Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Biłgoraj: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lamusownia znak zamówienia nadany przez Zamawiającego - ZP/ZOŚ/3/2015 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, Biłgoraj, woj. lubelskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lamusownia znak zamówienia nadany przez Zamawiającego - ZP/ZOŚ/3/2015. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych LAMUSOWNIA wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach nr 4/7, 4/3 w Biłgoraj. Zakres prac obejmował będzie:- zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego wraz z jego rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na czasowe magazynowanie selektywnie zbieranych odpadów Budynek garażowy o wymiarach 23,60 m x 9,63 m i kubaturze 1040 m3 jest obiektem istniejącym, przeznaczonym do przebudowy dla potrzeb funkcji PSZOK. Przebudowa budynku garażowego będzie polegała na wykonaniu: - konstrukcji ścianek kolankowych dachu - nowej konstrukcji i pokrycia dachu - ściany oddzielenia pożarowego - nowej posadzki betonowej - montażu blachy maskującej stropodach - nowych rynien i rur spustowych - demontażu bram i okien oraz fragmentu ściany zewnętrznej - montażu nowych bram segmentowych - remontu tynków wewnętrznych i zewnętrznych Budynek garażowy po przebudowie na magazyn będzie budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy m2. - budowę wiaty magazynowej, stalowej częściowo obudowanej przeznaczonej dla czasowego magazynowania selektywnie zbieranych odpadów Wiata magazynowa o wymiarach 28,05 m x 4,38 m i kubaturze 534 m3,

2 powierzchnia zabudowy - 120,3 m2. Konstrukcja ramowa, umocowana przegubowo w stopach fundamentowych. Płatwie ciągłe trzyprzęsłowe. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 %, pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Obudowa od strony wschodniej i zachodniej z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Dwa segmenty wiaty przeznaczone na odpady niebezpieczne i ZSEE - wydzielone siatką, zamykane bramami z siatki. Posadzka szczelna z odprowadzeniem do awaryjnej kanalizacji technologicznej. - budowę budynku administracyjno - socjalnego Budynek jednokondygnacyjny o wymiarach 5,43 m x 7,19 m i kubaturze 169,73 m3, powierzchnia zabudowy - 39 m 2. W budynku będą zlokalizowane pomieszczenia: - pomieszczenie biurowe, - szatnia przepustowa, - pomieszczenie socjalne - umywalnia. - budowę dróg komunikacji wewnętrznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej - powierzchnia 1043 m2 Przebudowa istniejącego wjazdu i budowa nowego zjazdu do obiektu wraz z budową jezdni o szerokości 4 m. Wykonanie nawierzchni układu komunikacyjnego, miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej. Wykonanie nawierzchni szczelnej przed wiatą z betonu cementowego C30/37. - wykonanie niezbędnych przyłączy i instalacji wewnętrznych oraz kanalizacji technologicznej wraz ze zbiornikiem Wymiana instalacji elektrycznej w budynku garażowym na nową oraz doprowadzenie zasilania do budynku administracyjno-socjalnego i wiaty magazynowej, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonanie oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego oraz terenu PSZOK. Budowa przyłącza wodociągowego z rur z tworzyw sztucznych PE100 DN40x2,4, długości 21 mb, które doprowadzać będzie wodę z istniejącego przyłącza wody do projektowanego budynku administracyjno-socjalnego. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PP karbowanych, długości 31 mb, do budynku administracyjno-socjalnego oraz odprowadzenie ścieków technologicznych do zbiornika bezodpływowego (budowa odcinka kanalizacji technologicznej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego). Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku administracyjno-socjalnym, - wykonanie ogrodzenia działki Zdemontowanie istniejącego ogrodzenia działki. Wykonanie nowego ogrodzenia segmentowego, stalowego, ażurowego o wysokości 2 m, długości 188 mb. Podwaliny żelbetowe. Dwie bramy wjazdowe o szerokości 6 m przesuwne automatyczne. Furtka szerokości 90 cm w systemie ogrodzenia. - elementy zagospodarowania terenu - zieleń Wzdłuż ogrodzenia północnego i południowego działki należy nasadzić tuje ogrodowe (60 sztuk) : tuja occidentalis. Sadzonki wysokości cm w odległości ok cm od siebie. Teren działki poza powierzchnią placów i zabudowy wyrównać, pokryć warstwą minimum 15 cm humusu i obsiać trawą. - wyposażenie Obiekt - Wyposażenie - Ilość - Uwagi BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY: sprzęt komputerowy rok produkcji 2015 wraz z oprogramowaniem Microsoft Office pełny pakiet 1 kpl. - Urządzenie wielofunkcyjne (fax, drukarka, scaner) 1 szt. - ubranie ochronne, okulary ochronne, rękawice chemoodporne, półmaska filtrująca - służąca do ochrony przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłych o stężeniu do 10 x NDS. Stosowana do ochrony dróg oddechowych przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi - szt kpl. przeznaczone głównie do użycia podczas odbioru odpadów niebezpiecznych - apteczka 1 szt. - oczomyjka przenośna 1 szt. - Meble: biurko, szafa ubraniowa, szafa na dokumenty, kontener z szufladami z płyty laminowanej biurowej, krzesło drewniane 1 kpl. WIATA STALOWA Magazyn odpadów niebezpiecznych: regały stalowe, ocynkowane z wannami wychwytowymi z PE odpornymi na działanie agresywnych substancji chemicznych 4 szt. Dopuszczone do czasowego magazynowania żrących i agresywnych substancji chemicznych - wanna wychwytowa o wysokiej odporności chemicznej z PE 2 szt. do bezpośredniego wstawiania pojemników z substancjami niebezpiecznymi - pojemnik zamykany 7-10 l 2 szt. Przeznaczony do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych tego samego typu, o małych gabarytach wytrzymała na najsilniejsze chemikalia - pojemnik otwarty 7-10 l 2 szt. j.w. sorbent w

3 postaci drobnego granulatu 10 kg Uniwersalny sorbent do usuwania wycieków wewnątrz i na zewnątrz budynków - regały stalowe, ocynkowane z wannami wychwytowymi stalowymi odpornymi na działanie substancji agresywnych 2 szt. Czasowe magazynowanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne elementy - regały stalowe, ocynkowane półkowe 7 szt. Czasowe magazynowanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych - pojemnik na świetlówki 1 szt. - pojemnik z PE- na drobne baterie 120 l 1 szt. - kontener o poj. 7m³ zamykany gr blachy 3 mm 2 szt. przeznaczony na popiół i żużel i odpady bio - kontener o poj. 7 m³ wzmocniony otwarty- z plandeką gr blachy podłoga 4 mm boki 3 mm 3 szt. przeznaczone na: szkło budowlane, ceramikę, gruz budowlany i beton, -kontener 15 m³ z drzwiami z tyłu otwieranymi na boki gr blachy 3 mm 1 szt. przeznaczony na odpady wielkogabarytowe -Skrzynki na chemikalia 7-10 l - 5 szt BUD. GARAŻOWY- MAGAZYN: kontener o poj. 7 m³ zamykany gr blachy 3 mm 1 szt. przeznaczony do zbierania styropianu -pojemnik 1100 l, zamykany z tworzywa 22 szt. przeznaczony do zbierania: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, odzieży, szkło białe i kolorowe -pojemnik 1100l, zamykany z metalu2 szt.- opakowania z metali Kontenery i pojemniki służące do magazynowania odpadów powinny być: - oznakowane w sposób trwały kodami odpadów i umożliwiający ich identyfikację, - wykonane z materiału odpornego na działanie magazynowanego odpadu, pojemniki przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych muszą posiadać odpowiednie atesty - wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz Regały powinny być odpowiednio wytrzymałe i stabilne oraz zabezpieczone przed ich przewróceniem się, szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami. Regały z ciekłymi substancjami niebezpiecznymi należy ustawić na (wannach) odciekowych. Punkt zbiórki surowców wtórnych- odpadów należy dodatkowo wyposażyć w: - wózek paletowy - ręczny, z wagą, dźwig kg - gaśnice i inny sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z przepisami p.poż. - mówiący kosz na śmieci szt. 1 Kosz wyposażony w moduł głosowy, który dzięki swoim komunikatom wzbudza zainteresowanie i zachęca do dbania o środowisko. Zrobiony z materiałów wytrzymałych na negatywne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Wyposażony w czujniki głosu, reagujące na osoby przechodzące obok kosza oraz po wyrzuceniu śmieci. Pojemnik na śmieci wewnątrz kosza o pojemności 120 l oraz zasilanie kosza baterią słoneczną samodzielnie podtrzymującą zasilanie elektroniki. - Tablica edukacyjna o tematyce jak powinno się prawidłowo segregować odpady szt. 1. Wykonana z blachy ocynkowanej o wymiarach 100x65, zabezpieczona laminatem. Zamocowana na stelażu drewnianym z plecami o wymiarach 100x75 i o średnicy słupków 12 cm i długości 250 cm. Słupy w części montowanej w gruncie pokryte powłoką hydroizolacyjną o kolorze brąz. - Gra edukacyjna z zagadkami ekologicznymi szt. 1. Gra o drewnianym stolarzu z dachem dwuspadowym, całość oparta na słupach o średnicy 12 cm, wysokość 200 cm a szerokość 150 cm. W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach 22 cm x 18 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym. Przed grą ławka z bala średnicy około cm. Słupy w części montowanej w gruncie pokryte są jednorodną powłoką hydroizolacyjną. Gra prezentuje odpady najczęściej obecne w naszym codziennym życiu oraz czas ich rozkładu. Wielkość konstrukcji gry/tablicy : wysokość 200 cm, szerokość 150 cm. Nadruk ploterem UV. 3. Szczegółowy zakres i ilość robót określają: W zakresie budowy obiektu: zatwierdzony prawomocną decyzją pozwolenia na budowę Projekt Budowlany Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych LAMUSOWNIA wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach nr 4/7, 4/3 w Biłgoraju - załączniki nr 12, 13 do SIWZ, w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany wraz z projektami branżowymi (instalacje elektryczne, sanitarne), STWIOR budowlanych, SST część elektryczna, przedmiary robót, (UWAGA: przedmiary robót nie są wiążące, stanowią jedynie dokument pomocniczy przy wycenie

4 robót). UWAGA: użyte w dokumentacji projektowej, przedmiarach, STWIOR, SST znaki handlowe, nazwy własne wskazujące na dany produkt, materiał należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiały równoważne zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na etapie sporządzania oferty poprzez określnie/wykazanie równoważności proponowanych rozwiązań, materiałów w stosunku do zaprojektowanych. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do sporządzenia wstępnego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu zamówienia, który po akceptacji Zamawiającego zostanie załączony do podpisywanej umowy. Ostateczny harmonogram rzeczowo finansowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w ramach wynagrodzenia umownego oraz na dzień odbioru przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową. 6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umownego wynagrodzenia oraz w terminie umownym wykonania zadania, wykonać wszystkie niezbędne badania, próby oraz uzyskać w imieniu Inwestora decyzję pozwolenia na użytkowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych LAMUSOWNIA w Biłgoraju. 7. Zamawiający żąda zgodnie z art. 36 ust. 4 u-pzp wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonywanie powierzy podwykonawcom. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 11.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wydanymi opiniami, warunkami i decyzjami Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia i zobowiązań umowy, 11.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Wymagania dot. gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 -cio miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane. UWAGA: Udzielona gwarancja dotyczy całego zakresu zamówienia a więc włącznie z elementami wyposażenia. 13. Wymagania dotyczące rozliczeń. Zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo przelewem bankowym - w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego zamówienia i decyzją pozwolenia na użytkowanie. 14. Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził wizję lokalną terenu przyszłej budowy na własny koszt. 15. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 16. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie jaki zakres robót zamierza powierzyć podwykonawcom.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

5 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2 Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: ,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 3 Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: na konto zamawiającego PKO BP Biłgoraj - nr rachunku: z adnotacją Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lamusownia. 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie przedmiotowego warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dla wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed

6 upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 3 robót budowlanych, potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o wartości min ,00 zł brutto każda. Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą roboty z zakresu budownictwa kubaturowego, w zakresie, stopniu złożoności porównywalnym do robót będących przedmiotem niniejszego przetargu, tj. należy okazać się realizacją robót polegających na wykonaniu min: ogrodzenia, wykonaniu terenów utwardzonych, wykonaniu konstrukcji stalowych typu wiaty, wiaty magazynowe, lub hale o konstrukcji stalowej i roboty związanej z realizacją obiektów murowanych. Kwalifikacja na podstawie załącznika o którym mowa w pkt. VI.C.1) specyfikacji. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował na czas wykonywania zamówienia co najmniej: koparką, walcem, samochodem dostawczym. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załącznika o którym mowa w pkt.vi.c.4) siwz. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia kierownika budowy z doświadczeniem zawodowym co najmniej: -kierownik budowy z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót. Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, konstrukcyjno-inżynieryjnej lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. -kierownik robót elektrycznych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót. Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej, elektroenergetycznej lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. -kierownik robót wodkan, wentylacja z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót. Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, dla stanowisk wyżej wymienionych, dla których

7 wymagane są uprawnienia, należy rozumieć lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych Kierownika lub Zastępcy Kierownika. Wykonawca musi wykazać ponadto, że dysponuje co najmniej 15 pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, doświadczonymi w pracy związanej z przedmiotem zamówienia (tj. roboty budowlane i wykończeniowe, instalacyjne) z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, stażu pracy, doświadczenia, podstawą do dysponowania. Kwalifikacja na podstawie załączników, o których mowa w pkt. VI.C.2) i VI.C.3) siwz. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W celu wykazania spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien dysponować polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywanie robót budowlanych) o wartości nie mniejszej niż zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Kwalifikacja na podstawie załącznika o którym mowa w pkt. VI.D.1) siwz. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

8 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - upoważnienie (jeżeli jest wymagane zgodnie z siwz) - pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane zgodnie z siwz) - kosztorysy budowlane - potwierdzenie wniesienia wadium SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin wykonania - 15 IV.3) ZMIANA UMOWY

10 przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3), 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; e) odmienne od przyjętych w SIWZ warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń lub instalacji; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w 7 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit. e) - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen z formularza cenowego przedłożonego przez Wykonawcę w ofercie, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), h) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, i) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, j) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych, 5) powierzenie Podwykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lędziny: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-74-2015 - Przebudowa ciągu pieszo-jezdn. i drogi pożar.

Licytacja L-74-2015 - Przebudowa ciągu pieszo-jezdn. i drogi pożar. Licytacja L-74-2015 - Przebudowa ciągu pieszo-jezdn. i drogi pożar. Ogłoszenie Lista postąpień Lista wykonawców Historia Zmian Status: Otwarta Ogłoszenie o zamówieniu L-74-2015 - Przebudowa ciągu pieszo-jezdn.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Trzebnica: Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo