Kolory jesieni, wiatr, kaczki w stawie i mimo słońca - jesienny już chłód...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolory jesieni, wiatr, kaczki w stawie i mimo słońca - jesienny już chłód..."

Transkrypt

1 NR 268 październik 2012 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Kolory jesieni, wiatr, kaczki w stawie i mimo słońca - jesienny już chłód...

2

3 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 3 Gmina Włoszakowice zaprasza na uroczystości z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości 10 listopada 2012 r. godz Sala Trójkątna Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach - koncert specjalny. Udział biorą: Chór Męski im. Karola Kurpińskiego, Chór Cantilena, Chór ZSO Włoszakowice Musicarolla, Kwartet Smyczkowy Samorządowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach Wójt Gminy Włoszakowice, Sołtys Bukówca Górnego, Hodowcy Koni Gminy Włoszakowice z a p r a s z a j ą n a XVIII HUBERTUSA 2012 (POGOŃ ZA LISEM) 27 października 2012 r. (sobota) Bukówiec Górny godz zbiórka uczestników przy DK w Bukówcu Górnym, godz wyjazd zaprzęgów i jeźdźców oraz zaproszonych gości w teren i szukanie lisiej kity w lasach włoszakowickich, godz start do pogoni za lisem, godz spotkanie przy ognisku - biesiada Zespół Regionalny z Bukówca Górnego z a p r a s z a n a Wieczorek Andrzejkowy 24 listopada 2012 r. od godz w sali WDK w Bukówcu Górnym Cena biletu: 120 zł. Gra zespół SFINKS. Zapewniamy dobrą zabawę i smaczne posiłki Zapisy przyjmują: Małgorzata Woźna tel Aurelia Szkudlarczyk tel Wstęp wolny 11 listopada 2012 r. - Msze św. w intencji Ojczyzny w kościołach gminy Włoszakowice - od godz przejazd oddziału kawalerii poprzez miejscowości gminy Szczegóły na plakatach Przypominamy o oflagowaniu! Bieżące informacje z gminy na wloszakowice.pl

4 4 Nasze Jutro Wizyta gości z Kröpelin Goście z Niemiec z wizytą w dłużyńskiej szkole W dniach w gminie Włoszakowice gościliśmy czteroosobową delegację z Kröpelin, w skład której wchodzili: burmistrz, pastor, radny oraz osoba zajmująca się spawami z zakresu kultury. Miasto Kröpelin, z którym nasza gmina utrzymuje przyjazne, partnerskie kontakty, jest położone w Niemczech w powiecie rostockim. W 2003 roku lokalne władze Kröpelin i Włoszakowic, jako reprezentanci obu społeczności, podpisały akt o partnerstwie. Deklarowały w nim m.in. pogłębianie wzajemnych kontaktów w dziedzinie kultury oraz utrzymywanie i rozszerzanie istniejących powiązań dla dobra mieszkańców obu gmin. W ramach kilkudniowej wizyty delegacja odwiedziła różne miejsca na terenie naszej gminy. Goście zobaczyli m.in. powstającą Stację Uzdatniania Wody w Dominicach, zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Grotnikach, Zespół Szkół w Dłużynie, halę sportowo-środowiskową we Włoszakowicach oraz kompleks boisk Orlik w Krzycku Wielkim. W sobotni wieczór reprezentacja z Kröpelin spotkała się w Pałacu Sułkowskich z radnymi naszej gminy i wysłuchała koncertu w wykonaniu Marty Nawrot, Szymona Gądy i zespołu Bedrock Blues. Natomiast niedzielne popołudnie goście spędzili m.in. w Bukówcu Górnym zwiedzając Gminny Jarmark Rolniczy i Powiatową Wystawę Koni Hodowlanych. Podczas dekoracji zwycięzców tegorocznej wystawy burmistrz HubertusWunschik uhonorował pucharem zwycięzcę w kategorii klacze ze źrebiętami. Na zakończenie wizyty goście wzięli udział we wieczornej mszy św. w kościele parafialnym we Włoszakowicach. WS Z URZĘDU GMINY Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 4 września 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Pawła Zająca zam. Dominice 10, Włoszakowice, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Dominice, na dz. nr 43/44 (obręb Dominice). W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. nr 116 w godzinach urzędowania. Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Lucyny i Aleksandra Kaminiarzów zam. ul. Zachodnia 30, Włoszakowice, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków inwentarskich dla hodowli kaczek, realizowanego na dz. nr 77/11, położonej we Włoszakowicach. W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. nr 116 w godzinach urzędowania.

5 GZK INFORMUJE Nasze Jutro 5 GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. Akcja Sprzątanie Świata 2012 w Gminie Włoszakowice Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach informuje, iż w najbliższych miesiącach będą prowadzone systematyczne kontrole nieruchomości w zakresie nielegalnego podłączenia kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji sanitarnej W dniach września bieżącego roku dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w naszej gminie uczestniczyły w akcji Sprzątanie Świata Od początku propagatorem tejże akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia, a koordynatorem na terenie naszej gminy Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach oraz Nadleśnictwo Włoszakowice. Uczestnicy akcji, którzy w liczbie około 1000 osób sprzątali okoliczne drogi, pobocza, lasy, ulice i parki, zebrali prawie 49 m 3 różnego rodzaju odpadów. W dniu 26 września w leśniczówce Koczury przedstawiciele placówek oświatowych gminy spotkali się w finale tegorocznej edycji akcji, w którym wzięli udział w turnieju wiedzy przyrodniczej oraz sprawnościowym szkół. Konkurencje polegały między innymi na zbieraniu grzybów jadalnych, rozpoznawaniu gatunków drzew i krzewów, odpowiadaniu na pytania o tematyce przyrodniczej. W konkurencjach sprawnościowych uczestnicy sprawdzili swoje umiejętności w rzucie piłką do kosza oraz celność strzałów piłką do bramki. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji wyłoniony został zwycięzca, którym został Zespół Szkół w Krzycku Wielkim. Kolejne miejsca zajęły szkoły z Włoszakowic, Dłużyny, Jezierzyc Kościelnych i Bukówca Górnego. Wszyscy uczestnicy tegorocznego finału akcji zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Finał zakończony został wspólnym grillem, w znajdującym się przy leśniczówce wigwamie. W przeprowadzeniu turnieju organizatorom pomagali uczniowie z włoszakowickiego liceum Podsumowując przeprowadzoną akcję w naszej gminie należy stwierdzić, że porzuconych przypadkowo lub celowo odpadów nadal jest bardzo dużo, a starsze pokolenia powinny się wstydzić za to, że ich niedbalstwo musi naprawiać młodzież i dzieci. Szanowni Państwo pamiętajcie więc o tym, gdzie powinny trafiać odpady i nie róbcie z naszej planety globalnego składowiska odpadów. Rafał Jagodzik Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Kontrole będą się odbywać na zasadzie zadymiania kolektorów sanitarnych. Przypominamy że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 28 ust. 4a tej samej ustawy kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do zł. Zarząd GZK Sp. z o.o.

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Za nami kolejny Gminny Jarmark Rolniczy. Wydarzenie szczególne, podczas którego promowana jest m.in. przedsiębiorczość mieszkańców naszej gminy oraz różnorodne nowatorskie rozwiązania dla sektora rolnospożywczego. A trzeba przyznać, że jest kogo i co promować. Na terenie gminy Włoszakowice przedsiębiorcy o różnym profilu ulepszają, unowocześniają, rozbudowują swoje firmy, hodowle, uprawy. Przykładem jest chociażby gospodarstwo państwa Elżbiety i Józefa Sobeckich z Bukówca Górnego. To pomysł syna Gospodarstwo z tradycjami stawia na nowoczesność Krowy hodują od dawna. Obecna hodowla liczy ponad 100 sztuk bydła, w tym 50 krów. Opowiadając o swoim nowym gospodarstwie pan Sobecki podkreśla wielokrotnie, że pomysł modernizacji obory i zmiany sposobu chowu krów wyszedł od syna Tomasza. To on najbardziej zabiegał o to, aby unowocześnić i rozbudować zagrody. I to dzięki jego uporowi dzisiaj tak wiele rzeczy na terenie gospodarstwa wygląda i funkcjonuje zupełnie inaczej i lepiej. Nowa obora jak nowoczesne pastwisko Państwo Elżbieta, Józef i Tomasz Sobeccy Nowoczesna 8-stanowiskowa hala udojowa Budynek nowej obory dostrzec można z ulicy. Trzeba przyznać, że powstał bardzo szybko, a prace budowlane nie trwały nawet roku - zaczęły się w lipcu 2011, a zakończyły w kwietniu Jak podkreśla pani Elżbieta, aby nowa obora mogła powstać, musiała zrezygnować z części swojego ogródka. I tak w miejscu warzywniaka z pomidorami jest teraz betonowy szeroki wjazd do obory, którym m.in. wwozi się paszę dla zwierząt. Nowoczesna obora w gospodarstwie państwa Sobeckich to tzw. obora wolnostanowiskowa. Oznacza to ni miej ni więcej, że znajdujące się tu krowy nie są przywiązywane żadnymi powrozami i łańcuchami do ścian, tylko chodzą po oborze. W efekcie zwierzęta mają dość dużą swobodę i warunki nasuwające skojarzenia z pastwiskiem mogą zmieniać legowiska, przez cały czas mają dostęp do paszy, wyłożonej na tzw. stole paszowym lub - jak mówi pan Sobecki szwedzkim stole. Jednak taka swoboda ma swoją cenę krowom obcina się rogi, aby podczas spacerów nie raniły sobie boków i nie kaleczyły się. Kolejne nowatorskie rozwiązanie zastosowane w oborze to maty legowiskowe. Gospodarze przekonują, że takie rozwiązanie jest dobre dla bydła, a jednocześnie ważne przy obecnej cenie słomy, bo pozwala na używanie mniejszej ilości słomy do podścielania legowisk.

7 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nasze Jutro 7 Obora w gospodarstwie państwa Sobeckich to nie tylko zagroda, w której stacjonują dojne krowy, lecz cały kompleks pomieszczeń składający się z hali udojowej i tzw. poczekalni, pomieszczenia z cysterną na mleko oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnychm takich jak szatnia, łazienka z prysznicem i pokój z komputerem, w którym zazwyczaj pracuje weterynarz. Automatyka, automatyka, automatyka Wrażenie robią wszystkie pomieszczenia i rozwiązania budowlane i technologiczne, ale chyba najciekawiej wygląda hala udojowa typu rybia ość, która pozwala na jednoczesne dojenie 8 krów. Jak zapewniają gospodarze, krowy bardzo szybko przyzwyczaiły się do nowego sposobu dojenia i w tej chwili same podchodzą do stanowisk automatycznej dojarki i odpowiednio się ustawiają. Dojenie wszystkich krów (45 szt.) trwa około godziny i 15 min., przy czym przed każdym udojem wymiona krów myte są ciepłą wodą i środkiem dezynfekującym. Poza tym w hali znajduje się także samoczynnie załączający się wentylator. Przed halą udojową jest poczekalnia, czyli pomieszczenie, do którego spędzane są krowy przed udojem i w którym czekają na swoją kolej. Po każdym udoju poczekalnia jest dokładnie myta. A co dzieje się z mlekiem? Mleko z udoju trafia bezpośrednio do specjalnej cysterny, gdzie jest schładzane. Tutaj też obowiązuje pełna automatyka: zbiornik na mleko po opróżnieniu myje się samoczynnie. Rolą gospodarza pozostaje tylko pilnowanie, aby funkcje urządzenia były dobrze ustawione i w chwili dojenia, a więc w momencie, gdy do zbiornika spływa mleko, nie było włączonych funkcji czyszczenia zbiornika. Pracy jest więc rzeczywiście mniej. Pani Elżbieta Sobecka wspomina swoją rozmowę z zakładającymi zbiornik od mleka: Śmialiśmy się, bo mówili, że gospodyni może iść na emeryturę. To było przecież zawsze moje zadanie myć kanę a potem jeszcze baniak. A teraz? Pozostaje jedynie przemyć podłogi w pomieszczeniu. WS Z okazji 50. rocznicy ślubu Zofii i Feliksowi Marcinkowskim serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, radości z każdego dnia, zadowolenia i pociechy z dzieci i wnuków oraz wielu łask Bożych na dalsze lata wspólnego życia składają Córka i Syn z Rodzinami Serdeczne podziękowanie wszystkim za złożone życzenia i kwiaty z okazji 90. urodzin składa Franciszek Małecki Serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy Włoszakowice panu Stanisławowi Waligórze, Nadleśnictwu Włoszakowice panu Ryszardowi Łopusiewiczowi, Zarządowi Dróg Gminnych panu Jerzemu Michalskiemu, sponsorom, właścicielom gruntu, panu Robertowi Kasperczakowi prowadzącemu II Zawody Westernowe we Włoszakowicach składają Obora wolnostanowiskowa w gospodarstwie państwa Sobeckich Dorota Frankowska i Agnieszka Pieciułko

8 8 Nasze Jutro JARMARK ROLNICZY XVII Gminny Jarmark Rolniczy 30 września br. w Bukówcu Górnym odbył się XVII Gminny Jarmark Rolniczy połączony z XIV Powiatową Wystawą Koni Hodowlanych. Równolegle z Jarmarkiem odbywał się także Festyn Szkolny Zespołu Szkół z Bukówca Górnego. Gminna Polagra Od lat Jarmark cieszy się dużą popularnością w naszym regionie i rokrocznie odwiedzają go tłumy zwiedzających. Podobnie było i w tym roku. Przez bukówiecką salę widowiskową i jej najbliższe okolice przez całe popołudnie przewijali się zwiedzający, goście i potencjalni klienci. Ideą przyświecającą organizacji imprezy takiej jak Jarmark jest promocja wśród mieszkańców naszej gminy przedsiębiorczości, nowoczesnych i postępowych rozwiązań, a także prezentacja oferty handlowej odnoszącej się do szeroko rozumianego sektora rolno-spożywczego. To także miejsce, gdzie nowoczesność dosłownie i w przenośni spotyka się z tradycją. Obok stoiska promującego elektrownie wiatrowe można zobaczyć pszczelarzy, a obok stoiska z nowoczesnymi oknami z potrójną szybą stoisko z wyplatanymi ręcznie wiklinowymi koszyczkami i tackami. Za organizację jarmarku odpowiada komitet organizacyjny, na czele którego każdorazowo stoi w imieniu gminy Włoszakowice wójt Stanisław Waligóra wraz ze współpracownikami z Urzędu Gminy. Ponadto wydarzenie współorganizują: sołtys i rada sołecka Bukówca Górnego, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówcu Górnym, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach oraz Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni w Lesznie (organizacja Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych). W tym roku podczas ceremonii otwarcia Jarmarku, uświetnionej występem Zespołu Wokalnego Złota Jesień z Bukówca Górnego, wójt gminy Włoszakowice powitawszy wszystkich wystawców (było ich 116), zwiedzających i specjalnych gości tj. delegację ze zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta Kröpelin uhonorował specjalnymi dyplomami innowacyjnych przedsiębiorców rolnych (zob. dalej). Smacznego! Podczas tegorocznego Gminnego Jarmarku Rolniczego wspaniale zaprezentowały się też wsie z terenu naszej gminy wraz ze swoimi Kołami Gospodyń Wiejskich. Ich stoiska zachwycały bogatymi dekoracjami i różnorodnymi przykładami rękodzieła oraz ściągały zwiedzających zapachami. Podczas tegorocznego Gminnego Jarmarku Rolniczego wspaniale zaprezentowały się też stoiska wsi z terenu naszej gminy, które ściągały zwiedzających nie tylko dekoracjami, ale także zapachami potraw zachęcającymi do natychmiastowej degustacji (na zdj. stoisko wsi Dominice) Degustacje przepysznych wypieków przygotowały m.in. wsie: Boszkowo, Zbarzewo i Bukówiec Górny. Wieś Dominice zapraszała do spróbowania wędzonego pstrąga, natomiast Sądzia do degustacji wina z tegorocznych białych winogron. Jezierzyce Kościelne częstowały chlebem ze smalcem, a Dłużyna pożywną dłużyńską zupą. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Krzycka Wielkiego, na którym panie z KGW wyrabiały masło i podawały cynaderki. Stoisko wsi Charbielin przypominało wszystkim zwiedzającym o rozpoczynającej się jesieni. Ponadto osobno zaprezentowały się dwa Koła Gospodyń Wiejskich: z Włoszakowic i Bukówca Górnego. Jarmark jest przede wszystkim okazją do promocji wśród mieszkańców przedsiębiorczości oraz postępowych rozwiązań. Ich symbolem są m. in. nowoczesne maszyny rolnicze

9 JARMARK ROLNICZY Nasze Jutro 9 Stoiska z płynnym złotem, czyli miodem, oraz innymi produktami pszczelimi wystawiło włoszakowickie Koło Pszczelarzy oraz pszczelarze z Boszkowa (na zdj.) Jak podkreśla przedstawiciel organizatorów Mateusz Mroziński, podinspektor UG Włoszakowice, tym, co rokrocznie przyciąga tysiące ludzi na jarmark, jest oczekiwanie zobaczenia czegoś nowego. Na tej jednej z największych imprez w regionie interesujące dla zwiedzających są oczywiście stoiska handlowe, ale równie mocno przyciąga ich możliwość poznania nowinek technologicznych czy wystawiane rękodzieło. Tu można znaleźć coś innego niż produkty made in China mówi Mateusz Mroziński. Dlatego m.in. na Jarmarku prezentowane są zanikające zawody. W tym roku można było zobaczyć oraz przy okazji nabyć wyroby: garncarza, kowala, kołodzieja oraz stolarza specjalizującego się w stolarce ręcznej i bednarstwie. Pojawili się też wystawcy, którzy swoją działalność prezentowali w Bukówcu po raz pierwszy. Byli to: Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia (ubezpieczenia), firma Gestamp Wind (farmy wiatrowe), CKW Sułkowski (hotelarstwo), Kom-Soft z Włoszakowic (punkt komputerowy), Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja (wytwórca ręcznie robionej biżuterii), Wikliniarstwo Wioletta Ross z Nowego Tomyśla (wikliniarstwo), Dariusz Andrzejewski z Daleszyna (kołodziejstwo), Adam Sowiński ze Zdun (stolarstwo), Woj-Len z Krobi (oleje toczone na zimno) oraz hala sportowa-środowiskowa z Włoszakowic. Warto zaznaczyć, że organizatorom imprezy szczególnie zależy na promowaniu nowoczesnych, proekologicznych i tym samym korzystnych dla regionu, dla gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rozwiązań technicznych i energetycznych. Do wystawiania się zapraszane są więc firmy, które takie rozwiązania posiadają w swoich ofertach. I tak firma Gestamp Wind popularyzowała budowę farm wiatrowych jako przyszłościowego źródła energii odnawialnej. Natomiast na stoisku Zakładu Stolarskiego Ryszarda Grzesieckiego z Bukówca Górnego można było zobaczyć okna z potrójnymi szybami najnowsze zabezpieczenie przed utratą ciepła przez powierzchnie okienne. Jarmarkowe nowości Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych W tym samym czasie co Gminny Jarmark już po raz czternasty zorganizowana została Powiatowa Wystawa Koni Hodowanych. W wystawie brali udział tylko ci wystawcy, których konie posiadały dokumenty hodowlane oraz są hodowane na terenie działania Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. Ostatecznie udział wzięło w niej 14 wystawców, którzy zaprezentowali ogółem 27 koni, w tym 5 źrebiąt. Słoneczna pogoda sprawiła, że podczas prezentacji i dekoracji zwycięzców wystawy trybuny zapełniły się tłumami. W Bukówcu wystawy i przejazdy konne zawsze gromadzą widzów - podkreśla Henryk Kiciński członek zarządu i sekretarz Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Lesznie. Poza tym w opinii komisji oceniającej poziom przygotowania koni i prezenterów wzrósł w porównaniu z poprzednimi imprezami. Wystawiane konie w pięciu kategoriach oceniała komisja w składzie: przewodnicząca Dobrochna Olesińska inspektor Związku Hodowców Koni Wiekopolskich, Zbigniew Chrzanowski dyrektor Stada Ogierów w Sierakowie oraz Janusz Skórkowski inspektor Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Czempionem wystawy została klacz Molly wystawiona przez Remigiusza Goździkowskiego z Leszna. (szczegółowa klasyfikacja zob. dalej). Festyn Szkolny ZS Bukówiec Górny Równolegle z Jarmarkiem i Powiatową Wystawą Koni toczył się Festyn Szkolny Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym zorganizowany pod patronatem Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 2012 Tajemnice Codzienności (więcej o festynie w bieżącym numerze na stronach szkolnych ZS Bukówiec G.). WS

10 10 Nasze Jutro JARMARK ROLNICZY Uhonorowani za wprowadzanie innowacyjnych technologii w gospodarstwie Krzysztof Mocek z Bukówca Górnego wystawiający ciągnik Massey Ferguson 5430 i kosiarkę rotacyjną Samasz Waldemar Lipowy z Bukówca Górnego wystawiający ciągnik Deutsch Fahr i agregat uprawowo-siewny Unia Leszek Tajchert z Bukówca Górnego wystawiający ciągnik Zetor Proxima 100 Plus Ryszard Kasperski z Bukówca Górnego wystawiający ciągnik John Deree i agregat uprawowo-siewny Firma Usługowa Jarosław Śliwa z Bukówca Górnego wystawiająca ciągnik Fendt Vario i agregat uprawowy Arkadiusz Błaszyk z Bukówca Górnego wystawiający ciągnik Deutsh Fahr Agro Plus 77 i opryskiwacz Douvel 3400 L Karol Poniży z Bukówca Górnego wystawiający ciągnik Deutsch Fahr Agrofarm 100 i prasę zwijającą Sipma PS 1211 Farm Plus Stanisław Grochowy ze Skarżynia wystawiający z Markiem Grochowym ciągnik Claas Arion 610 C, pług obrotowy Ibis z pakomatem i wał doprawiający Terra Marcin Maćkowiak Gospodarstwo Rolne Usługi Rolnicze z Bukówca Górnego wystawiający sieczkarnię Class Jaguar 820 Leszek Samol z Bukówca Górnego i Jarosław Drożdżyński z Bukówca Górnego, którzy w ostatnim czasie nabyli nowe pługi Mateusz Gąda z Jezierzyc Kościelnych i Józef Sobecki z Bukówca Górnego (zob. artykuł Gospodarstwo z tradycjami stawia na nowoczesność w bieżącym NJ) za prowadzenie hodowli krów według najwyższych standardów XIV Powiatowa Wystawa Koni Klacze ze źrebiętami 1. Islandia ze źrebakiem Ironka, właściciel Sławomir Samol z Bukówca Górnego, ocena: 49 pkt. 2. Arabeska ze źrebakiem Arteria, właściciel Tadeusz Miś z Grotnik, ocena: 47,5 pkt. 3. Rakija ze źrebakiem Roxana, właściciel Jarosław Ginter z Wilkowic, ocena: 45 pkt. Klacze bez potomstwa 1. Molly, właściciel Remigiusz Goździkowski z Leszna, ocena: 44 pkt. 2. Liza, właściciel Patryk Gnaciński z Bukówca Górnego, ocena: 41,5 pkt. 3. Lakrima, właściciel Mirosław Łacinik z Leszna, ocena 41 pkt. 4. Kurara, właściciel Tadeusz Miś z Grotnik, ocena: 40 pkt. 5. Isandra, właściciel Piotr Lorych z Bukówca Górnego, ocena: 39 pkt. 6. Lady Lena, właściciel Mirosław Łacinik z Leszna, ocena 39 pkt. 7. Mimika, właściciel Sławomir Samol z Bukówca Górnego, ocena 38 pkt. 8. Maciejka, właściciel Radosław Nadolny ze Smyczyny, ocena 36,5 pkt. Źrebaki roczne 1. Bretania, właściciel Marcin Prais z Boszkowa, ocena 42 pkt. 2. Megi, właściciel Wojciech Kosiński ze Siedlnicy, ocena: 39,5 pkt. 3. Magia, właściciel Krzysztof Lutomski z Leszna, ocena: 39,5 pkt. Źrebaki dwuletnie 1. Matador, właściciel Wojciech Kosiński ze Siedlnicy, ocena: 42,5 pkt. 2. Morena, właściciel Krzysztof Lutomski z Leszna, ocena: 39 pkt. 3. Mehari, właściciel Sławomir Samol z Bukówca Górnego, ocena 38 pkt. 4. Synonim, właściciel Hieronim Praiss z Barchlina, ocena: 37,5 pkt. Od lewej stoją nagrodzeni: Waldemar Lipowy, Mariola Drożdżyńska, Marcin Maćkowiak, Krzysztof Mocek, Ryszard Kasperski, Jarosław Śliwa, wójt gminy Stanisław Waligóra, burmistrz Kröpelin Hubertus Wunschik, Karol Poniży, Arkadiusz Błaszyk, Stanisław Grochowy, sołtys Bukówca G. Tadeusz Malepszy, Leszek Tajchert Kuce i konie małe 1. Elvis, właściciel Maria Poślednik z Moraczewa, ocena: 43 pkt. 2. Syndra, właściciel Maria Poślednik z Moraczewa, ocena: 42,5 pkt. 3. Karen, właściciel Sławomir Chorążak, ocena: 42 pkt. 4. Pablo, właściciel Sławomir Chorążak, ocena: 41,5 pkt.

11 Nasze Jutro 11 JARMARK ROLNICZY Nasze Jutro 11 Przepisy z Jarmarku Ciasto Królewiec Przygotowała Stanisława Wolniczak (stoisko wsi Boszkowo) Składniki (biszkopt): 4 jajka, 1 szklanka cukru, 0,5 szklanki mąki tortowej, 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, 2 łyżki ciepłej wody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Składniki (ciasto drugie): 3 dag mąki, 15 dag cukru, 15 dag masła, 2 łyżki miodu, 1 jajko, 1 łyżeczka sody oczyszczonej. Z tych składników pieczemy dwa placki. Składniki (krem do placka): 0,5 litr mleka, 1 szklanka cukru, 2 łyżki mąki tortowej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 kostka margaryny. Czynności: z mleka, cukru, mąki ziemniaczanej i tortowej gotujemy budyń. Następnie dodajemy 1 kostkę margaryny. Gotowym budyniem przekładamy ciasto. Gotowy placek polewamy polewą czekoladową. Mufinki Przygotowała Eliza Gorzelniak (stoisko wsi Zbarzewo) Składniki: 4 szklanki mąki tortowej, 1 kostka margaryny, 1,5 szklanki cukru, 2 szklanki mleka, 4 łyżki dżemu, 2 łyżki kakao, 2 łyżki sody oczyszczonej. Czynności: margarynę rozpuścić i ostudzić. Mleko lekko podgrzać. Pozostałe składniki wymieszać mikserem, wlać letnie mleko, na samym końcu rozpuszczoną margarynę. Piec około 30 min. w temperaturze stopni C. Mufinki można posypać kolorowa posypką. Surówka przekładana Przepis: Maria Lipowa Przyg.: Kamila Gnacińska, Katarzyna Poniży, Aurelia Grodziska, Lucyna Zapłata, Mariola Grzesiecka, Barbara Zapłata, Krystyna Rydlichowska (stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Bukówca Górnego Składniki: 1 kapusta pekińska, 4 pomidory, żółty ser, sos czosnkowy, natka pietruszki, przyprawy ziarenka smaku. Czynności: kapustę pekińską pokroić w kostkę i posypać ziarenkami smaku. Na to ułożyć pomidory także pokrojone w kostkę. Na pomidory włożyć żółty ser starty na tarce. Polać wszystko sosem czosnkowym i posypać pietruszką. Patisony w zalewie pomidorowej Przyg. : Marzena Ratajczak, Bożena Jojte, Aleksandra Olek, Małgorzata Wośkowiak, Aldona Lipowa (stoisko wsi Krzycko Wielkie) Składniki: 2 kg patisonów pokroić w plastry, dodać 0,5 kg cebuli pokrojonej w piórka. Zalewa:1 słoiczek (200 g) koncentratu pomidorowego, 1 słoiczek (200 g) keczupu, 1/3 szklanki octu, 1/3 szklanki oliwy, 1/3 szklanki cukru, 2 łyżki soli, 1 łyżeczka pieprzu. Czynności: zalewę zagotować, ostudzić i wymieszać z pokrojonymi patisonami i cebulą. Odstawić na ok. 2 godziny. Włożyć do słoików i gotować ok. 10 min. Zupa dłużyńska Przyg. Aniela Poloszyk (stoisko wsi Dłużyna) Składniki: 0,5 kg wieprzowego mięsa mielonego, 2 duże papryki czerwone, 1 puszka fasoli czerwonej, 1 puszka fasoli białej, 1 puszka fasolki szparagowej, 1 litr soku pomidorowego, cebula i przyprawy (papryka czerwona, pieprz, sól, przyprawa do gulaszu, Vegeta). Czynności: mięso podsmażyć z cebulką, do tego dodać pokrojoną paprykę. Wszystkie trzy rodzaje fasoli wrzucić do garnka (nie odcedzać fasoli), chwilę podgotować i dodać do tego przygotowane wcześniej podsmażone mięso z cebulą i papryką. Na koniec dodać sok pomidorowy i doprawić do smaku. Gotować min. Cynaderki w sosie Przygotowywały: Marzena Ratajczak, Bożena Jojte, Aleksandra Olek, Małgorzata Wośkowiak, Aldona Lipowa (stoisko wsi Krzycko Wielkie) Składniki: 1 kg nerek, 3 cebule, natka pietruszki, masło, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, musztarda. Czynności: nerki obgotować, odcedzić, pokroić w paski i podsmażyć na maśle. Dodać przyprawy i cebulę, zalać wodą i dusić aż będą miękkie. Zrobić zasmażkę i dodać śmietanę. Na koniec posypać pietruszką. oprac. WS Więcej przepisów na: wloszakowice.pl

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro HISTORIA Historia pewnej przyjaźni. Wspomnienia wojenne Joanny Fryczkowskiej Cz. II Od redakcji. Publikujemy II cz. wspomnień wojennych Joanny Kiący-Fryczkowskiej, członkini Koła Gminnego Związku Kombatantów RP we Włoszakowicach, która w czasie II wojny światowej była żołnierzem Armii Krajowej, łączniczką powstania warszawskiego oraz więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Ravensbrück, Salzgitter (Neuengamme) i Bergen-Belsen. W Ravensbrück W Ravensbrück na szczęście nas nie rozdzielono. Było tu wiele więźniarek z całej okupowanej Europy. Nasz transport dostał się do tego samego baraku, numeru nie pamiętam. Jak się okazało, z naszymi siedemnastoma laty byłyśmy najmłodsze. Każda z nas dostała numer. Z tym numerem to było tak, jakby w tym momencie odebrano nam całe nasze człowieczeństwo, o godności nie wspominając. Nie byliśmy ludźmi, staliśmy się numerami. Nie należy silić się na opisanie tego, jak to odczuliśmy. Tego się nie da opowiedzieć, to są rzeczy niewyobrażalne. Poniżenie, ciężkie apele, praca fizyczna, głód, robactwo i codzienne ocieranie się o śmierć. Byłyśmy przerażone i oszołomione widokiem scen rozgrywających się dookoła na naszych oczach. Nie chciałyśmy przyjąć do naszej świadomości takich pojęć, jak komora gazowa, piece krematoryjne. Jednak tak było. W barakach były prycze trzypiętrowe, starsze więźniarki kazały nam zająć najwyższe trzeba było uważać, żeby nie uderzyć głową o sufit. Spałyśmy po dwie na pryczy. Najgorsze było robactwo, pchły kąsały boleśnie. Stefa na ukąszenie reagowała zaraz odczynem zapalnym. Wkrótce miała całe ciało pokryte czyrakami i owrzodzeniami. Po wieczornym apelu przed spaniem na naszej pryczy modliłyśmy się. Stefa prowadziła różaniec. Dziękowałyśmy Bogu za każdy przeżyty dzień. Co będzie jutro? Jesień nie była nam przyjazna. Apele były codziennie niezależnie od pogody. Stało się w deszczu, wichurze, nieruchomo. Ustawiano nas piątkami, zu finf, żeby łatwiej było liczyć. Apel czasami trwał dwie, trzy godziny. Na apelach niesamowicie marzłyśmy, pasiaki nie chroniły nas przed zimnem. Nie miałyśmy pończoch, a drewniaki na nogach boleśnie raniły stopy. Patrzyłyśmy przerażone na selekcję starsze i słabe oddzielano i więcej ich nie widziałyśmy. Czy zdołamy przeżyć? Jak długo jeszcze? Istniało w nas przekonanie, że musimy się trzymać razem, aby przeżyć. Ale nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To wewnętrzne przekonanie chyba tkwiło w naszej świadomości, wynikało z jakiegoś odruchu obronnego. Radomianki Jednego dnia przyszły do nas więźniarki z sąsiedniego baraku trzy, może cztery, były od nas starsze i już drugi rok w obozie. Wszystkie pochodziły z Radomia. Nazwałyśmy je Radomiankami też były harcerkami, dostały się do obozu w związku z pracą w ruchu oporu. Wiedziały, że w transportach z Warszawy są uczestniczki powstania, a wśród nich zapewne też harcerki z AK. One podnosiły nas na duchu. Pouczały, jak mamy się zachowywać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi strażniczek, jak wmieszać się w tłum więźniarek, żeby nie być widocznym w pierwszych rzędach. Więźniarki w Ravensbrück przy pracy

13 HISTORIA Nasze Jutro 15 HISTORIA Nasze Jutro 13 Wypytywały o Warszawę, pracę w łączności, powstanie. Chciały wszystko dokładnie wiedzieć. Widząc nasz strach i zagubienie, pocieszały, dodawały otuchy. Pomagały w miarę swoich możliwości. Jedna z nich pracowała w kuchni pewnego dnia przyniosła nam cebulę - bogate źródło witamin. Jedna pracowała przy sortowaniu odzieży i dała Stefie cienki sweterek pod pasiak. Ja dostałam kawałek gazety, który w tajemnicy przed innymi więźniarkami wkładałam pod pasiak, żeby zimno tak nie kąsało. Janka kawałek szmaty do owinięcia pokaleczonych stóp. Radomianki były niewiele starsze od nas, ale przychodziły do nas często, były opiekuńcze, wręcz macierzyńskie, a to się bardzo liczyło w życiu obozowym. Starały się wzbudzać w nas wolę życia i przeżycia i że nie wolno poddawać się zwątpieniom. Nigdy ich później nie spotkałyśmy. Jak się nazywały? Czy przeżyły? Selekcja Istniały jednak sytuacje, kiedy czułyśmy się zagrożone i że możemy być rozdzielone. Jednego dnia po rannym apelu blokowa wybrała spośród nas około 100 więźniarek i zaprowadziła na plac między barakami wszystkie byłyśmy młode i w miarę zdrowe. Przechodziłyśmy pojedynczo, wolno przed długim stołem, za którym siedzieli esesmani i kilku mężczyzn ubranych cywilnie, prawdopodobnie przedstawicieli fabryk. Musiałyśmy pokazać ręce, zacisnąć dłonie, pokazać łydki itd. Ktoś za stołem kiwnął głową, ktoś zapisał mój numer. Kazano mi odejść, tak samo przeszła Janka. Natomiast Stefę, wyglądającą bardzo mizernie, odesłano bez zapisywania numerów. Poczułyśmy się zagrożone. Patrzyłyśmy na siebie wzajemnie i milczałyśmy. Pod koniec selekcji odrzucona Stefa podeszła do stołu i powiedziała w języku niemieckim, że może pracować, pokazując przy tym swoje wynędzniałe bicepsy. My, już wyselekcjonowane, z przerażeniem patrzyłyśmy na tę scenę - ona jedna, sama przed stołem, za którym siedzieli panowie naszego życia. Za chwilę jakiś esesman wyjmie broń i ją zastrzeli! Z jednej strony jej zdeterminowana postawa była wręcz heroiczna, ale z drugiej zuchwała i bezczelna. W końcu jednak ktoś kiwnął głową i zapisali jej numer. Po powrocie do baraku starsza więźniarka, Czeszka, powiedziała: Pewno was wybrali na eksperymenty medyczne. Inna zaprzeczyła: Na eksperymenty za dużo, chyba pojadą do fabryki amunicji. Nie odzywałyśmy się do siebie. Tego wieczoru szczególnie żarliwie się modliłyśmy. Co nas czeka jutro? Co z nami będzie? Następnego dnia po apelu blokowa wyczytała numery więźniarek przeznaczonych do transportu. Z bijącym sercem wsłuchiwałyśmy się w wypowiadane numery. Ale byłyśmy ujęte wszystkie trzy! Po apelu płakałyśmy ze szczęścia, ściskałyśmy się, podskakiwałyśmy z radości. Nie wiedziałyśmy, gdzie jedziemy, jaki będzie nasz los. Ważne, że będziemy razem. Tak więc i w obozie można było przeżyć chwile szczęścia Cdn. Wszystkim, którzy wzięli udział we Mszy św. pogrzebowej śp. Jerzego Śledzia księdzu proboszczowi Leszkowi Grzelakowi, panu organiście, panu kościelnemu, ministrantom, chórowi z Grotnik, niosącym trumnę, chorągwie, za prowadzenie różańca panu Władysławowi Chałupce, Róży Ojców, delegacjom, krewnym, znajomym, kolegom, sąsiadom za wieńce, kwiaty, za modlitwy, komunie św. oraz odprowadzenie kochanego Męża, Ojca, Teścia, i Dziadka na cmentarz serdeczne podziękowanie składają Żona, Synowie z Żonami i Dziećmi Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy okazali serce, miłość, przyjaźń i pomoc w bolesnych dla nas chwilach oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Kazimiery Mrozińskiej księdzu Dariuszowi Paterczykowi proboszczowi parafii w Zbarzewie, księdzu Hieronimowi Hale, ojcu Jozuemu Misiakowi, klerykowi Maciejowi Michalskiemu, pocztom sztandarowym, organiście, ministrantom, delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom za wspólną modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ostatniej drodze naszej kochanej Mamy i Babci składają Córka i Synowie z Rodzinami Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy w ciężkich i bolesnych chwilach wsparli nas i okazali wiele serca oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Pawła Głuszaka składa Rodzina

14 16 Nasze Jutro ZDROWIE I URODA 14 Nasze Jutro XX - LECIE LO WŁOSZAKOWICE XX-lecie LO Włoszakowice i Dzień Edukacji Narodowej Z okazji XX-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach 12 października br. w ZSO Włoszakowice odbyły się spotkania i uroczystości z udziałem m.in. absolwentów, byłych pracowników oraz sympatyków włoszakowickiego LO. Organizatorem uroczystości był Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Patronat honorowy nad imprezą sprawował wójt gminy Włoszakowice. W ramach obchodów jubileuszowych odbyło się w szkole wiele ciekawych wydarzeń. Były spotkania i panele dyskusyjne z absolwentami włoszakowickiego LO, a także happening przygotowany przez obecnych uczniów liceum oraz wystawy okolicznościowe i wydawnictwa - przedstawiające dzieje LO, wydanie specjalne uczniowskiego pisma Esensja oraz tomik poezji uczennicy LO Włoszakowice Sary Ratajczak Rozmowa. W ramach spotkań z absolwentami obecni uczniowie mogli porozmawiać m.in. z: Darkiem Papieżem, Pawłem Bułgarynem, Pawłem Mierzyńskim, Hubertem Patelką, Moniką Biernacik, Beatą Grzesiecką, Aleksandrą Nowak, Szymonem Gądą, Marzeną Bartkowiak, Iwoną Walenczak-Lucerek, Hanną Owsianą, Magdaleną Drobnik, Łukaszem Stachowiakiem oraz Leną Dudziak. Głównym punktem rocznicowych uroczystości była jednak akademia w hali sportowo-środowiskowej przy ZSO Włoszakowice połączona z występami artystycznymi uczniów i absolwentów liceum. Podczas akademii Tadeusz Górny dyrektor ZSO Włoszakowice oraz Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice wygłosili okolicznościowe przemówienia, a licznie przybyli goście złożyli na ręce dyrektora szkoły życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu i Dnia Edukacji Narodowej. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu dyrektor szkoły, dziękując wszystkim, którzy tworzyli i tworzą włoszakowickie liceum chlubą i jednym z najważniejszych aspektów istnienia liceum jest to, że jest to szkoła blisko domu. A bliskość ta polega m.in. na tym, że nauczyciele znają swoich uczniów, z których żaden nie jest w szkole anonimowy. Ponadto szkole dobrze znane jest środowisko rodzinne oraz lokalne i funkcjonowanie w nim wychowanków. Wójt gminy w swoim wystąpieniu wspominał natomiast jak ważną dla społeczności Włoszakowic była decyzja o utworzeniu liceum ogólnokształcącego w już wówczas szybko rozwijającej się wsi. I jak ważna była to decyzja w kontekście zmian społecznych, jakie zachodziły w Polsce w latach 90-tych dwudziestego wieku. Ponadto z okazji XX-lecia LO Włoszakowice dyrekcja szkoły uhonorowała grono osób tytułem Przyjaciel Szkoły. Statuetki Przyjaciela Szkoły wraz z podziękowaniami otrzymali: Stanisław Waligóra, Irena Przezbór, ks. Andrzej Szulc, Krystyna John, Halina Florek, Damian Kenkel, Alicja i Ryszard Wielebscy, Małgorzata i Leszek Pytlikowie, Julian Dembiński, Ireneusz Rogacki, Leszek Zaleśny. Uroczystości rocznicowe i obchodzony Dzień Edukacji Narodowej były też okazją do wręczenia nagród zasłużonym nauczycielom. Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia dla społeczności szkolnej Włoszakowic i całej gminy był koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach. Dla gości wystąpili - Katarzyna Kaczmarek, Marta Nawrot i Szymon Gąda. Przed koncertem Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice i Monika Klemenska sekretarz gminy wręczyli nauczycielom nagrody wójta gminy Włoszakowice. W tym roku nagrody otrzymali: Józef Sajbura (ZS Krzycko Wielkie), Barbara Cicha (ZS Krzycko Wielkie), Dariusz Walczak (ZS Dłużyna), Joanna Jaraczewska (ZS Dłużyna), Tadeusz Górny (ZSO Włoszakowice), Alicja Zborowska (ZSO Włoszakowice), Katarzyna Kaczmarek (ZSO Włoszakowice), Leszek Barszcz (ZSO Włoszakowice), Mariusz Zakrzewski (ZS Jezierzyce Kościelne), Bogusława Krawczyk (ZS Jezierzyce Kościelne), Barbara Stanek (ZS Jezierzyce Kościelne), Zofia Dragan (ZS Bukówiec Górny), Łukasz Konieczny (ZS Bukówiec Górny), Renata Mejza (Przedszkole we Włoszakowicach). WS

15 Na początku października tego roku otwarty został przy placu 21 Października (przy Środowiskowym Domu Samopomocy) we Włoszakowicach salon meblowy. Co oferuje pierwszy salon meblowy we Włoszakowicach i jego właściciel Ireneusz Walkowski? Skąd pomysł na to, aby otworzyć salon meblowy we Włoszakowicach? Pomysł wziął się stąd, że we Włoszakowicach powstały cztery supermarkety, co przyciąga ludzi. No i nie ma sklepu meblowego. No i też to, że mam już salon meblowy we Swarzędzu. Jaki asortyment, jakie meble klienci znajdą w salonie? Oferta jest nieograniczona od mebli bardzo drogich po bardzo tanie, meble biurowe, kuchenne, wypoczynkowe, do salonu, do pokoju dziecięcego. Można zamówić u mnie także meble na wymiar. A jeśli klient potrzebowałby fachowej rady np. w kwestii doboru mebli do kuchni? Czy może liczyć na takie doradztwo? Tak. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży meblowej, w tym także w stolarce, więc nie ma najmniejszego problemu. Doradzę, jak i czym urządzić funkcjonalnie kuchnię, choćby nawet na podstawie dokładnego projektu pomieszczenia. Jeśli klient będzie chciał, mogę także przyjechać do niego do domu. Takie rzeczy są jednak już dodatkowo odpłatne. Czy można zamówić u Pana meble z montażem? Tak. Powiem nawet, że czasem warto zamówić taką usługę. Klienci często uszkadzają meble przy wnoszeniu i ustawianiu, nie mówiąc już o skręcaniu mebli. Jest to co prawda odpłatne, Przedsiębiorczość Nasze Jutro 15 Pierwszy salon meblowy we Włoszakowicach ale jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to bardzo łatwo może zniszczyć meble używając do skręcania na przykład wkrętarki, co nawet w ulotkach na temat skręcania mebli nigdy nie jest zalecane. Montaż to nie są jakieś ogromne dodatkowe koszty, a mamy w domu niezniszczone, dobrze złożone meble. Salon czynny jest od początku października, czy jest duże zainteresowanie sklepem, ofertą? Duże zainteresowanie było zaraz w pierwszych dniach po otwarciu. Teraz wiele osób wraca, dopytuje. Mam też już pierwsze zamówienia, więc nie jest źle. Bardzo miłe są słowa klientów, którzy chwalą i mówią, że to dobrze, że taki sklep w końcu powstał we Włoszakowicach i nie trzeba już jeździć po meble do Leszna czy Wschowy. Trendem nowopowstałych punktów są promocje na otwarcie. Znajdziemy tu jakieś promocje z okazji otwarcia sklepu? Promocyjne ceny są i będę cały czas w salonie, na przykład na meble z tzw. wystawki, czyli te meble, które są wystawione na sklepie. Ich cena jest w naszym salonie zawsze do negocjacji. Mogę je sprzedać o kilkanaście procent taniej. Czy znajdziemy w Pana salonie meblowym coś, czego nie znajdziemy w sklepach z meblami w Lesznie, Wschowie, Wolsztynie czy innych najbliższych miastach, gdzie swoje punkty mają takie sieci jak Bodzio, Black Red White? Moja oferta jest inna od tego, co można znaleźć w takich sklepach. Meble, które oferuję, to produkty rzemieślnicze. Tego nie ma w sieci. Mam w sklepie meble takich producentów, którzy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie mają innych punktów sprzedaży. Spora część oferty meblowej to produkcja rzemieślników ze Swarzędza i okolic, ale nie tylko. Chcę handlować towarem dobrym i polskim. Może nie zawsze najtańszym, ale na pewno dobrej jakości. I to znajdą u mnie klienci. Wiem, że to dopiero początek, ale zapytam o plany. Czy zamierza Pan rozszerzyć ofertę sklepu na przykład o elementy dekoratorskie? Tak, oczywiście będą ozdoby, wazony, serwetki, świeczniki i inne rzeczy typowo dekoratorskie. Chcę wprowadzić je do sprzedaży, i to już wkrótce, ponieważ dysponuję takim asortymentem i podobne rzeczy sprzedaję także w sklepie w Swarzędzu. Tu trochę brakuje miejsca na stworzenie takiego osobnego działu, ale myślę nad tym jak zagospodarować na nowo powierzchnię, aby zmieściły się i takie rzeczy. Dziękuję za rozmowę i życzę wielu usatysfakcjonowanych klientów. rozmawiała Wiesława Strzymińska Godziny otwarcia salonu: Od poniedziałku do piątku: 10:00 17:00 W soboty: 10:00 13:00

16 16 Nasze Jutro Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI Wiadomości przedszkolne z Krzycka Wielkiego 3 października dzieci z grupy 5-letnich, a dzień później dzieci z grupy 6-letnich z oddziału przedszkolnego w Krzycku Wielkim wraz ze swoimi wychowawczyniami i opiekunami wybrały się na wycieczkę pociągiem do Leszna. Dzieci udały się z wizytą do Muzeum Okręgowego na placu Metziga, podczas której wzięły udział w zajęciach warsztatowych czerpania papieru. Zapoznały się tam z historią papieru, materiałami, z których produkowany jest papier oraz całym procesem jego wytwarzania. Najciekawszym momentem zajęć dla dzieci była możliwość własnoręcznego wytworzenia papieru z materiałów przygotowanych w muzeum. Z okazji przypadającego w dniu 18 października Dnia Poczty Polskiej kolejnym punktem wycieczki była wizyta na poczcie przy ulicy Dworcowej. Podczas wizyty dzieci zapoznały się z pracą na poczcie i jej znaczeniem w naszym codziennym życiu. Dowiedziały się, jaka jest droga listu, gdzie wędruje najpierw, zanim go znajdziemy w naszej skrzynce pocztowej. Dzieci miały okazję zapoznać się z budynkiem, w którym odbywa się obsługa klienta oraz z budynkiem, w którym odbywa się sortowanie listów, i w którym pracują listonosze. Dzieci zwiedziły również odnowiony dworzec PKP w Lesznie. Dodatkową atrakcją była podróż pociągiem oraz spotkanie z maszynistą. Na zakończenia spotkania w muzeum i na poczcie dzieci wręczyły laurkę. Patrycja Marcinkowska z Bukówca Górnego KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ NIE ŚMIECĘ pod takim hasłem 21 września 2012 r. przedszkolaki przystąpiły do akcji Sprzątanie świata. Zawsze dbamy o czystość i porządek w naszym przedszkolu, jednakże ten dzień jest wyjątkowy ze względu na swą ogólnoświatową rangę i zasięg. Dzięki tej akcji uświadamiamy dzieciom negatywne skutki oddziaływania odpadów na środowisko, przenikania szkodliwych substancji do gleby i wód powierzchniowych. Ale ekologia od przedszkola ma sens tylko wtedy, gdy budzi wrażliwość ekologiczną i jest wspierana przykładem ze strony dorosłych. Po obejrzeniu filmu edukacyjnego pt. Felka rady, jak segregować odpady zaopatrzone w worki i rękawiczki dzieci z trzech grup wraz ze swoimi paniami wyruszyły sprzątać teren wokół przedszkola i kortu tenisowego oraz plac zabaw. Wydawać by się mogło, że ekologia w przedszkolu to przesada. Czy słusznie? Nie w Bukówcu- zaangażowanie dzieci podczas sprzątania było tego jasnym przykładem. Taki dzień ważny jest jako symbol, o środowisko jednak trzeba dbać nieustannie. Magdalena Skorupińska

17 Z ŻYCIA ŚDS Nasze Jutro 17 Bukówieckie lotanie Viktoria Olimpiada osób niepełnosprawnych 12 września zostaliśmy zaproszeni do Głogowa na Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Viktoria IV. Nasza drużyna składała się z 7 uczestników, którymi byli: Przemek T., Bartek D., Krzysztof U., Ela M., Angelika K., Paweł P., Agnieszka B. Cała drużyna brała udział w takich konkurencjach jak: bramka celności, ergometr, dart, megapiłkarzyki, lina. Angelika K. Jarmark w Bukówcu Górnym Sobota i niedziela 8 i 9 września zapisały się w naszej pamięci jako lotanie w Bukówcu Górnym. Impreza zainicjowana została podczas obchodów z okazji 800-lecia Bukówca Górnego. W tym roku dodatkowo za każdy pokonany kilometr firma Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego przekazała 3 złote na fundację Jesteśmy, więc pomagamy z przeznaczeniem dla naszego Domu. W biegu nie mogło oczywiście zabraknąć nas i naszych rodzin. My, kadra i nasze rodziny w sumie przebiegliśmy około 500 km. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za dofinansowanie naszego Domu. Zebrane pieniążki przeznaczymy na wycieczkę. Mariusz S. 30 września odbył się Jarmark w Bukówcu Górnym. Nasz ŚDS zaprezentował swoje prace: wyroby z tektury falistej, figurki z masy solnej, kartki okolicznościowe, przetwory oraz nasiona z naszego ogrodu, które każdy zwiedzający mógł wziąć i wysiać w swoim ogrodzie. Były także obrazy i informacje o naszym Domu. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a my cieszyliśmy się, że możemy się zaprezentować. Agnieszka B., Halina F., Małgosia D., Asia M., Piotr B. Rodzinne grzybobranie Malta Strong w Puszczykowie 13 września na zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej delegacja naszego ośrodka pojechała do Puszczykowa na zmagania siłaczy. Pojechaliśmy w następującym składzie: Angelika, Ela, Krzysztof, Mariusz, Bartek, Paweł. Wzięliśmy udział w wielu konkurencjach o wdzięcznych nazwach, np.: przeciąganie struny, furia rybaka (tu zajęliśmy nieoczekiwanie I miejsce!), dramat barmana (też I miejsce) czy megadrwal. Krzysztof U. Zawody wędkarskie w Zimnowodzie 26 września po raz kolejny wzięliśmy udział w zawodach wędkarskich w Zimnowodzie. Cały dzień był wypełniony mnóstwem atrakcji. Jak zwykle przy takiej imprezie wszystko rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości. Później po małej kawie poszliśmy na losowanie stanowisk łowieckich, następnie obejrzeliśmy prezentacje tańców towarzyskich w wykonaniu młodych artystów z okolicznych szkół. Kolejnym punktem programu były zawody wędkarskie, podczas których złowiliśmy kilka rybek - może nie szczególnej wielkości, ale za to wiele frajdy dało nam samo łowienie ryb. Następnie udaliśmy się na pyszny obiad oraz rozdanie dyplomów i upominków. Krzysztof U. W tym roku pierwszy raz zorganizowane zostało grzybobranie, w którym udział wzięły nasze rodziny. Na początku spotkania zostały nam przedstawione zasady grzybobrania oraz etyka grzybiarza. Następnie wybraliśmy się na dwugodzinne zbieranie grzybów. Po zbiorach bardziej lub mniej obfitych każdy zasłużył na pyszną kiełbaskę z grilla. Po smakowitym posiłku biesiadowaliśmy miło przy muzyce, a w przerwie rozstrzygnięte zostały konkursy i wręczono dyplomy w kategoriach: największy grzyb, najlepszy zbieracz, najlepszy zbieracz różnorodnych grzybów oraz największy grzybowy znawca. Bartosz D. i Konrad G. Uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy składają serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Służby Zdrowia z terenu naszej gminy - Niech św. Łukasz ma Was w swojej opiece tak, jak Wy macie nas

18 18 Nasze Jutro PORADNICTWO Odnawialne źródła energii. Cz. II Tyle słońca w całym świecie Słońce jest jednym z dawców odnawialnej energii nie wypala się, nie zanieczyszcza powietrza, a do tego na 1m2 powierzchni Ziemi pada rocznie 1300 kwh energii to prawdziwa potęga. Jak się do tego dobrać? Jednym z pomysłów jest pozyskiwanie ciepła z promieniowania słonecznego i magazynowanie go w odpowiedni sposób. W kolektorach słonecznych mamy wiele rozwiązań, które zawsze opierają się na pomyśle odzysku ciepła poprzez warstwę absorpcyjną (pochłaniającą ciepło) i przekazania go poprzez różne systemy do ogrzewanej wody. Najprostszym sposobem jest przekazanie energii bezpośrednio do ogrzewanej wody w naszych warunkach klimatycznych jest to jednak rozwiązanie tylko na lato. Drugi sposób to przekazanie energii do niezamarzającego płynu, np. glikolu, i poprzez wymiennik ciepła do ogrzewanej wody te rozwiązania są u nas stosowane najczęściej. Możemy podgrzewać wodę do celów sanitarnych, wodę w basenie lub wspomagać centralne ogrzewanie. Ale uwaga!: wspomaganie c.o. znajduje zastosowanie tylko dla systemów niskotemperaturowych, czyli np. ogrzewania podłogowego. Dla wspomagania normalnej instalacji z grzejnikami koszty uzyskania takiej energii są wyższe niż potencjalne zyski. Kolejna ważna sprawa kolektory słoneczne samodzielnie nie są w stanie dać nam ciepłej wody w skali całego roku. Logiczne jest to, że gdy w grudniu pada śnieg, a do tego jest ciągle ciemno, to kolektor słoneczny da nam tyle, co prawie nic. To prawie nic znaczy % zapotrzebowania na ciepło. Dlatego układ ogrzewania wody musi być zawsze biwalentny, tzn. połączony z drugim źródłem ciepła, które doładuje układ, kiedy kolektory nie dają rady. W naszych warunkach jest to po prostu wężownica od strony typowego centralnego ogrzewania. Poniżej wykres obrazujący uzysk słoneczny w ciągu roku. Dlaczego kolektory słoneczne? Najważniejsze jest, że jest to darmowa energia. Po drugie chodzi o możliwość jej pozyskania. W przypadku energii słonecznej przez większość roku nie trzeba przepalać w piecu czy używać bojlera elektrycznego. Zimą też nasz piec od c.o. zużyje mniej ekogroszku czy innego paliwa. Jednym słowem zaoszczędzicie około % wydatków na przygotowanie ciepłej wody. Dla tych, którzy ogrzewają wodę np. prądem, to olbrzymie oszczędności, a dla tych, którzy latem wrzucają do pieca np. gałązki z lasu lub papier - oszczędność na własnej pracy. Oprócz tego stajecie się niezależni, macie coś, czego nie ma sąsiad wzrasta wasz prestiż i wygoda. Ile na to trzeba wydać? Wydatek jest zależny od dwóch ele- mentów. Po pierwsze - ilość osób, które będą korzystały z ciepłej wody, warunkuje ilość kolektorów i wielkość zasobnika. Po drugie - możliwości techniczne usytuowania kolektorów wpłyną na ich wielkość oraz koszt instalacji. Szczęściem jest to, że aktualnie możecie skorzystać z dopłaty w wysokości 45 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dopłata należy się osobom fizycznym, tzn. nie jest przyznawana przedsiębiorcom. Ale tu oczywiście jest pewien haczyk. Dotacja może być przyznana tylko wtedy, gdy na resztę kosztów instalacji weźmiecie kredyt w banku. Tak więc miłe jest, że nie trzeba mieć w ogóle pieniędzy, żeby założyć solary, ale kredyt sprawia, że nasze 45% dotacji spada realnie do 35%. Podsumowując: wasze wydatki na instalacje solarną będą się wahały pomiędzy 10 a 16 tys. zł, a po uzyskaniu dotacji - od 5 do 8 tys. zł za komplet. Pamiętajcie, że komplet to nie rury solarne, lecz cały materiał na instalację, tzn. kolektory słoneczne, rury solarne w specjalnych izolacjach, grupa pompowa, automatyka, naczynie przeponowe i cała dodatkowa armatura wraz z montażem i uruchomieniem plus dokumenty dla banku i NFOŚ, certyfikaty, dokumentacja itd. Należy uważać na firmy, które proponują coś za pół ceny - w naturze cuda się nie zdarzają, na końcu i tak zapłacicie nieprzewidziane koszty dodatkowe. mgr inż. Witold Raburski Źródło: Portal e-dach.pl Prezentacja oferty kolektorów słonecznych firmy Eneox na tegorocznym Gminnym Jarmarku Rolniczym w Bukówcu Górnym

19 XX - lecie LO Włoszakowice i Dzień Edukacji Narodowej Włoszakowice, 12 października 2012 r. Dyrektor ZSO Włoszakowice Tadeusz Górny podziękował i uhonorował statuetkami Przyjaciel Szkoły m.in. wójta Stanisława Waligórę i przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór Na uroczystości przybyli licznie absolwenci LO, nawet ci z pierwszego rocznika (1996 r.) a także byłego przewodniczącego Rady Gminy Juliana M. Dembińskiego i byłego dyrektora ZSO Ireneusza Rogackiego Jubileusz był okazją do miłych i serdecznych spotkań dawnych uczniów i nauczycieli Uroczystości były też okazją do wręczenia nagród zasłużonym długoletnim nauczycielom ZSO Po południu odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej na Sali Trójkątnej, podczas której wójt gminy Stanisław Waligóra uhonorował wybranych nauczycieli swoimi nagrodami W części artystycznej akademii wystąpili uczniowie i absolwenci włoszakowickiego LO W koncercie dla wszystkich pracowników oświaty gminnej wystąpili Marta Nawrot i Szymon Gąda oraz Katarzyna Kaczmarek

20 XVIII Gminny Jarmark Rolniczy Bukówiec Górny 30 września 2012 r.

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał! NR 261 MARZEC 2012 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych

Bardziej szczegółowo

Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857

Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857 NR 271 STYCZEŃ 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Niebo błękitniało, niebo owdowiało,

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W numerze

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 233, 234 listopad - grudzień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Gwiazdo

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

MOSIÑSKI. Dożynki Gminne 2013. Czwarta schetynówka gotowa. W numerze. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Wizyta delegacji z Seelze

MOSIÑSKI. Dożynki Gminne 2013. Czwarta schetynówka gotowa. W numerze. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Wizyta delegacji z Seelze MERKURIUSZ MOSIÑSKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MOSINA W numerze www.mosina.pl nr 9/116 Wrzesień 2013 ISSN 1730-668x Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Wizyta delegacji z Seelze Dożynki Gminne

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2

V Hubertus w Jakubowie już za nami 03/2011. Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Gazeta bezpłatna Nr 03/102011 24 października 2011 r. 03/2011 TWORZY NAS HISTORIA...str. 2 Z NADZIEJĄ NA WSPÓŁPRACĘ KGHM bliżej gmin...str. 3 Fot. Piotr Lasko POSZŁY KONIE! V Hubertus w Jakubowie...str.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. życzy Redakcja. www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36)

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. życzy Redakcja. www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36) ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 3 (36) kwiecień 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Z okazji

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Magistrat XXI wieku. strza i wiceburmistrza oraz sekretariatu. Największym problemem był. jednak przeciekający w wielu miejscach dach...

Magistrat XXI wieku. strza i wiceburmistrza oraz sekretariatu. Największym problemem był. jednak przeciekający w wielu miejscach dach... GORĄCE ZAKOŃCZENIE WAKACJI Burmistrz Gubina zaprasza do wzięcia udziału w obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczyste złożenie kwiatów odbędzie się 1 września br. o godz. 12.00 pod pomnikiem

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. złote gody. str.

MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. www.gminazamosc.pl. złote gody. str. MIESIĘCZNIK NR 10 (67) październik 2014 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl złote gody str. 20 październik 2014 2 ważne wydarzenie Wkrótce zdecydujemy

Bardziej szczegółowo

7 sierpnia 2014 Numer 8

7 sierpnia 2014 Numer 8 ISSN 2353-415X 7 sierpnia 2014 Numer 8 Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl 2 Nie zatrzymał się do kontroli i spowodował kolizję 18-letni kierujący motocyklem najpierw nie zatrzymał

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo

USTROMSK\ S GROŹNA KABARETY. XX sesja Rady Miasta. (cd. na sir. 2) (cd. na str. 4)

USTROMSK\ S GROŹNA KABARETY. XX sesja Rady Miasta. (cd. na sir. 2) (cd. na str. 4) T / USTROMSK\ S GROŹNA Rozmowa z Emilią Goryczką, przedstawicielem Działu Nadzoru Sanitarnego cieszyńskiego Sanepidu Na co należy zwrócić szczególną uwagę latem, żeby uniknąć zatruć, problemów żołądkowych?

Bardziej szczegółowo

Rolnik Roku. Oddaj krew. Fotografujemy gminę Rydzyna. W czerwcu ukaże się kolejne

Rolnik Roku. Oddaj krew. Fotografujemy gminę Rydzyna. W czerwcu ukaże się kolejne W czerwcu ukaże się kolejne wydanie gazety "Rydzyna Tu i Teraz". Potem robimy dwumiesięczną przerwę, by po wakacjach zdać relację z ciekawych wydarzeń w gminie. Numer 111 Kwiecień 2011 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ wrzesień 2010 ~ nr 9 (234) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! Baranowo ~ Batorowo

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Dzień 11 listopada. Aktualności

Dzień 11 listopada. Aktualności GALERIA ZDJĘĆ To dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę. 11 listopada, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo