Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 września 2012 roku DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 września 2012 roku DOCHODY BUDŻETOWE"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 września 2012 roku DOCHODY BUDŻETOWE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika ZOPO zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 0970 o kwotę ,00 zł z tytułu dopłat rodziców uczniów klasy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 do uczestnictwa w obozie sportowym zorganizowanym w Zakopanem. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika ZOPO zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2310 o kwotę 2 400,00 zł z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Radzanów do Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Kredki. W związku z tym, iż do Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Kredki przybyło dziecko z Gminy Pomiechówek zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2310 o kwotę 3 400,00 zł, natomiast w związku z nieuczęszczaniem dziecka z Gminy Dzierzążnia zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2310 o kwotę 3 400,00 zł w tym samym przedszkolu. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika ZOPO zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2310 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla : Punktu przedszkolnego Czas dziecka 1 200,00 zł Gmina Dzierzążnia Punktu przedszkolnego Czas dziecka 900,00 zł Gmina Baboszewo Punktu przedszkolnego Planeta Przedszkolaka 8 400,00 zł w tym: Gmina Płońsk ,00 zł Gmina Baboszewo ,00 zł Gmina Dzierzążnia ,00 zł Punktu przedszkolnego Trampolina 2 400,00 zł w tym: Gmina Sochocin ,00 zł Gmina Ojrzeń ,00 zł Punkt przedszkolny Wesołe Misie 1 200,00 zł - Gmina Sochocin ,00 zł Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i zmianą ilości dzieci uczęszczających z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Płońsk. DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości ,78 zł z par 6207 na par Kwota ta dotyczy środków otrzymanych z WFOŚ i GW tytułem zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 19 stycznia w Płońsku.

2 DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2460 o kwotę ,66 zł w zadaniu pn: Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni rewaloryzacja zabytkowego parku w Poświętnem z tytułu zmniejszenia dotacji na w wyniku uzyskania w przetargu niższej niż planowano ceny realizacji przedmiotowego zadania oraz o kwotę ,00 zł w zadaniu pn: Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej w parku nad rzeka Płonką pomiędzy ulicami Wolności i Kopernika w Płońsku - etap I" i zgodnie z klasyfikacją budżetową o kwotę tę zwiększa się plan dochodów w par 6280 z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2440 o kwotę ,66 zł z tego kwota ,66 zł dotyczy zadania pn: Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni rewaloryzacja zabytkowego parku w Poświętnem a kwota ,00 zł dotyczy zadania pn: Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej w parku nad rzeka Płonką pomiędzy ulicami Wolności i Kopernika w Płońsku - etap I" natomiast zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok w par 2460 o tę samą kwotę tj ,66 zł z tego kwotę ( ,66 zł i ,00 zł ) z przeznaczeniem na realizację w/w zadań. WYDATKI BUDŻETOWE DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ Na wniosek Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4270 o kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MCK w dziale 921 rozdziale par Ponadto na wniosek Dyrektora Wydziału Administracji zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4270 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dziale 750 rozdziale par 4300 o kwotę ,00 zł i w dziale 700 dział par 6060 o kwotę ,00 zł. DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ Na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok o kwotę ,00 zł w par 6060 na realizację zadania pn. Wykup gruntów pod drogi gminne z przeznaczeniem na zapłatę za grunty, które stały się własnością Gminy Miasto Płońsk na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ Zmienia się nazwy następujących zadań : Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 14 na Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Warszawskiej 14. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 28. na Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Grunwaldzkiej 28.

3 Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 34. na Wymiana pokrycia dachu budynku na blachę oraz remont elewacji według zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Grunwaldzkiej 34. Na wniosek Kierownika ZGM w ramach posiadanych przez zakład środków dokonuje się następujących zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu miasta dwóch dodatkowych zadań: 1. Wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 5 w Płońsku o kwotę ,94 zł. Środki na to zadanie zostały uzyskane w wyniku oszczędności przy wykonaniu następujących zadań: - Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Warszawskiej ,18 zł. - Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Grunwaldzkiej ,88 zł. - Wymiana pokrycia dachu budynku na blachę oraz remont elewacji według zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Grunwaldzkiej ,88 zł. Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kopernika 5 podjęła uchwałę w 2012 r. o dociepleniu ścian szczytowych tego budynku. Udział Gminy Miasta Płońsk w dociepleniu ścian wynosi ,94 zł. Kwota ta podniesie wartość budynku i przy sprzedaży mieszkań komunalnych najemcom podwyższy koszt wykupu poszczególnych mieszkań proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni mieszkania, tzn. koszty inwestycji będą sukcesywnie zwracane do budżetu miasta. 2. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. 19 Stycznia 2 A w Płońsku na kwotę 8 771,85 zł. Środki na to zadanie zostały uzyskane z rezerw przy wykonaniu następującego zadania pn. Wymiana pokrycia dachu budynku na blachę oraz remont elewacji według zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ul. Grunwaldzkiej ,85 zł. Budynek przy ul. 19 Stycznia 2A zasilany jest tymczasowo przyłączem wodociągowym od ul. 19 Stycznia. Należy wykonać docelowe przyłącze od ulicy Wspólnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGK w Płońsku Sp. z o.o. Nr 25/ZWK/12 z dnia roku. Aktualnie ZGM złożył dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w Płońsku w celu uzyskania zgody na budowę przedmiotowego przyłącza. DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Na wniosek Dyrektora Wydziału Administracji zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4300 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn: Wykonanie usługi, przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz jednostek podległych Gminie Miasto Płońsk, spółek z udziałem Gminy Miasto Płońsk oraz dla potrzeb oświetlenia ulicznego Gminy Miasto Płońsk. DZIAŁ 752 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4700 o kwotą 200,00,zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4300 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu płońskiego SONA 2012.

4 DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika Referatu Zarządzenia Kryzysowego zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4270 o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę głównej sprężarki wysokoprężnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku. DZIAŁ 757 ROZDZIAŁ W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 8070 o kwotę ,00 zł przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 8110 o tę samą kwotę. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika ZOPO zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok o kwotę ,00 zł w par 6050 w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 od strony ul. Wieczorków oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4270 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 i w par 4300 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu sportowego zorganizowanego dla klasy sportowej w Zakopanem. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika ZOPO zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4210 o kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 2. Zwiększa się jednocześnie plan wydatków budżetu miasta na 2012 r. w par o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Kredki środki te pochodzą z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Radzanów do Niepublicznego Przedszkola. W związku z tym, iż do Niepublicznego Przedszkola Kolorowe Kredki przybyło dziecko z Gminy Pomiechówek zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 2540 o kwotę 3 400,00 zł w Niepublicznym Przedszkolu Kolorowe Kredki natomiast ze względu na nie uczęszczanie dziecka z Gminy Dzierzążnia do tego przedszkola zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 2540 o kwotę 3 400,00 zł. DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika ZOPO zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 2540 o kwotę zł z przeznaczeniem dla : Punktu przedszkolnego Czas dziecka 1 200,00 zł z Gminy Dzierzążnia i z Gminy Baboszewo 900,00 zł. Punktu przedszkolnego Planeta Przedszkolaka 8 400,00 zł w tym: Gmina Płońsk ,00 zł Gmina Baboszewo ,00 zł Gmina Dzierzążnia ,00 zł Punktu przedszkolnego Trampolina 2 400,00 zł w tym: Gmina Sochocin ,00 zł Gmina Ojrzeń ,00 zł Punktu przedszkolnego Wesołe Misie 1 200,00 zł z Gminy Sochocin.

5 DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika MOPS zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4010 o kwotę 982,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4440 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z powodu konieczności dokonania odpisu na trzech pracowników. DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4300 o kwotę 2 500,00 zł z tego 1 000,00 zł w zadaniu pn. Opłata za roczny abonament korzystania z programu Gospodarka Odpadami a kwotę 1 500,00 zł w zadaniu pn. Opłata za roczny abonament korzystania z programu Rejestr działalności regulowanej zwiększa się natomiast plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4210 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup kolejnych modułów programu ARISCO odpady. DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4300 o kwotę ,66 zł z tego kwotę ,66 zł zmniejsza się ze względu na zmniejszenie dotacji z WFOŚI GW na realizacje zadania pn. Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni rewaloryzacja zabytkowego parku w Poświętnem a kwotę ,00 zł zmniejsza się w zadaniu pn. Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej w parku nad rzeka Płonką pomiędzy ulicami Wolności i Kopernika w Płońsku - etap I. Kwotę tę przeznacza się na zwiększenie par 6060 Zakup stołu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży do przeprowadzenia lekcji przyrody w terenie. Stół będzie ustawiony w parku nad rzeką Płonką. DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ Na wniosek Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 4260 o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę sprężarki wysokoprężnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku (dział 754 rozdział par 4270). DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ Na wniosek MCK zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w par 2480 o kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania postumentu pod rzeźbę Św. Michała Archanioła, która ma być usytuowana przed budynkiem Urzędu Miejskiego ul. 1 Maja. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ Na wniosek Dyrektora MCSiR zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok o kwotę ,00 w par 6050 w zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w celu zwiększenia planu wydatków budżetu na 2012r. w par 4300 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na montaż i demontaż lodowiska w sezonie 2012/2013 r. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok w następujących paragrafach: 3030 o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na ryczałty i delegacje sędziowskie zgodnie ze stawkami Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich opracowanego przez Mazowiecki Związek Piłki nożnej.

6 4170 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie trenerów i instruktorów w formie umowy zlecenia lub rachunku przez podmiot prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą o kwotę ,00 zł z tego: 3 100,00 zł - przeznacza się na zakup materiałów do wykonania malowania pomieszczeń magazynowo biurowych przekazanych przez Klub Tęcza ,00 zł - przeznacza się na zakup siatek do bramek ,00 zł - przeznacza się na zakup wózka do oznakowania linii o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę medyczną podczas rozgrywek piłkarskich i obsługę medyczną związaną z wykonywaniem badań okresowych dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na transport drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez ciechanowsko Ostrołęcki Związek Piłki Nożnej o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie NW dzieci i młodzieży, OC trenerów i instruktorów o kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na Zakup 2 mobilnych bramek aluminiowych do piłki nożnej. DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ Na wniosek Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Płońsk na 2012 rok w par 2360 o kwotę ,00 zł w związku z nie wykorzystaniem środków na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, a którą przeznacza się dla MCSiR na realizację zadań z zakresu organizowania przez MCSiR meczów i szkoleń piłkarskich (dział 926 rozdział par 3030, 4170, 4210, 4280, 4300, 4430, 6060).

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo