Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej"

Transkrypt

1 Per sapere TUTTO sui tuoi diritti Dal lunedì al venerdì dalle alle Costodella chiamata 157alminutoiva inclusa Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB- ROMA strona 12 strona 12 dwutygodnik informacyjny dla polaków we Włoszech ROK IV NR 4 (42) LUTY 2007 ANNO IV N 4 (42) FEBBRAIO 2007 CENA 1.00 Redakcja: via Virgilio Maroso, Roma - Italia tel fax Pracujesz we Włoszech? Wystąp o przyznanie zasiłku rodzinnego Polakom legalnie zatrudnionym na terenie Włoch przysługują zasiłki rodzinne na takich samych zasadach jak Włochom. Wysokość zasiłków rodzinnych uzależniona jest od wysokości dochodów. strona 3 Polskie oscary małego ekranu rozdane Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej Dziennik Bałtycki Dziennik Bałtycki Ofiarowany przez Wzrosły składki INPS dla opiekunek Z dniem 1 stycznia br. zmieniły się stawki składek INPS dla pomocy domowych i opiekunek. Wysokość stawki zależy od wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy. strona 2 WŁOSKA SŁUŻBA ZDROWIA Jak korzystać z jej usług? (Cz.III) strona 11 POLSKA Zmarł Ryszard Kapuściński POLONIA Przystanek Ladispoli SPORT Złota Carolina Kostner w Warszawie Co czeka naszą planetę? W Paryżu przedstawiony został najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowany przez pond 600 naukowców z całego świata. Licząca 1600 stron pierwsza z czterech części raportu zmieni naszą wiedzę o globalnym ociepleniu. AP/LAPRESSE strona 5 strona 9 AP/LAPRESSE strona 13 strona 6 Vodafone One Nation. Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech. Life is

2 2 AKTUALNOŚCI Nr 4 Luca Montezemolo, prezes Ferrari, to jeden z najbogatszych ludzi we Włoszech Foto AP/LAPRESSE. Zasadę tę odkrył w roku 1897 włoski ekonomista i socjolog, profesor uniwersytetu w Lozannie Vilfredo Pareto. Badał on statystycznie dochody ludności we Włoszech. Badania te wykazały, że 20% Włochów jest w posiadaniu 80% bogactwa kraju i odwrotnie - 80% ludności posiada Zasada 80/20 Powszechnie wiadomo i to nie od dzisiaj, że bogactwo na kuli ziemskiej rozdzielone jest niesprawiedliwie. Jego rozkład kształtuje się według proporcji 80/20 jedynie 20% dóbr. Taki rozkład proporcji zwany jest zasadą Pareta lub zasadą 80/20. Dalsze badania wykazały, że zasad a ta sprawdza się doskonale w optymalnym zarządzaniu pracą. Jest statystycznym faktem, że 80% osiąganych wyników wypływa tylko z 20% nakładów pracy. Dogłębna analiza wykazała, że 20% pracowników wykonuje 80% pracy. Zwrócono też uwagę, że 20% pracowników stwarza 80% wszystkich problemów. Istnieje szereg innych przykładów z życia codziennego potwierdzających tę zasadę. Na naradzie 80% decyzji zajmuje 20% czasu narady. 20% polityków odpowiada za 80% decyzji i 20% z nich jest widocznych w mediach przez 80% czasu. 20% kierowców jest sprawcą 80% wypadków. 20% klientów firmy przynosi 80% jej dochodów. Wystarczy znajomość 20% słownictwa by móc czytać ze zrozumieniem tekst w języku obcym. Zaledwie 20% przeżytego w naszym życiu czasu daje nam 80% szczęścia. Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, zasada 80/20 wpływa na jakość naszego życia. Wiedząc, że praktycznie nie zdarza się aby 100% nakładów dało 100% efektów - będziemy w stanie osiągać lepsze rezultaty tym samym lub mniejszym nakładem pracy, zwłaszcza, gdy zaoszczędzony czas przeznaczymy na relaks. Irena Wachowska Wzrosły składki INPS dla opiekunek Retribuzione oraria effettiva Z dniem 1 stycznia br. zmieniły się stawki składek INPS dla pomocy domowych, opiekunek osób starszych i dzieci. Wysokość stawki zależy od wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy. Istnieją trzy rodzaje stawek dla osób zatrudnionych na 24 godziny w tygodniu (por. tabela). Natomiast osoby pracujące więcej niż 24 godziny w tygodniu, wysokość stawki jest stała dla wszystkich, bez względu na wysokość wynagrodzenia. W tym wypadku wysokość składek jest nieco niższa, pod warunkiem, że jest się zatrudnionym tylko przez jednego pracodawcę. Składki na ubezpieczenie społeczne wpłaca do INPSu pracodawca, również tę ich część, którą płaci pracownik. Poniżej zamieszamy tabelę z wysokościami stawek, które należy uwzględnić rozliczając się z INPS w pierwszym kwartale 2007 roku. Elvioo Pasca Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24 ore settimanali: Retribuzione oraria effettiva da 0 a 6,83 1,27 (0,30) 1,23 (0,30) Retribuzione oraria effettiva oltre 6,83 fino a 8,34 1,43 (0,34) 1,39 (0,34) Retribuzione oraria effettiva oltre 8,34 1,75 (0,42) 1,70 (0,42) Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali: Foto AP/LAPRESSE. 0,92 (0,22) 0,90 (0,22) Z PinCard TELE2, 400 minut to 400 minut Bez opłaty za poła czenie Rozmawiasz do ostatniej minuty PinCard za 5, 10, 20, i 50 euro POLSKA minuty rozmowy zu telefonu STACJONARNEGO EUTELIA Edicard Europa WIND/INFOSTRADA Dialoga TELE2 Europa PinCard: jest najbardziej ekonomicznym i bezpiecznym sposobem, by dzwonić do Polski znajdziesz ja we wszystkich punktach sprzeda zy SISAL. Bezpłatna informacja w języku ojczystym Więcej informacji uzyskasz pod bezpłatnym numerem lub pisząc na Je zeli ją kupisz do 28/02/07* otrzymasz 1 euro w prezencie Wyłącznie w wybranych punktach sprzeda zy Konfrontacji dokonano dnia 15 stycznia 2007 roku na podstawie karty i numeru międzynarodowego pin o wartości 10 euro (z IVA zapłaconą przez operatorów) spośród Edicard Europa Eutelia, Dialoga sieci Wind/Infostrada i PinCard Europa TELE2. Oprócz trwających ewentualnych promocji. * 1 euro na bezpłatne rozmowy w prezencie otrzymasz zakupując kartę za 10 euro; 0,50 euro za kartę za 5 euro; 2 euro zakupując kartę za 20 euro; 5 euro za kartę za 50 euro. Nasz_Polonia.indd :50:22

3 Nr 4 AKTUALNOŚCI 3 Pieniądze dla twojej rodziny Pracujesz we Włoszech? Wystąp o przyznanie zasiłku rodzinnego Pod koniec ubiegłego roku media w Polsce donosiły o prawdziwym szturmie na Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, po tym jak się okazało, że od momentu przystąpienia RP do Unii Europejskiej, Polakom pracującym legalnie zagranicą przysługują zasiłki rodzinne, które są wielokrotnie wyższe od pomocy finansowej, którą można otrzymać w kraju. W numerze 2/2007 Naszego Świata pisaliśmy o warunkach przyznawania świadczeń rodzinnych we Włoszech. Ponieważ procedura jest dość skomplikowana postanowiliśmy jeszcze raz poruszyć ten temat Od pierwszego dnia członkostwa w Unii Polacy uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych przemieszczając się w jej granicach. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia wejścia naszego kraju do UE Polakom nie przysługiwały świadczenia rodzinne w przypadku wyjazdu do któregokolwiek z państw członkowskich w celu podjęcia pracy, na studia lub by zamieszkać będąc na emeryturze lub rencie. Świadczenia rodzinne należą ci się w każdym kraju Unii Europejskiej Dziennik Bałtycki Osoba podejmująca w innym państwie UE pracę jako pracownik najemny lub na własny rachunek, jest traktowana w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego. To oznacza, że Polakom legalnie zatrudnionym na terenie Włoch przysługują zasiłki rodzinne na takich samych zasadach jak Włochom. Świadczenia rodzinne przysługują również tym pracownikom, których rodziny mieszkają w innym państwie członkowskim. Przykładowo, jeżeli żona Polaka pracującego w Italii mieszka w Polsce i wychowuje dzieci, wówczas Polakowi przysługuje świadczenie rodzinne na dzieci zamieszkujące w kraju. Przypominamy, że każde państwo ma inną wysokość świadczeń rodzinnych. Jeśli pracujesz w innym kraju niż twój współmałżonek i tobie jak i jemu należą się świadczenia rodzinne, ale możecie pobierać je tylko z jednego państwa. Zasiłki nie kumulują się. Dlatego warto dowiedzieć się, który kraj wypłaca najwyższy zasiłek. (We Włoszech zasiłek rodzinny, czyli assegno familiare wynosi ok. 400 zł, a w Niemczech i Irlandii ponad 550 zł). We Włoszech wysokość zasiłków rodzinnych uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny. Ponadto wysokość zasiłku jest ustalana co roku przez rząd w planie budżetowym. Pomoc społeczna, a w szczególności zasady przyznawania świadczeń, zakres i formy wsparcia nie podlegają regulacjom wspólnotowym UE i pozostają w gestii ustawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich. We Włoszech zasiłek rodzinny (assegno familiare) przysługuje pracownikom etatowym, zatrudnionym przez tzw. cooperative, pracownikom sezonowym oraz zatrudnionym a progetto. Pomoce domowe, opiekunki osób starszych i dzieci, osoby zatrudniane przez cooperative i wykonujące lavoro a progetto składają wnioski bezpośrednio w INPS w miejscu zamieszkania. Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba m.in. załączyć dokumenty, które należy przywieźć z Polski. Są to: - wyciąg z księgi meldunkowej (wydawany w urzędzie gminy w miejscu zameldowania), - zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń rodzinnych. W Polsce instytucją, która realizuje zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych jest samorząd województwa. Decyzje w tych sprawach wydaje marszałek województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), i ten właśnie urząd wydaje ww. zaświadczenie. - zaświadczenie o dochodach (wydawane przez Urząd Skarbowy). Na podstawie tych trzech dokumentów konsulaty w Rzymie i Mediolanie wystawiają tzw. deklarację konsularną (w języku włoskim), honorowaną przez urzędy INPS. Na stronie internetowej www. inps.it w rubryce le prestazioni a sostegno del reddito, klikając na assegno per il nucleo familiare znajduje się instrukcja dotycząca przyznawania świadczeń rodzinnych. Ze strony można pobrać również formularz potrzebny do złożenia podania o przyznanie zasiłku rodzinnego. Druk nosi nazwę ANF. 42. Uwaga! Pamiętajmy, aby wszystkie zaświadczenia były wydane na jednolitych w całej UE drukach (E401, E404). Anna Malczewska DanutaWojtaszczyk portal imigracji Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich cudzoziemców we Włoszech Stranieri in Italia

4 Foto AP/LAPRESSE 4 KRONIKA Nr 4 Wypadek w pracy zmarła Polka KTOKOLWIEK WIDZIAŁ MIKOŁAJEK ARTUR Rodzice: Mieczysław, Krystyna z domu Kniec Urodzony dnia: 1976/11/20 we Wschowej NIEREBIŃSKA ARLETA Do zdarzenia doszło w Montespertoli 26 stycznia br. około godziny Maria Roczkalska, 69 lat, we Włoszech od niecałych dwóch tygodni, pracowała jako opiekunka starszej kobiety. Feralnego, styczniowego wieczoru, w mieszkaniu niespodziewanie zgasło światło. Polka wyszła na klatkę schodową, aby sprawdzić bezpieczniki. Schodząc po schodach, z powodu ciemności poślizgnęła się i upadła uderzając głową o betonowy kant jednego ze stopni. W wyniku urazu zmarła na miejscu. W momencie zdarzenia obecna była w mieszkaniu starsza kobieta, którą opiekowała się Maria Roczkalska. Mimo, że pogotowie ratownicze przyjechało w ciągu kilku minut, lekarze nie mogli zrobić już nic więcej, jak stwierdzić zgon. D.W. Nazwisko rodowe: GRELEWICZ Rodzice: Arkadiusz, Mirosława z domu KOŹMIŃSKA Urodzona dnia: 1964/01/23 Ktokolwiek wie o ich miejscu pobytu proszony jest o przekazanie tej informacji do najbliższej jednostki Policji, lub do Konsulatów w Rzymie i Mediolanie Nareszcie 100 % kredyt mieszkaniowy. Dla wszystkich, dla Ciebie. Powstał 100% kredyt mieszkaniowy odpowiadający potrzebom cudzoziemców, zarówno dla pracowników najemnych jak i niezależnych. NASZ KORESPONDENT To już oficjalna wiadomość, która obiegła cały świat. Powstał 100% kredyt mieszkaniowy, elastyczny i łatwiej dostępny w porównaniu z przeszłością, kiedy to barierą był język lub niestabilna sytuacja pracownika. Nasz kredyt powstał z myślą o cudzoziemcach, którzy nie są milionerami, pragnących zakupić mieszkanie. Nie podano jeszcze wszystkich szczegółów tej niesamowitej oferty, ale wydaje się, że wkrótce tajemnica zostanie ujawniona. Na dzień dzisiejszy, wiadomo jedynie, że ta niesamowita oferta jest prawdziwa. Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod bezpłatny numer: % kredyt, 100% prawda, 100% dla Ciebie. Aby poznać warunki umowy sięgnij po ulotki informacyjne, które znajdziesz w naszej siedzibie lub u współpracujących z nami doradców kredytowych. Oferowana usługa to pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji. 100% kredyt mieszkaniowy Powstał specjalnie dla Ciebie. Numero Verde Zapytaj nas, jak go otrzymać Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego: od poniedziałku do piątku ISI Financial S.p.A. - Iscr. UIC n Artykuł reklamowy

5 Nr 4 POLSKA 5 Zmarł Ryszard Kapuściński reporter ginącego świata Wybitny polski pisarz i dziennikarz Ryszard Kapuściński zmarł 23 stycznia br. w Warszawie. Miał 74 lata Ryszard Kapuściński w marcu skończyłby 75 lat. Zmarł w szpitalu Akademii Medycznej na ul. Banacha w Warszawie. Pisarz od dawna przebywał w szpitalu. W styczniu przeszedł poważną operację układu pokarmowego, po operacji dostał rozległego zawału serca. Lekarzom nie udało się go uratować. Msza Święta żałobna rozpoczęła się dnia 31 stycznia 2007 r. o godz w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Przewodniczył jej Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Mszę koncelebrowali m.in. kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan prezydenta RP, ks. prałat Roman Indrzejczyk i ks. Adam Boniecki z Tygodnika Powszechnego. Homilię prymasa odczytał ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Przy trumnie przykrytej biało-czerwoną flagą stała warta honorowa żołnierzy WP. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego reprezentowała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Junczyk- Ryszard Kapuściński został pochowany na Powązkach w Alei Profesorskiej Foto AP/LAPRESSE. Ziomecka. Obecni byli także m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister finansów Zyta Gilowska, były premier Tadeusz Mazowiecki, Adam Daniel Rotfeld, Julia Hartwig, Andrzej Wajda, Janina Ochojska, Krzysztof Mroziewicz, Krzysztof Kolberger, Maja Komorowska, Emilia Krakowska, Jacek Fedorowicz, Stefan Bratkowski, Maciej Wierzyński, Jarosław Gowin. Pochowany został na - Cmentarzu Komunalnym - Powązki, w Alei Profesorskiej. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks. Adam Boniecki. Kapuściński pozostawił żonę Alicję i córkę - Zofię. Ryszard Kapuściński był mistrzem reportażu literackiego. Od lat 50-tych ubiegłego stulecia podróżował po świecie. Odwiedził ponad sto krajów. Był świadkiem wielu zbrojnych konfliktów. Był mistrzem reportażu literackiego, którego za osiągnięcia pisarskie brano pod uwagę jako jednego z najpoważniejszych kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Pracował w Polityce, Kulturze, a także jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Foto AP/LAPRESSE. Dokumentował m.in. upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Pisał o krajach trzeciego świata, egzotycznych dla nas kulturach, o globalnych problemach Ziemi. Był laureatem wielu prestiżowych nagród literackich, m.in. nagrody im. Dariusza Fikusa za rok Doktor honoris causa Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego, wybrany Dziennikarzem Wieku przez swych kolegów w plebiscycie miesięcznika PRESS. Łącznie otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień. Jeden Kapuściński wart jest tysiąca skamlących i fantazjujących gryzipiórków - napisał Salman Rushdie w przedmowie do brytyjskiego wydania książki Jeszcze dzień życia (Londyn 1987). - Dzięki jego niezwykłemu połączeniu reportażu i sztuki stajemy wreszcie tak blisko tego, co Kapuściński nazywa nie dającym się przekazać prawdziwym obrazem wojny. 5 lutego br. Minister obrony narodowej, Radosław Sikorski podał się do dymisji. Premier Jarosław Kaczyński przyjął jego rezygnację Dymisja Radosława Sikorskiego Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego dott. Tadeusz Krzysztofiak avv. Paola Remigi Pomoc prawna Sprawy cywilne Upadłość firm Wypadki Rozliczenia podatkowe Prowadzenie księgowości otwieranie działalności gospodarczej (partita Iva) Roczne rozliczenia Podatkowe Praktyki INPS, INAIL Zaświadczenia o zarobkach Doradstwo prawne w sprawach pracy Via Nicolò III, Rzym (niedaleko Watykanu) tel. / fax ; kom Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie; nr w rejestrze 8120 Avv. Paola Remigi jest wpisana do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474 Rzecznik Rządu, Jan Dziedziczak, powiedział, że Sikorski złożył dymisję tuż po rozmowie z premierem, podsumowującej przegląd resortów. Media od dłuższego czasu informowały o konflikcie szefa MON z szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antonim Macierewiczem, do niedawna wiceministrem obrony. Sikorski podobno złożyć miał wniosek o odwołanie Macierewicza i zapowiedzieć, że poda się do dymisji, jeśli nie zostanie on przyjęty. O możliwej dymisji szefa MON spekulowano od dawna. Ostatnio napisał o niej Newsweek. Według tygodnika, o losie ministra obrony nie zdecydował wynik przeglądu resortów, ale naciski Pałacu Prezydenckiego. Kto zajmie stanowisko Sikorskiego? Media podają, że najprawdopodobniej na czele MON stanie Aleksander Szczygło, który w chwili obecnej pełni funkcję Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Radosław Sikorski

6 6 POLSKA Nr 4 Jesteśmy nieufni Tylko 14% Polaków uważa, że innym można ufać. Jedynie 12% Polaków należy do jakiejś organizacji. Społeczeństwo obywatelskie powstaje opornie Takie są wnioski sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP w dniach 5-9 stycznia 2007 roku na reprezentatywnej próbie 1005 osób powyżej 15- tego roku życia. Na pytanie: czy to prawda, że ludzie dbają głównie o dobro swoich rodzin i niezbyt przyjmują się dobrem otoczenia, sąsiedztwa, osiedla, wsi? - tak odpowiedziało 71% respondentów, nie 20%, a trudno powiedzieć - 9%. Na pytanie: czy większości ludzi można ufać, czy raczej trzeba być ostrożnym? - 82% respondentów odpowiedziało, że trzeba być ostrożnym, 14% - że ludziom można ufać, a 4% - trudno powiedzieć. W rankingu wzajemnego zaufania zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Prof. Lena Kotlarska-Bobińska, socjolog, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje Ranking polityków W dniach stycznia 2006 roku, CBOS przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie 922 dorosłych osób. Zapytano Polaków - któremu politykowi ufasz a któremu nie? Wyniki są następujące: 1. Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro - zaufanie 62%, nieufność 16%; 2. Minister Zdrowia, Zbigniew Religa - zaufanie 60%, nieufność 17%; 3. Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz - zaufanie 50%, nieufność 22%; 4. Lider PO, Donald Tusk - zaufanie 46%, nieufność 32%; 5. Prezydent RP, Lech Kaczyński - zaufanie 42%, nieufność 41%. Na ostatniej pozycji znalazł się Wicepremier Andrzej Lepper, któremu nie ufa 64% Polaków, na przedostatniej pozycji jest Wicepremier Roman Giertych, któremu nie ufa 57% ankietowanych a trzeci od końca jest Premier, Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 43% obywateli. I.W. Foto MSZ w zadawnionej niechęci do instytucji i organizacji. Uważa, że politycy od początku transformacji nie robili wiele, aby to nastawienie społeczne zmienić. Może to społeczna frustracja spowodowana rozczarowaniem, że kolejna ekipa rządząca w słowach rozmija się z czynami? (za Gazeta Wyborcza ) Irena Wachowska Czy Polska będzie potentatem? Światowym centrum outsourcingu jest obecnie Azja a szczególnie Indie. Potentaci hinduskich centrów usługowych zamierzają w roku 2007 otworzyć swoje placówki w Polsce. Jednym z pierwszych będzie ZenStar Technologies. Firma przygotowuje oprogramowanie m.in. dla IBM, Microsoft i Oracle, a jej klientem jest np. Marks and Spencer. Swoją placówkę chce uruchomić już od kwietnia w Gdańsku podobnie jak druga hinduska firma Tata Consultancy Services. We Wrocławiu lokalizuje się hinduski KPIT Comunings. Lokalizacje w Polsce rozważają jeszcze dwie duże hinduskie firmy sektora usług: Wipro i HCL. Ofensywa firm hinduskich nie dziwi Mateusza Malickiego - analityka rynku IT oraz telekomunikacji z firmy PMR. Coraz więcej firm zachodnich poszukujących partnerów outsourcingowych zainteresowana jest lokalizowaniem tej działalności w Europie Środkowej zamiast w Azji. Zainteresowanie Hindusów lokowaniem takiej działalności w naszym kraju stanowi potwierdzenie wysokiego profesjonalizmu Polaków w tych dziedzinach. Jak podkreśla Wojciech Szelągowski wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ), celem Agencji na ten rok jest ściągnięcie możliwie największej liczby takich inwestorów do Polski. Polska ma ogromne szanse stać się jednym ze światowych centrów usługowych. To zapewniłoby pracę wielu tysiącom młodych wykształconych ludzi i zahamowało ich odpływ na Zachód. I.W. Co czeka naszą planetę? W Paryżu przedstawiony został najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowany przez pond 600 naukowców z całego świata. Licząca 1600 stron pierwsza z czterech części raportu zmieni naszą wiedzę o globalnym ociepleniu Jest nadzieja, że spowoduje on również zmianę podejścia do tego problemu najważniejszych polityków, wśród których są tacy jak George Bush dotychczas zagrożenie to lekceważyli lub wręcz zaprzeczali jego istnieniu. Raport dowodzi, że spalanie surowców kopalnych przyspiesza zmiany klimatyczne. Naukowcy zebrani w dniu 22 stycznia 2007 roku na regionalnej konferencji klimatycznej w Alpbach ostrzegli, że alpejskie lodowce znikną do 2050 roku. W Tyrolu lodowce kurczą się w tempie 3% rocznie. Roland Psenner z Instytutu Ekologii uniwersytetu w Insbruck u uważa, że jeżeli obecny trend się utrzyma lodowce całkowicie stopnieją do 2037 roku. Według World Glacier Monitoring Service w Zurichu, od 1980 roku europejskie lodowce straciły aż 9 metrów grubości. Ponad 2 metry ubyło tylko w ciągu jednego gorącego lata W ciągu ostatnich 13 lat stopiło się 2 razy więcej lodu niż w 30-leciu Konsekwencją globalnego ocieplenia dla ludzi będą susze przeplatane powodziami i niedobór wody pitnej. Częstsze będą huragany, podniosą się poziomy oceanów i mórz zalewając niżej położone osiedla ludzkie. Druga część raportu, która ukaże się w kwietniu zobrazuje wpływ zmiany klimatu na zdrowie ludzkie oraz produkcję przemysłową i rolną. Grozi nam zmniejszanie odporności organizmu i wymieranie gatunków. Na razie treść całego dokumentu objęta jest tajemnicą. Politycy otrzymali już 12 Foto AP/LAPRESSE stronicowe podsumowanie a poszczególne części raportu publikowane będą w ciągu całego roku. Czy politycy podejmą wyzwanie walki z katastroficznymi procesami do których dopuścili? Czy może mamy patrzyć na horyzont i wyglądać galopujących z za niego do nas 4-ch jeźdźców apokalipsy? Irena Wachowska

7 Vodafone One Nation. Rozmowa z Twoim krajem kosztuje tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech. Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100 na po!"czenia. Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do 100 na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer lub odwied( sklep Vodafone. Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa. Life is

8 8 POLACY WE WŁOSZECH Nr 4 UMBRIA Przegląd filmów polskich w Terni REGGIO EMILIA Polscy uczniowie w Reggio Emilia Niebo i Ziemia - to tytuł przeglądu filmów polskich, odbywającego się w Terni w Cenacolo San Marco na via del Leone. Impreza rozpoczęła się 17 grudnia 2006 roku projekcją filmu Życie za życie. Maksymilian Kolbe w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Przegląd trwać będzie do października br. Zostaną przedstawione na nim filmy wielkich reżyserów współczesnego kina polskiego, jak: Krzysztof Zanussi, Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski i Jerzy Stuhr. Większość filmów zostanie zaprezentowana w niedziele w wersji polskojęzycznej z podtytułami w języku włoskim. Kalendarz projekcji: 25 marca o godzinie i Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000), reż. Krzysztof Zanussi To opowieść o Tomaszu, inteligentnym, myślącym, ale egoistycznie i cynicznie nastawionym do życia mężczyźnie około sześćdziesiątki. Podejrzewa on, że jest nieuleczalnie chory. Po wykonaniu serii testów jego objawy potwierdzają się. Bliskość końca wyzwala w nim pragnienie, by bezkarnie spróbować wszystkiego, czego w życiu unikał. Chce się przekonać w praktyce, jak bezpodstawne były jego dawne hamulce. 1 kwietnia o godzinie i Z dalekiego kraju (2005), reż. Krzysztof Zanussi To historia o burzliwych i często tragicznych dziejach Polski lat Na kanwie losów Karola Wojtyły powstała spokojna i precyzyjna opowieść o tych skomplikowanych dniach naszej ojczyzny. Film pozwala widzowi zrozumieć jak osobiste przeżycia z czasów młodości maja o godzinie i Pianista (2002, reż. Roma Polański Dramat wojenny, oparty na autobiograficznej książce Władysława Szpilmana. 10 czerwca o godzinie i Pogoda na jutro, reż. Jerzy Stuhr Treść: Józef Kozioł od kilkunastu lat przebywa za murami klasztoru. Kiedy otrzymuje propozycję wyjścia za mury, przypadkowo zostaje rozpoznany przez... żonę i dorosłego syna. Kozioł postanawia pojednać się z rodziną, jednak ta wita go cierpko, a konkubent żony wskazuje mu miejsce w garażu. Jednak Józef się nie poddaje. Anna Malczewska 2 lutego br. do Correggio (RE), na zaproszenie Instytutu Einaudi, przyjechało 21 polskich uczniów z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej z Ostrołęki. Grupie towarzyszyła profesor Halina Bartoszewska i Ewa Niewiarowska. Do wymiany młodzieży doszło dzięki projektowi Comenius, w którym szkoła z Corregio bierze udział wraz z innymi włoskimi szkołami średnimi. We wrześniu ubiegłego roku uczniowie Instytutu Einaudi byli gośćmi ostrołęckiego Zespołu Szkół. Tym razem młodzi Polacy goszczeni byli przez włoskie rodziny. Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez polonijnych organizowanych we Włoszech piszcie na adres redakcji: Nasz Świat Via Virgilio Maroso, Roma MIĘDZYNARODOWE KARTY TELEFONICZNE? Kup je w tabacchi! Poproś o międzynarodową kartę telefoniczną z pinem w sklepach tabacchi i punktach Lotto. PuntoLis. Znajdziesz zawsze produkt odpowiadający Twoim potrzebom i najlepsze ceny na rynku: PhoneAll Freecom-u, Best Card Tele2, Bonus IDT, i najnowszą DreamCard BT Italia, New Welcome, New Columbus i No Distance Telecom Italia. Spróbuj, są łatwe w użyciu i nie będziesz się mógł bez nich obyć!

9 Nr 4 POLACY WE WŁOSZECH 9 LACJUM Ladispoli (città di Ladislao) miasteczko położone 30 km na północny-zachód od Rzymu. Jak wynika z oficjalnych danych w Ladispoli mieszka ok. 500 Polaków, w rzeczywistości jest ich prawie dwa razy więcej Ladispoli widziane z lotu ptaka Przystanek Ladispoli Obszar 26 km2, w 2001 roku zamieszkiwało ok. 30 tys. ludzi. Dziś jest o kilka tysięcy więcej, gdyż osiedliło się w nim wielu cudzoziemców. Jak wynika z oficjalnych danych w Ladispoli mieszka ok. 500 Polaków, w rzeczywistości jest ich prawie dwa razy więcej. Pierwsze duże grupy polskich emigrantów przybyły tu w latach 80-tych. Ponad 20 lat temu przybysze znad Wisły skazani byli na wielotygodniowe oczekiwanie pod rzymską kwesturą, nocowali jak koczownicy w parku Villa Spotkanie polskich dzieci z Ladispoli z Ojcem Św. Benedyktem XVI Sagra del Carciofo w Ladispoli Borghese. Pózniej wielu z nich zostało skierowanych do Ladispoli, gdzie zorganizowano tzw. obozy przejściowe dla uchodźców. Otrzymali tam zakwaterowanie w hotelach lub apartamentach. Ponieważ status uchodźcy uniemożliwiał im podjęcie zatrudnienia, państwo włoskie zapewniało emigrantom dwa razy dziennie skromny posiłek, podstawowe przybory toaletowe, pościel i odzież. Wielu Polaków przybyłych do Włoch w latach 80-tych nie miało zamiaru pozostać tu na dłużej, traktowało Italię jako chwilowy postój, w oczekiwaniu na wyjazd do Kanady, Stanów Zjednoczonych czy Australii. Kiedy we wrześniu 1989 roku musieli podjąć decyzję czy wracać do Polski, nieliczni tylko zdecydowali się na powrót. Dziś w każdej dzielnicy Ladispoli słychać rozmowy w języku polskim. Mieszkają tu całe rodziny Polaków, młode małżeństwa, które zawarły związek w polskim kościele oraz wiele osób, które pracują we Włoszech od lat i zamierzają pozostać do czasu, aż wysługa lat pracy pozwoli im na otrzymanie włoskiej emerytury. Dzięki uprzejmości Don Alberto proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej oraz ofiarności ojców franciszkanów z Santa Severa, Polacy spotykają się raz w tygodniu na mszy św. odprawianej w ojczystym języku. W Ladispoli odbywa się też katecheza dla polskich dzieci mających przystąpić do sakramentów św., którą prowadzą siostry salezjanki z Rzymu. Wiele małżeństw zdecydowało się na wzięcie kredytu i zakup mieszkania. Niektórzy założyli swoją działalność gospodarczą i handlową (Polacy prowadzą między innymi sklep polski, pralnię, księgarnię i firmy remontowo-budowlane). Podczas corocznej wiosennej imprezy w Ladispoli, jaką jest Sagra del Carciofo, Polacy spotykają się na obiedzie, popołudniu zaś spacerują po tętniącym życiem miasteczku. Od kilku lat w Ladispoli działa Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego (Associazione Comitato Polacco), którego głównym celem jest szerzenie kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji i pomoc rodakom. Mimo kilkunastoletniej już obecności w Ladispoli, pytani o plany na przyszłość zamieszkali tu Polacy, podkreślają, że pobyt we Włoszech jest etapem przejściowym i nie wykluczają powrotu do Polski. Anna M. Skowyra PŁACENIE RACHUNKÓW? SZYBKIE JAK WYPICIE JEDNEJ KAWY! Zapałać je w sklepach tabacchi! Ten rodzaj płatności w sklepach tabacchi oraz punktach Lotto PuntoLis staje się przyzwyczajeniem dla wielu Włochów. To łatwy i szybki sposób.. Bez stania w kolejkach i za cenę 1 euro. Pamiętaj, że możesz w ten sposób zapłacić także podatek drogowy, abonament telewizyjny, mandaty, doładowanie telefonu komórkowego i abonament telewizji kablowej. Od dzisiaj można płacić rachunki Acea, Electrabel, Acquedotto Pugliese, Arin, Enel, ENI Gas&Power, Iride, Telecom Italia e i bollettini di De Agostini i Soris Riscossioni. Uaktualniona lista usług i odpowiadających im cen znajduje się na stronie

10

11 Nr 4 VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH 11 WŁOSKA SŁUŻBA ZDROWIA Jak korzystać z jej usług? (Cz. III) Lekarz rodzinny Aby dokonać badań specjalistycznych, w wielu przypadkach musimy otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego. (O tym jak dokonać wyboru lekarza rodzinnego we Włoszech pisaliśmy w poprzednim numerze naszego pisma). Wizyty specjalistyczne Wizyty specjalistyczne to takie, które przeprowadzamy u lekarza będącego specjalistą w danej dziedzinie, tzn., który po ukończeniu studiów medycznych zrobił dodatkową specjalizacje i jest wpisany do krajowego zrzeszenia lekarzy specjalistów. Przez badania kliniczne laboratoryjne (esami clinici di laboratorio) rozumie się badania krwi i moczu. Badania diagnostyczne to badania organizmu, które przeprowadzane są za pomocą specjalnych urządzeń, w celu zbadania stanu określonego narządu. Do takich badań należy m.in. ekografia serca, badania radiograficzne kości, analizy gęstości kości, tomografia komputerowa. Skierowanie na badania specjalistyczne zachowują ważność zazwyczaj przez okres 1 miesiąca. Opłata za badanie specjalistyczne (tzw. ticket) może maksymalnie wynieść 56 euro. W poszczególnych regionach Włoch, na mocy postanowień wydanych na szczeblu regionalnym, może zmieniać się zarówno okres ważności skierowań jak i maksymalna opłata za badanie specjalistyczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego na wizyty ortodontyjne, położnicze, ginekologiczne, psychiatryczne i okulistyczne (standardowe badanie wzroku). Lekarz rodzinny wystawia ponadto bezpłatnie wszelkiego rodzaju zaświadczenia, które są przewidziane przez prawo. Chodzi tu m.in. o zwolnienie lekarskie dla pracowników etatowych, zaświadczenie o pozwoleniu do uczęszczania dzieci po przebytej chorobie do przedszkoli i szkół podstawowych oraz zaświadczenie o zdolności wykonywania różnego rodzaju sportów. Zaświadczeniami płatnymi są natomiast wszystkie te, które nie są przewidziane przez prawo włoskie np. o dobrym zdrowiu, zaświadczenia dla agencji ubezpieczeniowych, nie szkolne, zaświadczenia o zdolności do wykonywania różnego rodzaju sporu (nie sportowców zawodowych). Koszt tego typu zaświadczeń ustalane są przez poszczególne Asl. Jednym z zadań lekarza rodzinnego jest także wystawianie recept na leki, które podlegają zwrotowi kosztów przewidzianych przez włoską służbę zdrowia, lub nie płacenie tzw. ticketu. Lekarz musi przestrzegać w tym wypadku tzw. prontuariuo terapeutico nazionale ( jest to lista leków dotowanych oraz leków pełnopłatnych). Lekarz powinien zawsze przepisać pacjentowi lek dotowany (o ile taki istnieje) o takich samych właściwościach jak lek pełnopłatny. W gabinetach lekarz powinien wykonywać także szczepionki przeciwgrypowe wszystkim osobom najwyższego ryzyka (dzieci i osoby starsze). Osoba chora, która nie może skorzystać z wizyty u lekarza w przychodni lekarskiej ma prawo do zamówienia wizyty domowej pomocy lekarskiej. Tego typu wizytę, na- Dziennik Bałtycki leży przeważnie zamówić do godziny Lekarz zobowiązany jest do jej wykonania do godziny dnia następnego. Istnieje możliwość zamówienia wizyty domowej także w soboty (do godziny 10.00). W nagłych przypadkach lekarz rodzinny może przeprowadzić wizytę lekarską osobom, które nie są pod jego stałą opieką. W tym przypadku wizyta jest płatna. Należy pamiętać, że za wizyty płatne możemy poprosić o rachunek, który następnie będzie można odliczyć od rozliczenia dochodów rocznych. Każdy lekarz rodzinny musi posiadać gabinet lekarski i musi przyjmować pacjentów co najmniej 5 razy w tygodniu. Wizyty medyczne muszą być bezpłatne. W przypadku nieobecności lekarza, musi zostać zagwarantowana opieka medyczna przez innego lekarza. Stranieri in Italia SPOKOJNIE ŻYĆ WE WŁOSZECH Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o swoich prawach, zadzwoń: Stranieri PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA ODPOWIEDZĄ OD RAZU Decreto ussi Pozwolenie na pobyt Karta pobytowa Sanatoria Wydalenie Wizy (nie dla Polaków) Unia Europejska Łączenie rodzin Obywatelstwo NA TWOJE PYTANIA: Meldunek Małżeństwo Prawo jazdy i patentino Mandaty Ubezpieczenia Partita IVA Oświadczenia podatkowe Contributi dla pomocy domowych Od poniedziałku do piątku od do Koszt połączenia: 1,57 wraz z IVA in Italia

12 12 ROZMAITOŚCI Nr 4 Polskie oscary małego ekranu rozdane Wśród zwycięzców Telekamer 2007, nagród nazywanych polskimi Oscarami małego ekranu, znalazły się seriale Magda M., Kryminalni. Statuetki odebrali również Kamil Durczok oraz Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski oraz Szymon Majewski Andie MacDowell otrzymała statuetkę za całokształt twórczości Foto AP/LAPRESSE Telekamery to jedyna w branży telewizyjnej nagroda, o której przyznawaniu nie decyduje specjalne jury, ale głosy widzów i czytelników Tele Tygodnia. Jubileuszową, dziesiątą już galę rozdania nagród poprowadzili Grażyna Torbicka i Cezary Pazura. Główną gwiazdą wieczoru była Andie MacDowell, która dołączyła do grona laureatów Telekamer za całokształt twórczości. Wcześniej wyróżnienia te Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej Płyta Kilka historii na ten sam temat Ani Dąbrowskiej podbiła serca jej fanów. I to tak skutecznie, że zyskała status platynowej. Piosenkarka odebrała nagrodę po koncercie w warszawskiej Fabryce Trzciny. Tłum wielbicieli talentu Dąbrowskiej przywitał piosenkarkę owacjami gdy tylko pojawiła się na scenie. Artystka nie kryła wzruszenia kiedy odbierała platynową płytę za album Kilka historii na ten sam temat. Sukcesowi swojej partnerki przyglądał się Paweł Jóźwicki. wp.pl Dott.ssa Katarzyna Litwicka MEDICO CHIRURGO Specialista in Ginecologia ed Ostetricia Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419 Via Andrea Doria 16 C Roma Studio: Fax: Cell: odebrali Richard Chamberlain, Alain Delon, Gerard Depardieu, Sophia Loren, Roger Moore, Catherine Denevue, Jeremy Irons, Daryl Hannah i Laura Dern. Triumfatorem uroczystości okazała się telewizja TVN i jej gwiazdy - zarówno dziennikarze, jak i twórcy seriali. Tomasz Sekielski oraz Andrzej Morozowski wygrali w kategorii Publicystyka. Najlepszym showmanem w kategorii rozrywka okazał się Szymon Majewski, prowadzący w TVN-ie autorski program. Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii serial obyczajowy okazała się opowieść o sympatycznej pani prawnik i jej perypetiach zawodowych i miłosnych - Magda M.. W kategorii serial kryminalny Telekamery przyznano Kryminalnym. Najlepszym serialem komediowym widzowie uznali zaś Nianię (serial komediowy). Laury dla najlepszego aktora zdobył natomiast gwiazdor serialu Magda M. - Paweł Małaszyński, którego już 2 lutego będzie można zobaczyć w pierwszoplanowej roli na dużym ekranie, w sensacyjnym dramacie Świadek koronny. Nagrodę za najlepszą kreację dla aktorki odebrała natomiast Joanna Brodzik, partnerująca Małaszyńskiemu na planie Magdy M.. W kategorii kabaret zwycięzcami okazała się grupa Ani Mru Mru. Danuta Wojtaszczyk W KINACH David Lynch i tajemnice z Polski Joanna Brodzik Dziennik Bałtycki Mistrz horroru, reżyser znanego serialu Miasteczko Twin Peaks, wchodzi na ekrany kin z nowym filmem Inland Empire. W rolach głównych Laura Dern i Jeremy Irons Mistrz horroru, reżyser znanego serialu Miasteczko Twin Peaks, wchodzi na ekrany kin z nowym filmem Inland Empire. Kobieta w niebezpieczeństwie : w taki sposób David Lynch podsumował swoje ostatnie dzieło trzygodzinnego filmu. Inland Empire to tytuł nowego obrazu, tego jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów, który potrafi w perfekcyjny sposób przekształcić koszmar w filmową rzeczywistość. Film opowiada o aktorce (odtwórczą tej roli jest Laura Dern), która na planie filmu, odkrywa taśmę filmową remake starego polskiego filmu, który nie został do końca nakręcony, ponieważ odtwórcy głównych ról zostali brutalnie zamordowani. To główny wątek filmu, ale jeśli znacie Davida Lyncha, wiecie, że jest to reżyser, odważny który często odwołuje się do elementów surrealistyczych, chętnie tworzy wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzeń i fobii. Fabuła jego filmów poprzez to staje się wielopłaszczyznowa, przy czym płaszczyzny te przenikają się wzajemnie. Rzeczywistość snu przenika się z rzeczywistością codzienności, przez co rozmyte wątki trudno jednoznacznie zinterpretować. Rzeczywistość obrazowana przez Davida Lyncha jest nie tylko surrealistyczna, zagadkowa, ale też przerażająca. Film został wyświetlony na festiwalu w Wenecji 2006 podczas którego reżyser otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Inland Empire to niewątpliwie niepowtarzalne przeżycie kinowe: niektórzy z was być może opuszczą salę w połowie projekcji, sceptycy wytrwają do końca bez większych emocji, inni zaś dadzą się ponieść całkowicie wydarzeniu. Jedyne, co do czego możecie być pewni: film pozostawia dużą dozę wątpliwości i strachu. Inland Empitre był kręcony, m.in. w Warszawie i Łodzi. Na ekrany włoskich film wszedł 9 lutego. Polska premiera zapowiedziana została na 27 kwietnia. Pierpaolo Festa

13 Nr 4 SPORT 13 Złota Carolina Kostner w Warszawie 19 letnia Włoszka Carolina Kostner zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w konkurencji solistek na łyżwiarskich Mistrzostwach Europy w Warszawie. Srebrny medal wywalczyła Szwajcarka Sara Meier a brązowy Finka Kiira Korpi Od lewej: Sarah Meier, Carolina Kostner i Kiira Korpi. Foto AP/LAPRESSE Carolina Kostner, 19- letnia włoska łyżwiarka zdaniem sędziów pojechała w Warszawie najlepszy program w swojej karierze. Już wcześniej stawała na podium Mistrzostw Świata i Europy, ale zawsze na tym najniższym. Warszawa przyniosła Carolinie szczęście. Pojechała ofensywnie i dynamicznie. Rozpoczęła znakomicie od kombinacji potrójnego flipa z potrójnym toeloopem i podwójnym rittbergerem, pożniej był potrójny lutz i potrójny rittberger, kolejny potrójny flip, potrójny salchow oraz powójny axel. Program nie tylko świetny pod względem technicznym, Foto AP/LAPRESSE lecz również pięknie zaprezentowany. Komisja sędziowska bardzo wysoko sklasyfikowała też komponenty programu, wszystkie powyżej siedmiu punktów. Carolina Kostner na zawodach rangi mistrzowskiej pojawiła się trzy sezony temu, od razu okrzyknięta została wielkim łyżwiarskim talentem. Zawodniczka ta wyróżnia się bardzo dobra techniką skoków, szybką rotacją oraz tempem jazdy. W ubiegłym roku Kostner była wielką nadzieją Włochów na medal na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie. Tam jednak sztuka ta nie udała się. Nowa Mistrzyni Europy w rozmowie z dziennikarzem Piotrem Sobczyńskim powiedziała, iż bardzo by chciała wyrównać kiedyś rekord Iriny Slutskiej, siedmiokrotnej Mistrzyni Europy. Carolina Kostner podziękowała za doping warszawskiej publiczności. Wśród kibiców zgromadzonych na Torwarze Włoszka miała swoich zagorzałych zwolenników. D.W. Adresy placówek polskich we Włoszech Ambasada RP przy Kwirynale Via Pietro Paolo Rubens 20, Roma Tel.: Fax: ambasciatapolonia.it Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej Via dei Delfini Roma Tel.: , Fax.: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie Via San Valentino, Roma Tel.: consolatopolacco.it Konsulat Generalny RP Mediolan Corso Vercelli Milano Tel.: , , Fax.: milanokg.it Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie Via Olona 2/ Roma Tel.: Fax.: infopolonia.it Wydział Ekonomiczno- Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie via Capecelatro 53/ Mediolan Tel.: Fax: Palermo kupiło Matusiaka Radosław Matusiak będzie siódmym Polakiem w lidze włoskiej. Podpisał kontrakt z US Palermo - trzecią drużyną Serie A. Palermo zapłaciło za polskiego piłkarza 1,7 mln euro Trwający dwa miesiące serial Matusiak odchodzi za granicę wreszcie dobiegł końca. Piłkarz BOT GKS Bełchatów związał się z włoskim klubem na trzy i pół roku. Palermo zapłaciła za niego 1,7 mln euro. Mam nadzieję, że postąpiłem właściwie powiedział deziennkarzomi 25- letni Matusiak. - Zawsze chciałem grać we Włoszech. Mam nadzieję, że szybko zaaklimatyzuję się na Sycylii. Daję sobie dwa miesiące na opanowanie włoskiego w stopniu wystarczającym, by rozumieć trenera i kolegów z drużyny. Zachowanie działaczy Palermo wskazuje na to, że bardzo im zależało na tym transferze i wiążą ze mną duże nadzieje. Od lewej: Radoslaw Matusiak i Carl Hoefkens Foto AP/LAPRESSE Instytut Polski Palazzo Blumenstihl Via V. Colonna, Roma Tel: Fax: istitutopolacco.it Stacja Naukowa PAN Vicolo Doria, Roma Tel Fax accademiapolacca.it Zespół Szkół im. G. Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie Via Pietro della Valle, Roma Tel./Fax szkolapolskawrzymie.net

14 14 STRONA CZYTELNIKÓW Nr 4 Składniki: 400 g. świeżego tuńczyka 100 g. miękkiego sera typu caprino fresco 1 pomarańcza sól i pieprz do smaku 2 łyżki oliwy z oliwek ekstra vergine Sposób przygotowania: Kroimy tuńczyka na cienkie plastry. Układamy na papierze do pieczenia w prostokąt i przykrywamy drugim arkuszem papieru. Ubijamy tłuczkiem do mięsa na jednolitą masę o jednakowej wysokości. Zdejmujemy wierzchnia kartkę papieru. Odkrojoną skórkę pomarańczową kroimy na drobne kawałki. Następnie parzymy dwukrotnie. Pokrojoną skórkę pomarańczową mieszamy z serem. Dodajemy szczyptę soli i pieprzu i łyżkę oliwy. Tak przygotowaną masą rozprowadzamy na rozbitych plastrach tuńczyka, ułożonych płasko w taki sposób, aby powstał prostokąt. Zwijamy całość w roladę i wkładamy do zamrażalnika na ok. 20 minut. Schłodzoną roladę kroimy w plastry. Życzę Państwu Smacznego! Kącik kulinrany Nestora Rolada z tuńczyka z serem Nestor Grojewski HOROSKOP BARAN ( ) Znajdziesz wsparcie. Nadmiar energii pozwoli ci połączyć ducha i materię. Szansa na sukces, ale nic na siłę. Działaj i nie spiesz się z wydawaniem sądów. BYK ( ) Logiczne myślenie połączone z wyobraźnią będzie teraz dla ciebie podporą. Zabłyśniesz pomysłami. Odrzucisz stereotypy i zwyciężysz. BLIŹNIĘTA ( ) Zwiększona pobudliwość może doprowadzić do kłopotów. Mogą pojawić się ludzie, którzy rozumieją, czego tak naprawdę ci potrzeba, ale nie będą dysponować wystarczającą ilością czasu. RAK ( ) Dzięki rozsądkowi i rozwadze będziesz w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy. Dasz sobie radę. Odkryjesz nowy kierunek działań. REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del Via V. Maroso, Roma Tel Fax DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Talamo DIRETTORE EDITORIALE Federica F. Gaida CAPOREDATTORE (REDAKTOR NACZELNY) Danuta Wojtaszczyk VICECAPOREDATTORE Anna Malczewska COLLABORATORI Milena Trezzani, Agnieszka Wilk, Irena Wachowska, Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Stefano Camilloni SEGRETARIO DI REDAZIONE Stephen Ogongo IMPAGINAZIONE Anna Malczewska Danuta Wojtaszczyk EDITORE Stranieri in Italia srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax PUBBLICITA ISI Etnocommunication srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax DISTRIBUZIONE LOCALE E ABBONAMENTI Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim) Stranieri in Italia srl Tel fax DISTRIBUTORE NAZIONALE MESSAGGERIE INTERNAZIONALI Via Manzoni, Rozzano Numero verde TIPOGRAFIA E STAMPA POLIGRAFICA GAETA Via Zinnie, 13. Nettuno (Roma) Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń Numer oddano do druku Apel o wsparcie finansowe dla dzieci ze szpitala Kliniki Onkologii we Wrocławiu Fundacja S.O.W.A. Spokój Opieka Wsparcie Aktywność, której Patronem i Prezesem Honorowym jest Prof. Jerzy Stuhr, działająca na rzecz gromadzenia funduszy na zakup i remont Rodzinnego Domu Opieki dla ludzi starszych w Piwnicznej Zdroju, nie mogła zostać obojętna na nieszczęście, cierpienie i krzywdę dzieci, które są pacjentami Kliniki Onkologii we Wrocławiu. Fundacja w swoim zapisie statutowym ma punkt, mówiący o organizowaniu akcji charytatywnych, połączonych ze zbiórką pieniędzy. Wychodząc naprzeciw palącej potrzebie udzielenia pomocy dzieciom z chorobą nowotworową, kieruje ten APEL, o przelanie na n/w konto, dodając adnotację, choćby symbolicznej złotówki. Zgromadzone pieniądze, zostaną przekazane Fundacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, która wspiera te dzieci, celem ratowania ich życia. Każda przelana, choćby symboliczna złotówka na konto naszej Fundacji, a w zasadzie Dzieciom, które tej pomocy oczekują, jest bardzo cenna. Wszystkim, którzy nie zostali obojętni na ten APEL, Fundacja w swoim imieniu, jak również dzieci potrzebujących wsparcia finansowego dla Szpitala - Kliniki Onkologii we Wrocławiu, z góry bardzo gorąco dziękuje. Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu Bogusław Siwecki Oto forma udzielenia pomocy Dzieciom: Wpłaty można przekazać na: FUNDACJA S.O.W.A. ul. Szpitalna 8/ PRUDNIK PKO BP SA KONTO: z dopiskiem: DLA DZIECI ZE SZPITALA - KLINIKI ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Przy wpłatach zza granicy należy podać PL przed numerem konta oraz podać kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW LEW ( ) Nowe idee. Twój umysł otworzy się na nowe dziedziny. Do sukcesu poprowadzi cię fantazja połączona z dyscypliną. PANNA ( ) Warto realizować swoje pomysły. Wyjdź ku światu. Seria pozytywnych wydarzeń poprawi ci nastrój. Przybierzesz twórczą postawę w stosunku do świata. WAGA ( ) Trzeba coś zmienić, ale należy trzymać się zwyczajów przyjętych w danym środowisku. Masz szanse mocniej wyeksponować swoją osobę i zadziwić otoczenie. SKORPION ( ) Odczujesz nowe impulsy, ale przed południem unikaj stresu. Masz teraz okazję do dokonania twórczych zmian. Siłą woli pokonasz stagnację. STRZELEC ( ) W pierwszej połowie dnia pobudzający wpływ kosmiczny da ci szansę na rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów. Czas utrwalania zdobytych pozycji. KOZIOROŻEC ( ) Dzięki zaufaniu do możliwości swojego ciała i umysłu możesz przeżyć coś, czego jeszcze nie znasz. Sprzyja relaks i gromadzenie energii. WODNIK ( ) Pokonasz inercję i twój pogodny nastrój udzieli się otoczeniu. Należy w trudniejszych sytuacjach uniknąć napięć, których źródło istnieje w przeszłości. RYBY ( ) Wiara w swoje możliwości pomoże ci nadrobić straty. Rzeczy trudne do rozwiązania znajdą szczęśliwy finał. Jeśli coś masz ważnego do zrobienia, przemyśl sprawę dwa razy.

15 Aby korzystać z serwisu sieci telefonów komórkowych Wind niezbędny jest telefon Dual Band. Opcja Noi Wind jest darmowa dla nowych klientów do 30 września CALL YOUR COUNTRY & NOI WIND. ODLEGŁOSCI PRZESTAŁY ISTNIEC DZWOŃ DO POLSKI ZA JEDYNE 20 CENTÓW ZA MINUTĘ. Wystarczy wybrać odpowiedni plan taryfowy, aby poczuć się w domu. Z CALL YOUR COUNTRY dzwonisz do kraju po specjalnych cenaci, przez 12 miesięcy. Cena połączenia wynosi 15 centów, taryfikacja liczona jest co 60 sekund. Ponadto, jeżeli uaktywnisz NOI WIND, co miesiąc za jedyne 5 euro masz 200 darmowych minut na rozmowy z numerami Wind. Dla wszystkich nowych klientów aktywacja CALL YOUR COUNTRY i NOI WIND jest darmowa. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do Autoryzowanego Punktu sprzedaży Wind.

16 * minutaggio calcolato rispetto ad una telefonata verso Lima/Perù non comprensiva di surcharge. Surcharge da fisso 0,02, surcharge da cabina 0,14, surcharge da mobile (non Wind) 0,23, surcharge da mobile Wind 0,15, surcharge da geografico 0,01. I minuti e le tariffe sono soggetti a variazione con preavviso di 7 gg. I nuovi termini e condizioni sono disponibili presso i nostri punti vendita. Per le tariffe complete consultare ** quick pay o receive money o send money. Ti regaliamo 20 minuti * di telefonate! Fai un SEND ** Invia un SMS al con il tuo MTCN e SI Ricevi subito sul tuo cellulare un PIN telefonico in regalo! aut min rich. Per partecipare alla nuova promozione lanciata dalla Angelo Costa s.r.l., ogni cliente interessato a prendervi parte dovrà effettuare una transazione di Money Transfer (Send, Receive, Quick Pay) nel periodo 22 dicembre marzo 2007 e dovrà inviare solo una volta un SMS con l MTCN (Money Transfer Control Number) della transazione al numero , aggiungendo la scritta: SI per ottenere subito 0,50 di telefonate gratuite, per autorizzare il trattamento dei dati personali oltre che per la manifestazione in oggetto anche per ricevere informazioni in merito a successive iniziative promozionali. Consultate il regolamento completo sul sito Numero Verde

Eurozasiłek dla Polaka

Eurozasiłek dla Polaka AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 www.stranieriinitalia.it Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 Costo della chiamata 1,57 al minuto iva inclusa Tariffa Roc: Poste Italiane

Bardziej szczegółowo

naszświat Prawo jazdy. Wymienić czy nie? Święta. W Polsce czy we Włoszech Polscy siatkarze wicemistrzami świata Kobieta: obywatel drugiej kategorii?

naszświat Prawo jazdy. Wymienić czy nie? Święta. W Polsce czy we Włoszech Polscy siatkarze wicemistrzami świata Kobieta: obywatel drugiej kategorii? Modne kierunki Pomysł na prezent Ofiarowany przez Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB- ROMA strona 11 strona 8 naszświat

Bardziej szczegółowo

naszświat Kiedy praca Weźmy nasze sprawy w nasze ręce Rośnie liczba ofiar wypadków w

naszświat Kiedy praca Weźmy nasze sprawy w nasze ręce Rośnie liczba ofiar wypadków w Foto AP/LAPRESSE Foto AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 21 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Słowik dla Feel

Bursztynowy Słowik dla Feel AP/LAPRESSE AP/LAPRESSE Odszedł król opery Bursztynowy Słowik dla Feel Ofiarowany przez Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1

Bardziej szczegółowo

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 16 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv.

Bardziej szczegółowo

naszświat O sprawach ważnych i błahych Z Jackiem Cyganem SPOKOJNIE Zniesiono karty pobytowe dla obywateli Co dalej? strona 3 W pogoni za wolnością

naszświat O sprawach ważnych i błahych Z Jackiem Cyganem SPOKOJNIE Zniesiono karty pobytowe dla obywateli Co dalej? strona 3 W pogoni za wolnością AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO su i tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 19 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003

Bardziej szczegółowo

Biorę podwójnie. Kredyt na odległość s.39

Biorę podwójnie. Kredyt na odległość s.39 s.34 Sztuka alternatywna Chcecie zobaczyć mieszankę tego co najlepsze w polskiej sztuce, muzyce, animacji, literaturze i modzie? Przyjdźcie na Poland Street Festival. Kredyt na odległość s.39 Czy można

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 6 (83) 2013 ISSN 1506 0977. Mini Ratka. Szybka pożyczka na świąteczne zakupy

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 6 (83) 2013 ISSN 1506 0977. Mini Ratka. Szybka pożyczka na świąteczne zakupy MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 6 (83) 2013 ISSN 1506 0977 Mini Ratka Szybka pożyczka na świąteczne zakupy 3 spis treści Foto na okładce: Archiwum; Foto: Archiwum 2013 pod znakiem innowacji

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

Kitesurfing: wakacje. sposób na aktywne. goeast FESTIWAL WYWIADY NAGRODY POLONICUS 2013 ROZDANE. pytaj o Twoje Miasto w polskich sklepach! s.

Kitesurfing: wakacje. sposób na aktywne. goeast FESTIWAL WYWIADY NAGRODY POLONICUS 2013 ROZDANE. pytaj o Twoje Miasto w polskich sklepach! s. czerwiec, lipiec 2013 rok 5 nr 22 Nakład: 7500 czasopismo bezpłatne TWOJE miasto P O L O N I J N Y M A G A Z Y N P u b l i c y s t y c z n o - K U L T U R A L N Y Hessen Baden- Württemberg Rheinland- Pfalz

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK REGIONALNY 45 (443) 08.11-14.11.2012. Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński i pajęczański

TYGODNIK REGIONALNY 45 (443) 08.11-14.11.2012. Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński i pajęczański ISSN 1898-0112 www.7dni.com.pl indeks 385913 Dystrybucja w sieciach: Ruch, Garmond, Kolporter - 1 zł (w tym 8% VAT) TYGODNIK REGIONALNY Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, wieluński

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl DODATEK SPECJALNY 01/2009 POLSKA DROGA DO EURO Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego październik

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

WolNoŚć BEz Granic. Kobieta. Show. Mężczyzna. Życie.

WolNoŚć BEz Granic. Kobieta. Show. Mężczyzna. Życie. popolsku numer 1 STyczEŃ 2013 1,00 WolNoŚć BEz Granic czy HolEndEr i PolaK tak Bardzo się różnią? W roli głównej: JaN SMIT PrzEdsięBiorczość w Holandii? zmysłowy film Na emocjonujące zimowe WIeCzory wygraj

Bardziej szczegółowo

DONALDZIE TUSKU - SZEFIE EU PANI KOPACZ - PREMIERZE POLSKI

DONALDZIE TUSKU - SZEFIE EU PANI KOPACZ - PREMIERZE POLSKI Polska Piekarnia w Manchester UWAGA - chleb w sklepie zawsze rano str.20 HURTOWNIA POLSKIEGO PIWA Manchester ------------------------------------------ Oferujemy bogaty asortyment w atrakcyjnych cenach.

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r.

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Napraw swój budżet domowy Str. 2 Ostatnia wola, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o testamencie Str. 2 Jeśli podróżować, to na emeryturze Str. 5 List od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Oliwia Lorenz. Kocham swoją pracę. magazyn ludzi biznesu. Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH

Oliwia Lorenz. Kocham swoją pracę. magazyn ludzi biznesu. Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH magazyn ludzi biznesu II/2014 ISSN 2300-0333 Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH Bogdan Krawczyk - o kredytach, inwestycjach i ubezpieczeniach Teatr Capitol klub i teatr w jednym

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 6/2014 (128) MAGAZYN BEZPŁATNY Ukazuje się od 1994 roku MAGAZYN DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ ISSN 1232-8510 niepelnosprawni.pl www.integracja.org Dziękujemy Partnerom, Instytucjom

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO INFORMACJE OGÓLNE Ogólny opis umiejętności 1 Zdający powinni rozumieć pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego

Bardziej szczegółowo

Wpakowali ludzi w długi na lata

Wpakowali ludzi w długi na lata Index 3753 49 ISSN 1644-9835, tel.: 95 736 6222 jeżeli nie znajdziecie nowego tg, to już od najbliższej środy w internecie: Bezpłatny miesięcznik Nr 8 piątek, 31 sierpnia 2012r. Również dla Słubic i Kostrzyna

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo!

20 lat. Dwadzieścia lat to piękny wiek! DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO. Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat! Przed nami siódme niebo! Cena 2,00 zł Nr 1 (200) Styczeń 2013 r. I S S N 1 2 3 1-9 0 2 3 20 lat DWUSETNE WYDANIE GAZETY ALBO W NUMERZE: Wieści z magistratu Budżet 2013 str. 6-9 Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Echo. Polskie DZIEŃ DZIECKA 2012. Dzwoń Tanio do Polski 1.45 5.10

Echo. Polskie DZIEŃ DZIECKA 2012. Dzwoń Tanio do Polski 1.45 5.10 Najlepsza Piekarnia w Północnej Anglii 07749365914 Każdy Polak ją chwali HURTOWNIA POLSKIEGO PIWA MANCHESTER tel.07875623326 POTRZEBA 130 PRACOWNIKÓW ODBIERANIE ZAMÓWIEŃ LIVERPOOL Poszukujemy chętnych

Bardziej szczegółowo