Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY '

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY '"

Transkrypt

1 Gazeta Jarocińska JYGODHiK NUMER 3 Jarocin, 19 października 1990 r. j CENA 1000 zl RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Na diuóch posiedzeniach 19 i 24 października zrealizowany ma być porządek obrad IV Sesji Rady Gminy i Miasta u j Jarocinie. Radni wybiorą ławnikom do Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu, do Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz do Kolegium do Spraw Wykroczeń. Uzupełniony zo-' stanie skład Komisji Inwentaryzacyjnej. Ma także dojść do obsadzenia stanowiska Sekretarza Gminy. Zarząd Gminy i Miasta proponuje na nie Krystiana Baraniaka, który był kierownikiem Wydziału Komunikacji w dawnym Urzędzie M i G. Radni zamierzają ponadto przyjąć wystąpienie do Sejmiku Wojewódzkiego w Kaliszu w sprawie sytuacji finansowej jarocińskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Na porządku obrad stanie również sprawa diet dla radnych. W dniu 24 października radni wysłuchają informacji o stanie sieci gazowniczej oraz działalności Zakładu Gazowniczego w Jarocinie. Przedstawione mają być także problemy związane z pracą zespołu powołanego przez Burmistrza do dokonania korekty planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Przedmiotem uchwał Rady stać się ma sprawa gospodarki wodno - ściekowej w mieście i gminie, a także regulamin pracy Zarządu i regulamin obrad Rady. Spodziewać się należy, że w czasie Sesji poszczególni radni zgłoszą interpelacje i zapytania pod adresem Burmistrza i Zarządu Gminy i Miasta. Będzie zatem 1 okazja, aby w najbliższych numerach Gazety bliżej zająć się działaniem organów naszego samorządu. WYBORCZY START W E S T A c z y P Z U? u W Kaliszu 15 października br. odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Komisji W y borczej (10 sędziów zgłoszonych przez Ministra Sprawiedliwości). Przewodniczącym wybrany został Prezes Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu Michał Topór, a w skład Komisji weszła m. in. Elżbieta Kościelniak, sędzia Sądu Rejonowego w Jarocinie. Podczas posiedzenia omówiono zasady i tryb pracy Komisji oraz zobowiązano Rady Gmin i Miast do ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych do 28 października br. O Dyrektor zawieszony w czynnościach Decyzją wojewody kaliskiego zawieszony został w czynnościach dyrektor Cukrowni w Witaszycach Jan Tyczewski. Od decyzji wojewody służy dyrektorowi lub Radzie Pracowniczej sprzeciw wnoszony do sądu. Dla ożywienia i szybkiego tempa rozwoju gospodarczego musi być stworzona odpowiednia infrastruktura, której elementami są między innymi: odpowiednia sieć telefonów, banków, komunikacja, a także zróżnicowany system ubezpieczeń. Dopiero na takim gruncie inicjatywa i przedsiębiorczość ludzka mają szanse na dobry biznes. System ubezpieczeń na naszym terenie, tak jak w całym kraju, zmienia się w bardzo istotny, korzystny dla wymienionej infrastruktury, sposób. Oto złamany został przez WESTĘ monopol PZU. Od 1 października bieżącego roku ubezpieczenia obowiązkowe można już zawierać w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie. Są to takie ubezpieczenia jak: odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, odpowiedzialność 'cywilna rolnika i ubezpieczenie ód ognia budynków na terenie gospodarstwa rolnego. Radykalnie zmieniona sytuacja zmusza więc do przemyślenia tych spęaw na nowo. A przemyśleń tych muszą dokonywać nie tylko osoby prywatne, ale także zakłady pracy wszystkich sektorów, Niedobrze byłoby, gdyby o ubezpieczeniu swoich obiektów nie pomyślał samorząd mieszkańców. Szczególnie tych obiektów, które przeszły teraz na jego własność - np. przedszkola. Wyboru będzie trzeba dokonać jeszcze w tym roku - zarówno co do posz.czególnycfi rodzą* jów ubezpieczeń, jak i firmy, w której te ubezpieczenia mają być zawarte. Nie ulega wątpliwości, że aby podjąć trafne decyzje należy szczegółowo poznać warunki każdego ubezpieczenia - zarówno w WEŚCIE, jak i w PZU. Przy wyborze firmy ubezpieczeniowej nie możemy sugerować się wyłącznie wysokością składek, ale także zakresem świadczeń i wysokością odszkodowań. Nie bez znaczenia jest również sposób i kultura obsługi, a więc czy ubezpieczającego firma traktuje jak klienta czy jak natrętnego petenta. W grę wchodzi również szybkość reagowania na zgłoszoną szkodę. Dobry system ubezpieczeń nie tylko służy miastu czy gminie jako całości, ale każdemu mieszkańcowi osobno. Powoduje mianowicie, że zgromadzony majątek, przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne, mieszkanie czy samochód - nie zostaną unicestwione przez zły los, ponieważ asekuruje je forma ubezpieczeniowa. Ubezpieczony ma poczucie bezpieczeństwa, a więc pewien komfort i psychiczny, bez którego w dzisiejszych ' czasach trudno żyć. J ó z e f

2 W OCZEKIWANIU NA LEKARZA BIURO ^ N e o - P o l i t y c z n e? Od 7.00 wykręcam numer do przychodni, niestety bezskutecznie. Num er ciągje zajęty. Kiedy iu końcu uzyskuję połączenie, rejestratorka oświadcza mi, że,,pan doktor ma dzisiaj bardzo dużo pacjentów, więc może jutro... Nazajutrz osobiście stanąłem przed okienkami rejestracji i wśród gwaru pacjentów i terkotu telefonów zacząłem przez kółeczko wycięte w szybie pertraktować z panią w białym kitlu. Z informacji rejestratorki wynikało, że doktor przyjmie mnie za około dwie godziny. Na korytarzu bardzo dużo pacjentów. Jest godzina 8.30, a lekarza w poradni jeszcze nie ma. Siadam szybko na zwolnionym przed chwilą miejscu i... Na drzwiach jest napisane, że przyjmuje od 8.00, a on o której przyszedł? myśli głośno starsza pani, która siedzi obok. A ktoś inny dodaje: Jakby tak wszyscy pracowali, to by Polska dopiero wyglądała! Rozglądam się dookoła. Wielu ludzi stoi opierając się o filary lubo barierkę przy schodach. A wszyscy, pomimo gorąca, w płaszczach, szalach itp. Ludzie zmęczeni, pocą się i narzekają. Opowiada jegomość w średnim wieku koledze: Człowieku, myślisz, że jak kto poważnie zachoruje, to tu przychodzi? Tu przychodzą emeryci z nudów, a ci co pracują zjawiają się tu tylko po to, żeby dostać zwolnienie lekarskie. Tak,-tak, moja żona dawno by się wykończyła, gdyby nie poszła leczyć się prywatnie. Kobieta z grymasem cierpienia na twarzy wtrąciła: Mój mąż miał zawał, to pogotowie przyjechało dopiero za godzinę. A jak chcesz się, pani, dostać do szpitala, bo choroba jest poważna, to trzeba odpowiednią sumkę wręczyć lekarzowi. Jest już godzina 30.00, a mnie ciągle jeszcze nie lyołają. Niektórzy wychodzą przed przychodnię na papierosa. Poszedłem również i wdałem się w rozmowę ze stałym, jak się okazało w rozmowie, bywalcem przychodni. Mówił: Ja już tu chodzę od paru lat takiego mam pecha i powiem panu, że jeśli nie zreformują tej służby zdrowia, to wszystko szlag trafi. Miliardy złotych wydaje się na nią, a ludzie naprawdę chorzy i tak szukają pomocy w prywatnych gabinetach. To jest panie, oszustwo!. Niby społeczna służba zdrowia, za darmo, a w rzeczywistości to chory płaci dwa razy potrącają mu w zakładzie pracy, a karzowi, gdy leczy się u niego prywatnie. Tak jest nie tylko w Jarocinie, ale w całym kraju: Gdy znów znalazłem sie na korytarzu, odniosłem wrażenie, że pacjentów ubyło niewielu. Nagle, gdy chory wychodził od lekarza, dwóch innych usiłowało wejść równocześnie. Powstała awantura. Ktoś zaczął głośno wrzeszczeć: Co to są za porządki, ja rejestrowałem się już o 8.00 i jeszcze czekam, a tam wciąż wchodzą jacyś znajomi, jacyś uprzywilejowani... To po co jest ta rejestracja. Wśród pacjentów zawrzało. Wszyscy przytakiwali, ale oczekującym zrzedła mina, bo oto lekarz wyszedł z gabinetu i zniknął gdzieś w zakamarkach korytarzy. Na kawę poszedł dało się słyszeć liczne głosy. Czas mijał powoli, ale o na pół przytomny opuszczałem z receptą w dłoni przychodnię. W drzwiach natknąłem się na znajomą z dzieckiem na ręku i łzami w oczach. Powiedziała, że trzy godziny czekała w poradni dziecięcej po to tylko, żeby otrzymać skierowanie do laryngologa. Teraz zacznie czekanie od nowa. Wyraziłem jej swoje współczucie i udałem się do apteki. Tam jednak okazało się, że zapisanych mi lekarstw nie ma. El G d zie urzęduje Burm istrz? Redakcja ze źródeł dobrze poinformowanych dotuiaduje się, że Burmistrz Jarocina urzęduje u) Ratuszu. Należy jednak sądzić, że Burmistrzowi nie powinno zabraknąć pieniędzy na oznaczenie swojej siedziby. Nie powinno ich również zabraknąć na umieszczenie w Ratuszu tablicy informacyjnej kto, kiedy i gdzie przyjmuje tam interesantów. (J.) Osoby zainteresowane dziennikarską robotą, które zechciałyby podjąć współpracę z Gazetą Jarocińską, proszone są o skontaktowanie się z redakcją. Po sukcesie u) majowych wyborach, kiedy kandydaci jarocińskiego Komitetu Obywatelskiego uzyskali miażdżącą przewagę w organach samorządowych, jego aktywność zainaria. Tym spośród jego członków, którym przypadło teraz w udziale kilkuletnie sprawowanie władzy, nie starcza już czasu na inną działalność. Pozostali, którym szczęśliwie udało się uniknąć uciążliwości pełnienia obowiązków publicznych, ogłosili przerwę wakacyjną, zapewne w nadziei, że w tym czasie nasuną się im pomysły na następną działalność. Wypoczynek okazał się mało twórczy, bo na swym pierwszym październikowym zebraniu część członków KO, stawiając wybór swego nowego zarządu dopiero na trzecim miejscu, postawiła wniosek, aby domagać się od Gazety Jarocińskiej jej określenia się. Określenie m i a ł o b y polegać na stwierdzeniu kogo ona reprezentuje. Wprawdzie w pierwszym numerze redakcja określa pismo jako niezależne, to jednak czytającym gazetę członkom KO deklaracja ta wydać się musiała zbyt niejasna, albo zbyt arogancka. Wnioskodawcy musieli się poczuć urażeni, że nikt nie zapytał się o ich zdanie i tak, szast - prast robią sobie gazetę. I to w dodatku taką, która nie zamierza stronić od pikanterii. Pikantny wydać się musiał jeden z tekstów w nr 1. Niech będzie zagadką dla uważnych czytelników, o który tekst chodzi. Przy rosnącej temperaturze dyskusji na sali, ktoś zaapelował do zebranych o zachowanie jedności, czystości ideowej i tych wszystkich rzeczy, które miały zagwarantować, że Dziś niczym, jutro wszystkim my, Z tonu kilku wypowiedzi wnioskować należało, że istnieje konieczność powołania nawet własnej, komitetowej gazety,której zadaniem byłoby realizowanie jedynie słusznej linii. Czytaj schlebianie i zabieganie o... Gwoli ścisłości trzeba dodać, że wśród zebranych nie zabrakło również głosów ujawniających hipokryzję i świętoszkowatość w sposobie myślenia części dyskutantów. Tę odwagę mieli nieliczni w tym gro.nie m łodzi około czterdziestki. Zdaje się jednak, że nie będą oni mieć zbyt wiele do powiedzenia w obecnym KO zdominowanym przez osoby nieco już sędziwe. A n to n i Z rzęd a R edakcja G azety Jaro ciń sk iej zatrudni na p ełen etat jedną o s o b ę łub dujie oso b y na 1/2 etatu, które w y k o n yw ałyb y czy n n o śc i d zien n ik arsk ie i sekretarza redakcji. W arunki pracy i płacy d o uzgod n ien ia. Z g ło s z e n ia p r o s im y s k ła d a ć na piśm ie (n a le ż y p o d a ć m. in. d o k ła d n y a d r e s z a m ie s z k a n ia ) d o d n ia 26 p a ź d z ie r n ik a 1990 r. \ J

3 Informacje SPORT SPORT SPORT SPORT B I Rejonowe Biuro Pracy w Jarocinie informuje, że stan bezrobotnych na dzień r. wynosi 2140 osób. W porównaniu z dniem r. nastąpił zatem wzrost o 136 osób. Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru telefonu Rejonowego Biura Pracy w Jarocinie na wew. 242 Komenda Straży Pożarnej w Jarocinie informuje: tydzień od bardzo spokojny. Nie zanotowano żadnych interwencji, poza przypadkiem fałszywego alarmu.! Komenda Hufca ZHP Jarocin informuje, że na terenie gmin Żerków, Kotlin i Jarocin zrzesza łącznie 1650 harcerzy. 151 Dnia r. m godz na ul. Kasztanowej przy bloku nr 7 z przyczepy samochodowej należącej do obywateli Holandii skradziono torby podróżne z odzieżą i przyborami codziennego' użytku. Łączna suma strat wynosi ok. 18 min zł. Wszelkie -osoby mogące udzielić informacji proszone są o kontakt z numerem 997 _l_ Z m a r i i: S L U 3 Y M ic h a lsk a A n eta M a rc in k o w sk i W a ld e m a r C e g ie lsk a M a łg o rz a ta T.z y n c z a k M ieczy sław K n a s ia k M a g d ale n a K u lk a G rz e g o rz M a rc in ia k R o m an a N a sk rę t Jan Ł p g o d z iń sk a K ry s ty n a G ry g iel K rz y sz to f D rą ż e k A n n a P ila rc z y k G rz e g o rz K ic z k e E m ilia K an iew sk i L eszek S u ę z c z y ń s k a D a n u ta G ó ź d z iasz e k K rz y sz to f L ik e A n n a Ł u c z a k M arek Ż u re k D a n u ta K rz y c h a ła A rk a d iu s z G ru b ias S e w e ry n a M ajkow ski W ła d y s ła w Z a c h a ry g a S ia n is ła u i Żuraw ski Jan W dniu Victoria Jarocin rozegrała na wyjeździć w Jankowie Przygodzkim mecz dziewiątej kolejki rozgrywek klasy wojewódzkiej w piłce nożnej z miejscową drużyną Berycza, odnosząc zasłużone zfbycięstwo 2 : 0.(2 : 0).Bramki zdobyli: w 9 min. R. Trzciński i 42 min. M. Czajka. Drużyna Victorii wystąpiła w następującym składzie: Wiza, Stoliński, Trzciński, Wojtkowski, Urbaniak, Woźniczka, Furmaniak, Mąka. Frąckowiak (od 45 min Boruta), Czajka. Jeńczak (od75 min. Sierszuia'. UWAGA INSTRUKTORZY! J a ro c in Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Iiufca im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Jarocinie ROZKAZ L 7/90 Zgodnie z regulaminem wyborów delegatów na zjazd ZHP stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Naczelnej nr 80 z dn. 23 września 1990 r. ogłaszam listę uprawnionych do głosowania: Instruktorzy: hmpl Tobolski Stefan, hm Chodorowska Hanka, hm Dąbrowska Urszula, hm Mieloszyk Daniela, hm Goździak Leon, hmpl Maćkowiak Marian, pwd Dzieweczyński Piotr, pwd Chłopocki Remigiusz pwd Zaradny Jarosław, pwd Walaszczyk Jacek, pwd Jerszyńska Iwona, pwd Szymczak Mariusz, pwd Marek-Skiba Ewa phm Woźniak Arlfeta, hm Skupniewicz Barbara, hm Wiła Marian, hmpl Peszko Elżbieta, phm Majcher Barbara, pwd Kościelna Irena, phm W encek Robert, pwd. Zaworski Włodzimierz, Regulska Elżbieta Harcerze Starsi: wędr. Dąbrowska Agnieszka, wędr. Krzak Michał, wędr. Skupniewicz Wiesław, wędr. Karolczak Paweł, Mieloszyk Natasza, Marciniak Roman, wędr. Knypiński Andrzej wędr. Gniatczyk Wojciech. Spotkanie instruktorów celem omówienia ordynacji wyborczej odbędzie się 23 października Lr. o godz w Komendzie Hufca ZHP w Jarocinie. ^.łttt, TI CZUWAJ! Daniela Mieloszyk - hm K U R S V W A L li 1 sta n z dnia W BK PKO K A N T O R skup sprzed. skup sprzed. skup sprzed. D olar USA Bony PKO SA M arka D F ran k francuski F rank szw ajcarski Funt angielski S Szyling austriacki Komplet wyników dziewiątej kolejki: Centra Ostrów - Zryw Kierzno 0:0, Stal Pleszew - Pogoń Skalmierzyce 1: 0, Czarni Dobrzyca - Start Wieruszów 0:1, Bolesławianka Bolesławiec - Victoria II Ostrzeszów 2 :0, LZS Taczanów - Zwycięstwo Biskupice 2:1, CKS Zduny - Zenit Międzybórz 6:0, Barycz Janków - Victoria Jarocin Tabela po dziewięciu kolejkach (pierwsze pięć zespołów;. 1. Victoria Jarocin :7 2. Centra Ostrów 9 li 16:11 3. LZS Taczoiiów :12 4. Victoria ił Ostrzeszów :8 5. Czarni Dobrzyca 9 U 11:7 Cyfry oznaczają kolejno: liczbę meczów, punktów i stosunek bramkowy. Następny mecz drużyna seniorów Victorii Jarocin rozegrr* w dniu w Jarocinie o godz. n.oo z Czarnymi Dobrzyca. Z udziałem zawodniczek i zawodników z ośmiu klubów odbył się w Jarociiiie 13 bm. II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie stołowym. W posiczegól nych kategoriach zwyciężyli: młodziczki - 1. B. Drobnica Zenit Międzybórz, 4. M. Wyderkieuicz Victoria Jarocin, 6. M. Hybiak Victoria Jarocin. 7. J. Szych Victoria. erocin,młodzicy 1. R. Utbaniak Tajfun Ostrów, 6. T. Nagły. 7. K. Karaś, 9. M. Demski,' 10. Ł. Tobolski, 13. M. Wiśniewski, wszyscy Victoria Jarocin, juniorki -1. A. Adamczyk Zenit Międzybórz, 2. R. Konkolewske, 3. I.-Tobolska, 4. i. Skćrska, 6. [. Wegner, 7. A. Dyla, wszystkie Victoria Jarocin, juniorzy- 1. M. Gasztych Prosną Wieruszów, 4. R. Glinkowski, 11. A. Branecki, 52; K. Krause, 13. J. Majusiak, wszyscy Victoria Jarocin. Podobny turniej odbył się 14 bm. w Międzyborzu. Dobrze spisały sie tam juniorki Victorii Jarocin, które startowały u? grupie seniorek Zwyciężyła R. ftonkoleuska a trzecie miejsce zajęła 1. Tobolska takżez Victorii Jarocin. W dniach odbyły się we Wrocławiu Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów w judo. Jarociński lppon zajął siódme miejsce. Dnia tj. w sobotę,, w nowej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, odbędą się Mistrzostwa Polaki w Kategorii juniorów młodszych w judo. Zawody rozpoczną się o godzinie Organizatorzy zapewniają wstęp wolny. Wszystkich kibiców i miłośników judo serdecznie zapraszamy. Drużyna JOK Jarocin rozegrała w niedzielę mecz siódmej rundy rozgrywek szachowych klasy okręgowej wygrywając u siebie z zespołem MGOK Caisga Międzybórz 3.5:2,5. Punkty dla JOK-u uzyskali: J. Kuprjanczyk 0,5, R. Włoch 1, R. Tomaszewski 1, P. Wit wieki 1.

4 L I S T Y D O REDAKCJI! a Nadeszły do nas pierwsze listy. Cieszymy się i dziękujemy. Emerytka z Witaszyc pyta: Zbliżają się wybory prezydenckie. Ludzie nie orientują się dobrze, jakie siły polityczne funkcjonują uj gminie i mieście, i na rzecz którego kandydata będą przeprowadzać kampanię. Jaki będzie stosunek do kampanii Gazety Jarocińskiej? Na terenie miast i gmin wchodzących iu skład rejonu działają organizacje i partie polityczne, które w parlamencie czy w ogóle w kraju, są najbardziej w.doczne. W związku z kampanią wyborczą na lamach Gazety wszyscy zainteresowani, którzy się do nas w tej sprawie zwrócą, będą mogli zamieszczać swoje materiały. Redakcja zaś, chociaż posiada o- kreślone sympatie polityczne, nie będzie ustosunkowywać się do żadnej z nich. jj Mieszkamy w nowej części Osiedla Konstytucji 3 Maja. Jak na Jarocin jest to już wielkie osiedle. Na palcach jednak można policzyć tych szczęśliwców, którzy mają w swych mieszkaniach tele- JA R O C IN IA C Y (HANNA PIEKARSKA, Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie) Piękna jes: t pani Prezes, lecz n:e słodko wygląda, a srodze. todze fony. Wiemy, że niezbyt prędko sytuacja ta może ulec zmianie. Denerwuje wszak wielu z nas to, że jarocińska telekomunikacja nie zdobyła się dptąd na założenie choćby jednego czy dwóch automatom telefonicznych. Być może na łamach Gazety będziemy mogli dowiedzieć się co przez ostatnich kilka lat i obecnie przeszkadza w korzystaniu przez mieszkańców z wynalazku telefonu.?v!oże w tej.sprawie miałaby coś do powiedzenia również administracja Spółdzielni Mieszkaniowej? mieszkańcy Osiedla \ j UCHWAŁA Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Harcerstwa Polskiego Związek Harcerstwa Polskiego staje wobec wezwania społeczeństwa tworzącego nową rzeczywistość do określenia w niej kształtu, miejsca i roli naszego Stowarzyszenia. Zobowiązuje nas do tego również 80-letnia tradycja Harcerstwa. Droga do celu prowadzi poprzez zwołanie i odbycie w trybie pilnym Zjazdu naszego Związku, poprzedzonego wyborami delegatów. Dla zwołania Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego i realizacji porozumienia zawartego w dniu 5 marca 1990 r. pomiędzy przedstawicielami władz naczelnych ZHP i Prezydium Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP na podstawie 99 ust. 1 Statutu postanowia: 1. zawiesić obowiązywanie 50 Statutu w odniesieniu do okresu kadencji władz naczelnych oraz 59 ust. 1 Statutu w części dotyczącej okresu kadencji i m związku z tym skrócić kadencję władz naczelnych do dnia rozpoczęcia Zjazdu Zwyczajnego. 2. zawiesić obowiązywanie 72 pkt. Statutu dla umożliwienia bezpośrednich i jednostopniowych wyborów delegatów na Zjazd. 3. zobowiązać Radę Naczelną do zwołania Zjazdu ZHP poprzedzonego wyborami delegatów tak, aby Zjazd odbył 1 się w terminie do końca 1990 r. Kiedyś każdy,,na złamanie karku biegł, gdy czas miał, odpocząć do parku. Wrsród gęstwiny starych drzew olbrzymów, labiryntem alejek powoli przechadzali się Jarocinianie tam, gdzie kiedyś sam książę Radolin. Na ławeczkach panie z robótkami, dzieci, starzy, zakochane nary, a od kępki ukwieconych krzaków, dolatywał tkliwy dźwięk gitary. Teraz w parku wszystko się zmieniło. Po alejkach z impetem, wśród liści krążą sobie swawolnie, beztrosko mali oraz duzi rowerzyści. Oblegają ławki osobnicy z flaszką wina taniego w kieszeni. W ięc ja pytam się: Panie Burmistrzu, czy nie trzeba by czegoś tu zmienić? Jest policja... Niech wyjdzie ze suki i z pałeczką po parku spacerem... Kto odważnie ten problem załatwi, ten zostanie... prawie bohaterem. A gdy sprawy tej nikt nie rozwiąże, 110 to może pomoże książę? (K.J.) Z okazji święta Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: Maria Bajaczyk, Teresa Gołka, Maria Jakubowska, Cecylia Kalinowska, Felicja,Kry siak, W ładysław Krysiak, Bonawentura Mikołajczyk, Laura Paluszkiewicz, Barbara Pałczak, Alfreda Robakowska, Emilia Tomczak, Złoty Krzyż Zasługi: Anna Antczak, Andrzej Borkiewicz, Urszula Grala-Gąsowska, Krystyna Pluta, Krystyna Powęzowska, Zbigniew Węclewski, Maria Wosiek, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - Jan Lipiński. Ponadto Przedsiębiorstwo Państwowe Jaroma odznaczone zostało przez Ministra Edukacji Narodowej medalem Za zasługi dla oświaty. NOWY SZTANDAR - A bsolw enci Liceum Ogólnokształcącego w Jaro cin ie ufundowali swej szkole nowy sztandar. Przekazał go Liceum przewodniczący Komitetu Zjazdowego Andrzej F rąckow iak na uroczystości związanej z obchodami Dnia Komisji Edukacji N aro d o w ej. Sztandar poświęcił ks. dziekan Stanisław Adamski.

5 Nowo powstały JZ nzeznicki Jan i Ireneusz Woeli i Żerków, ul. 700-Iecia Oierty składać należy w redakcji Gazety Jarocińskiej O roszenia drobne O 21 U d zielam k o re p e ty c ji z m a te m a ty k i - L id ia M rz y g ló d, J a ro c in, ul. W ary ń sk ieg o 1/12 N ow o w y b u d o w a n e p o m ie szczeń n i a w a rs z ta to w e o p o w, 200 mr n a d a ją c e się ' n a m a g a z y n y h u rto iu n i- cze - do w ynajęcia, Jaro cin, ul. W ę glow a 2. Hi Dom z. w a rs z ta te m s p rz e d a m J a ro c in, u l. C h ro b re g o 76. P rz y jm ę c h a łu p n ic z o sz y cie. In fo rm a c ja u j R e d a k c ji. SS U rząd G m iny i M iasta J a ro c in z a tr u d n i ra d c ę p raw n e g o o ra z o so b y na stanow iska kierow ników w ydziału k o m u n ik a c ji i g o s p o d a rk i k o m u n a ln e j. In fo rm a c ja w s e k re ta ria c ie b u r m is tr z a w R a tu s z u. F O T O T E C H N I K A ul. Wrocławska 8 tal i U s ł u g i : fotograficzne kserograficzne okolicznościowe videofilmowanie Hus fotografowanie G E N A PROMOCYJNA r Państwo Kasińscy ul. W rocław ska 81 zapraszają: do baru KAM1ZA": piwo najlepszych browarów, napoje, posiłki, słodycze do Zakładu Szklarskiego: szklenie okien, oprawa obrazów", wyrób luster. Jarocińskie w Fabryki Jarocinie ul. Powstańców Wllip. 1 Mebli SKLEP OGÓLNO SPOŻYWCZY,,y&d dziewiątką" Janusz Jezierski z a p r a s z a JAROCIN - RYNEK SPECJALNOŚĆ sery żółte oraz artykuły spożyircze i luędlmiarskie z firmy W. Skołozdrzych Redakcja przeprasza za omylkf u poprzednim numer ze Gazely i pokrywa koszty reklamy. oferują j.g.u., zakładom pryiuatnym oraz osobom fizycznym do odiurotnej sprzedaży n.wym. materiały: 1. Tarcica dębowa, grub. 25, 38, mm 2. Tarcica bukoiua, grub. 32, 38, 45, 55 mm 3. Okleina orzechoiua 4. Okleina sapella pasiak 5. Okleina sapella zwykła 6. Okleina brzozoiua

6 JESIENNE NIEBO NAD JAROCINEM " Długie jesienne wieczory sprzyjają amatorskim obserwacjom astronomicznym. Słońce 23 września wstąpiło u j znak Wagi i rozpoczęła się astronomiczna jesień. Od tej daty dnia ciągle ubywa, a noce stają się coraz dłuższe. Dla przykładu 14 października Słońce wzeszło nad JAROCINEM o 6 h 15 m i zaszło o 17 h 01 m, a 28 października wzejdzie o 6 h 40 m i zajdzie o 16 h 31 m. Kolejność faz Księżyca w październiku jest następująca: pełnia 4 d 12 h, ostatnia kwadra l i d 3 h, nów 18 d 15 h, pierwsza kwadra 26 d 20 h. Na nocnym niebie widać już jesienne gwiazdozbiory: Bliźnięta, Byka, Woźnicę, Perseusza, Barana, Kasiopeję, Andromedę, Cofeusza, Wieloryba i Pegaza. Na tle gwiazd możemy gołym okiem obserwować ruch planet. Około północy w gwiazdozbiorze Byka odnajdziemy czerwono świecącego Marsa. W gwiazdozbiorze Raka w drugiej połowie nocy świeci pięknym blaskiem największa planeta układu słonecznego Jowisz. Planeta Saturn widoczna jest wieczorem nisko nad południowo - zachodnim horyzontem w gwiazdozbiorze Strzelca. Najjaśniejsza z planet, Wenus, pojawi się nad Jarocinem dopiero w grudniu i będziemy mogli ją obserwować po zachodzie Słońca. Pozostałe planety naszego układu słonecznego gołym okiem są niewidoczne. Andrzej Owczarek ANDRZEJ OWCZAREK - mieszka w Jarocinie. Z wykształcenia jest nauczycielem plastyki, a jego życiową pasją jest astronomia, której poświęca każdą wolną chwilę. Ód 15 lat należy do stowarzyszenia naukowego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Już od 10 lat prowadzi systematyczne obserwacje plam słonecznych, przekazując wyniki swoich obserwacji do Towarzystwa Obserwatorów Słońca. Dużo czasu poświęca wizualnym i fotograficznym obserwacjom astronomicznym. Sam konstruuje potrzebne do tego celu instrumenty astronomiczne. Zajmuje się popularyzacją astronomii, szczególnie wśród młodzieży. Jego artykuły na ten temat ukazały się w Świecie Młodych. "Fizyce w Szkole, Wychowaniu Technicznym w Szkole. Uranii. W Szkole Podstawowej w Potarzycy, gdzie pracuje od 17 lat, prowadzi jedno z nielicznych w kraju Szkolne Koło Miłośników Astronomii. Okruchy z przeszłości PRASA JAROCIŃSKA LAT MIĘDZYWOJENNYCH Przed tygodniem pisałem o prasie lokalnej z okresu zaborów. Dziś, kontynuując ten temat, garść informacji o miejscowych czasopismach w dwudziestoleciu międzywojennym. Najważniejsza była Gazeta Jarocińska. Z perspektywy ponad półwiecza wyraźniej widać nie tylko jej znaczenie dla ówczesnych mieszkańców ale przede wszyslkim nieprzemijającą wartość jako źródło historyczne do badań nad dziejami regionu. Ukazywała się przez okres II Rzeczypospolitej a na ostatnim numerze widnieje data 27 sierpnia Gazeta Jarocińska z podtytułem Pismo niezależne poświęcone wszystkim stanom i hasłem Za Wiarę i Ojczyznę wychodziła dwa razy na tydzień, w środy i soboty o objętości czterech stron. Zdarzały się także numery specjalne. Taki numer wydano np. 13 czerwca 1926 roku, nazajutrz po śmierci dowódcy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej - Zbigniewa hrabiego Ostroróg - Gorzeńskiego. Zamieszczano w niej materiały, których charakter dobrze określają tytuły stałych rubryk gazety: Wiadomści z kraju, Wiadomości europejskie, Wiadomości z miasta i powiatu. Ostatnią stronę wypełniały ogłoszenia i reklamy. Z cykli tematycznych warto wymienić artykuły historyczne o regionie czy wspomnienia oraz opisy wydarzeń związanych z udziałem mieszkańców regionu w Powstaniu Wielkopolskim. Drukowano też felietony, opowiadania a nawet powieści w odcinkach. Redaktorem i wydawcą Gazety Jarocińskiej był Jan Majerowicz ( ) - drukarz i księgarz, właściciel Drukarni Polskiej przy ulicy Gołębiej 3 i Księgarni Polskiej, mieszczącej się na Rynku. Był to jednocześnie bardzo aktywny działacz społeczny a jego rolę dla miasta i regionu trudno przecenić. Na kilkunastu zdjęciach z życia społecznego Jarocina z tamtych lat odszukać można niewysoką i przygarbioną postać Pana redaktora. Zwykle uśmiechnięty, choć we wspomnieniach jemu współczesnych pozostał także jako człowiek, który z przeciwnikami wiódł spory zaciekłe. Od sierpnia 1921 roku Jan Majerowicz był także wydawcą czasopisma urzędowego. Najpierw ukazywało się ono pt. Orędownik Urzędowy na powiat jarociński, później Jarociński Orędownik Powiatowy a następnie Informator Powiatu Jarocińskiego. Wychodziło raz w tygodniu o objętości dwóch lub czterech stron, w zależności od ilości materiału. Publikowano w nim przede wszystkim ogłoszenia, komunikaty i zarządzenia Starosty Powiatowego. Posiadało ono także niewielki Dział nieurzędowy, gdzie zamieszczano np. ogłoszenia komornika sądowego o licytacjach, Powiatowej Kasy Chorych o składkach ubezpieczeniowych, czy lekarza powiatowego o obowiązkowych szczepieniach. Niezmiernie ciekawe, szczególnie dla dzisiejszego czytelnika, są zamieszczane wówczas reklamy i ogłoszenia drobne. Życiu Jarocina widzianemu przez pryzmat ogłoszeń z miejscowej prasy poświęcę Okruchy z przeszłości w późniejszym czasie. Dziś choć kilka wiadomości z ostatniej strony Jarocińskiego Orędownika Urzędowego: Kinoteatr Victoria wyświetla w piątek, sobotę i niedzielę Trzy siostry - dramat nędzy, upadku, szczęścia i m iłości... a Szablony do monogramów bardzo ładne wzory poleca Księgarnia Polska zaś Legitymacje upoważniające do zbierania jagód czarnych w Lasach Ordynacji Jarocin wydaje się za opłatą 2 złote codziennie w godzinach biurowych. Na ' koniec Baczność lubownicy muzyki i Nadeszła świeża przesyłka nut najnowszych utworów, na obsady smyczkowe, dęte oraz fortepjan, i są do nabycia w księgarniach Jana Majerowicza. W czasach zaborów przez pewien o- kres gazety dla Jarocina wydawane byhi tu Pleszewie. W okresie II Rzeczypospolitej sytuacja się odmieniła. Jan Majerowicz rozszerzył obszar swego działania na powiat pleszewski. Od 1926 roku do wojny był on redaktorerrt i wydawcą pisma Gazeta Pleszewska. Pismo informacyjne Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego z r. 4918/19 dla wszystkich stanów bezpartyjne. W podtytule podobnie, jak w Gazecie Jarocińskiej widniało hasło Za Wiarę i Ojczyznę. Na początku miała ona nastawienie chrześcijańsko-narodowe, później prorządowe. Od 1930 roku gazeta przestała być organem T.U.P. i przejęła czytelników Kuriera Pleszewskiego, który z powodów finansowych upadł w 1928 roku. Posiadała także dział urzędowy i dodatek Gość niedzielny. Przegląd prasy jarocińskiej sprzed ^ wojny ograniczyłem do czasopism ukazujących się za sprawą Jana Majerowicza. Może notatka ta przyda się przy opracowywaniu tego nazwiska do słownika biograficznego regionu. Za tydzień omówię pozostałe tytuły. Eugeniusz Czarny

7 PIĄTEK r E x p re ss g o s p o d a rc z y 8.00 D z ie ń d o b r y 9 00 W ia d o m o ś c i p o ra n n e 9.10 Dom owe przedszkole 9.35,,Ż y cie od k u c h n i (7) S z k o ła d la ro d z ic ó w T elew izja edukacyjna W ia d o m o ś c i V ID E O - T O P K aseta TDC - now ości techn. d la m ło d y c h w id z ó w P ro s z ę o u śm ie c h - p ro g r. o fo to g r Dla dzieci: C iu ch cia T e lee x p re ss R a p o rt-fc ro g ra m k o m e n tu ją c y najw. w yd. polityczne tygodnia m in u t - a k tu a ln e u ;y d arz. p o g lą d y, o p in ie 18.10,,S ta r tre k n a s tę p n e p o k o - k o le n ie s e ria l (USA) O d,.k a p ita łu d o k a p ita łu c z. 4 p t. P r y w a ty z a c ja " D o b ra n o c : B o u li W ia d o m o ś c i A chille L au ro ( l) film sens Netu York, Netu Y ork rep o rt S z a fa : B u rd a s h o w p r. o m o d zie W iadom ości w ieczorne E pizod z życia arty stk i J u tr o w p ro g ra m ie T e le w iz ja ś n ia d a n io w a 6.55 P o w ita n ie 7.00 CN N - H e a d lin e N ew s 7.15 M a g azy n telew. ś n ia d a n io w e j 0.00 P a n o ra m a d n ia 8.10 U lica Sezam kow a 9.10 S a n ta B a r b a r a (64) CNN - Ilead lin e Neułs M ag azy n tel. ś n ia d a n io w e j B a g d a d C a fe - s e ria l B liżej św iata C rim e S to ry (16) Express gospodarczy (pow t.) CN N H e a d lin e N ew s Program d n ia C zas ak adem icki kat. m ag U lica Sezam kow a (pow t.) W l a b ir y n c ie (p o w t.) W z ro c k o w a lis ta p rz e b o jó w M arka N iedźw ieckiego R y c e rz e i r a b u s ie (6) K o n k u rs P ia n is ty c z n y im. F. C h o p in a (4 e ta p ) P ro g ra m re g io n a ln y K o n k u rs P ia n is ty c z n y Im. F. C h o p in a 4 e ta p - o g ło sz. w y n ik ó w P ro g ra m re g io n a ln y P a n o ra m a d n ia S p o rt C rim e S to ry (16) R o zm o w y A le th e i - p ro fe s o r K rz y s z to f P o m ia n K o m e n ta rz d n ia CNN - H eadline News SO BO TA r. Program P ro g ra m d n ia W s o b o lę r a n o 7.35 T ydzień na d ziałce 8.05 D zień FAO 8.35 Z i a r n o -p ro g ra m re d. k a to lick iej dla dzieci 9.00 W iadom ości 9.10 W ia tra k m a g a z y n d la d z ie c i 10.40,,N a zd ro w ie P iłk arsk a kadra czeka Bellona program w ojskow y W ę d ró w k i d a le k ie i b lis k ie Z P o lsk i ro d em Z ło to w ło s a jesie ń Telew izyjny inf. w ydaw niczy R okendrołer m ag. m uzyczny P ra w o p ra w a L a b o ra to riu m : Ś m ieci T e le -a u d io -v id e o T elew izja z * podziem ia D u c h y d w o ru B u x leya film M egro m agazyn T e leex p re ss S ió d e m k a w jed y n c e Z k a m e rą w śró d z w ie rz ą t D obranoc W ia d o m o ś c i K o n k u rs im. F. C h o p in a W iadom ości w ieczorne S p o rto w a s o b o ta N a g łe z d e rz e n ie film 6.55 P o w ita n ie 7.00 CNN H eadline News 7.15 M agazyn telew. śniadaniow ej 8.00 P anoram a dnia 8.15,,D z ie d z ic tw o (4) s e ria l 9.05 M agazyn telew izji śniadaniow CNN H eadline News M agazyn telew. śniadanioiuej C udow ne la ta (16) W śm iecie c isz y P ro g ra m d n ia R o d zin a B rettów " serial Z w ie rz ę ta św ia ta S an ta B arb ara (61, 62) S tre f a m ro k u s e ria l K ontakt TV W ielka gra - tele tu rn iej P ro g ra m lo k aln y Benny H ill (powt;) Uśm iech z G alicji N orym berskie trien n ale R u m b a film la b P a n o ra m a d n ia Słow o na n ied zielę ksiądz. M ieczysław Now ak R odzina B rettów serial K o m e n ta rz d n ia C N N H e a d lin e N ew s NIEDZIELA ). 90 r W ita m y o 7-rnej 7.30 K ra j za m ia ste m P o g o s p o d a rs k u 8.10 Od n iedzieli do niedzieli 9.00 D la m ło d y c h w id zó w : T e le ra - n e k o r a z N ie b e z p ie c z n a z a to k a M u z eu m d 'O r s a y film d o k N o to w a n ia Ściśle jaw n e -w o jsk. pr. publ Telew izyjny ko n cert życzeń T e a tr d la d z ie c i: J. B rzech w a K siężniczka na ziarenku grochu M a g az y n M o rz e O pow. starego m iasta cz P ie p rz i w a n ilia K in o m u z y c z n e K y d ry ń s k ie g o R e w ia n a B ro d w a y u - USA A N T E N A T e lee x p re ss T e le w iz y jn y T e a tr R o z m a ito ści: M ic h a ł B a łu c k i G ru b e r y b y S tu dio sp ort W ieczo ry n k a W ia d o m o ś c i S p a d k o b ie rc y E m m y H a r te dn i św iat Sportow a niedziela W ia d o m o ś c i lu ie c z o rn e K a b a re to w y ro k 1989 (2 ): K a b a re t J. P ie tr z a k a P o d E g id ą J u tr o w p ro g ra m ie 6.50 P o w ita n ie 6.55 P a n o r a m a d n ia 7.05 K a le jd o s k o p P rz e g lą d ty g o d n ia (d la n ie s ły - s z ą c y c h ) F ilm d la n ie s ły s z ą c y c h 9 10 J u tr o p o n ie d z ia łe k 9.30 P rogram lokalny C N N - H e a d lin e N ew s S a n ta B a r b a r a (63 i 64) E x p re ss D im a n c h e P ro g ra m d n ia Polska K ronika Film ow a R o z p o z n a n ie : w ró g film p y ta ń d o Kino fam ilijne,,l atający d o k to rz y (6) s e ria l p ro d. a u s tr a l A rchiw um K ontaktu Podróże w czasie i p rzestrzen i S tu d io s p o rt B liżej św iata W y d arzen ie tygodnia G aleria dw ójki W. Fangor Przeboje B. K aczyńskiego P iosenki Jirego Suchogo P anoram a dnia R ozpoznaniem w róg film R o zm o w y b e z se k re tó w 0.05 K om entarz d nia 0.10 A k a d e m ia w ie rsz a CN N H e a d lin e N ew s PONIEDZI AŁEK r T elew izja edukacyjna P ro g ra m d n ia W ia d o m o ś c i VIDEO - TO P L u z - p r. n a s to la tk ó w T e leex p re ss G ry w ojenne pr- publ R o d z in a K a n d e ró w (5) 19.00,,10 m in u t D obranoc W ia d o m o ś c i T e a tr M a ły ro d z in n y in te r e s W S ejm ie i S e n a c ie W ia d o m o ś c i w ie c z o rn e Raw a Blues 90 (2) p r. m uz Ju tro w prog ram ie Języ k n ie m ie c k i (2) P o w ita n ie C N N - H e a d lin e N ew s S tu d io s p o rt Z bliżenia p r. Iw ony Łękawy M a g az y n m u z y c z n y R y tm O jc z y z n a - p o lsz c z y z n a W id z ia n e z G d a ń s k a W o jn a m ię d z y k la s a m i -film P rogram lokalny S tu d io im. A ndrzeja M unka Z rzeczyw istości K. K ieślow ski J ę z y k a n g ie ls k i (2) A uto - M oto fan - K lub S eans film ow y P a n o ra m a d n ia S p o rt H o te l P o la n ó w i jeg o g o ś c ie W itr y n a w y d aw có w S tud io im. A ndrzeja M unka 1.00 K o m e n ta rz d n ia C N N - H e a d lin e N ew s WTOREK r D zień dobry 9.00 W ia d o m o ś c i p o r a n n e 9.10 D om ow e p rz e d s z k o le 9.35 P rz y je m n e z p o ż y te c z n y m 9.55 D y n a s tia (4 7 ) \ T e le w iz ja e d u k a c y jn a P rogram dn ia W ia d o m o ś c i: VIDEO - TO P D la d z ie c i - T ik - T a k K in o T ik - rl a k a T e lee x p re ss m in u t Telew izyjny T eatr Prozy D o b ra n o c : B a jk i E z o p a W ia d o m o ś c i D y n a s tia (47) T y g o d n ik g o s p o d a rc z y T e ra z W a lk a o d e m o k ra c ję (8 ) G azeta, gazetki - p ro g r. publ W iadom ości w ieczorne L ek sy k o n p o lsk ie j m u z y k i r o zry w k o w ej J u tr o w p ro g ra m ie Język fran cu sk i (2) T elew izja śn iadaniow a 6.55 P o w ita n ie 7.00 CNN - H eadline News 7.15 M ag azy n telew. ś n ia d a n io iu e j 8.00 P a n o ra m a d n ia 8.10 U lica Sezam kow a 9.10 S a n ta B a r b a r a (65) CNN - H eadline News M a g azy n telew. ś n ia d a n io w e j B u rd a F ilm y W o o d y A llen a C z e rw o u a z ie m ia film d o k P rogram dnia D ookoła św iata CNN -H eadline News E kostres - p r. p u b licystyczny M ag azy n ż eg larsk i U lica Sezam kow a K ontakt TV N a tio n a l g e o g ra p h ic (1) P rogram lokalny M o d litw a w ie c z o rn a S k o ń c z y łe m n ie d a w n o 70 la t - film d o k Ję zy k a n g ie ls k i d la ś re d n io z a - aw ansow anych (32) S ió d e m k a w d w ó jce W yw iady Ireny D ziedzic P a n o ra m a d n ia S p o rt Film y W oody A llena V id e o - p a m ię tn ik K u lisy - p ro g ra m p u b l K o m e n ta rz d n ia CN N -H e a d lin e N ew s U n iw e rsa ln y k u rs j. a n g. ŚRODA r E x p re ss g o s p o d a rc z y 8.00 D zień dobry 9.00 W ia d o m o ści 9.10 Dom owe przedszkole

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze:

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze: CO 0 N CO o Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ numerze: Szkolne remonty raport o przygotowaniach do roku szkolnego s.5 Biblioteka w kuchni s.6 Dobrze sypnęło żniwa '95 s.7 Rumiankowe święta s. 12-13

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

O KROK OD TRAGEDII!!!

O KROK OD TRAGEDII!!! 1 Nr 5 1 listopada 2006 cena 2.00zł w tym 7%VAT O KROK OD TRAGEDII!!! Rozmowa z policjantem biorącym udział w akcji poza tym: Ściąga wyborcza str. 11 Danuta Błażejczyk w Barlinku str. 14 ISSN 1896-5709

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Zakopali psa. Jarota dostanie 105 tys. zł. Szwaczki bez ZUS-u. 30 milionów w Górze. Pospolite ruszenie w przedszkolach

Zakopali psa. Jarota dostanie 105 tys. zł. Szwaczki bez ZUS-u. 30 milionów w Górze. Pospolite ruszenie w przedszkolach Nr ISSN 1230-851X Cena 2,50 zł Nr indexu 34382X (0% VAT) Zakopali psa z łańcuchem Rażące przypadki naruszenia ustawy o ochronie zwierząt stwierdzili w Jaraczewie policjanci z miejscowego Rewiru Dzielnicowych.

Bardziej szczegółowo

f i»» G l o s P s z c z y ń s k i Józef K łyk J E S T E M C H O R Y N A F I L M 5, 5 % PISMO ZIEM I PSZCZYŃSKIEJ 10/436 (ROK XX)

f i»» G l o s P s z c z y ń s k i Józef K łyk J E S T E M C H O R Y N A F I L M 5, 5 % PISMO ZIEM I PSZCZYŃSKIEJ 10/436 (ROK XX) Stanowisko radnych w sprawie szpitala Rond będzie więcej Oderwać ludzi od telewizora PIERWSZY NUM ER UKAZAŁ SIĘ W 1 9 3 0 ROKU. GAZETA W Z N O W IO N A O D GRU DNIA 1 9 8 9 ROKU. 10/436 (ROK XX) f i»»

Bardziej szczegółowo

Dla wielu rodzin. Najmniejszy pies na świecie poleci do Anglii. Za ile?

Dla wielu rodzin. Najmniejszy pies na świecie poleci do Anglii. Za ile? ROZBÓJ W CHRZANIE Dusił adoratora swojej dziewczyny s. 4 Nr 48 (1155) 30 listopada 2012 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Najmniejszy pies na świecie poleci do Anglii. Za ile?

Bardziej szczegółowo

zdrowie i uroda s. VI Nr 3 (1006) 22 stycznia 2010 ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł www.jarocinska.pl Nr indexu 34382X (0% VAT) s.

zdrowie i uroda s. VI Nr 3 (1006) 22 stycznia 2010 ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł www.jarocinska.pl Nr indexu 34382X (0% VAT) s. Nr ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł Nr indexu 34382X (0% VAT),, s. VI s. 7 MAGAZYN zdrowie i uroda nr 1 (4), 22 stycznia 2010 r. 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska Ku pamięci PIOTR PIOTROWICZ Moje dziecko chodzi

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA gazeta bezpłatna, listopad 2012 LINIEWO Aktualności Gminne KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA W dniu 3 sierpnia 2012r. nastąpiło gradobicie w części Gminy Liniewo, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

Niech ten koszmar. się skończy. Ile nasi kandydaci wydali na kampanię? s. 6. Aktualne. Z okazji Dnia Edukacji - nagrody dla nauczycieli

Niech ten koszmar. się skończy. Ile nasi kandydaci wydali na kampanię? s. 6. Aktualne. Z okazji Dnia Edukacji - nagrody dla nauczycieli Aktualne e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl www.wiescirolnicze.pl Nr ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT) CZY UPRAWIANO TAM HAZARD? Nalot służb celnych na gostyński pub Podczas

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom PIZZA ZA PÓŁ CENY szczegóły na www.ahmed.pl lipiec 2010 ISSN 1505-4497 Nr 7/180 rok XIII Bezpłatna www.psm.poznan.pl Krokodyli wyścig Gdzie? W Piątkowskiej Szkole

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012

Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką nr 16/2012 Czwarta inwestycja Spółdzielni Dwa miesiące przed terminem zakończono budowę wielorodzinnego domu przy ulicy Elsnera. Inwestorem

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie

Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie 3 Z prac Rady Miasta Puszczykowa Od redakcji: ze względu na cykl wydawniczy KURIERA nie mogliśmy wcześniej napisać o sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 23 kwietnia gazeta była już w drukarni.

Bardziej szczegółowo

Tak - 1675 osób, nie - 59

Tak - 1675 osób, nie - 59 Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się we Włocławku Szerzej str. 20 W Aleksandrowie Kujawskim i regionie uroczyście

Bardziej szczegółowo

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego DWUTYGODNIK * ROK XXII * 23 STYCZNIA 2009 * NR 2 (310) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Okładka została wylicytowana podczas finału WOŚP. Zwycięzca licytacji pozostawił redakcji wolną rękę co do

Bardziej szczegółowo