Nowa ekonomia- mit czy rzeczywistość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa ekonomia- mit czy rzeczywistość"

Transkrypt

1 Nowa ekonomia- mit czy rzeczywistość Sławomir Lachowski Prezes Zarządu BRE Bank SA 18 Marca 2005

2 Nowa Ekonomia mit czy rzeczywistość? dają początek Nowej Ekonomii 2

3 Technologiczne Tsunami Prawo Moore a - liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się co 18 miesięcy. Obserwację tę przypisuje się Gordonowi Moore owi jednemu z założycieli firmy Intel. Początkowo, w 1965 r., przyjął okres 12 miesięcy, rewidując go 10 lat później. Prawo Gildera - przepustowość łączy w sieci podwaja się co rok. Prawo Metcalfe a - użyteczność sieci zwiększa się proporcjonalnie do kwadratu ilości węzłów (czyli urządzeń lub użytkowników) podłączonych do niej. Sformułował to prawo jeden z twórców Ethernetu -Robert Metcalfe 3

4 Prawo Moor a Source: "Processor Hall of Fame," Intel Museum; Szacuje się, że w 2010 roku moc obliczeniowa komputerów przewyższy moc komputerów z roku 1975 dziesięć milionów razy. 4

5 Prawo Moore a 5

6 Technologia dotyka każdego biznesu Produkt Proces Serwis Prawo Gildera Prawo Metcalfe a Prawo Moore a Źródło: N. Venkatraman,

7 PRZYROST W UŻYTKOWANIU INTERNETU PRZED, W TRAKCIE I PO KOŃCU INTERNETOWEGO BOOMU W ROKU 2000 W PORÓWNANIU Z LICZBĄ WZMIANEK NA TEMAT INTERNETU W PIŚMIE THE ECONOMST Liczba osób posiadających dostęp do Internetu na całym świecie-1 Liczba hostów internetowych na całym świecie-2 Przyrost w obrotach B2C w USA-3 Przyrost z dochodów z reklam internetowych na całym świecie-4 Przyrost w obrotach B2C w USA-5 Przyrost w korzystaniu z bankowości elektronicznej w USA-6 Liczba wzmianek na temat Internetu w The Economist Źródło:1.CyberAtlas, 2003; 2.iSociety,2003; 3. Gartner G2, 2003; 4. Jupiter Research, 2003; 5. Forrester Research, 2003; 6. NUA Internet Surveys,

8 Fale Schumpeter a przyśpieszają Szybkość postępu technologicznego Energia wodna W ókiennictwo Żelazo Para Kolej Stal Elektryczność Chemia Silnik spalinowy Przetwórstwo ropy Elektronika Lotnictwo Sieci cyfrowe Oprogramowanie Nowe media 1-sza fala 2-ga fala 3-cia fala 4-ta fala 5-ta fala lat 55 lat 50 lat 40 lat 30 lat 8

9 Nowa Ekonomia mit czy rzeczywistość? Siły motoryczne Nowej Ekonomii 9

10 Nowa Ekonomia mit czy rzeczywistość? Wpływ rewolucyjnego rozwoju sił i Internetu na cywilizację porównywany jest do największych fal innowacji w historii. Kryteria porównawcze Wpływ na zmianę życia codziennego Wpływ na organizację procesów produkcji (wzrost wydajności pracy) 10

11 11

12 12

13 Era komputerów jest widoczna wszędzie poza statystykami produktywności Robert Solow, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Paradoks Solow a 40krotny wzrost rocznych inwestycji w komputery w latach 90tych inwestycje w pozostałe sektory pozostały na niemalże niezmienionym poziomie. W latach sektor IT przyczynił się średnio do 35% wzrostu ekonomicznego Ameryki. Wzrost zatrudnienia w przemyśle wyniósł 13% w porównaniu do 2,5% w pozostałych sektorach. Od 1996 roku produktywność sektorów nierolniczych wzrosła średnio o 2,2% rocznie w porównaniu do utrzymującego się od 25 lat średniego poziomu zaledwie 1% rocznie. 13

14 ecywilizacja Internet wpływa na cywilizację we wszystkich aspektach życia jednostki i społeczeństwa: sposób uczenia się wzajemna komunikacja spędzanie wolnego czasu praca 14

15 ekultura czy jest coś takiego? Jest jak życie w szklanym domu ustawionym w świetle reflektorów 24/7. Błędy są widoczne i karane natychmiast. Nikt nie chce słuchać usprawiedliwień. Wszyscy natomiast chcą wiedzieć co nowego, co będzie zaraz. R. Moss Kanter, evolve 15

16 ekultura Cechy wyróżniające: Kreatywna destrukcja Pełna przejrzystość Tworzy się w czasie rzeczywistym Jest pełna paradoksów Jest przyczyną radości i rozczarowań 16

17 egeneracja egenerację tworzą wszyscy, dla których Internet jest znakiem czasu, a przede wszystkim Ci, których sposób myślenia i działania cechuje otwartość, akceptacja odmienności, niezależność i sceptycyzm. Stajemy twarzą w twarz z nową rzeczywistością obserwujemy ją i poddajemy ocenie. Widzimy, że Internet zmienia sposób w jaki pracujemy, uczymy się, postrzegamy świat, bawimy się, zrzeszamy i kupujemy. Pojawienie się Internetu oznacza nową jakość w dziedzinie kontaktów międzyludzkich i aktywności społecznej. Manifest e-generacji 17

18 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW METODY MAJĄTKOWE wartość spółki jest równa nadwyżce wartości aktywów nad wartością zobowiązań odzwierciedlają statyczną wartość spółki pozwalają ocenić ile można uzyskać z ze sprzedaży aktywów spółki i abstrahując od zyskowności 18

19 metody dynamiczne, uzależniają wartość na zdolności generowania nadwyżki finansowej dla właścicieli kapitału zakładają, że wartość Spółki stanowi suma wartości przyszłych przepływów gotówki z jej działalności z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie Podstawowe rodzaje metod dochodowych: DCF zdyskontowanych przepływów pieniężnych EVA TM Economic Value Added wycena dywidendowa model Gordona Zastosowanie: najpopularniejsze metody wyceny, szeroko stosowane w procesach fuzji, przejęć oraz inwestycji na rynku VC/PE stosowane do wyceny nowych przedsięwzięć inwestycyjnych 19

20 Wartość Spółki szacowana jest jako iloczyn odpowiedniego parametru ekonomicznego wycenianej spółki (np. zysku netto czy EBITDA) i średniego mnożnika tego parametru wyliczonego dla porównywalnych firm Najczęściej stosowane mnożniki: EV / EBITDA EV / EBIT P / E P / BV EV/ Sales wartości firmy (tzn. wartość kapitałów własnych i rynkowej wartość długu firmy) jako wielokrotność EBITDA wartość firmy jako wielokrotność zysku operacyjnego wartość akcji Spółki jako wielokrotność zysku netto wartość akcji Spółki jako wielokrotność wartości księgowej kapitałów własnych, powszechnie stosowana przy wycenie Banków, wiąże się z ROE jako podstawowym wskaźnikiem efektywności dla Banku wartość firmy jako wielokrotność sprzedaży EV/ilość klientów mnożnik stosowany np. przy wycenie firm z sektora ubezpieczeń na życie i OFE 20

21 Real Options... ale jazda W przypadku Internetu: spółki nie przynosiły jeszcze zysków nawet agresywne projekcje cash flow nie uzasadniały tak wysokich wycen DCF,...ale Internet w przyszłości może dać możliwości (opcje) wykorzystania nowych, nieznanych jeszcze modeli biznesowych, które teoretycznie mają nieograniczony potencjał dochodowy. zatem można było spróbować wykorzystać modele wyceny opcji. Zastosowanie złożonych matematycznych modeli opcji prowadziło do wniosków łamiących kanon tradycyjnych wycen: im większe ryzyko i niepewność tym większa wartość opcji im wyższe stopy procentowe tym lepiej, bo NPV przyszłych nakładów niższe im dalszy horyzont wykorzystania tym większa wartość opcji 21

22 Internetowa jazda 22

23 Firmy Nowej Ekonomii 23

24 Firmy Starej Ekonomii 24

25 Dwa światy na przełomie nowego Millenium 25

26 10 największych firm wg kapitalizacji rynkowej 1980/

27 Od gospodarki przemysłowej do gospodarki usługowej 27

28 Czynniki różnicujące Starą i Nową Gospodarkę Wyszczególnienie Stara Gospodarka Nowa Gospodarka Rynek Struktury statyczne Struktury dynamiczne Wymiar konkurencji Narodowy Globalny Formy organizacyjne Organizacja produkcji Hierarchiczne, biurokratyczne Produkcja masowa, mechanizacja Formy sieciowe (sieci wartości, rynki dynamiczne) Produkcja elastyczna, dobra oparte na informacji Kluczowe generatory wzrostu Kapitał, praca Innowacja, wiedza, przepływy informacji Źródła przewagi konkurencyjnej Obniżanie kosztów w wyniku ekonomii skali Znaczenie B&R Umiarkowane Bardzo wysokie Innowacja, jakość, szybkość działania na rynku (ang. time-to-market), indywidualny kontakt z klientem Stosunki z innymi firmami Samodzielność Ścisła współpraca (alianse i fuzje) Polityka cenowa Bazująca na kosztach W zależności od wartości dla klienta Działania marketingowe Stosunki pracownik-pracodawca Wymagane umiejętności Wymagane wykształcenie Marketing masowy oparty na segmentacji rynku Stałe zatrudnienie, stosunki hierarchiczne Wąskie, związane z danym zawodem Wystarczają nabyte umiejętności i dyplom Marketing indywidualny (ang. one-toone marketing) Elastyczne i oparte na współpracy nowe formy pracy (np. teleworking) Szerokie, powiązane (ang. crosstraining) Ciagła nauka i podnoszenie kwalifikacji Źród o: R. D. Atkinson, R. H. Court, Progressive Policy Institute, Technology, Innovation and New Economy Project, lipiec 1999, s. 7, [za:] K. Rutkowski, Między m otem technologicznych wyzwań e-biznesu a kowad em możliwości jego logistycznej obs ugi,[w:] Logistyka on-line, Zarządzanie ańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, PWE, Warszawa, 2002, s

29 Czynniki kulturowe Brick&mortar Dot.comy Strój Garnitur i krawat Żadnej nagości, chyba że na nocnej zmianie:) Rozrywka Firmowa drużyna koszykówki/ Gimnastyka Piwo w piątki Zwierzęta w biurze zabronione Oby tylko nie spały na stole bilardowym Tempo biznesu Proszę jedź ostrożnie Gaz do dechy Preferowany napój Czarna kawa Triple Skinny Latte Godziny pracy 9 rano 5 po południu 9 rano 5 rano 29

30 Fortune e-50 według dochodów jesień

31 Fortune e-50 według dochodów jesień 2000 cd. 31

32 The Fortune e-50 Performance 32

33 Wzrost indeksu Giełdy NASDAQ ARPANet NSFNet Regional Nets (NYSERNET) World Wide Web Post Internet Era 33

34 Wzrost indeksu NASDAQ ARPANet NSFNet before 1985 Regional Nets (NYSERNET) Early Internet Era World Wide Web Post Internet Era 34

35 Wzrost indeksu NASDAQ Regional Nets (NYSERNET) Early Internet Era World Wide Web Post Internet Era ARPANet NSFNet before

36 data as of

37 data as of

38 data as of

39 data as of

40 data as of

41 data as of

42 data as of

43 data as of

44 data as of

45 data as of

46 General Electric data as of

47 47

48 48

49 49

50 50

51 Triumf i klęska dot.comów Gwałtownym i nieuzasadnionym racjonalnie wzrostom zawsze towarzyszą gwałtowne i uzasadnione spadki. 51

52 HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ ZAUROCZENIE INTERNETEM MINĘŁO S&P Composite vs. Radio Broadcasting Indeks, 100 = styczeń Dow Jones vs. Goldman Sachs Internet Index Indeks, 100 = maj 1996 Dotcomy umar y, lecz e-business pozostanie na d ugo. Charlie Fine, MIT Sloan School of Management 52

53 53

54 Triumf i klęska dot.comów Koniec jest tylko początkiem W poszukiwaniu nowego modelu biznesowego Internet w dalszym ciągu będzie odgrywał wiodącą rolę. Istnieje prospektywny model biznesowy firm internetowych: Amazon.com, ebay, Yahoo!, AOL Model biznesowy firm zarabiających na rozwoju technologii informacyjnych i Internetu: CISCO, ORACLE, Nortel, SUN Microelectronics Wiodące, tradycyjne firmy przekształcają się w ebiznes: General Electric, DELL Computers, IBM 54

55 ROZWÓJ E-BIZNESU Co 24 godziny ilość stron internetowych zwiększa się o 3,2 miliony Każdego miesiąca 6 mln nowych urządzeń jest podłączanych do Internetu Ruch w Internecie podwaja się co 100 dni W roku 2000 wartość e-commerce w Europie wyniosła 88 mld USD Szacuje się, żę do roku 2005 ilość użytkowników Internetu wzrośnie o 25%, t.j. do ponad 700 mln 55

56 56

57 Zmieniające się twarze sieci www Interaktywny PC Internet Rozrywka w sieci - szerokopasmowy dostęp do Internetu Inteligentna sieć domowa podłączona do Internetu mobilny Internet - mcommerce Voice over IP B2B 57

58 Reguły rządzące Nową Gospodarką Prawo Metcalfe a każdy nowy członek, dostawca i użytkownik sieci dodaje wykładniczą wartość. Nowe zasady działania Wyrzuć stare zasady, myśl odmiennie, Twój konkurent jest Twoim partnerem. Prędkość W Internecie szybkość jest kluczowa. W każdej chwili musisz być gotowy na wykonanie zwrotu. Kapitał intelektualny Przedsiębiorstwo z mądrzejszymi pracownikami wygrywa Jeden rynek czas i przestrzeń zostają wyeliminowane. Myśl w kategoriach jednej gospodarki i jednego rynku. Marka ma znaczenie marka jest drogowskazem i jednocześnie gwarantem bezpieczeństwa. Klikanie vs. Czytanie Internet jest szybki i interaktywny. Zbyt wielkie ilości tekstu online nie zdają egzaminu. 58

59 59

60 IBM na początku lat 90-tych struktura oferty, model biznesu W końcu lat 1980-tych i na początku 1990-tych IBM w dużym stopniu zależał od swoich odnoszących duży sukces innowacji z poprzedniej epoki, tj. mainframe, kanały dystrybucji i ekonomii, które opierały się na ciągłej dominacji mainframe ów IBM tworzy Integrated Systems Solutions Corporation, prekursora IBM Global Services Nowy model działania IBM ukierunkowany na klienta z nowym CEO Lou Gerstner Przebudowa linii produktowej IBM; przekształcenie IBM w dostawcę zintegrowanych rozwiązań dla klienta; 60

61 Zaangażowanie IBM w projekty Internetowe IBM jest zaangażowane w Internet poprzez: Dostarczanie produktów umożliwiających łatwy i bezpieczny dostęp do Internetu, Dostarczanie wsparcia softwarowe go, Opracowywanie na potrzeby Internetu oprogramowania dla Windows 3.1, OS/2 i AIX, Dostarczanie serwerów www dla platform AIX, OS/2, MVS, VM i OS/400, Dostarczanie zarówno produktów jak i usługi Internetowych poprzez IBM Global Network i jej więź z Advantis. Opracowywanie gamy produktów i technologii w celu poprawy metod wyszukiwania i uzyskiwania informacji z Internetu, w tym: nowe narzędzia autorskie dla HTML nowe technologie wyszukiwania technologie oparte na Distributing Computing Environment przez Internet wsparcie dla handlu elektronicznego z nową autoryzacją, kodowaniem i usługami zabezpieczającymi 61

62 Zaangażowanie IBM w projekty Internetowe IBM i IBM Global Network są członkami CommerceNet, konsorcjum spółek pracujących w celu pomocy przy kształtowaniu internetowego handlu, w tym wymiany danych (EDI). Dział badawczy IBM jest członkiem Internet Engineering Task Force zawierającego grupę roboczą zajmującą się bezpieczeństwem IP, pracującą nad zdefiniowaniem internetowych standardów dla tuneli IP. Wsparcie IBM dla e-businessu lata 1990-te Lou Gerstner ogłasza pracownikom IBM debiut dużej strategicznej kampanii opartej na ukutym przez IBM określeniu e-business. W swoim pierwszym dużym wystąpieniu do klientów na temat e- businessu, Garstner opisuje zdolność Internetu do stawienia wyzwania stuletniej tradycji działalności gospodarczej i przekształcenia charakteru wszelkich ważnych transakcji pomiędzy osobami indywidualnymi i instytucjami. 62

63 IBM Być innowacyjnym - to model działania IBM Aspekty modelu działania IBM: Rozumienie, Antycypowanie, Zarządzanie siłami innowacji i komercjalizacji, które odgrywają zasadniczą rolę w podnoszeniu wartości dla udziałowców i migrowaniu ryzyka 63

64 IBM-nowe sposoby prowadzenia działalności Nowe sposoby prowadzenia działalności: Wchodzenie i budowanie firm w dziedzinie oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw rynków. Oprogramowanie i usługi stanowią obecnie odpowiednio 16% i 48% przychodów spółki ogółem. IBM stworzył nowe kanały dystrybucji i wchodzenia na rynek aby dotrzeć do osób podejmujących decyzje i tym samym zwiększyć sprzedaż. W 2002r. IBM nabył PriceWaterhouseCoopers Consulting (jednostkę globalnego konsultingu biznesowego i usług technicznych), co umożliwiło IBM udzielanie pomocy klientom w rozwiązywaniu problemów biznesowych i wykorzystywaniu technologii dla polepszenia wyników działania. Strategia działania IBM na życzenie, która umożliwia spółkom osiąganie wyższego poziomu reagowania, elastyczności i efektywności niż w tradycyjnym modelu z Epoki Przemysłowej Infrastruktura na życzenie, ukierunkowana na usługi architektura oparta na usługach Web; sieci i wirtualizacja, oparta na otwartych standardach, samodzielne zarządzanie Mocne strony IBM konsulting dla biznesu, integracja systemów, outsourcing, dostępne (otwarte) oprogramowanie dla firm i sprzęt hardwareowy o dużej wydajności typu high-performance 64

65 IBM i Linux IBM tworzy jednostkę w dziedzinie oprogramowania w celu skoncentrowania się na otwartym, niezależnym od platformy middleware W IBM poręcza zobowiązanie na rzecz systemu operacyjnego open source Linux i zaczyna wspierać go w swoich produktach i usługach Jak IBM wspiera otwarte standardy: - Aktywny udział w około 250 organach określających standardy i grupach branżowych oraz fundacjach, które wspierają standardy i inicjatywy open source, w tym platformy XML, UDDI i Eclipse - Fundacja Eclipse założona przez IBM w celu stworzenia otwartego ekosystemu dla integracji narzędzi softwarowych zalogowała 18 milionów wniosków o instalacje (download request) - Power.org, utworzona przez IBM, Sony, Synopsis, Red Hat, Novell i 9 innych spółek przyspiesza otwartą współpracę i innowacyjność związaną z mikroprocesorem IBM- Power Architecture. 65

66 Rewolucja technologiczna a rynki finansowe Początek Krach i dopasowanie Dalszy rozwój Rewolucja przemysłowa 1771 Panika 1797 (Wielka Brytania) Wykorzystanie energii wodnej w produkcji sieć dróg wodnych (kanały, rzeki, oceany) rozwój spółek publicznych Para i kolej 1829 Krach 1847 (Wielka Brytania) Korzyści skali rozwój spółek akcyjnych Zniesienie barier celnych/wolny handel Stal, elektryczność, ciężki przemysł 1875 Światowy krach 1890 (Argentyna, Australia, USA) Kolej kontynentalna, statki parowe, telegraf Wymienialność złota, światowe finanse Samochody, ropa, produkcja masowa 1908 Wielki Kryzys 1929 Sieć autostrad i komunikacja lotnicza Dobrobyt, układ z Bretton Wóods, MFW, Bank Światowy Informatyka i telekomunikacja 1971 Krach na Nasdaqu i światowy kryzys 2000 Globalna cyfrowa sieć telekomunikacyjna Zmiany instytucjonalne stymulujące globalizację 66

67 Każda z firm, nowa czy stara, która nie dostrzega nowej technologii internetowej w swoim życiu biznesowym - dosłownie - jak oddychania może się w krótkim czasie udusić J.Welch- Prezes General Electric na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, kwiecień

68 GE 113 lat historii (1892) jedyna firma notowana na pierwszej giełdzie Nowojorskiej 4ta najbardziej wartościowa marka na świecie Business Week ta pozycja na liście Fortune 500 Magazyn Fortune ga firma w rankingu największych światowych firm - Forbes

69 Obecnie GE posiada: 11 oddzia ów pracowników W 160 krajach na świecie. 69

70 Czy warto ulec nowym trendom? Po co bawić się w biznes na którym nikt nie zarabia pieniędzy? Jurgen Hubbert, Daimler Chrysler Board member. Jack Welch doroczne spotkanie udziałowców, kwiecień 2000 Tak więc... kończąc... chciałbym przypomnieć, że w dzisiejszych czasach nie ma niczego nowego w zarządzaniu, bądź jest tego bardzo niewiele... a określenia nowa czy stara ekonomia, które nieustannie słyszymy, są jedynie wymyślonymi etykietami. Istnieje jednak coś... coś nowego i realnego... co zmienia charakter biznesu, jak nigdy dotąd. Każda firma, stara czy nowa... która nie dostrzega obecnej technologii (ecommerce), tak ważnej jak oddychanie może się w krótkim czasie udusić. Ale dla tych z nas... włączając GE... którzy dostrzegą nowy kierunek... i wielkie możliwości jakie ze sobą niesie, będzie źródłem ekscytacji, jakiej nigdy wcześniej nie zaznali, a nagroda wydaje się być większa niż potrafimy to sobie wyobrazić. Cudownie jest być obecnie częścią GE... Nie byłem nigdy bardziej przekonany do tego, że nasze najlepsze i najbardziej fascynujące dni są dopiero przed nami. 70

71 GE posiada zasoby i infrastrukturę, aby konkurować wykorzystując ebiznes Cel: generowanie zysku poprzez wykorzystanie nowych technologii działaj szybko świadcz lepsze usługi redukuj koszty = zwiększaj marżę integruj poprzez sieć zdywersyfikowane biznesy GE Zrozum wartości i ryzyko ebiznesu Wyeliminuj papier Zidentyfikuj proces, który wymaga zmiany Zniszcz swój obecny proces i zbuduj go z nową wizją (destroyyourbusiness.com) 71

72 72

73 Nowa Ekonomia mit czy rzeczywistość? Rozwój technologii informacyjnych i Internetu zbliża gospodarkę do idealnego modelu rynku i wolnej konkurencji pełny dostęp do informacji (porównanie i selekcja) wielu kupujących i sprzedających koszty transakcji = 0 brak barier wejścia dla producentów 73

74 Nowa Ekonomia mit czy rzeczywistość? Lata te Lata 90-te Produkt Cena Kanał dystrybucji Promocja Klient Wybór Wygoda Komunikacja 74

75 Transformacja Starej Ekonomii 75

76 Wartość dodana Internetu dla klientów indywidualnych Wybór - konsumenci mają możliwość wyboru jakich nigdy dotąd nie posiadali Porównanie -możliwość porównania cen i jakości wyrobów i usług pozwala na racjonalne decyzje o zakupach Selekcje - konsumenci mogą dokonywać wyborów w oparciu o indywidualne potrzeby Cena - alternatywne modele biznesowe (aukcje,aukcje zwrotne zapewniają najlepsze ceny) 76

77 E-stonia

78 Masz prawo do Internetu Estonia postawiła na Internet, by promować społeczeństwo obywatelskie W 2000 roku w Estonii przyjęto ustawę głoszącą, że dostęp do Internetu jest jednym z podstawowych praw człowieka Stworzono kilkaset publicznych darmowych punktów dostępu do Internetu Rząd wspólnie z biznesem oferuje darmowe kursy komputerowe w 200 punktach w całym kraju. Pierwszego dnia uczestnicy uczą się korzystać z komputera, drugiego z Internetu. Uczęszczają na nie drobni przedsiębiorcy a także emeryci Pierwszy na świecie oficjalnie zatwierdzony znak drogowy informujący o darmowych punktach dostępu do Internetu 78

79 Telekomunikacja i technologie informatyczne 12/ / / /2003 Główne, stacjonarne linie telefoniczne na 100 mieszkańców Udział linii cyfrowych (%) Liczba abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców Źród a: Elion Enterprises Ltd, Statistical Office of Estonia 79

80 Telekomunikacja i technologie informatyczne 52 procent ludności to użytkownicy Internetu (TNS EMOR, czerwiec 2004r.) 38 procent ludności posiada komputer w domu, 71 procent domowych komputerów jest podłączonych do Internetu (E-Track Survey, TNS EMOR, jesień 2003 r.) Wszystkie szkoły estońskie są podłączone do Internetu W Estonii jest ponad 700 Punktów Publicznego Dostępu do Internetu, 51 na osób (jeden z najwyższych wskaźników w Europie) W 2001 r. liczba estońskich stron internetowych przekroczyła milion Przez Internet można składać w Urzędach Skarbowych deklaracje dochodowe zwrot podatku w ciągu 5 dniu 68 procent ludności estońskiej korzysta na co dzień z bankowości internetowej 89 procent ludności stanowią abonenci telefonii komórkowej (Eesti Telekom, październik 2004 r.) Cały obszar Estonii jest objęty sieciami cyfrowych telefonii komórkowych W kraju jest ponad 400 bezpłatnych stref Internetu bezprzewodowego (hotspoty Wi Fi np. na stacjach Statoil) Technologia peer-to-peer stworzona w estońskiej spółce Bluemoon wykorzystana została do uruchomienia Kazaa i Skype Ponad połowa wszystkich Estończyków płaci za miejsca parkingowe za pomocą telefonów komórkowych Uczestniczka kursu Internetu w Tallinie Źród o: Ambasada Estonii w Warszawie, 80

81 e-goverment Wirtualne Ministerstwa Dzięki systemowi bazującemu na Internecie rząd zamienił posiedzenia gabinetu w sesje, podczas których nie zużywa się papieru, projekty ustaw i inne dokumenty przygotowywane są i rozprowadzane wyłącznie w wersji elektronicznej (jedna kopia wydruku do archiwum). Obrady rządu odbywają się przed monitorami komputerów- trwa to o wiele krócej. Jeśli nikt nie ma uwag wciskają "Enter ; w pracach mogą uczestniczyć ministrowie przebywający za granicą Zgodnie z estońskim prawem, projekt ustawy pojawia się na stronie internetowej ministerstwa w momencie, gdy zostaje wysłany do innego urzędu, np. do konsultacji. Każdy projekt prawa szybko staje się więc dokumentem publicznym, z którym jeszcze na długo przed przyjęciem mogą zapoznać się obywatele. Wydatki z budżetu państwa można śledzić w Internecie na bieżąco (w czasie rzeczywistym) "Teraz ja decyduję - strona internetowa, gdzie obywatele mogą komentować projekty praw a także zgłaszać własne. W ten sposób zmieniono np. ustawę o posiadaniu broni, tak by tradycyjne bractwa studenckie mogły nosić symboliczne miecze. Internauci wymyślili też, że jedna częstotliwość radiowa w całym kraju musi być wolna dla bezprzewodowego Internetu. Istnieje jedna strona wejściowa ułatwiająca dostęp do wszystkich państwowych urzędów i instytucji. Przez Internet można składać podania, np. o paszport, zeznania podatkowe Dowód osobisty z elektronicznym chipem może być używany: 1. Jako paszport w obrębie krajów UE 2. Jako bilet na komunikację miejską 3. Do złożenia elektronicznego zeznania podatkowego - za pomocą czytnika podłączonego do komputera 4. Do zaciągania kredytu 5. Jako elektroniczna policja - w karcie niebawem znajdzie się pełna historia wykroczeń drogowych e-voting -od 2005 roku będzie też można głosować w wyborach przez Internet. - Ustawa pozwalająca na to już została przyjęta, trwają prace nad rozwiązaniami technicznymi. Głosowanie będzie odbywać się na podstawie dowodów tożsamości. Głosujący będą przeciągać swój dowód osobisty wyposażony w elektroniczny chip przez specjalny czytnik podłączony do komputera. 81

82 E-gotowi Trudno o społeczeństwo bardziej otwarte na nowe technologie niż Estończycy. Rozwój Internetu wynika ze sposobu bycia Estończyków, którzy lubią nowinki techniczne i wolą spędzić wieczór przed domowym komputerem zamiast w pubie Społeczeństwo high-tech to skutek świadomej polityki państwa. W 2003 roku na rozwój technologii informacyjnych przeznaczono 1,2 proc. środków z budżetu. Co roku cel ten jest oddzielnym punktem w budżecie Władze kładą nacisk na przepisy umożliwiające korzystanie z nowoczesnych technologii, np. obecnie harmonizują z sąsiednią Finlandią ustawę o podpisie elektronicznym, tak by biznesmeni mogli zawierać umowy za pośrednictwem sieci Estońska specjalność to informatyczna baza danych pokazująca on-line dane o wszystkich pacjentach z całego kraju- informacje wykorzystywane są do badań klinicznych dla firm farmaceutycznych z całego świata Dwa banki oferują możliwość płacenia za pomocą komórki w sklepach i punktach usługowych. - Każdy punkt, który podpisał z bankiem umowę, ma specjalny kod. Dzwoniąc do automatycznego bankiera podaje się sumę, którą chce się zapłacić, i kod. Do udziału zgłosiło się już 750 sprzedawców, mamy ok. 7 tys. użytkowników, lecz ich liczba stale rośnie. Ludzie płacą w ten sposób za taksówkę, kupują produkty spożywcze czy bilety do teatru. Dla bezpieczeństwa użytkownik telefonu może ustalić kwotę, której nie będzie mógł przekroczyć Estończycy zdecydowali się też na eksperyment genetyczny. W Tartu tworzony jest bank DNA całego narodu. Każdy będzie mógł się dowiedzieć, na jakie choroby jest narażony, a naukowcy będą mieli gigantyczny materiał do badań na temat przyczyn poszczególnych chorób W dorocznych rankingach e-gotowości Światowego Forum Ekonomicznego z Davos Estonia regularnie plasuje się na wysokich miejscach. W 2001 roku firma McConnell International oceniła wszystkie państwa rozwijające się (53) pod względem gotowości do korzystania z Internetu. Pod uwagę brane były takie czynniki, jak liczba osób i firm już korzystających z sieci, działania władz, bezpieczeństwo informacji, kapitał ludzki i klimat dla e-biznesu. Estonia wypadła najlepiej, ex aequo z Koreą Południową 82

83 Indie

84 Indie BT Group otworzył kilka call centers obsługujących rynek brytyjski. Ze względu na niższe koszty pracy opłaca się ponosić koszty międzynarodowych połączeń (źródło: Accenture działa w Indiach od 15 lat - oddziały w Bombaju i Bangalore. W 2003r zatrudniał tam 4,3 tys. pracowników (konsultanci, specjaliści ds. integracji systemów oraz osoby zajmujące się outsorcingiem procesów biznesowych, głównie księgowość i zarządzanie personelem (źródło:www.idg.pl) W Bangalurze jest więcej informatyków (150tys.) niż w Silicon Valley (120tys) Wykształceni Hindusi tworzą interaktywne strony internetowe takich przedsiębiorstw jak Lehman Broters i Boeing 900 inżynierów z ośrodka badawczego Texas Instruments w Bangalurze może poszczycić się 225 patentami Ośrodek Intela w Bangalurze jest w czołówce centrów badawczych na świecie prowadzących prace nad 32-bitowymi mikroprocesorami dla serwerów i chipami do urządzeń bezprzewodowych Jak przewiduje agencja McKinsey, do 2008r. Wartość usług informatycznych i biurowych zamawianych w Indiach wzrośnie 5-krotnie, do 57 mld USD rocznie Wg badań agencji Deloitte Research, Gartner oraz Booz Allen wynika, że firmy zlecające prace w Indiach lub przenoszące tam produkcję zredukowały koszty od 40 do 60% Po transferze procedur do Indii GE Capital oszczędza 340 mln USD rocznie 84

85 Indie Sektory podbijane przez indyjskie firmy: Oprogramowanie - w Indiach opracowuje się najwięcej nowych aplikacji księgowych, oprogramowań do urządzeń cyfrowych oraz kierujących procesami produkcyjnymi Usługi konsultingowe w branży High Tech firmy takie jak: Wipro, Infosys i Tata zarządzają amerykańskimi sieciami informatycznymi i zajmują się procedurami biznesowymi Ośrodki telefonicznej obsługi klienta tysiące indyjskich pracowników przygotowuje wypłaty odszkodowań, analizując wnioski oraz dane posiadaczy kart kredytowych Projektowanie chipów Intel, Texas Instruments i wiele innych spółek amerykańskich decyduje się na uruchomienie w Indiach ośrodków badawczo-rozwojowych Analizy finansowe amerykańskie banki inwestycyjne, biura maklerskie i firmy księgowe otwierają olbrzymie oddziały dlatego też pracy na zlecenie Wall Street będzie coraz więcej Projekty techniczne w Indiach wykonuje się ważne prace badawczo-rozwojowe np. dla General Electric Medical Services, Microsoft, General Motors, Gummins, Forda Analizy amerykańskie przedsiębiorstwa zatrudniają indyjskich matematyków którzy opracowują modele do analizy ryzyka, zachowań konsumentów oraz produkcji Testy leków koszt prac badawczo- rozwojowych w USA wzrasta. W Indiach będzie się więc przeprowadzać najwięcej badań biotechnologicznych i testów klinicznych Źród o: Business Week r 85

86 Indyjski rynek oursoucingu Firmy zlecające najwięcej prac w Indiach Firma Rodzaj pracy Liczba zatrudnionych w Indiach GE Capital Services Prace biurowe John Welch Tech Center (GE) Projekty nowych produktów IBM Global Services Usługi informatyczne, oprogramowanie * Oracle Oprogramowanie, usługi 6 000** EDC Usługi informatyczne 3 500*** Texas Instruments Projekty chipów 900 Intel Projekty chipów, oprogramowanie JP Morgan Chase Prace biurowe, analizy *- w 2005r. ** - brak dokładnych danych *** - w 2004r. Źródło: Business Week r 86

Samuel J. Palmisano- CEO IBM 2004. W W ostatnich latach można było zaobserwować

Samuel J. Palmisano- CEO IBM 2004. W W ostatnich latach można było zaobserwować W W ostatnich latach można było zaobserwować zmiany w technologii, ekonomicznym zachowaniu i preferencjach klientów jako dowód nie wahań koniunktury, ale sukcesywnych, trwałych zmian zarówno w technologii

Bardziej szczegółowo

Internet jest jednym z największych katalizatorów zmieniających oblicze biznesu w XX wieku. M.Dell,, założyciel i CEO Dell Computers

Internet jest jednym z największych katalizatorów zmieniających oblicze biznesu w XX wieku. M.Dell,, założyciel i CEO Dell Computers Za pięć lat wszystkie przedsiębiorstwa będą internetowymi firmami, albo nie będzie ich wcale Andy Grove,, Prezes INTEL Internet jest jednym z największych katalizatorów zmieniających oblicze biznesu w

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). International Business Machines Corp. (IBM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE dr Katarzyna Blanke- Ławniczak URUCHOM W SOBIE: 1. Global-mind-set, czyli globalną mentalność chęć i umiejętność eksploracji świata, poszukiwanie nowych trendów i możliwości.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe Wstępne podsumowanie 2010 Strategia i plany na 2011 wobec kierunków rozwoju branży IT Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Agenda Wstępne podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze fale innowacji gospodarczych ostatnich 200 lat

Najważniejsze fale innowacji gospodarczych ostatnich 200 lat Najważniejsze fale innowacji gospodarczych ostatnich 200 lat 1780-1840 - rewolucja przemysłowa (WB) era maszyny parowej 1840-1890 - era kolei żelaznych 1890-1950 - era elektryczności i samochodów 1950

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Najbardziej podziwiane firmy świata Albert Tomaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7 grudnia 2010 r. Co oznacza sukces w dzisiejszym świecie? Jakie są jego źródła? 1

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM INNOWACJE OTWARTE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM prof. UWM, dr hab. Małgorzata Juchniewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Główne tendencje: Wprowadzenie stale rosnąca złożoność otoczenia

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Oracle Corp. (ORCL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Oracle Corporation - amerykańska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania służącego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH L i s t o p a d 2 0 1 6 Informacje o fuzji prawnej 4 listopada 2016 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Połączony

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

18-miesięczna lokata strukturyzowana Liderzy Innowacji

18-miesięczna lokata strukturyzowana Liderzy Innowacji 18-miesięczna lokata strukturyzowana Liderzy Innowacji Okres subskrypcji: 26.02.2010 15.03.2010 Okres trwania lokaty: 16.03.2010 20.09.2011 Aktywo bazowe: koszyk trzech spółek sektora technologicznego

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo