Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej"

Transkrypt

1 Per sapere TUTTO sui tuoi diritti Dal lunedì al venerdì dalle alle Costodella chiamata 157alminutoiva inclusa Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB- ROMA strona 12 strona 12 dwutygodnik informacyjny dla polaków we Włoszech ROK IV NR 4 (42) LUTY 2007 ANNO IV N 4 (42) FEBBRAIO 2007 CENA 1.00 Redakcja: via Virgilio Maroso, Roma - Italia tel fax Pracujesz we Włoszech? Wystąp o przyznanie zasiłku rodzinnego Polakom legalnie zatrudnionym na terenie Włoch przysługują zasiłki rodzinne na takich samych zasadach jak Włochom. Wysokość zasiłków rodzinnych uzależniona jest od wysokości dochodów. strona 3 Polskie oscary małego ekranu rozdane Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej Dziennik Bałtycki Dziennik Bałtycki Ofiarowany przez Wzrosły składki INPS dla opiekunek Z dniem 1 stycznia br. zmieniły się stawki składek INPS dla pomocy domowych i opiekunek. Wysokość stawki zależy od wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy. strona 2 WŁOSKA SŁUŻBA ZDROWIA Jak korzystać z jej usług? (Cz.III) strona 11 POLSKA Zmarł Ryszard Kapuściński POLONIA Przystanek Ladispoli SPORT Złota Carolina Kostner w Warszawie Co czeka naszą planetę? W Paryżu przedstawiony został najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowany przez pond 600 naukowców z całego świata. Licząca 1600 stron pierwsza z czterech części raportu zmieni naszą wiedzę o globalnym ociepleniu. AP/LAPRESSE strona 5 strona 9 AP/LAPRESSE strona 13 strona 6 Vodafone One Nation. Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech. Life is

2 2 AKTUALNOŚCI Nr 4 Luca Montezemolo, prezes Ferrari, to jeden z najbogatszych ludzi we Włoszech Foto AP/LAPRESSE. Zasadę tę odkrył w roku 1897 włoski ekonomista i socjolog, profesor uniwersytetu w Lozannie Vilfredo Pareto. Badał on statystycznie dochody ludności we Włoszech. Badania te wykazały, że 20% Włochów jest w posiadaniu 80% bogactwa kraju i odwrotnie - 80% ludności posiada Zasada 80/20 Powszechnie wiadomo i to nie od dzisiaj, że bogactwo na kuli ziemskiej rozdzielone jest niesprawiedliwie. Jego rozkład kształtuje się według proporcji 80/20 jedynie 20% dóbr. Taki rozkład proporcji zwany jest zasadą Pareta lub zasadą 80/20. Dalsze badania wykazały, że zasad a ta sprawdza się doskonale w optymalnym zarządzaniu pracą. Jest statystycznym faktem, że 80% osiąganych wyników wypływa tylko z 20% nakładów pracy. Dogłębna analiza wykazała, że 20% pracowników wykonuje 80% pracy. Zwrócono też uwagę, że 20% pracowników stwarza 80% wszystkich problemów. Istnieje szereg innych przykładów z życia codziennego potwierdzających tę zasadę. Na naradzie 80% decyzji zajmuje 20% czasu narady. 20% polityków odpowiada za 80% decyzji i 20% z nich jest widocznych w mediach przez 80% czasu. 20% kierowców jest sprawcą 80% wypadków. 20% klientów firmy przynosi 80% jej dochodów. Wystarczy znajomość 20% słownictwa by móc czytać ze zrozumieniem tekst w języku obcym. Zaledwie 20% przeżytego w naszym życiu czasu daje nam 80% szczęścia. Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, zasada 80/20 wpływa na jakość naszego życia. Wiedząc, że praktycznie nie zdarza się aby 100% nakładów dało 100% efektów - będziemy w stanie osiągać lepsze rezultaty tym samym lub mniejszym nakładem pracy, zwłaszcza, gdy zaoszczędzony czas przeznaczymy na relaks. Irena Wachowska Wzrosły składki INPS dla opiekunek Retribuzione oraria effettiva Z dniem 1 stycznia br. zmieniły się stawki składek INPS dla pomocy domowych, opiekunek osób starszych i dzieci. Wysokość stawki zależy od wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy. Istnieją trzy rodzaje stawek dla osób zatrudnionych na 24 godziny w tygodniu (por. tabela). Natomiast osoby pracujące więcej niż 24 godziny w tygodniu, wysokość stawki jest stała dla wszystkich, bez względu na wysokość wynagrodzenia. W tym wypadku wysokość składek jest nieco niższa, pod warunkiem, że jest się zatrudnionym tylko przez jednego pracodawcę. Składki na ubezpieczenie społeczne wpłaca do INPSu pracodawca, również tę ich część, którą płaci pracownik. Poniżej zamieszamy tabelę z wysokościami stawek, które należy uwzględnić rozliczając się z INPS w pierwszym kwartale 2007 roku. Elvioo Pasca Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24 ore settimanali: Retribuzione oraria effettiva da 0 a 6,83 1,27 (0,30) 1,23 (0,30) Retribuzione oraria effettiva oltre 6,83 fino a 8,34 1,43 (0,34) 1,39 (0,34) Retribuzione oraria effettiva oltre 8,34 1,75 (0,42) 1,70 (0,42) Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali: Foto AP/LAPRESSE. 0,92 (0,22) 0,90 (0,22) Z PinCard TELE2, 400 minut to 400 minut Bez opłaty za poła czenie Rozmawiasz do ostatniej minuty PinCard za 5, 10, 20, i 50 euro POLSKA minuty rozmowy zu telefonu STACJONARNEGO EUTELIA Edicard Europa WIND/INFOSTRADA Dialoga TELE2 Europa PinCard: jest najbardziej ekonomicznym i bezpiecznym sposobem, by dzwonić do Polski znajdziesz ja we wszystkich punktach sprzeda zy SISAL. Bezpłatna informacja w języku ojczystym Więcej informacji uzyskasz pod bezpłatnym numerem lub pisząc na Je zeli ją kupisz do 28/02/07* otrzymasz 1 euro w prezencie Wyłącznie w wybranych punktach sprzeda zy Konfrontacji dokonano dnia 15 stycznia 2007 roku na podstawie karty i numeru międzynarodowego pin o wartości 10 euro (z IVA zapłaconą przez operatorów) spośród Edicard Europa Eutelia, Dialoga sieci Wind/Infostrada i PinCard Europa TELE2. Oprócz trwających ewentualnych promocji. * 1 euro na bezpłatne rozmowy w prezencie otrzymasz zakupując kartę za 10 euro; 0,50 euro za kartę za 5 euro; 2 euro zakupując kartę za 20 euro; 5 euro za kartę za 50 euro. Nasz_Polonia.indd :50:22

3 Nr 4 AKTUALNOŚCI 3 Pieniądze dla twojej rodziny Pracujesz we Włoszech? Wystąp o przyznanie zasiłku rodzinnego Pod koniec ubiegłego roku media w Polsce donosiły o prawdziwym szturmie na Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, po tym jak się okazało, że od momentu przystąpienia RP do Unii Europejskiej, Polakom pracującym legalnie zagranicą przysługują zasiłki rodzinne, które są wielokrotnie wyższe od pomocy finansowej, którą można otrzymać w kraju. W numerze 2/2007 Naszego Świata pisaliśmy o warunkach przyznawania świadczeń rodzinnych we Włoszech. Ponieważ procedura jest dość skomplikowana postanowiliśmy jeszcze raz poruszyć ten temat Od pierwszego dnia członkostwa w Unii Polacy uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych przemieszczając się w jej granicach. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia wejścia naszego kraju do UE Polakom nie przysługiwały świadczenia rodzinne w przypadku wyjazdu do któregokolwiek z państw członkowskich w celu podjęcia pracy, na studia lub by zamieszkać będąc na emeryturze lub rencie. Świadczenia rodzinne należą ci się w każdym kraju Unii Europejskiej Dziennik Bałtycki Osoba podejmująca w innym państwie UE pracę jako pracownik najemny lub na własny rachunek, jest traktowana w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego. To oznacza, że Polakom legalnie zatrudnionym na terenie Włoch przysługują zasiłki rodzinne na takich samych zasadach jak Włochom. Świadczenia rodzinne przysługują również tym pracownikom, których rodziny mieszkają w innym państwie członkowskim. Przykładowo, jeżeli żona Polaka pracującego w Italii mieszka w Polsce i wychowuje dzieci, wówczas Polakowi przysługuje świadczenie rodzinne na dzieci zamieszkujące w kraju. Przypominamy, że każde państwo ma inną wysokość świadczeń rodzinnych. Jeśli pracujesz w innym kraju niż twój współmałżonek i tobie jak i jemu należą się świadczenia rodzinne, ale możecie pobierać je tylko z jednego państwa. Zasiłki nie kumulują się. Dlatego warto dowiedzieć się, który kraj wypłaca najwyższy zasiłek. (We Włoszech zasiłek rodzinny, czyli assegno familiare wynosi ok. 400 zł, a w Niemczech i Irlandii ponad 550 zł). We Włoszech wysokość zasiłków rodzinnych uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny. Ponadto wysokość zasiłku jest ustalana co roku przez rząd w planie budżetowym. Pomoc społeczna, a w szczególności zasady przyznawania świadczeń, zakres i formy wsparcia nie podlegają regulacjom wspólnotowym UE i pozostają w gestii ustawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich. We Włoszech zasiłek rodzinny (assegno familiare) przysługuje pracownikom etatowym, zatrudnionym przez tzw. cooperative, pracownikom sezonowym oraz zatrudnionym a progetto. Pomoce domowe, opiekunki osób starszych i dzieci, osoby zatrudniane przez cooperative i wykonujące lavoro a progetto składają wnioski bezpośrednio w INPS w miejscu zamieszkania. Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba m.in. załączyć dokumenty, które należy przywieźć z Polski. Są to: - wyciąg z księgi meldunkowej (wydawany w urzędzie gminy w miejscu zameldowania), - zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń rodzinnych. W Polsce instytucją, która realizuje zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych jest samorząd województwa. Decyzje w tych sprawach wydaje marszałek województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), i ten właśnie urząd wydaje ww. zaświadczenie. - zaświadczenie o dochodach (wydawane przez Urząd Skarbowy). Na podstawie tych trzech dokumentów konsulaty w Rzymie i Mediolanie wystawiają tzw. deklarację konsularną (w języku włoskim), honorowaną przez urzędy INPS. Na stronie internetowej www. inps.it w rubryce le prestazioni a sostegno del reddito, klikając na assegno per il nucleo familiare znajduje się instrukcja dotycząca przyznawania świadczeń rodzinnych. Ze strony można pobrać również formularz potrzebny do złożenia podania o przyznanie zasiłku rodzinnego. Druk nosi nazwę ANF. 42. Uwaga! Pamiętajmy, aby wszystkie zaświadczenia były wydane na jednolitych w całej UE drukach (E401, E404). Anna Malczewska DanutaWojtaszczyk portal imigracji Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich cudzoziemców we Włoszech Stranieri in Italia

4 Foto AP/LAPRESSE 4 KRONIKA Nr 4 Wypadek w pracy zmarła Polka KTOKOLWIEK WIDZIAŁ MIKOŁAJEK ARTUR Rodzice: Mieczysław, Krystyna z domu Kniec Urodzony dnia: 1976/11/20 we Wschowej NIEREBIŃSKA ARLETA Do zdarzenia doszło w Montespertoli 26 stycznia br. około godziny Maria Roczkalska, 69 lat, we Włoszech od niecałych dwóch tygodni, pracowała jako opiekunka starszej kobiety. Feralnego, styczniowego wieczoru, w mieszkaniu niespodziewanie zgasło światło. Polka wyszła na klatkę schodową, aby sprawdzić bezpieczniki. Schodząc po schodach, z powodu ciemności poślizgnęła się i upadła uderzając głową o betonowy kant jednego ze stopni. W wyniku urazu zmarła na miejscu. W momencie zdarzenia obecna była w mieszkaniu starsza kobieta, którą opiekowała się Maria Roczkalska. Mimo, że pogotowie ratownicze przyjechało w ciągu kilku minut, lekarze nie mogli zrobić już nic więcej, jak stwierdzić zgon. D.W. Nazwisko rodowe: GRELEWICZ Rodzice: Arkadiusz, Mirosława z domu KOŹMIŃSKA Urodzona dnia: 1964/01/23 Ktokolwiek wie o ich miejscu pobytu proszony jest o przekazanie tej informacji do najbliższej jednostki Policji, lub do Konsulatów w Rzymie i Mediolanie Nareszcie 100 % kredyt mieszkaniowy. Dla wszystkich, dla Ciebie. Powstał 100% kredyt mieszkaniowy odpowiadający potrzebom cudzoziemców, zarówno dla pracowników najemnych jak i niezależnych. NASZ KORESPONDENT To już oficjalna wiadomość, która obiegła cały świat. Powstał 100% kredyt mieszkaniowy, elastyczny i łatwiej dostępny w porównaniu z przeszłością, kiedy to barierą był język lub niestabilna sytuacja pracownika. Nasz kredyt powstał z myślą o cudzoziemcach, którzy nie są milionerami, pragnących zakupić mieszkanie. Nie podano jeszcze wszystkich szczegółów tej niesamowitej oferty, ale wydaje się, że wkrótce tajemnica zostanie ujawniona. Na dzień dzisiejszy, wiadomo jedynie, że ta niesamowita oferta jest prawdziwa. Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod bezpłatny numer: % kredyt, 100% prawda, 100% dla Ciebie. Aby poznać warunki umowy sięgnij po ulotki informacyjne, które znajdziesz w naszej siedzibie lub u współpracujących z nami doradców kredytowych. Oferowana usługa to pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji. 100% kredyt mieszkaniowy Powstał specjalnie dla Ciebie. Numero Verde Zapytaj nas, jak go otrzymać Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego: od poniedziałku do piątku ISI Financial S.p.A. - Iscr. UIC n Artykuł reklamowy

5 Nr 4 POLSKA 5 Zmarł Ryszard Kapuściński reporter ginącego świata Wybitny polski pisarz i dziennikarz Ryszard Kapuściński zmarł 23 stycznia br. w Warszawie. Miał 74 lata Ryszard Kapuściński w marcu skończyłby 75 lat. Zmarł w szpitalu Akademii Medycznej na ul. Banacha w Warszawie. Pisarz od dawna przebywał w szpitalu. W styczniu przeszedł poważną operację układu pokarmowego, po operacji dostał rozległego zawału serca. Lekarzom nie udało się go uratować. Msza Święta żałobna rozpoczęła się dnia 31 stycznia 2007 r. o godz w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Przewodniczył jej Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Mszę koncelebrowali m.in. kapelan Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan prezydenta RP, ks. prałat Roman Indrzejczyk i ks. Adam Boniecki z Tygodnika Powszechnego. Homilię prymasa odczytał ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Przy trumnie przykrytej biało-czerwoną flagą stała warta honorowa żołnierzy WP. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego reprezentowała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Junczyk- Ryszard Kapuściński został pochowany na Powązkach w Alei Profesorskiej Foto AP/LAPRESSE. Ziomecka. Obecni byli także m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister finansów Zyta Gilowska, były premier Tadeusz Mazowiecki, Adam Daniel Rotfeld, Julia Hartwig, Andrzej Wajda, Janina Ochojska, Krzysztof Mroziewicz, Krzysztof Kolberger, Maja Komorowska, Emilia Krakowska, Jacek Fedorowicz, Stefan Bratkowski, Maciej Wierzyński, Jarosław Gowin. Pochowany został na - Cmentarzu Komunalnym - Powązki, w Alei Profesorskiej. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks. Adam Boniecki. Kapuściński pozostawił żonę Alicję i córkę - Zofię. Ryszard Kapuściński był mistrzem reportażu literackiego. Od lat 50-tych ubiegłego stulecia podróżował po świecie. Odwiedził ponad sto krajów. Był świadkiem wielu zbrojnych konfliktów. Był mistrzem reportażu literackiego, którego za osiągnięcia pisarskie brano pod uwagę jako jednego z najpoważniejszych kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Pracował w Polityce, Kulturze, a także jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Foto AP/LAPRESSE. Dokumentował m.in. upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Pisał o krajach trzeciego świata, egzotycznych dla nas kulturach, o globalnych problemach Ziemi. Był laureatem wielu prestiżowych nagród literackich, m.in. nagrody im. Dariusza Fikusa za rok Doktor honoris causa Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego, wybrany Dziennikarzem Wieku przez swych kolegów w plebiscycie miesięcznika PRESS. Łącznie otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień. Jeden Kapuściński wart jest tysiąca skamlących i fantazjujących gryzipiórków - napisał Salman Rushdie w przedmowie do brytyjskiego wydania książki Jeszcze dzień życia (Londyn 1987). - Dzięki jego niezwykłemu połączeniu reportażu i sztuki stajemy wreszcie tak blisko tego, co Kapuściński nazywa nie dającym się przekazać prawdziwym obrazem wojny. 5 lutego br. Minister obrony narodowej, Radosław Sikorski podał się do dymisji. Premier Jarosław Kaczyński przyjął jego rezygnację Dymisja Radosława Sikorskiego Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego dott. Tadeusz Krzysztofiak avv. Paola Remigi Pomoc prawna Sprawy cywilne Upadłość firm Wypadki Rozliczenia podatkowe Prowadzenie księgowości otwieranie działalności gospodarczej (partita Iva) Roczne rozliczenia Podatkowe Praktyki INPS, INAIL Zaświadczenia o zarobkach Doradstwo prawne w sprawach pracy Via Nicolò III, Rzym (niedaleko Watykanu) tel. / fax ; kom Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie; nr w rejestrze 8120 Avv. Paola Remigi jest wpisana do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474 Rzecznik Rządu, Jan Dziedziczak, powiedział, że Sikorski złożył dymisję tuż po rozmowie z premierem, podsumowującej przegląd resortów. Media od dłuższego czasu informowały o konflikcie szefa MON z szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antonim Macierewiczem, do niedawna wiceministrem obrony. Sikorski podobno złożyć miał wniosek o odwołanie Macierewicza i zapowiedzieć, że poda się do dymisji, jeśli nie zostanie on przyjęty. O możliwej dymisji szefa MON spekulowano od dawna. Ostatnio napisał o niej Newsweek. Według tygodnika, o losie ministra obrony nie zdecydował wynik przeglądu resortów, ale naciski Pałacu Prezydenckiego. Kto zajmie stanowisko Sikorskiego? Media podają, że najprawdopodobniej na czele MON stanie Aleksander Szczygło, który w chwili obecnej pełni funkcję Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Radosław Sikorski

6 6 POLSKA Nr 4 Jesteśmy nieufni Tylko 14% Polaków uważa, że innym można ufać. Jedynie 12% Polaków należy do jakiejś organizacji. Społeczeństwo obywatelskie powstaje opornie Takie są wnioski sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP w dniach 5-9 stycznia 2007 roku na reprezentatywnej próbie 1005 osób powyżej 15- tego roku życia. Na pytanie: czy to prawda, że ludzie dbają głównie o dobro swoich rodzin i niezbyt przyjmują się dobrem otoczenia, sąsiedztwa, osiedla, wsi? - tak odpowiedziało 71% respondentów, nie 20%, a trudno powiedzieć - 9%. Na pytanie: czy większości ludzi można ufać, czy raczej trzeba być ostrożnym? - 82% respondentów odpowiedziało, że trzeba być ostrożnym, 14% - że ludziom można ufać, a 4% - trudno powiedzieć. W rankingu wzajemnego zaufania zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Prof. Lena Kotlarska-Bobińska, socjolog, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje Ranking polityków W dniach stycznia 2006 roku, CBOS przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie 922 dorosłych osób. Zapytano Polaków - któremu politykowi ufasz a któremu nie? Wyniki są następujące: 1. Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro - zaufanie 62%, nieufność 16%; 2. Minister Zdrowia, Zbigniew Religa - zaufanie 60%, nieufność 17%; 3. Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz - zaufanie 50%, nieufność 22%; 4. Lider PO, Donald Tusk - zaufanie 46%, nieufność 32%; 5. Prezydent RP, Lech Kaczyński - zaufanie 42%, nieufność 41%. Na ostatniej pozycji znalazł się Wicepremier Andrzej Lepper, któremu nie ufa 64% Polaków, na przedostatniej pozycji jest Wicepremier Roman Giertych, któremu nie ufa 57% ankietowanych a trzeci od końca jest Premier, Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 43% obywateli. I.W. Foto MSZ w zadawnionej niechęci do instytucji i organizacji. Uważa, że politycy od początku transformacji nie robili wiele, aby to nastawienie społeczne zmienić. Może to społeczna frustracja spowodowana rozczarowaniem, że kolejna ekipa rządząca w słowach rozmija się z czynami? (za Gazeta Wyborcza ) Irena Wachowska Czy Polska będzie potentatem? Światowym centrum outsourcingu jest obecnie Azja a szczególnie Indie. Potentaci hinduskich centrów usługowych zamierzają w roku 2007 otworzyć swoje placówki w Polsce. Jednym z pierwszych będzie ZenStar Technologies. Firma przygotowuje oprogramowanie m.in. dla IBM, Microsoft i Oracle, a jej klientem jest np. Marks and Spencer. Swoją placówkę chce uruchomić już od kwietnia w Gdańsku podobnie jak druga hinduska firma Tata Consultancy Services. We Wrocławiu lokalizuje się hinduski KPIT Comunings. Lokalizacje w Polsce rozważają jeszcze dwie duże hinduskie firmy sektora usług: Wipro i HCL. Ofensywa firm hinduskich nie dziwi Mateusza Malickiego - analityka rynku IT oraz telekomunikacji z firmy PMR. Coraz więcej firm zachodnich poszukujących partnerów outsourcingowych zainteresowana jest lokalizowaniem tej działalności w Europie Środkowej zamiast w Azji. Zainteresowanie Hindusów lokowaniem takiej działalności w naszym kraju stanowi potwierdzenie wysokiego profesjonalizmu Polaków w tych dziedzinach. Jak podkreśla Wojciech Szelągowski wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ), celem Agencji na ten rok jest ściągnięcie możliwie największej liczby takich inwestorów do Polski. Polska ma ogromne szanse stać się jednym ze światowych centrów usługowych. To zapewniłoby pracę wielu tysiącom młodych wykształconych ludzi i zahamowało ich odpływ na Zachód. I.W. Co czeka naszą planetę? W Paryżu przedstawiony został najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowany przez pond 600 naukowców z całego świata. Licząca 1600 stron pierwsza z czterech części raportu zmieni naszą wiedzę o globalnym ociepleniu Jest nadzieja, że spowoduje on również zmianę podejścia do tego problemu najważniejszych polityków, wśród których są tacy jak George Bush dotychczas zagrożenie to lekceważyli lub wręcz zaprzeczali jego istnieniu. Raport dowodzi, że spalanie surowców kopalnych przyspiesza zmiany klimatyczne. Naukowcy zebrani w dniu 22 stycznia 2007 roku na regionalnej konferencji klimatycznej w Alpbach ostrzegli, że alpejskie lodowce znikną do 2050 roku. W Tyrolu lodowce kurczą się w tempie 3% rocznie. Roland Psenner z Instytutu Ekologii uniwersytetu w Insbruck u uważa, że jeżeli obecny trend się utrzyma lodowce całkowicie stopnieją do 2037 roku. Według World Glacier Monitoring Service w Zurichu, od 1980 roku europejskie lodowce straciły aż 9 metrów grubości. Ponad 2 metry ubyło tylko w ciągu jednego gorącego lata W ciągu ostatnich 13 lat stopiło się 2 razy więcej lodu niż w 30-leciu Konsekwencją globalnego ocieplenia dla ludzi będą susze przeplatane powodziami i niedobór wody pitnej. Częstsze będą huragany, podniosą się poziomy oceanów i mórz zalewając niżej położone osiedla ludzkie. Druga część raportu, która ukaże się w kwietniu zobrazuje wpływ zmiany klimatu na zdrowie ludzkie oraz produkcję przemysłową i rolną. Grozi nam zmniejszanie odporności organizmu i wymieranie gatunków. Na razie treść całego dokumentu objęta jest tajemnicą. Politycy otrzymali już 12 Foto AP/LAPRESSE stronicowe podsumowanie a poszczególne części raportu publikowane będą w ciągu całego roku. Czy politycy podejmą wyzwanie walki z katastroficznymi procesami do których dopuścili? Czy może mamy patrzyć na horyzont i wyglądać galopujących z za niego do nas 4-ch jeźdźców apokalipsy? Irena Wachowska

7 Vodafone One Nation. Rozmowa z Twoim krajem kosztuje tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech. Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100 na po!"czenia. Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do 100 na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer lub odwied( sklep Vodafone. Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa. Life is

8 8 POLACY WE WŁOSZECH Nr 4 UMBRIA Przegląd filmów polskich w Terni REGGIO EMILIA Polscy uczniowie w Reggio Emilia Niebo i Ziemia - to tytuł przeglądu filmów polskich, odbywającego się w Terni w Cenacolo San Marco na via del Leone. Impreza rozpoczęła się 17 grudnia 2006 roku projekcją filmu Życie za życie. Maksymilian Kolbe w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Przegląd trwać będzie do października br. Zostaną przedstawione na nim filmy wielkich reżyserów współczesnego kina polskiego, jak: Krzysztof Zanussi, Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski i Jerzy Stuhr. Większość filmów zostanie zaprezentowana w niedziele w wersji polskojęzycznej z podtytułami w języku włoskim. Kalendarz projekcji: 25 marca o godzinie i Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową (2000), reż. Krzysztof Zanussi To opowieść o Tomaszu, inteligentnym, myślącym, ale egoistycznie i cynicznie nastawionym do życia mężczyźnie około sześćdziesiątki. Podejrzewa on, że jest nieuleczalnie chory. Po wykonaniu serii testów jego objawy potwierdzają się. Bliskość końca wyzwala w nim pragnienie, by bezkarnie spróbować wszystkiego, czego w życiu unikał. Chce się przekonać w praktyce, jak bezpodstawne były jego dawne hamulce. 1 kwietnia o godzinie i Z dalekiego kraju (2005), reż. Krzysztof Zanussi To historia o burzliwych i często tragicznych dziejach Polski lat Na kanwie losów Karola Wojtyły powstała spokojna i precyzyjna opowieść o tych skomplikowanych dniach naszej ojczyzny. Film pozwala widzowi zrozumieć jak osobiste przeżycia z czasów młodości maja o godzinie i Pianista (2002, reż. Roma Polański Dramat wojenny, oparty na autobiograficznej książce Władysława Szpilmana. 10 czerwca o godzinie i Pogoda na jutro, reż. Jerzy Stuhr Treść: Józef Kozioł od kilkunastu lat przebywa za murami klasztoru. Kiedy otrzymuje propozycję wyjścia za mury, przypadkowo zostaje rozpoznany przez... żonę i dorosłego syna. Kozioł postanawia pojednać się z rodziną, jednak ta wita go cierpko, a konkubent żony wskazuje mu miejsce w garażu. Jednak Józef się nie poddaje. Anna Malczewska 2 lutego br. do Correggio (RE), na zaproszenie Instytutu Einaudi, przyjechało 21 polskich uczniów z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej z Ostrołęki. Grupie towarzyszyła profesor Halina Bartoszewska i Ewa Niewiarowska. Do wymiany młodzieży doszło dzięki projektowi Comenius, w którym szkoła z Corregio bierze udział wraz z innymi włoskimi szkołami średnimi. We wrześniu ubiegłego roku uczniowie Instytutu Einaudi byli gośćmi ostrołęckiego Zespołu Szkół. Tym razem młodzi Polacy goszczeni byli przez włoskie rodziny. Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez polonijnych organizowanych we Włoszech piszcie na adres redakcji: Nasz Świat Via Virgilio Maroso, Roma MIĘDZYNARODOWE KARTY TELEFONICZNE? Kup je w tabacchi! Poproś o międzynarodową kartę telefoniczną z pinem w sklepach tabacchi i punktach Lotto. PuntoLis. Znajdziesz zawsze produkt odpowiadający Twoim potrzebom i najlepsze ceny na rynku: PhoneAll Freecom-u, Best Card Tele2, Bonus IDT, i najnowszą DreamCard BT Italia, New Welcome, New Columbus i No Distance Telecom Italia. Spróbuj, są łatwe w użyciu i nie będziesz się mógł bez nich obyć!

9 Nr 4 POLACY WE WŁOSZECH 9 LACJUM Ladispoli (città di Ladislao) miasteczko położone 30 km na północny-zachód od Rzymu. Jak wynika z oficjalnych danych w Ladispoli mieszka ok. 500 Polaków, w rzeczywistości jest ich prawie dwa razy więcej Ladispoli widziane z lotu ptaka Przystanek Ladispoli Obszar 26 km2, w 2001 roku zamieszkiwało ok. 30 tys. ludzi. Dziś jest o kilka tysięcy więcej, gdyż osiedliło się w nim wielu cudzoziemców. Jak wynika z oficjalnych danych w Ladispoli mieszka ok. 500 Polaków, w rzeczywistości jest ich prawie dwa razy więcej. Pierwsze duże grupy polskich emigrantów przybyły tu w latach 80-tych. Ponad 20 lat temu przybysze znad Wisły skazani byli na wielotygodniowe oczekiwanie pod rzymską kwesturą, nocowali jak koczownicy w parku Villa Spotkanie polskich dzieci z Ladispoli z Ojcem Św. Benedyktem XVI Sagra del Carciofo w Ladispoli Borghese. Pózniej wielu z nich zostało skierowanych do Ladispoli, gdzie zorganizowano tzw. obozy przejściowe dla uchodźców. Otrzymali tam zakwaterowanie w hotelach lub apartamentach. Ponieważ status uchodźcy uniemożliwiał im podjęcie zatrudnienia, państwo włoskie zapewniało emigrantom dwa razy dziennie skromny posiłek, podstawowe przybory toaletowe, pościel i odzież. Wielu Polaków przybyłych do Włoch w latach 80-tych nie miało zamiaru pozostać tu na dłużej, traktowało Italię jako chwilowy postój, w oczekiwaniu na wyjazd do Kanady, Stanów Zjednoczonych czy Australii. Kiedy we wrześniu 1989 roku musieli podjąć decyzję czy wracać do Polski, nieliczni tylko zdecydowali się na powrót. Dziś w każdej dzielnicy Ladispoli słychać rozmowy w języku polskim. Mieszkają tu całe rodziny Polaków, młode małżeństwa, które zawarły związek w polskim kościele oraz wiele osób, które pracują we Włoszech od lat i zamierzają pozostać do czasu, aż wysługa lat pracy pozwoli im na otrzymanie włoskiej emerytury. Dzięki uprzejmości Don Alberto proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej oraz ofiarności ojców franciszkanów z Santa Severa, Polacy spotykają się raz w tygodniu na mszy św. odprawianej w ojczystym języku. W Ladispoli odbywa się też katecheza dla polskich dzieci mających przystąpić do sakramentów św., którą prowadzą siostry salezjanki z Rzymu. Wiele małżeństw zdecydowało się na wzięcie kredytu i zakup mieszkania. Niektórzy założyli swoją działalność gospodarczą i handlową (Polacy prowadzą między innymi sklep polski, pralnię, księgarnię i firmy remontowo-budowlane). Podczas corocznej wiosennej imprezy w Ladispoli, jaką jest Sagra del Carciofo, Polacy spotykają się na obiedzie, popołudniu zaś spacerują po tętniącym życiem miasteczku. Od kilku lat w Ladispoli działa Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego (Associazione Comitato Polacco), którego głównym celem jest szerzenie kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji i pomoc rodakom. Mimo kilkunastoletniej już obecności w Ladispoli, pytani o plany na przyszłość zamieszkali tu Polacy, podkreślają, że pobyt we Włoszech jest etapem przejściowym i nie wykluczają powrotu do Polski. Anna M. Skowyra PŁACENIE RACHUNKÓW? SZYBKIE JAK WYPICIE JEDNEJ KAWY! Zapałać je w sklepach tabacchi! Ten rodzaj płatności w sklepach tabacchi oraz punktach Lotto PuntoLis staje się przyzwyczajeniem dla wielu Włochów. To łatwy i szybki sposób.. Bez stania w kolejkach i za cenę 1 euro. Pamiętaj, że możesz w ten sposób zapłacić także podatek drogowy, abonament telewizyjny, mandaty, doładowanie telefonu komórkowego i abonament telewizji kablowej. Od dzisiaj można płacić rachunki Acea, Electrabel, Acquedotto Pugliese, Arin, Enel, ENI Gas&Power, Iride, Telecom Italia e i bollettini di De Agostini i Soris Riscossioni. Uaktualniona lista usług i odpowiadających im cen znajduje się na stronie

10

11 Nr 4 VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH 11 WŁOSKA SŁUŻBA ZDROWIA Jak korzystać z jej usług? (Cz. III) Lekarz rodzinny Aby dokonać badań specjalistycznych, w wielu przypadkach musimy otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego. (O tym jak dokonać wyboru lekarza rodzinnego we Włoszech pisaliśmy w poprzednim numerze naszego pisma). Wizyty specjalistyczne Wizyty specjalistyczne to takie, które przeprowadzamy u lekarza będącego specjalistą w danej dziedzinie, tzn., który po ukończeniu studiów medycznych zrobił dodatkową specjalizacje i jest wpisany do krajowego zrzeszenia lekarzy specjalistów. Przez badania kliniczne laboratoryjne (esami clinici di laboratorio) rozumie się badania krwi i moczu. Badania diagnostyczne to badania organizmu, które przeprowadzane są za pomocą specjalnych urządzeń, w celu zbadania stanu określonego narządu. Do takich badań należy m.in. ekografia serca, badania radiograficzne kości, analizy gęstości kości, tomografia komputerowa. Skierowanie na badania specjalistyczne zachowują ważność zazwyczaj przez okres 1 miesiąca. Opłata za badanie specjalistyczne (tzw. ticket) może maksymalnie wynieść 56 euro. W poszczególnych regionach Włoch, na mocy postanowień wydanych na szczeblu regionalnym, może zmieniać się zarówno okres ważności skierowań jak i maksymalna opłata za badanie specjalistyczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego na wizyty ortodontyjne, położnicze, ginekologiczne, psychiatryczne i okulistyczne (standardowe badanie wzroku). Lekarz rodzinny wystawia ponadto bezpłatnie wszelkiego rodzaju zaświadczenia, które są przewidziane przez prawo. Chodzi tu m.in. o zwolnienie lekarskie dla pracowników etatowych, zaświadczenie o pozwoleniu do uczęszczania dzieci po przebytej chorobie do przedszkoli i szkół podstawowych oraz zaświadczenie o zdolności wykonywania różnego rodzaju sportów. Zaświadczeniami płatnymi są natomiast wszystkie te, które nie są przewidziane przez prawo włoskie np. o dobrym zdrowiu, zaświadczenia dla agencji ubezpieczeniowych, nie szkolne, zaświadczenia o zdolności do wykonywania różnego rodzaju sporu (nie sportowców zawodowych). Koszt tego typu zaświadczeń ustalane są przez poszczególne Asl. Jednym z zadań lekarza rodzinnego jest także wystawianie recept na leki, które podlegają zwrotowi kosztów przewidzianych przez włoską służbę zdrowia, lub nie płacenie tzw. ticketu. Lekarz musi przestrzegać w tym wypadku tzw. prontuariuo terapeutico nazionale ( jest to lista leków dotowanych oraz leków pełnopłatnych). Lekarz powinien zawsze przepisać pacjentowi lek dotowany (o ile taki istnieje) o takich samych właściwościach jak lek pełnopłatny. W gabinetach lekarz powinien wykonywać także szczepionki przeciwgrypowe wszystkim osobom najwyższego ryzyka (dzieci i osoby starsze). Osoba chora, która nie może skorzystać z wizyty u lekarza w przychodni lekarskiej ma prawo do zamówienia wizyty domowej pomocy lekarskiej. Tego typu wizytę, na- Dziennik Bałtycki leży przeważnie zamówić do godziny Lekarz zobowiązany jest do jej wykonania do godziny dnia następnego. Istnieje możliwość zamówienia wizyty domowej także w soboty (do godziny 10.00). W nagłych przypadkach lekarz rodzinny może przeprowadzić wizytę lekarską osobom, które nie są pod jego stałą opieką. W tym przypadku wizyta jest płatna. Należy pamiętać, że za wizyty płatne możemy poprosić o rachunek, który następnie będzie można odliczyć od rozliczenia dochodów rocznych. Każdy lekarz rodzinny musi posiadać gabinet lekarski i musi przyjmować pacjentów co najmniej 5 razy w tygodniu. Wizyty medyczne muszą być bezpłatne. W przypadku nieobecności lekarza, musi zostać zagwarantowana opieka medyczna przez innego lekarza. Stranieri in Italia SPOKOJNIE ŻYĆ WE WŁOSZECH Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o swoich prawach, zadzwoń: Stranieri PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA ODPOWIEDZĄ OD RAZU Decreto ussi Pozwolenie na pobyt Karta pobytowa Sanatoria Wydalenie Wizy (nie dla Polaków) Unia Europejska Łączenie rodzin Obywatelstwo NA TWOJE PYTANIA: Meldunek Małżeństwo Prawo jazdy i patentino Mandaty Ubezpieczenia Partita IVA Oświadczenia podatkowe Contributi dla pomocy domowych Od poniedziałku do piątku od do Koszt połączenia: 1,57 wraz z IVA in Italia

12 12 ROZMAITOŚCI Nr 4 Polskie oscary małego ekranu rozdane Wśród zwycięzców Telekamer 2007, nagród nazywanych polskimi Oscarami małego ekranu, znalazły się seriale Magda M., Kryminalni. Statuetki odebrali również Kamil Durczok oraz Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski oraz Szymon Majewski Andie MacDowell otrzymała statuetkę za całokształt twórczości Foto AP/LAPRESSE Telekamery to jedyna w branży telewizyjnej nagroda, o której przyznawaniu nie decyduje specjalne jury, ale głosy widzów i czytelników Tele Tygodnia. Jubileuszową, dziesiątą już galę rozdania nagród poprowadzili Grażyna Torbicka i Cezary Pazura. Główną gwiazdą wieczoru była Andie MacDowell, która dołączyła do grona laureatów Telekamer za całokształt twórczości. Wcześniej wyróżnienia te Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej Płyta Kilka historii na ten sam temat Ani Dąbrowskiej podbiła serca jej fanów. I to tak skutecznie, że zyskała status platynowej. Piosenkarka odebrała nagrodę po koncercie w warszawskiej Fabryce Trzciny. Tłum wielbicieli talentu Dąbrowskiej przywitał piosenkarkę owacjami gdy tylko pojawiła się na scenie. Artystka nie kryła wzruszenia kiedy odbierała platynową płytę za album Kilka historii na ten sam temat. Sukcesowi swojej partnerki przyglądał się Paweł Jóźwicki. wp.pl Dott.ssa Katarzyna Litwicka MEDICO CHIRURGO Specialista in Ginecologia ed Ostetricia Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419 Via Andrea Doria 16 C Roma Studio: Fax: Cell: odebrali Richard Chamberlain, Alain Delon, Gerard Depardieu, Sophia Loren, Roger Moore, Catherine Denevue, Jeremy Irons, Daryl Hannah i Laura Dern. Triumfatorem uroczystości okazała się telewizja TVN i jej gwiazdy - zarówno dziennikarze, jak i twórcy seriali. Tomasz Sekielski oraz Andrzej Morozowski wygrali w kategorii Publicystyka. Najlepszym showmanem w kategorii rozrywka okazał się Szymon Majewski, prowadzący w TVN-ie autorski program. Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii serial obyczajowy okazała się opowieść o sympatycznej pani prawnik i jej perypetiach zawodowych i miłosnych - Magda M.. W kategorii serial kryminalny Telekamery przyznano Kryminalnym. Najlepszym serialem komediowym widzowie uznali zaś Nianię (serial komediowy). Laury dla najlepszego aktora zdobył natomiast gwiazdor serialu Magda M. - Paweł Małaszyński, którego już 2 lutego będzie można zobaczyć w pierwszoplanowej roli na dużym ekranie, w sensacyjnym dramacie Świadek koronny. Nagrodę za najlepszą kreację dla aktorki odebrała natomiast Joanna Brodzik, partnerująca Małaszyńskiemu na planie Magdy M.. W kategorii kabaret zwycięzcami okazała się grupa Ani Mru Mru. Danuta Wojtaszczyk W KINACH David Lynch i tajemnice z Polski Joanna Brodzik Dziennik Bałtycki Mistrz horroru, reżyser znanego serialu Miasteczko Twin Peaks, wchodzi na ekrany kin z nowym filmem Inland Empire. W rolach głównych Laura Dern i Jeremy Irons Mistrz horroru, reżyser znanego serialu Miasteczko Twin Peaks, wchodzi na ekrany kin z nowym filmem Inland Empire. Kobieta w niebezpieczeństwie : w taki sposób David Lynch podsumował swoje ostatnie dzieło trzygodzinnego filmu. Inland Empire to tytuł nowego obrazu, tego jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów, który potrafi w perfekcyjny sposób przekształcić koszmar w filmową rzeczywistość. Film opowiada o aktorce (odtwórczą tej roli jest Laura Dern), która na planie filmu, odkrywa taśmę filmową remake starego polskiego filmu, który nie został do końca nakręcony, ponieważ odtwórcy głównych ról zostali brutalnie zamordowani. To główny wątek filmu, ale jeśli znacie Davida Lyncha, wiecie, że jest to reżyser, odważny który często odwołuje się do elementów surrealistyczych, chętnie tworzy wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzeń i fobii. Fabuła jego filmów poprzez to staje się wielopłaszczyznowa, przy czym płaszczyzny te przenikają się wzajemnie. Rzeczywistość snu przenika się z rzeczywistością codzienności, przez co rozmyte wątki trudno jednoznacznie zinterpretować. Rzeczywistość obrazowana przez Davida Lyncha jest nie tylko surrealistyczna, zagadkowa, ale też przerażająca. Film został wyświetlony na festiwalu w Wenecji 2006 podczas którego reżyser otrzymał nagrodę za całokształt twórczości. Inland Empire to niewątpliwie niepowtarzalne przeżycie kinowe: niektórzy z was być może opuszczą salę w połowie projekcji, sceptycy wytrwają do końca bez większych emocji, inni zaś dadzą się ponieść całkowicie wydarzeniu. Jedyne, co do czego możecie być pewni: film pozostawia dużą dozę wątpliwości i strachu. Inland Empitre był kręcony, m.in. w Warszawie i Łodzi. Na ekrany włoskich film wszedł 9 lutego. Polska premiera zapowiedziana została na 27 kwietnia. Pierpaolo Festa

13 Nr 4 SPORT 13 Złota Carolina Kostner w Warszawie 19 letnia Włoszka Carolina Kostner zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w konkurencji solistek na łyżwiarskich Mistrzostwach Europy w Warszawie. Srebrny medal wywalczyła Szwajcarka Sara Meier a brązowy Finka Kiira Korpi Od lewej: Sarah Meier, Carolina Kostner i Kiira Korpi. Foto AP/LAPRESSE Carolina Kostner, 19- letnia włoska łyżwiarka zdaniem sędziów pojechała w Warszawie najlepszy program w swojej karierze. Już wcześniej stawała na podium Mistrzostw Świata i Europy, ale zawsze na tym najniższym. Warszawa przyniosła Carolinie szczęście. Pojechała ofensywnie i dynamicznie. Rozpoczęła znakomicie od kombinacji potrójnego flipa z potrójnym toeloopem i podwójnym rittbergerem, pożniej był potrójny lutz i potrójny rittberger, kolejny potrójny flip, potrójny salchow oraz powójny axel. Program nie tylko świetny pod względem technicznym, Foto AP/LAPRESSE lecz również pięknie zaprezentowany. Komisja sędziowska bardzo wysoko sklasyfikowała też komponenty programu, wszystkie powyżej siedmiu punktów. Carolina Kostner na zawodach rangi mistrzowskiej pojawiła się trzy sezony temu, od razu okrzyknięta została wielkim łyżwiarskim talentem. Zawodniczka ta wyróżnia się bardzo dobra techniką skoków, szybką rotacją oraz tempem jazdy. W ubiegłym roku Kostner była wielką nadzieją Włochów na medal na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie. Tam jednak sztuka ta nie udała się. Nowa Mistrzyni Europy w rozmowie z dziennikarzem Piotrem Sobczyńskim powiedziała, iż bardzo by chciała wyrównać kiedyś rekord Iriny Slutskiej, siedmiokrotnej Mistrzyni Europy. Carolina Kostner podziękowała za doping warszawskiej publiczności. Wśród kibiców zgromadzonych na Torwarze Włoszka miała swoich zagorzałych zwolenników. D.W. Adresy placówek polskich we Włoszech Ambasada RP przy Kwirynale Via Pietro Paolo Rubens 20, Roma Tel.: Fax: ambasciatapolonia.it Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej Via dei Delfini Roma Tel.: , Fax.: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie Via San Valentino, Roma Tel.: consolatopolacco.it Konsulat Generalny RP Mediolan Corso Vercelli Milano Tel.: , , Fax.: milanokg.it Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie Via Olona 2/ Roma Tel.: Fax.: infopolonia.it Wydział Ekonomiczno- Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie via Capecelatro 53/ Mediolan Tel.: Fax: Palermo kupiło Matusiaka Radosław Matusiak będzie siódmym Polakiem w lidze włoskiej. Podpisał kontrakt z US Palermo - trzecią drużyną Serie A. Palermo zapłaciło za polskiego piłkarza 1,7 mln euro Trwający dwa miesiące serial Matusiak odchodzi za granicę wreszcie dobiegł końca. Piłkarz BOT GKS Bełchatów związał się z włoskim klubem na trzy i pół roku. Palermo zapłaciła za niego 1,7 mln euro. Mam nadzieję, że postąpiłem właściwie powiedział deziennkarzomi 25- letni Matusiak. - Zawsze chciałem grać we Włoszech. Mam nadzieję, że szybko zaaklimatyzuję się na Sycylii. Daję sobie dwa miesiące na opanowanie włoskiego w stopniu wystarczającym, by rozumieć trenera i kolegów z drużyny. Zachowanie działaczy Palermo wskazuje na to, że bardzo im zależało na tym transferze i wiążą ze mną duże nadzieje. Od lewej: Radoslaw Matusiak i Carl Hoefkens Foto AP/LAPRESSE Instytut Polski Palazzo Blumenstihl Via V. Colonna, Roma Tel: Fax: istitutopolacco.it Stacja Naukowa PAN Vicolo Doria, Roma Tel Fax accademiapolacca.it Zespół Szkół im. G. Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie Via Pietro della Valle, Roma Tel./Fax szkolapolskawrzymie.net

14 14 STRONA CZYTELNIKÓW Nr 4 Składniki: 400 g. świeżego tuńczyka 100 g. miękkiego sera typu caprino fresco 1 pomarańcza sól i pieprz do smaku 2 łyżki oliwy z oliwek ekstra vergine Sposób przygotowania: Kroimy tuńczyka na cienkie plastry. Układamy na papierze do pieczenia w prostokąt i przykrywamy drugim arkuszem papieru. Ubijamy tłuczkiem do mięsa na jednolitą masę o jednakowej wysokości. Zdejmujemy wierzchnia kartkę papieru. Odkrojoną skórkę pomarańczową kroimy na drobne kawałki. Następnie parzymy dwukrotnie. Pokrojoną skórkę pomarańczową mieszamy z serem. Dodajemy szczyptę soli i pieprzu i łyżkę oliwy. Tak przygotowaną masą rozprowadzamy na rozbitych plastrach tuńczyka, ułożonych płasko w taki sposób, aby powstał prostokąt. Zwijamy całość w roladę i wkładamy do zamrażalnika na ok. 20 minut. Schłodzoną roladę kroimy w plastry. Życzę Państwu Smacznego! Kącik kulinrany Nestora Rolada z tuńczyka z serem Nestor Grojewski HOROSKOP BARAN ( ) Znajdziesz wsparcie. Nadmiar energii pozwoli ci połączyć ducha i materię. Szansa na sukces, ale nic na siłę. Działaj i nie spiesz się z wydawaniem sądów. BYK ( ) Logiczne myślenie połączone z wyobraźnią będzie teraz dla ciebie podporą. Zabłyśniesz pomysłami. Odrzucisz stereotypy i zwyciężysz. BLIŹNIĘTA ( ) Zwiększona pobudliwość może doprowadzić do kłopotów. Mogą pojawić się ludzie, którzy rozumieją, czego tak naprawdę ci potrzeba, ale nie będą dysponować wystarczającą ilością czasu. RAK ( ) Dzięki rozsądkowi i rozwadze będziesz w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy. Dasz sobie radę. Odkryjesz nowy kierunek działań. REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del Via V. Maroso, Roma Tel Fax DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Talamo DIRETTORE EDITORIALE Federica F. Gaida CAPOREDATTORE (REDAKTOR NACZELNY) Danuta Wojtaszczyk VICECAPOREDATTORE Anna Malczewska COLLABORATORI Milena Trezzani, Agnieszka Wilk, Irena Wachowska, Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Stefano Camilloni SEGRETARIO DI REDAZIONE Stephen Ogongo IMPAGINAZIONE Anna Malczewska Danuta Wojtaszczyk EDITORE Stranieri in Italia srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax PUBBLICITA ISI Etnocommunication srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax DISTRIBUZIONE LOCALE E ABBONAMENTI Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim) Stranieri in Italia srl Tel fax DISTRIBUTORE NAZIONALE MESSAGGERIE INTERNAZIONALI Via Manzoni, Rozzano Numero verde TIPOGRAFIA E STAMPA POLIGRAFICA GAETA Via Zinnie, 13. Nettuno (Roma) Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń Numer oddano do druku Apel o wsparcie finansowe dla dzieci ze szpitala Kliniki Onkologii we Wrocławiu Fundacja S.O.W.A. Spokój Opieka Wsparcie Aktywność, której Patronem i Prezesem Honorowym jest Prof. Jerzy Stuhr, działająca na rzecz gromadzenia funduszy na zakup i remont Rodzinnego Domu Opieki dla ludzi starszych w Piwnicznej Zdroju, nie mogła zostać obojętna na nieszczęście, cierpienie i krzywdę dzieci, które są pacjentami Kliniki Onkologii we Wrocławiu. Fundacja w swoim zapisie statutowym ma punkt, mówiący o organizowaniu akcji charytatywnych, połączonych ze zbiórką pieniędzy. Wychodząc naprzeciw palącej potrzebie udzielenia pomocy dzieciom z chorobą nowotworową, kieruje ten APEL, o przelanie na n/w konto, dodając adnotację, choćby symbolicznej złotówki. Zgromadzone pieniądze, zostaną przekazane Fundacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, która wspiera te dzieci, celem ratowania ich życia. Każda przelana, choćby symboliczna złotówka na konto naszej Fundacji, a w zasadzie Dzieciom, które tej pomocy oczekują, jest bardzo cenna. Wszystkim, którzy nie zostali obojętni na ten APEL, Fundacja w swoim imieniu, jak również dzieci potrzebujących wsparcia finansowego dla Szpitala - Kliniki Onkologii we Wrocławiu, z góry bardzo gorąco dziękuje. Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu Bogusław Siwecki Oto forma udzielenia pomocy Dzieciom: Wpłaty można przekazać na: FUNDACJA S.O.W.A. ul. Szpitalna 8/ PRUDNIK PKO BP SA KONTO: z dopiskiem: DLA DZIECI ZE SZPITALA - KLINIKI ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Przy wpłatach zza granicy należy podać PL przed numerem konta oraz podać kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW LEW ( ) Nowe idee. Twój umysł otworzy się na nowe dziedziny. Do sukcesu poprowadzi cię fantazja połączona z dyscypliną. PANNA ( ) Warto realizować swoje pomysły. Wyjdź ku światu. Seria pozytywnych wydarzeń poprawi ci nastrój. Przybierzesz twórczą postawę w stosunku do świata. WAGA ( ) Trzeba coś zmienić, ale należy trzymać się zwyczajów przyjętych w danym środowisku. Masz szanse mocniej wyeksponować swoją osobę i zadziwić otoczenie. SKORPION ( ) Odczujesz nowe impulsy, ale przed południem unikaj stresu. Masz teraz okazję do dokonania twórczych zmian. Siłą woli pokonasz stagnację. STRZELEC ( ) W pierwszej połowie dnia pobudzający wpływ kosmiczny da ci szansę na rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów. Czas utrwalania zdobytych pozycji. KOZIOROŻEC ( ) Dzięki zaufaniu do możliwości swojego ciała i umysłu możesz przeżyć coś, czego jeszcze nie znasz. Sprzyja relaks i gromadzenie energii. WODNIK ( ) Pokonasz inercję i twój pogodny nastrój udzieli się otoczeniu. Należy w trudniejszych sytuacjach uniknąć napięć, których źródło istnieje w przeszłości. RYBY ( ) Wiara w swoje możliwości pomoże ci nadrobić straty. Rzeczy trudne do rozwiązania znajdą szczęśliwy finał. Jeśli coś masz ważnego do zrobienia, przemyśl sprawę dwa razy.

15 Aby korzystać z serwisu sieci telefonów komórkowych Wind niezbędny jest telefon Dual Band. Opcja Noi Wind jest darmowa dla nowych klientów do 30 września CALL YOUR COUNTRY & NOI WIND. ODLEGŁOSCI PRZESTAŁY ISTNIEC DZWOŃ DO POLSKI ZA JEDYNE 20 CENTÓW ZA MINUTĘ. Wystarczy wybrać odpowiedni plan taryfowy, aby poczuć się w domu. Z CALL YOUR COUNTRY dzwonisz do kraju po specjalnych cenaci, przez 12 miesięcy. Cena połączenia wynosi 15 centów, taryfikacja liczona jest co 60 sekund. Ponadto, jeżeli uaktywnisz NOI WIND, co miesiąc za jedyne 5 euro masz 200 darmowych minut na rozmowy z numerami Wind. Dla wszystkich nowych klientów aktywacja CALL YOUR COUNTRY i NOI WIND jest darmowa. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do Autoryzowanego Punktu sprzedaży Wind.

16 * minutaggio calcolato rispetto ad una telefonata verso Lima/Perù non comprensiva di surcharge. Surcharge da fisso 0,02, surcharge da cabina 0,14, surcharge da mobile (non Wind) 0,23, surcharge da mobile Wind 0,15, surcharge da geografico 0,01. I minuti e le tariffe sono soggetti a variazione con preavviso di 7 gg. I nuovi termini e condizioni sono disponibili presso i nostri punti vendita. Per le tariffe complete consultare ** quick pay o receive money o send money. Ti regaliamo 20 minuti * di telefonate! Fai un SEND ** Invia un SMS al con il tuo MTCN e SI Ricevi subito sul tuo cellulare un PIN telefonico in regalo! aut min rich. Per partecipare alla nuova promozione lanciata dalla Angelo Costa s.r.l., ogni cliente interessato a prendervi parte dovrà effettuare una transazione di Money Transfer (Send, Receive, Quick Pay) nel periodo 22 dicembre marzo 2007 e dovrà inviare solo una volta un SMS con l MTCN (Money Transfer Control Number) della transazione al numero , aggiungendo la scritta: SI per ottenere subito 0,50 di telefonate gratuite, per autorizzare il trattamento dei dati personali oltre che per la manifestazione in oggetto anche per ricevere informazioni in merito a successive iniziative promozionali. Consultate il regolamento completo sul sito Numero Verde

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 2 We Włoszech funkcjonuje dość skomplikowany system świadczeń społecznych. Dwie podstawowe instytucje zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

SERWIS ONKOLOGICZNY DLA DZIENNIKARZY

SERWIS ONKOLOGICZNY DLA DZIENNIKARZY SERWIS ONKOLOGICZNY DLA DZIENNIKARZY Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA DLA DZIENNIKARZY 2016 MISJA Koordynacja działań społeczeństwa obywatelskiego i władzy w zwalczaniu

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

1 Jak pozyskiwać darowizny i 1% podatku na leczenie dziecka Piotr Barszcz

1 Jak pozyskiwać darowizny i 1% podatku na leczenie dziecka Piotr Barszcz 1 Spis treści 2 Spis treści Wstęp..... 9 Przed nami przepaść......9 Początek nowej historii.... 10 Część I: Przygotuj się do działania... 11 Komentarz.... 11 Czas to pieniądz.... 11 Ile czasu potrzebujesz?....

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10158 UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Emeryt. aktywny zawodowo

Emeryt. aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy

natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy Otwórz konto już dzisiaj natwest.com/welcome Odwiedź najbliższy oddział banku Registered Office: 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered Number: 929027, England NWB 45243 November 2007 Konto NatWest

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie w Jurmali na Łotwie 43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org Jurmala jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/169/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU

Warszawa, grudzień 2010 BS/169/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU Warszawa, grudzień 2010 BS/169/2010 ZAUFANIE DO POLITYKÓW W GRUDNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ty dzwonisz my płacimy

Ty dzwonisz my płacimy dalej zakończ Jak poruszać się po prezentacji? Dzwoniąc na numer poruszasz się po serwisie za pomocą klawiszy na klawiaturze swojego telefonu stacjonarnego Nawigacja w prezentacji odbywa się dokładnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1. Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą.

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/24/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/24/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/24/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/19/2010 ZAINTERESOWANIE ZIMOWĄ OLIMPIADĄ W VANCOUVER ORAZ OCENA SZANS MEDALOWYCH POLSKIEJ REPREZENTACJI

Warszawa, luty 2010 BS/19/2010 ZAINTERESOWANIE ZIMOWĄ OLIMPIADĄ W VANCOUVER ORAZ OCENA SZANS MEDALOWYCH POLSKIEJ REPREZENTACJI Warszawa, luty 2010 BS/19/2010 ZAINTERESOWANIE ZIMOWĄ OLIMPIADĄ W VANCOUVER ORAZ OCENA SZANS MEDALOWYCH POLSKIEJ REPREZENTACJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy - uchodźcy aklimatyzują się w społecznościach lokalnych Partnerstwo rozbija mury

Cudzoziemcy - uchodźcy aklimatyzują się w społecznościach lokalnych Partnerstwo rozbija mury Celem Partnerstwa MUR jest stworzenie skutecznego systemu aktywizacji społecznej i zawodowej cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w Polsce.

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

18-21 sierpnia 2016 roku

18-21 sierpnia 2016 roku 18-21 sierpnia 2016 roku Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Działająca na rzecz dzieci oraz młodzieży z chorobami nowotworowymi Fundacja Spełnionych Marzeń, zaprasza do współpracy przy VI już edycji

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań w 2015 roku

Przegląd działań w 2015 roku Program Gospodarczy Organizacja Społecznie Zaangażowana Dołącz do prestiżowego grona firm, od których klienci kupują częściej, więcej i wobec których wykazują dużą lojalność konsumencką Przegląd działań

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra Nr 20/201 7 ŚRODA 8 LUTEGO 201 7 Młode pisarki ze,,staszica" Uczennice przygotowały zbiór opowiadań,,płomień na wietrze". >>s.6 Monografia naszej kolegiaty Promocja książki o Parafii św. Michała Archanioła,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAKÓW 2016

REGULAMIN KRAKÓW 2016 REGULAMIN KRAKÓW 2016 IX MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24h; III 12h NOCNY ULTRA DYSTANS; II 6h ULTRA PATROL; II 12h BIEG SZTAFETOWY. I. CEL IMPREZY 1. Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski w biegu 24h; 2.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Styczeń 2013 Autorzy: Zofia Bednarowska, Sebastian Perwel Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Prawie co drugi pracujący Polak dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Kosiniak Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Szanowny Panie Ministrze,

Pan Władysław Kosiniak Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Szanowny Panie Ministrze, R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Irena Lipowicz Warszawa, 2 lipca 2015 r. VII.534.18.2015.MO Pan Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Uprzejmie dziękuję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH (zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych r.

REGULAMIN FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH (zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych r. REGULAMIN FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH (zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 3.12.2010r.) 1. 1.Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, zwany dalej Festiwalem,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy

Dr Władysław Biegański. częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański częstochowianin stulecia patron współczesnych lekarzy Dr Władysław Biegański Częstochowianin Stulecia patron współczesnych lekarzy pod redakcją Beaty Zawadowicz przy współpracy Anny

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/90/2012 ZAUFANIE DO DZIAŁACZY PIŁKARSKICH ORAZ OCENY PZPN I UEFA

Warszawa, lipiec 2012 BS/90/2012 ZAUFANIE DO DZIAŁACZY PIŁKARSKICH ORAZ OCENY PZPN I UEFA Warszawa, lipiec 2012 BS/90/2012 ZAUFANIE DO DZIAŁACZY PIŁKARSKICH ORAZ OCENY PZPN I UEFA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 3261 UCHWAŁA NR XXVIII/499/12 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 31 października 2012 r.

Olsztyn, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 3261 UCHWAŁA NR XXVIII/499/12 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 31 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 3261 UCHWAŁA NR XXVIII/499/12 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Jak to wszystko się zaczęło? Pomysł założenia spółdzielni socjalnej pojawił się wśród pracowników Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

4. 1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą: - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przewodniczący Komitetu Honorowego, - Przedstawiciel

4. 1. W skład Komitetu Honorowego Festiwalu wchodzą: - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przewodniczący Komitetu Honorowego, - Przedstawiciel REGULAMIN GDYNIA FILM FESTIVAL. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH (zatwierdzony przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 27.10.2011r.) 1. 1. Gdynia Film Festival. Festiwal

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

2014 Polacy o nowym roku Styczeń 2014

2014 Polacy o nowym roku Styczeń 2014 2014 Polacy o nowym roku Styczeń 2014 TNS styczeń 2014 K.002/14 Informacja o badaniu W drugiej połowie grudnia 201 roku TNS Polska zapytał Polaków o oczekiwania wobec 2014 roku. Raport odpowiada na pytanie,

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Polish ND40 Start your own Business p.2 &3 Czy chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą? Wielu ludzi rozważa otworzenie własnego biznesu. Znają historię

Bardziej szczegółowo

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI KONKURS PNJ XIX EDYCJA 2013 Szanowni Państwo, Sekretariat Konkursu Polskiej Nagrody Jakości uprzejmie zaprasza do udziału w XIX edycji konkursu Polska Nagroda Jakości. Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości

Bardziej szczegółowo

Firma Przyjazna Mamie

Firma Przyjazna Mamie Firma Przyjazna Mamie Prowadzący: Justyna Dąbrowska Redaktor Naczelna miesięcznika Dziecko Agnieszka Dziewulska Dyrektor ds. Personalnych Hewlett Packard (HP) Polska Sp. z o.o. Małgorzata Raniszewska HR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU BIEGÓW ULTRA KRAKÓW 2016

REGULAMIN FESTIWALU BIEGÓW ULTRA KRAKÓW 2016 REGULAMIN FESTIWALU BIEGÓW ULTRA KRAKÓW 2016 IX MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24h; III 12h NOCNY ULTRA DYSTANS; II 6h ULTRA PATROL; II 12h BIEG SZTAFETOWY. I. CEL IMPREZY 1. Wyłonienie medalistów Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie PIT do 2 maja - zostało tylko kilka dni!

Rozliczenie PIT do 2 maja - zostało tylko kilka dni! .pl Rozliczenie PIT do 2 maja - zostało tylko kilka dni! Autor: Ewa Ploplis Data: 27 kwietnia 2017 Jeszcze tylko kilka dni, zostało na złożenie deklaracji podatkowej za 2016 r. Termin złożenia PIT upływa

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami

Pierwszy Ogólnopolski Test Wiedzy o Inwestowaniu za nami Strona znajduje się w archiwum. Pierwszy Inwestowaniu za nami Zdecydowanie dobrze radzimy sobie z liczeniem oraz z tematyką ekonomiczną. Jesteśmy dosyć skłonni do ryzyka, ale wciąż dość słabo orientujemy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!! 99,3% w grupie wiekowej 16-24,

Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!! 99,3% w grupie wiekowej 16-24, Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Największy skok dokonał się w ostatnich latach, w 2007 Internautów było tylko 11 mln. 71% gospodarstw domowych ma komputer

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy i czekamy na IV RP!

Pamiętamy i czekamy na IV RP! Szanowni Państwo, Oddajemy do Waszych rąk drugi numer naszego pisma, które jest poświęcone pierwszej rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Dodatkowo prezentujemy wybrane wydarzenia z życia Prawa i Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki po raz piąty

Festiwal Nauki po raz piąty Festiwal Nauki po raz piąty Anna Zubko, 3.03.2009 Sztuczna inteligencja, transplantacje ludzkich organów, roboty chirurgiczne do operacji na sercu, systemy inteligentnego monitoringu, globalne ocieplenie,

Bardziej szczegółowo

Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie :

Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie : Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. rodzaj koncertu i wykonawca zakup biletów dojazd plany po koncercie Twoja znajoma zamierza odwiedzić twoją miejscowość

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY POLAK NA MARSIE

PIERWSZY POLAK NA MARSIE Film dokumentalny PIERWSZY POLAK NA MARSIE reżyseria.: Agnieszka Elbanowska zdjęcia: Paweł Chorzępa producent: square film studio sp. z o.o. Magdalena Borowiec Tatiana Wasilewska Daria Zienowicz To będzie

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

oferta programowa 01 Polskie filmy o 20:00 04 Kabaretowy rejs 02 Filmowa Liga Mistrzów 05 Serial Dom 03 Program obowiązkowy

oferta programowa 01 Polskie filmy o 20:00 04 Kabaretowy rejs 02 Filmowa Liga Mistrzów 05 Serial Dom 03 Program obowiązkowy wiosna 2017 kino polska Telewizja Kino Polska to jedyna stacja poświęcona promocji polskiego kina, a jednocześnie jeden z najbardziej popularnych kanałów filmowych w Polsce. Kultowe filmy i seriale, a

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Polacy na zakupach. Ankieta Money.pl

Polacy na zakupach. Ankieta Money.pl Polacy na zakupach. Ankieta Money.pl Polacy w sklepie zapominają o tradycji O kupnie auta czy komputera nie decydują już tylko mężczyźni. Panowie coraz częściej odpowiadają za codzienne zakupy w domu.

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo