pobrano z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl"

Transkrypt

1 W dniach czerwca 2012 roku, w Warszawie, odbyło się III Sympozjum Inżynierii Żywności zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wspólnie z Sekcją Fizyki i Inżynierii Żywności Komitetu Nauk o Żywności PAN, Sekcją Zastosowań Fizyki w Inżynierii Produkcji Rolniczej i Technologii Żywności Komitetu Agrofizyki PAN, Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Komitet naukowy III Sympozjum stanowili wybitni specjaliści z zakresu technologii żywności, biotechnologii, chemii, inżynierii procesowej, energetyki jak również agrofizyki: prof. dr hab. Barbara Baraniak, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. Janusz Czapski, prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, prof. dr hab. Józef Fornal, prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. Jarosław Frączek, prof. dr hab. Antoni Golachowski, prof. dr hab. Narcyz M. Grzesik, prof. dr hab. Józef Horabik, prof. dr hab. Tomasz Jankowski, prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz, prof. dr hab. Janusz Laskowski, prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, prof. dr hab. Jerzy J. Pietkiewicz, prof. dr hab. Bogusław Staniewski, prof. dr hab. Dorota Witrowa Rajchert, prof. dr hab. Lidia Zander, prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński. Tematyka III Sympozjum Inżynierii Żywności obejmowała następujące zagadnienia: operacje jednostkowe w przetwórstwie żywności; właściwości fizyczne surowców i produktów żywnościowych; higiena produkcji żywności; energetyka i ochrona środowiska w przemyśle spożywczym; organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym; wykorzystanie biotechnologii do zagospodarowania produktów odpadowych przemysłu spożywczego; właściwości wody w żywności (XXII Seminarium Naukowe). III SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących dwadzieścia trzy ośrodki naukowe. W trakcie sympozjum, uczestnicy mieli możliwość wykonania niektórych pomiarów i zapoznania się z najnowszym sprzętem prezentowanym przez Partnerów III Sympozjum. Firma Precopitc Co zaprezentowała mikroskopy firmy Nikon, firma Uni Export Instruments urządzenie Turbiscan do oceny stabilności fizycznej dyspersji cieczowych oraz automatyczny piknometr gazowy do pomiaru gęstości rzeczywistej. W stoisku firmy B&L International, uczestnicy mieli możliwość wzorcowania rejestratorów wilgotności i temperatury oraz pomiaru aktywności wody. Osoby zainteresowane działalnością Laboratorium Centrum Wodne SGGW, pod opieką kierownika laboratorium Pana dr inż. Wojciecha Sasa oraz Pana mgr inż. Piotra Kowala zapoznały się z wyposażeniem i ofertą centrum, oraz zwiedziły park wodny działający przy laboratorium. W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje plenarne, w czasie których zostały wygłoszone następujące referaty: Prof. dr hab. Artur Bartkowiak, Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: Zastosowanie metod bioimmobilizacji w technologii żywności; Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, Dr hab. Andrzej Borys, prof., Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego: Liczby podobieństwa podstawowego składu chemicznego mięsa zwierząt rzeźnych, teoria i praktyka; Prof. dr hab. Jarosław Frączek, Kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Akademii Rolniczej w Krakowie: Ekoenergia w produkcji rolno spożywczej; Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Metody modelowania kształtu obiektów roślinnych; Dr hab. Piotr Koczoń, Kierownik Katedry Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Etanol: destruktor czy kreator; Prof. Frédéric Debeaufort, Ph. D., EMMA, Université de Bourgogne Agrosup Dijon: How liquid media composition influence the release of active molecules from active films; Dr hab. Adam Figiel, Zakład Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, Instytutu Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Badanie i kształtowanie tekstury żywności. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania i dyskusji na temat 15 doniesień naukowych zaprezentowanych w trzech sekcjach tematycznych. W sesji posterowej podzielonej na 60 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

2 4 sekcje tematyczne: technologia żywności, biotechnologia żywności, inżynieria żywności oraz właściwości wody w żywności zaprezentowano 93 plakaty. Komisja oceniająca wyróżniła pięć prac, dyplomy odebrały następujące zespoły: Dariusz Dziki, Urszula Gawlik Dziki, Renata Różyło, Janusz Laskowski za pracę: Wpływ dodatku liści komosy ryżowej na właściwości fizyczne pieczywa pszennego; Joanna Piepiórka Stepuk, Sylwia Mierzejewska za pracę: Wykorzystanie nefelometrów w identyfikacji procesu mycia w przepływie; Ludmiła Bogacz Radomska za pracę: Wpływ makroelementów, cynku i źródeł węgla na biosyntezę karotenu przez drożdże; Magdalena Śledź, Małgorzata Nowacka, Artur Wiktor, Magdalena Selke, Dorota Witrowa Rajchert za dwie prace: Właściwości mechaniczne i sorpcyjne jabłek suszonych metodą dwustopniową oraz Modelowanie matematyczne kinetyki dwustopniowego suszenia tkanki jabłka. W dniach 8 do 12 lipca miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych spotkań środowiska naukowego, skupionego wokół szeroko rozumianej inżynierii rolniczej. W Walencji odbyła się International Conference of Agricultural Engineering (CIGR AgEng2012), organizowana przez European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng ) oraz Intenational Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR). Tegoroczne sympozjum zostało przez organizatorów zaprojektowane w formie rozłożystego parasola pod którym znalazło miejsce jednocześnie kilka konferencji tematycznych. Celem nadrzędnym była jednak swoista interakcja między CIGR i EurAgEng w ramach wspólnych grup roboczych. Konferencje i grupy robocze, które weszły w skład tegorocznego CIGR AgEng2012 to: 15th Inter Regional Conference on Land and Water management with limited availability (EnviroWater 2012) 171 prac;. First International Symposium on Computational Fluid Dynamics (CFD) Applicationsin Agriculture 60 prac; IV International Workshop on Computer Image Analysis in Agriculture 83 prace; 5th Automation Technology for Off road Equipment Conference (ATOE) 43 prace; The Ninth International Livestock Environment Symposium (ILES IX) 114 prac; Workshop on applications of smart sensors and wireless sensor networks 17 prac; Silos and Granular Materials (SIGMA) 27 prac; Główne grupy tematyczne tegorocznej konferencji: Animal Production Technology (AP) 63 prace; Education and Curricula (ED) 14 prac; Energy, biomass and biological residues (EN) 168 prac; Ergonomics, Safety and Health (ES) 52 prace; Information Technology, Automation and Precision Farming (IT) 141 prac; Post Harvest, Food and Process Engineering (PF) 265 prac; Power and Machinery (PM) 127 prac; CIGR AGENG 2012 Prezentowane podczas III Sympozjum prace opublikowano w następujących czasopismach: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Acta Agrophysica, Nauki Inżynierskie i Technologie oraz Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Jako organizatorzy ufamy, że III Sympozjum Inżynierii Żywności dało uczestnikom możliwość twórczej dyskusji, wymiany myśli naukowej i prezentacji dokonań badawczych różnych ośrodków naukowych. Wierzymy, że spotkanie to przyczyni się do integracji środowisk naukowych oraz nawiązania nowych kontaktów. Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą nauką o żywności na kolejne, IV już Sympozjum Inżynierii Żywności, które odbędzie się w Warszawie w 2014r. Dr inż. Ewa Gondek Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Rural Development (RD) 65 prac; Structures and Environmental Technologies (SE) 89 prac; Według danych organizatorów 37 osób to uczestnicy z Polski. Wśród ośrodków widoczni i wyjątkowo aktywni byli przedstawiciele z Warszawy, Poznania, Olsztyna, Lublina i Koszalina. Pośród uczestników dominowała prezentacja wyników badań w formie posterów, co przy tak znacznej ilości, aż 1083 aktywnych uczestników jest powszechną praktyką. Sesje referatowe odbywały się jednocześnie w siedmiu pomieszczeniach tematycznych oraz na trzech salach audytoryjnych Łącznie w 152 sesjach wygłoszono 703 referaty i zaprezentowano 819 prac w dwóch sesjach plakatowych. Na zdjęciu, przed centrum konferencyjnym (VCC), uczestnicy CIGR AgEng2012 z Politechniki Koszalińskiej (od prawej: dr inż. Mariusz S. Kubiak, dr inż. Joanna Piepiórka Stepuk i dr inż. Marek Jakubowski) Dr inż. Marek Jakubowski Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) 61

3 XXXI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA PROBLEMY GOSPODARKI ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W MLECZARSTWIE W dniach 4 7 września 2012 roku w obiekcie o nazwie Pałac położonym w Mierzęcinie na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego obradowała XXXI sza konferencja nt. Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie. Początek obrad Konferencji sięga początku lat 80 tych ubiegłego stulecia. Jest więc najdłużej trwającą cyklicznie imprezą naukowo techniczną w polskim mleczarstwie. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Energia i środowisko w mleczarstwie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Dotychczas konferencja wydała 31 tomów materiałów drukowanych, wzięło w niej udział ponad 5000 uczestników i 267 specjalistycznych Firm z Polski i z zagranicy. Oczywistą zasługą organizatorów konferencji jest pobudzenie wśród jej uczestników, ale i wśród wielu innych pracowników przemysłu mleczarskiego idei poszanowania energii i środowiska, a nie tylko mierzenie swoich zamiarów i osiągnięć miernikami ekonomicznymi. SPRAWOZDANIE Z XV KONFERENCJI NAUKOWO TECHNICZNEJ BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012 Konferencja Naukowo Techniczna, Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012, jest cykliczną konferencją odbywającą się co 2 lata i organizowana jest przez różne ośrodki akademickie w kraju. W tym roku organizatorem były Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechniki Koszalińskiej, a współorganizatorem, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ w Lublinie. Konferencja odbyła się w dniach od 5 do 8 września 2012 roku w Hotelu Solny Resort & SPA, ul. Fredry 5, Kołobrzeg, a problematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia: operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym; maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego budowa i eksploatacja; automatyzacja w przetwórstwie żywności; problemy bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym; problemy gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym; fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakość. Patronat naukowy konferencji objął: Komitet Techniki Rolniczej PAN i Sekcja Maszyn Spożywczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Patronat honorowy konferencji pełnili: Rektor Politechniki Koszalińskiej, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskie, Prezydent Miasta Kołobrzeg, Prezydent Miasta Koszalina, Starosta Kołobrzeski, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Naukowo Technicznegow Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Konferencja została objęta również patronatem medialnym przez czasopisma branży spożywczej: Przemysł Spożywczy i Gospodarka Mięsna, Wydawnictwo: SIGMA NOT, Warszawa, oraz IPS Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, Lublin. Mgr inż. Janusz Turowski W skład Komitetu Naukowego konferencji weszło 36 profesorów, 3 doktorów habilitowanych z krajowych ośrodków akademickich oraz 3 profesorów z KSTU Kaliningrad i 1 doc. inż. z CVUT Praga. Przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun. Natomiast Komitet organizacyjny reprezentowali: dr inż. Adam Kopeć przewodniczący, oraz członkowie: dr inż. Maria Dymkowska Malesa, dr inż. Marek Jakubowski, dr inż. Mariusz S. Kubiak, dr inż. Iwona Michalska Pożoga, dr inż. Sylwia Mierzejewska, dr inż. Joanna Piepiórka Stepuk, dr inż. Tomasz Rydzkowski. W konferencji wzięło udział 136 uczestników w tym 6 z zagranicy reprezentujący 23 ośrodki naukowe, m.in.: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Akademia Rolnicza w Lublinie, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Lublinie, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, Kaliningrad State Technical University i Czech Technical University in Prague. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele przemysłu z następujących firm: Biuro Techniczno Marketingowe TTM Sławomir Podgajny w Brzezinach, Browar Żywiec, Firma Wieczorek w Gostyniu, NORD LOCK Poland Sp. z o.o. w Radomiu oraz GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna w Koszalinie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Kierownik Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun i Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, doktor honoris causa Politechniki 62 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

4 Konferencje, Sympozja, Warsztaty Naukowe, Targi, Wystawy.pl Książkę zawierającą streszczenia doniesień naukowych na konferencję BEMS 2012 wydano ze środków refundowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego..w m. tu. ko sza Podczas Konferencji wygłoszono 42 referaty w 7 sesjach referatowych i zaprezentowano 106 posterów w dwóch sesjach. Komisja konkursowa konferencji BEMS 2012, w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz dr h.c., prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. W grupie wygłoszonych referatów: Pierwsza nagroda Małgorzata Nowacka: Wpływ oddziaływania ultradźwięków na mikrostrukturę tkanki jabłka (autorstwa: M. Nowacka, D. Witrowa Rajchert), Wyróżnienie Jędrzej Kasprzak: Eksploatacyjne oddziaływania środowiskowe linii rozlewniczych piwa. Wyróżnienie Kazimierz Sadkiewicz: Cyfryzacja jakości pieczywa (autorstwa: K. Sadkiewicz i J. Sadkiewicz). W grupie sesji posterowej I: Pierwsza Nagroda Michal Pěnička i Pavel Hoffman: Fluid drying of adhesive particles. Wyróżnienie Andrzej Półtorak, Jarosław Wyrwisz, Magdalena Zalewska, Urszula Ulanicka, Katarzyna Żontała, Adrian Stelmasiak, Małorzata Moczkowska i Agnieszka Wierzbicka: Analiza możliwości zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni NIR w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych. Wyróżnienie Dariusz Urbaniak i Tomasz Wyleciał: Zastosowanie młyna strumieniowo fluidalnego w procesie oddzielani łusek od ziaren zbóż. W grupie sesji posterowej II: Pierwsza Nagroda Elżbieta Piotrowska, Włodzimierz Dolata, Mirosława Krzywdzińska Bartkowiak, Michał Piątek i Aleksander Walkowski: Jakość farszów i wędlin kutrowanych wyprodukowanych z udziałem skrobi ziemniaczanych modyfikowanych fizycznie. Wyróżnienie Agnieszka Plawgo, Adam Kopeć i Ewa Czerwińska: Czystość mikrobiologiczna śliwek utrwalonych metodą dehydrofreezing rozmrażanych w komorze próżniowo parowej. Wyróżnienie Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza i Dariusz Góral: Charakterystyka żeli żelatynowych zamrażanych w zróżnicowanych warunkach. Wyróżnienie Marek Domoradzki, Tadeusz Matuszek, Wojciech Poćwiardowski i Damian Żórawski: Amplituda drgań przesiewacza z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie. Żywność Nauka Technologia Jakość: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności; ACTA AGROPHYSICA: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; IPS Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, Lublin. lin Koszalińskiej. W uroczystym otwarciu, oprócz uczestników Konferencji, udział wzięli: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, który przedstawił, w formie prezentacji multimedialnej, referat pt. Politechnika Koszalińska wczoraj dziś i jutro, Dziekan Wydziału Mechanicznego ds. Nauki prof. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz i Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek. XV. konferencja Naukowo Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012 sponsorowana była przez: VAN PUR S.A. w Warszawie, Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA w Koszalinie, Starostę Powiatu Kołobrzeskiego, Wytwórnię lodów Jaś w Koszalinie, Zakłady Tłuszczowe w Szczecinku. Podczas uroczystej kolacji, w której uczestniczył gość honorowy Konferencji, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka uczczono 40 lecie pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna. ww w. ips W dniu odbyło się zabranie plenarne Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa, na kadencję Do Zarządu weszli: Prezes dr hab. Kazimierz Zawiślak, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wiceprezes prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, Politechnika Koszalińska w Koszalinie; Skarbnik dr inż. Paweł Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Skarbnik mgr inż. Sławomir Podgajny, BTM TTM Brzeziny. po bra no z Podczas konferencji wygłoszone zostały 4 wykłady plenarne: Prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz: Systemowe i holistyczne aspekty integrowania wiedzy dla potrzeb nauczania inżynierii procesowej przetwórstwa spożywczego; Prof. dr hab. inż. Grochowicz Józef dr h.c.: Nanotechnologie i inne nowatorskie problemy badawcze w inżynierii żywności (współautor: prof. dr hab. Andrzej Bień); Prof. dr hab. inż. Janusz Boss: Uwagi na temat żywienia; Mgr inż. Janusz Turowski: Oszczędzanie czy poszanowanie energii (współautor: prof. dr hab. inż. Janusz Budny). Doniesienia naukowe przedstawione na konferencji opublikowane będą w następujących czasopismach: Inżynieria Rolnicza: Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej; Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) Jako organizatorzy XV tej konferencji Naukowo Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012, pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za czynny udział w obradach konferencyjnych i sesjach posterowych. Dziękujemy również za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas całego pobytu w Kołobrzegu. Myślimy, że konferencja stworzyła szansę spotkania wielu interesujących osób, reprezentujących różne środowiska naukowe, a co za tym idzie, dała możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do realizacji dalszej pracy naukowej. Chcielibyśmy również zaprosić wszystkie osoby zainteresowane na kolejną, XVI już konferencję Naukowo Techniczną Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego, BEMS 2014, która odbędzie się w Lublinie. Organizatorem będzie Katedra Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która kierowana jest przez dr hab. inż. Kazimierza Zawiślaka. Dr inż. Adam Kopeć Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska 63

5 BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Mamy już za sobą znaczące dla środowiska osób związanych z przemysłem spożywczym wydarzenie, jakim była bardzo udana w ocenie tak uczestników, jak i organizatorów XV. konferencja naukowo techniczna BUDOWA I EKSPLO- ATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012, która odbyła się w dniach 5 8 września w Kołobrzegu. Jej organizatorami byli Politechnika Koszalińska Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ", a także KTR PAN, Sekcja Maszyn Spożywczych ZG SIMP, Środkowopomorska Rada NOT i SNT w Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział SITSpoż. Tematyką konferencji były naukowe i praktyczne problemy związane z budową oraz eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych. Prezentowane w formie referatów i posterów liczne doniesienia (146 prac, w tym prace zagraniczne) wszechstronnie omawiały operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym, maszyny i urządzenia w kontekście ich budowy i eksploatacji, zagadnienia automatyzacji, fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakości, problemy bezpieczeństwa żywności oraz gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym. Kwalifikowane do prezentacji przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna (Politechnika Koszalińska) prace miały wyjątkowo utylitarny charakter. Można wprost wypowiedzieć opinię, że dokonuje się przełom w prowadzonych przez ośrodki naukowe badaniach. Uczestnicy mogli zapoznać się np. z doniesieniami na temat zużywania ubytkowego noży kutrów misowych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod badawczych (Skrzypek), zużywania elementów roboczych dzielarki ciast (Nosal, Jankowiak), rozwiązań dozowników i przesiewaczy napędzanych wibratorami (Domoradzki, Matuszek, Poćwiardowski, Żórawski), rozwiązań systemów do produkcji filetów bez ości z ryb karpiowatych (Dowgiałło, Diakun), rozwiązań systemów mieszająco zagęszczająco granulujących (Hejft, Obidziński), także dla zagospodarowania np. wycierki ziemniaczanej (Obidziński), poszukiwania rozwiązań dla wydzielania sporyszu z żyta (Jadwisieńczak, Kaliniewicz, Zalewska) czy coraz bardziej efektywnych rozwiązań dla pracy kadzi wirowych (Jakubowski, Diakun), wielostopniowych wyparek do produkcji koncentratów soków (Cyklis). Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki badań i prac na temat zastosowania w kontekście technologicznym mąki łubinowej (Kopeć, Bać) i naparu z zielonej herbaty (Mierzejewska, Bać, Golik) jako dodatku do pieczywa, na temat zamrażania żeli żelatynowych (Kozłowicz, Kluza, Góral), prac nad poprawą efektywności tłoczenia soków z warzyw korzeniowych (Nadulski, Strzałkowska), nad obróbką cieplną dyni (Śląska Grzywna, Andrejko, Blicharz Kania) czy zastosowaniem ultradźwięków w procesach technologicznych (Witrowa Rajchert, Nowacka). Zaprezentowano także prace omawiające problematykę reologii w kontekście parametrów pracy maszyn (Ratajczak), omawiające aspekty higieniczne związane z zastosowaniem uszczelnień czołowych (Rewolińska), problematykę mycia w systemach CIP (Piepiórka Stepuk, Diakun). Do bardzo interesujących należały także prezentacje zespołu badającego systemy optoelektroniczne w sprzężeniu z wykorzystaniem kombinatoryki celem teoretycznego przygotowania budowy zautomatyzowanych maszyn dla przetwórstwa rybnego (Fatychov, Erlikhman, Ivanov, Ageyev, Zarudny, Dutkiewicz) czy podczerwieni w procesie suszenia krojonych jabłek (Grdzelishvili, Hoffman). Ciekawostką dla poszukujących np. rozwiązań dla nowych tematów produkcyjnych było przedstawienie zakończonych uzyskaniem patentu wyników prac nad suszeniem miodu (Samborska, Langa, Pomarańska Łazuka), nad wykorzystaniem technologicznym czarnej porzeczki (Sterczyńska, Smuga Kogut) oraz nad zastosowaniem młyna strumieniowo fluidalnego do oddzielania łuski ziaren (Urbaniak, Wyleciał). W pamięci uczestników konferencji pozostanie z pewnością niezwykłe, nasycone patriotyzmem, wystąpienie profesora Kazimierza Sadkiewicza z Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, który z ogromną werwą, entuzjazmem zachęcał do tego, aby polscy producenci postawili na produkcję pieczywa pełnowartościowego, produkowanego na zakwasie, mogącego stać się silną krajową marką. Co ciekawe, mówił o tym w kontekście cyfryzacji jakości pieczywa, udowadniając, że możliwe jest połączenie wszystkiego co nowoczesne z tym, co tradycyjne i wartościowe. Warto nadmienić, że najlepsze prezentowane wystąpienia i referaty zostały przez organizatorów nagrodzone cenny- 64 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

6 mi wydawnictwami fachowymi oraz dyplomami. Pokłosiem konferencji jest wydawnictwo prezentujące w formie streszczeń wszystkie zakwalifikowane prace, które z kolei po zrecenzowaniu zostaną skierowane do dalszych punktowanych publikacji. Podczas konferencji zaprezentowano nowy tytuł skierowany do środowiska naukowego wyższych uczelni w Polsce prowadzących działalność naukowo badawczą w dziedzinie inżynierii żywności kwartalnik naukowo techniczny Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. Wychodząc naprzeciw postulatom stworzenia specjalistycznego czasopisma powstała grupa inicjatywna złożona z przedstawicieli wywodzących się z Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która z pomocą materialną Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ przekształciła zamysł w wydane już pierwsze dwa numery. Wykłady, referaty, prezentacje jak i doniesienia cieszyły się wysoką frekwencją i aktywnością uczestników konferencji, wzbudziły także duże zainteresowanie, o czym można było przekonać się obserwując trwające do późna rozmowy kuluarowe. Ich żywa atmosfera sprzyjała nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni. Z kolei czas wolny wypełniony koncertem Baltic Kwartetu, obchodzonym uroczyście 40 tym jubileuszem pracy prof. Diakuna oraz morskim rejsem dopełniały miłej atmosfery. Z przykrością trzeba jednak zaznaczyć praktycznie zupełny brak zainteresowania tematyką konferencji ze strony firm działających w przemyśle spożywczym i dla przemysłu spożywczego oraz ich przedstawicieli. Nad organizacją konferencji czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem dr inż. Adama Kopcia (Politechnika Koszalińska). Zdaniem piszącego konferencja nie była nudnym zebraniem, lecz bardzo intensywnym spotkaniem młodych pracowników nauki oraz doświadczonych kadr profesorskich zainteresowanych jak największą użytecznością prowadzonych badań i prac. Kolejna konferencja BEMS odbędzie się za 2 lata. Warto to wydarzenie uwzględnić w swoim kalendarzu. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY INŻYNIERII PRODUKCJI ORGANIZOWANA Z OKAZJI 70 LECIA URODZIN PROF. DR. HAB. ALOJZEGO SKROBACKIEGO W dniach września 2012 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji zorganizowana z okazji 70 lecia urodzin prof. dr hab. Alojzego Skrobackiego. Problematyka obrad dotyczyła: roślin energetycznych, spalania biomasy, biopaliw silnikowych, biogazowni rolniczych, energii słońca, wody, wiatru, regulacji prawnych, organizacji rynku, aspektów ekonomicznych oraz problemów inżynierii rolniczej. Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Na konferencję zgłoszono 29 referatów z 10 ośrodków akademickich WSPÓŁCZESNE TRENDY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI OD ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ DO PROZDROWOTNEJ Mgr inż. Sławomir Podgajny i badawczo rozwojowych. Politechnikę Koszalińską reprezentowali: prof. nazw dr hab. Michał Jasiulewicz (Wydział Nauk Ekonomicznych), który wygłosił w sesji plenarnej referat pt.: Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, oraz mgr inż. Małgorzata Smuga Kogut (Wydział Mechaniczny), która wygłosiła referat w sesji plenarnej pt.: Wykorzystanie łodyg z topinamburu do produkcji bioetanolu II generacji. Obradom plenarnym w pierwszym dniu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski. W kolejnych sesjach tematycznych obradom przewodniczyli prof. dr hab. inż. Leszek Mieszalski, dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. nadzw. SGGW oraz dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. nadzw. SGGW. Mgr inż. Małgorzata Smuga Kogut W dniach września b.r. w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Komitet Nauk o Żywności PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych Oddział Wielkopolski, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski. Celem konferencji była integracja środowisk naukowych, zajmujących się przede wszystkim szeroko rozumianą technologią żywności, a także żywieniem człowieka. Na spotkaniu analizowana była problematyka produkcji, jakości i spożycia produktów tradycyjnych oraz regionalnych, a także zagadnienia związane z żywnością prozdrowotną. Poruszono także problematykę pozyskiwania oraz wykorzystania składników bioaktywnych w technologii żywności. Tematyka konferencji obejmowała również tematy takie, jak: konsument na rynku żywności tradycyjnej i prozdrowotnej, bezpieczeństwo żywności tradycyjnej i prozdrowotnej oraz potrawy tradycyjne i regionalne w usługach gastronomicznych. Spotkanie towarzyszyło uroczystościom związanym z jubileuszem 50 lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) 65

7 Wykłady oraz prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem przejawiającym się wyjątkowo wysoką frekwencją i aktywnością uczestników konferencji. Podczas dwóch dni V. Konferencja Naukowa Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego Rogów, 7 9 listopada 2012 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Biochemiczne i molekularne działanie składników pokarmowych; - Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych; - Dietoterapia chorób przewlekłych; - Żywienie kliniczne; - Sposób żywienia i stan odżywienia wybranych grup ludności; - Varia. VIII. Międzynarodowa Konferencja Paliwa z odpadów Szklarska Poręba, Listopada, 2012 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach - badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw); - Termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; - Technologia mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling); - Energetyczne wykorzystanie odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych); - Technologia wytwarzania i właściwości paliw; - Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; - Ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów; - Skojarzona gospodarka odpadowo energetycznej; - Tworzenie i eksploatacja rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji); - Wykorzystanie odpadów w procesach produkcyjnych; - Monitoring środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych; - Prawne aspekty gospodarki odpadami. II. Międzynarodowa Konferencja Produkt i Opakowanie Łódź, listopada 2012 Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, czasopismem Packaging Polska oraz Kołem Naukowym Zarządzania Produkcją i Konsultingu SIFE PŁ. Współorganizatorem konferencji jest Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk KALENDARIUM KONFERENCJI zainteresowani wysłuchali 32 wystąpienia z czołowych ośrodków krajowych zajmujących się wspomnianą problematyką. Mgr inż. Monika Sterczyńska - Opakowania w łańcuchu from farm to fork ; - Aspekty związane z zarządzaniem produktem i opakowaniem w zrównoważonym rozwoju; - Projektowanie produktów i opakowań; - Wymagania prawne w odniesieniu do opakowań, a także roli opakowań w procesach logistycznych. Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych gastronomia, handel detaliczny, e commerce Poznań 11 grudnia 2012 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Kleffmann & Partner Sp. z o.o. Poznań. - Teoretyczne podstawy funkcjonowania sektora usług żywieniowych ujęcie ekonomiczne; - Sektor usług żywieniowych w dystrybucji żywności; - Handel detaliczny, gastronomia stan obecny, przemiany i perspektywy rozwoju; - Zachowania konsumentów jako czynnik determinujący zmiany w dystrybucji żywności; - Handel elektroniczny produktami żywnościowymi. XX. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z cyklu Postęp Naukowo Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie Zakopane, luty 2013 Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Międzynarodowa Konferencja EPOCHEM 2012 Katowice, 28 luty 1 marzec 2013 Zarząd Targów Warszawskich - Biotechnologia i nowe technologie chemiczne; - Bioderadowalne polimery; - Technologie wytwarzania biodegradowalnych wyrobów włóknistych Biogratex; - Technologie otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Biopol; - Technologie informatyczne w przemyśle chemicznym; - Bezpieczeństwo procesowe, nowoczesne technologie produkcji; - Energetyka przemysłowa; - Ochrona środowiska. Mgr inż. Katarzyna Szczepańska 66 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

8 Konferencje, Sympozja, Warsztaty Naukowe, Targi, Wystawy LISTOPAD POD ZNAKIEM GASTRONOMII I WINA lin.pl Ponad 300 wystawców z całego świata, produkty regionalne i wina, aromatyczna kawa i herbata oraz pokazy sztuki kulinarnej. Tak w telegraficznym skrócie wygląda kolejna edycja targów hotelarsko gastronomicznych, na które składają się trzy imprezy: 20. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA, 11. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD oraz 10. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO. Kolejna edycja tych znanych Targów odbędzie się tradycyjnie jesienią od listopada. Profesjonalna Kuchnia Efektywna Gastronomia.w m. tu. ko sza Gwiazdy światowego winiarstwa ponownie w Krakowie Targi Wina ENOEXPO to doskonała okazja, by spróbować win z różnych stron świata, często niedostępnych na polskim rynku, a także poznać największe osobistości światowego winiarstwa. W ubiegłym roku tytuł Człowieka Roku Magazynu Czas Wina odebrali najsłynniejszy winemaker świata, Michel Rolland i Jair Agopian, którzy po raz pierwszy odwiedzili Polskę. W tym roku Magazyn Czas Wina wybierze kolejnego Człowieka Roku, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju winiarstwa na świecie. To tylko część atrakcji zaplanowanych na ten rok. W paragramie przewidziany jest wykład na temat "Jak umiejętnie przygotować Kalendarz Promocji Restauracji?", podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z opracowaniem kalendarza działań promocyjnych m.in. jak dobrać media, ustalić czas działań kampanii reklamowej, dostosować je do tzw. lepszych i gorszych okresów restauracji oraz jak wszystkie te zagadnienia oprzeć na kalendarzu, z uwzględnieniem nie tylko świąt, czy ważnych dni, ale również tego, co dzieje się wokół restauracji przez cały rok. Wykład przeznaczony jest dla managerów i właścicieli restauracji. Poruszane będą również tematy: Czy budować w Polsce hotele? analiza sytuacji, sugestie i porady, Wino w restauracji (szkolenie dla sektora HoReCa, skierowane przede wszystkim do managerów, osób zarządzających lokalami gastronomicznymi oraz kelnerów i barmanów, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie enologii, a w szczególności dobierania win, tworzenia karty i podawania win w restauracjach) oraz prezentacje połączone z degustacją win pt. Polskie wina (Polski Instytut Winorośli i Wina), Hungarian Winery Symposium (Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)), Winiarski Blog Roku 2012 (Magazyn Czas Wina); Exciting wines of sherry (EXO Sp. z o.o.), Marokańskie wina (Maroko Sklep); White wines and sparkling wines (Weingut Georgiberg GnbR, Austria). Dopełnieniem prezentacji win będą warsztaty ich degustacji (Magazyn Czas Wina Michał Bardela), stanowiące zwięzłe wprowadzenie do zasad oceniania, smakowania i opisu wina, zgodnie z aktualnymi, międzynarodowymi standardami. ww Idealny ekspres dla Gastronomii w. ips Jak dostosować urządzenia, narzędzia i wyposażenie do wykonywanych zadań, tak aby zwiększyć efektywność lokali gastronomicznych?, to temat przewodni Targowej Strefy Wiedzy. Specjaliści i eksperci z wielu dziedzin wraz z producentami i dystrybutorami urządzeń gastronomicznych bezpłatnie będą zapoznawać wszystkich zainteresowanych z najnowszymi technologiami, sprzętem oraz rozwiązaniami stosowanymi w branży gastronomicznej. Opowiedzą o aktualnych trendach i dadzą praktyczne wskazówki, jak uniknąć błędów przy projektowaniu Kuchni, a także odpowiedzą na pytanie jak zmodernizować już istniejące lokale, aby poprawić ich efektywność. po bra no z Pojemność bojlera, wydajność wrzątku i filiżanek na godzinę, pobór mocy, a także design czy jakość wykonania to kryteria, które wezmą pod lupę eksperci przy ocenie ekspresów w ramach nowego konkursu Na najlepszy ekspres ciśnieniowy do kawy dla gastronomii, prezentowany w ramach Salonu Kawy i Herbaty. Wnioski i wyniki konkursu staną się przydatnym kompendium wiedzy dla inwestorów gastronomicznych, a także właścicieli restauracji i kawiarni przy wyborze lub zmianie ekspresu. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) Równocześnie prowadzone będą inne prezentacje tematyczne m.in.: Prowadzenie własnej kawiarni magia ryzyka, a heurystyka (Studio Caffe Bartłomiej Zębala), gdzie prezentowane będą zagadnienia związane z ryzykiem otwarcia i prowadzenia własnej kawiarni oraz myślenie heurystyczne, czyli jak zdobyć przewagę nad konkurencją. Prezentacja będzie miała formę szkolenia, mającego na celu przedstawienie, z jakimi rodzajami ryzyka musi zmierzyć się inwestor otwierający lokal gastronomiczny, np. kawiarnię. Dzięki szkoleniu będzie można w łatwy sposób uniknąć wiele sytuacji niepożądanych oraz dowiedzieć się jak łatwiej rozwiązać pewne problemy. W drugiej części szkolenia 67

9 prowadzący przedstawi jak nie popadać w nieświadome schematy myślowe i dzięki temu zdobyć przewagę nad konkurencją. Całość szkolenia zakończy dyskusja na temat przedstawionych zagadnień. Emballage 2012 Międzynaroowe Targi Opakowań Paryż Francja, 11 grudnia 2012 Danubius GASTRO Międzynarodowe Targi Żywności, Napojów, Maszyn i Sprzętu do Przetwórstwa Żywności oraz Wyposażenia dla restauracji i hoteli Bratysława Słowacja, styczeń ISM 2013 Międzynarodowe Targi Słodyczy Kolonia Niemcy, styczeń luty 2013 PRODEXPO 2013 XX Międzynarodowe Targi Spożywcze Moskwa Rosja, luty 2013 KIEV AGRIHORT 2013 Międzynarodowe Targi Rolnicze Kijów Ukraina, luty 2013 FISH INTERNATIONAL 2013 Międzynarodowe Targi Branży Rybnej i Owoców Morza Brema Niemcy, luty 2013 BIOFACH 2013 Międzynarodowe Targi Produkcji, Przetwórstwa i Dystrybucji Produktów Ekologicznych Norymberga Niemcy, luty 2013 Expo Sweet 2013 Targi z branży ciastkarskiej i lodziarskiej Warszawa, luty 2013 Sweet TARG 2013 Międzynarodowe Targi Katowickie Katowice, 6 8 marzec 2013 ALIMENTARIA Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Barcelona Hiszpania, marzec 2013 KALENDARIUM TARGÓW W programie przewidziane są również zajęcia dotyczące tworzenia biznesplanu hotelarskiego, projektu inwestycyjnego oraz audytu restauracji, który jest niezbędny w każdym lokalu. Na podstawie przeprowadzonych audytów restauracji z całej Polski, organizatorzy pokażą dlaczego ważne jest audytowanie lokalu, jak ono wygląda, na co zwracać uwagę oraz jak pracują audytorzy. Podczas wykładu zostaną przedstawione i dokładnie omówione przykładowe audyty. Wykład w głównej mierze przeznaczony jest dla managerów i właścicieli restauracji. Uczestnicy będą mieli możliwość poćwiczyć rozpoznawanie aromatów (m.in.: z pomocą próbek zapachowych Le Nez du Vin i tzw. koła aromatów), poznać wady win białych i czerwonych, błędy popełniane przy ich produkcji, określać poziom kwasowości, taniczności i inne istotne własności jakościowe win. W ostatni dzień, tj w piątek, odbędzie się konferencja prasowa na temat: Wysoka jakość i niskie ceny. Najnowszy projekt sprzedaży włoskiego wina lanego zamykająca tegoroczne Targi Gastronomii i Wina. Iwona Miliszkiewicz Bielak Organizacja i tereny targowe: Targi w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, ul. Centralna 41a tel. (+4812) ; DETROP Międzynarodowe Targi Żywności, Napojów, Maszyn i Wyposażenia Saloniki Grecja, marzec 2013 CFIA Międzynarodowe Targi Opakowań, Dodatków do Żywności oraz Przetwórstwa Rennes Francja, marzec 2013 ALIMENTARIA 2013 Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Valladolid Hiszpania, marzec 2013 DINKTEC Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Napojów Monachium Niemcy, marzec 2013 IFE 2013 Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Londyn Wielka Brytania, marzec 2013 PRO2PACK 2013 Międzynarodowe Targi Opakowań Londyn Wielka Brytania, marzec 2013 Euro Gastro XVII Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Warszawa, marzec 2013 INTERVITIS INTERFRUCTA 2013 Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Wina, Soków i Napojów Alkoholowych oraz Uprawy i Przetwórstwa Owoców Stuttgart Niemcy, marzec 2013 Mgr inż. Katarzyna Szczepańska 68 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 Doktorantka e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 1 / 5 Obszar działalności naukowej - Browarnictwo (technika i technologia). -

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK Lublin, czerwca 2017 roku KOMUNIKAT II

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK Lublin, czerwca 2017 roku KOMUNIKAT II Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Doświadczalna 4 20-290 Lublin Katedra Biochemii i Chemii Środowisk Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA Szczecin 17-18 maja 2016 r. IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji.

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji. STOWARZYSZENIE POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI ODDZIAŁ ŁÓDZKI 1999 r. 2016 r. Opracowała: Grażyna Nowak 1. RYS HISTORYCZNY Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji powstało w 1999 roku na bazie klubu

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE I MEDYCZNE ASPEKTY OCHRONY LUDZI PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKOWYMI

TECHNICZNE I MEDYCZNE ASPEKTY OCHRONY LUDZI PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKOWYMI TECHNICZNE I MEDYCZNE ASPEKTY OCHRONY LUDZI PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKOWYMI 16-18 listopada 2016 r. Kampus Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków Oferta sponsoringu międzynarodowej konferencji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z dziedziny rolnictwa dla doktorantów, studentów i młodych naukowców Bydgoszcz - Inowrocław 2014 Patronat Honorowy: Rick Perry - Gubernator Stanu Texas (USA) Stanisław

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji

PODSUMOWANIE. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami Robotyzacji PODSUMOWANIE Zakończyła się druga edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo. Wydarzenie odbywało się razem z Targami Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targami

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Advances in Plastics Technology APT 15

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Advances in Plastics Technology APT 15 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Advances in Plastics Technology APT 15 W dniach 13 15 października 2015 r. na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 11 edycja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016

VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: kwietnia 2016 Komunikat nr 2 VI Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 20-22 kwietnia 2016 r. VI Konferencja Naukowo Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016 Miejsce: Zawiercie, Hotel Villa Verde Termin: 20

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych Rozpoczęcie: 2012-05-17 Zakończenie: 2012-05-18 Miejsce spotkania: Leonów k. Płocka Leonów 7A Wymagania prawne, rekomendowane techniki

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową nt. CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU siódmą z cyklu PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ KONFERENCJA Z CYKLU CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalnobytowym w regionie południowym Polski Polska Izba Ekologii, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA KIEROWNIK ZAKŁADU Prof. dr hab. Stanisław Stańko

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów i dyskusję nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE ORGANIZATORZY ODDZIAŁ TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO KATEDRA GEOINFORMATYKI I TELEDETEKCJI WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM dr Marta Sidorkiewicz prof. dr hab. Aleksander Panasiuk SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W dniu 16 listopada 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: studia o profilu ogólnoakademickim Gospodarka odpadami Waste

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Rytro 23-25.05.02012r. Sprawozdanie opracowano w ramach promocji projektu: Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych Sprawozdanie nr: CS4-009187

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego w 2011 r. Patronat udzielony 19 kwietnia 2011 r. (DEEwII-079-53/16942) Edukacyjny program telewizyjny "Pozytywna energia"

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM. Kazimierz Dolny, kwietnia 2014 r.

Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM. Kazimierz Dolny, kwietnia 2014 r. Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM Kazimierz Dolny, 23-25 kwietnia 2014 r. Politechnika Lubelska oraz, zapraszają do współpracy

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH ROLNICZOPRZEMYSŁOWYCH Komunikat nr 2 Serwy koło Augustowa ALBATROS HOTEL&SPA 9-11 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10

dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10 Adiunkt e-mail: mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10 Obszar działalności badawczej dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI ODPADAMI WIOSENNE SPOTKANIE ODPADOWE Program konferencji: Aktualny stan gospodarki odpadami. Zapoznanie z aktualnym stanem GO na terenie Krakowa oraz planowanymi kierunkami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r.

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech Targi Smaki Regionów Targi Wyposażenia Hoteli

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa,

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa, ARCHBUD 2008 W dniach 3-5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się pierwsza krajowa konferencja naukowo techniczna z cyklu ARCHBUD pt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Głównym organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! KAWIARENKI ENERGETYCZNE PODCZAS POMORSKICH DNI ENERGII 24-25.10.2013 r. spotkaj się z ekspertem przy kawie Już 24 i 25 października br. podczas POMORSKICH DNI ENERGII w AMBEREXPO zapraszamy Państwa do

Bardziej szczegółowo

Zadanie Projektowe pt. ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO DO PARTNERA NORWESKIEGO

Zadanie Projektowe pt. ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO DO PARTNERA NORWESKIEGO FSS/2014/HEI/W/0078 ZINTEGROWANIE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY Projekt współfinansowany ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007

Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 Relacja po XXXIX Dniach Chłodnictwa 14-15 listopada 2007 W dniach 14 15 listopada 2007r. odbyły się XXXIX Dni Chłodnictwa 2007 zorganizowane przez Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów

Organizacja seminariów informacyjnych w różnych regionach kraju dla producentów owoców i ekologicznych środków produkcji oraz stowarzyszeń konsumentów Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska 1 Politechnika Wrocławska 2 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Program promocji branży polskich specjalności żywnościowych. Monika Tyska Warszawa, r.

Program promocji branży polskich specjalności żywnościowych. Monika Tyska Warszawa, r. 2016 Program promocji branży polskich specjalności żywnościowych Monika Tyska Warszawa, 14.09.2016 r. Kategorie działalności gospodarczej objętej Programem Warszawa, 14.09.2016 r. 10.1 - Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

DZIĘKUJEMY WYSTAWCOM ZA WSPÓŁPRACĘ, A WSZYSTKIM GOŚCIOM ZA TO, ŻE ZECHCIELI NAS ODWIEDZIĆ. ZAPRASZAMY ZA ROK!!

DZIĘKUJEMY WYSTAWCOM ZA WSPÓŁPRACĘ, A WSZYSTKIM GOŚCIOM ZA TO, ŻE ZECHCIELI NAS ODWIEDZIĆ. ZAPRASZAMY ZA ROK!! TARGI GASTRO-HOTEL KOŁOBRZEG DZIĘKUJEMY WYSTAWCOM ZA WSPÓŁPRACĘ, A WSZYSTKIM GOŚCIOM ZA TO, ŻE ZECHCIELI NAS ODWIEDZIĆ. ZAPRASZAMY ZA ROK!! Gastro Hotel to najważniejsze targi regionalne odbywające się

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń

Najwyższa jakość badań laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkoleń Harmonogram szkoleń HARMONOGRAM SZKOLEŃ: I PÓŁROCZE 2017 STYCZEŃ DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 Znakowanie żywności: podstawy prawne i ich interpretacja, najczęściej popełniane błędy - warsztaty 12 17

Bardziej szczegółowo

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Sporządziła: Żaneta Kaczorowska V rok Handel Zagraniczny Sopot, 11.05.2011r. 5 V 2010 Dnia 5 maja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

25 28 lutego 2014 roku. www.salima.eu. Brno Centrum Wystawiennicze Republika Czeska. Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze

25 28 lutego 2014 roku. www.salima.eu. Brno Centrum Wystawiennicze Republika Czeska. Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze Informacje dla wystawców Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze 29. Międzynarodowe Targi Spożywcze 7. Międzynarodowe Targi Młynarstwa, Piekarnictwa i Cukiernictwa 26. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. oraz. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk która odbędzie

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu

Wpłaty dokonywane na miejscu zjazdu. Opłaty. Bankiet. Miejsce Zjazdu Opłaty I termin do dnia 1 kwietnia 2013 r. członkowie PTBO: 450 PLN pozostali uczestnicy: 590 PLN studenci: 190 PLN II termin do dnia 1 lipca 2013 r. członkowie PTBO: 550 PLN pozostali uczestnicy: 690

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania)

Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Modele inżynierii teleinformatyki 5 (Wybrane zastosowania) Redakcja naukowa Krzysztof Bzdyra Grzegorz Bocewicz KOSZALIN 2011 ISBN 978-83-7365-276-7 Przewodniczący Uczelnianej Rady

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012 Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna Nauka wobec religijności i duchowości człowieka Uniwersytet Gdański 24-25 kwietnia 2012 Mamy przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo