POZIOM CENTRALNY POZIOM WOJEWÓDZKI. VMap L2 (1:50000) Baza Danych Ogólnogeograficznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOM CENTRALNY POZIOM WOJEWÓDZKI. VMap L2 (1:50000) Baza Danych Ogólnogeograficznych"

Transkrypt

1 Punkt osnowy poziomej Punkt osnowy wysokościowej Punkt osnowy XYH Inne punkty: fotopunkty, punkty robocze Nazwa geograficzna (obszar) Nazwa geograficzna lub oznaczenie Skrót kartograficzny lub inny tekst Państwo Województwo Powiat, miasto Gmina, dzielnica, wieś Obręb Rejon urbanistyczny i blok zabudowy Rejon statystyczny (rejon spisowy i obwód spisowy) Kod i charakter obiektu Przedstawienie graficzne 1:500 1:1000 1:2000 1: OPX O Punkt osnowy podstawowej poziomej 121 OSP O Punkt szczegółowej osnowy poziomej 131 OSM O Punkt osnowy pomiarowej poziomej 112 OPZ O Punkt osnowy podstawowej wysokościowej 122 OSW O Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej 113 OPJ O Punkt osnowy podstawowej XYH 123 OSJ O Punkt osnowy szczegółowej XYH 140 PKR F Punkt roboczy 995 TDD F Tekst dodatkowy duży (tekst) 982 OTD Tekst dodatkowy duży (tekst) 996 TDM F Tekst dodatkowy mały (tekst) 983 OTM Tekst dodatkowy mały (tekst) 997 LOD F Odnośnik 204 GPA O Państwo (obszar niekoniecznie spójny) 212 GAK O Granica państwa (łamana zamknięta) 231 GSK O Symbol poboczny granicy Państwa 205 GPW O Województwo (obszar niekoniecznie spójny) 213 GAW O Granica województwa (łamana zamknięta) 232 GSW O Symbol poboczny granicy województwa 206 GPP O Powiat, miasto (obszar niekoniecznie spójny) 214 GAP O Granica miasta, powiatu (łamana zamknięta) 233 GSP O Symbol poboczny granicy powiatu, miasta 207 GPG O Gmina, dzielnica (obszar niekoniecznie spójny) 215 GAG O Granica gminy, dzielnicy (łamana zamknięta) GSG O Symbol poboczny granicy gminy, dzielnicy 208 GPO O O bręb (obszar niekoniecznie spójny) 216 GAO O Granica obrębu (łamana zamknięta) GSO O Symbol poboczny granicy obrębu 240 GPR F Rejon urbanistyczny 250 GAU F Granica rejonu urbanistycznego (łamana zamknięta) 256 GSU F Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego 241 GPZ F Blok zabudowy 251 GAZ F Granica bloku zabudowy (łamana zamknięta) 257 GSZ F Symbol poboczny granicy bloku zabudowy 242 GPS F Rejon spisowy (obszar niekoniecznie spójny) 252 GAS F Granica rejonu spisowego (łamana zamknięta) 258 GSS F Symbol poboczny granicy rejonu spisowego 243 GPB F O bwód spisowy (obszar niekoniecznie spójny) 253 GAB F Granica obwodu spisowego (łamana zamknięta) 259 GSB F Symbol poboczny granicy obwodu spisowego G5OZN G5PZN O bszar jący nazwę (obszar wielospójny z enklawami) Posiada O określający rodzaj obiektu: 1 Osiedle 2 Zespół urbanistyczny 3 Przysiółek 4 Uroczysko leśne 5 Niwa 6 Inny obiekt jący nazwę Punkt, z którym związana jest nazwa lub oznaczenie (punkt określony parą współrzędnych x, y) Posiada O (patrz powyżej). OS FO 01 OS FO 02 AD MS 03 AD PA 01 AD MS 02 AD PE 01 Fotopunkt Fpunkt Fotopunkt Zpunkt Punkt adresowy 238 ADR O Punkt adresowy G5ADR Adres (Brak geometrii) ARAD Punkt adresowy Działka ewidencyjna Punkt graniczny Kontur użytku gruntowego 211 GPE O Działka ewidencyjna 219 GDE O Część granicy działki 991 PRH F Przehaczenie symbol przynależności do działki 201 GRP O Punkt granicy państwa stabilizowany trwale 202 GRT O Punkt graniczny stabilizowany trwale 203 GRO O Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany 209 GPK O Kontur klasyfikacyjny użytku 210 GPU O Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji 218 GUZ O Granica użytku (łamana zamknięta) Kontur klasyfikacyjny 217 GUK O Granica konturu klasyfikacyjnego (łamana zamknięta) G5KKL Kontur klasyfikacyjny Oddział leśny Budynek i jego główne elementy Inna miejscowość (osada, przysiółek, kolonia) (obszar) Gmina (obszar) Wieś (obszar) 264 GPL F O ddział lub część oddziału leśnego AD PE 02 O ddział leśny (obszar) 265 GUL F Granica częś ci oddziału leśnego (łamana zamknięta) OI PR 10 Przesieka (linia oddziałowa) (linia, punkt) 266 DUL F Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) 312 BUD O Budynek OJE OBR Niektóre y Jednostka ewidencyjna (obszar wg. EGiB) O bręb (obszar wg. EGiB) G5POP G5JEW G5OBR G5RST G5DZE G5PZG G5UZG G5BUD Niektóre y Granica Posiada RZG określający rząd granicy: 1 granica działki ewidencyjnej 2 granica obrębu ewidencyjnego 3 granica jednostki ewidencyjnej 4 granica gminy 5 granica powiatu 6 granica województwa 7 granica państwa Rejon statystyczny (poligon) Działka ewidencyjna (poligon z enklawami) Punkt graniczny Punkt poziomej osnowy geodezyjnej (punkt określony parą współrzędnych x, y) Posiada ROP określający rodzaj osnowy: OS GE 01 1 Podstawowej osnowa pozioma 2 Szczegółowa osnowa pozioma 3 Pomiarowa osnowa pozioma Jednostka ewidencyjna (zbiór poligonów z enklawami) Granica Atrybut RZG patrz powyżej. O bręb (zbiór poligonów z enklawami) Granica Atrybut RZG patrz powyżej. Kontur użytku gruntowego (poligon z enklawami) OS GE 02 AD MS 01 BB BD 01 BB BD 02 BB BD 03 BB BD 04 BB BD 05 BB BD 06 BB BD 07 Budynek (zbiór poligonów z enklawami) Posiada FUZ określający funkcję użytkową budynku: 1 budynek mieszkalny 2 budynek przemysłowy 3 budynek transportu i łączności 4 budynek handlowousługowy 5 zbiornik, silos lub budynek magazynowy 6 budynek biurowy 7 budynek szpitalu lub zakładu opieki medycznej 8 budynek oświaty, nauki, kultury lub budynek sportowy 9 budynek produkcyjny, usługowy, gospodarczy BB BD 08 dla rolnictwa 10 budynek inne niemieszkalne BB BD 09 BB BD 10 Miasto (obszar) O bręb ewidencyjny (obszar) Niektóre y Punkt poziomej osnowy geodezyjnej Posiada KOD_ROSN określający rodzaj osnowy: 1 Osnowa pozioma 2 Osnowa wysokościowa 3 Osnowa pozioma i wysokościowa Posiada KOD_KPKT określający klasę punktu osnowy: 1 klasa I 2 klasa II Punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej Posiada KOD_ROSN określający rodzaj osnowy: 1 Osnowa pozioma 2 Osnowa wysokościowa 3 Osnowa pozioma i wysokościowa Posiada KOD_KPKT określający klasę punktu osnowy: 1 klasa I 2 klasa II 3 klasa III Budynek mieszkalny (obszar) Mc dom dziecka Md dom studencki Mi internat Mj dom jednorodzinny Mk klasztor Mo dom opieki społecznej Mp plebania, dom parafialny Mw dom wielorodzinny Budynek przemysłowy (obszar) Pc elektrociepłownia, kotłownia Pe elektrownia Pp produkcyjny Pr warsztat remontowonaprawczy Budynek transportu, łączności (obszar) Ta dworzec autobusowy Tg garaż Th hangar Tk dworzec kolejowy Tl dworzec lotniczy Tw port żeglugi morskiej lub śródlądowej Budynek handlowy, usługowy (obszar) Hd dom handlowy (towarowy) Hn stacja benzynowa Ht hala targowa lub hipermarket Hu pawilon handlowo usługowy Budynek magazynowy zbiornik, silos (obszar) Sl chłodnia Sm magazyn lub skład Sw elewator Budynek biurowy (obszar) Ba urząd administracji publicznej Bf siedziba firmy lub firm Bg strażnica służb granicznych Bp komenda lub posterunek policji Bs posterunek straży pożarnej Bz placówka służb zagranicznych Budynek ochrony zdrowia, opieki socjalnej (obszar) Zl żłobek Zo ośrodek zdrowia Zs szpital Zt sanatorium Budynek oświaty, nauki, kultury, sportu (obszar) Kb biblioteka Kd dom kultury Kh hala sportowowidowiskowa Ki placówka naukowa Kk kino Km muzeum Kn pływalnia kryta Ko obserwatorium, planetarium Kp przedszkole Ks szkoła Kt teatr Ku uczelnia Kw dom wychowawczy Budynek gospodarczo produkcyjny (obszar) Gs szklarnia Gw wiejski budynek gospodarczy Budynek sakralny (obszar) Rc świątynia lub kaplica chrześcijańska Rq świątynia lub kaplica niechrześcijańska PZB035 TZD040 Skróty kartograficzne ze słownika ów SLX_SKRO TY_KARTO amb. ambasada, B bank, br. bród, b. tran. baza transportowa bas. kąp. basen kąpielowy, bet. betoniarnia, bibl. biblioteka, bit. wytwórnia bitumu, biur. biurowiec, bl. posterunek blokowy, brow. browar, c. tel. centrala telefoniczna, cel. urząd celny, cem. cementownia, ceram. zakłady przemysłu ceramicznego, cg. cegielnia, chem. zakład przemysłu chemicznego, chł. chłodnia, chm. plantacja chmielu, ciepł. ciepłownia, kotłownia, cukr. cukrownia, d. dz. dom dziecka, d.h. dom handlowy, d.k. dom kultury, d. op. dom opieki (rencistów, starców), d. paraf. dom parafialny, d. s. dom studenta (akademik) d. wyp. dom wypoczynkowy, drób. hodowla drobiu, druk. zak. graficzne, drukarnia, drzew. zak. przem. drzewnego, el. elektrownia, elc. elektrociepłownia, elektr. zakład wyrobów elektrycznych lub elektronicznych, elw. elewator, farb. wytwórnia farb i lakierów, farmac. zak. wyrobów farmaceutycznych, gaj. gajówka, gar. garaż, gl. miejsce wydobycia gliny, gorz. gorzelnia, gum. zakład przemysłu gumowego, H hotel, h. sport. hala sportowa, h. targ. hala targowa, hod. hodowla, jacht. przystań jachtowa, instr. muz. fabryka instrumentów muzycznych, K kino, kąp. kąpielisko, kl. klasztor, kłm. kamieniołom, koks. koksownia, konsul. konsulat, kop. węgl. brun. kopalnia węgla brunatnego, leś. leśniczówka, letn. domki letniskowe, M muzeum, mag. magazyny, masz. fabryka maszyn, mat. bud. fabryka materiałów budowlanych, mebl. fabryka mebli, met. zakład wyrobów metalowych, mięs. zakład mięsny, mlecz. mleczarnia, mł. młyn, nadl. nadleśnictwo, nasien. gospodarstwo nasienne, niecz. nieczynny, TZD045 obs. astr. obserwatorium astronomiczne, obuw. fabryka obuwia, oczyszcz. oczyszczalnia ścieków, odzież. zakład odzieżowy (tekstylny), ogrodn. zakład ogrodniczy, osad. osadnik, P policja, p. parking, p. kol. przystanek kolejowy, p. prom. przystań promowa, p.ryb. przystań rybacka, p. żegl. przystań żeglugi, pap. zak. przem. papierniczego, pasz. wytwórnia pasz, piask. kopalnia piasku, piaskownia, piek. piekarnia, pl. plac, pl. sport. plac sportowy, pocz. urząd pocztowy, pomp. przepompownia, port lot. port lotniczy, port ryb. port rybacki, pr. prom, prec. fabryka wyrobów precyzyjnych, przedszk. przedszkole, rem. remiza strażacka, rest. restauracja, ryb. fabryka przetworów rybnych, rzeź. rzeźnia, S sąd san. sanatorium, schr. schronisko, skł. plac składowy, składowisko, skórz. fabryka wyrobów skórzanych, spoż. zak. przem. spożywczego, st. stacja kolejowa, st. hydr. stacja hydrologiczna, st. ornit. stacja ornitologiczna, st. tow. stacja towarowa, stadn. stadnina koni, stocz. stocznia, strażn. strażnica, strz. strzelnica, szk. szkoła, szkło huta szkła, szpit. szpital, szpit. psych. szpital psychiatryczny, T teatr, t. tartak, targ. targowisko, tyt. fabryka wyrobów tytoniowych, UG urząd gminy, UM urząd miasta, UMG urząd miasta i gminy, UP urząd powiatowy, utyliz. zakład utylizacyjny, UW urząd wojewódzki, war. rem. warsztat remontowy, war. szk. warsztaty szkolne, wet. lecznica zwierząt (punkt weterynaryjny), wikl. plantacja wikliny, włók. zakład włókienniczy, z. kar. zakład karny, zaj. zajezdnia, zdr. ośrodek zdrowia, zdrój. zakład zdrojowy, przyrodoleczniczy, itp. zoo ogród zoologiczny, źr. min. źródło mineralne nieokreślone źr. siarcz. źródło mineralne siarkowe, źr. słone źródło mineralne słone, żłb. żłobek, żw. miejsce wydobycia żwiru AFA001 LFA000 LFA000 PZB030 AEC040 LEC040 AAL015 PAL015 Niektóre y Punkt osnowy geodezyjnej (ob. punktowy) Posiada CPA określający rodzaj osnowy np.: 0 nieznane 1 punkt wysokościowy (reper) 2 poziomy 3 poziomy z punktem wysokościowym 5 pionowy Obiekty tekstowe nazwy Nazwa: miast, osiedli o charakterze miejskim, dzielnic administracyjnych, wsi i osiedli letniskowych, zagród miejsc1 odosobnionych, leśniczówek, stacji węzłowych, stacji lub przystanków, państwowych gospodarstw rolnych, majątków, miejsc2 wsi zniszczonych, Nazwa: oceanów, mórz, zalewów, zatok, cieśnin, limanów, fiordów, jezior, rzek, kanałów żeglownych, strumienia, kanału, suchego koryta rzeki, Nazwa: nizin, równin, wyżyn, pustyń, piasków, uroczysk, lasów, sołonczaków, bagien, stepów, dolin, kotlin, jarów, parowów, Nazwa rezerwatów Nazwa: wysp, półwyspów, mierzej, przylądków, raf, nazwy1 Nazwa: grzbietów górskich, pojedynczych gór, wzgórz, skał, kurhanów, przełęczy, lodowców, Nazwa form rzeźby podwodnej (grzbietów, kotlin, mielizn itp.) Obiekty tekstowe opisy i skróty kartograficzne Opis: liczby mieszkańców (pod nazwą osiedla), "zn" wsi zniszczonej, Opis: słupów kilometrowych, numeracji kwartałów leśnych i słupów granicznych, Opis: głębokości izobat, wysokości wodospadów, głębokości bagien, warstwic na lodowcu i polu firnowym, Opis: wysokości punktów geodezyjnych, wysokości punktów na dominujących wzniesieniach, punktów wysokościowych, Opis: warstwic, urwisk, wałów, brzegów urwistych i wąwozów, Skróty objaśniające: (np. szk., gorz., tucz., piek., Falochron Wschodni, pola irygacyjne, Trakt Lubelski, ZOO itp.) Skróty jednostek administracyjnych (pod nazwa własną), Numer szosy, Rodzaj nawierzchni szosy, dna rzeki oraz materiału budowlanego mostu, zapory itp. Rodzaj drzewostanu, szerokość linii oddziałowej, Długość, szerokość i nośność mostu; długość, wysokość i szerokość tunelu oraz wysokość i szerokość przejazdu, Szerokość drogi gruntowej wiejskiej, Szerokość i głębokość rzeki, Prędkość prądu rzeki, Wysokość nasypu, wału, kurhanu, głębokość dołu, Wysokość poziomu wody, Okres dostępności przełęczy Obszar administracyjny (ob. powierzchniowy) Granica administracyjna * * USG patrz poniżej Granica administracyjna (ob. liniowy) Posiada USG określający rodzaj granicy: 23 granica państwa 26 granica województwa 30 granica powiatu 31 granica gminy Granicznik / słup graniczny (ob. punktowy) Dukt / pas ochronny (ob. powierzchniowy, liniowy) Budynek (ob. powierzchniowy, punktowy) Posiada BFC określający funkcje budynku: 1 budowle produkcyjne 2 budynek rządowy 3 budynek kongresowy 4 zamek 5 budynek lokalnej administracji rządowej 6 szpital 7 obiekt kultu religijnego 8 budynek administracji wojskowej/budynek operacyjny 9 muzeum 10 obserwatorium 11 pałac 12 posterunki policji 13 więzienie 14 posterunek dozoru leśnego 15 szkoła 16 dom 17 mieszkanie wielopokojowe 18 budowla cmentarna 19 budowla rolnicza 20 szklarnia 21 garaż 23 tunel aerodynamiczny 24 magazyn 25 parowozownia 26 bocznica kolejowa/zakłady naprawcze 27 stacja kolejowa 28 budynek administracyjny 29 warsztat konserwacji samolotów 30 hangar 31 budynek urzędu celnego 33 ośrodek zdrowia 35 urząd pocztowy 36 koszary/sala sypialna 37 remiza strażacka 38 areszt 50 kościół/świątynia 52 ratusz 53 bank 54 usługi/stacja benzynowa 59 laboratorium naukowo badawcze/instytut badawczy 60 szkoła wyższa/uniwersytet 61 sąd 66 ambasada 69 budka/pomieszczenie strażnika 70 schronisko dla zwierząt 77 kapitanat portu 86 centrala telefoniczna (główna ) 87 audytorium 88 opera 89 przetwórnia/obróbka 91 dom mobilny (ruchomy) 92 stacja meteorologiczna 93 budownictwo zależne/pole biwakowe 95 hotel 96 budynek dyplomatyczny 98 szopa 106 sanatorium 117 motel 122 centrum handlowe 127 teatr/kino 128 biblioteka 130 budynek komunikacyjny 601 przystanek, mijanka 602 schronisko 603 uzdrowisko 604 dom wypoczynkowy 605 dom opieki 606 dom dziecka 607 zakład psychiatryczny 608 stadnina koni admin1 admin2 admin3 grank1 Niektóre y Miejscowości (ob. punktowy, adnotacja) Posiadaja określający rodzaj miejscowości: 96 miasto, 98 delegatura, 95 dzielnice Warszawy, 1 wieś, 2 kolonia, 3 przysiółek, 4 osada. 1: : : / / wartości 96, wartości 96, 98, 95, 1) 98, 95, 1) Nazwy geograficzne (adnotacja) Jednostki administracyjne (ob. powierzchniowy, liniowy, adnotacja) Posiada określający rangę administracyjną: 0 linia brzegowa 1 granica wód terytorialnych 2 granica państwa 3 granica województwa 4 granica powiatu 5 granica gminy 6 granica gminy miejskiej 7 granica dzielnic 8 granica delegatur 98 ramka Przedstawienie graficzne / / wartości 1, wartości 1, 2, 3, 4) 2, 3, 4) NAZWA KLASY OBIEKTU GEOMETRIA i REPREZENTACJA OBIEKTU PRIORYTET AKTUALNOŚCI KLASY OBIEKTU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TWORZENIE PODSTAWOWE ATRYBUTY I RELACJE Posiada RODZ_OSN (O) określający rodzaj osnowy: 1 Punkt osnowy poziomej 2 Punkt osnowy wysokościowej 3 Punkt osnowy XYH Posiada RODZ_OSN_POZ (W) określający rodzaj osnowy poziomej: 1 Podstawowa osnowa pozioma I klasy 2 Szczegółowa osnowa pozioma II klasy 3 Szczegółowa osnowa pozioma III klasy 4 Pomiarowa osnowa pozioma Posiada RODZ_OSN_WYS (W) określający rodzaj osnowy wysokościowej: 1 Podstawowa osnowa wysokościowa I klasy 2 Podstawowa osnowa wysokościowa II klasy 3 Szczegółowa osnowa wysokościowa III klasy 4 Szczegółowa osnowa wysokościowa IV klasy Posiada RODZ_OSN_XYH (W) określający rodzaj osnowy XYH: 1 Podstawowa osnowa XYH 2 Szczegółowa osnowa XYH Klasa relację do Rejestru Osnów Państwowych (zmodyfikowanego dzisiejszego Centralnego Banku Osnów Podstawowych). Posiada y: NAZWA_GEOGR (O) określający pełną nazwę geograficzną, RODZ_NAZWY (O) określający rodzaj nazwy geograficznej: 1 dzielnica, 2 osiedle, 3 osada, 4 kolonia, 5 przysiółek, 10 obiekt fizjograficzny (nizina, wyżyna, wzgórze, pasmo górskie, góra, szczyt góry, przełęcz, dolina, kotlina, uroczysko, półwysep, wyspa, jaskinia, rzeka, kanał, jezioro, zatoka, bagno, staw, sztuczny zbiornik wodny, wodospad, las, kompleks leśny,itp), 6 Inne obiekty jące nazwę. Klasa relację do Rejestru Nazw Geograficznych, zmodyfikowanego i zaktualizowanego odpowiednika dotychczasowego Gazetera polskiego pt.: Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada RODZAJ_GRA (O) określający rodzaj obszaru administracyjnego / granicy: 1. Państwo / granica państwa 2. Województwo / granica województwa 3. Powiat / granica powiatu 4. Gmina / granica gminy 5. Obręb / granica obrębu 11. Miasto / granica miasta 12. Wieś / granica wsi Posiada NAZWA_OBSZARU_ADMIN (O) określający nazwę obszaru administracyjnego. Posiada NAZWA_OBSZARU_ADMIN_2 (W) określający nazwę obszaru administracyjnego graniczącego. Klasa relacje do Rejestru TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju), które w przyszłości powinien zostać zmodyfikowany i uwzględniać podział na miejscowości (miasta i wsie) poprzez zdefiniowanie granic wsi na podstawie istniejących granic obrębów. Posiada NR_STAT (O) określający obręb (miasto lub wieś), w ramach którego znajduje się punkt adresowy. Posiada ULICA (O) określający kod i nazwę ulicy, przy której znajduje się punkt adresowy. Posiada NUMER_ADR (O) określający numer adresowy. Klasa relację do Rejestru TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju), które w przyszłości powinien zostać zmodyfikowany i uwzględniać podział na miejscowości (miasta i wsie). Posiada NR_DZ określający niepowtarzalny w skali kraju numer działki. Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Katastralnego Posiada NR_PKT_ GRAN określający niepowtarzalny w skali kraju numer punktu granicznego. Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Katastralnego Posiada NR_UZ_GRUNT określający niepowtarzalny w skali kraju numer użytku gruntowego. Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Katastralnego Posiada NR_KON_KLAS określający niepowtarzalny w skali kraju numer konturu klasyfikacyjnego. Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Katastralnego Posiada y FUN_OG_BUD (O) funkcja ogólna budynku i FUN_SZ_BUD (W) funkcja szczegółowa budynku: b budynek biurowy (O) Bn urząd gminy (O) Bm urząd miasta (O) Bu urząd miasta i gminy (O) Bo urząd powiatowy (O) Bw urząd wojewódzki (O) Bz urząd marszałkowski (O) Bc urząd centralny (O) Bd sąd (O) Br prokuratura (O) Bl urząd celny (O) Bp komenda lub posterunek policji (O) Bs posterunek straży pożarnej (O) Ba ambasada (O) Bk konsulat (O) Dla pozostałych ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Bb bank Bt urząd pocztowy Bf siedziba firmy lub firm Bg strażnica służb granicznych g budynek gospodarczoprodukcyjny dla rolnictwa (O) Dla wszystkich ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Gp budynek produkcyjny ferm hodowlanych Gs szklarnia Gw budynek gospodarczy h budynek handlowy lub usługowy (O) Dla wszystkich ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Hd dom handlowy (towarowy) Hn stacja benzynowa Ht hala targowa Hh hipermarket Hu pawilon handlowo usługowy i inny budynek niemieszkalny (O) Iw zakład karny (O) Iz leśniczówka, nadleśnictwo (O) Ih hotel, zajazd lub motel (O) Is schronisko (O) Dla pozostałych ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Iy dom wypoczynkowy Ia koszary Ib posterunek blokowy Id dróżnik Ie budynek o charakterze wieży If centrala telefoniczna Ig budynek sieci gazowej Il dom letniskowy Im zakład gastronomiczny In noclegownia Ip stacja pomp Ir wiatrak It budynek transformatora k budynek oświaty, nauki, kultury lub sportu (O) Kz zamek (O) Kc pałac (O) Kb biblioteka (O) Kd dom kultury (O) Kh hala sportowowidowiskowa (O) Kk kino (O) Km muzeum (O) Kn pływalnia kryta (O) Ko obserwatorium, planetarium (O) Kp przedszkole (O) Ks szkoła (O) Kt teatr (O) Kr opera, operetka (O) Ku uczelnia (O) Dla pozostałych ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Ki placówka naukowa Kw dom wychowawczy m budynek mieszkalny (O) Mj dom jednorodzinny (O) Mw dom wielorodzinny (O) n inny budynek mieszkalny (O) Dla wszystkich ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Mc dom dziecka Md dom studencki Mi internat Mk klasztor, dom zakonny Mo dom opieki społecznej Mp plebania, dom parafialny p budynek przemysłowy (O) Dla wszystkich ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Pc elektrociepłownia, kotłownia Pe elektrownia Standardowa wartość u wizualizacji obiektu bazy danych przestrzennych ATR_WIZ Dla punktów, których wartości ów (RODZ_OSN_POZ, RODZ_OSN_WYS, RODZ_OSN_XYH) przyjmują wartość 1. Dla punktów, których wartości ów (RODZ_OSN_POZ, RODZ_OSN_WYS, RODZ_OSN_XYH) przyjmują wartość 2 Dla pozostałych punktów Dla nazw, których wartości ów RODZ_NAZ przyjmują wartość 1, 2 ATR_WIZ=1023 Dla nazw, których wartości ów RODZ_NAZ przyjmują wartość 3, 4, 5 Dla pozostałych nazw Dla obiektów, których wartości ów RODZ_GRA przyjmują wartość 1, 2, 3 oraz 11 Dla obiektów, których wartości ów RODZ_GRA przyjmują wartość 4 oraz 12 ATR_WIZ=63 Dla obszarów zgeneralizowanych działek zgodnie z podmiotem ich władania ( status STI w Instrukcji G5) ATR_WIZ=63 W pozostałych przypadkach POZIOM POZIOM WOJEWÓDZKI POZIOM CENTRALNY PROPOZYCJA WYKAZU KLAS OBIEKTÓW DLA JEDNOLITEGO MODELU REFERENCYJNYCH DANYCH PRZESTRZENNYCH GRUPY GŁÓWNE OBIEKTÓW PODGRUPY ROBOCZE OBIEKTÓW MAPA ZASADNICZA INSTRUKCJA K1 EWIDENCJA GESUT INSTRUKCJA G7 EWIDENCJA GRUNTÓW i BUDYNKÓW BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (1:10000) VMap L2 (1:50000) Baza Danych Ogólnogeograficznych OSNOWA GEODEZYJNA Punkt osnowy geodezyjnej środek geometryczny poziom CENTRALNY dla punktów osnowy podstawowej poziom dla pozostałych punktów. NAZWY GEOGRAFICZNE Nazwa geograficzna umowny punkt poziom CENTRALNY Obiekty tekstowe i skróty kartograficzne należy generować z obiektów lub ich ów PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I TERYTORIALNY KRAJU Granica obiekt powierzchniowy, obiekt liniowy zasięg umowny poziom, WOJEWÓDZKI, CENTRALNY UWAGA: Klasa obiektu Granica powinna przejąć funkcjonalność obecnie prowadzonego Państwowego Rejestru Granic (PRG).. Do prowadzenia przez właściwe urzędy statystyki publicznej i wydziały architektury. Punkt adresowy umowny punkt DZIAŁKI i GRUNTY Działka ewidencyjna zasięg umowny Punkt graniczny środek geometryczny Użytek gruntowy zasięg umowny Kontur klasyfikacyjny zasięg umowny. Do prowadzenia przez właściwe nadleśnictwa lasów państwowych. BUDYNKI i ZABUDOWA Budynek zarys podstawy lub maksymalny zasięg

2 Pozostałe elementy składowe budynku Obiekty gospodarcze Budowle Kompleksy zabudowy Zabudowa Teren lotniska lub lądowiska Oś jezdni i drogi Obszar jezdni i drogi Krawędź jezdni i drogi Ciągi ruchu pieszego Budowle mostowe, tunel Tory kolejowe, tramwajowe, metra oraz kolej linowa Obiekty komunikacyjne 608 stadnina koni Inny budynek (obszar) 609 stodoła 610 basen kryty 611 restauracja/jadłodajnia la koszary 612 market Ib posterunek blokowy 613 obserwatorium astronomiczne Id dróżnik 614 budynki hodowlane Ie budynek o charakterze wieży If centrala telefoniczna Ig budynek sieci gazowej BB BD 11 Ih hotel, zajazd lub motel 11 dom letniskowy Im zakład gastronomiczny In schronisko lub noclegownia Ip stacja pomp Ir wiatrak It budynek transformatora Iw zakład karny iy dom wypoczynkowy Iz lecznica zwierząt 313 BUS O Symbol budynku 314 BZN O Zasięg nawisu budynku, budowli 320 BLO F Blok budynku 360 BUF F Fundament budynku, budowli 342 BUG F Łącznik napowietrzny budynków, galeria 324 SSC F Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej 325 SSN F Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej 050 Węzeł / budynek łączności 050 (ob. powierzchniowy, punktowy) 362 CIE O Cieplarnia, szklarnia OI OR 11 Szklarnia (nie będąca budynkiem) (obszar, linia, punkt) 334 WTR F Wiatrak OI OR 12 Wiatrak (obszar, linia, punkt) PAJ050 Wiatrak (ob. punktowy) 335 WTS F Wiatrak symbol PPL010 Zagroda nie w skali (ob. punktowy) PBC050 Latarnia (morska) (ob. punktowy) 368 BUR O Budynek w ruinie (obszar nekoniecznie spójny) OI OR 13 Ruina (obszar, linia, punkt) 352 SCH F Schody zewnętrzne 358 RMP F Rampa 354 BTO F Taras, weranda O brys podpory (słupa nośnego) podcienia, wiaty, galerii, 310 BUI O przewodu Symbol podpory (słupa nośnego) podcienia, wiaty, galerii, 311 BUJ O przewodu Przejazd pod budynkiem 348 BPB F 350 WJD F Wjazd do podziemia 992 SWJ F Strzałka kierunku wjazdu do podziemia 356 SWT F Świetlik do podziemia OI OR 04 Wiata, altana (obszar, linia, punkt) PAL100 Barak / szopa (ob. punktowy) PAL101 Szałas (ob. punktowy) 366 KMN O Komin przemysłowy symbol BB WT 01 Komin (obszar, punkt) PAF010 Komin (ob. punktowy) BB WT 02 Chłodnia kominowa (obszar, punkt) PAF030 Wieża chłodnicza (ob. punktowy) 332 WCN F Wieża ciśnień, ppożarowa, widokowa BB WT 03 Wieża ciśnień (obszar, punkt) 333 WCS F Wieża ciśnień, ppożarowa, widokowa symbol OI OR 10 Wieża obserwacyjna, triangulacyjna (obszar, linia, punkt) BB WT 06 Turbina wiatrowa (obszar, punkt) BB WT 07 Wieża szybu kopalnianego (obszar, punkt) PAL240 Wieża (nietelekomunikacyjna) (ob. punktowy) BB WT 09 Inna budowla wysoka (obszar, punkt) AAM030 Elewator zbożowy (ob. powierzchniowy, punktowy) PAM030 AAM020 Silos zbożowy (ob. powierzchniowy, punktowy) PAM BUW F Wiata, taras odkryty na podporach 502 BPO O Budowla podziemna 971 OBP Budowla podziemna Budowla podziemna projektowana (obszar 503 BPP O Budowla podziemna projektowana 972 OBQ spójny) OI OR 04 Bunkier, schron (obszar, linia, punkt) KU MN 01 Osiedle mieszkaniowe (obszar) KU MN 02 Posesja lub zespół posesji (obszar) KU HU 01 Centrum handlowousługowe (obszar) KU OS 01 Szkoła, zespół szkół (obszar) KU OS 02 Wyższa uczelnia (obszar) KU OS 03 Stacja, ośrodek naukowo doświadczalny (obszar) KU OS 04 Przedszkole (obszar) KU OZ 01 Zespół szpitalny, sanatoryjny (obszar) KU OZ 02 Zakład opieki socjalnej, dom dziecka (obszar) KU IK 01 Zakład specjalny (obszar) KU IK 02 Inny kompleks użytkowania terenu (obszar) KU HO 01 Teren hotelu, motelu (obszar) KU HO 02 Teren ośrodka wypoczynkowego (obszar) KU HO 04 Teren schroniska turystycznego (obszar) KU ZA 01 Zespół zamkowy (obszar) KU ZA 02 Zespół pałacowy (obszar) KU ZA 05 Zespół muzealny (obszar) KU SC 01 Zespół sakralny, klasztorny (obszar) AAH050 KU ZA 03 Twierdza, forteca (obszar) Fortyfikacja / schron (ob. powierzchniowy, punktowy) PAH050 KU ZA 04 Skansen (obszar) KU HU 02 Targowisko, bazar (obszar) Zabudowa blokowa (obszar) Posiada CHARAKTER_ZABUDOWY określający charakter zabudowy: PK ZB 01 1 zwarta 2 gęsta Teren zabudowany (ob. powierzchniowy) 3 luźna Posiada BAC określający klasyfikację terenów Zabudowa typu śródmiejskiego (obszar) zabudowanych: PK ZB 02 ( jak powyżej) AAL020 0 nieznane Zabudowa jednorodzinna (obszar) 1 rzadki do umiarkowanie gęstego PK ZB 03 ( jak powyżej) 2 gęsty Zabudowa przemysłowomagazynowa (obszar) PK ZB 04 ( jak powyżej) Zabudowa inna (obszar) PK ZB 05 ( jak powyżej) KU KO 01 Lotnisko, lądowisko (obszar) AGB005 PGB005 PK TK 04 Teren płyty lotniska (obszar) AGB015 AGB075 AGB055 LGB055 Port lotniczy/lotnisko (ob. powierzchniowy, punktowy) Płyta lotniska / podłoże utwardzone (ob. powierzchniowy) Droga kołowania (ob. powierzchniowy) Droga startowa (ob. powierzchniowy, liniowy) Autostrada (linia) Posiada KAT_ZARZ kategorię zarządzania drogi: G gminna I inna K krajowa P powiatowa W wojewódzka Szosa / droga (ob.liniowy) Z zakładowa Posiada RTT określający przewidywane zastosowanie drogi: Posiada KLASY_DR określający klasę drogi: A autostrada 14 droga (ulica) główna G droga lub ulica główna 15 droga (ulica) zbiorcza GP droga lub ulica główna ruchu przyspieszonego 16 autostrada (ograniczony dostęp) L droga lub ulica lokalna S droga lub ulica ekspresowa 501 droga (ulica) ekspresowa SK JZ 01 Z droga lub ulica zbiorcza 502 droga (ulica) główna ruchu przyspieszonego I inna droga, ulica twarda lub utwardzona 503 droga (ulica) lokalna 504 droga (ulica) inna Posiada NAWIERZCHNIA określający rodzaj nawierzchni jezdni: Br bruk Posiada USG określający zastosowanie drogi: Bt beton Kk kostka kamienna 4 krajowa Kl klinkier 6 prywatna Kp kostka prefabrykowana 33 wojewódzka Mb masa bitumiczna 113 powiatowa Pb płyty betonowe LAP gminna Tl tłuczeń 999 inna publiczna Zw żwir drogi1 Gz wzmocniona żwirem lub żużlem Posiada MCC określający rodzaj nawierzchni drogi: Gr grunt naturalny In inny 14 żużel 18 bruk Droga lub ulica ekspresowa (linia) 21 beton SK JZ żwir 86 tłuczeń 108 kostka kamienna Droga lub ulica ruchu przyspieszonego (linia) SK JZ drewno 801 bitum 802 kostka prefabrykowana Droga lub ulica główna (linia) SK JZ klinkier 804 trylinka 805 betonowe płyty Droga lub ulica zbiorcza (linia) SK JZ 05 Droga lub ulica lokalna (linia) SK JZ 06 Inna droga lub ulica (linia) SK JZ 07 LAK130 Autodrom (ob. liniowy) LAP010 Droga polna / leśna (ob. liniowy) 432 KOA F Jezdnia 979 OUL Ulica (obszar niespójny) 422 KOJ F Krawęż nik jezdni (łamana) 420 KOU F Krawędź jezdni, linia zmiany nawierzchni (łamana zamknięta) 424 KON F Droga nie stanowiąca odrębnej działki (obszar) 425 KSN F Droga nie stanowiąca odrębnej działki symbol 433 KOD F Chodnik (obszar) 423 KOC F Krawędź chodnika (inna niż krawęż nik jezdni) SK RP 01 Alejka lub pasaż (linia) OI KM 04 Schody (linia, punkt) SK RP 02 Ścieżka (linia) LAP050 Szlak / ścieżka dla pieszych (ob. liniowy) Tunel (linia) LAQ130 BB MO 02 Tunel (ob. liniowy, punktowy) Posiada y jak poniżej PAQ130 PAP020 Skrzyżowanie bezkolizyjne (ob. punktowy) Most / wiadukt / estakada (ob. liniowy, punktowy) Most, wiadukt, estakada (linia) 460 KEM F Estakada, wiadukt Posiada BVC określający rodzaj przejazdu: Posiada RODZAJ określający rodzaj budowli mostowej: d przejście podziemne 501 most k kładka dla pieszych 502 wiadukt m most 451 MST F Most trwały 503 estakada p przepust 504 kładka dla pieszych t tunel 505 most i wiadukt w wiadukt lub estakada 456 MTS F Most trwały symbol BB MO 01 Posiada y MATERIAL_KON_PODPOR i LAQ040 Posiada y MC1, MC2, MC3 określające materiał MATERIAL_KON_BUD_MOST określające materiał konstrukcji PAQ040 konstrukcyjny pomostu, dźwigarów, podpór: podpór i pomostu: B beton 452 MSD F Most drewniany 1 beton niezbrojony CE cegła 2 beton zbrojony DR drewno 3 beton sprężony KA kamień 4 stal S stal 457 MDS F Most drewniany symbol 7 żeliwo SB stalowobetonowy 8 cegła 9 kamień 453 PND F Kładka dla pieszych Kładka dla pieszych (linia) 10 drewno BB MO PNS F Kładka dla pieszych symbol Przejście podziemne (linia) BB MO PST F Przepust Przepust (linia) BB MO PSS F Przepust symbol 471 KEL F Linia kolejki wiszącej lub wyciągu BB TS 04 Kolej linowa (linia, punkt) LAT041 Kolejka linowa (ob. liniowy) 472 KLI F Symbol kolejki wiszącej lub wyciągu LAN050 Bocznica / ślepy tor (ob. liniowy) Kolej (ob. liniowy) Posiada EXS określający kategorię istnienia: Zespół torów kolejowych (linia) 5 w budowie Posiada RODZAJ_P_SZYN określający rodzaj pojazdu 28 czynna/używana 427 KOK F Oś toru kolejowego normalnego szynowego: 501 zawieszony ruch pociągów Poc pociąg 502 zawieszony ruch pociagów pasażerskich Trm tramwaj 503 zawieszony ruch pociągów towarowych Mtr metro 504 zlikwidowana i nie rozebrana koleje1 505 rozebrana i nie przekazana SK KL 01 Posiada RODZAJ_TOROW określający rodzaj torów: 506 rozebrana i przekazana Tn normalny Ts szeroki Posiada RGC określający kategorię szerokości toru linii Tw wąski kolejowej: Posiada RODZAJ_TRAKCJI określający rodzaj trakcji: 1 szeroki Nz niezelektryfikowana 2 wąski 428 KOW F Oś toru kolejowego wąskiego Z zelektryfikowana LAN010 3 normalny (standardowy) 5 normalny i szeroki Posiada RRA określający źródło zasilania linii kolejowej: 1 linia zelektryfikowana 3 linia zelektryfikowana napowietrzna 4 linia nie zelektryfikowana Posiada RRC określający kategorię zastosowań transportowych: Zespół torów tramwajowych (linia) 14 tramwaj 426 KOT F Oś toru tramwajowego SK KL magistralna 501 pierwszorzędna 502 drugorzędna 503 znaczenie miejscowe Zespół torów metra (linia) SK KL 03 KU KO 03 Stacja kolejowa (obszar) stacja1 OI KM 02 Przystanek kolejowy (linia, punkt) AAN060 Stacja rozrządowa / rampa (ob. powierzchniowy, punktowy) PAN060 KU KO 05 Stacja metra (obszar) 449 KOP F Ściana oporowa BB UD 01 Ściana oporowa przy drodze lub torach (obszar, linia) 450 KOS F Ściana oporowa symbol PAQ120 Strome nachylenie (ob. punktowy) BB TS 03 Obrotnica kolejowa (linia, punkt) PAN075 Obrotnica kolejowa (ob. punktowy) 406 PRZ F Znak przystanku OI KM 01 Przystanek autobusowy lub tramwajowy (linia, punkt) OI KM 03 Wejście do stacji metra (linia, punkt) PAQ090 Wejście / wyjście (ob. punktowy) 401 SLK F Słup kilometrowy OI KM 07 Słup kilometrowy drogowy (linia, punkt) PAQ100 Słup kilometrowy (ob. punktowy) 402 SLH F Słup hektometrowy 407 ZND F Znak drogowy 408 TBL F Tablica informacyjna, drogowskaz Znak sygnalizacji świetlnej / znak 409 ZNS F Znak sygnalizacji świetlnej 770 ElY OI KM 05 Sygnał świetlny (linia, punkt) podświetlony 430 PTR F Podpora przewodów trakcyjnych 410 SKR F Znak skraju toru OI KM 06 Semafor (linia, punkt) 411 PJD F Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. Andrzeja) 412 SZL F Zapora przejazdu kolejowego symbol KU KO 04 Dworzec autobusowy (obszar) infra2 obiekt1 zab1 lotn1 lotn2 Różne (ob. punktowy) Posiada określający typ obiektu: 1 latarnia morska Inne (ob. punktowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 zamek 2 twierdza 3 pałace i dwory 4 skanseny 5 muzea 6 parki zabytkowe 7 inne zabytki architektury 8 zabytki dawnego przemysłu 9 ośrodki kultu religijnego 10 koscioly zabytkowe 11 cerkwie zabytkowe 12 meczety 13 synagogi 14 byłe obozy koncentracyjne Zabudowa (ob. powierzchniowy) Posiada określający typ zabudowy: 1 zabudowa zwarta 2 zabudowa luźna 98 enklawa Lotniska (ob. punktowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 pasażerskie 2 aeroklubowe 3 sportowe 4 wojskowe 5 sanitarne 6 prywatne 7 wielofunkcyjne 99 brak danych Lotniska (pas startowy) (ob. liniowy) Drogi (ob. liniowy) Posiada KAT określający kategorię drogi: 1 autostrada 2 droga ekspresowa 3 droga główna ruchu przyśpieszonego 4 droga główna 5 droga drugorzędna 6 droga lokalna Posiada ADM określający zarząd drogi: 1 krajowy 2 wojewódzki 3 powiatowy 4 gminny 5 prywatny lub zakładowy Koleje (ob. liniowy) Posiada SZR określający rodzaj obiektu: 1 normalnotorowa 2 szerokotorowa 3 o dwóch szerokościach torów 4 wąskotorowa 5 linowa Stacje kolejowe (ob. liniowy) / / 1, 98) 1, 98) / wartość 1) / / KAT ADM 2, 3, 4, 5 oraz 2, 3, 4) ADM 2, 3, 4) / / SZR SZR 2, 3) 2, 3) Pe elektrownia Pp produkcyjny Pr warsztat remontowonaprawczy r budynek sakralny (O) Dla wszystkich ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Rk świątynia chrześcijańska katolicka Rp świątynia chrześcijańska protestancka Rr świątynia chrześcijańska prawosławna Rc świątynia pozostałych wyznań chrześcijańskich Rs synagoga Rm meczet Ri świątynia wyznawców innych religii s budynek magazynowy lub zbiornik (O) Dla wszystkich ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Sl chłodnia Sm magazyn lub skład Sw elewator t budynek transportu lub łączności (O) Ta dworzec autobusowy (O) Tk dworzec kolejowy (O) Tl dworzec lotniczy (O) Tw port żeglugi morskiej lub śródlądowej (O) Dla pozostałych ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Tg garaż Th hangar Tr latarnia morska z budynek ochrony zdrowia lub opieki społecznej (O) Zs szpital (O) Zl żłobek (O) Dla pozostałych ów tej grupy należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy wcale ich nie wyróżniać: Zo ośrodek zdrowia Zt sanatorium Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Katastralnego Posiada RODZ_BUDOWLI (O) określający rodzaj budowli: 1 komin 2 chłodnia kominowa 3 wieża ciśnień 4 wieża obserwacyjna 5 wieża triangulacyjna 6 wieża kontrolna 7 wieża telekomunikacyjna 8 wieża szybu kopalnianego 9 turbina wiatrowa 10 inna budowla wysoka 11 elewator zbożowy 12 silos zbożowy 13 wiata 14 bunkier, schron 15 budowla podziemna Powinny ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Katastralnego zmodyfikowanej dotychczasowej Ewidencji Gruntów i Budynków. Posiada RODZ_TER_ZAB (O) określający rodzaj zabudowy: 1 zabudowa jednorodzinna 2 zabudowa wielorodzinna 3 zabudowa przemysłowa Posiada RODZ_OBIEKTU_LOTN (O) okreslający rodzaj obiektu lotniczego: 1 lotnisko 2 lądowisko Posiada _LOTN (W) określający typ lotniska: 1 pasażerskie 2 aeroklubowe 3 sportowe 4 wojskowe 5 sanitarne 6 prywatne Klasa powinna ć relację do Rejestru Lotnisk i Lądowisk, który byłby zmodyfikowaną formą obecnego Rejestru Lotnisk Cywilnych i wykazu lądowisk. Posiada KAT_ZARZ_DR (W) kategorię zarządzania drogi: K krajowa W wojewódzka P powiatowa G gminna Z zakładowa I inna Posiada KLASY_DR (W) określający klasę drogi: A autostrada G droga lub ulica główna GP droga lub ulica główna ruchu przyspieszonego L droga lub ulica lokalna S droga lub ulica ekspresowa Z droga lub ulica zbiorcza I inna droga, ulica twarda lub utwardzona Posiada SZER_DR (W) określający jezdni/drogi. Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Dróg i Mostów odpowiednika dotychczasowej Ewidencji dróg i mostów. Posiada RODZ_BUD_MOST (O) określający rodzaj budowli mostowej: 1 Tunel 2 Estakada 3 Most 4 Wiadukt 5 Kładka dla pieszych 6 Przejście dla pieszych 7 Przepust Posiada y MATERIAL_KON_PODPOR (W) i MATERIAL_KON_BUD_MOST (W) określające materiał konstrukcji podpór i pomostu: 1 beton 2 cegła 3 drewno 4 kamień 5 żeliwo 6 stal 7 stalowobetonowy 8 inne Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Dróg i Mostów odpowiednika dotychczasowej Ewidencji dróg i mostów. Posiada RODZAJ_KOLEI (O) określający rodzaj kolei: Poc pociąg Trm tramwaj Mtr metro Lin kolej linowa Posiada RODZAJ_TOROW (W) określający rodzaj torów: Tn normalny Ts szeroki Tw wąski Posiada RODZAJ_TRAKCJI (W) określający rodzaj trakcji: Nz niezelektryfikowana Z zelektryfikowana Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Linii Kolejowych odpowiednika dotychczasowego Wykazu linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Instrukcja Id12 [D29]) zmodyfikowanego i uzupełnionego o pozostałe linie kolejowe nie zarządzane przez PKP. Posiada RODZAJ_OB_KOMUN (O) okreslający rodzaj obiektu komunikacyjnego: 1 Stacja lub przystanek kolejowy 2 Obrotnica kolejowa 3 Stacja metra 4 Wejście do stacji metra 5 Przystanek tramwajowy 6 Przystanek autobusowy lub trolejbusowy Dla pozostałych ów należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy nie: 7 Słup kilometrowy 8 Słup hektometrowy 9 Znak drogowy 10 Tablica informacyjna 11 Słup lub tablica reklamowa 12 Znak sygnalizacji świetlnej 13 Semafor 14 Znak skrajni torów 15 Podpora słupów trakcyjnych kolejowych 16 Podpora słupów trakcyjnych tramwajowych 17 Podpora słupów trakcyjnych trolejbusowych 18 Znak kolejowy 19 Ściana oporowa przy drodze lub torach 20 Ekran drogowy lub kolejowy ATR_WIZ=1920 Dla obiektów, których wartość u RODZ_OBIEKTU_LOTN przyjmuje wartość 1 Dla obiektów liniowych, w postaci osi Dla obiektów powierzchniowych, z określonymi krawędziami Dla obiektów liniowych, w postaci osi Dla obiektów powierzchniowych, z określonymi krawędziami Budowla obiekt powierzchniowy, punktowy zarys podstawy lub maksymalny zasięg Kompleksy zabudowy, dla których y przechowywane w obiektach budynek i budowla nie będą tworzone. Teren zabudowy zasięg umowny poprzez generalizację obiektów: budynek, budowla KOMUNIKACJA I TRANSPORT Lotnisko obiekt powierzchniowy zasięg umowny priorytet aktualoności: 2 Jezdnia lub droga, liniowy oś geometryczna, krawędź 1 dla obiektów liniowych w postaci osi 3 dla obiektów powierzchniowych z dla obiektów liniowych w postaci osi : POZIOM WOJEWÓDZKI dla obiektów powierzchniowych z : POZIOM Budowla mostowa, liniowy oś geometryczna, krawędź 1 dla obiektów liniowych w postaci osi 2 dla obiektów powierzchniowych z dla obiektów liniowych w postaci osi : POZIOM WOJEWÓDZKI dla obiektów powierzchniowych z : POZIOM Kolej obiekt liniowy oś geometryczna Obiekt komunikacyjny obiekt liniowy, punktowy środek geometryczny, oś geometryczna

3 Obszary komunikacyjne Wody morskie i stojące Wody płynące Bród, przeprawa Obiekty hydrograficzne Budowle i obiekty hydrotechniczne Teren związany z wodą Inne obiekty związane z wodą Przewód elektroenergetyczny Przewód telekomunikacyjny Przewód sieci komputerowej Przewód tv kablowej Przewód innej sieci kablowej Przewód sieci wodociągowej Przewód sieci kanalizacyjnej Przewód sieci gazowej Przewód sieci ciepłowniczej Przewód sieci naftowej Przewód sieci benzynowej Przewód sieci poczty pneumatycznej Przewód innych sieci rurowych Przewód sieci rurowej niezidentyfikowanej Przewód kanału zbiorczego 473 PER F Peron (obszar) 474 PES F Peron symbol KU KO 08 KU KO 06 Zajezdnia, baza transportowa (obszar) Stacja benzynowa (obszar) AAQ140 KU KO 07 Parking (obszar) Parking (ob. powierzchniowy, punktowy) PAQ140 AAK070 Autokino / kino samochodowe (ob. powierzchniowy) PK NT 02 Plac z nawierzchnią twardą (obszar) AAL170 Plac / skwer (ob.powierzchniowy) PK TK 01 Teren drogowy (obszar) PK TK 03 Teren drogowokolejowy (obszar) PK TK 02 Teren kolejowy (obszar) BB UD 02 Peron, rampa (obszar, linia) PK WO 01 Wody morskie (obszar) ABA040 Morze / woda otwarta (ob. powierzchniowy) ABH080 Jezioro / staw (ob. powierzchniowy) 851 ZWJ F Woda stojąca ABH050 Staw rybny / morska hodowla ryb (ob. powierzchniowy) PK WO 03 Wody powierzchniowe stojące (obszar) ABH130 Rezerwuar / zbiornik (ob. powierzchniowy) PBI010 Zbiornik wody (cysterna) (ob. punktowy) ABA030 Wyspa (ob. powierzchniowy) 850 ZSR F Strumień, rzeka symbol SW RK 01 Rzeka, strumień (linia) LBH140 Rzeka / strumień (ob. liniowy) SW RK 02 Kanał (linia) LBH020 Kanał / rów (ob. liniowy) 952 KRO F Rów nie stanowiący odrębnej działki symbol SW ML 01 Rów melioracyjny (linia) 849 ZWR F Strumień, rzeka ABH140 Rzeka / strumień (ob. powierzchniowy) PK WO 02 Wody powierzchniowe płynące (obszar) ABH020 Kanał / rów (ob. powierzchniowy) 951 KOR F Rów nie stanowiący odrębnej działki LBE040 Tor wodny (ob. liniowy) LBH142 Charakterystyka rzeki / kanału PBH142 (ob. liniowy, punktowy) 993 KCI F Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) PBG010 Kierunek prądu (ob. punktowy) LBH BRD F Bród SK PP 03 Bród (linia) Bród (ob. liniowy, punktowy) PBH070 ABD000 Mielizna (ob. powierzchniowy, punktowy) PBD PRM F Przeprawa promowa SK PP 01 Przeprawa promowa (linia) LAQ070 PAQ070 Przeprawa promowa (ob. liniowy, punktowy) SK PP 02 Przeprawa łodziami (linia) 856 ZRD F Źródło OI PR 01 Źródło (linia, punkt) PBH170 Źródło (ob. punktowy) 956 WDS F Wodospad LBH180 OI PR 02 Wodospad (linia, punkt) Wodospad (ob. liniowy, punktowy) PBH WSS F Wodospad symbol OI PR 03 Próg skalny (linia, punkt) 370 WyU Ujęcie wody BB IU 06 Ujęcie wody (obszar, punkt) 907 STD F Studnia 330 WyS Studnia PAA050 Studnia (ob. punktowy) 908 STG O Studnia głębinowa 350 WyG Studnia głębinowa OI OR 06 Studnia głębinowa (obszar, linia, punkt) OI KM 08 Słup kilometrowy rzeczny (linia, punkt) OI OR 08 Wodowskaz (obszar, linia, punkt) PPL030 Wodowskaz (ob. punktowy) 961 POL F Pachoł, poler PBC040 Sygnał świetlny / znak nawigacji (ob. punktowy) PBC020 Pława (ob. punktowy) 954 JAZ F Jaz, próg wodny 955 JSZ F Jaz, próg wodny symbol BB HY 01 Jaz ruchomy, zastawka piętrząca (linia, punkt) BB HY 02 Jaz stały (zapora podwodna) (linia, punkt) 958 MOL F Molo ABB190 Pirs / nabrzeże / przystań / molo OI OR 09 Pomost, molo (obszar, linia, punkt) LBB190 (ob. powierzchniowy, liniowy) 959 MOS F Molo symbol Zapora / budowla piętrząca (ob. liniowy, punktowy) 964 ZPW F Zapora na cieku Posiada y określające materiał konstrukcyjny: MC4 części przepływowej i MC5 pozostałej części zapory: 0 nieznana 9 cegła 20 kompozycja LBI020 BB HY 04 Zapora (obszar, linia) 21 beton PBI ziemia 62 mur (ceglany, kamienny) 965 ZPS F Zapora na cieku symbol 83 beton zbrojony 107 stal 108 kamień 117 drewno ABI SLZ F Śluza BB HY 03 Śluza (obszar, linia) Śluza (ob. powierzchniowy, punktowy) PBI030 LBI WSL F Wrota śluzy Wrota śluzy (ob. liniowy, punktowy) PBI040 KU KO 02 Port wodny, przystań (obszar) ABB010 Kotwicowisko / reda (ob. powierzchniowy, punktowy) PBB010 LBB240 Wyciąg statków / pochylnia (ob. liniowy) ABB090 Suchy dok (ob. powierzchniowy, punktowy) PBB090 BB UW 01 Ściana oporowa przy wodzie (linia) BB UW 04 Umocnienie brzegowe (linia) LBB320 Umocnienie brzegowe (ob. liniowy) BB UW 03 Falochron (linia) ABB OGA F Ostroga w cieku Falochron / ostroga (ob. powierzchniowy, liniowy) BB UW 02 Ostroga brzegowa (linia) LBB OGS F Ostroga w cieku symbol LBA010 Linia brzegowa (ob. liniowy) LBA050 Brzeg / plaża (ob. liniowy) 972 WAL F Obrys wału ochronnego, grobli BB ZM 01 Wał lub grobla (linia) 973 KWL F Korona wału ochronnego, grobli AEC010 Sitowie, trzcina 852 TRZ F Trzciny, szuwary symbol OI SI 01 Trzciny, sitowia (obszar) PEC010 (ob. powierzchniowy, punktowy) PBD060 Wodorosty (ob. punktowy) OI MO 01 Teren podmokły (mokradło okresowe) (obszar) ABH MOK F Zabagnienie, mokradło symbol OI MO 02 Bagno (mokradło stałe) (obszar) Bagno / trzęsawisko (ob. powierzchniowy, punktowy) PBH095 ABH090 Obszar zalewowy (ob. powierzchniowy) PBD130 Skała / wyspa (ob. punktowy) PBD180 Wrak (ob. punktowy) Oś przewodu kablowego elektroenergetycznego na podporach SU EN 01 Linia elektroenergetyczna na dźwigarach (linia) 536 UEE O LAT030 Linia przesyłowa (ob. liniowy) SU EN 02 Linia elektroenergetyczna na słupach (linia) Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 518 PWN O Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 517 PSN O Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 516 PNN O Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego 585 UPE O Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego 665 UBE O Oś przewodu kablowego telekomunikacyjnego na podporach 535 UET O SU TL 01 Linia telekomunikacyjna (telefoniczna, telegraficzna) (linia) Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej 521 PLT O Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego 586 UPT O Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego 666 UBT O Oś przewodu kablowego sieci komputerowej na podporach 541 UEA O Przewód (brak geometrii) Odcinek przewodu (brak geometrii) Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej 522 PSA O Oś odcinka przewodu Oś przewodu podziemnego sieci komputerowej 591 UPA O Podział obiektów uzbrojenia ze względu na pierwszą i drugą literę kodu obiektu (x, y): Obrys obudowy przewodu podziemnego sieci komputerowej 671 UBA O WO Wodociągowe ogólne WL Wodociągowe lokalne Oś przewodu kablowego tv kablowej na podporach 542 UEV O KO Kanalizacyjne ogólnospławne KS Kanalizacyjne sanitarne Kierunek linii napowietrznej tv kablowej 523 PTV O KD Kanalizacyjne deszczowe Oś przewodu podziemnego sieci TV kablowej KP Kanalizacyjne przemysłowe 592 UPV O KL Kanalizacyjne lokalne Obrys obudowy przewodu podziemnego TV kablowej GW Gazowe wysokoprężne 672 UBV O GS Gazowe średnioprężne Oś przewodu kablowego innej sieci kablowej na podporach GN Gazowe niskoprężne 546 UEJ O CW Ciepłownicze wys. ciśnienia Kierunek linii napowietrznej innej sieci kablowej CN Ciepłownicze nis. ciśnienia 526 PKJ O CP Ciepłownicze parowa Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych EW Elektroenergetyczne wysokiego nap. 596 UPJ O ES Elektroenergetyczne średniego nap. Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych EN Elektroenergetyczne niskiego nap. 676 UBJ O EI Elektroenergetyczne inne Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego TT Telekomunikacyjne tranzytowe 531 UEW O TM Telekomunikacyjne miejscowe Obrys przewodu wodociągowego z obudową na/nadziemnego BX Benzynowe 561 UCW O XR Niezidentyfikowane rurowe SU RU 01 Przewód wodociągowy (linia) Oś przewodu podziemnego wodociągowego 581 UPW O XK Niezidentyfikowane kablowe NX Naftowe Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego 661 UBW O PX Poczty pneumatycznej AD Sieci komputerowe doziemne Oś przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego 532 UEK O AK Sieci komputerowe w kanalizacji VD Telewizji kablowej doziemne Obrys przewodu kanalizacyjnego z obudową na/nadziemnego 562 UCK O VK Telewizji kablowej w kanalizacji MX Melioracyjne SU RU 02 Przewód kanalizacyjny (linia) Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego 582 UPK O IX Inne sieci rurowe ZX Kanały zbiorcze Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego 662 UBK O JD Inne sieci kablowe doziemne JK Inne sieci kablowe w kanalizacji Oś przewodu nadziemnego rurowego gazowego 533 UEG O 010 xyp Obrys przewodu gazowego z obudową na/nadziemnego 030 xyr Posiada MAT określający materiał, z którego wykonane jest przewód: 563 UCG O 050 xyo A Aluminium Oś przewodu podziemnego gazowego B Beton SU RU 03 Przewód gazowy (linia) 583 UPG O C Cegła Obrys obudowy przewodu podziemnego gazowego D Światłowód 663 UBG O E Żelbet Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego K Kamionka 534 UEC O M Miedź Obrys przewodu ciepłowniczego z obudową na/nadziemnego P Polietylen 564 UCC O O Ołów SU RU 05 Przewód ciepłowniczy (linia) Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego S Stal 584 UPC O T Azbestocement Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego V PCV 664 UBC O Z Żeliwo Oś przewodu nadziemnego rurowego naftowego pusty brak informacji 539 UEN O Obrys przewodu naftowego z obudową na/nadziemnego 569 UCN O Posiada FUN określający funkcję przewodu: g przewód główny LAQ113 Rurociąg (ob. liniowy) Oś przewodu podziemnego naftowego 589 UPN O r przewód rozdzielczy f przyłącze funkcyjne Obrys obudowy przewodu podziemnego naftowego 669 UBN O k przyłącze komercyjne pusty brak informacji SU RU 04 Przewód naftowy lub benzynowy (linia) Oś przewodu nadziemnego rurowego benzynowego 537 UEB O Posiada PRZ określający przebieg odcinka przewodu: Obrys przewodu benzynowego z obudową na/nadziemnego 567 UCB O b wewnątrz budynku lub budowli n nadziemny (na podporach) Oś przewodu podziemnego benzynowego 587 UPB O p podziemny z naziemny Obrys obudowy przewodu podziemnego benzynowego 667 UBB O pusty brak informacji Oś przewodu nadziemnego rurowego poczty pneumatycznej 540 UEP O Posiada OBU określający obudowę odcinka przewodu: O brys przewodu poczty pneumatycznej z obudową k w kanalizacji 570 UCP O na/nadziemnego o w otulinie, w osłonie Oś przewodu podziemnego poczty pneumatycznej z w kanale zbiorczym 590 UPP O n nagi, bez obudowy Obrys obudowy przewodu podziemnego poczty pneumatycznej pusty brak informacji 670 UBP O Oś przewodu nadziemnego rurowego sieci rurowych innych Posiada STA określający status odcinka przewodu: 544 UEI O c czynny O brys przewodu innych sieci rurowych z obudową n nieczynny 574 UCI O na/nadziemnego pusty brak informacji Oś przewodu podziemnego sieci rurowych innych 594 UPI O Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci rurowych 674 UBI O Oś przewodu nadziemnego rurowego niezidentyfikowanego 538 UEX O O brys przewodu niezidentyfikowanego z obudową 568 UCX O na/nadziemnego Oś przewodu podziemnego niezidentyfikowanego 588 UPX O Obrys obudowy przewodu podziemnego niezidentyfikowanego 668 UBX O Obrys przewodu kanału zbiorczego z obudową na/nadziemnego 575 UCZ O 595 UPZ O Oś kanału zbiorczego Obrys obudowy przewodu podziemnego kanału zbiorczego 675 UBZ O Oś przewodu podziemnego melioracyjnego 593 UPM O Przewodu sieci melioracyjnej Obrys obudowy przewodu podziemnego melioracyjnego 673 UBM O Opis przewodu 981 OPI Opis przewodu (tekst) Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego 645 UXE O Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego 646 UXT O Oś projektowanego przewodu sieci komputerowej 651 UXA O Oś projektowanego przewodu TV kablowej 652 UXV O Oś projektowanego przewodu innyh sieci kablowych 656 UXJ O Oś projektowanego przewodu wodociągowego 641 UXW O Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego 642 UXK O Oś projektowanego przewodu gazowego 643 UXG O Oś odcinka przewodu projektowanego Oś projektowanej sieci uzbrojenia terenu 070 xyq (łamana uogólniona otwarta) Oś projektowanego przewodu ciepłowniczego 644 UXC O Oś projektowanego przewodu benzynowego 647 UXB O Oś projektowanego przewodu nieokreślonego 648 UXX O Oś projektowanego przewodu naftowego 649 UXN O Oś projektowanego przewodu poczty pneumatycznej 650 UXP O Oś projektowanego przewodu innych sieci rurowych 654 UXI O Oś projektowanego przewodu kanalizacji zbiorczej 655 UXZ O Oś projektowanego przewodu melioracyjnego 653 UXM O Komora podziemna wodociągowa 601 UOW O Komora podziemna wodociągowa 721 UKW O Symbol komory podziemnej wodociągowej Komora podziemna kanalizacyjna 602 UOK O Komora podziemna kanalizacyjna 722 UKK O Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej Komora podziemna gazowa 603 UOG O Komora podziemna gazowa 723 UKG O Symbol komory podziemnej gazowej Komora podziemna ciepłownicza 604 UOC O Komora podziemna ciepłownicza 724 UKC O Symbol komory podziemnej ciepłowniczej Komora podziemna elektroenergetyczna 605 UOE O Komora podziemna elektroenergetyczna 725 UKE O Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej Komora podziemna telekomunikacyjna 606 UOT O Komora podziemna telekomunikacyjna 726 UKT O Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej Komora podziemna benzynowa 607 UOB O Komora podziemna benzynowa zbior2 zbior3 cieki1 cieki3 infra1 cieki2 infra1 zbior1 cieki2 porty1 infra1 zbior1 przem1 przem1 przem1 Zbiorniki wodne (ob. powierzchniowy, adnotacja) Posiada określający: 1 morze 2 jezioro 3 staw 4 zbiornik zaporowy 5 inny zbiornik sztuczny 6 zbiornik w budowie 7 rzeka powierzchniowa 8 wyspa na morzu 9 wyspa na jeziorze 10 wyspa na zbiorniku 11 wyspa na rzece Cieki (ob. liniowy, adnotacja) Posiada określający rodzaj cieku: 1 rzeka 2 oś rzeki po rzece 3 oś rzeki po zbiorniku wodnym 4 kanał 5 rów Różne (ob. liniowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 przeprawa promowa 2 nadbrzeże, falochron 3 molo Cieki (ob. punktowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 śluza 2 bystrze, wodospad 3 źródło / 2) Cieki (ob. punktowy) patrz powyżej Porty (ob. punktowy) Posiada ROD określający rodzaj obiektu: 1 przystanie 2 pasazerskie 3 rybackie 4 wojskowe 5 duze porty przeładunkowe 6 inne Zbiorniki wodne (ob. liniowy) patrz powyżej / / Obiekty przemysłowe (ob. liniowy) patrz powyżej Różne (ob. liniowy) patrz powyżej / Zbiorniki wodne (ob. liniowy) Posiada określający rodzaj obiektu liniowego: 1 linia brzegowa morza 2 linia brzegowa jeziora 3 linia brzegowa stawu 4 linia brzegowa zbiornika zaporowego 5 l. brzeg. innego zbiornika sztucznego 6 l. brzeg. zbiornika w budowie 7 l. brzeg. rzeki (powierzchniowej) 8 zapora 9 linia pomocnicza Różne (ob. liniowy) patrz powyżej Obiekty przemysłowe (ob. liniowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 linie przesyłowe 2 ropociąg 3 gazociąg / Obiekty przemysłowe (ob. liniowy) patrz powyżej / / morze, morze, zbiornik zbiornik wodny, wodny, wyspa) wyspa) / / 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3, 4) / / przyjmuje przyjmuje 7, 8, 9 oraz 9 oraz wartość: wartość: linia linia brzegowa brzegowa zbiorników zbiorników wodnych ) wodnych ) / Posiada RODZAJ_TER_KOMUN (O) określający rodzaj terenu komunikacyjnego: 1 parking 2 plac utwardzony 3 zajezdnia 4 baza transportowa 5 peron kolejowy 6 rampa kolejowa Posiada RODZAJ_WODY_STOJ (O) określający rodzaj wody stojącej: 1 morze 2 jezioro 3 staw 4 zbiornik sztuczny 5 inne zbiorniki wodne Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Wód zmodyfikowanej dotychczasowej ewidencji wód urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Posiada RODZAJ_WODY_PLYN (O) określający rodzaj wody płynącej: 1 rzeka, strumień 2 kanał 3 rów Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Wód zmodyfikowanej dotychczasowej ewidencji wód urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Posiada RODZAJ_OBIEKTU_HYDROGR (O) określający rodzaj obiektu hydrograficznego: 1 źródło 2 wodospad 3 próg skalny Posiada RODZAJ_OBIEKTU_HYDROTECH (O) określający rodzaj obiektu hydrograficznego: 1 zapora 2 śluza 3 wrota śluzy 4 jaz ruchomy 5 jaz stały 6 pomost, molo 7 wał ochronny, grobla 8 ściana oporowa przy wodzie 9 umocnienie brzegowe 10 falochron 11 ostroga brzegowa 12 studnia głębinowa 13 studnia 14 ujęcie wody 15 wodowskaz 16 pal, słup wodny (pachoł, poler) 17 słup kilometrowy rzeczny 18 znak nawigacji 19 pochylnia 20 suchy dok 21 port wodny 22 kotwicowisko 23 wieża wodna Posiada RODZ_UZBROJ (O) i _UZBROJ (W) określający rodzaj i typ uzbrojenia: w Wodociągowe WO Wodociągowe ogólne WL Wodociągowe lokalne k Kanalizacyjne KO Kanalizacyjne ogólnospławne KS Kanalizacyjne sanitarne KD Kanalizacyjne deszczowe KP Kanalizacyjne przemysłowe KL Kanalizacyjne lokalne g Gazowe GW Gazowe wysokoprężne GS Gazowe średnioprężne GN Gazowe niskoprężne c Ciepłownicze CW Ciepłownicze wys. ciśnienia CN Ciepłownicze nis. ciśnienia CP Ciepłownicze parowa e Elektroenergetyczne EW Elektroenergetyczne wysokiego nap. ES Elektroenergetyczne średniego nap. EN Elektroenergetyczne niskiego nap. EI Elektroenergetyczne inne t Telekomunikacyjne TT Telekomunikacyjne tranzytowe TM Telekomunikacyjne miejscowe b Benzynowe BX Benzynowe x Niezydentyfikowane XR Niezidentyfikowane rurowe XK Niezidentyfikowane kablowe n Naftowe NX Naftowe p Poczty pneumatycznej PX Poczty pneumatycznej a Sieci komputerowej AD Sieci komputerowe doziemne AK Sieci komputerowe w kanalizacji v Telewizji kablowej VD Telewizji kablowej doziemne VK Telewizji kablowej w kanalizacji m Melioracyjne MX Melioracyjne i Inne sieci rurowe IX Inne sieci rurowe z Kanały zbiorcze ZX Kanały zbiorcze j Inne sieci kablowe JD Inne sieci kablowe doziemne JK Inne sieci kablowe w kanalizacji Posiada FUN_PRZEW (O) określający funkcję przewodu uzbrojenia: m przewód magistralny g przewód główny r przewód rozdzielczy p przyłącze pusty brak informacji Posiada PRZ_PRZEW (O) określający przebieg odcinka przewodu uzbrojenia: b wewnątrz budynku lub budowli n nadziemny (na podporach) p podziemny z naziemny pusty brak informacji Posiada STA_PRZEW (O) określający status odcinka przewodu uzbrojenia: c czynny n nieczynny pusty brak informacji Posiada RZEDNA_PRZEW_G (O) określający rzędną górną przewodu oraz RZEDNA_PRZEW_D (W) określający rzędną dolną przewodu Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Posiada RODZ_UZBROJ (O) i _UZBROJ (W) określający rodzaj i typ uzbrojenia: w Wodociągowe WO Wodociągowe ogólne WL Wodociągowe lokalne k Kanalizacyjne KO Kanalizacyjne ogólnospławne KS Kanalizacyjne sanitarne KD Kanalizacyjne deszczowe KP Kanalizacyjne przemysłowe KL Kanalizacyjne lokalne g Gazowe GW Gazowe wysokoprężne GS Gazowe średnioprężne GN Gazowe niskoprężne c Ciepłownicze CW Ciepłownicze wys. ciśnienia CN Ciepłownicze nis. ciśnienia CP Ciepłownicze parowa e Elektroenergetyczne EW Elektroenergetyczne wysokiego nap. ES Elektroenergetyczne średniego nap. EN Elektroenergetyczne niskiego nap. Dla obiektów, których wartość u FUN_PRZEW przyjmuje wartość m ATR_WIZ=1023 Dla obiektów, których wartość u FUN_PRZEW przyjmuje wartość g i y RODZ_UZBROJ i _UZBROJ przyjmują wartości: WO, GW, CW, EW, TT, BX, NX Dla obiektów, których wartość u FUN_PRZEW przyjmuje wartość g i y RODZ_UZBROJ i _UZBROJ przyjmują wartości: KO, ES Teren komunikacyjny krawędź HYDROGRAFIA Woda stojąca krawędź Woda płynąca, liniowy oś geometryczna, krawędź 2 dla obiektów liniowych w postaci osi 3 dla obiektów powierzchniowych z dla obiektów liniowych w postaci osi : POZIOM WOJEWÓDZKI dla obiektów powierzchniowych z : POZIOM Obiekt hydrograficzny obiekt liniowy, punktowy środek geometryczny, oś geometryczna Obiekt hydrotechniczny, liniowy, punktowy środek geometryczny, krawędź, umowna linia wewnątrz obiektu UZBROJENIE TERENU I OBIEKTY PRZEMYSŁOWE Przewód uzbrojenia terenu obiekt liniowy oś geometryczna, krawędź

4 Komora podziemna benzynowa Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna naftowa Komora podziemna poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci komputerowej Komora podziemna TV kablowej Komora podziemna melioracyjna Komora podziemna sieci innych rurowych Komora podziemna kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci innych kablowych Urzadzenia transportowe Dźwigar, podpora, maszt, słup, latarnia Hydrant, zdrój uliczny, fontanna Armatura naziemna 727 UKB O Symbol komory podziemnej benzynowej Komora podziemna sieci niezidentyfikowanej 608 UOX O 728 UKX O Symbol komory podziemnej sieci niezidentyfikowanej Komora podziemna naftowa 609 UON O 729 UKN O Symbol komory podziemnej naftowej Komora podziemna poczty pneumatycznej 610 UOP O 730 UKP O Symbol komory podziemnej poczty pneumatycznej Komora podziemna sieci komputerowej 611 UOA O 731 UKA O Symbol komory podziemnej sieci komputerowej Komora podziemna TV kablowej 612 UOV O 732 UKV O Symbol komory podziemnej TV kablowej Komora podziemna melioracyjna 613 UOM O 733 UKM O Symbol komory podziemnej melioracyjnej Komora podziemna sieci innych rurowych 614 UOI O 734 UKI O Symbol komory podziemnej sieci innych rurowych Komora podziemna kanalizacji zbiorczej 615 UOZ O 735 UKZ O Symbol komory podziemnej kanalizacji zbiorczej Komora podziemna sieci innych kablowych 616 UOJ O 736 UKJ O Symbol komory podziemnej sieci innych kablowych BB TS 01 BB TS 02 Taśmociąg (linia, punkt) Suwnica (linia, punkt) PAF040 Żuraw (ob. punktowy) BB WT 08 Dźwigar (obszar, punkt) Podpora wielosłupowa 512 MSZ O Podpora wielosłupowa przewodu lub latarni (łamana) 270 xyi 040 Podpora / słup (ob. punktowy) 511 SLU O Podpora jednosłupowa przewodu lub latarni (łamana zamknięta) Podpora jednosłupowa 250 xyj 510 SLS O Podpora przewodu lub latarni symbol BB WT 04 Maszt telekomunikacyjny (obszar, punkt) 080 Wieża telekomunikacyjna (ob. punktowy) BB WT 05 Maszt oświetleniowy (obszar, punkt) 515 LAT O Latarnia na podporze przewodów lub na słupie 730 ElL Latarnia 513 HYP O Hydrant 290 WyW Hydrant 514 HYZ O Zdrój uliczny 310 WyL Zdrój uliczny 909 FON F Fontanna OI OR 07 Fontanna (obszar, linia, punkt) Szafka sterownicza 830 xys Szafka kablowa 790 xyk 688 STE O Szafa sterownicza przewodu 810 EyW Szafka oświetleniowa 687 MUF O Mufa, punkt łączenia kabla 750 EyU Mufa 504 WLD O Właz prostokątny 505 WLM O Właz kwadratowy 506 WLZ O Właz okrągły 890 TyE Centrala telefoniczna 870 xyz 507 ZAS O Zasuwa liniowa 390 xyz 410 xyd Złącze kablowe Zawór lub zasuwa liniowa Zawór lub zasuwa domowa 430 WyY Zawór lub zasuwa hydrantowa 450 WyE Zawór lub zasuwa rezerwowa 508 KRW O Kratka wywietrznika 590 KyW Kratka wywietrznikowa 509 KRA O Kratka ściekowa 570 KyK Kratka ściekowa 684 WLW O Wylot kanału ( wylew ) (łamana) 510 KyY Wylot kanału 681 TRW O Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym 682 WCI O Wcinka lub trójnik na przewodzie kanalizacyjnym 683 TRG O Wcinka lub trójnik na przewodzie gazowym 630 GyS Sączek węchowy 610 KyG Punkt zlewu nieczystości 470 xyt Trójnik zaślepiony 690 CyW Wymiennik ciepła Kotwa (punkt stały przewodu 686 KTW O Kotwa przewodu ciepłowniczego 710 CyK ciepłowniczego) Armatura inna 210 xya 501 UAR F Niezidentyfikowana armatura naziemna 230 xyx xym EyT xyn Komora podziemna Stacja transformatorowa Studzienka Armatura niezidentyfikowana BB IU 01 BB IU 02 BB ZT 01 BB ZT 02 Transformator (obszar, punkt) Zespół transformatorów (obszar, punkt) Zbiornik materiałów stałych (obszar, punkt) Zbiornik materiałów pędnych lub gazu (obszar, punkt) 010 Antena paraboliczna (ob. punktowy) Cysterna / zbiornik (ob. powierzchniowy, punktowy) Zbiorniki techniczne BB ZT 03 Techniczny zbiornik wody (obszar, punkt) 685 SZB O Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) 530 KyL Osadnik lokalny BB ZT 04 Osadnik (obszar, punkt) AAC KyS Osadnik piaskowy Odstojnik / osadnik (ob. powierzchniowy, punktowy) PAC030 BB IU 03 Stacja meteorologiczna (obszar, punkt) BB IU 04 Zespół dystrybutorów paliwa (obszar, punkt) Inne urządzenia techniczne Zespół urządzeń terminalu ropy naftowej lub materiałów BB IU 05 ropopochodnych (obszar, punkt) BB IU 07 Szyb naftowy, gazowy (obszar, punkt) PAA050 Szyb wiertniczy (ob. punktowy) Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego 621 UGW O Punkt pomierzonej wysokości przewodu kanalizacyjnego 622 UGK O Punkt pomierzonej wysokości przewodu gazowego 623 UGG O Punkt pomierzonej wysokości przewodu ciepłowniczego 624 UGC O Punkt pomierzonej wysokości przewodu elektroenergetycznego 625 UGE O Punkt pomierzonej wysokości przewodu telekomunikacyjnego 626 UGT O Punkt pomierzonej wysokości przewodu benzynowego 627 UGB O Punkt pomierzonej wysokości przewodu niezidentyfikowanego 628 UGX O Punkt pomierzonej wysokości odcinka Punkt pomierzonej wysokości przewodu 130 xyh przewodu Punkt pomierzonej wysokości przewodu naftowego 629 UGN O Punkt pomierzonej wysokości przewodu poczty pneumatycznej 630 UGP O Punkt pomierzonej wysokości przewodu sieci komputerowej 631 UGA O Punkt pomierzonej wysokości przewodu TV kablowej 632 UGV O Punkt pomierzonej wysokości przewodu melioracyjnego 633 UGM O Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci rurowych 634 UGI O Punkt pomierzonej wysokości kanału zbiorczego 635 UGZ O Punkt pomierzonej wysokości przewodu innych sieci kablowych 636 UGJ O 701 USW O wodociągowego 702 USK O kanalizacyjnego gazowego 703 USG O gazowego 703 USG O 704 USC O ciepłowniczego 705 USE O elektroenergetycznego 706 UST O telekomunikacyjnego 707 USB O benzynowego Punkt zmiany cech lub źródła danych o 708 USX O 110 xyc położeniu przewodu niezidentyfikowanego naftowego 709 USN O Punkt zmiany cech / sposobu inwentaryzacji przewodu wodoci poczty 710 USP O pneumatycznej sieci 711 USA O komputerowej tv 712 USV O kablowej 713 USM O melioracyjnego innych 714 USI O sieci rurowych kanału 715 USZ O zbiorczego innych 716 USJ O sieci kablowych Punkt włączenia odcinka przewodu do 090 xyb budowli Punkt odcinka przewodu inny 150 xyq Teren pod urządzeniami technicznymi lub budowlami PK NT 01 (obszar) PK NT 03 Teren składowania odpadów (przemysłowych) (obszar) AAB010 Skład wraków / złomowisko (ob. powierzchniowy) Tereny niezabudowane przemysłowoskładowe AAM040 Hałda / zwał złóż kopalnianych PK NT 04 Zwałowisko (obszar) PAM040 (ob. powierzchniowy, punktowy) PK NT 05 Wyrobisko, dół poeksploatacyjny (obszar) AAM010 Magazyn / skład (ob. powierzchniowy) PK NT 06 Inne tereny przemysłowoskładowe (obszar) AAC000 Zakład przetwórczy / przemysłowy KU PG 01 Zakład produkcyjny, usługowy, remontowy (obszar) PAC000 (ob. powierzchniowy, punktowy) AAA010 Kopalnia (ob. powierzchniowy, punktowy) PAA010 KU PG 02 Zakład wydobywczy (obszar) przem2 AAA013 Odkrywka / kamieniołom (ob. powierzchniowy, punktowy) PAA013 AAD010 KU PG 03 Elektrownia (obszar) Siłownia / elektrownia (ob. powierzchniowy. punktowy) PAD010 KU PG 04 Elektrociepłownia (obszar) 650 GyU Stacja redukcyjna Kompleksy przemysłowogospodarcze 670 CyL Ciepłownia, kotłownia KU PG 05 Gazownia (obszar) KU PG 06 Zakład wodociągowy, ujęcie wody (obszar) KU PG 07 Zakład utylizacji (obszar) KU PG 08 Oczyszczalnia ścieków (obszar) KU PG 09 Wysypisko odpadów (komunalnych) (obszar) AAB000 Miejsce odpadów / wysypisko (ob. powierzchniowy) Podstacja elektryczna / transformator KU PG 10 Podstacja elektroenergetyczna (obszar) AAD030 (ob. powierzchniowy. punktowy) AAQ KyU Przepompownia KU PG 11 Przepompownia (obszar) Stacja pomp / pompownia (ob. powierzchniowy, punktowy) PAQ116 KU PG 12 Gospodarstwo hodowlane (obszar) 901 BGT F Ogrodzenie trwałe 902 BGS F Ogrodzenie trwałe symbol BB OG 01 Ogrodzenie trwałe (linia) LAL260 Mur / ogrodzenie trwale (ob. liniowy) Ogrodzenie, mury 905 BGB F Brama w ogrodzeniu LAL070 Ogrodzenie / plot (ob. liniowy) BB OG 02 Mur historyczny (linia) 935 LSI F Las iglasty symbol Las (ob. powierzchniowy, liniowy, punktowy) 936 LSL F Las liściasty symbol PK LA 01 Las (obszar) Posiada TRE określający typ drzew: AEC015 0 nieznane LEC015 Las, zagajnik, zadrzewienie 1 liściaste PEC LSM F Las mieszany symbol 2 wiecznie zielone 3 mieszane OI PR 06 Grupa drzew (linia, punkt) PK LA 03 Inne zadrzewienie (obszar) OI PR 04 Rząd drzew (linia, punkt) LEA020* Pas drzew / Żywopłot (ob. liniowy) 929 DIP F Drzewo iglaste pomnik przyrody 930 DLP F Drzewo liściaste pomnik przyrody Drzewo (ob. punktowy) 921 DIG F Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu Posiada VEG określający charakterystykę roślinności: Drzewo OI PR 05 Drzewo (linia, punkt) PEC DIN F Drzewo iglaste symbol 500 liściste 501 iglaste 922 DLI F Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu 926 DLN F Drzewo liściaste symbol 945 CHR F Cmentarz chrześcijański symbol 946 CIN F Cmentarz niechrześcijański symbol AAL030 KU SC 02 Cmentarz (obszar) Cmentarz (ob. powierzchniowy, punktowy) PAL030 Cmentarz, zespół nagrobków 947 CKO F Cmentarz komunalny symbol pokr1 917 CWO F Cmentarz wojenny symbol BB CM 01 Zespół nagrobków cmentarnych (obszar) PK LA 02 Zagajnik (obszar) 941 LZA F Zakrzewienie symbol PK KR 01 Zarośla krzewów (obszar) AEB020 Krzewy / kosodrzewina / zagajnik OI PR 08 Kępa krzaków (linia, punkt) PEB020 (ob. powierzchniowy, punktowy) PK KR 02 Zarośla kosodrzewiny (obszar) OI PR 09 Kępa krzaków kosodrzewiny (linia, punkt) 903 BGZ F Żywopłot OI PR 07 Żywopłot, pas krzaków (linia, punkt) LEA020* Pas drzew / Żywopłot (ob. liniowy) PK TR 01 Uprawy na gruntach ornych (obszar) AEA010 Teren uprawny (ob. powierzchniowy) PK UT 01 Sad (obszar) AEA040 Sad / plantacja krzewów (ob. powierzchniowy) PK UT 02 Plantacja (obszar) 943 ZOW F O gród działkowy symbol opis PK UT 03 O gródki działkowe (obszar) Inne tereny zielone 940 TRA F Trawnik symbol PK TR 02 Roślinność trawiasta (obszar) AEB010 Łąka (ob. powierzchniowy) AAJ030 Zagroda dla zwierząt / kojec (ob. powierzchniowy) ABH015 Torfowisko (ob. powierzchniowy) KU SK 04 O gród botaniczny (obszar) KU SK 05 O gród zoologiczny (obszar) AAK180 ZO O / park safari (ob. powierzchniowy) KU SK 03 Park (obszar) AAK120 Park (ob. powierzchniowy) AAK030 Lunapark (ob. powierzchniowy) KU HO 03 Kemping (obszar) AAK060 Miejsce kempingowe (ob. powierzchniowy) AAM070 PAM070 Obiekty przemysłowe (ob. punktowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 kopalnia 2 huta 3 elektownia cieplna (w. kamienny) 4 elektrownia cieplna (w. brunatny) 5 elektrownia wodna 6 inny Pokrycie terenu (ob. powierzchniowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 zabudowa zwarta 2 zabudowa rozproszona 3 tereny przemysłowe, handlowe i kolejowe 4 zieleń miejska 5 grunty orne 6 sady, plantacje 7 łąki, pastwiska 8 inne tereny rolnicze 9 lasy liściaste 10 lasy iglaste 11 lasy mieszane 12 pozostałe formy roślinności 13 piaski, wydmy 14 odkryte skały 15 pogorzeliska 16 bagna, torfowiska 17 cieki 18 zbiorniki wodne 19 morze / / wartość: 7, wartość: 12, 12, 16, 17, 18, 19 oraz 18, 19 oraz wartości: wartości: zabudowa, zabudowa, lasy ) lasy ) EN Elektroenergetyczne niskiego nap. EI Elektroenergetyczne inne t Telekomunikacyjne TT Telekomunikacyjne tranzytowe TM Telekomunikacyjne miejscowe b Benzynowe BX Benzynowe x Niezydentyfikowane XR Niezidentyfikowane rurowe XK Niezidentyfikowane kablowe n Naftowe NX Naftowe p Poczty pneumatycznej PX Poczty pneumatycznej a Sieci komputerowej AD Sieci komputerowe doziemne AK Sieci komputerowe w kanalizacji v Telewizji kablowej VD Telewizji kablowej doziemne VK Telewizji kablowej w kanalizacji m Melioracyjne MX Melioracyjne i Inne sieci rurowe IX Inne sieci rurowe z Kanały zbiorcze ZX Kanały zbiorcze j Inne sieci kablowe JD Inne sieci kablowe doziemne JK Inne sieci kablowe w kanalizacji Posiada RZEDNA_ARMAT_G (O) określający rzędną górną armatury oraz RZEDNA_ARMAT_D (W) określający rzędną dolną armatury Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Posiada RODZ_OBIEKTU_SLUP (O) określający rodzaj obiektu słupowego: 1 maszt telekomunikacyjny 2 maszt oświetleniowy 3 dźwigar 4 podpora wielosłupowa 5 podpora jednosłupowa 6 latarnia 7 antena paraboliczna Posiada RZEDNA_ARMAT_G (O) określający rzędną górną armatury Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Posiada RODZ_UZBROJ (O) określający rodzaj uzbrojenia: w Wodociągowe k Kanalizacyjne g Gazowe c Ciepłownicze e Elektroenergetyczne t Telekomunikacyjne b Benzynowe x Niezydentyfikowane n Naftowe p Poczty pneumatycznej a Sieci komputerowej v Telewizji kablowej m Melioracyjne i Inne sieci rurowe z Kanały zbiorcze j Inne sieci kablowe Posiada RODZ_ARMATURY (O) określający rodzaj armatury: 1 studzienka 2 hydrant 3 zdrój uliczny 4 zawór lub zasuwa liniowa 5 zawór lub zasuwa domowa 6 zawór lub zasuwa hydrantowa 7 zawór lub zasuwa rezerwowa 8 trójnik 9 wylot kanału 10 kratka ściekowa 11 kratka wywietrznika 12 punkt zlewu nieczystości 13 sączek węchowy 14 wymiennik ciepła 15 kotwa 16 mufa 17 szafka kablowa 18 szafka oświetleniowa 19 szafka sterownicza 20 transformator 21 złącze kablowe 22 centrala telefoniczna 23 fontanna Posiada RZEDNA_ARMAT_G (O) określający rzędną górną armatury oraz RZEDNA_ARMAT_D (W) określający rzędną dolną armatury Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Posiada RODZAJ_TERENU_PRZEM (W) określający rodzaj terenu przemysłowego: 1 kopalnia (O) 2 odkrywka (O) 3 kamieniołom (O) 4 huta (O) 5 elektrownia (O) 6 elektrociepłownia (O) 7 gazownia (O) 8 teren składowania odpadów przemysłowych (O) 9 wysypisko odpadów komunalnych (O) Dla pozostałych ów należy ustalić czy mają być obligatoryjne czy nie: 10 zwałowisko, hałda 11 oczyszczalnia ścieków 12 zakład utylizacji 13 zakład wodociągowy 14 podstacja elektryczna 15 stacja redukcyjna 16 przepompownia 17 ciepłownia, kotłownia 18 gospodarstwo hodowlane 19 zakład produkcyjny, przetwórczy, usługowy lub remontowy 20 inne tereny przemysłowoskładowe Posiada RODZAJ_OGRODZ (O) określający rodzaj ogrodzenia: 1 mur historyczny 2 mur 3 ogrodzenie trwałe 4 płot Posiada RODZAJ_DRZEW (O) określający rodzaj drzewostanu: L liściasty I iglasty M mieszany Posiada RODZAJ_DRZEW (O) określający rodzaj drzewostanu: L liściasty I iglasty M mieszany Posiada RODZAJ_CMENT (O) określający rodzaj cmentarza: 1 cmentarz chrześcijański rzymskokatolicki 2 cmentarz chrześcijański protestancki 3 cmentarz chrześcijański prawosławny 4 cmentarz chrześcijański pozostały 5 cmentarz żydowski 6 cmentarz islamski 7 cmentarz wyznawców innych religii 8 cmentarz komunalny 9 cmentarz wojenny Klasa powinna ć relację do Rejestru Cmentarzy prowadzonego przez gminy. Posiada RODZAJ_TERENU_ZIEL (O) określający rodzaj terenu zielonego: 1 teren pokryty krzewami i zaroślami 2 teren pokryty kosodrzewiną 3 tereny pół uprawnych 4 łąki i pastwiska 5 sady 6 plantacje 7 ogródki działkowe 8 tereny trawiaste 9 torfowisko 10 teren wypoczynku i rekreacji Posiada RODZAJ_TERENU_WYP (W) określający rodzaj terenu wypoczynkowego i rekreacji: 1 ogród botaniczny 2 ogród zoologiczny 3 lunapark 4 park 5 kemping 6 ośrodek wypoczynkowy, domków letniskowych Posiada RODZ_URZADZ_TRANS (O) określający rodzaj urządzenia transportowego: Dla obiektów, których wartość u 1 taśmociąg RODZ_URZADZ_TRANS przyjmuje wartość 1 2 suwnica 3 żuraw Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Posiada RODZ_ZBIOR_TECHN (O) określający rodzaj zbiornika technicznego: 1 zbiornik materiałów stałych 2 zbiornik materiałów ciekłych 3 zbiornik gazu 4 techniczny zbiornik wody 5 osadnik lokalny 6 osadnik piaskowy 7 inny osadnik lub odstojnik 8 parownik soli Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Posiada RODZ_UZBROJ (O) określający rodzaj uzbrojenia: w Wodociągowe k Kanalizacyjne g Gazowe c Ciepłownicze e Elektroenergetyczne t Telekomunikacyjne b Benzynowe x Niezydentyfikowane n Naftowe p Poczty pneumatycznej a Sieci komputerowej v Telewizji kablowej m Melioracyjne i Inne sieci rurowe z Kanały zbiorcze j Inne sieci kablowe Posiada RODZAJ_PKT_UZBOJ (O) określający rodzaj zainwentaryzowanego punktu przewodu uzbrojenia terenu: 1 punkt zmiany: cech przewodu / sposobu inwentaryzacji 2 punkt pomierzonej wysokości przewodu Posiada RZEDNA_PRZEW_G (O) określający rzędną górną przewodu oraz RZEDNA_PRZEW_D (W) określający rzędną dolną przewodu Klasa powinna ć relację do nieistniejącego obecnie Rejestru Uzbrojenia Terenu Dla obiektów, których wartość u RODZ_OBIEKTU_SLUP przyjmuje wartość 1, 2 i 3 Komora podziemna, punktowy środek geometryczny, krawędź Urządzenie transportowe obiekt liniowy, punktowy oś geometryczna, zarys podstawy Obiekt słupowy środek geometryczny Armatura naziemna środek geometryczny Zbiornik techniczny, punktowy środek geometryczny, zarys podstawy Punkt przewodu uzbrojenia terenu miejsce charakterystyczne Teren przemysłowy zasięg umowny ZAGOSPODAROWANIE TERENU Mur lub ogrodzenie obiekt liniowy oś geometryczna Las obiekt powierzchniowy, liniowy krawędź, oś geometryczna Drzewo środek geometryczny Cmentarz zasięg umowny Pozostały teren zielony obiekt powierzchniowy, liniowy krawędź, zasięg umowny, oś geometryczna

5 Pomnik, kapliczka, krzyż, figura, mogiła Tereny i obiekty sportowe Teren gruntów odsłoniętych Obszary i obiekty wojskowe Tereny i obiekty chronione Punkt o określonej wysokości Punkt wysokościowy, punkt głębokości wody Izolinia Budowla ziemna, skarpa, nasyp, wykop Wypłuczysko, wąwóz, osuwisko, szczelina, obniżenie Skała, głaz, zwał kamieni Inne obiekty punktowe związane z rzeźba terenu KU SK 02 Kompleks domów letniskowych (obszar) 918 PWM F Pomnik walki i męczeństwa symbol KU ZA 06 Miejsce pamięci narodowej (obszar) 911 POM F Pomnik OI OR 01 Pomnik, figura (obszar, linia, punkt) PAL130 Pomnik (ob. punktowy) 915 FIG F Figura przydrożna, kapliczka przydrożna PAL116 Krzyż przydrożny (ob. punktowy) OI OR 02 Kapliczka, krzyż (obszar, linia, punkt) 913 KRZ F Krzyż przydrożny OI OR 03 Mogiła odosobniona (obszar, linia, punkt) PAL025 Kopiec / kurhan (ob. punktowy) AAK160 Stadion / amfiteartr (ob. powierzchniowy, punktowy) PAK BAS F Basen (obszar) BB SP 01 Basen odkryty (obszar) AAK170 Basen pływacki (ob. powierzchniowy) BB SP 04 Boisko (obszar) 949 PLS F Plac sportowy symbol AAK040 Boisko sportowe / plac sportowy (ob. powierzchniowy) 950 PLZ F Plac gier i zabaw symbol AAK100 Pole golfowe (ob. powierzchniowy) BB IB 02 Estrada (obszar) BB IB 01 Trybuny dla widzów (obszar) BB SP 02 Skocznia narciarska (obszar) PAK150 Skocznia narciarska (ob. punktowy) BB TS 05 Wyciąg narciarski (linia, punkt) LAQ010 Wyciąg narciarski / linowy (ob. liniowy) BB SP 03 Sztuczny stok (obszar) KU SK 01 Teren ośrodka sportoworekreacyjnego (obszar) 860 WYD F Wydma, łacha piaszczysta symbol PK BR 01 Teren piaszczysty lub żwirowy (obszar) PK BR 02 Teren kamienisty (obszar) PK BR 03 Piarg, usypisko, rumowisko skalne (obszar) PDB210 Piarg / osypisko / gołoborze (ob. punktowy) PK BR 04 Inne grunty odsłonięte (obszar) ADA010 Składnik podłoża (ob. powierzchniowy) AFA165 Poligon (ob. powierzchniowy) AFA015 Strzelnica (ob. powierzchniowy) TC PN 01 TC PN 02 TC RE 01 Park narodowy (obszar) Park krajobrazowy (obszar) Rezerwat (obszar) AAL005 PAL005 Rezerwat przyrody (ob. powierzchniowy, punktowy) Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu 801 WSP F Punkt o określonej wysokości* RZ_KARTO_P PCA030 Punkt wysokościowy / kota ( ob. punktowy) *Generowany z NMT w komponencie KARTO Punkt określonej wysokości sztucznie ukształtowanej 403 WSU F powierzchni terenu PCA035 Punkt wysokościowy poziomu wody PBE020 Punkt pomiaru głębokości (ob. punktowy) 814 WRG F Warstwica pogrubiona Warstwica (ob. liniowy) Posiada HQC określający kategorię zobrazowania rzeźby terenu m.in.: 811 WRC F Warstwica ciągła Warstwica* (linia) 0 nieznana RZ_KARTO_L LCA010 *Generowana z NMT w komponencie KARTO 1 pogrubiona 812 WRP F Warstwica pomocnicza 2 zasadnicza 3 uzupełniająca (1/2) zasadniczej 813 WRU F Warstwica uzupełniająca 14 uzupełniająca (1/4) zasadniczej LBE015 Izobata (ob. liniowy) Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi 364 BUZ F Budowla ziemna ograniczona skarpami nieumocnionymi 365 BUX F Skarpa umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz 818 WSK F wypełnienia) 819 WKS F Symbol skarpy umocnionej 822 WSG F Szczyt skarpy umocnionej Skarpa nie umocniona (obiekt złożony ze szczytu i podnóża oraz 820 WSN F wypełnienia) 821 WNS F Symbol skarpy nie umocnionej 823 WSQ F Szczyt skarpy nie umocnionej 824 WSD F Podnóże skarpy ADB090 BB ZM 02 Nasyp (linia) Wał / nasyp (ob. powierzchniowy, liniowy) LDB090 BB ZM 03 Wykop, fosa sucha (linia) LDB070 Wykop (wrąb) (ob. liniowy) 828 WWO F Wypłuczysko, wąwóz, osuwisko LDB200 Wąwóz (ob. liniowy) 826 WSW F Urwisko wąwozu, wypłuczyska, osuwiska LDB010 Urwisko / klif / stroma skarpa (ob. liniowy) 827 WSZ F Kontur zamykający wąwóz, wypłuczysko, osuwisko ADB060 Szczelina / pęknięcie (ob. powierzchniowy, liniowy) LDB060 LDB080 Obniżenie / dół (ob. liniowy, punktowy) PDB080 OI PR 11 Odosobniona skała (linia, punkt) PPL060 Wielki głaz / ostaniec / kamienie (ob. punktowy) OI PR 12 Głaz narzutowy (linia, punkt) 830 ZWA F Zwał kamieni, stożek nasypowy OI PR 13 Zwał kamieni (linia, punkt) 831 ZWK F Zwał kamieni, głazów, stożek nasypowy symbol OI PR 14 Wejście do jaskini (linia, punkt) PDB030 Jaskinia / grota (ob. punktowy) PDB150 Przełęcz (ob. punktowy) obchr1 obchr2 obchr3 pktchr1 pktchr2 pktwys1 pktwys2 poziom1 poziom1 poziom1 pktwys1 O bszary chronione i zamknięte (ob. powierzchniowe, liniowe, adnotacje) Posiada określający kategorię obiektu: 1 park narodowy 2 otulina parku narodowego 3 park krajobrazowy 4 otulina parku krajobrazowego 5 rezerwat przedst. powierzchniowo 6 otulina rezerwatu przedst. powierzchniowo 7 obszar chronionego krajobrazu Obiekty chronione (ob. punktowy, adnotacja) Punkty wysokościowe (ob. punktowe, adnotacje) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 punkt wys. na dominującym wzniesieniu 2 punkt wysokościowy zwykły 3 przełęcz 4 jaskinia Poziomice (ob. liniowy) Posiada określający rodzaj obiektu: 1 izohipsy 2 izobaty 3 urwisko, klif, uskok 4 nasyp, grobla Poziomice (ob. liniowy) patrz powyżej Poziomice (ob. liniowy) patrz powyżej Punkty wysokościowe (ob. punktowe) patrz powyżej / wartość 1) / 3) / 2, 3) / 3) / / / 2, 3) 2, 3) Posiada RODZAJ_OBIEKTU_ORIENT (O) określający rodzaj obiektu orientacyjnego: 1 miejsce pamięci narodowej 2 pomnik 3 kapliczka 4 krzyż 5 figura 6 mogiła odosobniona 7 kopiec, kurhan Posiada RODZAJ_OBIEKTU_SPORT (O) określający rodzaj obiektu sportowego lub kulturalnego: 1 stadion 2 boisko sportowe 3 plac sportowy 4 plac gier i zabaw 5 pole golfowe 6 skocznia narciarska 7 wyciąg narciarski 8 amfiteatr 9 estrada Posiada RODZAJ_GRUNTU_ODSL (O) określający rodzaj gruntu odsłoniętego: 1 wydma 2 plaża 3 teren piaszczysty 4 teren żwirowy 5 teren kamienisty 6 piarg, usypisko, rumowisko skalne 7 inne grunty odsłonięte Posiada RODZAJ_TERENU_CHRON (O) określający rodzaj terenu chronionego: 1 park narodowy 2 otulina parku narodowego 3 park krajobrazowy 4 otulina parku krajobrazowego 5 rezerwat przyrody 6 otulina rezerwatu przyrody 7 obszar chronionego krajobrazu Klasa powinna ć relację do Rejestru Terenów Chronionych, który byłby zmodyfikowaną formą Rejestru Parków Narodowych i Rejestru Rezerwatów Przyrody. Posiada RODZAJ_FORMY_UKSZT (O) określający rodzaj formy ukształtowania terenu: 1 budowla ziemna 2 wał 3 skarpa umocniona, nasyp 4 skarpa nieumocniona 5 wąwóz 6 urwisko 7 wielki głaz, ostaniec 8 zwał kamieni 9 jaskinia Obiekt orientacyjny środek geometryczny Obiekt sportowy lub kulturalny, liniowy zarys podstawy, oś geometryczna Teren gruntów odsłoniętych krawędź TEREN CHRONIONY Do prowadzenia przez Wojsko Polskie Teren chroniony zasięg umowny Każdy obiekt będzie ł czy jest zabytkiem, związku z tym nie przewiduje się wydzielania obiektów będących zabytkami. RZEŹBA TERENU Punkt wysokościowy miejsce charakterystyczne Posiada WYSOK_PKT (O) określający wysokość punktu wysokościowego. Poziomica Posiada RODZ_POZIOM (O) określający rodzaj poziomicy: obiekt liniowy 1 poziomica zasadnicza ciągła linia interpolowana 2 poziomica pogrubiona 3 poziomica pomocnicza 1/2 zasadniczej 4 poziomica uzupełniająca 1/4 zasadniczej poprzez automatyczną generację z numerycznego modelu terenu Posiada WYSOK_POZIOM (O) określający wysokość poziomicy. Forma ukształtowania rzeźby terenu, liniowy, punktowy krawędź, środek geometryczny

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Reprezentacja geometryczna Rodzaj generalizacji Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresu szóstego w dniu 4 lutego 2011 r. Pytanie 1. Proszę podać źródła pozyskiwania danych do klas obiektów związanych

Bardziej szczegółowo

Kategoria obiektów Klasa obiektów Przykładowe obiekty ropociągowy słupek telekomunikacyjny,dystrybutorpaliw, hydrofornia, kontener telekomunikacyjny, odwodnienie liniowe turbina wiatrowa, wieża telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej Lp. Obiekt Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu

Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej Lp. Obiekt Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu Załącznik nr 5 Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej Lp. Obiekt Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu 1. punkt osnowy poziomej podstawowej baza danych PRPOG 2. punkt osnowy wysokościowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do WT. O wg WT NAZWA OBIEKTU O/F. KOD LICZ- BOWY wg K- 1. KOD ZNA- KOWY wg K-1

Załącznik nr 2 do WT. O wg WT NAZWA OBIEKTU O/F. KOD LICZ- BOWY wg K- 1. KOD ZNA- KOWY wg K-1 WYKAZ OBIEKTÓW MAPY ZASADNICZEJ ułożonych według kodów liczbowych wymaganych obligatoryjnie przez Zamawiającego na zmodernizowanej mapie numerycznej KOD LICZ- BOWY wg K- 1 KOD ZNA- KOWY wg K-1 O/F O wg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa klasyfikacja obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Szczegółowa klasyfikacja obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych Szczegółowa klasyfikacja obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych: -na żółto zaznaczono założone bazy danych dla całego województwa opolskiego, -na zielono warstwa opracowana dla terenu powiatów:

Bardziej szczegółowo

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK

WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK WOLNE I NIEODPŁATNE DANE PZGIK Piotr Pachół WODGiK Katowice PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (pzgik): zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej

Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej Załącznik nr 5 Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej Lp. Obiekt Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu 1. punkt osnowy poziomej podstawowej PRPOG 2. punkt osnowy wysokościowej podstawowej

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz System Zarządzania BDOT w województwie śląskim

Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz System Zarządzania BDOT w województwie śląskim Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz System Zarządzania BDOT w województwie śląskim Piotr Pachół WODGiK Katowice Służba geodezyjna i kartograficzna w obliczu nadchodzących zmian Wisła - Malinka, 7-9

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

Legendy do map publikowanych przez Polskę w celu realizacji dyrektywy powodziowej UE (2007/60/WE)

Legendy do map publikowanych przez Polskę w celu realizacji dyrektywy powodziowej UE (2007/60/WE) Legendy do map publikowanych przez Polskę w celu realizacji dyrektywy powodziowej UE (2007/60/WE) Zgodnie z wymogami dyrektywy powodziowej UE należy przedstawić częste zdarzenie powodziowe, zdarzenie o

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja obiektów powiatowych baz GESUT i krajowej bazy GESUT Rozdział 1 Założenia podstawowe

Klasyfikacja obiektów powiatowych baz GESUT i krajowej bazy GESUT Rozdział 1 Założenia podstawowe Załącznik nr 2 Klasyfikacja powiatowych baz GESUT i krajowej bazy GESUT Rozdział 1 Założenia podstawowe 1. 1. Obiekty w powiatowych bazach GESUT i krajowej bazie GESUT grupowane są na trzech poziomach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS WIZUALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do warunków technicznych. I9 I10 J11 1) Opis kodu obiektu

Załącznik nr 2b do warunków technicznych. I9 I10 J11 1) Opis kodu obiektu Załącznik nr 2b do warunków technicznych Wykaz obiektów istniejących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 1 Pozyskiwane w ramach obiektu 1) ID obiektu - Niepozyskiwane w ramach obiektu 2)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego

Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego Cyfrowa mapa topograficzna (BDOT) do użytku powszechnego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23; tel. 071 78 29 252; email: wodgik@dolnyslask.pl BDOT

Bardziej szczegółowo

Struktura Bazy Powiatu

Struktura Bazy Powiatu Administracja 1. Granica powiatu 2. Granica gminy 3. Granica miejscowości 4. Obręby ewidencyjne Struktura Bazy Powiatu Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych POWIAT ID_TERYT T(7) Symbol terytorialny GUS

Bardziej szczegółowo

Panie, Panowie Geodeci

Panie, Panowie Geodeci Panie, Panowie Geodeci Uprzejmie informuję, że rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U.2011.263.1572) w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków technicznych opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1 do warunków technicznych opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego Załącznik nr 1 do warunków technicznych opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego Minimalny zakres informacyjny BD i VMap L2 podlegający integracji w ramach bazy danych Mapa nawigacyjna SIEĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy przebudowy drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie składa się z: części głównej regulującej: zakres informacji gromadzonych w bazie danych GESUT i BDOT500; organizację, tryb i standardy

Rozporządzenie składa się z: części głównej regulującej: zakres informacji gromadzonych w bazie danych GESUT i BDOT500; organizację, tryb i standardy Rozporządzenie składa się z: części głównej regulującej: zakres informacji gromadzonych w bazie danych GESUT i BDOT500; organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz danych, ich aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa klasyfikacja obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych województwa opolskiego:

Szczegółowa klasyfikacja obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych województwa opolskiego: Załącznik nr 6 do Warunków technicznych -na Ŝółto zaznaczono załoŝone bazy danych dla całego województwa, Szczegółowa klasyfikacja obiektów Bazy Danych Obiektów Topograficznych województwa opolskiego:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja obiektów BDOT10k na trzech poziomach szczegółowości wraz z oznaczeniami kodowymi.

Klasyfikacja obiektów BDOT10k na trzech poziomach szczegółowości wraz z oznaczeniami kodowymi. Klasyfikacja obiektów BDOT10k na trzech poziomach szczegółowości wraz z oznaczeniami kodowymi. POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 KOD SW SK SU PT Nazwa kategorii klas obiektów sieć wodna sieć komunikacyjna sieć

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja obiektów BDOT10k

Klasyfikacja obiektów BDOT10k Klasyfikacja BDOT10k Poziom 1 Poziom 2 SK SU PT sieć komunikacyjna sieć uzbrojenia terenu pokrycie terenu Nazwa klasy Nazwa obiektu RS RS01 rzeka RS02 strumień, potok lub struga KN kanał KN01 kanał RM

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Kisielice Krzywka Wałdowo Goryń - Trupel Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0 Kisielice - skrzyżowanie ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 50. STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 POWIERZCHNIA: NAZWA: 548.84 ha STARY BIEŻANÓW KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 Nazwa Nazwa klasy KOD Nazwa Obiektu w BDOT10k KOD Nazwa Obiektu w BDOO obiektów

POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 Nazwa Nazwa klasy KOD Nazwa Obiektu w BDOT10k KOD Nazwa Obiektu w BDOO obiektów Załącznik nr 2 Klasyfikacja na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi. 1. 1. W celu zapewnienia jednoznacznej wymiany danych pomiędzy różnymi systemami przyjmuje się następujący system

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO Wzór nr 1 (okładka)... Nazwa Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi Zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi... Nazwa i data zmiany Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi...... KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO dla mostu, wiaduktu, estakady,

Bardziej szczegółowo

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji

Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Atrybuty podstawowych obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz metody ich weryfikacji Karpacz, 26 maja 2011r. Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Izabela Musik ekspert

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Pgik.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Pgik. Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Pgik. Projekt rozporządzenia składa się z: części głównej regulującej: zakres informacji gromadzonych w bazie danych GESUT i BDOT500; organizację, tryb i standardy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA ZŁOTOWA (Obiekty podkreślone wpisane są do rejestru zabytków ) 1. Układ Urbanistyczny Miasta Złotowa 2. Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata

załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata załącznik nr 2 do GPOnZ miasta Kościerzyna na lata 2015-2018 Zestawienie zabytków nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kościerzyna wg adresów i dat powstania L.P. ULICA OBIEKT /

Bardziej szczegółowo

2) PKWO_A wody powierzchniowe Kod Poziom 1 Kod Poziom 2 Kod Poziom 3. PK WO 02 Wody powierzchniowe płynące terenu PK WO 03 Wody powierzchniowe stojące

2) PKWO_A wody powierzchniowe Kod Poziom 1 Kod Poziom 2 Kod Poziom 3. PK WO 02 Wody powierzchniowe płynące terenu PK WO 03 Wody powierzchniowe stojące Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (TBD) DLA CIEKÓW, WÓD POWIERZCHNIOWYCH, BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH I INNYCH OBIEKTÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-SYSTEM Sp z oo 02-732 Warszawa, ul Podbipięty 34 m 7, tel/fax 847-35-80, 853-31-15 wwwgeo-systemcompl e-mail:geo-system@geo-systemcompl Zestawienie znaków umownych i kodów obiektów terenowych systemu

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

O1F304 ZASADY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW W BAZACH DANYCH

O1F304 ZASADY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW W BAZACH DANYCH O1F304 ZASADY DEFINIOWANIA OBIEKTÓW W BAZACH DANYCH Spis treści: 1. BAZA DANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU a) definiowanie przewodów b) definiowanie sieci w obrysie c) definiowanie szczególnych obiektów punktowych

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Klasyfikacja obiektów budowlanych Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków Gminna Ewidencja Zabytków Mirosław Burak, 31.10.2011 Wykaz zabytków nieruchomych Gminy Żukowo: Banino: 1. Budynek gospodarczy w zespole dworskim 2. Park w zespole dworskim 3. Stajnia w zespole dworskim

Bardziej szczegółowo

Obręb. Nie dotyczy (null) Brak danych Bierkowice Gosławice Grotowice. Kolonia Gosławicka. Nowa Wieś Królewska. Półwieś Szczepanowice Wójtowa Wieś

Obręb. Nie dotyczy (null) Brak danych Bierkowice Gosławice Grotowice. Kolonia Gosławicka. Nowa Wieś Królewska. Półwieś Szczepanowice Wójtowa Wieś Załącznik nr 3 do QSA/08/TT Obręb BIE GOS GRS GRT GRU KGO MAL NWK OPO POL SZC WWI WRO ZAK Bierkowice Gosławice Groszowice Grotowice Grudzice Kolonia Gosławicka Malina Nowa Wieś Królewska Opole Półwieś

Bardziej szczegółowo

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 POWIERZCHNIA: NAZWA: 392.17 ha CZYŻYNY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach terenów usługowych do utrzymania; Zabudowa

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA

WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA ZAŁĄCZNIK NR WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA. AKWENY PORTOWE.. Awanport z obrotnicą.. Baseny portowe.3.

Bardziej szczegółowo

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1, dnia Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT Strzelecka 11/8 ISul. 65-452 Zielona Góra PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA Przebudowa dróg gminnych nr 006001 F, 006013 F, 006042 F w miejscowości Słone 58, 212/1, 218, 225/1, 225/2,

Bardziej szczegółowo

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 56. DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 POWIERZCHNIA: NAZWA: 580.59 ha DOLINA DŁUBNI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth Image 2015 DigitalGlobe Jasło ul. Towarowa 35 Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jasło Ulica, nr budynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

O1F302 Definiowanie obiektów SUT; wartości atrybutów SUT, OT500

O1F302 Definiowanie obiektów SUT; wartości atrybutów SUT, OT500 O1F302 Definiowanie obiektów SUT; wartości atrybutów SUT, OT500 Spis treści: 1. BAZA DANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU a) definiowanie przewodów b) definiowanie sieci w obrysie c) definiowanie szczególnych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt : PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA działki oznaczone nr 11 dr, 36 dr, 54/15 obręb Bezrzecze, gmina Dobra, powiat policki. Inwestor : GMINA DOBRA ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż Przemyśl ul. Wernyhory 23 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Przemyśl Ulica, nr budynku Wernyhory 23 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa klasy obiektów Kod Nazwa obiektu w BDOTlOk Kod Nazwa obiektu w BDOO

Kod Nazwa klasy obiektów Kod Nazwa obiektu w BDOTlOk Kod Nazwa obiektu w BDOO Poziomi Poziom 2 Poziom 3 Kod Nazwa kategorii klas obiektów Kod Nazwa klasy obiektów Kod Nazwa obiektu w BDOTlOk Kod Nazwa obiektu w BDOO 1 2 3 4 5 6 7 8 AD BU jednostki podziału terytorialnego budynki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DOLNOŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Jacek Koperdowski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DOLNOŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Jacek Koperdowski URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DOLNOŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Jacek Koperdowski WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W PROJEKTACH GEOINFORMACYJNYCH Stan i etapy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN. ZAŁĄCZNIK NR 8 do Rozdziału 2 siwz (zał. nr 5 do umowy) PREAMBUŁA DO ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA

WYKAZ CEN. ZAŁĄCZNIK NR 8 do Rozdziału 2 siwz (zał. nr 5 do umowy) PREAMBUŁA DO ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 8 do Rozdziału 2 siwz (zał. nr 5 do umowy) WYKAZ CEN PREAMBUŁA DO ZESTAWIENIA KOSZTÓW ZADANIA Lp Zakres finansowany przez Gminę Legnicę wartość ryczałtowa brutto I 1 wycena prac projektowych

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI:

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI: ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI: Symbo l Wygląd Znaczenie Objaśnienie E-1 Tablica przeddrogowskazow a Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne Załącznik numer 1a do wytycznych technicznych wykonania pracy geodezyjno-kartograficznej związanej z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo