IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III:"

Transkrypt

1

2 a ,7 5,3 b c d Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe(um. o dzieło, um. zlecenie) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , 55, ,78 48, ,53 46,37 B. a b c d e f Koszty rzeczowe ogółem Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług transportowe Zakup usług pozostałych Koszty amortyzacji środków trwałych C. a b c d e f Inne koszty ogółem Świadczenia na rzecz pracowników Reprezentacja i reklama Podróże służbowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe Pozostałe ,18 41, ,4 82, ,96 48, ,8 38, ,2 5, , , 3 116, , , ,51 65,69 91,72 5,27 66,45 76,32 41,42 IV. Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie (II) III: Ad.1. Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowcu uzyskał przychody w ogólnej wysokości ,29 zł., w tym przychody z własnej działalności w wysokości ,29 zł. Ad. 1a Miejski Dom Kultury Kazimierz wynajmuje pomieszczenia o powierzchni 43m² następującym podmiotom: PKO BP SA, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Klubowi Sportowemu Dragon, Orkiestrze Górniczej, Pracowni Fotograficznej, Agencji Ubezpieczeniowej Warta Towarzystwu Finansowemu Skok są oraz innym podmiotom gospodarczym. Z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości ,54 zł. Ad. 1b Przychody z organizacji imprez kulturalnych za pierwsze półrocze roku 214 wynosiły 5 779,97 zł. Natomiast opłaty za zajęcia wynoszą 4 526, zł. Ad. 1c Pozostałe przychody to darowizna od osób fizycznych przeznaczona na działalność merytoryczną placówki w wysokości 79,zł. Wpłaty za wycieczki organizowane przez Miejski Dom Kultury Kazimierz to kwota , zł. Pozostałe przychody to kwota 1 793,2 zł. Ad. 1d Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wynosiły 624,58 zł. Ad. 1e Dotacja budżetowa z Budżetu Miasta na działalność podstawową wynosiła 462, zł.

3 Ad 2 Koszty działalności Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu za rok 214 r. wynosiły ,71 Ad 2 A. Koszty wynagrodzeń ogółem wynosiły Ad 2 A/a wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosiły ,1 zł ,1 zł. Ad 2 A/b wynagrodzenia bezosobowe 34 78, zł. 1. Honoraria dla artystów , zł. 2. Wynagrodzenia dla instruktorów , zł. 3. Sędziowanie turniejów 4. Opieka medyczna, obsługa techniczna Ad 2 B. Na koszty rzeczowe ogółem wydano Ad 2 B/a zakupy materiałów i wyposażenia artykuły czystościowe nagrody 716, zł. 1 72, zł ,18 zł ,4 zł ,41 zł. 812,3 zł. artykuły biurowe 1 915,82 zł artykuły do prowadzenia zajęć 1 39,76 zł. program komputerowy niskocenny zakupy niezbędne do działalności Ad 2 B/b zakup energii 725,7 zł ,41 zł ,96 zł. Opłata za energię elektryczną 7 682,46 zł. Opłata za energię cieplną ,47 zł. Opłata za wodę i odprowadzenie ścieków 2 385,3 zł. Ad 2 B/c zakup usług transportowych, zł.

4 Ad 2 B/d zakup usług pozostałych ,8 zł. Usługi telefoniczne i pocztowe 1 425,12 zł. Usługi internetowe 294,2 zł. Działalność kulturalna / koncerty i obsługa / Usługi komunalne 5 181,14 zł. 631,91zł. Sprzątanie obiektu , zł. Monitoring sygnałów alarmowych 538,8 zł. Wynajem mat podłogowych 562,81 zł. Organizacja wycieczek 11 2, zł. Naprawa sprzętu i konserwacja 1 23, zł. Pozostałe usługi 65, zł. Ad 2 B/e koszty amortyzacji środków trwałych ,2 zł. Ad 2 C Inne koszty ogółem ,52 zł. Ad 2 C/a Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia pracowników,badania lekarskie/ Ad 2 C/b reprezentacja i reklama Ad 2 C/c różne opłaty i składki Opłaty i składki związane z działalnością opłaty ZAIKS podatek od nieruchomości 1 329, zł ,51 zł ,92 zł. 3 83,37 zł. / licencje 2 85,2 zł./ 2 36,88 zł , zł. dzierżawa terenu Muszla Koncertowa 4 374,8 zł. wywóz odpadów komunalnych 1 17,87 zł. Ad 2 C/d odpis za ZFŚS 6 563,58 zł. Ad 2 C/e pozostałe koszty 1 35,51 zł. usługi bankowe Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 2, zł. 1 15,51 zł.

5 IV. Informacja o wydatkach inwestycyjnych: V. Informacja o prowadzonej działalności merytorycznej instytucji kultury: Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowcu powstał na mocy Uchwały nr 935/LII/6 Rady Miejskiej w Sosnowcu dnia r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwa Miejski Dom Kultury Kazimierz. Został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod nr RIK/MDK/7/6. Zgodnie ze Statutem ( Uchwała nr 888/L/6 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia r.) celem Miejskiego Domu Kultury Kazimierz jest udostępnianie, inspirowanie i upowszechnianie wartości kultury. W okresie od r. do r. MDK Kazimierz był organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych. Koncerty: Silesian Cowboys, Deadline, Hurrockaine, Post Profession, Acid Drinkers, Disephia, Agent Razor, Skiron, OtheRoad, MACH3, Imprezy plenerowe: Plener fotograficzny w kopalni ćwiczebnej Sztygarka zorganizowany przez grupę fotograficzną Poza Kadrem działającej przy MDK Kazimierz. Wystawy: Zorganizowano 4 wystawy: wystawa fotograficzna grupy Poza Kadrem, wystawa rękodzieła Sylwii Marszał, wystawa prac plastycznych dzieci z rodzin zastępczych, wystawa prac ceramicznych wykonanych podczas warsztatów odbywających się w MDK. Festiwale: Odbyło się 5 Festiwali: VII Festiwal taneczny RÓŻA 214, XXI Festiwal Przedszkolnej Twórczości Muzycznej Dzieci, V Festiwal Jasełek, V Festiwal Muzyki Metalowej - Metalfest 214, III Zagłębie Rocka. Imprezy o charakterze okolicznościowo-zabawowym: Wieczór kolęd i pastorałek, Wieczór wierszoklectwa niepoważnego (1 kwiecień), Pierwszy dzień wiosny-topienie Marzanny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca

6 Imprezy o charakterze warsztatów: Warsztaty fotograficzne - mokry kolodion, warsztaty fotograficzne - cyjanotypia, warsztaty fotograficzne - Van Dyke, warsztaty fotograficzne - fotografia otworkowa, zajęcia z grafiki warsztatowej. Wycieczka krajoznawczo-turystyczna: Wycieczka do Włoch Współorganizacja imprez o charakterze miejskim: Obchody z okazji Święta 1 Maja, festyny organizowane przez szkoły: Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu, Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu, ZSO nr 11 w Sosnowcu, festyn organizowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu, impreza organizowana przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Jarmark Kaziki, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II park w Klimontowie. Spotkania kulturoznawcze: Odbyło się sześć spotkań kulturoznawczych, osiem spotkań z X Muzą. Spektakle i przedstawienia: Przedstawienie Brzydkie kaczątko, spektakl Hokus pokus czyli moc otwartych serc w wykonaniu rodziców zastępczych wraz z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych, Planety, rakiety, o rety - występ młodych aktorów z Niepublicznego Przedszkola Arcelor Mittal Poland w Dąbrowie Górniczej, występy Młodzieżowej Grupy Teatralnej działającej przy MDK Kazimierz podczas imprez okolicznościowych. Dodatkowo odbyła się wycieczka do TVS, pokazy filmowe organizowane dla przedszkolaków, oraz spotkania fotograficzne z redakcją gazetki Do Dzwonka Zajęcia stałe: Pracownia komputerowa - od pon do pt ( ) Tenis stołowy - według planu instruktora Zajęcia teatralne i recytatorskie - pon,wt,czw ( ) Plastyczne - pon ( ) Papieroplastyka - czw, pt ( )

7

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 250 000,00 zł 250 000,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za 2013 rok zał. nr 17 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu za 2013 rok I Przychody Zestawienie Przychodów Lp. Nazwa przychodu wg źródła Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Zał. 13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2013 R. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku

Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 19 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 1662 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 19 marca 2013 roku z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za rok 2004. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2005 roku I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA GMINA KNSTANCIN-JEZIRNA 5iuro WPtN D ĘŁ 2 Nr PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA 2015 rok Listopad 2014 ZARZĄDZENIE NR 206/VI/2014 BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo