PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA SPÓŁKA Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA SPÓŁKA Z O.O."

Transkrypt

1 PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE KONSERWACJA ZABYTKÓW DOKUMENTACJA HISTORYCZNA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA SPÓŁKA Z O.O. pl. Sikorskiego 3/ Kraków Polska tel.: fax:

2

3 Firma Pracownie Konserwacji Zabytków Arkona Sp. z o.o. powstała w 1995 r. w wyniku przekształceń prywatyzacyjnych znanej w Polsce i w Europie firmy Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków. Spółkę PKZ Arkona z siedzibą w Krakowie tworzą dwie Pracownie: Projektowa i Dokumentacji Naukowo-Historycznej. Ich działalność w zakresie rewaloryzacji obiektów zabytkowych skupia się na trzech zagadnieniach: kompleksowym rozpoznaniu i zbadaniu zabytkowych obiektów, opracowaniu programów konserwatorskich i wielobranŝowych projektów remontów, odbudowy i adaptacji zabytkowych obiektów (muzeów, hoteli, restauracji, ambasad, urzędów, banków, rezydencji itp.) oraz rewitalizacji terenów zielonych, wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie konserwacji malowideł ściennych i sztalugowych. Pracownia Projektowa ponadto oferuje teŝ pełny zakres prac przy projektowaniu od podstaw nowych budynków obiektów uŝyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych (domów wielofunkcyjnych i wielorodzinnych). W ramach prac badawczych wykonujemy: inwentaryzację obiektów, studia urbanistyczne i ruralistyczne, dokumentacje historyczne budynków i ich zespołów, badania archeologiczne i architektoniczne, badania stratygrafii tynków oraz polichromii. Programy konserwatorskie obejmują całość problematyki, zarówno w zakresie architektury obiektu, jak teŝ dekoracji jego wnętrz (elementy drewniane i metalowe, dekoracje malarskie, sztukaterie, ceramika, kamień). Dla obiektów zabytkowych wykonujemy kompleksowe projekty obejmujące, oprócz architektury i konstrukcji, takŝe wszystkie instalacje wewnętrzne, projekty zagospodarowania terenu (dróg, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, iluminacji). PKZ Arkona zatrudnia na stałe wysoko wyspecjalizowaną kadrę projektantów z wieloletnim staŝem zawodowym i uprawnieniami do wykonywania prac projektowych: architektów, konstruktorów, specjalistów w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacji, inŝynierii środowiska, zagospodarowania terenów zielonych, a takŝe historyków sztuki oraz kosztorysantów. Ze względu na szeroki profil działalności współpracujemy teŝ z liczną grupą stałych konsultantów. Wiedza oraz duŝe doświadczenie całego zespołu pozwala na realizację skomplikowanych i specjalistycznych tematów oraz świadczenie kompleksowych usług budowlanych oraz konserwatorskich. Wykonane prace uzyskują powszechne uznanie, zarówno środowiska konserwatorskiego, jak i inwestorów. PKZ Arkona odznacza się duŝą dynamiką rozwoju i zapewnia wysoki poziom rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i technicznych oraz terminową realizację wszystkich faz procesu projektowego. Pozycja jaką firma zdobyła na rynku sprawia, Ŝe jest zapraszana do prac w całym kraju. Rekomendacją dorobku twórczego Pracowni i współpracującej z nią grupy specjalistów są liczne opracowane dokumentacje badawcze i zrealizowane inwestycje w Krakowie i innych częściach Polski, a takŝe za granicą.

4 WYBRANE PRACE PROJEKTOWE WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW PKZ ARKONA W LATACH Pałac Ahmed-beja, Konstantyna, Algieria 2. Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 3. Ulica Kanonicza, Kraków 4. Rezydencja Prezydencka, Wisła 5. Willa Decjusza, Kraków 6. Zamek śupny Muzeum śup Krakowskich, Wieliczka 7. Pałac Konopków Instytut Pamięci Narodowej, Wieliczka 8. Pałac Czapskich, Kraków 9. Pałac Goetzów, Brzesko 10. Dawna zajezdnia tramwajowa na Kazimierzu, Kraków 11. Spichlerz na pl. Sikorskiego, Kraków 12. Fort Kościuszko, Kraków 13. Fort Krzesławice, Kraków 14. Kamienica przy ul. Kurniki, Kraków 15. Plac Szczepański, Kraków 16. Ambasada Rzeczpospolitej Polski, Londyn, Wielka Brytania STRONA 2

5 1 Pałac Ahmed-beja Konstantyna, Algieria Foto 1. Dziedziniec z ogrodem Foto 2. Schody na dziedzińcu głównym Pałac ostatniego beja Algierii został zbudowany pod koniec XIX wieku. Budynek został zaadaptowany na potrzeby muzeum. W zakres prac projektowych wchodziły projekty architektoniczne, konstrukcyjne i wnętrz. Zaprojektowano takŝe sieci: wodociągową, kanalizacji, elektryczną i telefoniczną. NajwaŜniejsze prace miały za zadanie osuszenie pałacu, uporządkowanie zieleni ogrodów i ich nawodnienie. STRONA 3

6 1 Pałac Ahmed-beja Konstantyna, Algieria Foto 3. Fontanna w ogrodzie Foto 4. Rysunek techniczny Pałac ostatniego beja Algierii został zbudowany pod koniec XIX wieku. Budynek został zaadaptowany na potrzeby muzeum. W zakres prac projektowych wchodziły projekty architektoniczne, konstrukcyjne i wnętrz. Zaprojektowano takŝe sieci: wodociągową, kanalizacji, elektryczną i telefoniczną. NajwaŜniejsze prace miały za zadanie osuszenie pałacu, uporządkowanie zieleni ogrodów i ich nawodnienie. STRONA 4

7 2 Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński Kraków Foto 1. Widok od frontu Foto 2. Brama Ogrodu Profesorskiego Najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego załoŝonego w 1364 r. Budynek powstał w 1400 r. Obecnie w Collegium znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. PKZ Arkona opracowały projekty budowlane i konserwatorskie związane z renowacją budynku i otoczenia. STRONA 7

8 2 Collegium Maius, Uniwersytet Jagielloński Kraków Foto 3. Dziedziniec Foto 4. Dziedziniec Najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego załoŝonego w 1364 r. Budynek powstał w 1400 r. Obecnie w Collegium znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. PKZ Arkona opracowały projekty budowlane i konserwatorskie związane z renowacją budynku i otoczenia. STRONA 8

9 3 Ulica Kanonicza Kraków Foto 1. Widok ulicy Foto 2. Widok ulicy Jedna z najstarszych ulic Krakowa, na której od 1400 r. zamieszkiwali księŝa zarządzający Katedrą Wawelską kanonicy. Przy ulicy znajduje się wiele renesansowych i barokowych kamienic. PKZ Arkona przygotowały i zrealizowały renowację i przystosowanie do współczesnych warunków uŝytkowania następujących budynków: restauracja Pizza Hut, ul. Kanonicza 12 (część budynku), Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się, ul. Kanonicza 18, Siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24. STRONA 9

10 4 Rezydencja Prezydencka Wisła Foto 1. Stare zdjęcie widok od frontu Zamek Górny Foto 2. Obecny widok od frontu Zamek Górny Rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle została zbudowana jako dar narodu polskiego dla pierwszego prezydenta, Ignacego Mościckiego. Została zaprojektowana przez czołowych polskich architektów i artystów tamtych czasów. Po odtworzeniu urzędu prezydenta w latach 90. XX wieku, budynki zostały poddane modernizacji. Obecnie rezydencja posiada najbardziej eleganckie górskie apartamenty dla prezydenta i jego gości. STRONA 10

11 4 Rezydencja Prezydencka Wisła Foto 3. Obecny widok z boku Zamek Górny Foto 4. Obecny wygląd Zamek Dolny Rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Wiśle została zbudowana jako dar narodu polskiego dla pierwszego prezydenta, Ignacego Mościckiego. Została zaprojektowana przez czołowych polskich architektów i artystów tamtych czasów. Po odtworzeniu urzędu prezydenta w latach 90. XX wieku, budynki zostały poddane modernizacji. Obecnie rezydencja posiada najbardziej eleganckie górskie apartamenty dla prezydenta i jego gości. STRONA 11

12 5 Willa Decjusza Kraków Foto 1. Widok od strony parku Foto 2. Widok od frontu Renesansowy pałac z 1585 roku, usytuowany obecnie na obrzeŝach Krakowa. Po II wojnie światowej słuŝył jako szpital dla dzieci. Obecnie, po kompleksowym remoncie przywracającym obiekt do dawnej świetności, pałac jest ośrodkiem kultury. STRONA 12

13 6 Zamek śupny Muzeum śup Krakowskich Wieliczka Foto 1. Widok ogólny z wieŝy kościelnej Foto 2. WieŜa Zamek został zbudowany w 1290 r. jako rezydencja namiestnika kopalni soli i rolę tę pełnił przez 650 lat. Był prawie doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej. Został zrekonstruowany w swojej XIV-wiecznej formie na podstawie projektów PKZ Arkona. Obecnie pełni funkcję muzealną jako naziemna część Muzeum śup Krakowskich w Wieliczce, najstarszego i największego muzeum tego typu w Europie. STRONA 13

14 7 Pałac Konopków Instytut Pamięci Narodowej Wieliczka Foto 1. Widok z boku Foto 2. Widok od frontu Późnobarokowy pałac z XVIII wieku, usytuowany w pobliŝu Krakowa w Wieliczce, znanej z unikatowej kopalni soli (jednej z najstarszych na świecie). Od XIX wieku pałac słuŝył jako mieszkanie dla pracowników kopalni. Obecnie został odrestaurowany i wyremontowany z przeznaczeniem na archiwum państwowe. STRONA 14

15 8 Pałac Czapskich Kraków Foto 1. Stara pocztówka widok od frontu Foto 2. Widok od frontu przed renowacją Został zbudowany ok r. Od samego początku pałac miał przechowywać ogromną kolekcję numizmatyczną: historyczne banknoty, monety i medale, naleŝące do hrabiego Czapskiego. Cała kolekcja i sam budynek zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie. STRONA 15

16 8 Pałac Czapskich Kraków Foto 3. Obecny widok od frontu Foto 4. Rysunek elewacji Został zbudowany ok r. Od samego początku pałac miał przechowywać ogromną kolekcję numizmatyczną: historyczne banknoty, monety i medale, naleŝące do hrabiego Czapskiego. Cała kolekcja i sam budynek zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie. STRONA 16

17 9 Pałac Goetzów Brzesko Foto 1. Widok od frontu przed renowacją Foto 2. OranŜeria przed renowacją Wybudowany w latach dla załoŝyciela i właściciela browaru Okocim. Pałac ma charakter neobarokowy i neorokokowy. Powierzchnia pałacu wynosi 5600 m2. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany i uŝytkowany jako szkoła. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. PKZ Arkona wykonały projekt kompleksowego remontu budynku i jego adaptacji na hotel wysokiej kategorii. STRONA 17

18 9 Pałac Goetzów Brzesko Foto 3. Obecny wygląd podczas prac renowacyjnych Foto 4. Rysunek elewacji Wybudowany w latach dla załoŝyciela i właściciela browaru Okocim. Pałac ma charakter neobarokowy i neorokokowy. Powierzchnia pałacu wynosi 5600 m2. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany i uŝytkowany jako szkoła. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. PKZ Arkona wykonały projekt kompleksowego remontu budynku i jego adaptacji na hotel wysokiej kategorii. STRONA 18

19 10 Dawna zajezdnia tramwajowa na Kazimierzu Kraków Foto 1. Widok Muzeum Foto 2. Wnętrze jednej z hal Muzeum Dawna zajezdnia tramwajowa usytuowana w zespole przemysłowym, załoŝonym w drugiej połowie XIX wieku w dzielnicy Kazimierz. Została odrestaurowana i zaadaptowana na funkcje Muzeum InŜynierii Miejskiej, w którym eksponuje się między innymi zabytkowe konne omnibusy, tramwaje, autobusy, samochody i motocykle. STRONA 19

20 11 Spichlerz na pl. Sikorskiego Kraków Foto 1. Obecny wygląd Foto 2. Obecny wygląd Budynek spichlerza został wybudowany w XVII wieku tuŝ za murami obronnymi miasta Krakowa. Przed II wojną światową był siedzibą Stowarzyszenia Architektów. Obecnie jest remontowany dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Narodowego w Krakowie. Budynek otrzyma wszystkie nowoczesne instalacje wewnętrzne (w tym instalacje systemów bezpieczeństwa) oraz windę dla osób niepełnosprawnych. STRONA 20

21 12 Fort Kościuszko Kraków Foto 1. Nowy pomost między Bastionem nr 5 a terenem Kopca Kościuszki Foto 2. Nowy pomost między Bastionem nr 5 a terenem Kopca Kościuszki Jeden z najstarszych elementów twierdzy Kraków, zbudowany w latach przez Austriaków. Usytuowany na wzgórzu nad Krakowem, jest unikatem w skali europejskiej. Przedmiotem trwających prac renowacyjnych jest odtworzenie jego pierwotnego wyglądu i dostosowanie do współczesnych warunków uŝytkowania. STRONA 21

22 12 Fort Kościuszko Kraków Foto 3. Widok Kaplicy bł. Bronisławy i Kopca Kościuszki Foto 4. Bastion nr 5 Jeden z najstarszych elementów twierdzy Kraków, zbudowany w latach przez Austriaków. Usytuowany na wzgórzu nad Krakowem, jest unikatem w skali europejskiej. Przedmiotem trwających prac renowacyjnych jest odtworzenie jego pierwotnego wyglądu i dostosowanie do współczesnych warunków uŝytkowania. STRONA 22

23 13 Fort Krzesławice Kraków Foto 1. Obecny wygląd Foto 2. Obecny wygląd Typowy fort artyleryjski, element Twierdzy Kraków, zbudowany w latach Został odremontowany w latach z przeznaczeniem na centrum kultury. STRONA 23

24 14 Kamienica przy ul. Kurniki Kraków Foto 1. Widok od frontu przed renowacją Foto 2. Obecny widok od frontu Budynek mieszkalny z XIX wieku o pięknych ceglanych elewacjach. Został odrestaurowany z przeznaczeniem na hotel-apartamentowiec. STRONA 24

25 15 Plac Szczepański Kraków Foto 1. Wizualizacja Foto 2. Nocny widok podświetlonej fontanny Plac Szczepański jest drugim pod względem wielkości placem zabytkowego centrum Krakowa. W XIII wieku wszystkie budynki sąsiadujące z placem zostały rozebrane w celu utworzenia nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Wszystkie obecnie otaczające plac budynki są ciekawymi przykładami architektury secesyjnej i modernistycznej w Polsce. Obecny układ placu jest stylizowany na secesyjny salon w oparciu o projekt wykonany przez PKZ Arkona. STRONA 25

26 16 Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej Londyn, Wielka Brytania Foto 1. Ambasada obecny wygląd Foto 2. Konsulat obecny wygląd Budynki Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej zlokalizowane wśród zabytkowych kamienic w centrum Londynu poddane zostały kompleksowemu remontowi i konserwacji oraz dostosowaniu do współczesnych potrzeb nowoczesnych placówek dyplomatycznych. STRONA 26

Obiekty zabytkowe oraz obszary w strefie ochrony konserwatorskiej

Obiekty zabytkowe oraz obszary w strefie ochrony konserwatorskiej Obiekty zabytkowe oraz obszary w strefie ochrony konserwatorskiej EC1 Wschód w Łodzi Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ Business Tourism Turystyka Biznesowa Wzbogaca Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ MUZEA OFERTA SPOTKAŃ 3 4 5 WSTĘP Kraków jest światowym dziedzictwem kultury, a zarazem najbardziej rozpoznawalną na świecie polską

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady 1

Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady 1 Quart Nr 2(8)/2008 Rewitalizacja zabytków i przestrzeni publicznych. Wybrane przykłady 1 Małgorzata Wyrzykowska Zabytki nie są chronione i poddawane zabiegom konserwatorskim, ponieważ są piękne, ale dlatego,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011 Załącznik do Uchwały Nr XXI/85/2008 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2008 roku GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011 WOKISS Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR 2007

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCJI 2011

LISTA REFERENCJI 2011 LISTA REFERENCJI 2011 LISTA REFERENCJI 2011 www.klima-therm.pl 4 LISTA REFERENCJI 2011 wstęp LISTA REFERENCJI 2011 Firma KLIMA THERM jest obecna na polskim rynku od 1996 roku. Naszym celem, jako Generalnego

Bardziej szczegółowo

Budynki dla administracji publicznej

Budynki dla administracji publicznej Budynki dla administracji publicznej Centrum Przetwarzania Danych (zdjęcie: archiwum Ministerstwa Finansów) Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską.

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie

PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie Projekt EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej jest realizowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie:

Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: 1 Dokument na zlecenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła opracował zespół w składzie: Dr inż. Anna OSTRĘGA Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard UBERMAN Mgr inż. arch. Bogumiła KŁECZEK Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wśród działań mających na celu ochronę zabytków szczególne miejsce zajmuje wykonawstwo konserwatorskie. Ta specjalizacja sztuk pięknych powstała wskutek

Bardziej szczegółowo

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007-2015 Kraków, listopad 2007 r. Dokument na zlecenie Urzędu Miasta w Jordanowie opracował zespół w składzie: Dr inŝ. Anna OSTRĘGA Dr inŝ. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA : nowa infrastruktura kultury :

WARSZAWA : nowa infrastruktura kultury : WARSZAWA : nowa infrastruktura kultury : spis treści: ŚRODKI EUROPEJSKIE inwestycje zrealizowane inwestycje w trakcie realizacji WYBRANE PROJEKTY dofinansowane z budżetu MKiDN www.mkidn.gov.pl 2 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Firma F.B.I. TASBUD łączy w sobie tradycję i nowoczesność.

Firma F.B.I. TASBUD łączy w sobie tradycję i nowoczesność. O F i r m i e Firma F.B.I. TASBUD łączy w sobie tradycję i nowoczesność. F.B.I. TASBUD została założona w 1985 roku. Od samego początku charakteryzowała się prężnym działaniem i indywidualnym podejściem

Bardziej szczegółowo

PONIEWAŻ ŚWIAT JUŻ DZISIAJ POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ JUTRA.

PONIEWAŻ ŚWIAT JUŻ DZISIAJ POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ JUTRA. HOCHTIEF POLSKA PONIEWAŻ ŚWIAT JUŻ DZISIAJ POTRZEBUJE ROZWIĄZAŃ JUTRA. POLSKA HOCHTIEF POLSKA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA BAZUJĄ NA KOMPETENCJACH I DOŚWIADCZENIU. Elektrownia węglowa Walsum, blok 10 (750 MW),

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ I PEWNOŚĆ INWESTYCJI BUDUJĄ ZAUFANIE

PRESTIŻ I PEWNOŚĆ INWESTYCJI BUDUJĄ ZAUFANIE PRESTIŻ I PEWNOŚĆ INWESTYCJI BUDUJĄ ZAUFANIE DEWELOPER BUDOWLANA INWESTYCJA PRODUKT Dyrektor Programowy CBCK Marcin Andrzejewski Statuetka Polish Exclusive Rozmowa z Marcinem Andrzejewskim, dyrektorem

Bardziej szczegółowo

nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136

nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136 BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136 Czasopismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa X L A T D O L N O Ś L Ą S K I E J O K R Ę G O W E J I Z B Y I N Ż Y N I E R

Bardziej szczegółowo

978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 978-83-63091-71-2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 MEETING PLANNER GUIDE WSTĘP 01 Z ogromną przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo