Sprawozdanie z działalności Banku Żywności w Koninie za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Banku Żywności w Koninie za 2010 rok"

Transkrypt

1 Konin dn r. Sprawozdanie z działalności Banku Żywności w Koninie za 2010 rok 1. Sprawy ogólne Związek stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie, Konin, ul. Przemysłowa 124d, został wpisany do KRS dnia r pod numerem , REGON Lokal przy ul. Przemysłowej zajmuje na podstawie umowy użyczenia przedłużonej dn r. bezterminowo. Zarząd organizacji stanowią 3 osoby, posiedzenia zarządu odbywały się 7 krotnie, w zależności od potrzeb. Skład zarządu na dzień r. - Ireneusz Niewiarowski zam. Cząstków, Kłodawa - Joanna Piekarczyk, zam. Posada, ul. Żeromskiego 28, Kazimierz Biskupi - Zdzisław Kępa zam. ul. Topazowa 17, Konin. Celem stowarzyszenia jest zapobieganie marnotrawstwu żywności, jej gromadzenie i rozdział pomiędzy organizacje charytatywne i pomocowe, udzielanie wsparcia żywnościowego osobom potrzebującym, inicjowanie współpracy i koordynowanie działań pozarządowych, rządowych i samorządowych organizacji, placówek i instytucji charytatywnych w zakresie udzielania ich podopiecznym wsparcia żywnościowego oraz walki z marnotrawstwem żywności. 2. Zasady, formy i zakres działalności Działalność Banku w istotny sposób wpływa na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób najuboższych, przyczynia się do pobudzenia ofiarności i gospodarności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez różne formy pracy wolontariatu uwrażliwia młodzież na potrzeby innych ludzi i uczy podejmowania działań społecznych, umożliwia dzieciom wiejskim poznawanie piękna naszego kraju. Bank jest dobrym miejscem współdziałania ludzi i organizacji o różnych orientacjach politycznych i religijnych z władzami administracyjnymi i samorządowymi. Bank Żywności w Koninie jest profesjonalnym ciałem, działającym głównie we wschodniej części województwa wielkopolskiego i zasadniczym koordynatorem dystrybucji pozyskanej żywności. W 2010 roku systematycznie współpracowaliśmy z 27 gminami (Babiak, Brudzew, Chodów, Dąbie, Golina, Gizałki (od ),

2 2 Grzegorzew, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kłodawa, Kościelec, Malanów, Olszówka, Orchowo, Powidz, Przykona, Pyzdry, Rychwał, Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, Władysławów, Miasto Koło, Miasto Konin,), 6 domami dziecka (Stowarzyszeniem Nowy Świat w Nowym Świecie, Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach, Domem Rodzinnym Przystań w Ogorzelczynie, Stowarzyszeniem Prom w Koninie, Tureckim Stowarzyszeniem Na Rzecz Przywracania Rodziny Dajmy Szansę w Turku, Rodzinnym Pogotowiem Opiekuńczym w Ślesinie), 20 organizacjami, w tym z 5 nie z Konina (Kołem Charytatywnym w Kramsku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ciążeniu, Towarzystwem Orchowskim Klucz w Orchowie, Stowarzyszeniem Sprawni Inaczej w Kłodawie, Wielkopolskim Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem), 5 szkołami (Zespołem Szkół Medycznych w Koninie, Bursą Szkolną w Kole, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kole, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, Zespołem Szkoł Kopernik w Koninie). Oprócz wymienionych gmin i organizacji współpracowaliśmy również z innymi organizacjami i gminami, głównie w ramach programu PEAD. W sumie pomagaliśmy 104 organizacjom, które skupiały osób. W minionym roku po raz siódmy realizowaliśmy unijny program pomocowy dla osób najbiedniejszych PEAD, który na trwałe wpisał się w naszą statutową działalność. W ciągu całego roku: - rozdaliśmy potrzebującym ,24 kg żywności o wartości ,86 zł, w tym przekazaliśmy ,64 kg żywności pochodzącej ze zbiórek żywności i od producentów krajowych, - zrobiliśmy i rozdaliśmy paczki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w 33 miastach i gminach przy udziale ponad wolontariuszy, - w ramach zbiórki żywności w szkołach zebraliśmy kg żywności, a w akcji Podziel się Posiłkiem kg żywności, - zorganizowaliśmy 6 wycieczek (2 w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności w szkołach) dla 230 dzieci wiejskich do Torunia i Ciechocinka, Łodzi, Konina, Wrocławia) w ramach akcji Dzielimy się tym, co mamy, w wyniku której zebraliśmy kg ziemiopłodów, - zaangażowaliśmy 100 szkół różnych typów do udziału w naszych akcjach, - w maju zorganizowaliśmy akcję zbiórki dla powodzian w wyniku której zebraliśmy w sklepach kg żywności. Dodatkowo do akcji włączyły się szkoły w Wąsoszach, Powierciu, a także Gmina Rakoniewice. W sumie zebrano ,60 kg żywności i śr. czystości, które trafiły do Ostrowca Świętokrzyskiego, Goliny, Dąbia, Rzgowa, Starego Miasta. - w ramach programu PEAD rozdaliśmy najbardziej potrzebującym ,08 kg żywności w tym: litrów mleka, kg płatków kukurydzianych, kg musli, kg sera żółtego, kg mąki, kg makaronu świderki, kg makaronu krajanka, kg cukru, ,28 kg dżemu, ,40 kg dań gotowych z makaronem,

3 ,20 kg dań gotowych z kaszą, kg kaszy, ,20 kg kaszy z warzywami, kg herbatników, kg krupniku, kg kawy zbożowej, kg sera topionego, kg mleka w proszku, kg masła, kg kaszy manny. - wykonaliśmy remont obiektu, w wyniku którego wygospodarowaliśmy dodatkowe pomieszczenie socjalne na kuchnię dla pracowników i wolontariuszy. Biuro organizacji pracowało systematycznie i bez przerwy w ustalonych dniach i godzinach. Uzyskaliśmy szerokie wsparcie każdej naszej akcji i każdego przedsięwzięcia przez środki masowej informacji, (Radio Planeta, Radio Konin, Przegląd Koniński, Głos Wielkopolski, TV Konin, regionalne portale internetowe), które popularyzowały w społeczeństwie zarówno idee Banku, jak i działania tych, którzy odnieśli się do nich ze zrozumieniem i poparciem. Przeprowadzone dotąd akcje pokazują, jak dużą mamy akceptację społeczeństwa, jak dużo jest ludzi wrażliwych i skłonnych do zmniejszania dysproporcji między biednymi, a bogatymi. W realizacji zadań statutowych znaczącej pomocy udzielają nam wolontariusze. W 2010 roku zdołaliśmy skupić wokół zadań, które wykonujemy 1640 wolontariuszy ludzi zarówno bardzo młodych, jak i w podeszłym wieku, stale gotowych do niesienia pomocy innym. Kontynuowaliśmy współpracę z konińską Państwową Wyższą Szkoła Zawodową, której studenci z kierunku Praca Socjalna biorą udział we wszystkich prowadzonych przez nas akcjach, a także z konińskimi gimnazjami, oraz szkołami ponadgimnazjalnymi i harcerzami. 3. Sprawy finansowe Główną pozycję naszych dochodów stanowią dotacje gmin i organizacji, z którymi współpracujemy, a także finansowe świadczenia kilku firm i zakładów pracy (Hortimex, Konimpex), a także dotacje Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Federacji Polskich Banków Żywności, Fundacji Wspólna Droga. W 2010 roku skupiliśmy nasze działania na szerokiej kampanii na rzecz pozyskania 1% podatku dochodowego. Niestety na skutek wzrostu liczby organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego zgromadziliśmy mniej środków niż w roku Dochody: Przychody organizacji w 2010 roku wyniosły ,42 zł w tym: - ze spadków 0,00 - z zapisów 0,00 - darowizny pieniężne sponsorów ,27 zł

4 4 - środki pochodzące z budżetów gmin i samorządów ,00 zł - składki członkowskie ,50 zł - zwrot kosztów obsługi Programu PEAD ,01 zł - 1% podatku dochodowego osób fizycznych ,40 zł - dotacja Fundacji Wspólna Droga, Federacji PBŻ, ,02 zł - pozostałe (odsetki od lokat, inne) ,79 zł - wartość otrzymanej żywności ,43 zł Wydatki: Wydatki, jakie poniosła organizacja, związane były głównie z kosztami związanymi z bieżącą działalnością, w tym głównie kosztami zatrudnienia, kosztami transportu oraz prowadzonymi akcjami i wyniosły ,45 zł w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi ,05 zł - koszty transportu+ naprawy samochodu + podróże służbowe ,65 zł - koszty prowadzonych akcji ,67 zł - materiały biurowe, telefony, poczta ,31 zł - składki członkowskie (FPBŻ, WBŻ) ,00 zł - ochrona obiektu, energia elektryczna, ubezpieczenia ,09 zł - usługi obce ,87 zł - amortyzacja ,20 zł - pozostałe koszty 8.587,75 zł - wartość rozdanej żywności ,86 zł Pomimo maksymalnego ograniczenia administracji, Bank wymaga finansowego i rzeczowego wsparcia ze strony urzędów, organizacji, zakładów pracy, instytucji handlowych i gospodarczych. Wsparcie to, to pokrycie kosztów utrzymania tejże administracji, zatrudnienia pracowników, komunikacji z odbiorcami i darczyńcami, magazynu z jego urządzeniami, głównie chłodni, ochrony obiektu, transportu, wydawnictw itp. Jednak dzięki wsparciu wielu gmin i firm, mogliśmy sprawnie funkcjonować. Wszystkim darczyńcom, małym i dużym, tym którzy wspierają nas systematycznie i okazjonalnie wyrażamy serdeczne podziękowanie. Ze swej strony staramy się w dostępny nam sposób promować te firmy, które pomagają nam funkcjonować. Dzięki racjonalnej i oszczędnej gospodarce w 2010 roku, mimo znacznych wydatków, powiększyliśmy naszą rezerwę finansową na 2011 rok. Będą to środki przeznaczone na zakup samochodu ciężarowego. Pozostałe informacje - w Banku Żywności zatrudnione były 4 osoby (dyrektor, księgowa, magazynier, pomocnik magazyniera, dodatkowo korzystano z pracy stażystów (pomocnik magazyniera i pracownik biurowy): - koszt wynagrodzeń (koszty statutowe i administracyjne) wyniósł ,05 zł; - członkowie zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia;

5 5 - organizacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych; - na koniec 2010 roku na koncie organizacji i lokatach terminowych w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Konin znajdowało się ,35 zł, w kasie 269,65 zł; - Bank Żywności nie nabył na własność nieruchomości, obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego i innych; - BŻ nie składał comiesięcznych deklaracji o dochodach na podstawie zwolnienia z tego obowiązku przez US, jedynie CIT 8 o wyniku finansowym w 2009 roku; - pieniądze z 1% podatku za rok 2010 przekazano na lokatę terminową z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego w 2011roku. 4. Główne zamierzenia na rok 2011 Wokół idei Banku Żywności skupiamy przede wszystkim gminy i organizacje pozarządowe naszego regionu. Jako akcjonariusze ponoszą oni niewielkie koszty utrzymania organizacji, jednak otrzymują za to żywność zdobytą przez Bank o wartości wielokrotnie przekraczającej zadeklarowany wkład finansowy. Żywność tę gminy mogą przeznaczyć na potrzeby swoich instytucji charytatywnych. W tym zakresie w 2011 roku nadal dążyć będziemy do rozszerzenia współpracy z kolejnymi gminami i organizacjami. Coraz więcej organizacji dostrzega ewidentne korzyści płynące z takiej współpracy. Na rok 2011 przewidujemy dostarczenie naszym odbiorcom około 2000 ton produktów spożywczych, zarówno z Programu PEAD jak i pozyskanej żywności krajowej. Dążyć też będziemy do zaangażowania działaczy lokalnych w akcje zbiórek żywności, aby ożywić miejscowe społeczeństwa do działalności charytatywnej, w celu uzyskiwania lepszych wyników. W pierwszej połowie 2011 roku zarząd będzie musiał również podjąć decyzję związaną z kontynuacją akcji Dzielimy się tym, co mamy, z której realizacją jest coraz gorzej w związku z brakiem upraw ziemniaków na wsiach. W 2011 roku staniemy również przed koniecznością zakupu nowego samochodu ciężarowego, gdyż posiadany STAR nie nadaje się już do eksploatacji. Dzięki funkcjonującej od 2009 roku ustawie o podatku VAT od darowizn, liczymy na duży pozysk żywności od producentów krajowych (głównie Bakomy), którą będziemy przekazywać dla organizacji z nami współpracujących. Do stałej współpracy nakłaniać będziemy dużych i małych producentów żywności, jej przetwórców, hurtowników i detalistów. Wiele firm zajmujących się produkcją i obrotem żywności rozumie potrzeby najuboższych, a w Banku Żywności widzi partnera do współpracy, który może zagospodarować tzw. gorący towar. Wdzięczni jesteśmy za każde wsparcie: duże i małe, stałe i okazjonalne, rzeczowe i finansowe na miarę możliwości ofiarodawcy. Osoby, firmy, instytucje i zakłady wspierające nasze działania tworzą listę organizacji i ludzi dobrej woli, którzy w swym postępowaniu kierują się zasadą humanitaryzmu. Lista ta stale się

6 6 poszerza. Sądzimy, że w przyszłości nie zabraknie na niej nikogo, kto może się podzielić z biedniejszym tym, co ma. Mogą się na niej znaleźć także firmy najmniejsze. Liczy się każda złotówka, każda porcja żywności i każda chęć działania na rzecz potrzebujących. Jeżeli porcji tych będzie dużo- zaspokoimy potrzeby tych, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc. Nasz adres: Bank Żywności w Koninie ul. Przemysłowa 124 d Konin Nasze konto: BGŻ S.A. O/Konin KRS

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 Okres sprawozdawczy od 01.01.2007roku do 31.12.2007 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 1. Dane Rejestracyjne Nazwa organizacji: Fundacja Dar Serca-Skawina Siedziba: Skawina Adres: 32-050 Skawina, Rynek 12, tel.12-291-01-83

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Warszawa Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa 12 ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Ten tytuł wymaga kilku słów wyjaśnienia Co to jest ekonomia społeczna?

Bardziej szczegółowo

filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak

filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak Spis treści Niezwykła podróż do świata filantropii Jak korzystać z poradnika? Wydanie niniejszej publikacji było możliwe

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Można liczyć na Biedronkę Gdy dwóch największych w swojej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE WSTĘP Stowarzyszenie Emaus w Lublinie zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1995 roku. Jest organizacją członkowską powstałą w wyniku spotkania ludzi,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze W 2007 ROKU 1 I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.Dane Stowarzyszenia...3 2.Cele Organizacji (statut)...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim

Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2010 Redakcja: Joanna Borowska Marek Borowski Izabela Walicka Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo