pobrano z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl"

Transkrypt

1 W dniach czerwca 2012 roku, w Warszawie, odbyło się III Sympozjum Inżynierii Żywności zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wspólnie z Sekcją Fizyki i Inżynierii Żywności Komitetu Nauk o Żywności PAN, Sekcją Zastosowań Fizyki w Inżynierii Produkcji Rolniczej i Technologii Żywności Komitetu Agrofizyki PAN, Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Komitet naukowy III Sympozjum stanowili wybitni specjaliści z zakresu technologii żywności, biotechnologii, chemii, inżynierii procesowej, energetyki jak również agrofizyki: prof. dr hab. Barbara Baraniak, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. Janusz Czapski, prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, prof. dr hab. Józef Fornal, prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. Jarosław Frączek, prof. dr hab. Antoni Golachowski, prof. dr hab. Narcyz M. Grzesik, prof. dr hab. Józef Horabik, prof. dr hab. Tomasz Jankowski, prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz, prof. dr hab. Janusz Laskowski, prof. dr hab. Andrzej Lenart, prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, prof. dr hab. Jerzy J. Pietkiewicz, prof. dr hab. Bogusław Staniewski, prof. dr hab. Dorota Witrowa Rajchert, prof. dr hab. Lidia Zander, prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński. Tematyka III Sympozjum Inżynierii Żywności obejmowała następujące zagadnienia: operacje jednostkowe w przetwórstwie żywności; właściwości fizyczne surowców i produktów żywnościowych; higiena produkcji żywności; energetyka i ochrona środowiska w przemyśle spożywczym; organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym; wykorzystanie biotechnologii do zagospodarowania produktów odpadowych przemysłu spożywczego; właściwości wody w żywności (XXII Seminarium Naukowe). III SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, reprezentujących dwadzieścia trzy ośrodki naukowe. W trakcie sympozjum, uczestnicy mieli możliwość wykonania niektórych pomiarów i zapoznania się z najnowszym sprzętem prezentowanym przez Partnerów III Sympozjum. Firma Precopitc Co zaprezentowała mikroskopy firmy Nikon, firma Uni Export Instruments urządzenie Turbiscan do oceny stabilności fizycznej dyspersji cieczowych oraz automatyczny piknometr gazowy do pomiaru gęstości rzeczywistej. W stoisku firmy B&L International, uczestnicy mieli możliwość wzorcowania rejestratorów wilgotności i temperatury oraz pomiaru aktywności wody. Osoby zainteresowane działalnością Laboratorium Centrum Wodne SGGW, pod opieką kierownika laboratorium Pana dr inż. Wojciecha Sasa oraz Pana mgr inż. Piotra Kowala zapoznały się z wyposażeniem i ofertą centrum, oraz zwiedziły park wodny działający przy laboratorium. W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje plenarne, w czasie których zostały wygłoszone następujące referaty: Prof. dr hab. Artur Bartkowiak, Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: Zastosowanie metod bioimmobilizacji w technologii żywności; Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, Dr hab. Andrzej Borys, prof., Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego: Liczby podobieństwa podstawowego składu chemicznego mięsa zwierząt rzeźnych, teoria i praktyka; Prof. dr hab. Jarosław Frączek, Kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Akademii Rolniczej w Krakowie: Ekoenergia w produkcji rolno spożywczej; Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Metody modelowania kształtu obiektów roślinnych; Dr hab. Piotr Koczoń, Kierownik Katedry Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Etanol: destruktor czy kreator; Prof. Frédéric Debeaufort, Ph. D., EMMA, Université de Bourgogne Agrosup Dijon: How liquid media composition influence the release of active molecules from active films; Dr hab. Adam Figiel, Zakład Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, Instytutu Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Badanie i kształtowanie tekstury żywności. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania i dyskusji na temat 15 doniesień naukowych zaprezentowanych w trzech sekcjach tematycznych. W sesji posterowej podzielonej na 60 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

2 4 sekcje tematyczne: technologia żywności, biotechnologia żywności, inżynieria żywności oraz właściwości wody w żywności zaprezentowano 93 plakaty. Komisja oceniająca wyróżniła pięć prac, dyplomy odebrały następujące zespoły: Dariusz Dziki, Urszula Gawlik Dziki, Renata Różyło, Janusz Laskowski za pracę: Wpływ dodatku liści komosy ryżowej na właściwości fizyczne pieczywa pszennego; Joanna Piepiórka Stepuk, Sylwia Mierzejewska za pracę: Wykorzystanie nefelometrów w identyfikacji procesu mycia w przepływie; Ludmiła Bogacz Radomska za pracę: Wpływ makroelementów, cynku i źródeł węgla na biosyntezę karotenu przez drożdże; Magdalena Śledź, Małgorzata Nowacka, Artur Wiktor, Magdalena Selke, Dorota Witrowa Rajchert za dwie prace: Właściwości mechaniczne i sorpcyjne jabłek suszonych metodą dwustopniową oraz Modelowanie matematyczne kinetyki dwustopniowego suszenia tkanki jabłka. W dniach 8 do 12 lipca miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych spotkań środowiska naukowego, skupionego wokół szeroko rozumianej inżynierii rolniczej. W Walencji odbyła się International Conference of Agricultural Engineering (CIGR AgEng2012), organizowana przez European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng ) oraz Intenational Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR). Tegoroczne sympozjum zostało przez organizatorów zaprojektowane w formie rozłożystego parasola pod którym znalazło miejsce jednocześnie kilka konferencji tematycznych. Celem nadrzędnym była jednak swoista interakcja między CIGR i EurAgEng w ramach wspólnych grup roboczych. Konferencje i grupy robocze, które weszły w skład tegorocznego CIGR AgEng2012 to: 15th Inter Regional Conference on Land and Water management with limited availability (EnviroWater 2012) 171 prac;. First International Symposium on Computational Fluid Dynamics (CFD) Applicationsin Agriculture 60 prac; IV International Workshop on Computer Image Analysis in Agriculture 83 prace; 5th Automation Technology for Off road Equipment Conference (ATOE) 43 prace; The Ninth International Livestock Environment Symposium (ILES IX) 114 prac; Workshop on applications of smart sensors and wireless sensor networks 17 prac; Silos and Granular Materials (SIGMA) 27 prac; Główne grupy tematyczne tegorocznej konferencji: Animal Production Technology (AP) 63 prace; Education and Curricula (ED) 14 prac; Energy, biomass and biological residues (EN) 168 prac; Ergonomics, Safety and Health (ES) 52 prace; Information Technology, Automation and Precision Farming (IT) 141 prac; Post Harvest, Food and Process Engineering (PF) 265 prac; Power and Machinery (PM) 127 prac; CIGR AGENG 2012 Prezentowane podczas III Sympozjum prace opublikowano w następujących czasopismach: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Acta Agrophysica, Nauki Inżynierskie i Technologie oraz Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Jako organizatorzy ufamy, że III Sympozjum Inżynierii Żywności dało uczestnikom możliwość twórczej dyskusji, wymiany myśli naukowej i prezentacji dokonań badawczych różnych ośrodków naukowych. Wierzymy, że spotkanie to przyczyni się do integracji środowisk naukowych oraz nawiązania nowych kontaktów. Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą nauką o żywności na kolejne, IV już Sympozjum Inżynierii Żywności, które odbędzie się w Warszawie w 2014r. Dr inż. Ewa Gondek Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Rural Development (RD) 65 prac; Structures and Environmental Technologies (SE) 89 prac; Według danych organizatorów 37 osób to uczestnicy z Polski. Wśród ośrodków widoczni i wyjątkowo aktywni byli przedstawiciele z Warszawy, Poznania, Olsztyna, Lublina i Koszalina. Pośród uczestników dominowała prezentacja wyników badań w formie posterów, co przy tak znacznej ilości, aż 1083 aktywnych uczestników jest powszechną praktyką. Sesje referatowe odbywały się jednocześnie w siedmiu pomieszczeniach tematycznych oraz na trzech salach audytoryjnych Łącznie w 152 sesjach wygłoszono 703 referaty i zaprezentowano 819 prac w dwóch sesjach plakatowych. Na zdjęciu, przed centrum konferencyjnym (VCC), uczestnicy CIGR AgEng2012 z Politechniki Koszalińskiej (od prawej: dr inż. Mariusz S. Kubiak, dr inż. Joanna Piepiórka Stepuk i dr inż. Marek Jakubowski) Dr inż. Marek Jakubowski Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) 61

3 XXXI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA PROBLEMY GOSPODARKI ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W MLECZARSTWIE W dniach 4 7 września 2012 roku w obiekcie o nazwie Pałac położonym w Mierzęcinie na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego obradowała XXXI sza konferencja nt. Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie. Początek obrad Konferencji sięga początku lat 80 tych ubiegłego stulecia. Jest więc najdłużej trwającą cyklicznie imprezą naukowo techniczną w polskim mleczarstwie. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Energia i środowisko w mleczarstwie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Dotychczas konferencja wydała 31 tomów materiałów drukowanych, wzięło w niej udział ponad 5000 uczestników i 267 specjalistycznych Firm z Polski i z zagranicy. Oczywistą zasługą organizatorów konferencji jest pobudzenie wśród jej uczestników, ale i wśród wielu innych pracowników przemysłu mleczarskiego idei poszanowania energii i środowiska, a nie tylko mierzenie swoich zamiarów i osiągnięć miernikami ekonomicznymi. SPRAWOZDANIE Z XV KONFERENCJI NAUKOWO TECHNICZNEJ BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012 Konferencja Naukowo Techniczna, Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012, jest cykliczną konferencją odbywającą się co 2 lata i organizowana jest przez różne ośrodki akademickie w kraju. W tym roku organizatorem były Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechniki Koszalińskiej, a współorganizatorem, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ w Lublinie. Konferencja odbyła się w dniach od 5 do 8 września 2012 roku w Hotelu Solny Resort & SPA, ul. Fredry 5, Kołobrzeg, a problematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia: operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym; maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego budowa i eksploatacja; automatyzacja w przetwórstwie żywności; problemy bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym; problemy gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym; fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakość. Patronat naukowy konferencji objął: Komitet Techniki Rolniczej PAN i Sekcja Maszyn Spożywczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Patronat honorowy konferencji pełnili: Rektor Politechniki Koszalińskiej, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskie, Prezydent Miasta Kołobrzeg, Prezydent Miasta Koszalina, Starosta Kołobrzeski, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Naukowo Technicznegow Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Konferencja została objęta również patronatem medialnym przez czasopisma branży spożywczej: Przemysł Spożywczy i Gospodarka Mięsna, Wydawnictwo: SIGMA NOT, Warszawa, oraz IPS Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, Lublin. Mgr inż. Janusz Turowski W skład Komitetu Naukowego konferencji weszło 36 profesorów, 3 doktorów habilitowanych z krajowych ośrodków akademickich oraz 3 profesorów z KSTU Kaliningrad i 1 doc. inż. z CVUT Praga. Przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun. Natomiast Komitet organizacyjny reprezentowali: dr inż. Adam Kopeć przewodniczący, oraz członkowie: dr inż. Maria Dymkowska Malesa, dr inż. Marek Jakubowski, dr inż. Mariusz S. Kubiak, dr inż. Iwona Michalska Pożoga, dr inż. Sylwia Mierzejewska, dr inż. Joanna Piepiórka Stepuk, dr inż. Tomasz Rydzkowski. W konferencji wzięło udział 136 uczestników w tym 6 z zagranicy reprezentujący 23 ośrodki naukowe, m.in.: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Akademia Rolnicza w Lublinie, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Lublinie, Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, Kaliningrad State Technical University i Czech Technical University in Prague. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele przemysłu z następujących firm: Biuro Techniczno Marketingowe TTM Sławomir Podgajny w Brzezinach, Browar Żywiec, Firma Wieczorek w Gostyniu, NORD LOCK Poland Sp. z o.o. w Radomiu oraz GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna w Koszalinie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Kierownik Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun i Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, doktor honoris causa Politechniki 62 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

4 Konferencje, Sympozja, Warsztaty Naukowe, Targi, Wystawy.pl Książkę zawierającą streszczenia doniesień naukowych na konferencję BEMS 2012 wydano ze środków refundowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego..w m. tu. ko sza Podczas Konferencji wygłoszono 42 referaty w 7 sesjach referatowych i zaprezentowano 106 posterów w dwóch sesjach. Komisja konkursowa konferencji BEMS 2012, w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz dr h.c., prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. W grupie wygłoszonych referatów: Pierwsza nagroda Małgorzata Nowacka: Wpływ oddziaływania ultradźwięków na mikrostrukturę tkanki jabłka (autorstwa: M. Nowacka, D. Witrowa Rajchert), Wyróżnienie Jędrzej Kasprzak: Eksploatacyjne oddziaływania środowiskowe linii rozlewniczych piwa. Wyróżnienie Kazimierz Sadkiewicz: Cyfryzacja jakości pieczywa (autorstwa: K. Sadkiewicz i J. Sadkiewicz). W grupie sesji posterowej I: Pierwsza Nagroda Michal Pěnička i Pavel Hoffman: Fluid drying of adhesive particles. Wyróżnienie Andrzej Półtorak, Jarosław Wyrwisz, Magdalena Zalewska, Urszula Ulanicka, Katarzyna Żontała, Adrian Stelmasiak, Małorzata Moczkowska i Agnieszka Wierzbicka: Analiza możliwości zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni NIR w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych. Wyróżnienie Dariusz Urbaniak i Tomasz Wyleciał: Zastosowanie młyna strumieniowo fluidalnego w procesie oddzielani łusek od ziaren zbóż. W grupie sesji posterowej II: Pierwsza Nagroda Elżbieta Piotrowska, Włodzimierz Dolata, Mirosława Krzywdzińska Bartkowiak, Michał Piątek i Aleksander Walkowski: Jakość farszów i wędlin kutrowanych wyprodukowanych z udziałem skrobi ziemniaczanych modyfikowanych fizycznie. Wyróżnienie Agnieszka Plawgo, Adam Kopeć i Ewa Czerwińska: Czystość mikrobiologiczna śliwek utrwalonych metodą dehydrofreezing rozmrażanych w komorze próżniowo parowej. Wyróżnienie Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza i Dariusz Góral: Charakterystyka żeli żelatynowych zamrażanych w zróżnicowanych warunkach. Wyróżnienie Marek Domoradzki, Tadeusz Matuszek, Wojciech Poćwiardowski i Damian Żórawski: Amplituda drgań przesiewacza z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie. Żywność Nauka Technologia Jakość: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności; ACTA AGROPHYSICA: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie; Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; IPS Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, Lublin. lin Koszalińskiej. W uroczystym otwarciu, oprócz uczestników Konferencji, udział wzięli: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, który przedstawił, w formie prezentacji multimedialnej, referat pt. Politechnika Koszalińska wczoraj dziś i jutro, Dziekan Wydziału Mechanicznego ds. Nauki prof. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz i Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek. XV. konferencja Naukowo Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012 sponsorowana była przez: VAN PUR S.A. w Warszawie, Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA w Koszalinie, Starostę Powiatu Kołobrzeskiego, Wytwórnię lodów Jaś w Koszalinie, Zakłady Tłuszczowe w Szczecinku. Podczas uroczystej kolacji, w której uczestniczył gość honorowy Konferencji, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka uczczono 40 lecie pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna. ww w. ips W dniu odbyło się zabranie plenarne Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego SPOMASZ, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa, na kadencję Do Zarządu weszli: Prezes dr hab. Kazimierz Zawiślak, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wiceprezes prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, Politechnika Koszalińska w Koszalinie; Skarbnik dr inż. Paweł Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Skarbnik mgr inż. Sławomir Podgajny, BTM TTM Brzeziny. po bra no z Podczas konferencji wygłoszone zostały 4 wykłady plenarne: Prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz: Systemowe i holistyczne aspekty integrowania wiedzy dla potrzeb nauczania inżynierii procesowej przetwórstwa spożywczego; Prof. dr hab. inż. Grochowicz Józef dr h.c.: Nanotechnologie i inne nowatorskie problemy badawcze w inżynierii żywności (współautor: prof. dr hab. Andrzej Bień); Prof. dr hab. inż. Janusz Boss: Uwagi na temat żywienia; Mgr inż. Janusz Turowski: Oszczędzanie czy poszanowanie energii (współautor: prof. dr hab. inż. Janusz Budny). Doniesienia naukowe przedstawione na konferencji opublikowane będą w następujących czasopismach: Inżynieria Rolnicza: Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej; Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) Jako organizatorzy XV tej konferencji Naukowo Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012, pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za czynny udział w obradach konferencyjnych i sesjach posterowych. Dziękujemy również za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas całego pobytu w Kołobrzegu. Myślimy, że konferencja stworzyła szansę spotkania wielu interesujących osób, reprezentujących różne środowiska naukowe, a co za tym idzie, dała możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do realizacji dalszej pracy naukowej. Chcielibyśmy również zaprosić wszystkie osoby zainteresowane na kolejną, XVI już konferencję Naukowo Techniczną Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego, BEMS 2014, która odbędzie się w Lublinie. Organizatorem będzie Katedra Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która kierowana jest przez dr hab. inż. Kazimierza Zawiślaka. Dr inż. Adam Kopeć Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska 63

5 BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Mamy już za sobą znaczące dla środowiska osób związanych z przemysłem spożywczym wydarzenie, jakim była bardzo udana w ocenie tak uczestników, jak i organizatorów XV. konferencja naukowo techniczna BUDOWA I EKSPLO- ATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012, która odbyła się w dniach 5 8 września w Kołobrzegu. Jej organizatorami byli Politechnika Koszalińska Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ", a także KTR PAN, Sekcja Maszyn Spożywczych ZG SIMP, Środkowopomorska Rada NOT i SNT w Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział SITSpoż. Tematyką konferencji były naukowe i praktyczne problemy związane z budową oraz eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych. Prezentowane w formie referatów i posterów liczne doniesienia (146 prac, w tym prace zagraniczne) wszechstronnie omawiały operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym, maszyny i urządzenia w kontekście ich budowy i eksploatacji, zagadnienia automatyzacji, fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakości, problemy bezpieczeństwa żywności oraz gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym. Kwalifikowane do prezentacji przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna (Politechnika Koszalińska) prace miały wyjątkowo utylitarny charakter. Można wprost wypowiedzieć opinię, że dokonuje się przełom w prowadzonych przez ośrodki naukowe badaniach. Uczestnicy mogli zapoznać się np. z doniesieniami na temat zużywania ubytkowego noży kutrów misowych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod badawczych (Skrzypek), zużywania elementów roboczych dzielarki ciast (Nosal, Jankowiak), rozwiązań dozowników i przesiewaczy napędzanych wibratorami (Domoradzki, Matuszek, Poćwiardowski, Żórawski), rozwiązań systemów do produkcji filetów bez ości z ryb karpiowatych (Dowgiałło, Diakun), rozwiązań systemów mieszająco zagęszczająco granulujących (Hejft, Obidziński), także dla zagospodarowania np. wycierki ziemniaczanej (Obidziński), poszukiwania rozwiązań dla wydzielania sporyszu z żyta (Jadwisieńczak, Kaliniewicz, Zalewska) czy coraz bardziej efektywnych rozwiązań dla pracy kadzi wirowych (Jakubowski, Diakun), wielostopniowych wyparek do produkcji koncentratów soków (Cyklis). Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki badań i prac na temat zastosowania w kontekście technologicznym mąki łubinowej (Kopeć, Bać) i naparu z zielonej herbaty (Mierzejewska, Bać, Golik) jako dodatku do pieczywa, na temat zamrażania żeli żelatynowych (Kozłowicz, Kluza, Góral), prac nad poprawą efektywności tłoczenia soków z warzyw korzeniowych (Nadulski, Strzałkowska), nad obróbką cieplną dyni (Śląska Grzywna, Andrejko, Blicharz Kania) czy zastosowaniem ultradźwięków w procesach technologicznych (Witrowa Rajchert, Nowacka). Zaprezentowano także prace omawiające problematykę reologii w kontekście parametrów pracy maszyn (Ratajczak), omawiające aspekty higieniczne związane z zastosowaniem uszczelnień czołowych (Rewolińska), problematykę mycia w systemach CIP (Piepiórka Stepuk, Diakun). Do bardzo interesujących należały także prezentacje zespołu badającego systemy optoelektroniczne w sprzężeniu z wykorzystaniem kombinatoryki celem teoretycznego przygotowania budowy zautomatyzowanych maszyn dla przetwórstwa rybnego (Fatychov, Erlikhman, Ivanov, Ageyev, Zarudny, Dutkiewicz) czy podczerwieni w procesie suszenia krojonych jabłek (Grdzelishvili, Hoffman). Ciekawostką dla poszukujących np. rozwiązań dla nowych tematów produkcyjnych było przedstawienie zakończonych uzyskaniem patentu wyników prac nad suszeniem miodu (Samborska, Langa, Pomarańska Łazuka), nad wykorzystaniem technologicznym czarnej porzeczki (Sterczyńska, Smuga Kogut) oraz nad zastosowaniem młyna strumieniowo fluidalnego do oddzielania łuski ziaren (Urbaniak, Wyleciał). W pamięci uczestników konferencji pozostanie z pewnością niezwykłe, nasycone patriotyzmem, wystąpienie profesora Kazimierza Sadkiewicza z Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, który z ogromną werwą, entuzjazmem zachęcał do tego, aby polscy producenci postawili na produkcję pieczywa pełnowartościowego, produkowanego na zakwasie, mogącego stać się silną krajową marką. Co ciekawe, mówił o tym w kontekście cyfryzacji jakości pieczywa, udowadniając, że możliwe jest połączenie wszystkiego co nowoczesne z tym, co tradycyjne i wartościowe. Warto nadmienić, że najlepsze prezentowane wystąpienia i referaty zostały przez organizatorów nagrodzone cenny- 64 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

6 mi wydawnictwami fachowymi oraz dyplomami. Pokłosiem konferencji jest wydawnictwo prezentujące w formie streszczeń wszystkie zakwalifikowane prace, które z kolei po zrecenzowaniu zostaną skierowane do dalszych punktowanych publikacji. Podczas konferencji zaprezentowano nowy tytuł skierowany do środowiska naukowego wyższych uczelni w Polsce prowadzących działalność naukowo badawczą w dziedzinie inżynierii żywności kwartalnik naukowo techniczny Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego. Wychodząc naprzeciw postulatom stworzenia specjalistycznego czasopisma powstała grupa inicjatywna złożona z przedstawicieli wywodzących się z Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która z pomocą materialną Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ przekształciła zamysł w wydane już pierwsze dwa numery. Wykłady, referaty, prezentacje jak i doniesienia cieszyły się wysoką frekwencją i aktywnością uczestników konferencji, wzbudziły także duże zainteresowanie, o czym można było przekonać się obserwując trwające do późna rozmowy kuluarowe. Ich żywa atmosfera sprzyjała nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni. Z kolei czas wolny wypełniony koncertem Baltic Kwartetu, obchodzonym uroczyście 40 tym jubileuszem pracy prof. Diakuna oraz morskim rejsem dopełniały miłej atmosfery. Z przykrością trzeba jednak zaznaczyć praktycznie zupełny brak zainteresowania tematyką konferencji ze strony firm działających w przemyśle spożywczym i dla przemysłu spożywczego oraz ich przedstawicieli. Nad organizacją konferencji czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem dr inż. Adama Kopcia (Politechnika Koszalińska). Zdaniem piszącego konferencja nie była nudnym zebraniem, lecz bardzo intensywnym spotkaniem młodych pracowników nauki oraz doświadczonych kadr profesorskich zainteresowanych jak największą użytecznością prowadzonych badań i prac. Kolejna konferencja BEMS odbędzie się za 2 lata. Warto to wydarzenie uwzględnić w swoim kalendarzu. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY INŻYNIERII PRODUKCJI ORGANIZOWANA Z OKAZJI 70 LECIA URODZIN PROF. DR. HAB. ALOJZEGO SKROBACKIEGO W dniach września 2012 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Energetyczne i ekologiczne aspekty inżynierii produkcji zorganizowana z okazji 70 lecia urodzin prof. dr hab. Alojzego Skrobackiego. Problematyka obrad dotyczyła: roślin energetycznych, spalania biomasy, biopaliw silnikowych, biogazowni rolniczych, energii słońca, wody, wiatru, regulacji prawnych, organizacji rynku, aspektów ekonomicznych oraz problemów inżynierii rolniczej. Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Na konferencję zgłoszono 29 referatów z 10 ośrodków akademickich WSPÓŁCZESNE TRENDY W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI OD ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ DO PROZDROWOTNEJ Mgr inż. Sławomir Podgajny i badawczo rozwojowych. Politechnikę Koszalińską reprezentowali: prof. nazw dr hab. Michał Jasiulewicz (Wydział Nauk Ekonomicznych), który wygłosił w sesji plenarnej referat pt.: Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, oraz mgr inż. Małgorzata Smuga Kogut (Wydział Mechaniczny), która wygłosiła referat w sesji plenarnej pt.: Wykorzystanie łodyg z topinamburu do produkcji bioetanolu II generacji. Obradom plenarnym w pierwszym dniu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski. W kolejnych sesjach tematycznych obradom przewodniczyli prof. dr hab. inż. Leszek Mieszalski, dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. nadzw. SGGW oraz dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. nadzw. SGGW. Mgr inż. Małgorzata Smuga Kogut W dniach września b.r. w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Komitet Nauk o Żywności PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych Oddział Wielkopolski, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski. Celem konferencji była integracja środowisk naukowych, zajmujących się przede wszystkim szeroko rozumianą technologią żywności, a także żywieniem człowieka. Na spotkaniu analizowana była problematyka produkcji, jakości i spożycia produktów tradycyjnych oraz regionalnych, a także zagadnienia związane z żywnością prozdrowotną. Poruszono także problematykę pozyskiwania oraz wykorzystania składników bioaktywnych w technologii żywności. Tematyka konferencji obejmowała również tematy takie, jak: konsument na rynku żywności tradycyjnej i prozdrowotnej, bezpieczeństwo żywności tradycyjnej i prozdrowotnej oraz potrawy tradycyjne i regionalne w usługach gastronomicznych. Spotkanie towarzyszyło uroczystościom związanym z jubileuszem 50 lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) 65

7 Wykłady oraz prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem przejawiającym się wyjątkowo wysoką frekwencją i aktywnością uczestników konferencji. Podczas dwóch dni V. Konferencja Naukowa Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego Rogów, 7 9 listopada 2012 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Biochemiczne i molekularne działanie składników pokarmowych; - Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych; - Dietoterapia chorób przewlekłych; - Żywienie kliniczne; - Sposób żywienia i stan odżywienia wybranych grup ludności; - Varia. VIII. Międzynarodowa Konferencja Paliwa z odpadów Szklarska Poręba, Listopada, 2012 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach - badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw); - Termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; - Technologia mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling); - Energetyczne wykorzystanie odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych); - Technologia wytwarzania i właściwości paliw; - Technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; - Ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów; - Skojarzona gospodarka odpadowo energetycznej; - Tworzenie i eksploatacja rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji); - Wykorzystanie odpadów w procesach produkcyjnych; - Monitoring środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych; - Prawne aspekty gospodarki odpadami. II. Międzynarodowa Konferencja Produkt i Opakowanie Łódź, listopada 2012 Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, czasopismem Packaging Polska oraz Kołem Naukowym Zarządzania Produkcją i Konsultingu SIFE PŁ. Współorganizatorem konferencji jest Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk KALENDARIUM KONFERENCJI zainteresowani wysłuchali 32 wystąpienia z czołowych ośrodków krajowych zajmujących się wspomnianą problematyką. Mgr inż. Monika Sterczyńska - Opakowania w łańcuchu from farm to fork ; - Aspekty związane z zarządzaniem produktem i opakowaniem w zrównoważonym rozwoju; - Projektowanie produktów i opakowań; - Wymagania prawne w odniesieniu do opakowań, a także roli opakowań w procesach logistycznych. Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych gastronomia, handel detaliczny, e commerce Poznań 11 grudnia 2012 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Kleffmann & Partner Sp. z o.o. Poznań. - Teoretyczne podstawy funkcjonowania sektora usług żywieniowych ujęcie ekonomiczne; - Sektor usług żywieniowych w dystrybucji żywności; - Handel detaliczny, gastronomia stan obecny, przemiany i perspektywy rozwoju; - Zachowania konsumentów jako czynnik determinujący zmiany w dystrybucji żywności; - Handel elektroniczny produktami żywnościowymi. XX. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe z cyklu Postęp Naukowo Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie Zakopane, luty 2013 Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Międzynarodowa Konferencja EPOCHEM 2012 Katowice, 28 luty 1 marzec 2013 Zarząd Targów Warszawskich - Biotechnologia i nowe technologie chemiczne; - Bioderadowalne polimery; - Technologie wytwarzania biodegradowalnych wyrobów włóknistych Biogratex; - Technologie otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych Biopol; - Technologie informatyczne w przemyśle chemicznym; - Bezpieczeństwo procesowe, nowoczesne technologie produkcji; - Energetyka przemysłowa; - Ochrona środowiska. Mgr inż. Katarzyna Szczepańska 66 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

8 Konferencje, Sympozja, Warsztaty Naukowe, Targi, Wystawy LISTOPAD POD ZNAKIEM GASTRONOMII I WINA lin.pl Ponad 300 wystawców z całego świata, produkty regionalne i wina, aromatyczna kawa i herbata oraz pokazy sztuki kulinarnej. Tak w telegraficznym skrócie wygląda kolejna edycja targów hotelarsko gastronomicznych, na które składają się trzy imprezy: 20. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA, 11. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD oraz 10. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO. Kolejna edycja tych znanych Targów odbędzie się tradycyjnie jesienią od listopada. Profesjonalna Kuchnia Efektywna Gastronomia.w m. tu. ko sza Gwiazdy światowego winiarstwa ponownie w Krakowie Targi Wina ENOEXPO to doskonała okazja, by spróbować win z różnych stron świata, często niedostępnych na polskim rynku, a także poznać największe osobistości światowego winiarstwa. W ubiegłym roku tytuł Człowieka Roku Magazynu Czas Wina odebrali najsłynniejszy winemaker świata, Michel Rolland i Jair Agopian, którzy po raz pierwszy odwiedzili Polskę. W tym roku Magazyn Czas Wina wybierze kolejnego Człowieka Roku, który w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju winiarstwa na świecie. To tylko część atrakcji zaplanowanych na ten rok. W paragramie przewidziany jest wykład na temat "Jak umiejętnie przygotować Kalendarz Promocji Restauracji?", podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z opracowaniem kalendarza działań promocyjnych m.in. jak dobrać media, ustalić czas działań kampanii reklamowej, dostosować je do tzw. lepszych i gorszych okresów restauracji oraz jak wszystkie te zagadnienia oprzeć na kalendarzu, z uwzględnieniem nie tylko świąt, czy ważnych dni, ale również tego, co dzieje się wokół restauracji przez cały rok. Wykład przeznaczony jest dla managerów i właścicieli restauracji. Poruszane będą również tematy: Czy budować w Polsce hotele? analiza sytuacji, sugestie i porady, Wino w restauracji (szkolenie dla sektora HoReCa, skierowane przede wszystkim do managerów, osób zarządzających lokalami gastronomicznymi oraz kelnerów i barmanów, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie enologii, a w szczególności dobierania win, tworzenia karty i podawania win w restauracjach) oraz prezentacje połączone z degustacją win pt. Polskie wina (Polski Instytut Winorośli i Wina), Hungarian Winery Symposium (Hungarian Investment and Trade Agency (HITA)), Winiarski Blog Roku 2012 (Magazyn Czas Wina); Exciting wines of sherry (EXO Sp. z o.o.), Marokańskie wina (Maroko Sklep); White wines and sparkling wines (Weingut Georgiberg GnbR, Austria). Dopełnieniem prezentacji win będą warsztaty ich degustacji (Magazyn Czas Wina Michał Bardela), stanowiące zwięzłe wprowadzenie do zasad oceniania, smakowania i opisu wina, zgodnie z aktualnymi, międzynarodowymi standardami. ww Idealny ekspres dla Gastronomii w. ips Jak dostosować urządzenia, narzędzia i wyposażenie do wykonywanych zadań, tak aby zwiększyć efektywność lokali gastronomicznych?, to temat przewodni Targowej Strefy Wiedzy. Specjaliści i eksperci z wielu dziedzin wraz z producentami i dystrybutorami urządzeń gastronomicznych bezpłatnie będą zapoznawać wszystkich zainteresowanych z najnowszymi technologiami, sprzętem oraz rozwiązaniami stosowanymi w branży gastronomicznej. Opowiedzą o aktualnych trendach i dadzą praktyczne wskazówki, jak uniknąć błędów przy projektowaniu Kuchni, a także odpowiedzą na pytanie jak zmodernizować już istniejące lokale, aby poprawić ich efektywność. po bra no z Pojemność bojlera, wydajność wrzątku i filiżanek na godzinę, pobór mocy, a także design czy jakość wykonania to kryteria, które wezmą pod lupę eksperci przy ocenie ekspresów w ramach nowego konkursu Na najlepszy ekspres ciśnieniowy do kawy dla gastronomii, prezentowany w ramach Salonu Kawy i Herbaty. Wnioski i wyniki konkursu staną się przydatnym kompendium wiedzy dla inwestorów gastronomicznych, a także właścicieli restauracji i kawiarni przy wyborze lub zmianie ekspresu. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3) Równocześnie prowadzone będą inne prezentacje tematyczne m.in.: Prowadzenie własnej kawiarni magia ryzyka, a heurystyka (Studio Caffe Bartłomiej Zębala), gdzie prezentowane będą zagadnienia związane z ryzykiem otwarcia i prowadzenia własnej kawiarni oraz myślenie heurystyczne, czyli jak zdobyć przewagę nad konkurencją. Prezentacja będzie miała formę szkolenia, mającego na celu przedstawienie, z jakimi rodzajami ryzyka musi zmierzyć się inwestor otwierający lokal gastronomiczny, np. kawiarnię. Dzięki szkoleniu będzie można w łatwy sposób uniknąć wiele sytuacji niepożądanych oraz dowiedzieć się jak łatwiej rozwiązać pewne problemy. W drugiej części szkolenia 67

9 prowadzący przedstawi jak nie popadać w nieświadome schematy myślowe i dzięki temu zdobyć przewagę nad konkurencją. Całość szkolenia zakończy dyskusja na temat przedstawionych zagadnień. Emballage 2012 Międzynaroowe Targi Opakowań Paryż Francja, 11 grudnia 2012 Danubius GASTRO Międzynarodowe Targi Żywności, Napojów, Maszyn i Sprzętu do Przetwórstwa Żywności oraz Wyposażenia dla restauracji i hoteli Bratysława Słowacja, styczeń ISM 2013 Międzynarodowe Targi Słodyczy Kolonia Niemcy, styczeń luty 2013 PRODEXPO 2013 XX Międzynarodowe Targi Spożywcze Moskwa Rosja, luty 2013 KIEV AGRIHORT 2013 Międzynarodowe Targi Rolnicze Kijów Ukraina, luty 2013 FISH INTERNATIONAL 2013 Międzynarodowe Targi Branży Rybnej i Owoców Morza Brema Niemcy, luty 2013 BIOFACH 2013 Międzynarodowe Targi Produkcji, Przetwórstwa i Dystrybucji Produktów Ekologicznych Norymberga Niemcy, luty 2013 Expo Sweet 2013 Targi z branży ciastkarskiej i lodziarskiej Warszawa, luty 2013 Sweet TARG 2013 Międzynarodowe Targi Katowickie Katowice, 6 8 marzec 2013 ALIMENTARIA Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Barcelona Hiszpania, marzec 2013 KALENDARIUM TARGÓW W programie przewidziane są również zajęcia dotyczące tworzenia biznesplanu hotelarskiego, projektu inwestycyjnego oraz audytu restauracji, który jest niezbędny w każdym lokalu. Na podstawie przeprowadzonych audytów restauracji z całej Polski, organizatorzy pokażą dlaczego ważne jest audytowanie lokalu, jak ono wygląda, na co zwracać uwagę oraz jak pracują audytorzy. Podczas wykładu zostaną przedstawione i dokładnie omówione przykładowe audyty. Wykład w głównej mierze przeznaczony jest dla managerów i właścicieli restauracji. Uczestnicy będą mieli możliwość poćwiczyć rozpoznawanie aromatów (m.in.: z pomocą próbek zapachowych Le Nez du Vin i tzw. koła aromatów), poznać wady win białych i czerwonych, błędy popełniane przy ich produkcji, określać poziom kwasowości, taniczności i inne istotne własności jakościowe win. W ostatni dzień, tj w piątek, odbędzie się konferencja prasowa na temat: Wysoka jakość i niskie ceny. Najnowszy projekt sprzedaży włoskiego wina lanego zamykająca tegoroczne Targi Gastronomii i Wina. Iwona Miliszkiewicz Bielak Organizacja i tereny targowe: Targi w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, ul. Centralna 41a tel. (+4812) ; DETROP Międzynarodowe Targi Żywności, Napojów, Maszyn i Wyposażenia Saloniki Grecja, marzec 2013 CFIA Międzynarodowe Targi Opakowań, Dodatków do Żywności oraz Przetwórstwa Rennes Francja, marzec 2013 ALIMENTARIA 2013 Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Valladolid Hiszpania, marzec 2013 DINKTEC Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Napojów Monachium Niemcy, marzec 2013 IFE 2013 Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Londyn Wielka Brytania, marzec 2013 PRO2PACK 2013 Międzynarodowe Targi Opakowań Londyn Wielka Brytania, marzec 2013 Euro Gastro XVII Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Warszawa, marzec 2013 INTERVITIS INTERFRUCTA 2013 Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji Wina, Soków i Napojów Alkoholowych oraz Uprawy i Przetwórstwa Owoców Stuttgart Niemcy, marzec 2013 Mgr inż. Katarzyna Szczepańska 68 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3/4 2012(3)

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ" Komitet Techniki Rolniczej PAN Sekcja Maszyn Spożywczych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN instytut włókien Naturalnych i roślin zielarskich ul. wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

Wolf ButterBack głęboko mrożone produkty premium. To pyszny smak domowych wypieków!

Wolf ButterBack głęboko mrożone produkty premium. To pyszny smak domowych wypieków! 2(27) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / luty 2013/ Wolf ButterBack głęboko mrożone produkty premium. To pyszny smak domowych wypieków! B&S BUSINESS NEWS POLSKA RUSZA NOWY PORTAL

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r.

Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia 2012 r. Uroczyste otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UR Panteon Narodowy koncepcja architektoniczna, 16 stycznia Rektor prof. Janusz Żmija otwiera wystawę Prezes Fundacji Marek Wasiak opowiada o koncepcji Panteonu

Bardziej szczegółowo

spis treści z życia Uczelni

spis treści z życia Uczelni spis treści Redakcja Szymon Sikorski Redaktor Naczelny Monika Zębala Joanna Roczniewska Adres Redakcji Biuro Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków tel. (+48) 12 662

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka:

Szanowni Czytelnicy. W numerze. Nasza okładka: Szanowni Czytelnicy Z ogromną satysfakcją można podsumować rok 2014. Był niezmiernie pracowity dla wszystkich zatrudnionych w Akademii, ale i obfitujący w sukcesy. O nich bardzo klarownie mówił JM Rektor

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny nr 1 wrzesień 2013 kadencja 2012-2016 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu Spis treści Wrocławska

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo