosobowe druŝyny, które miały do wykonania 10 zadań, w tym m.in. eko-kalambury, segregacja odpadów, eko-puzzle, rzut butelką typu PET do celu, oczyszczanie ścieków, eko-test, zgniatanie butelek na czas i inne. I miejsce zajęła druŝyna z SP9, II miejsce druŝyna z SP11 i III miejsce druŝyna z SP10. Laureaci turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione ze 1

2 Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem: Przyroda mojego miasta Tarnowskich Gór Konkurs poetycki na wiersz lub tekst piosenki pod hasłem do wyboru: Piękno przyrody miasta Tarnowskich Gór lub Mój piękny czysty las Konkurs na piosenkę ekologiczną Konkurs plastyczny pod hasłem: Mój ulubiony zielony świat Konkurs pt.: Mój las Konkurs ekologiczny pod hasłem: Zbieraj elektroodpady chroń środowisko Spotkania podsumowujące zrealizowane konkursy wspólnie wspólnie wspólnie wspólnie wspólnie z firmami Remondis Electrorecycling Sp. z o. o., Elektro-System S.A. Organizacja Odzysku ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Synergis Electrorecycling S.A. oraz 121,62 zł 221,61 zł środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach (publikacje ksiąŝkowe i sportowe zestawy paletek), a takŝe pamiątkowe upominki ufundowane przez Organizatorów. Pozostali Uczestnicy turnieju otrzymali pisemne podziękowania za udział oraz nagrody ufundowane przez Organizatorów upominki w postaci kubków, ekotoreb, ksiąŝek, słodyczy). Wszyscy uczestnicy zmagań turniejowych otrzymali sportowe koszulki z nadrukiem w formie logo Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry i napisem Sportowy Eko-Turniej wykonane częściowo ze środków własnych gminy i częściowo ze środków WFOŚiGW. Adresatami konkursu była tarnogórska młodzieŝ gimnazjalna. Do udziału w konkursie zgłosiło się 2 uczniów z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu prezentacji multimedialnej, prezentującej piękno przyrody swojego miasta oraz zaobserwowane zagroŝenia i mankamenty psujące ten pozytywny wizerunek. Laureaci konkursu otrzymali pen drivy oraz 2 pozycje ksiąŝkowe. W czasie podsumowania, które odbyło się 16 grudnia 2010 roku w sali ślubów Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 zorganizowano pokaz multimedialny zwycięskich prac oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Adresatami konkursu byli uczniowie z tarnogórskich szkół podstawowych (starsze klasy) i gimnazjalnych. Do konkursu zgłosiło się 14 osób z 6 szkół (SOSW, ZSP1, G1, G2, SP3 i SP11). Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu tekstu wiersza lub piosenki do znanej melodii o tematyce ekologicznej. Utwory miały zawierać wątki eksponujące piękno wybranych obiektów przyrodniczych, przesłania o docenianiu ich piękna i znaczenia oraz o konieczności otoczenia ich opieką i ochroną. Laureaci konkursu otrzymali po 2 pozycje ksiąŝkowe. W czasie podsumowania, które odbyło się 16 grudnia 2010 roku w sali ślubów w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2 odbyła się prezentacja zwycięskich utworów przez przybyłych uczniów. Zorganizowano poczęstunek. Konkurs nie został zrealizowany przeniesiony do realizacji w późniejszym terminie 322,73 zł 76,94 zł 3500,00 zł 6700,05 zł środki własne Remondis Electrorecycli ng Sp. z o.o. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-IV z tarnogórskich szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół (SP3, SP9, SP11, SP13 i SP15), które złoŝyły 74 prace. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką plastyczną. Prace przedstawiały przyrodę w otoczeniu domu, szkoły, w dzielnicy, mieście, lesie z jednoczesnym uwzględnieniem jej piękna oraz poczucia obowiązku dbałości o nią. Laureaci otrzymali nagrody w formie artykułów plastycznych (kredki, pisaki, farby) oraz pozycje ksiąŝkowe. W czasie podsumowania, które odbyło się 23 listopada 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2 zorganizowano poczęstunek dla zaproszonych gości. Wiosną 2010 roku odbyło się podsumowanie XXIII edycji 2009/2010 krajowego konkursu pod hasłem Mój las na szczeblu regionalnym. Spotkanie połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w auli Szkoły Muzycznej w Tarnowskich. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz publikacje ksiąŝkowe ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Katowicach. Uroczystość przebiegała w atmosferze obchodów Dnia Ziemi. Towarzyszyła jej bogata część artystyczna o tematyce ekologicznej. Adresatem konkursu były tarnogórskie placówki oświatowe. Zadanie konkursowe polegało na zbiórce duŝych i małych zuŝytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Do konkursu zgłosiło się 8 placówek (SP5, SP9, SP10, SP11, SP13, ZSP3, G3 i P9), które zebrały łącznie 8859 kg elektroodpadów. Zwycięzcami konkursu zostały szkoły, które zebrały najwięcej wagowo odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia. I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 3, które otrzymało nagrodę pienięŝną w wysokości 2000,00 zł, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 9, która otrzymała 1000,00 zł, a III miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, który otrzymał 500,00 zł. Nagrody pienięŝne ufundowała firma Remondis Electrorecycling Sp. z o. o., a poczęstunek Urząd Miejski w Tarnowskich. Podsumowanie konkursu odbyło się 17 września 2010 roku w Sali Sesyjnej tarnogórskiego Ratusza przy ul. Rynek 4. W salach konferencyjnych, organizowane były uroczyste podsumowania realizowanych konkursów. Na w/w cel zakupiono poczęstunek oraz nagrody w formie ksiąŝek, pen driver dla laureatów. Ponadto zlecono wykonanie ekologicznych toreb bawełnianych z logo Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry w ilości 1315 szt. Torby są upominkiem wręczanym laureatom i uczestnikom zadań o charakterze ekologiczno-edukacyjnym. 2

3 2. Udział dzieci i młodzieŝy w warsztatach ekologicznych Warsztaty ekologiczno-edukacyjne Eko-kraina Tarnogórskie Centrum Kultury wspólnie 700,00 zł 20 sierpnia 2010r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja zabawy dla dzieci pn.: EKOKRAINA. Głównym załoŝeniem zabawy było wykorzystywanie przedmiotów zarówno naturalnych i ekologicznych, jak równieŝ recyklingowych. Tegoroczna akcja została zatytułowana WIELKA PRZYGODA, a jej podstawowym celem było stworzenie przez uczestników wielkiej gry planszowej z ekologicznych materiałów (papier, farby z naturalnymi barwnikami itp.) W przerwie pomiędzy kolejnymi zabawami Organizatorzy zorganizowali niespodziankę w formie przedstawienia pn.: STATEK PIRACKI oraz pogadanki nt. prawidłowej segregacji odpadów i sposobów ograniczania zuŝycia wody. Ponadto dla wszystkich uczestników przewidziano wiele atrakcji i poczęstunek. Działania edukacyjno-ekologiczne w świetlicach miejskich Tarnogórskie Centrum Kultury Świetlica Miejska nr 4 w Lasowicach: W ramach Akcji Lato zorganizowano Dzień Ekologiczny, który miał za zadanie uwraŝliwić uczestników na problemy ekologiczne naszej planety, jak równieŝ nauczyć dobrych nawyków takich jak np. segregacja śmieci. Z przyniesionych przez dzieci śmieci w 2009 roku powstał Ekoludek, a w 2010 roku Ekoń. Oprócz tworzenia rzeźb ze śmieci odbył się takŝe konkurs plastyczny na plakat ekologiczny, konkurs literacki podczas którego uczestnicy mieli za zadanie ułoŝyć wiersz o tematyce ekologicznej z uŝyciem podanych wcześniej trzech słów. Świetlica Miejska nr 3 w Opatowicach: Prowadzi zajęcia techniczne, plastyczne oraz przyrodniczo-porządkowe, które pomagają dzieciom i młodzieŝy przygotować się do praktycznego rozwiązania problemu śmieci i odpadów oraz kształtowania nawyków ekologicznego Ŝycia. Działania ekologiczne prowadzone w świetlicy: segregowanie odpadów, wykonywanie prac z odpadów (ozdoby świąteczne, kwiaty, latawce, samoloty, pudełka na kredki, gry, fotomontaŝ, wazony ozdobne, collage, rzeźby z masy papierowej, rolek po papierach toaletowych, tektury, kartki okolicznościowe) polegających na recyklingu papieru, tworzyw sztucznych, drewna, opakowań, szkła, szmat, włóczki, metalu; dbanie o otoczenie poprzez sadzenie krzewów i kwiatów na terenie świetlicy; spacery, w czasie których rozbudzany jest emocjonalny stosunek dzieci do przyrody. Świetlica Miejska nr 2 w Strzybnicy: Udział w konkursach ekologicznych: Praca leśnika, Czyste rzeki, stawy, jeziora i Mój ulubiony zielony świat. Działalność pracowni Ceramiki i Małej Rzeźby Tarnogórskie Centrum Kultury Pracownia prowadzi zajęcia z wykorzystaniem dóbr natury gliny. W czasie zajęć uczestnicy oprócz rozwijania sprawności manualnych, poznają historię ceramiki, słownictwo tematyczne, narzędzia i materiały oraz formy obróbki gliny, a takŝe właściwości ekologiczne gliny, która wiąŝe w sobie szkodliwe substancje dla człowieka, oczyszcza powietrze i poprawia klimat pomieszczeń. Warsztaty ekologiczne na składowisku odpadów w Rybnej W 2010 roku na przełomie maja i czerwca przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla młodzieŝy szkolnej. Ogółem w warsztatach wzięło udział 120 osób. Inne warsztaty ekologiczne 1260,00 zł w 2010 roku zorganizował po raz pierwszy wyjazd na warsztaty ekologiczne pod tytułem: Stan środowiska w województwie śląskim do Pałacu MłodzieŜy w Katowicach. Wyjazd był nagrodą dla uczestników IV edycji konkursu pod hasłem: Chronimy kasztanowce walczymy ze szrotówkiem. W warsztatach udział wzięło około 60 osób. Urząd Miejski zakupił bilety wstępu (480,00 zł) oraz zorganizował przejazd dla uczestników (780,00 zł). Warsztaty pt.: Badamy jakość wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o./ Veolia Woda Prowadzono prezentacje multimedialne w temacie Skąd się bierze woda w kranie oraz pogadankę Jak badamy wodę z wykorzystaniem skrzyneczki edukacyjnej. W zajęciach udział wzięło około 200 dzieci z tarnogórskich przedszkoli. 3. Edukacja ekologiczna nauczycieli Szkolenia dla nauczycieli - seminarium planował na przełomie listopada/grudnia 2010 roku zorganizować szkolenie dla nauczycieli nt. Gospodarki odpadami lub Ograniczania niskiej emisji. Mimo dwukrotnego zaproszenia tarnogórskich nauczycieli do udziału w szkoleniu nie udało się zebrać grupy 15 osobowej. W wyniku zaistniałej sytuacji odstąpiono od realizacji szkolenia w 2010r. Przedmiotowe szkolenie, w związku z planowanymi w 2011 roku zmianami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, zostało przełoŝone do czasu ich wejścia w Ŝycie. 4. Edukacja ekologiczna dorosłych 3

4 Szkolenia dla rolników wspólnie z Powiatowym Zespołem Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich 3 lutego 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich przy ul. Sienkiewicza 2 zorganizowano spotkanie informacyjnoszkoleniowe, w którym udział wzięły 33 osoby. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: Genetycznie modyfikowane organizmy w rolnictwie za i przeciw, Hodowla trzody chlewnej wykorzystanie inseminacji jako metody rozrodu, BieŜące tematy weterynaryjne, MoŜliwości finansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym oraz obowiązkowe ubezpieczenia upraw oraz Systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dopłaty do upraw Ar i MR. Opracowywanie i przekazywanie materiałów edukacyjnych rozpoczął w 2010 wydawanie Eko-Gazetki. KaŜdy z 4 numerów został przekazany do placówek oświatowych, do Ligi Ochrony Przyrody oraz zamieszczony na stronie internetowej miasta, do której kaŝdy ma dostęp. Wydrukowane egzemplarze były dostępne w siedzibie Urzędu zarówno w Ratuszu jak i w budynku przy ul. Sienkiewicza 2. W 2010 roku rozesłano do szkół ulotki nt. dioksyn wraz z niezbędnymi informacjami oraz ulotki dot. sprzątania po swoich psach. Cyklicznie na stronie internetowej miasta umieszczano artykuły dot. zagadnień ekologicznych. Szkolenia dla pracowników 945,00 zł W 2010 roku pracownicy Wydziału Ochrony wzięli udział w następujących szkoleniach: Kodeks postępowania administracyjnego 4 osoby, Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska 1 osoba, Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów 1 osoba, WdraŜanie postaw ekologicznych wśród pracowników Urzędu zamieszczał materiały edukacyjno ekologiczne w budynkach urzędowych oraz na tablicach informacyjnych. 5. Propagowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa Organizacja akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie świata wspólnie z Zarządem Oddziału oraz firmą 3069,31 zł zad. dofinans. do segreg. specj., odp. niebezp. ze strum. odp. kom. Światowy Dzień Ziemi był obchodzony w 2010 roku 22 kwietnia i przebiegał pod hasłem RóŜnorodność w nas, bioróŝnorodność wokół nas. Rok 2010 był rokiem jubileuszowym bowiem świętowano 40 lecie Dnia Ziemi na świecie i 20 lecie w Polsce. Wzorem lat ubiegłych w tym dniu przeprowadzono sprzątanie najbliŝszych terenów. Zebrano 11m3 na kwotę 482,57 zł. Sprzątanie świata 2010 zostało przeprowadzone w Gminie Tarnowskie Góry w dniach r. oraz 22 i r. W akcji udział wzięli głównie uczniowie z tarnogórskich placówek oświatowych wraz z Opiekunami (3 Przedszkola Nr 9, 17 i 26; 10 Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16; 3 Gimnazja Nr 2 i 5 oraz w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym). Łączna ilość osób biorących udział w tegorocznym sprzątaniu wyniosła około 2240 dzieci i młodzieŝy Opiekunowie. W tej grupie blisko 200 osób stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym, 1500 osób dzieci i młodzieŝ ze szkół podstawowych, a 540 osób młodzieŝ gimnazjalna. Uczestnicy objęli sprzątaniem znaczną część obszaru Gminy Tarnowskie Góry, w tym tereny szkolne i ich otoczenia, Parki Miejskie (Park Miejski przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Park Kunszt i Park w Reptach) oraz lasy. Urząd Miejski w Tarnowskich, jak co roku, wydał uczestnikom rękawice i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz sfinansował wywóz zebranych śmieci. Po przeprowadzeniu akcji firma odebrała blisko 42m3 posegregowanych odpadów (papier, plastik i odpady komunalne), a ponadto: metale (złom, puszki), szkło, zuŝyte opony na kwotę 1842,54 zł. Uczestnikom wydano worki i rękawice zakupione przez na kwotę 744,20 zł. Organizacja Światowego Dnia Wody Veolia Woda 22 marca 2010 roku w siedzibie spółki przy ul. Opolskiej 51 w Tarnowskich odbyło się święto Światowego Dnia Wody. Wzięło w nim udział około 60 osób. Organizacja Dnia Ochrony wspólnie z firmami oraz Veolia Woda Dzień Ochrony był obchodzony 11 czerwca 2010 roku. Z tej okazji Miejskiego w Tarnowskich wspólnie z firmami oraz Veolia Woda zorganizował Sportowy Eko- Turniej. 4

5 6. Inne działania z zakresu edukacji ekologicznej XI edycja konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry na najładniej ukwiecony balkon, okno, placówkę usługowohandlową, kawiarenkę letnią w centrum Tarnowskich Gór Prowadzenie kącika edukacyjno ekologicznego Dni otwarte w PWiK połączone z wyjazdem na oczyszczalnię ścieków Propagowanie ekologicznego gospodarowania zasobami naturalnymi Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz zuŝytego sprzętu elektryczno-elektronicznego Wystawa prac konkursowych Działalność Fundacji Veolia Woda prowadzenie edukacji ekologicznej wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta Urzędu 966,00 zł Veolia Woda Polski Związek Wędkarski Koło Zamet w Strzybnicy Urząd Miejski w Tarnowskich wspólnie z Tarnogórskim Centrum Kultury Veolia Woda Adresatami konkursu byli dorośli mieszkańcy Tarnowskich Gór z dzielnicy Śródmieście Centrum. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców, działających na jego terenie do ukwiecenia balkonów, okien oraz kawiarenek letnich. Konkurs został przeprowadzony w 2 kategoriach: obiektów indywidualnych, do której zgłoszono 15 obiektów oraz obiektów usługowo handlowych, do której zgłoszono 4 placówki. Komisja konkursowa dokonała dwukrotnych oględzin zgłoszonych do konkursu obiektów, a na podstawie sumy zebranych punktów wyłoniła zwycięzców. W kategorii obiektów indywidualnych przyznano 4 nagrody, a w kategorii obiektów usługowo-handlowych 3 nagrody. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kosze okolicznościowe ze słodyczami oraz kompozycje kwiatowe. Uroczyste podsumowanie konkursu kwiatowego odbyło się 4 października 2010 roku w siedzibie Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2. W związku z remontem prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich zaprzestano prowadzenia kącika edukacyjnoekologicznego. W zamian rozpoczęto wydawanie Eko-Gazetki, która zawierała m.in. informacje z zakresu ekologii, proekologicznych działań prowadzonych na terenie Gminy oraz konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieŝy z tarnogórskich placówek oświatowych. Gazetka była wydawana jako kwartalnik. Opracowywana była przez i wydawana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu. Wydawnictwo będzie kontynuowane w 2011 roku. 28 maja 2010 roku w siedzibie spółki przy ul. Opolskiej 51 w Tarnowskich odbyły się Dni otwarte z moŝliwością zwiedzania laboratorium i obiektów oczyszczalni. W akcji wzięło udział ok. 140 dzieci i młodzieŝy. W kole zorganizowano szkółkę wędkarską, szkółkę młodzieŝowej sekcji spławikowej, sekcji spinningowej oraz sekcji rzutowej. W zajęciach tych 4 szkółek uczestniczyło 329 uczestników, podczas których zapoznawano młodych adeptów sztuki wędkarskiej z zasadami zachowania się nad wodą, jak rozpoznawać gatunki ryb, jak chronić środowisko naturalne z jednoczesnym uprawianiem sportu wędkarskiego. Ogółem przeprowadzono 36 dwugodzinnych teoretycznych i praktycznych zajęć. Przeprowadzono 4 akcje porządkowania terenów nad akwenami w Pniowcu i nad Siwcowym zbierano śmieci, opróŝniano kosze, koszono trawę, naprawiano ławki, usuwano samosiejki, wycinano uschłe drzewa i przycinano krzewy. Siódmy raz z rzędu Koło Zamet zdobyło pierwsze miejsce w okręgowym konkursie MłodzieŜowe Koło Roku. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, dostawianie dodatkowych zestawów do zbiórki surowców wtórnych. BieŜące uzupełnianie brakujących pojemników, remont pojemników zdewastowanych, kontrola i uzupełnianie oznaczenia pojemników. Przeprowadzenie w kaŝdej dzielnicy miasta dwukrotnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, poprzez rozstawienie odpowiednich kontenerów na tego typu odpady. Doskonalenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w oparciu o mobilny system zbiórki. Rozwój systemu odbioru odpadów biodegradowalnych oraz zwiększenie odzysku odpadów biodegradowalnych poprzez pozyskiwanie odpadów zielonych w trakcie robót związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych oraz poprzez rozprowadzanie wśród mieszkańców miasta worków na tego rodzaju odpady. Doskonalenie funkcjonowania 3 punktów odbioru odpadów zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w mieście. Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zbiórki odpadów zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informacje dla mieszkańców w lokalnych gazetach oraz w ksiąŝeczkach opłat. Wręczanie tematycznych ulotek. Rozbudowa systemu segregacji odpadów przy składowisku polegająca na doczyszczaniu odpadów zebranych z selektywnej zbiórki oraz pozyskiwaniu surowców ze zmieszanych odpadów komunalnych sortownia. W 2010 roku nie zorganizowano wystawy prac konkursowych remont w Tarnogórskim Centrum Kultury WdroŜenie rocznego projektu pt.: Eko-Przedszkole. Akcją zostały objęte 4 placówki przedszkolne i szkolno-przedszkolne z terenu Tarnowskich Gór, Woźnik oraz Pyskowic. Celem projektu jest tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu Ŝycia w domu, przedszkolu i najbliŝszym otoczeniu. Projekt zostanie sfinalizowany w kwietniu 2011 roku w ramach obchodów Dnia Ziemi. W ramach akcji w przedszkolach prowadzone są prezentacje multimedialne oraz pogadanki pt.: Jak oszczędzać wodę oraz Rady na odpady. Organizacja warsztatów oraz festiwalu uczniowskiego pt.: Wodne opowieści, którymi została objęta młodzieŝ z 4 placówek gimnazjalnych z terenu Tarnowskich Gór. 5

6 Realizacja projektu edukacyjnego pt.: Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku Wyjazd do Raciborza wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Koło w Gliwicach 395,47 zł Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach od lipca 2010r. do października 2011r. realizuje projekt edukacyjny pt.: Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu ochrony i Gospodarki Wodnej. Ma na celu zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŝy i ludzi dorosłych na potrzebę ograniczania produkowanych odpadów, ich segregacji i odzysku surowców wtórnych i jest realizowany w województwie śląskim w pięciu miastach: Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Bytomiu i Tarnowskich. Współpraca w 2010 roku polegała na umieszczeniu na stronie internetowej miasta cyklu artykułów poświęconych segregacji odpadów oraz rozwieszeniu na terenie Urzędu plakatów ekologicznych. Do końca 2010 roku zamieszczono następujące artykuły: Niepotrzebni świadkowie historii, Dlaczego mam segregować odpady i Dzikie wysypiska zagraŝają nam i środowisku. Urząd Miejski w Tarnowskich sfinansował przejazd młodzieŝy (5 osób) z tarnogórskiego Publicznego Gimnazjum nr 3 do Raciborza na IX Festiwal ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej o zasięgu ogólnopolskim, odbywający się w dniach maj 2010 roku. Uczennica III klasy Magdalena Krupa zajęła I miejsce w kategorii wiersz, a uczennica Barbara Pyka zdobyła wyróŝnienie w tej samej kategorii. Realizacja kampanii ekologicznej pn.: Chronimy tarnogórskie kasztanowce Zakup zimowej karmy dla ptaków tzw. ptasie pyzy 540,00 zł zad. ochrona przyrody W styczniu 2010 roku zakupił 360 szt. zimowej karmy dla ptaków tzw. ptasich pyz, które zostały przekazane gminnym placówkom oświatowym tj. Ŝłobkom, przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjalnym. SłuŜą one dokarmianiu ptaków, m.in. sikorek, dzięki czemu przyczyniają się do zwiększenia populacji tych osobników. Te poŝyteczne ptaki są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, którym to Ŝywią się w okresie letnim. Promocja kampanii w lokalnej prasie, na stronie internetowej miasta zamieszczał cyklicznie na stronie internetowej miasta artykuły dot. kampanii ekologicznej poświęconej problemowi ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz prowadzonych w ramach kampanii działań, m.in. nt. zawieszenia w Parku Miejskim oraz Parku w Reptach łącznie 180 szt. pułapek kominowych, w których umieszczono feromon (zapach samicy) do zwabienia samców szrotówka. Pułapki odławiały szrotówki w okresie działania feromonu, tj. ok. 7-8 tygodni, po tym czasie ok. lipca wyłoŝono drugą serię feromonów. Jesienią zdjęto z drzew pułapki wypełnione szrotówkami. IV edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Chronimy kasztanowce walczymy ze szrotówkiem 791,80 zł zad. dofinans. do segreg. specj., odp. niebezp. ze strum. odp. kom. Adresatami konkursu byli uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych oraz młodzieŝ gimnazjalna z terenu Tarnowskich Gór. Do konkursu zgłosiły się 3 szkoły (SP5, SP13, ZSP3), które objęły opieką 37 szt. drzew kasztanowców. Zadanie konkursowe polegało na dwukrotnym wygrabianiu liści opadłych z drzew kasztanowców. Wszyscy uczestnicy konkursu w nagrodę pojechali na warsztaty pt.: Stan środowiska w województwie śląskim organizowanych przez Pałac MłodzieŜy w Katowicach. W czasie trwania konkursu wygrabiono 20m3 liści na kwotę 791,80 zł. W 2010 roku konkurs został zgłoszony do ogólnopolskiej akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia i Lasy Państwowe pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Na wygrabione w czasie trwania konkursu liście otrzymano worki z Nadleśnictwa Świerklaniec. Opracowanie ulotki nt. ochrony kasztanowców W 2010 roku opracowano wstępny projekt ulotki nt. ochrony drzew kasztanowców. Wydanie drukiem ulotki planowane jest w 2011 roku. 7. Kampania informacyjno edukacyjna z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody dla placówek oświatowych Prezentacje multimedialne z zakresu ochrony środowiska wspólnie z Nadleśnictwem Świerkalniec W ramach kampanii ekologicznej pn.: Chronimy tarnogórskie kasztanowce wspólnie z Nadleśnictwem Świerklaniec przeprowadzono w tarnogórskich placówkach oświatowych prelekcje nt. ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Spotkania zorganizowano w 5 placówkach (P9, P20, P26, SP11 i ZSP1) łącznie wzięło w nich udział około 290 osób dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych. Spotkanie z wędkarzem Polski Związek Wędkarski Koło Zamet w Strzybnicy W celu pozyskiwania nowych członków zorganizowano 10 spotkań, w czasie których odbyły się prelekcje zachęcające do uprawiania wędkarstwa, uczące obcowania z przyrodą oraz wskazujące korzyści jakie niesie aktywne spędzanie czasu na łonie środowiska naturalnego. 8. Społeczna kampania informacyjno edukacyjna z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 6

7 Prezentacje, referaty, artykuły, informacje w prasie lokalnej (DZ, Gwarek) oraz na str. internet. miasta Dodatek ekologiczny w Gwarku Veolia Woda Na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej Dziennik Zachodni, Gwarek zamieszczano informacje oraz podsumowania konkursów ekologicznych organizowanych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej; informacje nt. aktualnych działań proekologicznych oraz zagroŝeń środowiskowych; artykuły dot. szkodliwości azbestu, odpadów niebezpiecznych i prowadzonej przez gminę 2-krotnej zbiórki tych odpadów wiosennej i jesiennej, przeterminowanych lekarstw i ich zbiórce w wyznaczonych aptekach tarnogórskich, niskiej emisji oraz spalania odpadów w paleniskach domowych i kotłowniach lokalnych; we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym koło w Gliwicach cyklu artykułów nt. segregacji odpadów; art. nt. sprzątania po swoich zwierzętach, dokarmiania gołębi, zmian w ustawie o ochronie przyrody, ochrony siedlisk lęgowych chronionych gatunków ptaków w czasie prowadzenia termomodernizacji budynków. W 2010 roku redagowano Eko-dodatek, który ukazywał się cyklicznie na łamach tygodnika Gwarek, w którym zostały poruszane tematy związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. 9. Zakup ksiąŝek i czasopism o tematyce ekologicznej Dla Biblioteki Miejskiej 997,40 zł Zakupiono 30 szt. ksiąŝek do kącika ekologicznego Biblioteki Miejskiej. Dla Wydziału Ochrony w Tarnowskich 1604,18 zł Zakupiono ksiąŝki: Kodeks postępowania administracyjnego komentarz, Sławne drzewa województwa śląskiego, opłacono prenumeratę czasopism: Biuletyn ekologiczny, Prawo i środowisko, Ogrody, Przegląd Komunalny, Zieleń Miejska, Zielona Liga, Prawo Ochrony w wersji elektronicznej. 10. Działalność wydawnicza popularyzująca walory przyrodnicze i problemy środowiskowe miasta Druk notatników, kalendarzyków szkolnych z elementami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska Druk wydawnictwa pt.: Tarnowskie Góry. Podziemia Druk kalendarza ekologicznego na 2011 rok w Tarnowskich Wydział Kultury i Promocji Miasta w Tarnowskich wspólnie z Wydziałem Ochrony w Tarnowskich 2135,00 zł 15650,00 zł 14350,00 zł WFOŚiGW Veolia Woda Wydano drukiem notatniki i kalendarzyki szkolne na rok szkolny 2010/2011 z elementami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska oraz logo i hasłem Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry, które były w 2010 roku (kalendarzyki) i będą w dalszych latach rozdawane uczestnikom i laureatom przedsięwzięć ekologicznych. Zlecono przygotowanie materiałów do druku (część tekstowa oraz dokumentacja graficzna) albumu o podziemiach tarnogórskobytomskich, a następnie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydano drukiem album pt.: Tarnowskie Góry. Podziemia w nakładzie 1000 egzemplarzy. Album stanowi trzecią część do wydanych wcześniej albumów pt.: Tarnowskie Góry. Przyroda i Tarnowskie Góry. Architektura. Wydano drukiem kalendarz ekologiczny ze zwycięskimi pracami konkursu Prezent dla naszej Planety. Kalendarze te zostały przekazane m.in. do wszystkich placówek szkolnych, które uczestniczyły w w/w konkursie. 11. Opracowanie i tworzenie ścieŝek edukacyjnych i przyrodniczych Wykonanie tablic informacyjnych Park Miejski Wydział Kultury i Promocji Miasta w Tarnowskich Tablicę informacyjną wykonano w styczniu 2011 r. MontaŜ w Parku Miejskim zaplanowano wiosną 2011 roku. 12. Kontynuacja działań w zakresie upowszechniania informacji o regulacjach prawnych w ochronie środowiska, o dostępie do informacji i o uczestnictwie w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska Zamieszczanie informacji na stronie internetowej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej i inny sposób zwyczajowo przyjęty w Tarnowskich zamieszczał w Biuletynie Informacji o Środowisku oraz na tablicach w Urzędzie Miejskim informacje o prowadzonych postępowaniach (wydawanie decyzji, postanowień, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), celem przekazania mieszkańcom. 13. Rozwój form i zakresu współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową lub popularyzatorską Współpraca z organizacjami proekologicznymi i innymi podmiotami w Tarnowskich przez cały 2010 rok współpracował z organizacjami proekologicznymi i innymi podmiotami miejskimi przy realizacji zadań ujętych w Rocznym Programie Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010 rok. 14. Opracowanie Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry rocznego i wieloletniego 7

8 Opracowanie Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010r. ŁĄCZNIE RAZEM w Tarnowskich ,00zł 3.861,11zł 540,00zł 994,00zł ,00zł 2.500,00zł 3.500,00zł 2.500,00zł 15443,78zł ,89zł Zespół ds. Wieloletniego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry w porozumieniu z jednostkami realizującymi program edukacji ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry omówił propozycje, a następnie opracował Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010 rok. Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Ochrona przyrody m.in. ochrona siedliska wydry WESiT WKiP Środki własne Środki własne Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. Środki własne Veolia Woda WFOŚiGW Zespół ds. Wieloletniego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry: Przewodniczący Kornelia Kowalczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Z-ca Przewodniczącego Barbara Kwaśnik Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Członek Alina MęŜyk Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Członek Damian Stadler Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Członek Sabina Szczepańska Inspektor Wydziału Ochrony Tarnowskie Góry, dnia r. 8

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2008 r.

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2008 r. Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2008 r. (opis przykładowych zadań) Fundusz rozpatrzył w 2008 r. 138

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE R E D A M I E J S K I B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 8 (81) PAŹDZIERNIK 2008 nakład 3.000 egz. bezpłatny ISSN 1507-5087 ORLIK 2012 JUś W LISTOPADZIE www.reda.pl zagadnienia wyjaśniali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOWICKIEGO Łowicz 2008 r. 2 1. WSTĘP Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aktywna edukacja ekologiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 1426-1987 TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie za okres do 31.12.2011 r. Gminna biblioteka Publiczna w Lnianie obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą 4236 mieszkaoców.

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolnospoŝywczego. Do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015 Stalowa Wola, Październik 2013r. Wstęp W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następującą definicję monitoringu:

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX INFORMATOR Strzelecki Nr 13 (128) 3-23 lipca 2014 Wielkie święto w Żłobku BEZPŁATNY DWUTYGODNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY Poniedziałek, 23 czerwca, był wyjątkowym dniem dla społeczności strzeleckiego Żłobka.

Bardziej szczegółowo