AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk."

Transkrypt

1 SŁOŃSK AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. P W Ś Cz. Pt S N Maj 2011 r Zygmunta Grzegorza Jędrzeja Iwony Aleksandra Antoniny Weroniki Joanny Floriana Miry Eryka Urbana Waldemara Dominika Piotra Pauliny Judyty Serwacego Bernarda Jana Ludmiły Macieja Wiktora Augustyna Patrycji Stanisława Zofii Wiesława Maksyma strona 1 30 Feliksa 31 Anieli ISSN Nakład 1200 szt. Przysłowia Kiedy poleje na Świętego Floriana, potrwa jakiś czas pogoda zakichana Maj bogaty sieje kwiaty Nr 5/114 Powiedzenia Mądrość jest córką doświadczenia /Leonardo Da Vinci/ 1 MAJA ŚWIĘTO PRACY 2 MAJA DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3 MAJA ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 4 MAJA DZIEŃ STRAŻAKA 26 MAJA DZIEŃ MATKI INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2011 R. Planowane dochody ,00 zł Planowane wydatki ,53 zł Planowane przychody (zaciągnięcie kredytów i pożyczek) ,00 zł, w tym: pożyczki na prefinansowanie ,00 zł Planowane rozchody (spłata kredytów i pożyczek) ,47 zł, w tym: spłata pożyczek na prefinansowanie ,47 zł Wykonanie na koniec I kwartału przedstawia się następująco: Wykonane dochody ,69 zł Wykonane wydatki ,93 zł, z czego Wydatki bieżące ,94 zł Wydatki majątkowe ,99 zł W I kwartale nie zaciągnięto kredytów i pożyczek, natomiast spłacono zadłużenie w kwocie ,00 zł. Wykonanie dochodów wynosi 22,16 %, Wykonanie wydatków wynosi 22,81 %. W I kwartale umorzono podatek rolny 6 osobom na łączną kwotę zł, podatek od nieruchomości umorzono 3 osobom na łączną kwotę 50 zł, podatek transportowy umorzono 1 osobie na kwotę 4.306,00 zł. Również rozłożono na raty podatek transportowy na kwotę 8.666,30 zł jednej osobie. Umorzenia dotyczyły przeważnie umorzenia odsetek po zapłaceniu całości zaległego podatku. Zadłużenie Gminy (bez pożyczek na prefinansowanie) na koniec I kwartału wynosi ,00 zł, co stanowi 41,21 % dochodów Gminy (dopuszczalne przepisami prawa jest 60 %), i zadłużenie to Naszej Gminy jest na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na dalszy rozwój i inwestycje. Skarbnik Edmund Niemyski

2 Aktualności Gminy Słońsk maj 2011 Nr 5/114 Urząd Gminy informuje Program 1 maja 2011 r. kanał Szeroki godz zawody wędkarskie spinningowe i spławikowe park wiejski w Słońsku przy ul. Paderewskiego godz rozpoczęcie części rozrywkowej imprezy godz zabawy dla uczestników, występy artystyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego w Słońsku 30 godz. 16 wręczenie nagród za zawody wędkarskie godz I część występu zespołu Jesienni godz II część występu zespołu Jesienni godz koncert zespołu 4EWER godz zabawa pod chmurką 2 maja 2011 r. boisko szkolne Zespołu Szkół w Słońsku godz turniej piłkarski dzieci i młodzieży 3 maja 2011 r. boisko szkolne Zespołu Szkół w Słońsku godz turniej piłki nożnej dorosłych świetlica wiejska w Słońsku przy ul Parkowej godz spotkanie samorządowców godz prezentacja zaproszonym gościom najatrakcyjniejszych miejsc gminy godz sesja Rad Gmin Słońsk i Müllrose z udziałem zaproszonych gości Organizatorzy Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia , Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa strona 2

3 7 maja 2011 r. Program godz otwarcie obchodów godz seminarium na temat rozwiązywania problemów związanych z barierami dla niepełnosprawnych godz wspólna biesiada, przeplatana prezentacją indywidualnych zdolności uczestników Zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, zgłoszenia pod nr tel do dnia 6 maja br. do godz Dla osób zgłoszonych w terminie zapewniamy bezpłatny transport. Organizatorzy Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia , Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa strona 3

4 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2011 Podajemy do publicznej wiadomości tekst obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011 r. o kwalifikacji wojskowej w 2011 roku dotyczącej osób zamieszkałych w Gminie Słońsk. Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sulęcinie przy ul. Lipowej 20 (Drukarnia CONPRESS ) w dniach 03 czerwca 2011 i 06 czerwca 2011 roku. OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r. o kwalifikacji wojskowej w 2011 roku Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 20-9) informuje, że kwalifikacja wojskowa na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają: 1) mężczyźni urodzeni w 1992 r.; 2) mężczyźni urodzeni w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 2. Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w roku , które: 1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 3) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy. 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. ciąg dalszy na str. 5 strona 4

5 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2011 dokończenie ze str Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w 1 4 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie Gminy SŁOŃSK przeprowadzona zostanie w Sulęcinie, ul. Lipowa 20 (Drukarnia CONPRESS ), w dniach 03 czerwca i 06 czerwca 2011 r. 6. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić: 1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; 3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; 4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; 5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 7. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty ( książeczkę wojskową ) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 8. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia do kwalifikacji wojskowej. 9. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. 10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w 1-2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 11. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 12. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. strona 5

6 ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Informuję, iż od 1 lutego tego roku przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. To samo może zrobić osoba, która ma już zarejestrowaną działalność w ewidencji działalności gospodarczej ale jeszcze jej nie rozpoczęła (we wniosku ma podaną późniejszą datę rozpoczęcia działalności). Wynika to ze zmiany wprowadzonej do art. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmianę wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257 poz. 1725). Przedsiębiorca, który zawiesił działalność i zarejestrował się jako bezrobotny po upływie 90 dni będzie mógł uzyskać zasiłek. Z dniem 4 kwietnia tego roku wejdzie w życie ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 25). Przepisy tej ustawy określają zasady działania żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów dzieci i niań. Do tej pory żłobki działały na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Nowe przepisy mówią, że działalność żłobków i klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Od 1 lipca 2011 roku ma zacząć działać Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wynika to z art. 1 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym od 1 lipca 2011 roku ma wejść w życie rozdział 3 (art ) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy te określają zasady działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej w skrócie CEIDG. CEIDG ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym, ma być kolejnym uproszczeniem rejestracji osób fizycznych (tzw. zero okienka), ma być ogólnodostępną i bezpłatną platformą informatyczną, gdzie znajdą się inf. o firmach. Będą się tam rejestrować wyłącznie osoby fizyczne. CEIDG zastąpi dotychczasową ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną w gminach. Dane i informacje w CEIDG będą jawne i każdy będzie miał prawo je uzyskać. Przedsiębiorcy będą się rejestrować w CEIDG za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-puap), na formularzu elektronicznym zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. System prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres . Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (jak dotychczas zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG a organy administracji publicznej nie będą miały prawa żądać od przedsiębiorcy zaświadczenia potwierdzającego rejestrację w CEIDG. Danie zawarte w CEIDG nie mogą być usunięte. Wykreślenie wpisu również nie będzie oznaczało usunięcia danych. Wykreślone dane zostaną zarchiwizowanie po upływie 6 miesięcy od daty wykreślenia i będą udostępniane na pisemny wniosek. Integralną częścią wniosku o wpis jest zgłoszenie o nadanie nr REGON (lub zmianę danych Regonu) zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP, zgłoszenie płatnika składek (lub jego zmiany) w ZUS lub zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS. Po dokonaniu wpisu CEIDG prześle niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) dane zawarte we wniosku do właściwych urzędów: statystycznego, skarbowego, i ZUS, KRUS. Wniosek będzie można też złożyć na formularzu papierowym (określonym ustawowo) w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście (wówczas musi być podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę) oraz wysłany listem poleconym (podpis potwierdzony notarialnie). Wniosek zostanie formalnie zweryfikowany, a organ potwierdzi za pokwitowaniem jego przyjęcie. Dane z wniosku zostaną przekształcone na formę elektroniczną i przesłane do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu. Krystyna Tomaszewska GOSPODARKA ODPADAMI Pojemniki na odpady Gwałtownie wzrastająca ilość śmieci stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, a tym samym dla zdrowia nas wszystkich. Dlatego musimy zrealizować program zagospodarowania odpadami. Jednym ze sposobów zmniejszania ilości odpadów jest ich segregacja. Aby surowce mogły być ponownie przetworzone muszą zostać posegregowane u źródła ich powstawania, czyli już w naszych domach. Niezbędny jest Państwa udział, aby odnieść właściwy skutek dla ochrony środowiska. Posegregowane surowce wtórne odbierane są bezpośrednio z posesji w dostarczonych wcześniej kolorowych workach.można je również wrzucać do specjalnych pojemników. Przypominam ponownie o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady nie wysegregowane. Zmiany, które ukazały się w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 175, poz z 2005 r.) nakładają surowe sankcje za niewykonywanie tego obowiązku przez mieszkańców. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wyposaży posesji w pojemnik na odpady komunalne zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kontrolę nad wykonaniem tego obowiązku będzie prowadziła Prokuratura. strona 6 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEMIERZYCACH Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 4 LEADER z działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi CO ZROBIĆ Z ODPADAMI WIELKOGABARYTOWYMI? Masz starą pralkę, telewizor, lodówkę, meble żaden problem, wystarczy że zadzwonisz w pierwszy wtorek każdego miesiąca 2011 roku (10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada, 6 grudnia) do Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Słońsku tel lub zgłosisz osobiście w biurze, a nieodpłatnie będziesz mógł drogi mieszkańcu przekazać gabaryty do utylizacji, koszty utylizacji pokrywane są z budżetu gminy. Jeśli nie masz czym przywieźć odbierzemy gabaryty własnym transportem ale po wniesieniu opłaty za usługę transportową. Kierownik Zakładu Tomasz Szmigiel TERMINY ODBIORU WORKÓW Z SUROWCAMI WTÓRNYMI W 2011 R.: 2 maja 2011 r. 1 czerwca 2011 r. 4 lipca 2011 r. 1 sierpnia 2011 r. 4 kwietnia 2011 r. Inspektor Maria Pakos

7 WYWIAD Z NOWYM SOŁTYSEM BUDZIGNIEWA PANEM MARKIEM JAKUBOWSKIM Wojciech Zimmerman: Jaki oczekiwania wiąże pan z wyborem na sołtysa? Marek Jakubowski: Znając dokładnie miejscowe realia i potrzeby mieszkańców, będę starał się możliwie jak najlepiej dbać o interesy mieszkańców i odpowiednio godnie reprezentować swoją wieś. Mam nadzieję że sami mieszkańcy będą zadowoleni ze współpracy ze mną. W.Z. Jak wyobraża Pan sobie współpracę z radnymi Rady Gminy i Wójtem Gminy Słońsk? M.J. Mam nadzieję, żę moja współpraca z radnymi Gminy oraz panem Wójtem będzie bardzo owocna i że razem dokonamy wszystkich potrzebnych zmian, które wpłyną dobrze na Budzigniew i wszystkich jego mieszkańców. W.Z. Jakie ewentualne zmiany chciałby Pan wprowadzić w funkcjonowaniu sołectwa? M.J. Jestem na tym stanowisku zbyt krótko by wypowiadać się o zmianach w funkcjonowaniu sołectwa, myślę, że wraz z mieszkańcami dokonamy potrzebnych zmian. Chciałbym by mieszkańcy chętnie uczestniczyli we wszystkich organizowanych zebraniach naszej wsi, bo tylko dzięki rozmowie będziemy w stanie poprawić funkcjonowanie naszego sołectwa. W.Z. Co planuje Pan zrealizować w cztero letnim okresie działania jako Sołtys? M.J. W okresie działania na stanowisku sołtysa mam nadzieję polepszyć relację mieszkańców wsi, chcę by Budzigniew stał się przyjazną wszystkim wioską. Planuję w miarę moich możliwości organizować imprezy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. A także pomóc rolnikom Budzigniewa by wszystkie potrzebne im informacje docierały do nich na czas. Chcę dokończyć również remont sali koła gospodyń aby nasze spotkania odbywały się w przyjaznej atmosferze. Resztę zadań na te cztery lata mam nadzieję uzgodnić na spotkaniach z mieszkańcami. W.Z. Dziękuję za wypowiedź PODZIĘKOWANIE Serdecznie dziękuję Wójtom i Pracownikom Urzędu Gminy w Słońsku za długoletnią współpracę samorządową i Mieszkańcom wsi za wspieranie działań moich i Rady Sołeckiej w wypełnianiu obowiązków sołtysa. Zaś nowemu sołtysowi wsi Polne i Radzie Sołeckiej gratuluję wyboru i życzę sukcesów w pracy dla rozwoju sołectwa. Leszek Hruszowiec PODZIĘKOWANIE Pragniemy podziękować Leszkowi Hruszowiec za pełnienie funkcji sołtysa wsi Polne przez okres 20 lat oraz Radzie Sołeckiej ostatniej kadencji. Z poważaniem Mieszkańcy wsi Polne PODZIĘKOWANIE Dziękuję Mieszkańcom za długo letnią współpracę. Korzystając z okazji życzę nowemu Sołtysowi wsi Lemierzycko i Radzie Sołeckiej samych sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz wsi. Grażyna Czerwińska Sołeckie informacje WYWIAD Z NOWYM SOŁTYSEM GŁUCHOWA PANIĄ ELIZĄ BANASIK Wojciech Zimmerman: Jakie oczekiwania wiąże Pani z wyborem na sołtysa? Eliza Banasik: Pracując jako sołtys wsi Głuchowo liczę na owocną współpracę z mieszkańcami miejscowości, służącą jej dalszemu rozwojowi. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć zamierzone cele. W.Z. Jak wyobraża Pani sobie współpracę z radnymi Rady Gminy i Wójtem Gminy Słońsk? E.B. Od dawna owocnie współpracuję z Radnymi Gminy oraz Wójtem Gminy Słońsk. Jestem pewna, że współpraca w sprawach sołectwa Głuchowo będzie przebiegała równie udanie. W.Z. Jakie ewentualne zmiany chciałby Pani wprowadzić w funkcjonowaniu sołectwa? E.B. Przede wszystkim zależy mi na czynnym udziale radnych w działalności wsi oraz usprawnieniu procesu komunikacji pomiędzy Radą Sołecką, a mieszkańcami Głuchowa. Na początek planuję dogłębne zapoznanie się z bieżącą sytuacją a w następnej kolejności rozpoczęcie nowych działań. W.Z. Co planuje Pan zrealizować w cztero letnim okresie działania jako Sołtys? E.B. W chwili obecnej na pewno skupię się na wykończeniu placu zabaw, kontynuowaniu współpracy z Klubem Sportowym Iskra Głuchowo. Zajmę się także współorganizowaniem różnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych. W ramach współpracy z okolicznymi sołectwami planuję stworzenie miejsca pozwalającego na aktywne spędzania czasu. Rozwijanie planu działań związane jest z możliwościami pozyskiwania środków finansowych oraz osobistym zaangażowaniem Rady Sołectwa i mieszkańców Głuchowo. W.Z. Dziękuję za wypowiedź Z ŻYCIA SZKOŁY I ZIMA POSZŁA PRECZ! Kultura i oświata pożegnanie zimy przez uczniów Zespołu Szkół w Słońsku - Filialnej Szkoły Podstawowej w Budzigniewie. Kwiecień to trudny okres dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum. Dnia roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu. Test obejmował 26 zadań. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut. Dnia 12 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali egzamin z części humanistycznej, a 13 kwietnia rozwiązywali zadania matematyczno-przyrodnicze. Obie części trwały po 120 minut. Ostatnia, trzecia część egzaminu z języka niemieckiego to 90 minut pracy z testem. Urszula Jarmuszka Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku W poniedziałek, 21 marca br. uczniowie Zespołu Szkół w Słońsku - Filialnej Szkoły Podstawowej w Budzigniewie świętowali pierwszy dzień wiosny. Pożegnanie zimy odbyło się w tradycyjny sposób. Barwny korowodem z piosenkami i instrumentami muzycznymi dzieci wybrały się nad rzeczkę, gdzie utopiły ekologiczną Marzannę. Radosne śpiewy i odgłosy bębenków wzbudziły zainteresowanie mieszkańców Budzigniewa, którzy z zaciekawieniem wyszli na ulicę. Dzieci skutecznie pożegnały zimę, gdyż wiosna nas nie opuszcza. mgr Eliza Banasik Kierownik Filialnej SP w Budzigniewie strona 7

8 KONKURS PLASTYCZNY NA NAJWIĘKSZĄ I NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ ROZSTRZYGNIĘTY Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Poprzedza je Wielki Tydzień - czas, rozmyślań, oczekiwania, jak również przygotowań. Do takich przygotowań chciano jak najliczniej zachęcić również dzieci. To z myślą o nich, po raz kolejny w kwietniu ogłoszono konkurs plastyczny "Na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną" przygotowany przez wychowawców nauczania zintegrowanego. Konkurs organizowany jest już od kilku lat, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i stał się tradycją w naszej szkole. Palmy dziecięce można podziwiać w Niedzielę Palmową podczas procesji, która dzięki nim jest barwna i kolorowa. Zainteresowanie konkursem z roku na rok wzrasta, a w tym roku liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów. W konkursie wzięło udział 225 dzieci klas 0 III z Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego w Słońsku. Wykonawcy palm wykazali się, jak co roku wielką pomysłowością, co do formy i sposobu wykonania. Komisja konkursowa w czasie oceniania miała niedosyt i wątpliwości, czy aby jakaś palma nie została pominięta, czy dostrzeżono wszystkie walory każdej. Niestety należało wyłonić w każdej kategorii najładniejsze palmy. Prace oceniane były w dwóch kategoriach palma grupowa i palma indywidualna. W tegorocznym konkursie palm wielkanocnych nagrodzeni zostali: KATEGORIA PALMA INDYWIDUALNA I miejsce Agnieszka Nawrot kl. II B II miejsce Marcelina Szwałe kl. 0 Sebastian Matkowski kl. I A Alicja Matkowska kl. I C Jakub Forgacz kl. II A Jakub Stępień kl. II A Kasjan Brzostowski kl. II B III miejsce Bogdan Filipowicz kl. IA Marcelina Kaprzy kl. IIA Łukasz Nowacki kl. III A WYRÓŻNIENIA Nikola Czarna kl. II A Jakub Pryputniewicz kl. II B Jakub Radecki kl. II B Michał Markuszewski kl. III A Kacper Wiącek kl. III A Julita Chomicz kl. III B Sara Schliewenz kl. III B KONKURS O JANIE PAWLE II Podczas Rekolekc ji Wielkopostnych w Zespole Szkół w Słońsku odbył się konkurs w trzech kategoriach z wiedzy o naszym rodaku - Janie Pawle II. Szkoła Podstawowa klasy 0 III praca plastyczna JAN PAWEŁ II PIELGRZYM Prace zostały wywieszone w Sali gimnastycznej podczas spotkania Biskupa z uczniami I miejsce Milena Urbaniak kl. 0 II miejsce Dominika Manka kl. I a III miejsce Marcelina Szwałek 0 Wszystkie prace zostały wywieszone w Sali gimnastycznej podczas spotkania Biskupa z uczniami. Szkoła Podstawowa klasy IV-VI NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O JANIE PAWLE II I miejsce Dominika Wieczorek VIb II miejsce Karolina Czarnecka IVa III miejsce Przemysław Matkowski IV a Gimnazjum klasy I-III test ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KAROLA WOJTYŁY PAPIEŻA JANA PAWŁA II I miejsce Kamila Tatarynowicz Komarnicka III b II miejsce Aleksandra Milczuk IIIa i Jan Hrysiukowicz Ic Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Jadwiga Barańska Jakub Chajec I miejsce klasa I A i I B KATEGORIA PALMA GRUPOWA II miejsce Patryk Drążkowski kl. I C i Dominika Drążkowska kl. II B III miejsce 4 latki BIEDRONKI z Przedszkola Samorządowego 5 latki ŻABKI z Przedszkola Samorządowego Oddział 0 z Zespołu Szkół Kamil Andrzejczak kl. I C i Dawid Andrzejczak kl. II B WYRÓŻNIENIA 3 latki SMYKI z Przedszkola Samorządowego 6 latki z Przedszkola Samorządowego Patryk Jasik kl. II B i Kacper Żurański kl. II B Dziewczynki z kl. III A (Kornelia Kowal, Martyna Niedbała, Aleksandra Tatarewicz, Klaudia Radomska) Chłopcy z klasy III B Chociaż wyłoniono najładniejsze i najciekawsze palmy, to w naszym konkursie nie było przegranych, ponieważ wszystkie dzieci otrzymały słodkie i atrakcyjne nagrody rzeczowe dzięki hojnym sponsorom: Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Słońsku, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz państwu Jolancie i Michałowi Żurańskim. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Autorom wszystkich prac należą się słowa ogromnego uznania za pomysł i ciekawe, często bardzo oryginalne wykonanie. Elżbieta Stępień Maria Pryputniewicz Bożena Matkowska strona 8

9 KONKURS NA BARANKA WIELKANOCNEGO ROZSTRZYGNIĘTY! Jury w składzie: Jadwiga Jóźwiak, Małgorzata Łyczkowska, Małgorzata Dybka przyznała następujące miejsca: W kategorii klas 0-III SP I miejsce: Marcelina Szwałek kl. O I miejsce: Sebastian Matkowski kl. I c I miejsce: Ala Matkowska kl. I c W kategorii klas IV-VI I miejsce: Bianka Jaworska kl. IV b II miejsce: Karolina Czarnecka kl. IV a III miejsce: Martin Kubicki kl. VI a III miejsce: Ola Sokolnicka kl. V a W kategorii klas I-III gimnazjum I miejsce : Agnieszka Malarek kl. III a II miejsce: Asia Chruszcz kl. I b III miejsce: Dominika Kowalczyk kl. I a GRATULUJEMY!!! Poniżej laureaci ze swoimi barankami Dominika Kowalczyk Kultura - oświata Baranek Agnieszki Malarek Ola Sokolnicka Ala Matkowska Baranek Karoliny Czarneckiej Sebastian Matkowski Martin Kubicki Baranek Bianki Jaworskiej Małgorzata Łyczkowska Marcelina Szwałek Asia Chruszcz strona 9

10 Kultura - oświata KONKURS WIELKANOCNY rozstrzygnięcie! Dnia 19 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez świetlicę szkolną na ozdobę świąteczną - kartka wielkanocna, pisanka, koszyczek, palma, witraż, zajączek, stroik, itp.). Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów zespołu szkół. Wpłynęło bardzo wiele prac spośród których wybraliśmy najpiękniejsze i najoryginalniejsze. I miejsce zajęła Monika Rykała, II miejsce egzekwo: Aleksander Kubicki, Sebastian Matkowski, Klaudia Suwaj i Karolina Czarnecka. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez świetlicę szkolną. Wychowawcy świetlicy MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ - rozstrzygnięcie! Dnia r. nastąpił wybór najpiękniejszych pisanek biorących udział w konkursie. Do Krakowa wysłaliśmy pisanki: Pauliny Pakłos, Martina Kubickiego, Karoliny Czarneckiej oraz Weroniki Cieślińskiej. Jury oceniające prace brało pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania pisanek. Mamy nadzieję, że nasze pisanki również dla innych okażą się najpiękniejsze i dla ich wykonawców zdobędą atrakcyjne nagrody! Wychowawcy świetlicy szkolnej Karolina Czarnecka ze swoją pisanką Pisanki (od lewej: Weronika Cieślińska, Paulina Pakłos, Karolina Czarnecka i Martin Kubicki) Sebastian Matkowski z pisanką. ŚWIETLICA WIEJSKA W GŁUCHOWIE JUŻ OTWARTA! Z dniem 12 kwietnia br. rozpoczęła swoją działalność Świetlica Wiejska w Głuchowie. Dzieci i młodzież wykazują ogromne zainteresowanie spędzaniem wolnego czasu w świetlicy. Chętnie uczestniczą w zajęciach młodzi ludzie z okolicznych miejscowości: Polne, Jamno, Grodzisk. Aktualnie dla nich organizowane są zajęcia rozwijające sprawność manualną, prowadzone przez panią Elizę Banasik, nauka języka obcego - niemieckiego przez panią Magdalenę Kozdrowską oraz warsztaty plastyczne pod kierunkiem pani Urszuli Kołodziejczak. W ciągu dwóch tygodni dzieci i młodzież chętnie angażowały się w wyżej przedstawione, alternatywne formy spędzania czasu. Ponadto z inicjatywy dzieci pani Eliza Banasik zorganizowała zajęcia kulinarne, których efektem były przepyszne ciasteczka. Świetlica Wiejska w Głuchowie ma stać się miejscem spotkań nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. W miarę rozwoju działalności oraz ilości zainteresowanych osób, wzbogacana będzie oferta. Planuje się uruchomienie Koła Gospodyń oraz zajęć ruchowych - aerobicu. Obecnie dla dorosłego pokolenia organizowane są warsztaty plastyczne, nauka języka niemieckiego. Serdecznie zapraszam osoby dorosłe do uczestnictwa w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich. Godziny otwarcia: Poniedziałek: zajęcia z dziećmi zajęcia dla dorosłych Wtorek: zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych Środa: nauka języka niemieckiego dla dzieci nauka języka niemieckiego dla dorosłych Piątek: zajęcia dla dorosłych SERDECZNIE ZAPRASZAMY! mgr Eliza Banasik Opiekun świetlicy strona 10

11 DZIEŃ ZIEMI Chciałabym przedstawić wam problem dotyczący nas wszystkich, a problemem tym są zanieczyszczenia środowiska. Poruszam ten temat ze względu na zbliżający się dzień Ziemi. Jako ludzie mieszkający na Ziemi powinniśmy o nią dbać, a nie wręcz przeciwnie zanieczyszczać. Przecież jest wiele sposobów na to by ograniczać ilość odpadów, po pierwsze segregacja śmieci, co umożliwia ich późniejsze przetwarzanie. Po drugie używanie torb wielokrotnego użytku. Można by wymieniać jeszcze wiele różnych sposobów, ale my przecież o tym wszystkim wiemy, nieraz czytaliśmy na ten temat w gazetach, słyszeliśmy w radiu i telewizji! I mimo wszystko nie dostosowujemy się do tego. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy zbyt leniwi, aby zadbać o swoją planetę. Prawie każdy z was myśli teraz sobie dlaczego ja, przecież mnie to nie dotyczy, jedna osoba i tak nic nie zmieni. Ale jeżeli każdy zacznie tak myśleć to już niejedna osoba, ale będzie miliony ludzi, których nie interesuje w jakim otoczeniu żyją i to, ze oddychają zanieczyszczonym powietrzem! Jeżeli wszyscy zmienimy poglądy na ten temat to razem możemy naprawdę wiele. Pokażmy sąsiadowi, kuzynowi, koleżance, że można wrzucać do innego pojemnika szkło, a do innego papier. To przecież my jesteśmy przyczyną tych zanieczyszczeń, to my wyrzucamy śmieci byle gdzie, a np. taka torba jednorazowego użytku rozkłada się wiele lat. Zostawiając szkło w lesie podczas gorącego lata możemy być sprawcami pożaru i wtedy przez naszą lekkomyślność zginie wiele niewinnych zwierząt, spłoną drzewa i cały las. A przecież to właśnie lasy są tzw. Płucami Ziemi, to przecież one dostarczają nam tlen. Przez to wszystko przyczyniamy się do niszczenia naszej planety, naszej ukochanej Ziemi. Zastanówmy się przez chwilę, czy chcemy do tego doprowadzić? Czy chcemy żyć na takim świecie? Spaliny, pyły i te wszystkie kurze szkodzą zdrowiu naszemu i innych. My może jeszcze tego tak bardzo nie odczujemy, ale w przyszłości, kiedyś nasze dzieci, a później wnuki będą oddychać tym zatrutym powietrzem, żyć w tym zatrutym środowisku. I to przez kogo? Przez nas, ponieważ nic z tym nie robimy! Zanieczyszczenia te przyczyniają się do efektu cieplarnianego, a następnie do globalnego ocieplenia, które spowoduje topnienie lodowców i powodzie. Zatopione może zostać wiele terenów wraz z mieszkającymi tam ludźmi. Zmienią się kontury kontynentów, cały świat może się zmienić. Z zanieczyszczeń zaczną powstawać nowe choroby i wirusy. Ludzie będą chorować, umierać, a świat niszczeć. A czy chcemy takiej przyszłości dla naszej planety i naszych potomków. Powinniśmy pozostawić po sobie dobre imię, a nie zanieczyszczony świat, który będzie śmiertelną pułapką dla kolejnych pokoleń. Czyta wizja przyszłości was nie przeraża, miliony chorujących ludzi, skażone wody i tereny? I to my będziemy za to odpowiedzialni! Zmieńmy się i zmieniajmy świat, ale na lepsze, abyśmy nie musieli przez to cierpieć i żeby inni przez nas nie cierpieli. Dbajmy o naszą planetę, segregujmy śmieci, bierzmy czynny udział w akcji sprzątania świata i razem stwórzmy lepszą przyszłość. Monika Spotkanie młodzieży z Wicemarszałkiem Sejmu Stefanem Niesiołowskim Wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem Sejmu, które odbyło się 19 kwietnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Zaszczyciła nas również swoją obecnością pani Bożena Sławiak, Poseł Rzeczypospolitej. Spotkanie to odbyło się w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, zorganizowane zostało przez Dyrekcję Szkoły oraz nauczycieli historii. Pan Niesiołowski rozwiał nasze wątpliwości dotyczące immunitetu, który posiadają posłowie. Rozważania Wicemarszałka Sejmu dotyczyły również tak zwanego mitu pustej Sali podczas debat sejmowych. Dzięki temu dowiedzieliśmy się również, jaki jest powód tych nieobecności. Teraz już wiemy, że poseł nie jest w stanie uczestniczyć w całej debacie, ponieważ uniemożliwiłoby mu to załatwienie wszystkich pozostałych spraw, jakimi musi się zająć. Wicemarszałek Sejmu poruszył jeszcze wiele innych interesujących kwestii, dotyczących swojego stanowiska oraz pracy Sejmu. Uczniowie naszej szkoły chcieli zadać wiele pytań, co świadczy o szerokim zainteresowaniu przedstawioną tematyką. A. Zasada i A. Sawińska uczennice klasy III Tek. strona 11 Kultura - oświata WIADMOŚCI Z ZSLiZ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W SULĘCINIE SJESTA ZIMOWA zima wtedy była jak żadnego roku biały buldożer formował zaspy za oknem szara myszka szarżowała w kącie bo przy piecu kaflowym było za duszno w telewizorze wiadomości świat przewracał się do góry nogami zresztą nie pierwszy raz w trzecim tysiącleciu nie trzecim nie ostatnim w miejscu co kosmosu jest pyłem w jednej kropli łzy zamieściłaś całe swoje szczęście leżeliśmy przytuleni J.Ch. KĄCIK POETYCKI nie możesz mnie zabić twoje gorzkie słowa już nie ranią twoje milczenie już nie dudni głuchą pustką twój śmiech już nie kaleczy kawałkami szkła już nie możesz mnie zabić Katarzyna Niemyska ŻYCZENIA WIELKANOCNE Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2011 Mieszkańcom Gminy Słońsk, by przeżywanie tego szczególnego czasu Zmartwychwstania było dla wszystkich źródłem głębokiej radości i nadziei, umacniało w realizacji dążeń i pragnień w życiu zawodowym oraz osobistym. życzy Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą dr inż. Henryk Piekarski

12 Papieża Jana Pawła II pamiętamy jako człowieka pozdrawiającego tłumy, uśmiechniętego, z poczuciem humoru, ale przede wszystkim jako dobrego pasterza o wielkim sercu. Karol Wojtyła na papieża został wybrany 16 października 1978 r. o godz. 17:15, większość ludzi na świecie nie wiedziała, kto to taki i skąd przybył do Watykanu. Dziś zna go cały świat, ceni i kocha za całą jego działalność apostolską. Jan Paweł II to z pewnością papież, który pozostał człowiekiem, ponieważ zawsze był sobą.karol Wojtyła był Sługą Bożym, księdzem, biskupem, kardynałem i Papieżem. Jan Paweł II był człowiekiem ze wspaniałą duszą i cudownym, czystym sercem. Ten niesamowity człowiek na pewno zasłużył na miano świętego, kochał Boga i ludzi, pomagał im, wspierał ich i doradzał. Wojtyła był niezwykłym, imponującym, szczerym, prawym, uczciwym i miłosiernym człowiekiem-świętym. Już od najmłodszych lat uwielbiał się modlić. Codziennie przed lekcjami chodził do kościoła, był solidnym i pracowitym uczniem. Jako młody chłopiec Lolek uczęszczał do kółka ministranckiego, w którym był prezesem. Chłopiec mimo młodego wieku odznaczał się ogromną religijnością, a kiedy odrabiał prace domowe po przerobieniu każdego przedmiotu ciąg dalszy na str. 13 strona 12

13 dokończenie ze str. 12 modlił się. Wojtyła był niezwykły, jego wiara z dnia na dzień się pogłębiała. Młodzieniec brał udział we wszystkich praktykach kościelnych, nie opuszczał żadnego spotkania, był sumienny i wytrwały. Karol często zamieniał zabawę na modlitwę, ponieważ pragnął być bliżej Boga i jednoczyć się z nim, kościół był jego drugim domem w którym spędzał każdą wolną chwilę. Lolek uwielbiał wycieczki krajoznawcze, kochał grać w piłkę nożną i jeździć na nartach, był bardzo ruchliwym i energicznym chłopakiem. Karol nigdy się nie nudził, zawsze miał wielu przyjaciół, z którymi rozmawiał o wszystkim. Karol Wojtyła mimo młodego wieku pomagał innym, był uczynny i pracowity, zawsze pragnął dobra innych, a kiedy ktoś poprosił go o pomoc, nie wahał się podać mu pomocnej dłoni. Mimo przeciwności losu i trudnych warunków mieszkalnych znajdował czas na naukę, modlitwę, pracę i aktorstwo. Karol należał do wielu kół zainteresowań, chętnie działał w wieczorkach autorskich młodych literatów. Wojtyła mimo ciężkiej sytuacji rodzinnej zawsze był pogodny i radosny, niczego w życiu mu nie brakowało, był szczęśliwy z tego co posiadał. Karol Wojtyła był człowiekiem świętym, który zawsze doradzał, pocieszał i znajdował rozwiązanie nawet w najgorszej sytuacji. Nie bał się dotknąć trędowatego, nie postrzegał ludzi jak przedmioty, lecz pragnął poznać ich wnętrze. Karol nie bał się ryzyka i wyzwań, kiedy ktoś z jego najbliższych znalazł się w niebezpieczeństwie Karol pierwszy biegł mu na pomoc. Nigdy nie przechodził obok ludzkiego cierpienia obojętnie! Nie odwracał głowy, kiedy ktoś poprosił go o przysługę, był wspaniały. Podczas choroby ojca dzielny Wojtyła opiekował się staruszkiem, był troskliwy i opiekuńczy. Nie wiem, czy istnieją jeszcze na świecie tacy dobrzy ludzie, którzy oddaliby dla rodziców wszystko i kochali ich tak, jak kochał Karol. Na pewno znalazłoby się takich niewielu. Wojtyła był inny niż wszyscy, był wyjątkowy, czuły, szczery i troskliwy. Modlił się za chorych i cierpiących, za niewidomych i sparaliżowanych. Karol miał przepiękne serce, które umiało kochać niezależnie od rasy, pochodzenia czy wyglądu człowieka. Wojtyła miłował swojego ojca, a kiedy umarł był zrozpaczony. Wiedział jednak,że musi żyć dalej i nie może się poddać, czuł że musi zrobić to dla niego. Pozostali mu tylko nieliczni krewni i przyjaciele, w których zawsze znajdował oparcie i otuchę. Po śmierci taty Wojtyła dużo się modlił, Bóg i jego wiara pomogli mu się pozbierać. Karol zrozumiał wtedy, że jego powołaniem jest kościół i postanowił zostać kapłanem. Z jego serca biła szczerość i miłość do wszystkich. Młody ksiądz Karol znalazł poparcie wśród ludu, wszyscy go kochali i podziwiali jego prawdziwość i miłość do Boga. Nie zmienił się, gdy został księdzem. Nie odwrócił się od swoich dawnych przyjaciół, chodził z nimi na wycieczki, kochał ich tą samą miłością jak wtedy, gdy nie był jeszcze kapłanem. Wojtyła był wspaniałym księdzem i nauczycielem, a gdy został Papieżem również nie zmienił swojego zachowania. Tak jak dawniej jeździł na wycieczki w góry, na spływy kajakowe, pomagał biednym i potrzebującym, udzielał rad i nauczał. Wszyscy słuchali go zawsze z wielkim zainteresowaniem i pochłaniali każde jego słowo, biorąc je sobie do serca. Papież Jan Paweł II uwielbiał spotkania z wiernymi. Organizował pielgrzymki do wszystkich zamieszkałych kontynentów świata. Polska-Jego kraj ojczysty była mu najbliższa, choć odwiedził ją tylko osiem razy to te spotkania na pewno pozostały głęboko w Jego sercu. Ojciec Święty uwielbiał rozmowy z młodzieżą i to właśnie dla nich ustanowił Święto Młodzieży, które jest aktualne do dziś. Papież Jan Paweł II był człowiekiem ze wspaniałym sercem i duszą. Zawsze dążył do pokoju na świecie, apelował do terrorystów, aby zaprzestali swoich złych czynów i modlili się. Kiedy go postrzelono wybaczył mordercy i spotkał się z nim udzielając mu błogosławieństwa. Karol Wojtyła był człowiekiem świętym uwielbianym przez Boga, kapłanów i lud. Papież odznaczał się ogromną miłością do bliźnich, zawsze pragnął im doradzać, pomagać i spotykać się z nimi. Wojtyła modlił się za ludzi innej wiary, dla Niego nie liczyło się pochodzenie, lecz serce człowieka. Papież osobiście uczestniczył w modlitwie w Asyżu wraz z przedstawicielami kilkudziesięciu religii świata. Jan Paweł II uwielbiał nauczać, kochał dowcipkować z młodzieżą, ale również umiał zachować powagę w dramatycznych sytuacjach. Papież modlił się o ofiary zamachów terrorystycznych, powodzi i kataklizmów. Był świętym człowiekiem, ze wspaniałym sercem i przepiękną duszą. Jeszcze za życia Karol Wojtyła był człowiekiem świętym. Papież zawsze postępował tak, jak nakazywało mu serce, pałała od niego niesamowita moc, która przyciągała do Niego tłumy wiernych. Jako papież przyczynił się do pokoju na świecie, zmienił życie wielu zbrodniarzy i zabójców, dał nam wiele rad, którymi teraz się kierujemy. Gdyby nie Papież-człowiek święty, wspaniały nauczyciel nie bylibyśmy dzisiaj przygotowani na ostateczne spotkanie z Bogiem. To On uświadomił nam jak mamy postępować w życiu, co jest dobre, a co złe. Karol Wojtyła był człowiekiem świętym i takim pozostanie na wieki. strona 13 Opracowały: Anna Zajączek-Prałat Maria Fidziukiewicz

14 BADANIA MAMMOGRAFICZNE Zdrowie ZBADAJ SWOJE PIERSI!!! GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADA- NIA MAMMOGRAFICZNE MAMMOBUS PRZYJEŻDŻA DO CIEBIE!!! W DNIU ROKU W SŁOŃSKU MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY PRZY URZĘDZIE GMINY, UL. SIKORSKIEGO 15 REJESTRACJA TEL. POD NR , Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat. PRZYJDŹ ZRÓB TO DLA SIEBIE! strona 14

15 BADANIE MAMMOGRAFICZNE Opis badania Program profilaktyczny raka piersi ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla kobiet w wieku lat, które nie chorowały na raka piersi. Badania wykonywane są bezpłatnie. Przed przystąpieniem do badania pacjentki wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Badanie polega na wykonaniu mammografii (zdjęcia rentgenowskiego piersi) w dwóch projekcjach. Pozwala to na wykrycie raka piersi w około 93%. Panie otrzymują wynik badania po około 14 dniach pocztą na adres domowy. Badanie trwa około 5 minut. Przeprowadzane jest przez profesjonalne przygotowane zespoły techników radiologii, a zdjęcia opisywane są przez doświadczonych lekarzy radiologów. Korzyści Mammografia pozwala na uwidocznienie małych zmian rakowych, zanim staną się wyczuwalne przez lekarza lub samą kobietę. Rak piersi jest chorobą postępującą, a więc guzki o niewielkich rozmiarach częściej oznaczają wczesną fazę choroby, w której jest lepsze rokowanie, większa szansa na pełne wyleczenie oraz większy odsetek operacji oszczędzających pierś. Badania kliniczne wykazały, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi w porównaniu z kobietami, które nie poddają się systematycznym badaniom mammograficznym. Mammografię należy wykonywać co 2 lata. Pozwala to na wykrycie większości nowotworów piersi przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Ponad 80% kobiet, korzystających regularnie z badania ma wynik bez zmian. Samobadanie piersi W 4 punktach przedstawiam samokontrolę piersi: 1. Stojąc przed lustrem: oglądamy swoje piersi, sprawdzamy, czy nie ma zmian kształtu, położenia, wielkości, czy nie ma zmian koloru, wyciągnięć: - ze swobodnie opuszczonymi ramionami - z rękoma uniesionymi do góry - opartymi na biodrach - ściskając brodawkę obserwujemy, czy nie wydobywa się z niej jakaś wydzielina. 2. Leżąc: wsuwamy pod prawy bark a prawą/ lewą rękę pod głowę. Wewnętrzna powierzchnia palców prawej/lewej ręki badamy prawą/lewą pierś, jak pod prysznicem. 3. Stojąc pod prysznicem: całą powierzchnią palców zataczamy drobne okręgi zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwając dłoń w kierunku brodawki. Sprawdzamy czy nie ma stwardnień lub guzków. 4. Leżąc na wznak: kładziemy rękę wzdłuż tułowia, badamy prawą pachę. Sprawdzamy, czy węzły chłonne nie są powiększone. W analogiczny sposób badamy prawą pachę. Elżbieta Rzecka UWAGA Emeryci, renciści i inwalidzi Koła Słońsk oraz kombatanci strona 15 W dniu 5 maja 2011 r. o godz w sali wiejskiej przy remizie strażackiej w Słońsku odbędzie się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy na które serdecznie zapraszamy. Koszt 5 zł od osoby Uprasza się o uzupełnienie składek RADIO MOJE HOBBY Rok 2011 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Marii Skłodowskiej -Curie, w setną rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Uprawianie krótkofalarstwa również daje możliwość upamiętnienia tego faktu. Do końca roku będzie można słyszeć na pasmach stacje okolicznościowe. Na wniosek zainteresowanego Urząd Komunikacji Elektronicznej może przydzielić znak okolicznościowy, zawieszając na czas posługiwania się nim, znak podstawowy i tak w tym roku będą słyszalne stacje nadające np. spod znaku SP100MSC jak Maria Skłodowska-Curie; HF85JEDYNKA, stacja pracująca z okazji 85-tej rocznicy uruchomienia Programu 1 Polskiego Radia; SN0JP2SS z okazji beatyfikacji Jana Pawła II; SN68GETTO stacja upamiętniająca 68 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. To tylko nieliczne stacje okolicznościowe pracujące w tym roku. Każda taka stacja przeprowadzi bardzo dużo łączności z ludźmi na całym świecie, a każdą łączność potwierdzi pamiątkową kartą QSL. Nie tylko Polacy dbają o zachowanie pamięci o wybitnych ludziach i ważnych wydarzeniach. Całkiem niedawno obchodzono 50 rocznicę pierwszego lotu kosmicznego człowieka Jurija Gagarina, z tej okazji stacje okolicznościowe uruchomili Rosjanie. Pod koniec miesiąca pojawią się stacje związane z odkryciem radia przez Marconiego. Z Wielkiej Brytanii będą pracowały stacje z okazji ślubu Księcia Williama. Mniej znane wydarzenia też doczekują się swoich stacji. Wszystko zależy od zaangażowania i pomysłów krótkofalowców. Klub krótkofalarski w Dębnie co roku zawiesza swój znak SP1PNW na około 2 tygodnie żeby pracować pod znakiem SN0MD czyli Maraton Dębno. W ten sposób Stowarzyszenia Prezes PZERiI Koła Słońsk Zygmunt Kaczmarek rozsławiamy w Polsce i na świecie miasto i odbywający się w nim maraton. Co roku projektujemy nowe, piękne karty QSL. W czerwcu 2009 roku członkowie klubu SP3PJW ze Słubic dla upamiętnienia 250-lecia Bitwy pod Kunowicami pracowali pod znakiem HF1759BPK. Okoliczności wcale nie muszą być bardzo doniosłe, aby pracować pod wyjątkowym znakiem, a zabawa i satysfakcja równie wielkie. Dowiodła tego pracująca na przełomie marca i kwietnia stacja SP0BOCIEK. Bociany prawdopodobnie nie odbierają częstotliwości na których nadają krótkofalowcy, ale z pewnością wiedzą, o takim niesamowitym przywitaniu, a to dlatego, że stacja ta pracowała nie gdzie indziej jak w bocianiej wiosce, czyli w miejscowości Kłopot koło Cybinki. Wydarzeń wartych uwagi jest wokół nas bardzo dużo, a krótkofalowcy ciągle obmyślają plany kolejnych stacji upamiętniających, czy rozsławiających te wydarzenia. Mam nadzieję, że rozbudziłam w czytających choć trochę chęć upolowania takiej stacji na własne ucho. Dokładne częstotliwości przeznaczone dla krótkofalowców można znaleźć na stronie IARU czyli Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej: w zakładce Spectrum and Band Plans. IARU obchodziła 18 kwietnia swoje 86 urodziny. Dzień ten co roku obchodzony jest jako Światowy Dzień Krótkofalowców. Z tej okazji również pracują stacje okolicznościowe. Karta QSL Weronika SQ1KSL

16 X Zlot Rzeczpospolitej Ptasiej okazał się bardzo udany, dopisała pogoda i uczestnicy. Około 300 osób z różnych zakątków kraju oraz grupa gości z Niemiec i Anglii poznawała uroki oko lic Słońska. Były przemówienia, zacni goście, występy dzieci, konkursy, wystawy i warsztaty. Każdy uczestnik mógł otrzymać zlotową monetę, kubek, plakietkę i poczęstunek. Izabela Engel TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA UNITIS VIRIBUS INFORMUJE dzieci - wierzby szumią nad łabędziem ostatnie machnięcia pędzlem... i gotowe wystawa grafiki i fotografii w świetlicy - warto zobaczyć kuglarze z Niemiec pokazali co potrafią malowanie gąbką w... rękawiczkach połączenie przez Skype z fotografikiem z Holandii też się udało Ola ma paszport Rzeczpospolitej Ptasiej z nr 2000 Plac Zamkowy zaludnił się w 16 kwietnia zamyślony Patryk w finale konkursu o łabędziach goście Zlotu z Gospodarzem grupa teatralna "Cień" wystąpiła z własnym przedstawieniem i dekoracją przedszkolaki ze Słońska w przedstawieniu "Brzydkie kaczątko" nagrodzone prace plastyczne na aukcji mieliśmy świetne fanty ciąg dalszy na str. 17 strona 16

17 dokończenie ze str. 16 nasz ambasador na Bagnach Biebrzańskich - Małgorzata Górska Adam Wajrak prezentuje naszego ambasadora w Hiszpanii - Arka Broniarka pani Poseł Bożena Sławiak Prezydent nadał honorowe obywatelstwo RP - dziennikarzowi Gazety Wyborczej -Adamowi Wajrakowi KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA W dniu 6 kwietnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Restauracji Słowiańska w Słońsku odbyły się Obchody Jubileuszowe 30-lecia Gorzowskiego Oddziału i 60-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Konferencja Naukowo-Techniczna pod honorowym patronatem : Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki, Prezydenta Miasta Gorzówa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka, Przewodniczącego Zarządu Głównego SITLiD Piotra Paschalis-Jakubowicza. Konferencję otworzył Przewodniczący Konferencji Ryszard Lewaszkiewicz (foto poniżej), który powitał uczestników na gościnnej ziemi Słońskiej, a w szczególności : Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasza Możejko, Przedstawiciela Wojewody Lubuskiego Małgorzatę Machowską, Przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Krystynę Sibińską, Wicestarostę Sulęcińskiego Dariusza Ejcharta, Wójta Gminy Słońsk Janusza Krzyśków, Sekretarza Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.- Ryszarda Kneć, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Witolda Koss, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Leszka Banacha, Przewodniczącego Zarządu Okręgu SITLiD w Szczecinie Jerzego Datę, Przewodniczącego Zarządu Okręgu SITLiD w Gorzowie Wlkp. Jana Majewskiego, Przewodniczącego Zarządu Okręgu SITLiD w Zielonej Górze Krzysztofa Poczekaj, Regionalnego Dyrektora Przyrody Wincentego Piworun, Przedstawiciela Rady Regionalnej SFNOT Jerzego Szmyta, Nadleśniczego z Rzepina Witolda Bocheńskiego, Nadleśniczego z Ośna Stanisława Sobańskiego, Dyrektora Technikum Leśnego w Starościnie Przemysława Jarosika, Przedstawiciela Nadleśnictwa Bogdaniec Marka Dominikowskiego, Dyrektora Lootor Słońsk Macieja Naumowicza, Przewodniczącego Rozwoju Komisji Miasta Gorzowa Wlkp. Jerzego Sobolewskiego, strona 17 Dyrektora Oddziału GBS Bank w Słońsku Małgorzatę Chuderską, Dyrektora OTL w Gorzowie Wlkp. Mariana Targosa. część uczestników konferencji Referat okolicznościowy Lubuscy leśnicy i przedsiębiorcy przemysłu drzewnego twórcami dobra narodowego oraz promocji miast i województwa Lubuskiego w Polsce i na świecie wygłosił Przewodniczący Oddziału SITLiD w Gorzowie Wlkp. Majewski Jan. Listy gratulacyjne i wystąpienia okolicznościowe złożyli : Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Przedstawiciel Wojewody Gorzowskiego, Wicestarosta Sulęciński, Wójt Gminy Słońsk, Przewodnicząca Miasta Gorzowa, Sekretarz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Dyrektorzy RDLP w Szczecinie i Zielonej Górze. Referaty w części naukowo-technicznej wygłosili : Dyrektor RDLP w szczecinie Koss Witold Rola lasów państwowych w życiu społeczno -gospodarczym, Przedstawiciel Kronopol Kasprzak Jędrzej Żary na tle obecnej sytuacji na rynku drzewnym, Lootor Słońsk Naumowicz Maciej Produkcja pelet z lokalnych surowców odnawialnych, Właściciel ZPD Holzwelt Ryszard Lewaszkiewicz Wykorzystanie bazy surowcowej na przykładzie ZPD Holzwelt oraz Wprowadzenie do tematu rynek peletu. WYKORZYSTANIE BAZY SUROWCO- WEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY HOLZWELT - treść referatu Nowoczesne patio, które ma zapewnić odpoczynek i relaks, powinno być wykonane z surowców najbliższych naturalnemu środowisku, w którym żyje jego użytkownik. Gama produktów, które można wykorzystać w architekturze ogrodu, jest ogromna. Dotyczy to zarówno gatunków drewna stosowanych do wyposażenia tarasów, placów zabaw, ogródków działkowych jak i sposobu ich wykończenia. Powierzchnia falista czy gładka, deski ryflowane każdy kawałek drewna wykorzystany w ogrodzie, jeśli ma spełniać swoje zadanie użytkowe i estetyczne, musi być wyjątkowy i odpowiadać najwyższym standardom, gwarantując trwałość użytkowania na wiele lat. Wyroby z czystego, naturalnego drewna mają wiele zalet przewyższających cechy innych surowców ciąg dalszy na str. 18

18 względem wielkości zajmują rynki brytyjski i francuski. Kryzys roku 2009 w branży architektury ogrodowej nie wynikał jedynie z nagłego spadku zainteresowania tych krajów polskimi wyrobami, ale także ogromną presją dotychczasowych odbiorców na obniżenie cen, przy i tak nieopłacalnym kursie euro do złotówki i do tego galopujący wzrost cen drewna w kraju. W Polsce rośnie popyt na wyroby wyższej jakości, o wyższym stopniu skomplikowania konstrukcji, wykonane z droższych gatunków drewna. Wystarczy spojrzeć na drewniane place zabaw, które stają się nieodłącznym elementem krajobrazu projektowanych osiedli czy placówek oświatowych. Standard ich wykonania wymaga od producentów inwestycji w nowoczesny park maszynowy, stosowania komponentów spełniają- Aktualności Gminy Słońsk maj 2011 Nr 5/114 cych surowo określone normy, takich jak farby, lakiery, a to wszystko przekłada się na ostateczną wysoką cenę wyrobów. Do czołówki polskich producentów programu ogrodniczego można dziś także bez wątpienia zaliczyć spółkę Holzwelt, która konsekwentnie od kilkunastu lat pnie się do góry, rozwijając produkcję w zakładach w Słońsku i Tarnawie Rzepińskiej. Spółka Holzwelt w tłumaczeniu na język polski to świat drewna, jest 100% polskim kapitałem, właścicielami są Rafał Borek i Ryszard Lewaszkiewicz. Spółka powstała w 1993 roku na bazie suszarni zielonek po byłym PGR w Słońsku oraz zakład w Tarnawie Rzepińskiej po byłym Kółku Rolniczym. Położenie obu zakładów jest bardzo korzystne, ponieważ leżą przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w bazie surowcowej dwóch RDLP, Słońsk w Szczecińskiej, Tarnawa w Zielono Górskiej. Sprzyjająca baza surowcowa i bardzo duży popyt na produkt spowodowała bardzo szybki rozwój firmy, w 2000 roku Holzwelt przetwo- dokończenie ze str. 17 stosowanych coraz powszechniej w ogrodach. Pamiętamy z przeszłości wprowadzanie na siłę betonu, stali, plastiku w parkach, placach zabaw. Europejczycy powinni otaczać się wyrobami z drewna gatunków europejskich. Są one częścią naszego klimatu, wyrastają w naszym środowisku i najlepiej odpowiadają naszym potrzebą. Dziedzina przemysłu drzewnego jakim jest program ogrodowy, była wcześniej praktycznie mało znana, dopiero po zmianach systemowych można powiedzieć, że ogrodówka stała się polską specjalnością eksportową w Europie. Szacuje się, że 50% tego typu produktów sprzedawanych w Europie pochodzi z Polski. Wyroby te, sytuowane na otwartej przestrzeni, są narażone na destrukcyjne działanie wody i innych czynników atmosferycznych, więc ogrodówka spowodowała znaczący wzrost sprzedaży środków ochrony, ponieważ z jednej strony śrubowane są normy kontaktu drewna z glebą, a z drugiej popyt mobilizuje producentów do zaspokojenia oczekiwań odbiorców, a nade wszystko służb ochrony środowiska. Standardem stała się impregnacja, ale często wybór środka impregnacyjnego uzależniony jest od oczekiwań zamawiającego albo charakteru architektury ogrodowej. Wiele firm realizujących program ogrodowy znacząco się rozwinęło, ale o wielu słuch dawno zaginął. Ta dziedzina produkcji nie jest w dobie r o s nąc y c h w y m a g ań j a k ośc io wo - wytrzymałościowych i ekologicznych oraz warunków konkurencyjnych tak tania, jak się kiedyś wydawało. Sytuacja firm skomplikowała się jednak w połowie 2008 r. kiedy nagle wahania kursów walut pogrążyły wielu producentów korzystających z tzw. opcji walutowych. Poniesione przez firmy straty często przewyższały zkumulowane przez lata zyski, prowadząc do znacznego zmniejszenia kapitałów własnych. Mocne osłabienie bilansów spółek skutkowało zmniejszeniem zdolności kredytowej, co w połączeniu z ograniczoną akcją kredytów banków w tym okresie spowodowało istotne trudności w pozyskaniu finansowania kapitału obrotowego. Pogłębiający się w roku 2009 kryzys gospodarczy nie pozwolił dotychczasowym liderom odrobić strat. Szczególnie odczuwalny był spadek zamówień z zagranicy, gdzie kierowane jest 80% polskiej produkcji. Najbardziej atrakcyjny dla producentów elementów drewnianej architektury ogrodowej był i jest od lat rynek niemiecki. Jego wartość jest szacowana na 1,3 mld euro. Kolejne miejsca pod rzył 80 tyś. m³ surowca średniowymiarowego i 5 tyś.m³ surowca wielkowymiarowego. Firma w tym czasie zatrudniała 450 osób i była największym pracodawcą w powiecie Sulęcińskim. Bliskość dostępu surowca powodowało, że produkt był rentowny i konkurencyjny na rynku, surowiec kupowaliśmy z trzech nadleśnictw RDLP Zielonej Góry (Cybinka, Krosno, Torzym) oraz z 5 nadleśnictw RDLP Szczecińskiej ( Rzepin, Ośno, Lubniewice, Dębno, Bogdaniec). Z chwilą wprowadzenia sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe w portalu, drewno kupujemy w 16 nadleśnictwach RDLP Szczecińskiej i 9 nadleśnictwach Zielonogórskiej RDLP, czyli od Gryfina po Sławę Śląską, koszty wydłużonego transportu oraz cena surowca spowodowały, że produkt ogrodowy stał się mało opłacalny. Portal spowodował rozwój firm zajmujących się handlem drewna a nie jego przetwarzaniem. Już dotarli do nas emisariusze z ofertą odstąpienia surowca po cenach niższych niż na e-drewno. Nie rzuciliśmy się na ich ofertę bo mimo wszystko cena jest zbyt wysoka. Na rynku zakupu surowca mamy poważnego konkurenta w postaci energetyki, która kupuje surowiec po wyższej cenie niż nasza oferta. W pierwszym półroczu 2011 roku firma Holzwelt zakupiła na portalu około 8 tyś. M³ surowca oraz 3 tyś. M³ zapasu z ubiegłego roku co pozwala na zabezpieczenie produkcji do 15 maja. Będziemy zmuszeni do redukcji zatrudnienia w zależności od ilości zakupionego surowca, może to być nawet o 100 pracowników. Wprowadzenie do tematu rynek peletu - treść referatu Normy niemieckie oraz austriackie określają pelet jako granulat z czystych trocin drzewnych z gatunków drzew liściastych i iglastych. Norma europejska posługuje się pojęciem granulatu, który został zdefiniowany jako materiał w postaci zgranulowanej, która posiada średnicę od 6 do 25 mm. Pelet w postaci granulatu zajmuje od dziesięciu do trzydziestu razy mniej miejsca niż surowiec pierwotny. W podobnym stopniu maleją też koszty jego składowania i magazynowania. Około siedem razy niższe stają się koszty transportu. W wyniku koncentracji biomasy w formie peletu podnosi się jej wartość energetyczna. Dobry granulat ma wartość energetyczną przekraczającą 70% wartości kalorycznej najlepszych gatunków węgla. Równocześnie sprawność urządzeń spalających granulat jest przeciętnie dwa razy wyższa niż urządzeń opalanych węglem. W efekcie granulat daje więcej ciepła niż ta sama porcja węgla. Sucha biomasa jest bardziej łatwopalna niż węgiel, a granulacja zwiększa temperaturę zapłonu. Mimo, że granulat doskonale się pali to jednak jest odporny na samozapłon, nie wybucha i nie jest łatwo przy jego pomocy doprowadzić do pożaru. Pierwsi krajowi producenci peletu wyprodukowali w 2003 roku około ton ekologicznego paliwa z surowców drzewnych i niemal wszystko wysłali poza granice kraju, bo nie było u nas kotłów do spalania peletu. Obecnie w branży drzewnej trudno o bardziej dynamicznie rozwijającą się sprzedaż produktu. W ciągu 8 lat krajowe zużycie peletu wzrosło 11-krotnie i wynosi już ton/rok. P rod ukc ja krajo wyc h wytwó rcó w w 2010 roku przekracza już ton co plasuje Polskę w europejskiej czołówce. Tylko Niemcy, Austria, Szwecja i Włochy produkują więcej, jednak Szwecja i Włochy i tak nie pokrywają swoich potrzeb, więc uzupełniają braki zakupami od polskich wytwórców. Gdyby wykorzystać całą ilość wytworzonego w Polsce peletu, można by go spalić w około kotłów ogrzewających domy jednorodzinne. Do tego stanu sporo nam jednak brakuje, ponieważ polscy producenci intensywnie rozwijają produkcję, nie zadbali o stworzenie struktur dystrybucji. W wielu krajach europejskich można nabyć worek peletu na stacji benzynowej, a u nas praktycznie nie ma sieci sprzedaży detalicznej. Problem w tym, że z ton zużytego peletu aż 65% ( około ton ) trafia do kotłów elektrociepłowni i energetyki przemysłowej, ponieważ płacą atrakcyjną dla dostawców cenę za tonę peletu dostarczonego w wieloletnich kontraktach i wielo tonażowym transporcie. Ocenia się, że stworzony w Polsce potencjał wytwórczy umożliwia już produkcję ton peletu i jest stale rozwijany, natomiast nie jest w pełni wykorzystany z powodu wydzierania sobie poprodukcyjnego materiału drzewnego z branżą producentów płyt drewnopodobnych oraz wysokich cen surowca, nie zapewniających opłacalności produkcji. Zresztą nie tylko polscy producenci narzekają, że trociny stały się towarem drogim i deficytowym. Polska jest jednym z ważniejszych dostawców peletu na europejskie rynki, głównie do Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji i Holandii. Niektórzy polscy producenci mają sprzedaną całą produkcję już na wiele lat naprzód. Ale coraz groźniejszymi konkurentami na rynku są dostawcy z Rosji. W regionie leningradzkim ruszyła pierwsza fabryka peletu o rocznej produkcji ton. Zakłada się, że całość trafi do europejskich elektrowni. W 2008 roku wyprodukowano w Rosji około ton peletu, co w końcu 2009 roku produkcję oceniono na prawie 2 mln ton. Zaledwie 30% produkcji sprzedaję się na wewnętrznym rynku. Na rynku europejskim i skandynawskim największymi producentami peletu są Rosja ponad ton/rok, Niemcy ton/ rok, Szwecja ton/rok, Włochy, Austria, Polska, Łotwa i Estonia to już dużo mniejsi producenci. Holandia i Dania to najwięksi importerzy peletu. Dania zużywająca ton ciąg dalszy na str. 19 strona 18

19 dokończenie ze str.18 peletu na rok, aż ponad ton kupuje. Jeszcze większym nabywcą jest Holandia, która kupuje ton/rok. Rynki Unii Europejskiej zasilane są głównie peletem z Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz krajów bałkańskich. Ocenia się, że około 1 mln ton peletu trafia do Europy z USA i Kanady. Wzrost zużycia peletu w Europie jest znaczący. W 2002 roku zużycie peletu oceniano na ton a w minionym roku na około ton, bo cena ciepła wytwarzanego z peletu jest wciąż bardziej konkurencyjna w porównaniu do ciepła z paliw kopalnianych. Niestety spada udział surowca drzewnego w produkcji pelety, przede wszystkim z powodu jego malejącej podaży. Dlatego z konieczności wielu producentów produkcję peletu z biomasy drzewnej zamienia na produkcję peletu ze słomy, która jest surowcem bardziej dostępnym i korzystniejszym cenowo. Ryszard Lewaszkiewicz Dokonano także wręczenia odznaczeń resortowych i regionalnych w asyście Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału SITLiD w Gorzowie Wlkp. Sejmik Województwa Lubuskiego nadał odznakę honorową Za zasługi dla Województwa Lubuskiego następującym osobom: 1. inż. P iotro wi Majc hrzako wi - b. dyr. BULIGL - Gorzów 2. mgr inż. Bolesławowi Olejniczakowi - Przew. Koła Środowiskowego w Skwierzynie Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - NOT nadał Srebrną Odznakę Honorową NOT następującym osobom: 1. mgr inż. Henrykowi Walorkowi - wiceprezesowi Drewgór w Gorzowie 2. mgr inż. Markowi Koństańczakowi - Przewodniczącemu Koła Zakładowego Barlinek SA 3. Kazimierzowi Kustrzyńskiemu - Prezesowi Lubdrew - Lubniewice Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie nadał Złotą Odznakę Honorową SITLiD następującym osobom: 1. mgr Helena Hatka - Wojewoda Lubuski 2. mgr inż. Jan Świrepo - Wicewojewoda Lubuski 3. Kazimierz Ręczkowski - właściciel Drewit Witnica 4. mgr inż. Jarosław Biskowski - członek Zarządu Oddziału Drewit Witnica Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie nadał Srebrną Odznakę Honorową następującym osobom: 1. mgr inż. Katarzynie Szarek - Zastępca Kierownika Zakładu Utylizacji w Gorzowie 2. Ryszard Pyrek - Prezes Barlinek SA 3. mgr Przemysławowi Jarosikowi - dyr. Techników Leśnego w Starościnie Z PAMIĘTNIKA KRESOWIAKA Dzwon Zmartwychwstania 4. mgr inż. Paweł Guzikowski - dyrektor BULIGL w Gorzowie 5. mgr inż. Jarosław Logdański - prezes Dremi Międzyrzecz 6. mgr inż. Wincenty Piworubn - zastępca dyrektora regionalnego dyrektor Ochrony Środowiska Gorzów 7. mgr inż. Daniel Szczepaniak - konstruktor Drewit Witnica Zarząd Główny SITLiD nadał Godność Zasłużonego Seniora SITLiD następującym osobom: 1. mgr inż. Roman Bończyk - przew. Zespołu organizacyjnego Gorzowskiego oddziału SITLiD i pierwszego Prezesa Gorzowskiego Zarządu Oddziału 2. inż. Piotr Majchrzak - były dyrektor BULIGl 3. inż. Mieczysław Iskierski - były członek Gorzowskiego Oddziału Zarządu SITLiD Realizując porządek obrad uczestnicy konferencji udali się na teren zakładu Lootor Słońsk gdzie zwiedzili zakład. Uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem. Dyrektor Maciej Naumowicz był wręcz zasypywany pytaniami uczestników. Po zwiedzeniu zakładu Lootor uczestnicy konferencji powrócili na salę obrad gdzie nawiązała się dyskusja. Konferencja zakończyła się posiłkiem. W konferencji uczestniczyli doradcy wraz z Dyrektor Oddziału GBS w Słońsku, którzy przedstawili swoje oferty. Konferencję uświetnił zespół sygnalistów myśliwskich z Technikum Leśnego w Starościnie Ryszard Lewaszkiewicz Zmartwychwstanie na stepie Historia Rozgłośnym echem dzwony zabiły, I przepiękną melodią dzwoniły. Tryumfem świąt wiośniany ozdobiły- - serca ludzkie pięknie rozjaśniły. I pobudziły do życia przyrodę. Dając jej w darze barwną urodę. A świat Boży radością ozdobiły I Zmartwychwstanie Boże oznajmiły Zbawcę lud przywitał serc czystością, I dziewic Polskich niewinnością oraz melodią ptasząt rozgłośną Ozdobioną czarem i pachnącą wiosną. Ten dzwon kościelny głosem swym, Zwołuje ludzi dźwiękiem Napełnia echo melodyjnie I wszystkim służy głosem swym przychylnym Posiada jeden dźwięk wyczuwający Sztandar potęgi zmartwychwstającej Oraz ton godnie przypominający Dobroć Chrystusa i jego mękę. I zmartwychwstania cud nad cudy I czar wiośniany przyszłość zwiastujący Niosąc modły i prosząc aby znieść udrękę. A teraz radość odrzuć i wielki cud nad cudy. Wiersz został ułożony w Sarnach dn r. przez Marylkę Juszczykównę O! Boże Dziś jest trzynasty kwietnia Dziś dzień wesoły, dzień zmartwychwstania. I także zarazem chwila pamiętna Gdy los nas rzucił tu do Kazachstanu Ucho pilnie w ciszę się wsłuchuje Może z zachodu dojdą dźwięki znane Może dziś tu doleci sławne Alleluja? Cisza. Nic nie słychać tylko szum wody Zmieszany Za daleko dziś jesteśmy by usłyszeć dzwony Tu nie dolecą dźwięki. Przestrzeń je wstrzymuje Tu tylko zbrodnią szyderstwem świat jest Odurzony. Złość, nienawiść tu króluje Niechaj w ciemnej lepiance gdzie zmora panuje Zabłyśnie promyk nadziei radośnie Niech radość w około urocza króluje W uszach niech hymny zabrzmią donośnie. Alleluja niech brzmi Alleluja! Przez Twoje święte zmartwychwstanie Niech zgoda i pokój na świecie panuje I daj nam o Chryste Ojczyzny powstanie! Stanisław Bubień strona 19

20 WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII SŁOŃSK Wizytacja kanoniczna jest jednym z najważniejszych wydarzeń życia parafialnego. Wizytacja Biskupa w Diecezji jest czynnością Apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizyta stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej. W dniach kwietnia 2011 r. naszą parafię wizytował dr ks. Biskup Paweł Socha. Te dwa dni przeżyte zostały w duchu modlitwy z parafią i za parafię. Podczas tej wizytacji młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Przed młodzieżą stoją otwarte drzwi Kościoła, ich przyrzeczenia: wierność Bogu i Kościołowi wobec wspólnoty parafialnej są dla nich wyzwaniem. Niech ten sakrament zaowocuje w naszej młodzieży i nie był zmarnowaniem łaski wiary. W sakramencie chrześcijańskiej dojrzałości sam Chrystus udziela swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa. To ważne dla parafii wydarzenie uwieńczono poświęceniem pomnika Jana Pawła II, który znajduje się na placu przy kościele. W tym wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda lubuski pan Jan Świrepo. W poniedziałek ks. Biskup spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Słońsku, którzy przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II w związku z beatyfikacją Sługi Bożego. To spotkanie odbyło się w trzech grupach: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Młodsze dzieci popisały się znajomością modlitw, a całe spotkania przebiegły w miłej atmosferze. Podsumowując spotkania w szkole i w przedszkolu biskup spotkał się na wspólnym obiedzie z nauczycielami. Kolejnym punktem wizytacji były modlitwy na cmentarzu jenieckim i cmentarzu komunalnym w Słońsku. Wizytacja zakończyła się Mszą św. o godz w Kościele w Słońsku. Jadwiga Barańska Fotorelacja z wizytacji Niedziela Palmowa r. powitanie Biskupa przez Księdza Proboszcza Józefa Drozd dzieci witają Księdza Biskupa powitanie Księdza Biskupa przez parafian młodzież prosi o udzielenie Sakramentu Bierzmowania Z parafii Ksiądz Biskup podczas procesji z palmami wokół świątyni kandydaci do Bierzmowania kandydaci do bierzmowania Homilia Księdza Biskupa Ksiądz Biskup poświęca kapłanów i wiernych wodą święconą rodzice młodzieży bierzmowanej witają Księdza Biskupa strona 20 schola wykonująca pieśni do Ducha Św. ciąg dalszy na str. 21

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r Rozpoczęły się prace przygotowawcze do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa 2014

Kwalifikacja wojskowa 2014 Kwalifikacja wojskowa 2014 Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. 22 756-62-10, 519-329-112 Termin kwalifikacji wojskowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz. U. Nr 202 poz. 1566 zm. Dz. U Nr 226 poz. 1834 TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62 -10 CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Poniższa tabela przedstawia wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne filmu promocyjnego:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Poniższa tabela przedstawia wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne filmu promocyjnego: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego, mającego na celu przekazanie informacji na temat przebiegu badania mammograficznego, sposobu wykonywania samobadania

Bardziej szczegółowo

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas

,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas ,,Wystarczy włączyć telewizor, już piękno świata jest wokół nas przed naszymi oczyma. To ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji, pozbawiające nas szansy poznania przyrody, aktywnego stosunku do życia w

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny klasy IID

Projekt edukacyjny klasy IID Projekt edukacyjny klasy IID 17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Od tego momentu postać papieża często pojawia się w twórczości dzieci i młodzieży naszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta uczą, leczą, kochają

Zwierzęta uczą, leczą, kochają Zwierzęta uczą, leczą, kochają Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w celu poprawy jakości pracy szkoły pragnie poszerzać swoje kontakty z partnerami z Niemiec. W bieżącym roku szkolnym szkoła podjęła współpracę

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY NA RATUNEK ZIEMI KONKURS OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 tel./fax: (95) 7510209/210, e-mail: urzad@bogdaniec.pl www.bogdaniec.pl SYMBOL ZK 1 NAZWA SPRAWY POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Załącznik nr 2: Projekt międzyprzedmiotowy realizowany w ramach Koła Ekologicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pn. Chrońmy środowisko naturalne w roku szkolnym 2011/2012 Konkurs

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ZWIERZĄT

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ZWIERZĄT PAŹDZIERNIK 2011 NR 16 PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MISIA USZATKA W KOSZALINIE Kalendarium: 4. 10. Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 9. 10. XI Dzień Papieski 10. 10. Święto Drzewa 14. 10. Dzień Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU KWIECIEŃ 2010 NR 9 PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MISIA USZATKA W KOSZALINIE Kalendarium: 4 i 5 kwietnia obchodzimy Święta Wielkiej Nocy 23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki TRADYCJE ŚWIĄTECZNE W NASZYM

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Fraszka - Igraszka,,PAPIEŻ POLAK JEST NAM BLISKI skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami Gmina Góra Kalwaria zaprasza do

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA W lutym br. został ogłoszony, kolejny już w tym roku szkolnym, konkurs plastyczny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu

Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2001 r.) Art. 5b. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima ma zaszczyt zaprosić do udziału

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu chcąc włączyć się w obchody Roku Tuwima ma zaszczyt zaprosić do udziału Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony został ROKIEM JULIANA TUWIMA, wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci, tekstów dla kabaretów, redaktora

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st.

REGULAMIN KONKURSU. Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. REGULAMIN KONKURSU Kontrasty. Konkurs fotograficzny o Woli. organizowany przez Kurier Wolski i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Cel i tematyka konkursu 1 Urząd Dzielnicy Wola m.st.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2015 Dzień otwarty szkoły

MARZEC 2015 Dzień otwarty szkoły MARZEC 2015 Dzień otwarty szkoły Świetlica z zaangażowaniem przygotowywała się do dnia otwartego szkoły. Uczniowie pomagali w sprzątaniu i dekorowaniu sal a także przygotowali upominki dla odwiedzających

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu

Regulamin Gminnego Konkursu ww PRO MEMORIA - DLA PAMIĘCI STOWARZYSZENIE Pielgrzymowice ul. Tatrzańska 111, 32-091 Michałowice KRS: 0000419964, NIP:5130232680, REGON:122570705 tel.: 533 479 144, 697 546 530 www.fotojar.wix.com/promemoria;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Sochaczew Patronat: Patronat medialny: Polskie Towarzystwo Origami www.origami.art.pl Ziemia Sochaczewska

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie REGULAMIN IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 Akcja Burza i Powstanie Warszawskie (prezentacja multimedialna) I ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA

BIAŁOGARD WIDZIANY OCZAMI DZIECKA Włączając się w obchody 26-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zaproszą nauczycieli, rodziców i uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami pt. Wiosna

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami pt. Wiosna Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami pt. Wiosna Patrona honorowy: Burmistrz Miasta Sochaczew Patronat: Polskie Towarzystwo Origami Patronat Medialny: www.origami.art.pl, www.e-sochaczew.pl 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH

REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH REGULAMIN KONKURSU WIERSZE KS. JANA W MOICH OBRAZACH II. I. Cele konkursu: 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin ks. J. Twardowskiego, podtrzymywanie pamięci o księdzu Janie Twardowskim, popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie

Ekoplacówka Zielony Zakątek III. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie Ekoplacówka Zielony Zakątek III Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie ZBIERAMY BATERIE, BUTELKI I ZAKRĘTKI Świetlica szkolna zachęca uczniów szkoły do zbiórki baterii oraz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Szanowni Państwo, Białystok,14.03.2013 r. DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pragnę Państwa zachęcić do udziału w

Bardziej szczegółowo

do dnia 10 kwietnia br.

do dnia 10 kwietnia br. Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi to podstawa środki chemiczne to nie zabawa Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie i wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych

SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych SZKLANKA Szkolne Klub Ludzi Absolutnie Nietuzinkowych Kreatywnych Aktywnych Nasza misja Działać by świat był takim jakim chcemy, a nie czekać aż ktoś zrobi coś za nas Historia SZKLANKI Szkolny Klub Ludzi

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Aktualności. II Ogólnoszkolny Dzień Papieski r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda

Aktualności. II Ogólnoszkolny Dzień Papieski r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda Aktualności II Ogólnoszkolny Dzień Papieski 16. 10. 2009 r. 17/10/2009, dodał: Maciej Liberda Jan Paweł II Ten, który ukochał wolność to hasło II Ogólnoszkolnego Dnia Pa-pieskiego, który odbył się 16.X.2009r.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego

REGULAMIN. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 w prezentacji multimedialnej Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego I ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE. z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy w gminnych przewozach pasażerskich w Gminie Tarnowo Podgórne Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami Gmina Góra Kalwaria zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻ AJANA PAWŁA II W CHORZELACH ABY GODNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

Co jeszcze można zrobić?

Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można zrobić? Ekologia?? Ekologia- mądre słowo, Co to znaczy? powiedz sowo. Sowa chwilę pomyślała I odpowiedź taką dała. -To nauka o zwierzakach, Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

mjr Andrzej STACHYRA

mjr Andrzej STACHYRA mjr Andrzej STACHYRA PROWADZENIE REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ elementem administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony REJESTRACJA KTO PODLEGA OBYWATELE POLSCY, KTÓRZY

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW

MIASTO HRUBIESZÓW GMINA HRUBIESZÓW Jubileusz X lecia 10.04.2013 ORGANIZATOR KONKURSU: Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Polski Czerwony

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

22 września o godz.11ºº rozpoczną się obchody Święta Ziemi Torzymskiej.

22 września o godz.11ºº rozpoczną się obchody Święta Ziemi Torzymskiej. 22 września o godz.11ºº rozpoczną się obchody Święta Ziemi Torzymskiej. Najważniejszym punktem obchodów będą -biegi przedszkolaków, - uczniów szkół podstawowych, -gimnazjów -i bieg główny dla osób dorosłych.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZESTRZEŃ SZKOŁY NAZWA SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄEGO Agnieszka Duda Izabela Stasiak Natalia Zalewska Eugenia Ziółkowska Barbara Artiomow Aldona Wilgocka CELE AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO KRAJOBRAZ MIERZEI I ZALEWU WIŚLANEGO I. Organizator konkursu: 1. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wraz z Zespołem Szkół w Sztutowie, zwanymi dalej Organizatorem, ogłasza

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNE BADANIE PIERSI to najprostszy, bezpłatny sposób zadbania o własne zdrowie.

SAMODZIELNE BADANIE PIERSI to najprostszy, bezpłatny sposób zadbania o własne zdrowie. SAMODZIELNE BADANIE PIERSI to najprostszy, bezpłatny sposób zadbania o własne zdrowie. Samodzielne badanie piersi to comiesięczna praktyka badania własnych piersi w celu wczesnego wykrycia zmian chorobowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

WIosenne przebudzenie w Mazurolandii!

WIosenne przebudzenie w Mazurolandii! WIosenne przebudzenie w Mazurolandii! Już od marca Mazurolandia zaprasza na żywą lekcję przyrody. Będziecie mogli zajrzeć do Chaty Leśnego Czarodzieja, gdzie posłuchacie ciekawych opowieści o żyjących

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo