KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XX/126/2012 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU Analiza Sytuacji pożarowej oraz wskaźników operacyjnych prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2011 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego Golub-Dobrzyń, styczeń 2012 rok

2 ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ ORAZ WSKAŹNIKÓW OPERACYJNYCH PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH W 2011ROKU NA TERENIE POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. Na terenie naszego działania posiadamy jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, która posiada 2 samochody gaśnicze (średni i ciężki), 1 samochód lekki ratownictwa technicznego, samochód specjalny kontenerowy wraz z czterema kontenerami do zwalczania zagrożeń ekologicznych, samochód podnośnik hydrauliczny, 1 samochód rozpoznawczo ratowniczy o napędzie terenowym Nissan, 1 samochód kontrolno rozpoznawczy Kia, 1 samochód operacyjny Renault Megane oraz 1 samochód kwatermistrzowski VW T4. Ogólna liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to 48 z czego 8 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 25 to jednostki typu S (wyposażone w pojazdy pożarnicze) i 15 typu M (nie posiadające samochodów pożarniczych). Jednostki OSP w KSRG posiadają 1 samochód ciężki gaśniczy, 9 samochodów średnich gaśniczych i 4 lekkie. W pozostałych jednostkach OSP niewłączonych do KSRG jest 1 samochód ciężki gaśniczy, 3 samochody średnie gaśnicze i 21lekkich. Postęp cywilizacyjny przejawiający się dynamicznym rozwojem poszczególnych dziedzin techniki, a głównie komunikacji, energetyki, budownictwa, powoduje pojawienie się i narastanie wraz z jego rozwojem zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Grupę wymienionych zagrożeń należy rozszerzyć o zagrożenia wywołane siłami natury, zjawiskami przyrodniczymi takimi jak: długotrwałe opady, nagłe roztopy i wywołane nimi powodzie, zalania, długotrwałe susze i powstające wówczas pożary, huragany, śnieżyce i wyładowania atmosferyczne. Jak realne i rzeczywiste są to zagrożenia obrazują coroczne statystyki z prowadzonych działań przez zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

3 W 2011 roku na terenie powiatu zastępy Straży Pożarnej wyjeżdżały 795 razy do różnego rodzaju zdarzeń, z czego 146 zdarzeń to pożary, 631 to miejscowe zagrożenia i 18 alarmów fałszywych. Ilościowy wskaźnik zdarzeń za 2011 rok w porównaniu z rokiem 2010 i 2009 przedstawia się następująco: ogółem zdarzeń miejscowe zagrożenia pożary alarmy fałszywe Tabela nr 1. Porównanie ilości zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy w latach 2009, 2010 i 2011 Lp. Gmina Ilość zdarzeń ogółem Porównanie roku 2010 do 2011 rok rok rok + wzrost % spadek 1 m. Golub ,21 Dobrzyń 2 gm.golub ,82 Dobrzyń 3 gm. Zbójno ,16 4 gm. Ciechocin gm.kowalewo ,87 Pom. 6 gm. Radomin ,1 Razem ,57 Dane z tabeli nr 1 pokazują, że mamy do czynienia ze wzrostem ogólnej ilości zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu w porównaniu do roku 2010 o 10,57%. Największy spadek interwencji zanotowano na terenie miasta Golub-Dobrzyń o 4,21%, natomiast wzrost zdarzeń o 51,16% odnotowano na terenie gminy Zbójno.

4 Na wykresie przedstawiono ilość zdarzeń przypadających na poszczególne gminy powiatu w roku 2011: 17,5% 11,2% 28,6% 10,3% 8,2% 24,3% m. Golub-Dobrzyń gm.golub-dobrzyń gm. Zbójno gm.ciechocin gm.kowaleo.pom gm.radomin 1) Ilościowy wskaźnik pożarów za lata 2009, 2010 i 2011 przedstawia się następująco: A/ Pożary Tabela nr 2. Lp Gmina Ilość pożarów Porównanie roku 2010 do 2011 rok rok rok + wzrost % spadek 1 m.golub -Dobrzyń gm. Golub-Dobrzyńń ,6 3 gm. Zbójno ,5 4 gm. Ciechocin ,0 5 gm.kowalewopom ,3 6 gm. Radomin ,6 Razem ,6 Dane z tabeli nr 2 pokazują, że mamy do czynienia ze wzrostem ogólnej liczby pożarów na terenie powiatu w porównaniu z rokiem 2010 o 20,6%. Spadków liczby pożarów nie odnotowano na terenie żadnej gminy, jedynie w mieście Golub-Dobrzyń wartość ta utrzymała się na tym samym poziomie, co w roku Bardzo duży wzrost ilości pożarów aż o 266,6% zanotowano na terenie gminy Radomin.

5 B/ Miejscowe zagrożenia: Tabela nr 3. Lp Gmina Ilość miejscowych Porównanie roku zagrożeń 2010 do 2011 rok rok rok + wzrost % spadek 1 m.golub-dobrzyń ,75 2 gm.golub-dobrzyń ,6 3 gm. Zbójno ,55 4 gm. Ciechocin ,22 5 gm.kowalewo Pom ,48 6 gm. Radomin ,59 Razem ,79 W grupie miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 8,79%. Największy spadek procentowy zdarzeń zanotowano na terenie miasta Golub-Dobrzyń o 5,75%. Największy wzrost zdarzeń w porównaniu z rokiem 2010 zanotowano w gminie Radomin o 42,59%. Podział miejscowych zagrożeń wg wielkości za rok 2011 przedstawia tabela nr 4: Tabela nr 4. Lp. Gmina Razem Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne 1 m.golub Dobrzyń 2 gm. Golub Dobrzyń 3 gm.zbójno gm.ciechocin gm.kowalewo Pom. 6 gm. Radomin Razem W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego nie wystąpiły zdarzenia o rozmiarach gigantycznych czy też dużych. Najwięcej interwencji zanotowano na terenie miasta Golub-Dobrzyń, a najmniej na terenie gminy Zbójno.

6 Podział pożarów wg wielkości za rok 2011 przedstawia tabela nr 5: Tabela nr 5 Lp. Gmina Razem Małe Średnie Duże B. duże 1 m.golub Dobrzyń 2 gm. Golub Dobrzyń 3 gm.zbójno gm.ciechocin gm.kowalewo Pom. 6 gm. Radomin Razem W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu odnotowano 3 pożary duże i 11 średnich, nie odnotowano zdarzeń określanych jako bardzo duże. Najwięcej pożarów odnotowano na terenie miasta i gminy Golub-Dobrzyń a najmniej na terenie gminy Radomin.

7 Przedstawienie pożarów, miejscowych zagrożeń według wielkości w poszczególnych gminach przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 Pożary wg wielkości Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Miasto Gmina Razem Małe Średnie Duże B. duże Razem Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne Razem Złośliwe W dobrej wierze Z inst.. wykr. Ogółem zdarzeń m. Golub - Dobrzyń gm. Golub Dobrzyń gm. Ciechcin gm. Kowalewo Pom gm. Radomin gm. Zbójno RAZEM

8 Zestawienie zdarzeń według wielkości w roku 2011 w rozbiciu na miesiące Tabela nr 7 Lp. miesiące Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem razem małe średnie duże razem małe lokalne średnie razem w dobrej wierze 1 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem

9 Największy wzrost pożarów jak widać z zestawienia nastąpił w miesiącu marcu, a było to związane z występującymi każdej wiosny pożarami traw. Natomiast największy wzrost miejscowych zagrożeń nastąpił w sierpniu, co związane było z usuwaniem połamanych drzew i gałęzi po nawałnicy, jaka przeszła nad terenem powiatu oraz wyjazdami do usuwania gniazd szerszeni i innych owadów błonkoskrzydłych. Rozkład zdarzeń w poszczególnych miesiącach w roku styczeń marzec maj lipiec wrzesień listopad pożary miejscowe zagrożenia

10 W roku 2011 do likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego dysponowane były siły i środki KP PSP Golub Dobrzyń oraz OSP z terenu powiatu. Udział sił i środków KP PSP Golub Dobrzyń i jednostek OSP przy działaniach ratowniczo gaśniczych wraz z alarmami fałszywymi (AF) w roku 2011 przedstawia poniższy wykres JRG JRG wraz z OSP OSP bez udziału JRG Udział sił i środków KP PSP Golub Dobrzyń i jednostek OSP przy pożarach w roku JRG JRG wraz z OSP OSP bez udziału JRG

11 Udział sił i środków KP PSP Golub Dobrzyń i jednostek OSP przy miejscowych zagrożeniach w roku JRG JRG wraz z OSP OSP bez udziału JRG

12 W powiecie golubsko-dobrzyńskim działa 8 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Współdziałanie przy akcjach ratowniczogaśniczych z tymi jednostkami przedstawiało się w roku 2011 następująco: Udział jednostek JRG i OSP KSRG w zdarzeniach w roku JRG JRG wraz z OSP KSRG OSP KSRG bez udziału JRG Działania ratowniczo-gaśnicze, w których uczestniczyły jednostki OSP przedstawia tabela nr 8 Tabela nr 8 Gmina Gmina Golub- Dobrzyń Nazwa jednostki OSP Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Łącznie zdarzeń Ilość wyjazdów jednostki poza teren własnego działania Wrocki (KSRG) Nowogród Owieczkowo Macikowo Cieszyny Ostrowite RAZEM:

13 Gmina Kowalewo Pom. Gmina Radomin Gmina Zbójno Gmina Ciechocin Kowalewo (KSRG) W. Rychnowo (KSRG) Pluskowęsy Sierakowo Mlewo Lipienica RAZEM: Radomin (KSRG) Łubki (KSRG) Dulsk Plonne Szafarnia RAZEM: Zbójno (KSRG) Działyń (KSRG) Ruże RAZEM: Świętosław (KSRG) Miliszewy Ciechocin Nowa Wieś Małszyce RAZEM RAZEM: Zadowalający jest fakt, że z roku na rok wzrasta udział jednostek OSP w działaniach przy usuwaniu miejscowych zagrożeniach (zwłaszcza OSP z KSRG). Spowodowane jest to coraz większymi możliwościami technicznymi, wyszkoleniem ratowników oraz przybywającym corocznie sprzętem technicznym do prowadzenie tego rodzaju działań. Pozyskiwany jest on ze środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek OSP w KSRG i budżetu gmin.

14 Straty, jakie zostały poniesione i mienie, które zostało uratowane w poszczególnych zdarzeniach w rozbiciu na gminy przedstawia tabela nr 9 Tabela nr 9 POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA Ogółem w tyś. zł Średnio na 1 zdarzenie Ogółem w tyś. zł Średnio na 1 zdarzenie Lp. Gmina straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki 1 m.golub- 13, ,3 23,3 0 0,4 0,1 Dobrzyń 2 Golub- 465,3 239, ,4 1,2 176, ,9 0 Dobrzyń 3 Ciechocin 627,5 361, ,8 4, ,3 0 4 Kowalewo 286,4 65, ,1 0, ,2 0,1 Pom. 5 Radomin 174,1 131, , ,1 0 6 Zbójno ,7 0, ,4 0,2 Razem 1615,7 805, ,7 855,7 60, ,3 0,4 Jak widać z powyższych danych zawartych w tabeli nr 9 straty, które występują w grupie pożarów stanowią 1615,7 tyś. zł z czego około 50% (805,7 tyś. zł) stanowią straty w budynkach. W grupie miejscowych zagrożeń kwota uratowanego mienia jest wielokrotnie niższa od poniesionych strat. Tego typu relacje mają miejsce każdego roku z uwagi na charakter tych zdarzeń (pożarów i miejscowych zagrożeń).

15 Ważniejsze zdarzenia w roku r. - Nowa Wieś Gm. Golub-Dobrzyń pożar duży - pożar stodoły murowanej krytej eternietem, w działaniach udział brało 7 zastępy (cztery zastępy JRG, OSP Wrocki, OSP Nowogród, Owieczkowo), straty oceniono na 100 tyś zł (podczas pożaru uległo spalenie ok. 150 ton słomy r. - Ostrowiete gm. Golub-Dobrzyń pożar średni pożar obory murowanej krytej eternitem, w działaniach udział brało 8 zastępów (3 JRG, OSP Wrocki, 2 x OSP Kowalewo Pomorskie OSP Nowogród, OSP Ostrowie), straty wyceniono na 100 tyś zł r. Płonne gm. Radomin pożar duży pożar obory, w działaniach udział brało 8 zastępów (trzy z JRG, OSP Łubki, OSP Radomin, OSP Szafarnia, OSP Płonne, OSP Nowogród), straty wyceniono na 120 tyś. zł. (podczas pożaru spalenie uległ dach obory oraz słoma z ok. 5 ha r. Przez teren powiatu przeszła nawałnica, głównie ucierpiało miasto i gmina Golub-Dobrzyń, w usuwaniu skutków nawałnicy brało udział 15 zastępów JRG i OSP r. - Kiełpiny gm. Kowalewo Pomorskie pożar średni pożar garażu murowanego, udział brały 4 zastępy ( 1 z JRG, 2 x OSP Kowalewo Pomorskie, OSP Wilkie Rychnowo), straty wyceniono na 150 tyś zł, spaleniu uległy dwa ciągniki, konstrukcja i pokrycie dachu r. - Nowa Wieś gm. Ciechocin pożar duży - pożar budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym, w działaniach udział brało 7 zastępów (4 JRG, OSP Świętosław, OSP Nowogród, OSP Nowa Wieś), straty wyceniono na 450 tyś. zł. uszkodzeniu i spalenie uległo : parter budynku wyposażenie pokoi i kuchni, kotłownia, instalacja elektryczna, piętro budynku wyposażanie czterech pokoi, okna plastikowe, dach budynku w 50% r. - Piątkowo gm. Kowalewo Pomorskie pożar rzepaku w silosie, udział brało 5 zastępów (2 JRG, OSP Kowalewo Pomorskie, OSP W.Rychnowo, OSP Pluskowęsy), starty wyceniono na 100 tyś zł, zniszczeniu uległo ok. 50 ton rzepaku.

16 Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski: 1. W roku 2011 odnotowano wzrost (w stosunku do roku 2010) ogólnej liczby zdarzeń o 76 z 719 w roku 2010 do 795 w roku, 2011 co daje 10,75% wzrostu ogólnej liczby zdarzeń. 2. W analizowanym okresie, tj. roku 2011 pośród wszystkich miejscowych zagrożeń odnotowano 7 ofiar śmiertelnych, z czego (3 to osoby, które utonęły, 1 kierowca motocykla, 1 porażona prądem, 2 zatrzymanie krążenia) i 63 osoby ranne. W grupie pożarów nie odnotowano ofiar śmiertelnych, rannych zostało 7 osób. 3. Na ogólną liczbę 795 zdarzeń jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego interweniowały 204 razy. W grupie miejscowych zagrożeń można zauważyć wzrost uczestnictwa w akcjach w porównaniu z latami ubiegłymi. Jest to zadowalające z uwagi na duże odciążenie jednostek PSP przy tego typu działaniach. 4. W wyniku prowadzonych ćwiczeń i działań ratowniczo gaśniczych stwierdzono, że do bloków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu jest bardzo utrudniony dojazd od strony balkonów ( utrudnienia w ewakuacji przy pomocy podnośnika SHD 25), dlatego też należałoby zakupić skokochron. 5. Należałoby poczynić starania, aby pozyskać fundusz na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego. Obecnie używany pojazd jest w znacznym stopniu.

17 ANALIZA czynności kontrolno-rozpoznawczych za rok 2011 w porównaniu do ubiegłego roku. Analizę porównawczą działań kontrolno-rozpoznawczych powiatu golubskodobrzyńskiego sporządzono w oparciu o działania kontrolne uzyskane w latach 2010 i W tym okresie czynności prewencyjne prowadzone były zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoznawaniem zagrożenia pożarowego występującego w powiecie. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z kwartalnymi planami pracy, które są układane na podstawie występujących zdarzeń, lokalizacji zakładów przemysłowych oraz zbliżających się okresów np. wakacyjny, szkolny, grzewczy itp. Realizujemy również sprawy bieżące takie jak odbiory obiektów budowlanych, dochodzenia popożarowe i pogadanki prewencyjne. W czasie analizowanych 2 lat, na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono ogółem 168 kontroli w 267 obiektach. Stwierdzono 253 nieprawidłowości. Wydano 57 decyzji administracyjnych, na które nie wpłynęło żadne odwołanie. Dokonano 66 odbiorów obiektów budowlanych, nałożono 27 mandatów karnych. 1. Ilość przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych / kontrole podstawowe / Rok 2010 Rok 2011 ogółem: 87/132 * 81/135 * w tym : - w obiektach użyteczności publicznej 53/53 49/51 - w obiektach zamieszkania zbiorowego 4/4 6/16 - w budynkach mieszkalnych 9/20 9/31 - w rolnictwie 1/4 0/0 - w lasach 2/30 1/15 - w przemyśle 18/21 14/17 - środki transportu 0/0 2/5 - pozostałe 0/0 0/0 * ilość skontrolowanych obiektów Ilość skontrolowanych obiektów/ilość nieprawidłowości Skontrolowane obiekty Ilość nieprawidłowości 2010 rok 2011 rok

18 Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych obiektach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego. Świadczy to o pogorszeniu się stanu bezpieczeństwa pożarowego kontrolowanych obiektów. Jest to również uwarunkowane wprowadzeniem nowych przepisów spójnych z przepisami Unii Europejskiej. Rok 2010 Rok Ilość przeprowadzonych kontroli sprawdzających 22/28 * 17/34 * * podano również odpowiednio ilość skontrolowanych obiektów /dot. pkt 1 i 2/ 3.Ilość czynności kontrolno rozpoznawczych związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania : Rok 2010 Rok ilość zgłoszonych obiektów ilość odebranych bez zastrzeżeń ilość postanowień negatywnych ilość postanowień warunkowych ilość zgłoszonych obiektów, w których PSP nie zajmowała stanowiska Odbiory obiektów Ilość kontroli rok 2011 rok Powyższy wykres przedstawia ilość dokonanych odbiorów nowych obiektów w stosunku do kontroli w całym roku. Odbiory stanowią znaczny procent czynności kontrolnorozpoznawczych dokonanych w powiecie (prawie 38%). Ilość zgłoszonych obiektów do odbioru nieznacznie zmalała w stosunku do roku ubiegłego. Zajęcie stanowiska przez PSP doprowadza często do rozciągnięcia się w czasie kontroli i wynika z braku dostatecznej wiedzy z zakresu ochrony p/poż ze strony inwestorów. Wyniki postępowania pokontrolnego w latach 2010 i 2011 przedstawia poniższy wykres

19 rok 2011 rok w ydane dcyzje administracyjn w spraw ie usunięcia uchybeń postępow anie egzekucyjne ilośc w ystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budow lanego, itp. ilość m andatów karnych 4.Postępowanie administracyjne : Rok 2010 Rok ilość wydanych decyzji administracyjnych ilość odwołań i zażaleń na decyzje administracyjne ilość przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych ilość wydanych decyzji administracyjnych związanych z wstrzymaniem prac, zakazem eksploatacji maszyn itp. Oraz pomieszczeń, obiektów, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą spowodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru (w nawiązaniu do pkt.5) ilość wystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, itp ilość mandatów karnych /na kwotę/ 15/2350 zł 12/1550 zł - ilość innych /pozostałych/ działań nadzorczo-egzekucyjnych Inne działania : Rok 2010 Rok wstępne ustalanie przyczyn powstania pożaru (ilość) propagandowe współpraca z prasą lokalną (ilość artykułów) pozostałe Rok 2010 Rok Występujące nieprawidłowości ogółem /ilość/ w tym w zakresie : nieodpowiednie warunki ewakuacji nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wyposażenie i konserwacji instalacji technicznych wyposażenie i konserwacja instalacji przeciwpożarowych wyposażenie i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego dróg pożarowych braku oznakowania znakami bezpieczeństwa

20 - - nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru * pozostałe * dotyczy : wykazu telefonów alarmowych, instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno ruchowej Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach stan urządzeń i instalacji użytkowych oznakowanie znakami bezpieczeństwa wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy przygotowanie obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru hydranty wewnętrzne zaopatrzenie do zewnętrznego gaszenia pożaru nieodpowiednie warunki ewakuacji rok 2011 rok Ilość nieprawidłowości zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zwiększonej ilości wydanych decyzji. Na porównywalnym poziomie utrzymują się nieprawidłowości związane z: przygotowaniem obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru, zaopatrzeniem do zewnętrznego gaszenia pożaru czy też nieodpowiednimi warunkami ewakuacji. obiektach. 7. Trudności mogące wystąpić w trakcie akcji w niektórych Przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach mogących stwarzać największe trudności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze danych dotyczących tych obiektów i ich części, zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i sposobów

21 ich działania, dostępu do obiektu w czasie działań ratowniczych, zastosowanych w obiekcie rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w stosunku do ogólnie wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Obiektami tymi są: a) Gminne Przedszkole Ostrowite 45, Golub-Dobrzyń. W obiekcie tym są niespełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej polegające na: występowanie drewnianej klatki schodowej ze schodami zabiegowymi o szerokości 0,8 m, występowanie wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,18 m i szerokości 0,82 m nieblokowanego skrzydła tych drzwi, przy wymaganiu szerokości skrzydła 0,9 m, braku spełnienia wymagań dla klatki schodowej w budynku zaliczonym do kategorii ZL II zagrożenia ludzi, która powinna być obudowana i zamknięta drzwiami oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, występowanie przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego z piętra budynku, która wynosi 14 m, występowaniu drzwi z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadające szerokość w świetle ościeżnicy wynoszącą 0,8 m, przy wymaganiu 0,9 szerokości, występowaniu drzwi z sal pobytu dzieci, otwierających się do wewnątrz pomieszczeń, przy wymaganiu otwierania się na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania. Zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dyrektorka Przedszkola skorzystała z możliwości spełnienia wymagań w sposób inny niż podany w cyt. rozporządzeniu stosownie do ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Powyższą ekspertyzę opracował rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Szrulla. Postanowiono wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci:

22 wydzielenia pożarowego mieszkania na piętrze budynku jako strefę ZL IV poprzez wykonanie ścianki o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, zabezpieczenia istniejących przepustów instalacyjnych sieci centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej o średnicy przekraczającej 0,04 m pomiędzy wydzieloną strefą ZL IV (mieszkaniem), a pozostałą częścią budynku poprzez wypełnienie otworów wełną mineralną oraz spoinowanie zaprawą tynkarską, wykonania dodatkowego wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku z sali lekcyjnej o szerokości drzwi w świetle min. 0,9 m, otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku, zamontowania autonomicznych czujek dymu w holu, pomieszczeniu biurowym oraz pomieszczeniu szatni, oczyszczeniu drewnianej klatki schodowej z farb olejnych i zabezpieczenia poprzez malowanie lakierami ognioochronnymi (np. typu UNIEPAL-DREW), wyposażenia budynku w hydrant wewnętrzny 25 i umiejscowienia go w holu klatki schodowej tak aby zasięgiem pokrył całą powierzchnię budynku, wydzielenia składu opału oraz pomieszczeń socjalnych od kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej, wyposażenia w samozamykacze drzwi, stanowiących wyjścia na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na parterze oraz z pomieszczenia biurowego, które otwierają się na zewnątrz zmniejszając tym samym szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych. b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wielgie, Zbójno. W obiekcie tym są niespełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej polegające na: braku obudowania i zamknięcia drzwiami klatki schodowej w budynku hotelowodydaktycznym oraz wyposażenia jej w urządzenia służące do usuwania dymu, występowaniu w klatce schodowej schodów drewnianych pomiędzy I i II piętrem, występowaniu w budynku drzwi do pomieszczeń mieszkalnych, dydaktycznych pomocniczych o szerokości w świetle ościeżnicy wynoszącej 0,8 m, braku zamknięcia pomieszczenia kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,

23 braku zamknięcia pomieszczenia magazynu opału drzwiami bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI 60, występowania na suficie korytarza drugiego piętra budynku głównego, drewnianych,,pseudobelek stanowiących wystrój wnętrz, braku hydrantów 25 z wężem półsztywnym w części nie objętej adaptacją, braku oddymiania klatki schodowej (nowej) prowadzącej z przyziemia na parter obsługującej mieszkańców domu dziecka, przekroczeniu w pawilonie hotelowo-dydaktycznym długości dojścia ewakuacyjnego, występowaniu drzwi wyjściowych z istniejącej klatki schodowej o szerokości 1 m, przy wymaganej 1,2 m, Zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Starosta skorzystał z możliwości spełnienia wymagań w sposób inny niż podany w cyt. rozporządzeniu stosownie do ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Powyższą ekspertyzę opracował rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Franciszek Kośnik. Postanowiono wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci: rozbudowy w budynku systemu sygnalizacji pożarowej z obowiązkiem połączenia w ramach monitoringu z Komendą Powiatową PSP w Golubiu-Dobrzyniu, wyposażenia pokoi sypialnych, znajdujących się na I piętrze pawilonu hotelowodydaktycznego w drzwi o odporności ogniowej EI 30, oddzielenia drzwiami piwnicy z pomieszczeniami magazynowymi od części piwnicy z pomieszczeniami ZL (niepowiązanymi ze sobą funkcjonalnie), drzwiami o klasie odporności EI 30, udrożnienia drugich drzwi ewakuacyjnych w sali gimnastycznej, obłożenia od spodu płytą gipsowo-kartonową GKF 12,5 mm z wypełnieniem wełną mineralną, biegu klatki schodowej od I do II piętra oraz pomalowania drewnianych elementów schodów środkiem ognioochronnym UNIEPAL DREW, uzyskując cechę niezapalności drewna,

24 wykonania na parterze, drzwi wyjścia ewakuacyjnego prowadzących na zewnątrz budynku o szerokości co najmniej 1,2 m, otwierających się na zewnątrz, wyposażenia części rozbudowywanej w trzy hydranty 25 z wężem półsztywnym, wyposażenia całego budynku w tym części rozbudowywanej w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 1 lx działającego przez okres co najmniej 1 godziny po zaniku napięcia. 8. Problemem, który nadal pozostaje nierozwiązany jest wodociąg położony przy ul. PTTK. Przekrój rury biegnącej wzdłuż ulicy posiada średnicę 80 mm przy wymaganych, co najmniej 160 mm. W 2011 roku rozpoczęto budowę nowego wodociągu. Nowy wodociąg ma powstać na wysokości Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do końca ulicy PTTK. Inwestycja została wpisana do planu budżetowego miasta Golubia-Dobrzynia i ma być realizowana w połączeniu z budową sieci kanalizacyjnej oraz,,deszczówki. Sytuacja powinna stać się komfortowa nie tylko dla zlokalizowanych tam firm (z uwagi na możliwość dalszej rozbudowy zakładów, ponieważ brak takiego wodociągu hamował uzyskanie pozwoleń na budowę), jak również dla samych pracowników (zostanie wykonana deszczówka oraz nowa nawierzchnia na ulicy za firmą ARBET do firmy STALER). Podczas budowy nowego wodociągu należało będzie wziąć pod uwagę jeden bardzo istotny fakt: każdy zakład pracy ma obliczone indywidualne zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, a co się z tym wiąże wymagane również ciśnienie. Sytuacja podczas odbioru niekiedy bywa dziwna. Przykład. Kontynuowana rozbudowa firmy Plastica Sp. z o.o. we Frydrychowie, Kowalewo Pomorskie. Na potrzeby pierwszej hali, wybudowano rurociąg DN-160 od głównej magistrali DN-225 do działki, na której wybudowano halę. Ilość wody na potrzeby tej budowy była wystarczająca i hala została przekazana do eksploatacji. Dostawca wody (Spółka Wodna Ostrowite), nie przekazała inwestorowi formalnej i wyczerpującej dokumentacji dotyczącej warunków zasilania (wydajność źródła) i dostaw wody. Przystępując do rozbudowy zakładów, zaprojektowano i wykonano sieć wodociągową DN-160 wokół projektowanych obiektów, wpinając układ pierścieniowy do istniejącego wodociągu o tym samym przekroju. Ponieważ sieć pierścieniowa, stanowi końcówkę na sieci zasilającej, nie wykonano zasilania dwustronnego. Skutkiem takiego rozwiązania całej sieci jest fakt, że przy badaniu i pomiarach, osiągnięto z hydrantu DN-100 (zainstalowanego na sieci pierścieniowej), wydatek 13,2 l/s i ciśnienie dynamiczne 1,5 bara przy ciśnieniu statycznym 4,5 bara. Tego rodzaju parametry, świadczą o niewystarczającym zasilaniu hydrantów w sieci obwodowej. Wyjaśniając problem u

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl Chojnice Styczeń 2013 1 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7

INSTRUKCJA. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU AWF STARA WILLA W POZNANIU Ul. Droga Dębińska 7 ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: POZNAŃ- Styczeń, 2015 r. Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Wprowadzam do obowiązkowego stosowania:... (data i podpis osoby uprawnionej) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkół Sportowych mieszczącego się, przy ulicy Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo