Imigracja do Berlina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imigracja do Berlina"

Transkrypt

1 Imigracja do Berlina Około 3,4 mln berlińczyków wywodzi się ze środowiska migracyjnego. To znaczy, że dana osoba lub jedno z jej rodziców nie urodziło się w Niemczech. Jest to bardzo korzystne dla Berlina, gdyż tylko stały napływ aktywnych, szczególnie mobilnych, nowych obywateli i wynikająca z tego różnorodność wyzwala dynamikę miejskich społeczności, która jest niezbędna dla postępu społecznego. Nieznane wcześniej kwalifikacje, nowe inspiracje kulturowe, nieoczekiwane perspektywy - to siły produktywne, bez których nie obejdzie się żadna metropolia. Aby zrozumieć fenomen Berlina, należy przyjrzeć się imigracji z szerszej perspektywy, nie ograniczając się tylko do aktualnej sytuacji migracyjnej. Można to ująć krótko: obcokrajowcy przybywają ze 186 krajów. Prawie trzy czwarte z nich to Europejczycy, z państw azjatyckich pochodzi co ósmy, z Ameryki około sześć procent, z Afryki poniżej czterech procent, a z Australii i Oceanii przybywa 0,5 procenta obcokrajowców. Od czasu kryzysu finansowego wzrasta także napływ imigrantów z Hiszpanii. Dzięki swobodnemu przepływowi osób w obrębie Unii Europejskiej notouje się wzrost liczby imigrantów z Polski, Rumunii i Bułgarii. W jak dużym stopniu migracja wpływa na charakter i kształtowanie oblicza miasta, nie można rozpatrywać tylko w aspekcie liczby legalnie zarejsterowanych cudzoziemców. W międzynarodowej metropolii może żyć nawet setki tysięcy imigrantów, mimo to mają oni marginalny wpływ, jeżeli przebywają w mieście tylko przez krótki czas, kilka miesięcy lub rok albo dwa lata, w celu realizacji zadań biznesowych lub politycznych. 1

2 Charakter, tożsamość i wizerunek miasta mogą być trwale zmienione tylko przez tych imigrantów, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków życia opuszczają na zawsze starą ojczyznę, stając się obywatelami nowego miejsca stałego pobytu. To oni w bardzo wyraźny sposób odciskają swoje piętno na takich miastach jak Nowy Jork, Paryż, Londyn czy Berlin, tworząc z nich coś niezwykłego i zupełnie odmiennego w porównaniu np. do Moskwy, Warszawy czy Belgradu. Imigracja we wczesnych latach: Jeszcze w połowie XVII wieku Berlin nie był niczym innym, jak tylko bardzo wielką wioską w Marchii Brandenburskiej. Żyło tutaj zaledwie 4000 ludzi. Zbyt mało, by stworzyć podstawę dla dobrze rozwiniętego życia gospodarczego i intelektualnego. W tym czasie rozkwitało ono w takich miastach jak Paryż, Stambuł, Neapol i Wiedeń. W drugiej połowie XVII wieku Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem, z pełnym zaangażowaniem rozpoczął politykę werbowania rodzin imigranckich. Berlin przez kolejne dziesięciolecia stał się atrakcyjnym adresem szczególnie dla uchodźców religijnych z całej Europy. Od 1671 roku przybyło tutaj pięćdziesiąt rodzin żydowskich wypędzonych z Wiednia przez Leopolda I. Fryderyk Wilhelm zaoferował im osiedlenie się w zrujnowanej trzydziestoletnią wojną Brandenburgii, w celu Wspierania handlu i przemian społeczno-gospodarczych. Po wypędzeniu brandenburskich Żydów w roku 1573 na wieczne czasy z Marchii Brandenburskiej i Berlina i po 300 latach doznanych prześladowań powstała ponownie gimna żydowska. Żydowscy osadnicy żyli w XVII wieku poza prawnymi i społecznymi ramami systemu społeczeństwa stanowego. Cechy rzemieślnicze były dla nich niedostępne, musieli uiszczać roczny podatek ochronny i pobierano od nich opłaty za śluby. Pod koniec XVII i na początku 2

3 XVIII wieku w ślad za wiedeńskimi Żydami podążyli dalsi imigranci żydowscy z Brandenburgii-Prus i innych obszarów niemieckojęzycznych. Początkowo budowa synagogi była zakazana. Dopiero 43 lata później, tj. w 1714 roku, została poświęcona pierwsza synagoga w dzielnicy Berlina Berlin-Mitte. Znacznie lepiej wiodło się prześladowanym francuskim protestantom hugenotom. Przywilejami, darmowymi gruntami pod budowę, materiałami budowlanymi i wolnymi od opłat prawami obywatelskimi przyciągał Regent współwyznawców do protestanckiego Berlina. Od roku 1685 do 1700 przybyło ponad francuskich hugenotów, stanowiąc tym samym 20 procent ludności miasta. W XVIII wieku napłynęło jeszcze więcej protestantów, ale tym razem z Bohemii. Założona przez nich Boheńska Wioska Rixdorf (Böhmisch-Rixdorf) leży w dzisiejszej berlińskiej dzielnicy Neukölln. Od 1650 do 1850 roku przyrost liczby ludności następował powoli, ale nieprzerwanie i wzrósł z do około mieszkańców. Imigracja ze Wschodu: W drugiej połowie XIX wieku Berlin przeżywał burzliwy rozwój gospodarczy. Oprócz przemysłu tekstylnego gwałtownie rozwijała się także budowa maszyn oraz przemysł metalowy, a od 1871 roku przede wszystkim przemysł elektryczny i chemiczny. Powstawały ogromne hale fabryczne, rosło zapotrzebowanie na setki tysięcy rąk do pracy. Do Berlina zaczęli masowo napływć ludzie z Brandenburgii, Pomorza, Prus Zachodnich i Wschodnich, Poznania oraz Śląska i wraz z nowo powstającym mieszkalnym budownictwem koszarowym tzw. "Mietskaserne" kształtowali oni nowe oblicze miasta. W 1895 roku Berlin liczył już 1,7 miliona mieszkańców, z których nie posiadało niemieckiego pochodzenia. Większość z nich stanowili Polacy ( ) i Rosjanie ( ). 3

4 Odpowiadało to wówczas 17% udziałowi cudzoziemców - dzisiaj wynosi on 14% - w ogólnej liczbie ludności miasta. Ale już 25 lat później liczba mieszkańców Berlina wzrosła do 3,9 miliona. Około 10% stanowiły osoby, które opuściły Rosję w 1920 roku i przybyły tu przede wszystkim z powodu wstrząsów politycznych w ich ojczyźnie. Między 1881 a 1914 rokiem opuściło Rosję, Galicję i Rumunię około 2,5 Żydów. Powód: za panowania cara Aleksandra III i Mikołaja II doszło do fali antysemickich pogromów, wspieranych przez prasę i tolerowanych przez policję. Prawie wyemigrowało z powodu tych represji i osiedliło się w Rzeszy Niemieckiej, w tym około w Berlinie. Po pierwszej wojnie światowej ( ) i rewolucji październikowej (w 1917 roku) doszło ponownie do masowej imigracji z Rosji. Około Rosjan szukało azylu w Reszy Niemieckiej. Przypuszcza się, że co najmniej z nich przebywało w Berlinie w czerwcu 1923 roku, wśród nich także wielu Żydów. Od 1923 roku, po zakończeniu inflacji i reformy walutowej, duża część kolonii rosyjskiej opuściła Berlin, ponieważ życie w tym mieście było tak samo drogie, jak i w innych europejskich metropoliach. Pięć lat później, tj.w 1928 roku, z rosyjskich emigrantów żyło w Berlinie zaledwie Dzięki stałej imigracji Berlin w ciągu niecałych 300 lat rozwinął się z miasta o charakterze rolniczym na bagiennym gruncie w jedną z najbardziej znaczących w świecie metropolii przemysłowych, liczącą w 1930 roku ponad 4,3 mln mieszkańców. W tym czasie Berlin liczył więc około 1 miliona mieszkańców więcej niż dzisiaj. 4

5 Miasto przymusowej migracji: Inaczej niż w Nowym Jorku imigracja w Berlinie nie była procesem, rozwijającym się liniowo na przestrzeni wieków. Mianowanie w dniu 30 stycznia 1933 roku Adolfa Hitlera kanclerzem Rzeszy i przejęcie władzy państwowej przez narodowych socjalistów fundamentalnie zmieniło bieg migracji w Berlinie. Migracja ludzi stała się aktem przemocy, usankcjonowanym prawnie przez państwo. Zniszczenie, wypędzenie i zagłada żydowskiej społeczności w Berlinie liczącej członków było wynikiem polityki prowadzonej w latach od 1933 do 1945 roku. Oprócz wypędzenia setek tysięcy ludzi, także setki tysięcy ludzi w latach czterdziestych XX wieku zostało objętych przymusową migracją do Berlina. W żadnym okresie migracji nie pracowało tak wielu cudzoziemców w Niemczech jak w latach 1944 i Ponad osiem milionów cudzoziemskich pracowników cywilnych, więźniów obozów koncentracyjnych i jeńców wojennych z dwudziestu krajów europejskich żyło przymusowo latem 1944 roku w ponad obozów na terenie Niemiec. W samym Berlinie przymusowo wcieleni lub wywiezieni na roboty cudzoziemcy stanowili w sierpniu 1944 roku około 28% wszystkich pracujących, a w AEG w 1944 roku nawet 60% całej załogi. Jest to do dzisiaj najwyższy stan zatrudnienia cudzoziemców od czasu utworzenia Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku. Miasto Niemców: W latach po wojnie i Holokauście Berlin zmienił się nie do poznania. Ślady różnorodności z XIX i początku XX wieku zostały całkowicie zatarte. 5

6 W żadnym okresie czasu - od ogłoszenia edyktu o tolerancji w roku nie żyło w Berlinie tak mało obywateli przynależnych do mniejszości religijnych, etnicznych i cudzoziemców, jak w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców miasta wynosił w tym czasie mniej niż 1%, nie wliczając w to radzieckich, francuskich, amerykańskich i brytyjskich przedstawicieli mocarstw ochronnych. Setki tysięcy zachodnich berlińczyków opuściło miasto w kierunku Republiki Federalnej Niemiec. Zbyt ryzykowne stało się życie w mieście frontowym, zanadto niepewne były perspektywy zawodowe, polityczne i gospodarcze. Jednocześnie Niemcy wypędzeni z Prus Wschodnich, z terenów na wschód od Odry i Nysy i Czechosłowacji szukali schronienia w tym mieście. W 1950 roku żyło w Berlinie Zachodnim około wypędzonych. Również setki tysiący obywateli NRD uciekło do Berlina Zachodniego. W 1960 roku przez otwarte granice sektorów przybyło do Berlina Zachodniego uciekinierów z Niemiec Wschodnich. Wielu z nich przeniosło się dalej na Zachód, a tylko niewielu pozostało w tym mieście. Berlin Zachodni stał się miastem tranzytowym. Budowa muru i jego następstwa: Wybudowanie muru 13 sierpnia 1961 roku było szokiem nie tylko dla mieszkańców obu części miasta, ale także dla gospodarki Berlina Zachodniego. Z powodu muru berlińskiego odnotowano w lipcu 1964 roku znaczny spadek liczby pracowników z do Stowarzyszenie Gospodarcze ds. metali, budowy maszyn i urządzeń ( Wirtschaftsverband Eisen-, Maschinen- und Apparatebau e.v. (WEMA) ) skarżyło się w opublikowanym w 1964 roku memoriale na istniejący Problem siły roboczej w Berlinie Zachodnim: Wszystkie odpowiedzialne jednostki muszą w znacznie większym stopniu niż dotychczas spotęgować swoje działania, w celu zwiększenia potencjału siły roboczej dla gospodarki Berlina. W zaistniałej sytuacji 6

7 nie obejdzie się bez rekrutacji i pozyskania pracowników zagranicznych, głównie Turków i Greków, dla przemysłu zachodnioberlińskiego Ale nie tylko z tych krajów pozyskiwano konieczną siłę roboczą. W latach Republika Federalnych Niemiec zawarła umowy o rekrutacji pracowników do pracy z następującymi krajami: 1955 Włochy 1960 Hiszpania / Grecja 1961 Turcja 1963 Maroko 1964 Portugalia 1965 Tunezja 1968 Jugosławia 1970 Korea Południowa Był to początek nowego rozdziału imigracji. W kolejnych latach napływały do Berlina Zachodniego tysiące imigrantów zarobkowych z Turcji, byłej Jugosławii, Grecji, Hiszpanii i Włoch. Wielu z nich wróciło po kilku latach z powrotem, niektórzy pozostali na zawsze. Niemal całkowicie z pamięci społeczeństwa zniknęło 3000 południowokoreańskich pielęgniarek, których pielęgnacja po 1970 roku była niezbędna w utrzymaniu starzejącego się społeczeństa miasta. Bez tej migracji spadek liczby ludności w Berlinie Zachodnim z 2,2 mln do 1,85 mln, tj. o ok mieszkańców, przebiegałby bardziej dramatycznie. Pomiędzy końcem lat siedemdziesiątych i połową lat dziewięćdziesiątych w ślad za imigrantami zarobkowymi podążało tysiące uchodźców z regionów kryzysowych, takich jak Liban, Afryka i Bałkany. W tym czasie powstała największa społeczność libańskopalestyńska w Niemczech, która kształtuje życie uliczne wokół Alei Słońca (Sonneallee) w dzielnicy Neukölln do dziś. 7

8 Migracja do Berlina Wschodniego przebiegała zupełnie inaczej. Od lat sześćdziesiątych w Berlinie Wschodnim pracowały tylko nieliczne grupy Czechów, Polaków i Węgrów. Jednak na początku lat osiemdziesiątych także i w NRD zaczęto odczuwać deficyt siły roboczej. Zatrudnienie pracowników kontraktowych, jak nazywano imigrantów zarobkowych w NRD, było jednak zjawiskiem wyłącznie marginalnym. Przyjeżdżali oni do NRD z Angoli, Kuby i Wietnamu. Po zjednoczeniu Niemiec wszyscy pracownicy kontraktowi, oprócz wietnamskich pracowników, musieli opuścić Niemcy. Społeczność wietnamska Berlina Wschodniego i Zachodniego ma do dziś niewiele wspólnego ze sobą. Jedni zostali wysłani przed 1989 rokiem z Hanoi do Berlina Wschodniego jako pracownicy kontraktowi do bratniego kraju socjalistycznego. Drudzy, tzw., boat people, osoby emigrujące z powodów ekonomicznych (ubóstwa), przybywały do Berlina Zachodniego od 1975 roku po dramatycznej ucieczce z komunistycznego Wietnamu i byli uznawani jako uchodźcy. W przeciwieństwie do Republiki Federalnej Niemiec i Berlina Zachodniego azyl polityczny w NRD przynawany był tylko nielicznym funkcjonariuszom partii komunistycznych i działaczom ruchów wyzwoleńczych. Różny rozwój migracji obu państw niemieckich w liczbach: w 1990 roku żyło na terenie całego NRD około cudzoziemców, natomiast w Republice Federalnej 25 razy więcej, czyli 4,5 miliona. Tylko w samym Berlinie Zachodnim liczącym około 2,2 mln mieszkańców żyło prawie dwa razy więcej cudzoziemców niż w całym NRD, liczącym 16 mln ludności. 8

9 Nowy Berlin: 1991 do dziś Po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu obu części miasta, Berlin pozostaje nadal magnesem dla tych ludzi, którzy chcą odkrywać siebie na nowo. Wielu z nich jest zaskoczonych, kiedy słyszą, że to nie Turcy, Rosjanie, czy Polacy stanowią największą grupę imigrantów w Niemczech. Największą grupą są przesiedleńcy. Od 1950 roku imigrowało do Niemiec ponad pięć milionów przesiedleńców ze Związku Radzieckiego i jego państw sukcesyjnych: Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Ukrainy, Kirgistanu oraz z Rumunii, Polski i byłej Czechosłowacji. Są to potomkowie niemieckich emigrantów, którzy przed wieloma wiekami, a zwłaszcza w XVIII wieku, osiedlili się w Europie Wschodniej i Południowej. Ustawa Zasadnicza definiuje te osoby jako przynależące do narodu niemieckiego. Są one uprawnione do przesiedlenia się do Niemiec i posiadają prawo do obywatelstwa niemieckiego. Nie zmienia to jednak faktu, że chodzi tu w rzeczywistości o imigrantów, przesiedlających się do obcego im kraju. Do 1991 roku przesiedleńcy kierowani byli po przybyciu do zachodnioniemieckich krajów związkowych, a od 1992 roku także do Berlina. Obecnie żyje w tym mieście ponad przesiedleńców. I jeszcze jedna grupa przesiedliła się po 1990 roku do Berlina. Byli to Żydzi ze Związku Radzieckiego i jego państw sukcesyjnych. Po Schoahu prawie nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Żydzi kiedykolwiek jeszcze osiedlą się w Niemczech. O ile w 1933 roku żyło ponad Żydów w Berlinie, to w 1989 roku - w roku upadku muru berlińskiego i przełomu politycznego - mieszkało w Berlinie Zachodnim i 200 w Berlinie Wschodnim. 9

10 Dziś życie żydowskie jest ponownie wszechobecne w mieście. W Niemczech, zwłaszcza w Berlinie po upadku muru berlińskiego, odnotowano silną imigrację żydowską. Spowodował to fakt, że jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec pierwszy wybrany demokratycznie rząd NRD uchwalił w lipcu 1990 roku ustawę, zapewniającą żydowskim imigrantom z Europy Wschodniej, głównie ze Związku Radzieckiego, liczne prawa socjalne i gwarancje. Od 1991 roku żydowscy emigranci z byłego Związku Radzieckiego i państw członkowskich WNP, mieli możliwość przesiedlenia się do zjednoczonych Niemiec w ramach kontyngentu uchodźców. W latach przybyło z państw członkowskich WNP do Niemiec w ramach tego kontyngentu żydowskich uchodźców, w tym około do Berlina. Migrujący pracownicy, pracownicy kontraktowi, osoby ubiegające się o azyl, przesiedleńcy i przybywający w ramach kontyngentu uchodźców to grupy, które wspólnie kształtują nowy Berlin. Ale obraz Berlina jako miasta imigrantów nie jest jeszcze pełny. Brakuje tutaj informacji na temat tzw. nielegalnych i ludzi bez statusu legalnego pobytu. Tysiące tych osób żyje w tym mieście przez wiele lat, pracując za bardzo niskie wynagrodzenie w restauracjach, punktach sprzedaży kebabów, na budowach, w piekarniach, w prywatnej opiece nad osobami starszymi, w handlu narkotykami i przemyśle seksualnym. Ci ludzie nie są ujmowani w żadnych oficjalnych statystykach, nie korzystają ze świadczeń socjalnych ani z systemu opieki zdrowotnej. Stanowią oni tę część zinternacjonalizowanego rynku pracy, o której rzadko się mówi. Ci pracownicy pozostają w cieniu wszystkich międzynarodowych wyspecjalizowanych kadr kierowniczych i fachowców, przybywających oficjalnie do miasta po wielkiej fali imigracji. Są to architekci, artyści, pracownicy IT, pracownicy wykwalifikowani, ludzie mediów, lobbyści, usługodawcy i studentci studiujący w ramach 10

11 programu Erasmus. Pracują oni w instytucjach naukowych, międzynarodowych korporacjach i w środowisku artystycznym. To nie są klasyczni imigranci i tylko nieliczni z nich zostają na stałe. Ale także i oni współksztaltują wizerunek Berlina. Czy ci współcześni nomadzi zarobkowi będą również w stanie kształtować przyszły Berlin tak, jak czyniły to grupy imigrantów w przeszłości, pokaże dopiero przyszłość. Tekst: Eberhard Seidel Eberhard Seidel, urodzony w 1955 roku, żyje w Berlinie od 1977 roku - socjolog i dziennikarz. Publikacje głównie na temat prawicowego ekstremizmu, islamizmu, migracji, młodzieżowych subkultur. Od 2002 roku dyrektor sieci Szkoła bez rasizmu Szkoła z odwagą cywilną. 11

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower

Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower podaż popyt Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower Spis treści Wstęp 1 Praca w toku 3 Pracownicy w ruchu: kto się przemieszcza i dlaczego? 8 Przyciąganie talentów z daleka: wyzwania przed

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy Unią Europejską a Rosją

Pomiędzy Unią Europejską a Rosją Pomiędzy Unią Europejską a Rosją Problematyka migracji z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Wstęp Wnioski zawarte w tej publikacji nie są rezultatem specjalnie w tym celu przeprowadzonych badań, ale opierają

Bardziej szczegółowo

Migracje Szansa czy zagro enie?

Migracje Szansa czy zagro enie? Migracje Szansa czy zagro enie? Wydanie z okazji KONGRESU OBYWATELSKIEGO Gdańsk 2005 Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 1 Wolność i Solidarność nr 1 Migracje Szansa czy zagro enie? Małgorzata Bos-Karczewska Anna

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE PRÓBA ANALIZY I WNIOSKÓW DLA POLITYKI MIGRACYJNEJ dr Joanna Korczyńska dr Maciej Duszczyk konsultacja Warszawa, 31 stycznia 2005r. Spis treści 1. Ocena przepisów

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w Polsce. BIULETYN nr 6. kwiecień 2008. opracowanie: Paweł Kaczmarczyk Renata Stefańska Joanna Tyrowicz

Cudzoziemcy w Polsce. BIULETYN nr 6. kwiecień 2008. opracowanie: Paweł Kaczmarczyk Renata Stefańska Joanna Tyrowicz Cudzoziemcy w Polsce opracowanie: Paweł Kaczmarczyk Renata Stefańska Joanna Tyrowicz BIULETYN nr 6 kwiecień 2008 Biuletyn powstał w ramach działań programu Work in Poland Program Polsko-merykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej

Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Sylwia Gawrońska * Polska fala emigracji poakcesyjnej jako jeden ze skutków wstąpienia do Unii Europejskiej Od setek tysięcy lat rodzaj ludzki wędruje po całym świecie uciekając przed zagroŝeniami bądź

Bardziej szczegółowo

Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski

Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski Anita Brzozowska Tekst opracowany w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji Iwona JAKIMOWICZ -OSTROWSKA Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji Spośród wyzwań XXI wieku migracja zdaje się zjawiskiem szczególnie ciekawym. Nie

Bardziej szczegółowo

Polski Nowy Złoty Wiek

Polski Nowy Złoty Wiek Public Disclosure Authorized 6639 Public Disclosure Authorized Polski Nowy Złoty Wiek od peryferii Europy do jej centrum Marcin Piątkowski Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Polski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty migracji

Ekonomiczne aspekty migracji Krzysztof Markowski * Ekonomiczne aspekty migracji 1. Wstęp Słowo migracja pochodzi od łacińskiego słowa migratio i oznacza wędrówkę, czyli przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu 1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 2/2014 (3) Migracje Współpraca miast na rzecz migracji Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń

Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Regulacja migracji zarobkowej wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy Autorzy:

Bardziej szczegółowo

D O U N I I E U R O P E J S K I E J

D O U N I I E U R O P E J S K I E J COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KWARTALNIK 2/2013 A n i t a B o b r o w s k a A k a d e m i a M a r y n a r k i W o j e n n e j w G d y n i M I G R A C J E P O L A K Ó W P O P R

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne migracje zarobkowe

Zagraniczne migracje zarobkowe Zagraniczne migracje zarobkowe RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Stany Zjednoczone Ameryki jako kierunek emigracji Polaków. Współczesne uwarunkowania

Stany Zjednoczone Ameryki jako kierunek emigracji Polaków. Współczesne uwarunkowania Stany Zjednoczone Ameryki jako Pogranicze. kierunek emigracji Studia Społeczne. Polaków Tom XXIII (2014) 265 Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie Numer 36 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Czerwiec 2012 Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do Biuletynu Migracyjnego chcielibyśmy przybliŝyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk* Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

Mapowanie migrantów w Warszawie. opracowanie wstępne

Mapowanie migrantów w Warszawie. opracowanie wstępne Mapowanie migrantów w Warszawie opracowanie wstępne Dokument roboczy przygotowany w ramach projektu: Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo