Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,"

Transkrypt

1 Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, m³odzie ze szkó³, stra acy i seniorzy z zespo³u Piotrkowiacy, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny.

2 Od Redakcji Drogi Czytelniku! Jak zredagować tytuł artykułu, aby przyciągnął uwagę czytelnika? Jakie są cechy dobrego stylu? Jak poprawnie posługiwać się słowem, aby napisany tekst mógł funkcjonować jako przekaz informacji? Gość warsztatów Dariusz Jałoszyński, wicestarosta powiatu (od lewej) ze współorganizatorami spotkania To tylko kilka pytań z wielu, na które odpowiedzi udzielał redaktor Stanisław Kaszyński, publicysta, dziennikarz współpracujący z wieloma tytułami prasowymi, autor m.in. eseju o Witoldzie Gombrowiczu pt. Nieznanym śladem Gombrowicza na zorganizowanych 8 stycznia 2008 roku warsztatach dziennikarskich. W sali konferencyjnej radziejowskiego starostwa spotkali się współpracownicy Prezesi Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, wydawcy Powiatowego ABC, w czasie warsztatów Powiatowego ABC. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu red. Kaszyńskiego, który na przykładach zaczerpniętych z naszego miesięcznika wprowadził nas w tajniki warsztatu dziennikarskiego. Jako zespół redakcyjny, odpowiedzialny za treść artykułów, rzetelność i obiektywizm przekazywanych informacji oraz jakość prezentowanych zdjęć, zdajemy sobie sprawę, że nauki nigdy nie dość. I choć padły też słowa krytyki, przyjęliśmy je z podniesionym czołem. Stanisław Kaszyński podsumowując spotkanie, pogratulował całemu zespołowi Powiatowego ABC wytrwałości i konsekwencji w działaniu, a naszą pracę ocenił pozytywnie. To dla nas duże wyróżnienie i motywacja do dalszych wysiłków w podnoszeniu jakości gazety tym bardziej, że red. Kaszyński jak sam Stanisław Kaszyński Uczestnicy warsztatów stwierdził rzadko chwali, a jeżeli już to robi, to szczerze. Dziękujemy za ciekawą lekcję dziennikarstwa i jesteśmy umówieni na kolejne warsztaty. Wanda Wiatrowska Redaktor naczelna fot. Agnieszka Ciepłowska Odszedł na wieczną służbę fot. archiwum Zmarł Józef Eznarski, znany radziejowianin, zasłużony obywatel miasta. Urodził się w 1924 roku w Bieganowie (gm. Radziejów). W czasie wojny pracował jako robotnik rolny w majątku Szczeblotowo. Na początku kwietnia 1945 r. został powołany do wojska. Trafił do 12. dywizji piechoty, wraz z którą uczestniczył w działaniach na froncie Odra Berlin. W 1947 r. jako plutonowy z Brązowym Krzyżem Zasługi trafił do cywila. Ukończył Technikum Finansowe w Iławie i rozpoczął pracę w radziejowskiej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, w której spędził ponad trzydzieści lat. W latach 70. ubiegłego wieku był jej wiceprezesem. Za działalność w ruchu spółdzielczym otrzymał wiele odznaczeń. W 1976 r. nabył uprawnienia kombatanckie i mocno zaangażował się w tworzenie i działalność tego ruchu w Radziejowie. W latach 90. został prezesem radziejowskiego Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Aktywnie współpracował z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, pomagając uprawnionym mieszkańcom okolic w uzyskaniu odszkodowań. Współorganizował obchody świąt narodowych w Radziejowie, Dzień Weterana, odwiedzał szkoły z prelekcjami i odczytami, pisywał w związkowym biuletynie Polsce Wierni. Za swoje zasługi w 1999 r. otrzymał tytuł Honorowy Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, nadany mu przez premiera Jerzego Buzka i Jacka Taylora, kierownika centralnego urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. W 2000 r. wyróżniono go odznaką Zasłużony dla miasta Radziejowa. W 2003 r. decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej awansowano go na porucznika w stanie spoczynku. W 2005 r. od urzędu do spraw kombatantów dostał medal Pro memoria. To tylko niektóre medale, odznaki i wyróżnienia, które otrzymał. Cześć Jego pamięci. Marek Szuszman POWIATOWE ABC GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) , Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Ciepłowska (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Jerzy Waszak, Józefa Wiśniewska, Skład i druk: EXPOL, Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) , PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3 Informacje Wywiad miesiąca ze Skarbnikiem Powiatu Radziejowskiego Anną Bruździńską. Bardzo proszę o dokończenie zdań: 1. Obejmując stanowisko Skarbnika Powiatu podjęłam się bardzo trudnego i odpowiedzialnego zadania. Dotychczas przez wiele lat pracowałam na stanowisku głównego księgowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Nie ukrywam, nie miałam doświadczenia w pracy w samorządzie. Wiele spraw było dla mnie nowym wyzwaniem. Pierwszy rok pracy był dla mnie trudnym okresem, ogrom nowych zadań współpraca z Zarządem, z Radą Powiatu nie miałam w tym temacie doświadczenia. Nie ukrywam, że trochę się bałam, ale starałam się, jak tylko mogłam najlepiej, wywiązać się z powierzonych mi obowiązków. Pochwalę się tym, iż udało nam się zamknąć budżet roku 2007 bez deficytu i jest to zasługa nie tylko moja, ale również Zarządu, Rady Powiatu oraz pracowników Wydziału Finansowo-Księgowego, którzy rzetelnie, sumiennie i terminowo starają się wykonywać swoją pracę. 2. Autorytetem dla mnie są ludzie otwarci, szczerzy, bezinteresowni. Ludzie, dla których liczy się drugi człowiek jego wnętrze. Nie lubię ludzi zazdrosnych i zawistnych. 3. Moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że nie można podejmować decyzji pod wpływem emocji, pochopnie, szybko. Powinno się spokojnie przemyśleć, wysłuchać, zastanowić się i podjąć właściwą decyzję, rozwiązać problem. 4. Cenię w innych umiejętność współpracy z ludźmi, optymizm, wiarę, sztukę negocjacji oraz wytrwałość w realizacji podejmowanych zadań. 5. Wzrusza mnie widok chorych dzieci, skrzywdzonych przez los. Jestem osobą wrażliwą. Zawsze, jeżeli tylko mogę, staram się im pomagać. 6. Relaksuję się w dobrym towarzystwie, słuchając muzyki, spędzając czas wolny z moją rodziną. Nowa jednostka w powiecie Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek zaczął funkcjonować z dniem 1 stycznia 2008 roku. Jest jednostką organizacyjną Powiatu i głównym jego zadaniem jest obsługa administracyjna, finansowa oraz organizacyjna szkół i placówek: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół i Placówek, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Zespół zapewnia także obsługę zadań z zakresu oświaty szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych. Dyrektorem PZOSiP jest Jacek Kalociński, a siedziba jednostki znajduje się na III piętrze przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Joanna Ossowska; fot. Agnieszka Ciepłowska Zebranych powitał Marian Zieliński, starosta radziejowski, pierwszy po prawej Tadeusz Balcer, szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 7. Moim hobby jest mój ogród, moje kwiaty, krzewy, na który zawsze brakuje mi czasu. 8. Moim marzeniem jest to, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni. Marzy mi się, aby ludzie na ulicach Radziejowa byli bardziej życzliwi i częściej się do siebie uśmiechali. Dziękuję za rozmowę. Wanda Wiatrowska fot. nadesłane Bezpieczeństwo pod lupą Ocenie stanu bezpieczeństwa i identyfikacji zagrożeń poświęcone było posiedzenie komisji bezpieczeństwa, które odbyło się 11 stycznia 2008 roku w starostwie powiatowym. Komisja bezpieczeństwa składa się z przedstawicieli policji, straży pożarnej, powiatowych inspekcji: epidemiologicznej, weterynaryjnej, budowlanej, szpitala oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W opinii członków komisji szybko rośnie skala zagrożeń komunikacyjnych, a zwłaszcza liczba wypadków drogowych. Do najgroźniejszych dochodzi na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i krajowej w Osięcinach. Niebezpiecznie też jest na skrzyżowaniu w Bartłomiejowicach (gm. Osięciny), gdzie należy zmienić oznakowanie. Nadal duże niebezpieczeństwo na drogach powodują rowerzyści, jeżdżący nieoświetlonymi jednośladami. Powiat wraz z policją kilka razy rozdawał w ubiegłym roku kamizelki odblaskowe, które jednak niezbyt chętnie są używane przez rowerzystów. Jacek Kalociński, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Największe zagrożenie dla środowiska naturalnego nadal stanowi mogielnik w Górach Witowskich (gm. Bytoń) z pozostałościami groźnych substancji chemicznych, które są tam od dawna składowane. Usunięciem tej bomby ekologicznej już dawno powinny zająć się wojewódzkie służby ochrony środowiska, do których wielokrotnie zwracały się władze powiatu. Termin utylizacji był jednak kilkakrotnie przesuwany. Ostatnio zdecydowano, że mogielnik zostanie zlikwidowany w 2010 roku. Służby budowlane niepokoi stan budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Osięcinach, który grozi katastrofą. Powinien zostać gruntownie wyremontowany lub rozebrany. Pocieszające jest, że w związku z rozwijaniem sieci monitoringu wzrosło bezpieczeństwo uczniów w szkołach. Ważne jest też dla społeczności powiatu funkcjonowanie zamiejscowego punktu radziejowskiego pogotowia ratunkowego z karetką w Byczu (gm. Piotrków Kujawski). Poprawiło to szybkość dojazdu ambulansu do potrzebujących. Niepokojącym zjawiskiem jest także zbyt długie oczekiwanie pacjentów na wizyty lekarskie u lekarzy specjalistów. Podsumowując posiedzenie stwierdzono, że powiatowe służby właściwie wykonują swoje zadania. Dlatego można powiedzieć, że bezpieczeństwo mieszkańców jest na dobrym poziomie. Tadeusz Balcer, fot. Agnieszka Ciepłowska

4 Aktualności Złotówka dla Dawidka od Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Mechaniku Teraz wiemy, że wówczas koleżanki zebrały 116 zł. Członkowie szkolnego koła PCK w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego, po przerwie świątecznej wpadli na pomysł Zagramy dla Dawidka i tak 11 stycznia br. w hali gimnastycznej zorganizowali mecz w piłkę halową pomiędzy uczniami z różnych klas, mieszkającymi w Piotrkowie Kujawskim i Radziejowie. Dochód za wstęp (dobrowolne kwoty) przeznaczyli na leczenie dla Dawida z Dębołęki. Komisyjnie przeliczono zebraną ilość pieniędzy. Kwota ta wynosi 260 zł. W pierwszym tygodniu grudnia ub.r. dotarła do nas wiadomość, że Dawid, uczeń kl. II Szkoły Podstawowej w Dębołęce, potrzebuje pomocy. Oczywiście znaleźli się młodzi ludzie, którzy pod opieką Anety Rutkowskiej, nauczycielki j. niemieckiego, rozpropagowali tę akcję i rozpoczęli zbiórkę pieniędzy wśród nauczycieli i uczniów. Dawid nie chodzi, jeździ na wózku inwalidzkim, aby mógł funkcjonować tak jak inne dzieci musi przejść operację, której koszt wynosi 5000 zł. Chcesz pomóc dołącz do nas. Tak pisaliśmy w styczniowym numerze Powiatowe ABC Pomysłodawcą i organizatorem, wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego: Pawłem Dziubichem i Markiem Ignasiakiem, był Radek Głowacki z 3 klasy Liceum o profilu informatycznym. Narada w PCK Rejonowa Rada Młodzieżowa PCK w Radziejowie na zebraniu w dniu 16 stycznia 2008 roku dokonała podsumowania swej działalności w minionym roku. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zamierzenia, m.in.: pikniki integracyjne, konkursy plastyczne i literackie, szkolenia i kursy dla nauczycieli. Przeprowadzono akcję Gorączka złota. Z pozyskanych środków wspierano najuboższych uczniów (wyprawki szkolne, paczki żywnościowe). W czasie narady opracowano plan na rok Ujęto w nim działania dotyczące: pierwszej pomocy przedmedycznej, świadczenia pomocy osobom potrzebującym, promocji i ochrony zdrowia oraz upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Jedną z form realizacji międzynarodowego prawa humanitarnego będzie przemarsz Protestujemy przeciwko przemocy. Marianna Gęlicka W imieniu Dawida, serdecznie dziękujemy. Alicja Górczyńska SONDA Czy lubisz Dzień św. Walentego, dlaczego? Pytanie zadano czterem osobom: Paulina Sz. Gimnazjum w Boguszycach: Tak lubię, ponieważ w ten dzień można powiedzieć komuś, że się go kocha. Kinga S. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie: Dzień Św. Walentego jest najwspanialszym dniem w całym roku, ponieważ w tym dniu każdy chodzi podekscytowany, oczekując walentynki od cichego wielbiciela lub skromnego upominku. Dla mnie jest szczególnie wyjątkowy dlatego, że w dzień Św. Walentego odchodzę kolejną już rocznicę mojego związku. Dagmara M. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie: Ten dzień jest bardzo fajny, można spędzić miłe chwile z ukochaną osobą. p. Aniela S. z Teodorowa: Ten dzień jest uwielbiany przez młodzież lecz przez osoby starsze już nie. Małgorzata Dziubich

5 Kultura MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Franciszka Becińskiego pod patronatem Burmistrza Miasta Radziejowa przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Starostwa Powiatowego w Radziejowie Urzędu Gminy w Radziejowie o g ł a s z a OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. Franciszka Becińskiego XVI edycja CELE KONKURSU pobudzenie aktywności twórczej i uzyskanie utworów literackich o wysokich walorach artystycznych, popularyzacja współczesnej twórczości literackiej, zwłaszcza regionalnej. ZASADY UCZESTNICTWA 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poezji i prozy. 2. Konkurs ma charakter otwarty. 3. Uczestnicy nadsyłają zestaw pięciu wierszy niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie nagradzanych w innych konkursach. 4. Tematyka prac jest dowolna, ale jeden utwór winien być poświęcony problematyce kujawskiej, regionalnej. 5. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w trzech egzemplarzach, opatrzonych godłem, pod adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego, ul. Odjezdna 33, Radziejów z dopiskiem: Konkurs 6. Imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem jak praca konkursowa. 7. Jury nie będzie rozpatrywać prac opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz pojedynczych utworów (wierszy). 8. Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 15 stron maszynopisu (także w 3 egzemplarzach). 9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Dni Radziejowa w czerwcu 2008 r. Organizatorzy zapewniają profesjonalne jury. Przewiduje się nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. UWAGI Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium autorskiego (planowane jest w przyszłości wydanie pokonkursowego tomiku poezji). W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury Konkursu. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Dniach Radziejowa w czerwcu 2008 r. Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego BIBLIOTEKA W OCZACH DZIECKA Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci ze Szkół Podstawowych, dla kl. od I do VI pt. Biblioteka w oczach dziecka Cele konkursu: rozwijanie umiejętności plastycznych, kształcenie wrażliwości na piękno, prezentacja swojego talentu. Założenia konkursu: l W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z całego powiatu. l Założeniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce Biblioteka w oczach dziecka. l Forma i technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). l Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, klasę, nazwisko opiekuna. l Prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Termin składania prac do 10 kwietnia 2008 roku. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. l Dla uczestników przewidujemy NAGRODY! Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym czasie. l Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać u pani Karoliny Ćwikły w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego KONKURS RECYTATORSKI MAMA, TATA, JA czyli wierszyki o mnie, mamie, tacie i mojej rodzinie. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci pt. Mama, tata, ja Cele konkursu: popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych, kształcenie wrażliwości na piękno, mobilizacja do występów przed publicznością. Założenia konkursu: W konkursie biorą udział dzieci z kl. 0. Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut. Liczba dzieci ograniczona do 6 osób. Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną imprezy. Przewidywany termin imprezy 13 maja 2008 r., godz Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych. Do 15 kwietnia 2008 r. należy dostarczyć prace plastyczne. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne swego udziału do 15 kwietnia 2008 roku (pod numer tel ), podanie nazwy grupy, nazwiska uczestników i liczby dzieci biorących udział w konkursie. Dla uczestników przewidujemy nagrody. Ufundowana zostanie również nagroda indywidualna za najciekawszą interpretację wiersza. Główną nagrodą będzie spotkanie autorskie NIESPODZIANKA! O dokładnym terminie imprezy poinformujemy. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać u pani Karoliny Ćwikły w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.

6 Sport Działalność Ogniska Sportowego PTS Piołunowianka Longin Rogacki, prezes PTS Piołunowianka fot. A.C. Nasze ognisko powstało w 2005 r. pod nazwą Piołunowskie Towarzystwo Sportowe Piołunowianka. Zarejestrowane zostało w GUS jako organizacja z osobowością prawną. Jesteśmy umieszczeni w grupie UKS (Uczniowskie Kluby Sportowe), czyli możemy przyjmować darowizny (lecz nie można ich odpisać z podatku 1%), toteż nasza działalność opiera się na finansowaniu przez samorządy lokalne zgodnie z ustawą o organizacjach pozarządowych i wolontariacie. Założycielami PTS Piołunowianka są: L. Rogacki, J. Rogacki, S. Małkowski, Sł. Małkowski, P. Żywica, T. Żywica, A. Dzierżawski, M. Waszak, M. Jętczak, W. Nowak, A. Pakulski, Z. Lewandowski, Z. Linkowski, Z. Sobieraj, J. Moliński, Ł. Gajewski. Na zdjęciu od lewej Wojciech Kotarski sekretarz powiatu, drużyna z Szadek, Dragoni z Byczyny oraz Piołunowianka Drużyna z LSZ Brzeźno. Od lewej kapitan Piotr Wolin, Przemysław Kaczorowski, Paweł Drygalski, Damian Spryszyński, Adrian Spryszyński oraz drużyna Piołunowianki Działalność statutową powołaliśmy sekcje sportowe: siatkówka, tenis stołowy, szachy. W tym okresie czynnych zawodników było około 27. we wszystkich sekcjach sportowych. Siatkarze brali udział we wszystkich ligach organizowanych przez ZP LZS w Osięcinach i TKKF Radziejowianka. W drużynie tenisa (gramy w Lidze Regionalnej prowadzonej przez TKKF Radziejów) są: M. Waszak, Z. Linkowski, Z. Sobieraj i dwóch nowych: M. Pacanowski i M. Nowak. Bierzemy udział w turnieju w szachach błyskawicznych o Puchar Starosty organizowany przez MGOK w Piotrkowie Kujawskim. Waldemar Gąsiorowski jest zdobywcą I miejsca w tym turnieju, a III miejsca zdobyli: Jarosław Biernacki, Wiesław Nowak, Ireneusz Stróżyk i Zbigniew Sobieraj. Organizujemy turniej w siatkówce drużyn wiejskich o Puchar Starosty. PTS Piołunowianka prowadzi swoją Radziejowską Powiatową Ligę piłki siatkowej drużyn wiejskich. Organizujemy także turniej w szachach błyskawicznych o Puchar Przewodniczącego ZP LZS w Osięcinach. Tradycyjnie od lat jesteśmy współorganizatorami z sołtysem Piołunowa, Jadwigą Małkowską M.D.D. Przeprowadzane są zawody sportowe oraz wspólne ognisko. Na zdjęciu po lewej stronie Jarosław Biernacki i Waldemar Gąsiorowski Wiosną podejmiemy próbę wprowadzenia nowej dyscypliny Streetball koszykówka uliczna. Musimy dostosować przepisy gry do warunków wiejskich boisk (drużyna trzy osobowa). Jeśli będą chętni zorganizujemy ligę powiatową. Szczegółowe informacje o pracy naszego ogniska można uzyskać w Internecie Longin Rogacki Prezes PTS Piołunowianka

7 Serwis prawny Czy można zmniejszyć składkę chorobową Zawierając umowę zlecenia, złożyłem oświadczenie, iż nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak po pewnym czasie zdecydowałem się przystąpić do tego ubezpieczenia. Zostałem nim objęty od połowy miesiąca. Płatnik składek naliczył całą składkę na ubezpieczenie chorobowe, tj. od całego wynagrodzenia, jakie uzyskałem w tym miesiącu. Czy w takiej sytuacji podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe powinna być proporcjonalnie zmniejszona? Nie Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić zleceniobiorca, który z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie przez płatnika formularza ZUS ZUA. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wobec tego w sytuacji gdy przystąpił pan do ubezpieczenia chorobowego w połowie miesiąca, składka na to ubezpieczenie powinna być naliczona od pełnej podstawy wymiaru. Brak jest bowiem podstaw do jej proporcjonalnego zmniejszania. W związku z powyższym płatnik składek postąpił prawidłowo naliczając składkę od całego wynagrodzenia, które zostało wypłacone w tym miesiącu. MARCIN LIPIŃSKI specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Podstawa prawna Art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.). Czy po urlopie macierzyńskim przysługują dodatkowe uprawnienia Urodziłam dziecko i przebywałam na urlopie macierzyńskim. Właśnie wróciłam do pracy po jego zakończeniu. Czy mogę domagać się od pracodawcy szczególnego traktowania? Czy przysługują mi jakieś specjalne przywileje? Tak Przepisy kodeksu pracy umożliwiają pani skorzystanie z wielu uprawnień. Przede wszystkim zgodnie z art kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Może więc pani złożyć wniosek, w którym należy wskazać, iż w pewnym okresie chciałaby pani pracować np. sześć godzin dziennie. Pracodawca jest zobowiązany go uwzględnić. Należy jednak pamiętać, iż takie obniżenie wymiaru czasu pracy łączy się z obniżeniem wynagrodzenia. Celowe byłoby więc podpisanie z pracodawcą aneksu do umowy o pracę. Warto pamiętać, że pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługują dwie półgodzinne przerwy w pracy, które są wliczane do czasu pracy. Jeżeli kobieta karmi więcej niż jedno dziecko, wtedy obie przerwy trwają po czterdzieści pięć minut. Oczywiście na pani wniosek przerwy mogą być udzielane łącznie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy uprawnienie to dotyczy pracownicy, która pracuje co najmniej cztery godziny dziennie, przy czym w przypadku zatrudnienia w wymiarze od czterech do sześciu godzin dziennie, przysługuje tylko jedna półgodzinna przerwa. Na marginesie można jeszcze wskazać, iż z przepisów kodeksu pracy nie wynika jednoznacznie, czy uprawnienie wynikające z art k.p. jest alternatywne w stosunku do uprawnienia do przerwy na karmienie z art. 187 k.p. Wydaje się jednak, iż pracownica może z nich skorzystać jednocześnie. Co oznacza, iż pomimo obniżonego wymiaru czasu pracy ma prawo żądać przerwy na karmienie piersią, która w przypadku sześciogodzinnej pracy wynosi pół godziny. Dodatkowo można jeszcze wskazać na kodeksowe uprawnienia związane z wychowywaniem przez pracownika dziecka do czternastu lat. Przysługuje mu wówczas zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni w każdym roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. AGNIESZKA SIWY radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk PODSTAWA PRAWNA Art , art. 187, art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Czy urlop na żądanie przysługuje osobie podejmującej pracę po raz pierwszy? Właśnie skończyłem studia i cztery miesiące temu zostałem po raz pierwszy zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ostatnio mam wiele prywatnych spraw do załatwienia. Niestety wszystkie urzędy są czynne w godzinach wykonywanej przeze mnie pracy. Chciałbym dostać urlop, ale obawiam się, że pracodawca odmówi jego udzielenia. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z tzw. urlopu na żądanie? Tak Nawet osoba, która została zatrudniona po raz pierwszy na podstawie umowy o pracę, może wykorzystać cztery dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju pracownicy uzyskują prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku. Czytelnik po upływie czterech miesięcy pracy nabył prawo do sześciu dni urlopu, czyli może wykorzystać cztery z nich jako urlop na żądanie. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu na żądanie każdemu pracownikowi. Nie będzie on przysługiwał, jeżeli w danym roku został wykorzystany urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Oczywiście nie mają do niego prawa pracownicy, którzy skorzystali już z niego w danym roku bądź nie nabyli jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop udzielany w tym trybie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. W myśl art k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik natomiast zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 listopada 2006 r. (I PKN 128/06, niepubl.) pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie w dniu rozpoczęcia urlopu, i to jeszcze zanim rozpocząłby pracę. Ma to zabezpieczyć pracodawcę przed dezorganizacją pracy. Urlop na żądanie nie jest dodatkowym urlopem, który byłby udzielany poza ogólnym wymiarem urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Warto zaznaczyć, że liczba dni wolnych na żądanie nie jest uzależniona od wymiaru urlopu przysługującego konkretnej osobie, tj. 20 lub 26 dni. Prawo do takiego urlopu mają także pracownicy, którzy nabyli prawo do urlopu w wymiarze ułamkowym lub ograniczonym proporcjonalnie. Urlopu udziela się zatem także osobom zatrudnionym po raz pierwszy, o ile uzyskały już one prawo do urlopu. Jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym, wówczas nie przejdzie on na kolejny rok. Istota urlopu na żądanie polega na tym, że nie planuje się go z wyprzedzeniem, a zatem nie zamieszcza się go w planie urlopowym. Zgłoszenie urlopu może nastąpić w dowolnej formie, pracownik może w tym celu zadzwonić do pracodawcy, wysłać SMS-a, list polecony, jak również skorzystać z poczty elektronicznej. Nie ma również przeszkód, aby złożyć wniosek o taki rodzaj urlopu z wyprzedzeniem albo skorzystać z przekazania wiadomości przez osobę trzecią, np. kolegę z pracy. SYLWIA GORTYŃSKA ekspert z Poradnika Gazety Prawnej PODSTAWA PRAWNA Art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.

8 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego Czy muzyka i zabawa mogą być terapią? Jesienią 2007 r. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, jako placówka zajmująca się kształceniem integracyjnym, otrzymała wysokiej klasy nowoczesny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej wdrażanego przez firmę Young Digital Planet SA z inicjatywy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu współfinansowanego przez Unię Europejską została wyposażona w sprzęt do terapii logopedycznej oraz sprzęt wspomagający terapię zaburzeń psychosomatycznych: komputer, drukarkę laserową, multimedialne programy logopedyczne, słuchawki, mikrofon, pomoce dydaktyczne. Terapię prowadzi przeszkolony logopeda mgr Justyna Dorosz. Young Digital Planet SA to światowej klasy producent komputerowych programów edukacyjnych (seria EuroPlus+, edurom) oraz najpopularniejszych w Polsce programów wspomagających terapię logopedyczną, m.in. Logopedia, Logo-gry, Sfonem, Echokorektor, mówiące obrazki. Programów, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń. Otrzymane przez szkołę Systemy Badań Przesiewowych Słuchu, Wzroku i Mowy 2007 to seria multimedialnych programów komputerowych, przeznaczonych do badania słuchu, wzroku i mowy przede wszystkim u dzieci i młodzieży. Przy tworzeniu systemów wzięto również pod uwagę możliwość diagnozowania dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, podczas których mały pacjent nierzadko się zniechęca. W wykonywaniu wielokrotnie powtarzających się czynności, odciążyć logopedę może komputer. Dziecko, mając kontakt z komputerem, pracuje znacznie chętniej, gdyż kojarzy terapię głównie z zabawą. W grudniu 2007 r. z inicjatywy Centrum Audio-Psycho-Fonologii ESPACE, firmy Edukacja Polska S.A. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim otrzymała wysokiej jakości sprzęt do stymulacji audio psycho- lingwistycznej metodą Tomatisa. Warunkiem otrzymania sprzętu przez wybrane szkoły/placówki było odbycie szkolenia. Wzięły w nim udział logopeda szkolny, Justyna Dorosz i nauczyciel oddziału integracyjnego, Elżbieta Siwińska. Panie uzyskały certyfikaty do prowadzenia terapii metodą Tomatisa. Co to jest Metoda Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna) Przeszło 40 lat temu profesor Alfred A. Tomatis, francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które w następstwie doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako trening uwagi słuchowej, stymulacja słuchowa lub trening audio-psycho-lingwistyczny, a podstawowym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych. Metoda Tomatisa jest metodą treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwięko- wego oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio-psychofonologiczną. Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych i z problemami koordynacji sensomotorycznej. W przypadku dorosłych terapia z powodzeniem stosowana jest w leczeniu depresji, wspomaga asymilację i integrację języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych. Okazała się zbawienna dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy: muzyków, śpiewaków, aktorów. Korzyści odnotowane przy zastosowaniu metody Tomatisa dotyczą też zysków psychologicznych wzrostu pewności siebie, poziomu energii, motywacji, jasności umysłu i lepszego samopoczucia. Obecnie metodę Tomatisa wykorzystuje się w ponad 250 centrach stymulacji audio-psycho-lingwistycznej na całym świecie prowadzonych przez doświadczonych, dyplomowanych specjalistów z dziedziny psychologii, medycyny, edukacji, terapii zajęciowej i muzykologii. Rozwinięta i opracowana przez Tomatisa metoda stymulacji słuchowej opiera się na wielu założeniach teoretycznych dotyczących rozmaitych funkcji ucha i ich powiązań z głosem. Badania przeprowadzone przez Tomatisa niezbicie dowodzą, że wpływa ona na sposób w jaki porozumiewamy się i funkcjonujemy w otoczeniu, nasze samopoczucie oraz stan psychiczny. Obecnie pojawia się coraz więcej opracowań naukowych potwierdzających efektywność metody Tomatisa. Prowadzonych jest również wiele badań klinicznych dających świadectwo wiarygodności i efektywności opisywanej metody. Justyna Dorosz fot. nadesłane Wizyta w Domu Opieki Społecznej W piątek 11 stycznia 2008 roku Dom Opieki Społecznej w Piotrkowie Kujawskim odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Dębołęki i Piotrkowa Kujawskiego z nauczycielkami, Aleksandrą Starostą i Grażyną Głowacką. Zaprezentowali występ noworoczny, który wywołał uśmiech na twarzach mieszkańców DPS. Aleksandra Starosta

9 Wieści gminne z Bytonia Wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie Świętowanie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego jest stałą, cykliczną imprezą organizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego, którym kieruje Elżbieta Balcerak. Pary małżeńskie, świętujące w tym roku Złote Wesele, czyli jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego oraz samorządowe władze gminy Bytoń spotkały się 17 grudnia 2007 r. w świetlicy gminnej. Wigilia dla samotnych Skarżymy się nieraz, że jesteśmy samotni, niekochani, nikt nie przesłał nam życzeń. Ważniejsze jest jednak, czy my kogoś kochamy ks. Jan Twardowski 20 grudnia 2007 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych z terenu naszej gminy. O świąteczny nastrój i rodzinną atmosferę zadbały pracownice GOPS-u. Takie spotkanie daje im poczucie przynależności do społeczności gminnej oraz zapewnia o tym, że nie są odizolowani. Potrawy wigilijne zostały przygotowane przez Spółdzielnię Handlowo-Usługową w Bytoniu, kartki świąteczne dla wszystkich uczestników zrobiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Morzycach, a oprawę artystyczną przygotowali uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Witowie. Miłym akcentem było złożenie życzeń przez wójta gminy, Zygmunta Sosnowskiego, który zapewnił wszystkich, że samorząd gminy dostrzega potrzeby wszystkich mieszkańców i nie zapomina o tych którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami. Kierownik USC powitała przybyłe osoby: Serdecznie witam Dostojnych Jubilatów obchodzących Złoty Jubileusz Małżeństwa: Helenę i Władysława Pawikowskich, Mariannę i Stanisława Przybyłowskich, Mariannę i Stanisława Danielewiczów, Irenę i Tadeusza Kacprzaków, Stanisławę i Henryka Dzierżawskich, Mariannę i Zygmunta Pawikowskich oraz Mariannę Nowacką. Szanowni Państwo! Pozwólcie, że w Waszym imieniu powitam gości: Mariusza Boleskiego Przewodniczącego Rady Gminy, Zygmunta Sosnowskiego Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy Józefę Wiśniewską. Szanowni Jubilaci! Miło nam, że zechcieliście razem z nami obchodzić swoje święto. Na dzisiejszej uroczystości zostaniecie odznaczeni Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Jest to dowód uznania państwa dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny. W tym roku Prezydent RP nadał Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwunastu parom małżeńskim, zamieszkałym na terenie Gminy Bytoń. Jednak nie wszystkie pary mogły przybyć na dzisiejszą uroczystość ze względu na zły stan zdrowia. Nieobecni są małżonkowie: Helena i Jan Majerscy, Helena i Stanisław Skrobiccy, Lucyna i Julian Patyk oraz Irena i Zygmunt Zawidzcy. Drodzy Jubilaci! Pozwólcie, że z okazji Waszego doniosłego Święta złożę Wam serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie pięknej i długiej drogi życia oraz życzenia doczekania następnych pięknych Jubileuszy w jak najlepszym zdrowiu. Po powitaniu wójt gminy dokonał aktu odznaczenia Jubilatów medalami. Podczas wspólnego biesiadowania zadawano odznaczonym pytania o receptę na szczęśliwe życie małżeńskie. Odpowiedź była jedna żyć w zgodzie, a wszelkie problemy rozwiązywać wspólnie! Józefa Wiśniewska Podczas wigilii nie mogło również zabraknąć akcentów religijnych. Przygotowany dla zebranych opłatek poświęcił i modlił się wspólnie z potrzebującymi ksiądz parafii Witowo, Andrzej Aniszczyk. Z zebranymi opłatkiem przełamali się przewodniczący Rady, Mariusz Boleski, sekretarz gminy, Józefa Wiśniewska, prezes SHU, Bożena Tomczak oraz inni zaproszeni goście. Jednak największą radość organizatorom sprawiły uśmiechy na twarzach oraz podziękowania przybyłych. Dla wielu z nich ta wieczerza wigilijna była jedyną ciepłą strawą w tym dniu. Józefa Wiśniewska Pożegnanie długoletniego pracownika 10 stycznia 2008 roku w Urzędzie Gminy miała miejsce miła uroczystość pożegnania kierownika biblioteki, Salomei Wojtasik w związku z przejściem na emeryturę. Podczas spotkania wójt, Zygmunt Sosnowski w krótkim przemówieniu podziękował naszej Koleżance za ogromny wkład pracy na rzecz gminy i lokalnej społeczności. Sama zainteresowana otrzymał od kolegów i koleżanek przepiękny bukiet kwiatów oraz drobny upominek. Wszyscy pracownicy Urzędu życzyli bohaterce tej uroczystości przede wszystkim długich lat zdrowia i powodzenia w nowych okolicznościach. Nie brakowało życzeń, uśmiechu, radości i zapewnień, aby nas odwiedzała. Po części oficjalnej wszyscy spotkali się przy kawie i drobnym poczęstunku, wspominając z radością minione lata wspólnej pracy. Józefa Wiśniewska, fot. Wojciech Roszak

10 Wieści z gminy Radziejów Sesja inna niż wszystkie Sesja, na której uchwalany jest budżet gminny, kojarzy się zwykle z burzliwymi dyskusjami czy wręcz sporami w gorącej atmosferze. Wiadomo, że dochody zakładane w budżecie zawsze są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Jednak Sesja Rady Gminy Radziejów, która odbyła się 20 grudnia 2007 r., a której celem było właśnie przyjęcie budżetu Gminy na rok 2008, okazała się nietypowa. Atmosfera była miła i świąteczna. Wszystko to za sprawą pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich w Czołowie, Opatowicach, Płowcach, Starym Radziejowie i Szostce. Już długo przed Świętami Bożego Narodzenia nasze gospodynie wpadły na pomysł zaprezentowania efektów swojej działalności na sesji Rady Gminy. Ustalono plan działania, podzielono role, przygotowano nastrojowe dekoracje, które częściowo wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Płowcach niespodzianka dla radnych i sołtysów była gotowa. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Radziejów w ten sposób chciały podziękować wójtowi i radnym za całoroczną współpracę. Po zakończeniu prac legislacyjnych uczestnicy sesji: radni, sołtysi, wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i delektowali się wigilijnymi specjałami przyrządzonymi przez poszczególne Koła. Warto dodać, że przygotowania przebiegały w tajemnicy, stąd sukces niecodziennej sesji. Jerzy Zmierczak, wójt gminy degustuje świąteczne specjały Arleta Brochocka fot. Marcin Jaskólski Wigilijne spotkanie W przedświąteczny czwartek ub. r. w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście: kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, Dionizy Wojciechowski, emerytowani pracownicy szkoły, członkowie Polskiego Związku Niewidomych w Radziejowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Przybyłych powitała dyrektor gimnazjum, Krystyna Pietrowska. Goście tradycyjnie podzielili się opłatkiem i obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane pod kierownictwem Sylwii Łąkowskiej. Główne role zagrali uczniowie szkoły, którzy z dużą wrażliwością ukazali przyjście na świat Dzieciątka Bożego. Na zakończenie każda klasa zaprezentowała przygotowane przez siebie kolędy i piosenki świąteczne. Sylwia Łąkowska, Marlena Radzimska fot. Adam Pietrowski

11 Wieści z gminy Dobre Integracja europejska w 2007 r. Do czasu uruchomienia środków z funduszy strukturalnych zostały poczynione przez gminę wszelkie czynności przygotowujące; stworzono planistyczne dokumenty niezbędne do aplikowania o środki pomocowe. Na przełomie stycznia i lutego 2007 roku podczas zebrań wiejskich we wszystkich wsiach podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata , koniecznych przy aplikowaniu o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi w latach W okresie luty-czerwiec ub. r. sporządzono plany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, następnie przekazano je do zatwierdzenia Radzie Gminy. W kwietniu został zaktualizowany Plan Rozwoju Lokalnego na lata i przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia, w maju sporządzono Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla gminy, a w czerwcu Plan Aglomeracji Dobre z wnioskiem o wpis do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (sprawa jest w toku). Przystąpiliśmy również do partnerskiego programu LEADER, jednocześnie przygotowując się do sporządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla całego powiatu radziejowskiego, która będzie oceniana przez Marszałka Województwa w konkursie na najlepiej opracowane strategie. Każda gmina sporządziła projekt harmonogramu działań pomysłów możliwych do zrealizowania na terenie gminy i jednocześnie zgodnych z Planami Odnowy Miejscowości. Jeśli w 2008 r. uzyskamy wysoką ilość punktów zostaną nam przyznane środki na realizację wypracowanej W marcu br. 39 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego przystąpi do realizacji Programu Integracji Społecznej. Pierwszym krokiem do zakwalifikowania się gmin przy podziale środków było sporządzenie i przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w grudniu ub. roku przydzielił fundusze dla poszczególnych gmin, które mają być wykorzystane w ciągu 2. lat. Gmina Dobre otrzyma Euro. W Toruniu odbyły się dwa spotkania szkoleniowe na temat realizacji programu. Natomiast w lutym br. w naszej gminie odbędą się warsztaty szkoleniowe z udziałem konsultanta, który będzie naszym doradcą. Wtedy opracujemy harmonogram zadań na okres 2. lat. W warsztatach wezmą udział liderzy organizacji społecznych z terenu gminy. 18 grudnia 2007 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbył się, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, świąteczny koncert Dętej Orkiestry Górniczej Inowrocławskich Kopalń Soli SOLINO S.A. Koncert prowadziła dyrektor GOK w Dobrem, Małgorzata Smykowska. Występu wysłuchali zgromadzeni mieszkańcy Gminy Dobre, którzy bardzo miło przyjęli orkiestrę i nagrodzili ją sowitymi brawami. Prezentowany repertuar wprowadził zebranych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Po koncercie, w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, spotkali się muzycy regionu, którzy chcieliby zorganizować dętą orkiestrę gminną. Należy też nadmienić, że od grudnia 2007 r. w każdy czwartek o godz. 17:00 spotykają się w Gminnym Ośrodku Kultury osoby chętne do utworzenia ludowego zespołu wokalnego. GOK zaprasza chętnych do aktywnego włączania się w kulturalne działania na rzecz własnego środowiska. Tekst i foto: Małgorzata Smykowska Świąteczny koncert wspólnie na warsztatach strategii. Jednocześnie w ramach uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego środków na utworzenie partnerstwa, we wrześniu ub. r. zorganizowaliśmy powiatowy piknik. W listopadzie przystąpiliśmy do Partnerstwa na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich powiatu radziejowskiego, celem podejmowania wspólnych inicjatyw na lokalnym rynku pracy oraz udzieliliśmy merytorycznego wsparcia w utworzeniu na terenie naszej gminy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Dobre pn. Promyk Nadziei. Będzie mogło uczestniczyć we wdrażaniu na terenie gminy Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z funduszy Banku Światowego. W okresie od lutego do czerwca, a następnie od września do grudnia 2007 roku kontynuowaliśmy wyjazdy uczniów na basen. Złożyliśmy również wnioski o pożyczkę do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę zł na inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dęby, Smarglin, Przysiek i Dobre oraz na kwotę zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dobrem. Dużym osiągnięciem jest podpisanie w październiku porozumienia w sprawie realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Centra kształcenia na odległość na wsiach, które powstanie w SP Krzywosądz. W 2007 roku uzyskaliśmy również wyróżnienia, m.in. tytuł HIT 2007, statuetkę za model segregacji i recyklingu odpadów komunalnych oraz pionierskie koncepcje wykorzystania energii odnawialnej, wyróżnienie i tytuł Obiekt Bez Barier w konkursie na dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i niesłyszących. Katarzyna Krypska Nowe zadania z funduszu PIS Co można zrobić za te pieniądze? Ważną sprawą jest to, że program nie wymaga dofinansowania z własnych środków budżetowych. Zadania będzie można realizować w trzech grupach wiekowych, dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Będzie można organizować spotkania, konkursy, wystawy artystów ludowych, imprezy plenerowe, warsztaty rękodzieła ludowego, naukę języków obcych, świetlice dla dzieci i młodzieży, kluby seniora, a także pomoc dla ludzi starszych i samotnych. Będzie także możliwość wsparcia dla zespołów ludowych, np. przy zakupie strojów. Koordynatorem większości realizowanych zadań będzie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do prac nad tworzeniem harmonogramu działań na lata Henryk Gapiński, wójt gminy

12 10 Wieści gminne z Osięcin Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźnim. 13 stycznia 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury wraz z Publicznym Gimnazjum przyłączył się po raz kolejny do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane fundusze zostaną przekazane na leczenie dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. 42. wolontariuszy z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem zbierało pieniądze na terenie Osięcin, Lekarzewic i Kościelnej Wsi. Dla mieszkańców Osięcin w Gminnym Ośrodku Kultury został przygotowany bogaty program artystyczny. Najpierw wystąpiła Wielka Orkiestra Kolędowa Zespołu Szkół Muzycznych pod kierownictwem Dariusza Zaleśnego. W przerwach koncertu odbyła się licytacja trzech złotych serduszek oraz następujących przedmiotów: stroika świątecznego, wykonanego własnoręcznie przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grabiu, pisanek zrobionych przez Anielę Leszczyńską oraz logo WOŚP Przy torcie Wiesława Klajn, dyrektor szkoły i Paweł Kamiński, nauczyciel Tradycją naszego gimnazjum stało się coroczne organizowanie Balu Gimnazjalnego. 19 stycznia 2008 roku odbył się on po raz siódmy. Bohaterami wieczoru byli uczniowie klas trzecich, którzy tanecznym krokiem poloneza rozpoczęli pierwszy w swym życiu bal. Jak Kochanowski pisał: Miło szaleć, kiedy czas po temu, Mikołaj Gogol wraz z nazwami organizatorów wykonanego przez Małgorzatę Hejman. Licytacja wzbudziła wiele emocji. W sumie zebrano 520 złotych. Kolejny punkt programu to cieszące się dużym zainteresowaniem występy zespołów tanecznych: Fantazja Junior, Fantazja, Let s Dance. Punktem kulminacyjnym było Światełko do nieba. Na zakończenie wystąpił zespół Diwajn Inseniti. Spotkanie poprowadzili Piotr Zieliński i Aneta Skowron. Podczas tegorocznej zbiórki pieniędzy mieszkańcy Osięcin nie zawiedli i po raz kolejny okazali swoją hojność. Łącznie (wraz z pieniędzmi z licytacji) zebraliśmy 4123 złote i 20 centów!!! Pragniemy podziękować wszystkim wolontariuszom naszego gimnazjum, opiekunom (Dorocie Polaszewskiej, Tomkowi Polaszewskiemu, Anecie Skowron), Komisariatowi Policji z Osięcin (na czele z kierownikiem, Januszem Klajnem) za bezpieczny przebieg akcji oraz tym, którzy wsparli finansowo Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Aneta Skowron fot. nadesłane Niech żyje bal... więc młodzież dała się porwać muzie tańca i pięknie bawiła się, zapominając na kilka godzin o nauce i przygotowaniach do ważnego w ich życiu egzaminu. Bal swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Jerzy Izydorski wójt gminy Osięciny, Andrzej Kaczmarek przewodniczący Rady Rodziców, Ryszard Błaszczyk przewodniczący Rady Gminy, Halina Urbańska sekretarz gminy, Jolanta Smętek skarbnik gminy, Piotr Cybulski przewodniczący Komisji Oświatowej oraz Przyjaciele Szkoły: Zbigniew Poliński, Jan Cybertowicz, Piotr Zieliński i Andrzej Rosiński. Do grona szanownych gości dołączyli: Wiesława Klajn dyrektor szkoły, Grażyna Kamionka wicedyrektor, wychowawcy klas trzecich (Andrzej Rozpędowski, Paweł Kamiński, Agnieszka Waloszek, Jolanta Izydorska, Edyta Nowak), nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice, którzy zabawę zorganizowali. Niech żyje bal, który jest już tylko wspaniałym wspomnieniem. Mamy nadzieję, że w pamięci gimnazjalistów pozostanie na zawsze. Życzymy młodzieży, by przygotowała się dobrze do egzaminu i dostała się do wymarzonych szkół. Aneta Skowron fot. nadesłane

13 Bezpieczeństwo 11 ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE W miesiącu GRUDNIU Dział Pomocy Doraźnej zanotował ogółem 178 zdarzeń. Wypadki 24 Stany zagrożenia życia 99 Zachorowania 55 W Ambulatorium Izby Przyjęć udzielono pomocy 412 chorym. POTRĄCONY zespól ambulansu S udzielił pomocy 56-letniemu mężczyźnie potrąconemu przez samochód. Chory z raną czoła oraz podejrzeniem wstrząśnienia mózgu został przewieziony do szpitala w Radziejowie. SPADŁ Z WYSOKOŚCI w dniu tym zespół wyjazdowy S wezwany został do miejscowości Krzywosądz, gdzie 29 - letni mężczyzna spadł z dachu. Poszkodowany skarżył się na bóle w okolicy stawu biodrowego. Po natychmiastowym zabezpieczeniu medycznym, chorego przewieziono do szpitala w Radziejowie. RANA DŁONI karetka P wezwana została do miejscowości Witowo, gm. Bytoń, gdzie 28-letni mężczyzna podczas prac na pile elektrycznej omal nie uciął sobie dłoni. Po przyjeździe zespołu założono opatrunek uciskowy, unieruchomiono dłoń. Pacjenta przewieziono do ambulatorium chirurgiczno-urazowego w Radziejowie. NADCIŚNIENIE do ambulatorium izby przyjęć zgłosił się 70-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym. Wykonano ekg oraz zmierzono ciśnienie. Na zlecenie lekarza podano drogą dożylną leki obniżające ciśnienie. Z zaleceniami pacjent udał się do domu. NISKI POZIOM CUKRU zespół ambulansu P udzielił pomocy 71-letniemu mężczyźnie, który choruje na cukrzycę. Po przyjeździe zespołu chorego zastano bez kontaktu słownego, spoconego i bladego. Wykonano wstępne badania: pomiar glukozy, ciśnienia i tętna. Po podaniu leków chorego przewieziono do szpitala w Radziejowie. BÓL W KLATCE w godzinach nocnych ambulans P wezwany został do miejscowości Galonki, gdzie 67-letni mężczyzna uskarżał się na bóle w klatce piersiowej oraz duszność. Po otrzymaniu leków wg standardu postępowania pacjenta przewieziono do izby przyjęć. Chory miał zaostrzenie choroby wieńcowej. ŚPIĄCZKA ambulans S wyjechał do miejscowości Czołowo, gdzie 45-letni mężczyzna zapadł w śpiączkę hipoglikemiczną. Po zmierzeniu poziomu cukru we krwi, zmierzeniu ciśnienia tętniczego i tętna, wykonano wkłucie do żyły, podano 40% glukozę. Pacjenta przewieziono do szpitala na odział wewnętrzny. UPADEK NA SCHODACH w godzinach popołudniowych karetka S wyjechała do 54-letniej kobiety, która spadła ze schodów. Po przybyciu na miejsce i wykonaniu wstępnych badań, założono opatrunek na głowę. Chorą z urazem głowy przewieziono do szpitala. NIEPRZYTOMNY zespół wyjazdowy P otrzymał wezwanie do miejscowości Orle, gdzie przytomność stracił 61-letni mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce pacjent odzyskał już przytomność. Na miejscu zmierzono ciśnienie tętnicze, tętno i przewieziono do szpitala. POBITY w miejscowości Czamaninek doszło do pobicia 24-letniego mężczyzny. Po przyjeździe karetki P u pacjenta stwierdzono obrażenia głowy i nosa. Po podaniu leków chorego z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu przewieziono do oddziału chirurgicznego szpitala w Radziejowie. UGODZONY w miejscowości Piotrków Kujawski doszło do ugodzenia nożem 44-letniego mężczyzny. Na miejscu zdarzenia zespół karetki P zaopatrzył i zszył ranę. Pacjentowi zlecono wizytę w poradni chirurgicznej. WYPADEK SAMOCHODOWY w okolicach Nowej Wsi doszło do wypadku samochodowego, w którym uczestniczyły 3 osoby. Dwoje z nich z lekkimi obrażeniami ciała oraz trzeci poszkodowany z podejrzeniem urazu kręgosłupa, głowy i podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, zostali przewiezieni przez zespół wyjazdowy S do szpitala w Radziejowie. KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie ratownik medyczny: Radosław Woźniak Młodszy aspirant Sławomir Bogucki kierownik ogniwa ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie: Zimowe warunki pogodowe stały się przyczyną kolizji drogowych, jakie odnotowaliśmy na drogach powiatu radziejowskiego. Niestety nie brakło też pijanych za kółkiem potencjalnych zabójców. Widać, że liczne apele pozostają bez echa i mimo niemal codziennych informacji medialnych o kolejnych tragediach na drogach, w których giną ludzie, doznają uszczerbku na zdrowiu, nadal znajdują się osoby, które decydują się na jazdę w stanie nietrzeźwym. To bardziej zachęca nas do walki z tą patologią w codziennej służbie. Lekarzewice, gm. Osięciny, 10 stycznia 2008 roku, około godziny 19:00 50-letni mieszkaniec Osięcin, kierujący volkswagenem transporterem, wskutek nie dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Nikt z jadących nie doznał urazów ciała, auto nadaje się do naprawy blacharsko-lakierniczej. Radziejów, obwodnica miasta (droga krajowa nr 62), 11 stycznia 2008 roku, około godziny 14:00 54-letni mieszkaniec woj. łódzkiego, kierujący volkswagenem passatem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na krajową 62. nie udzielił pierwszeństwa przejazdu samochodowi ciężarowemu marki Man, kierowanemu przez 50-latka z pow. inowrocławskiego, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Kierujący osobowym pojazdem może mówić o szczęściu, gdyż mimo groźnie wyglądających zniszczeń, wyszedł z tego zderzenia bez szwanku. Radziejowska drogówka zatrzymała oba dowody rejestracyjne pojazdów za uszkodzenia pokolizyjne. Sprawca, poza punktami karnymi, otrzymał też 500-złotowy mandat. Osięciny, ul. M. Konopnickiej, 12 stycznia 2008 roku, około godz. 17:00 Kilka minut przed 17:00 dyżurny radziejowskiej komendy odebrał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca Radziejowa o uszkodzeniu jego opla corsy przez nieustalony samochód, którego kierowca oddalił się z miej- sca zdarzenia. Działania podjęte przez policję pozwoliły na odszukanie sprawcy. Okazał się nim 54-letni mieszkaniec Osięcin, kierujący hundayem. Jak ustalono, mężczyzna był nietrzeźwy (ponad 1.3 promila). Został osadzony do wyjaśnienia i wytrzeźwienia w policyjnym areszcie. Osięciny, ul. Skarbka, 11 stycznia 2008 roku, około godziny 21:40 38-letni Sławomir L., mieszkaniec gminy mimo spożycia alkoholu (ponad 2.73 promila) oraz braku wymaganego przepisami oświetlenia jednośladu, zdecydował się na podróż rowerem po drodze publicznej. Z miejsca kontroli przewieziony został do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Kamieniec, gm. Topólka, 12 stycznia 2008 roku, około godziny 03:40 32-letni mieszkaniec gminy Topólka, będący w stanie nietrzeźwym (blisko 3 promile), usiadł za kierownicą ciężarowego mercedesa vito i poruszał się drogą publiczną. Policjanci zatrzymali potencjalnego zabójcę i pozbawili go możliwości dalszej jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy, a jego pojazd odholowano na policyjny parking. Zborowiec, gm. Piotrków Kujawski, 13 stycznia 2008 roku, około godziny 18:40 Przed godziną 19:00 dyżurny radziejowskiej komendy odebrał telefoniczne zgłoszenie o wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Kierujący nieustalonym pojazdem potrącił pieszego, 58-letniego mieszkańca Zborowca, po czym nie zatrzymując auta oddalił się z miejsca wypadku, pozostawiając rannego mężczyznę. Powiadomiony o zdarzeniu lekarz pogotowia, na miejscu wypadku stwierdził zgon mężczyzny. Grupa operacyjno-dochodzeniowa wspólnie z biegłym z zakresu ruchu drogowego przeprowadziła oględziny miejsca wypadku. Ujawniono i zabezpieczono liczne ślady pochodzące od pojazdu sprawcy, które na polecenie prokuratora rejonowego, obecnego na miejscu tragedii, zostały zabezpieczone w prosektorium. Dalsze czynności mające na celu dotarcie do sprawcy prowadzą radziejowscy stróże prawa. asp. szt. Piotr Chrupek

14 12 Bezpieczeństwo Powiat/Gmina/ Rok STRAŻ POŻARNA INFORMUJE Zakoñczy³ siê rok Nadszed³ czas podsumowań i analiz. W związku z powyższym przedstawiamy kilka statystyk związanych z działalnością interwencyjną Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem małe średnie duże Razem małe lokalne średnie Razem złośliwe w dobrej wierze z instal. wykryw. radziejowski Bytoń Dobre Osięciny Piotrków Kujawski Miasto Radziejów Zestawienie zdarzeń według wielkości w rozbiciu na gminy Ogółem zdarzeń Radziejów Topólka W roku 2007 zanotowano ogółem 678 zdarzeń, to jest o 100 więcej niż w roku 2006, co stanowi wzrost działań o 17,3%. Na powyższą sumę zdarzeń złożyły się: a) pożary 102 (15% ogółu interwencji): mały 87, średni 13, duży 2 b) miejscowe zagrożenia 570 (84,1% ogółu interwencji): małe 76, lokalne 492, średnie 2 c) alarmy fałszywe 6 (0,9% ogółu interwencji): w dobrej wierze 5, z instalacji wykrywania 1 Na ogólny wzrost działań miała wpływ większa liczba podejmowanych interwencji przy miejscowych zagrożeniach. Szczególnym okresem była noc na przełomie 18 i 19 stycznia ub.r., kiedy przez powiat radzie- jowski przeszła wichura łamiąca drzewa i konary oraz zrywająca dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych. W tym czasie jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjechały do zdarzeń około 80 razy. W poszczególnych grupach zdarzeń sytuacja statystyczna przedstawia się następująco: 1) w grupie pożary nastąpił spadek zdarzeń z ilości 148 w roku 2006 do 102 w 2007 r., co stanowi 32% zniżki, 2) w grupie miejscowe zagrożenia nastąpił wzrost zdarzeń z ilości 418 w roku 2006 do 570 w 2007 r., co stanowi 36,4% zwyżki, 3) w grupie alarmy fałszywe nastąpił spadek zgłoszeń o zdarzeniu z ilości 12 w roku 2006 do 6 w 2007 r., co stanowi 50% zniżki. (cd. sprawozdania w następnym numerze Powiatowego ABC ) Z ycia komendy: ub. r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków. W spotkaniu uczestniczył z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Andrzej Więckowski, burmistrz Radziejowa, Sławomir Bykowski, sekretarz Starostwa, Wojciech Kotarski, prezes ZP ZOSP RP, Roman Szczerbiak, proboszcz Fary ks. Stanisław Łosiakowski oraz sponsorzy. Były podziękowania, życzenia świąteczno-noworoczne i łamanie się opłatkiem. Komendant powiatowy zaprosił wszystkich uczestników spotkania na okolicznościowy poczęstunek. 2. Z początkiem roku rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze za 2007 r. w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W zebraniach również udział biorą przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie. Pierwsze zebranie z udziałem funkcjonariusza PSP odbyło się w jednostce OSP Wola Skarbkowa, gm. Osięciny, w dniu r stycznia br. funkcjonariusze PSP spotkali się z byłymi pracownikami komendy, którzy odeszli już na emeryturę. Była okazja do złożenia sobie życzeń noworocznych, do zawodowych wspomnień oraz zapoznania się ze zmianami w komendzie, jakie nastąpiły od zeszłorocznego spotkania. W trakcie imprezy nastąpiło przekazanie samochodu rozpoznawczo-ratowniczego marki Skoda Roomster dla tutejszej komendy. W przekazaniu auta uczestniczyli przedstawiciele instytucji współfinansujących zakup - starosta Marian Zieliński, burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski Mirosław Skonieczny oraz Kazimierz Mańkowski-firma Petroman. Kilka dni wcześniej samochód poświęcony został przez proboszcza Fary. tekst i foto: Ireneusz Poturalski

15 Lokalna Grupa Działania PIERWSZA TAKA GRUPA W KRAJU Powstała niedawno Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego została oficjalnie zarejestrowana w sądzie. Przygotowała już pierwszy projekt, o którego wsparcie wystąpiła w ramach konkursu do realizatora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Lokalne grupy działania to organizacje pozarządowe, skupiające reprezentantów lokalnych władz, stowarzyszeń, instytucji, firm i przedsiębiorstw. Udział przedstawicieli różnych środowisk ma im ułatwiać dobre rozeznanie w potrzebach lokalnych społeczności i inicjowanie działań, zmierzających do ich zaspakajania. Takie grupy są bardzo wiarygodne dla dysponentów unijnych funduszy, którzy widzą, że projekty przez nie zaproponowane, zostały wcześniej skonsultowane w różnych kręgach i przez to wiadomo, że przyniosą wszystkim wymierne korzyści. Dlatego też uzyskanie na nie dotacji, grantów i innego wsparcia jest łatwiejsze, niż na takie, za którymi optują na przykład tylko władze samorządowe czy wyłącznie przedsiębiorcy. Grupa w niedługim czasie przystąpi do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, w której ujmie wszystkie swoje pomysły i zamierzenia. Marek Szuszman

16 Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy w fotoreportażu Miros³awa Czynsza Gwiazda wieczoru, Equator Pokaz udzielania pierwszej pomocy na dworcu PKP w czasie wizyty pociągu WOŚP Sztab Orkiestry w czasie liczenia pieniędzy Prowadzący finał WOŚP Wanda Wiatrowska i Marek Marynowski Uczestnicy piotrkowskiego finału WOŚP Występ przedszkolaków

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Piękny gest dla maluchów i seniorów

Piękny gest dla maluchów i seniorów cena 1 zł (w tym 8% VAT) 23 stycznia 2015 Nr 210 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Piękny gest dla maluchów i seniorów Iznowu możemy mówić o rekordzie, i to w wielu

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego DWUTYGODNIK * ROK XXII * 23 STYCZNIA 2009 * NR 2 (310) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Okładka została wylicytowana podczas finału WOŚP. Zwycięzca licytacji pozostawił redakcji wolną rękę co do

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Zasypane miasto całe...

Zasypane miasto całe... Nakład 10 000 egz. www.zblizenia.pl Nr 1 (122) 17 lutego 2012 Strażacy pozostają Jednostka straży pożarnej w usteckim CSMW nie zostanie zlikwidowana! str. 6 Zasypane miasto całe... Będzie referendum? Prezydent

Bardziej szczegółowo

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna STYCZEŃ 2014/1 (167) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna 1 MIASTO Orszak Trzech Króli w Kolnie Trzej królowie, w których wcielili

Bardziej szczegółowo

Gdzie te chłopy - s. XV

Gdzie te chłopy - s. XV ISSN 1640-257X Nr 02 (74) Luty 2006 tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL Gdzie te chłopy - s. XV Kto daje i odbiera... czyli dalsza

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

odwołania dyrektora strona 14

odwołania dyrektora strona 14 przeworsk: kwiatki pani burmistrz za 5 tys. zł i niejednogłośne absolutorium strona 12 kańczuga: żart z finałem w sądzie strona 12 Zostań naszą MISS szczególy na str. 28 POWIAT JAROSŁAWSKI/PRZEWORSKI:

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X Udane, to za mało powiedziane O Mistrzostwach Karate w Kolnie czytaj w środku numeru 2 MARZEC 2007 Koncert sezonu Przed chwilą na sali widowiskowej KDK zakończył się

Bardziej szczegółowo