KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XX/126/2012 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU Analiza Sytuacji pożarowej oraz wskaźników operacyjnych prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2011 na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego Golub-Dobrzyń, styczeń 2012 rok

2 ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ ORAZ WSKAŹNIKÓW OPERACYJNYCH PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH W 2011ROKU NA TERENIE POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. Na terenie naszego działania posiadamy jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, która posiada 2 samochody gaśnicze (średni i ciężki), 1 samochód lekki ratownictwa technicznego, samochód specjalny kontenerowy wraz z czterema kontenerami do zwalczania zagrożeń ekologicznych, samochód podnośnik hydrauliczny, 1 samochód rozpoznawczo ratowniczy o napędzie terenowym Nissan, 1 samochód kontrolno rozpoznawczy Kia, 1 samochód operacyjny Renault Megane oraz 1 samochód kwatermistrzowski VW T4. Ogólna liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to 48 z czego 8 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 25 to jednostki typu S (wyposażone w pojazdy pożarnicze) i 15 typu M (nie posiadające samochodów pożarniczych). Jednostki OSP w KSRG posiadają 1 samochód ciężki gaśniczy, 9 samochodów średnich gaśniczych i 4 lekkie. W pozostałych jednostkach OSP niewłączonych do KSRG jest 1 samochód ciężki gaśniczy, 3 samochody średnie gaśnicze i 21lekkich. Postęp cywilizacyjny przejawiający się dynamicznym rozwojem poszczególnych dziedzin techniki, a głównie komunikacji, energetyki, budownictwa, powoduje pojawienie się i narastanie wraz z jego rozwojem zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Grupę wymienionych zagrożeń należy rozszerzyć o zagrożenia wywołane siłami natury, zjawiskami przyrodniczymi takimi jak: długotrwałe opady, nagłe roztopy i wywołane nimi powodzie, zalania, długotrwałe susze i powstające wówczas pożary, huragany, śnieżyce i wyładowania atmosferyczne. Jak realne i rzeczywiste są to zagrożenia obrazują coroczne statystyki z prowadzonych działań przez zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

3 W 2011 roku na terenie powiatu zastępy Straży Pożarnej wyjeżdżały 795 razy do różnego rodzaju zdarzeń, z czego 146 zdarzeń to pożary, 631 to miejscowe zagrożenia i 18 alarmów fałszywych. Ilościowy wskaźnik zdarzeń za 2011 rok w porównaniu z rokiem 2010 i 2009 przedstawia się następująco: ogółem zdarzeń miejscowe zagrożenia pożary alarmy fałszywe Tabela nr 1. Porównanie ilości zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy w latach 2009, 2010 i 2011 Lp. Gmina Ilość zdarzeń ogółem Porównanie roku 2010 do 2011 rok rok rok + wzrost % spadek 1 m. Golub ,21 Dobrzyń 2 gm.golub ,82 Dobrzyń 3 gm. Zbójno ,16 4 gm. Ciechocin gm.kowalewo ,87 Pom. 6 gm. Radomin ,1 Razem ,57 Dane z tabeli nr 1 pokazują, że mamy do czynienia ze wzrostem ogólnej ilości zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu w porównaniu do roku 2010 o 10,57%. Największy spadek interwencji zanotowano na terenie miasta Golub-Dobrzyń o 4,21%, natomiast wzrost zdarzeń o 51,16% odnotowano na terenie gminy Zbójno.

4 Na wykresie przedstawiono ilość zdarzeń przypadających na poszczególne gminy powiatu w roku 2011: 17,5% 11,2% 28,6% 10,3% 8,2% 24,3% m. Golub-Dobrzyń gm.golub-dobrzyń gm. Zbójno gm.ciechocin gm.kowaleo.pom gm.radomin 1) Ilościowy wskaźnik pożarów za lata 2009, 2010 i 2011 przedstawia się następująco: A/ Pożary Tabela nr 2. Lp Gmina Ilość pożarów Porównanie roku 2010 do 2011 rok rok rok + wzrost % spadek 1 m.golub -Dobrzyń gm. Golub-Dobrzyńń ,6 3 gm. Zbójno ,5 4 gm. Ciechocin ,0 5 gm.kowalewopom ,3 6 gm. Radomin ,6 Razem ,6 Dane z tabeli nr 2 pokazują, że mamy do czynienia ze wzrostem ogólnej liczby pożarów na terenie powiatu w porównaniu z rokiem 2010 o 20,6%. Spadków liczby pożarów nie odnotowano na terenie żadnej gminy, jedynie w mieście Golub-Dobrzyń wartość ta utrzymała się na tym samym poziomie, co w roku Bardzo duży wzrost ilości pożarów aż o 266,6% zanotowano na terenie gminy Radomin.

5 B/ Miejscowe zagrożenia: Tabela nr 3. Lp Gmina Ilość miejscowych Porównanie roku zagrożeń 2010 do 2011 rok rok rok + wzrost % spadek 1 m.golub-dobrzyń ,75 2 gm.golub-dobrzyń ,6 3 gm. Zbójno ,55 4 gm. Ciechocin ,22 5 gm.kowalewo Pom ,48 6 gm. Radomin ,59 Razem ,79 W grupie miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 8,79%. Największy spadek procentowy zdarzeń zanotowano na terenie miasta Golub-Dobrzyń o 5,75%. Największy wzrost zdarzeń w porównaniu z rokiem 2010 zanotowano w gminie Radomin o 42,59%. Podział miejscowych zagrożeń wg wielkości za rok 2011 przedstawia tabela nr 4: Tabela nr 4. Lp. Gmina Razem Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne 1 m.golub Dobrzyń 2 gm. Golub Dobrzyń 3 gm.zbójno gm.ciechocin gm.kowalewo Pom. 6 gm. Radomin Razem W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego nie wystąpiły zdarzenia o rozmiarach gigantycznych czy też dużych. Najwięcej interwencji zanotowano na terenie miasta Golub-Dobrzyń, a najmniej na terenie gminy Zbójno.

6 Podział pożarów wg wielkości za rok 2011 przedstawia tabela nr 5: Tabela nr 5 Lp. Gmina Razem Małe Średnie Duże B. duże 1 m.golub Dobrzyń 2 gm. Golub Dobrzyń 3 gm.zbójno gm.ciechocin gm.kowalewo Pom. 6 gm. Radomin Razem W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu odnotowano 3 pożary duże i 11 średnich, nie odnotowano zdarzeń określanych jako bardzo duże. Najwięcej pożarów odnotowano na terenie miasta i gminy Golub-Dobrzyń a najmniej na terenie gminy Radomin.

7 Przedstawienie pożarów, miejscowych zagrożeń według wielkości w poszczególnych gminach przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 Pożary wg wielkości Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Miasto Gmina Razem Małe Średnie Duże B. duże Razem Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne Razem Złośliwe W dobrej wierze Z inst.. wykr. Ogółem zdarzeń m. Golub - Dobrzyń gm. Golub Dobrzyń gm. Ciechcin gm. Kowalewo Pom gm. Radomin gm. Zbójno RAZEM

8 Zestawienie zdarzeń według wielkości w roku 2011 w rozbiciu na miesiące Tabela nr 7 Lp. miesiące Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem razem małe średnie duże razem małe lokalne średnie razem w dobrej wierze 1 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem

9 Największy wzrost pożarów jak widać z zestawienia nastąpił w miesiącu marcu, a było to związane z występującymi każdej wiosny pożarami traw. Natomiast największy wzrost miejscowych zagrożeń nastąpił w sierpniu, co związane było z usuwaniem połamanych drzew i gałęzi po nawałnicy, jaka przeszła nad terenem powiatu oraz wyjazdami do usuwania gniazd szerszeni i innych owadów błonkoskrzydłych. Rozkład zdarzeń w poszczególnych miesiącach w roku styczeń marzec maj lipiec wrzesień listopad pożary miejscowe zagrożenia

10 W roku 2011 do likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego dysponowane były siły i środki KP PSP Golub Dobrzyń oraz OSP z terenu powiatu. Udział sił i środków KP PSP Golub Dobrzyń i jednostek OSP przy działaniach ratowniczo gaśniczych wraz z alarmami fałszywymi (AF) w roku 2011 przedstawia poniższy wykres JRG JRG wraz z OSP OSP bez udziału JRG Udział sił i środków KP PSP Golub Dobrzyń i jednostek OSP przy pożarach w roku JRG JRG wraz z OSP OSP bez udziału JRG

11 Udział sił i środków KP PSP Golub Dobrzyń i jednostek OSP przy miejscowych zagrożeniach w roku JRG JRG wraz z OSP OSP bez udziału JRG

12 W powiecie golubsko-dobrzyńskim działa 8 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Współdziałanie przy akcjach ratowniczogaśniczych z tymi jednostkami przedstawiało się w roku 2011 następująco: Udział jednostek JRG i OSP KSRG w zdarzeniach w roku JRG JRG wraz z OSP KSRG OSP KSRG bez udziału JRG Działania ratowniczo-gaśnicze, w których uczestniczyły jednostki OSP przedstawia tabela nr 8 Tabela nr 8 Gmina Gmina Golub- Dobrzyń Nazwa jednostki OSP Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Łącznie zdarzeń Ilość wyjazdów jednostki poza teren własnego działania Wrocki (KSRG) Nowogród Owieczkowo Macikowo Cieszyny Ostrowite RAZEM:

13 Gmina Kowalewo Pom. Gmina Radomin Gmina Zbójno Gmina Ciechocin Kowalewo (KSRG) W. Rychnowo (KSRG) Pluskowęsy Sierakowo Mlewo Lipienica RAZEM: Radomin (KSRG) Łubki (KSRG) Dulsk Plonne Szafarnia RAZEM: Zbójno (KSRG) Działyń (KSRG) Ruże RAZEM: Świętosław (KSRG) Miliszewy Ciechocin Nowa Wieś Małszyce RAZEM RAZEM: Zadowalający jest fakt, że z roku na rok wzrasta udział jednostek OSP w działaniach przy usuwaniu miejscowych zagrożeniach (zwłaszcza OSP z KSRG). Spowodowane jest to coraz większymi możliwościami technicznymi, wyszkoleniem ratowników oraz przybywającym corocznie sprzętem technicznym do prowadzenie tego rodzaju działań. Pozyskiwany jest on ze środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek OSP w KSRG i budżetu gmin.

14 Straty, jakie zostały poniesione i mienie, które zostało uratowane w poszczególnych zdarzeniach w rozbiciu na gminy przedstawia tabela nr 9 Tabela nr 9 POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA Ogółem w tyś. zł Średnio na 1 zdarzenie Ogółem w tyś. zł Średnio na 1 zdarzenie Lp. Gmina straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki straty w tym budynki mienie uratowane straty w tym budynki 1 m.golub- 13, ,3 23,3 0 0,4 0,1 Dobrzyń 2 Golub- 465,3 239, ,4 1,2 176, ,9 0 Dobrzyń 3 Ciechocin 627,5 361, ,8 4, ,3 0 4 Kowalewo 286,4 65, ,1 0, ,2 0,1 Pom. 5 Radomin 174,1 131, , ,1 0 6 Zbójno ,7 0, ,4 0,2 Razem 1615,7 805, ,7 855,7 60, ,3 0,4 Jak widać z powyższych danych zawartych w tabeli nr 9 straty, które występują w grupie pożarów stanowią 1615,7 tyś. zł z czego około 50% (805,7 tyś. zł) stanowią straty w budynkach. W grupie miejscowych zagrożeń kwota uratowanego mienia jest wielokrotnie niższa od poniesionych strat. Tego typu relacje mają miejsce każdego roku z uwagi na charakter tych zdarzeń (pożarów i miejscowych zagrożeń).

15 Ważniejsze zdarzenia w roku r. - Nowa Wieś Gm. Golub-Dobrzyń pożar duży - pożar stodoły murowanej krytej eternietem, w działaniach udział brało 7 zastępy (cztery zastępy JRG, OSP Wrocki, OSP Nowogród, Owieczkowo), straty oceniono na 100 tyś zł (podczas pożaru uległo spalenie ok. 150 ton słomy r. - Ostrowiete gm. Golub-Dobrzyń pożar średni pożar obory murowanej krytej eternitem, w działaniach udział brało 8 zastępów (3 JRG, OSP Wrocki, 2 x OSP Kowalewo Pomorskie OSP Nowogród, OSP Ostrowie), straty wyceniono na 100 tyś zł r. Płonne gm. Radomin pożar duży pożar obory, w działaniach udział brało 8 zastępów (trzy z JRG, OSP Łubki, OSP Radomin, OSP Szafarnia, OSP Płonne, OSP Nowogród), straty wyceniono na 120 tyś. zł. (podczas pożaru spalenie uległ dach obory oraz słoma z ok. 5 ha r. Przez teren powiatu przeszła nawałnica, głównie ucierpiało miasto i gmina Golub-Dobrzyń, w usuwaniu skutków nawałnicy brało udział 15 zastępów JRG i OSP r. - Kiełpiny gm. Kowalewo Pomorskie pożar średni pożar garażu murowanego, udział brały 4 zastępy ( 1 z JRG, 2 x OSP Kowalewo Pomorskie, OSP Wilkie Rychnowo), straty wyceniono na 150 tyś zł, spaleniu uległy dwa ciągniki, konstrukcja i pokrycie dachu r. - Nowa Wieś gm. Ciechocin pożar duży - pożar budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym, w działaniach udział brało 7 zastępów (4 JRG, OSP Świętosław, OSP Nowogród, OSP Nowa Wieś), straty wyceniono na 450 tyś. zł. uszkodzeniu i spalenie uległo : parter budynku wyposażenie pokoi i kuchni, kotłownia, instalacja elektryczna, piętro budynku wyposażanie czterech pokoi, okna plastikowe, dach budynku w 50% r. - Piątkowo gm. Kowalewo Pomorskie pożar rzepaku w silosie, udział brało 5 zastępów (2 JRG, OSP Kowalewo Pomorskie, OSP W.Rychnowo, OSP Pluskowęsy), starty wyceniono na 100 tyś zł, zniszczeniu uległo ok. 50 ton rzepaku.

16 Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski: 1. W roku 2011 odnotowano wzrost (w stosunku do roku 2010) ogólnej liczby zdarzeń o 76 z 719 w roku 2010 do 795 w roku, 2011 co daje 10,75% wzrostu ogólnej liczby zdarzeń. 2. W analizowanym okresie, tj. roku 2011 pośród wszystkich miejscowych zagrożeń odnotowano 7 ofiar śmiertelnych, z czego (3 to osoby, które utonęły, 1 kierowca motocykla, 1 porażona prądem, 2 zatrzymanie krążenia) i 63 osoby ranne. W grupie pożarów nie odnotowano ofiar śmiertelnych, rannych zostało 7 osób. 3. Na ogólną liczbę 795 zdarzeń jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego interweniowały 204 razy. W grupie miejscowych zagrożeń można zauważyć wzrost uczestnictwa w akcjach w porównaniu z latami ubiegłymi. Jest to zadowalające z uwagi na duże odciążenie jednostek PSP przy tego typu działaniach. 4. W wyniku prowadzonych ćwiczeń i działań ratowniczo gaśniczych stwierdzono, że do bloków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu jest bardzo utrudniony dojazd od strony balkonów ( utrudnienia w ewakuacji przy pomocy podnośnika SHD 25), dlatego też należałoby zakupić skokochron. 5. Należałoby poczynić starania, aby pozyskać fundusz na zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego. Obecnie używany pojazd jest w znacznym stopniu.

17 ANALIZA czynności kontrolno-rozpoznawczych za rok 2011 w porównaniu do ubiegłego roku. Analizę porównawczą działań kontrolno-rozpoznawczych powiatu golubskodobrzyńskiego sporządzono w oparciu o działania kontrolne uzyskane w latach 2010 i W tym okresie czynności prewencyjne prowadzone były zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoznawaniem zagrożenia pożarowego występującego w powiecie. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z kwartalnymi planami pracy, które są układane na podstawie występujących zdarzeń, lokalizacji zakładów przemysłowych oraz zbliżających się okresów np. wakacyjny, szkolny, grzewczy itp. Realizujemy również sprawy bieżące takie jak odbiory obiektów budowlanych, dochodzenia popożarowe i pogadanki prewencyjne. W czasie analizowanych 2 lat, na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono ogółem 168 kontroli w 267 obiektach. Stwierdzono 253 nieprawidłowości. Wydano 57 decyzji administracyjnych, na które nie wpłynęło żadne odwołanie. Dokonano 66 odbiorów obiektów budowlanych, nałożono 27 mandatów karnych. 1. Ilość przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych / kontrole podstawowe / Rok 2010 Rok 2011 ogółem: 87/132 * 81/135 * w tym : - w obiektach użyteczności publicznej 53/53 49/51 - w obiektach zamieszkania zbiorowego 4/4 6/16 - w budynkach mieszkalnych 9/20 9/31 - w rolnictwie 1/4 0/0 - w lasach 2/30 1/15 - w przemyśle 18/21 14/17 - środki transportu 0/0 2/5 - pozostałe 0/0 0/0 * ilość skontrolowanych obiektów Ilość skontrolowanych obiektów/ilość nieprawidłowości Skontrolowane obiekty Ilość nieprawidłowości 2010 rok 2011 rok

18 Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych obiektach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego. Świadczy to o pogorszeniu się stanu bezpieczeństwa pożarowego kontrolowanych obiektów. Jest to również uwarunkowane wprowadzeniem nowych przepisów spójnych z przepisami Unii Europejskiej. Rok 2010 Rok Ilość przeprowadzonych kontroli sprawdzających 22/28 * 17/34 * * podano również odpowiednio ilość skontrolowanych obiektów /dot. pkt 1 i 2/ 3.Ilość czynności kontrolno rozpoznawczych związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania : Rok 2010 Rok ilość zgłoszonych obiektów ilość odebranych bez zastrzeżeń ilość postanowień negatywnych ilość postanowień warunkowych ilość zgłoszonych obiektów, w których PSP nie zajmowała stanowiska Odbiory obiektów Ilość kontroli rok 2011 rok Powyższy wykres przedstawia ilość dokonanych odbiorów nowych obiektów w stosunku do kontroli w całym roku. Odbiory stanowią znaczny procent czynności kontrolnorozpoznawczych dokonanych w powiecie (prawie 38%). Ilość zgłoszonych obiektów do odbioru nieznacznie zmalała w stosunku do roku ubiegłego. Zajęcie stanowiska przez PSP doprowadza często do rozciągnięcia się w czasie kontroli i wynika z braku dostatecznej wiedzy z zakresu ochrony p/poż ze strony inwestorów. Wyniki postępowania pokontrolnego w latach 2010 i 2011 przedstawia poniższy wykres

19 rok 2011 rok w ydane dcyzje administracyjn w spraw ie usunięcia uchybeń postępow anie egzekucyjne ilośc w ystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budow lanego, itp. ilość m andatów karnych 4.Postępowanie administracyjne : Rok 2010 Rok ilość wydanych decyzji administracyjnych ilość odwołań i zażaleń na decyzje administracyjne ilość przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych ilość wydanych decyzji administracyjnych związanych z wstrzymaniem prac, zakazem eksploatacji maszyn itp. Oraz pomieszczeń, obiektów, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą spowodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru (w nawiązaniu do pkt.5) ilość wystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, itp ilość mandatów karnych /na kwotę/ 15/2350 zł 12/1550 zł - ilość innych /pozostałych/ działań nadzorczo-egzekucyjnych Inne działania : Rok 2010 Rok wstępne ustalanie przyczyn powstania pożaru (ilość) propagandowe współpraca z prasą lokalną (ilość artykułów) pozostałe Rok 2010 Rok Występujące nieprawidłowości ogółem /ilość/ w tym w zakresie : nieodpowiednie warunki ewakuacji nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wyposażenie i konserwacji instalacji technicznych wyposażenie i konserwacja instalacji przeciwpożarowych wyposażenie i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego dróg pożarowych braku oznakowania znakami bezpieczeństwa

20 - - nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru * pozostałe * dotyczy : wykazu telefonów alarmowych, instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno ruchowej Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach stan urządzeń i instalacji użytkowych oznakowanie znakami bezpieczeństwa wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy przygotowanie obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru hydranty wewnętrzne zaopatrzenie do zewnętrznego gaszenia pożaru nieodpowiednie warunki ewakuacji rok 2011 rok Ilość nieprawidłowości zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zwiększonej ilości wydanych decyzji. Na porównywalnym poziomie utrzymują się nieprawidłowości związane z: przygotowaniem obiektów do postępowania na wypadek powstania pożaru, zaopatrzeniem do zewnętrznego gaszenia pożaru czy też nieodpowiednimi warunkami ewakuacji. obiektach. 7. Trudności mogące wystąpić w trakcie akcji w niektórych Przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach mogących stwarzać największe trudności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze danych dotyczących tych obiektów i ich części, zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i sposobów

21 ich działania, dostępu do obiektu w czasie działań ratowniczych, zastosowanych w obiekcie rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w stosunku do ogólnie wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Obiektami tymi są: a) Gminne Przedszkole Ostrowite 45, Golub-Dobrzyń. W obiekcie tym są niespełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej polegające na: występowanie drewnianej klatki schodowej ze schodami zabiegowymi o szerokości 0,8 m, występowanie wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 1,18 m i szerokości 0,82 m nieblokowanego skrzydła tych drzwi, przy wymaganiu szerokości skrzydła 0,9 m, braku spełnienia wymagań dla klatki schodowej w budynku zaliczonym do kategorii ZL II zagrożenia ludzi, która powinna być obudowana i zamknięta drzwiami oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, występowanie przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego z piętra budynku, która wynosi 14 m, występowaniu drzwi z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej posiadające szerokość w świetle ościeżnicy wynoszącą 0,8 m, przy wymaganiu 0,9 szerokości, występowaniu drzwi z sal pobytu dzieci, otwierających się do wewnątrz pomieszczeń, przy wymaganiu otwierania się na zewnątrz pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania. Zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dyrektorka Przedszkola skorzystała z możliwości spełnienia wymagań w sposób inny niż podany w cyt. rozporządzeniu stosownie do ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Powyższą ekspertyzę opracował rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Waldemara Szrulla. Postanowiono wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci:

22 wydzielenia pożarowego mieszkania na piętrze budynku jako strefę ZL IV poprzez wykonanie ścianki o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, zabezpieczenia istniejących przepustów instalacyjnych sieci centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej o średnicy przekraczającej 0,04 m pomiędzy wydzieloną strefą ZL IV (mieszkaniem), a pozostałą częścią budynku poprzez wypełnienie otworów wełną mineralną oraz spoinowanie zaprawą tynkarską, wykonania dodatkowego wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku z sali lekcyjnej o szerokości drzwi w świetle min. 0,9 m, otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku, zamontowania autonomicznych czujek dymu w holu, pomieszczeniu biurowym oraz pomieszczeniu szatni, oczyszczeniu drewnianej klatki schodowej z farb olejnych i zabezpieczenia poprzez malowanie lakierami ognioochronnymi (np. typu UNIEPAL-DREW), wyposażenia budynku w hydrant wewnętrzny 25 i umiejscowienia go w holu klatki schodowej tak aby zasięgiem pokrył całą powierzchnię budynku, wydzielenia składu opału oraz pomieszczeń socjalnych od kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej, wyposażenia w samozamykacze drzwi, stanowiących wyjścia na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na parterze oraz z pomieszczenia biurowego, które otwierają się na zewnątrz zmniejszając tym samym szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych. b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wielgie, Zbójno. W obiekcie tym są niespełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej polegające na: braku obudowania i zamknięcia drzwiami klatki schodowej w budynku hotelowodydaktycznym oraz wyposażenia jej w urządzenia służące do usuwania dymu, występowaniu w klatce schodowej schodów drewnianych pomiędzy I i II piętrem, występowaniu w budynku drzwi do pomieszczeń mieszkalnych, dydaktycznych pomocniczych o szerokości w świetle ościeżnicy wynoszącej 0,8 m, braku zamknięcia pomieszczenia kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,

23 braku zamknięcia pomieszczenia magazynu opału drzwiami bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI 60, występowania na suficie korytarza drugiego piętra budynku głównego, drewnianych,,pseudobelek stanowiących wystrój wnętrz, braku hydrantów 25 z wężem półsztywnym w części nie objętej adaptacją, braku oddymiania klatki schodowej (nowej) prowadzącej z przyziemia na parter obsługującej mieszkańców domu dziecka, przekroczeniu w pawilonie hotelowo-dydaktycznym długości dojścia ewakuacyjnego, występowaniu drzwi wyjściowych z istniejącej klatki schodowej o szerokości 1 m, przy wymaganej 1,2 m, Zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Starosta skorzystał z możliwości spełnienia wymagań w sposób inny niż podany w cyt. rozporządzeniu stosownie do ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Powyższą ekspertyzę opracował rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Franciszek Kośnik. Postanowiono wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczeń przeciwpożarowych i rozwiązań zastępczych w postaci: rozbudowy w budynku systemu sygnalizacji pożarowej z obowiązkiem połączenia w ramach monitoringu z Komendą Powiatową PSP w Golubiu-Dobrzyniu, wyposażenia pokoi sypialnych, znajdujących się na I piętrze pawilonu hotelowodydaktycznego w drzwi o odporności ogniowej EI 30, oddzielenia drzwiami piwnicy z pomieszczeniami magazynowymi od części piwnicy z pomieszczeniami ZL (niepowiązanymi ze sobą funkcjonalnie), drzwiami o klasie odporności EI 30, udrożnienia drugich drzwi ewakuacyjnych w sali gimnastycznej, obłożenia od spodu płytą gipsowo-kartonową GKF 12,5 mm z wypełnieniem wełną mineralną, biegu klatki schodowej od I do II piętra oraz pomalowania drewnianych elementów schodów środkiem ognioochronnym UNIEPAL DREW, uzyskując cechę niezapalności drewna,

24 wykonania na parterze, drzwi wyjścia ewakuacyjnego prowadzących na zewnątrz budynku o szerokości co najmniej 1,2 m, otwierających się na zewnątrz, wyposażenia części rozbudowywanej w trzy hydranty 25 z wężem półsztywnym, wyposażenia całego budynku w tym części rozbudowywanej w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 1 lx działającego przez okres co najmniej 1 godziny po zaniku napięcia. 8. Problemem, który nadal pozostaje nierozwiązany jest wodociąg położony przy ul. PTTK. Przekrój rury biegnącej wzdłuż ulicy posiada średnicę 80 mm przy wymaganych, co najmniej 160 mm. W 2011 roku rozpoczęto budowę nowego wodociągu. Nowy wodociąg ma powstać na wysokości Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do końca ulicy PTTK. Inwestycja została wpisana do planu budżetowego miasta Golubia-Dobrzynia i ma być realizowana w połączeniu z budową sieci kanalizacyjnej oraz,,deszczówki. Sytuacja powinna stać się komfortowa nie tylko dla zlokalizowanych tam firm (z uwagi na możliwość dalszej rozbudowy zakładów, ponieważ brak takiego wodociągu hamował uzyskanie pozwoleń na budowę), jak również dla samych pracowników (zostanie wykonana deszczówka oraz nowa nawierzchnia na ulicy za firmą ARBET do firmy STALER). Podczas budowy nowego wodociągu należało będzie wziąć pod uwagę jeden bardzo istotny fakt: każdy zakład pracy ma obliczone indywidualne zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru, a co się z tym wiąże wymagane również ciśnienie. Sytuacja podczas odbioru niekiedy bywa dziwna. Przykład. Kontynuowana rozbudowa firmy Plastica Sp. z o.o. we Frydrychowie, Kowalewo Pomorskie. Na potrzeby pierwszej hali, wybudowano rurociąg DN-160 od głównej magistrali DN-225 do działki, na której wybudowano halę. Ilość wody na potrzeby tej budowy była wystarczająca i hala została przekazana do eksploatacji. Dostawca wody (Spółka Wodna Ostrowite), nie przekazała inwestorowi formalnej i wyczerpującej dokumentacji dotyczącej warunków zasilania (wydajność źródła) i dostaw wody. Przystępując do rozbudowy zakładów, zaprojektowano i wykonano sieć wodociągową DN-160 wokół projektowanych obiektów, wpinając układ pierścieniowy do istniejącego wodociągu o tym samym przekroju. Ponieważ sieć pierścieniowa, stanowi końcówkę na sieci zasilającej, nie wykonano zasilania dwustronnego. Skutkiem takiego rozwiązania całej sieci jest fakt, że przy badaniu i pomiarach, osiągnięto z hydrantu DN-100 (zainstalowanego na sieci pierścieniowej), wydatek 13,2 l/s i ciśnienie dynamiczne 1,5 bara przy ciśnieniu statycznym 4,5 bara. Tego rodzaju parametry, świadczą o niewystarczającym zasilaniu hydrantów w sieci obwodowej. Wyjaśniając problem u

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU Załącznik do uchwały nr L/295/2014 Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOLUBIU DOBRZYNIU Analiza Sytuacji pożarowej oraz wskaźników

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznej informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH TADEUSZ MAŁEK 31-534 Kraków, ul. Masarska 3/3 tel/fax. 012 429 58 45 NIP 676 112 03 47 REGON 350 125 302 e-mail: zupmm@wp.pl Obiekt; ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA

Informacja KP PSP w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego INFORMACJA Do użytku służbowego INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPATOWIE o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego Opatów, styczeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554//8 Góra, dn. stycznia 8 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 7 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W BIELSKU- BIAŁEJ ZA ROK 2011 W 2010r. na terenie miasta Bielsko- Biała i powiatu bielskiego miało miejsce 4071 zdarzeń (w 2009 r. odnotowano 3377 zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 23 marca 2016 r.

Łódź, dnia 23 marca 2016 r. Łódź, dnia 23 marca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na pełen pakiet rocznego majątkowego od dnia 07.04.2016 roku zgodnie z poniższym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Prawa ochrony środowiska

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Prawa ochrony środowiska Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), dalej Prawo ochrony środowiska, a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo