innowacyjni Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 3(9)/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "innowacyjni Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 3(9)/2010"

Transkrypt

1 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 3(9)/2010 ISSN Egzemplarz bezpłatny 14 program HOMING PLUS zachęca młodych polskich uczonych przebywających za granicą do powrotu do kraju 18 Edwin Bendyk o polskich badaniach foresightowych, na które PO IG przeznacza poważne środki 23 Jak zarządzać własnością intelektualną firmy UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 w numerze 4 Jesienna szansa dla beneficjentów do końca września podpisano z projektodawcami umów o dofinansowanie na kwotę 22,83 mld zł, co stanowi 59,14% alokacji na PO IG 6 Pomocny POMOST rozmowa z Hanną Gałgańską, doktorantką w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureatką programu POMOST 8 Naukowiec zaprogramowany na sukces fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznacza łącznie ponad 400 mln zł na sfinansowanie najlepszych projektów w dziedzinach Bio, Info i Techno 10 Kosmos bardziej precyzyjny projekt wybitnego polskiego astronoma uzyskał 1,5 mln zł dofinansowania z programu TEAM 11 Żeby komputer zgadywał myśli grant z programu VENTURES pozwoli zbadać możliwość bezpośrednich kontaktów pomiędzy ludzkim mózgiem a komputerem 12 Szansa dla mądrych głów na badania nad tzw. sztuczną inteligencją przeznaczono z programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) ponad 4,8 mln zł 13 Chcą pokonać naturę dzięki grantom z programu WELCOME wybitni badacze wracają do kraju 14 Powrót naukowca program HOMING PLUS zachęca do powrotu do Polski młodych uczonych przebywających za granicą 16 Badania na turbodoładowaniu cała pula pieniędzy w poddziałaniu Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych została już rozdysponowana 17 Bliżej słońca projekt Phoenix Bezzałogowy samolot stratosferyczny uzyskał z poddziałania Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych blisko 8,8 mln zł 18 Więcej niż szklana kula Edwin Bendyk pisze o polskich badaniach foresightowych, na które PO IG przeznacza poważne środki 20 Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki rozmowa z Izabelą Erecińską, zastępcą dyrektora ds. wdrażania funduszy europejskich w Ośrodku Przetwarzania Informacji 22 Polscy naukowcy kontra varroa destructor instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie otrzymał dofinansowanie warte blisko 78 tys. zł na opatentowanie 10 nowych leków dla pszczół 23 Największy majątek przedsiębiorstwa jak zarządzać własnością intelektualną firmy (warsztat projektodawcy) 25 Innobserwacje wiadomości ze świata innowacji 27 Krzyżówka Innowacyjni Biuletyn poświęcony PO IG wydawany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Wydział Informacji i Promocji ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel Koordynacja: Agnieszka Palenik, Joanna Zawadzka Koncepcja: Smartlink Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3/10, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Julia Hoffmann Projekt graficzny i skład: Alina Merha Korekta: Agata Rokita Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 zdjęcie na okładce: PIOTR WANIOREK/ŻELAZNA STUDIO. str. 2 (od góry): MACIEJ ZAKRZEWSKI, Instytut Lotnictwa, OPI Na okładce: Dr Agnieszka Chacińska (z prawej), beneficjentka programu WELCOME UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 3 wprowadzenie BIULETYN PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA innowacyjni 3(9)/2010 3(9)/2010 Fundusze zmieniają oblicze polskiej nauki str. 20 ISSN EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nauka dla gospodarki 14 Program HOMING PLUS zachęca młodych polskich uczonych przebywających za granicą do powrotu do kraju 18 Edwin Bendyk o polskich badaniach foresightowych, na które PO IG przeznacza poważne środki 23 Jak zarządzać własnością intelektualną firmy UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program Innowacyjna Gospodarka zwykło się kojarzyć ze wsparciem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, zakupem nowych technologii i wdrażaniem nowych produktów do praktyki gospodarczej. Tematyka bieżącego numeru biuletynu Innowacyjni odsłania możliwości wsparcia projektów i prac badawczo-rozwojowych w zakresie działań realizowanych w PO IG przez sektor nauki; celem jest zwiększenie znaczenia nauki w polskiej gospodarce. Głównym odbiorcą pomocy w ramach pierwszego priorytetu, któremu poświęcono obecny numer, są naukowcy. Na wsparcie z Innowacyjnej Gospodarki mogą liczyć również kobiety chcące połączyć rozwój zawodowy z życiem rodzinnym. Pomoc w tym zakresie oferują programy, nad którymi pieczę sprawuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Jednym z nich jest przykładowo Program POMOST, adresowany do zdolnych, młodych badaczek będących w ciąży i pracujących w szkodliwych warunkach. Jedna z bohaterek tego wydania Innowacyjnych opowiada o korzyściach, które jej przyniósł udział w Programie. W numerze prezentujemy również sylwetki innych naukowców, którzy skorzystali z bogatej oferty stworzonej przez FNP dzięki Programowi Innowacyjna Gospodarka. W identyfikacji kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, które mogą być uznane za strategiczne dla Polski, pomagają projekty z wykorzystaniem metody foresight. Efektem tych projektów są scenariusze rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Tego typu model badania, który po raz pierwszy zastosowano w Japonii, obecnie jest stosowany w kilkudziesięciu innych krajach, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Austrii, Indonezji, Peru, Brazylii, RPA, a w ostatnich latach w Czechach i na Węgrzech. Takie prognozowanie rozwoju sytuacji wszędzie na świecie określa się mianem foresight. W Polsce finansowanie projektów z wykorzystaniem metody foresight, możliwe jest m.in. z Programu Innowacyjna Gospodarka. W tym numerze przeczytają Państwo, na czym dokładniej polega ta metoda i jakie przedsięwzięcia badawcze są obecnie realizowane w naszym kraju. Program Innowacyjna Gospodarka wychodzi naprzeciw potrzebom sektora nauki i wspiera prace badawczo- -rozwojowe. To m.in. dzięki PO IG powstają nowe rozwiązania, zarówno w przemyśle ciężkim, jak i sektorze IT. Firmy i instytucje badawcze opracowują nowe receptury leków, a także nowe technologie produkcji superwytrzymałych materiałów kompozytowych. Jednak aby prace badawcze przynosiły długofalowe korzyści, ich wyniki należy chronić. Program Innowacyjna Gospodarka wspiera również w tym zakresie, zapewniając kompleksową pomoc na ochronę własności przemysłowej. Życzę Państwu inspirującej lektury Agnieszka Jankowska Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4 4 podsumowanie Już ponad dwie trzecie środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zostało zagospodarowanych. Do końca września 2010 r. resort rozwoju regionalnego zatwierdził niemal 5,9 tys. wniosków o dofinansowanie, a z projektodawcami podpisano ponad 5 tys. umów. To oznacza, że nawet latem ministerstwo nie pozwoliło sobie na wakacyjny spadek aktywności, bowiem od czerwca liczba zatwierdzonych wniosków wzrosła o niemalże 350, a podpisanych umów o prawie 700. jesienna szansa dla beneficjentów Przypomnijmy, że jeszcze do 30 czerwca 2010 r. zatwierdzonych było 5518 wniosków o dofinansowanie na kwotę ogółem 25,31 mld zł (64,16% alokacji na Program), a podpisach było 4369 umów z projektodawcami na łączną kwotę dofinansowania 21,28 mld zł (53,94% alokacji na Program), jednocześnie płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów wyniosły 2,7 mld zł (6,89% alokacji na Program). Natomiast według stanu na 1 października 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło do dofinansowania już 5863 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 27,55 mld zł (71,37% alokacji na PO IG). Do końca września z projektodawcami podpisano 5046 umów o dofinansowanie na kwotę 22,83 mld zł (59,14% alokacji na PO IG). W tym samym czasie płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów wyniosły 3,66 mld zł (9,49% alokacji na PO IG), a kwota wypłaconych zaliczek 2,93 mld zł. Wydatki z budżetu PO IG certyfikowane do Komisji Europejskiej wyniosły 4,15 mld zł, co stanowi 10,76% alokacji na Program. Zainteresowanie beneficjentów niektórymi konkursami w ramach PO IG było tak duże, że wyczerpały się już budżety na niektóre działania. Według stanu na 1 października 2010 r., analizując podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie, alokacja została przekroczona w przypadku działań: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Projekty rozwojowe (INFO, TECHNO, BIO), 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.3 Wsparcie dla IOB, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne Wykorzystanie budżetu PO IG w podziale na priorytety Programu 4090 mln zł (79,20%) 1074 mln zł (20,80%) Priorytet I 4722 mln zł (91,46%) 441mln zł (8,54%) Priorytet II 1144 mln zł (84,64%) 208 mln zł (15,36%) Priorytet III 6761 mln zł (49,60%) 6869 mln zł (50,40%) Priorytet IV 878 mln zł (55,35%) 708 mln zł (44,65%) Priorytet V Wartość zawartych umów o do nansowanie (% alokacji) Kwota pozostałych środków (pozostały % alokacji) 436 mln zł (26,71%) 1196 mln zł (73,29%) Priorytet VI 3279 mln zł (104,68%) alokacja przekroczona Priorytet VII 1261 mln zł (22,40%) 4367 mln zł (77,60%) Priorytet VIII 254 mln zł (19,41%) 1056 mln zł (80,59%) Priorytet IX MARIUSZ MAMET/MAC MAP (3x) Źródło: MRR. Dane na dzień 1 października 2010 r. Alokacja w złotych przy kursie 1 euro = 3,9743 zł

5 5 podsumowanie oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej, 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski oraz 7.1 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. Najwięcej funduszy mają jeszcze w swoich budżetach: priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki (jeszcze 77,60% dostępnej alokacji), priorytet VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (73,29% do wyczerpania alokacji). Właśnie w ramach priorytetu VI dofinansowanie w wysokości 198,5 mln zł otrzymał projekt systemowy Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, (poddziałanie 6.5.1), którego beneficjentem jest Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki. Dzięki środkom z Programu Innowacyjna Gospodarka powstają w Polsce nowoczesne produkty i usługi. Chcemy, by zostały zauważone także w innych krajach i dlatego część środków z Programu przeznaczyliśmy na promocję Wartość zrealizowanych płatności i wypłaconych zaliczek Wartość zrealizowanych płatności 3,662 mld zł Wartość umów o do nansowanie 22,825 mld zł (100%) Źródło: MRR. Dane na dzień 1 października 2010 r. Alokacja w złotych przy kursie 1 euro = 3,9743 zł Stopień wykorzystania alokacji ze względu na wartość podpisanych umów Kwota pozostałych środków 15,771 mld zł (40,86%) Wartość umów o do nansowanie 22,825 mld zł (59,14%) Na cały Program: 38,596 mld zł Źródło: MRR. Dane na dzień 1 października 2010 r. Alokacja w złotych przy kursie 1 euro = 3,9743 zł Kwota wypłaconych zaliczek 2,934 mld zł»zainteresowanie beneficjentów niektórymi konkursami było tak duże, że wyczerpały się już budżety w obrębie 12 poddziałań PO IG polskiej gospodarki za granicą mówił Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego, który wystąpił 15 września 2010 r. w Warszawie podczas konferencji inaugurującej ten projekt. Na początku września Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nową wersję szczegółowego opisu priorytetów PO IG. Zmiana, którą wprowadzono w działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych, umożliwia udzielanie przedsiębiorcy wsparcia na realizację zarówno części badawczej, jak i części wdrożeniowej projektu celowego albo jedynie na realizację części badawczej projektu celowego. Decyzja ta podyktowana była między innymi faktem wyczerpania środków w działaniu 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, które cieszyło się dużym powodzeniem wśród wnioskodawców. Inna zmiana to przeniesienie środków w wysokości 35 mln euro z działania 2.2 Wspieranie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych do działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Od 1 września 2010 r. trwa nabór wniosków do poddziałania Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Ośrodek Przetwarzania Informacji, który pełni tu funkcję Instytucji Wdrażającej, przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego poddziałania do 29 października 2010 r. W dniu 15 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dla projektów w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w generatorze wniosków na stronie od 29 października do 30 listopada 2010 r. W ramach działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Również we wrześniu PARP ogłosiła pierwszą w roku 2010 rundę aplikacyjną konkursu dla projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane są od 1 do 29 października 2010 r. poprzez wspomniany wyżej generator wniosków. W ramach działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Na ostatniej stronie biuletynu prezentujemy Państwu wykaz trwających obecnie konkursów, w ramach których nabory wniosków przewidziano do końca 2010 r. Robert Grzesiński

6 6 rozmowa POMOST to jeden z najnowszych programów wdrażanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu Innowacyjna Gospodarka. Adresowany jest do zdolnych, młodych badaczek będących w ciąży i pracujących w niekorzystnych, a często nawet szkodliwych dla zdrowia warunkach, np. w laboratorium, gdzie mogą mieć styczność z promieniowaniem, substancjami chemicznymi, operowaniem niebezpiecznymi urządzeniami. pomocny POMOST» W jaki sposób dowiedziała się Pani o programie POMOST? Stypendium doktoranckie to 1000 zł netto, a prace doświadczalne pochłaniają wiele czasu; z laboratorium wychodzi się nawet około trzeciej w nocy, gdyż nie można przyspieszyć przebiegu doświadczenia Nie mamy więc możliwości dorabiania, pozostaje szukanie innych źródeł finansowania. Co miesiąc przeglądałam oferty w Internecie i w marcu tego roku znalazłam na stronach FNP informację o wsparciu dla kobiet w ciąży, które pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W moim przypadku jest to styczność z promieniowaniem i substancjami chemicznymi, między innymi z rakotwórczym bromkiem etydyny. Program POMOST zapewnia zwrot kosztów zatrudnienia pracownika zastępującego przyszłą mamę w zadaniach niezbędnych do zrealizowania projektu badawczego, których nie może ona wykonywać, dlatego też bardzo mnie to zainteresowało.» Jak długo trwały formalności? Była już pani w ciąży, doktorat w toku, a czas płynie Nie zastanawiałam się długo i od razu złożyłam wniosek, tym bardziej, że zgodziła się na mój udział w programie pani promotor, profesor Hanna Kmita. Nie musiała tego robić, ale wsparła mnie w tych działaniach. Także mój mąż, który bardzo zwraca uwagę na bezpieczeństwo w laboratorium, energicznie mnie zachęcał do wysłania aplikacji. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Już po kilku dniach otrzymałam zgodę Fundacji na finansowanie projektu do końca ciąży i przez kolejne trzy miesiące po porodzie. O ile mi wiadomo, jestem w tej chwili jedyną osobą na UAM korzystającą z POMOST-u. Miałam też wiele szczęścia, albowiem podstawowym problemem w takim projekcie jest znalezienie zastępcy, który będzie miał odpowiednią wiedzę, czas i chęć wzięcia na siebie cudzej, dodatkowej pracy! Podjął się tego mój kolega, również doktorant Andonis Karachitos, który, wiedząc o mojej ciąży, już wcześniej wykonywał za mnie czynności ryzykowne dla zdrowia mojego i dziecka. Teraz dzięki programowi otrzymuje za zastępstwo około 1500 zł miesięcznie, w okresie od marca do października tego roku. Co prawda pieniądze zostały wypłacone dopiero po urodzeniu się mojej córeczki, w lipcu, ale najistotniejsze jest to, że nareszcie powstają inicjatywy wspierające kobiety w ciąży oraz ułatwiające powrót do pracy naukowej» Tytuł pani pracy doktorskiej Regulacja poziomu ekspresji białek importowanych do mitochondriów, znaczenie zmian stanu oksydacyjno-redukcyjnego w obrębie cytozolu jest zrozumiały tylko dla wtajemniczonych Czego dotyczą Pani badania? Kiedy kupujemy w kiosku apap albo panadol, nie myślimy o tym, że ktoś włożył masę pracy, aby stworzyć podstawy do produkcji tych leków. Nie zastanawiamy się też, dlaczego one nam pomagają. A przecież musiano przeprowadzić szczegółowe badania komórkowe, aby zapewnić prawidłowe działanie leku na ludzki organizm. Właśnie o to chodzi w mojej pracy. Badam»Dzięki udziałowi w programie POMOST mogłam kontynuować studia doktoranckie mówi mgr Hanna Gałgańska, doktorantka w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureatka programu POMOST szlaki sygnalizacyjne w komórce, które zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie, a dokładniej badam komunikację pomiędzy mitochondrium a jądrem komórkowym oraz ilości białek i genów w zależności od warunków panujących w komórce. Zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondrium powodują wiele chorób, m.in. chorobę Alzheimera, Huntingtona i Parkinsona, a także niektóre nowotwory. Bez tego typu badań nie można opracowywać nowych leków...» Teraz, kiedy jest pani i doktorantką, i mamą, z pewnością wiele się zmieniło. Jak Pani godzi obie role? Wszystko się zmieniło. Dawniej nie mogłam się doczekać, kiedy nałożę kitel i wezmę pipetę do ręki. I nie przeszkadzało mi, że muszę pilnować moich drożdży do północy i wracać do domu noc-

7 7 rozmowa»pomost stanowi naprawdę dobre rozwiązanie i powinien być popularyzowany, dlatego że można dzięki niemu uniknąć pracy w szkodliwych dla mamy i dziecka warunkach» To dla większości kobiet nieustający dylemat: praca czy dziecko? Ciekawe, jak radziła sobie Maria Skłodowska-Curie, która miała przecież dwie córki Czytałam, że dziećmi opiekowały się nianie, guwernantki i polski dziadek, który przeprowadził się z Polski do Francji. Mama ciągle pracowała. Córki pisały w pamiętnikach, że miały bardzo słabą więź emocjonalną z matką, udało się to nadrobić dopiero wtedy, gdy były już dorosłe. nym tramwajem Teraz największą moją pasją jest dziecko, ale równocześnie zdaję sobie sprawę, że czas płynie. Pracę doktorską muszę oddać pod koniec września, więc piszę ją już od czasu porodu między godziną dziesiątą a trzecią w nocy, kiedy Maja śpi albo zajmuje się nią mąż, również doktorant. Na szczęście pani profesor Kmita dała mi wolną rękę w zakresie organizowania sobie czasu, tak więc mogę swobodnie wykonywać swoją pracę, współpracować z Andonisem Karachitosem i godzić to wszystko z opieką nad dzieckiem. Od czasu urodzenia córeczki nie byłam jeszcze w laboratorium, ponieważ karmię piersią. Ale nie zamierzam rezygnować z pracy. Zdaję sobie sprawę, że prędzej czy później będziemy musieli zatrudnić opiekunkę. Hanna Gałgańska z córką Mają Fot. maciej zakrzewski» Jak ocenia Pani program POMOST? Czy to duża pomoc dla doktorantki? Tak, z pewnością. Dzięki udziałowi w programie uniknęłam utraty roku studiów doktoranckich, bo zastępca przejął na siebie moje obowiązki. W przeciwnym wypadku obronę pracy miałabym dopiero za dwa lata, a nie za rok, jak to jest planowane. POMOST stanowi naprawdę dobre rozwiązanie i powinien być popularyzowany. Przede wszystkim dlatego, że można dzięki niemu uniknąć pracy w szkodliwych dla mamy i dziecka warunkach. Wiele moich koleżanek pracuje w laboratorium mimo ciąży, a tak nie powinno być. Bardzo różnie podchodzą też do takich doktorantek ich promotorzy.» Jednak najważniejszy problem stanowią pieniądze. Najwyraźniej określenie biedny jak student dotyczy także polskich doktorantów. Niestety, tak. Jeśli stypendium doktoranckie jest jedynym źródłem utrzymania i nie ma innych możliwości, sytuacja staje się bardzo trudna. Dlatego warto szukać wszędzie. Mój kolega-zastępca, a także mąż i ja jesteśmy również tegorocznymi laureatami konkursu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (projekt finansowany z poddziałania Regionalne Strategie Innowacji Programu Kapitał Ludzki). Rozmawiała Julia Hoffmann

8 8 działanie 1.2 Finansowanie działań badawczych z pieniędzy unijnych rozpoczęto w Polsce już w roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej systematycznie prowadzi nabory i finansuje projekty w ramach programów: TEAM, Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), VENTURES, WELCOME, POMOST oraz HOMING PLUS. TEAM zachęta dla młodej nauki. Fundusze programu są przeznaczone dla liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić studentów po 3. roku studiów, doktorantów i młodych doktorów. Istotą programu jest wzmocnienie zaangażowania młodych uczonych w prace realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Zakres tematyczny projektów naukowych w programie TEAM zawężono do trzech obszarów Bio, Info i Techno. Aby zrealizować projekt, należy przeprowadzić rekrutację kandydatów do pracy w zespole (co najmniej 6 osób) w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą. Finansowane są imienne stypendia naukowe dla członków zespołu naukowego oraz granty badawcze. Wysokość grantu przyznawanego zespołowi zależy od liczby jego członków oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu (z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie dla kierownika zespołu i innych stałych pracowników). Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat. Środki wypłacone na finansowanie prac 40 zespołów naukowych, utworzonych w ramach programu, przekroczyły już 19,5 mln zł. Nabór wniosków w VII edycji będzie prowadzony do 15 marca 2011 r. Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) współpraca bez granic. Program wspiera badania naukowe realizowane w Polsce przez młodych doktorantów i ma na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej polskich»szczegółowe informacje można znaleźć na stronie programy_finansowane_z_funduszy_europejskich Fundusze dla indywidualnych projektów badawczych w latach zarezerwowano między innymi w 6 programach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Za ich realizację odpowiada Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która przeznacza łącznie ponad 400 mln zł na sfinansowanie najlepszych projektów. Do tej pory Fundacja wydała ponad 40 mln zł na dofinansowanie w dziedzinach Bio, Info, Techno. VENTURES młoda nauka dla gospodarki. Program VENTURES wspiera projekty naukowe realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów ze szczególnym naciskiem na zastosowanie w gospodarce. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, a także zwiększenie liczby projektów mających szanse na wdrożenie w działalności gospodarczej. Program zaadresowano do najmłodszych naukowców studentów jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu 3. roku nauki lub studiów II stopnia, absolwentów zatrudnionych na etatach naukowych oraz doktorantów. Nie określono tematyki projektów, jednak bierze się tu pod uwagę przede wszystkim przydatność danego projektu dla gospodarki. Projekty mogą trwać od roku do 3 lat. Finansowane są imienne stypendia naukowe dla kierowników projektów (1,5 tys. zł miesięcznie dla studentów i absolwentów oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów) oraz granty badawcze w wysokości do 35 tys. zł rocznie. W programie wykorzystanaukowiec zaprogramowany na sukces jednostek badawczych. Do programu kwalifikują się konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednej instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzących wspólnie projekty doktoranckie. Koordynatorem programu musi być jednostka polska posiadająca prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Zakwalifikować mogą się projekty z wszystkich dziedzin nauki, jednakże w przypadkach jednakowej wartości merytorycznej priorytet zyskują te z zakresu Bio, Info lub Techno. Wyboru doktorantów dokonuje się w drodze otwartej, międzynarodowej rekrutacji; w projekcie uczestniczyć musi co najmniej 10 doktorantów po stronie polskiej, a każdy doktorant powinien spędzić u partnera zagranicznego od 6 do 24 miesięcy. Realizacja projektów trwa od 4 do 5 lat. W 2010 r. sfinansowano imienne stypendia naukowe dla doktorantów w wysokości 3 tys. zł miesięcznie (podczas pobytu zagranicznego 4,5 tys. zł), koszty ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ZUS oraz granty badawcze w wysokości zależnej od liczby doktorantów realizujących projekty i rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu (nie więcej niż 35 tys. zł rocznie dla jednej osoby). Program wykorzystał dotąd ponad 10,6 mln zł. Nabór wniosków do czwartej i ostatniej edycji programu zakończono 15 marca 2010 r. Ze środków w ramach programu skorzystają 23 międzynarodowe konsorcja naukowe.

9 9 działania no do tej pory 2,9 mln zł na finansowanie projektów 32 laureatów. Nabór wniosków w VI edycji konkursu trwa i będzie prowadzony do 2 listopada br. WELCOME talent inspiruje. Program WE- LCOME to wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. Do projektu przystępuje polska jednostka naukowa zatrudniająca naukowców z innych krajów, którzy będą prowadzić w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami. WELCOME powstał w celu zaangażowania wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie polskich zespołów badawczych w obszarach tematycznych Bio, Info lub Techno. W ramach projektu należy przeprowadzić rekrutację do zespołu (w drodze otwartego naboru w kraju i za granicą) studentów po ukończeniu 3. roku nauki, doktorantów i uczestników staży podoktorskich. Uczony z zagranicy powinien być zatrudniony w jednostce realizującej projekt i pracować w niej co najmniej 10 miesięcy w roku. Projekt naukowy może trwać od 3 do 5 lat, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Program WELCOME finansuje imienne stypendia naukowe dla uczonego z zagranicy kierownika projektu (w wysokości od 200 tys. do 350 tys. zł rocznie), członków zespołu (dla studenta 1 tys. zł, dla doktoranta 3 tys. zł, dla młodego doktora 5 tys. zł miesięcznie) oraz grant badawczy w wysokości do 1 mln zł rocznie. W programie WELCOME wydano dotąd 8,4 mln zł, finansując 5 projektów. Nabór wniosków do IV i ostatniej edycji zakończono 15 października br. Fot. FNP POMOST życiowe rozwiązania dla rodziców-naukowców. Ten program umożliwia kontynuację pracy kobietom spodziewającym się dziecka oraz rodzicom wychowującym małe dzieci. POMOST oferuje pomoc dla naukowców opiekujących się dziećmi do lat czterech (oraz do lat siedmiu w przypadku adopcji lub porodu mnogiego), przyznając im tzw. grant powrotowy, oraz wsparcie dla kobiet w ciąży realizujących prace naukowe, gdy specyfika pracy może mieć wpływ na przebieg ciąży. O grant powrotowy mogą zabiegać naukowcy w stopniu co najmniej doktora, którzy pracują w polskiej jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskali z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas trwania projektu. Uzyskać można grant badawczy w wysokości 140 tys. zł rocznie oraz stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów), dla których przewidziano stypendia odpowiednio: 1 tys. zł lub 3 tys. zł. Projekt może trwać od 1 roku do 3 lat. Adresatkami wsparcia dla kobiet w ciąży są czynne naukowo badaczki, które posiadają co najmniej tytuł magistra, biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia (np. styczność z promieniowaniem, substancjami chemicznymi, operowanie niebezpiecznymi urządzeniami, częste wyjazdy itd.). Finansowanie obejmuje tu zwrot kosztów zatrudnienia (lub delegacje) pracownika zastępującego przyszłą mamę w zadaniach niezbędnych do zrealizowania projektu badawczego, których nie może ona wykonywać (więcej: rozmowa na str. 6). W zakresie wsparcia dla kobiet w ciąży wnioski do programu przyjmowane są w trybie ciągłym. W części programu adresowanej do rodziców-naukowców z co najmniej stopniem naukowym doktora, wnioski w II edycji programu przyjmowano do 15 października br. Środki wypłacone dotąd kobietom w ciąży wyniosły 255 tys. zł. Na granty w komponencie adresowanym do rodziców-naukowców fundacja przeznaczy łącznie 5,5 mln zł. HOMING PLUS aby zadomowili się w Polsce. Ostatni z prezentowanych programów to zachęta dla młodych polskich uczonych przebywających za granicą do powrotu do kraju. Program otwarty jest także dla młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Program jest adresowany przede wszystkim do osób, które posiadają co najmniej stopień doktora i znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej, przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy i zamierzają przyjechać do Polski. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy z ostatnich 4 lat, projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium, oraz informacje o zespole, w którym projekt będzie realizowany. Można tu uzyskać subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie (przeznaczone wyłącznie na realizację projektu badawczego) oraz stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Na wniosek kierownika projektu program finansuje również stypendia naukowe (1 tys. zł miesięcznie) dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod jego kierunkiem, wyłonionych w trybie konkursowym. Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 2 lat. W sierpniu rozstrzygnięto I edycję programu HOMING PLUS i obecnie trwa podpisywanie umów z 18 laureatami programu. Piętnastu z nich przedstawiło projekty z obszaru Bio, Info, Techno, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejny nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2011 r. Arkadiusz Majewski Dane liczbowe (finansowe) pochodzą z września 2010 r. Michał Pietras, Dyrektor ds. Programów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Obserwujemy rosnące zainteresowanie programami ze strony środowiska naukowego. Z naszych doświadczeń wynika, że najliczniej aplikują młodzi naukowcy. W jednej z ostatnich edycji programu VENTURES do udziału zgłosiło się ponad 160 kandydatów to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że możliwości tego programu pozwalają na dofinansowanie od 8 do 10 najlepszych projektów. Popularność pozostałych programów jest porównywalna. Na przykład w programie WELCOME liczba zgłoszeń konkursowych przekroczyła siedemnastokrotnie liczbę projektów, które mogliśmy sfinansować.

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie:

Jednostka, aby móc ubiegać się o dofinansowanie: 1. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Program Ventures projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce Program ma na celu wsparcie projektów aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane z funduszy strukturalnych Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Pietras O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych PROGRAM TEAM Celem jest zwiększenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery programy stypendialne i grantowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Danuta Pawlak specjalista ds. informacji i promocji O Fundacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów

Mobilność doktorantów Mobilność doktorantów Marta Łazarowicz Politechnika Warszawska 28 marca 2015 Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskiej i Warszawskim Porozumieniem. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY CO ZYSKALI DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY Poprawa warunków rozwoju doktorantów i młodych naukowców była celem reformy nauki (2010) i reformy szkolnictwa wyższego (2011). DOTACJA NA BADANIA NAUKOWE I PRACE

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla naukowców Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla naukowców Aneta Michałkiewicz Jak ugryźć 10 milionów cz. II Finansowanie badań naukowych 28 lutego 2012 Szkolenie finansowane jest przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców na każdym etapie kariery programy stypendialne i grantowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kinga Słomińska koordynator programu Welcome O Fundacji na rzecz

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beata Frączak Warszawa 22 września 2010r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne pn."możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych"

Spotkanie informacyjne pn.możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych Spotkanie informacyjne pn."możliwości finansowania badao w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych i humanistycznych" Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferta dla humanistów Angelika Łysiak Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Badania podstawowe esencją nauki

Badania podstawowe esencją nauki Badania podstawowe esencją nauki Plan prezentacji 1. Narodowe Centrum Nauki 2. Konkursy NCN 3. Konkurs POLONEZ 4. EMRM 2015 2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Bardziej szczegółowo

TEAM Building. O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców

TEAM Building. O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców TEAM Building O wsparciu dla zespołów prowadzonych przez najlepszych naukowców Dr Beata Frączak Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów Warszawa, 10 maja 2016 TEAM FIRST TEAM Doświadczeni naukowcy

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Aleksandra Krypa Specjalista ds. kontaktów z uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. w 2013 roku

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. w 2013 roku Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku Wspierać na jlepszych, aby mogli stać się

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM NAUKI

NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM NAUKI Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r. prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 1 BUDŻET NCN 2017 2017 wzrost budżetu NCN o 149 268 tys.

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Beata Frączak Warszawa, 10 maja 2011 r. O Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Zarejestrowana 6 lutego 1991 roku. pierwsza subwencja została przyznana w

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r.

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Prognozowany model zarządzania i finansowania nauki w Polsce Prezes Rady Ministrów * Komitet Rady Ministrów ds. Nauki i Innowacyjności????

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA MŁODYCH DOKTORÓW 1 (POSTDOCÓW)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA MŁODYCH DOKTORÓW 1 (POSTDOCÓW) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców

Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców Szansa na rozwój dla najlepszych naukowców programy stypendialne i nagrody dla początkujących uczonych realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Krystyna Frąk Starszy koordynator programów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

dla młodych naukowców

dla młodych naukowców Dofinasowanie projektów badawczych dla młodych naukowców Michał Kaczmarek Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ Łódź, 20.03.2015r. Spotkanie informacyjne Dofinansowanie w ramach projektów badawczych

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Program Team, Welcome i Homing Plus

Program Team, Welcome i Homing Plus Program Team, Welcome i Homing Plus INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU PROGRAMY TEAM, WELCOME, HOMING

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI KONKURS SONATA BIS 3 ATYYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. SONATA BIS 3 jest to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo