Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie"

Transkrypt

1 Biuletyn G m i n y W o dy n i e Nr 3/2012 PAŹDZIERNIK Egzemplarz bezpłatny Święto Plonów Gminy Wodynie rozpoczęło się w niedzielę, 2 września br., od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny w Seroczynie, do którego przedstawiciele sołectw wnieśli procesyjnie przygotowane przez siebie wieńce dożynkowe. Proboszcz parafii, ksiądz Bogdan Potapczuk, powiedział w homilii, że Dożynki mają nam przypomnieć o konieczności szacunku dla Bożych praw, o obowiązku wdzięczności za Boże dary i odpowiedzialności za wykonywanie swoich zadań w świecie. Po Eucharystii korowód dożynkowy podążył na stadion, gdzie Wójt Gminy Wodynie Marian Sekulski, otrzymał od starostów dożynkowych bochen chleba. Pamiętam powiedział Marian Sekulski do starostów dożynkowych i zebranej publiczności czasy, gdy zboże kosiło się kosiarką i kosą. Czuło się atmosferę żniw, wspólnotę trudu, życzliwość sąsiedzką i odświętny charakter, i te codzienne pozdrowienia Panie Boże dopomóż, Panie Boże zapłać. Inne teraz czasy, inne wyzwania. Chleb został ten sam. Symbol nie tylko żywności, ale i trudu, ofiarności i życzliwości rolników. Dziękuję wszystkim rolnikom za ten chleb, który przynosicie Bogu z Jego darów, by stał się pokarmem dla nas wszystkich. Życzę wam, by oprócz godziwych dochodów, wasz zawód dawał wam satysfakcję, życzliwość i szacunek innych. Szczęść wam Boże. Wśród licznych gości dożynek Gminy Wodynie byli między innymi posłowie: Krzysztof Tchórzewski i Krzysztof Borkowski. W wielu miejscach zapomina się o tym stwierdził Krzysztof Tchórzewski że bez produkcji żywności właściwie nie byłoby naszego życia. Pokazuje się różne produkty, promuje się różne atrybuty naszego życia, a wiemy wszyscy, że dzięki waszej pracy i ziemi, powstaje ten produkt, który powoduje że możemy żyć. Krzysztof Borkowski rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań: Chciałem podziękować za zebrane plony, które wcześniej przynieśliście na ołtarz, a teraz tutaj, przed scenę. Dzisiaj cały świat, także i Polskę nie omija globalizacja. Coraz częściej sięgamy po chleb i po produkty nie tylko polskie. Jeżeli będziemy sięgać po polskie produkty jest szansa, że będzie więcej miejsc pracy, a także i polskiemu rolnikowi lepiej będzie w kieszeni się powodziło. czyt. str. 5 ISSN X Rolnicy podziękowali za dobre żniwa w Gminie Wodynie Felieton Brawo Prawo! Jesień nadeszła, dzień krótszy, a jak mówią mądrzy ludzie brak słońca powoduje u niektórych osób nostalgię, u innych pobudzenie nerwowe i rozdrażnienie. Myślę, że wielu osobom żadna pora roku nie przeszkadza, by być wkurzonym. Ot, po prostu taki charakter lub przyzwyczajenie. Tak fajnie jest wszystko w czambuł krytykować i opieprzać, wskazywać z wyższością jak powinno być zrobione, to wzmacnia poczucie własnej wartości i miłość własną. Bijąc się we własne piersi pytam retorycznie: któż tak nie czyni? Problem bardziej w samoświadomości i osobistej chęci powściągnięcia swojego egoizmu. Ale w imię hasła róbta co chceta po co mamy się ograniczać? Łatwiej i milej mieć za złe bliźniemu. Problem powstaje wtedy, gdy bliźni uważa to samo względem nas. I tak może się okazać, że stare, niemodne normy moralne, są bardzo wygodne w życiu społecznym. Ale by to poczuć, słowo wypowiedziane musi wrócić kijem. By nie być w tyle i nie odcinać się zbytnio od tej mody na dokopanie innemu zaczynamy. Spektakularna akcja naszej drogiej miejscowej policji, opisywana we wszystkich chyba mediach regionalnych jako jej wielki sukces, w wy- niku której wykryto i zlikwidowano plantację najprawdopodobniej konopi służących do produkcji narkotyku. Rzeczywiście chwalebnie było poczekać kilka miesięcy aż urosną, nabiorą wartości rynkowej i capnąć na gorącym uczynku, żeby sprawca został przykładnie ukarany. Że co? Że nie ma sprawcy? W amerykańskich filmach kryminalnych byłoby to określone jako straszna porażka, a u nas proszę, proszę! Całkowity sukces! Może jednak niektórzy byli zadowoleni, zwłaszcza ci, którzy przychodzili do urzędu gminy kilka dni po akcji. Zapach marychy suszonej przez policjantów jako corpus delicti w sprawie zniewalał tak to urzędowo wprowadzono nakaz wdychania narkotyków wszystkim interesantom. Japonii z Polski może nie zrobiliśmy, ale Holandia jest w naszym zasięgu! Kończy się okres, od kiedy zniesiono w polskim prawodawstwie karę śmierci, zostawiając jako najwyższy wymiar kary 25 lat więzienia. Niedługo wyjdą na wolność najbardziej groźni przestępcy, niektórzy z nich już teraz zapowiadają, że będą dalej mordować i robić inne nieprzyjemne dla społeczeństwa rzeczy. Dzieje się to zgodnie z prawem. Mam propozycję na działanie prewencyjne jeśli już mamy z klatek wypuścić bestie dla ochrony przed nimi zamknijmy w klatkach społeczeństwo. Jak miło jest żyć w naszym pięknym kraju, pełnym wolności, którą sami kształtujemy i dobrze się w niej czujemy. Jest nam tak dobrze, że dobrze nam tak. majs

2 Z Ż Y C I A P A R A F I I Wizytacja Biskupa Siedleckiego w Seroczynie Uroczysty ingres do Kościoła w asyście księży z dekanatu domanickiego rozpoczął wizytację kanoniczną Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w parafii Nawiedzenia NMP w Seroczynie, w czwartek 6 września br. Podczas wizytacji Ksiądz Biskup wygłosił dwie katechezy, homilię, spotkał się z nauczycielami i uczniami w Zespole Szkół, rozmawiał z radą parafialną, nawiedził cmentarz, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania oraz odwiedził jedną z rodzin. - W radości stajemy przed swoim Pasterzem, ze świadectwem naszego codziennego życia. Nasza parafia, obecnie p.w. Nawiedzenia NMP, została erygowana w 1547r. przez biskupa poznańskiego Benedykta Izbińskiego, a pierwszy drewniany kościół został wybudowany i uposażony tego roku przez właściciela Seroczyna Stanisława Głoskowskiego. Obecnie parafia liczy tysiąc pięćset pięćdziesiąt wiernych mieszkających w dziewięciu miejscowościach oddalonych od kościoła parafialnego w granicach pięciu km. Życie religijne parafii skupia się wokół kościoła parafialnego trzeciego w historii parafii wybudowanego w latach staraniem ks. Michała Beneta i ofiarności parafian, a konsekrowanego w 1937 r. Na niedzielną i świąteczną liturgie składają się trzy Msze św.: o godz. 9, suma o godz. 11 i o godz. 16. Uczestniczy w nich około 60 procent parafian. W dni powszednie Eucharystia jest celebrowana latem o godz. 18, natomiast jesienią i zimą o 7 rano. W tygodniu systematycznie korzysta ze spowiedzi św. około 60 osób, a na codziennej Eucharystii gromadzi się do 20 osób. W ubiegłym roku rozdano dwadzieścia osiem tysięcy komunii św. Odprawiane są wszystkie tradycyjne nabożeństwa. Największą frekwencje mają nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz Maryjne: majowe i październikowe, pielęgnowane przy starożytnym łaskami słynącym Obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zachowane w archiwum akta wizytacyjne końca XVII wieku wspominają już o jego starożytności i kulcie. Przed chrztem dzieci i sakramentem małżeństwa prowadzone są katechezy według programu duszpasterskiego naszej Diecezji. W cyklu spotkań rocznych z rodzicami i dziećmi prowadzone jest przygotowanie do I Komunii św. Do sakramentu Bierzmowania ten cykl był wydłużony do 2 lat. Księgi metrykalne i administracyjne są prowadzone na bieżąco. Na terenie parafii jest jeden zespół oświatowy, a więc przedszkole, szkoła i gimnazjum terytorialnie pokrywający się z granicami parafii. Katecheza odbywa się na wszystkich poziomach nauczania w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Współpraca ze szkoła układa się bardzo dobrze. W parafii istnieją następujące grupy: Rada parafialna powołana w 2010 roku, parafialny zespół w ramach programu duszpasterskiego Chrzest w życiu i misji kościoła, zespół służby liturgicznej, parafialne koło żywego różańca złożone z kółek różańcowych istniejących w poszczególnych wioskach, koło margerytek modlitewnie wspierające prace proboszcza oraz schola parafialna prowadzona przez organistę. Czcigodny Księże Biskupie, pragnę podkreślić chętne zaangażowanie parafian pod kierunkiem Rady parafialnej w prace gospodarcze. W okresie od ostatniej wizytacji - bardziej mam na uwadze moja dwuletnia obecność - w Parafii wykonano: w kościele wymianę instalacji nagłośniającej, renowację prezbiterium z witrażami w oknach. Aktualnie pracujemy nad renowacją zewnętrzną świątyni z uzupełnieniem wszystkich otworów okiennych szybami termicznymi i wymianą wszystkich otworów na wieży kościoła. Podjęte zostały również prace przy plebani. Został zamontowany nowy system grzewczy w całym budynku, armatura sanitarna i podłączona do miejskiej kanalizacji oraz odnowione wszystkie pomieszczenia. Jako wspólnota pragniemy być świadkami Jezusa Chrystusa i z Chrystusem iść przez naszą codzienność mówił podczas przedstawienia parafii jej proboszcz ks. Bogdan Potapczuk. W katechezie do parafian Ksiądz Biskup przypomniał, co znaczy być dojrzałym chrześcijaninem. Wejście w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa czyni nas dojrzałymi w wierze. Pierwszym etapem na tej drodze jest chrzest, który prowadzi do Eucharystii. W Eucharystii bowiem otrzymujemy moc Chrystusa, by składać ofiarę z własnego życia. Dzięki poznaniu tajemnicy paschalnej Chrystusa widzimy, jak daleko odeszliśmy od Boga, jak bardzo jesteśmy oszukani przez grzech. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest oparcie się na mocy Boga, a to oznacza wyzbycie się własnej mocy, własnych racji, własnych pretensji czy uzurpacji dla obrony siebie. Chrześcijanie to ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i Jego mocą uczą się żyć w przebaczeniu mówił Pasterz Kościoła Siedleckiego. Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia, podczas której Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 100 osobom. Prorok Izajasz w okresie utrapienia i wygnania babilońskiego wypowiedział pełne nadziei słowa: Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Tam, gdzie dokonało się zniszczenie, rodzi się nowe życie mówił w homilii Biskup Siedlecki. Z rodu Dawida wyszedł Mesjasz. Na Nim spoczął Ducha Pański i uzdolnił Go do wydania siebie. Gdyby Jezus nie dał się ukrzyżować, nie poznalibyśmy sensu krzyża i śmierci. Jego śmierć stała się dla nas początkiem nowego życia. Kto chce iść za Jezusem, musi zaprzeć się siebie i wziąć swój krzyż. Drodzy młodzi, jesteście tutaj, by otrzymać Ducha Jezusa Chrystusa. Dzięki temu Duchowi stajemy się ludźmi, którzy żyją zgodnie z zamysłem Boga, mamy serce zdolne kochać i przebaczać mówił Ksiądz Biskup. Ważnym momentem wizytacji było spotkanie Pasterza Diecezji z uczniami i nauczycielami w Zespole Szkół w Seroczynie. Dostojnego Gościa powitali uczniowie oraz Jan Polak dyrektor placówki. W pierwszej części spotkania uczniowie przypomnieli biografię patrona szkoły ks. Wawrzyńca Lewandowskiego. W drugiej części, Ksiądz Biskup wygłosił katechezę do nauczycieli na temat wychowania chrześcijańskiego. W epoce globalizacji wszystko staje się wirtualnie dostępne, a jednocześnie człowiek jest oderwany czy bywa odrywany od rzeczywistości, od drugiego człowieka, od konkretnych relacji. To powoduje to, że jeszcze bardziej czujemy się zagubieni. Mamy wrażenie kontaktu ze wszystkimi i wszystkim, a jednocześnie jesteśmy coraz bardziej samotni, zagrożeni i oszukani. Dlatego działalność szkoły nie może ograniczać się do przekazywania wiedzy i wychowywania młodzieży. Szkoła powinna również oddziaływać na dorosłych, kształtować mentalność człowieka wolnego. Konkretną pomoc na tym polu daje program Chrzest w życiu i misji Kościoła artykułował Biskup Siedlecki. Wizytację zakończyło spotkanie z księżmi z dekanatu domanickiego. Ks. Mateusz Czubak

3 I N F O R M A C J E Odwagi! Nad grupą ochotników podczas większości szkoleń pieczę sprawowała mgr psychologii, certyfikowany trener, Monika Gregorczuk. Również do niej skierowała swe kroki Joanna Śledź. Oto czego się dowiedziała: Joanna: Czy na co dzień masz styczność z grupami wolontariuszy? Monika: Pracuję z młodzieżą na warszawskiej uczelni. Wymyślam wszelkiego rodzaju zajęcia, które potem moi studenci wcielają w życie z maluchami w szkołach. Ostatnio mi samej zdarzyło się uczestniczyć w obozie jako wolontariusz. Joanna: Czy to był jednorazowy występ, czy zdarzało Ci się już wcześniej być wolontariuszem? Monika: Społecznie działałam już chyba w liceum. Najpierw w Klubie Korespondencyjnym programu telewizyjnego Raj. Odpisywałam na listy, które otrzymaliśmy. Wtedy nie było jeszcze Internetu, więc komunikowaliśmy się w taki właśnie sposób. Pamiętam, że robiłam w swojej klasie raz w miesiącu akcje zbierania znaczków. Jako młodzi ludzie nie mieliśmy pieniędzy na ich zakup. Ale trzeba było sobie radzić. Na studiach pracowałam wolontarystycznie w hospicjum dziecięcym. Po studiach założyłam własne stowarzyszenie, które zrzesza wolontariuszy. Och, trochę tych akcji było. Joanna: A jak Ci się pracowało z kwiatem wodyńskiej młodzieży? Trzeba było użyć przysłowiowego kija, czy marchewki? Monika: Jesteście bardzo różnorodną grupą. Są osoby, którym można rzucić pomysł i nie ma żadnego ale. Są tacy, których trzeba trochę bardziej motywować. Chociaż to zaledwie garstka. W końcu są też tacy, którzy sami wychodzą z inicjatywą. Jak w życiu. Dla jednych szklanka jest do połowy pusta, dla drugich pełna. Myślę, że fajnie się uzupełniacie. Joanna: W różnorodności siła? Monika: Nie ma co się oszukiwać: nie wszyscy będą dalej działać w wolontariacie. Są tacy, którzy przyjdą, zrobią co do nich należy. I nie wrócą.i to też jest w porządku. Ale dobiegły mnie słuchy, że jest też kilka osób, które pomagały na majówce wodyńskiej. Są też tacy, którzy sami napisali już projekty i zebrali fundusze na letnisko! Myślę, że nie wszyscy, ale zostanie prężnie działająca grupa młodzieży. Joanna: Szkolenia, w ramach tego projektu, dobiegają końca. Jakie rady dasz tym, którzy zamierzają pozostać w wolontariacie? Monika: Więcej odwagi. Można wiele, jeżeli się tylko chce. Pieniądze nie są tak istotne w działaniu. Zawsze znajdą się osoby, które nas wesprą, jeżeli w siebie i nasze pomysły wierzymy. Więcej wiary w siebie. I pewności. Wystartowaliśmy!!! Na początku nie było łatwo. Trzeba było napisać projekt, czekać na decyzję, zorganizować szkoleniowców, catering i... przeszkolić wolontariuszy. No właśnie. Przyznam się, że w gminie liczącej prawie 5 tysięcy mieszkańców znalezienie 15 wolontariuszy (minimalna liczba osób uczestniczących w projekcie) okazało się nie lada wyzwaniem. Potrzebny był dodatkowy, drugi, nabór. Szukaliśmy przede wszystkim, przez portale społecznościowe, ale najskuteczniejszym rozwiązaniem było przekazywanie informacji drogą pantoflową. Potem było już tylko lepiej... Kilka sobotnich szkoleń z zakresu pracy wolontariusza (sposoby i źródła pozyskiwania funduszy na realizację projektów, praca w środowisku lokalnym), ale również ukierunkowane bezpośrednio na pracę z dziećmi (zajęcia plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz podstawowe zabawy teatralne i grupowe). Szkolenia odbywały się średnio 2 razy w miesiącu i trwały od 10 do 16. Mimo, że zajęcia odbywały się w dni wolne od szkoły, i niektórzy mogliby spożytkować ten czas w inny sposób, to punktualnie (prawie) stawialiśmy się na wszystkie szkolenia. Dopuszczona była tylko i wyłącznie jedna nieobecność. W trakcie trwania projektu, ku naszej uciesze, dołączyło do wolontariuszy jeszcze kilku śmiałków. Miłym akcentem zakończył się etap szkoleniowy grupy, gdyż odbył się on na Mazurach. Oprócz 3 kilkugodzinnych szkoleń podsumowujących projekt, prowadzonych przez Annę Gregorczuk, Natalię Michalak i Dorotę Wiśniewską-Kozioł, korzystaliśmy z atrakcji dostępnych w okolicy. Naładowani tak energią mogliśmy przejść do realizacji głównego celu projektu, czyli aktywizacji dzieci i młodzieży podczas wakacji. Zajęcia zorganizowane były nie tylko w Gminnym Ośrodku Kultury, lecz również w poszczególnych miejscowościach. Liczba osób odwiedzających zajęcia, czasami przerastała opiekunów, lecz i z tym daliśmy sobie radę. Oficjalnie projekt zakończyliśmy dnia 31 sierpnia br. Podczas Happeningu wolontariusze z rąk pani dyrektor Justyny Kopeć-Stępnik oraz swoich opiekunów otrzymali dyplomy i upominki, w postaci koszulek oraz smyczy. Na przybyłych gości czekały przeróżne atrakcje. Wieczór zakończyliśmy kinem letnim, co w spontaniczny sposób, przerodziło się w nocowanie dzieci i młodzieży w Ośrodku. Dla ciekawskich, którym ciśnie się na język pytanie, czy było warto?, odpowiem: nigdy nie widziałam na raz tyle uśmiechniętych dziecięcych twarzy. Na koniec kilka słów od naszej trenerki Ani Gregorczuk: Kochani, projekt dobiegł do końca. Mam nadzieję, że wszyscy z Was go ukończyli i zdobyli upragnione Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Tak, jak już Wam mówiłam: pamiętajcie, że Jesteście FANTASTYCZNI!!! A Gmina Wodynie zapewnia Wam wspaniałe możliwości dodatkowego rozwoju. Korzystajcie więc, gdyż każde tego typu spotkania i doświadczenia wzbogacają Was. Zapewniam Was, że teraz zdobyte doświadczenia zaprocentują w przyszłości. I pamiętajcie o POSTAWIE - plecy wyprostowane, brzuch wciągnięty i DO DZIEŁA! Joanna Śledź Nagroda dla mieszkańca Seroczyna W słoneczną niedzielę, 8 lipca br., w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Chroniąc pamięć, nadawanych Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa żydowskiego w Polsce i dialog polsko-żydowski. Nagroda Chroniąc pamięć przyznawana jest corocznie od 1998 r. Jej inicjatorem jest Michael H. Traison. Dotychczas uhonorowano już ponad 170 Polaków. Projekt pomaga odkrywać dziedzictwo polskich Żydów. Partnerami projektu są: Ambasada Izraela w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC w Krakowie oraz Fundusz Michaela Traisona dla Polski. Nagrodę Chroniąc pamięć otrzymał w tym roku m.in. Damian Lewandowski z Seroczyna miłośnik lokalnej historii, współautor kilku opracowań na temat Seroczyna uwzględniających dzieje społeczności żydowskiej, współpracownik portali Kirkuty Wirtualny Sztetl, społeczny opiekun cmentarza żydowskiego w Seroczynie. Od kilku lat stara się zabezpieczać odnalezione w okolicy macewy bądź ich fragmenty. Dzięki pomocy m.in. pracowników Wirtualnego Sztetla inskrypcje na nagrobkach są tłumaczone na język polski. Macewy przechowuje na własnej posesji do czasu uporządkowania cmentarza w Seroczynie i trwałego umieszczenia ich na cmentarzu. Źródło:

4 K I L K A P Y T A Ń D O... Grażyna Markiewicz Krzysztof Szostek Michał Gajowniczek Radna I kadencji Członek Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie Prywatnie: trójka dzieci: córka (18 lat) i synowie (20 i 24 lata) Mąż pracuje zawodowo, a ona zajmuje się gospodarstwem. Wola Serocka -Brodki. Radnym jest już trzecią kadencję. Obecnie: wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie Prywatnie: nauczyciel wychowania fizycznego i techniki. Ma żonę i dwie córki. Rudnik Duży. Radny po raz trzeci. Członek Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie. Kierowca autobusu PKS Siedlce. Kawaler Najważniejsze wspomnienie z dzieciństwa Między 4 a piątą klasą podstawówki wygrałam w Siedlcach Festiwal Piosenki Harcerskiej. To było ogromne zaskoczenie. I wyzwanie dla mnie, bo jestem domatorką. A na tym festiwalu musiałam być aż pięć dni poza domem. Nigdy nie odważyłbym się: Chyba na wszystko bym się odważyła, jeśli trzeba by było. I nie bałabym się! Mój pierwszy sukces Ogólnie moim ogromnym sukcesem jest to, że robię to co lubię. A teraz realizuję się w PROWie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Sam daję sobie radę z całą dokumentacją, chociaż nie jest łatwo. W życiu kieruję się Prawdą. Największym autorytetem jest dla mnie: Tatuś. Był bardzo dobrym ojcem. I wzorem. Wpoił we mnie to, co najważniejsze w życiu: praca, prawda i pomoc najbliższym. Nie pamiętam swojego dzieciństwa aż tak, żeby wspominać. Chodziłem do przedszkola. Fajnie było. Fajna grupa, chodziłem z bratem i musiałem się nim opiekować, bo był młodszy. Ciężko powiedzieć zabić kogoś. I nie popełniłbym samobójstwa. Też przeżywałem różne tragiczne sytuacje, ale nie targnąłbym się na swoje życie. Trudno powiedzieć. To bardzo szerokie pojęcie. Szczęśliwa rodzina to mój priorytet. Szczerością i zaufaniem do osób,które znam i na których mogę polegać. Nasz papież, jego całe życie. Pomoc rodzicom w pracach polowych. I występ na pierwszej majówce w Seroczynie, z okazji trzeciego maja. Byłem chyba w czwartej klasie podstawówki. Wystąpiłem jako Sołtys Kierdziołek z Chlapkowic. Taką rolę napisała moja polonistka. Do tej pory jeszcze mi to wspomina, że takie to było zabawne. Tam był jeszcze zespół muzyczny księży. Myślałem, że sutanny ze śmiechu pościągają. Zabić człowieka. Nie mógłbym skrzywdzić, zranić nikogo. Zdobycie świadectwa dojrzałości. A radnego, że udało mi się zrobić odcinek drogi: Seroczyn-Rudnik. Starosta obiecał, że zrobimy drogę przez wieś. Walczyłem o to dziesięć lat. Złączyliśmy swoje siły z radny powiatowym, Wojciechem Klepackim. Ja chwyciłem starostę za krawat. On gilgotał za stopy. Macie!, Macie tą drogę! - krzyczał starosta <śmiech>. I się udało!. To oczywiście taki żart, za który mam nadzieję, że starosta się nie obrazi. Rozsądkiem, logicznym myśleniem. Jan Paweł II i Jezus Chrystus, który oddał za mnie życie. I to jest moja droga życiowa. I ja trzymam się tego, oby jak najdłużej. Moment, który chciałbym przeżyć jeszcze raz Ten festiwal piosenki harcerskiej <śmiech>. Cieszę się każdym kolejnym dniem, bo trudno znaleźć jakiś jeden moment, który był lepszy od poprzedniego. Pierwsza miłość. Co cenię u ludzi: Szczerość tylko i wyłącznie. Szczerość przede wszystkim i prawdomówność. Prawdomówność. Mój ulubiony bohater: Nie mam. Nie mam. Ciężko kogoś nazwać bohaterem. MacGyver. Jak byłem dzieckiem fascynowało mnie, że ze scyzoryka zrobił helikopter. I ten scyzoryk pofruną <śmiech>. Burza, wojna, ale on jest zawsze cały i zdrowy. Bardzo mnie zaciekawiała ta postać. Najbardziej nie lubię: Zakłamania. Nie lubię, gdy ktoś obiecuje coś i nie dotrzymuje słowa. Zawsze staram się dotrzymywać obietnicy. Jak trzeba to na głowę stanę. Od siebie tego wymaga i od kogoś. Z równowagi wyprowadza mnie u innych: Obłuda. Mówię wtedy wszystko co o danej osobie myślę. zakłamania, obłudy. A z potraw szpinaku <śmiech> Brak szczerości, uśmiech szyderczy, gdy ktoś udaje, że się cieszy, a jest odwrotnie. Najbardziej nie lubię: hmmm... Mówią, że za nieprzyjaciół trzeba się modlić, więc ich muszę lubić... Pracować nie lubię. Chamstwo.

5 I N F O R M A C J E KSM-owska szkoła życia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Tak można w skrócie opisać Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Oddział KSM w Rudzie Wolińskiej powstał 9 kwietnia 2010 roku. Rozpoczęło się od zwykłego pytania: Czy będzie w naszej parafii KSM?, które Klaudia Żydak zadała ówczesnemu proboszczowi ks. Krzysztofowi Wałkowi. Byłem przy zadawaniu tego pytania, ale nie sądziłem, że coś z tego będzie. Dwa tygodnie później odbyło się spotkanie założycielskie, podczas którego wybraliśmy pierwsze kierownictwo Prezesem została Karolina Adamiak, a jej zastępcą został autor tego artykułu Marcin Polak. Od tego czasu trochę się zmieniło i zostałem prezesem, a moim zastępcą Tomasz Osiński. W skład kierownictwa wchodzą oprócz prezesa i jego zastępcy, sekretarz (obecnie Karolina Wereda), skarbnik (Ewelina Karczewska) oraz ksiądz Asystent (ks. Andrzej Polak) i Komisja Rewizyjna (Dominika Stosio, Marcin Stosio, Piotr Olszewski). Nasz oddział KSM liczy 12 członków. Bardzo się cieszymy, że nasz oddział wzbogacili swoim członkostwem Tomasz Osiński oraz Anita i Beata Jurkowskie z parafii z Wodyń. Jak widać jesteśmy otwarci na nowych członków, dla których granica parafii oraz odległość nie jest przeszkodą. Spotkania odbywają się w każdy piątek w Świetlicy Wiejskiej w budynku w szkole w Rudzie Wolińskiej. Mimo, iż nie jesteśmy dużym oddziałem to jesteśmy jedynym oddziałem w dekanacie. Najbliższych sąsiadów mamy w Siedlcach oraz w Stoczku Łukowskim. Będąc w kierownictwie od ponad 2 lat jestem przekonany, że to nie liczba członków się liczy, ale ich zaangażowanie i chęć pomocy innym. Dzięki pracowitości i niejednokrotnie uporowi członków, a także pomocy i ofiarności Parafian z Rudy Wolińskiej, nasz oddział tętni życiem. Organizujemy wiele akcji cyklicznych m.in.: zimowiska dla dzieci i młodzieży, sprzedaż zniczy i flag patriotycznych, kolędowania i przedstawienia okolicznościowe (Akademie Papieskie, Obchody Święta Niepodległości przy pomniku w Rudzie Szostkowskiej), Wieczory Kabaretowe, a także spontanicznych (ogniska, wieczory filmowe, spotkania przy ciastku i herbacie). Intensywnie włączamy się w życie naszej parafii, o czym świadczą współorganizowane przez nas akcje tj.: Dożynki Parafialne, Parafiady Dekanatu Domanickiego, Rajdy Rowerowe. Ostatnim osiągnięciem naszego oddziału było zorganizowanie Gminnego letniska dla dzieci i młodzieży- lipiec Nasza działalność obejmuje także prowadzenie adoracji, rozważań Drogi Krzyżowej i różańcowych oraz czynny udział we Mszy świętej. Bierzemy udział w wielu szkoleniach, na których poznajemy młodych ludzi, którzy tak jak my chcą żyć realnym, a nie wirtualnym życiem. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości przygotujemy w niekonwencjonalny sposób. Przedstawimy historię (w szczególności historię naszego terenu) z podziałem na okresy: w tym roku przybliżymy epokę rozbiorów i powstań pt.: Praojcom na chwałę, braciom na otuchę, w przyszłym roku I wojnę światową, a za dwa lata II wojnę światową. Tak więc, KSM oferuje szeroki zakres zainteresowań, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Organizujemy akcje ze wszystkich dziedzin życia społecznego, kulturowego, oświatowego i liturgicznego. Jeżeli chcesz należeć do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przyjdź koniecznie na spotkania lub napisz na adres: Marcin Polak, Prezes oddziału KSM w Rudzie Wolińskiej Rolnicy podziękowali za dobre żniwa w Gminie Wodynie Rolnicy są zadowoleni z tegorocznych żniw. Pogoda sprzyjała, niewiele było wymarznięć. Lepsze zbiory mieli rolnicy na południu gminy Wodynie, w okolicach Seroczyna, gdzie są lepsze gleby. Gorsze zbiory były na północy i wschodzie. Godność starostów dożynek pełnili radni gminni: Teresa Polak z Łomnicy i Adam Dadacz z Soćk. Przepiękne wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Seroczyn, Kołodziąż, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Łomnica, Jedlina, Borki Serockie oraz Żebraczka. W tym roku wyjątkowo nie było konkursu wieńców dożynkowych, bowiem organizatorzy uznali, że Patronat medialny Echo Katolickie, Radio Podlasie i portal podlasie24.pl oraz Telewizja Powiatowa praca każdego rolnika jest tak samo wartościowa i ważna. Po części oficjalnej rozpoczęły się koncerty zaproszonych zespołów. Światowymi przebojami Abby i Michaela Jacksona bawiło publiczność trio wokalne M.A.D. z Lublina. Klimaty dożynkowe podtrzymywały znakomite zespoły ludowe: Wolinianki i Młynarzanki. Ten ostatni zespół wystąpił wspólnie z Antoniną i Eugeniuszem Mąkami. Można było też skorzystać z propozycji Foldruk Media przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Akademię Wolontariusza i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Młodzież kontynuowała zabawę ze Skrzynią Marzeń oraz zachęcała najmłodszych uczestników imprezy do wielu zabaw i malowania twarzy. W wydzielonym miejscu panowie z Agencji Modem prowadzili konkursy dla trochę starszej publiczności. Nie zabrakło też dmuchanej zjeżdżalni oraz stoisk z balonikami i odpustowymi zabawkami. Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Centrum Medyczno-Diagnostyczne z Siedlec, Dom Seniora Tęczowe Wzgórze, Elżbieta Boratyńska Ubezpieczenia Warta, Przed wieczorną zabawą Wójt Gminy Wodynie, Marian Sekulski, rozstrzygnął konkurs Urocze gniazdo na piękną posesję Gminy Wodynie. W tegorocznej edycji zwyciężyła posesja Agaty i Dariusza Wicińskich z Żebraczki. Jury, w składzie: Marian Sekulski, Adam Dadacz, Justyna Kopeć- Stępnik, Janina Pietrasik oraz Urszula Polak, przyznało cztery równorzędne drugie nagrody. Otrzymali je: Marek Brodzik w Woli Wodyńskiej, Elżbieta Baratyńska z Łomnicy, Henryka Kublik z Woli Serockiej oraz Andrzej Lewandowski z Woli Wodyńskiej. Trzecie miejsce przyznano aż sześciu posesjom. Nagrody powędrowały do: Mariusza Jajszczaka z Soćk, Jadwigi i Romana Płatkowskich z Czajkowa, Ewy Osiak z Wodyń, Ewy Nakoniecznej z Wodyń, Kazimierza Polaka z Łomnicy oraz Teresy Miszta z Seroczyna. Komisja konkursowa przyznała również sześć wyróżnień. Wieczorną zabawę rozpoczęła muzyczna walka na dźwięki. DJ Mac Aron próbował konkurować z grupą Modem. Publiczność zdecydowanie wybrała muzykę graną na żywo. Ale muzyczna walka to dopiero przedsmak. Do czerwoności scenę i publiczność rozgrzała gwiazda wieczoru zespół Focus. Charyzmatyczny frontman, piękny i boski Zbyszek Perkowski, większość z rytmicznych piosenek śpiewał wspólnie z uczestnikami imprezy. Prawdziwy szał pod sceną wywołał podarowując fanom zdjęcia i plakaty ze swoim autografem. Imprezę organizatorzy: Wójt Gminy Wodynie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, zakończyli wspólnie z publicznością. Wolontariusze rozdali lampiony szczęścia, które podpalone i wypełnione ciepłym powietrzem, unosiły się wysoko ponad zgromadzonymi. Niebo nad Seroczynem na kilka minut rozjaśniło się żarem naszych marzeń puszczonych wraz z lampionami.

6 P R O J E K T Y RUSZAMY DALEJ! Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej przystąpiła do kolejnej edycji projektu Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół. IV edycja. Jego realizację zaplanowano na okres od 10 lipca 2012 r. do 28 lutego 2014 r. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów umożliwiających wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, rozwój zdolności i zainteresowań dzieci poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia ogólnorozwojowe i wyrównawcze prowadzone w duchu równości płci, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie czytania, pisania i podstawowych nauk matematycznych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wykazujących problemy pedagogiczno psychologiczne poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, poprawę rozwoju mowy i zniwelowanie wad postawy, wzrost kompetencji językowych, rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych, teatralnych, artystycznych i sportowych. Do uczniów adresowane są następujące zajęcia dodatkowe: 1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki; 2) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci z ryzykiem dysleksji; 3) Warsztaty plastyczne; 4) Zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas I-III; 5) Zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI; 6) Pozalekcyjne zajęcia sportowe 7) Koło języka angielskiego 8) Koło teatralne Kochamy teatr 9) Terapia psychologiczna 10) Terapia logopedyczna 11) Terapia integracji sensorycznej Razem 814 godzin zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W czasie realizacji projektu odbędą się wycieczki turystyczno-krajoznawcze i wyjazdy oraz 25 wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania. Projekt Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół. IV edycja rozpoczął się czterodniowym wyjazdem nad morze w dniach lipca 2012 r. Uczestnicy projektu zwiedzali piękne polskie miasta takie jak: Toruń, Malbork, Krynicę Morską, Gdańsk, Gdynię i Sopot. Założeniami programowymi wycieczki było: zainteresowanie uczniów regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych; zapoznanie z obszarami chronionymi, ich znaczeniem oraz zasadami zachowania na tych obszarach; terapia klimatyczna, czyli zapewnienie wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli. Ogromnym wsparciem dla szkoły będzie możliwość zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć na kwotę zł. Wiesława Rolewicz, koordynator projektu Koniec to nowy początek W lipcu 2012 roku Szkoła Podstawowa im. ks. W. Lewandowskiego w Seroczynie zakończyła realizację projektu Szkoła Równych Szans programy rozwojowe szkół. III edycja. Obejmował on wszystkich uczniów szkoły podstawowej. W związku z tym w miesiącu lipcu odbyły się wyjazdy edukacyjne dla uczniów aktywnie biorących udział w zajęciach prowadzonych w ciągu roku szkolnego. Uczniowie zwiedzili m.in. Kazimierz Dolny i Warszawę, a także byli na seansie w kinie interaktywnym, gdzie mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących żywiołów przyrody. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu edukacji dzieciom z rodzin mających trudną sytuację materialną, a także rozwijanie zainteresowań i pasji. Zajęcia projektowe w naszej szkole cieszyły się dużym zainteresowaniem. Cieszy więc fakt, że od lipca 2012 r. do lutego 2014 r. w naszej szkole realizowana jest kolejna edycja tego projektu, będąca kontynuacją dotychczasowych zajęć. W ramach działań projektowych w lipcu dla uczniów klas I-III odbył się wyjazd edukacyjny do Warszawy, połączony ze zwiedzaniem ZOO. Miłą niespodzianką dla uczestników wyjazdu była możliwość odwiedzenia Stadionu Narodowego. Uczestnicy mogli zobaczyć nie tylko miejsca dla kibiców, ale także pomieszczeń przeznaczonych dla piłkarzy. Obiekt zrobił na uczniach duże wrażenie i był jednym z najważniejszych punktów wycieczki. Od września w ramach projektu Szkoła Równych Szans programy rozwojowe szkół. IV edycja zaczęły się zajęcia prowadzone w szkole, m.in. koło przyrodniczo-ekologiczne, zajęcia logopedyczne, informatyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Przewidziane są również wyjazdy, m.in. do Centrum Nauki Kopernik oraz do kina i teatru. Ewa Wideńska, koordynator projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

7 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł W W O D Y N I A C H Przedszkole Od stycznia 2011 r. najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mogą uczestniczyć i korzystać z bogatej oferty przedszkola w Wodyniach dzięki projektowi Przedszkole Marzeń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedszkole marzeń to dłuższy czas pracy, dostosowany do potrzeb rodzica, z bogatą ofertą zajęć, gdzie można zostawić swoją pociechę pod dobrą i fachową opieką na cały dzień lub tylko na kilka godzin w ciągu dnia, co jest dużym udogodnieniem dla pracujących rodziców. Czas pracy przedszkola, to aż dwie godziny dłużej niż do tej pory, czyli od 7.00 do Dodatkowo każde dziecko otrzymuje komplet pomocy dydaktycznych tzw. wyprawkę. Różnorodne, odpowiednio dobrane zajęcia zapewniają dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju jak również stwarzają okazję do zabawy, bo jak wiadomo dzieci uczą się poprzez zabawę. Maluchy uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, terapii zachowań, gimnastyki korekcyjnej oraz w spotkaniach z logopedą, psychologiem, i pedagogiem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych osiągnięć dydaktyki i nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi. Zajęcia w przedszkolu zapewniają prawidłowy rozwój intelektualny i fizyczny, kształtowanie różnorodnych umiejętności, rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych oraz ułatwią kontakty społeczne dzieci, co daje lepszy start w dalszą edukację. Za fundusze pozyskane z projektu Przedszkole Marzeń zostały zorganizowane m.in. wyjazdy na basen do Mińska Mazowieckiego, gdzie pod fachowym okiem instruktora dzieci mogły rozpocząć naukę pływania. Kolejną atrakcją były wycieczki kulturalno poznawcze, organizowane do miejsc, w których dzieci mogły połączyć zabawę z nauką. Placówka nasza w znacznym stopniu wzbogaciła się o wiele pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów papierniczych, sprzętu elektronicznego. Zostały zakupione m.in.: telewizory, DVD, ekrany ścienne, projektor, laptop, aparat fotograficzny, różnorodne zabawki, gry edukacyjne, filmy dla dzieci, materiały potrzebne do zajęć, dekoracje ścienne (makatki, naklejki) oraz meble. Udało się stworzyć kąciki zainteresowań: kącik Mądruś, Sportuś i Pracuś i wyposażyć je adekwatnie do potrzeb. Chcemy pomóc wychować Państwu zdrowe, aktywne, wrażliwe i samodzielne dzieci, które już od najmłodszych lat posiądą zdolność radzenia sobie z problemami. Celem, jaki nam przyświeca jest zagwarantowanie dziecku poczucia bezpieczeństwa, opieki zarówno fizycznej jak i psychicznej, stworzenie takiego klimatu i atmosfery pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych wszechstronną edukację Waszego dziecka. Agnieszka Rutka, koordynator Nowy rok szkolny rozpoczęty Wrzesień. Kolejny rok szkolny, nowe nadzieje, plany, obawy... Czasem stara niechęć do dzwonków, rozkładu zajęć, nauczyciela czy samej konieczności uczenia się. Zakup nowych podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych. Mniej lub bardziej misterne skrywanie lęku przed tym, co nastąpi, czy będzie nowy nauczyciel, co tym razem uda się osiągnąć. Taka plątanina sprzecznych uczuć, nadziei i obaw towarzyszy u progu nowego roku szkolnego zarówno uczącym, jak i nauczającym. Wierzymy, że będzie to dla nas pomyślny rok. Iza Krzyzińska II a Pierwszy rajd rowerowy w naszej szkole zapoczątkował seryjne wyjazdy klasowe uczniów z wychowawcami. Może nie były to tak odległe trasy, jednak zapewne niektórzy się zmęczyli. Większość wycieczek rowerowych odbyła się we wrześniu, ponieważ pogoda sprzyjała takim wyjazdom. Poza tym we wrześniu trudno jeszcze zmobilizować się do nauki. Iza Krzyzińska II a Akcja Sprzątania Świata Działalność tę zapoczątkowano w Australii w 1989 roku, w Polsce zaś przebiega co roku od 1994 roku r. w szkole w Wodyniach odbyła się akcja sprzątania świata. Wtedy uczniowie, wyposażeni w rękawiczki i czarne worki, zakasali rękawy i udali się w celu zwalczania dzikich wysypisk śmieci. Niektórzy uczniowie mieli skwaszone miny. Nie mogli pogodzić się z faktem, iż muszą sprzątać niepotrzebne rzeczy, pozostawione tu i tam przez bezmyślnych zabójców planety. Jednak z zaciśniętymi zębami wypełniali swój ciężki obowiązek. Chociaż akcja Sprzątanie Świata miała miejsce niedawno, już wokół zalega wiele bezużytecznych śmieci Należy to zmienić i szerzyć świadomość ekologiczną! Zaśmiecając Ziemię, okradamy ludzi, gdyż pieniądze na ich usunięcie pochodzą z podatków płaconych nieustannie przez naszych rodziców. Musimy więc wziąć przyrodę w swoje ręce. Chrońmy każdy jej obszar i zwracajmy uwagę nieodpowiedzialnym obywatelom działającym na jej niekorzyść! Ola Kielak kl. II Wola Wodyńska 9 września 2012 r. odbyła się uroczystość patriotyczna na cmentarzu w Woli Wodyńskiej w 73. rocznicę walk pod Wolą Wodyńską. Uczniowie i uczennice Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wodyniach przygotowali na tę okazję szczególny apel poświęcony pamięci poległych i pomordowanych we wrześniu 1939r. Na cmentarz przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Wodyniach, poczty sztandarowe, wszyscy dyrektorzy szkół naszej gminy i uczniowie. Niektórzy przyszli nawet z rodzicami. Zapaliliśmy znicze, złożyliśmy wieńce i uczestniczyliśmy we mszy św. Na koniec zorganizowano ognisko. Magdalena Soćko kl. II a

8 Z E S P Ó Ł L U D O W Y M Ł Y N A R Z A N K I I od tych wianków właśnie się zaczęło Jestem sobie Młynarzanka Mam kochanka szewca Antka On pochodzi z miasta Łodzi On co wieczór do mnie chodzi Chodzi, chodzi, chodził będzie On się ze mną żenić będzie Ty dziewczyno moja będziesz Bo ty ładnie kądziel przędziesz Jeszcze ładniej robisz krosna No, byś za mnie za mąż poszła Ty dziewczyno moje życie Wsadzym bym cię pod posycie Jeszcze bym się z Tobą układ Żeby ciebie nikt nie ukradł Początki muzykowania w Młynkach zaczęły się od Koła Gospodyń Wiejskich i dożynkowego młyna. Powstało ono w latach 60 ubiegłego wieku. A prężne działanie przypadło na lata 90. Wtedy to powstały Młynarzanki. - Myśmy na gminne dożynki wiły wianki. Ja wiłam, mąż spawał. I tak w 1993 roku zajęłyśmy na terenie gminy Wodynie pierwsze miejsce. To był młyn ze zboża. I z tym wiankiem do Wiśniewa jeździłyśmy wspomina Marianna Śledź, która jest od początku kierowniczką zespołu. Potem były kolejne dożynki, powstawały kolejne wieńce, coraz piękniejsze. Coroczne występy na dożynkach sprawiły, że panie coraz bardziej interesowały się folklorem i muzyką. Zresztą, jako członkinie KGW, organizowały spotkania kulturalne dla kobiet, podczas których nie brakowało tradycyjnych przyśpiewek, jak to w takich kołach bywało. W tamtym czasie zainteresowała się nimi Wanda Księżopolska z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, zajmująca się Teatrem Obrzędowym. Pani etnograf od wielu lat zajmuje się wyszukiwaniem utalentowanych twórców sztuki ludowej. Zaproponowała, by panie z młynkowskiego koła utworzyły zespół ludowy. - I od tych wianków właśnie się zaczęło. I żeśmy ten zespół założyły w 1995 roku opowiada pani Marianna. - Dostałyśmy część pieniędzy na stroje z gminy, część od Centrum Kultury i Sztuki, część od starosty. I same uszyłyśmy te stroje. Odtąd Zespół Koła Gospodyń Wiejskich Młynki występował podczas wszystkich świąt państwowych i kościelnych, na uroczystościach gminnych i powiatowych. Zespół z Młynek stał się dumą mieszkańców gminy Wodynie. W tamtym czasie w skład zespołu wchodziły: Marianna Śledź (kierownik), Maria Wągrodzka, Iwona Śledź, Justyna Śledź, Anna Śledź, Andrzej Śledź, Łukasz Wągrodzki, Grzegorz Chmielak, Dorota Chmielak, Dorota Żbik, Beata Żbik, Dorota Marchel. Przeciw pseudoludowemu stylowi Pani Wanda Księżopolska jest przez cały czas ich dobrym duchem, który zachęca do brania udziału w konkursach i przeglądach. Służy wskazówkami przy wyborze repertuaru i pomocą w poszukiwaniu prawdziwego folkloru, dochodzeniu korzeni ludowości. Co nie jest łatwe w czasach, gdy każde ognisko domowe zalewa nowoczesność i pseudoludowy styl. Jej etnograficzne wskazówki są szczególnie ważne przy pisaniu scenariuszy teatrzyków, które panie przygotowują na konkursy, opierając się przede wszystkim na własnej wiedzy i doświadczeniu. - Dostałyśmy temat i trzeba było scenariusz ułożyć, na przykład o święcie zmarłych. mówi pani Marianna. - I też jeździło się po okolicznych wsiach do tych starszych kobiet i pytało jak to dawniej było. I moja mamusia, Kazimiera Żbik, też nam wiele podpowiadała Teraz ma osiemdziesiąt siedem lat. I później całym zespołem, a czasami we dwie, siadło się i układało scenariusz. I młodzież też pomagała. Teraz gdy jest nas cztery to przeważnie sama układam. W swoim repertuarze panie mają też teatrzyki: Wieczór Panieński, Oczepiny, czy Pośnik czyli o tym jak dawniej tułały się sieroty w Wigilię. Ich atutem, oprócz śpiewu i przedstawiana obrzędowości jest też poczucie humoru, które nawet najbardziej oporną publiczność rozbawi do łez. Pamiętny dla mieszkańców gminy Wodynie będzie na pewno odważny skecz: Przychodzi baba do lekarza, przygotowany na otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury. KGW do tego nie mieszać. Działalność zespołu trwa, z różnym stopniem intensywności, do dnia dzisiejszego. - Było nas na początku ze dwanaście osób. I była z nami młodzież wspomina kierowniczka zespołu. - Najpierw dołączyli: mój syn i córka. Później ich koleżanki. Na początku pojechali z nami z ciekawości. Chcieli zobaczyć, jak te występy wyglądają. I do tego stopnia się wciągnęli, że za mąż wyszli, poszli na studia, do pracy i dopiero odeszli. Nie mieli czasu jeździć. I wtedy ten zespół przestał działać przez cztery, a może pięć lat, od 2003 roku. A później kolejne panie przyszły. W zespole, oprócz wyżej wymienionych, gościli jeszcze: Mariola Śledź, Małgorzata Śledź, Rafał Śledź, Ryszard Śledź, Jan Wągrodzki, Piotr Wągrodzki, Agnieszka Marchel, Magdalena Pietrasik, Agnieszka Pietrasik, Halina Pietrasik, Janina Pietrasik. W 1999 roku zmieniła się też nazwa zespołu z KGW Młynki na Młynarzanki : - Bo powiedzieli nam by KGW do tego nie mieszać. Chociaż wszystko zaczęło się od Koła Gospodyń Wiejskich. Od tego czasu jeździmy. Teraz jeżdżą we cztery. Tylko pani Marianna Śledź pochodzi z Młynek, a pozostałe panie z okolicznych wsi: Stanisława Szostek, Wanda Kostyra, Janina Będkowska. Ale nazwa została. - Pani Księżpolska pytała czy zmieniamy nazwę, skoro tak jest, ale stwierdziłyśmy, że zostaje ta sama. Bo w końcu ja jestem kierowniczką, i ja jestem z Młynek, i jestem od początku. I to jest ciągle kontynuacja tego, co wtedy robił zespół tłumaczy. Zwiedziłyśmy kawał Polski Zespół z Młynek odniósł wiele sukcesów na szczeblu gminnym, a nawet wojewódzkim. Świadczą o tym przyznane wyróżnienia i nagrody oraz publikacje prasowe. Panie wyjeżdżają wszędzie, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość i rozsławiać gminę Wodynie. Uczestniczą w kiermaszach folklorystycznych i festynach w całej Polsce (miedzy innymi były na Śląsku, czy pod Krakowem). Brały udział w: Jesiennych Wieczorach, Kolędnikach w Siedlcach, Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mińsku, Targach Chleba Jawor, festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Majówce Podlaskiej, Sejmikach Wiejskich Zespołów Ludowych w Stoczku Łukowskim. - Gmina nam nigdy nie odmawiała gdy prosiłyśmy o wsparcie finansowe. Wyjazdy sponsorowało nam też Starostwo Powiatowe i Centrum Kultury i Sztuki mówi pani Marianna. - Także nie płaciłyśmy za wyjazdy. Teraz dokupujemy część strojów. Dostałyśmy pieniądze z domu kultury z Wodyń. Dziękujemy za te pieniążki, bo będziemy miały na zmianę butów, chustek, fartuszków, bluzek, bo to już się wszystko niszczy. Zespół uczestniczy też w imprezach lokalnych: festynach, w świętach ludowych. Dla zachęty Pani Marianna Śledź ubolewa, że w zespole brakuje ludzi młodych. Bo bez następców może kiedyś przestać istnieć. A co trzeba umieć by dołączyć do Młynarzanek? - Śpiewać, mieć dobrą pamięć i czas na próby. A młodzi ludzie teraz nie mają czasu ze smutkiem stwierdza. My, jak jedziemy gdzieś, to spotykamy się trzy, cztery dni przed na próbę. Ale gdyby była młodzież, pewnie musiałoby być więcej, bo oni od początku musieliby uczyć się piosenek. Zwraca też uwagę na to, że aby młodzież chciała być w zespołach ludowych jury musiałoby inaczej ją traktować: - Nasza młodzież bardzo często się buntowała, że komisja nie doceniała ich. Bo oni przeważnie nas odrzucali, a wysyłali w Polskę na dalsze etapy konkursów starsze zespoły. A przecież komisje powinny też doceniać młodych dla zachęty. Wysyłać ich dalej w Polskę, żeby nie wstydzili się tej swojej ludowości, śpiewów i strojów wśród rówieśników. A tu często trzeba było się targować, albo inną okazję znaleźć żeby dostać się gdzieś dalej. Pani Marianna mówi, że mimo wszystko zaprasza młodych ludzi do zespołu. A występy w całej Polsce to chyba najmniejszy z powodów, dlaczego warto z tego zaproszenia skorzystać. Agnieszka Kulik Zapraszamy do współpracy Członkostwo w Zespole Ludowym Młynarzanki to zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, ciekawe znajomości, a także występy w całej Polsce. Z zespołem można się skontaktować również za pośrednictwem GOKu w Wodyniach.

9 I N F O R M A C J E Zielona strona Polski Praca leśniczego to naprawdę ogromna odpowiedzialność. Dba o nasze wspólne dobro. - Ludzie przychodzą do mnie z różnymi sprawami. Chętnie służę pomocą. Zdarza się, że spotykam się z interesantami po godzinach pracy - wyznaje Jacek Kozioł, leśniczy Gminy Wodynie w rozmowie z Joanną Śledź i Agnieszką Kulik. GOK: To prawda, że nie jest Pan rodowitym mieszkańcem gminy Wodynie? Jacek Kozioł: Urodziłem się i przez wiele lat mieszkałem w Siedlcach. Miejscowość Brodki, gdzie obecnie mieszkam, to rodzinne strony mojej matki. G: Istnieje przekonanie, że leśniczy zamieszkuje leśniczówkę JK: Tak do niedawna było. Teraz to raczej taka kancelaria. Postanowiłem się wyprowadzić z leśniczówki. Wybrałem dom rodzinny moich przodków. To był dobry wybór. G: Kiedy zaczęła się Pańska przygoda jako leśniczy? Od jak dawna jest Pan związany z naszą gminą? JK: W lasach państwowych pracuję już 29 lat. Poprzednio w leśnictwie Wiśniew i Mokobody. Od 1995 roku jestem leśniczym leśnictwa Seroczyn, a po połączeniu w 2002 także Wodyń. G: Na czym polega dokładnie Pańska praca? JK: Na ochronie i hodowli drzewostanów. Niektórzy sądzą, że obejmuje ona także zwierzynę leśną. To błędne przekonanie. Dbają o nią koła łowieckie, których jest na naszym terenie około pięciu. G: Z jakimi sprawami mieszkańcy gminy zwracają się do Pana? JK: Najczęstszą rzeczą jest zakup drewna. Często są to sprawy związane z zalesieniem gruntów porolnych, wyrębem drzew w lasach niepaństwowych. Ostatnio wiele się słyszy o celebrytach zaaferowanych ekologią. Co niektórzy zastanawiają się na ile to wynika z ich własnych potrzeb, a na ile z chęci przypodobania się społeczeństwu. A może tak zamiast wdawać się w niepotrzebne dyskusje, wziąć z nich przykład? Już teraz zastanów się co Ty robisz dla otoczenia w którym żyjesz? Pomyśl jak będzie wyglądał świat Twoich dzieci, wnuków... Zastanawiałeś się ile zaoszczędziłbyś pieniędzy gdybyś zmywając napuścił wody do komory zlewu, a nie zmywał pod bieżącą wodą? Brał min. prysznic zamiast napuszczać całą wannę wody? Wychodząc z pokoju na dłużej wyłączał po sobie światło? Przykładów jest naprawdę mnóstwo... Tak niewiele potrzeba czasu i energii, by zadbać o środowisko. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych porad, które łatwo możesz wcielić w codzienne obowiązki. A więc do dzieła! 1. Carpooling- czyli wspólna jazda samochodem. Jadąc samemu, rozejrzyj się czy aby na pewno nie ma osoby np. stojącej na przystanku, która mogłaby się z tobą zabrać. Nie tylko uprzyjemnisz sobie samotną jazdę autem, podtrzymasz kontakty z ludźmi, ale może także znajdziesz osobę, która podzieli z Tobą koszty paliwa? 2. Oszczędzaj wodę poprzez: - korzystaj z kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie. W spłuczce w toalecie załóż zawór ograniczający G: Aby móc legalnie wyciąć drewno we własnym lesie, należy wcześniej to do Pana zgłosić Dlaczego? JK: Chodzi o to, by móc sprawnie prowadzić gospodarkę leśną. A tak jak wcześniej wspomniałem, dbam też o lasy niepaństwowe. Dostając zgodę na wyrąb, legalizuje się drewno. Oczywiście wydanie takiej zgody jest bezpłatne. G: Czy to wszystkie obowiązki, jakie pan ma? JK: Zabieram uczniów na wycieczki. Jeżeli tylko szkoła wyjdzie z taką propozycją. Na terenie naszej gminy znajduje się kilka miejsc wartych obejrzenia. Na przykład w rezerwacie Kulak można zobaczyć skąd swe źródło czerpie rzeka. To przepiękny widok. Niestety, aby móc się tam dostać, potrzebna jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Takie są procedury w przypadku wchodzenia na teren rezerwatu. G: Wspomniał Pan o kilku takich miejscach. Mógłby Pan przybliżyć jeszcze jakieś? JK: Mamy dwa rezerwaty przyrody. O jednym już wspomniałem. Jest to Kulak w Kołodziążu. Strefa chronionych drzewostanów dębowych. Kolejny to Dąbrowy Seroczyńskie, gdzie występują gatunki przeróżnych ptaków. Warto wspomnieć także o pomnikach przyrody. Jednym jest grupa drzew przy cmentarzu w Seroczynie. Występują tam sosny czarne oraz lipy drobnolistne. Z drugiej zaś strony trzy pojedyncze pomniki przyrody - lipy. Nie wolno zapomnieć też o głazach narzutowych występujących w Woli Serockiej. I o imponującym głazie o obwodzie 14 centymetrów we wsi Kamieniec. Niestety rozbitym dawno temu. G: Zmieńmy temat. Leśniczy ma prawo do nałożenia mandatu. Za jakie wykroczenia? Z ekologią za pan brat - ogranicz pranie (rzecz raz założona przeważnie nadaje się do powtórnego wykorzystania np. bluzy, spodnie, swetry) - oszczędzaj wodę przy zmywaniu - kontroluj szczelność kranu - wybieraj sprzęty oszczędzające wodę (pralki, zmywarki do naczyń). 3. Na zakupy, tak, ale z własną torbą (najlepiej materiałową). Ile razy w tygodniu robisz zakupy? 3,4 a może codziennie. Pomyśl, kupując codziennie torbę jednorazowego użytku ważącą 3g, rocznie przyczyniasz się do produkcji nawet 1 kg odpadów, które rozkładają się nawet 300 lat!!! 4. Wyrzucaj odpady do kosza, i je segreguj!!! Sięgając po gumę do żucia zostaje nam papierek, który będzie się rozkładał ok. 4 tygodnie, ale już guma, którą wyrzucisz na chodnik nawet do 5 lat! Dla palaczy dodam, że czas rozkładu niedopałka to 1 rok! Posegregowane odpady, nadające się do powtórnego użycia, czyni spalanie niektórych śmieci zbędnymi. 5. Wyłączaj telewizor na noc! Gaś po sobie światło!!! Ile z nas ma nawyk zasypiania przed telewizorem? Zgaduję, że dużo... właśnie! To jest nie tylko niespokojny sen, wywołany brakiem wyciszenia, ale też niepotrzebny pobór energii, który zminimalizujemy wyłączając przycisk bezpośrednio przy odbiorniku. JK: Las należy szanować. Lasu nie można niszczyć. Niestety jest on niszczony na wiele sposobów. Miedzy innymi tworząc dzikie wysypiska śmieci. Nadmierny wyrąb, krzewów i drzew też jest niszczeniem. Zdarza się też nieostrożne posługiwanie ogniem, czy celowe podpalenie. Te ostatnie to już czyny karalne. Podobnie jak niedozwolony zbiór jagód, kaleczenie drzew, nielegalne wydobycie piachu i gliny. Pod żadnym pozorem nie wolno do lasu wjeżdżać samochodami, ani żadnymi pojazdami silnikowymi. G: Za co najczęściej wlepia Pan mandaty? JK: Osobiście staram się tego nie robić. Bo człowieka należy uświadomić najpierw, że źle czyni. Szkodzi nie tylko sobie, ale głównie przyszłym pokoleniom. Poza tym są przypadki, że po prostu nie mogę mandatu nałożyć. Dzieje się tak w przypadku nielegalnej wycinki drzew. Sprawa od razu trafia do sądu. Ukarany zapłaci trzykrotną wartość wyciętego drzewa. To się po prostu nie opłaca. 6. Elektrośmieci oddaj w dobre ręce To wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Elektrośmieci możesz zostawić w sklepach z takim sprzętem. Proste??? Tak myślałam... Joanna Śledź Sukces kronikarza W Wojewódzkim Konkursie Kronik, Opracowań i Relacji Z dziejów OSP, ogłoszonym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, wśród siedmiu wyróżnionych prac znalazły się prace opracowane przez autorów z naszego regionu. Pierwsze miejsce zajęła dwutomowa kronika OSP w Latowiczu prowadzona przez Adama Krzewskiego. Nas cieszy szczególnie wyróżnienie kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wodyńskiej. Od wielu lat opracowaniem dziejów OSP z terenu naszej gminy zajmuje się pan Henryk Wysocki z Wodyń. Żmudna praca, wiele skrzętnie gromadzonych danych sprawia, że pan Henryk jest dla wielu skarbnicą wiedzy o historii naszej gminy. Serdecznie gratulujemy kolejnych już wyróżnień.

10 10 I N F O R M A C J E Do setki niedaleko W dniu 16 września 2012 roku w Wodyniach odbyły się uroczystości, upamiętniające jubileusz 95-lecia powstania jednostki OSP Wodynie. Porządek uroczystości był następujący: około godz pod strażnicą OSP Wodynie zebrali się wszyscy uczestnicy uroczystości - strażacy OSP Wodynie, którzy uformowali pododdział marszowy, poczty towarzyszące z zaproszonych jednostek OSP - OSP Latowicz, OSP Lipiny, OSP Iwowe, OSP Przywory Duże, OSP Skórzec, OSP Trzciniec, OSP Seroczyn, sztandar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodyniach (poczet wystawiła jednostka OSP Rudnik Mały) oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Wodyniach. W uroczystości udział brało liczne grono zaproszonych strażaków oraz goście specjalni: Antoni Tarczyński - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Mirosław Bieniek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Tadeusz Kluczek - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, brygadier Andrzej Celiński - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz młodszy brygadier Waldemar Rostek - Zastępca Komendanta. Obecny był oczywiście Wójt naszej Gminy - Marian Sekulski, który jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, Przewodniczący Rady Gminy Wodynie - Mirosław Michalczyk, radni z Wodyń - Eugeniusz Osiak i Michał Kowalczyk, radny powiatowy Wojciech Klepacki. Starostwo reprezentował Andrzej Gryciuk - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Obecny był Asystent Posła na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego Dariusz Stopa oraz zaprzyjaźniony Wójt z Wiśniewa - Krzysztof Kryszczuk. Dowódca Uroczystości, Naczelnik OSP Wodynie wydał stosowne rozkazy i przy akompaniamencie orkiestry z OSP Stoczek Łukowski cały orszak pomaszerował do kościoła w Wodyniach. Mszę świętą koncelebrowali Zawody MDP 2012 W dniu 25 czerwca 2012 roku na obiekcie sportowym w Seroczynie odbyły się Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach uczestniczyły dwie drużyny chłopięce z gminy Wiśniew (OSP Gostchorz i Stare Okniny), oraz jedna drużyna dziewczęca (OSP w Rudniku Małym) i cztery drużyny chłopięce (OSP w Seroczynie, Rudniku Małym, Żebraczce, Oleśnicy) z gminy Wodynie. Z terenu gminy Wiśniew I miejsce zajęła drużyna z OSP Gostchorz. Z terenu gminy Wodynie drużyna dziewczęca z OSP w Rudniku Małym brała udział jako jedyna drużyna w tej kategorii i zajęła I miejsce. W kategorii drużyn chłopięcych I miejsce zajęła drużyna z OSP w Oleśnicy. Pozostała kwalifikacja: II miejsce OSP w Rudniku Małym III miejsce - OSP w Żebraczce IV miejsce OSP w Seroczynie. Za zajęcie pierwszych miejsc drużyny otrzymały puchary. Pozostałe drużyny za udział w zawodach otrzymały dyplomy. Drużyny do zawodów były dobrze przygotowane. Widać było zaangażowanie młodych osób biorących bezpośredni udział w zawodach ale także ich opiekunów. Komisja sędziowska, powołana przez Wójta Gminy Wodynie, uczciwie wykonała powierzone jej zadanie. Po zakończeniu części oficjalnej zawodów członkowie MDP z OSP w Seroczynie i Rudniku Małym odznaczeni zostali odznakami Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wszystkim biorącym udział w zawodach dziękujemy. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku, gdyż organizacja zawodów będzie kontynuowana. Jadwiga Majek ksiądz proboszcz Henryk Skolimowski oraz ks. kanonik Tadeusz Drozd - kapelan Powiatowy Strażaków. Po mszy przemaszerowano pod strażnicę OSP Wodynie, gdzie odbył się uroczysty apel. W trakcie tego apelu nadano sztandar dla jednostki OSP Wodynie oraz medale i odznaczenia dla strażaków z Wodyń. A na zakończenie - biesiada strażacka. Paweł Kulicki, naczelnik OSP Wodynie Odznaczeni: Złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa : Sławomir Kosmalski, Paweł Kulicki, Jan Tomczak, Dariusz Wojda Srebrny medal Za zasługi dla pożarnictwa : Tomasz Kiełczykowski s. Wiesława, Marek Kulicki, Marek Piwowarczyk, Jarosław Pliszka, Marian Sekulski, Ireneusz Sitarz, Robert Szostek, Marek Tkaczyk, Grzegorz Wysocki, Tadeusz Wysocki Brązowy medal Za zasługi dla pożarnictwa : Kamil Parobczy, Łukasz Piwowarczyk, Łukasz Rucikowski, Kamil Urbanek, Paweł Urbanek, Marcin Wojda Odznaka Za wysługę lat : Ryszard Kulicki 65 lat, Stanisław Podstawka 50 lat, Jan Trojanek 45 lat, Sławomir Kosmalski 40 lat, Ryszard Nakonieczny 40 lat, Adam Soćko 35 lat, Jan Tomczak 35 lat, Zdzisław Olczak 30 lat, Andrzej Parobczy 30 lat, Przemysław Rucikowski 30 lat, Dariusz Wojda 30 lat, Henryk Wysocki 30 lat, Paweł Kulicki 20 lat, Marek Piwowarczyk 20 lat, Robert Szostek 20 lat, Marek Tkaczyk 20 lat, Grzegorz Wysocki 20 lat, Tadeusz Wysocki 20 lat, Marek Kulicki 15 lat, Damian Nakonieczny 10 lat, Jarosław Pliszka 10 lat, Marian Sekulski 10 lat, Ireneusz Sitarz 10 lat, Tomasz Kiełczykowski, Mariusz Miziarski, Kamil Parobczy, Łukasz Piwowarczyk, Łukasz Rucikowski, Kamil Urbanek, Paweł Urbanek, Marcin Wojda wszyscy po 5 lat wysługi. Spotkaliśmy się w Żebraczce Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Żebraczki w słoneczną sobotę, 18 sierpnia 2012 r., zorganizowali imprezę plenerową Spotkajmy się w Żebraczce. Imprezę rozpoczęło Studio Małych Form Teatralnych Art.Re z Krakowa adaptacją utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego Kwiat paproci. Legenda głosi, że ten, kto kwiat paproci znajdzie, stanie się szczęśliwy i bogaty. Młody chłopak Jacuś usłyszawszy legendę, postanawia odnaleźć kwiat. Uparty chłopak zamiast bawić się z innymi wyrusza do lasu. Młodzieniec ma mało czasu, ponieważ kwiat paproci kwitnie tylko raz w roku w noc Świętego Jana. Czy odnalezienie kwiatu uczyni go szczęśliwym? Dzieci, zgromadzone wokół prowizorycznej sceny, co chwila pomagały aktorom w odegraniu kolejnych scen baśni. Spontanicznie reagowały na żarty artystów. Niewątpliwie celem spektaklu było uwrażliwienie widzów na wartości rodzinne, nauka, że pieniądze szczęścia nie dają. Kontynuacją baśni był blok zabaw integracyjnych prowadzonych przez instruktorów GOK oraz młodzież z Akademii Wolontariusza. Dzieci do zabawy zachęcały: Milena Majek, Patrycja Guzek, Wioletta Kluska, Anita Jurkowska, Beata Jurkowska oraz Joanna Śledź. Bardziej odważni mogli skorzystać z przejażdżki na kucyku i osiołku, olbrzymiej dmuchanej zjeżdżalni oraz skoków na trampolinie. W międzyczasie, dla starszej części publiczności, wystąpiła Orkiestra Dęta ze Stoczka Łukowskiego. Artyści w Żebraczce pojawili się prawie w pełnym składzie. Mogliśmy wysłuchać wiązankę utworów religijno-patriotycznych. Kolejną część artystyczną przygotowała Agencja Reklamy Kreatywnej STRYCH POLSKA. Właściciel firmy, Michał Matlengiewicz, zaproponował wszystkim udział w karaoke. Jako pierwsze zaprosił na scenę Justynę Kopeć-Stępnik, dyrektora GOK, oraz Grażynę Kluskę, radną Gminy Wodynie. Panie musiały dosyć długo zabawiać publiczność, bowiem brakowało odważnych, których nie przerażałaby scena i widzowie. Honor publiczności uratowały dzieci i wolontariuszki. To one zaczęły okupować mikrofony i z delikatną pomocą Michała wyśpiewywać kolejne piosenki. I im robiło się ciemniej, tym na scenie pojawiało się więcej chętnych dorosłych. Aby sił starczyło do późnych godzin, Ochotnicza Straż Pożarna z Żebraczki przygotowała dania z grilla i napoje. To ważne, bowiem impreza zakończyła się późno w nocy dyskoteką. W sumie, w ciągu całego dnia w zaproponowanych atrakcjach udział wzięło blisko 250 osób i to nie tylko z terenu naszej gminy, ale i z sąsiadującej gminy Latowicz. Miłą niespodziankę zrobiło Katolickie Radio Podlasie. Podczas imprezy odwiedził nas Andrzej Ilczuk, dziennikarz tej rozgłośni. Na stronie internetowej w zakładce Media o GOK można wysłuchać reportażu przygotowanego przez redaktora. Impreza odbyła się na boisku przy strażnicy OSP w Żebraczce, które zostało zmodernizowane dzięki państwu Agacie i Dariuszowi Wicińskim oaz mieszkańcom miejscowości. Grażyna Kluska

11 I N F O R M A C J E 11 Razem niemożliwe staje się możliwe LUKS Ruda Wolińska założyliśmy późnym latem 2010 r. Wcześniej graliśmy na małych boiskach po siedmiu jako Wymiatacze Ruda Wolińska. Natomiast nazwa LUKS powstała jako skrót słów: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, który działa w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, a my niejako podpięliśmy się pod tą nazwę, bo reprezentując podstawówkę, przyzwyczailiśmy się do tej nazwy. Drużyna tak naprawdę narodziła się w pierwszej kolejce Ligi LZS ( r.), gdy na boisku w Żeliszewie pokonaliśmy dwóch faworytów 3:2 Jastrzębia Żeliszew (późniejszego mistrza ligi, a obecnie grającego w siedleckiej Klasie B) oraz 5:1 LZS Żeliszew. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że obie drużyny są bardzo mocne. Tak po prostu wpakowaliśmy się w busa, zabraliśmy własne przenośne trybuny i pojechaliśmy na mecze. Założenie na ligę było takie, by nie zająć ostatniego miejsca w 11-drużynowej lidze, a zostaliśmy wicemistrzami ligi i do mistrzostwa zabrakło nam zaledwie 1 punktu. Uskrzydleni sukcesami zaczęliśmy grać, wytworzyła się niezbędna atmosfera i chemia między zawodnikami, którzy tworzyli wtedy trzon drużyny i, co ważne, są w niej nadal. To dzięki tej atmosferze, niemal rodzinnej, możemy nadal ze sobą przebywać, grać, świetnie rozumiemy się na boisku i poza nim, wspólnie spędzamy czas, świętujemy triumfy, dyskutujemy nad przyczynami porażek. Jesteśmy po prostu kolegami, przyjaciółmi, mimo że czasem dochodzi na treningach do spięć, to po zejściu z boiska wszystko jest w porządku, wracamy do normalnych relacji. Uzależniliśmy się od wygrywania, bo uwielbiamy wysiadać w Rudzie Wolińskiej z busa i iść razem świętować sukces oraz stawiać na półce kolejny puchar (w gablocie mamy ich około 10). W Lidze LZS graliśmy cztery rundy, z których aż trzy razy zajmowaliśmy miejsce na podium, za które zebraliśmy pokaźną porcję medali, nagród i przede wszystkim wspomnień. Mamy ambicje i możliwości na grę w B-klasie, jednak na tą ligę brakuje nam środków finansowych, dlatego gramy w Lidze LZS, a do tego dokładamy sparingi. Jednak, gdy nie ma meczu w niedzielę, to chłopaki mówią, że nie ma co robić, żeby jakiś mecz zorganizować, że dziwnie spędzać niedzielę bez meczu, że nie wiadomo co ze sobą zrobić. Więc gramy i to gramy coraz więcej! W ciągu nieco ponad dwóch lat działalności klubu rozegraliśmy 70 meczów (rekordzista- obrońca Krystian Tkaczyk zagrał aż 69 razy!- stan na r.). W tych spotkaniach zdobyliśmy 238 bramek, a straciliśmy 128, co daje bilans Odnieśliśmy 48 zwycięstw, 5 remisów i 17 porażek. W historii LUKSu zagrało 44 zawodników, obecnie w kadrze jest około 30 piłkarzy i co najważniejsze niemal wszyscy pochodzą z gminy Wodynie. My nie bawimy się w Real Madryt, żeby ściągać zawodników skąd się da, a swoim nie dać grać. W LUKSie grają wychowankowie i ku uciesze mieszkańców, godnie reprezentują naszą wieś i gminę. Średnia wieku drużyny to lat (najmłodszy jest z rocznika 1999, a najstarszy 1976, tak więc u nas piłka nożna łączy pokolenia, młodzi uczą się od starszych, doświadczonych zawodników, mających przeszłość w Naprzodzie Skórzec, Koronie Olszyc). Obecnie w kadrze są (kolejność według ilości minut na boisku): Karol Komar, Krystian Tkaczyk, Mirosław Wiśniewski, Adrian Polak, Tomasz Parobczyk, Kamil Tkaczyk, Łukasz Lech, Maciej Śledź, Paweł Skóra, Tomasz Pietrasik, Rafał Śledź, Ireneusz Olczak, Przemysław Sidor, Adam Lewandowski, Kamil Karczewski, Jarosław Śledź, Łukasz Michalczyk, Jakub Michalczyk, Łukasz Wągrodzki, Tomasz Olszewski, Piotr Olszewski, Krzysztof Pietrasik, Mateusz Zieliński, Łukasz Antoszczak, Jakub Śledź, Dominik Śledź, Marcin Karczewski. Zawodnicy trenują pod wodzą grającego szkoleniowca- Tomasza Parobczyka. Prezesi LUKSu (Adrian Polak, Karol Komar) zauważyli fakt, że okoliczne drużyny czyniły próby podkupowania naszych piłkarzy, jednak na szczęście te próby pełzną na niczym, bo nasi zawodnicy są inteligentni i wiedzą, że u nas jest najlepiej. Atmosfera i znajomość jeszcze z dzieciństwa trzyma nas razem. Fakt, że ktoś chce zabrać nam piłkarza, oznacza, że ten zawodnik jest bardzo dobry, a to z kolei świadczy o klasie naszych piłkarzy. Trenujemy dwa razy w tygodniu, w niedziele gramy mecze, a zimą trenujemy w hali w Wodyniach (wcześniej trenowaliśmy w hali w Seroczynie, za co dziękujemy p. Janowi Polakowi). Wszystko to osiągamy dzięki własnej ambicji, systematycznej pracy na treningach, ale także dzięki wsparciu Urzędu Gminy Wodynie i P. Wójta Mariana Sekulskiego. Dzięki dofinansowaniu możemy grać w Lidze LZS, uczestniczyć w turniejach, w których godnie reprezentujemy naszą gminę, zajmując czołowe lokaty, między innymi w roku 2012: -III miejsce w rundzie wiosennej Regionalnej Ligi LZS -II miejsce w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Wodynie oraz -I miejsce w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Zbuczyn i Proboszcza Parafii Krzesk. Cele na ten rok to wygranie jesiennej Ligi LZS oraz jak najlepsza gra w piłkę halową w turniejach. Wygrać ligę chcemy dla siebie i dla kibiców, którzy w ostatnim czasie coraz liczniej przybywają na mecze. Drodzy Kibice! Wasza obecność bardzo nam pomaga i sprawia, że chce nam się grać jeszcze bardziej! A satysfakcja, którą widzimy na Waszych twarzach po wygranym meczu pokazuje nam, że to, co robimy, ma sens. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim osobom, które zrobiły cokolwiek pozytywnego dla LUKSu za pomoc, zaangażowanie, a największe słowa podziękowania kieruję do zawodników, którzy są z nami od zawsze i na zawsze! To dzięki Wam możemy wspólnie przeżywać wspaniałe chwile triumfu! Zainteresowanych naszą drużyną zapraszamy na stronę oraz na nasz profil na facebook u. Znaleźć tam można aktualne news y, statystyki najlepszych strzelców, zdjęcia i wiele więcej! Ponadto spotkać nas można na treningach i meczach na boisku w Szostku, na które serdecznie zapraszamy kibiców oraz zawodników chętnych spróbować gry w LUKSie Ruda Wolińska! Adrian Polak, Prezes LUKS Ruda Wolińska W duchu fair play Do udziału w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wodynie zgłosiło się osiem drużyn z terenu Gminy Wodynie. Rywalizacja rozpoczęła się w niedzielę, 26 sierpnia 2012 r., o godz Dwa pierwsze mecze graliśmy mimo padającego deszczu. Na szczęście ok niebo zaczęło się przejaśniać. Dzięki losowaniu poznaliśmy wszystkie pary rozgrywek: Oleśnica - Wodynie (1:2) Żebraczka - Toki (0:1) Ruda Wolińska - Seroczyn (4:0) Wola Wodyńska - Rudnik (0:2) W kolejnej fazie Turnieju mecze rozegrali: Wodynie z Tokami (2:1) oraz Ruda Wolińska z Rudnikiem (3:2). W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się drużyny z Rudnika i Tok. Wygrał zespół z Tok 3:0. W meczu o pierwsze miejsce Wodynie pokonały Rudę Wolińską różnicą dwóch bramek (3:1). Podsumowując, po wyczerpujących meczach, Turniej wygrała drużyna UKS Wodynie. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z LUKS Rudy Wolińskiej, zaś trzecie wywalczył zespół SPEED Toki. Puchary za trzy pierwsze miejsca, dyplomy i piłki dla wszystkich wręczał Wójt Gminy Wodynie, Marian Sekulski. Królem strzelców został Kamil Parobczy z drużyny reprezentującej Wodynie. Gratulujemy wszystkim biorącym udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wodynie. Grażyna Kluska Projekt jest finansowany przez Gminę Wodynie w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ZIMOWA PIŁKARSKA LIGA PRZED NAMI Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach informują mieszkańców o organizacji II Wodyńskiej Halowej Ligi Piłkarskich Piątek pod patronatem Wójta Gminy Wodynie Mariana Sekulskiego. Prosimy drużyny o zgłaszanie się do GOK. Szczegółowe informacje udostępnia pani Grażyna Kluska. Spotkanie organizacyjne odbędzie się na przełomie października i listopada br.

12 12 G A L E R I A Uczestnicy Akademii Wolontariusza - I edycja Zawody MDP 2012 Przedszkole marzeń 95-lecie OSP Wodynie Zdjęcie: Sławomir Paudyna Rocznica Bitwy pod Wolą Wodyńską Drużyna UKS Wodynie - zwycięzcy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wodynie G m i n y W o dy n i e ISSN X Wydawca: Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, Wodynie Zespół Redakcyjny: Marian Sekulski, Justyna Kopeć-Stępnik, Wiesława Rolewicz, Agnieszka Kulik, Joanna Śledź, Ewa Wideńska, Marcin Polak, Adrian Polak, Agnieszka Rutka, Grażyna Kluska, Jadwiga Majek. Zdjęcia: archiwum UG, GOK, Szkoły Kontakt: tel Druk: Drukarnia Nowator Siedlce Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do redakcji i skracania nadsyłanych tekstów i utworów. Festyn Spotkajmy się w Żebraczce

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

NR 13 (122) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY GRUDZIEŃ 2006. Wesołych Świąt!

NR 13 (122) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY GRUDZIEŃ 2006. Wesołych Świąt! NR 13 (122) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY GRUDZIEŃ 2006 Wesołych Świąt! W numerze Okładka Dzieci z Przedszkola w Borzęcinie ze Świętym Mikołajem 2 Jubileusz 5-lecia Zespołu Interdyscyplinarnego Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina

BOŻA KRAINA. Prowadź nas, Panie! Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 ISSN 1689-7129. Boża Kraina ISSN 1689-7129 BOŻA KRAINA Czasopismo Parafii pw. św. Anny w Krajence nr 3/czerwiec 2009 Prowadź nas, Panie! Boża Kraina 1 Parafiada I Komunia w Śmiardowie I Komunia w Śmiardowie Komunia Św. w Krajence

Bardziej szczegółowo

Czas nauki, czas wakacji...

Czas nauki, czas wakacji... www.michalowice.pl Egzemplarz bezpłatny Nr 3/2007 Czas nauki, czas wakacji... Dni Michałowic Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wypadli bardzo dobrze w

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

W numerze. NASZA GMINA Nie żałuję - refleksje ks. Jacka Wichorowskiego. Spokojne wyczekiwanie - wywiad z Adamem Bacławskim 3-4 4-5

W numerze. NASZA GMINA Nie żałuję - refleksje ks. Jacka Wichorowskiego. Spokojne wyczekiwanie - wywiad z Adamem Bacławskim 3-4 4-5 Wesołych Świąt 3 3-4 4-5 5 6 W numerze NASZA GMINA Nie żałuję - refleksje ks. Jacka Wichorowskiego w Starym Roku Spokojne wyczekiwanie - wywiad z Adamem Bacławskim Bożonarodzeniowe refleksje - Leonard

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY DODATEK TV DBAMY O ŚRODOWISKO EKOROBERT SKUP Surowców wtórnych MAKULATURA - 0,15 zł/kg FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg Pieścirogi Nowe ul. Sikorskiego 14 TEL. 502 788 333 23 693 19 45 Z A P R O S Z E N I

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) ISSN 1895-7498 1 3(27) lipiec-wrzesień 2012 Cena 2,50 zł z VAT W numerze m.in.: v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem - rozmowa z Mieczysławem Frączkiem,

Bardziej szczegółowo

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 OKŁADKA 2 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 Remedium w zdaniach Zaczęło się ściemniać, mrok gęstniał coraz bardziej, aż wieczór pochłonęła noc. Na wąskim pasie szarobłękitnego

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Nasza GmiNa. Radziechowy-Wieprz. Szanowni Państwo,

Nasza GmiNa. Radziechowy-Wieprz. Szanowni Państwo, Radziechowy-Wieprz Nasza GmiNa Nr 11 3 (74) (70) Marzec Listopad 2014 2013 egzemplarz bezpłatny Urząd Gminy Radziechowy Wieprz Brzuśnik Bystra Juszczyna Przybędza Radziechowy Wieprz Samorząd kosztuje nas

Bardziej szczegółowo